P. 1
Fiskalno Pravo Pitanja

Fiskalno Pravo Pitanja

|Views: 110|Likes:
Published by Elvira Sabanovic
Finansije i finansijsko pravo 2.
pitanja sto su bila na ispitima
Untz Pf
Finansije i finansijsko pravo 2.
pitanja sto su bila na ispitima
Untz Pf

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Elvira Sabanovic on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

Fin 2

-germanski tip poreza na dohodak -konverzija javnog zajma u uzem i u sirem smislu -pojam javnih rashoda -zastarjelost poreza -nacelo umjerenosti javnih rashoda -shvatanje o budzetu kao upravnom-podzakonskom aktu -koji su zahtjevi administrativno tehnickog nacela prema adolfu wagneru -kome pripada pravo budzetske inicijative -razlike između utaje poreza i krijumcarenja -uzroci porasta javnih rashoda prema arnoldu brechtu -nadoporezivanje -bocno prevaljivanje poreza -razlike izmedju taksa i parafiskaliteta -porez na priređivanje zabavnih i sportskih igara -nacini oporezivanja nasljedstva -nenaplativi poreski dug -porezni kredit kod PDV-a
Fin 2 pitanja

proporcionalna poreska stopa, objasni razliku izmedju nadoporezivanja i dvostrukog oporezivanja, siglnalni efekti poreza, difuzija, koja je svrha uvodjenja ek.carina, objasni podjelu na amrtizacione i rentne javne zajmove, nacela upotrebe javnih zajmova, budzet, nabrojati faze budzeta, drzavna bilansa, nacelo budzetske specifikacije, obveznik poreza na dobit u FBIH,

koji porezi su u nadleznosti UIO, porez na promet nekretnina se plaaca po......, n avedi razloge uvodkenja akciza u fiskalne sisiteme...

1.objasni smanjenje kupovne snage novca,kod porasta javnih rashoda? 2.transakcijska vrijednost kod carina? 3.prema vremenskom kriteriju koje vrste budzetske kontrole imaju? 4.francusko-romanski tip oporezivanja dohotka? 5.supsidijarno jemstvo kod....(tako je otprilike glasilo...ne sjecams e bas dobro)? u drugoj skripti "Fiskalno pravo BiH ".... prema vremenskom kriteriju razlikujemo 1. prethodnu ( preventivna, ex ante kontrola ) i 2. naknadna ( represivna, ex post kontrola)...Francuskoromanski tip poreza na dohodak , cije je svojstvo da u poreskom sistemu postoje analiticko cedularni porezi na pojedine dijelove dohodka ali na koje primjenjuju dijelom proporcionalne a dijelom progresivne porezne stope. dgovor na prvo:smanjenje kupovne moći novca je posljedica inflacije.Usljed toga raste dohodak a i javni prihod.No za taj veći javni prihod se ne trebaništa financirati,budući dasucijene porasle.međutim,ni poresko opterećenje nije povećano,jer privreda i stanovništvo plaćaju nominalno uvećanje poreza i druge dadžbine iz nominalno uvećanog dohodka i imovine.to sam našla u knjizi i mislim da je to to
Sistem separacije se dijeli na, slicnosti izmedju poreza i doprinosa, parafiskaliteti su, stopa fiskalnog opterecenja, unificirana stopa u FBIH i RS (koje je prednosti donijela), poreska sposobnost je, nabrojati poreze iz rashoda, teorija difuzije kodprevaljivanja poreza, statiscka budz. nacela, nacelo prethodnog budzetskog odobrenja, teorija cijene, ekonomsko-politicko nacelo oporezivanja, antidampinska carina je, nabrojati nefiskalne prihode, UIO (koji porezi su u njenoj nadkeznosti), nulta stopa PDV-a; eto to sam nekad davno kopirao sa grupe... jel neko zna odgovore na ova pitanja: stopa fiskalnog opterecenja, unificiraana stopa u FBIH i RS (koje je prednosti donijela),nabrojati poreze iz rashoda...hvala pdv, nacelo umjerenosti javnih zajmova, tarifni porezi, elasticnost poreza, reperkusija, nacelo potpunosti budzeta, cime se izbjegava dvostruko oporezivanje, virmanizacija... bila su nacela taksi .elasticnost poreza..porezi koji se placaju na izvoru prije trosenja..sistem budzetskog deficita.Doprinosi (def) 2. Licni i materijalni javni rashodi 3. Nabroji vanredne javne prihode 4. Fakticki porez 5. Neposredni porezi (nabrojati) 6. Pausalna poreska osnovica utvrdjuje se na osnovu...? 7. Sta podrazumijeva sveobuhvatnost poreza i to je nacelo_________? 8. Utaja 9. Ekonomske carine mogu biti sljedeceg karaktera...? 10. Prikriveni prinudni zajam 11. Antiprivredno ciklicno nacelo 12. Plansko-kontrolna funkcija budzeta 13. Nacelo budzetske realnosti 14. Obveznik poreza na dobit 15. Rok za podnosenje poreske prijave 16. Predmet oporezivanja PDV-a

17. Kreditna metoda poreske osnovice PDV-a 18. Razlog uvodjenja akciza 19. Tko ne placa poreze na imovinu 20. Prihodi fizickih osoba koja nisu predmet oporezivanja 1.Osobni dohodak 2.Nacelo pravilnog vremenskog rasporedjivanja 3.Poreska sposobnost poreskog obveznika 4.Zakonita poreska avazija 5.Ekleticka faza prevaljivanja 6.Taksena oslobodjenja 7.Sta sadrzi rjesenje o razrezu PDV-a 8.Teorija osiguranja 9.Osnovni i dopunski porezi 10.Vrijednosne carine 11.Derivativnost poreza 12.Carinski obveznik 13.Poreska osnovica PDV-a 14.Finansijski plan 15.Taksena oslobodjenja 16.Pojam i vrste javnih rashoda 17.Wagnerov zakon 18.Sinteticki porezi 19.Amortizacioni javni zajam 20.Ekonomske funkcije budzeta 21.Nacelo javnosti budzeta 22.Poreski obveznici u sustavu PDV-a 23.U neposredne poreze ubrajamo 24.Administrativno-tehnicko nacelo poreza 25.Akcize 26.Drzavna bilanca 27.Karakteristike poreza su 28.Nacelo javnih rashoda 29.Budzetska nacela 30.Proporcijalna poreska stopa 31.Regresivna uloga pdv-a 32.Kumuliranje poreza 33.Zakonodavna kontrola budzeta 34Nulta stopa PDV-a -Vrijednosne carine? -Vrste taksi? -Načela budzeta? -Rebalans budzeta? -Osnovica za utvrdjivanje PDV-a? -Obveznici PDV-a u BiH? -Ko je oslobodjen placanja PDV-a? -Predmet oporezivanja akciza? -Sta je finansijski plan? -Vrste poreza na prihode? 1.Navesti licne rashode 2.Navesti vanredne javne prihode 3.Fakticki porezi 4.Posredni porezi 5.Utaja 6.Karakteristike ekonomskih carina 7.Prinudni javni zajam 9.Razlozi uvođenja akciza 10.Paušalna poreska osnovica nacelo stednje kod rashoda;nacelo specifikacije, teorija cijene,raspodjela prihoda-sistemi,nacelo ravnomjernosti odmjeravanja poreza, faze budzeta,nadoporezivanje,prevaljivanje poreza,otvoreni bankrot,prednosti unutrasnjih javnih zajmova.......

Fin 2. dohodak,nacelo umjerenosti,originarni i derivativni javni prihodi,sistem zajednickih prihoda,karakteristike poreza,poreski izvor,nadoporezivanje,nacela statickog budzeta,antidampinske carine,amortizacioni i rentni javni zajmovi,ekonomski budzet,obveznik poreza na dobit je,visefazni porez na promet,rentabilni i nerentabilni javni rashod,staticka budzetska nacela,tri zahtjeva u sklopu admin-teh nacela,porez na nasljedstvo i darove,budzetski aneks,zasto je budzet upravno-podzakonski akt,poreski izvor je,indicijarna metoda utvrdjivanja poreske osnovice,objasnit svefazni porez na promet,sistem zajednice prihoda sa doprinosima,kako se odredjuje poreska osnovica kod katastarskih poreza,akcize,nenaplativi poreski dug,bocno prevaljivanje poreza,reperkusija,srednjorocni j.zajmovi se zakljucuju na ro k od..., bankrot

drzave,razlika nadoporezivanje-dvostruko oprezivanje,signalni efekti poreza,difuzija,cilj uvodjenja ek carina,nacelo specifikacije budzeta,budzetska kontrola prema vremenskom kriteriju,transakcijska vrijednost kod carina,faze izrade budzeta,nadleznosti UIO,drzavna bilansa,nacela javnih zajmova,pad kupovne moci kod javnih rashoda,sta je budzet,razlog uvodjena akciza,porezna osnovica kod poreza na promet nekretnina,obveznik poreza na dobit u fbih,francusko-romanski tip oporezivanja dohotka,definicija javnih rashoda,zasto su javni rashodi stalno u porastu prema adolfu wagneru,sistem zajednickih prihoda,poreski platioc,proporcionalna poreska stopa,porezi po vrijednosti i specificni porezi,objasniti zahtjev za izdasnoscu poreza iz finansijsko-politickog nacela poreza,def. doprinosa,def.javnog zajma,koji je organ nadlezan kod podnosenja budzetske inicijative,prema metodi racunske godine prihodi naplaceni poslije 31.12.2011 proknjizit ce se kao prihodi 2011 ili 2012?,svefazni porez na promet,kakva je porezna stopa prihvacena u nasem pdv sistemu,akcize,dva nacina oporezivanja nasljedstva,prema brechtu zasto su javni rashodi stalno u porastu,def.parafiskaliteta,poreski destinator,fundirani i nefundirani porezi,elasticnost poreza,degresivna poreska stopa,sistem ukupne separacije,nabroj dinamicka budzetska nacela,visefazni porez na promet,def autonomnih budzeta,apsolutni i relativni rok zastare poreza,poreski pritisak,nefiskalni prihodi,teorija cijene,poreska sposobnost,nacelo prethodnog budzetskog odobrenja,nulta stopa pdv-a,teorija difuzije,pojam i vrste izravnih poreza,nabroj parafiskalitete,vrste carina prema uvodjenju,vrste carina u car.sis bih,poredmet oporezivanja na nekretnine,patriotski javni zajam,osobine poreza,poreski monizam,optimalne granice zaduzenja drzave,porezni kredit pdv,porez na igre i zabave,doprinosi-takse(razlike),sverc-utaja(razlika),germanski tip,konverzija zajma u uzem i sirem smislu,porezna uprava(nesto,nemam pojma),pravo predlaganja budzeta u prvoj fazi ima....
1.Osobni dohodak 2.Nacelo pravilnog vremenskog rasporedjivanja 3.Poreska sposobnost poreskog obveznika 4.Zakonita poreska avazija 5.Ekleticka faza prevaljivanja 6.Taksena oslobodjenja 7.Sta sadrzi rjesenje o razrezu PDV-a 8.Teorija osiguranja 9.Osnovni i dopunski porezi 10.Vrijednosne carine 11.Derivativnost poreza 12.Carinski obveznik

13.Poreska osnovica PDV-a 14.Finansijski plan 15.Taksena oslobodjenja 16.Pojam i vrste javnih rashoda 17.Wagnerov zakon 18.Sinteticki porezi 19.Amortizacioni javni zajam 20.Ekonomske funkcije budzeta 21.Nacelo javnosti budzeta 22.Poreski obveznici u sustavu PDV-a 23.U neposredne poreze ubrajamo 24.Administrativno-tehnicko nacelo poreza 25.Akcize 26.Drzavna bilanca 27.Karakteristike poreza su 28.Nacelo javnih rashoda 29.Budzetska nacela 30.Proporcijalna poreska stopa 31.Regresivna uloga pdv-a 32.Kumuliranje poreza 33.Zakonodavna kontrola budzeta 34Nulta stopa PDV-a

-Vrijednosne carine? -Vrste taksi? -Načela budzeta? -Rebalans budzeta? -Osnovica za utvrdjivanje PDV-a? -Obveznici PDV-a u BiH? -Ko je oslobodjen placanja PDV-a? -Predmet oporezivanja akciza? -Sta je finansijski plan? -Vrste poreza na prihode? 1.Navesti licne rashode 2.Navesti vanredne javne prihode 3.Fakticki porezi 4.Posredni porezi 5.Utaja 6.Karakteristike ekonomskih carina 7.Prinudni javni zajam 8.Finansijski plan 9.Razlozi uvođenja akciza 10.Paušalna poreska osnovica

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->