Çerkez Ethem "Beni ihanetle itham edenlere soruyorum: Ben ne zaman, hangi tarihte ve mevzide esasen müdafaa ettiğim

cepheden bir adım dönmüşümdür, bir tek kardeş kanı dökmüşümdür?" Çerkes Ethem VİKİPEDİA ALINTI ; Çerkez Ethem (d. 1885, Bandırma - ö. 1950, Amman) Kurtuluş Savaşı'nda Kuva-yi Milliye döneminin halk önderlerinden biridir. 1880 yılında Bandırma'da doğdu. Bandırma'nın bir köyü olan Emreköy'e yerleşmiş Şapsığ Çerkes boyundan, Ali Bey'in beş oğlunun en küçüğüydü. Ağabeyleri, İlyas ve Nuri beyler, Rum eşkıyalarıyla çarpışırken ölmüşler, Reşit ve Tevfik beyler de 1901 ve 1902 yıllarında Harbiye'yi bitirerek subay çıkmışlardı. Reşit Bey çeşitli cephelerde çarpıştı. 1919'da Meclisi Mebusan'a Saruhan (şimdiki Manisa) Milletvekili olarak katıldı. Oradan Birinci TBMM'ye geçti. Çerkes Ethem, evden kaçarak Bakırköy Süvari Küçük Zabit Mektebi'ne girdi. Balkan Savaşı'nda Bulgar cephesinde yaralandı. Kıdem zammı ve madalya aldı. I. Dünya Savaşı'nda Eşref Kuşçubaşının yönettiği Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte İran, Afganistan ve Irak'a yapılan akınlara katıldı. Yaralanarak savaş sonunda köyüne çekildi. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali üzerine, vatan savunmasına başlamak için vurucu güç olarak Kuvva-yı Seyyare'yi kurdu ve "Umum Kuva-yi Milliye Komutanı" ve Ankara'daki 20. Kolordu'nun Komutanı olan Ali Fuat Paşa ile istişare ederek İngiliz ve Yunan birliklerinin ilerlemesine karşı gerilla operasyonları düzenledi. Düzenli ordu kurulana dek TBMM'ye karşı girişilen ayaklanmaları bastırdı. Anzavur Ayaklanması , Çopur Musa Ayaklanması ile Gerede ve Yozgat isyanlarını bastıran Çerkez Ethem'in isyancıları yargılamadan derhal infaz etmesi TBMM üyeleri ve İstiklal Mahkemeleri tarafından onaylanmıyordu. 1920 yılının sonunda 20. Kolordu ve Komutanı Ali Fuat Paşa ile birlikte Gediz Muharebeleri'ne katıldı ve TBMM kuvvetleri, Gediz'i geri alarak, İzmir'in İşgali'nden sonra ilk defa Yunanlıların işgal ettikleri bir bölgeden geri çekilmelerini sağladılar. Gediz Muharebelerinden hemen sonra Albay İsmet İnönü'nün Garp Cephesi komutanı tayin edilip, kendi kuvvetlerini kuşatmasına tepki olarak TBMM'ye çektiği ağır ifadelerle dolu telgraf sonrası "vatan haini" ilan edilince, emrindeki birliklerin önemli bir kısmını teçhizatlarıyla birlikte TBMM kuvvetlerine teslim ederek, kendisine bağlı yaklaşık 40 adamıyla birlikte Yunanistan üzerinden Almanya'ya giderek tedavi oldu. Daha sonra oradan da Ürdün'e geçti ve 1950 yılında Amman'da vefat etti. KAFKAS VAKFI İNTERNET SİTESİNDEN ALINTI ; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ana hatlarıyla da olsa incelemiş olan bütün araştırmacıların hem fikir oldukları bir konu var: Kurtuluş Savaşı'nın hayati öneme sahip aşamaları geçildikten sonra M. Kemal'in önderliğindeki Ankara ekibi tarafından (Çerkes Ethem) hain ilan edilip tasfiye edildi. O günden bu güne epeyce şey söylendi ve yazıldı. Yazılanlarda doğrular olduğu gibi yanlışlar da var. Çerkez Ethem'i Çerkez Ethem yapan süreç ağırlıklı olarak Kurtuluş Savaşı'nın 1919-1920 yıllarıdır. Çerkez Ethem esas olarak bu süreçteki tutumları ve mücadelesiyle tarihsel bir kişilik halini almıştır. Çerkez Ethem Kafkasya'dan Anadolu'ya sürgün edilmiş ve Bandırma'nın Emreköy isimli köyüne yerleşmiş Çerkez (Şapsığ) bir ailenin beşinci erkek çocuğu olarak 1886 yaılında dünyaya

Babası Ali Bey'in ekonomik durumu fena sayılamayacak bir düzeydedir. Çerkez Ethem 19 yaşına geldiğinde babası Ali Bey'in düşüncesi bedel-i nakdi vererek onu askere göndermemektir. Anadolu'da halktan ve halkın tepkilerini sahiplenen efelerden gelen tepkilerden ibaretti. Bu örgütün Teşkilat-ı Mahsusa olması büyük olasılıktır. Fransızlar ve İtalyanlar işgal hazırlığında idi.5 yıl once aşmıştım. dayatmalarına boyun eğmekten başka çıkar yol bulamıyordu. Bu durumu hisseden Çerkez Ethem Bandırma'dan İstanbul'a kaçar ve askerlik hayatına başlar. emperyalist güçlerin ardı arkası kesilmeyen isteklerine. Başçavuş olarak terhis olur. Çerkez Ethem iyileştikten sonra Ege Bölgesi'nin sosyo-ekonomik yapısının bir sonucu olan ve ezilen yoksul kesimin toplumsal muhalefetinin aldığı bir biçim olan efeliğe ilgi duymaya başlar. yarısı olması gerekiyor. Anlaşmayla birlikte yenilmiş Osmanlı ordusu büyük ölçüde silahsızlandırılarak tasfiye edilmişti. Ancak fazlaca bir detay yoktur.gelmiştir. (Ege'de Ethem. Yerel otoritenin ve jandarmanın zulmüne karşı yoksul köylülerin taleplerini sahiplenir. Balkan savaşına Çürük Sulu Mahmut Paşa ismindeki Osmanlı Subsayı'nın yönettiği kolorduda subay vekili olarak görev alır ve Bulgar cephesinde yaralanır. İngilizlere çeşitli yörelerde faaliyetler yürüttüğü bilinir. Gelişmeler karşısındaki tepki. Çerkez Ethem de ağabeyleri gibi Harbiye'ye gitmeyi çok arzular." Çerkez Ethem bu sözleri 1921 yılını ilk ayında söylediğine gere 2. Yörük Ali. İstanbul İngiliz emperyalistleri tarafından fiilen işgal altına alınmıştı. Diğer iki ağabeyi Reşit ve Tevfik. Çerkez Ethem Kurtuluş Savaşı'na katılımını hatıralarında şöyle aktarıyor: "Umumi Harbin neticesi olarak en ağır şartlarda Mondros Mütarekesi kabul ettirilmesine rağmen galip devletler mütareke hükümlerini bozmaya başlayınca. Çerkez Ethem'in anlattığı şeyler içerisinde irdelenmesi gereken bir başka konu da sözünü ettiği gizli örgüt konusudur. Çerkez Ethem'in kendisi de anılarında bu döneme ilişkin pek bir şey söylememektedir. Ancak babası Ali Bey "Çakır" diye hitap ettiği en küçük oğlu Ethem'in sürekli olarak yanında kalmasını ister. Çukurova'da ise Salih Bey'in faaliyetleri örnek olarak verilebilir. Demirci Efe. 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e asker çıkartmışlar ve hızla Ege Bölgesi'ni işgal etmeye yönelmişlerdi.5 yıl önce derken kastettiği yıl 1918 yılının 2. Tartışmalı fidye olayı : . Teşkilatın emrinde kurtuluş mücadelesi : 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı açısından son derece ağır bir yenilginin kağıt üzerinde resmileştirilmesi olan Mondros Anlaşması Ahmet İzzet Paşa Hükümeti tarafından imzalanır. Teşkilat-ı Mahsusa ile ilişkili olduğu dönemde Ruslara. Ayrıca emperyalist güçler Yunanlıların Batı Anadolu Bölgesi'nde nereleri işgal edeceklerini içeren haritalar çizmişler. En somut bilgi Teşkilat-ı Mahsusa içinde yer aldığı dönemde Irak seferinde yaralandığı ve yaralı olarak Bandırma'daki baba evine döndüğüdür. Yunanlılar da işgal hazırlıklarına başlamışlardı. babaları Ali Bey tarafından Harbiye'ye gönderilmişlerdir. İzmir'de teşekkül eden gizli cemiyetin kararı ile ben ilk isyan bayrağını tam 2. Çerkez Ethem'in İlyas ve Nuri ismindeki iki ağabeyi Rumlarla girilen çatışmalarla ölmüşlerdir. Tüm bu gelişmeler karşısında İstanbul hükümeti sessiz kalıyor. Teşkilat-ı Mahsusa ile ilk bağlantı : Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında büyük ağabeyi Reşit Bey aracılığıyla Teşkilat-ı Mahsusa ile ilişki kurar.) Emperyalist işgal sürecinin başlangıcındaki tablo bu idi.

Ethem anılarında "Yunan tehlikesi belirdiği zaman" diyerek olayı hangi amaçla gerçekleştirdiğini açıklamaktadır. Çerkez Ethem'in kaçırma olayını. c. sayfa 8) Rahmi Bey'in oğlunun kaçırılıp fidye alınması olayının doğruluğu ve yanlışlığı bir kenara kabul edilmesi gereken gerçek. Ethem Anıları Berfin Yayınları. Çerkez Ethem o sıralar kendi ifadesi ile Yunan tehlikesine karşı isyan bayrağı açmış durumdadır. (Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi. Çerkez Ethem'in kendisi ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapıyor: "Seyyah haldeki kuvvetlerimin iaşelerini kendi yöntemlerimle temin ederdim. O dönemlerde Çerkez Ethem'in hızlı bir İttihatçı düşmanı olduğu da tartışma götürür bir konudur. Ethem'in henüz Yunan askeri İzmir'e çıkmadan önce birtakım hareketlilik ve faaliyetlilik içinde olduğudur. itilaf devletlerinin işgalindeki Afyon ve Kütahya mühimmat depolarından gizlice cephane alabilmek için bana para lazım. Çerkez Ethem 12 Şubat 1919 tarihinde İttihatçı olduğu söylenen İzmir Valisi Rahmi Bey'in oğlunu kaçırır ve 50 bin lira fidye alır. Bir yerde kaldığımız zamanlarda İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden önce Müdafa-i Hukuk ve işgalden sonra reddi ilhak ve daha sonraları Müdafa-i Milliye Cemiyetleri vasıtasıyla askerlerimi beslerdim. Çerkez Ethem'in kendisi böyle bir gelişmeden hiç söz etmemektedir.2 Sayfa. (Aynı kitapta) Çerkez Ethem'in o sıralar İttihatçı düşmanı kesilmiş olduğunu bu olayın da bundan kaynaklanmış olabileceğini belirtmektedir.Çerkes Ethem'le ilgili çalışmalarda farklı yorumlara ve tartışmalara neden olan bir fidye olayı vardır. Cephaneleri teşvik etmek kuvvetlerimi tutmak. sayfa 579) Çerkez Ethem Olayı isimli kitapta Cemal Şener de. Önce bu konuda yapılan değerlendirmeleri aktaralım.576) İzmir'de karaya çıkan Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkmakla ünlenen gazeteci Hasan Tahsin ise olaya ilişkin olarak "Çerkez Ethem Bey ve arkadaşları Rahmi'nin İttihak ve Terakki uğruna kullanacağı bu altın bombayı elinden alarak kansız ve arızasız bir biçimde şu zavallı vatanın selametle ilerlemesine güçleri ölçüsünde hizmeti düşünmüşler. Maaşlarını da bu cemiyetler vasıtasıyla verirdim.2. Çerkez Ethem'in Anadolu'ya geçişi : . Demirci Efe'nin Derviş Ağa isminde bir kişinin oğlunu kaçırmasına özenerek kişisel nedenlerle gerçekleştirmiş olabileceğini öne sürüyor. Yunan tehlikesinin ardındaki gücün İngilizler olduğu çıplak olarak ortada dururken Çerkez Ethem'in savaşmayı planladığı yüzün arkasındaki yüze saygı gösterisinde bulunabileceğini düşünmek büyük bir subjektifliktir. Daha sonraki süreçteki ilişkiler iddia edildiği gibi hızlı bir düşmanlık değerlendirmesini doğrulamamaktadır. Bu son derece subjektif bir değerlendirmedir. İşgalden önce Yunan tehlikesi belirdiği zaman İzmir Valisi Rahmi Bey'den 50 bin Lira isyanları bastırma sırasında Adapazarı tüccarlarından Arapzade bilmem kimden. (Milli Kurtuluş Tarih C. Ethem'in babası Ali Bey'in ekonomik durumunun iyi bir düzeyde olduğu başka kaynaklarca da doğrulanmaktadır. Çerkez Ethem'in kişisel nedenlerle gerçekleştirmesi için bir sebep yoktur. Doğan Avcıoğlu: "Çerkezler ile Müslümanların en içten koruyucusu olan Büyük Britanya'ya manevi bağlılık ve saygı duygularını göstermeyi başaramayan Ethem Bey. Avcıoğlu'nun eylemin İngilizlere saygı gösterisi için yapılmış olduğu şeklindeki değerlendirmesinin tutarlı bir yanı yoktur." (Ç. bir de Karacabey eşrafından birisinden 5 bin Lira almıştım. İngilizlerin tutukladıkları valinin oğlunu kaçırarak İngilizlere saygı göstermektedir.

Erzurum. sayfa 1117) Ethem'in de kabul ederek ve oluk oluk kan akıtarak oluşturduğu Salihli cephesi o sıralar Amasya Tamimi. Anadolu halkının kendiliğinden işgal karşıtı bir eğilim içerisinde olduğunu görünce hızlı bir Milli kurtuluşçu kesilir. Ayrıca rüzgar büyük ölçüde kendiliğindencidir. Bilgileri gelişmeleri kendisinde merkezileştiren Ankara yavaş yavaş kendisini mücadelenin direnişin merkezi olarak lanse etmeye başladı. İstanbul hükümetini ürkütmüş olacak ki birbiri ardına iç isyanlar patlak vermeye başladı.Yunanlıların İzmir'e asker çıkarttığı yerel ve giderek Ege Bölgesinde irili ufaklı çatışmaların ve direnişlerin yaşandığı günlerde M. Mustafa Kemal Paşa kendisine tek otorite haline getirecek bir stratejiyle işe koyulur. kah İngilizlerle pazarlık içerisinde kendilerine çıkış yolları aramakla meşguldü. Orada çetecilikle yetişmiş Drmalılardan bazıları ile birleşir. Merkezi bir önderlikten yoksundur. efelerin oluşturduğu barikatlar sayesinde Ankara'da merkezi bir oluşum ortaya çıkarmayı başarır. Rüzgar öyle esmektedir. Kırmanti. Anzavur Ahmet isyanı : . Erzurum ve Sivas Kongreleriyle uğraşan M. Bandırma ve Bursa'da sözünü geçirdiği Çerkezlere haber gönderip çağırır. Bu gelişim işgalci emperyalistleri. Ankara'nın bu iletişimi üstlenmesiyle birlikte bütün bilgiler. Bunun farkında ve bilincinde olan M. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde işgale karşı direniş yürütmekte olan yerel güçleri iletişim ve haberleşmesini Ankara üstlenir. İzmir Valisi Rahmi Bey'in oğlunu kaçırıp 50 bin Lira fidye isteyen Çerkez Ethem'i İngilizlere saygı göstermekle suçlayan Doğan Avcıoğlu adeta kendini yadsıma pahasına Çerkez Ethem'in Salihli cephesini oluşturmasını şöyle aktarıyor: Ethem 8 arkadaşıyla Salihliyle gelir.3. Bütünüyle masa başı bir oluşum halindedir. Balıkesir. İşgalin ve direnişlerin yaygınlaşması üzerine bir kısmı parça parça Anadolu'ya geçmeye başlamışlardır. Kemal ve arkadaşlarıyla da resmi birlikteliğini başlangıcı olmasıdır. Çerkez Ethem'e Salihli civarında işgalin önünde barikat görevi görecek bir cephe oluşturma görevi verir. Böylece güçlenen Ethem kuvvetini arttırmak çabasındadır. Kemal ve daha sonra Ankara ekibini oluşturacak olan kimseleri büyük çoğunluğu İstanbul'daki hükümet değişiklikleri ile kah sarayla. Ve kuvvetlerine katar. Ankara'nın Ethem'e yegane kurtarıcı olarak sarılması : Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya padişahın donattığı yetkilerle ve İngilizlerin onayıyla çıkmasına karşılık. Bunların en önemlilerini inceleyelim. Rauf Orbay. gelişmeler Ankara'da birleşmeye başlar. Mustafa Kemal Paşa Erzurum ve Sivas Kongreleriyle siyasi bir otoritenin Ankara'da oluşumu faaliyetlerini yürütürken Anadolu'nun ağırlıkla Ege Bölgesi olmak üzere çeşitli yörelerinde Kuvay-I Milliye adı altında yerel direnişler kendiliğinden giderek güçleniyordu. Kemal ekibinin ciddi bir nefes almasını sağlar. Amasya Tamimi. Salihli cephesinin oluşumunu bir başka yönünde cepheyi oluşturan Çerkez Ethem'i sonraları Ankara ekibini oluşturacak olan M. Ne var ki oluşturulan bu merkezciliğin en küçük bir askeri gücü yoktur. Çünkü Salihli cephesi ile birlikte her geçen gün biraz daha genişleyen işgal cephesinin önüne önemli bir set çekilmiştir. İttihatçı diye İstanbul hükümetince peşine düşüldüğünden Akhisar bölgesinde dolaşan Serenli Parti Pehlivan da Ethem'in hizmetine girer.Kemal Paşa bu önemli açığı ustaca kapatacak ya da handikap olmaktan çıkaracak yolu da bulmakta gecikmez. c. Parça parça Anadolu'ya geçenlerden biri Çerkez Ethem'in Teşkilat-ı Mahsusa günlerinden tanıdığı Rauf Orbay'dır. Gönen. (Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş tarihi. Sivas Kongreleri Ege'de işgalcilere karşı çetelerin.

Böylelikle zihinleri karıştırıyor.Bulunduğunuz yerde ikinci derecedeki işleri tümen komutanı Kazım Bey'e bırakarak Geyve Boğazı'nda Ali Fuat Paşa'nın yardımına koşmanızı rica ederiz."Salihli komutanı Ethem Beyefendiye (10 Mart1920) Biga civarında kuvvetlerimizi bozmayı başaran Anzavur melunu birkaç gün önce Gönen üzerine ilerleyerek Kaymakam Rahmi Bey alayını yenmiş. Çerkes dediği gibi yapar. Ben iyiyim. Esir ettiği subayları ve askerleri halife adına yemin ettiriyor. İsmet Bey: Sizinle şu görüşmeyi temin edebilmek için çok zorluğu uğradık. Birçok yerde itibarımız yoktur. Çerkez anında isyan büyümeden müdahalede bulunabilmek için Hendek üzerinden Düzce'ye hareket eder. Anzavur kuvvetlerinin dağıtılmasından sonra kısa bir süre sonra Genel Kurmay Başkanı İsmet İnönü ile Çerkez Ethem arasında şu telgraf konuşması geçer: "İnönü: Merhaba Ethem Bey! Nasılsınız iyisiniz inşallah. Siz nasılsınız? İnönü: Genel durumumuz iyi değil. bunun ne kadar vahim bir sonuç doğuracağını tahmin edebilirsiniz. (Çerkez Ethem Hatıralarım Berfin Yayınları sayfa 19-20) Kuvayi Seyyare komutanı Çerkez Ethem bu telgrafı aldıktan iki gün sonra Balıkesir'e ulaşır..Asilerin Balıkesir'i ellerine geçirmeleri Yunanlılarla ilişki kurmalarına olanak sağlayacaktıki.. Düzce İsyanı : Çerkez Ethem kuvvetlerinin büyük bir kısmı ile birlikte Adapazarı muhitinde bulunurken Düzce yöresinde İstanbul hükümeti yanlısı yeni bir ayaklanma belirir.Bu yüzden bizzat ve herhalde kafi bir kuvvetle ve süratle Balıkesir'e hareket ediniz. Ethem: Yarın Geyve'ye hareket edeceğim.. Durumu tehlikeli gören kolordu komutanlarımız Yusuf İzzet Paşa Bandırmadan çekilmiş Anzavur ise Bandırma'ya girmiştir. Telgrafta Çapanoğullarının ayakladıkları bu yüzden acilen Yozgat'a gitmesi istenmektedir. Çerkez Ethem'in kuvvetleri ile İstanbul hükümetinin olan İnzibatiye Kuvvetleri arasında Geyve Boğazı'nın gerisinde şiddetli bir çatışma yaşanır.. Teşekkür ederim. Bazı yerlerde şimendifer tellerinden yararlandık.. Geyve'ye ulaşır ulaşmaz hemen bir taarruz planı yapar. Makine başındayız. Çerkez Ethem kuvvetlerinin bu ani müdahalesi ile duruma kısa sürede hakim olunur. Ve Kuvayı Milliye aleyhine tahrik ediyor.. Sonra serbest bırakıyor. 9-10 saat süren bir yoğun çatışma sürecinden sonra Anzavur Ahmet'in kuvvetleri büyük bir bozguna uğrar. Ethem: Söyleyiniz efemdim. Ethem: Merhaba Efendim. Çerkez Ethem biran önce Yunan cephesine dönmek istemektedir. Tam bu esnada Ankara'dan Ali Fuat Paşa aracılığıyla Çerkez Ethem'e bir telgraf gelir. Acı da olsa gerçeği bilmek daha iyidir. Mustafa Kemal Paşa ve Reşit Bey yanımdalar. Merkezde ise kuvvetimiz kalmadı. Tümen Komutanı Albay Kazım Bey. 28.. Size genel durumu izah ederken bazı acı haberlerde vereceğim. Çerkes Ethem ise bir an önce Yunan işgalinin devam ettiği . Gazanız mübarek olsun.. Kuvay-i Seyyare büyük bir başarı kazanır.

. Reşit Bey de kardeşi Çerkez Ethem'in Yozgat'a gitmesinde ısrar etmektedir. Yunan ordusunun ciddi bir taarruzu karşısında bulunmuş olalım. Bilhassa malum olan şu isyan meselesi hakkında yolumuzu ve kararımızı tespit edelim ki. Zaten Ankara'yı ziyaretler maksadım da daha çok benim önemsiz gördüğüm ve sizin pek çok önem verdiğiniz Yozgat cihetindeki isyanın derecesini hakkıyla anlamak.Batı Cephesine dönmeyi arzulamaktadır." (Dağa Çıkan Kurt) Çerkes Ethem Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın özel konuğudur.) Son istirhamımız üzerine.. Telgrafı Ethem'in ağabeyi Reşit'in Adapazarı'na gelmesi izler. Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü Çerkez Ethem'i ziyarete gelirler.(. Çerkes Ethem'in batı cephesinde aldığı haberler. İsmet Bey: Bununla beraber biz cepheleri de ihmal etmek taraftarı değiliz. Çerkes Ethem'in Ankara'ya gelişini Halide Edip Adıvar şöyle anlatır: "Ethem Ankara'ya silahlı kuvvetleriyle girdiği zaman sokaklar doldurulmuştu. Birliklerinin bir kısmını Yunan saldırısını karşılamak üzere Salihli'ye gönderirken kendi de Ankara'ya geçer. Konuyu İsmet İnönü açar. Bu böyle olmakla beraber. Bu toplantıda Çerkes Ethem ile İsmet İnönü ilk kez yüzyüze gelmektedirler. Yunan ordusu en tehlikelisidir. Sohbet konusu mevcut durum ve Yozgat isyanıdır.7 sayfa 219) Ankara'da gerçekleşen bu toplantı ve tartışmaya ilişkin olarak Çerkes Ethem hatıralarında oldukça ayrıntılı bilgi verir: "İsmet Bey: İstirahate olan ihtiyacınıza rağmen ziyaretçiler üşüşmeden mevcut önemli sorunlar hakkında lütfen görüşmelere başlayalım. (H. Eğer Yunanlıların öyle bir niyeti ve yeteneği olsaydı. Yozgat cihetine ilişkin düşüncenizi dikkate alarak kuvvetlerimin çoğunu Eskişehir'de tutuyorum. Adamları arasında kadınlar da vardı. Not: Bu yazı C. bu taarruzu 3 aydır devam eden iç ihtilallerimizin şiddetli geçen safhaları sırasında yapmaları lazım gelirdi. Ethem Atatürk'ün yüksek konuğu : Ankara'da Ethem başta Mustafa Kemal olmak üzere iltifatlarla karşılanır. sonra Yunan cephesine dair tehlike arzeden şüphelerimle mukayase ederek ona göre çok önemlisini tercih ederek. istiharati kalp ve sukuneti fikirle hem istiharatinizin teminine ve hem de diğer musahafemize sıra gelsin.İzzettin Dnoma. Bu gerçeği acı da olsa aramızda açığa vurmalıyız.(Fehim Taştekin) ( KAFKAS VAKFI) . Yunanlıların işgali yayma hazırlıklarını yoğunlaştırdıkları yönünde idi. Mustafa Kemal paşa otomobilini ona verdi. Bizim Yozgat ve civarındaki isyanı kökünden söndürmeye maalesef bir kuvvetimiz kalmamıştır.. Eskişehirden cepheye sevkiyatınızın geri bıraktırılmasına dair emir vermeye herhalde unutmamışsınrızdır. Ethem TBMM'e geldiği zaman coşkunlukla karşılandı. Bizim Yozgat dolaylarındaki ayaklanışı ne yazık ki kökünden söndürecek bir gücümüz kalmamıştır. Ethem büyük şevkle karşılandı. Buna rağmen Çerkez Ethem Ankara'nın ve ağabeyi Reşit Beyin ısrarlarına dayanamaz. yahut mümkün mertebe her iki ciheti de ihmal etmeyerek hatasızca bir karar vermemiz içindir.Kutay'ın Çerkez Ethem Dosyası'ndan özetlenmiştir. cepheye olan asker sevkiyatımız zaten genel değil. Bu Ankara'da bulunan tek otomobildi. Asıl gaye ve amacımız vatanı düşman ayağından temizlemektir. iç sorunlarda çok önemli bir esas teşkil eder." Çerkes Ethem: Evet. Fevzi Paşa: Biz hiç ihtimal vermeyiz ki. Kutsal İsyan c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful