You are on page 1of 2

THPT L Hng Phong-Bin Ha-ng Nai

www.lehongphongbh.com

MT S LU KHI S DNG CNG THC TNH NHANH TRONG HA HC Bt u t nm hc 2006-2007,B GD&T nc nh c nhiu i mi,in hnh l vic tin hnh thi trc nghim 4 mn hc:L,Ha,Sinh,Anh trong 2 k thi Tt nghip THPT v Tuyn Sinh H-C nh du mt s thay i quan trng v mt k thut trong vic nh gi cht lng hc sinh,Cng t n nay,vic i mi cc phng php ging dy v hc tp cho ph hp vi hnh thc thi mi cng lin tc c t ra v t c nhng kt qu ng k.Tuy nhin bn cnh ,tm l i ph vi k thi cng lm ny sinh nhng hnh thc hc tp tiu cc m vic s dng ty tin cc cng thc tnh nhanh khi p dng cho cc bi tp Ha hc l mt in hnh.Cc cng thc tnh nhanh khi p dng cho cc bi tp Ha hc u c nhng i hi ht sc ngt ngho v mt Ha hc ca bi ton,m bi khng phi lc no cng tha mn c ht cc iu kin .Trong khi ,cc bi tp trong thi H-C lun c phc tp nht nh v mt Ha hc,ngi ra lun tm cch che giu cc du hiu gii ton bng cc phn ng Ha hc phc tp v nhiu giai on trung gian.Do vic s dng cc cng thc gii ton trong thi H-C l khng thc s hiu qu v kh thi. V nhng l do trn bi vit ny ra i nhm mc ch lm r hn vn cp bn trn. Ni thm v vic cc tc gi vit sch,qu thy c gio v cng ng online trn mng trong s chng ta nhiu ngi hay c tm l n theo,thy sn phm ca ngi khc hay hay th hay H Bin thnh ca mnh,t dn n nhiu chuyn d khc d ci. Di y l mt in hnh: n(n 1) C n Ancol thc hin phn ng tch nc S Ete to thnh l: 2 Vn y l chng ta s dng cng thc ny nh th no v cng thc trn c iu kin g i km hay khng.Bn thn ti nhn thy hc sinh v k c cc sinh vin chuyn ngnh p dng cngt hc ny mt cch rt my mc,t i ti vic hiu sai vn . Cng thc gii ton cn nhiu iu kin v khng phi lc no cng ng: Chng ta u bit v c l kh quen vi cng thc trn ng khng? N thc s ng trong bi ton sau: A1. Cho cc ancol no,n chc,mch h CH 3OH , CH 3CH 2OH thc hin phn ng tch nc,s ete thu c l? A. 3 B. 4 C. 5 D.2 Nhng chng ta th lm cc bi sau y ,ta s thy n khng cn nghim ng na: B1. Cho cc ancol no,n chc,mch h CH 3OH , C3 H 7 OH thc hin phn ng tch nc s ete thu c l? A. 4 B. 6 C. 8 D. 3 B2. Cho cc ancol no,dn chc.mch h CH 3OH , C3 H 7 OH , C2 H 5OH thc hin phn ng tch nc,s ete thu c l: A. 6 B.8 C.10 D.p n khc B3. Cho cc ancol no,dn chc.mch h C3 H 7 OH , C2 H 5OH thc hin phn ng tch nc,s ete thu c l: A. 6 B.8 C.2 D.5 E. 4

GV:Nguyn Vn Minh

THPT L Hng Phong-Bin Ha-ng Nai

www.lehongphongbh.com

Nhng thng th chng bao gi ngi ta cho n gin nh vy c,m thng dng cao cp hn nh: C n Ancol thc hin phn ng tch nc S sn phm thu c l? Ci kh y l khng cho phn ng tch nc thc hin nhit no? V vy hc sinh thng b sai phn ny.Qua kho st thc t cho thy hc sinh cho ra rt nhiu p n khc nhau.in hnh nh bi B3 c cc p n sau: A. 2 sn phm: CH 2 CH 2 , CH 2 CH CH 3 B. 3 sn phm C2 H 5 0C2 H 5 , C3 H 7OC3 H 7 , C2 H 5OC3 H 7 C. 5 sn phm: CH 2 CH 2 , CH 2 CH CH 3 & 3 ete tnh theo cng thc trn Chng ta cn bit phn ng tch nc y xy ra 2 nhit khc nhau s cho 2 sn phm khc nhau,c th: H 2 SO4 d 1. Ancol Ete 140o C
H 2 SO4 d 2. Ancol Anken 180o C Trc ht ti a ra mt vi lu nho nh: +Ancol CH 3OH khi thc hin phn ng tch nc khng cho Anken. +Cng thc cp ch ng cho cc Ancol mch thng dng n khng phn nhnh +T C3 bt u xut hin ng phn mch Cacbon khng b st cn vit y c dng mch thng v phn nhnh. V d: Ancol C4 H 9OH c 4 ng phn sau: OH C-C-C-C (A) C-C-C (B)

C OH

(A) cho Butan-1-ol v Butan-2-ol (B) cho 2-Metylpropan-2-ol v 2-Metylpropanol Vy cui cng p n ng cho cc bi trn l g: A1. p n A.3 bao gm: CH 3OCH 3 , C2 H 5OC2 H 5 , C2 H 5OCH 3 B3. p n B.8 bao gm: +2 Anken: CH 2 CH 2 , CH 2 CH CH 3 +6ete: C2 H 5 0C2 H 5 , C2 H 5OCH 2CH 2 CH 3 , C2 H 5O iC3 H 7 , i (C3 H 7 ) 2 O, CH 3CH 2CH 2OCH 2CH 2CH 3 , iC3 H 7 OCH 2 CH 2 CH 3 P/s: B1 v B2 l bi tp cho cc bn luyn tp c khng nh?

GV:Nguyn Vn Minh