Abans de configurar un servidor de correu ens hem d’assegurar que tenim instal.lat un servidor DNS amb un registre de recurs MX correcte. Un exemple de configuració seria:

Comproveu que us funciona abans de continuar!!!!

19

 Instal·lar el Servidor HmailServer i configurar-lo – Add domain 20 .

 Instal·lar el Servidor HmailServer i configurar-lo 21 .

 Instal·lar el Servidor HmailServer i configurar-lo – Add Account 22 .

Signatura 23 . Altre opcions: Àlias.

 Configuració Protocol SMTP 24 .

 Configuració TCP/IP ports SMTP 25 .

 Configuració TCP/IP ports IMAP 26 .

 Configuració Evolution 27 .

 Configuració Evolution 28 .

 Més informació › http://www.4/?page=overview 29 .hmailserver.com/documentation/v4.