1.Definitie 2.Elemente biologice 3.Metode de imobilizare a elementului biologic 4.Traductori 5.

Aplicatii

CE ESTE UN BIOSENZOR?
Un biosenzor este un dispozitiv format dintr-un element biologic (enzimă, biomoleculă, anticorp, celule microbiane, ţesut, etc) ce este imobilizat în vecinătatea unui traductor (electrochimic, optic, termic, etc) ce transformă un semnalul chimic rezultat în urma interacţiei analitului cu elementul biologic într-un răspuns măsurabil, de obicei într-un răspuns electronic.

Analiti Analit / bioreceptor / traductor / procesor • microorganisme anthrax, tularemia, E. coli, Candida • molecule mici glucoza, alcool, CO, CO2, agenti paralizanti, uree, pesticide, aspirina, paracetamol, penicilina, TNT, colesterol, aminoacizi • biomacromolecule DNA, RNA, enzime, proteine, hormoni, virus

cele mai multe sunt enzime REDOX (reductaze.enzimele hidrolitice (proteaze.catalizatori ai unor reactii. cum ar fi peroxidaza cuplata cu luciferazace duce la obtinerea unui produs colorat sau la emisia de fotoni: detectie optica 2) ANTICORPI / ANTIGENI Anticorpii.proteine ce pot recunoste in mod specific o substanta specifica (antigen) ca mijloc natural de aparare.caracterizati de interactii extrem de selective si puternice cu antigenii specifici.se poate utiliza o enzima sau se pot cupla doua saumai multe reactii enzimatice cu producerea unui compus cepoate fi determinat prin diverse metode Elemente biologice Enzime utilizate in biosenzori .pot fi obtinuti anticorpi pentru aproape orice antigen . lipaze. esteraze) producatoare /consumatoare de electroni: detectie potentiometrica sau conductometrica. oxidaze) producatoare /consumatoare de electroni: detectie amperometrica sau colorimetrica .sisteme enzimatice cuplate.1) ENZIME .cele mai utilizate in constructia biosenzorilor .

realizare de legaturi puternice Legarea Dezavantaje: Lant de . enzime.nu prezinta efect catalitic.selectivitate foarte inalta. fiind necesara retea determinarea lor indirecta prin marcarea lor cu diversi agenti de marcare. In cazul traductorilor Piezoelectrici se poate face o determinare directa datorita modificarilor in frecventa de vibratie a cristalului in urma legarii antigenului antigen . fluorofori. compusi chemiluminiescenti Observatie. Agenti de marcare: Lant durabil radio-izotopi.Anticorpii in biosenzori Avantaje: .

putandu-se utiliza si biomembrane intacte sau celule intregi.proteinele receptor se afla de obicei la suprafata celulei sau in membrana celulara.extrem de selective. 4) ACIZI NUCLEICI . dar adesea greu se izolat.biosenzorii bazati pe ADN si ARN se utilizeaza pentru detectia mutatiilor genetice si pentru determinarea nivelurilor de expresie a proteinelor.pot fi utilizate in special la determinarea neurotransmitatorilor.3) PROTEINE RECEPTOR . .biosenzorii bazati pe celule sau tesuturi sunt mai putin selectivi . 5) CELULE / TESUTURI . . etc.ADN-ul si ARN-ul pot fi utilizati pentru realizarea unor senzori in format chip .anestezicelor. pentru determinarea indicilor de toxicitate . medicamentelor neuroactive.utilizati in special pentru determinari semicantitative. hormonilor.

Metode de imobilizare a componentei biologice Absorbție FIZICĂ Reținere fizică în spatele unei membrane pentru molecule mici IMOBILIZARE Înglobarea în rețeaua unui polimer Legare covalentă CHIMICĂ Legare încrucișată .

Imobilizare eficientă  Orientare corectă a elementului biologic  Accesibilitatea analitului la elementul biologic  Reținerea activității biologice  Difuziune ușoară a analitului către ele. In cazul imobilizării proteinelor pot fi exploatate următoarele grupări funcționale ale aminoacizilor Lizina(NH2) Cisteina (SH) Serina(OH) Acid Aspatic(COOH) .entul biologic  Stabilitate operațională și durata de viață In cazul imobilizării chimice este necesara prezența unor grupări funcționale la nivelul elementului biologic sau funcționalizarea acestuia.

Pierderea elementului biologic IMOBILIZAREA CHIMICĂ + Stabilitate mărită + Un bun control asupra orientării elemntului biologic în cazul imobilizării covalente + În cazul utilizării unui electrod ca traductor.Difuzia analitului către elementul biologic poate fi încetinită .Afectarea structurii elementului biologic și pierderea selectiviății/activității catalitice în timpul reacțiilor chimice de imobilizare (în special în cazul legării încrucișate) .Reținerea unor molecule nedorite (interferente) în spatele membranei sau în reteaua polimerului . la imobilizare se poate utiliza un agent de legare conductor de electroni ducând la o efieciență mai mare a semnalului electronic .Rezistența mecanică a sistemului paote fi slabă .IMOBILIZAREA FIZICĂ + Nu este afectată structura elementului biologic + Limitează contaminarea cu prteine prezente în probă + Limitează biodegradarea elementului biologic .

Sistemul antigen-anticorp . Sistemul avidina-biotină 2.IMOBILIZAREA BAZATĂ PE AFINITATE BILOGICĂ Elemnet biologic Biotina Biotina Traductor Element biologic Antigen Anticorp Traductor Avidina (proteina tetramerică) 1.

Imobilizarea celulelor bazate pe afinitatea biologică Celule cu „integrine” de suprafață Matrice extra-celulară (EMC) Fibronection tri-peptida RGD (arg-Gly-Asp) in EMC Repdite RGD Integrine (factori de atașare) Traductor Timp de viață      Absorbție Înglobarea în polimer Legare încrucișată Imobilizare covalentă Afinitate biologică 1 zi 1 săptămână 3-4 săptămâni 4-14 luni săptămâni-luni (variabil) .

Funcționalizarea suprafeței traductorului 1. NH2. Monostraturi auto-asamblare (Self-assembled Monolayers . COOH Alcan Tiol dizolvat în etanol SH Suprafață de aur imersată în soluție Monostrat auto-asamblat .SAMa)  Se formează prin absorbția pe suprafețe de aur a unor derivați alcantiolici X(CH2)n  Sunt caracterizate printr-o orientare foarte precisă Grup funcțional: OH.

2. Silanizarea oxizilor metalici Grup funcțional Alcan Si C2 H5 O C2 H5 O C2 H5 O + H2O + Hidroliza Condensare Sticla (SiO2) sau alt oxid metalic .

Agenți pentru prevenirea adsorbției non .Zahar c previne coagularea sângelui .specifice PEG (poli-etilenglicol) Fosfocolina .proteina serică neadezivă Heparina .Componentă a membranelor biologice Albumina serică .

Se măsoară potențialul celulei electrochimice la curentul zero. Potențialul celulei este proporțional cu concentrația ionilor. Traductori electrochimici a) Potențiometrici: . . Electrod de lucru Proba Electrod de referință Punte de sare Enzima imobilizată la suprafața electrodului .TRADUCTORI 1. estereza.În construcția biosenzorilor potențiometrici intră de obicei enzime ce determină schimbări semnificative ale pH-ului: penicilina. ureaza.

Cele mai utilizate enzime sunt oxidoreductazele: glucozoxidaza. c) Conductometrici Se măsoară conductațșa/rezistența unei soluții Se pot utiliza când în timpul conversiilor enzimatice sunt sunt generate sarcini electrice (amidaze. - Exemplu: determinarea ureei (în urină) utilizând ureaza: ureaza Urea + 2H2O + + +   2NH4 + HCO3 (Dez)avantaje ale biosenzorilor electrochimici Ușurință în operare Interfață directă cu sistemul electronic Posibilitate de miniaturizare Selectivitate limitată. aminoacid oxidaza. etc. esterase. măsurându-se în mod continuu curentul din celulă. fiind necesară utilizarea mediatorilor pentru îmbunătățirea acesteia Poate fi aplicată numai sistemelor la care participă specii electrochimic active .b) Amperometrici Se aplică un potențial între un electrod de lucru și un electrod de referință. kinaze). colesterol oxidaza.

Traductori optici Tehnici optice ce pot fi utilizate în domeniul biosenzorilor       Absorbția în UV/Vizibil. Metode bazate pe dispersia luminii. ghiduri de undă . fluorimetre. Spectroscopie de Reflexie Internă (IRS). Chemi-luminiscență. Dispozitive necesare: tuburi fotomultiplicatoare. spectrofotometre. fibre optice. Bio-luminiscență. Emisie de fluoriscență (fosforosiscență).

. în care energia de excitație a unuia (donor) este transferată la celalalt (acceptor) fără emisie de fotoni.FLUORISCENȚA Proprietatea unor molecule (fluorofori) de a absorbi lumină la o anumită lungime de undă (de obicei în UV) urmată de emisia de lumină la o altă lungime de undă (în vizibil). Eficiența FRET este dependentă de distanța intermoleculară și sete utilă la distanțe comparabile cu dimensiunea macromoleculelor biologice. imunoanaliza Fluoriscența de transfer a energie de rezonanță (FRET) FRET constă intr-o interacție. dintre doi fluorofori. Aplicații: chip-uri ADN. dependentă de distanța.

(Dez)avantajele traductorilor optici Usurință în operare Pot răspunde simultan la analiți diferiți Precizie inaltă Posibilitatea utilizării fibrelor optice pentru un transport al „fotonilor” mai eficienți + Extrem de sensibili (în special în cazul celor bazați pe fluoriscență și luminescență) + + + + . .Interferența altor compuși prezenți la matrici complexe .Timpul de răspuns poate fi mare .Interferența luminii exterioare în cazul traductorilor luminescenți.Domeniu dianmic de aproximativ 100 (în cazul în care se aplică legea Lambert-Beer) .Depind de disponibilitatea compusușlui cu proprietăți optice .Dificultăți în miniaturizare .

-Pot fi detectate modificări ale temperaturii soluţiilor de aproximativ 1000 K. Materiale pieyoelectrice: Cuarţ.Traductori termici .selectivitate scăzuta . polimeri organici +extrem de sensibili (determinarea antigenului în domeniul picogramelor) + posibilitatea de determinare a antigenului atât în fază găzoasă. glucozoxidaza poate fi cuplată cu cataliza) +pot fi utilizate pentru majoritatea reacţiilor . Frecvenţa oscilaţiilor descreşte cu masa adsorbită. cât şi lichidă +portabilitate +timp scurt de răspuns +nu necesită marcare . materiale ceramice.adsorbţia nespecifică a proteinelor poate duce la rezultate false .pentru o detectare mai bună reacţiile de interes pot fi cuplate cu alte sisteme enzimatice ce produc mai multă căldură (de exemplu. .dificultăţi in miniaturizare Traductori piezoelectrici Frecvenţa (f) oscilaţiilor cristalului depinde de masa cristalului (m) şi de cea a oricărui material adsorbit pe suprafaţă sa (A).formarea/ruperea legăturilor chimice în reacţiile enzimatice duc la modificări de entalpie.

Membrane conductoare (polipirol) Biosenzori amperometrici bazaţi pe imobilizarea componentei biologice/în membrane obţinute prin electropolimerizare direct la suprafaţa electrodului de lucru Membrane ne+conductoare (politriamină) .

BIOSENZORI BAZAŢI PE ELECTROZI SERIGRAFIAŢI RE WE CE 1 cm .

Producţie de serie Preţ de cost csăzut Uşor de îlocuit Necesită volume mici de probă Potriviţi pentru determinări pe teren .

pH nefavorabil  Concentraţie analitică (Saturaţie. şi aumite concentraţii). . soluţii ale analitului de obicei trebuie să fie pregătite înainte de a analiza (pH neutru. Prin urmare. adică. toate tipurile de anticorpi ) Aceşti factori pot afecta în mod semnificativ selectivitaea.Factorii de mediu bio–interacţiunea şi performanţele biosenzorilor Prezenţa moleculelor de interferenţă (adică. specificitatea şi etanşietatea. inhibitori ai enzemei)  Agenţi de denaturare (solvenţi organici şi detergenţi)  Suprafeţe hidofobe  rezistenţă ionică. fără detergenţi.

cocaină Test de sarcină Antrax Glucoza . esterogen mimiks. variola. penicilina • bio-procese industriale aminoacizi. CO. alcool. aspirina. agenţi nervoşi. • mediu înconjurător pesticide. RNA. drogdie de bere. hormoni. ADN. etc. etanol. proteine. paracetamol. acid lactic. CO2 • sisteme de protectie/criminalistică antrax. îngrăşăminte.DOMENIILE DE APLICARE • medicină glucoza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful