RANCANGAN MENGAJAR KAEDAH DEMONTRASI 1. Tema Pelajaran / Topik (Lesson Theme / Topic) 2.

Objektif Pembelajaran (Learning Objective) Asas Membuat Servis Dalam Permainan Bola Tampar Di akhir pengajaran murid dapat :1. Memahami kemahiran asas membuat servis dalam Bola Tampar 2. Menyebut beberapa salah laku dan peraturan dalam permainan bola tampar 3. Memahirkan murid melayari pautan laman web 4. Memuat turun data-data ke dalam fail MS Word atau MS Excel.

3. Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Aras 1 i menyatakan tiga langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola tampar Aras 2 i. menyatakan sekurang-kurangnya tiga posisi semasa perlakuan servis dalam permainan bola tampar. Aras 3 i. mengenal pasti dua peraturan dalam situasi permainan bola tampar.

4. Penilaian (Evaluation)

1. 2. 3. 4.

Penilaian guru Penilaian kumpulan Penilaian interaktif Penilaian rakan sebaya

5. Peruntukan Masa (Time Allocation)

40 minit

pelayan sekolah 3. Persediaan Guru Bukan TMK (Teachers Preparations) 9. Penerapan TMK (ICT Integration) Tingkatan 3 ( Lelaki ) 32 Murid pernah menyeksikan atau bermain bola tampar dalam kehidupan seharian. Guru menerangkan cara-cara perlakuan membuat servis dalam permainan bola tampar dengan menggunakan MS PowerPoint. Undang-undang dan Peraturan Bola Tampar 1. LCD 2. Buku pelajaran 3. Set induksi. Guru menayang-kan gambar dan video darihal perlawanan bola tampar. Pencetak elektronik 1. Persediaan TMK (ICT Preparations) 11. Slaid MS PowerPoint 2. 4. Pengisian MS Word 4. Laluan internet 1. 2. Buku Teks 1. Pengisian MS Excel 5. 3. Gambar-gambar 2. Liputan Kurikulum (Curriculum Coverage) 8.Guru memberikan latihan intraktif kepada pelajar. Aktiviti Pelajaran (Learning Activities) . Pelajar dikehendakki mengekses gambar-gambar yang berkaitan dengan kesalahan dalam permainan bola tampar dan menyediakan folio mengikut kumpulan. Ciri-ciri Kelas (Class Characteristics) a) Tingkatan / Tahun (Form / Year) b) Bilangan pelajar c) Pengetahuan Sedia Ada (Prior Knowladge) 7.6. LCD 3. 10.

voleyballworld. Set induksi. 3. 3. Pelajar dikehendakki mengekses gambargambar yang berkaitan dengan kesalahan dalam permainan bola tampar dan menyediakan folio mengikut kumpulan.my/ 12 bilangan pemain Laluan internet berkaitan dengan undang-undang Perakam/Pemain Video Buku rujukan Undang-undang bola tampar. LCD. 3. Laluan internet untuk mencari maklumat berkaitan / komputer yang mencukupi. Berbincang dalam kumpulan kecil . Pelajar mengekses gambar-gambar yang berkaitan dengan kesalahan dalam permainan bola tampar dan menyediakan folio mengikut kumpulan. Guru membincangkan langkah-langkah membuat servis permainan bola tampar dengan menggunakan Ms PowerPoint.my http://www. 4. mesin cetak. Pembelajaran http://www. 4. 14)Keperluan Khusus ( Special Needs ) 13)Aktiviti Murid (Pupil Activities) Menonton tayangan video.my/ 1. 1.Slaid Ms PowerPoint sebagai BBM yang menerangkan kemahiran servis bola tampar . 2. Buku teks tingkatan 3 . Guru menayangkan gambar dan video darihal perlawanan bola tampar. 2.mava. Scanner. Perakam/pemain video untuk memindahkan bahan-bahan kedalam komputer. 15)Laman Web ( Web Sites ) 16)Literasi (Literacy) 17)Numerasi (Numeracy) 18)Bahan Rujukan TMK Dan Bukan TMK (ICT And Non ICT Referals) http://www.org.12. Aktiviti Guru (Teacher Activities) 1.Guru memberikan latihan intraktif kepada pelajar dalam Ms Word.com. Pelajar menjawab soalan interaktif di dalam Ms Word.voleyballworld.com.

Tanggungjawab bersama 3. Daya Usaha 2. Pengurusan grafik . Mensintesiskan 2. Kebersihan 1. Penyelesaian masalah 3.Gambar-gambar 19)Penerapan Nilai Murni (Integration of Good Values) 20)Kemahiran Berfikir ( Thinking Skills ) 1.