BORANG PENDAFTARAN PASUKAN MSSM

SUKAN NEGERI JANTINA : : : KUMPULAN UMUR:

R 02

Bil 1 2 3 4 5 6 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nama Pegawai

Jawatan

Sekolah

Nama Pemain

No. Surat Beranak

Sekolah

Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam borang R01.

_______________________________________
Nama No. KP Pengurus Pasukan : : Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN Cop Rasmi: Tarikh No. Tel. Bimbit : :

Tarikh : No. Tel. Bimbit

:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful