Filogenija Orthonectida i Dicyemida Iako Orthonectida i Dicyemida imaju puno zajedničkih osobina - multicilijarni apsorbujudi epidermis, odsustvo crijeva

, celoma, krvnog sistema i nefridija - sva ova obilježja, osim odsustva nefridija, zajednička su za sidušne organizme bilateralne simetrije i endoparazite. Zbog odsustva sinapomorfi, primjereno je posmatrati ih kao nesrodne taksone. Oba taksona, u svakom slučaju, vjerovatno su bilateralne simetrije. Orthonectidmyocyti sadrže paramiozin, protein koji se sporadično javlja u mišidima mnogih bilateralnih vrsta, i za koji nije poznato da se još negdje javlja. Takođe, kao i mnogi bilateralni organizmi, Orthonectidi se pare i imaju permanentne gonopore. Dicyemide takođe spadaju u bilateralne organizme. Njihove infusoriform larve su bilateralno simetrične. Njihov spiralno podijeljen oblik označava ne samo da su dio bilateralnih organizama, nego i da su na specifičan način članovi Spiralie, koja uključuje Platihelminthes, Mollusca i druge srodne vrste. Ako oni zaista imaju dualno spiralni oblik, Acoela može biti sestra-takson Dicyemida. Klonalna reprodukcija u kojoj se partenogenezom embrioni razvijaju viviparno u tijelu roditelja je još jedna sličnost između Dicyemida i Platihelminthesa (Digenea). Najmolekularnije sistematske studije svrstavaju Dicyemide (osim Orthonectida koje nisu razmatrane) u bilateralne organizme, ali ne identifikuju sestru-takson.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful