SEMNIFICATIA TERMENILOR UTILIZATI

Termen activitatea medicală autoritate competenta autoritate competenta Act Normativ Ordin MSF 219/2002 H.G. 162/2002 Legea 6/1991 Definitia orice activitate de diagnostic, prevenţie, tratament, monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu implică utilizarea de instrumente, echipamente ori aparatură medicală; autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezenta hotărâre ; autoritate guvernamentala desemnata de catre o parte ca fiind raspunzatoare, in cadrul unei zone geografice determinate, pentru a primi notificarea privind deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, precum si orice informatii referitoare la acestea si pentru a raspunde la aceasta notificare, conform art. 6. autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezentele norme tehnice; autoritatea centrala pentru protectia mediului sau autoritatea teritoriala pentru protectia mediului care are stabilite competentele referitoare la instalatiile de incinerare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001; referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii si distribuitorii; surse de energie electrica - sunt alcatuiti din una sau mai multe celule primare reincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice; orice persoana care organizeaza transportul deseurilor periculoase sau a altor reziduuri; creşterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantităţilor necesare pentru stocare şi însămânţare; containere transportabile, de diferite dimensiuni, pentru substanţe solide, păstoase şi lichide ; orice produs, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat sa cuprinda bunuri in scopul retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si

autoritate competentă autoritate competenta pentru protectia mediului agenti economici acumulatori agent de transport agricultură ambalaje ambalaje

Ordin MAPAM 49/2004 H.G. 128/2002

H.G. 349/2002 H.G. 1057/2001 Legea 6/1991 Ordin MAPAM 49/2004 Ordin MMPA 1215/2003 H.G. 349/2002

1

349/2002 H. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere. de la materii prime la produse procesate. acesta poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului. 173/2000 Ordin MAPAM 49/2004 Ordin MAPAM 49/2004 Ordin MAPAM 49/2004 H. 188/2002). ambalaj grupat-supraambalaj . 1. ambalaj de transport . indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare. ape uzate provenite din gospodării şi servicii.G. ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea.G. de la producator pana la utilizator sau consumator. 349/2002 ambalaj tertiar H. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti NTPA-011. cuprinse în anexa nr. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti NTPA-011. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti NTPA-011. feroviare. navale sau aeriene.ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare. ambalaj refolosit pentru acelasi scop. de asemenea. 349/2002 H.ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate.G. baterii si acumulatori care contin mai mult de 0. Produsul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este. altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea. ambalaj de vanzare . cuprinse în anexa nr. in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii sau al transportului.ambalaj primar ambalaj secundar H.G.G. a carui returnare de catre consumator sau comerciant este asigurata de plata unei sume-sistem depozit. cuprinse în anexa nr. orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale. 2 . unul sau mai multe locuri geografice alese pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compusilor desemnati .G.ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare. 1 la Hotărârea Guvernului nr. care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea. considerat ambalaj. prin reachizitionare sau in alt mod. pentru utilizatorul final sau pentru consumator in punctul de achizitie. 188/2002). 1057/2001 ape uzate industriale baterii si acumulatori prezentarii acestora. 349/2002 ambalaj reutilizabil amplasament de receptie ape uzate orăşeneşti ape uzate menajere H. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002).0005% mercur din greutate. 1 la Hotărârea Guvernului nr.

.G. care acceptă aplicarea nămolului pe terenul său suma capacitatilor cuptoarelor din care se compune instalatia de incinerare sau de coincinerare. considerate impreuna .baterii alcaline cu mangan .baterii tip pastila. intervalul de timp cuprins intre data de fabricatie a unui produs si data cand acesta devine deseu. 3 .mai mult de 0.025% mercur din greutate.4% plumb din greutate.G. care contin mai mult de 0. Tipuri de baterii: . o concentratie totala de minimum 50 ppm compusi desemnati la un volum total de peste 5 dm3.G. . 1057/2001 H. baterii si acumulatori care contin: .128/2002 cantitati minimale ciclu de viata al produsului H. exprimata prin cantitatea de deseuri incinerate pe ora.G. aprindere si iluminare.mai mult de 0. baterii alcaline cu mangan. tinandu-se seama in special de puterea calorica a fiecarui tip de deseu.173/2000 Legea 426/2001 comercializati pe piata. arendaş sau reprezentant al acestora.mai mult de 25 mg mercur/celula.025% cadmiu din greutate. 1057/2001 baterii sau acumulatori pentru autovehicule baterii sau acumulatori uzati beneficiar de nămol capacitate nominala H. 2. 1057/2001 Ordin MAPAM 49/2004 H.baterii litiu-dioxid de mangan .baterii zinc-carbon . orice persoană fizică şi juridică care este proprietar. energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice.care contin substante periculoase baterii H.G. baterii sau acumulatori care se folosesc la autovehicule pentru pornire. surse de energie electrica .sunt alcatuite din una sau mai multe celule primare nereincarcabile. 3. baterii sau acumulatori care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinati. cu exceptia bateriilor alcaline cu mangan. specificata de constructor si confirmata de operator.baterii zinc .

din sectorul public sau administrativ.G. cu condiţia să poată fi depozitate împreună sau în acelaşi mod ca deşeurile menajere în funcţie de tipul şi cantitatea lor. 349/2002 Legea 426/2001 Legea 426/2001 H. I B. sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor.G.G. pe care detinatorul le arunca. deseuri provenite din industrie. 662/2001 Ordin MMPA 1215/2003 H. orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. activităţi de servicii publice şi industriale etc. are intentia sau obligatia de a le arunca. din comert. utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil. 426/2001 substantele sau obiectele care sint eliminate sau urmeaza a fi eliminate sau este necesar sa fie eliminate in conformitate cu legislatia nationala. prelucrate si depozitate impreuna cu acestea. 181 alin.G. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. in vederea transportului lor. care se incadreaza la categoriile sau tipurile 4 . 349/2002 H. deseuri provenite din activitati casnice sau asimilabile cu acestea si care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localitati.G. deseurile mentionate la art. compusi chimici sau clase de substante chimice supuse unui control special conform prezentei hotarari . 662/2001 H.G. material rezultat prin decopertarea solului in urma excavatiilor. magazine. tratarea deşeurilor prin oxidare termică în exces de aer .78/2000 privind regimul deşeurilor. definit în anexa nr. 162/2002 Legea 6/1991 H. transportate. cu recuperarea adecvată a căldurii generate. persoana fizica sau juridica ce foloseste ambalaje sau produse ambalate pentru alte scopuri decat cele comerciale .colectare colectare colectare selectiva combustie combustie compusi desemnati consumator deponii deseu deşeu deseuri deseuri de ambalaje deseuri menajere deseuri asimilabile cu deseuri menajere deşeuri din comerţ asimilabile cu cele menajere deseuri periculoase Legea 426/2001 H. (1). aprobată cu modificări prin Legea nr. toate operaţiunile care permit transferul uleiurilor uzate de la deţinători la cei care valorifică sau elimină aceste uleiuri .G.. deşeuri rezultate din activităţi comerciale. 349/2002 Legea 426/2001 Legea 426/2001 Ordin MMPA 1215/2003 Legea 426/2001 strangerea. 173/2000 H. care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate. colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale. orice ambalaje sau materiale de ambalare care nu mai satisfac cerintele si scopul pentru care au fost proiectate si fabricate si care raman dupa ce a fost utilizat produsul ambalat.

deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică.G. 162/2002 H. 162/2002 Ordin MSF 219/2002 H. orice deseu solid sau lichid. nu se dizolvă.G. I C. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi ai 5 . sub numarul 20 01 care sunt colectate separat la sursa. prezentate in anexa nr. deşeuri menajere şi alte deşeuri care. constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe dintre proprietatile descrise in anexa nr. dar excluzand fractiile indicate in anexa nr.G. 426/2001. deşeuri care nu sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase conform lit. deseuri menajere si comerciale. deşeurile rezultate din activităţi medicale. testare. 128/2002 deşeurile periculoase Ordin MSF 219/2002 deşeuri nepericuloase deşeurile nepericuloase deşeuri biodegradabile deşeuri inerte H. si excluzand alte deseuri indicate sub numarul 20 02 din aceeasi anexa. inclusiv de cercetare medicală şi producere. I D şi I E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. sunt similare cu deseurile menajere. depozitare şi distribuţie a medicamentelor şi produselor biologice. I D. prin natură sau compoziţie. 162/2002 H. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000. supraveghere. tratament. aprobată cu modificări prin Legea nr. din cauza naturii si compozitiei.G. deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe. 78/2000. nu ard ori nu reacţionează în nici un fel fizic sau chimic. chimică sau biologică. 162/2002 generice de deseuri periculoase. 162/2002 H. Pentru urmatoarele deseuri periculoase cerintele specifice pentru deseuri periculoase din prezenta hotarare nu se aplica . prevenirea bolilor şi recuperare medicală. 2 la Hotararea Guvernului nr. 128/2002 deseuri periculoase H. asa cum este definit in anexa nr. aprobata cu modificari prin Legea nr.G. 426/2001.G. cum ar fi deşeurile alimentare sau de grădină. sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţilor. si constituentii acestor deseuri. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor. j) deşeurile a căror compoziţie este asemănătoare cu cea a deşeurilor menajere şi care nu prezintă risc major pentru sănătatea umană şi pentru mediu. deşeuri definite în anexa nr. care constituie un risc real pentru sănătatea umană şi pentru mediu şi care sunt generate în unitatea sanitară în cursul activităţilor de diagnostic. industriale si din institutii. care. prezentati in anexa nr. nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului sau să dăuneze sănătăţii omului.G. I C. I E. hârtia şi cartonul .deşeuri periculoase deşeuri municipale deseuri municipale mixte H.

care se produc în unităţile sanitare. deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere. genotoxice. până la preluarea şi transportul lor la locul de eliminare finală. . în această categorie se includ şi animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic. lichide sau gazoase. Deşeurile periculoase sunt depozitate în depozitul de deşeuri după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare. orice deşeuri în formă lichidă. lichide şi gazoase rezultate din activităţile nucleare medicale. depozitarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în locuri special amenajate. care pot fi toxice. cimitire şi spaţii verzi amplasate de-a lungul străzilor . 162/2002 Ordin MMPA 1215/2003 Ordin MSF 219/2002 Ordin MSF 219/2002 Ordin MSF 219/2002 Ordin MSF 219/2002 Ordin MSF 219/2002 Ordin MSF 219/2002 Ordin MSF 219/2002 Ordin MSF 219/2002 H. părţile anatomice rezultate din actele chirurgicale. în special. ca şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi.spaţii interne de depozitare a deşeurilor. inclusiv: . medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe chimioterapice. bacterii.un loc stabilit pentru o perioadă de peste un an pentru stocarea temporară a deşeurilor. dar 6 . paraziţi şi/sau toxinele microorganismelor. care conţin materiale radioactive. substanţele chimice solide. amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran.deşeuri lichide deşeuri din parcuri şi grădini deşeurile rezultate din activităţi medicale deşeurile anatomopatologice şi părţi anatomice deşeurile chimice şi farmaceutice deşeurile infecţioase deşeurile înţepătoaretăietoare deşeurile radioactive depozitarea temporară depozitarea sanitară depozit H. deşeurile solide. din autopsii şi din alte proceduri medicale. dar exclusiv nămolurile deşeuri de origine vegetală provenind de pe suprafeţe folosite la grădinărit. 162/2002 deşeurilor. cercetare şi experimentare. din parcuri publice.G. de diagnostic şi tratament. teratogene sau cancerigene. să nu pericliteze calitatea apei de suprafaţă şi/sau subterane . corosive ori inflamabile. adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor la locul de producere. periculoase sau nepericuloase. mutagene. inclusiv apele uzate. precum şi materialele care conţin sau au venit în contact cu virusuri. păstrarea pe o perioadă limitată a deşeurilor ambalate corespunzător în spaţii special destinate şi amenajate. deşeurile lichide şi solide care conţin sau sunt contaminate cu sânge ori cu alte fluide biologice.G. denumite depozite de deşeuri periculoase sau nepericuloase. care pot fi citotoxice. toate deşeurile. deşeurile care includ ţesuturile şi organele.

spaţiul de stocare a deşeurilor înainte de recuperare sau tratare. 662/2001 Legea 6/1991 Ordin MSF/2002 eliminator Legea 6/1991 7 . .78/2000. pe toata durata transportului. 426/2001 toate dioxinele dibenzo-p-policlorurate si dibenzofuranii enumerati in anexa nr. lichide sau păstoase înainte de tratare . pana la livrarea lor. 3. care vizează eliminarea pericolelor şi riscurilor potenţiale asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei. mod de depozitare permanentă a deşeurilor într-o cavitate geologică adâncă. 162/2002 Legea 426/2001 H. 128/2002 H. pentru o perioadă mai mică de un an un depozit poate fi un buncăr. sac sau o suprafaţă pentru depozitarea deşeurilor solide. incinerarea uleiurilor uzate. orice miscare a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri dintr-o zona aflata sub jurisdictia nationala a unui stat spre/sau printr-o zona aflata sub jurisdictia nationala a altui stat sau spre o zona ce nu e sub jurisdictia nationala a nici unui stat. sau spaţiul de stocare a deşeurilor înainte de depozitare. pentru tratare ulterioara. 162/2002 Legea 6/1991 exclusiv: .depozit depozitare subterană deplasare transfrontiera detinator Ordin MMPA 1215/2003 H.G. Se considera detinator si persoana care transporta deseuri. unei alte persoane. aprobată cu modificări prin Legea nr. totalitatea metodelor şi tratamentelor fizice.G. producatorul de deseuri sau persoana fizica.G. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. definit în anexa nr. pentru o perioadă mai mică de 3 ani. 162/2002 H. cu conditia ca cel putin doua state sa fie implicate in aceasta deplasare. container.G. soluţia obţinută printr-un test de levigare a deşeurilor. II A. chimice şi biologice aplicate deşeurilor periculoase rezultate din activităţile medicale. precum şi reducerea volumului de deşeuri orice persoana care primeste deseurile periculoase sau alte reziduuri si care efectueaza Legea 426/2002 deţinător dioxine si furani eluat eliminare eliminare eliminare eliminarea finală H.G. ca regulă generală. efectuat în laborator orice operatiune prevazuta in anexa nr. persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente ori persoana juridica care are deseuri in posesia sa. tratării sau eliminării finale în altă parte.spaţiul unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor pentru un transport ulterior în scopul recuperării. este orice operatiune specificata in anexa IV a acestei conventii.

lichizi şi gazoşi formate prin arderea deşeurilor. colectarea. cu date privind circuitul complet al deşeurilor de la producere şi până la eliminarea finală a acestora. cuprinse în anexa nr. 662/2001 Ordin MMPA 1215/2003 Ordin MMPA 1215/2003 8 .G.G. 155/1999 pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor. solutie de acid sulfuric si apa distilata sau demineralizata. conversia deşeului cu compuşi carbonici în bioxid de carbon. 162/2002 Legea 6/1991 Legea 6/1991 operatiile de eliminare a acestor deseuri. 188/2002). degajarea directa sau indirecta din instalatie de substante. incluzind si masurile de securitate ce trebuie luate dupa depozitarea in locurile special amenajate. formularul de păstrare a evidenţei deşeurilor produse în unităţile sanitare. transportul.emisie echivalent locuitor electrolit excesul de aer exportator fişa internă a gestiunii deşeurilor gestionare gaz de depozit gospodarire gospodarirea ecologica rationala a deseurilor periculoase si a altor reziduuri generator gazeificare gaze reziduale . caldura sau zgomote din surse individuale ori difuze. conform Hotărârii Guvernului nr. monoxid de carbon şi hidrogen folosind un mediu de gazeificare (aer. cantitatea de aer pentru combustie suplimentară faţă de cea necesară teoretic pentru combustie. oxigen.G. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti NTPA-011. inseamna colectarea.gaze de ardere H. generat de deşeurile depozitate . orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat exportator. inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora. abur). vibratii. care organizeaza exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri. Gazele reziduale pot fi caracterizate adiţional prin H. 128/2002 Ordin MAPAM 49/2004 H. in aer. amestecul de compuşi în stare gazoasă. valorificarea si eliminarea deseurilor. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1057/2001 Ordin MAPAM 1215/2003 Legea 6/1991 Ordin MSF 219/2002 Legea 426/2001 H. încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g O2/zi (conform Normelor tehnice privind colectarea. transportul si eliminarea deseurilor periculoase sau a altor reziduuri. de natura sa asigure protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator impotriva efectelor nocive ce pot rezulta din aceste reziduuri. apa sau sol. totalitatea masurilor practice necesare unei gospodariri a acestor deseuri periculoase sau a altor reziduuri. tratate în instalaţiile de epurare a gazelor. orice persoană fizică sau juridică din a cărei activitate rezultă uleiuri uzate.G. amestecuri gazoase cu componenţi solizi.

cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate. boilerul. 662/2001 H. dispozitive de pretratare locala. ci tratarea termica a deseurilor. dispozitivele si sistemele de control al operatiunilor de control al incinerarii. 128/2002 instalatie de incinerare existenta H. sistemele de alimentare cu deseuri. de inregistrare si urmarire a conditiilor de coincinerare. sistemele de alimentare cu deseuri-combustibil-aer. care foloseste deseuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau in care deseurile sunt tratate termic pentru eliminare. de inregistrare si urmarire a conditiilor de incinerare. orice instalatie fixa sau mobila. orice unitate tehnica stationara sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor. cosul de fum. 128/2002 instalatie de H. 128/2002 instalatie de coincinerare H. dispozitive de pretratare locala. iar pentru instalatiile ai caror indicatori tehnico-economici au fost aprobati prin hotarari ale Guvernului pana la data de 31 decembrie 2001.G. depozitare. Aceasta definitie se refera la amplasament si la intreaga instalatie. gazele reziduale la evacuarea din coşul de dispersie etc . incluzand toate liniile de incinerare. cum sunt procesele cu plasma. dispozitivele si sistemele de control al coincinerarii. o instalatie de incinerare care functioneaza si detine autorizatie de mediu emisa la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau care este inregistrata pentru obtinerea autorizatiei de mediu.G. incluzand toate liniile de coincinerare. instalatia este considerata instalatie de incinerare conform definitiei prezentate la pct. cosul de fum. termenul limita de punere in functiune este 31 decembrie 2004. receptie a deseurilor. dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea reziduurilor. depozitare. dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea reziduurilor. Aceasta definitie se refera la amplasament si la intreaga instalatie. o instalatie de coincinerare care functioneaza si detine autorizatie de mediu emisa inainte de 9 . 128/2002 definirea provenienţei lor de exemplu. precum si piroliza.G. In cazul in care coincinerarea are loc astfel incat scopul principal al instalatiei nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale. boilerul. cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune cel tarziu la 31 decembrie 2002. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deseurilor.incinerare instalatie de incinerare H. receptie a deseurilor. operaţiunea de distrugere termică a uleiurilor uzate. in masura in care produsele rezultate in urma tratamentului sunt incinerate ulterior. 8. gazificarea sau alte procese de tratament termic.G. combustibil si aer.G. tratarea gazelor reziduale de după boiler. al carei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale.

G. cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune pana la data de 31 decembrie 2006. tipul si locul unde se gasesc in Romania toti compusii desemnati in cantitati mai mari decat cele minimale actiunea de a face disponibil pentru prima data. 173/2000 H. compozitii ce contin compusi desemnati si care exista in echipamente inainte de inlocuirea lichidului . sau este subiectul cererii acordului de mediu inainte de data de 31 decembrie 2004. este orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat importator.coincinerare existenta inlocuirea lichidului inventar national introducere pe piata introducere pe piata importator incinerarea deşeurilor incinerator de deşeuri periculoase levigat lichidul de inlocuire lichidul inlocuit nămoluri H. utilizându-se echipamente de reţinere şi purificare a gazelor. 2. 173/2000 Ordin MAPAM 49/2004 data de 31 decembrie 2004 sau care este inregistrata pentru coincinerare si detine acord de mediu emis inainte de data de 31 decembrie 2004. orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit . 173/2000 Legea 426/2001 H. nămoluri provenite de la fosele septice şi de la alte instalaţii similare pentru epurarea apelor uzate. un produs in vederea distribuirii si/sau utilizarii.G. compozitii ce contin compusi desemnati in proportii mai mici de 50 ppm si care pot fi utilizate pentru inlocuirea lichidului cu continut de compusi desemnati mai mare decat cantitatile minimale din chipamente . evacuarea din echipamente a lichidelor ce contin compusi desemnati si umplerea echipamentelor cu alte lichide . baza de date in care se descriu existenta. nămoluri provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi de la alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti. 1.arderea deşeurilor în instalaţii speciale. 173/2000 H.G. actiunea de a face disponibil pentru prima data. . denumite incineratoare. instalaţii pentru eliminarea prin tratare termică. care organizeaza importul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri . 10 . în principal a deşeurilor periculoase . 162/2002 H. cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune pana la data de 31 decembrie 2005.G. un produs in vederea distribuirii si/sau utilizarii. contra cost sau gratuit. contra cost sau gratuit.G. 1057/2001 Legea 6/1991 OMSF 219/2002 Ordin MMPA 1215/2003 H. cu asigurarea unei temperaturi înalte de combustie ce determină neutralizarea deşeurilor.G.

orice organizatie constituita de state suverane. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu. chimic sau termic. orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau controleaza instalatia ori careia i s-a delegat puterea economica decizionala pentru functionarea tehnica a instalatiei. de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri. 162/2002 H.G.G. 162/2002 H.nămol municipal nămoluri tratate operator operator operatorul depozitului operator de transport autorizat organizatie de integrare politica si/sau economica producator Ordin MMPA 1215/2003 Ordin MAPAM 49/2004 Legea 426/2001 H. orice persoana fizica sau juridica investita cu atributii si responsabilitati in activitati autorizate in domeniul gestiunii deseurilor. 1 şi 2. 128/2002 H. sa semneze. orice persoana fizica. orice persoană fizică sau juridică autorizată. chiar şi atunci când este uscat sau tratat în vreun fel . persoana autorizata de agentiile teritoriale de protectie a mediului pentru transferul compusilor desemnati de la un amplasament la altul . învestită cu atribuţii şi responsabilităţi pentru un depozit. altele decât cele menţionate la pct. ratifice. care se poate schimba de la faza de pregătire la cea de exploatare şi urmărire postînchidere . daca aceasta persoana nu este cunoscuta. definit în Ordinul ministrului apelor. nămolurile tratate printr-un proces biologic. accepte. publicat în Monitorul Oficial al 11 . persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare. in conformitate cu procedurile interne.G. orice persoana a carei activitate produce deseuri periculoase sau alte reziduuri sau. nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată şi faţă de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislaţiei în vigoare. persoana care este in posesia si/sau controleaza aceste deseuri.G. pădurilor şi protecţiei mediului nr. aprobe sau sa confirme oficial conventia sau sa adere la ea . 162/2002 3. prin stocare pe termen lung ori prin orice alt procedeu corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea lor de fermentare şi riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor. careia acestea i-au conferit competente in domeniile reglementate prin prezenta conventie si care au fost autorizate. 173/2000 Legea 6/1991 Legea 426/2001 producator prag de alertă program pentru conformare Legea 6/1991 H.G. nămoluri provenite de la staţiile de epurare. nămol rezultat din tratarea apelor uzate municipale şi industriale similare cu cele municipale.

persoana juridica cu sediul in Romania. scheme intocmite de agentii economici si aprobate de agentiile teritoriale de protectie a mediului privind transferarea compusilor desemnati la un amplasament de receptie . 5. orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru a realiza in cadrul ciclului sau de viata un numar minim de parcursuri sau rotatii este reumplut sau reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput. cisterne. site şi reziduuri de la curăţarea conductelor şi drenurilor. orice persoana fizica sau juridica. tratarea gazului de ardere si a apei uzate sau din alte procese ale instalatiei de incinerare ori coincinerare. implicând mai ales separarea de impurităţi. desemnata de producator sa actioneze in numele sau. inclusiv cenusa de vatra si zgura. operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi reutilizate in scopul initial sau pentru alte scopuri. reziduurile din staţia de epurare a apelor includ reziduuri de la desnisipatoare şi separatoare de grăsimi. orice material lichid sau solid. produşi de oxidare şi aditivi . I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. produsi solizi de reactie de la tratarea gazelor. 349/2002 Romaniei. la care se fac referiri in art.G. entitatea unei parti. 128/2002 reprezentant autorizat recipiente regenerare raportul de aer reziduuri din staţia de epurare a apelor reciclarea deseurilor de ambalaje H.G. cenusi volante si praf de cazan. în mare măsură în absenţa oxigenului . responsabila cu primirea si comunicarea informatiilor conform art. Partea I. nr. 426/2001. care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare. 78/2000. namol de la tratarea apelor uzate. catalizatori consumati si carbune activ epuizat. aprobata cu modificari prin Legea nr.G. 662/2001 Ordin MMPA 1215/2003 Ordin MMPA 1215/2003 H.G.303 bis din 6 noiembrie 1997. 1057/2001 H.G. 662/2001 H.G. raportul între cantitatea de aer de combustie folosită practic şi cea stabilită teoretic . autocisterne şi butoaie metalice. descompunerea termică a substanţelor organice la temperaturi ridicate. orice procedeu care permite producerea de uleiuri de bază printr-o rafinare a uleiurilor uzate. rezervoare.planuri de eliminare persoana punctul focal piroliză/gazeificare reutilizare reciclare reziduu H. 13 si 15. 173/2000 Legea 6/1991 Legea 6/1991 Ordin MMPA 1215/2003 Legea 426/2001 Legea 426/2001 H. 12 . definit ca deseu in anexa nr. operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri.

prin care se planifica sau se efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri. recurgandu-se sau nu la produse auxiliare existente pe piata. orice stat. orice persoană care solicită o autorizaţie pentru depozitarea deşeurilor. fie ca sint sau nu parti la prezenta conventie sistemul prin care cumparatorul.G.reciclare organica H. 162/2002 Legea 6/1991 Legea 6/1991 Legea 6/1991 Legea 6/1991 H. care permit reumplerea ambalajului insusi. 349/2002 H. plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el este returnat persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule. altul decit statul exportator sau importator. 349/2002 H. a partilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje. Depozitarea in depozite nu poate fi considerata reciclare organica.G. care produc reziduuri organice stabilizate sau metan.tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare). 349/2002 recuperarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje recuperarea energiei reutilizarea ambalajelor H. un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci cand nu va mai putea fi reutilizat. 1057/2001 13 . colectare in vederea reutilizarii si. a reciclarii acestora.G.G.G. respectiv. partea pentru care se planifica sau se efectueaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri. partile care sint state exportatoare sau importatoare si de tranzit. la cumpararea unei baterii si/sau a unui acumulator pentru autovehicul. dar cu recuperare de caldura.G. in scopul eliminarii lor sau transbordarii inainte de a fi eliminate intr-o zona ce nu se afla sub jurisdictia nationala a nici unui stat. in conditii controlate. utilizandu-se microorganisme. solicitant stat exportator stat importator stat de tranzit state interesate sistem "depozit" H. orice operatiune prin care un ambalaj care a fost conceput si creat pentru a putea indeplini in cursul ciclului sau de viata un numar minim de rotatii este reutilizat intr-un scop identic celui pentru care a fost conceput. conform prevederilor prezentei hotărâri. 349/2002 . partea care planifica initierea sau initiaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri. utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa cu sau fara alte deseuri.

transportul pe teritoriul national de la o granita la alta. 162/2002 partea pentru care se planifica sau se efectueaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri.stat importator stat de tranzit state interesate sistem "depozit" Legea 6/1991 Legea 6/1991 Legea 6/1991 H. detinatorilor micilor porturi si ai zonelor de recreare in aer liber. plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el este returnat persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule. facilitand manipularea sau valorificarea lor definită în anexa nr. ambalare. chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor.G. partile care sint state exportatoare sau importatoare si de tranzit. depozitare intermediară. orice stat. prin care se planifica sau se efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri.G. la cumpararea unei baterii si/sau a unui acumulator pentru autovehicul. 426/2001. fie ca sint sau nu parti la prezenta conventie sistemul prin care cumparatorul.G. altul decit statul exportator sau importator. la achizitionarea unui produs ambalat in ambalaj reutilizabil. 1057/2001 sistem-depozit studiu agrochimic special sistemul de gestionare a deşeurilor titularul proprietatii H. 349/2002 Ordin MAPAM 49/2004 Ordin MSF 219/2002 Legea 426/2001 tranzit tratare tratare Legea 426/2001 Legea 426/2001 H. transport şi eliminare finală administratorul sau detinatorul cu titlu al unei proprietati ori arendasul care detine proprietatea in urma unui contract de arendare sau de locatie. in scopul eliminarii lor sau transbordarii inainte de a fi eliminate intr-o zona ce nu se afla sub jurisdictia nationala a nici unui stat. Prevederile prezentei ordonante de urgenta cu privire la detinatorii proprietatii se vor aplica in egala masura responsabililor cu intretinerea drumurilor publice.78/2000. plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat studiul agrochimic completat cu datele privind încărcarea solului şi plantei cu elementele poluante totalitatea activităţilor de colectare separată la locul de producere. exclusiv cu caracter tehnic si fara modificarea cantitatii confirmate prin sigiliul vamal totalitatea proceselor fizice. cu stationari de scurta durata. proprietarilor cailor ferate. aprobată cu modificări prin Legea nr. 14 . sistemul prin care cumparatorul. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora.

depozitarea.G.trafic ilicit ulei de bază unitatea sanitară uleiuri uzate Legea 6/1991 H. ulei mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri (aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice) pentru obţinerea unor proprietăţi speciale orice unitate publică sau privată care desfăşoară activităţi cu profil sanitar. autorizatie emisa de o autoritate competenta a statului in care se afla instalatia sau zona respectiva de eliminare . dar si o suprafata in perimetrul careia constructiile sunt sistate pe durata elaborarii planului de urbanizare sau a planului de constructie este o zona sau instalatie pentru eliminarea deseurilor periculoase. implicată în încărcarea. masa exprimata in termenii parametrilor specifici. 662/2001 utilizare utilizator de nămol valorificare valori limita de emisie valorificare zona construibila zona sau instalatie aprobata Ordin MAPAM 49/2004 Ordin MAPAM 49/2004 Legea 426/2001 HG 128/2002 HG 662/2001 Legea 426/2001 HG 173/2000 orice deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri. 9. sau a altor reziduuri. uleiurile pentru turbine.G. în special uleiurile uzate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie. toate uleiurile industriale şi lubrifianţii. orice operatiune mentionata in anexa nr. II B. orice persoană fizică sau juridică autorizată. care au devenit improprii folosirii pentru care au fost iniţial destinate. pe bază minerală. zona aflata sub Legea 6/1991 jurisdictia nationala a unui stat zgură/cenuşă HG 662/2001 termen folosit pentru reziduuri de combustie topite sau sinterizate rezultate din ardere. împrăştierea şi încorporarea nămolului în terenul agricol al beneficiarului. in conformitate cu legile internationale cu privire la protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator. care are autorizatia sau permisiunea sa opereze in acest scop. care nu poate fi depasit in cursul uneia sau mai multor perioade de timp. regenerarea şi/sau combustia uleiurilor uzate. maritima sau aeriana asupra careia un stat isi exercita competenta administrativa si legislativa. pentru sistemele hidraulice. 662/2001 OMSF 219/2002 H. emulsiile şi filtrele de ulei .este orice zona terestra. asa cum este specificata in art. Nota: Avand in vedere ca definitiile din legislatia europeana nu sunt inca armonizate. uleiurile lubrifiante. concentratia si/sau nivelul unei emisii.împrăştierea nămolurilor pe soluri sau orice altă aplicare a nămolurilor pe şi în soluri. sintetică sau biogenă. suprafata pentru care s-a elaborat si s-a aprobat un plan de urbanizare. un plan de constructie pentru o cladire sau un magazin. transportul. ele au fost preluate ca atare si in legislatia romaneasca si au intelesul cuprins in actul normativ care il defineste 15 .

16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful