*4^

^^fct^

utzn ^^f^Hyyi4^.

C0RPV8
SCRIPTOliVM E(X]LESIASTICORVM

LATINORVM
EDITVM CONSILIO ET IMPENSIS

ACADEMIAE LITTERARVM CAESAEEAE
VINDOBONENSIS

VOL. XXVII
L.

CAELI FIRMIANI LACTANTI OPERA OMNIA
ACCEDVNT

CARMINA EIVS QVAE FERVNTVR ET L. CAECILII QV] INSCRIPTVS EST DE MORTIBVS PERSECVTORVM LIBER
UECENSVERVNT

SAMVEL BRANDT ET GEORGIVS LAVBMANN

PRAGAE
F.

VINDOBONAE
F.

LIPSIAE

TEMPSKY.
IIIBLIOPOLA

TEMPSKY

GFREYTAG.

ACADEMIAK LITTERAKVM CAKSARKAK VINDOBONKNSIS. MDCCCLXXXXIIl.

"^

''^^

'^u^.

\A'm\ KIKMIAM

LACTANTI

ACCKI)\ NT

CAIIMINA
L.

MhS

a\
KT

AK FIIRVXTVR
M01:TII',\S

CAEdLll QVI IXSddlTVS KST DK

PKII8ECVT0KVM LIHKH
RKCKNSVEUVNT

SAMVEL BKANDT

ET GEOKGIVS

LAVBMANN

PAKTLS
LIBEI
DP:

II

EASCICVLVS

I

OPIFICIO DEI ET DE

IPvA

dei

CAEMIXA FRAGMENTA

VETEEA DE lactantio testimonia
EDIDIT

SAMVEL BRANDT

F.

PRAGAE TEMPSKY.

VINDOBOXAE
F.

LIPSIAE
G.

TEMPSKY
MDCCCLXXXXIIl.

FPEYTAG.

BIBLIOPOLA ACADE.MIAE LITTERAKVM CAESAKEAE VINDOr.ONENSls

MAY 2 7

19-^2

n^oi
Typis expressit Rudolphus M. Rohrer. Brunae.

^,

Viii^-i^i.

uc-n^

VIIIIS

VKNKIIAIIILIBVS

GYILIiLMO II()LLI":NBLRGI0
PRAKCEPTORl AMICO

GEORGIO TIIILONI
AMICO

EDITOR

:

^^^uyt uan

f

7^

O/

^^>/^A

rUOLKiiOMKNA.
DK

dk oimficio dki kt dk \\\K DMI CT DW FIIA(;MMXTIS rMRDITOKVM LACTAXTI! ko tkstimomis. iJin{o!n'M VF;rKHinvs(jvi':
(H)i)irnn\s

LiinioiivM

i)i<;

Ad
siint

lil)nnn
adliil)iti

De
lii

opiricii»

dci'

coiistitucnilimi

codices a nie

'

Titulus

libri

est

'De opificio

dei'.

Nam

etianisi

in

codice liunonifra<()nentoruni

ensi est 'De opificio diuino', tanien illa fornia auctoritate

Floriacensiuni, codicis 'l'aurinensis Kpitomae, Parisini

1()6'2,

etiam 1'ala16IJ4),

tino-Vaticani

IIU

icum

Montepessulano
dubito

241

et

Parisino

quo

accedunt duo testiuu^nia Hieronymi. satis defenditur; qui
collecti sunt.

loci infra p. 8
dei'.

Non minus

quin Lactantius scripserit 'De ira

Habent sane duo qui extant antiqui codices Bononiensis et Parisinus 1602 'De ira diuina', sed liaec forma, ut ego quidem existimo. in eos inrepsit

communi archetypo hac quoque in re ut in multis aliis mutato. 'De ira diuina' quam maxime concineiet cum inscriptione 'Listitutionum Diuinarum', quam a uera 'Diuinarum Institutiex
scilicet ut titulus

onum' diuersam in archetypo fuisse subscriptione eiusdem illius Parisini 1662 et inscriptionibus subscriptionibusque Parisini 1663 ostenditur (cf.
part. I
tres

ad

p.

1,

1).

Pariter sine dubio in archetypo
inscriptio
libri

illo,

qui

omnes hos
mutata.

libros

continebat,

De

opificio

dei

ita erat

ut in adiectiuo 'diuini'
dei consentiret.

cum

inscriptionibus Listitutionum et libri
libro

De

ira

Sed Lactantium

inscripsisse 'De

ira

dei'

apparet

ex ipsius testimonio Inst. II 17, 5: 'sed seponatur interim nobis hic locus

de ira dei disserendi', ubi 'dei' primas easdem litteras proximae
Bononiensi
restituta
et

(di),

quod habet Bononiensis, propter
'disserendi'
in

uocis

codicibus

RHPV
est,

intercidit: pariter de ira 22. 1 'haec

habui quae de ira dei dicerem" in

Parisino

1662 uox

'di'

proxima

'dicerem'

expulsa

in codicibus recentibus; neque enim si argumentum libri spectamus. credibile uidetur Lactantium 'de ira' tantummodo scripsisse. Formam autem 'de ira dei' etiam Hieronymus tribus locis confirmat (cf.

iam

ad

p.

67,

1),

praeterea saeculo XII scriptor epistulae

cuiusdam codicem

6Q
GI05
.

M
V

1 ss. 21. cuius ab heredibus sunt etiam quae Cap. is Sancti Mauri. 26 ss. de quo codice part. fascic. I p. Saluatoris a. LXXI Continetur hoc in liber lib. eaedem res simili quadam ratione attinguntur. 1429 factis nondum nomi- natum una illorum cuni aliis codicibus latinis graccis hebraicis a fratre Peregrino (Pellegrino Fuhretti) Venetiis esse conparatum. Sitmngsberichte der mentat. uol. 10. — Quibus temporibus libelli a Lactantio scripti sint et de aliis quaestionibus quae ad eos pertinent. XIII ss. B Codex Bononieiisis 70P dixi saeculi ss. per litteras rogauissem. YI uel YII. non nominaui. et CXX com- V p.) discimus codicem Lactantii in inuen- tariis bibliothecae S. bibliothecae Bononiensis praefectum. Wissensch. Addendum tamen locos nonnullos. qui etiam de lectionibus quibusdam humanissime me in ceitiorem fecerat. in Wien. Quae de de tertia (B^) ibid. . foliis 246" — 269'. 1532 emisset. Mauri codicis forte quod interpretabar Mauri Quare cum Olindum Guerrini. exposui. postea uicari Eugenii IV papae. Florentiae 1889. p. Ueber clie Entstehungsverhdltnisse der Prosa- des Lactantius CXXV und commentat. haud paucis enim locis quos p..). Salvatore in Bologna editani in Bivista delle hihlioteche. Fortasse in ea locos similes qui sunt in Lactantii libro et in Nemesii 'De natura hominis' inscripto etiam accuratius persequi debebam quam factum est. maxiniam autem partem codicum antea fuisse Dominici de' Dominici Veneti. XXY s. ^ De l historia codicis Bononiensis hoc addendum est. manu hoc etiam est inscriptus altera (B^) 'De et opificio diuino Yllir. Conferenda de Aldina priore Egnatii (1515) dicentur. in libro manum tertiam inseruisse quorum quidam haud inscite conficti (cf. quandam originis Lactantianae prae se ferant titulo usus rogat nunc perditum eodem duo illi (cf. ad hanc partem codicis ualent. d. ss. VI des Bnches p. 13 — 15 p. 277 ss. III Venetias ille a. folii 251" a nianu non ipsa prima. Torcellensis (Torcello oppidum prope III. sed aequali scriptum liber. episcopi situm). De mortibns perseciitorum. 61 134. cuius codicem illum spondit nihil plane eiusmodi se misit autem mihi enarrationem a Ludouico Frati bibliothecario Bononiensi accurate scriptam hanc La Hac bihl'oteca dei canon''ci regolarl cli S. ibid. dixi in disputationibus Ueher das Lehen chs Lactantius. De opificio Wiener Studien XIII (1891) 255 ss. edidi Ueber die Qaellen von Lactanz' Schrift p. Habet codex in inferiore margine . schriften ibid.yill P r 1 e g m e n a. 6. speciem ad p. 1322 et a. 1 s. k. praeterea disputationem dei. ex disputatione (p. num re- Bononiae uel agro Bononiensi esset monasterium uel ecclesia olim fuisse existimari posset. 14 ss. inuenire potuisse. iiol. ATcad.

4.icciii. . Codex correctus est a duabus manibus antiquissimis. Codex P:irisiiius Itiliii saeculi iX.'. 81.«. dei et De ira dei praesto erat a. animaduertitur. scri])tur.i(i iiutcin Hoiioiiiciisciii corriocrct codicc illius Lrciicris usuiu ossc. at(iiic coruiii i|iios(l.nit Scd . 7<s.s :!. sed etiam ipse f Guilelmo Nolte 1891 partem codicis iu hos libellos continentem contuli. inliiot. quarum una. Deest :>1. c. ct Lciiolcti 10. . foli. sit. i^L'.).iiii . Mangearti (p.. 2.itc .iiilio scriptos i|iii (»ssl» crodcrciit ctiaiu |)r()l).i c. iii(cr])(»l.iciii — loconiiii illoniiii codi cibus iiiiiiiiii iiiriiiii (|uil)US(l:iiii II ..icl. est usa : altera multo frequentior fusco liquore et hoc certe post multas dubitationes accuratam ac con- saepe repetitam stare omnium correctionum peruestigationem est. '. 5. IliH'iie- p.ilis 111. mihi uisum Ac tamen ne sic quidem omnibus de correctionibus ad certum iudicium peruenire potui multisque . II. appiirct liouiiiicin cuiii (loctuin (jiii illius cos .iiii — iii - <lc oiiiiiihiis iiicdii i coiisl.iut cos cxaiiiiiiaucrit.». dei exaratus est. p. so. 4) us(|ue in 8. 133 signatus."• I n. 1'. 5.nii iiulluiu connii coiitcxtii iicrltoriiiii teiiti.irc tciiii>(. (cr.i L. :i : r.i«*si*rtirfi ('Uiii illos :i iiiiiiiii ifciMili ilriiiiiiii ii(ii(>(!t()H iicscirciit.ili(iuciii 101. lc«^:iiit j». 71.'. — di i liber noiius'. cssc )ir. Correxit ibid... :. 19 (p.in'iil. Codex Valentianensis.ini!ii iioii postiihiri iiitcllc^^cl. i:. gearti sententia saeculo nono mea iam octauo fortasse scriptus. iit i:. 8l). catalogi 120) numero 141. coiitiiiuatioiic scii ii. n. 10. :ict. Manconstat. XXXIX..P r o I «' ^ iti •• II n. ('uiii iKiiiiiiilli certo ('(i. conlatio — P est descriptus intercidisse codicem manus antiqua (P-): de qua Librorum De opif.'). 1() (p. lil)ruiu De opiticio dei iii foliis p.it . . quae raro flauo.i iu eodeni uersu continuata. 18.. ut pauca co codice ex quo statuendum cf. IX 10.i 15).. iii ])ars libri ..icliiiii isl njitoms. non soluin milii a ante inultos anno facta. ur \1. cssc coiuiiiciituiu.'). 10. . p.. nunc . ll:.. lOr exliibet ut iu noiioniensi iiiscriptuiu i)e oj)iticio ct". is. :\\). 1'». centim. dc ((uo 180' XXXVIII ss. 1. in latus 15 ex 89 foliis quorum 56 prioribus liber De opif. altus 24. :!(. \K IJ. ijiio 'j.irt. olim Amandinus.

ut quae genuina scriptura subsit. qua (p. partim ex editione Aldina partim ex uetnstissimi repurfjaui mendis. Sed etiam tertia manus (V^) saeculi ei XVII uel XVIII codicem tiens. Erasminn Itoterodamnm 'Tielin ad . sed curam inper- Nam cum multis locis scriptura euanuisset. 1520 edidit (Basileae in officina (p. codex' Erasnii eiuFqiie editio Cum jj-^ codcx 2i uullo ^dhuc editore adhibitus est excepto nisi omnia me subiunctum tatioiii : fallunt Erasmo Koterodamo. utrum prior manus correxisset an posterior. Sed incerta haec rectio rei condicio propterea facile ferri potest. huic uel consolationi uel cohor- Vidiia CJtristiana ])cr Des. Extrema pagina codicis. 1891 totum contuli. tota Eadem manus in fol. . in dubio relinquere coactus sum. Amandi. bibliothecarium aliquem S. 56". ut necessario sit. haec refecit manus ita eam atramento non interdum etiam obleuit. in qnihus reperias aJiquot^ quae codicis nidJa diui- . 209) haec opella fide Lactantii opusculum) cdiqnot dieriim.. pertractauit pessimam tamen solum.. qui codices etiam locos euanidos ab eadem refectos habent. 1' que codicibus nunc Valentianensibus. deli- peruerse sedulum. malum illud codici intulisse — 1884 Valentianae locos quosdam ex hoc codice bassem. inscripsit Liher monasterij sancti AwamJj In Pabiila ordinis divj Benedictj. aut difficillime iam aut non possit dispici. dei 201) — 318) . reginam Mariam . quia nulla cor- est eiusmodi. a codice aliquo illae ad corriorthogra- gendum phica. . De opif. iiipriiiiis P r 1 e g m e n a. hominem apparet. vetuciissinn. . quaedam etiam deprauauerunt. Quae inscriptio ab eadem illa manu addita cum in aliis quoab ea refecta est. a. Erobeniana) librum Is enim a. introductum epistula ad mannum Grauium leguntur: Id (sc. in adhibito repetenda Saepe manus est. Has duas antiquas manus correctrices nota V^ conprehendi.X locis. a. fol. consonantibus alteram omi- emendauerunt. interdum etiam menda sanare temptauerunt. quorum in locorum perpaucos apparatu commemoraui. quibus id de commemorandum geminatis nimis frequenter manum primam sisse. siue a Fossa' data. antea Amandinis quos inspexi extet. Saepe sustuleconiecturis runt leues errores. ubi rasiirae siint.

7. X illis I iKiiiovr (liiiis i)()h'Kinf nsiihu.. o/)/)/<nit ca P. 17 nnn ninni p. 1 ) 254) <^ua8 cxcinphir' p. tum Lenglet congessit. At (luamquain constat uiros doctos aetatis nimis fuisse proniptos ad codices suos uocandos 'ueteres'. 'IM. 2H4. . (talsii .ic. Possis suspicari Erasinum e fortasse codicem liabuisse Yalentianensi illius descriptuni. . \\V: p.iiiitMi oc(iiniiiit \\\\ (jUiH' uiio \ triiditac uclut ji. p. 12.ilicl). Plerumque est. )n))i iii (optimcl (in ])cr solo siiie ]>.iiii codicihus cti.\' r I» I . studio a. 2<)(>) \uA ucl 'uctustus •iictus codcx" 'JLio.'> 'Uetustus ho)))i)iihns codc\ li. fuisse.i|iitil)iis l>is.. K. cl". illis esse uersatum.it. hic breuiter adiuugam quid (cf. 1^77. liiiud riiro 'uctustissiimis codcx' (p. (juo (iiiiilc). P) i)i o))i)ti/>i(s.it liiant' Krasiii. dubio Erasnius 277. 2'IU. quid ueri simi- quam eum uisisse illo tempore celeberrimum monasterium Amandi atque etiam e thesauro librorum illic seruatorum ferre fructum aliquem uoluisse? illis Editionis e autem Erasmianae recepit le- maxima ctionibus laus in paucis posita est. s(<l so/o .ir li. lcctio). codex fuisset posteriorum saeculorum. ibid. '1A'. t. Erasin.itur. 'uetus c\oinjd. ('. (MTonMti . ut ipse indicat (p. lam uero si consideras Erasmum 1491 usque ad a. (/ao {(jKod )io)i i<())i()i i(())i<')t sofo Krasni.iiii \' \\ cl I' aliisciuc s(M"u. (|ii.' ^ (t III •' II a. li. 'in cxcinplari inaiui descripto . tamen ui\ credibilc si est Erasmum hominem unum omnium ille litteratissimum.\ 2'M. Huhiccil. !. Ims.'».iiii(|ii:iiii (|ii. omnino de ea iudicandum confecta ac sine cito est. diligentiore. . quas ut Valentianensi Nam sit.) editionem Aldinam 1515 secutus quaedam etiam ex . Iii lncnissiiiiis lilni iKliiotatioiiilms l*]r. eum 'uetustissi- mum' e appellaturum Deinde concedendum sane est recentiores quosdam codices habere singulares plane : lectiones Valentianensi ductas lectiones at inter multos eius generis codices quorum libri cum ])riores editores attulerunt. f<()))()) 'J27) . ab a.ih(d)at (/ho iiddidit) ho))ii)iii)iis. . . suiit coiiiiiMMiioi. nullus commemoratur qui unam de lectionibus illis Valentianensis praebeat.' . 'IX^. 209).isiinis uiKlrciiii priorilMis (p.) />. 149G Cameraci uixisse atque etiam est postea in regionibus lius S.i(' cti. ( IV^ 'JS 'SX\. oh*Jii(( [((( eras. 1<) o/t/ciiii la (opo/j/cnii' tinio) V. iiitcr lcctioiics suiit siiiit.

28. p. 8. in G. et p. sed etiam librum perscrutatus inann a misisset. 25. Itaque non solum denuo contuli fragmenta Lactantii. Halm uarias felici eorum Cum 1884 Parisiis uersabar. editionibus sumpsit: e quibus editionibus nonnullas falsas recepisset. quod folia in librum uel ex- iniuncta glutinataque cum marginibus primae Correxerunt (P^). Etiam reliquae Erasmi adnotatiunculae leues sunt atque obiter aspersae talesque quales doctrina hominis facile suppeditabat. nullo modo Monendum est autem non recteBuenemannum quibus 1183 f. dei locos 2) c. Descripsit codicem scrits de la hlhliotheqiie parum accurate cf. una antiqua altera multo posterior praeterea in marginibus paucae notae tironianae sunt. 44. 13). tiana (et folium Cj^prianeum. Nolte. 108. antiquissimorum paene omnium. sum Postea cum Gotth. 6 attuli. de probari possunt. 12. 6 (p. Praeter tres illos codices etiam in fragmenta Ploriacensia ex undeuiginti reliquiis asciscenda sunt. humanissimus usumque eius totum. Septier. contigit ut Leop. (fol. scrlpturam (P-^). MannIX d'Orlemis (1820) p.. a quo a. c 3. eius libri efficitur duobus foliis 28. si lectiones non Valentianensem accuratius cogni- tum habuisset. conpositus codicum olim Floriacensium. (p. 6 — (p. bibliotheca Aurelianensi liber per- quam mirabilis 169). fol. partim euanidae. 11. unam ad p. tremae litterae uersuum perierunt. Gunder- me rogatus etiam accuratiora de eo eius quae enotauerat liac : descriptionem dedi commentatione Vrr- . - 8. 7. Hartel III p. Perpaucae quas ipse induxit coniecturae. duae manus.Xll aliis P r 1 e g in e n a. 1) c. latis 21 quae litteris uncialibus sexti uel septimi saeculi per binas columnas tricenorum binorum uer- suum 3 18) scripta continent libri 3) De opif. Extat (n. folia LactanCyprian. 461 casu -Addenda') contulit f lectiones accepit. 40. e illo silentio Erasmi collegisse lectiones codice esse petitas. Saepissime eo sunt. 1204 g) quasdam eius e uetusto cf. iam post caput undecimum prorsus deficiunt. Fasciculus altis sextus decimus centim. (praefat. ed. 13) et (fol. concessit. Delisle librum Aurelianensem studiorum quorundam causa Ostendit mihi uir ille bibliotheca Nationali haberet. 11 (p. C.

inti(|U. LXXX Praeter codices modo nominatos nulli sunt. qui codices. XII. 3) Institutionibus subiectae. XLVIl 1 ss. Parisino 1664 (S) excopta parte quadam i*arisini. S7 oxitu sjioculi octaui uol initio noiii osse scriptum demonstrauit. \H\)'l p. (J7 SS. lclici ipsa (lescriptionc Worliinsrlir. X 1 1 ZrirJnnx (hr hi doii ('(n/c. n. part. tbliis liiui csl . opifirio.is(|uc . dei extant.crct. id ostondi jliiiilcr llrr/iiirr /ilii/o/.iiuu/s1 ron n(in</sr/irl/'/rn i/i /(i/rinisrlirr Al. libelli in M S ego contuli. qui ad uerba scriptoris constituenda sint auctores. ('/. I p.(nl. XXXIV i(/ ss.i Wi. iii i < n iiut//( h I''nt'/tnrnf< Si/. ('ni/r(f//>/((// Traube. cuiu inscriptione liac Dr i/i c (/r r(dionc Firmi(fiii ad Dcmc/riaiiiim p. fiir Bi/dio/licksivrsni . 67 n. ceteris Lactantii scriptis separatum — XV sed aetate inforiores scripti. particulae 1 quaodam Lartaii/i libri De opif. 20.is Eti. iiiucnirct litlcr.itissiiiio S. Or/rnns KirrlK lln|. IMS i{\uu\ l\oitVorscheid Liid. (|ii(i(| SS:.illustii . 1). !MHi. ('iiiiiii . 220.^sdisrh. quantum ego quidem scio. IIK sunt taniiliae (cf. IX — X.itiiiii An. (cf.r Hl!t mn . alterum tamen oorum sine dubio codicem (part. nl IM. 221) habuisse eam bibliothecam ficio Celii Firmiani Lactantii dei' legimus. ('IVccliiin Plii/ . ost Maximus sane seruatorum — . Stcuoiison Potsclioni<j^ saoculo deciiuo trihucrunt. In p. ni Wini. facile apparet nullum eorum dignum esse qui illis uel Deinde ex lectionibus . et quas in H X Nic.iu«.). (^ii. ant.1 I' r n I (' y: n III . enim Bobiensi de opi- Becker. *libros II. WIIIi.-liis/ . (cf.:ri(/ir (/(r h\ 1 A/.. I p. MuoUer. interiit.' II II. Montepessulano 241 (M) saec. qui eum cum coniunctum contineut. c.itino-Vaticjiiio l(il (H). saec.i<l(lit.nn in codicibus I':il.. perpauci habent sunt antiquis illis. nunc Taurinensem Epitomae esse demonstraui adn. />rrirli/r r Winirr ('\ (iHSr») p. — 8. ISSO p.iiu rrn^niicntji iiiiiiicrc llistorijiruiii ^M'. Catal. indii^triii in illiiis rcsciiplis (|uil)WS(l. s. numerus codicum libelli in bibliothecis centum quinquaginta fero sunt.iiii('iit iiiii (l. i/.(i(/rniii iisrlirif/s/r//( r. eiusdem saec. XIV multorum eius generis codicum quas priores editores maximeque Lenglet ediderunt. catalogo — Codex antiquus quidam saeculi (cf.

ut facilibus coniecturis recentiorum hominum doctorum li ortas esse statim perspicias. 33. c. et I Gothanus p. (g) Membr. 19 in. 19 sequitur. Atqueprimum quidem constat codices BPV quae sunt in F et HMS ex eodem archetypo Hoc de BPV ostenditur conpluribus uitiis 12. 11 /" facile BPVF corrumpi poterat. 10 enim qiiod plane non ferendum est il) in BPVHMS legitur. insertam adhibui ex quia quamquam Multi eam (§ ductam uno tamen loco emen- datam exhibent 3 priidenti manu pro xyrudentiiis maius). Young Glasgoaetatis § uiensis. tamen locus p. signatus 1 (cf. Quas autem pro corruptis antiquorum codicum lectionibus rectas uel probabiles praebent. 8 libri idem). 15 ad quid\ . Multi recen- tiorum codicum textum liabent ex P et V mixtum. (cf. p. Haenel. est. Hoc ex numero etiam Glasgouiensis Musei Hunteriani T. illc (cf. Catal. etiam LXIX) arclietypuin 12 ab homine aliquo non indocto multis . hac ratione demonstratur. communibus iiasi. LII). lam pauca dicam de rationibus criticis in usu codicum illorum obseruandis. ea excusatione caret. Deinde non minus fuisse certum archetypum horum codicum et codicem illum (nobis qui scripta Lactantii iu corpus decem librorum conprehensa continuit etiamnunc in B seruatum. Ad eum archetypum HMS quoque referendos part. 17. dualisticam post 19. ad I n. 41. 21 per nocteni. cf. 798) saec. eae ita sunt conparatae. p. ut dixi. ubi frigoris nuUo modo uerum esse potest. cuius multas lectiones benigne mihi misit lo. . Vidimus (Proleg. 43. 14 dicitur iis 58. antiquae memoriae testibus addatur. 14 frigoris pituita. XIV uel XV (h). 61. I P esse p. 14 35. interpolationem propterea. corrector multa in B intulit. in eiusmodi intersecta testimonium littera s occurrit: in nam in etiamsi p. 1. p. ostendimus. 60. sed etiam insolenter interpolati sunt: ex uno eius generis. 55 eiusdem part. autem codices infimae aetatis ab hominibus eruditis non solum correcti. LVI ss.XIV r r 1 e g 111 e ii a. sed etiam V esse referendum ibid. 55. Ac ne in fragmentis quidem quae in HMS extant. quos 8 recensendam P. talis locus deest: p. sed etiam in particulis quae in F sunt. et fragmenta libri originem habere.

(/ikui/ \ (icctc). iii illius duliio stirpis iie^iuc ciiin reli(iuiao eius 2(S. . non multuni inter se differunt. id etiam in lihro De dei pariterque in altero huius uoluminis Parisinus et De ira dei ualet atque ita.i.im |>. B nimia lides haheatur. ninnnjin/ns iisitatiorj I' ct jsidor. pracsto iiou suiit. non magno interuallo Parisinus: qui duo codices. iiciiiliir. illa |». !)(• o|iir. W i|iio l:i(-liiiii locis alii. \'. Si!. ((Mlicrs iii cd oiii iiili. locuni folia F nnllo niodo coniniuni ceteroruin origine segreganda sunt. \ Idciii iioii cti. I' dci aiiiinai] luihftt r/. immo tieri posse ut falsa. . i/HduH/innu l. sequitur Bononiensis. (juihus recta codicis i'\' H coutra rc l"alsaiu illa codiciiin iioii st(d-. sujiersint. (jiia iati(t ciicrtitiir.W). rcr. ratioiu^ I liac iiariac Icctioiies cx|di(-aiidac siiiit I. Wil.I' r o I I' ^' o III !• M II. ita quae diximus apparet in non esse positum lectio maximnm momentum numerornm ratione.i iicl ii('(|Ui' coniM-t liiincii iiiii in-l iiititiil iiiii r^sc. quam ille primum locum sint uitiorum ratio hahetur. multis in Nam quod iam in Institu- ohseruauimus. lihio hl. si omnium quae in iis sunt et uirtutum et appellandi. .'ilii rccipcrciil.> \\\ : 7. 151*. (inoiiiani facillinie crror iii W\ acci(iere a potnit. propter eum unnni codicuni redeani. ciusdcin taiitulac est. \) denionstrare lectio operae prctiuni inelior Uno \\\ loeo p. . pHis \\\ 1(). uno codice seruata uera nihilo mendata ne codici tionihus generis minus duorum testimonio comMaxime autem cauendum est sit. siiic i']tiaiu Moriaceiisis crat : iiuiic niutilatus tauicn."» 1 dc dill". ut lioc in genere Yalentianensis integriores triOmnino autem Yalentianensi huam. iilti rf»(!tft aiitciii n/ sc(| : r/. (-\ sit. iit idciii iil>i(|iic. Sed ut ad tres codices BPV ut consentaneuni est in uniuersum quidem lectiones l)inorum iis de illis codicibus ex iis praeferendas esse quae tertio traditae sint. iianiiiiii/ns (uo\ i)\'. Naiii nt. non ^optinic) lcctio tanicii sci/ ccrta cxciiipla. h> luHihiis V (recle). (-oirccl iiiii arclicty|>i ctiaiii i' lociiiii aiilf ociijos (|iiasi liabcs. !> s(diiiii II. in F priworcm sed est is (|nani jirioroii {V deest). tum et esse. interpolationihus cuiusque iam a prima manu textum receptis eum inquinaopif. r<M*l.

De ira dei diio taiitum illi aiitiqui codices sunt quorum fidem sequamur. Huius quoque scripti. expositae sunt. Duacensis saec. nisi CVII s. p. in (cf.. sunt quidam horum duorum libellorum sit. Catalogue des hiUioth. XII (cf. CataL . maxime Isidori tum De opif. In orthograpliia quibusdam rebus ad codicis criticum spectantibus eas retinui rationes quae part. . qua quidam scribit: 'rogo . propagauerunt. 228 n. permulti extant saeculo XIV^ uel XV qui plus centum quinquaginta.. transmittere Lactantium de ita ira dei . nonnulli hac in editione appellantur loci in prioribus non commemorati. in quo conplet foL 163'^— 179" In utroque 'De tituli ira p. In apparatu est: iis quam maxime ad aequa- locis fere nihil adnotatum sit nam codicis ex antiquissimi liuius omnium B parte quod genus cognoscitur. diuina liber octauus' est in- scriptus. sit ortus.XVI Libri P r 1 e g ni e n a. expilauit. Loci traditi. ant. codices 1 dictum est. accedit.. non ex propius B P quam uel Ex P etiam is codex descriptus est qui omnes ad aetatem daorum illorum 219 p. dei apparatuiu I p.. noti sint. dam opera priorum editorum Halm emendationibus sanauit ego quoque quaedam correxi. cuius multos locos in praefectus est usum meum B. quorum cum non pauci nullus tamen est lectionibus quibusdam nobis ceteri n. VI 113). idem qui corpus decem in librorum La- B P ctantii fol.' . qui eum liabet. 222'-— 24(i\ et P(arisinus 1(362). Kiviere eius bibliothecae — ut descripsit. XII Becker. alios conlationi codicis B ascriptis. qui cum librum De aliisque ira dei. scripturae prima editionis qua . qua de forma libri VII adn. quod B in adsimilandis conso- nantibus praepositionum aliisque rebus orthographicis inconstantiam reddere nolui. 111. . Errores quilocos Car. Codicis antiquioris qui interiit uestigium epistula codicis Tegernseensis. mihi . sed scripturam litatem conformaui. codicibus ut uera lectio coniectura restituenda sublati sunt. nunc Monacensis dignetis saec. Auctorum quos Lactantius aut secutus est aut uidetur esse secutus. Hispalensis. des depart. B(ononiensis 701). 11).

(Hiil)us iioii dc (•orrexcriiii locos (|Uosdain fra- gnienti. co])ia lihrorum erat. Lat. Schoene neque prae- apud Herdingium ego. (d r Aiii/trosinini cut- /ndtctiC yr(((/nicii( (iii. de Lactantio cognoscere uellent. nondum iacta VaHarsii editione contentiis esse debui. TestimonialV. Dc / \' lihris pcrdilis /'!ii(s(( ipsis (M»ruiii(juc rnij^inciitis (liKpul. Existimabam autem. II m "• II a. quibus fore iis ueterum locos nomen qui Lactantii occurrit proposuissem. XXVII. rcrKiiionmi (kiIcsI. : (jiiilms iiiiiiiii VII » nddidi. acquis. IX caput (edit. quorundam editorum morem secutus plures locos inueneram quia con- nondum indicatos. /dt. VII antiquissimo omnium codicum neque 1879) p. XVII iiiilciii illiiii) t|ii:iiiliiiii iii rK'1'i |M>l('i"iil cNprcssi.. manu scriptorum. /iiDif/srcr/uVhnssf coiimicntjitioiic l'\ (>(!. qui commentarios Script.Si) s.mi «4iiHMil(i VA. Fragmentis iis quae in uetera de Lactantio testimonia exceptis apparatu commemorata sunt adiunxi et priorum et propterea. cum ipsa illa pagina madore foedissime diluta sertim angustiis temporis pressus elicere potui. I) recte scribendum lectionibus futuro opti- morum codicum libri Italorum. <l.I' r (I I (• j. p. ost(^nditur. Lact. Ex Parisino 12161 A.r (/cs Snp. illud ipse contuli. quas loanni eius debeo. edet.i(Ml. caput Ad Hieronymi De Huemer LXXX e(iitori (testim. sciuissent gratum id quidquid ueteres uel uel sensissent uir. V. subscripsi eas quae mentione dignae uidebantur. ik»!.iui p.i primiis dV^^^ (•«»! lc^it Kril/sclic. li. illos epistulas ad Ephesios et (Jalatenses locos in certis iundamentis criticis positos a me Sed quia Petro Corssen. <\i\ frn(Irni . 18!)1.*{ ss. saec.i L((c(aii(ins ciiusis Ih nioddiis (tninii.i Ir/xr (las iit j)(i(ris(isc/i(H /irccr})((iic(K(c. IIf*id(^ll). (|uod integruni est seruatum. adiutus sum.m((Mii j)ropri. id quod niihi scripsit. ! (Hi. Hieronymi iii commentarionnii (]uosdam iiellem exhiberi potuisse.ic r<' r. 2. In Parisino (olim Cluniacensi) youv. cdil.ili(» li. . !i. (•odiciiin li. in Corpore Eccles.ilicri ikhi lijictniilii 1 i brorii 111 pcrditoniin II 1'r:i <4MiciiI . XXXV quicquam attulit sit. XI si Eruino Preuschen debeo. 14()() saec. inl.

uol. temporibus Phoenicem carmen non tamen integrum. Germaniae Lipsiae congregatos m. 390 adn. a. saeculi VIII scripta sunt. In carmine quod codices secutus Phoenix inscribitur constituendo eosdem sum in quibus Al. Baehrens. Act. saeculi IX. in Phoenicem hoc codice in esse primus Baehrens. 86)... ego quoque Mus. Maio 43 s. Descripsit 'Philologos eum libello a. XXX iam tuli. Leo in edit. 2 (1831) p. c. Car. XLVII (1892) tione eius quaedam dixi. uoL lat. VIII. CAPVT 11. (1875) p. 211 ss. quo Phoenix post Claudiani carmina in foliis — 1^' extat. christ. rhen. Venantii Fortunati I p. sed uersus tantummodo 1 110. eodem uaria ex archetypo oriundi: A Codex Parisinus 13048. uol. Riese. et Claudiani uol. ut latins iudicat (Imentaire des manuscrits II. 1891 Parisiis conEgerunt de hoc codice Guerard. DE PHOENICE CARMINE LACTANTII CAEMINIBYSQVE LACTANTIO TRIBVTIS. leep in adiecit. p. 247 ss. 308 1865 f Andr.. societ. p. 1 (1881) p. habet in foliis 47' 48^" inter Venantii — — Fortunati Delisle carmina delatum. ed. manensis 844 continens. Ego quoque a. Lud. min. Notices et extraits des ss. olim Corbeiensis. III (1881) p. ita ut Riese conuenienter VIII uel IX saeculo tribuat. II (1879) p. 75 Riese I.XVIII P r 1 e g m e n a. 517. Schenkl. recensionem posue- runt. (1876) XXXII uarietatem lectionis ab eodem perscriptam edidit Ge. min. et Aem. Goetz. MDCCCLXXII in edit. quae litteris longobardicis. Mus. saeculi IX. salutant Scholae I Thomanae p. Sunt autem hi tres. 1868. rhen. s. Poet. manuscrits de la hibliotMque du Roi. de conposi- B Alter codex 14' est bibliothecae capitularis Veronensis in 163 uel (B). Claudian. illius Poet. Correxit codicem manus saeculi XIV XV (B^) locisque quibusdam corruptis leues coniecturas qui primus inuenerat. communem notitiam tulit sed Laubmann in usum Academiae Vindo- bonensis illum contulerat. ut Baehrens existimat. magistri' p. leep 190 ss. XII part. p. . 190. . uariis tum Sangerdescripta (nobis A).

. Sed quam- generis libri manu scripti quidam iam saeculo XI uel XII exarati sunt. quas Goetz beneuole mihi .1' r II I •• '^ •) III •' II !i. Heiusius iu carmiue emendando eo usus missiim A Nicolao du llieu libtMalissime Heidelber<(am contuli. Haclircus tiuui. pro fontibus uerae memoriae haberi possunt. iii sacculi foliis inter exIII C uarii generis scripta IMioenicem 7:r — 75" lat. 291) Loewio factas. certas probabiles. 27 saec. quae etiam editiones Codicum recentiorum uel mentioneui faciunt uel lectiones adferunt editores Lactantii II p. patr. I/ij»s. IJsus pst flua. IVM) H. plaiic plcrimi(|iic .. luilii iioii Kicsc. Nicol. XV a (cf. Matritensium 6 XII lat. p. (^onstat. 3. ilalicnla lis \'i. Quibusdam aeui tamen locis codices inferioris inlimique medii uel emendatioues praebent in hominum doctorum sunt receptae. I'. iiol. Vossiauiis accurate t^. saec. uolui. — XUI Hispan. 1503 adn. (h^ locis (luoruui lcctio iaiii sir ascripsi. Buenemannus Phoenicis p. Martini 18 1. 324 saec. uisi (jiiod locis (jiiibus silcii(]Uii(. 248. Leyser Kiese 191. V (187. XII ab et I Laubmanuo. Goetz c. (Jr. Biblioth.iiolo bihiioaiixilio thccac lioruiii V(M'oiiciisis uiroiiiiii pracicctus. Maximiis Caruien est et uumcrus iu codicum liis tribus recentiorum. . editores Burmannus ss. A ct C dubitatioues tollcn^ Codex Leideusis multa liil)et. 389 est. Ilnnini (lc ap|iaratiim nouiiullis. XXX. XIX H:i<'lir<»ns pliilol. cum aut ex Veroneusi uel ex Vossiano pendeant aut ualde sint corrupti atque interpolati. 14. bciiigiic pracliucruiit. Hartel. XI 13. ss.. 8091 saec. 279. Baeh- rens p. Descripsit codicem laiu Hcur. illius liac S(H'utus. iii Kieso ct sua (MliiioiK^ sutii c( d Ldcwii (•oiihilioiK'. tiahiii ct tcstiuiouia. tamen ne hi quidem. proptcr cciia prioris coiisciitiiiiil St. p. legitur enim multis codicibus miscellaneis separatim descriptum et saeculis XIV et XV a librariis sae- pissime ceteris scriptis Lactantii adiunctum (]uaui prioris est. p. et Lengiet uoL Claudiani IV.')) p. Kcil. ss. edit. p. Eodeni iutcrdum siu^uo addito omucs lcctiouibus (juibusdam codicum X. Habui etiam conlationes et codicum Parisinorum 9568 Andr.^3. b in p. p.

ut ad certe sententiam imitatoris accedant. — Plurimis ^ eiusmodi locus u. cum amico quodam certo eius linguae peritissimo accurate. XLVII 640) ego addidi quosdam Venantii Fortunati Ps.) atque etiam p. attigit. Eius generis alios locos editione Burmanniana congestos. Lauchert dicitur p. ss. uehementer alio suppeditant loci et auctorum quos poeta qui illum imitati sunt uel secutus est et ^liquo in eorum scriptorum in modo usum suum conuerterunt. non codicibus tribui solent. 163 Mus. Sed quomodo ucrba ego Lactantii ita possint corrigi. eos ipsos locos carmine latino deprauati sunt. 113 s. Auxilium quoddam ad emendandos locos carminis corruptos. 112 ss. 1 380) quae ad exemplum latini conposita est indicauit Lauchert locum quem ex alio fonte repeteret. nam altera pars uersus 381—677 — . Geschichte des Fhysiologiis. cuius auctor qua ratione Phoenicem Lactantiiuelsecutus esset uel mutauisset summatim ostendit Herm. non uideo. Nam per totum hunc ipsum locum carminis 'anglosaxonici uestigia minime dubia latini deprehenduntur neque uUam omnino alium in priore carminis parte (u. Ueher (lie Aiitorschaft des angclsachsischen Gedichtes vom Phoenix. ubi uerba crescit in umhra uermis) respondere uidentur uersui 103 carminis latini antiquissimis codicibus siim suhitus (uel suhitur uel suhito) tempore certo. Lauchert. Zenone quibus Veronensi ad u. 1889. rh.-Cypriani aliorum. ut illum uiros eadem iam carminis damna quae uexauerunt recentiores doctos. in Carmen anglosaxonicum Phoenix inscriptum. p. (= Wuelckeri Anglia III 491 ss. 6 ss. XIV. 1880. deinde qui indicati sunt a Baehrensio Birtio Kiesio We^^mano (ex aliis. sed sine ullo tractaui: ad uerba poetae restituenda fructu per- nam et poeta anglosaxonicus. 64. in P r 1 e g m e n a. putat Anglosaxonem hoc loco etiam ad alium auctorem respexisse et qui cognatione aliqua cum Physiologo qui cohaereret: quod uereor ut recte ille coniecerit. 68) appellaui ferendis quae ueteribus editionibus. Gaebler. Yindobonensis 717 saec. aliquo Insio^nis modo oblinere uoluisse suspiceris.XX misit.^ est (sc.. inter quos sunt iniuria temporis aut librariorum aut utraque turbati. Hiinc Vindobonensem in iis lectionibus ad- apparatu bis (ad u. 234 (Grein) carminis anglosaxomaletradito: creuerit inmen- nici. tanta libertate usus reddidit. alii quem Cyneuulfum qui in fuisse Gaeblerus credunt. apparatu subieci. Frid.

220. uelut Fritzsche in dcr rom.. riien. XXXV Liwf. Ann:il. (1891) p. (1810) 9:^0. (1880) 89 ss. Tlico/. 1891\ Alii pbine certam sententiam non sunt amplexi.'^ uol. 44G l\'l)rr (/rii J^hocni. p. :\22 ss. ut conprehendens tota in explanatione christiana fabulae de Phoenice uersatur.. s.iiili. p. Bernhardy. Birt p. Lactantio contra carmen uindicanduin esse existimauerunt Ebert. XVIII (1891) edit. 11 p. :i72. rlien. Kitsclil. (separatim editum Brunsu. Noii c\inii. XXVIII (1873) p. Caelii /'. 523.i Liictanti:Mi:i (iiKicstio csl iii(>t:i co (|ii(hI dc ori^niic (Mniiiiiis u^ildc diil)il:il iiiii cst iitipic ctiiiniiiunc t:iiiicii duliitiitur. . pliil.. 4-") Fr. hoc siKMMiIo Mocjilcr. 7) uel iam Anglosaxonem locum illum corruptum legisse^. bi duo ita tamen. 111 (1892) abiudicauerunt.. p. J\(froh. Itaque ego aliter fortasse est in Physiologo uel graeco (cap. (fcr rhrisf(. O I maximeque J)ichfii)i(/ p.i. IJiielirens. Vcbcr dic J^Jchfheit dcs Fhoenix von 1:3. eonccdunt. 1" p..:i(t.iiii : rcnHMliu (':is p:ir:iti'i (loctoiiiMi (li*^iiiio (-oiiiccliiris (|ii:iriiiii (jiiiK' coiii iiHMiionitioiio iiiilii cssc irKJcliiiiiliir. iii . Grsrh. 1. XXI i:uii tiiHKMi siiiil corniplis locis (Mniiiiiis iiironiiii I. Scliocll siiiis (|ii:is(liiiii conicctiirjis iiiccwni com- iiiiiiiiciiuil. XXXf in edit. p.).r dcs Lart. Xirsidil. p.I' r o I «• ^ •» ni •' II . 8. priic- Frid. X. nihil latino. tereii M^ni (|ii(M|iic (|iii(l ('orrii^-cic posscni tcinptiiiii. 44 ss. ss. Hnrsiani (1875) in edit. CVll (187:3) p. III 806). sed corruptum atque in nostris codicibus sit. Lihrhiwh drr nol. (loet/ c. Firmiani Lactantii esse creditur obseruationes. Aninil. chrisf/. Manitius. 34 ss. (et 192 s. ^Fus. (l^^O) p. Grundriss 521.(/ir. Eiese. p. Gcsch. 248 :^61: liibbeck. 189 (=: Opusc. ss. XXXIV (1879) Dechent ibid. de iimbra illa quam Anglosaxo commemorat. Vcwi (/cr Vogc/ Fhocnix (^1890) p. illi Grsrlilrhtc drr n"nti. Pocsic s.. Lifcr. ibid. pl(Mi(|iic Niini ut oniittiini siitis priorcs. et ipsum sarcire temptauisse crediderim. I (1881) 1 p. (|Uoruni I(Mi^(' nicnioriiic liiibcntes J\t(ro/o(/{(' iintiiiiiiic iniiiiiiic^iuc hMiitcr l'uiidiitiic lidcni LiH*t!intio illud ]).-J(rf.. Quod uero ad nostram causani plurimum ualet. Mus. Liffcr.-/af. p. Loebe. Jahrbiichrr protcst.ippitriitinii rocopi. In scriptorem carminis de Phoenice quod L. Schoell. 97 ss.

131 s. esse Quod non posse tribui Lactantio. p. p. lo. Poet. (1869) Alias p. Fabricius. 77 ss. Grvphiander.) commentario. 390 Zinn Phoenix des Lactantius explanauerim. hic breuiter indicare sufficit accedere Alb. disputatione d. 188 Riesii quae est enumerat. Lactantii esse carmen uix credere uideantur. Mus. Lunaeburgi 1825. Commentationibus Woelffiiatque nianis (Lips. Clau- Amstelaed. : commemorandi sunt hi lo. Lactantium carmen conposuisse existimauerunt. sed adulescentem necdum fidei christianae addictum. et Baehrensii editio iam supra nominatae sunt. ea re p. 1760 p. Phoenicem sequitur carmen uulgo Lactantii De passione Domini originis inscriptum. significauerim p. (Halae (juidem litt. Entstchungsverhaltmsse p. desitum est Teuffelii Histor. ego quo- ({ue lianc quaestionem tractaui 1891) l)c p. 534 ss.'"^ 1001 Manitius. 283 ss. lat. Gryphiander commentarium dedit doctissimum omnium atque etiamnunc utilem. primus carmen Betuleius Lact. Phoenix Poetarum carminibus celebratus et commentariolo illustratus. quasdam editiones Martini p. altera Kiese. uoL III (1782) p. prima quae nicem editio Lactantii est (ed. Martini. continet Phoeinstriixit Eomana 1563 a.XX 11 P r 1 e g ni n a. . 731). quoniam ne postea (cf. in XLY 156). de quaestione cum ss. Wernsdorf. 1035 cum notis uariorum. Ut de editionibus paiica addam. Lat. Ego quid in sen- tirem hac VcJ). min. in edit. lenae 1618. Anthol. Lambecius hoc Buenemannum 1502 adu. b) me ad sententiam qui uelut Betuleius. Burmannus ss. ss. (Uebcr das Lactanz zuyeschric- hcuc Gcdi'ht passionc l)omi)ii) nouas quasdam . 1468. et accuratius Mus. rh. probauisset. (c. rhen. sed multo posterioris cum Heumannus. lat. Quedlinburgi 1839. Leyser. 1729) de 225 ss. XLYII (1892) eorum (cf. Poecile 111 p. . in leepii Ciaudiano. sed Praeter Lactantii editores primus totum carmen ad interpretationem christianam detorsit ne nostra quidem aetate abiectam diani. quarum optimae Nicolai Heinsii obseruationes coniecturaeque sunt. dubitari . 34 ss.

. M. (lUod. 2'^") incrito dcrisit. quod noua quaedam inueni .ii. Quam uero ille Fabricio quasi primo eius editori tribuere uidetiir auctoritatem.1891). 1 commentationem meam comraemorat. suiit. (|ii(» (|uid«Mii coiist. 1'»!') I). iioii scri])toruiii.iri:i c:iniicii cclcris iii li:ict:iiilii :i(liuiixit. si dic(Miti (|U0(1 iictustis iikiiiu (|iii cxcinpl:iril)us iioii iiiucniinus'.i iitijUf^ ((iniiu (':isp.niit : u.inil(M|U('iiti.t osset.'st cx(Mn uult iiit(dlc_i^i S(M"i|>t. Horum condicione multo quam si p. iii cditioiic s(M-i[)lis Aldiii:i I»rimus •(c:irMi(Mi^ |d.iiii Heu(iii p. (}u. 1 suo. etiamnunc carmen non a Lactantio. ^ Cuni in commentatione iUa demonstrauissem carmen aetate Italum. Bnenemannus extat in editione autem lihri et Fritzschius non antiquius quam quod a. ])roiiuiiti.i. jMisiiii iii M.iiii codices' caniKMi Lactniitio in.is ucro Fritzschius lihroruin editioiie iiKiiiu Lactaiitii) adfert lectioiies iihrorunr..iiiiii. in:iuis lides (iu:isi li:ilKMid.it. a uetere tamen poeta scriptum esse putat.idl'erri quihus origini eius aliquid lucis nidetur. sum : quem existimo circiter annum 1500 Heiimannus non antiquius carminis exemplar habuit qnam ah illud quod Ascensio Opusculorum PhiL Beroaldi collectorum Basileensi a. I. Aduers. Geschiclite der christl.i|d.u('iis n .ilio. . ea nuUa prorsus est. criticis imnio adhihitis snhsidiis rationihusqne putaui idcjne edendum esse eo magis. XXIII (Mniiiiiis illiuH iiirnuics oNlciHli «t ros ul iic S(Mil<Milijis illiid rl . est in eiusdem editione ^ Basileensi 1513. 15L5. uidii. iiiorc j».iiit iiiii (iir lioc (»xistiiiiciiiiis. satis apparet carmen De passione ieiuiio lioc Doiiniii iiullo ctantio.}u.iiiiiiii iii rctrni |Missil. Poesie i.iiit ihmIhi . (.ProlrIlt'Uiii.-lat.i c..iiit iiiiii (li((Mi(li .^ii. M«4ii. quam50 adn.iiii ('Iirisli. co (|ii(M|iit' cst. Hartliio.ius:i (|ii. •!()() 'tot c:iscos (|u.iiiiius 1. ascriberc c.„ . rcs certu cx|>lor. iniiiiiiic L^k (Miiniiio :iiiti(|Uinii |MM'l. sed typis expressoruni Sed (luamquaiii inodo a Laesse.n-c iiciiio l(».i(l ^('Iiiis(|i|(' l.idliuc c(Mlicciii (|ui (Mniicii cHHci :i. (. .iiiis :i(liuii.iiil riusiiiodi :i(l «h8«. Manitius. postea de aetate auctoris ad certiorem renascentinm litterarnm scri])tum esse auctoremque eius uideri fuisse hominem sententiam adductus nixisse.i. sed ah ali(]no nersiticatore con])Ositum nolni tanien ah scriptorum Lactantii cor])ore excludere.

1511 et Vindobonensis 1511 atque est. Sunt hac in editione menda quaedam grauiora. a. forma quartanaria. 1505 alia et 1509 qua 1509. Libellus typis Goticis folia est. unam Vindobonensem 1511 commemorare iiiueni. carmen De passione Domini mea quidem sententia non solum primum in notitiam hominum nihil legitur nisi Tclos. graphos a. has tres editiones et Parisinam 1505 nondum noueram. Hoc carminum corpusculo X. continet 10 non nu- merata. I dic parasceues et Contcmplationes elegdtes | ad Elegia nohilis (t et scita in \ Hierusalem. Parisinae aa. tjpogr. superiores. eundem fuisse auctorem carminis persuasum mihi Cuius sententiae hanc habeo causam. est. 2 Cum his carminum titulis non plane congruunt qui carminibus ipsis sunt inscripti. 7 n. P incipit. id quod mirandum sane est. Raphaclis Zauenzonij Sapphicum de die pahnaru \ Eiiisdcm simile de domini Christi passione. unum Panzerum. accurate esse describendae mihi uidebantur. cuius titulus (sic)| \ est hic : Qmc in hoc cd- tineantnr Lactantij Finntain dc domlnica passione car- men Heroiciim. in medio folio decimo recto post finem ultimi carminis Carmen 'Lactantii' fol. Etiam inter Poetarum christianorum ueterum ab Aldo editorum carmina illud esse. sed etiam carminis editiones Lipsiensis a. scripsi. Quae omnes^ quia inter biblioAnnal. uenit. sed etiam qui corpusculum illud conposuerit edideritque. Dom. Aldum 1502. prosperior eo quod non soliim tres editiones Ascensii illis mihi praesto erant et Basileensis a. carmen contineri etiam altero uolumine Poetarum christianorum ueterum. cum disputationem illam conposui. 38. inueni. . Ad ea autem quae iam proferam neminem adliuc indicasse exponenda proficisci placet ab editione illa sine loco et anno libel-\liiIo X (nobis X). quae ^ Cum disputationem supra indicatam a. ^ etiam in neque locus neque annus indicatus Praeterea. Cdtalicij Excusatio ad diud vgine in crucifixu. '^ Epitaphiil \ Philomusi descriptus Saluatorc Icsu tumulato. nondum mihi notum fuit. sed fortasse priore eius editione ut mox uidebimus. Si cum carmine De pass. IX p. Hunc libellum rarissimum bibliotheca Academiae Monacensis habet. partim in conparamus cetera corpusculo illo exhibita. Venetiis ap.XXIV mea fiiit P r 1 e g m e n a.

iiiiiis . for- tasse 'caecos'. Imciti' :i(l possiiiitis st. 17 Ne . iii siiiiililMis :ir^niiiMMitis iiitiT iioii :iiil tMMSiiiitiir. .icc iiiictorcs liMict liortiiii ('. iKirtim mortis meae. hoiii. animo. l(i). Doiniiti Kpitapliiiim 1 Cliristi: :td ss. qui casus ho- 27 s III e ego 3um claro minum miseratus acerbos. Siste coiicipe gesta (luaeso. p:irtiiii :tp|). 26 (Impia Hierusalem) ca furore. : Ilic licet exigua uidear conipostus in area. XXV tiiiti <M)(l(*in. me in pectore Deinde similia 4 s.— : r r (> I <• ir it rii <• ii ii. uiator. clarissima ab alto Eeddita lux terris . Quis(|uis ades mediiiiiie s. illitis ct.i(l satis :il)SUr(U^ lioinincs ct c. (^uis^iuis hoc tumu- subisin limina templi. - Sic scriptum est: aut *caecos' aut ''caeco' est eiciendum. .Miit. Huc ueni G s. iiiiti. cae- 33 Ast caecos animos caeco bacchantes usque furore. nis aluum . m Ut <ln iii l'<uii- srcucs l)c (II. ! 1 Te propter uitaiiKjue tuam sum uirgiingressus . iicl passioiKMii ucl inortom. <i/h)iini/i(r /nf /i(<o/)(((n iii />/(i/i)(i(()S((ii( cariniiic iiinrltnis p.iiiii(Mi illiid rcspcxisse. lioc Cliristtis scptilttis . sic ('Iirisliis iii (iiicc piMnlciis ' i. 44 (oculos) luee carentes.nis:im :i(lii(Mitiis iii(M't:ileti sui et :t(lueiitiiin(iii(^ ipsiiin. .ir('t.i c. o[)tis stiuni ac (lii. quem misit ab aethere summus luppiter et gremio uirgo pudica tulit.iss.i(l :iiiciorcin li. Attanien aeternus spiritus astra tenet. .irum insontem(]ue tuo pro cvimine passum Kespice me.'uiit'(>Ht:t comiiitio tit Idcos (|tios<l. ' y.itii. Siste lum concedis. liis uersibus sunt: IUe ego. tii. . et p..i((iic : cxpoiiit attiiigit.i(llo(|iiiliir - iitriimi|iic .. me conde serua. 3 s. diuinaluce carerent.iin(|ii(' 11. hic . l'li i Mxtr(Miiiiin iiiscript iiiii ccipusiMili loiiiiii liicohi I o m ii s i l'!p(t(i})/iiniH ('hnsh: i/nn i hnsitnihis (slc). l:iin postnMno xudo nionit:i promiss.irmiiiiini l)e 1 pass.im ({iiiii li(tniiii :iiil iiitcrilliiiH ('(ulciis. . .itcin.

. ^ speculare uultus Sanguinis Est locus 'Orientii' a uenerabile lignuni\ uox 'crucis'. huc dirige — Altera Cantalicii ad Crucifixum Contemplatio habet uersum (13 Huc oculos. inter se concinunt: Angelicos tunc 49 Angelicos sedesque Christicolis poterit chorosaciesquebeatasSanc- beatas gaudia torum inspiciens aeternae pacis amoena Perpetuo felix tanta dabo. uerte animos.. plenos' 33 s. spinisque caput crudelibus haustum. ^ Contewplatio ad crucifixum (prior). apparet alterutruni usuni esse altero. Dom. quantus eat sancta per ora cruor'. Quartum carmen corpusculi est Cantalicij Exciisatio ad Sacrafiss. crucis o uenerabile lignum' conparandus est cum u. me conde animo.. est cognatio horum uersuum •aspice. In 3: Kespice me. quaeso.(aureati) dc passione domini nostri si fas. Dom. tum uersus 7 'Tu tantum salue. laeta Etiam s. et Cantalicii locus. uirgwem Mariam in die Passionis Christi. incipiens 'Aspice. Christi locus legitur hic (u. . *Flecte genu lignumSequitur eiusdem poetae que crucis uenerabile adora. percussor demens. uultus Visere: extremi uersus minum quodammodo 78 ss. Undique diua pluens uiuum super ora cruorem'. et Contempl. In quo cum singula quaedam passionis Christi simili ordine et descriptione atque in carmine De pass. Fortasse etiam De pass. Perspicua De pass. est.) '0 homo. In quo cuin non sit quani habet et auctoris De pass. me pectore est tertio corpusculi carmine quod inscriptum P. 50 De pass. serua. Buenemanno indicatus. . non utrumque ex 'Orientio' pendere. Dom. Dom. mecum regnabit in aula. fit proponuntur.XXVl P r 1 e g rn e n a. Dom. De trinitate 49 'Aspice. 38 'Spernebat leois monumenta car- sunt commemorancla. 42 s. — Dom. Dom. •Aspice quam saeuis spinis pia tempora sudent.(oetae) Car)i/r Saj^phicii Baphaclis Zaucnzonij iesu L. — tui quae sunt (sic) tormenta magistri'.. Aspice Christi qualis etiam in carmine : . 40. 7 s. Illud 'Aspice' in initiis sex uersuum repetitur qui continent enumerationem uulnerum De pass. huc redit mentem) cuius imago quaedam De pass. 58 et 64 uerba 'haec motiinc iiumenta' meae' hic et Epit.

nientionem eius facit nihil praeter duo carmina in uolumine altero Ald. legitur hoc appellatum. |liu|ii:i \K t<'r<|iU' 1. in titulo Poetarum palmarum scriptum. p. LXIII (1750) p. non Zauenzonium. - luiiii lioc iiomeii est. riiilouiusiiiii liomiiuMU <i(M'ui:iiiiim. carmiiiis (11 lui(>i. ciiiiis :iiu-tur ()'J iioii iioiniiiatiis ii!i]»i:i llt II... eum sub finem saeculi XV floruisse et fortasse fuisse Ter- . «'t |i:ill<'iit<'s tiiiuM»' iiullus. 1502.s Poetarum christian. r:ibi(lis I:iiu cxcrcitii cMiris. in editione ipsa litteris M.iiii<'liis I 17. 55. Augusto. Ante hoc carmen est alterum. c rii s:i c iii priiiuis liic : scdcs t«MitMit: II i l)c |»:iss. et a. illo chr. inscriptum est (altero post hh III folio uerso) Carmen Sapldcum Baphclis Zouenzomi 1{. Sed hic tamen de eo notum esse dicen. qui est Fridericus III i^mort. a. 1493). Itepertorium n. (juaediim adsumpsisse. 53. part. quattuor eius carmina edita sunt. Z. In tantummodo tria Hoc quoque in corpusculo inest. Praeterea Hain. cum poeta carmen Friderico ilhid coram imperatore. illo scriptorem Hierusiilem. quo Christi auxilium aduersus Turcas inploratur. inscriptum Carmen. 2:estinura. 519. 17.iii<iiiiu lui-rdcns l<>i-i )«• |i:is>. cimi iot t. Hoc idem illud est quod corpusdie in- culum X continet. Ejd. sapphicum carmen actum Tergestae coram Friderico Caes.hiiiin' ni |U':u*liM'iuitl:iiii in rnsulcni. II p. uet. Grosses rollstand.i l)(uii. noii ZaucMi- zonius — (jiuMu ipsum (juoquc Italum Kleniiic in fuissc uidetur. lexica biographica cert<j de eo tacent. Venet. GGO. Z. 525 16289. Tergestae recitauerit. ||. L. Carmen concitatorium ad pjrincipes Christianos in Turcum. ^ Videtur lioiuo obscurus fuisse.».. 11 i. utM'sus 25 cst liiipi^i ^TiisaUnn. Antecedit tertium. hunc Zouenzonius Baphael. hi: 'oiu|irossos sjXMMilaro I ociilos. 1. unus Zedlerus. edita. cnit Itiilus. in Passione domini nostri lesu Christi. Tresor VI. ^ Zou(Mr/(Miium . iuM*lt:i octo II i in li('\. nisi Dom. uetcr.ilos(juc similitudiiics millo \\c modo casui trihu v\(' possimus |)l:inc iiicrcdil)ilc sit iiuc-tores illorum car ((ui luiiiuui. aliud illis iudicjmdum est eum contr:i (|ui carmen conscripserit. |)uiii. nomen ostendere omnes ex eodem niliil ciuiuine De pass. quorum tertium. carminibus csse usum. s. II libellum wommv^wi : Zouenzonium. Post haec carmina Ad heatissimam Virginem M. (^st. (|ii:it(M'(|ii(> L' ic III s:i h'iu). deinde. Z. (':iiitiilicium. 1 . poetae. et Graesse. Universal-Lexicon uol.I' r n I r M- u III f II II. P. \ XVII | :iil siiiiilit ( iidiiuMu i|ii. Apparet igitur nomen fuisse II part.

de I 19. quam quod iam repetii. tum Zouenzonium modo illorum fuisse. aliis uersihus elegiis. 1 diximus. sit ut accurate definidi- iam de prima est. Illud disputatione prolatum supra uidetur. quam hoc carmen. Ehincrae esse 1873 — 75. Philomuso scripto cohaereat. — Cantalicii libroruiii iiullus praesto erat. unum locum eius Pbariis. cuius loci quidam (maxime 64 69 ss. supra adlati). de quo XXVII ^ adn. Eodem igitur tempore Dom. . Constat aiitem lacobiim Philomusum (uero nomine Locher). regionibus') habet. scriptum est. tamen esse monendum carmen De Dom. post tria hh III folio uerso extant Docuit me per litteras Hehle. illud X qui carmina usus illa in corpusculum con- idem carminibus illis carmen De pass.XXVIII P r l e g 111 e n a. Dom. Subscriptio post extremum Zouenzonii carmen. Friburgi niilii 1495. pass. Epitapliium Christi edidisse Cantalicii hominis Itali. eius est in editione altero cuius annus est notus cendum anonim p. Dom. qui 1514 mortuus est. XXIII pass. 1493 duodecim libros F]pigrammatum Venetiis esse uidimus aequalem fere etiam carmen De pass. Neque minus est editos. de hac re ne nunc quidem certius quidquam illa dixerim p. iam a. carinen edituni primum quo in Appendice Hehle libri a Philoniuso conpositi huius Historia de et ref/e Franciac cum nonnullis libro cf. qui uixit annis 1471 — 1528. conscripserit ornaueritque nomine in Lactantii. etsi artiore quadam propinquitate cum Epitaphio tamen non posse in Epitaphio Christi a ascribi. Haec uolumine Foctanun inpressorum christi- Hcterum Venetiis apud Aldum in tertio (nobis Ald. cuius prof^raininata insrripta Der schivcibische Hiimanist Jakoh Locher Fhilomusus. huic Philomusus enim plane utitur imaginibus coloribusque ex antiquitate ductis ad res Christianas depingendas intemperanter (exemplo sunt u. Sed quos intra annos carmen ortum atur. 1495 ^ loannis deinde Baptistae cardinalis a.) ualde sunt inpediti contortique. dubitandum quin auctor carminis etiam corpusculum conposuerit uel potius gessit. a. Quis uero fuerit scriptor carminis. auctor contra carminis generis (u. 27 uix s. Accedit quod Epitapbium cum multo maiore decurrit alacritate ac facilitate ss.). 18 "in De . Ald.

. sod otiam illo folio II uerso) Elegiam in — haec corpusculo Hierusalem eodem ueterum poetarum carmina numerata — sed in editani satis luire inter . Qua de re eo minus dubitamus.iiitii /Hissiinir III *> i/nniin/. Pll. Multo minus tamen certum est eam editi- . : <'st lliifc : limfits r|iisliil. 1) XXVII in eadem illa diio carmina (in Zouenzonii lili cjuae sunt corpusculo X. Moiiacensis Kegiae.iutem liber non solum adn. r:irissiiiii (dc Keiiouard. intra annos 1495—1500 una cum conpositione corpusculi sit factum atque ex hoc translatum in Aldinam. Vifi. Sequitur ut carmen De pass. ili rnic MiiliMii Aldo priU'posit. apud Aldum nihil mutatum est nisi quod Lactantii firmiani et passionc domini est scriptum) et omues harum editionum lectiones inter se consentiunt exceptis erroribus quibusdam ante editionem illam Aldinam culum X typothetarum et loco uersus 3. (mjiiicii illiKl iii lninniiio.iiil(' . Continet . ut scriptor huius carminis fieri illa Quare non potest quin corpus- emissum sit. canncn (jst.) usus suui exeiuplaribus bibliotliecae Gottingeiisis et (cf.^atuiii ((uo Iluius iiurir libri i/rs . L.I' r (t 1 < '^' o 111 c II II. Mhl. Doiii. \']\ l\/<<fi<i.iltcr(t post ^^ 1'olio ilr iiolmiiiiiis LdrlnnHi c.n' Moisr i:ini II II liniin. XXIX niinst h.ili Iriliiituiii iiiox (licciiiiis </ir. Ann<i/<s infiniinrn/ </<• rimprir/ A/i/<'. rainime dubium animaduertimus. quia eadem est carminis apud Aldum et in corpusculo X inscriptio (Lactantij Firmiani carmina dc Passione Bomini in X. l>o ])ass.iiiti(> </r .il) Ahliim. Dom. lioc: \i\ rfinilii Finuiinii iiohiniiiiis llrsnrn r/ionis (luniinirnr L<irl<nifii titiilo </< totius c. quendam cum Dom. quem ita. p. 57: (\>//<'</ion r<ir<' prr- ricKsr .iriiiiii. cxtitissc. omittit in his Philomusi E])itaphium Christi et carmina Cantalicii. iii ox ipso corpusculo X.iO(. At uc niaxime in Pliilomusi Epitaphio consensum carmine De pass. Doni. oxplicandum esse uidimus secutus esse dicatur.i. l. i/iKsi/rin iion /Hissimir Doinini ninnine li:u' cditioiic. p. Msl aiitciii iiiscriptiini lioc .iiil(' lc.i(' ii/nn/ . illiiis. . ubi in X pectorc.(iliir «lc (|ii(t FortiiIjH- ii. M.")!»! Niiiciiiiis i^ntur \)o pjiss.iriiicii finniani riinnniu \'cii. omncs 1- postcriores editioiies propa<.i iioiniii:iiiliir </<• J')rnii<nii licsnrrrrfionilirroi<'<>. apud Aldum in pcctorc legitur.ict.

mentionem faciunt scriptores bibliographici neque paucas praeter facilius uUa alia inter maximas bibliothecas haud Monacensem Academicam libellum habet. 1501. corpusculi quam eo nos prior adhibuimus. fasc. ratio mea labefactatur: nam qua nos usi sumus. P* in Proxima post Aldinam hoc corpusculo est : editio (P^j ex eademque descripta Carmina pia iierbis S religiosa \ L. . etwa im ersten Jahrzehnt des 16. editio corpus- culi a nol)is adhibita 1501 alia facta est eaque fortasse in scriptum esse in disputatione illa non potest esse prima. quo Aldus ex corpusculo illo carmen edidit. 126 signum illud in tabellis xylographis medio a. Laubmannus Kunst. qui in libro Geschichte des Wiederaiifhlilhens icissenschaftlicher Bildimg. primam fuisse \ immo fortasse omnino qua Aldus usus uestigium ne eius quidem Neque uero quod nuUum editionis reperire editionis potui. Parrhisijs : \ Hac de re cur dubitemus. rogantem me Beitrdge s. uol. III (Magdeburg. \ Phi- Beroaldi Nenia de die passionis dominice (sic) e Lmpressa cura Totus & impendio Ludoci Badij Ascensij \ in edihus eiusdem in monte diui HiJarij ^ regione col-legij italici. quod signum non tj^pographi. fere saeculo XVI in Saxonia maxime illa emissis inueniri dicitur: at ibidem a Luthero scripti commemoratur facta. Quae ipsa sententia p.und In libro a laeckio et Heilero edito zicr Literaturgescliichte. Sub titulo corpusculi X est tabella riidi sane arte facta Crucifixum et ante crucem duas mulieesse res et tres uiros ostendens. 1832) 198 idcm illud corpusculum X commemorans scribit 'allem Anschein Hoc nach zu Erfurt. imago conicere cum eodem signo posita etiam ante a. Itaque iam multo ante medium ut saeculum XVI possis tabella illa ad titulos librorum ornandos adhibita 1521 eam in usu typographorum fuisse in atque ita iam initio saeculi XVI titulo corpusculi X esse positam. statuenda prioris est. 1822) p. Aug. est. sed necessario iam ante a. Prolegomena. in angulo dextro inferiore tabellae picta est littera A. ut carmen ab homine Italo p. 83 conieceramus. tabella illa in titulis librorum fuit. editio libelli in cuiusdam Vitebergae 1521 cuius titulo eadem est. I (Norimberg.XXX onem sit. Erhardi. Quo si priorem qua fuit editionem aut latere alicubi aut etiam iniuria temporis extinctam esse suspicari possumus. Eiusdem elegiacmn de lippi resurrectione dominica et \ Carmina iuuenci \ preshiteri de passione domini eiusdem resurrectione. sed docuit. artificis. est Henr. Jahrhunclerts gedruckt\ si uere ita se habet ac non iam ante a. Celii \ Lactantii Firmiani Nenia saluatoris \ nostri crucifixi. Italia. causa est haec.

! noii iiiiiiicralii. Ca/rti/o Romano. — scd llcpctituin carnicn ((uaiu iion editionc opuscu- l^croaldi in Asccnsiana liac Drnis Plii/ippi llorr Parisiis 1508 V- (P-): ]<u'ia Brrocddi ojnisrti/ti. Crlij LactdfiJ hcncficia Firniiajii Kr)tia (liristi doniini rrurifixi est sna in nos comnicmorantis. M( '('('('(' sr<iii/nnt (i(/ \ll. M. sod etiani errata cst in editioncni cius inrcin pserunt.expressit haec (B^): B^ Varia Fhdippi tituli Bcrocddi opiiscida fine hoc Codice contenta. . insignitum est. js cst roji. Editionem P. ioruni eniisit. In rcro uoluminis est subscriptio: nominis viri . ito I'\ sul^scriptio: IIk \. rii/itt(/(is fntuirids. subiectum sunt carmen Hadij Venantii Fortunati III 9 Lactantio ascriptum l)r rcsurrcctionis lodoci dominicc dic. incipit in folio H. editioni Opusculorum Beroaldi Ascensianae est inserta. Duo illa carmina incipiunt bibliothecae XCIIP. Libro subscriptum est hoc: Finis kalemiis Jiuttiarijs pass. sequuntur . Basilec. Plane eadem editio duorum carminum cum eadem illa subscriptioue Finis Bomano. hah/n ifnc m ro- chiridnflonnH HKittos I An sd/nfts. Carnien De Dom. . soquuntur Parisini tituli opusculoruni et signuni ac nonien typographi J\I: Jclian (lantirr.' II 111 •' II 11. j. annus editionis in line uoluminis ipsius non additus Hanc in editionem habet bibliotheca Heidelbergensis. Usus — Francoijs Begnaidt Parisinus emisit est. quorum primum AA. opusculorum. Utrique carmini ascriptae sum exemplari bibliotliecae Nationalis Parisinae.i ei r/ \ Natioiialis liT) 1'arisiiiac. j. ('oiiliili ('\ciiiplar iMiiciidai^at l»i))iio- tliccac (l. In lolio rcclo (flfrnr liacc cst. continens quattuor tblia. pia I). cl (*unniiiil)(is ultiiiio iiiuciici scliolia ascripla suiil lucuia lciiuiii. octoiiaiia litulo MiraiKJiiiii iii (|(ioil licro aldi cariiHMi iiKlicaliiiii li))(>llo i))S() (icsidcratiir. DIX.r r '» I (• j. IX. editione B^ descripta correcto tamen uno loco (48 Jcdcris) est haec (L): L . X cdiiliiicl w I liltcllus lillcris roriiia iii (Jolicis scripliis iiiiiHirc. Praesto mihi erat exemplar Monacensis Kegiae. csl. Ad Ex Idus Martias. lioc rcrhis cum titulo : L. uerso. Sumptihns multi Wolffgangi Lachncr: Anno sa/utis christianc. fol. 21. quam AsccnsiJ linius ccwmiiiis cjplanatiiuicidac. Asccnsius ct Aidiiia pcrpaucji iioii l''iit(/r) (|uac iii c(litioni))Us X recte scripta uidcl^aiitiir.

Egnatius. 1513 (B^) et 1515 (B^). in quo est Lactant i Firmiani Christus a Cruce hominem alloquens. Dom. Viennae Pannoniac 3'. eqs. Annal. IX p. a. V Ex Poetarum cbristianorum ueterum editione Aldina etiam ea carminis editio (V) pendet quae est in corpusculo boc: Is lihcr I continet \ De flenda Cruce Baptistac Rhcgicnsis Epiq. carraen primus 2'' ' D —D Lactantii libris addidit in editione Aldina (in primo post folio Y 4 recto) ^ bac a. est. tria Hcxastichon Bchelij in landc sex Lactantij. Libellus fol. Praeter editionem B^ asciui etiam proximas editiones opus- culorum Beroaldi eodem quo illa titulo a. in Lactantii editionem Aldinam receptum est ex eaque a posterioribus editoribus repetitum ])aene omnibus. Carmen De Dom. Etiam 7 n. cum inscriptione a nonnullis posterioribus 1516 Viennae Austriae Hieronjnmni Victorem edidissc corpuscuhim carminum de passione et morte Christi scriptorum exPanzero. Carmen \ \ de resiirrectiouc dominica cxhortatoria | \ Eiiis- Lactantij \ Firmiani Ncnia verhis \ domini Crucifixi. Vuolfyanf/u monacenscm.XXXll Lacfancij Firmiani dcni P r 1 e g m e n ci. folioriim est. 1515 editiones non adbibui. inscriptas ex eaque B^B^ deriuatas Basileenses a. Liptzich \ per Bacmlaupass. Seqimntiir disticba. fatio \ Lactantii Firmiani alii Sequuntur quinque et tituli. \ Rccdmendationis de animae in extremis Elcgia passione ticrsu Heroico. scopi Carmen tam cJegans deuoUnn \ De \ morte Carmen dominica Prae- ciusdcm I Be hcata uirgine eiusdem Elegia. inest : Andreae Misbeckii Franci Viennae ex epilogus eiusdem uir- subscriptus gineo CoUcgio Ciuium. Habui exemplar bibliotbecae Monacensis Regiae. litterae siint Goticae. Anno a partu alia SesquimiUcsimo undecimoque. subscriptio est in fol. reliquas opusculorum Beroaldi post a. ut iam dixi. : In 6 \ baec 7'cum est subscriptio Lnprcssum 1511. . Bapt. Carmen De Dom. Quoniara 1515 carmen De pass. 38 apparet. sequitur pass. in foliis 4^—6' Contuli exemplaj bibliotbecae Wirceburgensis. Anno 1515 lo. Haec editio non satis emendate expressa est atque etiam Misbeckius ipse quaedam temere mutauisse uidetur.

uol.i' . Iviuiiius.1' r (. rrrlrsiasficornni.oii. ViUrnni lurlrsin{). (»stciit.i|)|):ii»'l r\ |'(K'tis iict. . Bartliius. tario et prudenti illa(]iiam 225 cum conimoncommemoniin (cf.tion(»S iiiliil IM srd ct *J jnri (iiisi hic crior (|u."» curii l<]o'niiti. quod sit cum inter Fortunati carmina (III 9) seruatum XXVII. 111.iiiIciii •iictiist:i cxcin|»l:iri. III «• u II. cuiii adno- tationibus criticis rf : Andr. iii niupldiihns inncniinns. In apparatu lectiones editionum ante et Egnatianam emissarum non liuius ipsius. oprni (lirisfiann. omissis rebus orthographicis.it io . A. Adnrrsaria. alios ego addidi. 1043 quasi oblitus operae suae quaedam tius. 1 r y: (. p. XLY (1890) p. llouiii. a. Fabricius. 1736. carininis disputatione : idem in tamen iii editione prioris Lactantii.\llcr.iiii oninos o\ cditione K. Basiloae T')!) : Casj). Itciwfiriis htndibns rins (difjnol (liristlanac rrViqniar nrlcnun jiorlandn Li])S. Kdidorunt canuen slironon seorsuiii Go. S:itis ciiriiicii .. luiud locos iiiutilil)us coniooturis toni})tantes. conimentario : H(M1- inannus. lo^i.i|»l)cll:it. Gotting. J>r C/irislo Jrsn. rli. Lact. Orthographiam recepi in Non hanc editionem carmen uulgo De resurVenantii rectione Domini 2. Aldi siiiii])sisso. uoliit Fabrioius.i csl.i(lp. AI(liii. 1()52.iiii iiiodo cst i ciiis li. (Hi:iiii Posterioros ]):icno cditorcs Ii. J\irril(. inscriptum. cuiu p. exhibui omiies. X tradita ost. Carmen ipsum quantum tieri potuit ad eam formam reuocaui quae corpusculo correxi.i .ict:iiitii (Mrminis soparati pori^auoi.iliiiin (|I1(m1 (|II(m|ii(' (uhh inlnin cnruclirist.(M* c(lili(» lo(.ni.innus. 14(30.ir.iuit lloiionitiis Fasitelius. ninins. Fr:incofurti J(il!t. atque etiam rebus et C . praeterea posteriorum editorum coniecturas mentione dignas. tbl.iti.i : LitclKnlii Ltifns/is < I')nni(iiii ('(irnnn /xi. ]>.i ciiiiss:!. Voilnrnm 15()4.sstonc lii( /h/iinni. tamen erroribus typothetarum.XXIIUle origine Halae 1729.i pcndont. rr:ict.il)ct |»r()|tiii.iii. Huoiicniannus roconsionc ijisi Asoonsii ])aueos (]uao ost in Horo^ildi o])oril)us usi sunt. K(^Mi. iiici. attulit. uix p. credibilia carmen 156 admisit. Kiuinus.. Locos quosdam auctorum a scriptore carminis adhibitorum similesue M.i oiiiiiino t:iiii coiiscntit. oti. XX J)t X 1 1 i rcpct (jnod il. Mani- Mus.

in quibusdam Christi Domini est additum. in codice Yindobonensi 717 nominatur De pascha. 3193. Causa quod carmen transferretur 'Et ad Lactantium. celebratur. De codice Mellicensi inscripto Lactantius de resurrectione Christi. tamen in uiginti fere codicibus recentioribus aut libros Lactantii con- tinentibus aut miscellaneis huic tribuitur. Wiener Studien. Pezio (mort. festa dies. in Parisinis 1671. Gotha fol. saeculi XVIII catalogus Mellicensis (tantii manu scriptus hoc liabet: A. Iter Austriaciim.). Salue festa dies . in quo codex ille saeculi XI esse dicitur. part. et in Berolinensi. 274. toto uenerabilis aeuo. 25 Elegiacum tempore pascali. 717. XLVII adn. dixi Proleg. III. quidam 4". Saec. sede sua exempti in rutilant distincta uersum sunt. in Mona- censibus 4422 184. 15334 103. 948 Ukert. 63 conimeniorat secutus catalogum a B. erat fortasse quod in uersu 2 maiore poli lumine porta patet' similitudo uel potius Lactantiani est. quae non plane integra mansit. Huenier. 24 s. alius uol. I p. LaNunc Schacliinger bibliothecae jMellicensis nunc praefectus tissimas per litteras accura- me certiorcm fccit. ne appareret suppressi sunt. 1735) confectum. carmen de Hesurrectione Christi Inc. quo B. 1674. in 1 'Tempora isdem florigero sereno' positi autem codicibus uersus carmen non esse 101 — 110 omissi quibus inde quoniam Felix episcopus Namneticus Lactantii. 1. 960. abhorreat ab origine ^ Lactantiana. qiieiu lo. IX (1887) p. in Vindobonensi 3193. 2. aUeren Literatiir Biblioth.. 1. in Gothano Ch. .: XXXIV genere dicendi r r o 1 e g m e n a. zu oder Merkivilrdifjheiten der Herzogl. neque hic neque Phoenicis carminis codex ab Hucmero eodem loco nominatus neque ullus omnino liorum carminum liber manu scriptus extat. 3110. imitatio uersus 2 Phoenicis 'Qua patet aeterni maxima porta inscriptum est uel poli' animaduersa In plerisque codicibus uel De resurrectione. et astra tenet'. Beitrcige zur offentJ. XV.. In codicibus carmen ut Lactantii exhibentibus quorum accuratiorem de habeo lacobs notitiam paene omnibus. p. uersus 39 'Salue. Hac de re Kud. p.. e Qua ante deus infernum uicit quo aptius sumeret carmen initio. fol. (cf. Unus tamen codex singularem plane carminis formam ^ habet. 25. I. in bibliotheca Mellicensi. exordium ab adlocutione. 3. vhart. 13. in Vindobonensibus s. 3198.

Induat in terris spiritale (l. Qui pro nobis passus niortuus atque vivus. codex . Orthographiam mutare c* . 110. teinpcstas toUitur. sequuntur inserti lii : Dux bone glorifico renieans flegetonte triumpho Pluribus exuviis nobilis astra petis. 105 109. ^ omissi sunt 101 — 108.)LM1. Laub- mann.i.{. Vontus 20 ilat lennis. sequuntur inserti 57 Surirens Cliriste nobis da gaudia vitae perennis.iiii cssr . spiritualej nevo stet toto temporis evo Sitque dignum sacri flaminis hospitium. Adfictos hos uersus in usum meum beneuole transcripsit G. lii : 89 — 94. nolui. Nemora Horescunt 41 dulcitcr at(|uc virent. 88. 9o — 100. . aperuisti celos. sequuntur inserti in sacris lotus 115 Grex tuus Criniinis a baptismatis undis decus.I'»"l<'^'" II 11. — 40. I.")'J*. ciiiK-ta. lii: 9 — 38. Gratia nunc dextrae consorte consorti^ iuncte paterne tuis. queni de hoc codice adieram.'»». lu/nunis JnrKnilr^sinins. lalrscimt. iubilat avis oninis. 15 Sercnus tit aer.i9. Flores nunc reileunt. odoreni quoiiue ministrant. clarescit penitus aqua.iiii I']sl iinlissciii.>.nis Mnbcs (l('|nMvuiit. Perpetuus faniulis tutor adesto Fide Celica naturani ducens super aginina nostram piis humeris pastor ovem revehis. (i/cfsl ii/iiiiiii/Y) arva. c:iriiu*ii ciiiii iiiscrijtlioiic (/i)niini : Ldi/dnrii l Inl Firntitun ('(irnim Ih rcsnnrctn^nc low/c liic : l/loriosu nosfri Chrisfi rliyiacnm vcnHsfissinnun . exit carmen in lios : 125 Vident discipuli statim te scandere sursum.iiit«'ni loco corii- iiiuiii(':iii(l. cxisliiii:iiii. Turtur auditur. yinber. (juaeque creata viijent. virescunt rt {Hiiik' <t'(lit. 87. sciiiiiniliir a«l Ordo iicrsuum est 40. siiiiul l'rii. Nubes te recipit. XXX v Iioc i|ii:nii (Miiii iiiis(|iiiiiii C(MiiiiM'iii(triii. 47 99 — 80. 1 - -S.''l' MoiKiccnsis iiicipit 1. sequuntur inserti hi: (l. iiiscrti lii ': 11 Sol rrdit laiii fciiitli. li:ic sciipliis ('iiiiis iii lol. cali}. Ufbula donsa: Lux lucons ciara IVii^mra (|uaiM|uc pcllit. Niv(>s (lepereunt.

proveliat atque regat. Dictare). Hcroicum. Talia cernentes mirantur atque loquentes 140 Discipulos eius que non videre ))rius. Salva nos domine. In nos mitte patris promissum rector ab Pneuma. 135 Loquuntur variis linguis inagnalia Christi. Qui scandens superos infcrnum despoliasti. 'DicJifcr'. isto. Thomasius demum in editione sua (1570) integrum . piis^. foveat. Sequitur subscriptio NohiJis dicfaforis (i. pcnfJiamcfrum. hos uersus exsudasse ostendunt. 150 lavet. 1468 congruit proximae. Confidans consolidans^ donis nos sine fine suis. Factus est sonus de celo repenteque magiius. haec e. an inpudentiorem : quem dubites utrum inbecilliorem appelles ista taedia obtru- quippe qui non erubuerit dens Lactantio. Promissus patris hodie descendit ab alto Confortans lllis filios respiciensque suos. reple nunc pectora. Servet in exilio nos ipse paracletus Soletur. Vietor alme potens. Can^fin Lacfancii firmia)ii s. : Flnif cf. Post veniens iudex stricta iudieia tenptans lustis retribucns premia bona gratis. tibi sit. ne pereamus nltra. Amen. Suggerat 155 et nobis vitae praecepta perennis (l. Singulis inspirans dulcia grata pius (l. quod emundet crimen et omne lofne sui iugis famulos inHammet amoris. Diicangium u. Sancto spiritui deitate patris. Ardor quo fidei floreat atque spei. — Tenuitas dicendi atque foeditas numerorum saeculi hominem infimae aetatis. Summa corona doxa coequa parenti. sensus astris Ut tota mens nostra ardeat ultra pia. sic apparuit per linguas variasque fiunt. celi letatur laude percnni. 130 Ducens ad Concio tota celos captivitatis onus. nostras nunc suscipe preces. Succensas igne cicius ista 145 Spiritus alme veni. rediisse Te videns dominum ad summum.XXXVJ r r 1 e g m c n a. Komana a. Elrgiacum dc gloriosa rcsurrccfio)u- domini IJicsu. Haec extrema fata Lactantii fuerunt! codicibus prioribus est illis — Cum ea editio Lactantii in quam primum pariterque carmen receptum. XV iit opinor. Discipuli firmi manent in eo semper.

Ern. praefatiuncula Eckelius se est. I\/i(/i/ininH. 1512) Ia>!par Ec/cel de Amberga. semestri hiberno 1504/5 baccalaureum a. iiitcr Mtiaiii ii(>iiiiiiiiii|ii:iiii oiJitiiMi (»st. tiiiiiiMi ictiiiucriiiit.ic t. Toepke. . tforcat cod. ut uorsus (luosdain transponorct omitterot niinis inforincs. ct) . patris commissum parac/iins ed. a. 1386 bis 1662.. : Seniet in . postcrioros editorps ikichc ('()ii{)()sitiiin (uihk^s non :i Lactjuitio scf^aratiiii oss(* scicitiiiit. uol. T (1884) 486: (intitulatus a.a. ot a. post u. ). ita taincii. 04 : suiit cod. 110 (prinius sic iiuiic Xumino distichum sequuiitur altoro est dextrae): 8(3 85 — 88: sequitur quod in cod.. G. 110. 80 — 100: (in (luattuor uersus qui iu cod. aestiuo Lips. 'Matric. 1. [promissum cod. .).| post u.. ed. . suuin apud ouin ost hic: '(luattuor iiicipioiis : 40.). ' Ainl>rn/rn/l (iu. dioc. . die lunij. cuius a. f. Foersteniatin magister Lipzensis. appellat magistrum. Iliis ciiition<>s iiiaxiiiic cotn- nioin<»raii(l.rrfori 'ini(/ii/(ifn (sic) (|uo(l inoinciiti sit coiitiiiot.^ . Kckolius o"oiieris.iMicii Plii/osop/iir iiiliil MiKjisfcr . 41 — 84. Pneuma quod. caniiiiii scri|)ta. Die Matrikel der UnicersitcU Heidelberg p.. I*rae- posita (»st ))ractatiiincul. est : soquuntur uorsus (lui sunt \(irafi(t iii cod. cod. v. Tgne sui {fcrucat . non ante emissa . Consolidaiis (cod.i ( (ids/nir l\(krl N. 1503 ciuibus academiae a.ilicuius I.. Soletur. 109. sinc duhio usus illc cst oxoniphiri mkiiiu scripto eius cuius ost codox ot Moiiacensis.. {isie ipsc paradctus cod.. (jiiattiior lolioniiM. 1 — :'). ex actis academiae Lipsiensis VII me docuit illum (Caapar Eckel de eius autem Amberga) (Matric. semestri Uniuersit.). 229). 207 Ergo commemorata.vpis Ursnwrrfiitiir (Joticis ('(nnini s. : post u.i Iimcc : (|11mmi c\ hildidtlicca .I'. JRatispon. habet in frrris iii quarto habet editio sarri (/ii/iiKm) dosinit : carmen in sex de extremis deceni uersibus codicis hos In nos mitte . ost. XXXVII otsi <l('(lit. ascriptum I fol.i iiiscrij>t. Facultatis artium I f 186" "). semestri hiberno editio supra 1509 10 magi1509/10 strum factum esse in (ibid. . ronfidans).. Siiggerat hic (cod. iiitrrins.\ca<lcmiac Moiia rfanfi/ coiisis i/r liahiii I ( lirisfltnnssnn/ l\nlr L(f- /''nniiani Irliihi) ihi C/nisfi t.S. Onlo uor:V. opiticio — Valde mutilatum ^ editione libri Dei a 'Magistro De Eckelio hoc habet albuin uniuersitatis Heidelbergensis (d.-l'-^' i. Desunt uersus 101 in — 108 De carminis Venantiani.

Hermanni Buschii: cum nouo vcc incu\rioso cdmctario. Pahitino-Vaticanus 1753 saec. 80: 'habemus eius (sc. Nam cum in Anthologiae culi illi Latinae codice celeberrimo Salniasiano saec.. in margine ascriptum incanus firmianus.. 111" 1 carmen additum iiersus — 35. 129 Heumannus illa tudine rettulit nominum mirifice deceptus centum aenigmata eamque opinionem ut probaret uiris doctis peruincere : posse sibi uidebatur editione separata hac Lactantii L. fol. siue Centum epigrammata tristicha aenigmatica. commentatione s. Koniiningio Paratino' est. in Petrosimfosi uel politano autem fi/c(finis nomen et auctoris lucani extat (cf. Vitebergae 1G27. Lactantii) Symposium. quae eosdem illos centum uersus continet interiectis LacfajttiJ firmiaiu Hymnus paschalis Buschii scholiis. formis expressa Goticis. et Wicncr Studicn. Yenantio Fortunato qaem Leo edidit (Berol. Buchneri: Yenantii Fortunati .. quod in cuius fuisse uideatur significaui . Hymnus (ed. rdjcr simili- die Entstchimffsverhdltnissc. Quae uero suo auctori Post longissiini temporis decursum reddidit. F 40. Schenkl. Vix dubitandum sint est quin corruptae formae Lactantii . Aenigmatis Symphosii hac in editione locus esse poterat: quae cum primus Heumannus in editionem Lactantii (a. Caelii Firmiani Symposium. Hanoverae.. X X X Vll loaiine I r 1" o 1 e g ni e 11 a. . 59) optime constitutum. quod adulescentulus geueris scripsit Africae'. et editio Aug. certis quibusdam uestigiis apparet. Heumannus. facta. et a. liabet IX Car. Sed iam multis saeculis ante fuisse qui illud opinarentur. omnes paene post illum editores non tamen ut Lactantii retinuerunt. Juca)ii III 147). cum animaduersionibus. Ad hoc Symposium. Legitur apud Hieronymum De uir. Non magis quam carmini de quo modo diximus. duodecim foliorum. Inter ss. inl. s. . 1563 in 548 commentarium carminis Legitur nunc p. Norinibergae scilicet 1514. VII aliisque uersitribuantur Symphosio. 1722. p. de llesurrectione Domini. 1736) induxisset. 1. 1881. Christoph. Praeterea nominanda est editio \ tantummodo 39. Aug. p..) editores Lactantii primus Betuleius scripsit.

iiii iiitcll(»«.i))crct lciiiii.it. Miis. iS^Xl s. Heynat/ius in editione inscripta: Centuni aenio'mata uetera diu sub Syniposii poetae noniine a Lactantio ss. a.i. rec. X sim/iositl sijilnnnn (uiiinKt loniiiiiii linitiiniKS r( l<tr/i(ii/ins rnposKcnni/. aenigmatis (1854) Editiones (^1869) p. IM) (idci/. \XXIX rli. (d Toccilc Hibliotli. XII dicta sunt. min. quaedain ])rol'cnd). ^\'(M-nsdorlius.unius. adumbremus praetermisso tamen libro mea seiitentia non Lactantiano De illud scilicet.i 1\' III rectissiuKis llcinn.. (172li) lat. V. De S^nuposii refutauit.ini (|u. deinde a nonnuUis tanciuani Syniposiuni Francof. . Syiiipliosii» ni. ss. 2i)4 etiani Fr. 1^1782)}). uel Nostro saeculo etiam p.iiiiii coiniiKMitis: cetcri uiii docti inullo iniiius ill. circunilata. editiones recensuit.M p. cuius ]). 469 G. recensuerat iani ss.inil lnu! (h».il)ricius III (I72L.it : siiK/iosiinK iir/ snK/i/iosiinn \\m\\\{\ iaiii (trKii/iKK priiiiis /''iriKiitKKs .it. (1735) p. CAPVT Eestat ut IIL HISTORIA CKITICA EDITIOXVM LACTAXTII. dciiide lo. Heumannus II in edit. XXXVIII correxit cuius enarrationem 'Irenaeus Biblioliterariis pliilus' in Sclielhornii Amoenitatibus uel ampliiicauit. ^dos^. rationcs ss. s. 1775.it. Paul.i(«ciilis lifiniiios Syiiiposiinii iioii inscriptioncMii ciiiii lihri . ined. G ss. opinioiicin -7:> I F.. ut .ii. rec. ]).: I' I 11 I .il) llicroiiymo iKMniiic scrii. de quibus summatim quaedam part. III !• II .ini illc cr. (|ii. leui. Miriiiii I cst iJiicne- iiKluctuiii cssc ut lidciii li.. contra 2r)5 et inf. ss. I p. Th. Heuin manni opinioneui recentissimae sunt Anthologia Lat. dondiiin. Baehrens l\ (1882) 364.. conscriptuni \\ edita. ciiiiis iiitc^nuii Ikiiic (/itoi/ ruissc c\isliiii. iiicilii s. 1<> Ideni j).. liac : IJ Mf^.s ad crennixiinc. unum etiam ofticium praestemus Lactantio. (1725) p.iiit lacile. Kiese 187 et in Poetis Lat. act. p.niiiuiii coiitudissc nidciit iir. l^ibliotli. lat. l^et.iuci-uiit l.iiii.isiii:ilis smcc. <^s. liij)UL. historiam criticam editionum.iciii Lfn /iin/iits rowjiKsiti/.'cn*ni.i I usiis ('(Mlicis i/iitii/ ('. ])riores p.' j^' . l*ioli..\ iKUniiiis. niin.

a. Vindo- bonensi editionis Palatina. ad ed. quam Lengletius Biponid quod rectissime iam Buenemannus Non extant in maximis bibliothecis. Idem probatur etiam una ex 'Dissertationibus historicocriticis' eius editionis a Schelhornio p. quem numerum Moeh^ Non a. essent.XL Cum ut P r 1 c g m e n a. minores praeteream. tredecim. commentarium diffusum fuisse additum. Ge. capite XVI inscripto Kachricht von einer Aii^^lalten ille prcichti(/en gemacht. autem. mero errore nata est. Buenemannum Praef. 1762) p. priore ostenditur editorem codice ([ui usum esse. imaginibusque habuisse se (p. I (Ulm. 133). Refert Ausgahe des Lactantii. efficiuntur quattuordecim. G. cuius de editionibus separatini agetur. jam incunabulis'. ad tres minutus est: cunctae continentes fere ones omnia eius Lactantii ^ scripta si septuaginta quinque librorum sunt. etiam saeculum XVII undecim. Non magis I p. ^ De quibusdam qui editiones Lactantii parauerant nec tamen conficere potuerant cf. utroque manibus Duos locos ea commemorat 132. zu welcher man autem ornamentis sub medium forma A. Lips. nostro demum saeculo numerus. a 5" s. Monacensibus Regia et Academica. non constat. Romae cardinalem Passioneum. instructam in paratam esse fasciculos iamque typis exprimi ex coeptam. in folio. fol. recte part. Se ipsum eam non uidisse addit. facile centum duodecim. si Si duae Venetae 1471 numerantur. Quibus adduntur editiones singulorum carminumque atque etiam libri De mortibus persecutorum. esse dixeram. mortibus perseciitorum. una. Londinensi Musei Britannici. inscripta "An — Constantinus Magnus jure dicatur primus Imperator Christianus?' (^uae editio cur ad finem non perducta sit. nullae sunt. sine loco et anno. . Romana a. saeculo triginta XVI multitudo ita aucta est. Schelhorn. — Editiones tini alii Romana 5. saec. Addenda sunt sed habere Etiam editio quae narrat lo. ad edd. 127 ss. Parisina Nationali. editi- saeculum XVIII decem si liabuit. XVIII Salisburgii editionem Lactantii splendiuariis dissimam. 9) (Praef. Xll quindecim 1483. Abicienda est eius memoria. Buenemannum Praef. ullum uestigium sic reperire potui eius quam Lengletius XXXVII describit: 'Lactantii opera. 1475 et Yeneta nominant. I p. 1471 quam quidam ferunt. cf. in Berolinensi Regia. Erfjdtzlichkeiten aus der Kirchenhistorie et und Literatur. sed in a primis typographicae artis Germania excusa rudi charactere. lianc editionem omittis. 3. F. maxima. 134 154 repetita. indicauit. Gottingensi. ut a. saeculum sex XV iam tredecim sed iiel quattuordecira editiones ^ totius Lactantii uidisset. contineret quae ab iusta interpretatione longe remota essent. die aher nicht zu Stande gekommen.

iiii :iiit (|unsd:im (jUiie it.l tuiKhimciitiim rcctac iic oditioiiihus ips. eae nullae sunt neque enim per spatia quaedam annorum. Simon commemorandus p.it(|iic cti. (|iiiil iit cl liis((ni.i\iiiic(|iic :iiiti(|uissim:iruiii dc progressibus lactis uol regressihus iiullo tol. Leifres ehoisles etiam Kich. iinii sdliim iii iicciii. cst. T:iii(:i :ni((Mii (iirl). (|u.1' r o I •• ^ o III <• II 11. praeterea. is Saepissime etiam ubi lectioni protulit.i(is suiil. Cautius rem historico-literaria tra- Schoenemannus. XII ss.iuctorit.i uctustissi- iiittniin (le codicuiii sciciiti.it :ipcrtiiiii Niiiii (|ui :mtc. Le Bruii et Lenglet uero editores titulos ipsi Parisini (1748) 1 p.is sciit(Mili. oiuncs habuit quibus :id hanc quaestioneui expediendaui o]mis est. 1) iu coiistituciido tc\iu pleiie * recteque iudic:irc (\u\ uiodo posseiit. Patrum ut omittam alios.\\ k ('('(iciinitiii'. Pr.ilc. sed iielut codices per tamilias potius ctauit latin. monendum tamen est iis locis minime omnium editionum lectiones eum dare uoluisse neque ullo modo e silentio eius certam sententiam deduci posse. Itaque Bipontinoruni (178(3) "Notitia literaria de Lactantio' il p.i!i(l:i ftst ccrt(»(ju»' iudicio (li«^('i('iHl:i.i (Mli(i<>iiiiiii ('\pli('. XXX VII .il»cl). alia sane secus exposuit.ici|iic ii. Xc nueucT) uiannus (juideui.i d(' c(liiionil)Us (lixcniiit. ss. editoris aUcuius ascripsit.il). nomen non primus eam .ict. i^leruinque nudos ut orti t:intumiuodo enuiiierant luultas ([u.\ulius U lcriis sl.iMti{iii sit.ircl).iiit iic^Hc^nd)aiit.is (juidfuii (MJitioiics . indicant. ne uiderunt quidem. i iiosc^ii- tur et (|U. \ .iiit.iiit posiliim coonit:is . i<4ii(M. si rectissime satisfacturum existimaui.i tanien editiones. est.i UKinMUU' .i illiiniin tcxtiis L^ic t. A. 1792) I p.i('(:iii(ius. ss. re nonnuUi errores sunt.i c. 1730) II de nonnullis editionibus quae- dam recte.n:itioiic ilhuum cti:nu m. Fabricii est.ic li. : libris maxime hausta haud paucis corrigenda quas autem statuunt sex aetates editionum.) ex duabus illis editionibus locis et I. 180 172 ss. qui (Amstelod. ss. (»iiiiiiiio s('rip((H'iiMi (>('('l('siiis(i('()riiiii liiHiiioniiii s:i('|Mtis ('(iilus cst ({uaiii L.iiit. editiones sunt discribendae. ct ut dc co<. Bibliotheca (^Lips.it. ^ Ego proposito me ita primum quam breuissime Buenemannus etiam in adnotationibus saepissime prioruni edi- tionum lectiones subiecit.i(ui( i /V///»A>///r (». j)ermultas editiones dilii^enter ut solet reccnsuit. sed ciiiict. \y.il..

p. Yenetae aa. ut bistoria earum uelut ipsa quodammodo oculis locis quos subiceretur rationesque nostrae exemplis conprobarentur. Caroliruhensis. Foutiflcatus Panli papr. Alias inspexi in bibliotheca Parisina Nationali. Panattoni in libcllo orto Alla ricerca cditionis e un fiirto. Tresor dcs livres rares libros prae se ferret IV (cf. Gottingensis. 1465. nolui hic perscribere. XI adn. Titulos editionum saepe uerbosissimos. De ira dei et De opificio praefixi sunt Antonii p. 1465 in monacino sterio Sublacensi a Conrado Sweynbeim et Arnoldo Pannartz Germanis. Gutenbergi confectus qui annum originis Graesse. Wirce- burgensis. In aencrahili wonastcrio Suhlacensi. editione subscripta Siih dui eiiis M. Editiones principes Sublacensis a. 1471 propagines. Graeca non babet. ut plane constat. In his potissimum copiis ea quae iam proferam de editionibus posita sunt. et 1472 earnm(|ue Primum Lactantius typis expressus est a. plerumque in Institutionibus^ binas in libris De opif. I. Monacensium Regiae Academicae. Omnibus iri editionibus easdem longiores quasdam partes contuli. proferrem iis repperissem per tle singulis editionibus. 2). I Continet Institutiones. ^ tum ex omnes editiones a rae adhibitas babeo conlatos. CCCC. 65). ea re quod exemplar ilHus ablatum esse falso bibliotheca Casanatensi Roniana furto dicebatur. sed eorum lacunae relictae sunt atque interpretationes Latinae quales recentiores ^ Nulla quae alicuius adiutus sit morneuti editio est quam non uiderini contulerimque liberalitate bibliothecarum Berolinensis et Regiae. c. praeterea multos singulos locos. Romae 1887. proponerem quosdam ipsos adiectis editionum illarum lectionibus. LXV. Eaudensis 'Errata' Lactantii in locis part. . septem ira dei. liber in Italia Dco gratias. haec speciemque omnia Sclioenemannus 1. sccddo. a quibus etiam rarissimae pretiosissimaeque editiones ad me Heidelbergam missae sunt. dei et De unam in Kpitome.XU ] P quid r 1 e g m e n a. aliique scriptores bibliographici exhibent. 2 De hac (Ji editione quaedam dicit ctiam C. subscriptiones. Romanae aa. uaria quae ad formam earuiii pertinent. anno XII die iiciv anprnidtia mensis Octohris. 1468 et 1470. dei. Indictioc. Hic primus fuit - arte (cf. II.

icrcr(Mit.ipitum diuisioncm. apud Fabriciuin.: 1' r (» 1 r ^ u III !• Ilil. e. coaeternum h.ipp. 1 408 editio Koinae domo Fcfri dc M((jhito typograpliis i.ito iiiliimic .im rccciiti- ill:i cxtaiit. 1 ucrbii !l •«jueiii iiciliciilms ir:ic ucrbcrciitur' .ict:iiitii 1<hil^... deniuni codicibus est. cditio ox codicc fuit \it iiitcrjM»l. ores codices liahere solent. tertii onum libri undeuiginti undetriginta pro triginta. ct J:. iii cti. d.i tcxtiii Ii.ict.mi d. . Iiii(|u. masium Numeri in secundo et quinto tantum Cellarianae a sunt.im c. atque priores locis capitum initia et fines (cf. Posteriores aut hanc aut priorem diuisionem probauerunt Inter hos est Cellarius fl698). eqs. liae recentioribus •Hubricae' repetitae uel (uelut in Gotliano in nostro) inesse •Tabulae" multis posterioribus editionibus sunt. II) iiitcrmissi^i (l(\su!it. septimi uiginti sex pro uiginti septem.itis dcscrihcrctur pcr (|u. editionis Buenemanno Fritzschio atqQC a me quoque recepti idem CeUarius — Capita in paragraphos quae appellantur primus diuisit. locorum I.im lcctioiics corriipti. 1.itii rrA/.i lortuiui luicc. Hanc capitum diuisionem.i<ratae iiostro pcrmultacrjuc c:iriiiii (luihus iii .iiii Sfiicm posterl- orum scd stris cilitioiiiim . 215 adn. . iic l'iU.icilihus c:i (iiii optimis siiic codicihus (lul)io iioiii suut coiiiccturis siiiit- i.ir.i(lli. dispertiendis et secutus est.ic cx lectioinim iii prop. ^ Secuta est ab isdem fontinct Lactantii illis a. (Paris. haec editio Inst. liabet inelfahiliter tissiniis 2 pater credcndus est genicisse cf. Buenemannum ad fecit (p. Germanis facta (ignota Buenemannoi. quod in recenc. quinti uiginti tria pro uiginti quattuor. ut omittam Delphum aliis 1513 qui interdum in Inst. II 8 post § 2 additanientuni absurduni Sicut mater sine exemplo genuit auctorem suum. qui secundi Instituticapita feeit pro uiginti. Scd iioii S(duiii (irrorcs iiicptiae^juc. i^ ut '. inscrlMc. ])reuissima qualia in libroruin per capita progredientia codicibus solent. V 7. sic ' Ut uiuini iidferani. Kti. 12). 'Ixubricas' argumenta . ascriptuni est.iil >$ •Hil)i fiiisse (lomiimiii I:icuiiis :i(il'cctu iioccinluiir lactiiiii cst. X LI I I codiccs iiiiii |u. qui Tholibris aut hane miscuerunt cuni illa. iam (|u:mi i.i('li(Mit. e codice sumptani esse In ap|)aret.ic rcs causa mult:i uili. primus mutauit Thomasius (157U). i ira (>) IH. Seqiuintur quae in Sublacensi sunt "Errata* quattuor disticha iiiscripta Hts carmihibiis fraicr cnsis Adam f/rim- iucrcpat fralron Aidoninm (quae u.im codice restitut.

I y Bibl. cf. data Tiome anno natalis doniinici. ut non solum 'Rubricas' d. adn.'i. id quod quattuor disticha subscripta (quae u. dixi. quo usus sum. Sumant igitur studiosi abs te hoc tempore al) per nostros ingenuos opifices Lactantium Firmianum semel ^ Ne f|uis miretur quod a<l conphires antiquas editiones. 186) testantur. dei continent. scriptos adhibitos esse statuo. 073 s. ap. Lat.rto. Inst. est Proxima illorum editio Romana a. LXX. med. I p. Reginensibus ss. Bipont. Ronianam 147U et Venetas 1471. . In initio libri legitur loJuonns Aiidree Epi- scopi Alerien ad Faidnni. de p. Fontitui ficatus fioridissimi : Anno se. opus eorundem Germanorum. ea tenenda sunt quae part. De resurrectione ita Domini. ed. 1468. Venetinn Po)d. Sublacensis ad nullam earum adhibita est. : I XI) : Institutiones De ira dei 391—402) De opificio dei Phoenix Ouidii (Met. ss. M. : 1 p. Sclioenemannum p. ahstringcret 1468) Hac demum ex editione proximae ipsa fortasse omnes quodammodo pendent. XV et Dantis (Inf. carmen (Venantii Fortunati III supra XXXIII) carmina. 2 roloris 1465. ira et sed etiam locos graecos et quae 18 in omissa sunt esse. Phoenice uersus. de Adamo Genuensi : part. IV p. ccdoris astringvret 1465. LV de multitudine codicum recentium Lactantii exceptis Palatinis et In bibliotheca Vaticana etiam (cf. 1470. tredecim Lactantii codices sunt tinellius Lengletium p. P r o 1 e g in e n a. 1493. Max. . XXIV 106—111) 9. Haec editio descripta est ex Subillas illa lacensi tamen. cuius haec uerba sunt commemoranda \ . etiam ad Aldinaiu priorem Egnatii (1515) conficiendas libros manu s. II 11. Haec rarissima antiquissimarum editionum est atque etiam a Buenemanno frustra quaesita. Non recte quosdam dicere (cf. (> I p. 1472. neque habet illam exemplar bibliothecae Berolinensis Regiae. epistola. (ibid. Tnde apparet aiixilio codicis In ipsis eam factam tamen scriptoris uerbis perpauca uel correcta (uelut 1468) uel mutata sunt. XXXUl Valen- autem in catalogo Marcianac II undecim enumerat qui omnes paene Institutiones et libros De ira dei et De opif. ^ addita habeat. I p. XIV) hac iam in editione inesse Epitomen Schoenemannus p. YJI s. 188 monet.: X r. cf. : Lengletiuni p. CCCC. Continet eadem illa quae Romana a. : et inf. IF.

Lips. Njiiii (»tiaiiisi csl iii ll(Uii. consciitiuiit liisi. nlhrins. 2 iu (jaoil non. () nHs. illos: circa pr. U). illo. .iiricii iiiiilids ('oilic. InmHlos. uerbuni. 3 nan pr. (> tnulahioidKs: I. sit rctcnta. t. (illcriiis nlhrius. VII 4. lo. ni(lahiiii(/iis.iliclit cl conjirchcnsihilcm csi iri . ii. pr. tcrratn: V 7. liisi.\ ii./lii(/iiini: (osdiiii. (Hio<l 1. Praef.i.. ikhi . pr. textum Lactantii ad ueram formam reuocauerit. loros liJilict siiK* (*S8(* diiliio lihro scrijiio coriccios. (iiiittuiit pr. .i . . (). Dieit Schoenemannus p. ot liiS post il iucnrrnplihilcni iiircprchcnsihilctH ininics li. 7.iii. Siihlac. in est) apparatu 'Romaua priores et 147()' legendum snscipiioif locis lo. :i<lliil>iiiiiii iilii ccrtissiiiic l\olii. Schoenemannum p. .ciii I\' (i. Extreinus locns sane tbrtasse conparatus est. tortasse de 8 inccdcn. etiam coniectura potuerit sanari. pr. quam u. li. felicemque hac editione progressum factum esse dicemus. 1 dcscincrinl incidcrint.ipp.'> pr. 1 iinlc . \)\\ (> (tlios: ((iiit>i(ts 11 tnlcrdhilc. etiam IV a.icc 'J pnicbct. ap. ilhic hihorcs frmlns. f/id von: c<. alia editio : est CCCC LXXI Adam Adam de Amberga ptionem qui Yenetiae artem exercuit significatur Repertorii Burgerum Subseridistichis in Indicibus Hainiani. ira 2 disrcrcmtts. ad hanc edit.iii(i. L*. Paucos tamen ab illa. :> spcrictn. editor ipse restituit. pr. cddcni nllrrins II . 189. .i iii. iiiipn^ssiiiii (. lam proximo anno 1471 subscripta J/. 19(> . prorcdcrc: disscrcnuis: H( cnr. pr.hiiic priiis.irct. r. (iitn: j)r. p. . deest 2.: I' r <> 1 •• ^ it III f II 11.icc nuiurs p(jtita hthoriuti snnrniii (rocte) caprrc frnclns. <»ptiiiiis codi(/htilitj. . i)icidfriud. Facile ille uel si ex his exemj)lis quot Andreas uel quis alius fuit. opif. sic Cnm disci- rnid ut . .. 'J illos.i(l(liluiii. 1891.-i ih'riiiiii|ii*> . illam sequitur Lactantii quinque conprehensa. ca/icrc (|Uo(i coilicc 11: \l )'.i siiiit. 2 snspiciniit (quod recepi. sjicni : (uiimos circo liDHnllus: \\ n. pr. Buenemannum. priorf^s j)r. d: .)d(l. inlolcrahilc: jir. uelut II 11. et ap.i sunt : luicc I (|uae i2 cuiu rli<(ni. X niiUis 1<h'is I. iion iii proifcto ('ditin iicricrriii |M)sit. sif rctcnta. pr.. ('i(m d.iiiii 14i)S. laudatio 5i. e li. 1 (iu uersu Lucretii) fcrra.iiiter codico iiostris esse (•il)us existini. . Omnino autem magnum Venetiis emissa quo nomine (^cf. codices nostri colliges. habent.' .iii:i iicrb. etiam detorsit pr.

qui Venetiae officinam 1. 2) diu in editionibus mansit. Ego prioris generis exemplar e bibliotheca ex Monacensi Eegia habui. opif. 2 philosophi. pr. habebat (cf. sed etiam Altera Veneta i. codd. 7 et pietas. 1468 eademque quae etiameEomana a. rosdcm sen- 1470. 4 cffectum. V 7. part. 6 eius^ priores omittunt. 3 rapidam. Lactantmm bis prelo illos. 'Vindelinus' subscriptus est e.XLVI P 1471 r 1 c g m e n a. pr. : pr. I p. XCI non recte primum editam esse priore Veneta 1478. affcctum. Aretini. rfladium \M\'). I p. uelut II 11. 1470 quaedam hausisse eam editio credere non possum. Burgerum post c. pr. . V): VI 3. pr. sed Romana a. subiecisse. est anni 147 2. VII 4. (cum cod.). tum quidam Hieronymi scriptionem particula eius Leonardi Praeterea post sub- editionis nouo 51 nota. 16 homini addidit probatum ab Heumanno. de re ipsa iion est dubitandum. Neque desunt tamen loci temere corrupti. mea quidem tentia ad codicem conformauit. lapideam. rectas lecti. a. Quibus(p. adn. — Kepetita est haec illacontinet. 6 potentiores (cum plerisque om. aliquid emolumenti. a. dam in exemplaribus Schoenemanno 191) teste Eegiae. deest. impugnanda potiores pr. 1471. : V 7. pr. Itaque hac scriptoris quoque editione detrimenti textus accepit. 8 recenter. cuius I usum hi loci ostendunt: 10. Cum ipse ea contulerit. Nam . 10 nec. 1471 exhibet. uersus Eadem quae Veneta tamen Adami Genuensis pauca 311). quod monstrum nominis (de quo Epitome XCI s. insumit: 14. Alia fortasse coniectura editor mutauit: de ira 13. pietas. pr. adnexa est cf. ones cum illa communos habet eodcm S gladio . inscripta Ncphitliomon. non:^ 12 cxpufjnanda. reccns: d. locos quosdam quibus fuelut I 10. 1468). addita sunt de opinionibus quibusdam Lactantii doxis inscripta parum ortholoci Quomodo et lcgendi sint libri Lactantii. pr. in in iino enim exemplaii 'Adam' ante uersus praeterea altero post esse •sphalmatibus propriis' ea diiferre. in fasciculo Epitome uel potius conprehendens ante capita sola (56) — 68 (73) Pfaffium dixi (1712) quam part. Vindelinus de Spira. habet eam exemplar bibliothecae Monacensis . 5 assumit. typographus p. Adamum scriptum.

iiiii siTi|t(iiiii iir :iS('itiiiii cssc ccrtissiiiiuiii oiiiiiiiiiii (^iiod soliiiii co ostcinlit (|iio<l |iriiii:i roiitiiiet IiiHt. iHrfi/htr pr. Isaeus (1640). I\(>m. In una tamen Yeneta 1493 conexeinpla lectionum adferani. pr. Pfaffius (1712) sustulerunt. (Mnld.1 : I* r <• I r <• i^' tii •• II a. etiiiiii :»). 111)7 etiam adii. P). etiiiiii oiii.i(l(l. '> licri. prrsrrnliis Opit. plura ^ Ex his editionibus perpauca dabunt loci infra perscripti. sinif/Hii/is fn/s rsl (m. pro sulaciora) pUis icroris (recte cuiii cod. s(m1 I ctiiiiii lcctioiiilms prorsus : cxijiiisitis.\ i>rniitt. 8ed editionis consentiunt quamquam cum memoria 1). VIII adn. ])r.i!i:i ('1h1. iliiiiis I iilitioiiis tiiiiii:iiii('ii(. m. tamen noii hoc ipso codice. priorcs <S indicns.ilc oiii. 4 (/iti tntHs HiiiHs) iii. 1 /irr nilinilinn I) iii. i Kpitoiiicii. KolitanfiffKs (^iiKile add. e quo multa correxit. Inuenimus igitur. quae eaedem sunt magnifica ita artis typograpbicae modo natae. : uimKhii. lectiones quaedam codicis Bononiensis et liic codex tbrtasse iam supra p. Ex bis autem tribus editionibus specimina ortae sunt.i t7l. nnnn pr. ( nnlihir : ( licl II 10 lurrssifns. om.\ 1 (|II(mI inilii I |ii-:i(>st() criit. fiirirr\ pr. il oiii. (sic j)r. <> iicl /iirsciiinihis) II. (inale.i siiiil cilil. I» iii. . (sie codd. '. imliiKs ucl inrff/h(s] \)\\ (l. scil ikI liiinc (jihmjih' (•(nilicicrtt. : '/ rrprlnis rffrril /Irrinn ilrrinni/nr (Mxld. . c) 1> )»). ^ Romana ex 1468. 1 \) iiKlirni. om. sed recentiore aliquo editorem usum esse inde apparet. |»r. est igitur editor codice. oiii. 'J /)rorsiis : (iii.iiii t7n ct V«Mi('t. \ I. quod adbuc ignotum fuit. pr. Hiliil I. }. o). I rnrsinn. praeter Siil)lacensem 1465 Venetas 1471 et et Komanam 1468 et etiam Eomanam 1470 et 1472 subsidio codicum adsumpto factas esse. sed etiam quaedam induxit. proximae ut aut iis una aliqua uel earum ipsarum uel propaginum ex profectarum describerentur aut ex pluribus contaminarentur. liluiiiii iioii iii. (). illo tempore liaud procul a Venetiis fiiit (cf. (iioii recte manmis Usus talsa liuius : (> solarioni I).ilc Uiieiie- add. uolut 10. liac in editione incredibilem in modum foedatus locum Epitomae infra exbibitum): quam deformitatem Tbomasius (1570). ])ro l> rec. : oiiiittuiit j»r. item cod. II. j). quod Epitomae textus est (^cf. rec. rec.

1478 (subeditionibus scripta M. 14 78 Nihil (subscripta ost M. Buchdruckerei De hac editione egit derBrUder vom gemeinsamenLehcn JaJtrhilcher zu St. D. IV (Suerin. P. etiani a. Andreae) repetiit Romana a. Dominicum Episcopum Rrixiensem' data se ex tam Romae quam Venetiis factis 'elicere uerissimum' conatum esse ait. viridis horti) ad scm Michaelem ut est in in opido Bostochcen ^tiiim typis inferioris Sclauie. itaque etiam Epitomen omisit. Lisch. 1472 orta est Veneta prior a. C. in re ab anno quo Veneta altera emissa est. in Bostock. Locos coniectiira mutatos. marcii).1 X L \' 1 1 P strictim r 1 e g 111 e n a. 1472 eoque correctior Veneta posterior adiungitur a. a. perpauca . Cuius editor 'Angelus Cneus Sabinus Poeta laureatus' in initio libri epistuhi 'Ad R. XII. Qua 1472. laudes. Eomanam 1470 lo. a. 41. tieienda adliibitus est etiaiii codex. plena. 1474 qua epistulam lo. 1474. 44 s. dcs Vereines fiir Meklenhurgische Geschichte. omnes habent. sed ex altera utra Veneta leciiones 1478 non In solum ipsa sed etiam Epitomen recepit. 1839) quod. CCCC. Transcripta quidem Romana quasdam. sed ego in iis partibus quas contuli nibil quod non in Romann 1470 esset inueni nisi temeraria commenta erroresque. apte est e Augusti). deerant nimirum MichaeJ formae litterarum. 1468. sed ascita ni faUor ipsa a. non fecisset. Andreae habet). cur eas Hic Veneta (ex 1490. Veneta a. LXXVIII. p.F. 37. textus Lactantii iisque ])rima lustra saeculi dicionem delapsus XVI magis ad peiorem deinceps conquam ad maiorem integritatem euectus est. e. nisi rectius quosdnm appellas errores typographorum. CCCC. Buenemannus saepe eam uelut primam lectionum patronam appellat: si nouisset (etiam Romanam epistulam a. 1476. multa insolenter nouata inuenies. prima in Germania facta Fer fratres presbiteros et cficos cdf/rcf/ationis domus ifiridisorti (i. G. ilhi LXXVIIL XXVII. Goticis expressa: Graeca lacunis relictis omissa sunt. subscriptione. neglegenter facta uitiorumque ex liac rursus. Ex Veneta a. Ex Romana 1468 (non ut quidam putauerunt ex Sublacensi 1465) descripta est Eostochiensis a. ueras emendationes perpaucas.

tanien stirpe Parrhasiainini 1509 j^ennanaret. T»? (<»2) a. 1494. a. illas homines inter industrii. horrtrc cod. 111 1497: minime.r I (t I <• 'j.il)ct t>. a. at^iue recensio in eius (iuaiii(|iiani a. ut ab liac proticiscerentur proxiniae noniiullis locis omnes e a. priores c/ /apidc. pr. iiiiti. H I recte 1!H> tainrii V(Mi(»ta ru/n/ piiorcs.") 57 (62). uelut /apidc. et quod Fabricius. eiusdem autem ante subscriptionem breuis epilogus.i.piniiis). 6 aljsnmet. incoiiiniodo 11!):^) toxtus Lactantiaiii accidit. lllXI: II II. 1494 Veneta a. Biblioth. Lact . ct :ilii oinittuiit prlon^s iios 2U. «|iiac Hcutft libro (sic iiHMKlis iiialis(|iic coiiicctiiris. iix V('iict.. 149. a. I I7l! coiiposita oM Veiict. 1171. \ 1. (Ui/.) 1170. iichit li. oniiies paene posteriores a. editionem ex Veneta 1490 receptam putauerunt.! Sc(| liist. r(M'(.i I et a. I r. assKfnct. pr./m. Gotli:iii. Ex Veneta deinde a.1 \ . (1722) p. li (|ii. c fortasse propter epistulam lo. et typographi Veneti. epistuhi loannis typographi Petri Valeriani disticha. li. Epit.i. u 111 •• II . Eandem illam Yenetam a.i . Mpii. lii 1 I7J. II qua errores t|uidam coniectura sublati sunt. ru/crc (sic :inti<|ui iiostri oodd.iriil)us nic coiihiiis iioii iniKMii. est coercita.ic . Alios locos p. 117(5. /torrcsccrc {{')'). In initio lo. Is igitur editor fuisse putandus est. 1171. qui certatim editiones illas emiserunt : nam ne duae quidem ex eadem ofticina prodierunt. Inst. I niins smtns pro sor/is) srn<{//is ni iiHMituiii 2() t(i/ii/n///imi ct (^sic) ii/ts/n//(ri/ (sic). Praef. et 1474 expressa est. sod r(Mn II:iud satis probant. 1497 Huxit decima Tacuini editio Veneta praeterea 15 02. illa Plurimum bibliopolae aetate ad Lactantium uulgandum contulerunt decem a. lcui VtMict:i (Mim :i. Claudat hoc 2. agmen Parisina 1509.iIh'I. ad Romanam Nihil uidetur habere proprii nisi uitia.i(Mlai!i c niaiiu scripto siinipt. 2. haec quoque inutilibus peruersisue commentis aucta. rcc(Mitiorum. est.i. atldita. sumptibus lehan d XXVII. potissimum et id Venetam fol.iti(minii 1i. Ex Veneta est illa 1493 et iii Vencta posteriore 10 cx 1478 confecta Veiieta a. codicuiii i^sic \ KS 1()S. 1490 sequitur Veneta lat. W o/. 397 Buenemannus hanc in a. qua tamquam extiterunt.il(|ih« (lchiliii (iit/i/ ('iii('ii(l.K». x\ndreae a. I rcc(Mit. iii utr:i(]U(? :i M7s.

111 11. lamiarii expressa ab eodem Tacuino qui Yenequinto decimo kalcn. 14. 8. de ira 4. Aliis locis coniecturae eius commemo2. de opif. 1 2 quae. tritior. editoris tam 1502 anito. quia nonnulla in textu corrupta recte constituit. minime probam Parrhasius non paucis locis 'emendauit. CCCCC. posui non nouae seriei editionum Parrbasianam tam propterea. tristior. a. 1500 emissam.ro(7^«- leuiora mitto. lanu Farrhasiil castigata titulo insertis prodit. Fuisse coniecturis 8. cf. 3. . lanuarias. cuius etiam epistulam continet subscriptam M. rec). d. 1513 (cum luntina Li initio 1513). banc fuisse primam Parisinam. ciirata autem uersus post fortasse ab Aegidio sunt. 3 pr. qua in re utrum codice an conieIV 6. II 02 torporata pro corporata. CCCCC. iianitatis perducerent (cum codd. 4. . 1 . Haec editio cum Veneta a. Saepe etiani e traditis lectionibus depra- . 17. j. emisit. uerbis memoriam ])cr tantum (Lactantii Firmiani opcra) nupcr accuratissime a. uanitas. r o 1 e g 111 e n a. pro Spartiatae. 14 si cst pro nirtus. pr. 1513 agetur. VII 1 quac pro cpiia ctsi cst. 5. 1 viundi^ ctura usus sit dubito considerans tales locos Venetam igitur 1502 : om. non extare II. 1494 congruere solet. cuius aliud praefatio in et quidam praefixi autem carmen proxiino subscriptionem legitur. Parrbasii subscripta Vcnetiis . ahcrrarc . quam quia tanta eius fuit auctoritas. Editiones Parrhasii a. de ea dicemus quo loco illud quoque demonstrabitur. quod nicdmn ccrcnt . : Etiam infra. nos recepimus. IX.L Fctit P bibliopolae facta. ad Vll 3. folio Maseriensi. 6. M. Notae quaedam quibus res a Lactantio expositae uarie tanguntur. III. malum. 6 oherrarc. G. 1509 a. clie. piiores pr. pr. ut posteriores editiones ex ea aut ipsa aut per alias deinceps proficiscerentur uel certe sequerentur quodammodo illa uestigia eius et priorum editionum usus paene totus Editio lani submoueretur. II 2. randae certe erant. ubi de Parisina a. X. ingenii quibusdam quas 111 etiam 4. opif. in marginibus sunt. autem bominem doctum acutique osteMditur. . VI 3.. et Delplii a. iiirtutis 9 Sparti 4.

1 nominaui. Paris. dvcio tcrtio euni iiumero M. 1513 dicit. tantununodo cur a quibusdam cssc spectaretur. subscriptione eius ad Delplium Deinde nemo umquam fides nam Bipontinorum (I p. 198 s.I' r <) I «' 'j. iiS(Mi()tii(^ iiiar<(inil)us iiotiic suiit :id rcs ii Jiactantio tractatiis spoctantos. I*iirisiiiiiiii ii. Petit 1513. Maserii opinor. in uerbis infra a nobis autem Lactantii constituendis eas nonnihil datis ostenditur. I ct . differre d* . satis ualet.iiiicii. cum numerus coniungeiula sint. ui(li) ct.qis . loOO continuisse notas Delphi. Pnieteriiiitto diei significatiunein ab solito alienani — postulanius enini "nono kalenJas lanuarias' — et ob- scurain : annus certe.>. 1500.'. Mi(M)|()L. Finnuini diuinc instiUiliuncs . cum adnot. . 4. conuenire cum Parisina a. CCCCC. Kam pricr illa multo sed — pauciores in marginibus notas.) editionem illam oranino non fuisse suspicari incepit. XX. editio a. cuin uerba est. ille lehan uenum dcdit. c 2 n.i iipiid (|iiiic ('iiiidciii Pclit ct I . cum Egid. fol. dubius non At hac editio in scriptura anni. Quod uera accuratam notitiam dedit: hac in re non quaestioncm p. 18 Parisinam a. JSl. At primuni incredibile cst Parisinam a. fol. M. cum eam petissem. I*:irrii:isiiiii:i NCiictiis cj^o iKMi cl . nulhx maximarum illarum bibliothecarum XL adn.M'li(»('ii('iiiiiiiiio. quam idem referri. l:} cani cditioncni ita inducit: 'Lact. Nou possuni i'i>i iidsontiri BiiciKMniiiiiio. totam quas In absoluit.^itiiucr:it iidniisceret. in — Parisina a. (|ni Uiildc cani ' Siib. i':it'o iiiiiiis ini<l:i\ fiiit 10. 1500' seque eani homini cuidam dcdisse dicit: itaque eam conferre non potuisse uidetur. quam tamen non uiderat (cf. ortuni ab oplimo calcofjrapJio Xicolas tertio. I Cnfunn./>. duarum sane magnarum Germaniae bibliothecarum catalogis legitur. habet quam locis haec. cfMld. ' t. I. ne Parisina Nationalis quidem eam habet.MIll rctriictiiuit. Bueneinannus Pracf. . cii Kijidij I'ctit dclpln Thcolo(fi doctoris annotamcntis pbatissimis /idclissinio bibliopola J'ro loannc apud magmun dhi. at Parisinam a. 16). <» III <• II a. non recte.ic ipsc c\coL. n. iii. ir)2 1. 1513 mihi missa est: nimirum error subscriptione illa elfectus est. Delphi Annotamentis -^ per lo. I :irK|iii(i iirii rliciTi' li'iii)it:iiiit. ct cx Jii Piirriiiisiiiiiii sunipscnit |M>r!iiult.si'i'i|itiu liacc: .i.'» I doctor'. Quare iam Schoenemannus (p. 1509. \) Pniin. c n. Anno C(JCCC.i. Petit. CCCCC. |J iiatis ({'{'. . it. dcpratis Impressi. I IM-. dccio Kalcndas ianuusii arias nono finiuntur fcliciter. sed Maserii commemorari.ic (|ii. (Irstiluis licjM-titJi IJii('iU'iiiiiiiii<) •st. 1509 ab eodem bibliopola cmissam ne nomeii quidem Delphi. causani esse positam manifestum est dicerctur Parisina a. Ac^^idiiis r:irisiis iil licl|»liiis 'Hociiis illiini Sorhoniciis l('li:m iic . Praeterea Buenemannus Praefat.

1. 57. quibusdam ad Epitomen ^ tum uero ex notis datis. Inter lectiones non paucas quas adfert ut a Delpho priores primo propositas duas inueni 20. 6 traducitur. est etiam 64. 10 cdplurihus.. ubi priores idem illud a natura praebent.). Parrhas. in scribit Conscientiam ('nos munire: alii legunt "punire'. . Parrhasiana est. Parillud -hasius emendauit idem potuit. 18 ea Delphi Aliae contra minus laudandae sunt. dicatos deo) in textu diuites deo habet. frangatur '§ 3) auaritia. orationibus Delphus cum alias quasclam adnotationes tum (in fol. uelut cum ad ubi in c. 4. 54. Quod illum Parrhasiana usum esse. suhscYiipti^s 1 Post librum De ira dei . 1 *Haec {lutem a prophetis. commemorauimus ad De ad qiiae 17. uelut II 11. 3 reiccta. in alii altitudinem) textu in altitudine. VII 4. 1 iit cuagetur. 8 (nostrae editionis. 8 cum alii codd. 9 qui id. in adnot. traducunt). Sed ne hae quidem emendationes necessario ex codice fluxisse ^xistimandae sunt: 57. . hoc autem Parrh. in altitudine: legunt uelut 'latitudine' . Sed hae aut correctiones errorum typographicorum sunt aut Delphi uel aliorum coniecturae. sed pro peruerso philo- sophis uerum prophetis inuenit aut ipse aut ex proxirao loco 66. supra). Haec notauit Egidius Delphus: Socius Sorbonicus: ac TheoloQus doctor. pr. adnotat diuites deo: legunt 'deditos in deo\ hoc in est est. 1 resanaret^ reseruaret. NonnulLa leuiora recte emendauit pr. 6 cantionihus cum Parrhasio habet. 1 qiiae si est (cf. quod Delphus significat ipse interdum. idem pri- ores (eiiam Parrhas. de ira 7. apparet cum ex VI 3.. est. -. hoc habet Parrh. 65. autem dixi lectionibus quam V 7. quod Delphus facile huc trahere proximo autem coniunctiuus postulatur lcgendum est 'a p^rophetis' loci sententia et euagetur. laiidat piitatque Delplmrii esse usum (IV libro nianu scripto ille eoque optimo. 7 (nos cum codd. textu viunire habet. Epit.). 66. seruaret: VI 12. 57. consentiunt. futura dicuntur'. quid) quae cum memoria codicum nostrorum iecturae opif. 7 Dclphus in textu quae praedicta sunt a philosophis i)r. CLXXII" primo nam tria folia hunc numerum habent^ postea inserta esse apparet) multas per totam partem Epilomae illa aetate notam lectiones addit inscriptas Seqimni peccata in Epitome.: JjIX Pr 1 e g m e n a. (idem in adn. 1 textu habet a natiira frangitdr. quales etiam 13. 67. 3 tritior. 3. sed hae con- esse possunt. in adnot. con- scientiam punire). 1 causis atque ucl rationihus sagaciter repertum in pro causis atqne fictionihus factionibus. etiam lectio III 9. legendum est 'auaricia frangatur' (recte) at superiore loco 56. Pleraeque petitae sunt e Parrhasiana. in quibus pr.

i J I parilcr (('f.inus .: J' r u I f ^^ »> III r II II U tiiiilt.'. 9 mioicris. 1 piiorcs tnnlnrinit L". pr.'lcctji «jikic |n<>\iiiiis cditorihuK. \\> iu<licauit. Intra locos omnibus in editionibus a me conlatos haec inueni quae coniectura orta esse non possunt: omnes priores: de opif.i l. 5 cou- . quia et . 14. suiit jciciic <»iiiiiilHiM. A<i (i ut (tiimiiio hucr cditio. et recusari {recusarc P).. priores. B). nouae subiectae rcccu>^(ntc (in fol. pr. iiudithl in-l tni/inidir. (cum P). 10 itaque qui bouos diligit.iii. 3 B). 2 nam (cum B).i ui<l<'tiir iicl 1.S (<'f.irisiii. pr.isi. r. quod addenda et corrigenda quaedam se0.!!!! Iiiiit. lectionibus c Vcnetil iK'1 1 197 ct P:irisiii. ncc houos diligit.mu. (htuliri. 5. cquia ct . quod uero nondum perspectum codicis auxilio est usus.(. pr. \A adn.irrli. Ad 1 iiKiiorciM ptTfectionem Lactantii textus elatus est editione Veneti. (cum P): 6.:ict. 1.iiii. Haj)t. ut ei haec fuit iam esset quam est. 1) cdidit."> l. 10 rcsccare (cum B)..irio ])crl'c(t:i cst. :is('it. Pro fundamento Parrhasiana. etiaill . 1515. I:i)ii)'ii M|iit<iiii<' . lipit. r<'<'cji(is t. III. tniilinitnr). iii siiiiili:i Lll r«'cl<' I).mtiuMi :ijiu<l Iunt:iMi P. Kditio Egiuitii (Aliliiia 1515 cuin propaginihiis. Jn liac priuia additum est carmen De passiono Domini. Dc Tiiccio rcctc i. luiitiiKini t:iiitiiMi conliciciKl. tnuhditnr Hctulcius A<1 14l>:{ hcl|ili. Noniiiill:! ((•!'.i iicssiiiH* aiitc <Mlil.M:{ mkhIo dicta). ct malos odit.').:>) |>.iMi Hucncm:iimus j^rior) a. Eun:itii Venetiis apud Aldum a. . pr. ifaquc qui bouos diligit ct malos uou odit.>7 1) . |>. quas priores contextui inseruerant. ciusdcii) :miii iiicnsc l. 1 . post X 4) sunt cmcudautequc Marco Mnsnro.() .iiii<'ii p:iiicis (cl'. praeterea eiectis locorum graecorum interpretationibus latinis.): iM\L. quae est Aldina prior. qui malos nou odit. :. nec houos dUiyit. ueruis. 2 Jacidinn. om.i ciiiciKljiuit ibid. n. . artissime <|ui sc :ii)plic:it M:iri. r>7. Egnatius in epistula qua editionem Antonio Triultio dedicat. adhibuit fortasse etiam antiquiorem aliquam.'. :iilii. VI 3. (cum 8. tantum industriae castigatior studiique se adhibuisse scribit. pr. cf.i. (c<l.ic 1 :i (aubscrijituMi innisr ]>. !> cnili/nr. 'riiccius. omittunt 5 scusim (cum m. quuntur.i Florciiti.i c:mi :ij>pcllat. om. de ira 4.

multo etiam melius de Lactantio mereri poterat.. (recte). om. abest autem a Bononiensi quod ille : aut ex interpolata propagine huius codicis recepit aut fortasse ex alio codice quem praeterea adhibuit. Parrhas. quod post imici priores habent. codd. aut propagine usum esse. (ciim P). 1521 (prima Cratandrea). minus mulia Institutionibus.Ll V siiJcnnus rci P r 1 e g m e 11 a. 4 cognatio. quosdam tamen ipse coniciendo Plurima Egnatium in libris De opif. 1 B cimi — cett. 2 sola deletur. 7 careat. Sed haec nil nisi uerba bibliopolae sunt mercem suam uenditantis. § 6 frngcditatem Egn. 1 anaritia Egn. : ut si unum istum li])ellum semel multa et diuersa Lactantii exemplaria uos ad- eptos libere aftirmare possitis'. pr. Paris. (m. careant. Epit. apud Cratandrum. Parrh. edd. 1490 et proximae. cognitio. LII adn. Loco sane De 3 Egnatius primus tam addidit. quod teste Gallaeo editore (1660) in codicibus recentibus extat. (et lunt. essc pr. . nitia nero quiJms cJeJinimentis (uel dcliniamentis) edd. pr. est in prior. 57. ira 1) 1. 1497. 1493. Haec Aldina Egnatii in locum auctoritatemque Parrhasianae successit. 4 nitia ucro qiiibusdam dcJenimentis^Egn.. Etiam in addendis probissimae lectiones sunt. Locos temptauisse uidetur. 5 his om. locis adlatis etiam pauciora in Epitome correxisse uel ex dicem conligitur. ad codicem potius quam ad coniecturam uel usum antiquis- simarum editionum referenda uidentur etiam haec: VI 3. 1465 1478 (nisi quod quaedam delinimentis uel dcUniamcntis habent). a natura pr. lunt.) om. cum edd. (cum B). lam hoc manifestum est. 7. 11071 (cum P). uidimus. 1513). 1502. 1). a. Sed utut hoc se habet. : Vn 4. Xam ne forte putes . Egnatium aut codice Bononiensi. edd. quem illa aetate Venetiis uel in iis regionibus fuisse supra eius (p. qnibits. 1509. fracjiJitcdcm m. 1465 —1490. et in De ira. de ira ibid. 3 B. uelut quod ad V 7. p. Ex ea descripta est Basileensis. YIII adn. (Delphus. In praefatione 'nonnumquam' inquit Cratander •uarietate codicum obhita aliam lectionem apponi curauimus nacti fueritis. cf. Qui si co- suum fortius secutus esset neque multa seruauisset per Parrhasianam tradita. 1494. non esse nos (cum B). pr.

595 saeculi XI uel XII. dci ox Knisino suiiijtl.L 'r.i. scd iii cti.iltcra ('r.iiist. ('r. uetue stissimorum codicum collatione'. curata ab Honorato Fasitelio.js 'r. (' (•(Hlici» siimpt. c\ I*. /i(/(/r/iir rocto ('r.is lcctioiios «'ssr.i .iciic iiit(»<. in epistula 'Germano Minadoo monacho Casinati' inscripta post magnam praedia. ('onsciitit cuiii iii .iiiicii (^st.i .i cxpressit editio \^)'A'2 'Antvorpiao lihri p.i Kjj. IV.inr rcpc^tiit /t/ (dc 7. nf ).i. i^\' |M'r|i.it. 1525 (apud loannem Paruum) tluxit.I' r u I r ^' >> III »' n . 1 cuiii imiltis pricr.ic suiit. plurcs ii()t.isi(> uel Ei>'natio. doi oditionom Knismianam Cratandroa 152!) Iii {cL siipni lihris X) cum oas opistuhi iiotis(iue eius rocepit.'ii.n". in folio tituli uerso hahet epistulam loannis iion 1510 ex Parrhasiana sumptam.is hreuos ar<^nniicntoruiii (juo(iiio (loscriptionos.itio priiiKi ('r:il. ir>i^l ('r.is.iiic cditiciiciii p. l.i (lrc. Tcrli:! ( ii(lrc.mi (i r.i.i /t(/(//i//ti- ciimi l".iri.s (ij»liiiii Hcriptjn» sunt. illac I/ar- . Quamquam Tacuini liac a. His codicibus larga copia optimarum lectionum ad hanc editionem redundauit.is ([ii. Habet autem bibliotheca Casinensis. iit (|ii.i(l(lcii(lis c()rri^r(Mi(lis(iiic l']«. Editio Fasitelil (Aldina altera) 1535 ciim editione propaginibus. Noua prorsus Aldina altera aetas textus Lactantiani orta est cationem Fasitelii ait.iiii priorcs du.il(cr. lihro Do opif. 'in Casinatis coenobii bihiiotheca.'ii.iiii ciiKi lo.iiidrc. quantum quidem e primo uolumine catalogi quod unum adhuc emissum Institutionum est apparet.i) ii. A.it. .. quem .ic iii:ir<^^iiiil)us luibct.iii(lcr (.iiii lcctioiics.il:iinl('r (•uiiiH(l.ir ( iii iiwir^nnilMi.:j t. ex J)o ofliopil". 1535. crucihus praetixis uerbis scriptoris ipsis inmiscuit.irrli. Ex prima Aldina etiaui Parisina a. plici" .ict.it luihct.ini codicis lcctioiKs cdilidiii oniiK^s rhasiaii:i .itii aut ex li. nisi (luod a.it:inir.iii(*:is ilhis ii.inihus luihet. iit Paulus Manutius Aldi f.'). 'omendata'.it:indi-c. ])lane diuersa a duabus priorihus Parisinis. li.iiit (^\ ('pisliihiriiiii ('iccioiiis aHcripsit. tamen ipsa ex descripta est.iii. a. Altcr. cmissa. codicem signatum n. in coicris (jraplieus loctionos (|uas iiinri.

1538 non rccte Fabricium. Descripta ex ea. qua omnino posuit recensionem suam. pariterque 11 (cf. LXVI s. L. 1 Constantini Magni quae est post VII 27. Lugduni laudat). alter post VII 5. a Gjnnnicum 1555. 1541 emissa. apud 'excudebat 1543 repetita (Gryphius ipse in praefatione Fasitelium ut auctorem suum pro item Parisina. adhibita etiam Cratandrea. die dualist. ^ sequuntiir. Coniecturae Fasitelii dentur esse perrarae. 215 obseruauit. repetita alia. 2. dei ab Erasmo sumpto. haec meliores lectiones confirmat. p.. maxime locis tertius (Inst. Znsatzc p. 2 ibid. ^ magnam progeniem temptatis et habuit. 7. die Kaiseranreden 10). est is inductarura. quorum unus post List. quem Lengletius ahique nominare iam Schoenemannus p. . ss. editionis nostrae emendatio est. Hac editione Vulgata quae dicitur Insti- tutionum saltem constituta Altera haec Aldina est est. II 8. 5) Exempla loci praebent. uerba aut plus — 7. quos locos idem 1. 27 est. editio Antuerpiae a. c. quae eadem tantus ut sunt. Ex priore illo codice sine dubio primus edidit Fasitelius locos dualisticos. onem p. 17). et adlocuti(cf. 13 p. tuendas dicendus Nam lustitutiones bus suis in correxit. onibus. opif. V 7. at tantundem quantum priores cuncti contulisse ad Institutiones restisit. Parisinus habet. LIl). sequi autem. perpaucis tamen locis libro coniectura non felici De lo. in decimo quoque uersu infra dati. 3. paucis cum mutatiSeb. 2). ad 420. Sed ut mittamus spurios Fasitelio certe eos locos. tum.X/Vl P r 1 e g m e n a. Adde ui- quod multis editio quibus priores inter se discrepant. atque etiam alium a. numerus uerarum lectionum a unus si non plus. ibicl. tacet de ea etiam Renouard 1. solet. iastdiam reductiirus in Parisino V 5 (cf. 1429 scriptum (cf. in reliquis Lactantii tantummodo e codicilibris Aldinam priorem. a. Gryphio a. Ll) Parisini S. si In~ fere stitutionum ratio uniuersa initur. ad 400. 153 9 facta. 18 uersum Persii p. ille 22. p. alia. cognatum esse dixi (part. a. I p. 2. I 277 ss. Petrus a Galterus loanne Barbaeo et Claudio Garamontio' Aldinam a. 1. Ucet V 1. II 319 ss.

I. libtdluin de Oj)ilicio earum Perpaucis locis alias Marnetiana et Stelsiana in textu uel in marginibus atque tertia. dationi. restituta' j)iac se ferens (lianc Lengletius iiidit alii^jue testantur. niliil 'cum notis Erasnii ad liabet). Lcn^^lcrtus.\ I I ir)-(r>.aii(ia(' iuo\ 'roniacsius niaxiiiic iiiiitatus cst.i ()iiiittiin(. codicibus. Fasitelii recensio Institutionibus non permulta reliquit posterioribus corrigenda. rcj)etita a. Uiiciiciiiaiiiiiis. ir)<. ita ut multis locis iam pridem recte scriptis uitia secum traherent.'.". 'a|)ud Niduani et liaeredes dicit Stelsii' 157 (iioii rcctc Ijengletius Dei'. (|Uo(l ^mmiiis ol('«. lii SclKjciKMiiannus. atque etiani loannis Ant\iiM-j)iaiia a.. 1565 (liac iisus sum). Paulo etiam iniquior librorum De opif.\ t(!rtia Cratandrea des(M*i|)ta est suiiijitac adicclac sunt. ('(li- (ioiic l(i.i|ni(l 1 Kditionuiii 'J'ornacHiana ('niciliir < i aut(Mn |»rior. Kx Tornacsiana a. 1550. l((3gia). antiquissimas autem illas plane praetermittere solebaut. .r r *• I <• ^ o III «• II a.. iiiar<i[iiiil)us j)crj)aiicac lcctioncs j)riorc e. roniiii (liKMlcnaria. expedita sunt. dei et De ira . T^Miiac siaiia |ni<»r Toriiacsiiiiii aa. d \ tilii-liiiiiin (laziMUiii (liaiic. I (listint^ni('ii(la(» suiit. aj)ud Hieronyinuni dc titiiluni Marner . (liiae sori(^s (loslcrior. . in in quam Lactantius praesto mihi non erat. quidem tantum quantum NonnuUi quidem postea codicibus iisque bonis usi sunt. inuentis fidei tribu- maxime uero illud obstabat pleniori scriptoris emen- quod ante Buencmannum editores singulas uel paulo plures editiones priorum aetatum sequi uel consulere.(iiiiii a.iii. Utriusque forma miiuita illa quae Tornaesianae duodenaria est. Stelsiana ex Cratandrea Marnefiana etiam ex aliis editionibus petitas. (itulo liabui cx liihlintlieca Monaccnsi 'Omiiia ox castit>ationc llonorati Fasilolii VeiK3ti j)ristinac intc^nitati rcsti(uta' scrijituin cs(.. 1 Parisina.. sed ne haec lieri poterat. deterioribus erunt. iiititlissiiiic scriptii. ego noii nidi). Tornaesiana lectiones praebent. . . 1. r> S (actii ct rcjjctita :> '}{'). resiologia — Heroldi Haereceptus est. Toniacsii 'rornacsiaiia LiiL. sed delectu modo lectionum nimium adhibito alii nimis parco uel lectionibus alii genuinis in notas suis relegatis. r»») 1 eundein illuni 'Oninia ex castigatione Fasitelii . Basil.

est. Itaque_ etiamsi A . loca'. LXXVIII optimis lectionibus haud paucis in quae aut in textum receptae ant inter eas sunt quae mar- ginibus leguntur. etiam magis neglecta iam ante post XLVJI) dictum Aldinam textus Lactantii omnino quidem propius paulatim ad genuinam integritatem reductus est. Quentelius autem codices Insti- tutionum. 251 in margine ascriptum sit 'Hic manuscripta ex libro inchoant cap. initio libri editi- post indicem 'contulimus' inquit 'diligenter superiores ones ferme omnes. 252. adhibitis etiam exemplaribus et quibusdam manuscriptis. coiidicio qiios omnino alteram editores minus (p. 1544. rectissime confirmatur. 255. ex biblio- theca Carthusiae Coioniensis s. De Epitome est. ah cxtuudam 10 cum textu. 2 circum)icctitur in textu. Praeterea illud mentione et laude illa dignissimum inaudito.LVlll <lei r erat. dei (cf. librorum in De opif. prorsus etiam Buenemanno ignota. in marg. cnraiierunt. al. Fundalibro confecto Erasmi ad De opif. Verissime haec esse dicta a Quentelio. in marg. in !)'. quadam editione. idco priores) De ira dei habuit: quo quamquam locos insignes non habeo quos adferam. pariter p. eius Fasiteliana est. Et restituimus quidem plura quam crediut ueram sis. tamen ea incrementa parum ampla parumque in omnibus editionibus constantia fuerunt. iis quod locis editor. ita in Gothan. Cyprian. adhibuit etiam Hartelium. daremus turus in germanam lectionem medium. et I..). quae Petri QuenteT a. cum idem optimis cod. officina mentum p.. alias circumrctiiur. r 1 e g m e n a. 1). uetustiss. In Epitome cum uariae lecti- . etiam locos 1. textu cum omnibus codd. qui etiam in Cypriano edendo codicem (cf. in uerbis uocesque et plures uoces formis 2 cxcudam minutis exprimendas curauit. exemplo dili- gentiae aetate ubi 'dissentientibus exemplaribus' utraque lectio scriptoris et singulas litteras 'tolerabilis' uideretur. nisi contuleris. tamen cum p.). optimis codd. (item etiam saope Institut. fol.. lam dicendum 'Coloniae ex est de egregia paene prodiit neglecta a prioribus. dei lectiones notaeque additae sunt (foL b" IIIP et is ante 'Typograplius' uel qui editionem curauit. illud satis constat. pariter 14. prior. III p.

('.iii(>iit('lii iii Toriiarsiaiiiiiii lr:iiisi(M'iliit pOHt(M'ioi'(Mii. Orac. 'in codice'.i Xysti ab Lkiiiik. locis Primum enim (p.iiitioiii. 261 a 22 s. quis ille fuerit'. etiaiu postea iiirnis editorihus al) usuiu suuiu conuersi. luntinam et Cratandream 8). uelut Quentelii : et Gymnici.iiii iii foilirilius (^hiciilclii iijijMicl. ea quaestio facile absolui potest. ut ex anifilissiuia cdiloci tovis doctrina pluriiui luilcnt alioruiu scriptoruiu (|ui :ib :id illum cxplicanduiu iii ])r:iel)oantur. ikhi iiiiilLi iii riiissp. l^uenemannuiu ediiio 8ed qualciu recensionem ea liabeat spectamus.it. non uero indicat.is iiistitiit. 478 b 46.K't. 108.")! jih l«]iiiiii.irio (iiiaiii iulustratus cst luulto .').. inicrprctatioiicui spcct:inic at(jue iia.s' liirhn) iiKMliii '(^11:1 l. inspexit. SibylL ed. 28). ad II 9 (nobis 8). IIL IX).i(i . 401 b Parisinam Delpli supra p. 3. tamen etiam alias editiones.i(' I'i\ siiil. locos iiilV:! (hitos).!' uit.i rccte scliolis iiiiiciiluti praclcL»"! ct ct ciuirniri conii('iii. (p. Nysueo (l(^script. ('\ (|ii. unam de antiquis Eomanis (pBetuleius 118 a 40. ulniiii L^ictiiiitiana scri|)t. 23 b 9 a 32. 479 a 5) codicem saepe appellat ex eoque locos quos- nimirum codex Auo-ustanus Sibvllinorum est nunc Monacensis 351 saec.i(li('ct. e quo Betuleius primus ea oracula edidit (cf.'»(.). pariter 258 a 18. A.. unde.iiii oiiiiscniiil. Ezach p. ('cicri . 2G1 a (p. Grj^pliianam (cf. 261 b 42.iiit ('(Jilorcs noii siiic (hiiiiiio siio uiit noii iiidcniiil \ 1.ic iii editionc taiucii priiiiuiii Lactantius ('oiiiiuciit.iliir.i(' <.i.{ l{:isilc. !.i. 'M)2 b 25. Il. Liichiiilius XvHti Bctii lilio I ci i ^SV.iiii W :il(-|ii:iii. cditionc si iudicauisse uidentur (cf.r/«. contra L. ('. 424 4n Sibyllino codice' 429 a 431 a 25. ('(lilioiic li. is dam emendauit: . Betulei ^U).iiii (cf. Betuleius scripto in oraculorum Sibyllinorum 3.I* r "I I <• ^ •• III <• II !i.((>il. (Miin pniclMtioiic iii (lis|»iit. XV. quamquam plerumque alteram Aldinam sequitur.id luiiius ad criticaiu artciu.isiii.iiiiiclc cditiis cst. Llll) adhibuit atque etiam alias. IJ \ oiics iioii . Quod autem Buenemannus scribit aut qualis 'Pro- uocat aliquoties ad uetustum codicem. Deinde uno loco. Noniiiilhi tarnen longe ofticio interpretis discedunt at(]ue ctiaiii ad controuersias tlieologicas illius aciaiis detiectunt : unde textus quidain iniquius de ii. in niargine p.

dam adducor. apud loan. exemplar bibliothecae Monacensis Kegiae habui). Tornaes. eadem esse editio editiones.' .' bent recensionem. tamen eandem omnes praein fine s. non recte Buenemannus aliique 'Lugduni. 335). Krcis. Gcsch. ap. concf. in Perpaucae -'505. nouitati quamquam bibliopola temporibus et adiecit consulens uaria deinceps titulis ('omnia ex authoritate librorum manuscriptorum emendata': 'Editio nouissiina ac omnium 'loannes emendatissima'). 5. Hae forma pares Tornaesianae priori. sanauit. StadthihJiofhek in snec. 194. alios tamen rectius integros reliquisset. 11 al. in LXIII adn. de tribus codicibus Institutionum bibliothecae Augustanae vercinigtcn p. ille 3 repcrta male. omnino marginibus notae sunt (p. cod. sulere potuit. cuius bibliothecarius 5. 318. locis quibusrecte. uidetur). opportune oblati sunt septem diuinarum Institutionum manuscripti. a. Nihilo- minus Betuleium codice usum esse ut existimem. Mezger nostrae p. 1) in legitur no sunt ueteri codice'. 237. 1613 (Coloniae AUoaliique etiam brogum. lyJ.u. LXXII. erat p.' dicunt. I. 8 ah amore ac libldinc oh aniorcm ac lihidinem priores. sed cum facile autem unum (cf. anni nominant. : V 7. allaturos. 324. sed e Quentelio fortasse sumptum. 11. 319. Quos cum ilico ui- derem magnum mihi adiumentum eos emi. siipra p. primum emissa 1567 (non recte Buenemannus dicit anno demum 1587) Lugduni apud loannem Tornaesium. 1842. Locos I quosdam etiam coniectura 259. 280. quam non typisque cum Colonia Allobrogum sit Geneua.X^X ubi iiiterpolatio textu est. uelut I 10. Tornaesium. XV). ad saec. Sequitur Tornaesiana posterior. edit. qui eodem loco simile adnotat. 1594 (Lugduni. Apud Thomam Soubron. dcr Augshurg. Mezger. 179. 1630 (Geneuae). n. sed hae omnes aut e Quenteliana aut Cratandrea tertia aut Tornaesiana priore fluxerunt. 7). H. lioc 'Ista (cf. VII.. (cf. 538. repetita aa. rctenta pr. 57 codd. Sicut matcr eqs. n. IX et X XV. 73 cod. P r 1 e g 111 e n a. Leguntur autem inscripta libri ante indicem : Tornaesius lectori haec *Cum milii libri denuo Lactantius esset excudendus. Buenemannus Tornaesianam Geneuensem huius uidi. 1579. 15 87.

\ 111. aliao fortasse coniocturae Ouiacii sunt. cod. cli. KiS")) sumptae uidentur.\ (iuoiitoli.iescrtini . iioiiiiiillos locos liiiiiiscc iiostri aiitoiis iiiisil. 1587 et in Biblio- thecis Patrum a. Buenemannus.it — f)]. ex officina Plantini 1570 uol. lironmi post a a •*) sc ciiiciKlatos ad 'hihliopolaiii li.i0(|uo Mi.i sunt. 10. 'etiain'. III 1.I' r " I "• v: " III '* II II. Parisina. coniectura mediocris. iiiiniuin lioiioris <M Inihiiit. 1.' c\ liilc iictcniMi l'racr. ])lor. (jnia scripti usus statuI endus ost ubi iiorba uiio ox multis textus quos examinaui locis K cst lU. (^uolut idiMii ad iii 11 (> |iiol)is 40 jJHtrcscmit teste inarg. a. (). . tiiiii . Antuorpiae (repetita ed. tamen multo plures lectiones hac editione prolatas esse putauit quam prohitae sunt. multas boiias lectioiios toxtuni rocoptas osso loci iiilVa oxhibiti osteudunt.irc ucliiii. de la Bigne a Ooloniensi ^ 1618 1589 uol. IX. uelut I.T coiiiincinor. priores autem. sed Quentelius autem in textu.i(|(lit: 'Noii (jiii li {liiriiiii iiir criiilitissiiiiiis iiicohiis ('iiiaciiis. I. oditore Canta- brigiensi a.il.io cuiii uiiiucrsus loro tcxtus sit ])liiros prioris Toriuiesiaiiao. 8 in )icccssc cum nostris ante ()( senatu. Michaelis Thomasii. o.ics. 14 se aliqua ex i-arte uidere primum in hac Tornaesiana est.icc inc ilciiMiaiiims l'o|.'5-). Necessario autem libri manu codd. iiilcrduin I. et — Tornaesianam posteriorem AValchius Buenemannus tantum asciuorunt. 1")S7 llil.i ot dcriuatao. 1 penituts iam Betuleius habet 2. iii-ii(liliili<*i°ciii tactiinmi ikhi siiumi iiia^nH iiicrcciii" (|ii:iin liiixissc (|ii.iiia autoMi — iii id quod ])UOiioiMaiiiiuMi luL. {ir. EiMnianuolensi. S(» corrcxissc dicit. III.i{>{Kdlct ciiiii (ct*. omnibus prioribus editionibus ante practcr posita sunt.6 etia))i habet. crilicinii (licit.iii. N. in marg al. 18 potestas iam Parrhasius addidit. sed IV 1. 11 aliter iam Gymnicus eiecit.iiiicii {icnniiltis locis •'l\)rii.\ I l*!x oo codic)' ilcin iiic iiiuIIm iiiiiit.iml<'iii ISiiciiciiiiiiinus illc 'riuinicsio iii iiipul. 1077 uol. .in. sod ox Hotuloi.iin nnirj^Miie codiccm suimi (|ui {). 5 non iam FasiteHus om 3. Lugdunensi a. Hiiciicnniiiiius t. etianisi locorum e Quenteliana sumptorum ratio non habetur. Paucae notao in codice /)r((fcst'init. unde Betuleius autem etiam. Duae editiones a.mi iiot.iMi f^o l'r.ii^ini])us iiiscriptno ])aulo (Juciit(di.

. teste Buenemaiino exempla nulla magno sane temporis interuallo disiunctae. fiilsa uel XVI adn. quia illis notitia antiquissimi codicis Bononiensis peruulgata lecti- onesque eius nonnullae qui in textum scriptoris inlatae sunt. sed etiam alias maximeque Thomasianam adsumpsit. septem Vaticanos. ne Lactantius (cf. ad I 590. ed. (repetita Caesenae a. intra quocl tamen editio praeter repetita Tornaesianae posterioris Lactantii facta est. alium Peniae (sic quem dicit. I p. lectionibus sumptis XVI adn. Thomasius altera Aldina recensionem suam posuit editiones p. alias rursus in riorum culpa aut Thomasii aut Isaei de Bononiensi o])scura tradentium ortos esse part. qui pariter atque (cf. Etiam errores quosdam poste- XXVII ss. (!) Plurimas autem Bononiensis lectiones -minoris raomenti' notas p. Epitomen ex Bononiensi corrigendam Isaeus post Thonuisium curam contulit. 12. nimis tamen paucas pro uber- codicis nisi quod Epitomae melius consuluit. I p. plus minus optimis trecentis meliores lectiones ipse p. nostrae part. In coniecturae (cf. 253 ss. si textum Lactantii apud Isaeum ducentas quinquaginta conplere spectas. marginibus. Thomasius. p. in commentarium p. 'codicem" Taxaquetii I p.LXn 111). Eiecit etiam locos dualisticos codicem B secutus. quidam editores nonabiecit. hos quoque recentes omnes. (cf. adhibuit. 19 edit. admixtis tamen ibid. ex typogTapliia Nerii n. 18. deinde. nostrae part. 44). propterea apte inter se coniunguntur. II 40. praeterea autem duodecim inspexit codices Vaticanos. 19. 1 demon- stratum nouam quaedam 83. XXVI adn. losephi Isaei. (cf. lectiones quasdam aliunde codicis B et in (cf. et in notis editioni tate subiectis dedit illius. Etiam praeclarae est. inmerito inter sectatores Manichaei duceretur Praef. e quibus tamen posteriores nullas emendationes hauserunt. fol. Pr et 1 e g m e n a. XXVI adn. p. Isaeus (cf. VIII ait) ex exemplaribus et doctissimis scriptoribus restituit: qui numerus. 1646 Komae 1650. in A 3). sed etiam recentiorem edit. fere paginas minime magnus appellari potest. VIII). a. . 1). 2) et non solum uetustum illum Bononiensem. nostrae) Isaco debentur. alterum X) illum Bononiensem. 2). 594.

ihid. lam proximo anno quasi per aemulatisedes alterius onem academiae Britannicae suum Lactantium se habuit. iicijip* uiaioris (lili^^ciitiac notac ciiis siiiit. posita II (cf. cst coiuiiiuiic. . codiciim ita iil lloriiiii ciiitoruiii lcctioiics (|iioruii(lam prolcriiiit. LXIll Tliysii. 1 codiccs a ])rioril)us nominat decein edit. XLVll adn. ca coiiLjcric proliiiKlciKla (tltsciiratam iiuK^is ucram mcmoiiam iiilustratani cssc lihioiiim liactaiitii iiiio (|uam laiidc (|iiis dicat.iii c(lilio!ics (•oiiprcliciKlcrc placct. IX. lieusch. hos rahitinum.i. Itrriim plurcs (Jallaci (liUL. oracula Sihyllina edenda conlatum reli(iui. deteriorum omnium. ah Opsopoeo ad }). ut uidetur. usus paucas notis edit. ab editore inuectus est in in scriptae sunt: sed quoniam in iis acriter doctrinam Luiice liuJcx iiistitutaque ecclesiae catholicae. p. Parisinum P. "^* T)). 152). Gallaei lectiones maxime.. I p. XXXVIID: quanKjuani qiiosdam iietustos esse uult. hiiKh. Notae ipsae magna ex parte ex Betuleio aliisque sumptae. inter quas doctae quaedam. lioc MiSl). scd reccntiorum paciic omiiium. M>9H). (|iii \'. Primus ut La- librum De mortibus persecutorum ctantii 1679 a Baluzio editum addidit. tahriqiciisciii (c\ Idliini. ihid. est haec editio librorum (lcr prohibitorum Bilchcr.• ^^r . codicem Cauci (cf. Editio Cantabrigiensis. I . 1). et nostruni H (cf. 'riioiiiac ofliciiia Sparkii Ilay(!s (Oxonii HJsr)). (cf. (|nipj)c id ((iiod paciic illani omiscriiiit. ipse id(|ue elegeritctuc.iltl(' lciiuis <ip(Mu fiiit Aiiloiiii iMlitioncni (Lu«. Ilat. Scruatii Uat. {\\)\. Dcr Sparkius in (cf. intcr p. Vcrhotcncn [1885] editione. Ccllarii (jiiotl (!iij)S. a. XXXVj. 1) Collegii Corporis dedit. H). codicum Oxoniensium Balliolensis Bodleiani nostrae part. nuUius sunt uunnenti. nostrae part. se(|uitur lutnnullas editiones cnunicrat autem Tliomasianani adhihitos potissiniuni. paucae notis insertae sunt.r r <. satis prudcnter intcr uarictatcin (|ui discrciKjrit Gallacus. Christi Mertoniani et Cottoniaui. Ccllario ciim cctcri maiorc iudicandiini cst.")!*) cx tcxtu ct (loclriiiaciK^ iiotis 'i^lKunasii (•oiillauit. XXXVII adu. C. inr II . cuius auctor non nominat. perscriptae editioni subiectae. praeter fere. (Miristo|tli.(l. l)c (jui. 'Variae lectiones' plurimae atque satis accurate. aliae. ut uidetur.(l.

est ex tertia Cratandrea et Thysiana. 1 — 64) et leuiter parum considerate a Baehrio Eberto redintegratas part. manu illud scripto' duxisse apparet : autem ab e plena •codicis' quam exhibet subscriptione I p. sit ut etiam propter editionem oratione Lactantii non indignus laude quam Henr. Initio saeculi XVIII magnum damnum Lactantio c. I. ex Thomasiana Praefat. iam 80) quam Ilieronymus librum De inlatum praeter uiris inlustribus (cf. oi^timas autem lectiones haud paucas ex altera Tornaesiana (in — quam e Quenteliana fiuxerant) . XXXIX eum quem primus purgare non Cellarius cum antiquas quasdam editiones contulisset adhibuit (cf. a Pfaffio illo. quas in Praefatione nominat. Walchius textum confecit ex editionibus quibusdam prioribus. Ge. Mirificum editionis autem auctorem litteris etiam Sublacensem a. codice e quo etiam posteriori parti Epitomae fructus quidam accessit.) pendet. A. adhibito scripto praeterea Collegii Emliuius manuelensis 1424 deterioris cuius multae lectiones adiectae sunt. demque stilo' (p. edit. X. et de editione Pfaffii part. Iniquius tamen de Cellario iudicare mihi codicum uidetur illo Heumannus (Praefat. cuius tamen de origine Lactantiana 'Diatribe iecit de Lactantio eiusdubitationes (cf. nostrae part.j^^^lY Prolegomena. 392) quod prior ac omnem spem eo multo maior pars Epitomae De est expletum. inductum eius grandibus satisque rudibus. multis tamen locis ratione horum Emmanuelensis Cantabrigiensis non recte habita a uero abductus est. LTI). scripsit (a. satis dictum est. Walchius Lipsiae Lactantium 1735). (cf. pro 'codice digno cuius lectiones ederet. I p. a. Keil De ante uita studiisque eius habita (Halae 1875) ei inpertit. atque usus esset codice Gothano. I p. altero post a 5 folio): inerat in prudentia quaedam iudicii. ct tribus Lipsiensibus chartaceis. 2 et Uehcr die EntstdiHmjsvcrhdUnisse p. I p. 2 10). LXXIV ss.XXIV adn. Lactantium ut ipse ait 'emendatiorem lucidioremque' edidit quam tres et illi certe priores. in edidit (repetita editio adiecta tota Epitome. in codice Taurinensi inuenta est et edita. 14G5. a. maxime autem codice generis. 1715 est lo. quo errore iam a Fabricio reprehenso Lengletius potest.

praeterea paucis posterioribus.i. iiilV:! «I. /. l)U('iiciii. :t34 88. Cuiiis L.h1 \\'\. Gothano part. 151:3. \\v\ iii iiotis «'\|ili«':iuit. iicl iii Septoiul)r. cuiii lululcscciis (natus est 1 1)9:5.V. liabuit (cf. locos sit. \iii. huiciisis.is m. Illir» Oiiiuiiio Wiilcliius. ucliil c. praefatio data ederet.'» tuiic :i(1il f. maiore tamen Heumanni opera in parte parum laudabilis.') p. in u. illiis ctiiiiii pcrucisitiitciii (lcrc :ic sii:iiii c<> iiiixil. per iu- ucniloni . sed iiexum potius sensum sollertem illum quidem sagacemque atque amplissima lectione cum labor ille deesset. p. V.i(Ml. in Xam homo uersatus litteratissimus multisque generibus doctrinae cum tempus non sumeret ad diligenter uel sententiarum uel usum dicendi obseruandum. (|iii(j(Mii lc!iil:i(is !»•. MiscclliiiKM liii»siciisi. . 71. Ald. qua etiam de uita ( scriptisque Lactantii agit. . omnino tamen CeHarii notis textum exprimere solet. Aug. Nouos manu scriptos non tamon de cod.iusit.» I <• i-: «• ni <• II 11. Sed cum Heumannus exagitauerit. 1713) Jiactantiuni . cdiiioiu' :V\'2 su. Proximus editor Lactantii ni. I l|tS(' inTpiiuc:! 1. :.iniini s.consentaneum e est . ]t\ V li. nostrae).»'> 1. sex ueteribus cditionibus Ven.iiiiius. ut ipse Kostoch.itis (liKiin uigor quidnm apparet. 1470. suum excultum. 1472. (\\\).Kl.i (171(») iiKxlcriitii siiiic rcprcliciisioiic tcti«. :5<>7 p. I!)). traditum Lactantii textum perpetua suspicione XXV 11.is (lcleii- i>rt»l).ni«l:iii(liis iii:il('. («'f.inti celehcr :iiinoriiiii ])ost(':i tlicoloi^-us :i. Wiilcliius ihid. huic rei non suflicientem secutus permultos locos sanos uiolentissima auaut ut glossemata uel dacia damnauit atque substituit: •monachorunf iis additamenta prorsus eiciendos esse pronuntiauit aut pro sua commenta qua ab iniuria Lactantium Buenemannus praeclare uindicauit.it(»s). Ven. usus est autem. ohlitus P. fuit XI. . Ipsius e posita est. lioc i|)SO a. XXIX.-issct. ul :it |. ait in Praefatione.. S. 1478 poster. 2. Lact. LIl edit. . «luani- ost d.iniius iic ".«'ii«'ris IdCds III iioiiiiull<is 1:>I cuiii S8. niultii iiiut:iuit i|U. (('1'.irc tciiipt:il>:it IvcspoiKlit I{ii('iici!i. Heulihros I Gottingae 17:56.r i- . Christoph. *)l 11. Lmt.irdoroin iinpetunuiuo re noii deliborata necdum corroboratis uiribus iii tantuin opiis inuobmerat. iii itii com^xit. pr. 1515). Ven.innus. 1497. (|ii<»(l incpti.ini |>l:iii(' iiK-i-cdiliilciii iiimiIiiim ud p. p.

XXXVIII et XXII ss. criticae in La- ctantio factitandae summum est officium iiuilto magis in conser- uando quam docuit. XII. paene uiginti quinque demum annos maturum plurimorum (I. Itaque saepe nostra in editione inuenies nomen Heumanni neque potest omnino eius notas neglegere qui critica libros Lactantii adhibita arte tractare uult. Venio ad eum editorem quo nemo umquam melius de phosii tribuisse Lactantio Lactantio meritus est. recte uero carmen De passione Domini ab eo abiudicasse iam p. rationem futurae Lactantii editionis explicasset. edit. foL b 4 n. 40. unum 42. Deinde totam denique usum uerborum et rerum grammaticarum. Buenemannus quae uera esset lectio Non minor numerus diiudicauit. locos antea in dubitationem uocatos artis sanos esse dummodo recte tractarentur. fructum edidit 11. maximorumque laborum Lipsiae 1739).. in corrigendo positum esse et illum et posteriores eorum locorum in quibus cum codices editionesque fluctuarent. I p. fecerat. 43 — 47. qui quamquam nunc tulit neglegi solet ab praeclarissimos qui historiam philologiae scribunt. cuius editio inter eos est libros qui numquam iis obsolescent. Qui successus illi priraum eo conet tigerunt. III p.LXVI inter plurima illa P r 1 e g m e n a. part. inter tamen philologos quos saeculum XVIII dico numerandus est. Putauerat Heumannus ut nisi eam esse condicionem textus Lactantiani. esse et ueras sententias et probabiles eumque perspexisse nonnulla rectissime quae omnes priores fugissent. quasi alueum coneosque codice duxit. de Taurinensi Epitomae nostr. secando et urendo ad sanitatem restitui non posset: contra Buenemannus permultos ostendens. loannem Ludolphum Buenemannum. Perperam Heumannum aenigmata Svm- primumque editioni scriptoris addidisse. LXXVII). in quod nemo priorum Ipse (cf. demonstratum est. quod quaecumque posset subsidia sibi codicum et editionum id conparauit atque plurimos illos riuos riuulosque. codices antea ignotos paucos addidit recentes Praefat.. a. quae coniecit homo acutissimus doctissimus- que. Cum iam in Miscellaneis Lipsiens. dictionem Lactantii et plurimis eius ipsius locis conferendis . cf. 1716 post 115 ss.

raro ad I 528. 14 edit.o InilxMnhi cx <|Uo iiiulta sp('ct:iiit intcriorcni (|uan(l:ini scnnonis latini pracs(M-tini li.! |>rol". Buenemanni textum Etiam locos graecos uiinus curauit. pclitoiiim :iiil suljlililcr u<'l Imm. iii (juo oinnino ualidiorem quam in illo uenam criticam fuisse concedendum est. ginis lectiones cuius nihil quaedam sequuntur. inpigerrimi ecclesiasticorum patroni. excerptae' sedecim in pa- duodecim codicum continet ad exiguam tantummodo partem Institutionum pertinentes manu Mabillonis ut mihi uidebatur scriptas. paucas.^Go. LXVII ecclesiasticis 'il vi {'l iiiiiiciis.iuri. a. adhibitis tamen aliis quoque. ei liaec ut lianc parteni ctantium cognoscereuelit. utratiue duoruni uoluminum.iin rcctissiinc^juc (ieor^os in proxinia lcxici cditiono loctores saepe delo^ait ad notas Hucnenianni. De eo tamen Mabillonis inueni dictum in libro eleganti quem scripsit Emman. l:>. codd.).ini intcr <'ti:iin i^iurcs iipp^mMct. de epistulae consilio Broglie. — XIII. ueterum patrum ipsum Lactantium omiserint. 562. ]\Iabillon. cur tamen non absoluerit.iiii cx scriptorihug et ciniclc:iiiil. Bipontina a. potissimum oditio consulenda lectionc per- Suas omondatioiios IJuenomannus. sod prudontissime porpensas proposuit 10.ir». admisit. 12129 Sangermanensem inscriptus est Kotes diverses). sit.Sax.iuctoruni L:i- poragraret oius tot^iuc locos ucl (jui siinilcs ucl iii uel oxpil:itoruni congoreret. illi erit. At ei operi manum admouerat lo.iiitur hibcntis scicnti. . nescio num constet ^ Sed utcumque res se hal)et.r i- 1) 1 »• ^' •) III »-• II a. aliorum quoque coniecturas parum etiam Heumanni. Inspexi in bibliotheca Parisina Nationali (titulus ^ codicem lat. .i lcclin coiiriniiiirct iir p. nostr. cuius primus fasciculus 'Lactantii Firmiani diuinarum institutionum uariae lectiones ex antiquissimis bibliothecae regiae mss. admoiiitus retinoret (juae ali(iuid ueri liabere uiderentur.itlil. Postrcnio jul illud (liligentissinu^ uir cgrogius instituit. ut etiani scriptores rcs ot sontontias scriptoris oxplicandas permultos . repetierunt editio Halae. ipso siicpissiiiH' tr. Ihicc roiitc (•oiiiMHMitarii <'st Kihmm!- iiunc :i(l pro l. ni fallor.iiiis copia ('\('iii|il(triiiii l. Hanc editionum Lactantii liistoriam qui secutus mirabitur fortasse cur Maurini. 178(3. cum uberrima (cf.irs aut qiia«' uera essrt inaiini (jinic i. 1764 emissa et.

studia Benedictinorum ad Lactantium scripsit. Bibliotheca Yeter. quam illo defuncto NicoL Lenglet Dufresnoy perfecit (I. de Malan. 115. Opera omnia Sanctorum et Mahillon 11. 1748). Textum huius editionis repetierunt Gallandi. Auctores huius editionis cum id spectarent. 1709. 12107 — 12115. Le Brun ad nouam editionem Lactantii parandam adgressus est. Simile etiam Fritzschii I p. Firm. 1843. II. 1768) p. uarias priorum disputationes repeti- Quae tamen restat ipsorum editorum laus. 226 ss. YIII iudicium recto Sensu tamen suis corre- quodam ducti nonnuUos locos edit. e codicibus xerunt. accuratiora lectionibus tradita. sic significat: Travaiix de D. Remis 1879. praeterea. 571 ss. praeter codices iam notos multi noui undique conquisiti ab iis adhibiti sunt. Le Nourry sur la Bihliotheque des Peres. uol. quasdam habuerunt Petri Francii Bataui (II I p. 12 nostrae edit. in altera parte. ipsi in titulo se editionem dicunt. XXXIX ad 1660). Lengletii duas recepi 99. aliorum quorundam editorum notas uel omnes uel selectas receperunt. Caec.. ut quaecumque haberent aliquid momenti ad scriptoris uerba uel causa erat quod lo. la societe cle Paris 1888. . 1715) p. codices' contulisse Quae diligentia ut laudanda sane est. les continentque Lactantiana inscripta Catalogue des Dissertations sur Ouvrages de Luc. Coniecturas (cf. Oberthuer. uoL IV (Venet. Kukula mihi n. si optimorum certe codicum lectiones ipsae secundum auctoritatem de est. Bapt. Inventaire. Ad sententias Lactantii scriptoribus maxime theologicas explicandas multa ex ecclesiasticis antiquis posterioribusque contulerunt. 'ad LXXX si et amplius MSS. maxime erunt. ita etiam maiores laudes ferret. Mabillonis Chavin erant.. scriptores antiquos pro- fanos modico usu attingebant. inter eos sunt quos Dehsle. Paris. I.LXVIII liaec fortasse P r 1 e g m e n a. Patr. inter quos sunt optimi Parisini. in quibus spectantia inesse R. codicum adhibitisque rationibus philologicis distinctae essent. constituenda uel enarranda conplecterentur. 12. Lactance. Par.). a. Has 'Dissertationes' suas Le Nourry in altero uolumine Apparatus ad Bibhothecam ^Maximam Veterum Patrum (Paris. VAhhaye de Saint-Germain des Pre's. praesto mihi non et Codices autem 12110 12111 olim Sangermanenses. Par. edidit. autem uitae quas ediderunt Euinart. ladart.

21. 'rohiiii ill. :i(lii. I'.).'••• H2«> \\'l 17 IS L!l"> :i'lii. dissertationibus conferendum iudicium Schoenemanni (juo 242 c/cs ss. a Michaele Angelo p.. III ipsa emissa est = Monsacrati s.).).itnmi.")! l"](lu. (cf. \ V 1. p.ii-is. continontoin (|uil)us duas prinias do (juadraginta Lactantii alia dissortationibus.>7 uol. Eomae a. |. 17. illa non sine causa acerbum. prim. uno odidit 'Api>ai"atun! ad iioinmi (jjolii l'ii!iii.M :i<lii.. I S. ille etiam Ucbcr (/as Lchcn Lact. posl.i!iti:mi'.i('t. cuius conlationem accuratissimam s. sclccta (1'aris. quatenus puoris scripserit' dei continet. Lactantium Firmianum' bibliotheca Vaticana iacent.irisiiiain s.. 1754 — 17 59 13 Editio duodecim uoluminidiffusa bus.mi . Kcs. Dec.i. \ll ^ W Ircolnir^M L. quod inauguratur 'Editoris Msagoge ad opilicio luiius ingenium saeculi emendandum'.. librum De annotationes. I S. prim. l*. .iiil. Caelii Lactantii Firmiani opera dissertationum praeuiarum decas prima' ot 1757.i S.I' I 11 1 (• '^ u III •• II a.. I (jUn(jU»* l*arisin. I ) cxprcssit. Romae 1754.i): ('. XVII -". accepisset (Apparat.ii!i oporuin cditionoin'. p.) exhibiturum esse pollicitatus est positam in codice Bononiensi. I.s:j hiic h.icculi» (I. \ 1. u. 243 uix melius de explicatione rerum iudicaueris. jid uitani scripta doctriinmi illinn spoctantia tractaturum so esse proinisit^ coiisilio Tostoa Eduardus illis niutato una cum ropetitis dual^ns dissertationibus proximas ' duodeuiginti edidit inscriptas lii omnia L. uoluniino Lactaiiiii 17.i!(lus . 5 In praefatione nimis edi- confidenter de opera editorum Parisinorum detrahens se ac tionem •cumulatiorem ad expeditum usum longe magis accommodatam' (Apparat. 1"\ Xl\. K(»ina(. I^X I X rjiinmi *Jt)l Liiliii. p. sciiui iiiorc iii(lic.. Habuit dubio quam editor etiam notas sine ^ manu ad scriptas Fuluii Ursini ^ et 'Fuluii in Ursini Emendationes Tertullianum cf. Montfaucon.iuc!io L. fatendumfolia est inter multa paucos esse fructus ss.iri:it' lcclioius lcxliis cl (liiill<>ii. sc l'. p. M. scd 1 sin> uiliil |»hmc uoui Mi^nie Sl A. quorum primum. decas secunda'.l. uix aliis censet. r. grammatici generis sunt.iiii r. p.i(l(lciis U'Vc II. \.irisi!i. IX— Dec. Bibliotheca . Schoenemaunus p. est Do his p. closiac ipsi .iill:iii ('ollcctio ss. \I! « — :>ll '\.

etiam Oehlerum. Antiquorum autem ac proborum codicum usu. 751. quasdam de uiginti posterioribus dissertationibus suis commemorat (uol. 1842. in notis adiecit uel in locos infra datos). Aldi n. . Eritzsche Lactantium aetatis (cf. In Gersdorfii Bibliotheca Patr. et stabiliuisse Tamen ut uiri illi et optimos codices uiam rationemque artis criticae nostro demum saeculo excultae parum nouerant. (uol. I p. satisque politum. p. uol. atque hac in re errores dubitationesque quantum fieri posset tollerentur. multo minus illud effectum est. tamen deinceps firmius rectiusque conformasse. XXVH'. XA 0. Lips. Bibliothecar. nostr. 4.) usus textum commodum (cf. Itaque quod nostrae editioni praecipuum officium erat relictum. 20). posteriores eum. edit. sciretur tandem quae esset genuina ac uera textus Lactantiani memoria. 12 'Dissert. 4 'Dissert. eccles. id quod etiam locis infra exhibitis ostenditur. 215. XXV'. ut nouae plane atque antea ignotae lectiones eruerentur. In emendando deinde scriptore et in adferendis locis tot auctorum eius et expila- torumque quid post curas tamque acutorum doctorum uirorum nobis contingeret pro uiribus temptauimus. II ad Inst. 1 p. XXX'. lectionibus quam codicum recentium editionumque saepissime ualde inter se discrepantibus. 123 C. I 2. XV).LXX Andreae Scliotti. VII II p. edidit. Primus fragmenta addidit. Haud raro in notis onis constat in lectionibus codicis Bononiensis part. X) Fr. A cod. p. 3 et 8. 5398. III ad Inst. II 8. prim.) numquam tamen editis. cum primi editores textum Lactantii in etsi fundamentis non satis solidis posuissent. V ss. 15). I. al. 120 Tertullian. 4 'Dissert. I ad De opif. Utilitas tamen quaedam liuius editiDec. 23. Editionibus nonnullis infimae confecit I p. aliorum (cf. (cf. ut. 1844. latin. prioribus et ss. . P r 1 e g m e n a. cf. hoc. ita labores eorum parum certi constantesque fuerunt. duas etiam emendationes eius recepi ad I 612. quidam etiam deprauarent. uol. I p. in iusta Lactantii recensione constabat. Vidimus igitur. quarum Eduardus partem modo uel textum induxit (cf. Aldi Manutii Pauli f. codicibus quibusdam II. XX s.

ir. Goldnerus rector gy- cum Buenemannus. p.inien etiani lUieneI j). d»' p.uitii Antu(M*i)i(Misibus Graj)lici \'>'\'2 ct tiyinnici l^-W^ et 15. III. post b 5 ad n.ict. librum. J^\ \ \ l]\ . liiiit-iiniMiodo l. ira dei editionem separatam a Pfaffio De editione principe disserui.i lilHT 1)«* ojjilicio csl.55.i. :i.17. ss. in qui de opilicio Dei inscribitur. in apparatu eum ne appellet quidem. L. Dauisius (Cantabrig.! cst ('(diiiiKMiin. Nihil proprii habet M. rcjtctit. . dei ipse.is rocepit: in a. :ij).icposit. ul)i Germaniae mnasii fuit. 15 II 1. ex <|Uiie tjinuMi (|uil>iis c\(Miij»l:i ikmImi s^MMptoris (.nn Stelsiana (Antuorj). quaerere uidetur esse: sed tandem destiti. qui (Praef. Non liber De opif. editi(.i|). (1 vniirKMmi. (l«*i iaiii (MlitioiHMii.u*isiis. Mnisini l. a. Editionem 'ex emendatione Goldneri' 1714) frustra a plus duodecim bibliothecis ne Gerae quidem.itini (Muissiis (Coloii. lo. sed 'Observationos in libellum Lactantij Firmiani.inl(' miiKtrilms MiJisiui csl Liicl:iiilii S('ri|>lis (|ii. opuscula praecipua quaedam'.|. noii rcct(^ Len*(letius \XX1X non eti.)nibus prodiissent': unde Erasmi notas esse ut (juidam dicunt.MHj. t. 1514)."»(i(i. a lodoco Willichio dictatae' Schola Francofordana ad anatomiam et physio- logiam corporis humani spectantes editae sunt Francofurti ad Viadr. cdil. Epitomae I p. s<»|>. Mditio Siiii. |:. |i. — — Libri De s. ali- cditioiiibws (lescri])t. 1570) inesse j). liiin iii cditionibus .M:».i. Eouth. 1718). et Coloniae.ie sunt (Ju(Mitcli:iii:ic ((!oloii. dicit. 1858) p. II (Oxon. 1470 usum esse dicit. 2) Goldnerum editione Komana a. \ ss. nulhim noui. — ed. recepit.1' r ti I <• <^ i) 111 (• II ii.i. (liclmii liiuid |(Je niro Iijk.et emendandum explicandum I. (luaui ideni sod piuicas XL comruemorat inesse. EditioniMu Parisiiunn uidi.nino .')^!)) cimIjmii . 299 ss. I. 1551. qui Epitomen inter 'Scriptorum ecclesiast. LXXVI et Multa contulit ad eum lo. uol. iiKUinus integras c. 1542. c\\ sii|ii:i XXXVII c\liilKMil s. nota(i eius {)r. lulnotatiunculas *quae etiam in aliis quibusdam Lactantii conicio. et Argentorati (^Gerae petii. fol. Lips. Dicit utilos. confecta part. l*. De editionibus carminum XXII dictum est. XoriiiilxM'^^ s. |.

Marn(eliana. 1471 (Venet.). 1563).).). 12. Thom. 1553. \ De opif. 1502 (Venet. XLI 6. 1579. Lugd. I 10.LXXll P r 1 e g m e n a. Bat. Is. Egnatius (Aldina prior. Stels(iana. . Galt. Betul(eius. 1570. 1587. 1541. Sparkius (Oxon. Cant'abrigiensis 1685). Colon. (Paris. 1594. Gdlt. 8 eosdem| 1470 et posteriores exccpta Bostochiensi 1476. ira 57 (62) <3>. Bip(ontina 1786). Eduardus (a S. Parrh(asius. 1739). Colon. s. 1561. 1735). Rom. 1476 posteriorcs. dei. o Kastor et Pollux sierunt. 1476 Stels. alternis uerberauit: eosdem poetae mori narrant. Grapheus (Antuerp. 5 1 — 12. Gryphius (Lugdun. 1544). Gotting. Gall(aeus. : 7. 1468 (Rom. 1521). Cell.).). 1468. Gall. pr.). i630). 8—11. 1842).. Lips. 1548. 5. (Veneta posterior). Antuerp. 1474. Torn.). 1476 posleriorcs excepta Bostochicnsi 1470. 1472. 1545). Thj^sius (Lugd. 1478 post. Spark. 1471. 1511. Fri. 1529j. Inst. Hcum. Aldina altera 1535). Xauerio. Thys. Cant. s. 1718): Heum(annus. Lips. Lips. (Veneta prior). 6 4—6. Basil. Basil.erus. 1650). eodem 1465. 1532). Gijmn. Paris. De 2—74. 1556. 1509 Sunt autem hae Venetae 1509. 1698). gladium 1465. Torn(aesiana) post(erior. 1478. 1543). 1561).) Bucncm.). 1524. ((jui iamcn liuore et iniuria cuni. Fri(tzschius. Lenglct. Antucrp. Paris. 2 s. Pfaffius lEpitome. Eomae 1754 ss. 1587). 1521. postea Torn. 110. 1555). esse gemini de- nam et dolore iniuriae concitatus Idas alterum gladio transalternis uiuere. 1472 (Venet. Cell(arius. Crat(andreae. 1736). 11. post. 1494 (Venet.). dum alienas sponsas rapiunt.. 1684). Caesen. 1490 (Venet. 1539. additis praeter selectam codicum uarietatem lectionibus editionum priorum. 1470 (Rom. Dauisius (Epitome. Erasmus (De opif. 1465 (Sublac). 1515). Betul. Iunt(ina 1513). alterius 1465. Is^aeus.). 1712). 1652).). Quent(eliana. 1565). 1476 (Eostoch. Lengletius (Paris. Marn. Paris. liuorc omncs ante Fasigladioj 1470 ei telium. Kduard. 1532). pr.). Basil. WalcJi. Inst. 1497 (Venet. Bip. 1715. 1474 (Eom. 1493 (Venet. Bat. Gymn(icus. Torri(aesiana) pr(ior. 1567. 1525 (Paris.). Epit. Fasit(elius. Buenem(annus. Lugd. 1748j. 1613. 146IS. (p. 2 dolorej labore PV 2 dolore] Fasit. Seqiiuntur loci Lactantii de quibiis anto dixi II s.). Delphus (Paris. 1513). 1478 pr. Qnent. 1570). ct 1468.). Walchius (Lips. Grj/p/i. utroque loco alternis| 1470. 1660). 5—12. 1646. 5—9. 1. Thom(asius.

Lcnglet. supra 16 indicaej (ucl -cq) 1472. I . pr. Eduitrd. Stels. Graph. Egnat. TJiys. ast cach» iljos (|iii(l ii' ti iicl»a t tcrra sci»iilto8. Fri. Egnut. HM) HM) — . siii ac iicl>ulo Mcrciirius ail t'aiiiaiii rc]i(|uit iiisi incui"nain (Inciiit 7 IVaiuluin u» siiariiiu? scilicct (liu:iiiis.solfiit. SparJc. siiiipli- (|uil)iis cittM'.. Eijnatius in Corrigendis (ad p. 1400. Fasit. 9 caelo . sed in adn. post sententiae cett. 1474. 12. 52) deie uersum. ante Fasitelium nimirum Cell. Crat 1525. iindf' ucrsum graec. al» (|iiia loucm sc(l tiir«i solus ouiniuin illc Iriiimiiliauit. Buenem.: illos 1470. et ptostcriores. Stels. inoituos cssm tostutur. e. GrypJi. Stels. lunt. Betiil WalcJi. (Jiioit. omittunt 14G5. Dclph. 13 indicus| 1472. 1497. QHcnt. Cant. 1493. Gymn. LXXIII inoi-laliiiiii iil iiiiii sint si-iii*'! iii>ii (Ifdriiiii iinii taiiliiiii.. Heum. caelos 1478 pr. 1407 Marn. Betul. alias Creiam^. 3Jarn. indicis 1407. hahcnt Crat. Torn. Gall. SparJc. Cell. sedj sodA: ct post. anfe Fasitelium. Ggmn. () ab rclictam et re. llclciiam Ir. et p)Osteriores. T\isit. 1478 1493. Thi/s.• >^ I) in I' n n.. 14(>5. WalcJi. omnes antc Eqnatinm in (\)rri(/c>idis (in textu lat. -^u-i^ooc j^r. tVairis intcrcmiiiriccm.. post cum Venet. Fasit. cxcrcituin liidos aiiiorc dclx-llauit. pr. alio at^iue i^roditriccin. Heum. ne uideretur nt spniria damnat. et ala.. Fasit. ab ainore ac libidinej Bctid. 1410. lunt. sodj sed c\ SILM lniiusiii(»di| eiiisinoili S. 1474. celos 1478 post. (i. sedinadn. Torn. postea Torn. TJiovi. liidicus iiiaxinius ac libidiiic pissiinc 15 uictus ost iiir d(datus ciiini Crctam cuni scmiuiro C(»mitatu iii uanctus Tiidicao ])atris 1 ini^udicaui inulicrcm iic lit(tro ac lidiicia uict<jriac illain cssc iKtluii. Gymn. Bip. WidcJi. Biienem. 1468. Js. Crat. Heum. 1468.. 1525. et p)OSt. seilicet om. I' r .s. (e cod. ante Fasitcliiun : Indicus ille inuierator maximus (del. antc Fasitelium. TJiys. (sed in marg.itrcs iiuiii «uui tjuM-n-t priiiripcs uiiiris atlsiilciitoui Prianio si- (•uiittos (Jracciac rrco^^iKtsccn'. Marn. Fasit. gracc. Is. post. et posteriores. 1472. Galt. liiltcrmn patrcin ikjcossc est suiiatu (lcoruin H jtracter siiinuiac auctoritatis primaciiin' cssc scntciitiac. 7 tiersum lat. hahet). iii J) iiiiiri licft. et posteriorcs. post. Eduard. 1478 pr. Lcnglet. TJiom. 14 Cretam] omnes ante FarrJic(si'iim. mudi JIM 13 ol amorem 1 at<iue (^jul<iuc J\lJ liltidiiicni //j/ 14 coniitiitus ll^^^M pr. et lat. Quent. post. 1476 comiiaius (cf. suhiccit (»ra- (Mus liiiiiisiiiiMJi iii-rsiiiii : liacc Iiir ait. >•-•! niiiiiiiini miHcrrinii. postca Gymn. 1525. Fasit. (rf. tioiii solos aiiti-m su(»s r<'<|uir('rt'. Gcdl. Emmanuelensi Cantahrig. jiost. 1404. 1521.). inolitus (uel inclvtus^ cett. iiiuictus iinpcraior cst. Heum. supra omnes ante Betulcium. GrapJi. inclitae (ud inclytae uel -te) cett. Is. Is. Iios iaiiifii llHinfnis aiiiltnK iioii lit iiooiau . alios cett. Thom. nimium prohat. Bip. Graph. (sed in marg. ct poytcriorc^ excepto Gi/mnico. indiciis 1403. in textii. Bij>. Eduard. (luxit. 10 necesse est ante in senatu] Torn. Farrli.in textu. 1497. ob amorem ac libidinem (cf. Cretam). 1410. 1509. Haec ait. Gi/mn. inuicius^ coni. Grj/pJi. et substitue tu? ^octo. supra SJJM) eius] 147 J. 17' prodite (sic) 1476 1403. Fri. tob? ^'V"') vat^/^"' (Tult. inolis 1478 pjr. Cell. postea Torn.. Diam 1'arrJi. Cant. scilicet^ 1472. quia palacstraiii iii ct lyraiii priinus iiiiiniit. cett. Fri. 1502. Buenem. iiimium niollis uidcrctur.

1497. 1476. pr. et posteriores. post. 1472. horuni omniumj Thom. et cett. post eum — 6. 1476. expugnandaj 1471. in — • — Inst. Delpli. 1476.. omnium horum omnes 5 necj 1471. iniuriam etiamj enim 1472. 1470. . et posteriores. ante Fasitelium (i()\eY'<x\i\\Q pmma 1470) 12 iWu^] 1472. Parrh. 1468. 1474. quod fit contra naturam. 1478 pr. 1490. 1470. sibi uiiidicauit ac Liberam fecit et cum ea ascendit caelum. Thys. 1493. et posteriores. quorum domos illud lo atque infamia plenissimas reddidit. 1470. nisi etiam sexui suo faceret iniuriam: hoc est uerum adulterium. post.. 1494. II 11 (cap. primum. 1502. 1509. post. 1474. 1478 pr. 1502. (sed haec lacescitus^. ac turpis esset omnes ante Fasitelium faceret iniuriamj Fri. Parrh. 1476. persecutus (uel quutus^ 1465 1468. 1478 pr. prima sua pueritia inpius ac Maximus nominatur. Egnat. 1470. iudicari solet tolernbile cett. inpugnanda (uel imp-^ 1465. 1497 10 tolerabile iudicari soletj Fasit. 1471. 1476 et postcriores. Is. ali. 15 esset ac turpisj Fasit. 1493. 1478. si in expugnanda feminarum pudicitia maculosus esset ac turpis. (cf. Gothan. 1494. iudicari solet intolerabile 1465. 1478 pr. supra S. 1497. 12 editores pauci). 1474. non 1465. post. 1490. postea Torn. idem cod. uero summae regium puerum rapuit ad stuprum. et posteriores. 7 lacessitusj 1472. nonne a paene parricida deprehenditur. Heumanno Quent. 1509. 1525 et posteriores. lunt. Gymn. 4 ante Thomasium. illam 1465. acj Eduard. quod humano generi principium fuit malorum: quibus uictis et pace in perpetuum conparata reliquam suam uitam in stupris adulteriisque consumpsit. 1468. 8 — 11. non possum. ac sceleris. post. post. Orat. Walch. 8 coperata 1465 9 suamj ub 1493. quod nihil 4 quam 1 facile est redarguere mendacia! difficile 1490 redarguere mendacia) Quent. et posteriores. 1490 14 in om. in marg.) (cf. per arma cepisset. parum enim uidebatur. 1471. 1472. siipra HM) 2 ad in caehim caelos Quent. ante Thomasiiim. quidV horum omiiium pater luppiter. cum patrem regno expulit ac fugauit nec expectauit mortem decrepiti senis cupiditate regnandi? et cum paternum solium per uim. 1474. faceret priores 16 uere hoc est naturam glossema uid. 1471. Torn.LXXIV pudiatam 10 pariter iii P coningium iii r 1 e g m e n a. quod i5 1 1 acj et RM (e 2 caelos 8 BononiensiJ. Delph. 1468. 1468. bello est a Titanibus lacessitus. qui in sollemni precatione Optimus uirgines 5 11 omitto quas imminuit: id Amphitryonem ac Tyndarum 12 dedecore inpietatis praeterire enim tolerabile iudicari solet. 1493.

1472. 1502. t. | .. B) 12 dictant Walch. supra B) 7 atquej 1493 et posteriores. quod hic et 4 eicit Htiini. B) Eduard. 1'uit nocesso coiipliirihus lucnsibus iacero proiectos. 1490.. si considcrtjt iiilans. supra B) 19 ac non et humore illo terrae. (e cod. in<'UtUH iion habobant ac (liciiiit. cett. B B 5 est| esse 18 fusus B B 11 tanien] ergo permultis mensibus B B mendacia redarguorc et posteriorcs.uel caep-j cett. nisi quod Betitl. 146S. (cx cod. in adn. iam terrao. 1493 et posteriores..I* r u I (• ^^ II jii (' n !i. Graph. 1476. cett. 1493.-int ogHoiit. 9 elementuni 1490 10 aliqui. (|ii(i(l iioii . aiit 2 aut om. 1494. 1525. (e cod. 1497. Crat. Fri. iii uido ost utrumiK' eodom loco ot monsos ualucrit 20 oodcm ac sui 11011 modo quo otVusus iacere pcr multos (dirutus ct uiiior(> illo quem iinuiii alimonti ^^ratia iiiixtis ministrabat. t. eieetos Eduard. Fanh ante Parrliasiuin.Betul.. Heum. post. (cf. 1493 i 1 tauien] ergo Eduard. quod Eduard. hoiiiiiics iiasccrciitiir c tcrra. aiit (11111 ii»c sol ct luiiii Hstra (liiiiiia tiiiir iimu (•r. coeperit 15 eieotos 17 iani om. et posteriores. 15 compluribus] Quent. quam pluribus cetf. aut priores 8 esset 1471.. ut duhium Qucnt. h. 1474. multis mensibus Eduard. est eiFusus cett. an non et Eduard.s o)n. facere 1465.1472. I^X \ \' potcst 1'iiiiii ('ssi< iii lioc (*t iiiiiiiito.. t'ss«' iioii iiiodcratio. 1509. nisi qiiod er minute script. Delph. 1 quod| J472. Torn. Fri. uidcaiiius taiiini id dictitaiit p(dut'iit. Galt. t. B) 18 eodeni modo et eodem loco omnes fusus est Eduard. quod . supra codd. Buenem. B) 17 iam om. (cf. caeperat (sic) Eduard. Lenglct. i. post. Farrh. i. 'inca. pr. Eduard. i. 1472. post. iioikIiiiii iic iiatis aiiiiiialibus ali(|uis uti^iuo prouidit liorn^rct. ut aiiiiiialia rec«'iiH (|iiao si coiistat idcirco iirl ^ cdita 10 iicl hahcrciit aliiiiciitiiiii iioii halx-rciit pcriculuiii. 1. quod Cell.. aii iicccssc cst ut ali(iuis ditiiiia iiisi iicscio ([iia ratioiic (luis i|iMiiii auteni (|Uod . 1474. (cum cod. an non quod ut non et humido quod coni. donoc jq uix iiifans |j contlriuatis noruis moiiorc so Iocuiikhic mutar(f tiori possciit: ({uod intra unius anni spatium potcst. 4 coeperatj Fri. Eijnat.rat coc^iHfVat. (|iian curHiis eoruiii toiiip(. 1478 pr. quem] Lenglet.). Eduard. ct corporis iiiirgamoiitis corruptus(|Uc morcrotur. estj csse Fri. fieri 14 72. fit 1493 5 esse prouidentiamj (ex cod. ct iii i<l qiiod ii)siiiii si liii sit 5 ut prouitlciiliaiii iicccssc i'iiiiii cst. 1470... 1468. 1478. :» cum ijisis siiiiul (lcindc. 1502. Fasit. B). 1470. lunt. cett.sic |icrinaiH'at ut coopit. prouidentiani esse cett. orliis tcrrao css(! descrtus atciuo incultus (acta. quia incoepit (sic) Gt/m)i. Eduard quam cupluribusZ)(e//^/i. (cf.S pr. 147. 1478 pr. recenter 1471. ceit. pr. 1476. ac non et h. 1478 pr.e\)it (sic) '-i acj Betid. 4 coeperat] P. post. inciduiit (liiod iiiiixiiiK^ tu^niiiit. 1471.. potost prouidcrc ticri dcusV iit. intcUei^j^ct ijrolccio ali(iuis (luaindiu ct (juihus niodis educctur non 1:» potuisso ciiim tcrri^ciias illos imcros sinc ullo educator(. recens 1465. t. Sfels .. ct ^nilKMiiat. Mani. ]irouidcrit. ut — iijisc(3r(*iitur. nutriri. ac non h. Bip. post. 1490 13 modis om. post. e coniectura Heum. h.. coeperit (uel cep. 1471. 1497 cett.

. 2—3 (— est. 10 uirtuti Betid. post cum Fri. 1497. post. 147S j^r.. Grapli. Fasit. (sed in adn.. uhi dele sola. 1470) excepto Delpho. ptost eum Heum. Is. 5 ea cturus JRS HS 6 retenta] repperta H 9 ergoj ergo iustitiani redu- ads-^j Fasit. ante Parrhasium etj omnes ante Fasitelium. quid cett. pr. et ut cett. 2 Rediit ergo species illius aurei temporis et reddita quidem terrae. Crat. Parrh. ct posteriores. cett. qui fortasse aliquem cum priorihus liahet 5 eam] omnes unte Fgnaf. Buenem. noii omni humano generi sit data nec in si eam multitudo uniuersa consenserit. — -> enim deus bonorum ac malorum uoluit esse distantiam. noii sit retenta reliqu. pr. 1502) posferiante Pfafflum. 1478 pr. 6 (a qui auteni). 1497. et priores 9 po. ut qualitatem boni ex malo sciamus. Marn. Walch. Cell. sed uncis incJusif. Delphus CLXXII^ 'legendum est: ut et nialunr 2 quod] 1494. 1472. *ut deest in 8 i^atientianique] Pfaff. deus ergo non exclusit malum. Thys. ea (cf. 7. eam prohat). sola omnes ante Egnatium in Corrigendis (ad p. Betul. 1521. et posteriores. Graph. 170.in adn. primatur quod ex certamine inpendet duas maximas innocentiam patientiamque. Gryph.LXXVl Iiist. 1525. Fri. 1471. supra HS) Egnat.. cum haDauis. et cetf. 1490.. Galt. Galt. qui reiecta scrihit Fasit. Gryph. Walch. Crat. quae nihil aliud est quam dei sed moueat aliquem fortasse. ores . Torn. Torn. Gymn. Eduard. 1 s.. Stels. sed crucihus inclusit. 1407. et posteriores cxcepto Isaeo. MS. haec sit iustitia.si ergo add. ante Fasitelium 7 ac] (prima non add. 6 sit retenta] 1465. post. Marn. p)Osteriores aliquem fortasse] Fasit. item mali ex bono: nec alterius ratio inteUegi sublato altero potest. 1 ut et| 1472. cum iustitiam terrae daret. 126. om. 1476. assignata (iiel 3 ante pia add. post. tamenin Corrigendis fol. sit retenta diuersitas. et posteriores. Lcnglet. 34. 7. Hemn. Quent. diuersitas). 1502 'a natura frangitur cuin liabenius: legendum est: et posteriores. in textu Thom . Thom. Coliibenda est ira . Sj)ark. Gall. supra H) scribit. auaritia frangatur. haec Gnjph. Cant. j)0st. sed paucis adsig-nata iustitia cur a 5 hanc deo. 1525. Walcli. in textu sola liahet) et post eiim Venet. patientiani 1492. postea Venet. om. 1408. et i^atientiam 1403 et (excepfis cdd. Torn. Ggmn. et posteriores.. cum patimur iniuriam. et posteriores excepto Betuleio. iustitiani reducturus (cf supra MS) Fasit. et ut Fasit.. Fasit. P V r 1 e g 111 e n a. 1531. et ut et mahun conuirtutes. 2 paucis assignata ads-) paucis priores (uel p]pit. Bip.' Bfaff'. lo ut ratio uirtutis constare posset.. Dauis. sed refutat adn. 57 (62) \3>. Torn. Heum. Buenem. magnae hoc disputationis est. qui sit reperta (cf. 5. teneamus. Pfciff'. cur 3 unici pia et religiosa cultura.

: 'MS. coiii|)l. Thom. uarietate cett. Spark.i rospuiiiit duiii scruioiiis />'•.. liucnem.uii siaiiiiii iniiii('r(t. lcgcrc i<> lualmit: css(> ucr:i.. ante TJiomasium omnes. uerissima esse priores 11 suauitate] in mary. 1. 2 post latrocinio add. Jictul.. Pfaff.post. orationibus] cantionibus ParrJi. Jiiiencm.. 1493. cf..i. . numerosisquo| uniuersisque GrypJi.si. Ll I adu. aut furto doost in MS. Buencm.iti(iiiilMis :i(l c. Buenem. 1A\ cst iii \ II lifiiiiis *|iiim1 s. qui] Pfaff. lliys.se m sitj in marg. 1497. Heum. nec cett. DclpJi. JJauis. aiiaritia hjfnat. ('facile traduntur: traducitur legendum est''). ii. iicrissiiu. TJwm.ic))(> (lclciiiiiiii. TJduard. posf eum Is. iit taci^aiii c. 1509.1478 pr. TJiom. supra [>. TJiom. 1490.. ct pnsteriores.si uidciiiiir Jiiit 7 lacilc iioii crcduiii (|ii:icriiiii siiiii discrti iuiiiio discrta iiac». ita om. Buenem. '^MS.^ 7 et 17 'Jt.c\m\tm. 1490. Cant. (iull.s(|im iiiciitis liirorc jtcrtiirltciit. Dclplium) et Veneta J5QJ. SjiarJc. et posteriores. 1478 pr. cortis cum ParrJiasio. )\ oapitur| cruditm Ilrit. pr. dubia cett. adn. ctpostcriorcs. et posferiores. ibid. post. Crat. status in textu Is. (iall. in adn. Gall Pfaff. 7 traducitur] DelpJi. TJwm.. 6 a disputationibus Eduard. J''ri. scd diilciji. c(iiiiposiiis :iru:iiiis ccrio (•r. Cant.itis aiil cst.iii(litii.iiiiiMii aiit ad alios (lc ' iiccosso sit (|iii jMiiKiiircy sciisiis - (|ui il:i c.itc c:ipiuiiiur. 1). Thom.'):Jl. creduntur 1472. post cum Jlcum Eduard. om.iiitilMis iiitiiiios s. WalcJi. in textu Is. nipilur /liP Auaricia tVaii*:"aiur (um liabc. CeU. Bip.. poruenire' 4 intimos ita saope] Thom Is. quia priores 9 malunt] Is. 5 certo] in marg..vtu Ts. rapitur cett. 1493.s Iust'. traducunt 1472. Pfaff.. sed dulciaj in mary. non' SjiarJc. Bip. in textu Is. Egnat. Walch. 1509. 1502. 1494 perturbent] in mary. Delph.iiiiiis' JicljiJmx iliid. (|iiis ciiiin aiil liirnr iis coac^TiiHinliH 2 iiiorto iit JaliiirMi'*' (|iiiM' l. . illis iiidciitur iiorii:itcui. Is. intinios om.i (|u:ic :iuril)iis hhiiidiuiiiiir. a ii. TJiom. ^r. facile exceptis maryinc Thomasianae certuni sit et ct postcriores. Ji-) omncs antc J'faffium. Torn. in tcxtu Pfaff. certe' Pfaff. capitur] eruditus Jirit. in textu statum perturbotur cett. 1 coar^iiciuii. Walch. Stels. JJclphum) conjj^orcndis (cf.. iioii .itur:i pnores (sed cf. Eduard. lran«.ilrocinio iMoscripiioih* . 'Copositis caeteris orationibus: legonJum ost: copositis eertis cantionibus' HelpJms ibid.. .V. et posferiorcs.iniiiiiil)iis ir. ef posfcriores. Ilcum. (scfl 1 coacoruandisl J]fajf. JPfaff. ef reliqu. .nt'. aceersit (^acersit J4f)7) I*arrh. Lenylet. nonj omnes ante Fasifelium. et posteriores ante Pfaffiutn J)eIpJto ihid : *accersit pcrueniro: le. uolunt cetf. Bip.Mtur in marfj. lunt. rcliqu. Marn. sit omnes ante ParrJiasium.1. Ji\h(ard.i. post eum Cratandrca 1532. Fri. Dauis.) Is. . J^faff. Pfcfff. .i(liiciiiir.. tt posteriores. Fri. o neces. Dauis. 1494. Heum. in adn. (in textu cortis^. su:iiiit. arte coni. cn'/ .ir cett. coii^^-orciidis II•/. et posteriores.. ParrJi.. fran«. creditur ParrJi. . ip.. 1497. 'non facile credunt: creditur legendum est' DelpJi.. et posteriores.U. Dauis. et posteriores. cii. Pfaff. aut furorc omncs ante Gijmnicum. 10 esse uerissima] Pfaff. sitpra cod. Gryph Quent . ct postcriorcs exccjtta \'cneta l.. et posteriores. (in mary. Cell. Galt. 1502. Lcnylef. ceteris (uel cae-^ omncs antc ParrJiasium. (sed cf. TJiom. ihid. (in textu aut furto. tva. post.I'l ul.iiiiiiir . in te.iiit <lis|)iii:itioiiiI)iis iiiipioH (|iii:i ciiltiis tacijo iii- iiidi» csi (juod scriptis (|ui :iiii cjudosiibiis. aut furto Gymn.in tcxtu 8 credunt] 1494.

post.. Gall. V) 7 ille] Thom. Buenem.. Cell. G quae pro bonis habentur prospere ne paulatim consuetudo et iucunditas earum rerum sicut fieri solet in animum tuum inrepat. Gall. Galt. Fri. Is. Cratandreae 1521 et 1524. (in textu). excepta Stelsiana. et posteriores excepto Eduardo. Is. Cratandrea 1532. Galt. et posteriores. 1478 pr. summa ergo prudentia est pedetemptim procedere. po^t. nullum prorsus uerbum est in edd. et repetens iterumque moneo 1497. Spark. Delph. (prima 1470) saltus insidet] omnes ante Venctam 1502.. Quent. ne possint prouisione uitari. —9 — ( mireris). Galt. Torn. repetens iterumque moneo 1502. B). 1490 6 autj omnes exceptis edd. Fri. Cell. inouco Is.. Fasit. Crat. e coni. pro laqueis haec omnia quae inlicere subtilibus. 1478 pr. ire 1472. post. Stels. 1494. Walch. Fasitelium. Quent.. Bip. post. 9 saepej Erasm. supra cod. post. repat 6 aut] BP. Thys. Heum. (sed in marg. (sed in marg. Quent. 147 L 1476. Stels. 1525. post eam Delph. Spark. post quibus ergo eam Quent. et nam et ille conluctator possunt. Heum. Marn. Erasm. Graph. lunt. (prima 1493) 4 ante inrepat add. quia dubia. r r 1 e g 5 m e 11 a. (e cod..inrepat] pr. 1471 1474. in qua om. Ileum. ac B^PV post tuum s. B). Spark. dei 1. Bip. Graph. 1478 pr.LXX\lir Dc 5 fluere. pr. Fri. Lenglet. Heum. ex cod. (e codice suo). 1468. Ediiard. Thys. Thom. Bip. ipse cett. ego cett. Gall. Erasm. Eduard. supra cod. (ex cod. et ille omnes ante Thomasium. post Egnatium Erasm. 11 ne] omnes ante Bip.. 8. Eduard. om. et repetens iterumque iterumque monebo] repat cett. repctens iterum iterumque monebo Walch. Torn. Cant. Is. Qiient. iterumque] codd. repetens iterumque iterumque monebo Betul. post eum Marn. Lenglet.. irrepat] Ileum. Buenem. uereor enim 5 7 faliacia. Gymn. Cant. 15. 1470.. pr.. codd. B) Eg)iat. Walch. Gall. in adn. Heum. sicuti nunc uidemus. Crataridrea 1532. 5^. ideoque te moneo et repetens iterum(que) iterumque monebo. uel cett. in textu ut 1493). Thom. Thom. hab«t et quidem tam hominis ut effugiant. 8 mentis aduei.25. TJiom. sensim (cf. Cant. 1476.). 1468. in textu. Fasit. quia dulcia. Heum.. 12 proccdere] Thom. Thom. Vergil. (cf. rec. 1472. quoniam utrubique saltus 1 et] BV. Cell. sensim in add. uerum etiam insidiosa. et repetens iterumque monebo Lenglet. et repetcns— monebo om. post eum Is. quae sunt non tantum tibi Et quidem laetor omnia sed ita. Eduard.. Stels. Eduard. Biienem. Gryph. l. Fri. (sed in . exceptis Veneiis 1497 et 1502. pr. Marn. Gymn. ego P 4. Betul.. iterum B^' BPV V 1 Et] Ediiard. Buenem. Betul. Heum.. Bip. Grypli. 3 etj omnes ante Venetam 1493. Fri. (in marg. ('ex uetustissimo codice^. (probat. nec Fasit. Cell. Thys. Thys. Egnat. Cell... rcpetens iterumque monebo Parrh. in quibus ac habere se 1478 post. habenda coni. 1465. et repetens itcrum iterumque monebo 1472. ne oblectamenta ista terrae pro magnis aut ueris bonis habere te credas.. 1509. B). x)ost. Gryph. Lenglet. 1465. et repetens iterum iterumque moneo 1493. Spark. in lector Delph. Walch. si nihil de statu mentis inmutent.). Buenem. Torn. incedere ceft.sarius noster scis is quam sit astutus idem oculos lo saepe uiolentus. opif. Gymn. Buenem.

uudc uihil prorsus eftecit textu habeut.. 1494. J4:70. id rac(M'c t(nnptassct. 5 ut uagetur] J465.>^\ (ialt. J47J. ThysLenglet. et posteriores. Walch. Graph. pr. et posteriores. Fri. ('Waqc ucrba aberant iu clfcfit (cf. 2 prospciiis| h'rasin. nihil et in cod. l'asit. om. post. Gri/ph. J476. Ji) Thom. Is. iu texta propriiis^. J474. J472. Bip. (prohat iu adu. J468. J470. |^\ \ \ I iiisitli^l ct (•llfiis. Gall. iieque lionos deberi deo. 1 oni. pr. lirdil. Fasit. ad et iu martj. Cratcmdrea J52J. prcpriiib 1' naiii 15 {tu. Cratandrca /. post enm . iii iiKin/. Stels. (^)ueut. salutis (aic) insidet tiias iufidct (iraph. J47J. Stels. Graph. GymnGalt. non irascitur colenti. 1 174. 3 desciueriut Gall. pr. Is. J478 pr. Graph. Cum saepe 7. si hihil praestat6. Quent. om. I iuciilil iiif. Thom.I' r u I r '^ i) III . (sed in mcwg). (ii/iiui.s| />' 1'.i iiirtutf si potus. onmes ante Egnatium. Ileum. P 1 Nam] (cf. post.1 philosoplii per ignorantiam ueritatis a ratione errores inciderint inextricabiles 5 — desciuerint atque in id enim se solet his euenire quod niatori uiam nescienti et non fatenti ignorare. dum uagetur 1490. post. Betiil. 1509.. uiliil pn. Torn. supra cod. Ihirrh. Torii. Marfus cniii 'j'nlliiis uir iii^^-ciiii siii^nilaris hc rc piiblifa libri». sed iu adn. (|iiiliiis iiiiiif iit)ii agis pin tii..i. 147 S pr post.. Maru. Thom. Bueuein. itHt|iH' ros aiit tuaH foii- ])r()si)«Tas ttiiniiJis. «iikkI — (jiiod (ifliciuin 12 liac 6 (1(1 causa inaxiiin' iii siisfipioiitliun (|ii. Gyinu.. : — uetusto fodifc'^. Marn. 1497. Galt. Gymn. J490 et posteriores.2 nec ullus metus. Cell. JJelph. saluti insidet 1'arrh. adu saluti iiisitliat l:'t()jj.iciilii iii |H'(lilni. Is. dum 1 nam om. (sed dubitauter). Gryph. niliil priusus elVecit IP coni. naiu (cf. Galt. siipra cod. Jhiennn. iiut ina^nio npcri' inirtTis. IJufs. ut uagatur Egnat. Toru.. Uuiitcr inatcriaiu (inac(|ii(' latc patciitciii aiignstis liiiibus torniiiiuuit sniuiiia (b^corpoiis. Nam coleuti. (ira/ih. Eduard. damuaut Erasm.). niiiil prorsus (cf. dum uagatur Pcwrh. et cett. Gryph Quent. J472. Crat.rsus ctlcfit et J'Ajuat. Heum. Sfels. l^) supra cod.st tduptusset itdt/. Crat. J478 pr.">. netul.irl(> pnto. Fasit. B) 1472. Veneta J52J. et inciderint) Spark. Spark. 2 {a Nam) potest — non 7. et posteriores excepto Lenjletio De ira dei ullus si 6. lunt... proprias lleuin. supra iiani Leuglet. Toru. tamen ubi uagetur coni.. (in textuj. J474. ut euagetur Delph. 1502. J52'>. J509. ut uagetur. ("cx (idc uctustissiuii codifis'^. pr. saltus Walch. Mani Stils. Spark. B) Egnat. 1497.s lutfiitri' siiiulcti iit (ippiniit. Jiftul. Jo25. post. Cell. Gall. J494. uiliil prorsus feeit J4i):i. (ell. lunt. r 'J prosp('ra. 1493. post.. (> post temptasset udd. Cratandreae 1524 et J532. 4. desciuerunt et inciderunt J465. Jr>Oi>. Thom. 1525. Marn.. et posteriores.. cett. J468. post. Buencm. II .

diuini jwst aliquid Eduard. Bip. Delph.. post eum Cell. post eum Veneta 1521. e. 5. Grapli. 3Iarn. modo qui sapiens uideri uellet. Fri. Is. et pecudes Buenem. cuni deo^ manifesta coguitio est cett. percontari obiiios erubescit — . Thys. Grypli. Stels. quod dici ab homine fas non est. Delpli. Fri. Gryph. Gymn. est Fasit. TJn/s.. Cant. Cell. simillinu-B 11 nos om. quibus hominis (om. Walch. Gall. 1509. — | ctus add.. est post qiiis Eduard. (qui id defendit). 1494. sed iii adn. P) manifesta cognitio est 1465.. Thom. qui modo animal (juidam uel leuiter sapiens uideri uellet. Thom. non esse eum (sc. Graph. qui aiunt cum uentri ac eadem ratione se natos qua uni3 uersa quae spirant. 3) sapiens uideri uellet B. Egnat. om. Walch. 2 nihil| pr. 1476. Crat. Thom. 9 homine in diuini P P P crubescit (sic) 1493 1494.. Quent. quisquam. quibus homini (om. Galt.LXXX 2 seruit 1* r 1 e g ni e n a. et posteriores excepta Veneta 1521. modo sapiens qui uel litt. 1525. Crat. 2) nihil 3 qui add. post. quis enim tam indoctus ut nesciat. l. Gall. 1471. Cant. Buenem Lenglet. Torn. et posteriores. Parrli. post. Heiiiii. Fri. m.. in textu Eduard. 4 coaequauit] omnes aiite Parrhasium. pr. cod.. hominem^ mutis pecudibus aequalem cum Dauisio (ad Minuc. modo sapiens uideri uellet. post. 1525. 9 inesse aliquid] omnes ante Venetam 1493. Quent. Torn. Eduard. qui 4 ^^''^"'equauit (^a s. 1493 cett. P) omnes ante Delphiim. Heum. quisquam. coaequarit Parrh lunt.. 17) . post Cellarium Wnlch. leuiter P y ?) i. in textu. B) Egnat. Fel. Galt. Betul. coaequauerit Egnat. nihil inter hominem ac pecudes coaequauit: nec omnino quisquam. cum deo mani1 similesJ-. qitarum prima B 5 similis P^ 10 festa. Fri. Heum. et uellet scrij^si.. 1525. ante Egnatium (prima 1470). modo sapiens. 1478 pr. quis tam inprudens ut non sentiat 4 inesse aliquid in homine diuini? nondum uenio ad uirtutes animi et ingenii. Gymn. B) (cum cod. cf. Gryph. B).. 1468. umquam. Bip. post eum Veneta 1521.. Fasit. quisquam. (e cod. quibus homini cum deo manifesta cognatio est: nonne ipsius corporis status et oris figura declarat non esse nos cum mutis pecuuoluptati se uelint tradere. Veneta 1521. post. Spark. non m. 3 qui leuiter (sic) omnes ante Egnat. Torn. 3 P — uellet modo iii scripsi. Hetul. 7 fas non nefas omnes Thijs. Fasit. Cell. 3Iarn. cuni deo. post eum Egnat. Crat. ac pecudes] 1472. 1478 pr. non nihil (cf. et posteriores ante Cellarium. ac pecudem 1470. Quent. lo 2 nec (hec (^qui s. supra cod. illud tameu nullus philosophus adinteresse. Eduard. 1472. non esse cum (cum cod. Stels. Gymn. (sed litterae er minutc scriptae ut dubiae). B) Egnat. P) omnes ante Egnatium. 5 siniillimi (e cod. m. 3 er. Lenglet. B) in 8 post indomarg. rationale cum mutis inperiti et inrationabilibus quod faciunt 5 atque ipsis pecudibus similes. et posteriores. et posteriores excepto Fritzschio. supra cod. qui uel pecudem cett. posiea Eduard. Buenem. 10 quibus homini cum deo manifesta cognatio est| (cf. Galt. pr.. l. Graph Fasit. aliquid iuesse cum ed. uit m. Is. Bip. post eum Veneta 1521 11 non esse nos cum] (cum cod. 1474.

reliiiuuui cst ut (luoque loco uiros liis ipsis in Prolei. p.svrilmnt (iirinia l\<>in.iin iii HKMisibus ut uprnis . sunt: 41. //.> rt /lo.uu*.rreptiH iii(iK'iitiir Hrinudnno linvnv. addendae (scil. nunc enumerandum est qui ecclesiasticorum de impari numero disputarint.i'l in tvxtu Fri.. nunc repetiit Mus. f Lact. Hartel). liber illius testimonio est.?. iii (jiii ut iii priore luiius editionis parte. pracfcrt 'J iii(ii('(iir| (i/iii //. dubitantvr). rh. Kduard iii(ii<'iilm.i.. 152. VII 14. 21 minor j-rror^ pro minus K^quam. XXVn.rp ni.is (licaru luaxiuias Friderico Sclioell et Geor<Tio Tliilo. numerus mundus est . I 337. qni liip.. I7S j. XLVII (1892) Supplem. rrc. 135 (Loci auctorum) indicato e uersu collegerat. 8 tcwperarc pro parccre. cuiii i. 26 ss. LXXXI |taliiiliiiii(|iiM (|iio(| (libiis (>st .. ortum) . I) I /'.tores.r. 11 G.. Epist.-i(M|iialcsV lialict illaniii) iiat.Htrriorrs r.'/.• n a. iKM' <|uii'i|iiaiii i-oiiiiiiiiii*' caclo. .): 'Irapar milii Hieronymi. uiide friyoris . .iir:i iii liiiiiiiiiii <'iiiii |ir<iKtrata iiiiin^tiir. cum ccteriH dfJnulU). Clemens Hippolytus Origenes Dionysiiis Eusebius Didymus nostrorumque Tertullianus Victorinus : Lactantius Hilarius quorum Cyprianus de septenario id est impari numero disserens quae et quanta dixerit ad Fortunatum (c. 11. in niln. I' lo I <• ^'o 111 . ikmi 2 iiiliii'ntiir (ii f. sic etiaiu luic operani plagulas rei rectius mecuni legendi benigne susceperunt atque haud raro constituendae turae qu:iodaiu iiiilu liic fueruiit . 70. 14 pro in fncjore proponit friiforihns frij/orih. intst.i ty|)0«^raplio j)ra(*ter ticiatur. 1170) iiitiKtiir /nihrt. 7 ss. 1^02 ('oii- (•oiiscripsi.m.irchetypo p. Schoellii etiam coniecp. aute llacc Pr()l(\!4(>ni(Mi:i |)ost(jii. 2. iiil iitiil ur <<>i/i/. Vvnvttitn (sril ll'.oui(Miis occasion(^ oblata noniinatos ^frati. Quod Manitius Alcuini loco p.' — Spectat Hieronymus sine dubio ad locum Lactantii Inst. Praeterea addenda Preuschen sunt haec: Veteribus de Lactantio testimoniis adiungendus est locus ab Eruino 1 mihi indicatus XLVIII scilicet 9 (I 280 A Vall.iiii oo lioc sit lihcr . p.

Wiss. commemorandum et genus s. 2'). Conuiuiorum Kud. : ut p. Ante usum p. (ante ut p. testim. ibid. etiam Maass. YIII (spurium) p. Samuel Brandt. opif. Lactantii fuisse p. in fine uersus pro in apparatu ad 161. lan. p. 'in Hispania') ultimi (pro 'd' '16'). Loci . libri corrigenda sunt haec: est 'quo apparatu ad 14 legendum 2' '18 — 84. 51. d. Hirzelium. zu Gottingen. p.LXXXI r Loco De scribeiiduin cinctae. frgm. uol. XVIII. XLVII 565 Das Gastmahl in attingere. 44. Sihf/flisrhen Bficher. 4) fortasse cum codice erat eariim simimae partes in coronae V modum De aetate anonymi qui praefationem oraculorum Sibyllinorum scripsit. est 144 p. XLIII 316 Ein Symposium des Asconius. a. uersus quidam in fine manci sint nenda est. m. Heidelbergae. 13 'accipi'. BV (pro 'BP'). MDCCCLXXXXm. Ad Prolegom. p. Gryphisw. Mus. Gesellseh. p. 163. 27. 83. De Sibyl- larum indicibus. XXXVIII. Traubium. 158. 12 'Benedictin' pro 'Benedictini'. Auctores. praeterea addenda ad partem priorem quaedam continebit. auctorum similesue. des Cicero. d. rh. VIII (18G0) p. ubi cuius loco generis Symposium etiam uideretur alio est id me significauisse scripsi. 'Zouenzonius' '4' (pro 'Zavenzonius') 164 adn. 137 de ea dixisse commemorat. librum De mortibus persecutorum et indices. Proleg. 14 punctum deest. 1879. VIII adn. Lud. 150. qui Ueher Entstehimfj^ Lilialt und Werth der Ahh. tertio ante finem uersu 'uicari' pro 'uicarii'. (pro '24. d. sit Casu factum 'de-'. V. Ewaldum quoque. Aliis quoque 11 post 'dogmatibus' uirgula po'si' legendum. p. r dei 7. . 17 post 'Lactantii' locis signa distinctionis defluxerunt Alter huius partis fasciculus. qui quam primum fieri potest hunc sequetur. 40 conferendus est. 10 (p. r 1 c £r m f 11 a.

. 2. XXVU. CAFXI 11RM1AN1 LACTANTl DE OPIFrcrO DEI LIBER.L. Lact.

j ' = codex Parisinus 1664 saec. = cod. 8. IX P P^ (i. 11. 9.— — B = codex i^= 3—8. XII. addenpaginac lineam | initium finem uersus. ^ = codexPalatino-Vaticanus 161 saec. part. = codex Parisinus Puteani 1662 saec. XIV— XV. — X. !| . — VII codicis Aurelianensis 169 (c. 6. 16—20. manus 1) tantum lectioni ascriptum est. 55 saec. notis signisque est quibusdam uel cf. I p. * = codices quidam recentes. 7^ 11—12. ' ad spurium nost c ' ^ f locuniadnibiti. VIII M= codex Montepessnlanus S Si 241 saec. Bononiensis 701 saec. e. VI fragmenta Floriacensia saec. VIII IX. VI— VII. 1. CXVII duas s. codd. F=codex g }i Valentianensis 141 saec. 6). | ' 20 19. De ceteris dum tamen significare. IX (c. 1. — IX.. 1 ( = codex Gothanus Membr. — 2) correxit. 1 s 1—4. Isaec.XIV XV. I n. GlasffouiensisHunterianusT. 19 8 a-wu^- rec.) eam P^ (man.

I.

CAKLI niDIIANI LA(rrANTI
\)K i)V\V\r\i)
ij ni:
.

\)h]\

u.

lN(M)K.()ri FICIO DlVINo LII{.\!II1. Ji (cf. part. I Proleff. XlJl s.); INCiriT DK OIMFICIO DI LII5KR NONVS 7' (cf. ihid. j). p. .\XXVI[[): CAKIiir ((intc hoc nomcn est .signwn parafpaphi. ad .<imilitudinem qnandam /i/trrdc C exornatum, a m. H) FIK.MI.VNI LACTANTII (iam m. anliqua scnpserat. refecit vi. 3) INCiPIT LIHFK (ruhro seript.) DF CPIFICIO (fusco pictum in flauo fundo) CoK'

ANV

rOlvIS
rcfccit
tivlioiter

HVMANI AD DKMKTKI
m.
.">

:

sic

m.

1,

ut uid., haec

atramento

et

raswa
V;

inoipit

sic mutauit DEMETKI ET OPIFICIO DEl sic! in

(KI

in

ras.)
fol.
'

ANVM
et

marg. sup.

scriptum,

ET OPIFICENTIA DEI
.
.

sic in marf/. sup. fol.

2

1' in2 F;
''

fol.

DE OPIFICIO DI DE DIUI <na pro^ UIDKNTIA m imcriptione DK OPIFICIO DI fol 42 \ DK DIUINA PKOUIDKNTIA m 2
.

',

suhscriptione fol.

61

"

cod.

Taurin. Epitomac

(cf.

part. I* Proleg. p.

LXXXI. LXXXIII cum adn. 1 ct ad p. 675, 1. 730. 14. 761, 15); DE DI OPIFICIO ID E DE RATIONE FJRMIANI LACTANTI AD DEMETRIANVM. EM (nisi quod DEMETRIA;: 31); De di opificio.
. . . .

idest

de ratione. F. L.
dei

Ad demetrianu
11. Celii

S; de II3IS

ef.

opificio
uir. inl.

uel formatione hominis multi codd. rec.
cf.

ad c. 19, 1; De (ex Hieronymo de
ant.
d.

80,

infra); libros

Firmiani Lactantii de opificio dei
Catal.
hiblioth.
cf.

catalogus Bohiensis saec.

X

(cf.

Beclcer,

p.

67

n.

220.221 rationem
ostendam;
auditorem
Hieron.

et

part.

I.

Proleg. p.

LXXX
et

adn. 1);

Lact.

op. 1, 11

temptabo tamen, quoniam corporis
explicare; 8, 1 nunc

animi facta mentio

est,

utriusque

YdXiowe codd.II3IS); 4,
6,

rationem totius hominis ostendam (cf de 24 ufmeo diuinae prouidentiae potestatem.. 15 nunc de prouidentia disseramus; Inst. II 10, 15 (de
..
.

prouidentia_^
de

quia nuper proprium de ea re librum ad Demetrianum

meum

scripsi (cf de diuina prouidentia cod.

Taurin. Epit.);

Demetrianum^ de opificio dei uel formatione hominis librum unum; Epist. 5 (I 427 Vall.) Lactantius qui de ira quoque et opificio dei duo uoluraina
uir. inl.

80 habemus

eius

.

.

.

ad eundem

(sc.

LXX
1*

D

condidit; de inscriptione lihri

cf.

etiam Prolegom.

4
1.

F

i

r

111 i

a n

i

L

a c

t

ci

n

t

i

1

Quam minime sim
hoc
uerbis

qiiietus

etiam in summis necessi-

tatibus. ex

libello poteris aestimare.

quem ad
tulit,

te ruclibus
.

paene

prout

ingenii

mecliocritas

Demetriane.
et

perscripsi,

ut et cotidianum studium

meum

nosses

non
5

deessem

tibi

praeceptor etiam nunc, sed honestioris rei melio-

2 risque doctrinae.

nam
et

si te in litteris

nihil aliud

quam linguam
quanto
esse
docilior

instruentibus

auditorem
ueris

satis

strenuum
nulla

praebuisti.

magis
uel

in

his

ad uitam

pertinentibus

debebis? apud
rei

quem nunc
inpediri,

profiteor

me

necessitate uel

temporis
sectae

quominus
quamuis

aliquid

extundam quo
male
audiant

lo

philosophi

nostrae

quam tuemur
quam

instructiores doctio-

resque

in

posterum

fiant,

nunc

castigenturque uulgo. quod aliter

sapientibus

conuenit
illos

uiuant et uitia sub obtentu nominis celent:

quibus
ut

aut
i5

mederi

oportuit

aut

ea

prorsus

effugere,

beatum atque
praeceptis con-

incorruptum sapientiae nomen uita ipsa
3

cum

gruente praestarent.
instruam, laborem

ego tamen ut nos ipsos simul et ceteros

4

nuUum recuso. neque enim possum obliuisci mei tum praesertim, cum maxime opus sit meminisse, sicut ne tu quidem tui, ut spero et opto. nam licet te publicae rei
necessitas a ueris et iustis operibus
auertat,

20

tamen

fieri

non

potest quin subinde in caelum aspiciat
5 recti.
et

mens

sibi conscia

quidem

laetor
ita,

omnia
si

tibi

quae pro bonis habentur
mentis inmutent.

prospere

fluere.

sed

nihil de statu

AVCTORES
BFVJ
m.
3, sic
1

22] Verg. Aen. I 604.

quamquam

BV

(in

V

pictum)

etia (' euanid. refecit
(e part. ras.

saepe)

V

2 existimare

P

quem
5 deesset

ex a

rti.

1)

V

3 PLenjG

V V

4 cottidianum
melioresque
8 uerbis

ras. ex -rus.?

V B

B
V

honestiores B,

-ris

6 lingua instituentibus

B
T

7 **stre-

nuum
er.)

B

B
illos

9 nullam necessitatem

10 quo*minus fd

B

excudam codd. rec, edd.
om.

13 *conuenit
15 mediri

P
V

14 uibant B"".

corr.

m. 1 uel 2
ut]

P
P

BK
litt.

corr.
er.)

B^
^et_^

psus (r m.

2)

P
et]

BV,
ut

et

P

16

///uita (1,

uix 2

19 m^aXjime
a iustis

V

20

BV,

P
etj

21 a uerisj

PV, habeat

B

B

Lauei-tatj

V
^

28

BV,

ego

edd.

24 inmutant PV''^. part. ras.

corr.

V^

I

>

()

|i

i

I

i

r

i

..

.|

.•

i

11

li

.'

I

I

fl

iicrcoi'
rcriiiii

(Miiiii

iK'

piiiil.itiMi

4'oiisii<'lii(|()
:iiiiiiiinii

cl

iiicuiHlitaH

caruiii
t(*

siciil

licri

solct

iii

tuiiiii

inrcpat.

idfHXfue
mioiicIh).

MioiKM) ct

rcjx^tons
ista

ilcnim
pro
iioii

(|im')

itcruimjuc
u(>ris

iic

oMcctaMiciita
6

tcrrac

ina^niis aut
l';illacia,

bonis liahere
duliia.

te credJiH, (luao suiit

taiitum

(|uia

ucrum
7

otiaui

iiisidiosa,

(|ui;i

(liilci;i.

ii;iiii

ilh»

coiiluctator et iiduersac[)(^

sarius iiostor scis
sicuti
iiuiic

(iii;im
is

sil

:istutus ot idciii
oMiiiia (jua(*
sul)tilil)us,

uiolciitus,

iiidcmiis.
liabct ct

liacc

iiiliccr(»

possuiit.

pro
10

l;i(]U(Ms
iic

(luidcm tiim

ut oculos iiKUitis

(dVus4'i;iiit,

possint hominis prouisionc uitari.

sumin;i fM*go
iitrul)i(jue

8

prudcntia

est

pedctcniptim

proccdoro,

(iuoiiiaiii

saltus insidot ot otVonsacula podibus liitontor opponit.
res
tuiis

ita^pn;

i^

prosporas

in

([uihus
si

nunc agis suadoo ut pro tua

uirtute aut contoninas,
15

potes, aut non
iii

niemento

et uori parentis tui et

(\u\\

magno opere ciuitate nomen

niireris.

dedoris

et cuius ordinis fueris:

intellegis profecto quid loquar.

nec 10

enim
est,

te superbiae arguo,

cuius in te ne suspicio quidem

uUa

sed

ea

qnae

dico,

ad
ratio
ot

mentem
ideo

referenda sunt.
est,

non ad

corpus:
20

cuius

omnis

conparata

ut

animo
11

tauu^uam domino soruiat

regatur nutu eius.

uas est enim

AVCTOBES
BPVJ
2 post
1

3| Verg. Aeii. III 436.

eonsuetiido et] consuetiidine Heusingenis.
s.
l.
i

Emendat. p. 146

tuum

sensim in add. B^; inrepatj B^ codd. rec, coni. etiam

Heumannus,
P-

repat

B^PV
uae

te

(e lin. del. et

i

add.

ni.

S pr. iterumque] codd.
"ne'

Vergil., iteruni-BP (sequitur rasura 8 — lOlitter.) V

3, sic!)

B

4 terrae

(sic corr.

m. 1)

P

aut]

BP.

ac

F

5 fall^ajCi*
corr.

ex fallaa.?
1 uel

P

8

is

haec om.
B'^''.

P

9 habent

P

mentes B^',
sic

m.

2

10 homines

corr.

m. 1 uel 2
u

11 prudentiaj V, prouiV^-",

dentia B, puidentia

P

peditemptim P, peditimltim

pedetem
m. 1) B,
12 in-

ptim corr, m.
cidit

**utribique (nt er., u 1, p add. m. 1 uel 2 utubique P*, utVobique (o part. ras. ex w) P-, utrobique

s.

l.

V

V

13 post res 1 (t?) uel 2
(alt.

litt.

er.,

14 non

n

ras. ex

m)

V

magnopere
litt. er.

P V

proprias

P

ages

15 in

quam

ciuitatem

B B

16 fuerit

P

profecto (^ in

18 ea om.
et

P

referenda*
scr.

cum Gothano

2 uel 3 (m er.) Buenemannus

m. 1?)

P

17 suspi^ci^ P'-'

V

19 ideo] ita coni.

Heumannus

20 negatur P'

:

(3

F
fictile

i

r

m

i

a

11

i

L

a

c t

a

11

1

i

quodammodo
tinetur, et

quo animus id
a

est

homo

ipse uerusjcon-

quidem non
illo

Prometheo fictum, ut poetae locuntur.
artifice

sed a

summo

rerum conditore atque
uerbo
enarrare

deo,

cuius

diuinam prouidentiam perfectissimamque uirtutem nec sensu
conprehendere
nec
possibile
est. est,

temptabo
utriusque

r,

tamen, quoniam corporis et animi facta mentio
rationem

12

meae peruidet, explicare. quod officium hac de causa maxime suscipiendum puto. quod Marcus Tullius uir ingenii singularis in quarto

quantum

pusillitas

intellegentiae

De

re publica libro.

cum

id facere temptasset,
'

materiam

late

lo

patentem angustis finibus terminauit leuiter
13 decerpens.

ac ne ulla esset excusatio cur

summa quaeque eum locum non
sibi defuisse

fuerit exsecutus, ipse testatus est nec

uoluntatem

nec curam. in libro enim

De
ait:

summatim

stringeret.
iis

sic

cum hoc idem hunc locum satis, ut mihi
legibus primo

15

uidetur, in

libris

postea tamen in libro

quos legistis expressit Scipio. De natura deorum secundo hoc idem
sed quoniam ne ibi quidem satis
et

14 latius exsequi conatus est.
expressit,

adgrediar

hoc munus

sumam

mihi

audaciter
20

explicandum quod homo disertissimus paene omisit intactum.

AVCTOJRES
tantius,

1]

ex

eodem remotiore

aliqiio

auctore
'^':>yr{'^

quo

Lacslva'.)

Kemesius

p.
cf.

37 Matth. nXaxojv

8ta)y.u>|i.EV (ty;v

saoxobc

de locis Nemesii
tanz'

editoris disputationem
dei.

Ueber die Qiiellen von Lacp.
1.

Vindobon. XIII (1891) 12 s.] Cic. de re p. IV 1. cf. etiam Cic. de re p. VI 24, 26. § 17 s.] cf. Cic. de nat. deor. II 47 ss. de legg. I 9, 27.
Schrift
opificio

De

Stud.

276

ss.;

15] Cic.

BPVJ
^m?) uel 2
inf.

2 fictus

B

loquuntur
I?^*=,

PV
^jos^

4 perfectissimamque
9 Marcus]

(tert. e

in

er.

V
litt.

5 temptauo
cr.)
iiiliil

corr.
JB

m. 1 uel 2

BP,
et
cf.

fHi!!

(1

V

10

it

temptasset add. hd.
hs. B"^

in marcj. part.

haec

prorsus

effecit

nam.

(de hd. in
er.

et hs.

I

Proleg. p.

XXVI
14

adn. 1)

11 terminauit

(\\\t

rei?)
F'-''

P
Cic.

,le-

uiter sumjiiiam

quamque
'lioc'

BV,
16
pressi

Te

P

V V B

12 cur om. P, cur ex cu 15 *stringeret
18 nec
(i

13 fuerit]

er.)

B, stringej&,

V
ex-

iis]

deteriores codd.

Cic, edd., his

P

17 in hbro om.

BPV, V 19

optivii codd.

audacter codd. rec, edd.

1)

!•

»»

|i

i

r

i

<•

i

(I

(l

(•

i

I

i

I)

(•

r

1

—2.

7

rorsitaii

rritrcliriitlas
(-iiiii

(|iin(|

iii

rrhus

oijscuris
li<MiiiiifH
(|iiaf»

cwuum'

aliqiiid
(|ui

1

>

(iispuiarc,

uidc^as

tanta

tcin(>rit.:it(>
ut.

extitiHse.

uul^^o
ut(iU(^
ft

pliilosoplii

iioMiiiiantur,

ca

iihstrusa
iiatiiraiii
:i

|>rorHUs
rcruiii

abditii (lciis

cssc

iioliiit,

scrutarciitiir ac
(jua(!

cjielestiiiiii

tcrrcnaruiiKiiK^
(xnilis

(;oii(|uirereiit.

iiobiH
in:iiiu

ionj^o
nc(iiie

nMnotiic

iHMiuo

coiitrcctari
ct

ikmjuc
<\(*.

tan^n

pcrcipi scnsihiis
sic (lisputant,
iit

possunl:
c;i

taiiicii

ill;iruiii

oiiiniuiii

r;itionc
iiidcri

(|u;ic

;i(lt"crunt

pr(il);it;i

et co<(iiitii

uelint.
11»

(iiiid si

cst

tandcm
corporis

cur

nobis

inuidiosuin
et

(luis^iiiaiii

V)

l)utet,

r;itioii(Mn
([iKic

iiostri

dispicere
(|ui;i

conteiiipbiri
iiicinbro-

uoliniusV
ruin

plane obscura non

cst.

ex

ipsis

otliciis

et

usibus piirtiuni
lactuni
sit,

sinu^uliirinn

(luanta ui

proui-

dentiae
1*.

(iuid(i[ue

intellegere nobis licet.
artifex
ille

Dedit
at(]ue

ciiiin

honiini

noster ac parens deus
;ib

1

15

sensuni

nitioneni,

ut ex

eo

appareret nos
ipse

eo esse
est.

generatos,
ceteris
tribuit.

(luia

ipse

intellegentia,

sensus ac ratio

aniinantihus

(luoniam

rationalem

istam uim non

at-

2

^^>

(luemadmodum tamen uita earum tutior esset. ante prouidit. omnes enim suis ex se pellibus texit, quo facilius possent uim pruinarum ac frigorum sustinere. Singulis autem generibus ad propulsandos impetus externos sua propria munimenta
oribus
constituit,

3

ut aut naturalibus
inhecilliora,

telis

repugnent
se

forti-

aut

qwcie

sunt
aut

suhtrahant
et

periculis
celeritate

pernicitate

fugiendi

quae simul

uiribus et

AVCTORES
BPVJ
1

§ 8]

cf.

Minuc. Fel.
2 hominis

c.

17,

10.

repr*ehendor

P P

BK

corr.

B' P-

4 scrutarent

5 terrenarum
9 ue*lint (\

P
er.)

6 reraota

contueri
quis

B
^eV

manu
10
'^si"'

tangi

B

7 sensu

B B

V, pariter 11

P^
V^

rationes
(^a

(^es

P quicquid P
ex \s?)

despicere P, inspicere

V

B

13 quidqu*e
16 qui

factum
er.)

sit intellegere refecit

P

17

B uiam F
er.)

18 uita*

(m

P

eoruni P»°

*ante fd
1,

er.)

V

19
pilis

'"suis"'

P^^
se pilis

ex

se pellibus] P, ex iplse (sic

m.
cf.

ex ipso

|

se

m. 2)

B, ex

V
1

edd., sed

cf. c.

7,

2; ad ex se

p. 9, 1

20 possint
(u.

V
V

frigora codd.
su^a^

rec, edd.

21 propulsan^doSj impetus

ras. ex a)

Pi'

propropria
uel 2)
£^<=,

P

22

^^aut^

V

23

'"periculis"'

B^

24 simuleiit (exp. m.

simul

^et,

B^

3

F

i

r

111 i

a n

i

L

a

c t

a

11

1

i

4 indigent, astu se protegant aut latibulis saepiant.

itaque alia

eorum uel

plumis

leuibus

in

sublime

suspensa

sunt

uel

suffulta ungulis uel instructa cornibus,

quibusdam
:

in ore

arma
&

sunt dentes aut in pedibus adunci ungues
5 ad

nuUi munimentum

tutelam

sui

deest.

si

qua uero

in

praedam maioribus
interiret,

cedunt,

ne tamen stirps eorum funditus

aut in ea

sunt religata regione, ubi maiora esse non possunt, aut ac-

ceperunt uberem generandi fecunditatem, ut et bestiis quae

sanguine aluntur, uictus suppeteret ex

illis

et

inlatam tamen
lo

cladem ad conseruationem generis multitudo ipsa superaret.
6

hominem autem
fecit

ratione

concessa et uirtute sentiendi atque

eloquendi data eorum quae ceteris animalibus attributa sunt, expertem, quia sapientia reddere poterat quae
:

illi

naturae
et
i5

condicio denegasset
7

statuit

enim nudum

et

inermem, quia

ingenio poterat arraari et ratione uestiri.

ea uero ipsa quae
in
si

mutis data

et

homini denegata sunt, quam mirabiliter

ad pulchritudinem faciant, exprimi non potest.
ferinos

nam

homine homini

dentes

aut cornua

aut ungues aut ungulas aut cau-

dam

aut uarii coloris pilos addidisset, quis non sentiat
si

quam
20

turpe animal esset futurum, sicut et muta,
8 fingerentur?

nuda

et

inermia

quibus

si

detrahas uel naturalem sui corporis

JBPVJ
3

1

indigeant
(g ex c)
(0 ? er.)
er.)

ungulis

4 ungu*es
6 stirp*s
(\

V V B

latibolis

B
(m

s^a^epiant
er.)

B

2 laeuibus
(ia,

*inore

V

arma**

er.)

nullique codd. rec, edd.

5 tutellam

B B B
in

B

tamensltir seorum

P^
U

tamen+lstir^p^^seorum P"exp.
i

ea sunt rehgata]
(sed
er.)
s

BPV;

religionis £*",

m. 1 uel 2, re**giones
sic)

linea del.) B'\ relegiones (alt. e ex
in

m. 2,

P, regione* (^?

V;

eam sunt
et

relegata regionem Erasmus, in ea sunt relegata
7 '"non^ JS^

regione priores
litt. er.,

multi poster.

9 post uictus 3 fere

P
(i

suppeterent P, suppe^tjeret

V

12 eloquendi

— quae om. P
P P
V

14 conditio
in
sic

ex

c,

sic saepe)

V^

enim] P,

eum B, om. V; malim dene16 d^enegata SjUnt

gasset, <et> statuit

nuduin cum

Heumanno

homine]
saepe
o

BP, homini
homini////

V
ex
1,
s.

17 pulchritudine'"^^ B^, pulcritudinem V,

hominum
l.

P

18 fierinos

(i

exp.

m. 1?)

ungues
20
et

(alt.

m ex

vi.

m. 1 uel 2, sic)

B

19 colorcs P^
in*ermia (h
er.)

om. codd. rec, edd.

nuda (n ras. ex m)

V

21 detra^^h^as V, saepe h om. add. m. 1 uel

2

I

)

••

II

|i

i

I

i

(•

i

o

.1

.•

I

I

i

I)

. r

2,

9
pMtcriiiit

iH;striu

iicl

cii

i|iiil)iis
iil

<'\

st*

:inii:iiilii!'.

iifc

HpccioHii

ossc
si

iicc

tul;i,

luinihiiitcr,
iiidcaiit.ur

si
:

utilitatciu

co^ntcs.
iimkIo

iiistnicta,

s)»cciciiL
ciiiii

oniala
(lccorc.

adco
ucro

uiiru

consentit
:iiiiiu:il
'.>

utilit:is
6

Iioiiiiiiciii
iioii

i|ii(uiiaiii
ut,

actcriiuiii

Mt(|uc imiiorlalc liii^cltal.
iiriiuiuit

loriiis^MMis

cctcni, sc<l iiitcrius

iicc

iiiiiiiiiiKMituiii

cius
1'iiil.

iii

c(U')>ore,
illi

scd

iii

:iiiiii)o

))osuil. (|ii(Uiiaiii sii)>cru:iciiuiii

ciiiii

(jiiod cr:it iiuixiiiiuiii

trihuiss«M, cor^ionililuis
))ulcliritudiiuMu
10
liuiii;iiii

ciiiii

tcLicrc iiiuiiiiuciitis, cuiii pnicscrtiiii
iii))C(iirciit.
:iiu(Mit.i;iui

cor))oris

uiidc c^n) pliilo-

10

so))lioruui
iintiinic

(|ui

M))i(Miruui

sc(Miiitur

solco niiniri.
iiulhi

(jui

o))or:i

rc|)relHMi(luiit.
reu^i

ut

ost(Mid:iiit

))rouideiiti:i

iiistructuni

esse ac

luuiiduiii,

sed

orii^iiieiu

r(M*uiu

iiiseca-

bilibus ac solidis corporibus :ulsi<j^nant, quoruiu

fortuitis

con-

cursionibus uniuers:i luiscantur et nata sint.
15

))raetereo
iii

quae

U

ad

ipsuiii

niuiiduni
id

))ertinentia

uitio
reui

dant.

(juo

ridi(Mjlc

insaiiiunt:
i)ertiiiet.

sunio,

quod

ad

de

qua

nunc

aginuis

AVCTOh*ES
(iecore]

2

s.

utilitatem

.

.

.

speciem

.

.

.

consentit utilitas
cf.

cum

haec bipertita ratio frequentissima est in hoc libro;

Inst. 11

10,

13:

Hermes
nihil sit

.

.

.

illud explanare temptauit,

quam

subtili
(sc.

ratione sindeus),

guLa quaeque in corpore hominis

membra

formauerit

cum

eorum
c.
-4,

quod non tantundem ad usus necessitatem quantum ad pulchritudinem ualeat; cf. 'Ueher die Quellen' p. 270 ss. § 10

15] Epicurea ed.

Usener

frg.

37*2

(p.

250).

BPV]
corr.
sic

2 ut]

BP.

*.aut

(\\t

er.,

a exp. m.

1)

V

4 humilitas

BK

B^

quoniam] quem edd.
7
illi

5 atque (t in ras. ex d m. 1 uel 2) V,
illi

saepe

cum B,

ut

cum

P

8 tegeret
ergo (r del.

BP

9 corporis

inpedirent
I

humani
in

B
P-

impediret

V

m. 2 uel rec.)

P
V'-.

filosoforum (om. qui Epicurum^ V^, ante initium uersus eos qui add.

filosoforum

philosophorum

corr.

V^, supra

sura
o

10

""qui^

sequuntur P,

sequ^^u^^ntur
s

hanc uocem magna ra11 operam B V
in
e)'.

praeuidentia (o m. 2)

V
er.)

13 assignant (pr.

d m. IV) V,
B^, corr.

sic

etiam

al.

14 praeterea

P
V

15

uitia

B

ridiculi

B^

16 stimo P, su*mo

(m

10
3.

F

i

r

m

i

a

ii

i

L

Ji

c t

a n

t

i

1

Queruntur hominem nimis inbecillum

et fragilem nasci

quani cetera nascantur animalia: quae ut sunt edita ex utero,
protinus in pedes suos erigi ct gestire
aeri tolerando idonea esse.

discursibus statimque

quod

in

lucem naturalibus indu-

mentis munita processerint, hominem contra

nudum

et

inermem

5

tamquam

ex naufragio in huius uitae miserias proici et expelli.

qui neque mouere se loco ubi elfusus est possit nec alimentum
2 lactis adpetere nec iniuriam temporis ferre.

itaque naturam non

matrem esse humani generis, sed nouercam, quae cum mutis tam liberaliter gesserit, hominem uero sic effuderit, ut inops et infirmus et omni auxilio indigens nihil aliud possit quam
fragilitatis

lo

suae condicionem ploratu ac fletibus ominari, scilicet

cui
3

quae

tantum in uita restet transire malorum. cum dicunt. uehementer sapere creduntur. propterea
quisque
illos

quod unus
est,

inconsiderate

suae

condicionis

ingratus

i5

ego

uero

numquam tam
considerans
aliter

desipere

contendo

quam

4

cum haec
intellego

locuntur.
nihil
fieri

enim condicionem rerum
ut non

debuisse,

dicam potuisse,

quia deus potest omnia,

sed necesse est ut prouidentissima
2J Cic.

AVCTOBES
C F W. Muellerum
ones 'Lactantius

c.

3,

1.

de re p. III

1,

2

(cf.

1);

cf.

etiani

edit. Cic.

IV

2 p.

XXX ad

p. 332, 7 et editoris disputati-

und

Lucretius', Annal. phil.
5

die Quellen' p. 290.

quae

cum— ominari]
1
x).

cf.

hominem expelli] Lucr. V 223—226.
s.

cf.

CXXXXIII 240, et Lucr. V 222 s.

'Ueber
9

— 12
cf.

13] Lucr.

V

227.

BPVJ
p. 12, 5
5

nimis] nimio magis

Cic. de re

III
3

1,

2

(p.

8l6,

Heumannus, 26 adn.)

inagis dubitanter

Halmius,
recteV

2 nascuntur

PF,

**erigi
er.)

V

statim

quaerunt tolerando
(o* ex

V
7

4 aere
moueri

B
B\

in*ermeni (h

V

6 naufragio*

um^

V

corr. i>-

8

ita'q.'

B
cf.

10 tam liberaliter]
egerit

BP,

liberalius

V, recte?
ihid.

se
(cf.

gesserit

Parrhasius Heumannus,
Lucif. p.

duhitanter

Halmiu^

infra p. 12, 5), sed
gerere;
(\)

Cyprian. Epist.

LXII 3
(^d

(p.

699, 7) uelo-

citer

219,

9 ut non prout mihi phicitum est geram,

inops

part. ras. ex h m. 2)

V

11 aliud

in

er. t

m. 2) V,

sic

etiam alias

12 fletibus suis somniari
codd. Lucr., tamen
(alt.
c

B
re

scilicet

et

B

13 tan-

tum]

PV
s.

cum

B

et

transirest

codd.

Lucr.
1,

15 condicionis] 7>'F'

in

t

miit.

V-), conditioni§ (s exp. m.

sed

punctum
magis
cst add.

leuiter eras.) P,
l.

conditioni codd. rec,

edd.
s.
l.

16 tamj

BV,

P

17 loquuntur

P

18 post debuisse

quam factum

B^

19 ut om. P, recte?

I)

(•

»)

|i

i

r

i

f

i

u

tl

!•

i

I

i

li

.

I

','..

J J

illii

M»;ii<»sl,as

itl

('llrcciil

(|11(h|

ciat

iiicliiis
(i|»(iiiiii

v\

ivclius.

lil)»*t

5

il^itiir
iii

iiilciTo^^in^

istos
(|iiia

(liiiiiioiiiiii

rrj»n'luMi8ores
<-rr(l:int.

i\\iu\

lioniinr

(lccssc.

iiiliccillior

nascitur,
niiiius

niiiii

id-

('irco niiniis (Mliicciitur lioinincs,
&

iiuiii

ad

suniiiiuiii

robur

actatis proucliaiiliir.

iiiiiii

iiihccillitas aiil

iiicrcincntuiii iii))(Mliat
'at

aut salutcni, ({uoniain ((uac (lcsunt ratio rcpcnditV
niinis'
scili(M't

In»-

<)

in(|uiunt '(Mlucatio

inaxiinis

lahorihus constat, iMM-uduni
cuni
(juo
tctiini

(M^ndicio
sui

iiKdior,

(juod

cac
:

(Mlidcrint,

noii

nisi
u)

])astus

curani

^crunt

cx

cllicitur

ut

ubcrihus
et

sua sj)onto distcntis aliincntuin
id

lactis

fetihus

ininistretur

cogcntc

iiatura

sinc niatruni sollicitudiin^ adpetant'.

(juid V 7
iii

aues, (|uaruin ratio diucrsa cst. iioiinc niaxiinos suscipiunt

educando hihores, ut
hahere uideantur?
1:.

intcr^hini

ali^iuid

huinanae intellegentiae

iiidos

enini aut luto aediticant aut uirgultis

et frondihus coiistruunt, et

etiam cihoruiii expertes incuhant ouis
corporibus alere
dies
in

t]uoniain

fetus

de
et

suis

non datum

est,

cibos

conuehunt

totos

huiusmodi

discursatione

consumunt. noctihus uero defendunt fouent proteount.
amplius homines facere possint
20

quid 8

nisi

hoc solum fortasse, quod

non expellunt adultos, sed perpetua necessitudine ac uinculo
caritatis

adiunctos hahent?
est

quid quod auium fetus multo y
quia

fragilior

quam

homiuis,

uon ipsum animal edunt,
7)

BPVJ

3
a

homine* (m

er.J

V

deesset
c-reda

luiscitur credant]

PV (nisi

4 educantur jB quod crednjit, m. 1 V), nascitur (^creda m. 1) B educantur minus in marg. add. Pad om. P 5 proue^^h^intur B^^V'-7 in6 dependit BV homines BP'"' VK corr. Vad BP'"'

qui^^un^^t B-^

edocatio
eae]

V\

corr.

V-'

8

\:>ost

scilicet

s.

l.

armenrt

torumq. add. B^
corr.

B^

9 in pastus
del.

B, aeae oranes P. haec V, hae edd. utrum st an rt sit duhium P,

edederint B^.
st,

uix

in

V

efficiatur fa

ideo

V

matrum om.
e

m. 3) B. efficinntur (m\ exp. m. 2) adpetunt codd. rec., edd.
etiam] et edd.
conlatione

15 et]PF, aut
discursatione]

B

16 f*etus (0
c.

P P er.) B

11 id]

BP.

12 in om.
17 in om.

BV,

P:
22

cf.

3,

20

19 homines om.

V V P

possunt

BP

21 habeant

B

ss. sic

distinxi, uarie aliter edd., multi

eidt

cum Erasmo id uero tenerum in parenthesi ponunt, quae Heumannus. sed uero in apodosi conlocatum est. cf. qu^i''^ Pnon] BV, non materno corpore P edd.

ut glos<ema

Indic. uerh.

12

F

i

r

111

i

a n

i

L

a c

t

a

11

1

i

sed id quod materni corporis fotu et calore tepefactum animal
efficiat?

quod tamen cum

spiritu

fuerit

animatum,

id

uero

inplume ac tenerum non modo uolandi, sed ambulandi quoque
10

usu

caret.

non ergo ineptissimus

sit

si

quis putet male

cum
5

uolucribus egisse naturam

primum quod
quaesitis
illi

bis nascantur, deinde

quod tam infirmae, ut
parentibus
11

sint

per

laborem

cibis

a

nutriendae

?

sed

fortiora
iis

eligunt,

inbecilliora

praetereunt.

quaero igitur ab

qui condicionem

pecudum
optionem, an
lo

suae praeferunt, quid eligant,

si

deus

iis

deferat

12

utrum malint, humanamne sapientiam cum pecudum firmitatem cum illarum natura.
est

inbecillitate
scilicet

non tam

pecudes sunt, ut non malint uel fragiliorem multo quam nunc

dummodo humanam quam
fragilitate

illam inrationabilem firmitatem.

sed uidelicet prudentes uiri neque hominis rationem
13

uolunt

cum
quod

neque mutorum firmitatem sine ratione.
aut ratio instruat necesse
est aut
.

(quid)

15

nihil est

tam repugnans tamque contrarium, quod unum
condicio

quodque
naturae ?

animal
si

naturalibus

munimentis

instruatur,

superua cua

AVCTOBES
Inst.

8-13]
clie

ex

Cic.

de re
s.

p.

(IV?)

ut uid.,

cf.

Lact.

V

11, 2;

'Ueher

Quellen' p. 290

EXPILATORES
1

5] Isidor. orig.

XII
om.

7,

79.

^sed idj

B F

materni corporis]

BV,

P

fo*tu (e er.) B, fotu

lllll|dll!!||

2 cum om., spu, add. d et in marg. spiritu m. 2, ex p f m. 1?) 3 post tenerum 12 fere litt. er., qiias iam m. 1 ttel 2 expunxerat, ex(i

P
V

tremae
tur

um

fiierant,
cf.

B
p.

4

sit

om.

P
edd.,

5 bis]

PV,

uix

B
8

nascunut om.
iis]

PV,

recte?

si'n;'t

V

ciuis

B\

10, 2 corr. B^

6 infirme B, infirma
7 parenti^bu^s
iis]

V

P^^
~

edd.,

his

BPV
er.

9 eHgunt

V
e ? er.)

his

BPV
(s.
l.

op.t^ionem P^-^
ut
uid.
er.,

10 humana* (~ m. 2,

P, humanairi*
s.
l.

post

m
s.

e uel

e)

V

post sapientiam

eligendi add.

B^

11 illarumj

edd.,
l.

naturaiii (m exp. m. 3) B, post lioc cf p. 11, 8, illorum quid optant quid eligunt add. B^ 12 sint F*^ suit (sic, uolebat

BPV
P

sunt scrihere) V^-

13 inirationabilem
o)ii.

(m postea

extra uers. add. m. 1)

V V

14

ne'"^.'

P
1513,
si

hominis

15 quid addicli, quod

BV,

quo P; at

ed. Paris.

quare Egnatius, sed
instruantur

Heumannus

17 quo^^d^que

18

<nam>

malim

P

I>

)'

I)

|i

I

I

1

('

I

II

ii

I

I

I

1

1)

I'

1'

ii.

]3
(|iii(l

r;ili(»

rst.
iii

<|iiitl

ciiiiii

«'xco^^iliihil y
iii^^ciiii

(|iiiil

liicid V

molictur?
iiosHint
sit,

aul
ossc

(|ii(>

luiiicii

iliud

oHtciKlct. cuiu ca (|uae
si

ralioiiis.

ullro

iialiira
cril

coiicjMlat ?
sac|iiiiiciilis

aulciii

ratioiK*

14

praedituiii.
r>

(|ui(l

(i|iiis

coijt^MiH.

cuin

HcnMd
({uidcin

('()iic(>ssa
taiitiiiii

ratio

iialiirac
nil

iiiiiiius
t

{tossit

iiiplcrtf?

()ua(;

ualct
iiiaius

oniaiKliiin
iiiclius
lioiiio

iiciiiliiiii<|iic

lioiiiiiicin.
(•iiin

iit
(;t

iiiliil

potucrit
])oris
sit
10

ac

a

dco

dari.

dt'irK|iic
niriiiiii

cor- 1»

iiou

luaL^ni

ct

c.xi^iianini
id

ct

iialitiKlinis

iniirinac.

tanicii

(|uoniani

t|Uod

est

inuius

acce])it,

et

instructior est celcris aiiiiiialihus ct ornatior.
(^ilis

iiuni

cuin Ira- HJ

iiil)ecillus(iuo

nascatur. tanieii et u mutis oninihus tutus
(|uue
tirniiora

est

et

eu

oninia

nuscuntur.

etiuinsi

uiiii

cueli
itu 17

fortiter ])utiuntur, ab lioinine tunien tutu esse iion ])ossuiit.
tit
if)

ut ])lus lioniini conlerut rutio

quum

nuturu mutis. (luoniam

in illis neijuc

ningnitudo uirium neque tirmitas corporis efficere

potest quominus uut oj)])rimuntur u iiobis uut nostrae subiecta
sint potestuti.

potestne igitur

uli(]uis

cum

uideut etium boues 18

lucus^cum innianissimis corporibus uc uiribus seruire homini,
queri de opitice rerum deo. quod modicas uires,
«0

quod paruum
Plato 19
egit.

corpus acceperit. nec beneiicia in se diuina pro merito aesti-

mat? quod
ut

est ingrati uut ut uerius lo(iuainur. insani.

hos

credo

ingrutos

refelleret,

naturue

gratias

quod homo natus

esset.
cf.

quanto magis melius
Plutarch. uit. Marii
JB^,
c.

et sunius, 20

AVCTORES
BPVJ
1

^

19 Plato]

46.

excitauit

BK

excitabit

excogitabit

B^

post faciet add.
V""^.

aut codd. rec, edd.

mori^^etur

B
3 ultra

2

ostendit
corr.

corr.

m. lY quo-

possentP. possunt codd. rec, edd.

B^P\

B^Per.)

4 quod F^"

o que ex qui P-. in marg. hec sepes P^ niam om. B 11 inbecilUusque (i er.)
s*int (s ? er.)

9 ///tamen (k

V
B^

P
s.

13 'non^ B"^

16 subiectaej
4m''-

B

\S ad lucas in marg. aelefantos dicit add.
l.

V ac uiribus] B. om. P, add. V^ 20 benefici* B se* (d er.) V an aestimare.'^ er.) V ut uerius loquamur] V. quod ut uerius loquamur P ante Plato add. melius igitur B^
manissimis
h. d.
et

19

parum

B

21 ingrati* (a?

loquar B,

uerius

23 post esset hoc
huius materiae

in

marg.

inf.

quod ipsum quale
10)

sit

non

est

ponderare. hs
4,

B^
.
. .

(^hd et hs nt p. 6,

magis] B. om.

PV.

sed

cf.

p.

8

s.

magis

docilior et Woeljflinum. Lat. u.

roman. Compar. p. 46

\4c

F

i

r lu

i

a n

i

L

a

c t

a n

t

i

qiii

sensit coiidicionem liominis esse meliorem,

quam

isti

qiii

se pecudes natos
terit

maluerunt! quos

si

deus in ea forte conuersuae.

animalia

quorum sortem praeferunt
non
est

iam profecto
corporis,

cupiant remigrare magnisque clamoribus condicionem pristinam
flngitent.
officio

quia

tanti

robur

ac firmitas

ut

5

linguae careas. aut auium per aerem libera discursatio,
indigeas.

ut

manibus

plus

enim

manus

praestant

quam
si

leuitas

ususque pinnarum, plus

lingua

quam

totius corporis

21 fortitudo.
sint,
1

quae igitur amentia est ea praeferre quae
?

data
10

accipere detrectes

4.

Idem queruntur hominem morbis
'sed

et

inmaturae

morti

esse subiectum. indignantur uidelicet non deos esse se natos.

'minime'. inquiunt
2 prouidentia

ex

hoc

ostendimus
aliter
fieri-

hominem
esse.

nulla
si
15

esse

factum.

quod

debait'.

quid

ipsum magna ratione prouisum uexari posset et uita saepe in medio cursus
ostendo
id

ut morbis

sui

spatio

rum-

peretur?

cum enim deus animal quod
transire cognouisset. ut

fecerat sua

sponte ad
est dis-

mortem
3

mortem ipsam, quae

solutio naturae, capere posset, dedit ei fragilitatem, quae morti

aditum ad dissoluendum animal inueniret.

nam

si

eius roboris

20

AVCTOBES
quae
17.
(cf.

11

s.

morbis et inmaturae morti]
de
'inmatura
morte'
libro

cf.

Lucr.
p.

V 222
3.

s.

Lact.

hoc

in

cap.

(cf.

15,

22

13.

18, 15)
I

dicit,

partim

fort.

ex Senecae
sunt.

De inmatura morte

Inst.

5,

26. III 12. 11)

sumpta

BPVJ
etiam
uerteret

2 natos esse codd. rec, edd.

maluerint codd. rec, edd., probat
s.
l.

Buenemannus

quod
8 l*euitas

B
(^a

iiost forte

eos add.

Bi

con-

B
((\.

4 remigrare
er.)

(pr. r

postea add. m. 1)

B
e

6
ex

^''^''rem

B

liber^a*
add.
sed

V

er.)

B

pennarum (sed

P^V^ )
s.
l.

PV
deos

9 quasi P^

11
esse

homines
se]

B
.

12 subiectos
''se''

P
cf.

B, esse
(ex his
.

Inst.

I
(m

5, er.)

2

.

B P^. esse V probemus). V 6,

eos.

sed

\

13 ex] V,
6. 19,

om.

BP,

16
cf.

nulla*
Inst.

prouidentia*
16, 4 quid
et] (%

B

15 ostendani B, ostendcro edd., sed
""id'

VI

si

ostendo

V^^

prouisu^^m^

B^

16 possit

V
c

P, ut B, ut et
er.,

F
possit

saepe]J5F,
cognouisset
I

suaP
ut uid.

18 transisseP
V'^^,

cognos*et
\

c

m,.

1?) P.

&

cognouis***

s& m.

1

ei

19 c^aj)ere

B^

V

&

(corr.

m. 2)

P

20 ad ditum

V

I>

I'

|i

i

r

i

!•

i

o

.1

••

i

I

i

li

<•

r

;!

I

J5
iion

licirl,

iil

:i(l

ciini

iiiorbiis

ct aH^Miluclo
iiiors
;i1m'ss('I

iidirr

poHHot,

in'

mors

«|iii(l«'iii

jKisscl,
iiiors
ii('Iii|m>

(|iioni;mi
(|iioni(H|o
iiuIIuiii

s«M|ii('llii
:iI»
(•••

inorhoniin cnt.
cssct coiistinisi
iii

iiiiii;iliir;i
tiitii
.'•

iicro

fiii

iii;ilur:i ?

lioniincin
;iMiiiini.

iiKui

uoliiiit
illis

nnii
tiiiita

CLMilcsiinuni
ropu«^niiiiili:i

;icl;ilis ('oiij>lcucrii

(jiionnMlo
iit

{

icniiii

|»olcrit
iioii

r;itio

«•oiisi;irc V

ciiiin

iiiito

iiniioM

(MMituin

iiioii
t

(|iiis(|iic

possit.
:

^ili^iuid

illi

roboris

(|ii<((l

sit

iiini(»rt;ilc

ril>iicii(lmii

cst
id

(|iio

coiiccsso
ipsiiin

iiecesso est coiHlici-

oiKMii
10

inoiiis

cxcliidi.
coiitr;i
f;ici;it

;iutciii
ct

cuiusnKMli potest osse 5
soliduin
;it(pic

quoil

lioiniiKMii

niorhos
?
(

ictiis cxtriirios

iiic\piiL(iiiil)il(Mii

iiiii

(Mrnii

coiistct ox ossibus et iKMUiis

et uisceribus et saii^uiiic, (luid lioruin j)otest esse tani tirinuin,

ut

IV;i<;*ilitatein

rcpclhit
id

:i(*

iiioit(Mny

ut ioitur lionio indissoluput;iiit

c,

bilis
15

sit

;iiitc

i(Miipus

(luod

illi

op(M"iiiisse constitiii,

ex qu:i

ei

iii;it(Mi;i

t'orpiis ^ittribueut?

i'r;igili;i

suiit oniniji (iua(^
e.\

uideri ac tangi })ossuiit.

superest ut

:ili((uid

caelo petant,

quoniani
sic

in

terra nihil est

quod non
et

sit inlirmuni.

cuni ergo 7

homo fornnmdus
est

esset a deo ut mortalis esset aliquando.
fragili

res ipsa exigebat ut terreno
20

corpore fingeretur. nequandolibet,

cesse

igitur

ut

niorteiu

recipiat

quoniam
queruntur. s
erit

corporalis est;
est.

corpus eniui quodlibet solubile atque mortale
ergo,

stultissimi

qui

de

uiorte
illi

inmatura
ita

quoniam naturae condicio locum

facit.

consequens

PV luorboru (' m. — posset om. P 2 seque»la (l 4 natura BP ^aetatis^ P conpleuerit 5 centensimum P 2) — quae add. m. 2) B conplerit P annum (— V
BPVJ
1 iie

er.J

B

et

er.,

illi*

(% er.)

7

illi

(sic)
er.

V

^quo^d P'^

8 quo* ^d

er.)
ne

V

9 huiusmodi

BV
V

10 quod

(^ in

eodem d? m. 3)
quid

B

extravios (\\q add. m. 1) V, extraneos
er.)

codd. rec, edd.
"id"

12 sanguine* (m

B

13 igitur om.
ei

14

it

B.

P-

B

constituisse

P
per se

15 materia

B

adtribuant

ut uid.
lioc

(alt.

a euanid.)

B
6,

17 ergo]

BP, enim
ipum

V

18 post aliquando

hd. et in marg. inf. haec et
7)3 ^ii^
^i iis.
cf.

(sic) nobilis

semper

.hs.

add.

utp.

10)

19 supra ipsa exigebat rasura,
21 quodlibet om.

om. V, recte?
talis

p. 10,

19

P\

mortakn P^

23 quoniam]

BP,

quia

P V

soluibile

P P

20 ut

mor-

locum

(0 ex u)

V

faciat

P

sempiternique 'nemo nisi senex mori is atquin mortalitas non si potest cum inmortalitate con- iungi. fieri posse quemadmodum uolunt. sed si altero uictu potest. uel posse Erasmus.] (5 F uiorbis i r m i a n i L a c t a n t i ut quoque subiectus sed putemus ea condicione nisi sit: neque enim patitur natura ut abesse possit infirmitas ab eo corpore quod aliquando sol9 uendum est. enim mortalis est in senectute. et ita fit ut et inmortalitas exclusa in 20 perpetuum stituat in ad tempus recepta mortalitas hominem ut sit con- ea condicione. quid sequatur. B 15 post debet s. potissimum sint nati. ut homines nascantur. V 22 fieri om. 14. est V B^ P 18 post moriturus 2 uel 3 litt. sed Heumannus expUcat si alter 9 certa (quamquam ante eum potest prohibere uictu (cf. B B ^certOj (^cetero ut uid. 2 ''uV P2 quod hoc hd posse] F. natu et sit scr. quadrat igitur necessitas undique nec debuisse 12 superius] p. haec idcirco et hs. et in marg. eras er non certum) edd. 10) fieri B^ fieri ''posse^ P-. 6. iiempe ideo mori debet quia deus non 17 nec est om. ut id superius dixi. ss. fieri aliter nec 11 pQgf. er. est ut . qui de fragilitate hominis 11 queruntur. <sed) fiet. qua 7 '^h^omTni P morti*ue (s? er. alimentis. ^cete/o P P 8 possit B. queruntur. mortahtas :(^nec er. ciborum opus ille. non solidum firmumq.) V V 19 etj P. fieri add. peracto morbo mortiue suae spatio ad ultimam si ita 5 10 processerit senectutem: non igitur uident. omni utique cetero tempore mori nullo modo posse? poterit. P P una P ***nec . certum F. B^ (hd ut p.) B V B : suae aetatis B'^. ne quis aetatis subiectus sit. P nascatur P qui B. in qualibet aetate mortalis. om. BPV] 3 ost er. 'im'mortales V addidi 12 de om. si opus cibo non erit. 14 jnori. quia subtrahi non sed sit. posse. quod mortales debet'. etiam B. iam non homo non in- deus ergo. 10 subtrahi^ altore die habet) P. inmortalis esse in adulescentia non potest nec est ab eo condicio mortis aliena sit qui quandoque moriturus est. l.. recte? 10 possint B 11 sint B add. mori ante res igitur exigit ut homini qui certam diem possunt. posse 4 homo non ea 5 '^ni'si . prohiberi ab sit consti- tutum. 10 mori non potest. sed 13 inmortahs B. posse? distinxi. inf. nec ulla inmortalitas est cui 12 terminus constitutus.hs.

(»t suiiniia. quia is ad est. ej B semper accipiat quia om. t| •' i I I 1) •• r I . an sequatur necesse est ut. S('(1 iiiit isti iii ratioiKMn ipsii S(M|U(M)tiiiiii iion uid^Mit. K^ (»xtiiiL(ui : :Klsuinps(M*ant CMiiin . etiimi mortem semper accipiat. quae codd. iiut secuntur autoin U\ illa quao dixi : si morbinn noii neque tectis neque uestibus iiidigeret. rec.'obat iiasci ct it(Mu liori 11 cos uccossitas cxistiiuarc aniinas cuin corporibus (Mim corporihus (liuiiia.J 19 quod add. aliqu. ed.. 3. «'Xcliisa (Miiiii rcbiis oiuniii i:{ luaiiis S])(Uit(^ . nec senectus locum potest habere nec mors. 15 IJ. edd. 16 indigerent B.i minihiliter expressit. P 2.7/ (litt. ras. an reci- <liomo> ? reciperet] er. uix memhrana scabra (cf.17 caus. quem mors non in uenit. quid enini uentos uis in eo est ut imbres aut frigora idcirco metueret. indigere/// (litt. re*tuli V om. nid. V B.i (juihus uidoretur prouidontiao ratio ea iii roprolioiidorunt ijj^itur (luihiis iKd nKixiinc 15 ilhi (^uae diuinitatem suiim prouidonti. necessario ut Parrliasius 14 c. praeterea si mors certae coustituta 18 BPVJ iterum B tatem jB^' '2 id (ante ipsa) i V 5 origine B 12 (t er. iiHKMioruiii tortuttas. IJ. quid] B. que ?«. .im. quae sequitur senectutem. Lact. P V (sed et ? m. <i*' (|ui:i liii stMiicl (Miiiiiri (liuiiia siiit. jy fas fuisRo. sequitur uers. rec.iro pot(M'iiiit qu. si sequuntur ex it PV V 11.i tinondae rationis nuirbos Ciipit. quorum morbos adferant? enim accopit sapienti . iiid.mi ostoiidorciit esse claudiciU'e. si sequerentur V. edd. estj reciperent pere. ut aduersus _noc_entiii^ fragilitatem suam muniat. 20 sequitur (quod> necesse est. P 21 mors] PV. ut quoniam re.ilit(M- iiiliil inente si (luod ipsuin iioii iii j)r(d). er. reciperet. codd. (ut rettuli de morbis et ininatur:i niorte^ cum debuerint cogitare his 15 iulsumptis quid necessiirio sequeretur.h •• (I |i i r i «• i . illas iiiiiiiitMriini s(Muiiiuiu iioii plau^as coiicursiiUK^s iii (|uia rcruiii ori|^inein ui(l(d)aut. 1513. 1 uel 2. ex a ?J P diuinitas ex 14 diuini'"h''is prouidentiam J5 qui T'-^''. (juas si^ angustias cuui couicciss^Mit.^ 20 capit fi in er. quidem P.J 7 item] PV^ jB 11 igitur (pr.') prouid^Mitia n(»C(^ssari(» s(M|U('ljatiir ut irnic sua iiala. firmitas uero ubi fuerit. 13 retulit P. moribus B 23 ^seneCjtus P habere nec mors quae om. firmus sit necesse infirmitas autem habet se mortis condicionem. iain coj. XXVII.. Paris.

item in marg. add. (eadem etiam p. 5 se* (d ? rec.) materia* (m er. nam fere omnia humanitatis. fieret FirmianiLactanti homo iura insolentissimus et humanitate omni inter nos careret. quibus 19 cohaeremus. quod nudus inmatura i. 8.'> fragilisque quod morbis si adficitur. 12 post est 3 uel 4 litt. V. 20 infinita* (m cf. recte? 3. 9.]8 esset aetati. nec factum esse uniuersis si cum umquam sit liquidum nihil sine prouidentia fieri nec potuisse. quid inmanius? est nec per se potest sine sed quoniam inbecillus. ut quoniam uiribus tueri se nequeunt. 19 posse -B pore hominis 11. ex metu et conscientia fragilitatis orTunriir. 2 ferae fa exj). 10 ordo om. 2 oiu. cum timidiora] timidio c. his : dumtaxat in rebus. er. quae apertissimis disputo. 16. uel. quae ratio. 11 . de nique inbecilliora et timidiora quaeque animalia congregantur. 3) B 8 etj BV. (e ex i) . fortiora uero solitudines adpetunt. m. quae societas esset. 14. supra B cemendi B . ni ?. qiloniam robore uiribusque 5 20 confidunt. de cuius operibus infinita nunc libeat disputare per ordinem. uerhis Hic desunt m. 11 inbecillis B. quarum extrema 17 B diu^ 13 uide V 14 hominjsj F'? (^q: maxime uel B. transilit saiptura in add. eodem uersu in in marg. 24 anime F. 1. quae 21 I humanitas? aut quid esset tetrius ho- mine. 1?) V nascatur nimium 1? B er. recte? 15 fragilisq: (\\\ add. ut in eo diuinae prouidentiae potestatem quanta fuerit osten- dam.o?». 11 codd. rationem quoque sed nimis diu de rebus 23 ac sapientiam detrahi necesse est. multitudine tueantur. 17. corr. p. V'^' V. 20. er. quae sunt conprehensibiles animi. robur auxilio se.) V 7 an <at>liomo. sed ego de uno corpore hominis tantum institui dicere. quis ordo 13. 10. reponej m.).)B 21 uno tantum corcf.^ cf. m. e. et apertae nam illa quae sunt nec subici oculis nec BF (— 4) VJ exP 4 1 humanitate . cnicem. 23 cruces add.. quae reuerentia inter quis 10 ordo. rec. societatem et tutior. et ornatior fiat uides omnem hominis rationem in eo uel maxime stare. homo quoque suppetens si eodem modo haberet ad propulnec ullius alterius sanda pericula indigeret. V corporis B"'. adpetitj igitur homine uiuere. V . quod morte multatur. m. c. er. materia 20 24 est. P. homini detrahantur.) B c. sensus eqs. ^2 ut uita communis nascitur. quid eiferatius. ad animum 1. praeterea R (i.

s. an loquemur. ex eius parte quasi media costas id est trans. . D coii|>rp|i<Miili u <» |i i j i (• i u (I (• i I i I. 2: Aoi^TorsXr^c pa/'-. 190 adn. .4 poris t>o crassitudinem ossibus firmiter conprelienderet.i-j. 4.('Ssit.iiii . V-^ perducerentj codd. 112. Parrhasiics. ras. rec. 262 (y. tertium <(Oiiiis. maioribus et breuibus inuicem conligatis quasi carinam'^ conpegit animai ^^^ (|uam nos dicimus spinam eamque noluit ex uno perpetuoque osse formare. l)iii:i cx ipso ])Ost<M'ius. (|uac luirios usus aiiiniaiitihus j^raclxMit. XI 1.(M('t aiiiiiKilia.. cf. 'Plutarch. ne gradiendi tlectendique se facultatem non haberet. post animal add. B. (luac ad aiiibulandum. (lu:io omiiihus itcni l)in:i c:ipiti ct iii collo pro- xima. usu B^ 2* .'). cxt. sed alae. uocantur jXMJes. (juo H i iicquc j)C(h's iioque manus sunt. 1 ?) corr.'> toniiMc s|)<MM(Mii (M^iij^^-lohiirc fl(M't(M'(' Mtijiic in coHi^rj. 10. 21. iiidciiiiis.so iiiisc lioiiiiiii. :i<l lioinine f\.. in quihus pinnae tictio per ordinem species lixae et uohindi exhihcnt usum. (juo iikmis T) :ilt(M'iiis niotihiis solo p(M'<lu<'<M'(Mit :iiiiiiial tuliss<'t j(i :iut <iuo pct(Mi<li cihi ii<M'.. — petendi cf. 22 V B"^ 20 conpigit m. i auteni i. de lioc loco Quellen' p. 1? 21 spi^nam er. lii |)i-iii(*i|)i() (Miiii (l( iis rniL. perducerent etia^u eti/mologia pedes 'Ueh. edd.^ etiam p. cf. I <l (|ii(Miiit.5 20 AVCTOBES Y 17.( I rotiiii(l.^ nj iiiouiMi tiicilc iliMii iit .s lMi}uiiiiur <|U(mI T). T" 7 membra quaedam lectio V 8 soLa V\ part. Dielsius.) EXPILATORES BV] sic 1 8 alternis— fixa] Isidor. emoueri 4 rutundam B. s<m1 ('\ corporis suni?ii.iiii iiKMiihrii ti\:i loiii^^ius. atque ut ipsam cor.u<M' t'c<'it j)c<l<'S. aJ. orig.^ iiianus. (• I l . d. rec. ita una diuersas usus habet. ''eV moueri B. . liuiM' (lc ip. Nemes. loquamur codd. |)oss(Mit. quasi— spinaml . sine diihio ex produxit bis ante scripto. philos. corr. :iut(Mii u:isculo suiit iii <'orporis <iu:itt. 7. V exibent B 18 habet in (^n marg.i(l iiiiilMil:iii(luni ct ipsii sc (|u:iiiilih('t part^Mii (^ajiiit. 3 (ex Aetio) p. Doxoirr. ]>. .i <ju:i<* pioduxit produxit <|u:i<m1. producerent BV. commendatur . . gr. sed e c 24 tenendi facien- dique 17 pennae (sed ex V'"'.iiiti:i.is proiKxMssct.' Plac. pocudihus iii cnini ac fiMis jxhIos sunt iioii posterioribus siiniles. iioliiit (mi in .) V oss''e'' facultatem om. m. scd est et faciendum in tenendumque sunt priora ilhi natae. 263 i 13 sunt posterioribus pedes feris ac similes (sic) V 15 temperandumque V.

ex u) V 1 animalim. 7—9] Isidor. in summo uero constructionis eius quam similem nauali carinae diximus. sed cauata et ad uigorem corporis conseruandum medullis intrinsecus plena. part. De M. datumque scribit.. 1? 3 mollia V 6 nauali (\x ex h) B. 87. XI. cf. 15 ne in gradiendo pigritia et grauitas retardaret. 25: de diff. 1. leri F\ -rG V^' 13 ''uf V 14 quaterna] edd. eaque rursus non aequaliter poiTecta sed summas ^^^ A 9 eorum partes nodis crassioribus conglobauit. quamqiiam § 7 uel ambulandi uel faciendi uel uolandi causa dixit (cf.) B. neque propter celerem mobilitatem neque nimium aut breuibus propter firmitatem. etiam § 2. EXPILATORES XVII 50. illi Varro ad Ciceronem 7 hoc nomen est. rer 17—20] Isidor. in quo esset regimen totius animantis. liic tamen pedes forte in e tantum (cf. Ter. caput conlocauit. nauis V. sed cf. orig. Varr. 19. corr. finiuit. quibus clementer curuatis et in se uiscera circulum paene conductis interna contegantur. ex u uel (]) 2 ?) V 18 grossioribus B 19 sint V 20 tleni B . 38 (p. nimium longis ea uero ambulandi uel faciendi uel uolandi causa esse producta. 3 est et tertium genus^. p. terna BV-. rec. p. .. quia Lact. statim in gradiendo^ sif/niftcat. aut enim bina sunt ut : in homine fecit <qua>terna ut in quadrupede quae tamen non solida. quae molliora et minus ualida possent esse 5 v^ fieri opus illius solidae cratis^amplexu 6 munita.. XI 1. c. 20 9 a] e Ileiimannus conl. ras. 21 scapulae . 19. gramni. m. erat. part. eos nodos firmiter solidatos leni quodam operculo 2 AVCTORESl—9 Varro] frg. nisi homine aut terna <ut in auibus aut quaterna'^ ut conicitur a m. 6 (cf. diximus/ 9. . libr. sed et paucis et magnis ossibus 8 constare uoluit. BVJ 2 ueruf B circolum V'"'. eicere 4 possint B 5 simile V capu^tj Vcarinae (i ras. 170).20 iiersa et F i r ni i a n i L a c t a n t i plana ossa porrexit uelut in ut ea in diuersum. ut et substringi neruis facilius et uerti tutius possent. unde sunt uertibul a nominata. quadrupe''de'' aut — ut in quadrupede fuisse er. Wilmanns. ut quidem quod hinc capiant initium quae diximus a corpore uel 10 sensus ac nerui. ras. 10. quadrupede (alt. edd. de mantius B a ceruice deraissae 11 cecodd. orig. recepi illud.

(sic) B^' 20 tTa-^etrura Ltj&rum V n os er. liis BV B 7 tert. iis serijisi. (luod (l(»l()ris (licitur ali(|U() caitilMLjo. sciliccL ui mii»' sinc ^n. alios cosdcin taiucn tecit iii iii uiiuni orlxMii iiiodum inrdrmauit. m restituit profusis (i in 21 conti^n-^geret i?^ promiiiLejS JS^ m. B^ 14 pro- mu boscidi similis] Egnatius. 2) B 18 capu^d. corr. l. corr. V o ipsud ex ipsum B^. ut in contorcjucri iii scapulis. produxit inter eos a summa fronte molle ac flexibile membrum 2. sic ]>rotecto. ut ore contingere. iii ciiim simplices ({uibus ct iii iii iis dumtaxat ct ct articulis nioucri nicmbra lo (|Uoiiiam cst. et quia os ipsum profusis dentibus sic armauerat. s. promusci^dissimilis V 15 effectu r»w.I) »• 11 1» i r i c i •» »1 •' i li I» •' r a.v^/ scnsu flcclcrcutur. tum eadem man. eiiim 12 manus amissa i*^ quam iiunc habet mobilitate nimia proboscidi similis uidcretur esset({ue liomo phiiie ajiguiniaiius.-) quo prendere. pascendi tamen facultatem dentes adi- merent. iani et superuacuus esset eiusmodi motus dignitato et turpis. taruni rerum eius mirabili uarietate uoluit quoniam terram atque caput posset 2^' animalis non tam longe erat porrexerat. B^ 12 superuacuos B m.. iiam sicut niaiius ex eo 11 loco unde oriuntur ubi^juc ucrsus iiKmcri sj)eciosuni simul et utilo tuit. rotuiidos. oinncs partcs agitari oportcbat. et om. ut etiamsi contingeret. BP 8 tantum B B^ 9 et in cubitis 10 post oriuntur 13 aniissae (e a cor3) pore add. quo tenere quodlibet posset. ne rationem uictus capiendi uel dentium uel ceruicis breuitas inpediret. quod futuruin horribile tetrum. 3) similis B. ut etiam V 23 qiio^dlibet V 24 prominus B\ . B exp. niaiius utrolibet latos locis iiecessarium alios autcni iii ct aciiualcs uiiam partcm rotundos ct iis utique g<Mii- ubi taiitummodo curuari incmbra oportebat. quod genus est. si hoc ideni etiam cubitis accideret. hunc B'^'^ mobilitatem B^. proroscidi (^mu m. 21 attritu iioii r*t tcxit. ct ut in bus et cubitis 10 manibus ipsis. prominens magnitudo BV] his 2 u''nu''m B^ 4 iis] edd. 1 uel 2) 22 fr^onte B V ante ut etiamsi er. B B\ dignitate B^. in iUa inmanissima belua et mirabiliter ettectum deus enim qui prouidentiam potestatem suam mul-'13 ostendere.

18 enata Heumannus 2b\iiiec] si subolis B. inquam. cap. ubi architectus magni 6 cula..>*^'<' erat dicere fuisse animalia prodigiosa in quibus ratio cessaret? igitur 3 — quoniam id omnia quae uidemus cum ratione nata sunt nasci. omnino rationis expers potuisse gene- ante enim prouisum est in singulis quibusque tingen- dis quatenus et ministerio membrorum ad animantes. u. B^ (hd. 196. infinitum . cum uideret in omnibus quae spirant lo mirabilem prouidentiae inesse rationem. quod illas aut sumendi cibi facultas aut coeundi generandique ratio defecisset. oneris statura sit moles. cf. efficere enim ipsum. § 1] prius prouidet. (sic) V. 22 f 1 FiiMiiianiLactanti 6. Lucr. Non possum : lioc loco teneri illius quominus Epicuri stultitiam delirat rursum coarguam enim sunt omnia quae non artiiicio Lu- cretius. p. deest in BV et multis certe codd. et inf. metitur B. emetatur molisjB 23operisF 24pr. haec per 6. nascendi Thomasius 'ex antiqtiis codicibus' not. 10) 10 uiderent V 12 post quibus add. qui aut ubi aquarum cadentium decursus et exitus et receptahaec. et ante emetitur quem locum leue pondus expectet. m. dixit in principio mi5 mundi alias quasdam innuraerabiles animantes randa specie ac magnitudine fuisse natas. sed. sed eas permanere non potuisse.'' 238 nom B'"' terreri V et nata V 3 ut (exp. o stultia V B aliqujt V 4 esse F marg.V . ostenderat & 9 ut post faceret lioc hd. 1 '^J V 22 emetiturj edd. ut p. uanitas ^^ct A(. edd. V 834 ss.. rec. quae columnarum interualla. primo omnium cogitat quae summa perfecti aedificii futur^ sit. necessaria uitae uterentur et quatenus adiugatis corporibus elata suboles uni5 uersas generatim conseruaret nam si peritus 20 cum magnum aliquod aedificium facere constituit. u cessasset codd. inane uolitantibus hs. quae. malum. fortuito nata esse. 2 uidelicet ut atomis suis locum faceret. de hoc Lact. qui ut ostenderet animalia aliquo diuinae mentis. soboles (corr. hs. et in B 3) B stultitia (' m. 2) B. ansihRec ? m. recte? leuem /> Heiimannus . ut solet.. ut quaecumque sunt 25 AVCTORES BVJ 2 rursus 1 Lucr. add. diuinam prouidentiam sed uoluit excludere. rec. ss. dispii- tationem 'Lact.etom. est nihil nisi ratio non potest — i5 manifestum 4 rari.

si tam prouidenter dicas aues ut usum possent habere.iiin*iitis cur (icuiii putct iniiciiiiiiiiuiiB uiiiiiiiiiiiais ii('C(*ssari:i iioii iiiitc ))r(Uii(iisso (|Uii(> (liirct ? uiucii(Juiii uti(|U(' eHHOiit ({uam iiisi uitiiiii .] Epicurea cf. quoniam putet. 22 si enim V V 26 24 naturae er^rjet 25 a^d^ V uidelicet (pr. j- «. fortuito accidit AVCTORES § 8] Lucr.i(i (11111 ipsis iii ruii<l.ini mcinbra prius iiiita sint. <liuiiiiic i^ntur KpicuruH S('(l 7 corporibus (|uo(i aiiiniiiiiuin iiiitc r:itioiiis soiiertiain. aliud (lciininicntuin supcriori con^nucns.it. 252). cum (piid :igimus. semper erret necesse prouidentia. 23 piiritcr jMMtVcio ()nii.i (|ii(>iii. ]u-ius iii clVccta essciit (|iiilMis (^onstat. 2 cum edd. 2 ?) fe add. e ex V V^ . ad iiudicnliiiec dinn iHMjuc pedes ad anibul. Usener 1 frg. ras.itui\ iioii iiiiii (>|i<'ri iH'c«'Hs. eifecta.) e ?J B 17 Lpostea inquit eorunij V ap^^p^^aruit a ex V 18 causa* (m er. 373 (p. 4 possentS essent 5 constantJB 6 ijhB s.iurcs iid iini.I) <» 1' |> i i (• i »1 tl •• i 11 li . 11 sint sunt BV. postea inquit eorum usus appaniliil uidendi ert>*o causa item nati sunt. (jUiini esset usus uidendi et audiendi ct amliulandi. l. oculi* fs er. membra cetera cuius rei causa nata ipse usus ostendit: qui uti([ue nullo modo posset existere. I 1. cur numquam ed.. Usenenis 16 ante non si udd. m.i. ? ne se ille nimis ad argutum Epicure non sunt oculi uidendum ]»ossunt 10 nati? cur igitur uident? ruit. •' minus ineptum esse uidcatur. iiiitos dixit cniiii iic(|U(? ocu- 8 los 10 iid uidciiduiii csse iic(juc . sed inepto ais. nisi essent membra omnia tam ordinate.iri. 7 s.) €x Si? m. siquidem quam uidere. quid enim ron ad uolan- H dum 25 esse natas neque feras ad saeuiendum neque pisces ad natan- dumnequehomines ad sapiendum.'> ipsiiiii (|iiiic coiistiirc ui(l('l)at posHei. § ss. si 12 summam enim non ipsam ueritatis amisit. sed liorum omnium officiu ex natis extitisse. BVJ scnpsi. sed fortuitis atomorum con- cursionibus nascuntur omnia. retutare non i^ uereor ne liuiusmodi portenta et deridic-ula libet inej>tirc. IV 822 22—25] Quintil. V 2) B 21 ordinata V V 19 causa* V 20 nullo Laues noUj i) (0 part. :i(li(*cit ut etHcoret iiiprudciitcr ii(isuinpscr. B"^ (alt. aliud 20 sint. ({uis(|ii:iiii . cum appareat ei naturae officioque seruire animantes adquod estquaequegenerata? seduidelicet qui est.

6 in om. ut efficerent animal eiusmodi quod cerneret? relin- naribus 13 si potius audiret. relinquunt -CMwi) u m. xd ok 03za — V ^o^aocToc. superiecta pelle ^o^^^ €^•7^ /. 121. quibus mens. add. B er. 9 perpetuo Heumanmis (m er. 2) re*fellemus (s ? er. cf. esse codd. quoniam diuinae ^ 15 rationis dispositio perpetua seruatur. minimo motu haec autem molem temperaret item uisceribus operuit ut quemque locum ui- decebat. 3) B. cum uero membra leges suas et manifestum est nihil usus longe diuersus 5 uniuersa genera et uniuersa in quoque ordines et usus sibi attributos tueantur. Isidor. ras.) er. corporis sed uel 2 flecteret. i) B (i omne* ^m in ei\ B 22 que 19 que bumor. 17 essent] B. per quas discurrens umor loco membra sucis uitalibus inrigaret. 1 ?) V alli- ras. p.) 15 uel om. ex d. V u s. ex 0) V. u par^. jpr. Nemes.) V B V V 10 prouidentia* gauit (i)r. 3 expcrtum l. 2 ?) t ? m. BVJ (pr. conclusa tegerentur. 11] orig. fortuito esse factum. 1 B i 12 nodata (d in ex e m. XI 1. rec. ut quae solida essent. o a B^ equidem (om. auribus enim primordia nullum genus positionis inexpertum praeposterus et quunt. contexit: adoperuit quam uel uel sola pulchritudine decorauit setis^ squamis muniuit uel plumis insignibus ador- AVCTOBES 11] EXPILATOBES orig.. retinaculis si aut excurrere aut resistere uellet. Deus solidamenta corporis quae ossa dicuntur nodata et adiuncta inuicem neruis adligauit atque constrinxit. V 13 etj alt.) V V 8 manifestu (~ m. 2 odoraretur] B. corr. aut odoraretur del. V 18 riuos (0 in er. 86. tamquam ac 15 uteretur et quidem totius nullo labore nulloque conatu. alt. V 7 »tu*eantur fs et d er. 17—20] Isidor. sceribus ipsis uenas admiscuit quasi riuos per corpus et sanguis uniuersa omne 20 diuisos. et ea uiscera formata in eum modum uel qui uni cuique generi ac aptus fuit. igitur 7. h BW^ 21 generi e) B^^ V . odoraretur oculis. 262 M. q in ras. '"a"ut B uelit 14 retenaculis B^. B V nutu (sed pr. oportuit eiusmodi cottidie monstra generari in quibus et 14 membrorum ordo existeret. edd.24 sic FirmianiLactanti coire illa principia. XI 1. (fuerat fort.) seru*atur (i er. uerum alias refellemus 10 Epicurum 1 : nunc de prouidentia ut coepimus disseramus.

m.- 3 sitio tiit(»s. 25 iiii. c[Uod add. edd.1 inscripsit animatiu 3 V. 2) B eo] FV. n add. aiit quod ea quae uarie dixi iiut productioni contractiora liniamentis ditlerentibus iii conprehcnsa sunt. n add. m. fol. nt si (juid uicissim de altero alterum transteratur. jirouiinentcs ariui. m) B"^ post dispositio 2ucl3litt.fort.|) »• M |i i r i (• i u (I (• i I i I) <• r (»—7. lineamentis F s. i II 11. edd.jp. 17 ]^i>npeditius i^ utilitate''m"' ^^ |<d>eformius 18 |<n>ecesse F elefanto BFV (\ 19 cerui}<^c>em cr. m. 15 quid ? illud nonne diuinum. ultiiuo j> loco iic lciiiiiKi iii pcdes(|ue. (|Uod in tanta <> uiuentiuni nuiltitudine uiuim quod(|ue animal specie sui generis iii pulcherrimuni est. in quibus porrecti aequaliter BF (a 3) VJ 1 inira^brie//// (1 uel J^ litt. 2) F B-. iiec soluiii iiieinbrii suuiu tenoreni sitiiui iii seruiint..J V .. imagines B^. animantium i"^ codd. V 2 imaginum scripsi 12 figurarum. edd. 1. nihil desit? aspectum aut uideri necesse ut si elephanto si ceruicem prolixam tribuas aut camelo breuem uel 20 serpeii- tibus pedes pilos addas. ad- liiicreiis pcctori iteiu ueiitri suhncxa gcnitiiliii. iriipso imaginj^s B^. iiii:i<^niiinii (jikmI (lis|)0Uiirif. rec.''us'' F"^ extreinae 2) F 12 figuratorum codd. itcni collo poctus iidiuiicluiu et e\ uciitcr. sic er. iiarcs cuiii os (|UO(iuc ct in co deiites et iii liiigua. Inst. came4o 20 pi*los (\ er. illinl (>t ih'i'(> ('oiiiiiiciit iiiii (lci iiiiriibil*'. manum 7 manuni m. er. 14 illud fd ex l. F series/'/ ex seriens ? 10 <o:^ s Y F. (> in uurias u imagines corporumj. rec.iliilcs )>r:M'i'('rat ii:iiii oiiiiiiluis lcrc (|ii. F (uel 15 quo^^d^^que T' generi''s'' genere. B- 6 subnixa B littera prima nersus cum margine folii saepe primae et in fascicidum infixi glutinatique r interiit.) F a^utj V^^ came|<l>o F. sed etiiiiu partes uiciiibroriiiu. er. e^ manum 3 fere 1111. tameii inlinita et multiplex diuersitas tigurarum est. oe fe in uersimm litterae (~ euanid. 18 diuersas species. 7 animantiu m. iiers. V H^.. 19. tamen 11 animantib.i(' s|)ir:iiit- ('iKJcm scrics et ordo •! lULMubroriiiii cst: ft |niiiiuiii ciiiiii ciijnit c(» ct liuic luiiiexii ceruix. 13 con tractiora (~ euanid. ae. s ? m'. *\ ab eadem incipit /. in marg. et^ V V sui suoj genere et JF' codd. 5 aLrniji er. 2.. e. oiuniluis ciipitc iteiii. 2) . iKiiii n» uiio ipso certam sedeiii possident aures.i iiiiiiit. post 1 (i. rec. quiie oiuniii sint eadciii cunctis aniiuantibus. certiim ociili. iiiiiis iii liiiliitiis iiiiiiiiiKT. (cf. formius ad nihil inpeditius ad utilitatem. camello B. t m.

quanta enim deformitas in eo futura esset ex caluitio apparet hs 16 in ergo (^ ex c m.. a Inst. ('711. orig. XII co<rp/oris 2 F.). B^ 3 sin^u^osis er.) B- la*berejitur obsc+en''^"'^ V a 5 aut ut scrijm. F F pilae B nej de B\ corr. 6 (ex p. ubi autem raMo et man. *nt (a m. conferetidos esse locos 16 ab minoris ipsa amhiguitate (cf 13 sed tamen excogitari^ apparet excogitare B. m. 'Veb. 3) 9 sit codd. 2. opifex quadrupedibus autem idem capite contextum spinae a summo extra corpus eduxit et acuminauit in deductum longius caudam.'. die Quellen' p. ex c m. add.. 15 congruebat (g. Augustin. 11 a I — recentior. 10 nec ssarium F 11 quoque B B Letj 12 nudo • a quadrupede F. — F inf. tractos B^. 16 ss. ^FCrOi^^ASl^texitergoillud pilo Varrone. aut F. V (m fa distrincti F B FV. "^'' EXPILATORES BFVJ exhibebat 1 in— laberentur] Utt. Isidor. 4. 3) B subfulti er. laeuitate (pr. scriptum neque 21. qui ornatus pillei 5 /^ ^ ^t est in orbem coactus aut in figuram . cum tamen V post congruebat hoc hd et in marg. euanid. ne 15 quasi summum culmen ornauit.ys tam non in est id necessarium quam indumentum tecto excogitari lo pilorum ut 9 : adeo suo quaeque genere aptissime congruunt. m F-). 3) B V te|gerentur (te add. 264. m. rp foramine interierunt. Wilmanns 2 s. 10) coact<us a>ut 17 a nauit incipit fol.. homine quicquam turpius congruebat. 1) obscurae & corporis parteiii V V B^ 6 foeditate (~ m. orig. B^ (M et hs ut p.. P culmen or desinit fol. de dial. rec. 5] ex f^r/uyy cf. motu est. 2) 13. ut B. 26 corporis distincti 7 F i r 111 i a n i L a c t a n t i longitudo nihil aliud exigebat nisi ut maculis terga et squamarum leuitate in suffulti in lubricos tractus sinuosis flexibus laberentur. 6. u ? m. 2) add. B- . quo Isidor. leuitate sic saepius a clel. 3) F 7 teneritudine 3) B ut om. XI 1. non tamen etiam capiti texit ergo illud pilo aedificii et quia in summo futurum non teres factus. 28): capillus ^J quasi capitis pilus. aut ut obscenae propter 5 corporis partes uel propter foeditatem tegerentur uel teneritudinem munirentur aut ut animalia quaedam minuta et nocentia 8 detrahas. p. neque nudo quadrupede neque possit. l. \ (27. eius arcerentur a corpore fit : quod membrum si inperfectum animal ac debile. erat.) er. (i in er. non a Lact. edd. 3) capilli — 27. F V . sed tamen cum ipsa nuditas ho- minis mire ad pulchritudinem ualeat. F s. minuta e. 148 (cf. excogitarjj V^cumj BF (nisi quod cum!. corr.

nn iilitcr csset 8. 10 (|ui('(|u. terrona. .irs iii iiioduiii ciiict. rer.i tciiip(»rilHis ctliisi c(»r(iii. uel] FV. de diff. opart. de nat. B-.^ c. § 72. B- sM.i ct (»ccif»itiuiit i.i loci (lcccntiii. toto corporo in seruirent. ac proximus AVCTORES II 5B. 10 s. rer. ad Iiist.s singulorumque membrorum differentiam Lactantius siue plerique auctorum definierunt. (m linea del. de dill'.iruin p. XVII 53.iiii |». 10 homines B^.iportii iiut (»pcrt. Cic. haec Lactantius ceterique de ratione corporis scripserunt. add. 1 totius o])oris nitio.irtil»us iiudis cssrt iiitnniiiH. tus B^. m. . iiiitc tVoiis 10 pcr circuituiii siiiiiiii. l.t F h.. scilicet est. aniniiilihus soluni ii^itur statuissot deus ox oinnihus caelesteni. rer. F 17 toto (alt.) V 16 immo<rta>|litatis ras.itiir oninino si constiituni fuisse otVoctiiiii. BB~ s. Lengletium) . ut uidc. 2) F 19 15 eadem et ///^s^pectaret fex ? er. utilitates 'i et hivhitus explicaho.re est et (ante F seruire^^n^t B homiues B^. ^ 2| ol".i!itiiiii coiilcriit (liii(»sccii(liiiii rorporiiin niiituritiitoin iiirilitjitis iic iicl .I") (t )• i I' i (• i M 'I '• i I i It <• r 7 H. cetera uniuersa lioniinein caeli facere ^^.ill. m. corr.i. iH^I iid hiirltiic II (|ii. 11 utilitatis B^. corr. n add. ex n) V <corpo>.] XVII 47: rationem autem humani corpori. XVII 50. ut quia nulla his inmorproiecta uentri recta ratio '^ talitatis expectatio est. F- 13 faceret (alt. Francius (ap. pahuloqno hominis itaque solius et sublimis status et uultus deo patri communis 14-19. hunc ad uoro conteniplationeni iit rigiduni erexit hipeilli doniquo constituit. EXPILATOBES de diff. 3) 18 B. illii oodem spectarct unde Inimum origo dopressit ad torrimi.i(l (lilVcrciitiiiin scxus uc| ii(»ii iid doconMii rohoris.i iclriictus pro cuiiiscjwc ct. 5—8] Isidor. Ij" (|iiihiis(l.nii oiiiiic riitio coiitoctiiiii iiicr(Mlil)ilc spccicMi cst. 11 1. Isidor. socl nlinilM cfVusiis er^'o ciipilli iilicuhi u. 140.i siiiit.3or. . tamen expimctum) refecit V bipedem et J5 cetera B V 14 terrena e euanid. corr. (lcc(»ris (»stciitiit.t. — i? BFVJ et 1 s. d. «:. utroqiie loco alibi V 2 detractus F 4 summae par^te''^ cinctae V occipiun^ B 5 ostendat F. ostentant edd. s<i\ V 7 alt. 9 operis] corporis edd. 6 uel ratione om. Nunc riitionem totius hominis ostendiiin sin^^Miloriinniuc (|u:io iii nionihroruin corporo cinn . ''aPu.) ej:^ V confinis Petr. habitos F^. ibid. corr. 2] Isidor.ic iiiiri iiurcs et . B B(t 12 abiin ras.

orig. 211 quoniam simplicium cauernarum angustias praeteruolare uox in AVCTOJRES II 56. Pelag. III 1). PF V edd.CjUlatur F s. sed etiam sui corporis est sortita summo capite conlocata et tamquam arce sublimi speculatur omnia contuetur. et u ex i L- F. quod earum foramina noluit esse nuda et et inobsaepta quod minus decorum minus utile fuisset. nat. idem V V. a natam Varro existimat. productam Heumanmis orbis] 6 sed in marg. 140. sed b ab initio fuerat. Augustin. c. sic) B 2 animanti<G> F ut domina<tum>. priorem orbis BV B^ . m. 3 s. de re p. et ignis ille diuinus mens tamquam caelo tegitur. omnis FB V V | ro\tun>|ditas F hic 8 cae<lo>| F corr. sed orbi et globo similem. rer. 13 uar ro> desinit fol. spe.qunarce 5 obd<uc>itam m. de cf. l. inops^epta V . de diff. cf. eius prope diuina mens quia non tantum in animantium quae sunt dominatum. BF (—13) 3 su<i>| F uid. non in in terra. 35. quod orbis 5 rotunditas perfectae rationis est ac figurae. summo— sublimi] ex Cic.foratu'frontem nomineque minus neque amplius quam quarum duplicitas c^uis foraminibus conclusit. 1) F ex VJ 1 fi-^n^ctoremque (n add. de XVII 53.28 F i r m i a 11 i L a c t a n t i originem suam fictoreraque testatur. de 1. l. EXPILATOBES Isidor. menb IV 12 — diuinus] (Cic. tum ut uenientes altrinnam et forma ipsa miranet dum in modum : ficta. 3 (sic. lulian. B 19 post uel ante et forma intercidisse 20 inobs^^a^^epta B^. quod ad speciem nullus est perfectior nu- merus quam duorum. primorem partem quae necessariis dicitur focies 6 pariter et ornauit. 16 prae se ferat ficta Barrhasiiis 17 alt*rinsecus (e ? est uid. ac membrorum ministeriis et instruxit primum quod oculorum orbes conquo. Isidor. 5 4 hanc eius aulam deus obductam porrectamque formauit eo igitur ut in mutis animalibus. rer. 1. eos duos esse uoluit. 7 secus uoces facilius colligantur. m. 7 s. m. 2.. aiu 4 ta-^m>. uestigium primorem] et p<ri>lmo- rem F. 9 fastig<i>lum F.) foraxtu>| et eos F F quod om. re III. 8 11 pari<ter: B\ 12 inclusit existimauit F er. p. quod cum pars utraque similitudine ornata est.. 7 m ut uid. am s. })• 31. deor. Cic. cf. nisi quod r ras. 1-4] diff. 11—13] XI 1. cuius cum sum10 mum fastigium naturali ueste texisset. XVII 49. incredibile est sicut et aures duas : 15 quantam pulcbritudinem praeferat. edd.

uhi prior scriptura certa nihil adnotatur adusu* (m er.' '273..Gell. 22.Z.iiKlitu. 1 uel 2) B 8 quae] F. 10. IV.iurcs 8 / / l)us t'st iiKiitiini li iKniKMi :iii li.is.i siiiiili.^r.er.^ 14praecipu ae-B^ praecipue'** jB^ 15 similitudine B 16 imagi^ne"'^ B"^ B . neque de mo^^riibus (\ add. I 28 uascula oris angusti 4 inditum in (alt. 3 mollibus] V. n(^(iuc duris 10 p(Midul. 15-18] post posset Isidor.' p. V 1. III II p. orig. et c. 9 cf. ab oa parte (jua uidendum fuit mombranis perlucentibus texit. iic usiim iiili. rec. percepta add. Lticr. p.iiii pri (muos. conl. cap. § 101 ea. 271. ex uj 7 B '"^"'auri- endis B- AVAH. coniberent V inpositi'"s"' B part. flacentes 9 liinc usque ad finem est. ni. J. 3 angustioris B\ arigustiores B'-V: angusti oris etiam lamis Gulelmius (Quaest. Menaechm. et F. 283.iiiri(MKlis.i uiidc Verj(ilius suoceiiKjuc a'')OYjv is . de diff XVII BVJ 1 s. constitutum inexplic:ibilis est est sicut in oculis praocipuo i-^ ac mira subtilitas. quorum (juia eorum orbos^gommarum similitudinem pniefcrontes. rer. XI 53. ikmmImis : «ms i. Wr.is<Milis . Vurrone?) ap. 272. IV 359. .V16: Chalcid.^ diff. 'Lact. 10 AVCTORES 5] 1 Verg.kI :ic solidis ossibus. (imic pulcliritudiiKMii (l(MiKM(Mit centcs.M' .8. die Quellen' 1. EXPILATOBES XVII 55. ss.' r 8. Ueb. ofticium in bis audiondi tantum uidondi. ras.irot aptam simul ac Hoxibilom tirmitatem. sod (|uod essct lionim et modium luiborcnt «i eas c:irtil:igo mollior :ullig. de § 9 .iiit ikkmmii ijisjiiTi Oraeci U(>c:int . ne B. 252 ss.nisti conphMM. ut imagines rerum contra positaruui tamquam in speculo refulgontes ad por eas igitur uiembranas sensum intimum penetrarent.) B inabiles B 10 sed om.iiisi |hm- . — ne V fictum pulchritudinemerent de add... r. Plaut. 46: d. m. horum F^ 11 mo^^riior J5^ 12 acl^B. 20 rotont:mi inpositis «iiii-. . et spargi 2 cohiberent] codd. 17 in om.! ii. ut :ic rij^jontos. m.lem uel siniillima <ex p. imiiutatioiKMii littor:ic^Jiurcrt^uolut (1<mis :irtilcx -juide^sunt nomiiuitap — iioluit molliluis pclliculis :it(jiK' tl. .13.B^ conuiuerent 5"% conbiberent V (sic) repercusu corr. 6 uol.j refecit 3 V.ini.' () I» i f i <• i .1 • i I i 1. 2) B 7n. u. Aeii. recie. 278. B ^orum V^. VK A A mut.ic- intonmiro.il» li Imis li.ilMlos osscnt inmobiles excogitauit. inPlat.Tim.) Quintil. Gruteri 2. 406 i s. 3-7] Isidor.i . sine duhio ut etiam neque (7) secundum proxima neque (sic. Inst. Lampad. illis sniiis ci rt'|K»missii (|uil»iH tor.ntur .unin:i S(»l(Mil ipsii cohilxMciit oris u. m.1) . (|ui. p()SS(»t iiisi rxi'('|>l. lihri viulta euanida fhs.

idcirco mens si ac uoluntas ex oculis saepe dinoscitur. quae per] B. B- B mtit. (m. liiiea del.) V V *jconcursiones B B cer*nere (aut aut n ras.) V 2 **imaginmn er. temporis. intueamur et s. i 1 mens m. rec. ea quae sunt foris transpicit. — mens er. p renouauit V^ eifossus B^. 367 ss. ne imaginum incursione nos cernere. V^.] s. 6 donec| du haec 9 aliquid B^. ineptissimo usus est enim mens inquit per oculos uidet. in qu^ V^- p 12 lucente V add. non in eo quod uidetur. 15 ss. forte oculos auribus similes AVCTOBES 'Lact. ex w) V 22 possit posse* F^ . V^. tardius existimes aut 5 quam 11 oculos aduertimus uideremus. mens i ea que dicitur mens ea.30 sensus forte ille F i r in iani Lactanti qui dicitur mens. quoniam uidendi officium in eo debet esse quod uidet. i ras. 13 uoluntas (w ras. aut intentione aeris cum acie aut effusione radiorum. Lucr. quod argu15 quidem ut mento. refelleret Lucretius. corr. ex m) 3 dixerunt B T' uerha ut philosophi disserunt ante aut imaginum jJowe«rfa uid. B^. B 21 cicatrices (pr. ex pj effoSi. codd.. plerumque cum autem uideamus eodem momento uero aliud agentes nihilominus et tamen uniuersa quae contra manifestius est sunt posita tueamur. corr. B11 7 essent (quamquam uidendum 10 posita sunt (\jij habef) agentis B^. donec intentus aer cum acie aut effusi radii ad id quod uidendum esset peruenirent. erutis et effossis oculis magis uideret. uix m er. III 359 ss. corr. n. 1 ea] B. ut philosoplii disserunt.' p. quoniam si ita esset. 19 uiderent V corr. de hoc loco 232 BVJ ea (sic. quoniam euulsae cum 13 postibus fores plus inferunt luminis quam si fuerint nimirum ipsi uel potius Epicuro qui eum obductae. Liicr. docuit effossi oculi erant.SjOS orbis V BK V\ B- ^iom. edd. cf. l. uerius mente m esse et 10 quae per oculos ea quae sunt opposita transpiciat quasi per 12 fenestras perlucente uitro aut speculari lapide obductas. ne uideret effossos orbes et ruptas oculorum fibras et fluentem per uenas sanguinem et crescen- 20 tes ex uulneribus carnes et nihil posse lucis obductas nisi ad ultimum cicatrices admittere.

) BY cr. (juas iMipilhis nuncupanius.. 16 ipsa B. oculis quoniam mens. uoleba*t (n ? er. multa colligunt in quibus oculi faUantur. ad usuiii iiiutilius si potest. 1" ut HImm-c poss(Mit iiirtus iii (Miiiiia contiKMM. add. ut iion cuiii t(duiii conu(M-ti. (|uihus tinetur.) 8 ad^lrerent 9 possint F. ut si (|iiis iiclit traiispiccrc imm cicutain.'. V (\\ 5 ue*lit (l 11 **conuerti er. quia duo sunt oculi. . 1 ?) ad p. sed quomodo id o accipe. hacrcreiit. BP (a 15) VJ 1 ab (h in inus B ex 0) edd. fenestris EXPILATOHES 12—16] Isidor. B 2 a^-d^specie B usus B 3 possi- d ? m. puris atque eos suhtilihus igitiir cernendi sensus ac ratio conse per orhes uiiuiii ipsani iiiens iiitendit ut 17 aiii- uideat niiraque ratioiie in iniscetur et coiiiungitiir boruni luminuin uisus. | ii«'ii taiii nciilis (|iiaiii l<>i. collegit colligunt jB^ corr. (|uaiituliiiii ciiiiii iiidcrc posHPiiius. oculorum intentione ahimi constat. 21 falluntur 1 ?) V 22 errores B^ . W 20 Libet lioc loco inoruni reprehendere uanitateni qui duni 1 uolunt ostendere sensus falsos esse. ideo fiat 2^ erroris obscura sit enim uisus fit. iiuii |ilii> profecto ita^jue 15 (MMiiat (|uaiii ci( iitac ipsius capacitas (M)iiprclicii(lat. itaque est. i u il •• i I i I. B-. 4 V 15 a cernendi sensus denuo incipit P.) er. orhes aut(Mii uoluit. (|ii(» iil «• o |M I I . hu- uid. rer. Larcisilae^ B^ (pr. posset* '"h"'umoris (m moris cf. inter quae illud etiam.^(M'ctur. 3) ex V B\ 19 illorum] PV. 20 uult ex uolunt B^ u ex a ??i. m. iu spari.iiiiiniliiis dmiht**lieri i-t liius: iiiliil a<l spcciciii to(Mliiis.ras. sed iiKMicri ac flecti liiiuidi iiiodo possent. in ipsos uiikmms puri ac iiiedia jiarte plenos esse quoruin scintillac iii hiiuinuin conclusae tenerentur. m. de ditl'. iiiciis ah iiitiiiiiH pcMietralilMis capitis pcr cxij^Mias caucriiarmii riiniilas atten<lcrct . 18. ut supra dictum tamquam XVII 54.l ? ?) V 4 ^capitjs V B- rimulas (upart. ei ((uac priiiiori adk. ipsa (' euanidmn refeeisse. r r K--*J.! D iiasci ii(>l«'l»iit. 1:. ad iit ui(l(Mi(limi iiisiis iiMMiibris latuiii potius iii orhciii c(Mi^'lol)atis iii opus tacic fiiit. quod furiosis et eliriis omnia duplicia uideantur: quasi uero eius causa. ergo iiiclVahilis diiiinae ita ]>roiiid(Mitiac tccit duos siiiiilliiiios (M'hos eos(|ue taiiien deuinxit. non addidisse h B ac V 12 umores B^.

V^' 11 debiLes. quibus mobilitas id est palpitatio^'uocabulum AVCTORES 21— dS. 260. direxeris. eos ut igitur oculi munitiores 2 occuluit. nam iniuria. 3 V c 19 eos refecit V^. 14K. deor. aut insanisj. (teste Lengletio). si aut insani aut ebrii modo 5 ut aliquid duplex uideant. Sed nos essent opera reuertamur. ad ab dei 10. XVII 54. iam m. 12 (sic) V 7 aciem 10 nerui^s-- B\ s add. 33. ^ acciJit rec.. sed et sanis et sobriis. quae illorum nouit errorem. XI 36. II 57. BPVJ 2 et] 1 2^ost ebriis Jioc rr^ et in marg. P'-^ In^SjCis P^\ sinseriiit refecit V'^ 13 accedereP'. (Wilmanns dixit. ?) etianid. .32 iititnr. dVII fort. refecit V^ P esse P 20 occulit B. 39. nam coit. (om. P 17 '^non"' B 18 dm ut uid.neruis stupescentibus debiles^ aut disiungit si uis furoris in cerebrum nullo si saeuiens est. quid ergo mirum si mens^^eneno lo ac potentia uini dissoluta^ dirigere se non potest ad uidendum. de rer. cf. coit in si animum -i rursus intenderis aciemque unum quidquid duplex uidebatur. jnens tamen non 1 fallitur. 2] ex Varrone ut uid. dedu- citur BPV B^ BP. p. ut luscis hominipossit accidere bus.. de nat.. 1 corr. 143. Cic. 19 s. 9 s. corr. ciliorum 20 ipsae palpebrae. fallantur. orig. 30.'^ tegminibus unde^oculos' esse dictos Varroni placet. oculuit (mi nam et ipse V 21 palpetrae Varro scripserat. 105. 1. inest et edd. frg. quare ratio apparet cur oculi : manifestum est non esse falsos sensus si qui aut non 15 falluntur. F i r m i a n i L a c t a n t i non tantum hoc ebriis aut insanis accidit.. refecit er. ^sicut ne pedes quidem ad ambulandum. 161): palpetras Varro ad Ciceronem XIII d. Quellen' p. § 2 ss. per t . ipsa 14uideat B litt. Charis. tum acies oculi item si retrorsum auoces diducitur et singuli uidere incipiunt separatim. tamen m. P tunc et] etiam codd. cf. p. edd- propi///us ex proprius et] P P V^\ 6 diducitur] edd. EXPILATOBES diff. sed e in ciliciorum dictos in ras. 15 falluntur V 16 tamen] BV. duplex uidebitur: certum est enim interuallum ac spatium quo acies 3~oculorum cogitandum utriusque et animum quasi ad intentionem mentis relaxes.] cf. aut falluntur.] Isidor. si aliquid nimis propius admoueas. supra 'Auctores' inest V. si sunt puri et integri. siip. 'Ueh. sed et sanis et sobriis ac edd. ' concordiam oculorum? quod adeo uerum iiant.

euanid. ictus extiterit. uniorc ailsiduo ' t(M-sa pra(Miit(\it. de diff. ])erlucens (q (\i del. et Xasi ex (^ F^ P. rec. P-' 16 adh^^a^rente B^. edd.• i .. rec. -muis euanid. BK BY) B et indecens (pr. re I. 2. part. i li . tersa pure niteat codd.) 17 quauruis^ B"^. intcrior autem cartihiginc adbaerente biljs. ex in ras. |. XVII 56. ras.2) 14 (sic) nisi B^P^. adherentem ab usu . <• 3) B. rec. V. tertiuui ut per eius cauernas purgaiuenta cerebri EXPILATOBES] Isidor. 1 u ?. coiicurr^Mis ct ui<l«Miili i(l iii»ii ct . ol)soloscit. o'(Mianim exsuvij^ens iion iii(iec(Mis tuinor in siniilituflineni citlliuin leuiter ah oimii ]»artc oculos efticit tutiores proui- sunu]ue est ab artilice suninn». (]uani siccari ct oharoscorc ihmi oportct. edd. leniter codd. '^''uniore refecit F^ V^ assiduo (pr. pilis iii (tnliiiciii : siiiiiiihiis (luariiiii iialliitac s:ii')itiiiii (•(MitissiniiiMi praoltciil inotiis adsidims tiMioriMii iiHMMi[>n?luMi iiipfilit silnli rclicil h (•('lcrilalc (»l)liitiim. rer.^ (|iiiil? ipsa supcrcilioruin fasti^'ia 4 a<j^L(erihus et niuiiini(Mituiii ^. ni(>llita. g ? m. 7 ante et corr. edd.1 <• j 1 i 1. muniinentum uelut er. refecit. stantibus 7. Laet. rec. ex h) B. sed p. . pilis hrtMiilnis iic ailoriiala iioiiiic i|uasi et ociilis. 1 13 quis 15 P V 12 leuiter B. iit si (jui forte uehenientior r. 4 arbores in ordinem satae.{ 4iimcs eniin cst iiicnil»raiia iiisi illa piM'lu('en<. tersa reniteat B.B *£:rAplici w?. ua^^riatae F^?) 4 optutum et nisi BP in er. . tersapere 3) niteat (xi m. specieni et siiniil praestant ? ( (W 10 (iiionini coiitiiiio ii^sus exoriens ct iicluti ac(|iiali porrectiis iiirerius h ^y/ |C iu^o ii(rami|iic (luo(|ue aci(Mii siinul (lisc(M*nit et inuiiit. (|uiil siiptMiic iiictilat. eniiiientibus rei^ellatur. capiendi de- odor is. 1 ?. nisi V^. in er. de diff. 1. B3 XXVII. BPVJ Halmius uallatae 1 instantibus B: d.^ nasi iicro ])ars suj)eri(>r us(]ue ad niediuin solida forniatti est... V^ P V 19 odores BK corr. adheret Fcoc?«'. a er..• 1 lii 83 uiiilis li**- trilxiit. m. ut ad usuni digitoruni jK)ssit esse_tractasiin])lici in lioc autem ununi quanuiis nienibro alteruiu tria suut 7 ofticia constituta.m. . ^ 5j Isidor. e^c?. m. rer. 9 nisi . adhaeret mollit^aj P-' refecit posset (e er. ducendi spiritus. ^^interior. 17— 11«| XVII 57. c ? m.I» r . B^P-. codd. & munimentum V 11 muniinento e B i 9 narus et c cf. corr. 3) V 6 tersa praeniteat] P. sed confert (\i Varr. 38. 1 V li 5 siccare refecit B V s humore m. in ordine riist.

nam cum sit corpus unum. secl suhest fort. quia cerebrum. s. B"^ . et punct.ge V^- 9 potera*t (n ? fort. ipsas deus quam mirabili. 3) B at jB^ unum om. 3 B conp^a. er.oris (r exp. 5. i. BF. 14 sinixtrae BK ua- 11 aliquam usumque] V.) V nisi] V. ut sicut in ipso mundo summa rerum uel de w simplici duplex uel de duplici simplex. sed cf.Si fliiant. m. tamen est. om. B^ diuisos B^ (corr. post i m. intellegimus quantum dualis numerus una et simplici conpage solidatus ad rerum ualeat perfectionem. 13. atque (^adque B) usum BF B. F i r 111 i a 11 i L a c t a ii t i quas est. F ^''a^erebrum (sic) 17 *discretum 19 continetur (m er. quam diuina ratione molitus ^ ut tamen hiatus ipse nasi erat plane futurum. est. corr. l. unum. L et hi gimu <squa> ntum (litt. tamen totum ex simplicibus membris constare non ita10 ^^ poterat. m del. c. si joris speciem non defor- maret! quod men pateret: at id uelut pariete per unum ac simplex foramedium ducto intersaepsit ex quo 5 ^ atque diuisit fecitque ipsa dujplicitate^iilclierrimum.) V V 18 sinos B^. que ut pedes duo et item manus non tantum ad utilitatem gradiendi uel faciendi ualent. nalerent Jl F 14 odoratus F 15 diuisus cor om. ad BFV perieruntj. s quantum s. 12. m. 'locus mendosus' Heumannus . duos tamen intrinsecus s[nus quibus lontes uiui sanguinis continentur saepto inter- cedente diuisi. s una et s. dextrae BF. corr. /quod sapientiae domi- cilium juideturX licet l)abet. B^) FV''" malim continentur. inter poterat et nisi taliu interciderunt: et ad utilitatem et ad pulchritudinem conparatum dexterael corr. V ac refecit V^. 3 B et in marg.. P^ 4 at] edd. ita in corpore de duobus uniuersa conpactaMndissocia- BFVJ 3 '^ni^si 2 ^Ujt P^ si narsi. 6 intelleparietem B^F''''. B'^ let uelut B V. 21 duplici sim{)lex] simplici duplex B^. et aliquam usumque uel sed et habitum decoremque admirabilem sic in capite. quod totius diuini operis quasi culmen auditus in duas aures et uisus in duas acies et odoratio in duas nares a artifice summo 1» diuisa est. squa foramine numeru<sunae>t (foramen). nisi ut essent partes uel dexterae uel sinistrae. B^. quamuis ^^ ueniente unum. duales B marg. in quo sit sentiendi ratio est. sit in duas partes membrana inter- discretum sed et cor. conferunt. exp.et gubernat et continet totum.

Heumannus corr. (|U. ciuirrari (irticiis. 2) BP B adiubat B'"'. iii liiiL.iiii tlcntcs lial)U(Miiit inl'..? . de diflf.ic molihus suis taiiicii iicihii (lisccriiit. 8 labiorum edd. adiut. XVII 58. 1 uel 2 8* .':zrr^'/ cf. § 16J \iz'.i. ros (corr.i. nec . per contritos P. 1 omnibus] P ex- primet B^. 9 fari om. et V 10 insenes balbu^^ftiunt F (xx.iin ct stMU's ainissis dcMitibus ita l). aut F in in om. 19 iu add. orig. B^ 15 quod P cib:''os'' BP. I I I <• i t» t| f 1 I 1 li !• r lU. . !> <' «» |.iiii nris (|U(h|iic sj)ftcie8 «t riotUH \i ox traiisun-so patrlactus iKMi |)()l(^st. 4—8. sonorum modos exprimit.) sic P. transuersum F'»^ transuerso^ om.iiitcs t.i |ici' sc potest lo(|Ucii(li inuiius iiiplcro. er. uidcantur.ill)Uttiuiit. in hahet praeterea et aliud ofticium. 5 interpres animi] Luor. VI 1149.. BV 4 loquendi P : lingua \uero> uel <autemN discernit et . hominib. B B'"'^ corr.. 3.irios ij. 2 14 sonores et marg. nisi iicuincn nisi suuiu p. animi.. 11 'ad"" F i : de nuo (n add. 1 BPVJ praetendere'"^ 't P^F^'' speoiem sit P rectus F"" 2 aduerso B . 18] Isidor. itaque Varro a ligando cibo putat linguae bestias nomen inpositum. non tanien solo mutis et utitur.u. m.! iicl olVciisioiic (Ifuitiuni (•((nrcruiit ur>l . "^ad' iii uo in ras. rer. 1 ncl.it.i iiiliis iiicliis. l»il(Mii jtiiiclcmlrrciil miitiilciii. eontritos et comolitos F. potu (^ et t ex aliis ? m. et cst iiit(!rpnis aniini sol. ~ m. a*t ? er. ^-ao — a':o|. Cic.iiiicii plus lo(|U(Muluiu: la ct noii aiitc iiicipiiiiit fari (|ii. 51. recte? P- 18 a*ligando (l litt. iKiiii dciitcs iiir.inti.. m.id l-l coiipi'(*ssi(Uic liihronmi. EXPILATOBES XI 1.) 13 bibrata ?) F V 12 aiit] B. cuius usus iii diiohus coiiHtat HUiiiciKli U(ic(Mii ii<*c \'. m.) F F (sc. cauataque 17 etiam <in> potu adiuuat: protenta enim AVCTORES de Too nat. p. (|ii. in sod liaec 15 ad hoiuineiu soluni ot p<M'tin(Mit ((uihus a(Miniinata uihratii certis luotihus lingua i!iinim(M*abiles cantuum 16 in llexiones et u. 54. . deor. (|uo oninihus. ct cl(M|iicii(li.ayo'j). quod contritos et peruiolitos dentihus cihos collijj^it conglobatos ui sua deprimit et transmittit ad uentrem. 238 M. II 134 (etiain Nemes. inclusa <est> malim quae . ut ad d(Miuo r(Mioluti :nit csse aues. sed BP 16 contritos et permolitos] B. h). (|Umiii (Ihcciis Hit.il() iiiliscrit.: utilis. clausa F an fort.\ uictus :. non] corr.

h 5 post ipsos hoc hd. orrori er. F^? B^ 7 (^hd. nec tamen sensibus trahunt. tamen inenarrabili modo penetrat ad sensum sapor eadem ratione qua nihil de 21 quaque materia odoris capio decerpit. 3) B V laeui B V 13 foris B 14 quisque V. effluat in ras. de sinuiii diff. liaec mirabili et B^ **c. add. morefluat j^ad jB^. mora///effluat (1 uel 8 palati (i ex 0) et 2 litt. od m. saporem subtilissimis cibo cum neque ex quicquam neque ex potione minuatur. 2) (v P B F^ refecit V^ im B\ corr. 3) a B V^ sinu ne — horrori omnia euanida refecit er. edd. sapore 20 qua^^cu^que. nam quod attinet ad saporem arbiif> capiendum. cu m. edd. refecit m. tratur. hs. m. quam de- m center interscidit! quorum superius sub ipsa medietate narium lacuna quadam leui quasi ualle signauit. 6.d .. XVII 60. 5 gingiuis mollibus. sint uix exprimi potest: et ita inferius cetera quam dec^ora 20 deductum clementer a genis m entum conclusum. ratione* saporjresentitur JB^ P 19 sapor* P. B^ 11 "^int^scidit P. in marg. P sapoiresentitur B^. . auriunt subesse uid. (5) (m exp.) B horum B quam 8 duriti^es (^am in er. ac deinde labrorum tegminibus honestauit: quorum durities sicut in molari lapide ceteris 19 cerent. 10) (o. rec. 1 hauriunt V^. 54.) V^ 2 morefluat B^. ad palatum celeri mobilitate conplodunt. haec itaque palati concciuo tamquam testudine tegitur eamque dentium saeptis deus quasi muro circumuallauit. 12 lacunar exp. ut acumen eius extremum signare Isidor. rer. ne tarditate ac mora refluat. fixos. recte? sapore''^^ ?. quacumque codd. inf. mora palatum^ V^ P teritur jB^ corr. fallitur quisquis hunc sensum palalo inesse lingua est enim qua sapores sentiuntur. intercidit codd. quae a gignendis dentibus ^ nominantur. inferius lionestatis 20 gratia foras molliter explicauit. P. add. ne nudi ac restricti magis horrori quam ornamento essent. 1 rea. m. maior est et asperior quam in ossibus. 3 V. EXPILATOBES A—l] BPVJ a a re XT 1. ut p. euanid. dentes autem ipsos. ut ad conterendos cibos pabulumque suffl- labra ipsa quae quasi antea cohaerebant.36 haiiriiiiit F i r m i a n i L a c t a n t i ^Ji* 18 aquam eanique conprehensam linguae sinu. 15 enim om. et tota: nam partes eius quae sunt ab utroque latere teneriores.) 6 ^eent^ lapide* (ra er.s P^/ modo per ordinem hs. orig.

rec.*. m.) P 2 diiiiissae P c f) P V V 3 bra^^c^^chia B^' 4 ingens codd. uiilidii <•! substriciii cxliiiiliimi ticniis tortitudiiicin iiiL. rer.) omnium V^ rector B mode- 20 ut s.) B^.: malim diftunditur P P tamquam V. rator (oy ex conectitur] P 18 ur) B ad ****** (vecioi fort. iialida* (a ? er. et c artifex hoc quoque in m. 1 f 1 . orig. B\ fin^xitj B^ BV. iiptc possit iiisidftrc. 1 rigidum— colliiinj 1. foeda et inde- ademisset manibus honestatem.) BPV] s.i> «« o 1. iiisi^niihuH . (liciiiii iiiiiiiiluis r^itionis :ic ac SMpiciitiaf! nniiistris? (jiias sollcrtissiiuus iirtilcx siiiu lict:is. separatus funditur. edd.yiiiuni tastii^iii articuloruin piiriuni cuniatura iiihus rotund.. sit.t pcrlcctus ac 23 plciius ct ordo ac «^nidus dcccntissiiniis llcxibilis et torina un. er. diios quidem articulos extantes habet.ic toris liiccrtoniiii <|iii<l rdlnir. er.ic tcrr. refecit ad manti carne manus conectitur B. 1 inpress^a ? er. V^. :{7 iii(lt>ii(iii lciiitrr iicliil iiipicssii iii(»llilMis inl (liiiisio. |il:iiio iiiodicc concauo in ut si : (|iii<l iii tciiciidiini (|iiiluis sit. l. orig. Isidor. pectus (sed ct minus cert. edd. de diff. (\ XI 70. • I h). sit P P 21 in (ante digitos^ B 8 terminabit -B"^ corr. nc nudlitudo cariiis in tciicndo ccdcret.u' iii^ns :i (M'niic(' (lciiiisKiU'. 61 18 s. rationis (y in ras. ras. 3) B possit] 6 plano V 7 situ finctas ut uid. ()uod illud uero ad 1. . inagnum praehet ornatuni. S(. ui et poUeat. ad manus carne conectitur 23 spicies P^ nam PV .('iis i\i' iMiicliiii. iam pector is 26 EXPILATOHES 9 s. ulilis (Icccmis llcxura L'2 cu1mI">iuiii.i concauis tc^nni:it(jue dit^itoruin conprolicndciis lirinans.i(liiiii ...') usuin uiiris uiodis ij)Sii li. I I 1 1. sed 25 gratia: si unus ad cora manum carne conectitur et ipse pulchritudinis enim fuisset tribus species articulis discretus. l. non ut ternos.i])ile.. ri. pTexus B~ ^ac plenus e^t 13 concederet ten^endij 15 diuerso 17 et V 16 finditur codd.1 .] Isidor. cuni (|ui S(» niiitiu oritur ct itt diuersum maturius tenendi uolut obuium uol at(iuo ceteris iiol praebens praecipue omnem etiam ceteros alii faciendi(]uo (luiiin rationoni solus j^ossidet tam- rector omnium quod moderator: potestate unde inter poUicis nomen '-'0 accepit..' I . unus a ceteris 24 /' '^*. (Hj^itos tcniiiiiiiiiit iiu dillicilc itiiiii csl oxpcdirc utruiiinc spccics H> iitililiis uiiiior ct iiuincriis (.i]iiil. XI 1. rec.s (-01111111. XVII 63. 1 uel 2 9 perfectusj PV.

. XI. quia sunt abdita. P refecit 3 fer*e (a er. F^ V^ B"^ \\\ fincsisse B B V 4 integrum B P B: 7 ////re////motuin sed re iam a m. sed cum homo ex corpore atque anima. hominis autem patens quia plenum rationis et erectum. Sequitur necessario ut de internis quoque uisceribus incipiam: dicere quibus non pulchritudo. XVH 1. XVII 66. 12 decorem er. B er. idcirco mutas autem ad terram 5 animnntes quasi alterno latere iacentes illis iinxisse atque et angustum pectus a ab aspectu remotum et ad terram uersus abiectum. feminis ad alendos fetus datae. cuius ueluti in haec quod uidetur hominem solum deus supiuum formasse tergum potest — . BV ac] BV..38 latitiulo F sublimis et i r 111 i a 11 i L a c t a ii t i exposita ociilis mirabilem causa est. P 21 quibus V P 19 sifcVo 20 et om. orig. rer.) B (iw *orbibus (c er."" BV. lioininis malim abiec- tum <est> 8 datum B leniter homines B^. XVII 65. (\ edd. 99. 9 papellae codd. est.] quibus con- yi^ 3 coctis et liquefactis uitales sucos membris omnibus dispertiret. 11 diif.) er.) B m. 1 nt uid. 11. 12 11 10 solem paruis P P V paru*is (0 er. umbiH cus ut per eum fetus n dum 1 est in utero nutriatur. cibis prouidentissimus fecit. de 13—15] Isidor. 20 artifex in medio eius receptaculum constet 4 s. orig. laeuiter orbib.) 13 umbilicus m. quam mediam non indecenti nota signat ad hoc factus. illud quod EXPILATOBES diff. de rer. f*etus B. 1 kcI 17 di*cere 18 quoniam] et BP. 6—9] Isidor. diif.) B 2) F^/>' uenustateni P^<= P (s.. maribus ad solum decus. prae se fert habitus sui dignitatem. 1 64. p. 92. sed in cf. in ras. ne informe pectus et quasi mutilum uideretur. BPVJ 5 quas refecit prae se praefert altero (sic) 3. rec. rer. item 14 in ex date hoc lacte V^ ras.] Isidor. humile* — erectum V ""ac iu marg. 33. de XI 1. — nam fere nullum aliud anirnal iacere conpressisse. s. Isidor. caelo datae humile aut 27 indecens esse non debuit. corr. fere huic subdita est planities uentris. et papillae quoque leuiter eminentes niliil fuscioribus ac paruis orbibus coronatae non addunt 10 Vx> -^ uenustatis. quia 07n. sed utilitas incredibilis attributa quoniam opus fuerat ut cibis ac potibus aleretur terrenum hoc corpus suco aliquo de 2 sicut ly-c^ iLi/' et terra ipsa imbribus ac pruinis.

corjjori iccil pruoHtat ciiiiii iicro Sfilcin ^^oniiH (|iio(M:iin uiscoris (|ii)> iiiollc iii :it(|iic r. ac duas osso ]icr colluni listulas nccosso ad cil).ilcin spiritaloni.^ n:iril)us ilh^ ad (|u. 2. i t i «' i i> . 21—40. corpus. ut esset in 3 uel 4 quarum 7 et] prima sed s. de diff.J B- inflabilem P V 9 post uicissitudo add. 10) 4 utrisj JSeumannus.|) •• u |. inf. ^ sod duiii ut p:iul. ciiim cst orc transitiis. u part. m. (]uia quoniam potus corporales cibus dimota' et sibi patefact^ ^fwla. ex oj . 3. sps correctio 19. uteris (sicj V^. Isidor.1 «• i I i li •• r lo II. et in marg. et lis. :iltcruiii ciboruin ost. iicris <|uoiii:ini duo sunt lioinino recoptacula. 7 spiritus 20 contra incorporalis ac quia spatium sibi fiicere non potcrat. j)lciiuni (juidcrn uisciiH etVecit. hs. ct uitiilis uciitus pcr ill:nn s|). s 3 uiscerum P. uisceribus V B 6. 40.iruitur s<' r:irit. similis fincxit 4 s. quae uocatur is gurgulio . a (juaruni superior ])ulmononi. qui est spatium transmeandi tenuis. XVII Gl. cuin iioii iilris ino<iuiii iiiivil. er. litt. BPVJ add. 9. 41.\. rer. ut p.iiii ^oli <l<'(lil. 13 aLborej P^- 15 a*bore P 16 sicut os — spatium V om. lOJ sibi (18J P 11 ^UjUum P^/ V2 post hd. ouiidom eiiiin rursus ]):iul. uteri spiritus BP P-. 6.iriiliiiii :ili. siipr:! :iiiiiii.] cf.. 3) (hd. sup. intorior 1. extrema (non set fuisse uid. ras.iiiiiii. utroque loco simul edd. B^ tractatus fta exp. refecit V^.irum :i]) ratio niollis <*» diuersa ett*ectus ost. add. p. edd. sil)i est et (jui sompor clausus coliaereat et sicut os ipsuni. post uocamus lioc hd. haec in quod spiritus reciproca uicissitudine commearet hs B^ P^. <|II(m| |)iilni()iii-iii uocariniH. (\\d. 39 arnncMitiiri). B receptaculum ut p. et in marg. XVII (U. 1 ?J BP P 10 hominem (m corpus lioc m. de diff. sunt. (juod :ilit unuiii (juod alit :iiiiiii. constat ex ossibus tlexuosis ac moUibus quasi EXFILATOBES 12 Isidor. 15 5 uictus P fecit B t G sedj PV. iic clVuii<l<'rctur HOinoj HfnritiiH o aut iiilhircl iiilliihilc scmiicI. faciunt. s. (|ui ab ore uontrom natura ot fcrat. 6. haec ut flecti ceruix ac moueri facillime possit.itcni. (x er. diini ox illo cxplicnt: uitani ips:i uicissitudo 10 iii spir.itiiii sfurituin rociporet. P 17 guila B 21 gur- gulio (alt.J B^ et hs.iin.itim ct rcddorct. flandi del.h' <li\i r('(t'|»l. accepit uiam patentem.iii(li rospiraiidi^iuc crjro triictus iii sustcntat •'> cor])oro. rer.it(|uc i(loo(|uc :ioriH o:i[):i. .

ut gulae is iter j-^ ad os ita gurgulio ad nares tantum pateret. a ? m. corr. XVII 57. 12 tolles] Isaeus. recte'^ 3 quias hoc s. l. rec. quod add. 47. et hs. refecit m. h er. e. uua nomen 5 uelut occursu quodam nocendi etiam . quia is qui codd. Jioc guilae (sic) et B pa. uiolentiam internis breuiter receptaculis nares sunt apertae: uel quae idcirco 9 sic nominantur. 18 a |<co>ncidere incipit fol. uerum ad os quoque interpatet v. 3 ex o. 16 uoce cvCjedere haec nec procedens ex eo spiritus posset.40 F i r m i a n i L a c t a n t i ex aniilis in cicutae niodiim inuicem conpactis et cohaerenti8 bus 1 patetque liabere semper liic transitus. rer. a ? in B. 10) F''<= 17 possit q (i. si (s. spiri- aperuit igitur tali. 2) B. Quellen' p. . Inst. m. cui ^/^w^ demissa est. l. l. q (i.. 15 . 1. ubi se tolles~*^faucium spectantes uuam si tollere tumorem. ? er. e. B^. uel odor spiritus lo nare'^non tamen liaec fistula s^iritalis in non tantum ad nares. d. utiliter de cerebro membri portione. etiam] J5P. BF (a 18) FVJ 1 anulis (n m. 2" F B F^ qui^ in ras. 10 post desinit haec quae sunt huius fistulae quasi ostia a B^ 11 quoque om. refrenatur. anell. sup. 263 (t expectantes 18. ne aut teneritudinem domicilii cum impetu totam ideoque ueniens attract^ pestilenti aura cor- rumpat aut perferat. qui. tollere etymologia suhest. m. dimissa BP V uba B'"'. meatus si aliquo modo intersaeptus sit. XI 1.teret er. quia per eas desinit. 4 hs. 'Ueb. 22. tantum. uiam uoci diuina sollertia ex illa fistula et ut posset lingua ministerio suo fungi uocis ipsius qui inoffensum tenorem pulsibus suis in uerba concidere. paliti V 1. orig. edd. add./_ extremis palati regionibus. BV ('Zi^^.ad. sine linguae ministerio 6. V^ in recte ? 8. pa^u^^l+ati^ . 3) sicut V. B VI post 14 21. 2) |<m>odo F in ter- saeptus ter foramine perierunt) F. cuius rei causa et ratio non obscura loquendi enim facultatem non haberemus. V 19 ahquo (<^ in er. (sic) efficere B^ (de hd. in V PV. l. 3) quia V. V. lis qui (sic) P. cf. s. 1 uel 2 i V^. de diff. colles in tolles . er. nullam enim requiem quia meandi spiritus potest: qui semper commeat. VK dimisa V-. uocem cf ad p. refecit m. B BPV.) V add. enim breuiter sunt apertae] breues et B 9 nominatur P ordo P^S corr. m. m. refecit V^ pestilenti* BV. pateret marg. hd. paliatis B'"'. intor^Cjeptus F^^ j<fa>ciatjP . 10 incipiunt in est. P^acld. 11. mutum faciat necesse EXPILATOBESS—\Q] Isidor. 8 inferat Heumannus apertae s. 4 demissa] demisa 6 ueniens (sic) s. cf. c.

acr lcruciis orc duciitur.ii(|iic lo(jiiciitil>iis V 11 ((uod cuin »0 (|ui.i patctacius csi liic illud (iiio^iuc pviicsiai.i iiccidcril. Ecl.do> an sed aliquando 8 ? i*^ F V 9 obsaeptus om. m. iiiiirtaiii 12 liii^iiain. V 10 quiaj BPV. itemp. inil^^) cnMlitiir. nariuni rri<^ore iie piiuiia praecluserit.d l\tr>ansitus 5 |<pl>enam i^ <aliq uo aliqua . praeclus^^er^^it a pro frig. P^'' hi* (i er. quoniam F i*^ ne]l*TPF.i calorcm tcrrc si possuiit. s. frigoris 5i^ quo nari \umf rigoris^ V. er. 1 M. 43. 2) (pariter p. pit. 9. 42."o poicst. n add.uo F F euanid. cibi obstructa in ineandi facultate et stranguletur.I> •• () |> I I I < I . . mu sonus "i(j4. die (^uellen' p. cf. ctiaiii 1'' accidit iit iiiorlx) iid liic :i(liiiis il^' ()l»s. hoc praecluserit rigor P (m B^. iidmiticrc (juidcm possit. 16 ciui B^. p. nniL. (iuo(jUc iic obsirui iiecease est. meiiius. praecl. corr. 8 V\ n refecit V^ sucos -B^'^.ni. iiou ui iii l. 6 s.iiii (-aiisiiiii |i(itiil ('iir lioniiiics .1^'oi'iiiit siiit. F 7 BFPVJ 3 |.'. B-. m. 201) non habet. restit. inires iicin lo(iuciidi ciius. |<adMnittere cem llloquen di' .runt j<e>ntes i^ ivpr^ofocto hii quo''d"' F put at 2 sunt illu lu F F 6 'en^im F J' F F BF..] cf.i I j I. m.F vfac^iatque loquen**tibus m j<ob'strui F ut om. eoruni siicus AVCTORES 2—4] mutus onomapoeia est ox eo. niiliirii traiisiiiis iil ad os iiiit niilliis oniiiiiio cst iiiit iioii sic [iicii:iiii iili(|ii:iii(l() iiocciii possit casii iioii cniitt(M'(\ (|ii(i(| |ilcriiiii(|iic iili^jiio lit.^ge. Nomes.) s.: est incertae uocis quasi mugitus. 15. proprie qui intellootum p. cluseKritp^er F B 15 posI<sim>us F obstructa (a euanid.'ioiil(>s scd iiocaliMii (|ii<m| ilhiiii s|Mi'itiiiii |m'|' iiaroH ({iiasi '> iiroliiiKliiiil.) P 2*^ (foramen) 4 mugi<quo cu . prael. ut ^/y^fj*v uoccm cmiitcrc ci'l. P (in <ite'ni F 14 frigore scripsi (cf.iom auctore iVarrone?) Non. i<fa>cultate (h. 2) F jUjOajijdi B- facultate* BV. 15. 21 Merc. '"^'umore fueri^^n^t F\ h refecit V^. uero iiim aluum rcccpti cuni 15 nmore perniixti cum calore i^ercocti fuerint. F er. 8). xa\ yap — aTCO^aXovrsc. 2) F sunt patefactum V km>eatus i^ 12 in F \n^ares F 13 pos Verg. 42. qui. P uo'ce"^m. m. F aer om.l uel 2 . fbrte spini- nieiiia 1. per os auniin spiritus potiis • tralicrc ])ossinius.1 . iiI :ili. corr.. l. uoci piilciis. 43. traiisinittal liiionani iiiidiliiin iioii laci.i('|)iiis iioccni niiitos. \cibi) F al^UjUm P^- 17 umore quod add. ne auditum J5 {~ a^djUiittere B'^. r I II I ) (>si: v\'va\ riiiiii iiiiili |irorcch) ihmi lii (|iiis(|nis (Miiiii. II 22)..icris ('(dehnnidis. nam 'Ueh. 20.

recte ? litt. quidem crassius et transmeat. 2 dituri»' 15 desten14 que I' m. fort.corr. ex g) V 'autem' humor* au (hn jwstea add. rer.) B. i r m i a n i L a c t a n t i / per iiiembra diftusus inngat iiniuersum spirae IG corpus et intestinoriim quoque miiltiplices ac longitudo in se conuoluta et uno tamen substricta uinculo ubi maceratos ex se cibos 5 quam mirificum duntur. m.42 inenarrabili F inodo uegetat.t. sunt quam ceterae multo ad finvum per ?o hae uesicam circumplectuntur continent: quas partes cum potus fit et cibus mixta peruenennt. V corr. a er.O-sc.P-' ab intestinorum incipit 16 intestinorum enim partes P. recte. 5 albos ut uid. F 18 teneriores B. m. illa ut purgamenta uentris ad exitus suos facilius per lubricum niterentur. B'"'. part. 148 M. flexiones in diuidatur. sy. 1. P 11 i ill euanuit. potentiores P post et er. ratio 18 illa quoque subtilissima est. ut uid. om.] cf. ras. obleiiit ea intrinsecus crassiore suco. cuius usum trahat. paulatim per illos internorum anfractus extruut quidquid in ipsis inest et suci quo corpus alitur.•j-t-. cum id sit ab intestinis separata nec ullam habeat fistulam qua ex 19 et illis urinam tamen per15 umore distenditur. tamen necubi et forte obhaereant quod se et fieri poterat propter ipsorum uoluminum sine saepe redeuntes fieri pernicie non 10 poterat. -A ?A /. XVII BFPVJl jLm_^\\(tYsimiB.v m 68. P2' uisicam BV^ 19 potos et cibos (corr. 3) B. sinum V 20 crassius (c ras. 2^ F "al'uo P-- ci^buj V & V 17 suscipiat F pat*entiores ('\ er.) sic B 9 redundantes B perni^cije P^' 10 obleuit eaj F. wc EXPILATORES 3 una 4 ss. 3 uesica (u ex b et ic m fol. membris omnibus ac resistant. 17 dei opus est! nam aluus emiserit. 1 uel F 12 sni^tilissimR F. P sic quo* (d e)\) V P V in 8 etfiere (t ras. 12 s. 1 uel 2 6 quid 7 nc cui in ipsis] ipsis />F. quod ueslca. tenuioris P^.j Isidor. Nemes. umor autem omnis AVCTOBES opv. ue.) V trnnsl. 20 tenuioies. de diff. corr. Y^ P F. 1 ?) mi F fir- muni B. m.iitric7n e anoincertuminF 2 uegitat V^. p. pariter er.ex ui. conpletur uolucres non habent. illa obl-*ita (qu er.itfi (sic) B . intestinorum partes quae ab patentiores aluo cibum potumque spirae et et sascipiunt. cf. ex f. quomodo fiat non est difficile uidere.) B^ 2>- obpleuit ea 45.

ilcs iii du. p^iiilo ciiiiii ikmki iii. 1: Diels. TO'j V o-j^zict.iiii illn<l unioris sicul diio suiit it(Mii(|iic tcstes.) B. uid. z-ipii. ailn. p. oiiiiiino toto corpore pars dextera (|uid. 21. 3 F F dextera scrijm.11111 coluKMXMites (|iiod tiuiil. 186 s 197 s. qX) m.u'uliiiii. j)r:i(*tcrisse t:nii(>ii uidcaiiiur: iiitojlp- (|U:i(' (|ii:iiii(|ii:iiii l:it(M'(' opcrlo hitciit. intcrior ricii('s (|ii. 45. 48. • <i>nterfectae inter- '"(.^cnsiiin iii at(|U(' i>. 4)^ seniLen F femininum putant F quijdam P cf. ex ut P-' ('\ ?> exituni] to V ^ ex m.iliii':i cxitiiii! |).p. S. Sxinis^itra 14 sinixtra jB^ <se>|men (pariter p. ili. "• \)i' u\v\'o (|ii(M|iic c(nicc|»t idiic.ilcrccil cl cinitt. F.) P 8 obsceni umoris jP obsc*eni 9 rienes] BF. 44. |. tS. cf. aiunt codd. 1 uel 2) quoque (om. BFPVJ exitura fa uisiea BK 2 corr.(Mili:iiii iion possiiiil. ii. 44.. (o.ini(Mi Ci)]]\)\\<fe ('. iic (|iii(l (|ii()ni. P^-^ (^a ^late^^re' er.) interfecta BV. "^to^to V corpvore 46. .'' Placit.rexterior V ! semen* fera. i I i li r r 11 V^. 34.iiii ost.S. masciiliini tr. 1.ini P num sinisf^e^ior V 13 f*e- mininum periit) B (pariter 14). iii un:i t. (Mrnis iit :i<M|iH* l'oi:is ((Miiiis (|il:i iiicinl)i':iii:i (*8t. Censorin. *pterisse P- 6 opernni V P. 15 puta^^n^t F^- — quidam] a*iunt V..i. philos. i>. ?) Vexitum et part. Doxogr. intersccta patesciikmi.iliuni. late'"^''^ B B 5 interisse ut. 9. 4.{ illiiiii tiMiciilihliiifiii siil)tilis(|ii(' )irrcul:iliii' rii!ii(|iic U(>si<':i. :i))S()r))('t ct coHi^nt. ras. 265 ss. diiplcx i'cccpl.: [> r (. dextra corr. ras. sini•'» scd ilhi ni:iS(Mirniuiii in continet sterior lciiiiniiiimi. . rec.1 . p. iiid(Miius corpori))us (h^xterior cl .a. P^. H' csl. Krahner. sini stra iiero feminin a. BFPV. (sic) F intersecta] fect. sed lioc quomodo AVCTOlxES 0. 7. \'2. «•enitalom (iuid:iin ex OTiini corpore . compagae F 11 in euanuit. 1 % 1 4 s. Qucllen' p. 2 ss ss. V 10 jUj P^- conpag*e er. Wilnianns p.it. ipsuni sohkmi 4 putant ex incdullis tantnni. P' to B^ to (0 foramine sed cf.ic.|.) P^ ue**na (ne er. renes PV. De Varrone 8(5 ex Martiani ?atura sup gr. 12 fa er. 5.id ucnain tiat coutlu(Mc ibi(jiio concrescere. F^ corr. sed 3 (-iq r^ 'Plutarch. 1. dici iic('css(^ iii cst. ita cl n(Mi:ic S(Miiiii. ""ita' om. 23 F. P^- Heumannus. 1 d.iril)iis i|ii:io sciiiiiiinrn 2 ol)S('(»ni contiiKd. .av medu\Ilis^ F c^orpo> re jP 16 co n- flu^ ere F congrescere P^ li(ocquo> modo F .iniiii.iiii dc iiitcrnis i l()(|iiiiiiiif.: 'Ucb. jR^ o tenus F 4 uteri obseruit (i ex c) B\ obsorbit 7)^ absorbit in. cf. 4 IlXcztcov txusXoJ vwriawo aTtcippc.1 ox Vairoiiis Tubcronc. plenilo (184()) p.axoz).

ex abortionibus haec fortasse collecta sint. orig. 12 om<ni>s F"'" F 'et>i F. orig. corr. B^ . JBF (—13) s<edi>l uidit FVJ no<ii> F atem). uerum etiam feminis et inde plerumque matribus similes procreari. et aiunt P ma<ribus>| 8 e<arum>| F am F Jndej P^ m/a Itribus F F sanguine B purg<atum>| 9 <m>i'xtuin>| F. P^) (n er. P 2 .. similitudines autem in corporibus filiorum sic fieri putant: cum semina quin a capite coalescunt. cx oy) I 1K prae<???> (2 uel 3 arbit<ran>|tur F. orig. o effingi (pr. rec. quod 8 tror ouis saepe deprehenditur. aiiiiii. aiunt enim B. j\\\iLi\\. P^litt. 143.] 1 cf. femi5 conceptum igitur Varro et Aristoteles sic fieri arbitrantur. dexteram retorquetur. denique totum opus quadragesirao die consummari. si- inter se permixta AVCTOEES 5 Aristoteles] de gen. 7 in auium tamen in fetibus primos oculos fingi fieri dubium non non posse est. F cf. Isidor.*se (es er. f exim. po***sse (^tui 14 primum 16 fi. 18 cui coalescant ? corr. 19 patri (h in 3 uel 4 er. P 10 siin^uK! 1' effin<gi>l cumaculata jP i*" pri)|mum et F 11 om. ad p. 13 con ^sum>|niari F F V abortationib 'us> (sic) 'haec hic desinit fol. 5" er. 13 retorquetur (wx ras. edd.m. EXPILATORES 1—3] Isiclor. 1.) simo BP^ (w exp. patri similem prouenire seu marem seu feminam. est. 43. sed earum semen sanguinem esse purgatum: quod si recte cum uirili mixtum sit.44 5 F noii i r 111 i a 11 i L a c t a ii t i liumana meiis uterus in j)otest conpreliendere.c^tio 15 depr^ehendimus (a P ? er. 2 ?) P pus ! quadragene*x (t ? er. in item in feminis duas se diuidit partes. masculina 6 nina. XI XI 1. dextram eclcl. si uirile superauerit. B V quidem om. quae diuersum diffusae quae pars in ac reflexae circumplicantur sicut arietis cornua. fictio unde arbi- i5 sumat exordium. § 8 ss. perierunt) Iretur F <\x\^\ F F e<t F P^ arbitra^^n^^tur P 7 eti 6 aiunt] FV. 10—15] Isidor 145. m 2 ?) P proueniri B^. IV 3.) F sunt codd.) 'a^| V F diuers<iim>| F 3 circu mpli^ cantur sed litt. effingi. XI 1. 135. F cornu F 4 dexteram] 5 <et/ BFPV. aiunt non tantum maribus inesse semen.) .) P\ finctio V similitudinis BP"'. utraque concreta et simul coagulata informari: et primum lo quidem cor hominis quod in eo sit et uita omnis et sapientia. in om. quae in sinistram.

in marg.e.i t ii r. parentium 13 discors 11 coloris B^.i iii. 21 inbeccillum B^ part. manifestum er.iiiicnta pract endat. post plura K (i. aHquid in se liabere femineum supra qnam decus uirile patiatur. tieri 15 (Usp:ires quoijuc iii ur:ie lioc niodo 12 putantur: cuin fortc hieuam uteri ni:iroiii iiarteni iiia- scuhnae stirpis sciiion incidcrit. discoloribus pcr ii. 43.iut si uoro 10 ac(|n.it oniiie corpus concorsniixturauarietur. sed (jui. in ad p.i «'i ii . aut uahda membra aut inmoderatam longitudinem aut fuscum colorem aut opinatio est.iiit«'iii |U"a<*UJi h't ' (« (liiohws. aut B PV.i tiicrit c\ II t pari sciiicntc |»cniii\tio. I ad p.itii cst. (i iim^c t iii r iii )-iiius4|iie i<l HexuH :hI i III ..iut ii.) 1 muliebrem (m exp. add. disparis 16 opinatio] PV.inMituiii :iut colores ac tcrtiuiu ut ncutri ^onerantiuiii iiiciii))ris utrius- que sio cxprimi. 2) sexus (\ in er. B femi- nea V 17 feminLetij 19 keuitatem (a 5. . sed quoniam in masculina parte concepta sit.iiii (|uc iiiisccii. u i ilhi coiii iiiii iiis rotcrrc (lc. aut II in corporibus licri :iniiiialiuiii uldciuus confundi siiiiilc p. partem— influxerit e. totuiii <lc c\ :iltcr<» ikui li:ilict. III I» ('cl i 11 r «'t iiichnlil: liiiic |il cru iii<| ficri \\{ iiniiis taiitiiiii liiii. 13 partem dexteram B. P- partem P P-) V. c ? m. sup.i in'111 ics |mumI (|II(m| I iii . . 4') III II I irl)|-(> l. corr. m.i sit in 13 BPVJ sexum P.I) (' (I |> i I i f i II il !• i I i I) •• r 12.) 8 qui^a" ac] V semin*e similem B P B 7 subolis B P P- ''Iraut V B 10 in parentum B.ili(>rii!ii fiiiiii (|Uo(laiiiih* iiiiMio i.i liicril I iilMTiiis: . dextram edd. (|uidem gij^nii 20 25 feminina parte conceptus. in 750.i iKirtcm sin^iilis iiiutu. feminam quidem procreari. P . "im^^becillum P^ si (i. .i fi^Miras (pioiicutruiii . n' (iiii.) cf. (a er. 3) B B sec^sus V 4 induclet B BB^ 6 pa*ri (t ? er. l. utruiiHiuc. i priir ii:i I II fii fr»' t . 22) B^ dexteram] cf. Kapitulum^. nel forinam insignem nel niminm candorem nel corporis lenitatem uel artus delicatos uel staturam breuem nel uocem gracilem uel animum item si partem in dexinbecillum uel ex his plura. t^^ini semen feminini generis influxerit. habere in se ahquid uirilitatis ultra quam sexus ratio permittat. sed in masculinam partem B 23 quidem om. siih(»lcs (|ui.

idque et Cic. turgiscentes cert. 19 Isidor. iulecebra uoluptatis 10 subsiciua] BV. rer. 44. 13—16] Isidor. ^ sed supra Isidor. orig. Eobolis (0 in V corr. uttributum est om.l rer'. si uero masculinum in dexteram. 13—15 Varro de ling. a^ollitier inmutata et detracta littera. ras.46 liispidani F i r 111 i a 11 i L a c t a n t i 14 15 faciem aiit uultiim iiidecorum aut uocem ro])ustam aut animum audacem aut ex his plura. ut Varro interpretatur. de diif. 18. sed plus roboris maribus attributum talis est. sic.P^. 5 ^ quibus inter se per uoluptatis inlelo cebram copulatis subsiciua^suboles pararetur. Tusc 11 18. 2 ?) V (^d pareretur er. quod maior eo^-uis^est quam in femina. ex u) V"" V cuius cUj li:s B turge^sce^^ntes B"^. nec enim decebat aliud i^ quam ut sapiens animal a corde alimoniam duceret. ad conseruationem generum singulorum duos sexus maris ac feminae machinatus est. utrosque fetus recte prouenire. ira 19. d. femininum in sinistram peruenerit. 16 mollier (0 part. s. 20 AVCTOBES (]K suboles] Cjprian.0. de a om. quod uetur. hinc^^uirtus^nomen i5 17 accepit: item^mulief. de zelo 15 4?. illecebras V inle- cebram] P. 17. EXFILATOBES XVII 82: de diff. 18 sucis B om. siue V 3 sinixtram B edd. et lecebra''^^ P 9 uoluptatibus B.ut m. XI 2. quo facilius ad patientiam iugi mari- feminae in cogerentur. uoluntatis B^. BV. 10 subsiciua uir| cf. (. iiominatus V cf. V 73. quo* V 13 nuncupatusj dijf. liu. m. turgescentes mammae dulcibus sucis distenduntur et ad nutrimenta nascentis fonti- bus lacteis fecundum pectus exuberat. ut ait Lactantius . V (sic) V cf. BPV] niares 2 uero] BV. uelut^ mollier^ cui suscepto fetu cum partus adpropinquare iam coepit. XVII si 65.) V 12 adtributus B V. XVII B^ P^ (^nonc. 5). uir itaque nuncupatus. ""uir^ itaque nuncupatus efc est. P B"^ 17 f^etu forti- (non satis utriim rt an st^ P^ 20 alimonia^nr ... lat. ut et feminis per omnia naturae suae decus constet et maribus tam mente quam corpore robur uirile serillud uero ipsum quam mirabile institutum dei. 15 interpetratiir i:iullitie BV V mollitiae B^) P'^ er.. ne genus omne IG uiuentium condicio mortalitatis extingaeret. 4 foetus sed V 8 duo B 3 B i ac] -BF. rer. 82 nuncupatus (n del. 2) P subolis B.

officii B- 16 17 natis i>\ corr.• .i(l proiiisuni ct ctVectuur ucl dinis 1. t|uorum decentes nodi flexuram pedibus ad gradiendum sedendumque aptissimam praebent.. ""Irumor ur V post capiendos ur er. item feminum^deducta et latio20 a'^^-» ca'** ribus toire ualida longitudo.icsliis iit rationc ucl i. . iiipios :k1 Ii:iii(- rciii 2 .iluiii ( si .irct: pudciid.1 I I U . ne indecens habitudo EXPILATOB. . ^- V 15 autj tt] PV. (h.ic siipcrsiiiit uitcr c\pli('ciinis.1.i (juid? reli(iuae corporis partes tudiiie? conglobata in et num carent ratione aut pulcliriotticio nates caro ((uam sedendi aptal eadem tirmior quam in ceteris membris. m.. P ^ne^ P^- 19 mo*le 22 in pedibus B 23 aptissimam] PV. S eiusniodi 11 B (1 er. 3) (^im in litt.i uisi iiic pudor . rcdciiimis cMcrM (|ii.il)ilc opiis |)id- succcssioiiciii . (alt. turpissiuios obscenae :iliud libi- pudend. V j-oboret^ V 6 ego om. scr. I*()tci':iiii iiiiiic c^'(» ipsoiiiiii tibi (|ii(>(|ii(' !^^('nil:iliiiiii iiiciii 1 lirdriiiii inirirKMiii r.ic U(dciitur.i(l (lciitilms picposiliiiii. F' del. l>rc- sed . 17—19] Isidor. orig. (lueri s.ic 10 (|u.iti(iiiciii c\p(Hicrc.i(jiic nobis iiidmiicnto ucre(jiiod .J V quaestus ex] (d del. i r i .id netas adniittcrc. i . quo facilius onus corporis sustineret: /Jctphi quam paulatim deticientem in angustum oenua deter- minant. at et uirib.ic ('mi(ii. |. XI 1.itis (|ui lioiiiiiics cl protjinos dci siiiiiiiiiini . incert.iiidaiu diiiiiiiiiii .ii|i:ii. m.-. . iil uc pin^uin lciicriliKliiiciii lidiii ('(irp()i'is iiiri^^iirct.|) .iiii .i(l iiiexco<(it:ibili (|ii. ne premente corporis mole ossibus cederet. item crura non aequali deformaret pedes.|7 ipsiiiii iiiiiDi' S(»ll(>rtissini<' ('i. del. ('aiiiicns .i cst it. inaneni iiiliil cx^ re sanctissinia petant ((uam et sterilcui uoluptateiu.! opera conuertmit. ////prouisum litt.i(liiiii. ac B sterelem ii\ corr. pao.itliii(d.) P 20 quo. |:S. m 3) B V B- adinirabilem m 2 B 13 12 rationi B^. de diff.ib ^ ^ liiiiiisiiiodi scriHoiic siiiit rcuoc. doncc ad iiiribus ('iipicixloH r(»ili(H('s cihos cl .es XVII 70.'. sed 5 modo ducta. ? B m uel marg.) V V 18 est num partes V Heumannus BV. aptissimum usum B crurali V . 3) B obsc*enae fa ac B B- 14 conuertunt** B BP. er. 10 impios m.) 9 ad om. fd er. rer. BPVJ r 2 liunior 8 instru. 3) B.' r 12— IM. iiistniatiir iit ct roborctur. (l er. 101. corr.

eadem dum P2 P 3 mauibusj 7 finnauit PV. 43. XI 97. orig. EXPILATOBES 15-17J 1.] XVII 71. p. rer. AVCTOIiES 9. 9 . sed porrectiores longiores- que formauit. cf. 3) er. et linea del. 10. orig.48 -^^ F suris i r m i R 11 i L a c t a n t i ^ T • teretibus 6 firmata clementer extantibus in sensimque tenuatis et Wa^^ sunt et ornata. s. de diif. de rer. P 21 habet i 22 circumre*titur 1'. XI 72. P^) (part. ne liomo stare non posset aut aliis ad standum 5 pedibus indigeret sicut quadrupedes. ras. m. 231 M. opus non quoniam illum erat.] cf. ut stabile corpus 7 illis efficerent/^planitie sua: unde inditum nomen est.. reniuni p. lutuid. Lcru^ribus B^ 8 B V a^l^^stan- '"^'abile alt. 23 que ex qui (sic) V rienum] 7iP\ del. Isidor. p. 113. nisi digitis i5 humum pressis soloque 9 capiamus. utilitatis. ita in manu est. !'"•= m. 230. 2 que perspicere nemo se an aliquis enarrare 20 putat posse illa quid quid effectus habeat tenuis membrana 3 quid ) perlucens qua circumretitur aluus ac tegitur? similitudo? rienum gemina \ 1 1^^->^ quos ait Varro ita dictos. ceteris aliis ordinem redactus interuallo ut tamen ab uideatur. P^. sed tamen longe dispar quam in manibus ratio est: quae quoniam totius operis quasi fundamenta sunt. speciem magis et quam usum maiorem sicut in iuncti et breues et gradatim conpositi: quorum discerni qui a est lo maximus. V^) illut quod BP^ (^in (in ras. 10 iniuncti exp. 1. 3. 1 s. e '"nofir P'^ aequidem PK ^eque^^tofidem P2 aeque. Multa esse constat in corpore quorum uim raticnemnisi qui fecit potest. Paul. 1 BPVJ et te*retibus V V suis B P^ teriLuajtis P^ 5 talis 2 eadem] 7>*1'. 8 magnitudine ac modico distare baec i^<f*>^y ^*"^^***^'^ firmat: in eorum speciosa germanitas^ non leui adiumento nisum pedum concitari enim ad cursum non possumus.sediamm. nunc ad ea uenio quae uel dubia uel obscura sunt. corr.) B coposuit P V U B V 13 magnitudine* 17 quo (m? P nisi uidicatur (sic) P 14 a^d^^iumento P V 18 adeo P^ 20 in marg. potest: explicasse impetum saltumque uideor omnia quorum ratio intellegi nitentibusN 1 14. § 6] Isidor. Fest. corr. plantis uero eadeini quidem. eas mirificus artifex ncn rotunda specie. diff. XVII 23 Isidor. ' digiti aeque totidem quot in manipraeferentes ideoque bus.

XVII 66. (jMi(l. iecoris cf. salaciora/^"^^ plus i(H^oris.ili. 61. ex t) p. Lact. splene i^audere. codicis cf. Anecd.iMi . EXPILATOBES BPVJ h postea 3 splenisj est 1 riui (u. 2 fell^^e^ P- V 20 quod nos minime] BP.i) c o |i i I i <• i • (1 .• . ferae. a del. tiinidiora plus cordis. m. splen (l ex h P edd. p.i esset.|«j (|ii()(l iiiii .' 1 I i I) . m.irissimiis li(|ii(»rV (|iii cordis? forte IVIIc ('redcndiiiii piil. 2 quia| ?) PV. 207 saec. .iMi.** sic P P er. Hehiet. ita profecto naribus sentirenius nos felle irasci. 1 uel 2. 24. Archiu. II . B^ (corr.imi ii(d iiiliil lcllis ind uiinus liabenMit 1.. Bernens. etiam Priscian.i ii. iii iccoris oriiciiiiii moIiiiiI iit cihos :iImo coiico(jM. m. ras. 19) add. 1 Y) B umores B^.idlcciiini ir.i lioruin oflici. nos sentiinus audire auribus.i dcmoiislr. V 17 14 et timidiora B P. qui*affectum er. corr. iecore cupere.V-.iciiii(li:i(* conipsius •"' stituiuiM put. ***iecore iecore in ras. quoniam B subpini V BV. lat. PV 16 odorari] B^^^PV^. . oculis cernere.iiii.liu. qua nos V.i p(M'spicerc acMincii hunuini seiisus iioii |)otest. priiMMiii ist. corr. l. iiisi iii (Hiid illis [^llis .il) liis ohscnii iiiiioris oriantiir: i|M(mI csi lonyfj^ :il) s«HUis. m. de dilV.M' ^iltriiisccus s])l«'iiisy siipini ({iiid (((liaorpiit ci Hurii iiis('(*r. d uel o ? m. (|iii. sicut igitiir 7 odorari. 3) B 5 cordjSj V post cordis 7>'^ qui uiuus sanguinis fons est (ex p.il(i saii^^niiiic (|ui(l iiidcjitnr ^^lohiis coiicreia. (|iiia s|>iii. H et gramm. lexigr. sed nominatiims splenis in excerpto gramm. 10 iecori L'"^. 2 4 .it)iniiis . et Hagen p. 1 quiaeifectum ut (^a uid. nec tamen conuincere rer.) B^ consti^^tu^^tum V- 7 splen*e uel i . ed. 8 (jjr. recte? XXVU. cssc iii splciic hictitiac.iSj B-. 34. VIII p.iuoris :iutciii iii cordc. uerum feor quidam (nm add.i (iMae^jMc (|m. 17. 2) V uenerearum edd. IX — A'.it :iMipIcxM 10 iii ci c. part. er. (jiiid iccur? esse (jiiiic (|uasi •i c\ ('(>ii(iirli.iiii in si opcrto ii:i I. B^) P B. salaciora plus iecoris] essent P.. Isidor.itcnt nec usus tasse siios p:itefact. in er.irl)itraiitMr. odorare B^. B^. 8 in aluo concoquat amplexu] 9 5'**= BV. cetera om. humor. 4 congraei^ata V^'^.moris V ras.. lasciniora plus splenis li:il)uissent.. iecore (c ras.) ee'"^^ V 11 '"non"' B^ 12 usos V^.i t iiitcstiiiis soparati. B^ 6 putauinius (corr. I 149. inuo concoquat at inplexu libidinis corr.ilctaciM siio. omiiiiio for- j)l. 130 s. lihidiiics rcriiiM Mciicri:irMiii "' iccorc coiitiiKMi .iiii.icidior. cum iieri auteni unde adfectus isti ueniant minime illa 8 sentianius. Vcordis.iirnii. cordis V. 20 potest ut aliunde ueniant et aliud uiscera (]uod nos niiuimc suspicamur 3-7] efticiant. B^) in ras.

'Ueb. (sc. 6 propri*e sit P^<=.** p. 6). ras. tot res. o in liquido tanta] V^^J. De uoce autem quam rationem grammatici quidem ac philosophi uocem spiritu reddere possumus? esse definiunt aerem 10 uerberatum. et li9. "/] 6] Nemes. Augustin. sed quid proprie nisi singulis muneris sit iniunctum. ab inferiore parte cicutae^ dum descendentem est) proximum quaerens. P 16mittimus P P spiritus F\ part. 5 ap. sed omnia H' c[uae ad motus rationis animi esse i^ a nimaeq ue altaeque arhitror.. l. 6j.pc/. ^spiritUjF^ PF at noncupata 6j. tot B.) i. 10 s. de dial. e. om.^i'^li^®^'^- tamen certum genera in indubitatum et esse 5 debet. ueri similior** (es er. similior P.) stipatus spiritus ex stipatum spiritum cuni (exp. Indic.51. 2) spin B^ 14 in om. d-o toO ^^'/'q). falsum est. ad exitum nitens exituni non post sed post nitens distinguendum sic sonum uix uerba dum — radit sunt explicanda: dum spiritus repercussus ac . u ^^P 13 similior ueri] B (cf. s. m. spiritum^ fort. uidetur: (16) (sc. PV 7 (sed ea in magna ras. 3 ^sit^ BPVJ peruidere] 1 disputan''^^ V^ omniaque V et V i7i ea liquido ras. locus demissus^ mtellegendus e. ex Varrone? p. radit. cf. Wilmannsium p. tam multa. uerh. tam obscurae ut supraT homln enr sit ea pertineant. 17 diseen- dentem latere P cicutae^ radit] is P^V. quis scire cui soii opus artifex suum notum est? 15.50 F falsa illos i r m i a 11 i L a c t a n t i possunms qiii haec clisputant dicere. 144. 14 in obstantia — inlisus^ (i. e. tanta uiscerum unum idem habere potest officium ut animam contineant corpore. ac corr. suo radit.] p. AVCTORES ocoiiaTrx. 3 in difiniunt incerta) 10 grammatici] V et philofi P V 11 spu P^ spiritu P^ (pariter P^ fo 13.iyA^-. 5 res om. ^^'"os''^^' . die Quellen' 265. ^est P^? 9 de fd m. fundo (i. intra et ideo similior ueri est illa sententia. gignit.„JP. (^a tanta er. iunctum litt. e. ?^i. 16 in marg. qui BP BP.1 5. reddit edd. F^ sic (i. P. gene«ra V 8 greci BP V B V sunt F. cicutae concauo interiore repercussus (cf. sed fuerit inlisus.Tslta'. stipatum spiritum cum in obstantia sonum uocis exi^ primere. ueluti cum patentem cicutam labroque subiectam is demittimus spiritum reuolutus a fundo cicutae concauo occursu 00 yao repercussus ac dum descendentem cf. 54. M. ad v. redit P^P. ac reuolutus a (sc. 134 s. occursu suo radit. unde uerba non faucium in et sint nuncupata: quod per- spicue enim uox extra os gignitur. aliquid opertum uidere B cf. p. quis] P V.

. (lcliihi piit. tendens 5 B 3 uideri er. s|»irituni . m. BV.'» ('\iliiiii iiilciis soiiuni )^ML(iiit <•! in iiMriilcin i|ii!*I('|ii ivsiliiMis sit \m' s(* iKMihis aiiiiiiiitiir. Orig. ras. ijikmI an ihtiiiii iiitiiiio (ItMis . m. 19 (i. KV] d". laeui refecit quo* (d 8 post V an^^h^elamus B V^. 52. ut sunt tubae calami fistulae 1 nitensj W.I ah iiccton' (»i"iri. I 9. 7 (alii). de P P 17 loco] edd. 11 T)!). crit iiol»is <*• (.njm V^f spatiis T'^ 14 quod] P.Xsed ut exposita AVCTOEES 6 ss. do nat. 'Ueb. T'^ (^a e ut xiid.\sic iniiltii esse quac possiiit sc(l soiisihiis jKMcipi oi raiiiMic coiiprelKMidi.. iiidctiir riiiin ikmi (lciii^nic v\ al> i^\i'.2 adfirmem. I 1(). liPVJ Ycnolwins cicutam descendentem e. uol. u part. (uaria— disputata sunt): p. s. e. *ut cf. 1): inflatilia sunt quae spiritu reflante conpleta in sonum uocis animantur.s. a summo ad imum paulatim dilatatam^ occursu suo radit. ego non dissiniu. et B. add. III 21. orc cliiiiso cl iic r\ niiiilnispiritii ('inittitiir (|ii() soniis i|iiMlis |M)|<'sl. Cic. iiohiit (Miini riitciKliini lioiiiiiiis cst niulta iicsciri.) V .cs. Mentis quoqno rationcm iiiconprclKMisihileni esse quis (iiii uesciat nisi loco sit onuiino illain non iiabet. sit | extra uers. uox achademiae B. T' 10 ut] P. 1 decursis 15 quisj eis BV. cuni ipsa niens quo aul cuiusniodi ncsciatur? uaria ergo at a phiUisopliis de natura eius ac loco disputata hibo 20 suiit. quotLiens uol^umus er. II 5S7a Garet (ex quo Isidor. T'- P (> 4 ex] in ras.'ontra pliiloso})lios iiitc^ra coiilicianiiis ij^ntur spatiuni (|uod i'> nunc decurrinius. 147. Cie. Inst. . loci dissimilabo ^Pl^ ^a^ 18 P ex o ac] P^ dishnulabo (sic. sed VII 27. 17 (« s. et l.1 1) r (> |i i I i <• i n i| ! i I i I) «• r 11 — Hl. Xenocrate). er.'{ aiiitVx iiox :> uidiMil. p. quod rei diffi- quid ipse sentiani. Tusc. BP coarctato P V-. (Aristoxcnus)] cf. deor. liat iiiit cst ii^itiir coiijncJKMisiini (jiioiiani niodo s«mi- ijuitl sit oiiiiiiiio.) P 7 pectore om. 53. V quomodo euanid. practcrcii cl iioii iiiiixiino ik>ii aiiliHlanius 4 (|iioticiis iiox iioii cllicit. dis})utatio. 2 ((pidam). die QueUen' ^. 281. ^acad^emiae V- 9 pute.iir lciii coartato sjiiritii iioliiniiis ctTicitiir. quo qui BP. s.. ((iiiac liiiiicii dciis iiitcllc- «••(Mitiaiii (>t c\cc(l(M*e.. ik'c iioii iuc iiiiiic iii AciKlcniiiK' • liMitiiiiii 10 iit. 24 ss. i|iiiii oniniii siiiit iiicoiiprclKMisihilia. insipientis in non quia sic esse est re dubia facere. 2) 4* V . hactaiitium uerba auctoris sui aut minus accurate transcripsisse aut iavi obscurata accepisse ostendi uidetur loco Cassiodorii JDe musica 5.

quorum omnium uiae non ad pectus.. sed ad cerebrum ferant.) B F B ne-^c"- 1 ratio P P B haberet] BV. ut in qualibet membrorum oportuisse in 4 praesens esse uideatur! sedem eius in cerebro esse dixe- runt. id uero siue ita est. quidam sedem mentis in pectore esse uoluerunt. 42 (Duemmler. sentire. deinde quod sensus_ omnis id est audiendi et uidendi et odorandi ministra. et 20 sed cum aliqua commeare ad pectus quasi 7 ad secretum aliquod penetrale secedere. BPV] 2 sedT V tunc quod P. tunc | 3 quantoj PV.) ante nos ex non correctum habet) P. admiran- AVCTOBES Academica p. potius summo 5 tamquam in arce corporis habitare nec quicquam esse subli. ut consilium tamquam ex thensauro recondito eliciat ac proferat: ideoque cum intenti ad cogitandum sumus et cum mens occupata in altum se abdiderit. c quo B 5 luce* V tum quod] ad om. deberet P 13 omnes P 12 ds P postea add.^ . esse*t V (n er. thesauro V reconditu P eliceatjB'. V. 18—25] cf.) B. sicut ipse mundi dominus et rector in summo esil. alioquin necesse nos esset tardius ). non B^P^. cum 9 quo 1 (alt.lo mius quam id quod uniuersum ratione moderetur. hi uero aut non multum nut for- tasse non errant. ~ euanid. esset nos (quamquam iam er. tamquam caelo deus. quod si ita est. neque audire quae circumsonant neque 25 8 uidere quae obstant solemus. est er. corr. 114). nos esset iam m. membra in capite sint locata. et sane argumentis probabilibus usi sunt. 8 probabilius er. scilicet quod totius corporis regimen haberet. quae tenet. euanid. quanto tandem miraculo dignum est rem in obscuro ac tenebroso habitaculo uersari. uidetur enim mens. de sens. refecit m.) 17 hi* (i P. m. 3. refedt m.=> donec sentiendi facultas longo itinere per collum ad 6 pectus usque descenderet.B^ 24 au abdidit . Theophrast. liii V 22 tensauro B. 1 uel 2 scripsisse uid. o^do^randi 3. the*sauro (n P. sitam in tanta rationis atque ex intelle- gentiae luce poris tum quod ad eam sensus regione alii omni cor- 5 parte conueniunt.52 cultate 3 F iiitellegas i r 111 i a 11 i L a c t a n t i qiianta sit diuinorum operum magnitudo. V P^ in 10 arc*e (a 14 coUocata B F 15 nos] B-P"^. 1 ?) fi. marg. in dominatum in corporis summo in capite sit constituta cogitatione.

ili(iuis si siiit. coinligata 7*% cu^^ilnligata corr. uclit.) s. B 10 conspectum B 14 inclusae fse ex a cum quo inligata scripsi. iiiari. si uiki t(Mii|>oris |uiiicto cacluiii j)(MU(>lct . fi^ (liiiii jHorccio csi ii(M' (|ii(>iii(mI(i i(| iiiii. oiiiuiji 10 (loiii(iU(» (i\ia(^ libuerit. 1 ?) V 2 si* (n ? er.) B nilnl*ominus tante part. coerceri ullo inodo possit (]uoiniiius sibi liberam ua<i^andi facultatem 'quietis inpatiens\ hirgiatur? in siue igitur in caj^ite aliquis inens habitat siue H pectore. 8 niens hominis cum fragili corpore inligata coercereP^ coherceri V ullo] T' (sed o ex w). quod animus si uideat. coiilusirct. |Htt(>st :ili(|iiis \\nn :i(liiiir:iri (|U()il simisus <j ill(» uiiius . 4 ^ut' et (con: m. B 6 ante PS uolet maria peruolit F*% peruolet m. 16 uacandi inclusus V 1? quie*tis (i ? er. aliquis om..)P corr.. t:iiita oiMiii. 20 uipertito B^. 1 ? 9 m. 1 ?) V 15 huius P om. ij)sc (iii:iiiiuis loiiL^e suhniotu . l. ex e ? m. ipsum non uidet aut qualis aut ubi sit nec tamen perspicere possit quo pacto rei corporali res adiuncta sit? incorporalis 25 est. ei) V . rec. potestne ille conprchcndere (luae uis rationis etticiat 20 ut sensus inconprehensibilis aut in medulhi cerebri haereat aut in corde. :ic iil)i(iuc diilusa. 1 ?) V: malim coUigit quae tanta 23 si om.i rcgit. (iui^^iiKMis' ucP:iiiiiiiufJ iic iiuiiciii^atur. iii coiis|)ectu iikmis sil»i |)(M- coiistituaty iiiiiiidi ct iiiiratiir 10 diuiiKi dci imiucrsas partes iiitenta |)racseiis. 1 ut uid. cuni inligata est. P 8 si P- non om. (MIIii sopitiis cst.k* corpus iiiclusae. P 25 etfieri i) B. quo inligata P. fieri (om. VII 2. ex B- P 21 colligat (i in ras. nuUo J5*'' (w er. t:iiii:i(> iii()))ilii:iiis i:iiii:ic ut tuiii iii (|irKl(Mii. cum inligata B. oiiiiic ('cl(M'it:iiis. edd. P V qua P'-' a] BP. siue etiam mentis sed per totum corpus sparsa discurrit — locus nullus 12 et tieri quod BPVJ 1 id oin. Inst. m.i t(MTa8 et urbes late(jue pera^n-et. ut (juo iie quideni grauis huius pigri corporis. (\\ er. illo sanguine bipertito qui est conclusus in sit ac non ex eo ipso colligat quanta se dei potestas. (|ii:i t:iiii(Mi iiiliilo ii:it :i(liiiiriiii(luiii csi ((IKmI :i!i ii(>s('i(> riitioiic ii:i (^ssc '• iiidciitur. discurrit ct ul)i(|ue iiitra !"• oiiiiii.ii(iiic cjiclcstis cst./siii iiutciii (liiiiiKi iioii ita.I) <- I) |i i r i ( i ti i| !• I I i li (• r lii.) P (i ras.i iiK>d(M'atur. sed cf. cui codd. cuni sit uis potestas mentis hunianae saeptis niortale . ('(nK|uicsc:it. niiii <*st :i(i |M'ctii8 a cercbrn iiiiiius iii iiulliiiii |i:ii('at.

Cic. ne umquam simile ueri putaueris esse. siquidem nec quid sensus in qualibet sit corporis praesto est — 5 mens ipsa nec qualis intellegi potest. 1 a om. 15 corr. 2) P 10 conten- tumque B^. 1 ?) B V 19 distrui B^' (corr. harmonian P.e. m. 20 atqu. 2) V 2 partem (u\ 6 cau*e (2l m. 54 potest et F a i r 111 i a n i L a c t a n t i Xenocrate Platonis parte discipulo disputatiiiii est. simili ratione constare in homine qua concors modulatio constat in 10 fidibus. omnis canendi ratio turbatur et soluitur. cum sit natura eius tam subtilis ac tenuis. sensum eamque 'mortem 20 uerum harmoniam de si fidibus quicquam mentis habuisset.' simileni B B 7 aristo*xenes (c er. turbatur uexatur et soluitur m. scilicet ut singularum corporis partium membrorumque omnium consentiens in unum uigor motum illum sensibilem faciat ^ animum cfue concinnet firma coniunctio 15 sicut 15 nerui bene intenti conspirantem sonum: et sicut in fidibus cum aliquid aut interruptum aut relaxatum est. m. 13 illud autem caue dicit. 2) ad conspirantem P 17 ali- qui. destrui uniuersa corruptisocci^dere que omnibus atque turbatis 16 uocari.. numquam ad hominem transtulisset. 51. ita in corpore aliqua cum | pars membrorum ille duxerit uitium. Tusc. quod Aristoxenus i/^ mentem omnino nullam sed(^quasi l^ 14 harmoniam in fidibusjex constructione corporis et conpagibus uiscerum uim sentiendi existere. 'si'' 22 harmonian B. ut ulla in his conparatio AVCTOBES BPVJ del. ex u ? m. I 22. P xe*nocrate (ci in ras. m. ut solidis uisceribus infusa uiuo et quasi ardente sensu membris omnibus misceatur. armonian er. armonian V^ 13 singula corporis spatia 1(5 V 14 membrumque P^ (0 in ras. consj V 9 exsistere* ^s musicij BV. er.) P sic extructione (om. numquamj BV. conceptumque P V 11 armoniam jBF^. musici enim intentionem concentumque neruorum in integros modos sine ulla offensione uolunt igitur animum consonantium. armoniam 1 uel PV^ 2 . 1 uel 2) V^^ 21 (corr. 3) B 3 possit B uero 4 calidis B 5 ardenti P ? B P motum V^ 72. B^. harmoniam appellant.) 7 Aristoxenus — essej cf. non enim sit canere sua sponte fides possunt.) sic B 8 ar- moniam BV. P intentione (~ m.dj 18 turbatur et soluitur] PV. non P armonian 7' 23 fidis ^"^ corr.

jo est.4'cl esse iiiiiiiiiiiii iioii iiitcllcL. e B aneMOC P.. alii j^ coimenit (lixcrunt. iiec alii (|ui(l uidcri aut taii^i potcst. 1.|) «! o p i li (• i •> . moueri V 12 aliij BV.i (lc (|iiiiiii(|ii:iiK eius cl iioii possit.oc dicitiir: i-> taincii ((uis(iuain iuit [icr dixisse arK|uid uidctur. quod ueluti ponendu ex ae m. de re p. et statim ex \) BV^. 27. p. si HiMiilc. 72 s. iiiciis c\ iiiciiibris iiiiiiiiii inalc coiipactii (liccrc. iiiik|ii:iiii fortii^^^r :ilii san^aiinem esse uel iicc si ioiiciii. liumore V . XI 7 BPVJ 1 ? ras. orig.) B P- 3 ictuiu m del. Vaut] alii 9 intelle- gamus B. quae iion ipsa sit sanguis. Cic. alii 10 uideri] ac P alii pliilofos P s. V diciturj B^ si (eerte simile aliquid intercidit).) iic (»t siiiiililiKlo iiiunilis. (m er. 1 ne^^r^ui tractatu] B (sed m. etenim anemos B. BP. s. (juod «^racce uentus^avsjj. (|ii()(l :iiiiiiiiis (|iii(l iii iiiilcnt ii<tl»is sim Hpoiite et co^ital cssct liiiriiMHiiai» (|iu inoiictiir.'iiiiiis.e Quellen' p. XXX V'^"". 17 ictu iiioucrcliir cxlcriio siciil iicnii iiiiili iiiiiiiihiis. cf. s. edd. uciituin. (vl B^PV iiel s er. 100 s.). r m in externos 7*". Nemes. VI 25. EXPILATOJRES s. unde aninia aiiimus illorum aniina :-{ noincii iiccepit. iicc torpchat. . 14 graece (alt. 9—11] cf.) B B quaediuersa* & alteruni V 22 V *umore (h B. d.a. si u^eniat quaestionem ^cjuo et respondeatur oleum _esse. 11011 ciiim sanouine uuliius elViiso aut fchrium calore in consumpto lunien uidetur extingui. (|iioni:iiii iiii*ii<'tiir- u) «luc |)cr sc soiiipcr jiicc cst. _c[uoniam con- sumpto alterum lumen alterius extinguitur. actcriium sit necosso «lutcni sit*^aiiimH^ n^uuluni iiitcr pliilosophos ('oiiuciiict. I 9. 'Ma 0£ 13 (V2. idco taiiicii (|iii(|(|iii(i iiiiiiortiilciii iii. tractu PV P P 11 4 inerte^s"^ P- 6 conpact. sed umore sanguinis § 2J cf.ex P.] cf.) 18 ueluti] PV. sed sit alimentuni. siiic tractutii iiiliticis • |)ulsu(|iic (liL^iloriiiii iil(|uc iit iiicrtcs iiiccnt. anemoc om. AVCTORES Tuse. 33 s. 2 armoniae V s simile* del.oocpoXoYict yap to toioOtov. (|uid illo ueluti sit. m. Cic. 1 ?). F 20 exstingitur er. intellegemus ac fort. l.• i I i li . om. 20: 'Ueh. uidetur ergo anima similis esse lumini. pcrcijti riitio i 17. 282 15—18] de s. Siipcrcsl ii:iliir. contiiiuo materia sanguinis aiiimae ratio in^ ponenda utimur.] Isidor. — 23 v.• r 1(5 — 17.1 . 11 ss. 3) stione fque(e B) BV B a 19 q. Isidor. cum sint uti(]ue diuersa. M. iirK|u:iii(lo stMitirot. scd i^ niiiiiriiin (|iiiii pulsiiiKliis ciiis illc 111:11111 riiit. diif. rer. 13 ^r.

pulsibus si gestiat emicare. J ?) 18 partu^nr genetricis] 19 cum] PF. ut Empedocles ait.] ad Varronis Tuberonem gr. emicare pulsibus B 23 definitiones P^^V""^. putant esse B 7 a^e^re uideremur B.). III 17 (p. statimne adsentiar. Prob. anima at uero et sensu et uideri non -- potest et non adurit. 1) ore (or in ras. P V 16 ore ex re concipi*'"aer'' (s. BPVJ V\ (h er. P-. m. lioc usi sunt argumento. ss. 3) B 6 similem V BV. 25 1 *alatur corr. ut et incremento augeatur fieri crebris est. m. quocl praesente anima corpus aucta est caleat. Varron. conceptus. cum fetum in utero necessitas 20 quia adeo uiuit intra uiscera genetricis. 5 unde apparet animam nescio quid esse qui deo simile. Ecl. clente frigesc^t. rece- sed ignis et sensu indiget et uidetur et tactu conburit. putant] 11 rerum om. hoc falluntur. BV. ap. sed post conceptum protinus. rit J5n'»'^ acuta V P- unde in marg. £2? quispiam] quis P 13 heneum PK heneum 17 7)'^ eneum V aut ante ut om. diffusus in corpus. PV. Doxogr. ut quibusdam philosophis uidetur. quid esse rationem. V 5 B- anima m. haec apertissime falsa sunt. ut ne hoc quidem intelle- uerum esse non possit. quia caelum ex qua materia 7 sit ignorem? sicut enim hoc nescio. aerem glaciatum. 2 reciex ut V^' 3 pr. qui ^F PF. m. an si mihi quispiam dixerit aeneum esse caelum aut uitreum aut. tinctum. 1. temperatus in corde. non enim post partum insinuatur diuina formauit. YaiTO definit: ^anima' est aer 6 conceptus ore. V l. matricis jB 21 gestiat eo om.B) ras. 15 anima ergo non est aer ore multo prius gignitur anima quam concipi aer ore possit. ceterae 13 definitionis partes eo ut illis AVCTORES Amob. quia ita illud scio. (cf. P V 12 possunt B^. corr. ex oj alt. illi uentum putant. ita quod ex aere spiritum ducentes uiuere uidemur. ' qui autem ignem putauerunt. 4 conburit] (^combet uideri— non adu in ( B) B^PV'^^ conburet (comh.55 4 alatur iit Fi r 111 i a n i L a c t a n t i lumen oleo. neque enim tam obscuram nobis huiusdico lo modi rerum gamus. 198 adn. et in corpus. 123. & P et P'"et"' s. uideamur edd. 12—14] cf. corr. ras. p. u ras. 1 ? B . denique abortum 8 necesse fuerit animal intus exspectant. VI 31) refert Diels.) B putauerunt etj (pr. dente s. ad Verg. eum I^ 20 quia] P.. l. deferuefactus in pulmone.

). in 1' 3 falsos] BP. 4.ATCmES BPV] quo* (d 2 ex| BP.alorc liis ct s[)ii'il. uita.• . 1() duo Epicurei poetae] I unus Lucretius 16. iic(|iic cssc di(Miiit. rer. (|uo i(|<Miiiic 1 sit ^. ri' 10 utroque loco quod BP.h . quia ualente in corpore anima nonnumquam animus perit. |. 17—58. S(Mjuitiir alia ct ipsa iiicxtricahilis aliiid sit <juacstio. animum somno. . 2) ^d^uo ^ P- anima (aU. V m. ct uiueiidi (dTiciuiu et rationcni. Ti? iiiiiHMii .) 5 in om.' p. i|iii in'c taiiM'ii 9 iil liiiiliiiii lalsos cssr (licciiiliiiii iiaiii csl liacc siiinil sciisoniiit. i m. art^niiiKMita ratioiieiii siiie iioii ariiid iii aii((Mii s(M^tiiMiis iiiii ct aiipiimis. '' scd c|uidquid est illud. (95) addunt quoque animam morte sopiri. (jui aniiMimi autciii inditVerenter appellant duo uersa.. (iiiod uiiii siiic simisii possit id iicc sentiri idco(iuo iiou jiossc cssc diu(M'suiM (jiiod scparari potest. Lucr. (juia incolumi anima mens possit extingui. P cf.. XI 1.iiiiiir. a in er. iiiniiii dcsiiiil utraiii(|iic partiMii. 8—10. 1] Isidor. iioii iioii ('\|»rcsscrii!il i|iiaiii |>iu|iric i|ui(l ijuia taiM potcst cxpriiiii iiiilcii. i li r i M . riiiii coiistct. VII 12. inter animuni et EXPIL. Horatius [d. (cf. iiHiriiii fiiissc iiidc- cr^i» cx liis Irilms iirrii sriitciitia cst. XXIX 94 s. 6 ess^ejt lust. de dift'. senti(Mi(li liabcre idcirco "aniniunr et ])oetae. sijie^* V 13 uitam (m del. 3) B morti P . aliud esse animum quo sentimus et sapimus. cf.u iiiiiiMiiis. aliud animam. iii iiKMisihiis iiiillii <|ui)Mis lii iitiMn liiiiiiiis. potest separari P 14 quid 18 B 19 B solet B uidendi P id om. orig. 241 s. aiiiina iii corpore essot. item quod anima morte AVCTOHES 421 ss. 11. V. sic Kpicurei diciint esse di- 'i ari^uiMentantur: c\ eo posse intellegi aliud esse nientem. sicut accidere denientibus solet. n. 18. 3) B 16 appella''^"'^ B- (m. Epist. tamen 'Lact.iiiiiiKr ct H' "niiiMius^aii ijiio ikmo illiid iioii uiuiiiius. oiiiiii bus aduiiatis.1 . aliud quo cogitamus tur 11 qui ''eninr unum 12 sequun'"n"' Pr posset pr.• r 17—18. eos falsos 9. cf. V hoc T' 4 sanguini P^ er. Iiaiic 2 secuutiir. III alter fort. (]uod accidere soleat insanis. Isidor. i I i I.: animam Lactantius distinguere pliilosophos quosdam ita existimat: quidam inquit aiunt aliud esse animam qua uiuimus. ct oMiniiio f> iiiliil (iixcriiil: scil ct saii^iiiiic c. 9 aliud est 1'^' enim quo uiuimus.

ex 0). traducitur autem et in species i5 proximas sensim cogitatio ipsa declinat: sic ea 8 quae sibi ante oculos posuerat. 4 possimus J5^ B^ P^ 6 lateret B. 7 cineri paulum BP . 8 V euigilet B quam paululumj V (secl er.58 F i r m i a 11 i L a c t an t i sopiatur. sumus. t ':') P auocatur (r in m B Y res 9 uegi.s. commune quod cum 25 BPVJ corr. B . 2 ?) Y. aiiimus somiio et faciat quidem sed sic. ita <per noctem) ne excitetur: nam a si nullas imagines cernat. 3) B 24 est om. 2) o^p^pressa B^ ctlt. B^P 20 ut P quae per noctem addicli. ras. nam requiescere nullo pacto pos5 5 mens uisionum imaginibus occupata teneatur. rursus ardescit auocatur ergo simulacris. tum B P omne* (m 18 er. (^a er. m. uegitentur omnis d w. u part. dum intenta est in ea de quibus cogitat. fallatur.. asstrictos 13 Y 12 ^sed.) B que (^ 15 coeperint (n exp. licet iaceat inmobile. repente somnus obrepit quietem. 11 bibrat B^. m.'ne obdormiat./-'^"^ procedit ulterius et sibi auoca menta^ inuenit. cum cogentibus tenebris secum tantummodo esse coeperit.etajntum (etictm t l. nisi sopore inrigata uegetentur: corpus enim uigilante sensu. quia flagrat in eo lo sensus et uibrat ut flamma et artus 6 tenet. fiat quod ipsum quomodo cur potest. 9 necesse erit aut perpetua morte ratio dormiendi ergo causa tributa est deo somniandi et quidem in uniuersis animantibus. P 2 3 faljatjur Pliit. etiam rerum falsarum confiat 4 templatione peruideri. 1 quod V 2 falsarum om. tamen non est quietum. mens] et clel. s in er. donec membra et quasi euigilat. t in er. B'^ (pr. 2) Y F^ P^ lice*t corr. 20 ueris uisionibu^ auocatur. sed illud homini praecipue. tunc 7 in demum omne resoluitur mens cogitatione caeca. aut uigilare illam sopiri. ne salubemmam per quietem corporis interrumpat. deinde k^/fpij. om. m. m. 2) P^. uidere quoque sicut incipit. B coni. nocte Egnatius illA 22 nam] Halmius C m. PY. latet (cdt.) 10 flag^rjat^k^' Y- strictos P. corr. latet autem mens oppressa somno tamquam ignis obducto cinere sopitus: quem si paululum commoueris. 2) P 17 sicca P' 21 abdormiat '"quae-' -B^. ut non tantum quid non potest aut ubi sit ignoret. omnes ad corpus se adstrictos sed postquam mens ad contemplandas imagines ab intentione traducta est. nam mens diem falsis.

i jht siiitiiiiiiiii. unum damnare ne Origenem cum fallor. et haec quibus poterant adsertionibus continnabant.1 . 558 E) : apud ecclesiasticos tracta- de animabus esse sententias. unam quam sequitur Origenes. tores tres .ition(' Illiid disc:iimis.i (|ii.in potius o\ in. VI 893 ci.in't. uide ne statim tibi obiciatur idcirco te triuni ignorantiam confiteri. iKMiirc iii 10 \\). tertiam BPV. t":ils. II pore per luiinani seminis traduceni etiain aniniae dilViindantur. scribis fortassis et alios nonnuUos'.[) / . ct liiHtoiiiK* lo ct :i(liiiira- t(>st:iiiliii' (>\tiiiss(* cI S()iiiiii.incipiti uindico.iii ioiKMii potest.i <l. iil (lii.) tissime mentiaris).i(' li.): qund pariter cuin corquosdani dicentes c.• i I i I) i} r IH 1'. iimiiiiKMis Itiiiiinn niit r(Mi(d. animas) sed e tribus quas posuit. lib. iii. Tertullianum sensisse uel c. rcsit(iiis. Tertullianus . '. s(mI oco id iuro . 499 C): nec de hoc nunc quaestio fecerit.^irK» tcstc. illarum sententia uera nescire se dicit Eufinus).itrc iikm) U(M'o iitro^iuc «j^onoiiiliil rotur. ne ut me dormientem. II \'(M. Lactantium.i. (Miiiii '2 AVCTORES TKSTFS (dicit iMiiin 6| VcYg.evY. 3 P **utrunine 31 12 idj in B id nieo] idem eo 31 incipiti ^S' .1) f •> |i i I i • i u . III.i dco. hec cf. causa* daret V T'^^ reliqui^tj P- 2 futuram P istoriae B^ (corr. alteram quam a IG et . m. qiiontm de inscriptionihus p. quo esse libro legeris. ''s''omnia HMSJ 1 causaret P.i (|ui siiiil. T' B-J V 3 extetisse corr.». Kutin.i(' iiiiiiitluiitur .icst . cogaris. Lactantius (licet de Lactantio aper(m er. o. cniii <|uil s. nisi tamen nescio me legisse Lactantium dic ooaTC£ipo|j. 10 ah Illud quoque incipiunt quaestione (~ m. iic(|iic s(Miii)cr siiiit. dicis 'puto inter Latinos Tertullianum sensisse uel Lactantium.inini. illum mortuum calumniatus enim : uidearis. scd (|ii. 2) HMS.i cx p:itr(V .ic (loriiiiiMKli (Miisit uid^Mitiir. inter Latinos alios' .\ utruiiiiic l . Ijciilhilnii ii:iiii silti r«'li- (liMMMidi liiiiiiiiKMn t'iitiir.v animam dicere.i(>p(> i. et Tertulliano illis iugulos. utrum deus an sit alius eas [sc.j llieronyiii.il) . . quod puto et est. ceterum qui legisse te sic scribis.ils.i (|ii(iniiii |tr:i(!S(Mis hilis :» riicril (MIciiIiis. sed et in lioc cunctabundus incedis et cautus. ss. 10 ss. ne et Lactantio ideo parcere. quae {sc. III c. l". . Acii.ilioii»'iii (lciis iiiiiclis (*:iiis. (|uo(|ii(> ()ii.irc initinii iKistr^triini ii(m:i cx inirtc ikmjiic iMtliiit siMiiiiiis S(Mii|)(M- ciMisiit^Minit.is p(trt. sc.iliiin (|u. . quantum in memoria suggerit. fortassis nonnullos 10 (\). . 30 (p. 1 ? P- praese^^n''^ 5 LSjOmniis P^ somnii P V 6 uirgilio 9 ''h^ac (sic) Y T *"= partes V^^ uoluit esse B 8 iLnijminens B.is cssc so III n iorii iicni. Kutimis:) ioi^i 8 (II 497AVall.

qtiia iieque ex utroque neque ex alterutro seruntur animae. item 3. p 14 patre. S tenue 3 con- HM & conprae- hensibiU P^V'' corr. in ras. sed HMS habcat P er. patris apparentibus corr. P2 T' 10 nec putari om. deo Heumannus m. S V enim om.) T'. II 991 s. nam terreni ir. Lucr. cum sensu opus homo resistit hoc ideo dei_ nec amplius qtticquam ipsi faciunt. anima corporis 4 '"re"' V litt. incphensibile M ille 5 dec^edCjre P-. ut HMS ^umorem er. ''h^umorem utrail/ et est resistit] (\ om. B. e inseruit m. de — non (s. P]''^''. quando tamen atit quomodo habet animo 4 conprehensum. his B T ex utroquej extroque M. l. corr. ex quo apparet non a parentibus dari aniiuas. inconprehenBibil<? (extrema foraminex>eriit) H.. et citra 18 homo umoris er. sed ab uno eodemque oittnittm deo patre.] Lucr. siquidem solus parentis iiihil efficit. potest ac soli 5 itaque serendarum animarum ratio uni deo s ubiacet: denique caelesti sumus omnes semine oriundi. ex corr. quoniam confertur aliquid ex utroque. 11 se add. V 7 denique e extra uers. V S V 17 respiciati/ istius ci^tr^aP^. m. idem BPV 'pofest spirasse oin.50 ex liis • F tribiis i r 111 i a n i L a c t a n t i tierum est. pr. tamen om. potest. V^). 2) V '"paf T' ^su^mus V 9 semini S 8 ille idem] HMS suo cum codd. nec sentiat.. Lucretius. corpus enim ex corporibus nasci potest. add. et 5 nasci sibi filios optant. HMS cf. nec putari pater debet qui transfudisse aut inspirasse animaiti de <se> si sua nullo id modo fiat sentit. 2. 1) 1. quia non cetera iam AVCTOBES 7 BPVHMSJ 1 tribiis utfque feratur /S s. ontnibus ille idem pater ut nisi ait est. 2 ^eXj T" aj^terutro P'^\ alteraltero S serentur £K B^ animae] anima et corpus HM. est tiisi ut ttmojem^ corporis in quo est materia uolttptatis emittat uel recipiat: citra nascendi. M V a parentibus] patri B^.) P quicquam amplius VS om. m. In^^cdnpr^ehensibih P^. potest 07n. quia ex 3 decedere. nam de mortalibus non potest quicquam lo mortale generari. B Heumannus 12 si M B^ om. de animis anima re tenui et inconprehensil)ili nihil non potest. 3 de animis anima 13 quo om. nam om. qui legem rationem- que nascendi tenet solus. BHMS edd. decere M (k 6 sub|iacet (^acet extra uers. P 19 op*tant . add. 1 uel 15 effecit B 10 parentes (\\ B'"'.

m. 404 12 quae in astra ifil/ et fecit] PF. ne extra uers.i(i iiiiiiiiiic )>:irtiis iiicoliiiiiis ii:iiciit: (|ii:icciiiii(|iic (iciii(!(*pH lioiniiiciii c()iiscni:iii(liiiii iiliiis iiiiiiKiH ii.. uers. e ex hocdicere quidem S 10 nu B^ nunc Bac] et B satis est quod etiamsi PVHMS. ni initium et alt. quod etiamsi male retinet Wichertus. pr. add.iinsi ti(Mi (|iii :istr.J adipisci 1' 15 uoluit esse S hominera (m\ et 16 relegauit 5 quod V jjosf in codd. cf.^m 1 font. cap.i ipsa et tecit et ordiiuiiiit. s:i|)iciitos :idsii.!. an uta''m'' (m non utamur codd.' N. operibus HMS an 14 hoc igitur — poteur ur S an utamurj an VHMS.niaiit.i(» ct iiispiiiilio . edd. etfecit P. haec inserta sunt: (1) Dedit ei et constituit aduersariura nequissimum et fallacissiraum spiritum (^spni F^. V praeter quod] BHMS. s V 6 quoque ho cxtra uers. rec. spiriiiiius. cl {\o s:ipiciitil)us (|iiod stiiiti stultis s:iopc scuiitur: >*> (|uid. () 1 siiiit 0111111:1.iiii iiiillo (|iio(|iic Iriltiiit. scirnTt ct ('(iii(-<>|)liis ipsc ct ct ('orporis iiit'orMi:it. iiiliilo eti. lioc (li(. iiicpti Iniiic i«.itiir potciiti. (jiiod iiiiiiniiis.ipiciili. cum ciuo in hac terrestri uita sine ulla securi- . (|U:iiii tcrrciiiis p:itcr ct (i.i ct'ticicnti. u UMS — :2) 1() adipiseiy ipse om. m.miics. add. . operi eius state in marg. .. V S pr.ilo :ic sidcribus scd iioii 7 cst iiuiu' locus lato disscrciidi.iiii lionii- nirtutis (luo posset adipisci. 1) inutamur P. sic) in ras.nnciito rcliu. (mut. m. 3(). Latein. 2) B: quod eiecit Heumannus.icclaro :iii hoc 1' dci niiiii(M"o caelosti :it(iuc iit. III 8. P g (Gothano) h (Glasgouiensi Himteriano) aliis rec. ciiiin concesso ipsuin iiit. 2. 2) praeter praeterquam quod ficiil fTi P eiJd.1) «^ o {I i l'i r i «) i| <• i I i It i> r 1'. ex o m. V incolorais fine. StiUehre p.iiniir iii >< iiostra esse iicni uoluit potestate: lioc sacr. utamur possitPT' utamur J>. 5$(')— 8| ex eoa.ini i\v l.i!'c (\t' iiiodo j^otost. hoc dicere satis est etiam quod si m.iiii cHt (|I|(m1 r. certum est Egnatius. P (recte ?).ini (|iii iniiiiis a deo er[(o oiniii. :^5. 13 praeter quod 5 bene- part. m. 2) P — = efficit HJIS ornauit 1' 13 quia M ut potestatem B operibus eius]. ras.).BI'. 3!)— 41. piiictcr (iikmI (|iio(i ipsiiis iiol»is l)ciicli('i(> iiicoliiiiics rcl)iis siiiiiiis .. corporc ct liicliini lioiniiii i(lc(>(|ii(> iiti- c\ iKiriis siil)niinislr:it s. P^ i corpore om. quo seruato post fieri omnia et ( add. \) B sapientes* (alt. spjri/tu"^ P-). Inst.iuit.isti. et om. (jiKxi ni^^^iiiiis. B conforinatio B 4 nam 1'. AVCTOliKS 7>7M'. in mi ante proximi in ras.prc satis est. qu«)J (mut. |quo(l| rcriiin coiitiiiciit.iliiiiit ct operibus eius attribuunt.iiii dco dctr.

>. 62 F i r 111 i a 11 i L a c t a n t i {) niagna est enim uis homiiiis. hominem deus h) ad uitam (^uita* P) uocat. cf. ut quoniam deus hominem (^hog. h) ipsa sine hoste. cf. al. ne (ut h) ratio aliter naturam suam perderet. enim liominem tatis carne metitur: nam hoc corpusculum quo generi requie dimicaret. aut si dolo et astutiis (sic scripsi. hic beatus similis hic denique. Cat. 26. nam ut (et P'"^. enim quae facit esse fesse om. part. i^ er^^r^atP-T^ 5 corpu''^- quo* (d P . p. VIII (1889) editam JBPVJ 1 magna — Haec ad te p. quem iam editio princeps Lactantii (1465) hahet. h) scilicet fsine ipsa add. edd. (2) ante omnia diuersitatem uoluit esse ideoque uulgo non aperuit ueritatem.) non quia uirtus esse in modo non esse. corr. C XVIII part. ille contra. ut concussa et labefacta (^labefactata edd. (4\ uirtutem dedit hostem prius qui animis qui esset auctor hominum et uitia immitteret. ut breuiter errat deo sit necesse est. s. frecedit h). edd. statuit uirtus otio torpens illi ex (c h) contrario inimicum. prudenti manu (^prudentius raaius P) semper agitata beatitudinem daturus ergo cupiditates P^) se ad salutem fundauerit. sed eam paucissimis haec est quae diuersitas omne arcanum mundi li) continet.. 9 om. Salliist. in marg. 4 sit om. P cr... infanda dictu et execrabilia moliens: uexat interficit.) HMS 2 deuotionem P 8 prodegeritJi cu''lum lioc P"^ est om.) sublimium (malim subet limein/ uigorem labefactare conetur. uirilem III 29. maxime autem disputationem editoris "Die dualistischen Zusdtze hei Lactantius' Relationibus in Academiae est Yindohonensis uol. ueritati h) student. 2 dolus et astu- tiae.) ad sum- mum tenore fastigium possit uenire nisi fagita*''^^"'. gerit Inst. quo superando uim suam exerceat uel sine ostendat. suam deuoquisquis induti s tionenKjue prodiderit. cur autein dcus hunc uexatorem breviter hominum reuelauit: constituerit exponam. sic ne (nec Pg) uirtus quidem (^quidem om. noluit enim deus hominem ad suam dimicandi immortalem illam uenire delicato (^igitur g) itinere peruenire (^puenire ex P). 15 dolis et astuj non quiuerit (^quierit h). ut rapiat et traducat ad mortem. I Prolegom. errorum malorumque mines deus omnium machinator (^machinatoru g). nisi (^e^sse n^* P^) uel fuerit compar (3) aliquis. magnum sacra- mentum: liniam. animam qua (^animum quo edd. poterit. 63. studiis codd. (5) hic est qui aut inducit aut decipit eos qui ueritati (liirtuti. sic a multis uictus pro- stratusque discedit De hoc loco. Lact. m. LXVI ss. er. itaque quoniam uirtutem dedit homini. tamen ut prosternit multos. uirtutem. cuius omnis firmetur nec in eo est. a quo si quis non defecerit nec fidem est. 1) uictoria constare certamine non potest. magna ratio. sed ne (juae fquae om. apparere quidem <posset add.

m. del. l. homiadd.' 1 l'.iiic. :ic i|iii.i('llllllli cst. i:. . uit. quem rectuin | quem ad te rectus P. corr. obscuri^^u"'^ 10 hac M te cf. desimint HMS perturbandara i 18 partem sic ii*<=. st. m. (|Ii. 2 ?) ''^"'ac V 3 quiv tr. et (luideni contra pliilosoperniciosi et 3 (|uoniani sunt ad turl)andaui uis ueritatem et incredibilis enim elocjuentiae argumentandi disserendique subtilitas quemuis iacile deceperit: quos partini nostris 20 armis partim uero ex ipsorum inter se concertatione sumptis reuincemus.) IV 30.ic ct ohscurius iicc. liitio (lcliciitiis si tciicr iii In lucrit r.ic c. — 15 1.u' ])liilosoj)lii. si tcri.iiii. staiuni spectent.. liraues.id iiobis iiidulj^ciili.iriiis . l. (>:{ SIIIIIIIS. 1I. 2) I\ primitur i>\ presin edd. exspectant edd.ini uiultii i^hiiiius d uerius coliortradere (juae 2 tiibor.iMtcr(|Uc dclciidcrit .iiitciii sc iit c. 1 uel 2 20 appereat 21 audeam lin.tc IMM|IH' iiitru iiit.i iii dcsisi dcriis .iiii iiicr(d»itur piiiicis sciiijMtcriiimi. dcltcl (|iiciii sorlitus (|u. (|u. men.iui.s 3.ilciin' uiiiccrc . 14 plenius et uberius HMS 16 14 statui* P potero] ut potero (^exp- B liic 15 uitae beatae BB V expectent B.iiii dccuit pro rcruiii lciiij»oris |)liini | (juibus si coiitentus esse dchcbis ct tiiiic nKdiorji co-o lccturus. niitiitc c(»iitciiipt. mut. et plenius exhortabor HMS.) V deligatus ex diligatus V tener* in V 5 cadit r^J5^ I' 1' niitur Tpre- praemetur fa exp.iici li. indulgentie s.|) r M p i I i (' i •) il r i I i li . scniicrit. ut appareat eos induxisse potius errorem (|uam sustulisse.icc I)cinctri. ('d II S 2 aspici (as m. statui (Miiin qu. indulgentiam H recte? om. iiitcrini . c. K) iic c()iist.iiii cst. te U(M*. locu- laturus codd.i(ldi\crit.nn jiotero iitteris ad beatae uitae plios.ituiii (Mdcl suiiiii ct prciiictiir |-cctiiiii tcrriiin. oxspectant HMSJ e 1 ipse liomo] F\'.ie doctriii. temporum turus y. quem recte T est et P S 8 meretur B P- 9 ah haec denuo incipiunt HMS rec.i(diliis ct uciicrit. 4 BP]\ nis 9 luiec cf.i -20.cssitiitc 1 tortiisso I)cror. B et 11 perorauimus malim debetis T'.i lioc (|ii(h| nidcliii-. sed 11 ipse hoino. 6 quem rectum B. 1) B . iiiilii ipsc lioliK* l.i(I ikui tc. Inst.iiii ciiis c\|M»scit. (i er. S 13 uerius] PT^ add. S 12 lecturi B. fortasse mireris quod tantum facinus audeain. ('e S) HMS. interim om.i ii('(|ii(' nsjiici iict(iic (|iii ('(iiiincliciKli si |mi1cs1.^! liolllillis rr(-(>|ti.! c. B^. etiam List. B. proiiiptc dcl)ot lM). m.

quia tamen pro uero nitebantur. 6 fucundiam P^ refeeit quidem V^ 7 (di iisque acl finem libri (per fol. 56"^) omnia euanicla PV litt. P^ DE OPIFICIO DIVINO LIBEE VIIII EXPLICIT INCIPIT EPITOMEN LIBRI SEPTIMI LIBER X FELICITER B. a*pud nouit ex alia ut uid. m. nam si Marcus eloquentiae ipsius unicum exemplar. V 2 uel om. ad 9 est uiuendum tamen satis quod maxime necessarium. quam P 10 ac] PV. e in er. ut nobis facultas si tempus ad est lo persequenda tribuatur. alt. ab indoctis et ineloquentibus. CAECILI FIRMIANI DE OPIFICIO DI LIB VIIII EXPLIC INCIPIT DE EPITOME LIBER DECIMVS P. er. uita optanda sapienti. P onere. profecto nullam aliam ob causam uiuere optauerini^ sit quam ut aliquiH efficiam 'qiiod uita dignum etsi ixon et quod utili- tatem "Tegentibus ad eloquentiamTrquia tenuis adferat: in i5 nobis facundiae riuus est.erit. sub hoc onere defecerim. (sic) B causa B . aut inlustrare quod ipse non nouerit? opus est magnum quod uideor polliceri. 7iihil nisi Finit. est P 11 optanda est B 16 dixisse " B 18 homines eiciendum Heumanno direx. F^ refecit F^ . ad 12 nulla alia ob uid. me uixisse arbi- trabor officium hominis si labor meus aliquos liomines ab erroribus liberatos ad iter caeleste direxerit. V 4 qui totum ecld. JBPVJ in 2 litt. ab illi 1 aut in marg. n uel u B ad 9 quos P^. o ? P-. saepe superatus est. patiemurne igitur extingui aut opprimi ueritatem? 5 libentius uel ego uero Tullius.) ^PF edd. et quo perfecto inplesse.(54 D e p i f i c i d e i 1 i b e r 20. V^ se 2 Marcus] BP. aut om.. didicit er. 5 cur desperemus ueritatem ipsam contra fallacem captiosamque 6 facundiam sese su:^ propria ui et claritate ualituram? illi quidem apud patronos ueritatis profiteri solent: defendere sed quis potest aut eam rem 7 alios quam non didic(er)it. sed ac caelesti 8 proposita munere. BP tempus 8 didicerit scripsi. post direxerit.

Lact.L CAFXI riRMlANl LACTAXTl DE IRA DEl LIBER. XXVII. 2 .

B = codex P=codex Bononiensis 701 saec. Parisinus Puteani 1662 saec. IX. VI — VII. .

om. AiiiiniKliicrli iioniiiilli iit'1 l)t)ii?itt'. BPJ IXC. |iliiiiiii(>s iil «'xistiiiiart'. Inst. P 10 quorumq. Brute. t|uoiiiaiii IxMietica sit tantuinint)(lo natura diuiiia iwc ojttiinac cuij)ote- (luani stati noccrt» jiraestantissiniac niliil att|iic con<(ruat ex uol certc curt^t oinnino. XIII s. 11) Jihri cf. Sibyllay nir. P . XXXVIII). coarguendus est lallaris injnilsus nuctoritate liominum qui AVCTOliKS saepe Catonem . gentibus . 4| cf. LXX 5 (I 427 D Vall. scriptor epistulae cuiusdam codice Tegernseensi (nunc IMonacensi) saec. uon irasci tlpuni. inJ. de inscriptione etiam ProJegom. uniuersis .. 3 alia [sc. om.B (cf. 228 n. 22. Hieron. 111. malificentia (sic) quicquam in est inf.ihid. CWAA niMIIAM i)K \\l\ s.it'|>t'. SO: habemus eius (librum) pulcherrimum de ira dei. . 3) 11 om. add.L. prooem. rec.): INCIPIT DE IKA DIVINA LIBER OCTAVVS: P (cf. atl ut nctjue beneficentia eius 10 quicquani niali.DE IRA DIVINA LIBER VIII. 23. p. l. hihlioth. cuertendum uitae ne et ij)se quorum crror (|uia maximus est et ad 2 humanae statum sjiectat. LA( TVNTI \)h:i 1. 1: haec habui quae de ira dei Cdei codd. II. B 9 ''ei:'' P boni— fq. 17. 1 S ante beneficentia 1 ueJ 2 Jitt. iram dei^. Epist. I Proleg. marg. add. . Cic. denuntians RHPV) disserendi.): Lactantius qui de ira C[uoque et opificio dei duo uolumina condidit. Catal. hoiii j)erueniat nos nct|uc ex maleticentia quicquam nobis. 1: Animaduerti. Comment. antiqu. . in inscriptionihus codicum recentiorum uulgo de ira dei • est: Lact. JiecJ^er. IV (VII 628 E): •Firniianus noster librum de ira dei docto pariter et eloquenti . raradox. 4 aestimare B 5 nonnulli (Yli ex iu m. ueJ 2) B B er. . ad Galat. in epist.. m. jjart. XII seruatae (cf. BP) dicerem (cf. conscripsit. 5: sed seponatur interim nobis hic locus de ira dei (dei B. De sermone p. . II c. (|U(»il 1 5 «MiaiM j^lnlosoplioruni juitaucruiit. Lactantium de ira dei commemorat. p. de ira d. .

Acad. ut alios refelleret. remoto autem deo cae15 lestique doctrina omnia erroribus plena sunt recteque Socrates. m. 2) in marg. nihil habere in se ipse nihil 20 ueri nec. P P esse) 10 Lobjfusa litt. 16. ex ? m. inluminato corde mysterium esset ueritatis adgnoscet. esi 11 de nostris B 12 post autem 4 uel 5 agnoscet er. m. II 23. m. 18] c/. e. sed doctrinam 4 secreta. scire potest et reuelare cuius doctrinae philosoplii expertes existimauerunt 5 naturam rerum coniectura posse deprehendi. nec tamen nos adrogantes sumus. intellexit enim doctrinam illam ut putabant quidam. P 13 et inluminato dorriino P 14 adgnoscit B. 15. doctissimus. P ipsam P B (~ 22 quo m. sequimur. B B 17 5 naturam P m (s B te ?) coniectura* (\\\ er. Egnatius 3 doctrinam (a.) B B^ 7 per^^s^^pectione B^ 8 diuinitas in er. 21 D. ingenio qui ut conprehensam dei nostro ueritatem solus gloriemur. possumus. sicut traditur a Platone. lumen et autem mentis humanae ^eus in quem qui cognouerit pectus admiserit. B^ inscientiam B'\ B^ 20 ueri (add. 2) 23 ee philofi (i. Acad. 74.in e ? m. BP] 1 tamen fen in . ait se nihil scire nisi 7 unum. 1) nec ut 21 aliquam (add. quod humanitatis est est igno- 5 ratio. 2] Plat. quod nequaquam fieri mens hominis tenebroso corporis domicilio circumsaepta longe a ueri perspectione submota est et hoc potest. post. P adeoque Fasitelius qua///tum P B P . 23 A. 19 creti arbitra^bant""^ B\ B^ corr. er. codd. corr. Cic. 22.tam adrogantes er. pr. sed uidit ex parte aliqua ueritatem testatus- que est etiam in iudicio. rec. doctrinam. certi. unde nobis aliquo lumine opus 10 est ad depellendas tenebras quibus obfusa tatio. 3) B 3) adrogentes P"%. 69. scientia. hominis cogi- quoniam non in carne mortali agentes nostris sensibus diui- 6 nare est. quod nuUa esset humana sapientia: adeo doctrinam qua tum philo- AVCTOBES 4. quia differt ab humanitate diuinitatis diuinitas.2 litt.08 3 se piitant esse f i r ni i a n i L a e t a n t i sapientes. quod dissimulauit nihil sciret. P domino B^. 2) B (m reuelata in ras. 4 aestimauerunt faes 1 ?) m er. aliquid cum omnium philosophorum inscitiam qui se tamen ut arbitra- ceterorum argueret tenere bantur.. Apol.

iit id i{*>iiiii pro siiiiiiiia (loclriiui (M'^'(> {trotitcrcliir. siiit inaLrni et arcani con- (»!('licii(lcrc L*. autcni i. deorum Egnatius. Inst. his P 8 impugnare P^. cuius potestas ac prouiin dentia etVecerit a principio tertius. P- B BP 13 stabile B 14 reuolbuntur B^.) m.'ihircil. 16 post cultus add. (\*J sopiii L^loriiibiiiiliii'. cst (jiind niliil scirc lit didi- cisset. sed cultores VIL 1. sic! saepej edd.1 r i 1 i hc I 1—2. . 26. VII 22. omnihus ruinam. S(di» dciis i^^itiir noscciidiis c(»nditor cst. 3 ?) (joost es punctum er. cognoscere ministrum eius ac nuntium docente liberati ueri dei ciuem legauit terram. coluerunt. quo ah errore quo inplicati tene- bamur formatique ad ex (|uihus cultum iustitiam disceremus. apparct C88(3 diuiiiaiii iicc alii i» ((iiaiii dco iiciitatis iiotitiain siildaccrc. illc iiiiiiidi parciis ct rcniin iiiultis tiaiii 1" ociilis iion uidctur. iii (|iio (|iii licritas cst. non cst ucritatis facilc cuilihct cu(dii ad sunimuni. fort.radus est intellcgere falsas religiones et abicere inpios cultus humana manu tabricatorum. 12 ad 6 qui manu facta add. corr. (lociiit. 20 iii mundum et guhernet posterum. 4 tamen uerum non inueniunt contemptisque terrenis fragilihusque BPJ ex iis] i 2 '"^ suiirma 5 P- 4 es^sel m. rcuoluuntur ir. Inst.i liiiinaiiii. 4 inplicati rerum omnium 24 i.^m. pios (n ex m) B^ cf. Nain cuni «^radus niulti j)cr ((uos ad doiniciliuiii I ueritatis asccnditur. gradihus.'• si iiiiIIm sa|»iciiti. stabileni ]>riinus 2 caligantibus cnim lulgorc luininibus in (lui gressnm tencrc non possunt. sed cf. 3) . iiiciitc ui\ ccrnitur: ciiiiis iiipiioiiari rdi^no iiiodis solct ah iic(|iic iis (jui nc(|uc ucrain sapiencaclcstis tciicrc potiicriint ratioiicni. . nisi pronus est lapsus et 8 facilis ad pedes inconcussa stahilitate figantur. de primo gradu eos excuti uidemus qui 2=) cum falsa intellegant. perspicere aninio (|uod unus sit deus sunimus. Socrates 8 lilli ut l'lato ti'adi(lit. . Buenemantius confert deorum. . secundus uero.. 2) P diuina'"m"' jB^ notitia (~ B 7 quia -ri B relegio (alt. ut dixi. (-oiilriii|)sit dcrisit.) P 25 fragi*libusque B . B"^ 15 inrecte. e sole*t (n ? er. m.. planuni.\)v i 1)1 . I 21 errore ignorantia 21 dei ueri B inplicati: V 19. inpios cultus manu factorum 3.njtellegant B^ 23 fi*gantur (n er. II 14 fragilium inpliciti 18 effecerit (ei B 19 tertio B 20 P. 2.

) P re- quod B 14 et om.J P B\ 2 niare B P^ 11 jjost solem add. eum cuiquam suae bonis deo: 20 sed securum et quietum inmortalitatis alii 8 perfrui. p. P\ P^ -^ 16 nunc] P. quia in omnis 10 G adfectus inbecillitatis.. idem tamen aliter philosophis inretiti et falsis illa argumentationibus capti ueritas de unica maiestate sentiunt habet: qui aut figuram negant habere ullam sit aut nuUo adfectu commoueri putant. ira con- beneficam esse debere. 14 in quarto . gratificare gradu 20 post 22 sic gratiam uero. 4 locum male distinxerant edd. aiunt enim quidam nec gratificari nec irasci. huiusmodi facienda nobis 1 et 4 in secundo Diuin. rec. lunam codd. gratiam relinquunt naturam enim sic summa uirtute praestantem ut ita non maleficam. singerus. ex 0) er. Inst. 10 'aifectus^ fidis 12 --a^ut P2 B^ B^ edd. P 22 — 71. de secundo uerogradu dicimus cadere qui a cum sentiant unum esse 5 summum quam deum ii deum. hi* fi er. de teiiio uero praecipitantur qui cum sciant legatum dei eundemque di- uini et inmortalis templi conditorem. ad Epicuri frg. refutauimus in quarto supra postea diligentius. 3 '"ia'' 6 **et fet er. corr. 242. B 21 uirtute* (m er.. num ras. quae deo nulla est. sed ut ad propositam materiam per ordinem descendat oratio. 363 Usener (p. libro] c.) B 13 corr. Ileu- Emendat. hi B. 7 dicti operis libro et refutabimus 15 quae ueritatem cum respondere ad omnes dum dissipant. 8). 2. ce- sed mundi elementa mirantes caelum terram mare solem in teraque astra uenerantur. 132 . perdiderunt. sed liorum inperitiam iam coargui5 mus secundo Diuinarum Institutionum eos libro.) P B beneficam om.. edd. et i cetera*que (s er. uero iram tollunt. quem ignorant. AVCTOJRES 18-20] BPJ (\\ cf. omnes philosophi de 9 sentiunt. hbroj Inst. — 6. 70 simiilacris iioii Fi r m i a n i L a c t a n t i ad colendum se deum conferunt. sentiunt relinqunt B B 17 disseremus edd. B B 18 aiuntj P. IV 10 ss.) ii| B 9 *om*nis er. 5.) P corr. 1 se* (d er. B futauimus (u. de gratia discrepant. eum aut aliter accipiunt quam lides tamen aut non accipiunt poscit: quos ex parte iam sectas coeperimus. nunc uero contra eos disserimus qui de secundo gradu lapsi praua de summo deo sentiunt.

si nniloruin binturniiiodo .-' icel P B cf.ib- bene? si autem nihil potest esse praeter deum.ic pnieditiis neqiie^it. rec. malum B prodesse non posse om. I 11.iti. 5 iiatiira C'er.ila esse si in rebus luunanis.i <l<'o (lctniliomlii.».i lril)iion(l. B^ 18 auctor malorum] B. sit iti iiiio istoriiiii :ili(|ii(> iil iKMMiiii <|ii:i(MMtiir c. 16 tortores B^. surdiim est et uanum qui putare diuinam potestatem.k1 . edd. T 2 ^ "" prodcssc spcs iicro benc r.it.ite .1 . nocere posse.iuctor est 1. 1 B^. ([uo iiomine 4 appellandus estV aut cur nobis ille (|ui (lui m. nihil melius.i. alterum necesse est si (jui contraria deo taciat et det nobis bona. (iu. <lc<liic. P P. i(t t. um .-. torem et ? P P cum codd.i et :uit «^riili:!.r:ili:i nioiicri: sit csl cniiii (|iiii iiicoiiiiciiicns nocc. prodesse no:i posse. m.ile tacit notior est quam .i . ri"iiiiiiiii illinl iKMiio iioii (lc (lc(t (lixit iiiii. rec. B^ .it.iliitis lioniinibiis proposit. B- — 13 *spes corr. deo liiiiiisinodi |)otcst.ie ^ s.. sed cf.i «'st ct cl r('|iiiL(ii:iiiiia !^rr. aliut esse B. aliud P sed 10 et gratia P. 5 habet ullo et modo quod transeamus ueritatem alibi requiramus. P22 in qua B 23 maius] P./^^•^»» •^•" *' > / ^»^ ^ I).jiiiini.) malim B- carnitices om."-i tortoris et carniticis oflicinm dediicetur.. uiro 11 ut] P. 1 2) 9 illud codd.ic(M"c qinio igitiir riitio.• i I i Im- r 2--:J.'r:iti:i..inliiiiiiiio(lo. corr. qua nihil et est maius. 42. iios hitcbnis ii(M'it. iil :iiii|)liiis . et eiusmodi P sit 12 prodes''^"'^ B non 45 (50). BK corr. utique esse deus est auctor malorum. qiiod P P B 20 aut 'rstorum (\ s. 5. ir:isci ciiiii I i .i sint ir. potest credi. iit i. li:i('c rilMi(Mi<liiiii.' i r. 1 gratiam disconueniens P. P 24 id in er.im licet maiestas serinirc ( ill:i uenenibilis non libenire.oii- sidcrciiiiis siiigiil:!. i. 20 est. ideo 2<) nemo nec extitit auderet id dicere. ir.i <l<Mii(Mi<la :iliii<l ot 10 L. tril)ii<Mi<l. quia nec rationem quia conuenit. deus? ([uod potestateni. sed etiam bona. Epit. est. |)r:i('l(M' iiiliil |t<»l('sl (Mjicrc (|i|(m| :iil nccesse iiiiiciiiri. et olisit. Inst. auceur — notior est in mg.! si lit. 4 iitrirq. ii:iliir.i. S(M|ihMi<l:i [Kiriitio iiiil cst: ciini <iiii(M'H. i)'Py 1 parti-^cro ut) P(j 2 retrahenda P l. et edd.iiil (|('tr:ili(Mi<liiiii.ic sed . fi er. iilriiiii<|ii(' I :iiil ii. ad iudicis (Mii . <»st iitniiih|iH' iiiirilcr .itis ct nitio et / ordo .iutem iiideamus non modo m.

22 eas P B Pdiis 17 est subtecta £"S corr. s. 243 Usener (p. quod inpossibile est proprium uiuentis. si nec mouetur. ademit ficentiam. 13 dei signari B^. P a* fd er. sed ea quae de~7ITs~locu- AVCTOBES de nat.) C^ et alt. a nam cum ei si putaret Epi- curus alienum esse deo male facere ac nocere. B. l. 243. cui omnia terrena subiecta sunt? quae igitur in deo potest esse beatitudo. uitium concederet. nec est aliquid homini. 2 deus. P B et (t part. 123. si semper quietus et inmobilis torpet. 1 uel 2 prouide^t amjsit P^ curat niliil om. 1—9] Epicuri 22—73. nullos deos esse. dictum totam substantiam id quid aliud dicit nisi a deum omnino non esse? refert denique Marcus Tullius Posidonio Epicurum sensisse. P^. e m 2 uel 3 4 adimit B^. quae dignior administratio gubernatio. litt. P quam 10 proprium 11 dei om. Cic. 33). deus igitur non facit est. i r m an i i L a c t an t Quod iion sequitur. lo quod 4 digna proprium dei. inquit incorruptus. I 44. m. 'beatus est et etiam uirtutis fecit expertem. ne gratiam quidem. etiam bene- quoniam uidebat consequens esse ut itaque ne 'ex hoc' illi habeat iram 5 habeat et gratiam. si colentibus caecus? quid 6 prouidentia ? tam dignum. sit. 7 tollit. ita de schola Epicim est: sicut iram in deo esse. ''ad^signari B"^ B^ 19 15 maxime '"si"' B om. deo adsignari potest quam mundi quam cura uiuenis 5 tium maximeque generis humani. P14 cura uiuentium om. Cic. si precantibus surdus est. er. tam proprium deo quam curat. deor. essed B ^de^ P . fuerat est^ incorruptus est litt. m. corr. nullam quae denique quae deo et maior. m. quia nihil curat neque ipse habet negotium neque 3 alteri exhibet'. corr. I 30.) B P- posidonium P^ corr. add. cf. 2. cf. er. deo* et add. I 17. in 3 m. administrationem nullum actum.i 72 1 F 4. ergo totam uim. amisit sed qui si nihil omnem deo 20 diuinitatem. 2 et frg. P P^ 7 uirtutes B^. quod ex adfectu iracundiae plerumque nascitur. 2) ei etiam** (ei ? 5 '"si"' B^ B^ om. nihil prouidet. (^opri in ras. de nat. deor. BPJ nec 1 scola B B B 3 ac nocere om. si omnino nullam habet uoluntatem. haberet uoluntatem nullum in marg. 3) B iubentis eojuiuentis (sic) B"^ (sic) P liabct uo- luntatem nullum om. er. 2] 45. 85. B^ 23 esse sed] P.

n-i() tiiit c. quod est irae contrarium in iam si nec nec ira eo nec gratia est. (|iio(| ciim ucrum oi iiiexpugiiabilc uideretur. B17 est er. 244.i sci|iicl»:iiitiir iioii 10 auteni illi seiitciiti. ergo nec cogitationem aliquam nec sensnm eo AVCTOHES BP] om. una in est enim ratio cunctis 12 adfectibus.) B 23 sequntur B. 366 Usener (p. causaj B. 7. seiitcnli:ic. 1.i crr. 3 additum) nec B (et in er. r r -J.iiii sciisit jociitiis . 7).i|)|M'll.i ct ct ^^Miiiii . s. illiiiii iiiilliiiii (lcos rc liiMi inT<'. nti(iue qui non irascitur.'' post ira add.m' iiiirnliae <•.iliii(l (|ii. B^ metus B''- P 10 simili- B- 11 sequebatur B o???. 2 re B P- iiutem ii^sa (ordinem uerhor. ('er. 16-29] Epicuri sed frg. . noii [loterat coiise(jueiitia (|iii.i resecare. ut m..iiiit. : 11 nec gratia mouetnr. recte? 16 ira''^ B^ deum B^ 14 recuB^. iicccss. deo sapientie (alt. 4 Leoj sapienti scr. «4 ut i) (lcl)ct ({iiid :iliciiiiiii. detestandae Cic.i l(M(iicrctur. cetera secuntur obticuit. iiidiictus cirmi iii priiicipio (|ii:ic iii siiiiilitudiiK^ iiiciinil. 1 depellendani (sic. sapiente P e^ri. sequuntur P .it ucrsutus Kpicurus. iiiilltiiii I rc injt«'m i|»sa iiii»liiiii. nmtauit m. . uiia coinmotio. quia quod in si nuUus adfectus est.i stultiis? scd iioii cr. 2. c^ iiiio adfectu am])utato etiam ceteros adfectus ita adimere deo uecessitas ipsa cogebat. quae •20 deurn cadere non potest.iiii coiisioiiarci. utique nec metns nec laetitia maeror ncc misericoidia. in deo est.iliii(l iiiro ossc cst. corr.iiii l)ilii|oiiis iiialiis |)ro|)t(M-c.1 r i 1 I I.i|»iciiti (|ii(>(l ita 8 (|iiii| co riilliiciiis? Iiic (Hiod si . ciiiii ctiani scriptis ad iiiciiiori.iii(liis cst dcccptoi' t. <rL\is: KJIIO tollerc.i ir:ini dcum c(»iiuciiirc. :. etirestitwit tudine''s"' m.1> . S) i B tollere del.)P m. 3) B 19 deo B 20 qu^i^a P- ^iuid^quid agitur BK afficitur B^B 21 cura* fe er.icc tallciidi . ergo nec cura uUius rei nec prouidentia est hucusque peruenit sapientis hominis disputatio.iliii(l iicro . alia?) B.! ueritatis uiiius priiii.ictcrii:ini 10 studio ist. scilicet quae quia nec cura sit in eo nec in prouidentia. li. 12 doniino B^. etiam linea debet esse e eras. post gratia fine uersus B post utique nec ira et (in a m. ii scd iicri ioiiorjnili. '"mm' se sare P. ni ii(M'l)is (|uiliiis («st. i I :i . quidquid adficitur 13 inbecillum eo. m. rilMiiT olTiciuiii.{ liis sil (1 rpr 1 1 (' II i1.

ras. in extremo gradii restitit. sic ordinauit. 2 ?) quarum extrema m. ut ad illud quod perueniat. quod est terrenae fragilitatis iram enim commotionem mentis esse ac perturbationem. nonnulli litt. denique aut nullus id credit qiii aut admodum pauci et quidem scelerati ac mali. Senec. lo nec iram in tertio loco 2 deo esse nec gratiam. siquidem cum in animum si 20 cuiusque incidit. ^siquidem corr. er..J P B"^ 3 re*ticuisse 7 aut (a. e ? 7 siquidem . qui aiunt gratiam in deo esse. quae 3 sit a deo aliena. quia argumentum deueniret. sed cf. m. er.. jS^ B fuerit. quanto magis deum non AVCTORES BPJ nulla i 22—24] cf. Inst. spexant peccatis suis inpunitatem. ueniamus ad illud quod est.gjit ti B- 5 illuiii B 6 ^ eYueniatm' Parrhasius part. . ardescant oculi. iram niliil P B 16 qui his P 18 post enim litt. er. ita cum gradatim descendisset. alternis uultuni lingua maculet nunc suf- fusus rubor nunc pallor albescens. 4. ira hominem quoque. ut quieta et sancta maiestas concitetur perturbetur insaniat. delinquat fructus B^. os tremat 22 ut (u in m. B alii. nli ali*quanto (mut. iram ^ 2 non fauorabilis admodum ac popularis non 35 cadere in deum hanc animi pusillitatem. 1 quo* (d er. quod si et hoc falsum esse inuenitur. ardesca''^"'^ B"^ P B"^ 23 uultfi C m. de ira I 1. ut statum mentis inmutet.. m. . uel 3 20 sapiens (ns in 2 er. sed quid prodest reticuisse ac periculum dissimu- lasse? necessitas illum uel inuitum cadere coegit: dixit enim qnod 15 ira noluit. nonnulli aliquanto melius <y "^ diuinitate esse. 21 excitat Petrus Francius. uelut saeua tempestas tantos excitet fluctus. tremat titubet. 3) B er. ut ab ullo se illa laesum putet qui laedi non potest. alii positum 15. ex ? m. 4 coe. 5 deuitabat necessario uides igitur quo sublata et deo adempta. quod sapiens et grauis. oratio. III VI 13. de Existimantur Stoici et sensisse. dentes concrepent.: 74 esse iilhim F i r 111 i a n i L a c t a n t i : qiio efticitiir iit non sit omnino. 2) B graues P^ 22. 2) P 2 nullus ex P2 S^ad^^modum 10 illum^ 12 tnm 4— G litt. qui modo sit non deceat. quia iam praecipitium 14 uidebat. os. B^ 2) B post sufFusus gus ? B 24 albesceLnj '"quanto"' .

latc iKMcat (lclcal. iirl)(>H suluicitat. pioS in parte labuntur naturam rei parum nam si deus non y diligit. . quanto iiiagis ipsum deuni par est diuinis pertectis(]ue uirtutibus praecellentem atqiie ab omni labe terrena submotum 20 diuinis et caelestibus beiieficiis ? omne genus bominum promereri que dicuntur et speciose ista populariter. 29 adn. 68) referebat Maius alt. ras. auct. 25 ergo constantior cons^tanjtior — qui bonos in inf. ita (Miiiii (l(Miiuin jiotcrit. 2) 13 prodeesse m. 2. j)itius b(Micti(Mis pal(Mct cons(Muator. P 21 si 19 terrena labe P..it tiiiii foftlii iiiiitatio ? i'\ >i Ikhiio (|in lialirjil iiii|»«'riiiiFi l ac |M>t('stat(Mii. 9 ab omni labe terrena 20 j^ost hominum 2 er . 1—3] cf. 2. ct ct si ahsit cst sit . corr.) P sit et om. (n>|Milos |>r(>iiiiicias ad solitiKliiiciii r<*(li)^'at.I> ..|////// cf. re I II (41. faciat..1 . sed qui haec sentiunt.. uiuiticarc (luaiu occidere. (1 BP] m. add. 3 iiel B P perni^ciosum P- 9 superest 11 et optimus uere maximusque (q. sed litt. er. 1 s. ad ueritatem quidcm propius accedunt. lib. Class. add. marg. Senec. B^ . 814.• I :» 7 (l»'('('. |MM<litmiiiii it^Mtiir liiissc iiniucrsa cnMliliih' taiii irasc(M*ctur ? alicssc ab (mi iiia}^'iiuni. B^ 2) 24 utuque B^. 10 conseruator (o ex u m. AVCTOBES publ. nec 25 utique iustosque ergo constantior est error illorum qui et iram simul et graad Cic. p.) perfectisq. 18 perfectusciue B^. (|iiaiito . sed Halmiuiii ad Imnc locum (ed. coniinunis expctit onuiiuni (liuiiia iiia\iniiis iiaiii (lici si (|Uo(l caclestis(juc iiit(M- lioiniiics laiidabilc 7 uidctur prodcsse potius (luain nocere. saluarc v^ (luaiu ct p(M(l(M-c (lui iicc iiinicrito iuiiocentia inter uirtutes numeratur liacc fcc(M-it. denicjue ob inerita ct beneticia deo simillinius iudicatur. sed considerantes. cf. 24. saiiLfuiiKMii t'iiii(lat.). B-. uram populariterque ista B }>^ PK seW PP^ 22 partem B 23 ji&t diligit (76.« multos inliciunt ad credendum. de ira I (ed. 223). iiia^is (lcimi liahcat totiiis ^'(Micns liiiniani ct ipsiiis sit. B 7 8 redigat part. K) (|iiia iiiliil (lctorniis iioxia iiisi iit (Mii(juani aliud siip(M-cssc l(Miis traiKjuillus ct pro<. optiimis iiatura.• i 1 . B ista populariter quae P. de 1828. 3) 1 f*eda fa ? er. I 1 i I. <|iii \\rv irain. curr. dili^^itur praefertur ornatur benedictis omiiibus iiotis^iue celcbratur. (m> taiii 5 jMM'iiiciosuni inaluni ct oportcrc. . c. irascitur inpiis et iniustis. si miiihli |K»tcstai(Mii. P B B 4 litt. ex a ? P 5 credibile om. ah iicc ira ct coiiiiialc citatio. p.

est P 8 habet] Henmanmis. 2) P 9 non utique P er.] cf. qui odit.76 tiam tollunt. sed id quod melius est duobus retinent. er. habens BP. sunt odit..) B quem 12 praeficet B^. sed illi. et iniquus stultus — . id] Br\ hii ut uid. Cvprian. non minus <quam> falsa est sententia utrumque detrahunt. inrogat mala quos odio nullo pacto 21 habet: quod argumentum quia uerum 15 potest. 10 iii F i r 111 i a n i L a c t a n t i rebus enim diuersis aut in utramque partem in moueri necesse est aut et neutram. rec. a add.amet (2 uel 3 litt. quis dominus habet non in familia seruos bonum et ac malum. dissolui uana qui ergo et alterum deo tribuant. quia et et diligere 11 bonos ex odio malorum uenit malos odisse ex bonorum caritate descendit. est. nemo est qui amet uitam sine 5 odio mortis. AVCTOBES BP] qui om. B P iis] edd. B 24 20 sententia est edd.. nec adpetit lucem nisi qui tenebras fugit: adeo fieri natura ista conexa sunt. nec bonos diligit. 2 in om. omnino sententia suscepta enim sic in maximum non '^5 oportebat eos argumentari: quia deus non irascitur. om. malum et ille uero maledictis uer- siti conpedibus punit.) P . minus codd. in eos et sicut is qui diligit. m. ex e non errant. ita qui bonos diligit. pretatur 10 '"si"' corr.. est utique aut ambos odit aut ambos beneficiis et honore prosequitur sed — quod si faciat. 356. et honor prouocet. quos ratio et ueritas 16 argumenti huius inducit. illorum parte eorum qui cum alterum detrahunt. falsa hi uero. 8 (p. diligit: enim qui debeant. 28 B quos odio habet owi. (2. e. ut alterum sine altero 12 si nequeat. est habens interer. cleo his P. malos odit. ic bonum et adloquitur amice et ornat et domui ac familiae Buisque rebus omnibus beribus nuditate fame ceteris sit praeficit. P minus quam] minor BP. 20—23). qui] P. ut ostendimus.. ut et hic exemplo ad promerendum. 1 utraque parte B (i. 21 tribuant alterum om. B^ hi* (i cr. ad Demetr. ut qui ergo diligi diligit. JP) F 3 malos odit et P 5 qui//////. i^ ad non peccandum alios 13 alios et metus coerceat. 14 sunt qui odio haberi. confert bona iis quos diligit. ita qui odit. et sunt B B^ m. iniqu''^"'^ B'^ 11 amic*e P2 18 17 sunt] P. 12 s. Buenemannus ac (c in 2 litt. 2) P ^ Ladeo^ P^ 7 sunt] B. errorem cadunt. et qui malos non odit.

nec (hec m. alisurduiii i\o iiicerto certuiii tirinarc.^(M't irascitur. si eiiim tuiic sit ('('itiiiii ct iiKlulutatiiiii fuiHset ilciiiii. modo qui (uel qui om.) 18 exB^. 22 nihil] 23 qui — uellet scripsi. m. suluicrtcre. uideri uellet^ edd. er. p. honos v er. niliil praestat colcnti. 7. modo modo 25 si- sapiens qui uellet uideri Heusingerus. modo ((\m.. dcberi si potest deo. aliud prac i tcrca (juisiiiiaiii di\i(. irasci «'rL. per- 20 percontrari B^. uit m. in tuenda nobis et adserenda sententia est et 1' eo enim sunima omiiis cardo relii^ionis pietatis^jue si uersatur. 2) nihil P (uix qui omittendum et modo uel leuiter sapiens uideri uellet scribendum uidetur). qui modo uel leuiter sapiens uideri uellet.\ de iru..i: (|iiia ^'nitia uctur. nam ne^jue lionos ullus inetus. l. nec omnino quisquam. s. ex u m. (|UO(| si liaec (juac dicta sunt. (a s. cumi 17 autcMi . 2. 134 quarum prima r 24 ?) ^^'"^'•equauit B milis P^. B l-A et om. nec ullus non irascitur non colenti. add. scil it. 2 -'•^ bominem ac pecudes interesse. 3) sapiens uideri uellet B. 77 <leu8 vCOin iiioii<»ii or«^'() nrct i^q'ati. (luoniam ^ratia : coinmouetur.1 <• i I i 1» <• r 0—7. uel leuiter^ uel sapiens. ccrtis (\r inccrta ilac niliil siiiit dri) pliilos())di()ruiM sciitciitiac. illud tamen nullus pbilosopbus adseruit umquam. Emendat. 1.' i r a . m.. mouetur BP 3 illum B nibil inter : 5 absurdu'"]!!"' B^ 19 certe F^ 7 liaec P 10 possit solo (s. quo''^"' Bcf.1) . percun^^c^^t-ari contari (o part. pacnc iiidlc inanitestuiii dc lifratia. ut uagetur.i (•(uiinuuiftiir. consequens liaec ut irascatur deus. umiiim illud extremum superest a ^^ ^' l solo possit ueritas est iiiuciiiii. qui cum BF] 1 dous gratia P (com^mouetur scripsi.) sapiens uideri uellet (om. litt. i|Uod pliilosopliis nec susceptum esse P" "^ uuKiuaiM iicc ali(juando detensum. B tricabiles P nam om. ras. 19 B. saepe pbiloso])]ii Cuni per ignorantiam inciderint ueritatis a 1 ratione desciuerint — '-'^' at(iue in errores inextricabiles et id enim solet bis euenire quod uiatori uiam nescienti percontari non fatenti se ignorare. l. P honus B. B P 13 ea. lalsa in (\\in u esse 10 dcprelicndimus. rationale animal cum mutis et inrationabilibus coaequauit quod faciunt quidam inperiti atque ipsis pecudibus similes. similes simillimi B . qui uel leuiter rationale eqs. iiias^is aiMlML^uuMi est e. 3 in 3 P'^. ad illiid altcruin ucniri essct necesHe. 2) P 74. qui modo sapiens qui uel leuiter P. erubescit dum obuios — . euiii sit proiMidius (). (om. p.

praeter dei. ante ipsis add. Senec.] cf. recto sublimi ad contem- plationem mundi excitatus confert 6 ratio cum deo uultum est rationem ait propterea nuUum Cicero. 2) P 4 homine ex m. et edd. tamen similia et in possunt. 14 uide^n^^tur B^ 18 alt. nam talia cetera quae uidentur esse in homini propria. solus intellegat. 7 nos om. cf. 2. prudens ut non sentiat inesse aliquid in homine diuini? ac uoluptati se uelint tradere. III 10. de legg. natura B 9 intuentur (n exp. est om. 2) P Heumannus. om. 1) P. inuicem se uocibus et cum irascuntur. BPJ (Ti 1 ueUint P 2 ''uniuersa quae"" B^ (0 3 ^9r. 12. ut quod habeat notitiam est. homo autem cognoscit. om. qui'"^"' i B- ta*imprudens in et i ^3ar^. sed ipsis qui<a> se intelleguut. m. m. quis tam innon est. C. VI 20. quibus homini cum deo manifesta cognatio est: nonne ipsius corporis status et oris figura declarat non esse nos cum mutis pecudibus aequales est ? 5 illarum natura in humum pabulumque caelo. 24. l. P intuentur codd. edunt sonum iurgio similem se 20 cum ex interuallo uident. et BB^ 23 et om. m. 2 6 festa. rec. nam et dinoscunt inuicem uocibus et cum irascuntur. hominem et animal. G— 8. P cum deo mani-. § 6 ss. ira I 3. est tamen se et quaedam similitudo sermonis. statu. I 8. B^) P illorum soijinum (\w eip. 16 qua P 19 qua^^eMam B19 dinoscuntur (sic). 2) B. AVCTORES (le 12—14] Cic. d ? m. uideri illis etsi non sunt est mutis. Inst. P 20 se (s in er. Bl\ quae Isaeus . . 2) uid. gratulandi officium uoce de- 8 clarant. 2) B qui 22 incondite iit BK inco^fi^nJt^Ve s.78 ueiitri F i r ni i a 11 i L a c t a n t i 8 eadem ratione se natos qua uniuersa quae spirant quod dici ab homine fas quis enim tam indoctus ut nesciat. quia| B fortasse (f add. nobis illis quidem uoces eorum uidentur inconditae sicut et fortasse nostrae. muta ^^ 2. P simile (~ m. 1 uel 2) diuini B 8 aequalis B^ (co)T.^ praecipua uel sola distantia. 7. m. P B. prostrata inlo nec habet quicquam commune cum ore quod non et 5 tuetur. aiunt 4 nondum uenio ad uirtutes animi et ingenii. proprius homini sermo. ali- quam solus 7 enim sapientia instructus haec est ut religionem hominis atque mutorum uel i. an retinendum est et pecudibus eiciendum ? cf.

) B 21 mutis 22 qu. add.) deprehenditur similitudo.: uoces notas sed n in 2 litt.) s. in mutis (luo^iue 21.>(»s jilurcs cxiliis : paiidaiit. ut si (juod jxiriruluiii iiicidcrit. m. ut inu^entciu ronnicac tarris accruuiii cuin poiMilant liicinis iiieniores tectociue reponunt. longum est si exseciui uelim (juae a singulis generibus aiiimalium tieri soleant liumanae sollertiae simillima. on ? B-J BP cum codd.? 1 deniquej 1\ dei"quae B (no s. j5^ corr. aiires (ieniulcent. B- . solae (& exp.i i ra . ad liisuiii ^^cstiiiiit. 14—10] Verg. B^P- 19 mu^tis (\ er. BPJ 10. 17 exse*qui (i in ras. B11 acerbum B^. Georg. (q er. alia prouideiit tuturuiii. Aen. lY 402 s. uocis notas edd. (l('lli*|ii<' iii 1'iiiiii :i(irtM-tii (-('rtiis iKitis cx«'st |ii'iiiiiiiit (|iiilMis liiiliitiiiii iiKMitis o8t(Mi(i:iiit.] Verg. (juac natriaiu solae et certos 15 nouere penates ucnturaeciue liiemis niemores aestate Uaborem experiuntur et in medium quaesita reponunt. . 1. incsset illis iiitclle11 gentia et cojxitatio. m. m.) B. ct in 2 er. 11 s. corr. quod propter editores monendum est paene omnes comportant scrihentes liiemes P^ 14 quae] et Vergil. iiidciiiiis iii risus (|iio(|ii(' lioiiiiiii piopriiis ct taiiKMi ciiiii iiliis iiiiiiiiiiJilMis (|uae- (laiii ft si^iia lactitiac. corr. uelim ea. m. (juid taiii (|uatii ratic proui- I<* dcntia luturi? ct at(|uiii suiit aiiiiiialia (|uac latihulis suis (liu(M*. 2. ut apes. uoces notis scrijosi (cf. er. 2. er. Jitt. Inst. sic) P cert. 70 iioce.• r 7. (juod si liorum 12 omnium nec ((uae adscribi homiiii solent. et o u iiel e) BP 5 rictum (i m. 18 soleat B^P\ l. t B B B uel lim ^i nmius m.Ir i I i l> . corr. III e:c suas uoces propriis inter se notis discernunt atque 7>^ dinoscunt^. maliaq. quae nullum aliud AVCTOBES IV 155-157. Vergilii.lU ii(M'l). l. in jas^^iuiaiii ct rictuiii '^(•oiitialiiiiit IVontciji liciiiiiii s(MMMiaiit. . B12 cum popuhmt (m\\ in er. fuga iiisi iii patcat obsessis 10 ((uod iioii taccrcnt. 3) e^tj B 7 ani- Bpluris B\ corr. religionis propria iustitia. ea in ras. |)n)|>riuiii (i(miI(»s n>s()luunt. B- diuersis B^. ante q 3.s siiiit. im m.a. apparet solam esse religionem cuius in mutis uestigium est ali(|uod nec ulla suspicio iuueniri 13 potest. B^ 8 soUae 3. ?) 2.

indiga m. m. si quare uis hominis et superat i^ ceteras animantes. m. cetera : sibi con- ciliata siint. incerta et sic) 20 cupitur (pr. \\ ex B^ '"deo"' ca- pitur neq: capitur nec tangitur nec fneque m. 1 hojn^o B~ conLcJliat^.: 80 animal attingit. I 41. dei. cum homini h^c praecellit tiam 15 sit.Sjtris B~ (w ex m) B^ 17 B'. uita B 4 P^ 5 ante solo 11 notitia 3 uel 3 '"uinr P^ 9 omni^^s" 12s. '"a"' rebus om. 3. m) B 18 ""dolore omni a. F i r 111 i a n i L a c t a n t i homo enim autem a solus inpertit. Lucr. litt. 3) B B 8 hic (\\ in ras. 15—20] Lucr. 1) B^ 21 B^ . nec bene promeritis capitur neque tangitur 2 ira. et c adcl. ab codd. credamus Epicuro illa dicenti omnis enim per se diuum natura necesse est inmortali aeuo summa cum pace fruatur semota a nostris rebus seiunctaque longe.aj (^a in er. hic 14 sub natura hominis alienus quem qui uitam pecudum o humana specie uiuet.) B uita (' uidetur esse. uix macula er. B dis^^solui"" soluitur B"^ ^creda- musj P-- corr. ex p ?. omnium diuinam uim sit in illis autem nullus ut in intellectus certe illud fieri non potest hoc uel muta plus ob sapien- sapiant uel humana si natura desipiat. cum uero a ceteris animalibus soli hoc paene solo differamus.J cf. 2. 1 uel 2) epicuru B""^. omni B^P B deT (i m. Dissoluitur religio. post a er. eon^cjliata B"^ 2 sut (n m.. 16 inmortali eadem m. tri- 20 cum dicit. priuata"" t P codd. l. diuom codd. iustitiae dei cultus adscribitur non suscipit. nil indiga nostri. no. B.. 3) *a huma''na'' (i er. Lucr. priuata periclis.. nam priuata dolore omni. ipsa suis pollens opibus. s. B'^. apparet religionem nullo 1 modo posse autem 8. 21 ss. et cuncta quae spirant et omnis rerum natura subiecta ratio. P B^ in seiuncta*que 19 nil] t (\ ras. eodem m. sed e ex litt. Lucr. utrum aliquem cultum buendum an euertit omnem religionem ? quae deo putat esse si enim deus nihil AVCTOBES nat. u ?J B'^. quod solus no titiam d ei dissolui. deor. Cic. B B P indiget. si capit. 115. II 646— 651. ' ^r. de BF] . 1 uel 2 15 diuina ex diuum m. nihil 3. rursus um supra scr. est) P. quod potestatemque sentimus.

17—19] Pi ibid.) B PS rele^gi^ sic P-. Vl\. negotiuin deus liiihet nec cur .• i I i I. *abeat (h. et iustitiam retinea- mus. I 2. sanguine (om.) 16 cum sancruinem m. (jua communis uita sit tutior. l. ibid. ibid. qua distamus a beluis. BP] maxime esse 3 dono familiare^m^ B^ 4 ad J5 5 honos (s. 3) B (i\\ consulamus del. ut et sapientiam. 3) B.) B rati| P^ one extra uersum add. iili(|Uii iioiids (lclMMi polcst niliil in^TiitoV nihil obstricti cssc possuinus iii(|uit ii ci (|ui liiiliciit cominuiK^ nullii' _L^r. P 11 habeat B. ('iiini rcin liiiiiiliiirciii niinu<»n'. om. sentent. de nat.-. (juotiens hoiiiinuin conscientiam fallere licebit i:> ac leges publicas adriserit. si (olciilis ii)is(M|ui<i (|iiiiiii tiulliiiii rctVrt. I p. rr 7 K. m.i ii(d)is(Mini ? I dcns li ('ic(M"o si t.are. 30. auferamus si uel sine cnun^e uel etiain s:inguine. 21 sit] B qua distamus— sic B 23 ^iuod contemnitm" P^ 6 XXVU.ilis c>t nl i':i. siicriticiii iiiiiil tacon». ut •'» ii(lsc(|Uiiniur ? (juis r:iti(Mi(' iiiitiiiiiiii cxcclkMitcni (Miriiiili (*t InMHirari :in ft oporlct. c\m\) 17 uerenquod^si"" duml B. 9 dicam— enim om. P au^^feramus er.) 7 si talis est deus codd. 3. religionem qua si sublata confusio ac 7 ])erturbatio uitae sequetur. iiiilli potest. I 116. B^ rei res BK ''le^ges B^ 15 occan(t (n del. ut AVCTOBES 4— 7j I 44. deor.) 19 sequitur er. Cic. 12] cf. circuinscribere? ubicuni([ue nobis alieiia latendi occasio consulainus cuin rei. Uiilc. tinii stiilliiiii ItMnplii ii(M|ili(. utique non colitur. Cic. ao quod religio tolli non potest. v er. doiiii iit contVrrc. . (iuid Uiiiiiiiii. 81 ^'nitiiiMi ('ui(|n:iiii iHMii liiiii li'il>iiit.it. P P prodeesse B B P- 12 ex^h^ibet B'sio 14 liceuit BK corr. (inid coiiteinptiusdici potiiii d(Miin? n:ileat^4 id cst :ibeat ac reccdiit. iM-oiiilins sit'? r»sse euini propitius iii pot(>st iicini iii([uil. P 2. (juid (Miiin 10 diciiin iii.) P 6 aliqua* (m ? er. ergo uou delin(|uaiuus. Lact. recte? relio cum (i\ B er. ita tit contemnitur. 85 (Epicurea ed. oolendum P. I 41. 394). (inod si (|uan(lo(|ui(kMii iiec prodesse exliibet. P8 teneri ex teneatur B? er. quod contemnitur. sit.h i !• ji (I . 7—10] Usener. iiiilhi o iii i ii iii ciiritiil(i lciiciitur. quomodo religio ipsa sine metu teneri aut custodiri potest? quod enim non metuitur. praeter leges ('> nihil est amplius quod uerendum funditus delet: haec dum sentit Vj]n- curus. 20 sapientia* (m 1\ f4t iustitiam om.

si credamus nos in 5 conspectu dei uiuere.32 religio et F i r in i a n i L a c t a n t i maiestas et lionor metu constet. m. B 12 confecta e et P 13 uibatur B^. quo rectiiis innocentiusque uiuatur. quod -B^ B — deo et ratione in marg. quoniam leges conscientiam 10 punire non possunt. 2) P impia* (m B~ . Minuc. falsa est igitur omnis religio et diuinitas nulla est. eius adeo inpia et contra quae dispu- 20 ueritatem et religionem iudisuis finibus et cata est. 3. q:'"^^"'^er. non enim prodest sed credere. detraxeris. 1. ueritatis gratia. sup.) B- primum P 19 protagoras ut uid. debet quamuis breuiter attingi.) P 21 adeo fa add. 1 9. ut et ipsum Athenienses expulerint de nat.) add. 2) B. etamat* materia 17 mate in uersus acld. 1] ibid. 118.. P^. metus autem non siue igitur gratiam deo siue iram 8 est ubi nullus irascitur. conpjejtur B-^ corr. B B ^'"^'quere sic) B. liquer^ (2 puncta eo er. er. fine (^pro etamate ria 2. 9 utiUtati B B^ P^ 10 nisi om. omnium Protagoras 2 tatio extitit temporibus Socratis qui sibi diceret non liquere utrum esset aliqua diuinitas necne.J legis B 1. quid B^. eo m. non tantum quae gerimus uideri decogitamus aut loquimur audiri a deo id sed etiam quae at putemus. siue utrumque religionem tolli necesse est. conspectum B P tantumq ^''ue'' ut quoniam P^ uideri* (t er. 8 prodeest B er.63. mulsi tum enim super. sed a uiris prudentibus uniuersa conficta sunt. iudicafa"" m. nisi aliquis desuper terror inpendeat ad l^> cohibenda peccata. deor. Fel. P"^ esset ^11^^^ Pquin] P^. 2 domino B^. Cic. pytagoras (n m. utilitatis. ut quidam putant. 18 a add.) B 14 ante aliena add. sed quia necessario incidit. Cum sententiae philosophorum prioris temporis de produbitatio quin uidentia consensissent nec ulla esset mundus primus a deo et ratione esset instructus et ratione regeretur. AVCTORES 11—13] I 23. 8. corr. magna haec et a materia quam 15 proposuimus aliena quaestio est. quae B"^ 16 ***prioris B 20 proui- dentia* (m er. ad/// (0 ? 22 atheniensis 7^^ er. 142. B^ 6 seue P^ 4 conpecitur ^it B^. cf. pJy*tagoras P-. sine qua uita hominum stultitia scelere inmanitate conpletur. 19-83. BP] uid. ?«. 9 refrenat homines conscientia.

12 si*est ("d ? er. alius (m ex a m. et in contione eius scripta deusserint exu^^s^^serint B- 2 cuius (m in ras. I 27. c. pn»uid(Mitiaiii taiiicii iiullaiii: ita(|uc iiiuiiduiii ifjsuiii iicc 1" latiojic iill. de nat. exp. sola B^.i iitM- artc iicc tahrica iiistriictuiii. ji\. 10. BP] 1 conti^^o^^ne P- quibus haec continebantur . r r s -IJ. extitit Melius ob quidam Diagoras qui nullum esse omnino deum diceret. I (cf. 2) m. 868 Usener 3.) B (alt. ad 66 Epicuri infra frg. v{ jinsl liacc Socnites ipse aiiditor eiuH iii IMjito :{ (|ui tlc sfliohi riatonis tani(|uaiii «»l riiiiili iii diucrsas liicre partes prolliixeruiit. B dominum BK corr.• i r:i (1 r i I I 1. B ratione* (m er.. his BP 18 quibus om. corr. 1.) B 9 linea del. 19 dicere B Melius] Isaeus.1» . siiiuil autcni deum potest. Cic. H^ exuHserint. Fel. 2) B scohx certjj jB- 4 schola (h. . m. deuersas B^. Tusc. ^ied ct iiisccabilibus iiatiiraiii rcruni (iiiihusdani <|Uo «luid niimitis scminihus c«m^M<»etcniiii T) batam. de nat. 2) 17 iisl B teneat B 14 **cum fet B 15 confessus B edd. 2. 8. etiam deum nec iie<. est deus. uti(|uc prouidcns cst ut tribui. Cic. stpiwia eiecit Hetimannus et conl. si rcpunnantius dici possit noii uideo. i*^ i ^lteri B P ei om. iicn» cadciii scntcntia pri«u'cs.. B'^ B^ 8 prouiden7 et om. BK post mundum add. postca sit Mpicuriis iii dcum (juidcin esse dixit. 2] cf.auit csso. csse professus est.) tribui in ras. deor. Cic. I 23. P. aelius P 6* . B^ ''tamen nullam^ B^ tia^m^ B^ 11 quid quod B\ quid hoc B10 et er. S. iiiliil libros ('ius <le ('iiiiis iii ('<»iitioii<' |«|iiihiiK <>st ItMMc 4'«>iitiii<>)>Hiitiir| s(>iit<'iiti:i iKui opus <lis|)Utiir<'. AVCTOBES G— llj 13 s. nisi dcus iiec aliter ci potest diuinitas et practerita ii^itur teneat et praesentia sciat «. m. et us extra et uersum add. 63 Protagoras Atheniensium iussu urbe atque agro est exterminatus librique eius in contione combusti. (p. et prouidentiam esse esse concessit: alterum enim sine altero prorsus nec intellegi uerum iis postea 7 temporibus quibus iam philosophia defloruerat. «»1 (|uiii ('(^rti pronuiitiauit. Fel. B 13 diui- njtasj P^er. 18—24. . 63. 35). 247. 3 cum Abderiten Protagoram Athenienses uiri consulte potius quam profane de diuinitate disputantem et expulerint suis finibus Minuc.) cf. 1 ?) B. 4 (|uia ncccssc essc ali(|uid iiiuii«l«» pracstans ct exiiuium ct licatuni. (|Uii Stoici rcripatetici. B^ 6 Lqii^j -B^ itaque om. deor. 46). 23. 1' cuiu cuin prouidentiaiu sustulit. et 1'utuni prospiciat. Minue.

) coisse codd.) adheus ^\ eorr. corr. corr. 24. naturam uero. tot ingeniis adsertam atque defensam prouiy dentiam calumniati sunt. B^. 2) 19 fortuito] Cic. aut B- 21 leuci^^p^^pus . tam B^. quorum concursu cobaesisse quis illa uidit mundum locuntur. bi sunt s qui tot saeculis. umquam? quis sensit? quis audiuit? an solus qui profecto solus 20 Leucippus oculos babuit? solus mentem? AVCTORES 12—14] Cic. I 13. rec. lo- quiintur (alt. 93 coii- cursione fortuita coj«^isisse (^ m. 2 supra scripta s. add. to 9 longius a materia (a m. 234 ss.) er. extitisse. fortuito.quibus P 7 6 **utrumne P g nare B^ munitos B^. 17 quisuis B^. et ambo quia nibil noui poterant reperire omnibus iam jn dictis et inuentis. et] B^ quireneus B. ut intellegamus omnia quasi 2 sua sponte generata. et lin. 2) P.) minutos in ras. 35. P B^ an] a (' PK a^uf P-. diuagetur (sed B^) BP 12 =frepente (e B B B"^ cf. uii'orum refellemus an potius utroque? ne longius a materia deuagetur oratio. fortiTito quam id sentiant quod primum minuta illa semina. deuagetur] edd. illam ut esset i) B 20 ulla B^. et 4. rec. rec. II 37. u. ut Straton sed babere in se uim gignendi esse et minuendi. deor. 1 10. m. BF] (\ er. 8 proer. edd. cyrineus P 2 theu- dorus B^. edd. ueritate BP perandu B B B. B^ sententiam B^. deor. item Cyrenaeus Tbeodorus. P^. de nat. unde totum codd. Lucr. B^ 3 ina*luerunt B B sic uel contra priore B dene gare ex 4 hi* (i er. inter lo aut principiis se temere coeuntibus dicunt esse con- cretum aut repente natura ait. del. nullo artifice nec utrumque uanum et inpossibile. sen***tiant P^ I tu s. Qui nolunt diuina prouidentia factum esse mundum. l. sed boc euenit ignorantibus ueritatem. natura ('m. ^^ sensum babere ullum nec figuram.: de nat. 1 10] de cap. B^ auctoritate] codd. maluerunt contra ueritatem id negare quo priores uniuersi sine ambiguitate consenserant. l.J incert.' p. minns ccrt. eam nec auctore. exp. 'Lact. et inertes quid ergo ? utrumne istos minutos pbilosopbos ratione an uero auctoritate praestanjtium sed properandum est. corr.34 eaniqiie F sententiam i r in i a n i L a c t a n t i nominatus est//atheus. ut quiduis potius excogitent 3 ratio deposcit. 10 cf. 66 concursu qnodam 1. B"^ P. u joart. etiam B P boni ex noui litt.. ubi aut unde sint quaero.

i iicc l. 66.. 10 non om. sed ^ uiia cssct omniluis cadciiKiuc u. ergo in -et m er. II 453—455. qua* (m s.irietate ii. BP.] cf. ex w) er. uiidc si iiomcii iiiposiiit atonioriim.) 13 qua***m 15 18 P put et BK pu* tet B^ 16 utique om. (\ ras. y5 <|u. Lucr. M('(1 iioluit. B^ er.i iicc uidcri 't. 2) P possent B coherere V P . min^^ufa cert.i ct uidoiiius iiicssc crgo esse louia ot ^ ^\c rotund. .f.. qui »'.J cf.„. 2.-i I il. rei ? Bedd. dolorumiens ut lud. I 24. pliiloso|>lii uftt(»r('S (jual- t tuor illc .i \. 1) 'si'' B^ natura'* ( ''iu''esse distinctionem add. diuidua ergo et seca- AVCTORES II 2 s. 730 ss.i granorum in massam coire non sinat. 4—0] ss. leuia sunt ot non possunt ut si inuicem quis so 7 adprohondore.\\\\\\w iii ot aninilata ot hainata7 (luanto molius fuorat tacere tani usus taiii iic misorabilos. litterae q a m.) B 16. in 6 sentire ras. utique dicenti. respondoamus tamen uelut aliquid rotunda. ss.1). corr. 6—91 ^< Lucr. in P ' 8 a^tho^^mo^^rum (s ? mo add. Lucr. 17—19] Lucr. B una* (m er.im (jii. ut aliquod uolit in corpus efticiant..' i lu . cf. ac diiiidi occiirrcbat 10 possiiit'.icics illis p. deor.) B (^ntu B er. m. . B^ B- dormiens] P. BP] r 2 delerare I?'. 1 7^3 I ss. inanes habero lin<. r !>-10.i!i'4i iicc corporis . ss. (jU. 2) P B^ possint 7 er.) coagmentatione* (m er.im subtilis ^ . B^.i ln(|ii«'r»'tur ikm- lu^j^er (juis(|u.i<' oiiiniuMi ciHMMis ot oxcors iioc. iioii posscnl rcs cfticcrc iiiuikIo. ut uid. leui*a** (t et te er. sin aspera et angulata 20 « sunt et hamata.) B as^ern fort. post rotunda 14 et quidem dilerare se in B\ 19/ Thilo corr.nii ilclir^irc (lormiciis jiosBct somiiijin*. lonitudo ips.'uani ({ui I equidem uoroor 15 non iiiiniis delirare uideatur haec putet si refollonda. m. iic iicstij^nis uidfrctur iiisistere.itur:i.i uoluit ess(i primordia ull. leuitudo (IdL^VL-) sed nulhim uocis antiquum exemplum extare uidetur si r. ut possint cohaerescere. 19 massa B B '«• *20 hamata (h in ras. 5 **quae (pars super. niilium unam coagmontationom constringere. fuit. 528 11 Cic.. H 333 381 ss.iri sunt' iiKiuit 'ul iiulhi sit lcrri t.ili. qiiarum extremae ro ? B^ (cf. miiiut.> ('lciiiciitis coiistiiro aliciiis (Uiiniii (liHHfrfbaiit. diuersas dixit tjinta (piant:im asj)or. m. B^.. Luor. l.) P B sed 9 m P^ mimcs 11 mitia ut uid... 3 desserebant P^ 4 illa B\ B'-^ homodoniiens part. P B^ 8 litt.irt(i sciitiri.i scc. I 265 s. ci (|iio(l. 842 ss. er.ic ijisorum pos•'» clcmciitoniiii sciit . de nat. corr..l.

corr. II 1048 21 ss. I 744. 'ex ferri lioc quamdiu de est'. hoc sine omnia ex indiuiduis corpusculis ita esset.j cf Lucr. gignuntur et rursum rebus 10 inpleuit adici eadem resoluuntur'. et huc atque minutias uidemus in sole. F 5 minutias] F. multa minuta^. 2) cf. '"Iramos P^ et alt. (t et m.] Lucr. F IP subministrabit B^. hamos enim necesse ita est et angulos eminere. corr. e ? possjntj B^ pr. et si quem uidemus. H ss. inquit 'per inane inrequietis feruntur. ut moles conglobarentur ? tam ihaestimabiles ex tam minutis ac primum requiro quae sit istorum seminum si ? 15 uel ratio uel origo. 1. XIII 2.e. ^t (u in er. ipsa igitur unde esse dicemus 12 et quae natura tantam copiam ad efficiendos sed concedamus in innumerabiles mundos subministrauit ? delirauerit. hamis B'^. 6 cf. nulla res umquam sui generis semine indigeret. er. fuerat atomorum. XIII er. m. 2) F B^ 8 9 malim <sed> rursus iiel P ea*dem (n 10 inpleuidetur om. quod amputari ac 'haec' illuc potest. s. m.B^ ptecte sic (^aest F 3 er.) 12 est om. quod ex § 32 Imc sicut relattim vid. 2) F B B — natura 9) om. 2) F (116 4 uolitans B^. Lucr. ut diuelli possint amputari. 10—13] cf. his etiam insaniae. et 9 uideri poterit et teneri.8() F siint i r III i ii n i L a c t a n t i bilia . II 114 ss. in 2 uel litt. Lucr. d ? m. inquit sed inu^enit tamen 'infinitum quod adderet. Q.) ui'"^' 2. pr. et B B"^ quadiu w. anputari B. ouis alites nascerentur aut oua sine partu.: Lucr. ille mundus nihil concretus numerum perfectae uidetur ulterius posse. B^ atque in er. 114 ss. 3) B n exj). ss. marg. ait ut inpune de mundis de hoc loquamur quo 20 sumus 13 fieri. I 160 EXFILATORES BF] 2 1 § 9] Isidor. \at> ex nume**rum (vo e}\) B add. anputari (~ add. ex his animalia et aqua et ignis in uniuersa potest. sicut pulueris 5 motibus uolitant inmiserit. orig. orig. B"^ lerauerit B\ corr. 'quoniam omne' 11 cesse est nec potest quicquam uacare. nequae tanta uis est ergo innumerabiles esse mundos'. F 18 ei(i. F 14 inaestimabiles in sup. cf. 20 ^ex^ F^ 22 ahtis F^ concedam F oua] B. micas B. cum per fenestram radios ac lumen ex his arbores et herbae et fruges et omnes oriuntur. 10 paruis agitur. AVCTORES 820 s. corr. uas F 19 de^sine^ . natura* (m. 3—6] cf. enim ex illis sunt omnia. 17 unde etiam. B^. 1 B^ (' 6 ex] B^F.'Q? tenuissimi pulueres Isidor.

1« (juo iiaturam. ut 84. m er. I 159 17—19] Lucr. nihilo BP fatendumst Pcodd. ras. B molirent B^.. ex omnibus rebus omne ycnus nasci posset. quoq: que P craeatae B 19 aeres B^. B^ 14 omnis nil] P- minuendi \i quo] P. proferri per (^ P) BP 21 contraria'* (' distinctionem add. (Mir cx ? liiniiciito si hpj^oh iiascitur ot rurHUiii se^oto tVmiifiit imi t* (Iciiitiiic aloiiKirnm coitio ot coii^Iol^atio coiicrescerent. 2) P P^ aut part. corr.i siiic iioii ('((ilii. Lucr. ac mit ae B^ qu'"^"'^ (vl B^ 2 nos (s ex alia 5 aera P 3 rursus P (sc. l'> atomi siiic iiolitaiit. (|iia(' nos coitidi^» Inicta«»x nnis et scrimiis.. I quid 18 AVCTOJRES BPJ m. sciniiic ? iioii licrha. B^ 23 igni B credimus P^ omnib. nihil ''posse'^ .: l» r i lli . r r 10 R7 (iikic itciii ('t'ltM:i iiiii('iili. 205—207 litt.. iii acrc uiiiucrsa ciir siiic pcr ninc oriri fieri. nihil BP nilo] codd. ut uid. iiiliil fVu^^es auneri(|uc possunt uiuic (]uae(iue apparet res liahet ex atomis (luan(l(Hiui(lem 10 una propriam certam(|ue deni. enim dixit 15 nam si de niliilo fierent. ex- inde apparet. sine radicibus. ignis et quod semen cuiusque naturam 14 s. liis redargueret eos dicunt ex omnia. m. iioii otficorct iiiaiic oiiiiiia. 20 quis hunc putet habuisse sibi cerebrum. (pios Lucrelius ohlitus atomorum niliilo ticri adserehat. 4 atomoru add. et in er. ct ^n^Miuiihir a loria. . corr.) B 22 cuique B^. Bcodd.irlH»rt'> . Lucr. (juo quaeque creatae aeris in teneras possint proferrier auras. P^ cf. 12 9 — 14) '"ima"' de nat. augerique] B. concrescerent uniuersa Cic. BP eiceret B 17 nil] codd.] nisi forte aquae ex atomis s. 8i(|ui(lcm tcrra. 18 quoquequae B. quae contra ipsum ualerent. m. sed p. supra Auctores ad augendi quae causas gignendi habeat P 13 est 15 qua^^e^^que P^ haberet P^ habeat 5^ om. B^. t|ue suum semen. suam (luasi (lui lci^cm ah exordio datam. Lucr.1 r i I i 1. deor. seniine (juando o])us est rebus. item postea nil igitur fieri de nilo posse putandum est. Lucr.. natura^ I 13. arhor. generari P. 2 ?) 1 Lucr. nihil cum haec certum diceret nec 17 fieri uideret esse contraria ? enim per atomos rei est. sic ar<(umentis usus est. prttpiia sciiiiiia lialxMciit. 2. corr. Lucr. B 35 8 (cf. corr. iioii II umorc. uil ^emine egeret. B^ terras P proferrier] codd. esse credemus.

IB alito (corr. litt. edd. ? mos in ubi ergo dicimus liquores atomos esse? num 15 uapore num in halitu ? num in uento ? atquin nihil potest 22 consistere in eo quod nec tangitur nec uidetur. 130 2 excuditur coni. orbem uitreum plenum aquae si de lumine quod ab aqua refulget ignis durissimo frigore. conlidantur codd. a m. sine ordine. 31 conlidant enim necesse VIII p. adeo ut sollertissima et diligentissima omnium partium membrorum305 ss.) B P^ 12 laminam (~ m. lexicogr. T/<i7o^. Buenemannus conl. rec. credent B quorum .38 F i r m i a n i L a c t a 11 1 i quod durissimi ignis excutitur? rigoris materiae si ictu uehementiore conlidant. accenditur etiam in num sole etiam in aqua uapor 10 ignem 20 esse credendum est? atquin de si ignis ne aestate quidem accendi potest. h. B conlida*t (n er. et B 13 humifacit B^. VI 451 ss. malim dicemus liquores atomosj h P V ^liquoris at. VI 451 ss. uae ? q. sine utilitate. . n. I 135. 18-15] cf. de qua ar ubij P. Aen.Bet aut dispersa] P. Verg.) B. I VI 470 ss. a^que^ P^ tenuerit J5». II 8.) P 17 ego B 20 raembrorum q. Archiu. liquoresatos P. leue aliquid attigerit. atomi latent? aut quis num in ferro aut silice inclusit? aut cur in sua -sponte non emicant? quomodo 5 semina ignis li) materia ferrum. 3) B P^ .** (punct. in quorum corporibus nihil sine ratione. frigidissima permanere potuerunt? mitto silicem in ac tenueris sole. corr. . B^ 7 aqua (~ er. Plin. . 11 s. scriptura. Lucr.] cf. deiecit P apparet. quid ergo de animalibus loquar. ta artata aut renouauit aut ex alia primae m. m. rec. del. cerae inhalaueris uel si aut crustam rores marmoris quae aut laminam.y. 2. item de paulatim halitu per minutissimos aut aqua concrescit. (j 9 in^^lPalauerit py a^t] P. BP] est ea 1 materies (qs ex aej B"^ cf. etgramm. in ras. cf. 20 AVCTOBES Lucr. edd. B^ 5 omitto P XVI 40. humi B 15 deicet B\ corr.. Ge.) B 8 credendum est] P. p. lat. liquores natos codd. sine specie figuratum uidemus. nebula aut dispersa umefacit quidquid in -31 aut coUecta in arduos montes (et) sublime uento rapta stipatur in nubem atque imbres maxideicit. hume. existit: terrae maris texerit.) P . 2) P 10 laeuis ""h^alitu (a. 2) P IUsitqum (1 uel 2 er. Heusingerus. ictu om. aquam dispersam B 14 raptaj P. m. fecit B'^ crystam B c*erae fa er. add. sed Inst. B^. corr. I 174. Emendat. Lucr. 136. 77 ignes B^.

meraor P B^ 4 minutissim*s B P P^ er. I h). insensibilia 7 uidit B 6 sunt quae — uisier. scininilius alia coai^niicntari |)ossuiit? 'iiiiiiutissiiiiis' in(|uit. concedamus tamen 354 Usener ut ex 28 AVCTOBES BP] 20-90. m. passim coliaerentium perfici potuisse? uides in quae deliramenta inciderint.^ et (juid simiie niliil temere concurrentibus in ticto.) 23 s^a Uj (\i i. •25 quisquamne igitur sanus exi- quod homo concursu atomorum ratione et consilio facere non possit. ])utabimus et excellens jC-^. . corr. B^. ratione utrjujue constare (|uonio(lo cr*(o non uidctV (luid sinc rationc cocuntia ciiiiii iiiliil possunt in ctficcrc ratioiialc? in uidcnius essc onini niund(» (juod iion haljcat (juac (juia (luain !:> sc niaxiiiiaiu niirahilem^iue rationein. sed i ^46 er.) 5 insecabilia] P. (lciiide. 2) B P P o*mitto (Yi\ P audiendi** fqu er.. 21).il |nilriiiiirt 28 artiis et : ossa (|ui(l iicnios ct saiij^niiiicm iiiciis dc atoiiiis posHc con(jiii croscere sciisiis co^^itatio MiciiKtria iiij^^oiiiiiiii. siiiit (|Uoiiio(l(> ii^itur insccabiliaV 24 c\ iiiuisihilihus siiit (|uac ikiii uidciitur.1. suiit crij^o si maioia. us) P"^- existimet Heumannus .^. JB (p. dum nolunt etiectionem his curamque rerum deo dare. corr. cf. e. 19 potius B^. suiit iii cur i^ntur uidctV 25 sed siuc inuisihilia tilia 10 iKnuiiic considcres siue tac(|uis ali- (juac ucniunt suh aspcctuui. descriptio 3 mens om. 10] ad Epieuri frg.. coiiso(jUcnH «Ht ut iiciiio ex uisil)ilii)us (|uac (|iiac uidcntur. 238.1 I I I.1) ^ I r:i .J B 8 consideret P B tactibilia P 9 aspectu Lconstjare P^- 11 edicere ut uid. cui rectius supra hominis scnsum et ingenium prouidentiae diuinae et tribuenda est? lingit.j^ ueritatis cum summum et artiticium aliud nisi tari ? 20 umbrani j)otuit extrema corporis liniamenta possit imisollertia dare num luimana V operi suo aut motum aliquem aut sensum niitto usum uidendi audiendi odorandi 27 ceterorunique niemhrorum uel apparentium uel latentium mirabiles utilitates : quis artifex potuit aut cor hominis aut ? uocem id aut ipsam sapientiam fabricare stimat. (\i 1 disscriptio sic P. 89 ? s«'(l (jii»» (iiscriptio (Mshiii ct ac iortiiiiiiiii r('|ti'||. 16 frust*is (x ? concurrentis B^ 20 sensum (m add. bus '. m. est. 1) bilibus om. i uim memoriae mentis cogitationis add. P. an simulacrum 26 hominis ft'ustis statuam ratio et ars ticri ipsuni V honiinem de ^ A.

natura et figura caret. caelum tanta siderum uarietate ornatius? distinctum. dissipabiles fierent 5 seminibus aliquando resolutis atque in naturam suam recurrentibus. aut corr. B 20 omnes P^ 21 aliT B^^ efficit ^efFectus^^^ 22 quam B^. 84. cur sibi dii habita- uidelicet nisi dii atomi coissent caeinane penderent. si est aliquid quod atomi non ? eftecerint. 53. in quem uanitas omnis de Leucippi fonte 20 34 profluxit? est. consilio. enim quoque ergo ex illis constitissent. qua mente conueniunt (sc. ad p. IV 19. sed cf. ante- quam mundum primordia culum non aediticauerint ista generassent. potest existimare nullo nulla prouidentia. BP] 3 concursum B'^. sed ex micis sub- 33 tilibus et exiguis concreta esse tanta miracula? digio nonne pro- simile est aut natum esse hominem qui haec diceret aut extitisse qui crederent. consilia P'"^ B"^ 16 micis] B. B^. adhuc per medium quo igitur desuper qua pactione de confuso aceruo se atomi aliis inferius terra congregauerunt. B^ 5 reuertentibus P 6 ergo in mg. atomis P.J cf. et mundum consilio ratione necesse est is enim facit aliquid qui aut uoluntatem faciendi habet AVCTOBES I 20. P 19 ut] P. 3 te atomi et istae micae tuae forte ac temere conglobauerunt 17 et om. (h er. l. lo lumque 31 fecissent. corr. tanta esse ut qui i5 32 nihil umquam excogitari possit ergo uideat et talia. de henef. sicut alii dicunt. P27 quo foedere inter se. uel Epicurum. Senec. effecta consilio. ut ex tenderetur conglobaretur. B^ 4 quique ut uid. effecit B^ 24 *is B qu^i^aut . m del. sed et s. ras. ut Democritum. ratione P. esse uideantur. qui auditor eius fuit. cf. III atomi^ •^ac^ 11 pactione] B. J5^ corr. 21 s. 12—14 et Cic.90 F i r 111 i a 11 i L a c t a n t i atomis fiant qiiae terrena sunt: niim etiam caelestia? solisque deos aiunt incorruptos aeternos beatos esse 29 tatem. '^a''ceruo Pconfus^Oj P^ 17. mundus fecerit effectus quae sensu natura : hoc uero multo est absurdius. nulla ratione diuina. P 8 mundus P generarent P 10 pderent P^. deor. 12 ali'"^"'^ B"^ 15 et om. si at enim. de nat. fecit. dant inmunisi ne dii concursu atomorum concreti. Inst. cur 30 non et cetera eodem modo intellegamus ? sed quaero.) B^ P^ sensus P 23 B^.

II.i: crno illiid (|U0(| clTicint ucl circccrit. (iiKUiKxln V jMflc^l f'ort<* al) :'. licii (|iio(l v\ scMisiiiii lialirat lii^Miraiii nisi qiiiH arliitratiir aiiiiiialiimi a r.i potcstatc. supci. 10. v\\ S('i«'iili. debuerent ut uid.) tamque utili- mirabilem om.iccrc loautcm li. l".• i rii <1 .itioiic sit [>r. cur montes marmoris fecerit. vatione ad disponendum.• ! 1'» !M . de nat. cur aut si concursus atonatura' potius quam deus nomineturV 20 39 mente natura ea quae uidemus effecit.i cxtitisHP.it lioiniiiciii artc con- silio jn-udciiti.ic(l t iis. BP] sensum B^. deor. B'^ 2 **sensum fm (^ti er.) efficit B u potueri^t. t". ex Cic. nec motus est ullus consilio nec eflicacia. 37..icc iKMi polcst- c. atquin non debuerant atomi etiam ad haec 40 efficieuda concurrere.) P^ corr.iiii 1(11111:111 :iiiiiii:iii(|iic :i(l jM. B^ athomi B 24 rehnquunt sic) relinqujmtj P- . deor. utilitatem B 7 est inquit] edd.) ni del.e s 1> . alt. rahricain l:iiii siilililcni taiii(|ii(' iiiiialiilciii iioii sciiliciilc t.) B P P- habet B **figuram fin B B 3 animalium] B.) B 3.tiiissc . :u. 1 19-22] Cic. 25) liberius reddituni. quaero cur facere caelum potuerit.ni(. nihil efficiet umquani. siiliito c. autem utitur .ic lioiiio. P 15 mouetur B corr. III 17. si carcl sciisii ac cl li^Mira. P^ B. II G. est enim B. incipiendum molietur. vi. siquidem nullam positionem reliuquunt AVCTORES 7— 13j 7.iut ist:uii cacli spccicin proiiidciitcr siiic ( iitilitntcs siiic irniciitiiiin ^irtilici. arte ad efficiendum. consilio suo er. IG (cf. frg. (|iii(l csl iiKinil 'lii\ si|»|uis (|iio(l i clTici:it iioii (|ii. natura animalium er.:.id ali- 38 quid. potestate ad regendum et continendum. iion (|u. 94.iclcsti.• i 1 i )> . 17 faci- B 20 er. id pioli(»nio fecto est iii.iiii.iccrc possit. liccl r. urbem aut domum non potuerit. tciiijM-ratani ncscio si (jiio c:isii coiiditdrc. B\ B- 23 feceri*t (n B (pr. iiirtute ad consummandum. er. 18 potestate* P(m 16 consilio] P. columnas et simulacra uel morum carens ' non fecerit. de nat. ift menteni uhi cniin si habet. ''esV endum montis corr. inquit 14 habent est P B crysippus 12 prouidentia ex prudentia B^ 22 del. B^. non est cogitatio. ucro.iin (|iiis initiir potest esse <'ssc 37 nisi d u si ? natura iKdiili iiiatreiu rcruiu niliil putant. tatis P 4 a* (t B 5 specjjem ? er.iiiis ct rorliiis cl sapiciilius li(nninc. P-.

XI 1. corr. 1 scriptum. qui sapit. sed ' distincti- onem add. qui rector est corsollers. ordinatius B 15 B B 4 *aptius 7 particula (t er. non potuit in 44 nisi a sapiente et sed sicut hominem omne coi^pus nec mens 45 et animus gubernat. B^. 1 scriptum erat cna uel ona uel ena 6 etiam om. 4. animus ergo. in ita dixerim re publica pro- lo uidentia quae nullus deus qui administret. de diff. cui membra obsecuntur tamquam natura peruenire. orig. restitutiim est. quantum 12 sensum 16 obsequntur 9 esse^^n-t B^ 11 quae] B^p^ quam B^ qui om. rec. Isidor. ? consolatione v er. P B P 17 in] ad P 18 a sapiente natura] codd. mutatum. (m m fort. qui nec aspici nec conprehendi potest. BPJ a m. I 27. m. habeant. quam in ras. II 10. scripsi. 2 in aliam litt. 66 (Consol.92 F i r m i a 11 i L a c t a ii t i quam non 41 habeat experiantiir ? nam de natura quae mentem non sit. maiora summa non denique Marcus Cicero in Tuscu- lanis et in Consolatione animorum inquit nulla in terris AVCT0BE8 22 ss.) a m. et mundum deus. B 3 quo* (^ er.) B 5 ornaedd. rec. polle^n^t £3 B. ita regi et imperatori. 3 natura* fi^^us 1 ex^perienturj sic 2. B^ nam] P.. codd.] Tusc. ante m a m. B^ quantam quanta BP. 2) natura 22 'in' P^ 20 et om. corr.) . P P 19 mundus B\ (s.).) P2. non est mirandum quod haec facere oblita utique deus quid ergo est? nihil cum inchoaret hoc opus mundi. quo potest esse nec dispositius ad ordinem nec aptius ad utilitatem nec ornatius ad pulchritudinem nec maius ad (Juae fieri ab molem. l. er. m. ut : 42 ipse sibi efficeret quae ad usus suos essent necessaria. 13 intel gens P alt.] Cic. 5 homine non poterant fecit ipse. B B 8 instrucsit B^. ad Inst. enim 20 ueri simile est ut minora et humilia regimen habeant. nulla si uero in huius est mundi ut regat. ad sapientem natura (~er. 13). (^mundfi^ ead. unde ' homo nomen accepit. a m. cf. EXPILATORES 14 s. in quibus etiam hominem ipsum cui particulam de sua sapientia dedit et instruxit eum ratione quanta<m) fragilitas terrena capiebat. mens humana tam 15 poris. frg. B ad sapiente ( m. rer- XVII 47 (cf. 3). edd. nec omnino sensus ullus hac rerum natura pollet. unde igitur tam intellegens orta esse credetur? 43 si enim corpus hominis ex "humo^ fictum est.

ic Tlicodori- (|uc ucl ]jcucij)j)i iiiiuic coinniciituni ucl Dcniocriti Epicuri(juc lc\iit. inueniuntur BP s.i siiiit: iicc U(> 11 ic :i II r iiiii(|U:imi iiimIc i<. : 4i> sed tiierint sapientes quae taiita felicitas mentiendi. 6 quod] P B tenant B^.) epicuriqu*e fa er. 11 Cic inuenieturj codd. :iiil iiiiiiiliiiii iii <|iii(h'iii thilMlc (|II(hI II t i l. quo P '"est"' P-. m.) B 13 auctoritatem B^. Cic.igor. in naturis] codd. s.. 2 ad uf nid.ic sohi :i(| (liuiii. inest codd.iiicniiit. pythagorumque uel platonis cetero in inf. 20 ueruni si derisi ergo al) 48 sapieutibus sumus. rae philosophorum] pythagore socratis erroris m.— I) (• i ra (l r i I i I. quia in sapieiitem non cadit mendacium. a er. quod add. corr. codd.• r 10. 8 enim om. B-. ut non BPJ Cic. (a. IKl orii^n) tiiiii inuciiiri ('() potfst. marg. quod generis igitur fallendi uostri atque adeo totius humani causa comnienti sunt religionem. ri:i c t iiiciitis ct ('0|i^it:i ioii is i li:ilM':it. sapientes non fuerunt. summorum philosophorum 17 add. . 1 origo inuenivi] P codd.itiir iKMiiiiicin iicuirc (•. inperiti a peccatis aiiti(juis abstinerent. iicc (juis(iu:iiii l)i. P 20 quo^Vsi 21 causa* (m ? er ) B sapientis IP . BK B^. humidum naturis P 5 4 tlauile B^ fleuile B^ praeuideat 3 aut om. 2) uel socratis uel platonis ceterorum philosoforum P. II iiiliil iiiit cst c riiiiii \ i n :iiiiiiiis ii:itiiiii mix:it(|iH' :it(|ii(' IK rct II i III (|I|(m| iic t('ir:i tictiiiii :iiit cssc :i (l (':i t II r.itoribus siciit ii:iiiis diuiii:! prouiilctitia inuiKluiii rcL. Cic. Cic. 3. B^ 7)' uel '"^"'erroris B.q^ (|ui ct tactus sciitciiti.e innatum B. t <|II(m1 ct |m:i cl cri :i tciic^it II t tiitiir:i |M(Mi d c:i ct c(M1- plccti (Miini i possit 11 pr:icsc t i:i : (|ii. inueniri orig-o B enim est codd. ten''^"'^*^ B- ex o) B^ I. B^ (^ 14 sunt appellati P Pjthagorae B^.itcin (|ui j^racfcrrc aj)pellati iuidcat suiit auctoritati ucl ucl illoruiu septeni ir> j>rioruni saj)ieiites Pytliaj^orae pliiloso- ucl Socratis (jni ucl Platonis ceteroninKiuc siimmoruni falsa phonim a esse j)roiiidentiain iiidic. P B Irumidum codd. II iiiliil III. igitnr est et illa senteiitia qua putant (piod terroris ac nietus gratia re ligioiiem sapientibus institutani. teocritique l.un cst. II )' Iiis ciiiiii ii:itiii'is t Iiiliil40 ^est iiiiii III ciiic. Cic. P B\ 19 ergo derisi corr. si ([no se homiiies sit.iliiiii- j)0ssiiit 10 iiisi dco. 12 sententia B ^'"e^icippi B 'in"'ane (m m. 1 uel 2) B democriti** fet er. au't' Cic. cuiii cxccptis constct sit (liiohiis (ril)iisiic 47 iii.

tanta dispositio. B P- 8 constaret P saeculi''^^ P~ 9 incola 10 rec- (s er. ratio autem sentientis sapientisque naturae est. satis.) P P 6 dei dispositio B exp. tanta conseruandis ordinibus constantia aut olim potuit sine prouido artilice oriri aut constare tot saeculis sine incola potenti aut in 52 tiente rectore : perpetuum gubernnri ratio ipsa declarat.) C B P 15 quod^^si"^ B'^ (a.) er. regitur quod si est conditor rectorque mundi i5 deus. recte igitur ac uere reli. inodo add. corr. 2) P.) nihil ulliut m. 2) P uia 3 deludere''^"'^ (^a B^ homines in in er. 2) constantiamaut B^.) 5 "^facta jB^ P (e hi* (\ er. m. m. 2) P 19 utrumLue multOjrum P^^ add. et mundus constat. demumpotuitsinealtero quiduxsitfici (x\ s. m. maximarum sectarum Tacile 50 principes. ratione sit ortum necesse est. P ucneratio quae exp. autem quoniam rationem habet qua 53 ergo a deo factus est. B^ indictos B^. 20 ostendimus (^nius B . m. 1 Quoniam constitit de prouidentia. . 2) 1. docuimus deorum om. qui ea (~ m. ut opinor. sine perito ac sen- quod quidquid est enim lo quod habet rationem. i r 111 i a 11 i L a c t ca 11 1 i modo et sed Platonem quoque ac Socratem est igitur : fallerent Pytliagoram Zenonem Aristotelem. dentia. l. l. et ci ex ce m. 2) P nu ? B^ 7 conserendii. sapiens uero sentiensque natura nihil aliud potest esse quam et deus. per constantiahaut B"^ (^per (^ot s. m. 3) B B'-^ (m er. 2 unius. 17 honos (\ s. ostendimus in nostris Institutioiiibus 20 20 Instit. l. l. 3) est in marg. q m. 3 B ratione er.) B potentia ''enira^ B sentiete JB^ s^^ci^ensx-^te B"^ tore* (\xi B P 11 ratione — necesse m.) B. tam deluderent? diuina prouicuius et ut senserunt hi 51 potestate omnia quae omnes quos nominaui uidemus et facta sunt temporibusque ui ac 5 reguntur.94 F iiuloctos.Sj J5^ ordinLibuSj B"^ temporib: quae fa exp. m. olim — saeculisj riq. m. 3) saeculis ? s.] I 3 ss. Pnaturae 12 **sapientisque (et er. 3) oriaut m. 1) constaretot ex et m. P P 3. exp. 1 BPJ 4 +ut (a. in nec enim tanta rerum magnitudo. sapientis quae (^a exp. sequitur ut doceamus utrumne multorum deorum esse credenda sit an potius 11. aristotelen B^ socraten P 2 et epythagoram er. P aliut — sentiensque rector^que"' 13 natura* om. 14 quoniam] P.^io constituta est: auctori enim rerum parentique communi honos ueneratioque debetur.

iii- est coiiiinuiH» cuiii tuni cclcri 10 plurihus : uiii cui(|uc taiitiiin ii^itur iii possidcbunt. Fel.ilis liitii cst. 7 dux unus in gregibus. 16 Verg.ir iiuiniiiis. diminuitur P P 6 potestates P^ 7 poterunt] jB»*^ P (sed potnef. rcctorcs iicc intii iii possuiit iiiui lioc inuiido iicc ^rej^^e 1 niulii iii cssc uiia ditino iicc iii niulti doiniiii naui multi iicc gubcriuitdrcs arnicnto aut iii duces niulti iu uno exainiiic niulti rc^^cs. 18.) cf. u m. quod luunduin ]ter 5 spiritus intus alit totaniquc iiifusa artus magiio se corpore miscet. 8.cruiit totuiii iliMMit. 101 adn. . apparet testimonio poetae uiuim esse mundi liabitatorem deum. siquideui corpus omne nisi al) una mente incoli regique non agitat et 20 mens molem potest. Fel. B.] XXXVIIII dubitanter referebat Maius s. sed arraento. 7. (va er. IS. s. P B^ 14 unitate P. rec. ras.1 • I I I I. 11 grege* 4 in armentorum grege Heiimannus. deerit (i part. B (s 8 plurimus er. Cic. imperio regantur omnia. 13.st. Inst. 13 potuef B Epit. 2. (Iruiiiiui <hi<h| caiii si iliiiiiiK uis jtntcstaK hI i|UihI aut<*iii distraliMtur iu iniiiuitur. (ed. BPJ poterint 2 plurimis (sic) B deminui — minuitur] ras. 2) codd. 16. I 18. B (<1 una* V B mente m. Fel. YI 726 21—28] cf. cst. i|uii IH*C iicc iliuiili ilciis iiiius c. Minuc.i iluiii liiiltciil siii^nili potcstatis siii«. I hi I I 9 iic (lcos iiiuKos cssi' intii possc.nili ali^iuiii lial)cr(? .) 5. iii uis :i et potcstas coiisunmiata iicc iniuui p()tcst iicc au}^nM'i. et ideo tantus ut ab homine non possit aut uerbis enarrari aut sensibus aestimari. B 23 ad part.i ilccrcscit iicc p()t. urn» i^^itur ini>it. iiec sed ne caelo iii X quidoin inulti soles esse poterunt. Minuc. suinin. i|ts. Aen. 18. aut om.I> •• i r H . L. sed 19 omne< (m er.) B 22 pr. (jUO(| i|u. ex b ? P . 2) (~ er. 9—11] ad 1822 p. unde igitur ad homines opinio multorum deorum 7 AVCTOJRES p. § 4] ct. in armentis rector unus 7. sicut aniniae piures uno ir> corpore si : adco in unitatem iiatura uniuersa consentit. 2) cf. iiccossfi sit: iitii|iii' iiiiiilalc |iiitcst. omnem igitur et diuinam potestatem necesse est in <} uno esse cuius uutu est. si autPin inulti siiit.J ex a ? m. 2 16 intus add. 3Iinuc. iniiiui & pliircs. exp. de re 2).

9G

F

i

r

111 i

a

II

i

L

a c

t

a n

t

i

omnes qui coluntur ut dii. homines fuerunt et idem primi ac maximi reges, sed eos aut 01) uirtutem qua profuerant liominum generi diuinis honoribus adfectos esse post mortem aut ob beneficia et inuenta quibus liumanam uitam excoluerant inmortalem memoriam consecutos
persuasione peruenit? nimirum
ii

5

8 quis ignorat? nec

tantum mares, sed
scriptores,

et feminas.

quod cum

uetustissimi
pant.

Graeciae

quos illi^^theologoi nuncu-

tum etiam Eomani Graecos secuti et imitati docent: quorum praecipue Euhemerus ac noster Ennius, qui eorum

omnium
9 sepulcra

natales coniugia progenies imperia res gestas

obitus

lo

demonstrant,

et

secutus eos Tullius tertio

De

natura

deorum

libro dissoluit publicas religiones. sed

tamen ueram.

quam
tamen

ignorabat, nec ipse nec alius
est

quisquam potuit inducere.

10 adeo et ipse testatus
latere.

falsum quidem apparere, ueritatem

utinam

inquit

tam

possem quam
proclamauit.

falsa conuincere!

uera inuenire quod quidem non dissifacile
sensibus
erui

i'>

mulanter ut Academicus. sed uere atque ex animi sententia
quia
ueritas

humanis

numquam

potest: quod adsequi ualuit

humana

prouidentia, id adsecutus
7 theologos]
Cic.

AVCTORES
BV]
1

4

s.]

cf.

Verg. Aen. VI 663.
ibid. I 42, 119.

cf.

de nat. deor. III 21, 53.

8—11]

15

s.]

ibid. I 32, 91.

persuasioue ed. Paris. 1513,
cf.

Francius.

tamen

Inst.

II
B-'

1.

1
ii|

Heumannus. persuasioque Petrus consensus hominum (deorum) cultus
. .

stulta persuasione suscepit
(\i

edd., hi

B, hi*

(i er.)

P
3.

*om*nes

et

i

er.)

P

2 et add.
1.

3 quia

P
2
et

genere

B\

corr. fort. ead.

m.

4 iubent|a m.

inuental* corr. m.

iterum m.

B

5 in-

mortalitatem B^, inmortaUtatis B"^
nas] P. feminas plures

consecutus B^. corr.

B^
PB"^,

6 femi-

B
et
litt.

7 theologi

B\

corr. B-'

9 praecipui— deacj

monstrant. et (11) Ileumannus
10 obitus (ws in
er.

eu^^he^^merus

B-

aut

B^

a

inc.

m. 3)

B
del.

11 sepulcra] B^, simulacra

B^P;

cf.

Inst.

V

19, 15; Epit. 13, 2; Cic. de nat. deor.
s.
l.

I

42, 119 mortes

et sepulturae

demonstrat (n
er.

m. 2.

m. 3)

15 latere (at in
codd. Cic.

ed ? m. 3)

B
B-

utina (^ m.

B 2) B

12

uera'"^"'

B^

16 possini

falsain

(m

exp. et del. m. 2)

P

conuinccreiii
(s er.)

(m

exp. et del.
(s

m. 2)
2)

P

17 achademicus
18 proclamabit

B
corr.

animi*

B. animis

del.

m.

P

BK

19 ualuit] codd. rec, uoluit P,

potuit />

1)

.<

I

r:i

.1

<'

I

I

I

I)

.•

I

I

I.

97
lictiiiii

cst,

ul

r;ils;i

(li-lcj^cicl.
iiull:i

<|iiiil(|iii(i

csl.

fiiiiii

rl (•(hiiiikmi(IiHS(»luitur.

iiciuiii,

(|ui;i

r:iti(MM'

subiiixuiii
(»ri}X()
:

csl,

lacilo

uiius cst
TiiiKici»
.'•

i^niur jiriiiccps vi
cl.

rcruiii

dcuH,

Hi(nit

IMjito

iii

U

sciisit.

cl

(lociiil

ciiiiis

iii;iicHt{it«!n

tuntaiii

(^ssc

(lccl;ir;il,

ut

iicc

iiiciitc

c(Hi

jmc

IicimI

i

iicc

lingua
12

i(l(»ni testalur llcnnes, (lucni (Jicero ait cxprimi possit. iiumcro dcoiiim ;i|>ii(l AcL^vjitios liabcri, cum s(dlicet
i

II

((ui

(d)

uirtutcni

niultiirum(|uc

:irlium

scientiani

TcrniaxiniUH
I*ytlia-

nomiiiatus cst,
1"

ct crat noii
illis

modo

ri:itoiic,

ucruni (diani
antiijuior.

i;or:i

scptciiKiuc

sapiciitibus

lon«(c

apud

l^

Xcnopliontcni Socratcs disj)utans ait forinani doi

non opor-

tcrc coni(uiri.

ct

Plato in Lei,ann

libris,

((uid

oninino sit
contitetur 14

dcus. non cssc ((uaorenduni,

((ui:i

nec iniKMiiri possit
unuiii

nec enarrari.
i:>

Pytliatj^ora s

quoquc

dcuni

dicens

incorporalem

esse

mentem quae per oninem rerum
in IMiysico

iiaturam ditVusa ct intenta uitalem sensuni cunctis animantibus
tribuat. Antisthenes

autem

unum

esse naturalem
suis Peripate- lo

deum
21»

dixit,

quamuis gentes
eadem
Stoicis.

et

urbes suos habeant

populares deos.
ticis

fere Aristoteles

cum

et

Zeno cum suis

longum

est

enim singulorum

AVCTOBES
Minuc. Fel. 19,
Meraor.
14).
(cf.

4—6] Plat. Tim. p. 28 C 6—9] Cic. ibid. III 22,
I.

(cf.

Cic.

ilid.

I

12, 30.

56.
13).

11

s.J

Xenoph.
Plat.
I 11.

IV

3.

13

Cic. ibid.

12. 31

;

Minuc. Fel. 19,

12—14]

Legg. VII 821
(cf.

A

i^cf.

Cic. ibid. I 12, 30).

14—17]

Cic. ibid.

21

Minuc. Fel. 19, 61

17—19]
8
s.

Cic. ibid. I 13, 32.

EXPILATOItES
orig.

qui

ob

uirtutem

— nominatus
2 subnixu''m''

est]

Isidor.

VIII 11, 49.
1

BP]
raeo
(^

alt.

est

om.

P

comraentitium
5

B
''ut^

B^
49,

4

ti-

m. 2) P. timea B^, timeo B^
id
est

B-

8 Tennaximus]

BP,

Trismegistus
9 est om.
antiquior]
coir.
d^Cji

Termaximus
(n\

Isidor.
del.

orig.

VIII
10

11,
'"et"'

recte?

P
12

p^-thagoram

m. 3)

B
(m

septem B^

P, antiquior fuit

B
15
\)

11

nosfonteiii

exp. m. 1 ?) B^,

B^ B^

post ait in spatio qui add. B-, postea
©^'"^"'ino (t

er.

formaLmj B"^

B-

quam

B^, corr.

B^

16 anima libus P^,

animan tibus

tisico -B^ fisico

peripateticis et

P^ 17 antistenes 19 ea*dem (w ? er.) B B"^. fysico P zenon cum suis in inf. marg. add. B^
part. ras. ex
2.

B

disico B^,
aristo^^te^^les

B^

XXV IT

Laet.

7

98
senteiitias

F
exseqiii

i

r

111 i

a n

i

L

a G

t

a n

t

i

:

qui licet diuersis

uominibus sint

abusi.

16

unam tamen potestatem quae mundum regeret sed tamen summum deum cum et philosoplii
ad
ipsi

concurrerunt.
et

poetae et

denique qui deos colunt saepe fateantur. de cultu tamen

et

honoribus eius nemo

umquam

requisiuit,

nemo

disseruit,

5

ea scilicet persuasione qua semper beneficum incorruptumque

credentes

nec

irasci

eum cuiquam
respondimus
uel

nec

ullo

cultu indigere
est.

arbitrantur. adeo religio esse
1

non potest ubi metus nullus
inpiae

12.

Nunc.

quoniam

testabilique
2

prudentiae

potius

quorundam deamentiae. redeamus ad
diuinitatis

lo

propositum.
posse

diximus religione sublata nec sapientiam teneri
sapientiam,

nec iustitiam.

quia

intellectus

quo differimus a beluis in homine solo reperiatur, iustitiam,
quia nisi cupiditates nostras deus
3 cuerit, scelerate

qui

falli

non potest coer15

inpieque uiuemus.
utilitatem

spectari ergo actus nostros

a

deo non

modo ad

communis

uitae

attinet.

sed
uel

etiam ad ueritatem.
ad
stultitiam

quia

religione

iustitiaque

detractis

pecudum

amissa ratione

deuoluimur uel ad

bestiarum inmanitatem.

immo

uero amplius, siquidem bestiae

4 sui generis animalibus parcunt.
tius,

quid

erit

homine truculen-

20

quid

inmitius,

si

dempto metu superiore
contemnere?

uim legum

5 aut fallere potuerit aut
est qui custodit

timor igitur dei solus

hominum
8,
7.

inter se societatem, per

quem

uita

11 diximus]

c.

BP]

1

qui om.

B

2

rcgere'"^'

B^

3 cum] PB^,

quem B^

5 requi9 est-

sibit B^, corr.

B^

G benefic*um
B"^

(i er.)

B
s.

7 Lcuijquam B"^

aubique B^,

''d''e''te''stabilique

10 imprudentiae codd.
l.

rec,

edd.

11 sapientiaP

teneri

— sapientia (sic) part.
14 cupiditatis P^

part. in marg. add. B^,

teneri posse nec iustitiam

P; sapientiam Buenemannus
15 actos P^

12 quia

077i.

post intellcctus

,<?.

l.

add. est B"^
add. quae

13 differrimur sic (r exp. m. 2)
iios^tros''

P P
B^

repperire B^, corr.

B^
l.

16 post

modo

s.

B^

17 religionem
er.)

(m

del.

m. 3)

B

iustitiaraque (n\ del. m. 3)
corr.

B^

20 sui*

(s

er.)

B B

detracta* (s
generi**s (hn
(cf.

P er.) B
(sic)

19 uestiarum B^. 21 de superiorc

codd. rec, prohat Buene77iannus
oris

Cyprian.

p).

12, 8. 359, 3). superi-

Heumannus

23 horai//num ex

hommium

ut uid.

P^

'"se"'

B'^

uita* (n\ er.)

B

!>.'

I

l-il

.Ir

i

1

i

!>.•

i

l'J

l:t.

{)<)

ipsii
si

susliiirliir
iKuiiiiii
(*i

iiiiniitur

i^iilnTiiiit ur.
(|iitH|

is

iiiilcni
sil

tiiiiKi'

iiiircrtur.
(jikmii

riicrit

jMMsuiisimi
(MIiii

iriic
iiiiiil.

rxpcrK

«Ijmis,

iiiou(M'i

iiiili<;ii:iri.

iiiiuslii
ij»s;i

ikmi
cl
iil

inodo
iKMiliis
<|ui;i

coiiiinuiiiH
iMM"Sii:idftt.

ulilitaa,
'>

scd

('li;iiu

rMlio

iiobis

nirsuiii iud)is
d(M)

;id

su{)(M'ior:i

rcdiMiiiduiii csl.

do(Miiiiius

a

ImcIuiii

csse iiiuiiduiii. do(MMiiiiiis
coiisid(M'(d
ali(|uis

(|u;ir('

sit

cllVctus.
;idiuiiiistr;itio-

li).

Si

uiiiu(M's;iiii

iiiuiidi

iHMii.
(|ui
i<»

iiittdlcget
;iiunt
.

prolVcto
caus^h

(|uaiii

ucra

sit

s(Mit(Miti:i

Stoicoruiii,
oniiii;i

iiostrjl

niuiidum

esso

(^oiistriictuiii.
:id

(Miiiu

(|uil)us

constat (luaetiue g(Mierat ex se niundus,
adcoiiiniodata
et

utili"
;id

tateiii

lioiiiinis

suiit.

lioiuo

igiii

utitur

usuni caletaciendi
(]ue
t"al)ric:iiidi.

luiiiinis

et luollieiidoruiii
;i(l

cihoruiii
];iu:icr:i,

lcrri

utilur fontibus ad jiotus et
inrii»andos

fiunii-

nibus
1'

ad

:Tu:ros

terminandas^iue

regiones,

utitur

t(MTa

ad percipiendam fructuum uarietatem,
ad

jilanis ;id

segetem,

collibus

conserenda
utitur

uiiieta,

montibus
iion

ad

usum arborum
commercia
et

atque
copias

lii^norum.
ex

mari

solum

ad

loni>'inquis

regionibus

ferendas,

uerum etiam ad
quoniam

ubertatem omnis generis piscium.
-'0

quod

si

his elementis utitur H

quibus est proximus,
et caelestium reruni

noii

est dubiuni quin et caelo,

ofticia

ad fertilitatem terrae ex qua uiui-

AVCTORES
5.

8

s.|

cf.

Cic. de iiat. deur.

IKU.

1.54:

Epit. 24(29).

§

2-71

<^f-

ibid. I GO.

151

s.

89, 98 ss.

post sit expers locus 98, BPJ 1 liis B 2 liominum B^, corr. B^ 23 — 99, 2 societatem quod ire (sic) sit repetitus a in. 1, nisi qiiod recte 98, 23 uita. 99, 1 is, 2 homiiii scriptum est, locum nncis inclusit m. 2, B 5 rursus P superior^a^ B^ 7 uniuersa fm. 2) P 8 intellegit B^, corr. B' 9 nostri (i ex ^) B^ 11 hominis] P, solius hominis B, sed cf. § 25 propter hominem 12 molliendorum| Lengletius. mol*endorum (\ er.) B, mouendorum P, coquendorum codd, rec, edd.; cf. Cic. de nat. deor. I 60, 151 ad mitigandum cibum 13 ac (ante potus^ 7>'\ corr. B- 14 terminandosque B="' 15 percipienda (~ add. B^ P--) BP frugum P, sed cf. Cic. de imp. Pomp. 6, 14 uarietate fructuum uarietate''m'' i?-'

planis ad segetem oin.

P

18 longiquis

B
e.

re»*gionibus

(^li

er.)
er.
'"et"'

B
c
.^

perferendas

B
qiu

19 ueritatem B^. uarietatem B'^
(i. e.

20 et

(t

in

m. 2)

B

quoniam^ ex qh

(i.

quando^ P-

21

B-

r*

100
4

F
sunt.

i

r

111 i

a n

i

L

a c

t

a n

t

i

mus temperata
aequabilibus

sol

inrequietis

cursibus et spatiis in-

orbes annuos conficit et aut oriens diem promit

ad laborem aut

occidens noctem superducit ad requiem,
ad meridiem
et

et

tum abscessu
septentrionem
hibernis

longius

tum accessu

propius ad
facit.

hiemis

aestatis
in

uicissitudines

ut et

.^

umoribus ac pruinis
sunt
in

ubertatem terra pinguescat
fruges maturitate durentur
et

et aestiuis caloribus uel herbidae

uel
f)

quae

umidis,

incocta

feruefacta
'

mitescant.

luna quoque nocturni temporis gubernatrix amissi ac recepti
luminis uicibus menstrua spatia moderatur et caecas tenebris
horrentibus noctes fulgore suae claritatis inlustrat. ut aestiua
itinera et expeditiones et opera sine labore
fici
lo

ac molestia con-

possint, siquidem

nocte leues melius stipulae, nocte arida prata tondentur.
_astra etiam cetera uel ortu uel occasu suo
(;

if)

certis

stationibus
et

opportunitates

temporum

subministrant.

sed

nauigiis,

quominus errabundo cursu per inmensum uagentur, regimen
praebent,
7

cum

ea rite gubernator obseruans ad portum desti-

nati litoris peruehatur.

uentorum

spiritu attrahuntur nubes,

20

ut sata imbribus inrigentur, ut uites fetibus,

arbusta pomis

AVCTOB.es
BF]
1

14

s.]

Verg. Georg. I 289
2)
'suiit

s.

sunt (add.

vi.

(exp.

m.

1 uel

2) solx*

(^is

er.)

U

inaequalibus B.

sed

cf.

Inst.

VII

14,

8 (siderum) inaequabiles motus
er.J

2 orbis P^

3 ''noctenr

B^
om.

4 abscessu* (m

B

longius] edd.,
B'^.

longus P, longius
proprius

— accessu
B
(\\
(5

B

propio (o ex ms) sic
(\\ s.
l.

propi//us ex

P^

5 et ut

uinoribus

er.,

busP

*ubertatem

er.)

P
s.
l.

7 aesti^uisj
er.,

B^

quod add. m. 2) B, humoriheruideP^ ueJjP^

herbid''^"'^

P^

g umidis (h n

qiiod add. m. 2)

B
B^

micant B^.
''eV

mi^^ti^^gent ii^,

exjnmx. B^

10 uiribus
inlustret
i(j

BK

corr.

B^

11 lSUjB
sin''^
7>'2

P^
13

claritates
possi''^''^

P^

P
B
s.

12 operasjin B^, opera
del.

P^
curso

occansu (n

m. 3)

B

^''fati-

onibus

B'^.

sationibus
(^s

18 x-errabundo

P er.) B
(2,

17 oportunitatis P^

subministra^^nU
destinati (alt.
l. i

P^

P^
(1

19 portus
a (^d

add.

m. 2)
2)

P
2

20 spiritu*
21 inbribus
litt.

er.)

B

atrahuntur
(^usta

m. 2, a

s.

l.

m. 1 uel

B

B

arbusta

in

er.

ora ? m. 3)

B

pomis

(o in

er.)

P

1

I)

••

i

I

;i

•[

••

i

I

i

I*

••

r

i:{.

lOl

CXlllxMCIlt
:iIi(|U:i!i(i(>

.

rl
(|M()

li;i('C
iiil:i

prr

olliciii

iiiciljlis

cxililtcilt
:it

II!-,

Iic

«JcHil

li(iiiiiiiiiiii

siistiiiciitiii'.

cniiii

(•ctcraH aiii
iiiiit:i

iiiiiiilcs

c:i(lc!ii
iiiiiii

tcrr:i

iiiitrit.

ct

ciiisilciii
c;iiis;i

lctii

cti:iiii

jci

scuiitiir.
.'>

cliiim iinitoriiin
cxpcili;!.
;i

«lciis l;il»(U'jiiiit?

iiiiniinc,

^

(]ui;i

suiit
iii

r:iti(»iiis

scd

iiilcllcniiiius
lict;i
p;ii-tiiii

ct
:i(l

i|»s;i

(Mxlem
p:irtini
(liuiii:im

iiiodo
:i(i

usuiii

li(»iiiiuis
:i(l

dco

cjhos
sit

U(»slituiii

p:niim
rcriim

ojx-ris

:iu\ili;i.

ut

chiriim

proui(lcnti:iiii
iiistru(M'(»
n'

(^t

('0])i;iruiii

:il»uii(l;iiiti;i

liomiiium
(;:ius:iiii

uit:im

;it(iuc

oriuin»

uoluisso, oh e:mi(iue

ct :u'rein

uolucribus et
sed
si

m:ir(^

piseibus et terraiii (iiuidrupedibus iupleuit.

Ae:ideiiii('i

c(»ntr:i

Stoicos dissereiites soleiit (luiierere eur.
c:ius:i

''

oinni:i

deus lioiuinuiu
pestitera

fecerit,

eti:iin

mult;i
iii

coiitrariii

et inimica et
in terra.
i:.

nobis reperiantur tain

mari

(luain
U)

(luod Stoici ueritatem
aiuiit

non perspicientcs ineptissime
in

reppulerunt.

enim luulta esse

gignentibus et

iii

iiu-

mero animalium (]uorum adliuc
cessu

lateat utilitas, sed

eam

pro-

temporum
in

inuentu<i>ri, sicut

iam multa prioribus saeculis
(]uae

incognita necessitas et usus inuenerit.
potest
20

tandem
in

utilitas

1

muribus
est,

in

l)lattis"^in

serpentibus

reperiri,
liis

quae
aliqua

'^^/^

homini molesta
latet?

et perniciosa

sunt? an medicina
aliquando,
11 63,

quae

si

inueniatur
Cic.

nempe aduersus
158
ss.

AVCTOBES
Cic.

§ 8]

cf.

de nat. deor.
102,

§ 9J cf.

Acad.

pr.

II

38.

120.

14-20.
(ot

1—3] Chrysippea

ut uid.,

cf.

Plutarch. de Stoio. rep. 21, 4

jxusi;).

BP]
(\ er.)

1

ex^^lribentur B"^

2 quo*

(^d

er.)

B

sustinetur
er.)

B

B

niinimo P^

5 exper*tia ^i

B
7 opus
(sic)

4 mu*torum 6 in*usum P
ris

facta codd. rcc, edd.

ad cibos partim om.

P

P^

ope//

P-

8 *abundantia (h

er.)

P
P^

uitam instruere adque
9 ordinare
(^di

in marg. sup.
3)

add.
corr.

B^ B^

ui^.ta

instrUjere
er.

exp. m.

B

ab J^\

eaque (~

10 quadripedibus
rontrari^a^abni^is

P

B^

causam (m er. restit. m. 3) B impleuisse Heiimannus 12 contrariauis B^, 13 alt. et om. B^P, s. l. add. B^~ in add. B^
restituit

m. 3)

B

14

istoici

B B P

respicientetSj

P^

15 aiunt

multax

(s er.)

esse om.

P

(^nt part. in ras. m. 2) 16 quoru (~ add. m. 1 uel 2)

P B
13

adhuc om.
(p.

17 inuentuiri scripsi, inuenturi
19 et in blattis

BP.
fet

cf.
s.

ad
l.

Inst.

I

6,

23, 4); inueniri edd.
''sunt''

'"et"'

m. 1 uel 2)

B

20

B^

21 inueniatur] Heumannus, inuenitur B, inuenietur

P

1

Q2
illi

F

i

r ni

i

a n

i

L

a

c t

an

t

i

12 mala, ciim id

querantur, esse omniuo

malum
non

!

uiperam

lerunt exustam in cineremque dilapsam mederi eiusdem bestiae

morsui.
lo

quanto

melius fuerat eam prorsus
se

esse

quam

remedium contra
formaret
opificii

ab ea ipsa desiderari

!

breuius igitur
:

ac uerius respondere potuerunt in liunc

modum

deus

cum

s

hominem

ueluti simulacrum

suum, quod

erat diuini

summum,

inspirauit ei sapientiam soli, ut

omnia im-

perio ac dicioni suae subiugaret
uteretur. proposuit
dedit, cuius

omnibusque mundi commodis
bona
et mala, quia sapientiam

tamen
ratio

ei

et

omnis

in

discernendis bonis
eligere

ac malis
et

sita lo

14 est.

non potest enim
sit,

quisquam

melTora

scire

quod bonum
15

nisi sciat

simul reicere ac uitare quae mala
propositis igitur bonis malisque
1.-.

sunt. inuicem sibi alterutra conexa sunt, ut sublato alterutro

utrumque

sit

tolli

necesse.

l(i

tum demum opus suum peragit sapientia et quidem bonum ergo sicut adpetit ad utilitatem, malum reicit ad salutem.
bona innumerabilia data sunt quibus frui posset, sic etiam mala quae caueret. nam si malum nullum sit. nullum periculum, nihil denique quod laedere hominem possit, tolletur

17

omnis materia sapientiae nec

erit

homini necessaria.

positis

20

enim tantummodo
tione
intellectu

in

conspectu bonis quid opus est cogitaratione,

scientia

cum quocumque
ss.

porrexerit

AVCTOBES
BP]
1

9—14]

cf.

Epit. 24 (29), 6

omnino] PB^, homini non B^
ab ca
7

2 dilapsa (~ m. 2) B,
corr. B"^

dien.i-

lapsam (cm exp. m. 2)
corr. B"^

P ipsa B
(c exp.

nestie B^,

4 semedium B^.

5

munduni
m.
1,

B
i

6 formasset
l.

om.
csse

P
B\

opicfici'"i"'

et del.

s.

m. 1 uel 2) P, ut
(z
i.

P B
e.

diuini
ei]

P.

et JB^

8

omnibus''q.''

B^

9 pr.

et]

10

omni''^"' JS^

malis ac bonis
scia*t (n er.)
s.
l. l.

P
B^

11

potes''^'

B^
B"^

m. 3) B 12 quid edd.
et

si*t (n

er.)

B
15

B
add.

13 alterutra] P, altero

B
sit

conexa

sunt ut sublato altero (sic!)
'^

14 'foUi

necessLe^* (et

er.)

ed.

m. 1 uel 2) 18 nullum Venet. 1471,prohat Heumannus
su''^"'^

P

(m

s.

B

17 yost sunt add. homini
sit,

nullum] edd.,

nullum

(=
\

et


B

m. 3) B, nullum
tollitur

sit

P
B

19 denique nihil

B

posset (a ex

m. 3)

P
(m
er.)

20 sapientia

B
(s

21

corr. JB^

cogitatione*

22 intellectu*

tantummodum B^, er.) B cum oni. P

iiiMiiiiiii,
ii(>lit

i(l

iiatiirac

:i|itiiiii

cl

;i(l<'uiiiiii(Hl:it iiiti
iiil';iiitilMis
(|iii

sit?

tit

si

i|iiiH

:ip|)iir;itissi!ii:iMi
uli(|ii(>
:iut.
i(l

('i>ii;iiii

iioiKhini

s;if»iaiit

ii(l|Mui('r('.

:i(i|i(>t(>iit

siii^uli

(|U(i

uiiiini

(|U('iii<|U(>
i>\

:iut

iinpotus
ft

t;iiii('s

;iut

(>ti:iiii

('«isiis

iittnixcrit.

(|ui(i((iii(i

KUinpscriiit. id
(M)s

illis

ciit

uit:il('

iic

s:iluhrc.

(iuid

i;^it iir

iKM-chit 18

sicuti
':'

suiit

pcnii;iiicrc

ct

sciiipcr

iiilaiitcs

ac iicscioH eSHe
iicl
:ic

rcruiii

si

;iut('iii

:Kliuiscc:is

ucl

:iiii:ir:i

ud

iiiutili:i

ctiani
iiuili.

nciicii;it:i.

(lcci))i(Mit
liis

ur

uti(|Uc

pcr

iL;iK)r:inti:iiii

boiii

uisi
it'

a('t'(ulat

s:ipiciiti:i

pcr

(|u;iiii

luibcaiit
(!i<;o

iiuildruiii

reioc11)

tioiKMn bonoruiiKiuc (lilcrtuiii.

uidcs
iiisi

ina<^qs

proptcr nnila

opus nobis ossc
ii;il(*

sapiciiti;i

:

(|u:ic

luissciit proposita, ratio-

;uiiiii:il

iion

(3ssoinus.

(luod

si

luicc ratio

nera

est, (juani 20

Stoici

iiullo

inodo

nidoro

potuerunt,
in(|uit
noii

dissoluitur etiani
uiilt

illud

arouinontum
•••

l^^picnri.

*deus'

'aut

toll(Tc

niabi et

noii

pot(^st,

aut pot(^st ot

uult,
si

aut neque

uult
potest,

ne(jue
inbe- 21

potest, aut et nult et potest.
cillus
est,

uult et iion
:

(]uod

iii

deuni

non cadit

si
:

potest et iion uult,
si

iiiuidus.
[)otest,
-<»

(juod aeefue

alienum est a deo
deo

ne^iue uult neque

et inuidus et inbecillus

est ideoque

nec deus

;

si

et

nult et potest,

quod solum
%

conuenit.

unde
(p.

ergo

sunt

AVCTOIIES

19-24]

Epic^uri

1'rg.

374 Usener

252, 30), sed

ad § 20 s. cf. Zelleruni Philos. d. Griechen III^ p. 428 adn. 4 et Scliwenkium Berliner philol. Wochenschr. 1888 p. 1308 s., qui locum ad Cic. libri III de nat. deor. partem extinctam referenJum esse conicit
conl.

Minuc. Fel. 12, 2
1

(Cic.

de nat. deor. I

2, 3. Sext.

Emp. Hypot.
B"^.

III 10).

BPJ
sed
est
cf.

manu

(~

ni.

2)
0,

B

''ad"'commodatum
sentit

commodatum P,
.

Cic. de fin.

V

24 quae naturae
er.)

apta
(?l

.

.

quod naturae
4 famis

accommodatum

2 ue*lit (\

B

c*enam
igitur in

? er.J

B
B^

B P

6 "aC J5^

quid (A add. m. 3)

B
7

er.

dicit ?

6 et del.

Heusingerus. Emendat. p. 140
corr.

amara* (m

er.J

B
P

8 benenata B^,

B~

decipiuntur
er..

P

ignorantia (' m.

sapientia ('

— potuerunt] B
13
add.
16
alt.

quod add. m. 2 ?J B quod *stoici^, Stoici posuerunt P edd., sed cf. § 10. potest] P, non potest B si uult et non potest s. l.
(nisi

11 bonis 2J 12 bec in mg. P^? 13 Stoici

B^

inbecillis (corr.
u da

m. 2J
ex
c

P
vl

17
et

e^s-^t

B^

dno
s.

P\
l.

dm// P^ m. 3)

18 coeque
pr. neque

BK
s.
l.

qoeque
add.

(([

ei

^

s.

l.

m. 2, a

B

B^

1

04
aiit

F
ciir

i

r in

i

a n

i

L

a c

t

a n

t

i

22

mala

illa noii tollitr'

scio plerosque pliilosopliorum

qui prouidentiam defendunt, hoc argiimento perturbari solere
et inuitos

paene adigi ut deum nihil curare fateantur, quod
sed

maxime
28

quaerit Epicurus,

nos

ratione

perspecta

fonni-

dolosum hoc argumentum
est,

facile

dissoluimus.

deus
eo

enim

5

potest quidquid uelit et inbecillitas uel inuidia in

potest igitur mala tollere,
est.

nuUa sed non uult: nec ideo tamen
tollit,

inuidus
edocui,
sapientia

idcirco
tribuit

enim non
et

quia sapientiam, sicut
ac
iucunditatis
in

simul

plus

est

boni

eam cognitionem inmortalitatem adsequamur, quod est summum bonum. itaque nisi prius malum agnouerimus, nec bonum poterimus agnoscere.
et per

quam in malis etiam deum cognoscamus

molestiae.

sapientia

enim

facit

ut

lo

24 sed hoc non uidit Epicurus nec

alius

quisquam,
in

si

tollantur
uirtutis
15

mala,

tolli

pariter

sapientiam
cuius
ratio

nec
in

ulla

homine
et

remanere
25

uestigia:

sustinenda

superanda

1

2

ita propter exiguum conpenmalorum acerbitate consistit. dium sublatorum malorum maximo et uero et proprio nobis bono careremus. constat igitur omnia propter hominem proposita tam mala quam etiam bona. Sequitur ut ostendam cur fecerit hominem ipsum 14. deus. sicut mundum propter hominem machinatus est. ita ipsum propter se tamquam diuini templi antistitem. spectasolus est enim qui torem operum rerumque caelestium.

20

sentiens capaxque rationis intellegere possit deum.
eius admirari, uirtutem potestatemque perspicere
consilio
:

qui opera

2.1

idcirco

enim

mente prudentia instructus

est,

ideo

solus

praeter

B 3 ^''©"'enae F- 4 formidulosum li sapientia (~m. 2) B 8 est ovi. P 6 ue*Ht ^l er.) B eo] B, deo B er.. quarum 11 eam in 3 10 quam enjiii (exp. m. 3) in B cognitionemortalitate B^, cognitioneinmorprima e ?, tertia m ? B^
BP]
2 prouidentia (~ m. 2)
litt.
Ul

m
talitate

B^

16 jnstitueUjda ex in sustinenda ut nid.

B^

superanda] PB^.
ita]

sufFerenda
constituta

B^ B^

17

aceruitate

B^,

corr.

B"^
sic

consistit

compe^^n^^dium

P^

22

P

maLchjnatus

PB^. P^

25 opera

B

,

|)r

i

r:i

-1

••

i

I

i

I.

<•

r

1.':

14.

1

Or,

('«'Iniis

:iiiiiii:iMl«'s

rrcl(»

corpon'
siii
;ic

ac

stiilii

licliis

<»Ht,

ut ad
i<lr*o

contciiipliilioiiriii

pniciitis
jicccpil

<'xcitiitiis

csse

ui(l<'atiir.

scniioiiciii

solus

liiiL^iniiii

co^nlatjonis interj^n^tcni,
possit,

ut
r.

cn;i!r;irc

iii:iicsl:ilciii

(l(»uiipi
iit

sui

postrcuio

idcirco

ci

cuiichi

sulMC(;t;i
si

suiil.

licloii ;il(|U(' ;irtilici
suiiiii
iil

dco

cHSijt ipse
IJ

subioctus.

cr^^^o

dcus liomincni
luMioris

uoluit esse cultoreni
rcruiii
(|ui

idooquc

illi

tiintuiu

attribuit.

oiiiniuiii
t;iiit;i

do-

luiiuirctur,
slitcrit
1(1

uti(|uc
ct

iiistissiiiiuui

est

ct

dcuiii

prafi.

;iiii;irc

lioiirmciii
iicc

(|ui

sit

iKddscuiii

diiiini

iuris

societato

coiiiunclus.
uiolari.

cniiii

las

cst

cult<»rciu

dci

a

dci

cultore
c;uisa

undo

int(dl(\t,niuus

ndigionis

ac

iustitiae 4

osse

lioniinoui

tijj^uratuui.

cuius rei testis ost Marcus
dicons
:

Tullius in lihris
in
1.-)

Do

loi^ibus

ita

sed oninium

(ju;io
niliil

doctorum hominum disputationo ucrsantur.
iu

ost profocto praestabilius (luam ])lane intoUoj^n
ad

iios

stitiam esse natos.
habore,

(juod

si

est uerissimum.

deus

5

orgo uult oninos homines esse iustos id est
caros

doum

scilicet
:

deum et hominem honorare tamquam patrem. hoin liis

minem
20

diligere uelut fratrom

enim duobus tota

iustitia
<;

consistit.

qui ergo aut

iniusto et contra

deum non agnoscit aut homini nocet, naturam suam uiuit et lioc modo inrumpit
de nat. deor. II 56,
cf,
. .

institutum legemque diuinam.

AVCTOBES
II
1,

1

s.]

cf.

Cic.

140

et

ad

Inst.
. .

14.

reruni; Lucr.
I

3 linguam— interpreteni] VI 1149 animi interpres
cf.

Cic. ibid.: sensus interpretes

lingua.

13

— 16]
7^^

Cic.

de legg.

10, 28.

§ 5]

Matth. 22, 40.
est

BP]
pijCtori*

1

factus

P
]

om.

B

2 uidetur
esse^^V

B
7

4 enarrare*
''illi''

P

i)

jii

P-

dc

sno

Heumannus
et

B^

ufrel^um £-

8 et om.

P

deum] codd. rec, eum

BP
.
.

9 et hominem] PB^, et do(cf.

minum B^:

locus in codd. rec.

edd. uarie exhihitus
.

Buenemannum)
caros

multi x>ost Egnatium edd. et deum<colere^

et

amare hominem. sed ad

unum amare codicum
10 coniunctus*** (est
add. m. 2.

BP cf. er.) B
VI

§ 20 deum
di
s.
l.

et

hominem
cultore

habere

et

a di

in marg. sup.
*re-

P
et

11 cultura* (e er.)

B

intellegitur P. recte?

ligionis (o er.)

B

13 omniumq.

B'^,

-quae B-

codd. Cic.

Lact. Inst.

25, 9

19 delegere
cf.

hominum Joctorum B\ corr. B^- notaP
14
Inst.

20 alt. aut s. l. add. Binrumpent; de ira 24. 12

21 rumpit B. sed

I

18,

17 foedus

/ /i/^

"n/yiTt^

1

0()

F

i

r

111

i

a n

i

L

a c

t

a n

t

i

1

15.

Hic fortasse quaerat
aut

aliquis

unde ad hominem peccata
instituti

peruenerint

quae

prauitas
sit

diuini

regulam

ad

peiora detorserit, ut
2 efficiat iniusta.

cum

ad iustitiam genitus, opera tamen

iam superius explicaui simul deum proposuisse bonum ac malum et bonum quidem diligere, malum autem quod bono repugnat odisse, sed ideo malum permisisse, ut et bonum emicaret, quod alterum sine altero, sicut saepe
docui. intellegimus constare non posse
:

5

denique ipsum munet

dum
esse
nisi

ex

duobus elementis repugnantibus
igneo et umido,

inuicem copulatis

concretum,

nec

potuisse

lucem

fieri.

lo

et tenebrae fuissent,

quia nec superum

esse potest sine

infero nec oriens sine occidente nec
3

calidum sine frigido nec

molle sine duro.

sic et

nosjex duobus aeque repugn antibu s

conp acti
scribitur.

s umus,

anima

et corpore.

quorum alterum

caelo adi5

quia tenue est et intractabile,

alterum terrae, quia

conprehensibile est: alterum solidum est et aeternum. alterum
fragile

atque

mortale.

ergo

alteri

bonum

adhaeret,

alteri

malum,
4 hinc

alteri lux uita iustitia,

alteri

tenebrae mors iniustitia.
deprauatio, ut esset
20

extitit

in

hominibus naturae suae

necesse constitui legem qua possent et uitia prohiberi et uir5 tutis

officia

imperari.

cum

igitur

sint

in

rebus

humanis
est
in

bona

et

mala,

quorum rationem
13,

declaraui,

necesse

4 superius]

c.

20

ss.

7 sicut saepe docui]

cf.

ad Epit. 24
(p.

(29), 10.

AVCTOBES
BP]
1

§ 6

ss.]

ad Epicuri

frg.

366 Usener

244, 19).
aut]
s.
l.

quaerat aliquis) PjB^, quae talia quis

B^

2

P,
add.

.at.

(puncta add. m. 3)

B

3

'"ut"'

B^
et

genitus

— iniusta

iam

B^

4 proposuisse
m.
1,

— repugnatj

proposuissc

in marg. sup. add. ac
et

malum

bonum Jis.j (in cr. ac m. 3) maluni bonum quidein dihgere. hd. m. 3

autem quod bono repugnat a m. 1, B, proposuisse bonum ac malum et bonum quidem diligcre pugnat P
(^hs.

hd. ut p. 6, 10), seqidtur

10 '^'umido 7^2

H
et

potest esse

P

12 inferos B^, infcris
frigore

B^

nec
'"quae"'

— occidente
(s.
l(i
l.

in marg. sup. add.

B^
et

B
corr.

14 animaj P,

m. 1 uel 2) sunt
est

B
(t er.)

altero

caehim

P^

B^

15 est om.
et

soHdum

aeternuni

(=

B
in

m.

3) B, sohduni

aeternum
(alt.
e

est
er.

P
i

20 constitui*
inc.

B

possint

B
cx m)

21 imperare

ct Utt.

m. 3)

B

si//nt (\ ras.

B

22 declarari

B

I>

-•

i

r

;i

.1

.•

1

I

I

I.

.

.

i:.

|(|7

utriiiii(|ii(>

|);iii(>iii

iiioiti-ii
ir;iiii.

(lciiiii.
('iiiii

ct

:i(|

•^nitiuni.

i'iiiii

iust;i

ruMi
iiobis

iiidct.

v\

inl

('criiil
iii

iiiiustu.

Hod

occurht
:i(l

G

K[u<'urus wc (licit:
i'l

'si

rst

dvo
ost

Iwctitiar

;ult'»Mtus

^•nitiiiiii
.'.

(xlii

:i(l

ii;iiii.

iiccesso

liaJMMt

rt (|ui

tiinorcni
suiit

ct

libidiiicni
cillitiitis

v\

(•upiditiitcin
iioii

cctcrds^iiic

:idt"cctus,
iit

iiibc
7

liuni:iii:ic'.

cst ii(>ccsBo
(IcirK|Uc

tiniciit

(|ui

iras('itur

aul
ct

iiKicrciit
ii:itur;i

({ui

<;;iudct:

inicundi
(|uid

niiiius
cst

tiinidi

suiit

l;icti

inimis

ni:icrcMl.

opus

dc

liuniiiiiis

;idl'octil)US
10

diccrc.
diuiiKini

(juihus

rr;iL;ilil;is

ii(»str:i

siiccuniliit ?
ii;itur:ini

coiisi-

dcrcnuis
(|ui:i
iii

ncccssit;itcin.
cr(Mlitur
iii

ludo

ciiiin

dic(!rc.

(ItMis

mini((u:nii
niiitcriiiiii.

n;itus.
iioii

tiinoris

;idt"(M'tus
(|uiii

Inihct

H

honiiiic

d(M>

liiihct.

Iionio
ik^

niultis
in;ii(M'

casihus

poriculis(juc
illuiii

suhioctus

osi.

niotuit hiceret

(|Uii,

uis

oxistat ([u;ic
ir)

U(M-horot

spoliot

adtli<^at

intcrinnit,
iicc

(leus

auteui, in queni

noc egestas noc iniuria noc dolor

mors cadit, timere nullo pacto potest, (|ui;i iiiliil cst quod ci uim possit adforro. item li])idinis ratio et causa in homiiio
nianifesta
ost.
l'uit

\)

nam

quia fragilis ac mortalis eft'ectus

est,

ne-

cessarium
20

altorum

sexum diuersumque
possot

constitui

cuius
generis
habot. 10
est

permixtionc

suboles

ettici

ad
in

continuandam
doo locum non

perpotuitatom.

haec autem libido

quia et fragilitas et interitus ab eo alionus est, nec

uUa

apud eum femina cuius possit copulatione gaudere, nec successione indiget qui semper futurus
25

est.

eadem de

inuidia

u

et cupiditate dici

possunt

:

quae

certis

manifestisque de causis

BPJ
4 odi

1

dominum
odi'"a"'

B
B"^,

3

si

est

in

deo add.

7»^
er.

JaCjtitiae

B^

jB'.

ut nid.,

odil''

B^

iram (m in

eodem

m

m. 3)
iiiinas

B
B^ B^

6 <at> non Heiimanmts
(^con in fine

7 iracundis (om.

minus^ B^. iracundi*

8 naturaiii (m. exp. m. 1 uel 2)

B

9 subcumbit

P
(t

quod
in

si

consideremus
B'~,

uersus in

er.

c6 ? m. 3)

B

10 noli B^, noYwPi

nolo

11

num^^quiV

B^

cre^^di^^tur

P^^

habet

er.

nt ? m. 3)

B

12 hominem
corr. JB2

B
P

in deo]

P, ideo

B
B''-

13 qufiuis

P

14 interim ait B^,

16 est add. B^^

*ei (d er.)

B

18 acj P, et
subolis

B
22

19 conalt. et]

stitui* (i er.)

20 permixtio^ne""
in

B

P,

e*t (s er.)

B

pr.

est

er.

s

restituit

B'^

23

eum] PB^,

dominum B^

1

08

F

i

r in

i

a n

i

L

a

c t

a n

t

i

12 in hoiTiineni

cadunt, in

deum

nullo
in

et

ira

et

miseratio
illa

liabent
et

at uero et gratia modo. deo materiam recteque illis

utitur

summa

singularis

potestas

ad

rerum conser-

uationem.
1

16.

Quaeret quispiam quae

sit

ista materia.

primum

acci-

T)

dentibus malis adflicti homines ad

deum plerumque
posse ab
iis

confugiunt

mitigant obsecrant credentes
pulsare.

eum

iniurias pro-

habet igitur deus causam miserandi: nec enim tam

inmitis est
2

hominumque contemptor, ut auxilium
item
plurimi

laborantibus

deneget.

quibus

persuasum
frequentibus

est

deo placere

lo

iustitiam eumque, quia sit dominus ac parens
rantur.
ei

omnium, ueneuotis

precibus

adsiduis

ac

dona

et

sacrificia offerunt,

nomen

eius laudibus prosecuntur. iustis ac

bonis operibus demereri
3

eum

laborant. est ergo propter

quod

deus et possit et debeat
conueniens deo

gratificari.

nam

si

nihil

est

tam

i5

quam

beneficentia, nihil

autem tam alienum

quam
que

ut

sit

ingratus, necesse est ut officiis

optimorum sanctereddat,

uiuentium

praestet aliquid ac uicem

ne subeat
contra
20

4 ingrati culpam.

quae

est

etiam
ac

homini criminosa.
qui

autem sunt

alii

facinerosi

nefarii

omnia

libidinibus

poUuant, caedibus uexent, fraudent rapiant periurent. nec consanguineis nec parentibus parcant, leges et ipsum etiam
5 neglegant.

deum

habet igitur in deo

ira

materiam.
s.
l.

non est enim
B^
2 miseratio**
(.'ic.

BF]
(ne er.)

1

cadent

B

uero et om. B^, uero

add.

B

5

quaeret] Heusingerus,

Emendat. p. 140 (adde

p.

Arch.

7.

15 quaeret

quispiam^,
B'^.

quaerit

BP;

quaerit
7

— niateria?
iis]

Heu-

mannus
iniuriis
(i. e.

addicentibus

accedentibus B"^

edd., his

BP

P

8 deus om.

P

9 inmites

P^

hominum

B

contemptu'

eumque eumque qui P; cum, quia Heumannus, eum, quippe qui 12 eij Halmius, et BP, del. Ileumannus, cum edd. Buenemannus
-us ?) ex
-B,

contemptor 5^

''ufP^

10 pluri^^mi"'^^

'gg^T^s

w

quia]

18 prosequuntur (pr. u

del.

B^)

BP

14 laborant. est scripsi secutus

laborantes* (t er.) B, laborantes P, laborantes. ergo est edd., laborantes.
est

Halmius

16 LqjUam

B^

beneficentia*

(m

er.)

B B

18 subea'"^'
<imU

B^

19 ingratis
(post
i

B
e, s.

20 facinorosi
l.

P

ac] -^,

etP

nefari''^'^^

2I peritrent

er.

er.

i.

add. u m. 2 ?

P

22 dominum

23 materia

Cm.

2)

B

360 Usener (p. pr. I 1 . dii^iia. profecto iiisi liabeat. «'t ikmi iiioijrii iiisurj^NTc (lcjcrf*.1-1 I i l> r r i:. oiiiiii prorsus uitioruin adfectu 10 cuiii suiit. et o ex e m. ij B s. 2) P 3 nobis B^. JS^ . in ras. m. sic. 3. 1 uel 2. 9 quia exp. niiscratio j^roprios adllictos. nolint mannus gratifica^ri" B- lioc] B. 3) B post ergo add. 5 dominonolunt n exp. (|iji iiijlliiiii aiiiini inotuiii (|iji cssc dco in 7 putaiit dciiMi. 1 uel 2.) B^ Buenemannus 22 an et nihil/y (punctum ? P 23 eaq. roriiin iic iraHci siiic *'* (iciiiii iioliiiil. ucl ct.1 . huinana uita turbabitur [iU\uv ad tantain confusionein deueniet status reruni. lioiios. edd. homo er. dfli nolunt m. nt iienio deni(|iie tutus esse possit : uiribus praeualeat ita (juasi cominuiii latrocinio terra omnis depopulabitur. corr. m. utrum curet omnino nec moueatur ad ea quae inpie geruntur. legibus sola nisi (jui re<>"iiet audacia. 28). Hi. -0 feliciores at euim plerunnjue cur ista fiant: niliil et scelerati 9 sunt et l)oni miseriores et iusti ab iniustis inpune interim uexantur. m. ad ut ultioiMMii sccloratoniiM : jicstircros cl iii iiocciit^-scjiH? hoiiis oiiiiiilMis coiisiilal iiiaiiia :. affectus B'^ 8 merror B^. inuerso ordine scribenda esse coni. cijiii cri^o rcpcriuiitiir L^ratilicari coriiiii ari^MiiiH-iita iioliJiit. 1. rec.1» .) P B^ 6 '"ira"' malim duin Heu7 qui''^^ B^ effectus B^. B^ consula|tadeo B^. frg. (juoniarn diuiiia potc(juac h state sunt ct iustos et ueros lialxjt. m. l. B scele''ra'' B- om. ira considerabimus postea sit de explicemus. ut (|uia suiit ali(|ui adfcctus iiiacror Iiis iioii cadiiiit libido tiiiior aiiaritia iiiiiidia. 3) B ex 10 adfectus] P. corr. corr. B B^ id] ut Buenemannus itaquasi B'rariora ira* (\\\ er. corr. cos autcin ((ui iii enini uacat.) B 12 probos ex proprios 14 con- tentis B^. p add. adfectus*** (qm non (exp. au aliqua in deo. adco ipsa iirl iia iiicst (|iji i^Tatificatio. B^. B 21 considerauimus B^. corr. 100 rt las riiiii. et B- 19 et om. m. er. uacare dixcruiit. riiiti taliii \'n'\\ uidcat. corr. et uirtutibus locus est et scelera rariora sunt. m. (|uia adfoctus caritas iii suiit nirtutis. (|iiia lioc (|iii(|<'iii ficri iii ira potcst. et gratificatio P 4 er^^g^rep periuntur (-^ s. 3) 16 qui om. nt conteinptis superatisquc i:. nunc uero quoniam gratiain et adtiicti et mali poenani et boni opem / sperant. BPJ 2 sceleratoru part. id cst ira iii inalos. et falsa codd. consulat *adeo B'^ gratificatio] B.] ad Epicuri (u. re add. B'^ 15 audacie P^ B itaquesi''^^ 17 depopulauitur B^. 244. utrum fort. B B^ (a.

) B igitur 14 ^de quiete. P 18 uitfi (~ B ' diuertit (sed a (s. 360 Useiier (p. B'^ 3. 'Deiis' 1 r 111 i a 11 i L a c t a n t i 1 iiiquit liabet potestatein — curare enim necesse secl Epicurus 'niliil curat'. I 20.) B B^ <et> imagines Heumannus (^d 12 naturain B^. linea del. P in**quietus (re er.] Epicuri frg. iam m. qui habct potestatem curarc enim necesse eum m. deor. dum membra saturentur ac uigorem quies igitur sempiterna solius mortis est. 104). quietem. si haec a deo neglegantur quae uidemus ratione esse summa gubernariV aut quietus 3 quies quomodo potest soporati qui uiuit ac sentit? nam 10 aut somni res est aut mortis. mimis eos animx ad. auocatque suum motum exerceat uarietate uisorum. B'^ . cr. 2) cert. 21 (de diuin. qui obseruat. : haec diuina necesse 20 quam igitur qui sequitur. cr.. m. ut quas cernat naturalem se falsis. BP] hab& c (di 1 nulla 2) B V 1) B'-^ igitur habet potestatem curare est enim qui er. necesse est s. bonos esse desiderat. imagines adfingit. m.] 1 F 17. 4 capiant de quiete. nullam igitur est eum qui habeat — uel si habet et non utitur. nam cum sumus. corr. 241. 2) 19 uoluptas B^. B^ (sed uid. B'^ quies P"^^. corr. ucrit. 52. si autem mors deum non si deus igitur numquam mundi ad- 15 quietus est. om. 5 s. sed nec somnus habet quiescit. I 7. 3) requies m.) B deus om. eum l. II 50. (~ m. AVCTORES de legg. corpus quidem sibi animus tamen inrequietus agitatur. 6). 2 ?) uel 3 tante P ne*legentiae (post ne 9 so nis ?) B. ministratio ? dei uero actio quae potest esse nisi uero mundi curam gerit. ''et^ 17 cura (~ m. de nat. res P ' 5 corruptus B 6 ^quictuSj P^' 11 tamen] B. deniqu»' et (exp. quae tanta neglegentiae causa est ut ei non dicam nostrum genus. B P 22 spre. deo carus est. l. Cic. cf.uertit P'^ eosque| 21 ira m. quidein BK s6|ni* (sed fort. i exerc''^''^^ 18 aduocat*que del. est 6 ut iA moueatur deus aduersus eum qui hanc 'si aeternam diuinamque legem aut uiolauerit aut spreuerit. 1. curat igitur hominum uitam deus 5 ac lex et singulorum actus animaduertit eosque sapientes haec est ucluntas dei.) P^. 2) B anima P. etiam mundus ipse sit 5 2 uilis? 'ideo' inquit 'incorruptus est ac beatus. quia semper quietus'. attingit. cui ergo administratio tantarum rerum cessit.

2) er. add. 14 contenmentem ipsi (alt. B^. suppli- AVCTOJRES BPJ 1 niqiiit 11 22—112. is :iutcin :iul iuiiocciiti iioccl :il) iiocciili jtarcit. incensa domo. qui doridoatur.i cius inuasorint. ipsos familia oius lionoret. B'^ 5 pecea^^n^^tibus B'- BP 1890 ipse GemoUius. om. ^alicuij 3J Cic. ignobilem corr. 15 bonis oius fruanlur. 1?corr. l. 7 corr. 10 et 12 iis] z. 2) ('ia in e ? m.) B B'-^ noeenteni — nocentes B^ lat.) B oni.iiitil»iis saiixcrunt. uiiidic:it 10 ct iudcx iiitcocr ciiiiii hoiius — bonoruin cuin (|ui salutcin custodit ohcst.) B B 15 honore+t (n B B B IP 20 est et] PB'^. his BP BK 2 innobilem B^. er. ( libot (luaorcrc iis (lui dcuin laciuiit ^ si quis liaboat rcni doniinn |)ationti:nn doiniiii fainilianil seruiquo oius ipsi oontoninontos oinni. quid si (juae a Cicerone dicunturV a otenim quaoro quis pater familias liberis suis seruo interfoctis. 19 11 8 et in ras. 3 aceruitatis B^.ic (iccc.. i:iiii lioiiiis iioii rst'. (jiKxi si cHt. esset 22 quaero] PB^\ uero B^ . Du iioccC iii<|iiit. Bemerk. 1 Hljjfllllli apparet) B'^ 2 orrore* (m er.. su|t|(lici:i iiocenteK ic^itur li:iltciniis i|ii. 4 adfici^tj poenajUj B^ sanexerunt Schriftstell.i c^ipitis adliciiint. IV G. iiocciis :iiit iiuilos puiiit — ost cr«.ic |ct| nocciiti dicitiir.ilc lc\ iusta (|u. hoc (sic) nocentem ^si^ B'-^ — nocentes et del. Krit. 17 "s^uisque B'^ 19 patientia (' er. B er. si fiant illa contomptum.illiiiitui' rrmri' ct " (|Ui ('(>iisui':uii siiic liiiiii:iii:iin siuc "acorbitjilis" ilici ft iii:iliti:ic' iKiiniiic :i(llicit iiilaiii:iiit |(utaiitcs 'iiocentciii oportcrc lc^cs i|iii iiocciitcs |micii:i. niobilom. *is (h. B'- B' edd.ic . 13 habet er. uxore occisa. rolin^juatur. iiocciitcs i|iioil si iuiliccs ct (|ui scclcrc coiiuictos cst . i rii «1 •• i I i l> • r 17 | ] | 'iiliriii «lciis. 12. rc|ii))uit ciiin in. doininus autoin contoinnatur sapions osso frui :ib omnibus. i patientiam m. B^ e*t s.) in 1 uel er. (de scriptwa manns corr. iion rxi^qjo (iiuiiiaiit t. (s I. B'litt. nocentis B^. Lignit. s. p.. |iocii.) B.(> v\ dcus iiocciis nnilis iioii cst. ut in- pluribus nocoat. i|iii ijuod " lacl:i incrctiir. lutrumne suisque possit contumelias non uindicot rcbus oos in 20 patiatur in (juos ha])oat potestatem ? quae tanta si quoquam et potost pationtia reperiri? tamen^)atientia^nomised facilo est nanda est forre non ^tupor" quidam insensibilis. P parcet B^. in Catil.

inf. Cic. Senecae. esse et iniustam. IV 9. ibid. 2: dixinius cupiditatem esse 'Aristotelis poenae p. deor. nonnumquam B. 8 caedatur inhumanissimus codd.> respondimus. p. Cic. 1 10 adferuntur B^. om. VII 113 (cf. add. efort. non est ergo uirnam tutis in deo ad ea quae iniuste fiunt non commoueri. de nat. 15 in sexto libro Institutionum] 15.j B"^ an BP BP] 1 m.. utrum 10 11 clemens ac misericors an inliumanus et crudelisquod si eiusmodi facinoribus ignosimus esse uideatur. AVCTOBES dus — domus. numquain P ac] codd Cic. mundus tamquam dei domus est et homines tamquam serui: quibus si ludibrio sit nomen eius. p. 15 adn.2 X1 F iioii i r 111 i a n i L a c t a n t i ciiim de seruo is quam acerrimum sumpserit. Peripatetici uero non excidendam.J B de- finitionibus eodem senecenumcTabit (quart. 3) B^. Tusc. Cic.. quia m. 3. B P i. — acernon quam] codd. quod utique non uiderunt esse discrimen recti et praui. 16. sed temperandam esse dixerunt: quibus in 13 sexto libro Institutionum satis i. 3 petitum. licta et refrenatur licentia. Diog. enim— refrenatur 2 litt. 7] uerba 'ira est — nocere 3. 154: est eniin mun- 18 — 113. er. et om. etiam Gertzium 1378 a 31) — reponendi' ex Sen. Cic 3 facinoriLb. cf. 9 natural"'^ B"^ dilicta (pr. 53. 2. 2 his (h er. uoluit' (cf. qualis aut quanta patientia est f. ex e) B^ B- 11 post refrenatur quarum altera B sapienterque B 12 istoici B esse — praui quarum exce- in marff.) uidit Sen. enim B^ B\ e corr. scere crudelitatis est potius quam pietatis. ut honoribus suis cedat. praua et iniqua fieri ei uideat et non indignetur? quod proprium et naturale est 12 cui peccata lo non placeant. ira est m.. 1. Cic. et quia medellam ueniebant. 5 adn. in ulciscendae] P. uoluerunt non in- eam penitus excidere. nescisse autem philosophos quae ratio esset irae. 21). adiunxit p. esse rei iram iustam. ibid. Laert. 2) B 17 esse*t (n er. restituit m. prima dere e. seneca^^Cnume rabit B"^ 18 J! P quaVP^ quod — . in edit. 6] cf. ira conposuit. 1605. corr. rhet. II 62. libris apparet ex finitionibus eorum ira quas Seneca enumerauit in quos De c. apud Senecain edit. B medelam P 14 uoluerant eam] PB^. definitio Posidonii Senecae dialog. 3 in P*'"' 2 uel 3 litt. lacuna quae est post § 3 fuisse Lipsius (cf. exigendae). De ira I 2 in 2. B"^ 15 temperanda ('m. 2. B^ 13 alt. 3) B bissimum codd. sed Stoici irasci ergo rationis est: auferuntur enim deiuste sapienterque fit. er. Lactantius locuiii (de anima 403 a 30. est Zenonis ap. c*edatut m.

:itl ii :i l'i ii ir:i cst incitatio aiit . quibus etsi iudex sine criniine irasci potest. B 17 poena B legem corr. (nmn iram 11 inurit enim] P.. 11 '. cod. etiiiiii li. 114. l. alii '"ut"' B3 lapsum B^.1 I i 1. m.io iiti(jUo non est dico cujii- ditas ultionis. non animi aut potestatis suao euellere. (|ui:i iiihicsihilis iiiiirit lioiuiiic aiitcin. cniiii hicsio dolorcni ira illa ct dolor (ju. :i Aristotclis i t (lcliiiitio ikui |>i iiiulliiin t ciiiiii ir:iiii ir:i (»ssc (|ii. hoc uitauit B 5 aristoteles P^ finitio 6 abest (st part.i d(diii((Uoiitos V iioii (|u.2 alterius (lixinius — exigendae 7>^ siipra (\n . his BP 8 . qui iram conantur sod de iis potissimum dico qui sunt nostrae pote- 7 superius diximus] § 12. cum subicit poenae nocentem.it(Uii.l ii puiiiciMli i I .. sit minister. 14 iis] edd. . ad § 12 qua''e'' — mutis esse ad 7. . ?) P qua — iniusta B-^ add. P et illa ira P. s.iluiii |)rosili.i tacit ultionis cupi(lit. m. locum Senccae de est iii ira 13. B Lact. lurorem. aut] P. a))»*3st. iiiuciiitur. B) aut] B. B^.i iiiiinii occ iii ci (|iii iiociiit iioccro iiostra &uoiuil.. quarum prima 2) iudex (supra iudex B^. inrifafenim 5 12 — iniustam respncit ira — mouentur] B. P (er. iic .ut iiciidi. iioii de iis 10 (|iii adiiorsuin logos peccant. fnigilis est. ira est in subeuudo inquid alterius ulciscendae Bpossidonius (pr. practerca aberraiiit lihrarius ad p.i i|U() initjiic hicsiiiii.\> (• i r n . reponendi] B^ cum 7 Amhros. iii li:icc in deo (|uia esse nou potost. mouemur Halmius. qui uerba de qua superius irascunturj refert. P BP corr.i cii d i :it ciii (l<»l(»ris rcpo({\i. Heumannus probante inest ut uid. inquit ortum. 19 eicere ut uid. sed Lact. s exj^.1. II iiicst. iii lioniiiie ucro coliibciida pcr ost. = B"^ — . finganius tainon ouin sedato animo esse debere. quia logum . in ras. eue^^r^t^ere 2. animi non XXVII. B4 nocuit Amhros. malim quae mouetur cum Heumanno 13 aduersus P er. 3 in 3 et litt. ubi cst ergo iusta 15 inouontur aduorsuin qui. 2) repen^^d^^endi B-. B^J altorius^. B- iis] edd. respondendi// imnctum c. m. adlatum) quid ex /"ad ira subbona quid ulciscendae . cu|)i<lit:is t|iii<l:iiii ii. B^ iniusta del.. Senccae cod. cst. 7 Buenemanno.icc iiiiitis cst dr supcriiis dixiiuus iiiiusta.\ cst iiKjuil i cii |ii(li t . sic enim uolunt.ic ciiis ii i : aut tc ut ait I*()si(loii ))iit(>s us.• r 17.i(l ali- quod »0 in:i\iiiiuiii iii. i^' praocodit iniuria. his BP n) 15 aduersus etsi etsi fsi er. 11 est bono om. Sen.it. quae add. (cf.is u l<'i scciKlac icni :iiit iiiiuri.

haec ne in homine quidem debet esse. 3) B 8 '^"'tique hexemplum in 12 fere litt. necesse est et cui enim bono ac iusto displicere quae praua sunt.) 15 destat (e ex ij B^ ira autem om 19 B c^ii 16 rg^. i» quia tota uitiosa est. oculis quia facinus non sub eius admittitur. faciat. et del. homine* fm 21 atquin] B 18 t debet*»^ homi'"ni'' P^-' ('is er. nioueri Egnatius. 1 et 2) F bono (h ex n ? m. a est ad prauitatis correctionem. quia naturale est bono ad 20 rius ira peccatum moueri est et incitari. P (sed tur ex d P^j. incitamur ad coercendum. adcl. er. irascatur necesse est. corr. 'ira. quarum extrema p. 44 (cf. homine necessaria deo. 11). ad defertur B\ at in B^ 23 post admitti haec et sed — iudex P non (115. liaec est ira iusta: dictam 18 non sumus. B"^ a quo 9 potestate P^ 10 deus post debet P 11 '"ad"' P^ 12 ita om. F uenire BK — de^fi^^nire B^ 13 insurgentes P\ corr. ergo ita definire debuerunt: 21 motus animi ad coercenda ^eccata insurgentis. moueri euni Ileicmannus — 4 ante 5 ser- metur B^. utilis nec homini adimi debet nec deo potest. ut discipuli: quos cum 17 delinquere uidernus. etiam deus peccata uniuersorum debet coercere. BF (—23)] 3 1 alt. nam definitio Ciceronis ira est libido ulciscendi non multum a superioribus distat. 'Quid opus corrigi cum est sine hoc adfectu 20 peccata possint?' nullus qui peccantem defertur possit uidere tranquille.) B P^ 17 ueroq. sed AVCT0RE8 14] Cic. est rebus est' humanis inquiunt atquin et necessaria.1 ] 4 F ut serui. et P coniungcs (n exp. ut coiiiuges. utique in sicuti quo ad hominem peruenit exemplum. scd mores corrigantur. p ? m. B^ 7 correctionem (^alt. quod ut altelo 19 nam ita nos potestati nostrae subiectos coercere debemus. exirema parte uersus tribus proximis uacuis. . ira autem quam possumus uel furorem uel iracundiam^ nominare. ut] B. m. ergo surgimus ad uinut disciplina_seruetur. 18. III 5. JP'^ mouetur er. ira uero quae ad correctionem uit^orum quia et 1 pertinet. quae sicut sic in licentia conprimatur. 2) B quae displicet in viarg. malum 5 mouetur. ut i r ni i a n i L a c t a u t i statis. Tusc. IV 19. B~ er. 7>^ -quac 7>^ correctione'"m'' -B^ J52 putet poteVt P2 ras. possit fortasse qui legibus praesidet. liberi. quia cum laesi id fieri uidet. corr. c in er.. displicet. 3) dcsunt. et P.

B^ m. ir.iti jispcctus indi^Mius est. liicciii iiciicfit.) P au- in e ? m. iiisi stiinulaucrit iiitcinpc- ini ct iucitaucrit. '"^'spernatur P alt. ipsc |iccc. unde pam redarguens codd. (|uani scd.id lacinoni nKiior^i. maiore parte uersus decem proximis uacuis.iin uccesse cst ucl ctiain semper pcrdit ([uoruin ii^noscit. o unicum ducti si. ut exemplum temperantiae put:int. 3) 3 aduersus 4 lucemuenerit (^muen in 4 uel 5 er. coliibitio. litt. commoueatur dacia (' m. iiliiiiidr liiiii l.1 I I I. inquit •io 'miserum '([uem lioc i:un uerberibus necassem. qui cuni auro 4 tc' corrupta essc omnia conperisset uilici sui cul])a.• i r 11 . (juia peccatum est. 1 potius sequitur Lact. B 17 arquitas P^ cul- archytast P tarumtinus B^. nam ait riato.i sc(| Icl. (o add.I» .^^iiidi cst tiirpius ct iiiiuslius. taruntinus B-. taincii stiua lud s. nisi iratus essem'. I 19- Tusc. IV 22 s. m. P^ et culpam P. corr. uitiosa est ergo peccatis su:ie laudatur Archytas Tarentinus. 36.ispcrii. 2) B si''^ ut-B^ nemo *prudens B 8* . . a del. 4) dcsunt. (|UO(i iioii uioiKMur . m. % 4] AVCTORES quam Ciceronem 7 (Plat. sed auctoritate non uident quam inepta et locutus fuerit et fecerit. 2) B. 78.iut. tr> is pl.itus . ik-c iiiii(|u:iiii |i(tt('st sccliis v.HHt' ('liiriiiii ul (lcrciisioiii (Miiii iii locus (|iii iioii sit. (h er. siuc ciiiiii ccniiiiiiis siiie sciitiinus. B 5 sed om. 2) B IG materiam om.1.uic illoruin uitani audaciain luitrit . ru ? m. IV. 3) molestiarum frum in arcjtas />^.it(* :iutcin inoucatur.iut probat d(dicta. ct idco potcsi iiidex iiMH'niri. .i . . 2) P essem (m add.uiu (|uo(l ulitiir.itur: certr*.itur cuiii ac rciiuit. Plato] ex Seneca de ira Legg. (lctcctuiii sciitciili. Valerium Max. sc(|ii.iopius (^t (|u. oiuiiiiio.. Id ^iost miserum te in haec quit quem — leuiter ne uer (116. niolcstiain niciis (jui fui^nt. saeculus BP ^ounr (3—19)] Ji^ B\ s^c^ae**lus B^. I Ext. ikui siiic su:i. I i.iiiinius ct (|ui(d. ciiiii |)ccc.ilur .i iiostris. rec.ie iii materi:un subininistrat. cum moueatur] Lengletiiis. ct sibi ijisc aeternani iii iiiolestiaruni ir.niari iiaiii :j nccesso (pii 10 cst-. P P P B 6 quod facit om. er. ulciscendi B 22 sua B^. tarentinus J5^ 18 uilici] P. ''quod'' '"r''enn''u"'it ^B^ 15 10 iustius P *is i 11 quie^^s^^tanien- B- sic 12 ira et incitauerit om. ciiini scd potest (|UO(l id c(uicc(li iios ut tariat 2 (loini iiabct. audictiam P'"' BP ipsi 14 (cdt. l(Miit. iiKli<.• I 17 IH.i t':icil. er. nemo prudens punit.iiii(|ii:iiii (IuImiiiii. cuim- iioii iiioucii iKlucrsuiii iMciiiiis [tdlcst iiiiiocciis iiiiii (|uc f. casti.XI 1 934 A).

pacari ed.) B^. peccare B. 7 irascitur. 9 puniatur? naturam rerum causasque 10 quam tam inportunam continentiam profiteretur. seruus iratum sibi fuisse dominum gratularetur. B et 7>-' doiore (' er. t ? vi. duhitanter producendae codd. 1) uero*** (= — m. 2) (alt. non peccabunt atqiie utique leuiter. tum parcere cum irascitur. apparet qiiam malum uir sapiens proposuerit exemplum. 2) B P Inst. 14 nequa^m^ 15 ira^tu""!!! post iratum haec corr. 2. 1470 a berentur denuo P 5 stomacuin B peruersi hominisj B. 2) P 10 maiora tumorem B [ram B^. corpus uitae ut numnequam sicut 15 nam ad liumanum deus multis necessariis instruxit. l. . octo proximis uacuis. ne aut 10 maiorem ob iusto dolorem inureret aut castiganti furorem. dedisset irae suae spatium. 3) B\ corr. sed quantum poterunt grauisut stomaclium peruersi hominis incitent ego uero laudarem. corr. nocendum 18 (117. 11 uerum ii qui nesciunt fines bonorum ac malorum. in his P del. 3) B . quibus uitae constaret: ut libidinem prodendae subolis gratia dedit. si inpune 5 discedant. 6 libidinis 19 gratiani edd. B m 7 residete (~ m. 19. mallm propagandae VI 6 libido ad subolem proiiagandanO uel procreandae adfectus ad procreandos liberos insitusj Epit. uersu (pr. ne uerberentur. hii (m exp.) (m exp. 3) suboUs (lel. . (cf.] 1 (3 F i r 111 i a 11 i L a c t a n t i 6 sed 11 e peccetur. nunc uero quae tandem aequitas aut quae aliquis sapientia est ut exiguum quod si delictum puniatur. 2) desiint. residentein B^ (pr. B'-^ B- 13 numpaene ex i quain (pr. 3) B. a er. 56.) iuueret B m. toto et que B er. inponendiscaedant m. jion irascitur tuiiij B'^ B-^ parcere] Parrhasius.. 6 laudare 8 (')n. rec. ratio sic et et uariis sensibus uarios usum ad- animo attribuit fectus. lioman. 1 ?) B 20 iij B libidinem (m m. ob maximum non didicisset. data est . non ergo propter sed difterenda. m in nc ? m. sic iram cohibendorum causa delictorum. ut residente per interuallum temporis animi 8 tumore peccanti haberet modum donanda castigatio. sicut libi- 2j BP (4—15)J 4 ''ne'' 2 sero B\ serul^ B^ incipit suum fs in er. B11 qu^^a^e (d s. m. (= et — m. irae magnitudinem erat poena. cum fuisset iratiis. prudondae recepi. sibi fuisse — ad quod (cf. 12 ^ufmaximum B\ '"ob''maximum corr. si eiiim senserint serui dominum suum saeuire cum non sime. d statim prodendae B-.) B er. 2) B 2. m.

ctiain Iiinc siipcriorihws. 12 cwiii ^iliciii ct p. P 142 . non coliihenda :iwtcni siiuilciii <le sed etiain. I'. ideni etiani fecit.. ad niaius nialuni si per inpnnitateni. Emendat. l 22 ut diximus] 15.i tra^'0(Mli. architas ex s . duobu?. excitand. incipit P \ iis] edd. B- 21 praeceptisj caput B 22 est om. del.-f- fm er. er. ia(!et. 3) et adfectum B P 2 a dum P. \:\ (|no(l liomine dicinius. erj^N» (>ti:iiii iKMi p<>('4':iiitil)ws Iiiiic iniscwntwr. ex omnibus autem animalibus liomo solus haec habet. sed Epit.icc t:iiiicii ct p.iri iiiiiiri:iMi twissct inituft. 17 praesentire recte? domini B^.iii<l. irae adfectu] Bueiiemannus.s\ B I-^ negant edd. ero^o ad dei similitudinem factus est. VJ 19. p. (jw:i sui ('oliil)itio ^loriosa est.) B ante factus l add. ({uia de terrena fragilitate permixtus 20 non potest id quod a deo sumpsit. rcprcssisset se Ii. 1 cf. iram (m m. tragoedia P* 6 si] esset] cdd. inijfens alia materia nascetur. ut diximrs.\)v i r.ire.ntwr laciciiti silti l. ciiii ossot i<.. cf. 19.i(^ si s:icpc luiscwiiliir. dicere. ((iii iKMnincni Stoici sui oniitto de ti*.qui (om. s. I 17 (liiii> iitiiiitiir . utuntur (^libidinis adfei^tu^ ad solam uoluptateni. .i laciiiMr.iiii :i<irr>('tii :i(l ii(UM'ii(liiiii. ad**^** (^didit ""autenr si 18 ad dei] P.. Inst. soruorwin cst: :iwtciii liliorwuKjwc pcccata lUHi coercere peccatwni liic euadent enini ira. P . (Iwiii (|W(»s odio iras(!untwr.i cst.. :i(l pnrihws aut prosilitwr.i<l (-(iri W)itrl. r V 1K_I0. o. uersiis et BK impetummi tigauit B^ 11 Jra^ B^ 12 P B post dei haec dicere — cogitare 14 istoici (1C>) desunt.is iis rt :i(l iiolwptiitrin. deum J5^ 15 coerguere B-^ duhitanter Heusingerus. coiipcscitwr :ili(jwo(l iiu- iiiinciis i<> iiKitjjnwiii iiKilwiii. sed ideo procedit in uitium. J4—1G)J (^n-ruptelhis B uohiptates ecld. Sed quoniam <\ conpactus est. i:. ab eodem deo iustitiae praeceptis inbuatur. his BP B\ 4 at B 5 tragediae B.iii(lws Arcliyt:is. est BP B- arcychiitas iniuria''m"' Ji^ arcyitas B^.10.1 . 1 nr denuo . deo sul^iacet sapere intellegere 14 prouidere praest.aira dei et ({uia iiegent liabere si ullani foriuain deuni. si eos coarc^uere uelim: de aninio cogitare tantum lo^juor.'' et 7 repressussedse ^^ repressius**est £- 'se^ P- et patientia. dimidio tribus proximis uacuis.' i I I I. de deo. sic inic lialMMit ('ti.) furoris 7>^ lineae postea erasae imp^ id tumi tigasset 13 dei om. 56.i .iticiiti:i turoris iiiipctiini miti^^asset.^ c(»ti(lic iiiiii:iiii. incorruptum nisi purumque e seruare.

m.5 BP] 2 '"et"' anima jB^ corr. non utique omni mundo uel maximum. uero qui edd. B^ B^ ante inuicem s.t ''cV 20 omni cr. non esse mortalera. corr. sunt om. B^ cor- ^2 15 }io. sed post siniilis hahet inuenitur \) B B"^ 7 diuina P B^ ni 8 illud in marg. inimica sunt animo.) dom B^. porjsj iii corr. premuntur in terram nec adsequi possunt diuini se muneris 4 qui gratiam. ut oportet deum. quae sunt contraria in conti- !_ nendis libidinibus. est pater ac dominus delectatur et uitiis 7 uniuersorum. est in abici uirtutem. represserit quod add. se er. quia uitiorum labibus inquinauerunt. si quo sit uita nostra et copiosior et melior et tutior. iu altero uirtutes. adpeti uoluptatem? mundi contemnit id quod quod si administrator. sed si uirtus cupiditatibus easque con- 5 presserit. in altero uitia continentur et inpugnant inuicem.. sunt corpori. 2. bos deus ut sui similes recognoscit. sed cf. et corporis bona. domi ni uel ]uarentis er. 'odio' 'opus non semel enim statuit 2. 5 i^ cum igitur sanctissimam legem posuerit uelitque uniuersos irasci. corr.113 F i r 111 i a 11 i L a c t a n t i aninio et corpore. inquit ergo et iustos diligit et inest: pios odit. B'-^ B P 22 quox (d P B^ . m. animi enim bona. 7i"^ BK (\ corr. 1) in domn. B"^ (^a P 2 jn 9 lucis B ii uoluptates (0 ex 10 suaui- hi* (\ er. utique generi et humano. B"^ 19 quasi BK 21 B- administratur consulj. consulit si est 20 prouidus. quae sunt 2 in omni genere uoluptatum. c ? m. 7i' eique secuti B P 13 deuiu) P. Bvenc- mannum tate''^!"' 6 erit om. certe uirtutibus liominum commouetur. uincuntur plurimi et abstralo huntur ad suauitatem. animi repugnauerit similis. l. corpore B^. sed diset quae uirtutem diuinam crimen sit capit.. autem deum secuti eique parentes corporis desideria con- tempserint et uirtutem praeferentes uoluptatibus} innocentiam iustitiamque seruauerint. hi uero quia se corpori rebusque terrenis addixerunt. erit uere deo 3 uude apparet animam hominis. B 5 s. 11 terra in 1 uel Utt. potestne non cum uidet contemni 6 legem est suam. 3) B dominum 28 deus cupiosior J>K corr. innocentes ac beneficos esse. illud est quod cum uirtus habeat amaritudinem dulcis inlecebra uoluptatis. sicut esse debet..) in er. 17 potest*ne (i ? rnri^^asi P B^ 18 auici ut uid.) P er. B /^.

et frugalius P (s P^'^ 21 dici*que (i er. Aristidcs iii|iiiii(> d (|II(m| ("iiintii ('iiiii cl . corr. et codd.^ ])eccaiit. — m. CimonJ Buenemannus est] 5 ^. quidsi B^. Si potest ignoscere. o B^ uiuat innocenterque aristoteles sic B 2 deum om. III 135—137. hI iiitcL^rihiiis ^kIikmsiis ciir huic <|ui |)otost. pliilos^tjdiorimi^^ cedotin* .ilis |iHt'!i:iiir. sed scilicet nltima semper oxpectanda dies homini dicique beatus ante obitum nemo supremaque funera debet. 2. P 13 igno^eV P^^ 14 inquid B 15 uibunt B''^ corr.) B beatus — nemo] P 22 sup- codd. 1 uel item post libere et ante fugitiui om. qnia 20 inilla est perpetua felicitas. iioluiii:iii scruit doiis : :iiii(Mii ludcsi. 'et (ini 'cur ergo' (lui 1 iiKluiet ali(iiiis 1. rl ni. (lciiiii <|iiiHi si :ilii|wis iiistf iniH) iiiii:it ct idciii ikm- cohit imm* ciircl (•iiiiiiiKi. l. Iiuic 5 <I(m I(>^i (ild('iii)KM':iiH!rit. iiou utiqiK^ adcinit ioiiosc(Mi(li licciili:iiii. add. (m er. ante bonis s. iioii iiui^ns pecxatori cuui ipso ]):iriirr hilorc c(Uii('iupscrit ? (|iii:i iiidcx pcccatis 9 alicinic. et P P aduersus B 2. sic) P.. 4 legi dei P 9. uitia per nirtns eniin niala et j)robatnr ille et constat. et B^ chimon Inst. VI. l(\i. edd. 2) obitum beatus nemo B premaque B. plerique B. (hirc 10 iKMi p(dcsl iiciii:iin. (iui:i ipsc cst lc<. ut ait poeta non insuaurs. sed liahct 20. 8 6 repellente B^. Metam. exitus est qui arguit felicitatem 3 AVCTOJRES 20— 22J BP] 1 Ouid. i i rii <1 <• i I i I» f i- 11) 'Ju. ante homini''^"' m. suprameque . rebellante B^ 7 propterj P. rec. jde ninniit. si])i oinnem ])otestat(Mn. Oiiid. P et 3 aristitides (corr.oni irasci j^ropicr siipcrl)i:iiu. (juia saej)e ot lelices snnt et ahdicati sniit. recte ? 17 fru- galiusquej B. B. j^otest igitnr et irasci. |»l('ri(|ii(' . . 2 uolnptatem./ Hc hoiiis priicniiiiiii 4'riit(>r(|iii' iit. |M-(t|il('r ipsiiiu I:iiii(Mi sj)r«Mi(Mil? i:iiu(iu:iui csl liduci:i i^iliir :ili(|ui<l (jiiod (Miiii ilcus ]K)Ssit irasci 8 rchclhiiiti.is suiic disc(*ptator ct iiidcx (liuiiu cnin poiioroi. nec tamen qui peccat sperare debet perpetnam iiipnnitatem. et ceterique P. m.) B 9 ueniam potest (10) om. 8 latore* scere potest om. sacjio (jni luiseri?' fugitini ot libere ninnut ot snb discij)liiia j^atris jior ant doniiiii strictius trngalins(]ne. conl.

) P 18 occultuntur P B 19 alt. qui occultantur. plurimi qui 8 iudicia eludunt per gratiam uel potentiam. nullus enim qui 5 nihil peccet et multa sunt quae ad peccandum egestas occasio ntent. 1 ?) B 12 quia] B. et B quam permulti (= m. iudicia i. subiecta nisi aetas est uinolentia praemium. luibet 4 enim potestatem deus. et — {^^ m. continet. enim si id faceret. 2Glaborata* fd m restituit 23 potuisse«t (n er. quam multi ex peccatoribus iusti posterius ! ex malis boni. statu recto ad contemplationem caeli AVCTOBES BP] 5 'id"' 7] cf. elaborata Petr. figuratos cumque deus ore sublimi. nam quoque quia perfecta est in eo uirtus. Terent. fortasse est et adeo peccato fragilitas carnis qua induti sumus. qui illa causa delendi generis humani iusta esse potuisset.) B. sed leges publicae manifestos reos plurimi sunt quorum peccata plurimi dehitorem conprimunt aut precibus aut praemio. nemo superesset. scitur 4mmo' et inquit statim debuit uindicare pro merito quemque est in5 punire'. censura diuina damnaret. 24. esset denique uel una homo aut rarus aut etiam nullus in terra. ut huic : necessitati deus parceret. III 4. 2 ?) gratiam B Pet nisi B oninem (ut uid. Francius 27 contemp]atione''m'' £•' . quod si eos omnes 20 9 humanam poenam effugiunt. quae P. necesse est patientiam eius esse perfectam. si omne peccatum damnant. quod terrenis homines contempto deo uiuo fragilibusque figmentis honorem 10 opera diuinum tamquam caelestibus deferunt illos adorantes artifex 25 liumanis digitis laborata. potentiam eras.t'Judunt P^ eos om. ex inprobis continentes aetate turpes et omnium iudicio laudabiles extiterunt! quod utique 7 quam multi in prima damnati postmodum tamen non fieret.) l^ er. aut ex as uel ad 20 iudiciae ludunt B^.120 et F i r m i a n i L a c t an ti iiemo iudicium dei potest nec uiuus effugere nec mortuus. 15 poena sequeretur. quia et ipsa uirtus effecti sunt. nimium pauci uiuerent propter hanc causam patientissimus iram lu suam 6 est. Ad. (ordinem uerborum restituit B^ ? 8 fragilitas peccato l^ est B _ recte l(i P B^ ut]^. 1 effugere nec niuus om. at et uiuos praecipitare de summo 'si et ira- mortuos aeternis adficere cruciatibus.

1 .. m. unde qui a principio Thomasius.h <• i r. III part. ut sc ipsi liojuiucsldaiunatis uitiic ct i)oiii prioiis iiiulti circril)usi ct .'j atjnoscunt. Iniiiiilis <l»'i<ju«' vi curuus ct 11 proiius (|ii. irasci uetct. corr. secuti sunt: B B et om. Gruteri Lampad. (lciiii|uc suiit (]pi iiisti(jU(^ tcrrenis ciiiii cultiluis ct iuai(^sta1cni siiij^ailaris l. 22 reprehensio (leuiter er. B ea] singulares P 10 noxius B^^.iiii(Mi «lUiiiiiuis scr(» iioxios punit ncc patitur pro- cedcrc. 18 mentis mentis inpos- P codd. quia B 17 reges sibile e ex i) B cap. B^. recte.iiitis(|U(i a(lsc(|Uitur |t.ini dixerit tortasse dcuiii.i ii^itur iiipict. 10 sc(l iii. (lc tcrra et tonuHtu uenepPCcatiH 12 r. IV. r L»0-'J1. 121 v\. n. I p. 1 uel 13 irasci 14 (alt. S) 20 quia] B. 1(1 t. cf. add. in Plauti Menaeclim. 406) mentis impos a an mentis inpos ille ? 19 admitteret statim ex admittitur recte'? B.'. cuiii cos iiuMiiciKhihiles essc peruid(M'it.tticntia. et iiumquam sed tamen non irasci. CXIII ad 171.ia principio liomini BP/ om. rec.i\iiii. se res lialiet.il»iectis corriLiaut. possein dicere (juod ira relre- 2 nanda fuerit. 3 motum. 16 nec inpos P. B. huij^nus t.'.u\ trrniiii «'iiiiii iiiiiliirnint vt pcciKliim iii<m1«> rrjMT»'.) terram quam] P. in ita merito irascitur. part. i I I I) .itiir. Sup(M"cst ct cxtr(Mna (juaestio. 11 p. V : . iiotitiiiiu <l('i <'\i'itiiiH>rit.i utilissiina sit dci ]».il> iispcctu id cafli rst patris auersus terraui ficta (mNmic iii (l('l»i)(M. et quia P irani (cf. bile uel in bile.i lM. uii. 21diabent^ auel qui a^ in (dd.) terrena^qUj^^ae"" B B- a*uersus fd er. terrenam B^. i (luispiain adco iioii irasci ut etiaiii iii praeceptis liominis lio- niineni 1. in inf.ini .) 8 cult**ibus (oy B er.it. a principio iram fort.iiit. di*cere (s B mentis^ — praeceptis B recepi. (|uia (luiii iiiiuste saepe irascitur et praesenteiii liabet itaque ne tierent ea ({uac taciunt reges. deus aiitem 20 ad praesens irascitur.J B. debuit temporalis est. uol. liiiiiii riirii:ir(> s(> . post (o7n. marg. per iram et Inimiles et mediocres et mat»'ni t'ur(n- temperari ali^iuod iii- eius et conprimi. ipse habet) 23 quia 5.iti('iitiii dci. 1 exoitaueri*t (n er. quem edd.itc li<iiiiiiiuiii t. nam iii- 4 si omnino probiberet ipse quodammodo reprehensor iram [iecur| opitieii sui fuisset. frg. iiisi (]uia aetenuis est perfectaeqiie uirtutis. lanus Gulelmius (Quaest. iie mentis et inpos ii<»ii expiabilc faciniis admitteret.) 2 liuini** Caii er. qui B^.'i .) P 2 er. «'st (Hii .) (quamquam antea principio P. I. liiimi repere P B^ 8 aspectu* (\ cr. qr.

F. m. ut ac iustitiam in euellit omni castigatione irasci iubet. VIII 219.122 didisset. rursum cum non utique 7 quidem. : enim mortalium irasci esse nam si maneat. 1 qui''^'' praesentaniea (^ B er. 112 2 tantum B P B^ 3 sed] B. Pers. de hominis secuUis codicem 14. 14. 4. adde Seru. 2 s. nam prorsus inmortalis fuisset ira non esset satisfactioni aut gratiae post de20 lictum locus. 3) hominis felli (sed s del. cum ipse homines reconciliari iubeat ante solis occasum. B. ? m. 1 mannus Aen. 20] Ephes. 4. VI 15. adfectus c/. del. qui placari celerius prae: est utique ipse placabilis et rebus utilia ea enim praecipit quae sunt lo 8 iusta communibus. F i r m i a n i L a c t a n t i creditiir caiisa liuiiis ccmmotionis in umore quia is non igitur debet in totum prohibet mortalis irasci. intellegere in debemus. quia qui dixeram non esse iram dei temporalem praesentanea commotione quoque eius sit feruescit nec facile regere se potest propter fra- gilitatem. non 11 dixeram] 17. sicut sed hominis. 4. his Schol. etiam Inst. 4 ss.^ maxima praeditus. iecur (^iecori m. sed proliibet in ira permanere. ab 1 initio hominis existunt ad in principio de opif. adfectus necessario datus ira T) est.1 Ps. in Cantahrigiensi a. 26. in potestate habere iram suam nec ab uelit moderari: si ea regi. . (\i recentissimum (Emmanuelensem. 26. uel 8 irasci nos P nam 10 praecepit er. B"^ er.) P 12 homines BK 17 corr. itaque deus non ture. sed temperauit. siqiiidem 5 fellis contineri. 4. iram aeternum manere. c. sed tamen non peccare praecepit. sed 10 ira diuina in aeternum manet aduersus eos qui peccant in aeternum. et praecipet P £*•=. 1) iecur deleiii.. modum ipse teneremus. deinde o confirmantur inimicitiae ad perniciem sempiternam. . Ephes. humore 4 maneant m. 2 ig ?) P B 14 ^ira" P^/ jg potestatem (m (n in m. cipit. 3) post delictum locus] P. AVCTORES hi . conditi. qui ? praecipit corr. quia uirtute i. qui ergo nos utique irascitur. iecoris homini (sic) edit. m. positus locus B B immortali''s"' B"^ esse'"^^ 22 turae B . sed 9 utique ipsum illam quemadmodum quod non repugnat superiori. quia sit aeternus deus. a deo 5. VI in 596. 5. 3) 1 P 6 rursus B P 2 B"^ cum er. 3) B ^illif P^? 19 ^re^- pugnat B^ ? m. eius. sed rursum. 1685) Bueneopif. 6. t 13 fragilitatem (v in del. conl. non hostia. iram radicitus.

om. rec. c. 17 ipsi B s. iraiii dci iimh' lacit. aliquem dei] iiel P B 12 5 "que"' codd. P. B deum] P. 2 I multas plurimi 12 ut ostendimus] s. de est quain (puncta add. eam in 8 discernens ^ut" B 10 persuasione s. § 5 s.idae(iuainur suinmi r.iliiid proplietae uniuersi diuino ^ spiritu rcj)l(di iiiliil ((u.] cf. sctl iiioriiiii niHMKlatioiic tal(Mii piiiiil. postea er.isioiKMii reuincaiuus d(Mmi ut cssc (M('(l(Mitcs .i pocudibus . osi^Midiinus. ne et nihil apud agamus et in infinitum quaeramus testiuionia quibus certe materia illi procedat aut possint fuisse credere aut et 5 non repugnare. 1 coiTuptilia B P- 3 quemque] P.} {trcliosis iiiiiiicriliiis. 1 uel 2.1 •• i I i I. cum potius humanis ea igitur diuina debuerint.. iram B B- P2 14 post notione l ac add. it.Tatia dei erga iustos et ira eius aduersus inpios locuiitur. 112 ss. B 24 nos B sibjUa^s^ P- om. iil iilciico iioii jir:ics(Mis iioxiiini siii (|ii(mii({Iic li:i)M>:it lioiiio r(>si|>is(r(Mi(li (|ii. ilNMuiii i>(M"su. c. quae nunc sane omittamus. 19 iuerant a nobis P P recte? 22 ^in^finitum (iw fuisse multas m.' i iJi . 1 1*L*. ratione quoque a nobis fuerant refellendi. AVCTOJRES 6. corr. sed 23. l. -'0 et argumentis 4 sic enim praepostere agitur. (Miim religione id est in d(M notione sapientia . 11 sine ira] P.i d(d)(Miius. S\ Tusc. 1 nel 2) cf. scir(»s (|11(Mii:h1iiio(Iiiiii iit icrclhMcs ('ic(M"(Miis taciuiit imn()l)il(Mii. 1 plures ut ostendi — traduntur . Sibyllas 12. iL». m.nn de c. m. Inst. *|Ii:h> oiiiiii:! (|iii siiiit (-orrii|it ibilia. 47.) B 15 ante ira 21 et om. aut stultiti. I 7 ss.i <(lei> (ii(M'nMii.i(M' iil li:ilHii di' ir. BPJ om. B BP B- 4 et corrigendi dicere^mj P- carissimi B^".'() ad 2 illc 'l'usciil.I) .iut iii dissoluunt innniiiitate oiniHMn heluis r(di^Moiioni sine (|u.i (|uil)us credi jiossit (|ui : 10 adliilKMc siiu^ ir. iiHS iii lioc oiKMc ut tcstiiiioiii. sola est.iiHliiiii.ic ct ('()n'i<. ft |il:i(':il iir ct ciiiiii iH-cciirc :i(l dcsiiiit. 1 2 6 refellas B B eos om.i.' r 21—22.il si( iil iihmc iii utainur iii(M"t(' (')>il(»<. P. iiennn liis (luoniain non credunt isti (jui sapien- tiam capillis et babitu iactant. ut humana istos diuinis tribuant auctoritatem. .iiiis dc (liss(M*fMis fecit. })(M'()r.i rcst. (Mts (jiii Doiiatc caris(1(Miiii siiiic. add.(Mi(Ii ia(Miltal(Mii. est] 5. ll. l.i (liuiii. (juorum testimonia nobis (luidem satis sunt.

autem et malis iram et furorem Stniuium.: 124 . Lactantius. m.ig\)'6v. frg.oIc a6r/. Graeconim Aristonicus dorus Erythraeus. B^ refertur exp.ai ^0[j. ''a^ere in P est haec incorruptibilis et conexcitans. Theoph. Theoph. aYai^-ov al^spa vaitov. codd. eiiAE fAE corr. Sihyllista scripsisse 12 TOICAFA cum Chr. cf. Fenestella uero etiam legatos Erythras a senatu esse missos refert. l. corr. 0S>lCATAeiC AeAHiLV WVil <I>EPL>NnOAr MEIZi>NAMI CHiiN P toT? a-ad-ry.'(tioi^yj 'co\\i<.^cf. aiiJ-spi atO-spa] codd. hii aristo^^stoi^^cus B"^.zirizr^c. B Proleg. xrjlc. 2) linca KAKi^lCAI Ki>ICTEXOA(T KAl eVMi>N iysipcovl ll(-)IIIi>NP a5iv. a. P cum xTbTTjc] (in B Lactantii leuiter corruptum) codd.o'. Theoph. Wolfio recepit Bzachius. in marg. ^. 13 I^OICAE KAKOICAMIdel et s. 1\ de locorum graecorum in cod. 236 Rzach 113 Dj.\i-rjlc..oi? rs yJjXrj/ alio sYsipcov. m. III 17—19 p. interuallis P dispositione quae in describendis codicum A^I^HAl'- B et P locis relicta sunt. ut huius Sibyllae carmina Eomam depor- tarentur et ea consules Curio et Octauius in Capitolio. I p. Ss za7. KOICTEXiiAON KAieTM0NEriP0xN_5.] codd. Apollodorus quidem ut de ciui ac populari 5 sua gloriatur. fiEc^ovaJ T^Xstova codd. part.q ayaiKv] codd. adnot. H 36 (p. eOMTPOcI>EPOi\IlOAT MIZONAMECHON B. B romanis cf. B'-^. Aristo (i\ Chius Egnatius erythrea sic BF 4 ciue Sparkius 5 legatus (m' ex 0) 3) B- P 9 6 '"et'' missus B^. ::pocp = [j(ov zoXu [jisiCova y. in15 8 rursus loco enumerans quibus maxime facinoribus citetur deus. I 98 14 rursum P iniustis . significantur T0CKIICTIICAT1> xMOCAieEPANEL>N B. Theoph. zrjlc. B XXXIX. ditor aeternus in habitans bonis bonuni proferens et multo maiorem de his mercedem uerss. alcovioc. ucrsicnli liorum codd. ponenda curarent. Sibyll.ens'' Musurus inter- pretationem lat. Opusc. Theoph. 17—19 1 Friedlieb) Theophilo aristocus jK^ ad Autolyc. quod tunc erat ^curante Quinto Catulo restitutum. . haec intulit: AVCTOBES (II 11 — 13] ex Orac. hi omnes fuisse praecipuam (5 et nobilem praeter ceteras Erythraeam commemorant. 2 hi] edd. 7 apud hanc de summo reperiuntur et conditore rerum deo huiusmodi uersus 10 acp^apTO(. nostrorum Varro et et Apollo- Fenestella.6v [j.. F i r iri i a n i L a c t a n t i maximi auctores tradiderunt. BF] Aristonicus] F. cuius cf. add. y. A<f)HAm)C CTlICAIL>li>C A101IPA>iAliiN Theophili uidetur.

uuiiis satis non sit ad ('ontinnaiKlaiii sicul (lciii 10 intciKliiiius iicritalcin. 2 edd. jxo-.V(-)lM. (cum T) Xatps-jsrs codd. interpretationem (alt. 3 TFNAI AIANrKXNANnFAONTPF (in tl>lIMFAi:'<I>ONKVE B.ai TY. ut 23. z. Sibylliic tcstinioiiiiiiii .I)r i i II . 1890. Orak. 40 coni. o.V(. oveyo-jy . m. i^Etp aSixou codd. Sibyll. Sibyll.' i I i li. i et xsv (uel v. \ ('111111 jdurcs.A. Bzachium.L.) B li'belli (\i extra uersum add. \^Arv JRzachius ys vsdv edd. 9 tacta '"a"' B^ 8 quimeae B^. d. m.VC Zi>(-)SiNTlAA(-H»KVH m. '^eoYs ok XaT(jeia.vojj.1. propriani generationem cf. HATHA0PAANA (tert. (-»12 -m\ codd. Lact. v. CyiiiacMc (|ui- 2 uoluiiiina (juilMis Konianorum taiiicn iion lata fcrc conscriiita suiil. 3) p.o codd.vatpktki^.of/5ia. Stud. 22. B^. <i>i<:vri:Ai:. ysveyjv coni. uctantur.\\ Vindob. Sihyll. Sihyll.. 5 IIT 7(58-76() Rz. c')Xa. oslcndi. codd. AVCTOBKS BP/ 1 1-4] ^702-705 Fr.'na(iir adiKMsus (|uia |itH'cutores. Sibyll. add. Sihyll. et masculi permixtione praua.pito) ap-Evoc codd. in marg. Sibyll. Sibyll.i (loctisHiiiiis 1 iiiictoriluis luissc Iraduiilur.. ts] AAHAIKKIAPCF edd.c/. 2) P tciOys Ss] . Sibjfll. Lact.Y^oi '/. ATAVTAF AlUeANATOCKAlX(\VOCET AIOCKAIAMAPTN B. 2) eS2CKEXL>AOCE eiL>CKiiNAMAPeii P taota] tO'-os codd.:£ avdji. Krit. SibyU..avj aaapt-j.] codd. comentit T() B. et ne occidas. P) \ -ccp6Xa.V o' ap^svo. p. Sibyll. p. Lact.vTiM. Sibyll.). x-yoXojTSTa'. <i>i:vhii- AlvV.. in arcanis liabenlur.T 22-28. cymee (^ m.! codd.iv lotav Y5VV7V ::a'>yO)V 'fOVSOS. (-)liNAl AIAN(:)HN^N\VN iIAlAL>NePIM>II MIIAll- <^L>NNEVK P TYjv S'totav et Tpecps] BP leuiter corrupta) Bzachius cf codd. Krit. <mh(> iu(li.df^TY^.'(-)L> cto/onti.o'j.syoXwssTat lat. alia H dcnuntians uniuorsis gentibus irani dei oi) inpietateni lionnnuni hoc modo exorsa est: G ut ostoniHj c.'. Stud.N()M()T ANL>ML>V(. y. TaoTa 5 7a(> ax)-avaTo. ex (-)E BP. 2) P B B iO arcan*is ti^b^us (\ er.ou?] codd. crea. in P est haec fuge scelete ratas relegiones e ex m. to' iv. cctcraruiii iiiinus in oinniuni cx lihcHi (luilms (juo- nsu sint onmihus. his enim ds immortalis irascitur qui haec agunt. 2) B 12 gen- B . A ex A m. Sibyll. to) Cwvti AaTf>s')S' s»')vyjV (j. a. axfiiTov T(^£'fi (J. ? B^achius. Ti 'ffjXa^ai y.v'aEIv KlvVPCENO CAKIMTONKVNIIN £. (Hii exp.. 2) et uiuo do serui ab adulterio abstine. (cf. MOIXl AC(-)K<1>T.ys-av NACAKPI0L>N KVNIIN P an ts os MS>IXIAC(-)F/t>V codd.jj. Struiiium 6 osostendi fos exp. cjmeae B^. 99. <vv'y{B ts Xatpstot. edd.££•>. Bzacliius ibid.a'. 7.\. 39 s. Tj:.

nACini^li 1 A add. B"^. Z.? j^. 1 uel 2J ML>IS^ l\Vei2C add. scripserat interpretationem irae in marg. quod add. 'jata-ov alii Sihyll. B^. Sihyll. m.lQ ^bv iroXsa'. ceteri a-jr^c. MILVII C TA<I>ALNii zzyo. OEOI hahet.. 2) in urbi- bus profetans m. B. etiam denuntians . alwva i^sod [j/r|Vi{JLara y. 8 ATTAICINiiOA add. ^toXlv dei avO-pfW-ruotCLV. z.r^v':-avxo(. lat. et linea del. m.v uel ahxo. 12 (lineam in 7 3 <I>ACI IIPOcI>HTET- CACAKATAliO IIS^A^^E^ICIN ALNAN(-)i^OnOICIN B.a. ]SIMArA<I>AI Ni> P B Lact. Sihyll. m. in P est haec uenientis niagnae super munJum (di add. uel restituit tltoXcvj et «^HHTCACA KAOAE s. 2) eEliIS>C P ElECCElKAIANei^OnOlCIN AITACIN B. 7— 9J IV 51—53. omnibus rupto^ haec ex quo irascente caelesti deo ipsas ciuitates cuin hominibus terram mare cooperuit diluuio ruptio (legendum est cf. liahet cum deterrimis codd.ac av^pwTuoiaiv azaaiv s^ o^ [JL'AjVLaavi.. cetera recte. in marg. corZcZ. liahent. add. AVCTORES BP] asyaXr^? 1 1—3] VIII 1—3. SihylL Or. er. iram dei p. m. Sibyll.zr. Sihyll. ad [j. |xr^v:fjLa-:a g^^ecx:/ meliores codd. cpa'lvoi. SibylL d.NECOITECME IWHCEIlIKOCMONAIIEi fll s. 32 FENAIKAATTO. 2) pro- nuntiationes enarrans omnibus hominibus ('hominibus add. Bzachium. supra KT er. Lact. plerique codd.v] opY?. m. ciim codd. \. ex A) a-jTal-tv] Lact.ac cf. P Struuium p.o(. di add. m. EE1>TMENICAN ei2CEClTi^ANIliIL> (C exp. m. pronuntiationes enarrans iiidetur reddere |XY)v6}jLaTa.J 1.oIo paYsvio:. AITAICIN 111>A (\ ras. P IICXANii(-)ILNEIC AI1>NA(-)TME secutus recepi. Stud. 2) P l. 77] V £xdXo(J. m. ^. quod (nisi quod ilz-) . et {j.. P in '^Ti^ ixdXu'|£j codd. ad 9 TtoXisoai v. 2) B facta B 7 in B omnia recte nisi quod ETIOTPANTOIO c/. 125. quoque per indignationem aduersus iniustos cata5 clysmum priore saeculo factum esse dixit. ut malitia generis luimani extingueretur sxoDpavloLo i>£oIo aoialatv TuoXUaai y. eilNHKATATTO eAAACCAKA^AKTC fV in ras. cum codd. 2) ^2P(-)1ICMH(-)A AlICEIIIKiiC MliXAnEieil 2 ECKATOXECAIONABEOT MEXTMA^'^Z?. di B 4 dei aduersus] P. SibijlL.: 126 F i r in i IX 11 i L a c t a n t i ioyaiov 4 alia slc.zb. (1S92J ]). quibusd. ::aGi u^jo^Sir^izuGaGc/.rjv:!xaTa cf. et ^eoIo] codd. quibusd. lECIKAlAN ei^imi^ICLNAIIA CIN P T SibylL.£ "O-dXaaaa 7tai:a%Xoa[j. SibylL interpretationem lat. 3) dumadaersus fus ex os m. 101 5 priore* (m (add. Metr. ttoXiv fort. duinaduersos Struuium p. El^X^- EPXOME. P qiiamquam eiiis inter- jjretatio lat. 2. TipotprjTeuouoa codd. uel -oXsaiv ts codd. 102 .

deest interpretatio in fatis F cf. B'-\ inPhaec omnes cf. quoj P.m| uc rcj^ia cacli laltorct. Sihyll. p.' I J. cuni lioiior cultus dci suinnii ])liiciiri 7 iipud iioniiiics cadeni tanicn cuni paciii- tentia tactorum et sui eniendatione contestans liaec addidit: [s/r^oz a (xeXsoi. ""au^^tem '^«^c 5^ 13 in B prior pars uersus pro tots statim ex V corr. Sihj/ll. Sihyll. Sihyll.i.-258.) POCOP TIIN.\CANVnKMHl>lIC li. m. :zoa'>v (uel -pr/iy uel uW^) codd. add. rors zavro'/r^v cf.o NasoiKMii i (lc loiic esse (|ii(H|ii(> li liitis rciii i n isci t II r inlfiTc tcmpus (juo niiir(\ iirdoat 10 (iu<> tcllus (rorrc|>t .r(jy|Tjj. Sihyll. (]UO(i tuiii tiiil necossc intcrierit. (158— IGO Fr.YdX'i'.tE] codd. tunc gnoscere deuni iain non placatuni sed ira- scentem nimis et perdentem generationem hominum totam simul incendusi.) l. aXXa iiikIc '/oX(|) pfj(»)-ovT7.v {Vsov o''jx4Tt TTfvafjV sovra. Fr. 14 riANTOIKNArAril eEONMKPAN B. 13 s.TJi. codd.\L>I!IMHL>N(->A- KAIK EOAONTVrKTiLNNAN B. m. in marg. in P TKMKAKII (\\ haec AMKAL^IMHHA HllCHDPHKI — opYV'' 0OHIIMAlIPlPi>C i>PniN tdts scripturae codicis P (et B TEj stibesse uideri monuit Bzachius. Sibyll.• I I i l> .\ A.'(r^z = ^sov (xsYav 15!)-161 Kz. ^) H ?) C^KlNeKNOTKKWl (K xai -y. ^piOovraJ ^oiiyrma uel xpaivov-a codd. ergo homines transferte uos neque ad iram ducite dimi magnum Struuium p. Rz. e. llANHOl IINAHATHHIl MIIHAN P aYaY'^. 50I'011()NAMAU\\CANVI1KM IIPKCMOV 5^ci>\ HL>IIL>NNAMA ll. et codd. interpretationem lat. y •.'( 7r(>o? ^<^YV^ a. interpretationem in marg. Sihyll. B^ hanc tione ut uid.h . ct ct iiiuinli iiiolcs oj)cr(»sa cst. aaa] (uel lat.. (xsraina^^s. 4 A. ita jB^ 8 alt. b riirsus inpictas hoiniiiiiin tlciciitiir: xai lors 7iv(i)TX£'.it:i siiiiili ((iiii iiiodo (l('llii«4riiti()iii'iii |Mist*'ii lutwiiiin est.) 7ii71 (lolVairlationem. incendii ustione. Sihyll. l 7— i)| Uuid. add. et prius ex T add. Sihi/U. pfjoroi. xdot codd. Struuium quoque B^.dXoi) MOIMHAALIC r tjLSYaXoioj avapc«-iov] codd.f IV 162 s. (161 .] exp.'> rx3:v| codd.zt IIPAVNHILMA P sovto-. 11 tamenj P./(. xt ysvvav] '(z^nd-Kr^y uel Ysvsav codd.ai scoXixovra itii rs Yswav g avUf^wTKov a(ja Tra^av ii|)iiil 0::' £(j.) AVCTOBl^JS 3-5| IV Motani. KAIIL>. qiioquo B^ corruptaque P 9 oper^^o^sa B"^ recte. 1.s. h Unea del. 127 ii:iti('iri.\H. 25(. Sibi/ll.NLiPKlNiNOVKlTiTlPATxNONTA B. M AAXL>AL>|{IMHL>N HAKAIKEoAKKL>N P aXXa xoXco] (uel yoovtp^ codd. y. m.B (WA) 3 Ki-yroTl^yr (terfV statim cxC corr.1 'I . 102 7 post add.' i r . 140 .rjllNL> (utrnmqua 'V in T -l\ ras.o') (licitiir: |j.

ioc s^^^KoXscjaY^ y. in marg. m. Krit. ao^-^r-^o^] Halmius.dliv codd. BP] 2 OrAOAECllIATCJAEllAALNXOAONENAPAIlO. 1) HNII<I>PIICIN ACKHCII0II Sibyll.-mz) codd. 22. P iir^- P) codd.v TuspiTipLOV evt cppsalv aax. scripsit Lact.rjOrjTS. 44 7 KAIHOTEeTMO0EIC0EO CA<I>0rrOCEEterrenorum P B.. sine iia sine ira P (^sine ira esse Heucst mannus). aUv idvta. ? i^so? a'^^'. Sihyll. Sihyll. pietatem insignem ex niente per- om. APTHOM B\ etiam part. et Sihyll. cf. 105. (1(58 s.v r. AN0P^I1L>N IiIi>TL>NyEvo?] codd. B^. l'ia-o\iz'r^] edd. '^oXov o.quideumputantd- 7—9] V 358—360. Bzachium. SihyU.zyzz-qpa] codd.J uel alia) codd. 9AEICTE!TEINTEN ETEPA0EONCO(I>ONENE ANTEP. 4 alia Struuium p. ONENI^PECINACXKCAI rFAl B. 61 10 quia (a Strmiium p. r. SihyU. EOAECAI Tzo-s] MHHliOHTTMii 0IIIC0CAcI>0I 0OCIlZAm>AEC Sihyll. recepi. interpretationern lat. Lact. 3 ETCEBIENnEPmi (corr. dominum B exp. y)v apa TcdvTsc pr/.ixov] (iiel ip-rMiov [sic day. in P est haec neque perdet irae autein parcet cuni omnes cipiatis cf. lo ^ exliisapparetuanasesserationespliilosopliorum. Krit. P et loroximus uersus ordine inuerso jj. I p. £i>3 8 = i:c/.ov AECEl nATClHAE UMLNXliAliN ILNAPAIIAN OIIC P 2 s. 3) B cf. Stud. add. ne ad perdendos homines indignatio insurgat |j//j:roi£ '0' D [J. ^a-oXs-r^ uel llar^oXizt'. BP) codd. V GO'^OV d^VaOV T£. JRzacliium. suhesse Ts in P (et B) potius quam uidit Rzachius interpretationem incorruptibilis lat. hic IIANTENOCAN0POHON HIOTONKAIc&TAOCANAI AEC B. 7> c. azy. B^. m. in P uita. (cf. lat. KAI<I>T A1>NANAIAEC.Tj-r^tc] etiam edd. 105. SibyU.: 128 itein F paiilo post: i r m i a 11 i L a c t a n t i 0D§' hXk^Bi.iTriq codd.-o). 2) qui plenus est et sapiens p.al Tiav = 1 Ysvoc av^pcoTTwv piotot) C3T£pY£LV Y£V£T'?jpa l> £ rpOXov dvaLOsc. Lact. quod est in codd. ^iotov TiavTa? oUzz-q codd. in marg. P -spif.SihyU. interpret. 2 deum esse credentes^. IJz.2tix ViaTzoXizza'. sine iracundia scio B"^.6'j = i §£ •zaXiv y/jXov. uel llo.) r.N TEC JB. OTAL>yo/. SihyU. p. Stud. Tiav] codd. SihyU. SihyU. diligi eiiis o deinde alia Sibylla caelestiiim teiTenorumqiie genitorem oportere denuntiat.. SihyU. w {)• = '. add. in i P est haec ne forte iratus deus omne genus hoininuiii perdat uita tribum improbam oportet enim genitorem deum amare (corr.vaios?] (cf. Fr. 296. B (cf. 6 in graccum ab interpolatore additum .r^zo.to a-av-sc codd. in marg. SihyU.] AVCTOBES IV 1G9 s.B) 8 in codd. AEIC0MP0EIN dEvaov 0ENH0IIPHN C0<I>L>NAENAONEEP ^..-^^ j^iozoo] Alexander et Bzachius. IITCEBIII HNPIIPIWDIQ (iiel m. haud an rectc (cf.

f^or/.iiii|('s ciiis kI (>Ht jtoiniiit i|iioi| e8t iiiiitilissiiiiuiii iiiiixiiiic (li>tr:ili<>iit(>s ci (jikhI ips:i n*l)iis liuiiianis rc^^iiinn s:ilut:ii'(\ pcr (|U(mI coust^it iiisi nuiiostas. .B. rAPeAPEOITE^SlVXOI KAI AAIMONEC EPPITACIN P loo^razvA Halmius ex BP.z-ai Tpou.'. l. VII13. Wolffius) oataovs^ tppi-^r^za/ Cedrenus interpretationem lat.. quis ? i (e in er.z'. Ge.MIKAITATA KAI KVlWNi >CllIAEeAAACCA B. -^v^vr^zf^oc/.12 indidit P.23.v.at Yala 7. p. i lii . A est) EMOIONECEPPITACIN B. regni P i (|uis| P. iioii (|uis ciiiii sp()li:il)it ? it. Wolfl' (18o()) p. 120 14 ONPE. in P est haec regem et autem et genitorem ante omnia quem terra eontremescit caelumque mare et latebrae tartareae et -2. . edd. aj). caeleste m.a\ coni. r^os] Tps|xsi uix Lactantius scripserat.. 10 Ikm. BP/ . comtpsp. edd.ai ioo^^vaT. ir:i iumIuiii ('.i. ly.") 2 inutilissimum— per quod om. Inst.££'. i. ECAEeNlJACIAIlA KAIECTENETPA IIP0ITANT12NP cnm s^ o£ (P) consentit interpretatio Augustini in deuin. 1.si -av.o{ zs (xt [SaO-ol v. Cedrenum. ol \>£ov paaiXrja t(:>ojj. 3 13 F/rAKHKONlJACIAKA KAICETENTEPA IIPOll. ap.££:| NaucJcius p.oi"0'>z:-/ edd. ex is. 7. antiqu Marburg. v«-a " ^o^Kazza 15 TAPTAPEOITEMOIXOIKE A (viimis certum.iliis (|ui(l(|ui(l luilmcrit (liri])iciitil)us. y.i (|uis ikui (lcridcbit? iicc (piis iicc || :i(Hi('ict iiiiuii. 8. philosophia 14"2. Histor. edd. Y = vsTY^pa ffii :r{Jo TiavTcov. S P 4 eostodiat i>^ corr.. Bpraecipxitabitur (n er. 12!) ^i[iXff'i'i vi iiitcr . m. Iq Struuius '(zvtzfiooi defenditur interpretatione Augustini in regem. pr:ie('ipil:il)itur. C. demones abhorrescunt. add. corr.!? li. pend. coni. edd. 1855 p. om. iiupcriuiii(|uc ir:iiii tcirciiuiii iii(h1(» iiictus custodiat. in marg. tasti^io :i(l- iiurcr rcL. ( JDiurn. 2 es B 11 posse''^' B..) B 7 spoliauit B^. fjr/.7.VN TON. a. otos alt. Pori^liyrii Ue ox (jraculis ed. r^oi edd. ov 1.\XVII. scripsi . 41 C (I p.i sedciii uictuni 10 potciit piit(Miius . AVCTORES liauriemia librorum 1:^—151 reli(]uia(' cf. m.ocl '^'z'r/r-. 119.iclestis inipcrii iiuiicstateni siiic ct iiictii posse coiisistere. Beum B 10 necdum B caelestis imperiij P. lap-doio: ^60-. '^a^a\ edd..1 . fort. cctiMMs l.I) . De U ciu.• i I i li • !• '2H.'. Lact. sc(| cti:iiii {\i' soluitur. oa('J. iiiiiiio ii(»ii iicro ciiililict liiiiiiili cri|)c liuiic lcctuiii.. ONTPEMEIKAITATA KAIOTPANOCII AEHAAAC- CA P -oi\i. oo^^avoc. maiestates''i''. Apollo luicc Milcsius : ^W lu(l:icoriiiii rcli<<ioiic 12 consultiis £(.s. B^. 2) timeri B maiestatis m. 74.il>crc iicc iii(iiiiiiciit. A. nn intulit ? cf (5 s. Augustin. Naitckius.ov = : {ydXaoia raotdpso'! zi [j/)'/fj'.Kf^ y. 4 Bekker) ex eodem oraculo haec ov ''-'^' o'jpavo. rcspoiiso introducit y. iioii iiciiio p:irclnt.

XXVII (1872) p. XVI (1888) p. philol.) philosi P B"^ 6 pare^re-' B^l'^ nollentem B^r\ 8 pr. et quomodo ad nutum potestatis. generaet terra atque mare infernorum abdita et ipsa numina perliorrescunt p?"aeier Xaiicki- um Wolffncm cf. Quapropter nemo uaniloquentia philosophorum inductus contemptum se dei erudiat. in regem ante omnia. Bieterichium. (15) 24. telleget iugari. imperium quoque non deus autem habet imperium. quod pater est. 2) B 28 habitauimus B^. ostium ras. supplem. et metuere. ad lucem qua fruimur subministrat. 2(i6)debemus hunc omnes et amare. nec cogi poterit ad obsequium. quod dominus. ortum nobis intrauimus. ueatur 14 omne igitur impemetus autem per iram. Mus. 1 uel 2 B (m 19 ortumj P. rhen. per si 20 patrem eonsideres. corr. s 20 quaiii P B saluat (i exp. quam B^ 13 se* ^d er. ergo et iram. 2) P 21 din P exp. (\w P^ cogere Gemollius p. per illum 5(19)illum in hospitium mundi huius dominum minus obet cogites. minusque officiosa quam domini XIX et torem et 23 (II 394. '"^"'ine 1 del. in si huius donio habitamus. 2) B qui 12 uaniloqucntia- (m B inductum B^. ad 3(17) 15 quis salua quod seuerus: utraque in eo persona uenerabilis. iam insine ira et castigatione neminem posse imperio suberit. 12 Domhart^) liaec in deum uero.) m. et uereri.130 13 si F lenis est i r ni i a n i L a c t a n t i tam quam philosophi uoliint. B^. m. B^. 19. consulat unus quisque adfectus suos. m. pietate non diligat animae suae parentem ? aut quis inpune contemnat eum qui rerum dominator habeat 4 nSj et aeternam potestatem ? si in omnes ueraui aiuimus. quod beneficus. B^ 24 docebat l^ quam officiosa P . qua constat imperium. alit. P\ corr. m. Diltheyum. quem tremit et caelum inquit. er.) 22 innumerabiles P* habitabimus B^ cuius alit (i in ? m. ira* B 10 ^ef ira (' er. 3) B corr. 5 aduersus parere nolentem. 776 et 1 BPJ exp. quod est maximum nefas. ex ostuuni B er. 417. 106. eius non modo daemones alteri ministri tantae sed ? etiam caelum et terra et rerum natura omnis contremescit si enim nuUus quis rium metu constat. huius familia sumus et sequeus dei quam decebat. Ann. Struuium p. ille nos innumerabilibus copiis ille sustentat. et honorificare. habeat necesse 1 est. nam si non moseruit nisi coactus. 16 uenerabiles B"'^. 10 ubi ergo ira non fuerit. corr. cogi <is> malim que JP.

VI m.ie ac niortiferae uolujitates. .ic diitorc tcrnMiis <. 9—11 I tani — quarum 3 primae bonis s. e faci^^n^^o^^r^^ibus i . libi- 8 uitios. inanis anibitio. si cultinn ciiis iKitioiiciiKjUc iiius. diuinae''^' diuina (om. 2.ite desciscere. (jikhI ut j)()ssiiiius. 3.itus :ininius liunianus sola corpori mancipatus iustitia: ^t niorte daninatur.(Miuit. cuius praemii ac sempiterni participes esse (24) 10 non possunt qui su. I I I I. 1) B 20 huius P.ilil)US(|ue taniuhiri (|uaereiidis tiMiijionilihus et honis iiiliae- rcni(Mii l)c. non f:iciunt '22. t add. iustitia sola (alt. a principio et ab deus sanctis et incorruptis mentibus (juae se a uitiis 5?o omni labe terrena integras inuiolatasque consercaelestis uant. m. m. m. €)'. cst fni- l. t:iiiicii |iiiiiiiiiiirM piolicit ieiiea- iKMiiiiin si (-(>iis(>(|ii(>ii(i:iin. (cf.ini (juid :nit (Miim dco . sed innocentia. Lajeterji^a B1.iiil uit..iut j)ot(Mit. post commissis del. P 17 mercis P^ inmortali^ta^s 19 inuiolatusque 21 faucibus m. B B'^- tam rebus se bis.24 |. (2i)) ciiolcstiii ... p(M'toctius s. hominum BP edd. discere B^. B^ qua. B 22 abominandis scripsi '23 nefariis P commissisi 11). (juam statuitc23. I 2M. fort. B^ dator et BK datorem B^ dis^^cis^^cere 12 innocentias (m ^B^. B u in er. u in b corr. est B^.ipi(Miti.itinn ' al) innocenti:! i)iet.'> (iiuiiiii scinpitciiiii inc(litciiiur. 1. B^ libidinum (n ex alia B 14 indtatrix P 16 etterra B^. etiam ex sl m. et iusti- B er. 23. corr. pr. ineluiuiles uel eodem u m.id iustitiinn :ie |)i'Ocreaiiit. recte ead. iihicctis ct liinnilibus t(Mrciiis(|Uc ct tinn rc)Mis (|u:nii boniK WwcAV. sola cuius leiiitima et digna merces est inmortalitas. «^•(MkIus. ds B^. inpietate B 7'^.it(M'i:i cl nitio in:iius (jui uirtutuin est aut (juoniain (21 iion 1 ct tbns bonoruin. m. 2) B diuinae B^.ieteriia iiil.. 1 nel 2 3 terrenisque m. 2.is IioniiiKMii r(dicto deo scmisus . 1 parentes B''^.ique.itioiic ('l. quani bonis fuerat.) )). P 4 caelestiaet (alt. er. l. 3 in \s. add. fort. extrcmae fort.J B tia corr.\) r I la <l . non noii opulentia diinnn 1. uoluptatis P^ litt. Inst. m.itc lu(Milciitius ? 7 lios ic :id t. et diligendus om. (I(M1s r(M'uiii :i(l(H'jni(iiiH ct dili- (|U()iiiinn co cst ni.n'on(is :i(i iiiiii()i'l:ili:i nicril:! p(>s(-(>l»iiiil . tX) 7 P 5 et] codd. .' iiiritatrix. et non caduci lionores (luibus .) pollentia B^.iii r. rec. alt. (l(Mis iiohis iii sc(|U(M1(Ius cst. discedere P B- 18 beatae P^ uoluptates] uoluntates B. ?.im fraudibus rapinis circumscriptionibus coniniuriis scientiam nefariisque poUuerunt quique sibi abominandis inusserunt commissis ineluibiles maculas BPJ litt.n'it. P potentiam ius P^ 10 sensu^u"'^ et aut ex ait B- 9 ad iustitiam] P.

IRA DIVINA LIB VIII EXPLIC INCIPIT DE OPIFICIO DI LIBER NONVS P . cf. 2) F 4 ac P 5 societates F publici* (s er. B^ IG ceris m. B. males J>". uoluptas enim tam mortalis I3i27)sed multorum saluti inpertiatur.) B deies B^. non uoluptati unius. 12 '26) auferatur inpietas. spicere. recie 17 domini B^. AVCTOBES Bl I \ 13] 1. si quid suppetit copiarum. VI 2. terrena calcare. quod non i^ fumo. (ex habeamus ?) B^ P^ s. 2) cereis edd. INC. ut et cuius diuinitati uiuemus. cf. ita sentem. ^Yo^fn^^dQ* eadem m. proideo m. 2. 5 ceraruni lunien dei om. ?. 11 inmortalis corr. JJ 2 dispicere P 3 do 6 foe- (' m. P^ m: IRA DIVINA EXP. discordiae dissensionesque turbulentae atque pestiferae sopiantur. diuinitatis patentia aniuj.. -^ propitium semper liabeamus et numquam uereamur L4*atum. Fel. non puluere. ita add. domiri* l. quo semper deum crediderimus esse praesecreta mentis patent. corr. sit : deus non nostro consecratus destructilia sunt omnia quae manu non ceris fiunt. 32. in sed si dei claritate ac luce sapientiae in- 15i29) luminatur. in templis. ([uod ardentibus. VIIIL 19 LuerjCVIII. B- coniu^^n^^ctio P^ P. ([ui homines merito liumilia de- dici uoluiit. CAECILI FIRMIANI DE I)E OPI. B. quae bonis nobis 14(28)operibus similitudinem dei adsequitur. B- 18 diuinitati — itaj B. et iustitia uero et lo benelicentia tam inmortales quam mens sed in c orde anima.132 11 1) i r a J (3 i 1 i b e r 24. ut possint cum deo quibus beatissima necessitudine copulari. est quam corpus cui exhibet ministeriuin. Minuc. (^ '"in"' P dest^r^uctilia P 15 sed B^ Inst. 8 uoluniptati B se^d"" 10 ex^lribet B'^ B 18 pr. LIB. boni ac benefici esse meditemur: si quid nobis opum. fort. 2r))proiiide uiiiuersos oportet fragilia qui sapieiites.FICIO DIVINO LIB. mundemus boc templum. humanae inrumpitur societatis et publici » foederis diuina coniunctio dirimitur dissipatur: quantum possumus. sed malis cogitationibus sordidatur. coiitemnere.

.I.ACVrANTI (JVAH l'I<KV\T\R CARiVllNA.

.

B: codex sacc. DE FOEXICE AVE. De sanct. Baehrensius. Tur. Theodulf. _____ Nec I*cr -1. 1 s. 45 — Alcuin. 280 patet ecce sereni Porta poli merito. Tur. 12 8 sex] mille (^M. Venant. III 250 ss. — 110. Arndt et Krusch 861) est' Tertium (miraculum) corpore' eqs. 2: et maiore poli lumine porta patet 7 s. / i)lanitios dilVundit apcrtos. 861. XII.. nom. nom. rec: codices quidani recentes. niin. Tur. s. Schoellius.] cf. cst quod de Phinice Lactantius Mus. 7] gramm. scfi-iptum pro VI. .l (cf.. 581. Gesch.J 2 patit A poli] AB.'a Scd nostros luontcs. I edunt' ad Phoenicem recte referre uidetur Manitius. 72: aetherii secreta poli. Inst. carm. Ennius ap. XXXIV 9. Vindobon. 550) (ed. Stud. V 581. Nec A 7 sed trimontes codd. d. cursu stcllaruni c. 2] L 1 s. quoruin ))is celsa putantur. Obitus Baebiani 124 ss. 12 (Gregor. 1886. Basil. 1 codcx Parisinus 18048 sacc. s. II p. 26 imminet AB ille . sex ulnas eininet illc locus. tVlix oiiciit*' locus iii jiriiiK» rciiioliis. Qua patoi actcnii Nec tanion acstiuos Sed lilic (|U. Vcronensis Ifio VIII— IX. IT. duh. caeli C 3 hiemesue B.: LA("rANTI DK I*]st CAirMMN A\ K IMIOKNK^K. C: codcx lAndcnsis Vossianus Q. Satura. Poet. dub.): Brandes. ibid. Poesie (1891) aeui Carol. carm. . Fortun. rec. 'niagna cf. d. Lat. tuiiiulus crescit nec caua uallis hiat. 45. Gregor. I p. C hortus A. . iu<. codd. rhen. LACTATII (sic) DE EADEM AVE (antecedit x^ost alia Claudiani carmina Phoenix eius inscriptus EIUSDEM. III 9. aestiuas oras Leyserus 4 uerbo A A C 5 defundit B 6 pr. Duemmler s. 1). Euboric. sol ucriio fuiidit tractils a)> axe dioiii. continet u. LOCI AVCTOllVM EXPILATORVM SIMILES De ait lat. gramm. Vom Vogel Phoenix (1890) p.-lat. Fr. 12 Keil. rec. propiii(|uus ad ortus. Guil. rcfert. 11. VERSVS LACTANTII DE AVE FOENICE C hiemisu*e (a axe (q ex o) er. 4 ABCJ Lactancius de phoenice m. p. Gr. p. p. Birtius. p. Lactant. B. 1890. der chr. eccl. II 7.i iiiaxima liiciiiisuc porta poli. IX. 18. X. in A. (Poet. 33 saec. 1552: 'Quid Fortunatus uel quid Lactantius lat. p. Gregor. lectum) Maehlyus. ed.

uitium Schoellius. 11) aceruus AB C abe** C aegestas A. 5 s. Vcnus Oudendorpius (ap. De resurrect. 580. phaetonteis B. duh. Gregor. d. locus flarnmis inuiolatus erat. ] 3() ^' '^ c t ii 11 t i c a r m e ii Hic Solis nemus est 10 Liiciis. de Phoenice 23] ibid. ss. 2. mort. Tur.) B. C . gelido terram rore pruina tegit. lat. Ad histor.-Cyprian. 1875. nom. 24] idem p. 593. Aen. p. V p. 12 adn. Nec scelus infandum nec opum uesana cupido Aut ira aut ardens caedis amore furor: Luctus acerbus abest 20 et egestas obsita pannis et uiolenta fames. gramm. 15 Non liuc exsangues morbi. nom. Pauor Goetzius. Burmannum). Act. soc. cadit ex alto turbidus umor 15 aquae. Lips. idem p. resurrect. p. metus A. 246 Baehrensiiis. humor AC aq. philol. Nec mors crudelis nec metus asper adest. guis^C adhesit Quaest. Nulla super campos tendit sua uellera nubes. tendet codd.. p.] cf. (cf. ex- uperauit A. Deucaloneas (s er. Mars edd. nom. metus BC. Ambitus aut ardens Klappius. adit C amore A A d. ]>. et consitiis arbore iniilta perpetuae frondis honore uirens. B^. dub.) C i>.Alet. lat. 26 580. 593. dira cf. nec A 21 tempes (om. Letum Biesius. De s. mort. supra). ss.: Iraeque insidiaeque absimt et cupido. ex+uperauit (s er. 32. gramm. 861. 5S3.. 26. non aegra senectus. Et cum diluuium mersisset fluctibus orbem. nonnull.-Cyprian. 23. ccdis er.) B. Vandsbecl'. cedit B. Deucalioneas exsuperauit aquas. hexam. 32 Bs. quod recepi conl. 10] LOCI AVCTOBVM EXPILATOBVM SIMILES I Ouid. 327. Verg. corr. dub. VI 273 Ps. 133 16] gramm. 24 Nec cadit] necauit codd. furit horrida uenti Et curae insomnes Non ibi tempestas nec uis Nec Nec . *egestas (a cr. nom. 17 uaesana AB 18 ira gramm. ABCJ (sic) 9 solus nemos A 11 factontaeis A. 565. Cum Ille Pliaetlionteis flagrasset ab ignibus axis. B 15 ex*angues exsan- egra C senetus C 16 ^''^"'pcr C morbus C adit C. 583. p. '^e"'gestas 20 insomnis ct] BC. foetonteis diocallioneas C 14 Deocalioneas A. dub. 23 A B A umur B^. XV (m ? A. 246 s.) de Anthol. p. tas^ furet C 22 gelida A proina uellere 23 tend^ijt A. p. Exclususque metus pulsaeque a limine curae. d. carmin. Huc meat aut ardens Birtius.. d.

B- 37 pia A J. (|ii(Mii uiiMiin iioiiiiiH' (liciiiit. ABCJ uinii r 25 SedJ Est Baehrensius s. (cf. Inst.i Auror. Annal. 40 i dispicit ^ C 42 Ex pectus in u corr.i l(Miip(»r. — quam ABC A 37 ibid. Tur. s.. siquidem'j Laehrensitis. 1 27 per — niensum] BC. De pascha 27 ss. om.itur. I^irct lloi' 'My uiiiil iir moiic rclc(*t. 54. l. rec.] Gregor. i. -Cyprian. 39] 13. l. 1 pepullit A 44 laeuis A . (^hii (hilciiiiis |i(M" iiIm r . . corr. p. . LOCl AVCTOl^VM KXFlLATOIiVM SIMILES Tur.(Mis si(l(M'. 26] 34] cf. Parit AC foebo AC nenerandu Baehrensius (sic) ibid. arbore ibi P'**'.i ]). p. deum.it oiiiiic ikmihis. 2b\ Gregor. B II 0.• a II i- I' li . iKMiiiis. B^ fenix AC..iiiis iiicolit iiiiica PliueuiXi Uiiica.iltae Vertice. ct ol)sc(|uil riiocho miiiius iii(Mii(M.i (» iinnerL>it fi[ur<>ite c(mj)Us uii(l.o iiirii.J ibid. II 8.iter uiuo libat a(jii. sciiicl criiiiijKMis iiiKJis siii^Mil. cf.. in ToUitur ac sumnio considit •10 arboris . Pcrspiciiiis. Ter (i|u. C per singulis nubes uni 28 inrigat fsic) (x m.i j)i.i su. s. .i ruhescit.i. 861. «^iMius .i stipitc sur^cns Noii Iloc liipsuni solo lios |Mmi. 2) L\ irrigat 29 arborem A. foenix B 32 Unica sed (distinctione omissa) Ltiesius sed] si Ci. S(mI liKMis . m. miranda dubitanter Biesius satellis 34 mu**nus C 35 ^surgejis A 36 sjjdera B^ B\ corr. p. inundans consedit C 38 surgite (sic) B^.is. s.j7 L'i) S('(l loiis iii fjicdio lciiis. (juae totuin despicit uiia nenuis.i Li(Mil. p.irciis luihcrc (l(Mlit. e.. CV 51 et in edit. \est> codd. 39 sj Lact. 861. &61.nn. 21 § 57): natura cf.• II i . C'-'% corr. phil. 861. rec. s.irl)(M(Miiii pro(MM*o iiiiti. iii Ter (|uater ill. l. corr. ibid. (ap.. quae Franciu^ Burmannum) 33 Paretj sic B. edd. m. 12. B- 39 considitj codd.i iihmisiiiii hiKMlccics Ilic . Et conuersa nouos Phoebi nascentis Kxpectat radios et iubar exoriens.(. cf. 41 foebi 43 At ABC quae A A pr.k1 ortus Atque ubi Sol pepulit iulgentis limina portae Et primi eniicuit luniinis aura leuis. : I> . s.. 11 s. '<>st^. p.. Amor. 861.i(|iiis. Tiiitea (Mim priiiiuin sur<.is lucc luL^Jit. Cuin prinumi ros(». Ps.iiKla satclles ii. 31 J Ouid. 7 41 s. . arbofe ex arbof C ^de" stipite B^ 31 locus B\ s.

B. inprobat. A. foebe C 64) uu. referre C noua C 47 nec edoneae A. 637 K. p. p. phoebae A. c. iduoneae B. foebus C C 52 At que phil.) BC 49 Et Baehrensius holor A C *moriens (o C imitare A 50 posse] se post cillinee lacunam fere 3 B. . Baehrensius. 26. (Anthol. caput dei quasi cingentem' Riesius pertulit codd. rh. 46] cf. ueneranda BC nemor C pof^t hunc u. LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMILES Tur. ABCJ aidoneae cirreis 45 sagri 7> niodolamina AB A 46 luce C A. uerere B. cilleneae diftudit cyllineae diff^undit luere A^ lirae C 51 phoeuus A. B. Igniferumque caput ter uenerata 55 Atque eadem celeres etiam discriminat horas Innarrabilibus nocte dieque sonis. ex c) C — CVII p. C uocis A. rec. nom. fauces Baehrensius 48 cerreis cirrheis C adsimolare A. Phoebe. Igneferumque celeris B B 65. CVII 63. lat. litte- rarum A A putatur B 'sc. Annal. Et sola arcanis conscia. d. 26. orbem solis. Illa ter alarum repetito uerbere plaudit silet. Mus. Antistes luci nemorumque uerenda sacerdos tuis. 578. usque A medos B protulit Oceano Heinsius Atque axem totum protulit osque micans Goetzius. dub. Sed neque olor moriens imitari posse putetur 50 Nec Cylleneae fila canora lyrae. s.138 45 L a c t a n t i c a r m e n Incipit illa sacri inodulamina fundere cantus Et mira lucem uoce ciere nouam. 10 50] gramni. Baehrensius (Ann. 56 Legserus A C A 56 Inennarrabilibus i noctae die quae bl Antistis A. Quam nec aedoniae uoces nec tibia possit Musica Cirrhaeis adsimulare modis. haud scio an poeta locum sic postquam totum terrae orbem ostendit intellegi uoluerit (sic) 53 aTarum eicit B A 54 Igniferum 55 At quae 58 archanis phil. 123 150 ponendos esse putat Antistites (pr. Atque orbem in totun) propulit usque means ]\laehhjns p. quamquam Baehrensius l. assimilare er. XXXI 477. 45] Gregor. orbem] ortum uel aurum coni. ciere] A. Euphorb. 861. de Siren.) 2. quae A. Postquam Phoebus equos in aperta effudit Olympi Atque orbem totum protulit usque means.

uitam^ i3t reddiderint Maehh/us p. crit. liic()s. Grciror. si A.t'Mi|M»r:i \m\\^\i «^ijiiiciii. CVII 63 B 68 Hic ubi codd.i Tum' «ij") iiiors iibi tciicl. p. longoua AC 66 Phoonices] edd. p. 22 I27|. roddiderent A. : cf. Auson. 65 Derigit Baehrensius ce^^le^^res B B. Tur. fenicis C.i l'u^'it. uaetus A. millae C poroorit li (10 so] BC. cf. Kpist. Vindohon. soc. 7 s. 9. rec sastus (uel sartus^ B^*^. foenice codd. 4: Haec postquam mille transierit annos fatis repararet B C 62 Assuetum que A reliquid AB. iictus.ii. relinquit C 64 C Tum cubicule (J C 63 Cum morsj cod. Lact. rec. !^()1. s. (51 Tnr. readiderunl B.o (it Ac sc nMldiilrriiit. 20. edd. ^4 Li quam] Lips.4. 4. gratum 71 BC foenix B. AVCTOliVM EXPU. Diri. Et qua aniraa''^"'^ Goetziiis.iiii cclcrcs cui 1(»iil. IdO) Bachrensius ('ipsa sibi auis propter senium. coniecerat etiam Heinsius. philol.1) <• ii II ' I' li '» •' n i (• •».j h\)\ <r. p. Venus Heinsius et 67 securosque Baehrensius. Tuni 70 lii legit aerio (Jriiiuni iiulhi . rec. Phoenicis A. 717. 861. ABi'] 59 milo . 26 reddideri'"^''^ C.. Id quam A. (Vitebergens.i . corr. S()l.. fenix C auae A habuit Act. JA)Cl 4 s. m. A. ()9| Groii^or.iui:i Secret()S(iuc pctit (lcscrt:i pcr Sioubi pcr siiltus siluii rciiiotji hitet. (sic) Phoenicem Annal. 27: Namque ubi mille uias lonjjinqua retorserit aestas.. Phoen. Et sic Barthiiis: Hanc (Sc. Adsiirtiiiii ('uiii(|uc iiciiKiris (lulcc cuhilc l(tc. rec. Tur. mox ABC codd. uotustas BC. Baehrensius lucus uetus] codd. molesta fif).iuis Luhricus nlla rapax. j)li()enix (Jii:ie ex aue nonicn liahct. qua B. (iiKini nocens animans prorepere possit. rcii.. s.. Gregor.isccinli j)ctit liiiiic studid (nliciii. rc. sibi cam Hoeujftio (Peric. (uocit — hoininoni mors. rr|):ir(>t spiitiis iicr^HMitihus :m>uuim. V 329 noce'"^"'^ C proripere B.iiii iiil:ic i:iiii iiiillr perr^^rnt :imii08 . IMiociiiccs iioiiicii (lc(lit.ATOIiVM SIMILKS «18 s.i iiohitus. prorum- pere C .iiict:i rcli(juit. (sic) Phoenicen in edit. hipsiiiii t. 717) edd. Vindoh.'VJ <.iut . ]». Claudian. l.iut sublinieni uertiee piihnaMi. phil. ips. I . Leijseri. uerticae Heimius. uertice It sola B 69 Cum A Oudendorpius 70 graium A. serpens .hi:ir posti|ii.icii. 1 silua] ilhi aereo B C.^it iii Svri. Epit.

Ouid. Quos aut Pygmeae gentes aut India carpit Aut molli generat terra Sabaea sinu.. rec. socia chee C uini panacea] codd. Georg. panac\(m A. 389. Cjnnamoum C spumantis '"a''chanti hinc] codd. rec. Met. 77. Anthol. ut uiuat. Met. anonymi u. 75 Ne uiolent Neu concreta Submoueat noto nubes per inania caeli radios solis et obsit aui. Colligit binc sucos et odores diuite silua. BC 11 sepulchum A 78 sed odore''^'' 79 huic Baehrensius. sociat A. p. panacea. p. se tamen ipsa creat. turis B. tuc A. tuam. Quos legit Assyrius. 86] Ouid. gutta quae C adia^^ti^ (sic) B. 861. rec. XIII 810 LOCI AVCTOBVM EXPILAT0RV3I STMILES 73J cf. notis Heinskis rec. IX. Sangall. 78] cf. n. ABCJ 74 fabris 73 uentus 7> A claudent pandentib. nothus C. rec. purpereum B 75 congreta B BC C notus B. 83] cento ef. huc duhitanier BiesiKs auram quae A. u. rc. (cf. 88 82 mollit A terras ab ea A sabea Cin»amomum B. 216 476] saec. liic ABC ccnto Sangall. 8—10. Ouid. 85 Cinnamon binc auramque procul spirantis amomi Congerit et mixto balsama cum folio Non casiae mitis nec olentis uimen acanthi Nec turis lacrimae guttaque pinguis abest. 79—92] Gregor.: : 1 4(1 L Tmii uentos a c t a n t i c a r m e n claiidit flahris pendentibus Aeolus aera purpureum antris. eulos A. lat. 83 s ] cf. Phoen. Ouid. pigmVae l^anchaeae Heinsins cum codd. auraque (en'o Sangall. huc duhitanter Biesiiis lentus odoris A. Ps.. 87] cf.-Cyprian. ture C . Nabatliaea Leyserns tuam] codd. XV 7> 398. mortuor. 44. s.. Met. ussit aui 76 redios A. radius C obsit aui] codd. Panachaea Cpro Panchaea'^ codd. B C araps ABC 81 pigmee A. IV 123. Tur. 1823. 80 opoC. 55 (Cod. Construit inde sibi seu nidum siue sepulchrum Nam ^O perit. luuenalis commentarii uetusti ed. 77] cf. pigmaee (sic) B. XV 894. 79). 870 [olim D. bosi taui A. 17). XV 397. BaehrensiKs. De resurrect. Met. quos opulentus Arabs. eolus (' piiporeum A. s. mittis C C 85 caseae A mites A. panachea BC. His addit teneras nardi pubentis aristas Et sociam mjTrae uim. C 86 lagrimae B A 88 sociam] B. 32 II. 85] Verg. Claudian. Cramer.

uin quae supra quae A. XVI. -is est . S locum Gregorii Tur.-Cyprian. 1 eicit C Depositam A. SLMILKS D<' n s.iri. (II 4G ap. circu quaq. Schoellium l. 9 94 uersum in marg. ( uieta] Heinsius. Mus.| Lu<-. AC.4 protulit codd. AJJCJ 89 Protinusj 91 92 A exequiis AC sucus i. B minute scri- ptum euanidumqde. Gall. iH: iani d. . 10): (lesus) spirituin 9(1 1 posuit.i iii Hilar. instractis C. coiicipit i. 58. structis B. .irtiiiit ipse Clllor. sup''^''^ '(' post hunc u conplura disticha intercidisse existimat etiam Birtius p. consentit Biesius. odores datino positnm interpretatiir Birtins p. Protinus in stragis Birtius. 19. 71:. -es in jj?'o uersib.>. A\'CJ(JJ{\ Aniln-os. De ct sancto II. 14. snpra Ps.4r) A. 93 interj Tuncl Huic Klappius p. II 1176: soluitur in cinerem {cineres edd. Tuiic iiitcr coiiiiiicii<l:it ill:i odores. quiete AB.) adfert Arator. XXX 30U) . LOCl •J. 577. Claudian. incarn. 94 post 90 positis BC. cinerem A 98 soluitus (sicj A ABC (cf. W Maur. su|)r:i(|ii<' Orc (lciriiic circiiin(|iic lnicit c\sc(|uiis ii:ii'ios l:iiiti iiiiiioi'itui':i :iiiiiii:iin suis.- Cgprian. Tur. 141 d . 2 et in Vul^^: luanus tuas coniniendo spiritum nieuin ap. 802 /ingerle) Adu. V 42 t. p. 25: in tuis nianibus dcpono spirituin nuniin. (Epit. D3.y:raniiu. 10 adhihens. Sodom. Plioen. m. 97| Gregor. nom. 98] cf. 50. In l's. rh. tlaininae commendat p. 18. Protinus liuic tradit Klappius p.. an in struoto ? instructos ^l. M KXPlLATonVM spir. Tertull.ior:it ct prociil <\(' liiiiiiiic :iinl)iisliiiii soluitur ciner(is. Inst. opus. 13S Arator. Xidaliq. 861. quieta C edd. Mus. Baehrensium. A. c. 861. III SOS. VII. Aratorisi. Ps. rh. cf. in . His protiiius JJ instructoj Heinsius et Fraiicius (cf. IV 41 [45J. rec.I> •• 11 11 f V ll o (• II i r I'. II 1176) . hcpositi \)i) iicc tiiiict lidciii. add. iiiii liilcrcii coriMis cl L^'ciiit:ili ll:iiiilii:iiii iiioitc jicrcinjtt Acstli:it |i. 97 concepit Bitschelius. Pict.4 odorisj inter . Deposita fort. sed Gre(jorm< argumentum carminis liherius rcddidisse uidetur. De Sodoina 138: soluitur in cinerein^ ubi Peiperus (Cyprian. XVI. et 95 et 96 Leyserns A mortae cineres . Prax. XXXIV mobile C 90 Vitali quae A. 188. Lact. dub.nicin iii : Actlicrio(|uc Fl. 95 Interirait C 9l3 tibet A Opusc. I'r(»tiiius !i() iiistrii('t(» corpus iiiut:il)il(> iiict:! iiido \ it:irK|U(' toro siicos iiicnilua inciiiltris lo<:it. p.

Corruit is mensum XLV 315. XXXXVII 303 coactus-4C 100 afhabent cum codd. Creuerit (uel Creuit uel Crescit_^ Riesiiwi. effictam FroeJinems ihid..iesii) A. Creuerit in mensum subitus (sic Lauhmannus BaeJirensius ego legimus.£ vov y. < in (uel om. De immensum'. at emenso sopitur scripsi. lat. Tcjpa? yorjyoy xr^q g-o5o>5 . et effectum seminis iiistar habet. Creuerit inmensum subitur (sic Riesi is et Haherda. Hinc animal primum sine membris Sed fertur uermi lacteus esse Crescit. Tur.rh. p)0St 102 BaeJirensius Artemidor. s. de Jioc lo o Prolegom. et immensu>ii subito cum coipore curto i^W'^- 47 (p. ABCJ solet et 99 cineris B. Xr/J. zvMikr^ )d'(Ou': YsvvaaS-at. cf. rensius ( Miis. e. 103] recte non conferendum esse Ouid. quod cnm A(' etiam B Jiabet) in massamcineres umore co2Lctos Klappins p. PJioen.\ '(hz^j^ai tzolKi'^ cpoivixa. 1 15. 51 Post cineres consumpta suos tenuesque fauillas Sic renouare senexj natural Phoenix se Bue helerns 62 s. Quoslux in massamnocturno umore coactos BaeJirensius. rec. ovTiva asia^aXXeiv a-j^a v o|j. Venant. color. etiam Ps.] 42 Qifos iieliit ^' a c t a n t i c a r ra e n in massam cineres natnra coactos 100 Conflat. at vermi XL dies dari solen^. p. at fertur oriri. Crescit immensum. Quos deus (pro uelut. ap. Creuerit in mensuin (i. Quos uelut in massamCinyras umore coactos FroeJinems. 731 (adde Claudian. Creuit ubi. 26 uerni A. in in iustam mensuram') : sopitur Biesi s. umore Ilitsf Jielius . Gregor. ucrmis C lactibus A 103 Crescit.: tenues conicieham (vf.-Cyprian. rec. fort. rJi. p. IV xr^c. V 537 'creuerat immensum' pascha 16 'creuit in monet Riesius. 43. 861. cf. AniJiol. in more AB(\ in morte odd. lOS posf 104 posuerunt Leyserus et Klapinus. ex corrupta scriptura Phoenicis per 104] imitationem factum Gregor. 9. ScJioellium p.: Parturiente roo^o curis natura laborat Aeternam ne p^rdat auem). 229.] LOCI AVCTOnVM EXPILATORVM SIMILES 99 Tur. ly. crescit ad cf. Quos uelut in massamcineres animaorbe cosictos Birliusp. Crescit jJLSta CV 361). natura s. 14 s. 9. B. It tener in pJiil densum duratus BaeJisopitus Bibhe Jcius. ad conflat supplenerat natura iam Gryphiander. sine more Heinsiiis.) 104 teritis C colleoit B 107. Creuerit (uel Crescit in uel immensum subito cum edd. imitator Anglosaxo 234 (Grein) crescit in umbra (sc uermis. 15. mensum sopitur KlapXVI. Bursiani I 222. schius ^£ Annal. sulitus leepius ef BaeJirensius) B. iiel et) immensum subito codd. cf. Annal. Fortun. 26. f. emenso sopitur tempore teretis coUigit in certo Seque oui speciem. Mus.a. 102 Sed] Sic Ley^erus. sopitus BlaeJily s p. PVsJielius fectu (sic) A. 14 HenJier) xaoO-eioYj^. Creuit in^ pius p. 861. subitur in appar. Fast. Creuerit inmensum subito C. Et MaeJilyisp. Iti'schelii(s. rec.

113 dolorib. 111 Ambrosius ^V corr.n*st<'S. arces Leyserus 122 ar s.id cocpit llororc i:iin iuu(Mit. Quain j)cdil)us gestaiis contendit Solis ad in urbeni Inquc ara residens proniit aede sacra.itiir IMwMMiix illi niplis cst piilliihit cxuiiiis. ciiin (ih» :nl s.it. phil.i. B 115 Has uVi"" C 119 coeperit C C 121 iuuentus qui^^d^^quid 116 domos quicquid 117 patrio uel prisco Wernsdorfius C 118 Ossa quae C codd.. 861.ilc8. sabaeo cum codd. s. lOH lOf) iiiiiMc |). pin- nae AB. Motare C Didacus Couaniuias epi- scopus Sef/ohiensis ap.{ 107 Ar iH'lul Miiliiri :i<. Met. Ouid. Lact. BCJ adn.iiii protcnit efli^ncni. rec. tineae] 108 Mutare A.oiiccssiis p. 361 in l.i|Mlioii(' (|ii. edd. p. Doiicc llf) iil)i iii.. fenix 107 tene^^n^^tur C 109 rupti''^"' C pululat est om. iii iO!! Noii cihiis ii(>slr(t c. 107 s. sabeo B^.ilis liiit S(»l(Mit.i. LOCI AVCTOMVM EXPlLATOliVM SIMILES XV 372—374. iiiitc ii^iii'.i tciiciiliir. 110 Gregor. Tur. pennae C AC. rec papilionis C 105 quali Ileinsius exubiis 106 foenix B. I <j. et in orbe 110 Nec A C ouique B iniplumem cura subest desinit A A C B. urbem] Gryphiander. exuuis papilionej codd. B (' B B CV B s. pol(».is('(M'(' oihc 110 Ncc (•iii(|ii.] Ouid A — 110. illic ibus A edit.» •• II i (• r. ? nm^^r^raq. 372 ss. Annal. Mot. B^ 112 teneYi codd. . solo B\. papiliones XV AB. Goetzius p. Kuohit p:itri:is rcditura donius. Thomasium conl. recte aede C sagra -B^ B^ .i\. IikIc i'!t r<'l()riii. K. ma C corr. sine suhscriptione rec. consuetus Baehrensius. Aiito tanicii j)roprio (|uid(|iiid dc corpore rcst:it Ossa^iue uel cineres exuuiasque suas Unguiiic balsanieo niyrraque et ture soluto i'Jo Coiidit ct iu tbrinani coiii^lobat ore ])io.ilitiir iiicdiis odoribiis .itiir.1) <• II II t I' li .icu.] s. tciiiics liis cccidcrc iii Hos Ast lc. Anibrosios St(»llitcro c^iclcsti (|iii ii(Mt:irc roroH. 330 genstans C l.iiii lil):il iiipliiiiiciii cwra siihost.i .L. ortus ponit (sic) BC rec. 242) 107 uelud (' solo C taxa Thomasius (edit. prini.

intellege XXIX ((.^i (poetam jort. X 68). quali sub sidere caeli Mitia quae corio Punica grana tegunt Goetzius.diiteutiiBC (cf. insigne desuperiris alis insigne superaris C. X 786 s. Caudaque porrigitur fuluo distincta metallo. postea inseruit m. quali est scripsi. 110 prestat s. Verg. tegunt Heinsius caeli Mitia qui croceo punica grana tegit Leyserus.. VI 319. d. 127J gramm. 27 128 Flora| lleinsius. 201. rec. 586.: Baehrensius. croceum Heinsius qualis sub tegitj Leyserus. ubi B. qui (\ quem Heinsius cruceo B^. IV 607 134] s. ruente gelo uesteiii. caelo BK\ polo jB^ edd. croceo corium Goetzium sidere (^corio^ secutus.. uehementes C.nom. uestes CP^^io calathum') (ipsius papaueris') nouo 1) 129 humeros Oudendorpius corr. p. H. Qualis inest foliis quae fert agreste papauer. caeli BC edd. Haruiii BC insignit desuper irisj Schoellius. e. peplo uel tepente solo Biesius. reciius fort. Maehlyus p. Cancri] (conl. tepente polo Maehlyus edit. scripsissc).X38. C C ibi prebetque B de uerendamj Baehrensius cf. Cum 130 pandit uestes Flora rubente solo. idem in scil. qualis sub sidere Cancri Cortice cum croceo Punica grana tegit Biesius. ad 38 cipioj BC. Verg. inlata esse existimat Eitscheliu. nubem desuper acta solet. de d . flore BC (sic) flore soloj Heinsius. In cuius maculis purpura mixta rubet. tantus abundat honor. . Klappius p. (conl. BC] 128 Mirandum ibid. Alarum pennas Pingere ceu insignit desuper iris. quali est sub sidere Cancri Mitia quod coriuin punica grana tegit. qualis CV in edit. 23. LOCI AVCTORVM EXFILATORVM SIMILES Ecl. s. Hoc caput. rubente p. Puniceus Heinsiiis. Aen. 125J cf. BC quali sunt Baehrensius sidere C Baehrensius ibid. leguiit BC. B^C edd.. cf. Ouid. rh. insigne desuper ex 13 4 s. 133— 150 125 Prin- 124 auij Heinsius. Mos.J cf.: ] 44 L a c t a n t i c a r m e 11 Mirandaiii sese praestat praebetque uerendam Taiitus aui decor est. quac B. Hoc humeri pectusque decens uelamine fulget. mdenti edd. BC 361 primum' Schoellius. Fast. C 181 porregitur 5'.141) loo A\aY\im]Bitschelius 1>. 125 Principio color est. Schmidtius. Ecl. hoc ceruix summaque terga nitent. Purpureus et Burmannus Praecipuus Baehrensius Annal. Mus. 125 s. p. scripsi X 413). Mus.. Vergil. distincta| codd. 133 Auson. dub. rh. X 68. 27. C habundat pJiil. 810.[.B'^ pectusq. lulgor coiiluiiiinat uel sim. Met. sub cortice (uel uellere^ laeui Heinsius 126 Mittia C quod pumica C scripsi. alia M.] cf. uehentesi?. XVII Colum.

Tur.iiionis i)ict.iiii. iiict. quam de insiii-n. M. etiam RitscheUus. 580. edd.i Ccrnitiir ol 1-15 l'li. diih. Arquata est Baehrensius. 29. acta) Heinsius. i. Baehrensiiis ihid. cf. ('V 361 et inedit. edd. alta codd. flauo Foeboe (inter o et e punctum) (sic) C 141 Grura B B squame C mixtaque B distincta C fuluo distincta metallo Ritschelio (p. lyus p.i :\si Kt'tii.il)iiiii (juao t'cr. B Aen.ir(l. Aptaconi.iiiis. Aequataque B. p. 2.i :ilt. Lact. rec. 1 s. Sed lcuis ac uelox.: I) <• u u <' I' li o •• II i c e.il iiisi^niis (•(iniii iiiixlo uiri(l:iiil<' /iii. Iridis atram Machrh. i>. arabumq: C alis BC B 145 Magna etiam Heinsius 146 potes uolocres C auis sit B C 147 tarda] uel pigva codd. 131 inlata uidentur 142 roseus B 143 pauones B tigu- ramj codd. (de uerhis a poeta repetitis p.i(li. aura BC Maehlyus. conl.illo. iris conicieham . 1 . hiacincthos C migat (sicj B 138 lucida C Bitschelius p. rec. 580.i(. Alarum pennas tingit nitor. 811. tcL. d. toto Klappius. Aequat aq: C. parua 150 aspectus se C XXVIT. rec.il. 8()1. codd. iiitcr mi\t. iyachintos (sic) nom.i gi^niitwr nl(»s scii \'i\ :ic(|u. phil. iiiicat. snper u. N(^ii t. 137J granim.('iiiiiit'.i«i'iiiticiii tcrris Ar. dub. XXIX 201) contnlit X 38.irc (>st potest. Iliesium ad hunc iinde insignit lux nitida. notho C. noni. Phoen.inicii uolucres (iinic corpore mngiio Iiicessus pigros per graue poiidus Iniheni. Iris Baehrensius. Arquatur Klappius p.J. regali plena decore i:)0 T^ilis iii aspectu se t(Miet usijue honiinuiii. 18. 29. d.ics rosco |i.iiii col<»r... <)ii()niiii A|>l. cicdiis iiicdio uciiliiios liici(l:i liyiiciiiUios.i|iili r. 139 Aptata tur est| Oudendorpiiis. rutilo] Annal. 185 insigne B mixtis C smaragdo B 187 oculos graiuvi. summo uel nitido Mitschelius 140 Foebei B. Alarum pennas lux pingit discolor.i (lc ll:iiiiiii:i csi nililo c.iiiil iiiii4ii(*s s(|ii.iiii}^'(lo lii. 810) ex u. LOCIA VCTOR VM EXPILA TOB VM SIMILES 1 85— 147] Gregor. BC B 149 decora 10 .it.i ciispis Iiinriilcs (M-iili.i(' ruliio (listinct. oculos credas Baelirensius B.iiicin. 27 184 Tinguere ^erg.\'t \'M> All>ic. figura^C 144 fasidis arabum que B.i seii iit sii . rec. XVII noto B.i coidii:i 110 IMiochci ('nir:i rcrcrciis iiciiicis dcciis.iiii tiii^niit lioiiorc liLiiir.isi(lis iiitcr . VA piiro <_. croceo e Clandian. Baehrensins (Miis.

. p. Cui de se nasci praestitit ipse deus V Femina <seu sexu> seu mas Felix. vi. inunuure Heinsiiis 160 redit distinxii Biesius. 861. Nec praedae memor est ulla nec illa Alituum stipata choro uolat per altum Turbaque prosequitur munere laeta Sed postquam puri peruenit ad aetheris auras. Conuenit codd. pio. 163] Gregor. Hic ante BC. ss. : felix. 118. 163 s. Sat Baehrensius uet.! 146 L a c t a n t i c a r men Huc uenit Aegyptus tanti ad miracula uisus Et raram uolucrem turba salutat ouans. Contrahit in coetum sese genus omne uolantum uUa metus. sortis finisque At fortunatae uolucrem. p. principiuni. . 163—169] (sc. s. Exposit. I. momentum alia. . hinc Baelirensius. mors natalicius . libidinis nescit illecebras. filisque uolucrum BC. Georg. . BC] re^. Zeno ipsa Veronensis. l. Verg. 160 Mox redit: illa suis conditur inde locis. denique post Gregor. 3 s. 164 s. sepulcrum nidus est illi. Protinus exculpunt sacrato in marmore formam Et 155 titulo signant remque diemque nouo. . Ad B. in C 152 uolocrem B^. XVI. non ex coitu nascitur nec fauillae officio alieno nutritur . corr. Leyserus (conl. festo exsultat tumulo. sed quamuis melior s.] cf. sed Phoenix. nutrices in . sui lieres corporis cui Obitus Baebiani 57 saeculi. s. Cap. IX 125 ed. Giuliari): ipsa Phoenix) uterque sexus. Tractat. B"^ ante marmore (uix cox\) C ullns 155 coetus (' omne C Alitfi 156 prede (^ m. II 458.): Phoenix corporeos ignorat. in Ps. 2) B. alia. coitus 13 (I 1212 F Maur. quae Veneris foedera nulla LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMILES Tur. ipsa genus. . tamen cf. IV 378 (p. 151 Huc] codd. corr. 1. A Ah Leysems. dies. est siue netitrum. er. ipsa et et cineris sui factus. 164—167] Ambrosius. . cf.] Tur. B^ cor resultat C 153 sculpunt sagrato B^. lec. adhuc corporeo datum Aeterni speciem cernere In quo co- nubiis nulla necessitas. Is. . corr. 2 19. non imago. fatique uolucrem edd. colit. rec. sed de suo resurgit rogo sibi auis superstes. C 157 j^ost C 158 murere B'"'. Sexus perpetuis corporibus perit. Ouid. est sibi lib. ipsa finis. . post illa priores Is. non prior ipsa. C uolucrem] Vossius (rcctc?). unde B 161 At] conl. predae C mctus C. aegjptus er. felixque uolucrum codd. Met. ipsa onmis affectus. Gallaeis^ fortunate qnod malim finisque Verg. 861. Vossius.

Gregor. 1G9. cf. 201 et in edit. 170 aeter' C ade^^m^^pta C subscriptiones non sunt BC W .it«'r |M'ol<'s. lat.). SchoclliiC!^ \{V2 <ls c. seu inasculus neutrum Bicsius Anthol. 164 coit Bachrensius ihid. cr.-t. S61. masculus an fcmina siuc ncutrum.:> Mors IpSM illi \ (Miiis ost. it<'ruiii 1'iioenix ipst' iaiii. phil. in arcJtc(j/po codicum masculus ex mas fort. aliiis iil<'iii. prolisque uolucr(. . ()iii<l. . iiiori. homincs manifestum est cuius sit generis. s<'iii<'l (|iii \(V. mcmoria locuiionis masculus et femina Gen. ut seu mastnilus sit . . smis rst sciiipcr < rt siiiis sil)i.i ipsii siii. tili<|ii<' />'- iioliicr<'iii IIeinsi'i. Nulrix ips. utrumque Heinsius. it<'riiiii 21. 2) B 169 qde fqde partim in ras. 170 ActcriKiiii uit.h «' ji II •• I' ii i» r n i (• e.i (iui(l<'iii. 27. CVII 64 8. 2.)\ c\\ . Femina seu nias belua telix seu denique cst scu neutruni: llachrcnsius.i<l('pt. Annal. 167 prolis C i m. inuersus Marc. Gregor.i Ixiiio.) ('ii(l(*Mi<|U(' iicc ipsa cst. X 501 iati sortisqucj. Masculus incertuin seu lcmina siuc neiitruni Birtius p.i(l('iii cst. 3Ius. nam et ncscire effectum est intcruenicntc 1. p. Ftjiiiina uid. . ijfsiim iioii n-iUK-at . Mos. M. quia et ipsa nec ipsa est codd.. Tur. 3 s. hercs (^ Tur. . cixru..nii iiioiti^ .Mii scripsi.\V 170 8.s. — neiitruni Iiaec seu masiulus ost scu neutriim Femina// (punctum. scd non eadem. Aiis<mi.v <l<'iis KJH FcMiiina fflix 7>'.ATonVM SIMILhS (lian.J Acn. S(f(l iioii ('. [i\l\ cf. nppctit iinlc |>. Ciuii- riiocn. iKMiio. LOCl AVCroUVM KXPII. rh. 1-17 li. sohi cst iii inorti. seu niMitrum C. . 731. Feniina seu. eadcm de causa ordo uerhorum ap. et in edit. ul>i I)r iani rrsnrr. . IH: 101.J C sed non eademque] Bachrensius. sed non eadem (^eaeda BJ que BC. — XXIX •111 rec. iioliij^tiiH : Ut possit sihi Miisci.iliiinii. in edd. 'IVrtuli.. 7. Ihtph. 6 (Vulg. 10. Femina uel mas seu neutruni seu est..

qui etiam Phari comcit X . 1. 1. Qiiisqins ades mediique Siste subis in limina templi. de inscriptionibus carminis quales sunt in titulis eddionum Ald. 1509.[LACTANTI] CAEMEN DE PASSIONE DOMINI. . Apoth. II. me pectore serua. 9 uequi 4] Philomusus 27 s. Psj^chom. 10 Hic tibi sum requies. Celij ('Coelij L) Lactantij Firmiani pia Nenia uerbis Christi domini crucifixi beneficia sua in nus commemorantis P^.. Poecile III 228. ego qui casus hominum miseratus 5 Huc ueni Communis pacis promissae interpres et ampla culpae uenia: hic clarissima ab alto terris. <I 465 Heumannus. ap. Eeddita lux hic alma salutis imago. Epitaph. JEgn. Lactantij Firmiani carniina de Passione Domini X. 1466. Venet. 1511.) acerbos] Prudent. Aduers. acerbos. Frolegom. Mart. Ille me conde animo. Paulin. Yexillumque dei signum et memorabile fati. Aen. 9 fari Egn.. p. V B^ cf. 448. locum Philomusi (in Prolegoin. redemptio uera. 1511. B^B^^B^: editiones Basileenses aa. II 238. L. Lactatii Firiniani de passioe domini carme heroicu V. LACTANTII FIRMIANI CAKMEN l>e passione Domini Egn . 1] LOCI AVCTORVM SIMILESVE X 5. et a. Ald. Celii Lactatii Firmiani pia Nenia vbis crucifixi P^.: Egnatius in Lactantii editione Aldina a. V: editio Vindobonensis a. 1 s. Prolegom. et cett. Verg. V 154. parum insontemque tuo pro crimine passum Respice me. s. 1. 1515. Fortunat.) 7 rerris (sic) Ald. Te propter uitamque tuam sum uirginis aluum Ingressus. Lactantii firmiani carmina de passione domini Ald. nec requicm terrarum in finibus usquam X: editio s. 2 })arum| ^radum conl. 6 culpa P* 3 pectorej A^ in pectore Ald. Aldum 1502. 1513. Petricord. Christi 1 . uia recta. uol. xilluml Pradent. L. (cf.: Poetae christiani ueteres.J — Pliiloniusus. sed cf. eadem inscriptio in B^ (qiiae tamen Lanctantij hahet) B^B^L. 12. P^P"^: editiones Ascensii Parisinae aa. L: editio Lipsiensis a. 1505. 1. Vit. IV 599. Venant. 1509. 248. probat Bartliius. nisi quod beneficia post commemorantis ponunt. . carm. 1515. sum factus homo atque horrentia passus Funera.

Aen. nunc uero desertum extrema secutum Supplicia et dulci procul a genetrice leuatum LOCI AV( TOJRV^I SIMILESVE iu 25 Impia Hiorusalem] Elegia Hierusalem Vorg. 21.i cuhih!.iiiii(ts llcnxlis 'JO rci. sed Egn.. s casu non est expressum. Monacense.i(| liiiiii.i. loetabilibus B^L 29 uelis Fabricius distinguete (sic) Ald.it is. Finge Ascensius (P^p-^B^B'-B^L). V Egn. fort. consilia insidiasuo mci(|uo nctanduin Collig"c Saiii»"uinis innocui prctium ot siiuulata clicntis 85 Oscula ot insultus ot saeuae iurgia turbae. V 779.iiu.ic. insidiasque Fabricius 34 et promptas*) & promptas & Ald.i saliihrihiis iipcrtii . egens Ald. est in exemplari Gottingensi 38 an uere ? sequutum Ald. lii(l<ii> iloiiKlii |>riui. om.ilciii. — exercita curis] Aeii..\<'rcil. Monacense. & fort. insidijsue P^B^B^B^L.ihi(lis c. IMwiriis |triiu(>s rc^'i(Uiihus .. Ald. c\lrciii. Nunc me. doctrinae iungens Ascensiiis (P'-B^B^B^L) 2b rabnlis 27 letabilibus P^. 17. s)'(l iil)i(|U(> iiiilii niiiias iii ot uhi(|U(* iii:iLr.irciili: priiiiiiiii llh iiiilii iii jiis. Ascensius (P^P^^B^B^^B^L). Verbera praetorea et promptas ad crimina linguas Figv animo et testes et caoci infanda Pilati ludicia ing^entcnuiue humeros et fossa preinentom Terga cruc(?m atque graues horrenda ad funera gressus. V 17 augustis 21 sequutus AJd.! (Icdit hnitii iiKMMiii Arithi Iii . recte 36 et om. siiliihri IMuriuiu (loctriiuic iiiiiiiicfciis luinicula (juuro 20 Iiupi. insidisue (sic) P^.c'('iis . 55. si(|iic Latius ipso ncliin distingfiicrc 30 Iro pcr omnos iuuet gomitus mocuiu ct sontiro doloros. doctrina iniuuijfens Ascensius (P^).i. Ascensius (P^) Egn.i socutus.irtu soci. sequuntu (sic) V 39 leuatam V X X V V X V X X V X . exempl. 26 et caeca furore] Verg. ex 36) liuijua Ald. H 244: Philomusus 13 et add. (alt.) 9.i curi. 47. 24 doctrinae iniungensj Ald.'iIi.. Prolegom.{\i IiiutMii.'ii(> iir^tru^^-iis iciiiiii.1 III i 11 i.i. 33. exempl.'i hihoicH. primentem V 37 gres Ald. V 22 agensj Ascensiits (P^^B^B^^B^L). r.iiii iiKiiiilis ct rciuiii iiircriiir.. V Egn.I ) I' |i a N N I M II • I > . 13. stiKliuui pr(il>il. sus casu non est expressum.iii.i llicnis. sicque B^ 31 insidiasuej Ald. rcli(|U(»s(|ii(^ roiicrsiis ips.i |i. s('iu|>cr sciii|tcr i^t r^iupciicm Sciiipcr liic\>iii. 58. I . t^cf. Egn.iiiiriistis pr<i('S(*|iihiis iiixi licrh.s Iiiuidiae lusoiiti lii sa(Miis((Uc odiis ct cacca aiisa fiiroro ost ])ociiis lctalihus criicntain ({uao si cruco tcrrihili luortciii iiiilii ((uacr(!ro.'i iii tcrris la lltis|iili. 61. hIiiijic . Ald.i(M|ii(' riicic iiilcr |t. 62. est in exemplari Gottingensi 35 Fige] Ald.-iiii lu(l.

Prolegom. cerne inde fluorem Sanguineum fossosque pedes artusque cruentos. (cf. Aen. P^B^JB^^B^L 48 lateris] L^et e coniect. Prolegom. p. concretos] Verg. arentem suspice linguam Fellc uenenatam et pallentes funere uultus. Aen. 40. pietas et mente iuuabit meorum. Corporis innumeros memorans animique dolores. sectare meae uestigia uitae Ipsaque supplicia inspiciens mortemque seueram. tibi Haec monumenta qua 60 -fides Debita Surget. (cf. efficient orbis amicos Auertent sensus fugiente decoris ab umbra ne spe captatus inani Mobilis occiduis fortunae fidere rebus Auseris aut uitae sperare fugacibus annis. Flecte genu lignumque crucis uenerabile adora Flebilis. uenerahile] 'Orientius' De trinit. SIMILESVE 40 s. (I) ad crucifixum 7 s. gratia digna laborum in si quando animo tibi forte erunt uerae stimuli uirtutis eruntque clipei. Aen. Hostis in insidias quibus acer in omni labilis Tutus 65 eris uictorque feres certamine palmam. . lignumque Flehilis eicit Fabricius 53 numquam non Barthius. III 434. crines s. Compressos speculare oculos et luce carentes Afflictasque genas. De passione Christi 38 s. . 66 Nunamicus V Riuinus. msce aduersa Voluere.) luce carentes] Philomusus 17. 66 spe n AVCTORVM — — . capratus P^ 67 sidere X 68 Ausis V . ut uid. 50] Cantalicius. Fabricius. 59 si qua fides animo] Verg. Cerne manus clauis fiixas tractosque lacertos 50 Atque ingens lateris uulnus.) 44] Zavenzonius. lateri cett.j Cantalicius. . 49. inani] Verg.. P^ 46 funere] 40 enl an P^ accipo V 45 suscipe /> funera. Ald. Contemplat. Excusat. Prolegom. Fahricius 59 forte] hibebit Iliuinus 57 inuigihite P2 5(S monimenta Egn. ad lignum uirg. Mariam in die passionis Christi 7 (cf. Aduers. — dani P^^Ji^L Betuleius captatas fugacius X. 45 Undique diua pluens uiuum super ora cruorem. XI 49. LOCI 277. si si pati et propriae inuigilare saluti.). ferre priores 64 monimenta Egn. . innocuo terramque cruore madentem 56 Ore petens humili lacrimis suff"unde subortis Et me nonnumquam deuoto in corde meosque Fer monitus. ante Fahricium 50 s.150 40 fL a c t a n t ]] carmen lustra: Yertice ad usqiie pedes me en aspice crines Sangiiine concretos et sanguinolenta sub ipsis Colla comis spinisque caput crudelibus haustum. tuos si Haec monumenta Mundani. X V Eg7i. 1467 52 perfuiuh. 42 s.

Cathem. pascli. •!<) 75 s.iiiil Vcr<r. tWi priores (piincto post auras 70 posito) nuno B^W^B^L \ 70 cxiitam V 71 iiisus expolicni Hcionatinus j). ina^Mia i>niiiciii cxiit. . aulaj Vcr^r. AVCTOJiVM SIMIJ. s.KSVE I 150. aiiiinain tiiiic r('iiocal>ii ad aiiras laliorciii. cxtollcns . (jcurir.>nore. 72 cxiuUcnt] Jhirthms.niabii iii IV 00.'dinc pas^-ent] Sedul.iti:i siihliincs dci. lA aulc(.-iiM-iilii rxiiliMii |i:ilii. Acn. . 234 X . .9. Ps. 78—80] IMiilomusus 80 rc».iiictoniin iiisjiicicns l)catus aoicniac rc^ii. IX \\X\). 74 pratiiiuc liarthiiis conl.inim.icis in ainociia 80 rcrpctuo lclix mccuni aula. ] 'f[ S(mI i<* iiiiiiiiiiiii i't sic islu (NkIiici iiiiliiilrin 70 S.i An^'clicos tunc laota choros aciesqiio S. rnrj)urcani .I> •• |i a s s i <» II (• I» I» III i II i. XXIIJ (XXII) 2 et rrudcnt. rclicto 75 IMirpiircain (loiicc posl iiltiina iata Corporc (ir. L()(l oann. VIII 41 77 ih'\ IHuimis.il)ii p.i)' inrlinris ct iiotii aiiiun' Orliis o|K\s ri'riim(|iit« iisiis pridnifn Mdriliiis Spi' cxiollciit iiiliT sacris iiuciias Iniiii iiita(M|ii(' licatac iliiriis tc iiirc idiicliiint ('ai>l(\sii |iacii<|iic iliilcciJiiM' paHcuMit.

.

CAI':LI I'IRM1ANI LACTANri LIBRORVM rKIIDrrORVM FRAIiMMNTA ET VErERA 1)E EO TESTIMONIA.L. .

.

§ 104: Galli a candore corporis nuncupati sunt: yaXa enim graece lac dicitur. n l<r(nf i/iinis ( . cum ait de iis: 'tum lactea colla . cum posset dicere 'candida'. . quidam) Auro innectuntur\ sic eos appellat. Lactantii (uel potius Hieronijmi) usus . in cpisf. Isidorus. (\niiin(iil. (ialatas VII fx}. 125 8 Sibylla] Orac. p. l^nctantii nostri de quae in tertio ad natus sit Probum uolumine hac geute opiet Sibylla sic uerba ponemus. hinc utique Qalati^a prouincia. 68: Graecis admixti primuiu Gallograeci. Galli inquit antiquitus a can- dore corporis Galatae nuncupabantur eos appellat. die EntstehungsverJidltnisse cf. libro cuin do geiitiuni proprietatibus disputarem. IX 2.mknta. . est VIII 660 Orig. 509. 40).I. (td (idhil. . . nunc ex antiquo Gallorum nomine Galatae nuncupantur (idem XIV 3. Galatae V 340 9 poeta] Verg. cf.'> ]'((ll. in quam Galli aliquando uenientes ciim Graecis se miscuerunt. unde et Vergilius fSibylla codd. 10 quod significare uoluit poeta. de epistulis ad Prohiim . I. . Sihyll.): Quod in ot iii ]»rinio Commentarioruni nd uidetur. III loco 485. s. cum ait: 'tum lactea colla Auro innectuntur'. nec mirum si hoc ille de Galatis dixerit et occi15 dentales populos tantis in medio terrarum spatiis praetermissis in Orientis plaga consedisse memorarit. '' nunc (]uo secundo reddendum sint Galatae Uel unde transierint . intactum (|ui roliqiKMiun. post Galatia nominata est. et cum constet Orientis contra Graeciae examina ad Occidentis ultima peruenisse. II prdif/i/. TJeher s. r\\]\A hiiuioia M MiMIAM LA( TANTI PKnnnoKNM kka(. I. der Prosaschriften des Lact. I KX Knsrvijs ad nioiJVM. Aen. 599. unde primum ea regio Gallograecia.

: Firmianus ad Probum de metris comoediarum sic dicit: nam quod de metris comoediarum requisisti. XXVI) nsus ef^t Osannus. IV (1875) p. inperitiam Scripturarum. 19. 293 adn. Art. rursus in exitu fabularum quadratos. VI r^fjd. hinc putantur metro carere Mensuram esse in fabulis nec lege ulla contineri. 78. VI z. phil. 1.. quae trimetris uersibus constat. tamen plerumque fiunt uiginti aut amplius syllabarum. 2 K. dedi ex recensione Keilii. IV . epist. 7 — 5^. sed idem quadrati cum sedecim syllabis constare debeant. (1889) p. societ.o. qui appellantur quadrati. haec per medios actus uarie. Gr. 366 s. Act. griecli. II (1839) p. id est uel semipede adiecto uel integro pede iambo uel sesquipede. in metra Terent. ad Galat. 22 K. 556. Terentii et Plauti et ceterorum comicorum et tragicorum ^ ^^ ^'' 20 — dicunt Cicero Scaurus Firmianus eqs. Lat. gramm. Lips. ^5 Hieronymus. 139 acln. 1. quod . III.. n c t a ii t i TtufinHf^. nostri enim ueteris comoediae scriptores in modulandis fabulis sequi maluerunt. II c. Hermes u. GL. XXIV appar. deinde longissimos id est tetrametros subdiderunt.. in consequentibus deinceps uariauerunt: modo enim trimetros. crit. et ego scio plurimos existimare Terentianas uel maxime fabulas metrum non habere comoediae Graecae. II 3 cf. id est Menandri Philemonos Diphili et ceterorum. quo etiam Mariiis Victorinus. In (VII 450 I)): multi per . 156 ^' i 1" 1" i a n i L 11. (cf. rom. Leo. Comment. . Eupolin Cratinum Aristophanem. cuius cf. « EX EPISTVLIS AD DEMETRIANVM. prologos igitur et primarum scaenarum actiones trimetris conprehenderunt. de hoe Lactantii loco. Beitr. **. Litteraturgesch. Hensius. modo addito quadrante uel semisse posuerunt. Keilius p. quales diximus in secunda scaena. Commcnt.

(»clau(>| coni. Fatr. }>.rcerptonim ecclcsiasticorum Amhrofol. Sitp.s cohI. Lat. misseratio cod. Ital. cod. motus <animi> ut adfectus a deo ab hominis existunt conditi et naturae Inimanae sunt insiti. libido cupiditas. (•/'. I\ . Heijferscheidius. Sup.M(irliitnnrns) sn bstantiaiu r(>rcrri ororc cnni ik-I .:ici.'J. tmtnn Vvh I\ntstiliini<isi'rrh. utiliter et salubriter per eos ordinate et rationabiliter fragmentiun (aut ejristidanon aut lihrorum ad Asclepiadem) primus edidit 2Iuratorius. dicit .'! HnKm dr mr. (|uibus contra gentes scripsit fortissinie. liliiiiii iilltTo 1I ii. et Ueh. 60 i)i >//<7yy/.^ t 11 l:i rii ni lihro s:ic|ic I lacit. I.i\iiiic i 7 (I :'t^ f E): VX apostolus I.pisL L\\\l\' ({iiac iii. p. 1891. 2()''. Entstehutigsverh. VIII— IX).^. inserti cod. affectus hii cod. sancti ct oiiinino (oinnino luibiico om. 126 s.nl to|). |)rae('i|)it: l-^. cl bona 11 sniil rcrniciilcs. Bihlioth. \ '17 cl Fi 1)11 iii iiu s i II Dcliiiio :i<l l>r iiirl n :iimi 111 ('|ii . Amhrosiana enthaltene Fragtnent des Lactantius De tnotihus atnmi. add. letitia cod. inl /. ciipiditas scripsi.i lc nente s. 19 Spes addidi der 20 hodiu cod. : lactantiiis de inotibus laetitia lii aiiinii iu. Fraf/nioif II m codicis e. \'iill(iisin. 849. cf.1 i li 1° •> r ti III |) I' I il I I II r II 111 I I ii ^ iti < II t n.i(l (ins in libiTs suis c|)istiilis f)!' iiicl ri:i- nnni s]»iiitus iicirat. admiratio. deo scripsi. Y. Muratorius 23 cod. III (1740) p. 36. ioii iitrinsniilii (|U0 pcrsonac snb cins noniinc jiotest <|uis int(n'(li('or(^ nc lcgani 1 nstitut nin cins lil^ros. (luia superior seiitentia (letestan(hi est? 15 INCERTAE SEDIS FRAGMENTA. . iiel niiseratio. . domino cod. (sacc. editoris dispu- tationes Ueher das in deni patristischen Excerptencodex F.i ]'i.iri.AAA.itroin ncl liliuin ct sanctificationcni (lcnionstr. Eeidelh. 60. Antiqiiitat.scrij^tinn (Si^esy t\moi\ ira •20 anior odiuin. insiti scripsi. Ilifnnn/nni. d. zelus initio tristitia. accuratius II p. iKJscninl iioiii i s|iiiiliiiii saiictiini Sii)-|M' |i:iti'cii). siani (olim Bohioisis) F.iii- oinni. aniiiii 21 zelus admiratio in marg. concupisceiitia cod. Ital. ad cod.

cf. XXXI. ut sit ipsa etiam conuecta: quod difficile in exemplaribus inuenitur. Codcx Floriacensis plenioris 'Seruii' ad Verg. 5 etna cod. Muratorius malim futurum Muratorius 4 possiti cod. intra fines proprios coartati... II. coortati cod. 19 etiam in Monacensi 351. extat praefatio anonymi in codd. T. Seruiani: dicit etiam quidani commentarius (^Firmiani add. 4 dicit Thilo): et caeli conuexa (sc. hoc malam partem declinantes. fjXk'\)OLC. oracida Sihyllina pracfat. In llzach p. sed etiam D. accipe cod. Nostra quoque memoria Lactantius de GL. JDe metris inquit et fort. sed 'conuecta' legendum. Orac. Corp. 20 Y£V6{JL3VCC. Otto. <I>tp{JLLavoc. corr. Alex. 159. d. I p. . 64 — 00: 100 'sGic. Mutinensis IIT.: metris pentameter 10 tetrameter. SihyJl. afiuentes scripsi. sit eqs. VI 200. Clem. est in metas uero suas afluentes. Alexander. p.p|j. Tliilo Floriacensem secutus) conuecta legendum ut Ueb.vziou too po^ixoi-y^') continet. Apolog. IIP p. de aetate huius prologi cf. est a deo perpetuam accipere namque animi motus bona parte positi. 7 miscellaneus <l>'. ex epistulis frg. cf. VII.) Anonymiis. XCVI 6 et Scorialensi cod. -tur) non xonuexa'. 11 K. gr. Allecto^ per 15 auras] Firmianus commentator (cod. . 2 deo scripsi. cd. Dindorfius.[ioX>ai>v inde a p. domino cocl. Aen. ^lkoory^rjQ 7:p6? To 6. Entsteliungsverh. corr. Vindobonensi Mst. Victorimts. uitia et iniquitates existunt et aeternas poenas pariunt. hoc in praesenti uirtutes iextra et in futuro 5 aeterna praemia parant. . :rpoX£"/d'£VTO^ toivdv. 127 (VIII spurium. codd. edit.'. de lioc frg. II VII.to\ c'..158 F i r m i a 11 i L a c t a n t i regendos liomo uirtutes bonas per quas hi in uiriliter agendo exercere posset: uitam iuste bonas meruisset. edit . ad Prohum. VII 543 (II p. odx a9-a6(j. VI. 3 hii cod.avo5 XotxTc/. TUOVi^^jLarj'. affluentes cod. et de hexametro.aaTO:.axov Sihyll. 7. I 7. cf. 7CaL ISpSDC KaTUlTCoXioD £V ISiotg alojviov r^[xa)v tov Xp^. 106.

Rzachius.. 18 (frg. ot |iiv auToo hxfjwrj^ A'nov(o(. SibyU. 37 uol. iva oe toOto 'pa(- VYjTat. Sibi/U.a'. («iv 71 — 78 akojirj.xy^c scViY-rj^t.ov fj. ^A [j. 'ftov?^ tV. Y^[J.ta ooxst 0!) (j. 1 59 ta tV]v elfjyjjjivx tal. s'1.[j'/ = {. 24 etiam SibijU. !j.VYj|j." T(bv Xe/iKvT^ov (j. 7r(jo. d-z. uidetur anonymus neglegenter hoc loco posuisse. I 7 Ez.£Y£^'^ ^ aYevYjTO!.c £7rt7rvota STreTraDTO '/j 7r(:>o'f YjTtoo*. zr^q oXo-^iaq codd. 7r£7:o'lY^X£V YjSe aeXY^vYjV oopavov Y^eXtov 6? [iovoj. Klaros.a '(ri[j oTrdvta Tt[j. TravDTrefjTaToc. 7 voo-Jai Pzachius 16 ex. (19 = 23—25] ev Lact.vYj(j/r|. J. = «/oo^av iltp')^- Tovos Tov TfjOTTov . Lact. 430 ss) ad p. 20—22 = frg. 'S7rdpyo)v. p.'. u.ov£»)3'6VTo. 158. ysviTrc StadtmueUerus .ts fjLopcf-T. (j. dxpdTYjTO..uto? cum Lact. Dionysius p.7. 24 olz~r^o'Xz alia (cf.? — 22] ts t-j-ov uel 'i\i. eaTt t£ xat daTepac xap7ro'f6pov ^atdv t£ xat uSaTo^ ot§[xaTa tovtod. 1 6.T.pT?)fjtav ToO 7:[vO(j.it Rzachium ad SihyU. ItpMXXott.r^ojv Pzachius (secutus Alexandrum II p.£:ret o'Jv Tot 7:ac/ Y^jJ. cler Orac. 'j7r£(v[j.P')XX'.£t? T(J)V £ 0) V 7r TT £ 0')V £X KOV X0(J. suxaTa^f f>6vYjTd eoTt -.Yj l'. a. Bureschium. III 27) a-jydc codd. M.. dXXd \>£o. 1879 85 adn. a.Xs7^8.. — fxopcpfj? II 11.iv £')f>taxo|j. azc/. III 3— 5) 1—3. £'jXt^£ tpuatv 7rdvT(ov. Progr.ovo:. 421 ss. oovatd). 14 s.y^ ^(oCovtojv tyjv 7r'!oTtv z'q ty-' y/^^ji- petav aoTYj ToT) [ieT(>oo afjYorefvav eyet atT'^a oe Ttbv y] Tayf)Yfid'f (ov Tj(j. ad 2 gentil. Tydio Mommsenus. Inst. SibyU. frg.rjc..axo^.-) 6 IIXdT(ov (jXe^j^a^ ^'f ^> ^^'^^ xaTocji^o^aooat 7roXXd xat (xeYaXa z: [jd^\i. 20 6. 15] Neitmannus apud '^nihil eiusmodi apud Lactantium. 25 o-.£vo)V.r>Kjc.rv. voooOti to)v 'KXXV^voiV -. 'JtTrtOTov OTt^M 'KXXaoi '» s^T^vdyihiOav. OLWa xat 10 (oc TrdvTtov kov TTty(ov o') [j. a7.*(j oaa §ovaTov 7ra[ja\)-Y|ao[j.a X6yoo "jfdp T'() d^rat^sOTOJV Yevo[j.t'3^£VT(0V £V 'PoJ(J..y^5£V etooTe? (ov XeYOoatv.1 i I) r »' I II III p <• r <1 i I o r ii iii t' r ii ^ iii r ii f u.ovov (o. Y^veTr. quae alihi aferre in animo hahuerit: fons enim huius partis est 'lustinus' cohort. 90 — 159. Perieyet. (j. 1889. t£ atJToc S^iaTYjpt^^ TU^rov p^op^fYjg (xspo^rcov •25 — a^jToc. Inst. C. d xat i. oo ty. = — sIootsc 6. p. Xi-^o^jiji^ -r^'^ II p. Tcsf^i f^jc af4-»TjT0») ^Aif^^ 7:af-»4{Kr^xs xai y) aX^^tav TrXavYj. III 27) srrjp-. V cum Lact. aU^ codd. Sibyll. II p. Pzachius. xal ^Xcottyj. tfjc 'IvXX7|V'. ptOTOto. Francof. avopoc 7rafve4o|j.. o.» Castalio. va Xtaxa eoTr^piOTa Tot. xTtaTYjc.af £4'^YYjaaT0 to'1vdv zz[ji to'j dvdpyo!) »V£o6 TdS£' (j [i £'I^ 20 O-^o^^ o^ [j. 122 Otto^: 's'^c/.Y.'f t^a-^dvTOiv C>')[J/(j toO d(j.

\Q() L £i(jTj7t=v r) a c t a n t i f r a g m e 11 1 a.a^ UTCODpdviOV TOV avDpCOTtOV £5Y^|X'. an ut Lactantiana anonymus ta». iac^. m Lactantio. Tiatpo? ^lvo?^ •^lvov- Hartelius .o6pYr^a£V. dederit Trpo^YtvovToc'. ei Sihyll.v 7:poa7'lvovTaL Tj xa\)-o £% Twv T£aaa(jwv aToiyEiwv £vavTia)v ovtcov aXX'rjXotg %at tov 7tOG[JLOV V. TipoYivovtai Bzachius. co(?(?.=vot Eic GdrjTta (jic..) Kazohc) Yivovtai codd. 1 — 3] duhium utnim ut sua Alexander. tCoc. e. ysvetj? (i. oTiEfj X7aVj aov£(jy/v{j.

d. passim et Firmianus rethor qui cod. lihri. acefalum Beg. IX flauio cod. Benedictin generis monachis) ubi bibliotheca celebris omnis generis scriptis codicibus et praesertim membranaceis.ic(». Paris. quos diligenter magna cura cum Priores ex Poelgeestana stirpe ostendit.. Cas. VIII— IX). odyporieum de Cas. tum Gerardus raros Abbas undecunque conquisiuerant.' et — Africa om.. detrimento. quos dum ad me cogitat editioni destinandos mittere : De his cf. 311: (Egmondano coenobio longe uetustissimo. e quibus alii. Lactantii Fir- Hieronymus ^ miani epistolarum libros duos. unum] uno Par. m. Lact.t AiVicae et liodoeporicuin Alrica liexanietris scriptum uersibus et aliuin libruni et (lui Gramniaticus I'» pulclierriimim De ir:i dci et Institutionum Diuinarum aduersus operis. Ad Asclepiadem libros Ad Probum epistularum duos. Verc. Nonv. d. oeiites liliros septeni et £mo|r/^v eiusdem libnnn uiiuni axe^faXov.\ KTMKA DK LACTANTK» TKSTIMoMA locis (|iii iti (('\(-('|)lis :i{»|>:ii'al ii (-oiiiiiD-iiiiiiMnliin '.. uiium. ENIMrN epistulas Veron.ibcinus eius Syni])osiuni. lat. et libruin Uch. fauio Reginensis 2077 (saec. ANAKE<I>Xii 12 AI10KE<^AA^ Par. quorum meminit nominatim D. cum Reg. nil... 123 Ueb. I. cf. . X). magno literariae Keipub.. libros das Leboi 1 stchimffscerh. VIII) Veronensis XXII 20 (saec VIII) 6 habenius quid significet demonstratnm est Ueb.' oiiyporioum in ras. 10 EIUTOMIN lil»ruMi Cas. Veron. 1460 saer. 90 7 odaepori. -^ Dc persecutionc de hoc cap. nirroni/n/ns. acquis. o)> cuius nicdiciiiiilibus ufrsu con- cxtaiit Niconicdiac ilictoricani docuit ac pcnuri:i ad scribenduni discipuloruni se contulit. p. Batavia (158S) p. ss. (Jraecani uidelicct cinitateni li. fabio Vercellensis 183 (saec. p. et Testium. Casinensis 294 (saec. 11 XXVII. Lactaiitius Dr lur. hodoepori("ii de Par. ME<I>ATi> Verc cf. EniTOMUN in libro Par. ad Lactantii Hadrianus lunius. 1 Verc. Indicem Expilatorum 2. Ehitdei^ Lact. interiisse auctores dolet mihi intra quindecim proximos annos. L\\\: Dc Finiiiaiins (| ii i ct Anu>l»ii (lis(-i|iiilii< siil» I)i(»('l('ti:iii(» priiicipe acritus cum Flauio positi •'» m:niiiiia(. quod adulescentulus usque Niconiediani inscribitur scripsi. Entstehungsverh.' ENIAAFI Veron.

=. sed adeo in 20 diuit omnium suo tempore • bac uita pauper. cd. Hicronymus. VT. suspicio. Ad Denietria- nuni auditoreni epistularum libros duos. Vet(M-a Ad Seueruni suuin epistularuiii libroy duos. VTIT II.^ fad a. Ahr. cod. 18 quorum ut plerumque etiam necessariis (20) om. Donilni c. uir (juorum Crispum Lactantius erueloquentissimus. epistularum libros duos d. si legere uolueris. in cucullos piperis lucra concisus. Epifoma Chroniron pass. 1. de Seuero testim. Hicro}! jinnis. qui De irn ((uoque uolumina condidit: quos r(»nis iii Septem libros totidemque discipulus et opificio dei duo Cice2. IV. TJeh. 1001 ross. min. prospera fama catlebat egit. stantinus filius filii Chroitic. ut sed adeo uitn ' plerumque etiam necessariis indiguerit. dinlogorum eis s-txo(j//jV reperies. Antonius Houaeus religioni operatus. 2 fI^fK2) p. uir doctus. (|ui Constantini postea a patre interfectus illic est. repperit a ille bibliotapho quopiam inuo- librorum plagiario sublatos: atque ita disperiit iii tliesaurus. cocld. sacc. Sfdmw V. 44!): Crispus et Constantinus filius Constantini et sorore Constan- Licinius tini adulescens Licinii Augusti ex Caesares appellantur. ^rlHH : Crispus et Con- Constantini et Licinius adulescens Licini Augusti Constantini ex sorore nepos Caesares appellantur.H)2 (luiittuor. Chron. ir. Vaticanus saec indiguerit. et Rnfino uol. qui postea Abbam Absternacensem (iibus sMcrifici. ad eundem De opificio dei uel formatione boniinis librum filii unum. Ad Seuerum — suum cf. VIT. Ej)isi. post 'Prospcr Tiro fAqtHtanufi). ab haereet queni 1 s. . — indiguerit VI 111. TjXX •> (I 427 J)j: Aduersus gentes Arnobius edidit eius Lactantius. Mommscn. bic exin s trema senectute magister Caesaris Crispi Gallia fuit. ad <(. Entstehungsverh.j. filii I fasc. 123 ndn. cum deterior. oni. sed cf. litteris quorum lo Crispum Lactantius Latinis tempore eloquentissimus. CCLXXXIX. erudiuit uir in linc omnium suo pauper. p. Herdingius.

\)M'('t:ttiiiis lcni- Siilciii . iudiii/iiiidiiin scripta est s))iritualiter ut disserimus. I {\i\ l\. .i confessio i<.. .'I •• r. ad Hieroiii/nunn. i/l f'(i/): <'st (lico (lc mystorio scd ct i\v trinitatis. ( 'ininiicnl . (i addeniium VI..\ .ii('iis cl iiiirciiiii r. dc rci^romissioiplnts (»t fuliiroriini. mliUnilmii \ . Latinorum Victorini ad Iiist.im :iccii)imiis. ccclesiasticis ct (l(»«. ad. :ip|M>llinit. .\ /. a <• t ji M t i • I I' f« 1 i III u II i 11.\ .j l>}: N('(|iit' iMiiiii linl. tibi. iiittiti iiostforiiiii priiccipuc Lii c I Tcrtiiliiiiiii 1 1 lihcr (|iti iiiscrihit iir iioliiniiMi |)c spc tidclitiin ii ii t liistitii- tioiiiiiii sc|)ti!iiiini il |i(illicct iir. in Isinmii \ \ III jintrl. I/ 1(1 i rnni Noii 1/ ni II s. Hicroii .xtii iii i'.il)iiliis. ni rpist. liist 17/ l'/. iuxta litter. II c. 11 ff mn i/ iif /1 s. Hicronijini Epist. VII :J4.. iiliis ciiitis roct.niiatibus d(> rcsuncctioiie scilicet dc iiiiiniiiriiiii liumana<' carnis statu. 11* .iti(^ scientiac. quo ut et fastitiium generet lengitudo et si qua breuia sunt.j. 1.tntii onibus contraire. Vll. od Ephes. Damasns. (|ii:is illi Os^^tsfitoTS'.\ I 7 (V t. multorum ueterum 'rcrtulli:ini uidebimur opiuiL:ict. IV (VJI puto ()2S et K): Firmianus noster librum De eloquenti irne ira dei docto legerit.iior. > i^ciiiiiiiitiini (|iiiMi i'i dc ciicio ct ct ('. XXXV quia et 1 (I 157 B): Fateor quippe dederas libros eos quos mihi iam pridera libenter Lactantii plurimae tenduntur legenti ideo non ad lego. pariter ei sermone conscripsit. .i Apocalypsis loaiinis: ost. (iuoiikmIo sit debeant accip ((uani s (|Uii ratioiic iiit(dlcLi-ciid. epistulae et raro eius usque mille spatia uersuum tit de nostro dogiuate disputant.„ ijin iis. satis quem qui ad iiitellectum abundeque posse suflicere. iil. ('unniniil. si 1:. •2r> Kpisl. Conniirnl.nli.

28 qui s. aduersario respondentem nunc libet. Dc uir. 1888 89. . Ueh. nunc agere proponere. p. conposuit uolumen cf. VIII praefat. . Seueris de Rossi. et XL XLVIII 13 (I 220 : . JSntstehungs2 "non patcci codd. ad Probum Damasus spectare uid. epistularum de his scribuntur libri. quasi quidam fluuius eloquentiae Tullianae. didicimus plura esse uidelicet genera dicendi et inter cetera aliud esse YopivacjTawc : in priori uagam haec esse disputationem illa . IV. cf. de nietris et regiodisputantia. Comment. cf. in defensione 20 suoriini) . LVIIJ K) (I 324 B): Lactaiitius. Epist. 47 s. 15 flumen eloquentiae et concinnas declamationes desidelegant Tullium nostros rant. . .) : in Isaiam l. B. lii in Hispauia oiti. . Epist. Bullettino di archeologia cristiana. aliud 5oY|iatix(Jb. CXI: ad Acilius Seuerus iii Hi5 de genere Seueri quem Lactaiitii duo . scr. ^n autem a])ertn frons ci ut ita dicaiu ing(Minitas nocessaria est . Tertullianum Hilariuni. aliud sequenti . Rom. utinam tam nostra adtirmare potuisset quam facile aliena destruxit 10 X. Quintilianum Gallionem Gabinianum. jg4 scliolasticis 11 Vetera niagis sint apta (luani nobis. VII. — Hicroufjmns.! . si non fastidiosis et ad singula nauseantibus. spania. antiquissimus Hieronymi codex Parisinus 12161 saec. et ut ad ueniam. (lisputandis. d. alii disputantibus' 125 s. . iii argumentari ut aliud loqui. Vallarsius VIII. p. Cyprianum Minucium Arnobium Lactantium Hieroitymus. Herdingii p. Hieronymus.. Hiero)ti/nfHs. um situ et philosophis epistulas verh. (IV Certe nos studiosis scribimus et sanctam scripturam scire cupientibus. edit. XL IX. Uhrorum contra louinianum scribere. illius iiil.

:. XV.i II I i <i I •' s I i III •> II i 11. v i ^:» XIV. 28 (11 554 Garet) eruditi et in lege Multi iterum patres nostri talibus litteris domini permanentes ad ueram sapientiam peruenerunt. de hoc loco Ueh. // irroit t/in/ts. 42 ? F Manr. Leh. r. IT (>1 (IITlp.pis/.. quanto de uiuis taceam. cruditioiiis nioriiim 1. .: • I •' 1< . Tertulliani. ( 'otnntrn/. iirnifal. /j\ 1(1 (I :::i() l\): .\\\\ Miiiiicio (lissr Vicloriiii) iilit)S L. iiiebal. d.. hoc Lactantii. suffarcinatus exierit Aeg-ypto et (cf. d. NepotianuSy/.m liiiitio iiidDiii' inc licrni (|iiii!ii iiccim.. quanto in- Victorinus Optatus Hilarius. I ct Liict ii ii t ius lihris (•/. . // . siiis. ut numerabiles Graeci? cf.MiMniml Mimicii his(. Anijnstinus. istud C^priani. iilud illud.irc. II. :^:JI . 35) Cyprianus doctor sua- uissimus martyr beatissimus. Driiir. Dc Nani 20 dortr. c/irist. Lact. c/iiiin. \ll. \\v Tfrliilliiitio (lypriiitiM \\n\\ \. 10 //irrtni ijinns.>. iiiil ni r/us/. dil l!p/irs. \ i ('// NiiiiKillid Tcrliilliiimis ii 1 i Itciiliiin iiiil iiiiirl rrin s ('ypriu- ('yprianiis ii Liictii ? ii m Liicl ii ii ti ii ililiiriiim (lclcrriiit scribciido XIII. (iccliiiando cruditissinius liahebatur (sc.): nonne as])i- qiiid aliiid fecerunt miilti boni lideles nostri et cimus (ie i|iianto aiiro argento et ueste 11.*) (. 12. Hilarii est.. 25 Cassioflorins. i'. sicut beatus Augustinus dicens : in lihro De doctrina cliristiana meminit e^" non aspicimus quanto auro et argento ueste . /J 7// iii f Miiiiiciiis l''cli\y. 2. 15 litt..r. ] (i.1 I' t . Krod. p.): iiiit 1/ f/ in /1 s .1» liicnt (lc Liiliiiis scri|il<»rilMis' lliliiiio.'h'lS iiiiiii n ra s. Trtstit. quanto Lactantius. liiiiiis ii/l.

oOlj . 2:j Lnet johann) : Tam si ad sacrosanctos patres pro comparatione ueniatur. dixerant credo est? surgunt indocti et caelum rapiunt. instruit (sc. alios quanto Victorinus Optatus Hilarius nos addimus Ambrosium ipsuminnume5 que Augustinum atque Hieronymum multosque rabiles Graecos. quanti in saeculo diuini inlustrium uirorum hanc artiorem cultus obseruantiam uitamque Hilarius sectati sunt: quorum nunc 10 tamen exempla ne cuncta penitus omittam. nisi longum esset. cursim pauca subnectani .'>5.l(). ad Vulvnan. ambo in ex illa plenissima ut aiunt religionis.Luc. cum se saeculo in lianc : beatiorem quid hoc doctrinis 20 uitam hoc ueiut stimulo concitaret. Eplst. moralem . IX (^destruxit^ XVHL (fcniiadias. et unus aiius in mundanae sacerdotii nomen lo quando clarissimos facundia Firmianum Minuex illo cium Cyprianum Hilarium loannem Ambrosium mine numerositatis euoluam ? uolu- dixerant credo et hi sibi quod a quidam nostrorum ait. . IV S.. (p. Coumodianus. V quanto Lactantius. 7 (p. retexere. xvn. destruit ut Lactantius. multos ex innumeris nominatim . cf.: Possem Eucherlas. adstruit ut Augustinus. XV: T'M"tullianum et Lactan- . th liber. I)t iiir. Apol/inarls Sidonius. . p. . . testim.s. Epist. et nos ncstris cum ! ecce ubi in carne uolutamur et sanguine dixerant istud et idcirco ipsi postea uim intulerunt regno {cf. XVI. inl. . ut Hieronymus.160 siilVarciiiatus Vcteru exierit de Aegypto Cyprianiis et doctor siiauis- simus et martyr beatissimus. Mamerti Claudiani De statu animae .l(Jj.. sede. HOO etiam. Brasstcan. iiufn et Papiam auctores secutus (sc. nuper et in Italia antistes Petronius. potestatis ascendit..

Hniiiani apocrypha. in Melationibns Acad. !H> utln. p.'< rl f\ IKH( rrri/iK ((trts <<(/>. iion r< <i/iii(itliir. . |):iii|icri.'> srn I)rrrrf((lr (litiinis.i])(M'rvpli.iiis iiiiiorciii proscciiliis ('/'. Ahriiilliinilrs. h. ( i r/K.>^* iiil is iihr/s. </ii/ /. in iirhr ItoniK nni/irr- Hinini. < s<)//)liis <sl ( i< lusio jxi/ia rni/i L\\ ( ri((lilissintts /usio/us ni s<<l< k/iosIiiIhii </itt nrlns li/nnKi I ( W : NotHtit liliroriint <(/>o< rt//ilior/(/n.^^dK /ikjhi rditani dc srriptnris i/idd Itacc sKlilcr 15 ratholicK rccipiat EccJcsia fl. I ()7 siiiir iloctriiiiiiii sl t>l iiiiixiiiic ii<>|iiiii. 10 Il()rniis(l<(s <(h /)((/)((. AlViciini rotlcx ./usl.. V 11 (Tliicl p.i. Ejiislohd lioniiiiioriittt /xmltftrtdK ilrs </<iiiiiiiKr 7'littl.'! II. classis philos. siiie Firniiani fcccriiiii: Ihhcr das Lact.s /)H/>i(.: . libris Gelasius L. L'J. /irurf.hrrlniui. i'. Monac. . <<l.i L . 18SS 54 ss. p.. l - /i . et decretalium Hormisdae cf. iidciililuis I iiiciilc:iiiil ^lr /lor loio htmlxirtiinn <lr. />. cf. I 10 f(>/ (^rrihirr. rilil. (irsrhirlilr drr l. \l\.i c t .i 1 i i apocrypha. rccipioidis Ueher die Unechtheit der Decretale de recipiendis des P.-philol.llrr. J ()puscul. (jiiidam) alVicani dcteriorcs.s / II . finnimid.? . i| i> \. ctantii sint^ codd.V 11 nrl (/tdd i><>st tiilKn dchcat. /iir ( irsrliirlih Kkiioiis /). undc r/uidam LaLchrn dcs Alricaui s. praeter et alios noii Friedrichium. oniisKo /iroxinio de Africiiiio iicrsu.in:ic .^ . Opuscula hictantii sini' Csinc oin.^in I )irrrl<ilis <( ilr rrr//nrH(/t. . Opusculii Ijjictautii apocrvplui. Opuscubi de origiiie Africaiii Gelasii apocrypha.?/. II •' I :i n t i II t I' N I I III )i II i u. ca/). Kj)isl.?. N /).

.

.f^i-^ isc-n «^^^^W^.

EAE VIND0B0NEN8TS VOL.COHPVS SCRIPTORVM ECCLE8IASTIC0RVM LATINORVM EDITVM CONSILIO ET IMPENSIS ACADEMTAE LTTTERARVM CAESAR. TEMPSKY. CAECILII QVI INSCRIPTVS EST DE MORTIBVS PERSECVTOEVM LIBER RECENSVERVNT SAMVEL BRANDT ET GEORGIVS LAVBMANN PRAGAE F. XXVJI FASCICVLVS L. Mnccci. LIPSIAE G.xxxxvii. FREYTAG. II CAELI FTRMIANI LACTANTI OPERA OMNIA ACCEDVNT CARMINA EIVS QVAE FERVNTVR ET L. TEMPSKY. . VINDOBONAE Y.

CAIiM I<IKMIAM LACTANTl ACOKDVNT CARMINA KIVS L. ET GKOKOIVS LAVliMANN II FASCICVLVS II CAECILII QVI INSCRIPTVS EST DK MORTIBV^S PERSECVTORVM LIBER VVLGO LACTANTIO TRIBVTVS RECENSVKllVNr SAMVKL BRANDT ET GKORGIVS LAVBMANN INDICES CONFECIT SAMVEL BRANDT F. PRAGAE TEMPSKY. TEMPSKY. LIPSIAE G. . U^AI-.I. TKi!\NT\ K 1)1': CAKCILll QVI INSCRIPTVS KST MOKTIHVS PKKSECVTOUVM LIKKK RECKNSVBRVNT SAMVKL HKANDT PAKTIS L. MDCCCLXXXXVII FREYTAG. VINDOBONAE F..

Brunae. . Rohrei'.Typis expressit Rudolphus M.

'V^''''*Mq> ^'^'^^^«^ FRIDERICO SClIOIiLL PEIi TOTAM IIANC EDITIONEM LACTANTII COMITI BENIGNISSIMO PRVDENTISSIMOOVE EDITORES .

.

9 n. esse indiceni b('tique et quendam (une a. 302 opus Lactantii cui titulus 'Lactantii Firmiani abbreviatio. qui tahula super Uhros institutionum Lactantii uocatur. I p. traditus est nunc oliiu bihliothecac rarisinat^ '2&27. neglexisse autem illum uel potius amanuensem extremam uocem 'desunt'. . tahle alpha- raisonnee) libii De mortibus Sed quod iam persecutorum. secunlittorarum ordinem disposita paulo post inuentionem libri dum esse. 1297. LII et prae- inducitur: •Lactantius cum copiosissimo. II fasc. p. errore ortnm est. id confirmat Ch. (VOvWans (Aurolianis 1820) nianuscr. extare in bibliotheca Gothana codicem 'Lactantii de mortibus persequu- torum'. XII (1889) p. 599 B. p.M Li«'il (\(('('iHi {{\\\ dk \\m: kivs iji. I. ro^ifissorcin ' ml Do^Hitnnf Nationalis I)r prrsrri(toriuN est inscriptus. libellum illum esse saeculi septimi decimi. 193 n.PKOLK(iOMKNA. Catalogue (jeneral dei^ M((nuscrits des Dcp((rtenients uol. tum bibliothecae Aurelianensi praeerat. 1714). Di: coDici: i\\msiN(> i:r /ihrr liuki di-: MOirrinvs vvmniorfihns SKOVToiiV. ex (jua ( in hibliothecani l\Vgiaui Parisinam peruenit. sit j). XVII sieconfecta scribit. Bibliotheca biblioth. — Etiam quod Montofalconius. ubi legitur 'Lactantii Firmiani abreviatio per cle' alphabetum incipit. 353. epitome institutionum & car- men eius de phoenice desunt'. saeculo undecimo diligentissime oxaratum. qui 1883 L Loiseleur. Cuissard. uiio co(lic<^ ii. sic Lactantii. tixo indice L codex ille Gothanus XIV commemorauimus. Sal.xK. 173. Ahhatiae Moissiacensis [Moissdc^ Drporfriucut T<(ni-rt-(iaronnc)^ postea hihliothecae Colbertinae (unde nobis est C) n. Catah^g. scribit esse in Aurelianensi n. qiiom soquitur Haonel. Libellus de persecutorum mortibus. nobis scripsit. Cypriani Catalogo codicum manuscr. cot-lice 278. Septior. Videtur liaec epitome rerum quae in libro Mortium narrantur. quam singulari sit ad ^ A. quem uol.ki KDrrio. 1 p. M((iu(scrits de h( hibUotlH-que libr. bibliothecae Gothanae (Lips. alphabetuni incipit'. (]ui Hic liber De auctoritate nior- tihus persecutoruni. Suspicamur Montefalconium usum esse Ern. in quo p.

per duodecim circiter saecula in quarumdam latebris hibliothecarum angulis sepidtus iacuit. is omnes quemadmodum 1678 inuentus in uir eximius. suam in hibliothccam asportari. In his autcm luctabatur cum hlattis & tineis. accuratius cognoscendas esset. Asia. Hieronymi. in ac omni genere laudis excellentis- simus lOANKES BAFTISTA COLBEBTVS omm cst in puUicam studiorum idiUtatem ex vit. Taris. fatione lucem reuocatus Stephanus Baluzius. totiusque Gallici regni bono natus. libri sive de mortihiis persecutorum^ Accuratam de buit: inuentione notitiam triginta fere annis post Nicolaus LeNourry congregationis Maurinae qui quae in editione monachus prae- sua (Paris. 1679. ac tandem Moisclarissimus vir siacum anno 1078. 347) breuissime significauit his uerbis: Inter literaruni wultos ac varios codices mamiscriptos qiios vir literatorum amantissimiis d. aetatem illoriim atqiie Coiistantini et ad res Christianas sciunt. 1710. quam tamen mentionem umquani ad nostrum usque tempus. littcrariae reipuhlicae. Foucault.yj][ P Diocletiani r 1 e g m c n a. cpiod vocahatur olim Abhatia millc monachorum. omnes perlustravit hujus provinciae sibi commissae bibliothecas. de alium repcrire quipost densiores longioresque tenehras majore cum apiplausu in puhlicam lucem si denuo prodierit. praeceperit manusa^iptos codices. un- dique conquisitos. p. iUius Ah ipsa enimvero aetatc fecit. Eurojya. temporum a. cst. Notarum ad editionem principem quam ipse confecit scriptarum (Stephani Baluzii Miscellaneorum Liber secundus. vixque est hic repetere. donec illustrissimus vir loannes Baptista Colhertus. mense Aprili se est contulit. Praefat. Africa compara- repertus tinetur tmus auro contra acstimanduSy in quo conLucii Caecilii' Firmiani Lactantii liher de persecutionc quo hactenus caruerat Ecclesia.) tradit inscripta 'De varia hujus libri forma\ operae fortasse pretium fuit hujus Non vulgaris inquit profecto mortihus persecutorum Ubri fortuna. tum in Aquitania regius Quaestor. nunc vero Comes Consistorianus. jamque (f* al^ . Situm ve7'0 ihi antiquissimmn Ordinis sancti Bcnedicti Monasterium. Ejus siquidem jussu D. id est. cuius est et serin prae- potissimum cura prudentiaque uatus fortasse ab interitu.

ut Colbertus lianc codices Moissiacenses mandata ad Liber rem spectantia perscripta a Baluzio. 1 cum marginis De quibusdam horum locorum infra adnot. . r. sifn nhuilins niruHtny. rir. ut pleraque difticillime nunc legantur. /insfi/innn m. Primae et situ ac paginae loci quidam corrupti madore. nnn/no /ihinc <th hnidit)!- tlclccfit srjinit/i atntvif. i/iio inuim littmirnin lnlnirihns /iiissrt. dc i/iio (t(/i)nns. uno loco nihil ^ autem Praeterea in folio cf. Leopoldus Impirialc Delisle. bibliotheeis Parisiensibus. ut quidam putauerunt. pri ronsinn/ih rrnnl. quae Colbertus ad Foucaultium illum miserat. la BihliofJii'qne 456 (1868). paene duos quaterniones — 16* exarata saeculo un- decimo. p. - adn. 4.ssimr romtjiti.r/iosifnni. latus 16. /irriri. I\r A ( ttnnrn in(li(/rstis rodirinn oninihits iiniitlis (litrrntos ijunn/itiii/iiitit. 51 iis qui tantum usus est quae LeNourry Baluzii dederat. sunt etiam quae tricenos quinos uel ternos uel binos primi uersus et alii habent.. Lipsiens. c(tcfrris rctnsfiorcs <( soni- orrSf do(/itr si))to (tc inn in jniniis.r I <» I (' <^ «> III •• II II V i 11 1 snpman Ah liis siin-n/n lliii/iic n ( 'amnmis. iir(/nr sifii itc /uifrcilinc c. fortasse etiam ^iniecto quodam glu(edit. ostendit consilio operaque factum emeret. /nir rntt. ediditque esse. . Omont esse quam medii saeculi undecimi Paginae tricenorum quaternorum uersuum solent.rrrplits rnilihrt (/nrnnlinii (Irilnctns rst luruni.ihniits iirr iniiius Jori. ddi(jcnfissimc ah co tcni])orc hihliofhcca nihil Ctdhcrfina adscrranfnr. lnnKtrv c. rriiif iii (lililirtiis. clielius. Titttt dcliinc ohtoitit fit)ic dlnstris- IK I)cst)adrs illos Moissiarotsi codiccs in Ahhatc Lidcfia)n d Citnonicis rcnia. qui est misceUaneus. detriti tine*. itfi/Hc onuics fransmisif Farisiontm.rcsi. rodi intnnihi (i('ris(/iir inrh incntidr r. b) sunt adeo. edit. De mortibus persecutorum complet.1 Lc Cahincf dcs Matiuscrits dc ss. nl i amul .. 5 cm. Henricus scripturam etiam exeuntis potius esse censet. 1 ut Le Nourryo uidebatur iam appareat. altus 24 cm. Ad liaec ciuii noui addidisset Daniel Mai- Introductio ad Historiam Literariam de praecipuis s. scilicet folia 1 codicis Colbertini. liis fin^dt. (1721) p. I'lnrrs (iutrin in- nntnnscri/ifinitni i/iii codiciiin occrros sinr itllo tliscriniinc coni/cstos.. minime nono.

29. In eodem illo codice uidentur etiam fuisse cor- rectiones in marginibus loca inscriptae. conicimus quod seuiente exstat (add. 26. 27. 7) ^^susyceptis inic. boc non plane certum idem et librarius etiam alioque alteram partem. sed celerius scribens alia penna atramento usus confecit. 1 comtituta proceditur) usque ad iinem Christianis id est corpori) ab (usque ad cap. dextrae parte etiam particiilae scripturae abscissae siint. dv^putaret. (p. micitiis. Saepe singula uel etiam plura uerba omissa aut sunt aut uidentur esse. idem 12. ad hanc autem locutionem minus usitatam giossema deinde librarium codicis quam adscriptum esse. 19. 24) [et] . 217. sed haec fortasse iam ex eo codice recepta est. sit. 2. Uno loco. quem exceperit est. c. De fide codicis si uniuersum lit iudicium. quidam etiam ualde perturbati deprehendis c. 2 Jiienie maxime cum m. 203. alii grauius sunt. existimamus anti- quiorem illum codicem habuisse ciwt maxime. (p.X P r 1 e g m e n a. 52. ^ 198. 11 (p. factum est iii marginibus superioribus librario foliorum 10 et Codex utrum totus ab uno folii folii scriptus sit an a uersu 5 6^ (a 14'' cap. Perraro quae licentiae librarii tribuas 1 (uelut addita uerba. 205. 2) in C dementium ^ est pro clementium. 23) est. ut facile corrigi possint. 1 205. error ex priore illo genere Idem nos coniecimus ad 1 c. Colbertini 22. postea a librario c. implicatique. 1 (p. 10 cf. in Colbertino 1): 45. 4) ah hoc capite . G inquit. litteris c. C rem inuertisse. 48. 4. 50. sunt esse fjuam' non). 5 nostrae) Codex ille quo unci- Colbertinus fluxit. 9 rursus prior altero. librum genus orthographiae Idem est etiam per totum idemque usus frequentissimus eorundem compendiorum scripturae. 6 (p. 2. 40. . 3 ex translatae: edit. 21. extremam partem fortasse libri absoluens. 6 sunm. conferri potest etiam 29. 203. longe plurima multorum quae insunt uitiorum librarii imperitia errore neglegentia nata loci sunt atque corrupti talia. non alibus scriptus erat: quod quidem is 37. ex C7tm quo Colbertinus descriptus Cuius originis illud c. ita ut uitium illud ortum falsa (p. quod iam Baluzius ad obseruauit. 28. fortasse iam minusculis.

qui (jloriosa confessione sem2)iternam sibi coronam pro Jidei meritis quaesierunt. non potest: et 1. quas in conspectu eius per omnes horas tota die fundis. 172. Etiam nonnuUa pterea proposuimus. nostra ([uidein sententia (cf. Dilio-entissimain aiitein curain scriita pturae illis codicis recte legendae tribuit. de (juibus supra dixiinus. Laubteras exhibet ut a se lectas^ eae falso lettae sunt a Baluzio sic scriptus: Audiuit — — mann neque Henr. impiis pro iudicem diijna uid elicet? sup- 7 (p. (jiiac is breuitcr ostciKlainus fiicrit (|iii adliiK! iiotitia (jiii- iisus lectionuiu ('olhcrtini.' o III •• II )l. ad liunc locuni) rtiani nota niarginalis nmtilata in uerba scriptoris inlata est. ut cur illuni totum codicem Baluziuni fugerunt. Itaque eredibile illa uidisse recteque legisse. et extat in Colbertino ipso eiusniodi nota a innnu aliis librarii in niargine ad c. non satis uidisse negari 1. etiam magis appareat. 3 (p. in C. tacite luutaiiit. alia per 1. iii |ninius (ididit libriiiii Mortiuiii. Donate carissimc. Notis ipsas cius locos (|iii lcctiones perraro ei at- lono^c jduriiiios eiiicndationciii postulare uid(d)antur. 208. Haluzius. De uerbis tota die nam quas hic paucissimas litfundis ceterorumque neque Le Nourry neque Andr. 6) scribit transacti 1.iin ui'l cx aiUMo n'|)t'h'n»lus — Saepo ca ertt iu C ucrba uul^:») talso iu «liscnpla illius ucl coniuiicta cssc. ceierorumque fratrum nostrorum. 6 (p. XJ uidftur. niulta optime pcrspexcrit. ut etiani iii locis euanidis priniae paginae.s occurrat. Est autem hic locus initio libri. iiix cuiii rcs codicihiis actati. Sed locos mo(3o adlatos proloco quodam eiusdem illius paginae in ipso non potuerimus sequi. Correctioiics ipsius lani (|Ue lihrarii iit iioii multac iii (' suiil cat'<(uc oiiincs inaiiu tactac.I' I 11 I '• . De g-eneribus uitiornni «juae sunt in Colbertino. 7) auctores pro persecutores. ^ 6.i»' |H)tius (|u. stMi|»Lui. infra adnot. 178. 17) inor- tem di(jna xdiione superhis plicia impiis. 5 (p. 1) rf. quorum de dicetur^ conlationibus codicis mox supra neque S. 172. Quibusdani loeis iiuius paginae Baluziuni quid scriptum esset c. 172. — 30. dominus orationes tuas. bile est post Baluzium hoc ipso loco scripturam deuuo detritam uel obscu- ratam esse..^ Ktiam LcNourrv in cditionc sua paucas suos pcrsequi. neque magis crediloco die. Maxime autem hoc uerba tota die fundis suspicionem si mouent: nam neque uerba tota significant per totum diem. tulit. non est Baiuzium uerba Brandt quicquam agnoscere potuerunt. 7) tantae pro atrae. opus coimiieiiiorarc. post . adiecta. pro tristissinii: 4 (p. Omont.

ita quoque ille in loco scribendo coniecturam potius suam quam scripturam codicis. in Haec. 1748. Lenglet et Buenemann in editionibus suis repetierunt. quo satis genus quidem scripturae quale illis in codice est. accurate redditur. usum uocatae II) Proximus qui codicem ipsum lectiones Nicolaus Lenglet. ut conlatio. Quae offensionis in se habet. sed ita mutata. multo minus sunt. is si quis usus numeri singularis adiectiui totns initio quarti p. iis copiae a posterioribus uiris doctis. Apparat. Deinde ea quae Baluzius et LeNourrv ex codice proposuerant. sed nimis saepe falsa tradidit ex hac editione deinde in posteriores propagata: hoc iam monuit Carolus Halm.XII lectiones quae P r 1 e g m e n a. n. quam omnino non hoc conspexisse uidetur. quae nihil in loco posuit. retinuimus. multae falsae litterae positae sunt Hoc specimen LeNourry ipse. quamquam nos existimamus in fortasse plane qui alia codice scripta fuisse. siue praesto siue parum fidei habere uidebantur. Accedit quod non fiindis. sed fundebas postulatur. Zu Lactantius de mor- uerba per omnes horas necessaria aut etiam apta sunt. speramus admissuros esse esse etiam si credibilius putabunt illo loco apparuisse Baluzio uestigia quaedam litterarum. 31 — 69. Patrum uoL II (1715) p. uir doctus anonymus in annalibus qui definiti. sint. notis editionis suae Lactantii (Paris. ad explendam lacunam recepimus. lioc Itaque Baluzium ut in locis supra adlatis. ad Bibliothec. Addidit LeNourry etiam SSpecimen Manuscripti Colbertini* arte chalcographica factum. maiorem partem primae paginae continens. singulis paginis subiecit: quibus tamen in notis errores quidam sunt. 1641. cum perpauca Hae tamen non erant eaque leuiora uel omissa uel non recte indicata nostrae aetatis rationibus satisfacere sit dicenda. Chr. uoL IV (Amstelaedami 1734) ea p. ueter. sed in locis in quibus scriptura uel incerta est uel extincta. ut pro uerbis tota die fundis scribereraus cotidie fundebas. neque. uocem ceterorumqiie. . saeculi attribui potest. uoL multas illius inmiscuit. momenti cuiusdam esse ei uiclebantur. tam paene diligenter auxit compleuitque. maxim. neque ambitus lacunarum recte sunt — inscripti sunt Miscellaneae obseruationes in auctores ueteres et recentiores. quoniam sententia eorum aptissima est. secutum esse arbitramur. quam par in- erat in spexit. putat lota die significare cotidie.

excepto uno loco. inaiidato Ac. cssct c. aut LeNourry confirmantur aut corriguntur. Nohis ropia ii rodicin ({iii aj>o«. Hrandt codicem maxime locorum rundam et causa (juil^us duhitatio suborta erat. maximas . 181M etiam de S. Lactantiaiio itiioiiluis liiiiiis dictinn cst. p.:. 4). ls7t>) uitiii (jiiaedaiii prioniin raciii ((Uaiii t'si cixlic»' <|ii(t(| ((urcxii. Huic igitur uiro una nobisgratia^i cum etiam omnes habebunt. . quibu^^ spatia particularum aut euanidarum aut abscis- pai. Hic uir optimus nobisque amicus. quorum de scriptura iam uix umbrae ciuntur.n'aplio [ Aiidrcas aliis La I» m a n n. r/. Halm 1.y/(/. (isr. quo quae Baluzius derant. audebamus acquienonniliil in locis Ulis quae Baluzius aut LeNourry ipsa saepe inter se discrepantia exbibuerant. A.. Nostro siieciilo Fridcriciis tMlilioiiuin Diichiicr cx l'. r/ii/... maxima dicabantur. isr.iris. Sif. ('/. ad iiouain cilitioncm Mortiuni.adcniia VindoboiKuisi (^hio acccptd 1804 singiilari cura (lilii. Wtssrnsch.-/iis/. cx ajto^rajtlio (]iinntinn utilitatis rcdundatiiruin Ciir. Iti7. qui hac editione utentur.. neque tamen scere in iis.1 r 1 ti 1 ii o III •• lui. nonnullis (ixcmplis ostenqiio- A. l)ciic coiitVrciidis nicritiis sit al) cliiiiii iii ((Klicihiis |tartiliiis ilc Imm" corpor^» (Mlitionis a.aMitia(|iio confccit.. neque confecit edi- neque otio suo parcens apographum et nobis primae codicis paginae. cum fide inillis His enim de locis ac maxime de obscuratis et de litterarum uestigiis A. nullo modo iam quicquam agnosci posse (cf. cuius quanta palaeographicis hibori peritia rebus auctoritasque notissimum est. iu WirH^ I.*inarum cum alia tum sarum. de quibus iam saepius diximus. prorsus nunc constet. ( </.in/(/s/>i nr/i/.l/. iiul. perlustrauit impensis Academiae Vindobonensis duarum ])rimarum eius imagines photograi^liicas faciendas curauit. paulo ])ost dit. XI adn. atque per totam illam pagi- nam quae scriptura codicis. uel incredibilia prodiderant uel despe- iam plani sit et sani sint. ris Sed cum obscudisjti- haereremus. adeo ut etiam loci illi quidam de quibus rauerant. \ 1 1 /thiis /)( rsirn/i)nini. quo illud saltem constat.) !(.. optatissimam nobis lucem Henr i c u s mont sit in attulit. Jjaubmann pauciora certa quam plura incerta dare maluerat.:> sh. |.

224. (i. 4. 193. 15 oh\)Ssit. 6 acmine. 177. inter neque ulla iara de iis de quibus priores se dissentiunt. esse possit dubitatio. Y>iiosis. 228. 233. 17 insaciahili. 190. 232. 188. 185. 7 \mii. item 209. constanter. tocius. 14 ^ssus 186. 227. ch pro b: 201. 174. c pro g: p. 14. 189. 23. item 223. 221. b pro 5 turhi. 231. 179. 237. 187. 5 constancius. 17. 174. 25 dio clecianus Jiscerptum) paene 2. 190. 201. item 208. — 189. p. 4 tiesanus. 188. item (sic 206. 13 penarum. 15. 189. 207. cione. item 238. 199. e. 24 inqiiid. 7. p. 236. 9. Ne tamen apparatus criticus rebus orthograpliicis scripturisque uulgaribus saeculi undecimi oneraretur. — 20 189. 13 coejjit. 14. 2. al. p. 13 183. 8. — 23 215. — 200. 17 pronuncient. 14 item 232. 226. 224. — 231. 186. 11 mesticia. 7 peccudes. 15 prohaiteni 189. 12. — 6 paciehantur. 234. . 2 cejj{it). 188. 174. 3. 195.XIIII Pr liis 1 e g in c n a. — 201. 11. 10. 179. 2. 191. 17 iusticiam. p. nunc primum scripturis recte et proponatur. 226. 190. 14 peccorihus. 20 persecu- cionem. 2 occies. 185. 14 180. 1 tercio. 3. 180. 9 sepe. seuiehant. 10 hieme. item 195. 175. 231. 191. 17 seruicium. 2 milicia. 27 clemencior. ae pro oe: 203. 7 indiccionum. item 7. 5. item 204. — 185. gene- ratim ae liic (e) indicare placuit. 179. recepimus. — 208. 8 mc7«7 (ante aduersus). 18. 199. 3 nimciatur. 24. apparet nostra editione illud quae plene sit praestari. item 201. 8. ptiis. ea tan- tum orthographica quae aliquam ob causam commemoranda uidebantur. 15 occuJi. 195. ut menioria codicis Colbertini. hlice. 19. item 202. 8 puitem 10 cepisset. scriptum est pro e: 189. c pro t saepe. 180. 2 compraelien{sionis) {c\)hens-). 16. 22. 4 189. Ex certe quae modo exposuimus. 187. 178. 184. 24. 9. — 234. ueheh. 3. 20. 196. posttridie (sic). 202. 22 occlesia. 188. 28. — 196. 19 reyhen- dendwn. 200. p. 200. 226. 7 iecoribus. 2 (post »?i>i). 223. \)Cii. 6 menia. pro t: p 19'3. 13 laqueus. — i>: 204. 19 de\)cans. 215. 174. 2 eade. 191. 21 185. item 234. 11 pen(\ 180. item 175. inter\)tatus. edicium. 10 188. 9 ^cihus. 4 acommodaret. cetera autem quae exclusimus. 17 malicie. 14 peccunia. {diis.). 15. item 199. 2. 14 palacium. uelut: p. 8 aud. 21. 5 ueehatur niae. 9 bis. al. 195. 10. item 216. 187. 25. 9. 1 acie. item 186. 20. c pro cc: p. 227. 21. 8. — 216. 7 nuncio. 13. 225. cc pro c: cc pro ct: 184. 17 dephendit. 7 ohtahat. 14 jjraecehs. 1. <1 p. 17 se^itenciam. 22 illae. 19. al. item — 214. 11 pecu- 200.

6. 4 tirannorum. m«1iiI |i 171. 18 ieroclcm. item 22. /<t'r. item 8. 20G. 10 171. tr. e. 211. 185. 5 misterium. 14 t/iironilius. orrcndam. 13 flama.saris. 199. is:. 184. 8 opportebit.. 11 Inif/cdin. 18 oni- cidiim. 22. 16 fatiebat. 1». — 189. 180. 183. 6 i/Iiricum. 7 iocunda. 10 ('aiitc j. adtlilmii () iiiilio KKJ. — — 214.. 11./. U qnrHicrunt. ir». — 189. i::. 180..n. — 178. 4 100. item 201. 17 ortatus. 185. \ \ 21S. anteac. 18. 5 bithinia^n. 233. additinii in iiuMlia uoco: oiiiissuui iu 9. 18. 9. .s7/7>?<.{.v//. 7. p. 191.:) iimane. 4.s/tnn- dum). 193. iii 11 dijidlHcr. 202. it«'iii 17:{. o pro u: consolattis. 213. 8 inabilem. 26 contepnere. (i. 17'J. 1* I «1 l f <^ n III I' II Ji. — 193. 15 edifitium. 171. item 187. saojti. 13 ostiae. 208. 10 owi. 1 indejmitatem. 17'J. n*: Jll. I '. 4. (i. 5 uciibatur. 187. 12. 2 ahcrct. «•oiistaiilcr. pro pp: p. p. item 209. ouiissuui uicdia uoce: 1. itcin a/y/7?/. 2.. 189. 182.'». iiiitio 21(5. 201. 209. 2. itciii 2:^7. 21. - ilrin 178. ('rcilii.. m 11 pro mm: 1111 : p. — 181. iteui 181. p. 13 austam. 177. 220. item 175. 231. item 183.. 19 225. 17U. 10. 7 «/H'. 176. ISO. II 1 ohscnrc atiiuc inuoliitc. 181. 221. i^ fcdus. 9 prouiniie./f. 1 i>cn(im. 20'). 20. 234. 185. 10 sic! nurcntinm. 4. 8 onorari. 204. 172. 17 ircu/iiis. sic 3. 18. 1. 4. 5 p>oene.•::r. 23 audatius. 16 dapnati. 24 sollepnib^is.. 225. i 192. 185. 179. 234. — 188. i\ 171. item 181.s'. 19 siria. item 190. 199. 191. 181. al 172. i\ Imc. — 214. 190. al. iKicis: p. p insertum: p."Jl. 174.\. 8.s. 188. '/s/or?a?//. oo: 17"». 1 inflamatus. item 221. 190. 2 suplicium. 211.. 14 comiti committi). 10 bi:a)it'. 24. 174. 16 uicenalium. 23. 172. Ji — iu 233. 1 oe pro ae: p. 11 sihilla. r i-ro Ii p. 16 r?«to?i. 182. iinlc. 211. jiro ccc/csic. iin pro 11: p. 182. - 17:). 232. :i 187. item 219. — 181. 11 7.ssiiiif. 20 actcnus. 6 ansit.. 21 — 15. 13 ennarrare. 5. — 179. 173. cfiipto. constanter. ispania. 1 Krlu. 20 traciae. 23 ape/lari. I7:{. *„':{7. t pro c: p. 10 sic c</f. 20. 174. 7 \'i. — 197. 184. 4. 8 iniabat. item 2. 218. 221. itein 198. 5 in- . _ 184. IG exibendos. itciii 223. 8 inco/ome. — 233. p pp pro p: p. 22. 237. 10. 3. 17. \) 17'J. 183. 'JL':. HHOpissinK'. 174. 10 iudris. 24 ostililrr. 180. 6 printipio. 13 co7idepnationes. ll /uibcriil j». 1. li •.. 17'J. 11. — 175. 199. 172. itciii 17 ccperil. 218. pro p.•<a<'[»(' di>ctrinc sue. \"'. 194.-m L':M. 8. b uocis: 17S. : pro y paene ubique 179. item 228. i. o pro ao Irli/lnt. 180. s. it. 4 7»/c. p. ls. 1 item 233. 2. 15. 7 o. 12. i.

190. Idque eo magis concedendum est. 11 pro b: p. 200. for- mam lato 175. item 227. est. 183. t pro d: p. ut eiusdem uocis scriberemus eandem ubique formam^ qualis maiore parte locorum constaret. t pro tt: p. p. item 224. 180. 221. 2 sotiis.XVI ditiis. ita ut scriptum sit adfi{()ere) p. 184. 14 comiti e. 13 dimititur. uelut secundum injnme p. 178. quicquid. 34. in quibus sciri lectionum ipsarum causa fortasse interesset. quod tota libri Mortium memoria constat in uno codice ac perpauci praeter duo Eucedet etiam sebii capita (ad c. 20. 7 adr secundum 201. ad quas ipse progressus huius praefntionis nos deduxit. 208.). 15. 7 remiteret. 172. 19 sacrijitia. 14. 16 194. 25 quit. 17. 236. 10. 11 admiteretur. 172. Neque tamen in diuersis uocibus eandem praepositionem ante eandem consonantem mutauimus. 5. 13. 207. 218. contnmatia. 189. 16. 184. 23. 1 — 193. 26. item 188. is loci uiris doctis emendatione indigere sint facile con- locum esse debere minime exiguum. lam de rationibus criticis nostrae editionis. item 236. 15 sei (s. 12 otius. 18. uelut 175. dis- 10 et alia eiusmodi. 20. 16 pernitiose. 224. Quamquam ritas. 22. 193. 10 aceruissime. 195. (i. 10. aequalitatem autem scripturae in adsimilandis consonantibus finalibus praepositionum hactenus tantum admisimus. 14 sartinis. allafo) inpune scripsimus et locos p. 17 conditionihus. — Com- pendia scripturae in apparatu illa iis tantum in uocibus descripsi- mus. 224. sed affli{gerc) p. ubi in codice impnne (cod. sic plerumque. eae ipsae in uaria lectione indicatae sunt. 1. 48) sunt loci uel Lactantii uel aliorum scriptorum quibus ad uerba libri illis examinanda atque emendanda Eusebii capitibus mnxime id utamur: de duobus autem . 11. commiiti). 5. 228. 18 commiteret. 20. 6. 179. 185. 227. 202. 212. 15. 229. codici Colbertino maxima merito tribuitur aucto- tamen qui apparatum nostrum peragrauerit animaduer- teritque quot menda cuiusque suspicioni generis in codice sint quotque uisi. 1 aties. 13. 22. 3 matie. 7. 9. 11. — 193. Ubi hoc modo a codicis scripturis cessimus. pauca dicenda sunt. 175. Ceterum qiiam maxime lieri poterat orthographiam codicis retinuimus. 177. 4 iuditio. 210. — 226. r r 1 e g m e n a. 10 etiam p.

Prioris illius generis ^). locos et editores Mor- tium ^) et alii uiri docti inuenerunt ipsi perpaucos addidimus. ita sit speramus. scd in iibi locis illae ciusiuodi sulliccre coniecturas prioruiu noii etiam nostras. eru(iitorum. est Chr. scd ^'cncra ctiaui rcruiii artc scrihcinii iiaria(|iifl ad iioii oiiinia hc apidicaiitc intcrduiii r(d)iis aiit exccliit. Eusebium in Histor. 1884) 6 ss. Seeck. iii uocandas optaiiduiii esso cssc cxistiiiiauiiuus.ns potest quain libri in uiri non nos iii constituendo textu a recta uia aberrasse censuerint. uid(d)antur. Zur Regierung Welt.• ^ u III f II ji. fasc. illos ipsos quoque remedia adlaturos est. 212 adn. Geschichte des Unterganges der antiken Append. qui in libro p. sUHpicioinMn scriplor Moiliuiii rioii jiUL. ostendit. fuisset Subiecimus similes* nonnullos 'locos qui auctorum eipilatorum eiusmodi potissimum illum adfinitate ipsorum uerborum quadam attingunt. s. 1868) p. cf. b XXVn. tribuerunt. iii ({ikxI ])aulo iii ncglc<»cntior iiidctiir cssc contbriiianda. At(]uc si ut docti iiiliil nobis niinis mat. I uncl 1. (Monac. Christenverfolgung des Kaisers Diodetianus (Lips. qualis codice Colbertino satis tra- ditus esset quantumque curas textui desideraret. esse quorum uera forma nondum dubio nostra aetate si Plures enim sine curas criticas Mortibus tribuissent textus illas quam notum. copiis acl in illa re usi sumus. Kaiser Licinius inscripto eccles. sancto- rum coetum' Addendus hic etiam Indicem auctorum *Panegyrici'. Antoniades. Nomina recentiorum quorundam adiecta sunt. X \'II illnin quod iiiildi^ oapiit (lt'l)(>l is Morrniin (Jr. in Indice expilatorum u. atque locis cuiii iam promptu omnibus reperta quasi codex iis pateat. quorum s.^(M"c. Accodit (jiiud s^diim uiiiucrsii iiiultiidici pcritia soniionis ot Latiiii. 2. ciii laiidi co uiultiiMi aiit dctraliitiir. L. De Anonymo et Valesii qui appellatur Hunziker. Ilis dcscriltciKlis iioii (docuiionc dc caiisis potiiiiiius a iiobis iiii})(drai(\ ut ctiaiii ca illi ascriberciiius codicc tradita qiiao uariis artiliciis ali^iua fortasse ratione excusari posse atfiuc usuiii uidcrcntur. 'Constantiui oratio u. ex libro ]\Iortium sumpsisse quaedam quae aut nondum aut parum obseruata erant. has Buenemannus largiter praebet.ict. 2. cf. .u'C(> continot. Paucorum uerborum coniunctiones breuesque locutiones adferre noluimus.I' r n 1 .

Litteratur i. p. 121 ss. 197. 432 ad p. 22 ss. 44. Quartalschrift 1892 246 ss. p.) scripta Ueher f. 17). quaedam ex argumentis a me propositis parum certa esse: nihilo minus ipsa origo et libri et coniunctionis iam Hieronymi aetate inter illum et nomen Lactantii factae etiamnunc obscuritate quadam mihi inuoluta uidetur atque etianmunc existimo ali378 alii quem e Lactantii disciplina uel ut ita res. ersten drei Jahrh. 1895) Appendic. a Studi storici compositi qui et in censura libri Seeckio mox nominabitur. Kriiger. d. uol. uol. non esse huius uisum est. ss. uol. aduersati autem G.. d. V (1896) p. 38. prolatas aut probauerant mihi assensi sunt 0. Aug. 9). Sitzungsherichte Cl. Philol. Geschichte des Unterganges der antiken Welt. uol. hac in disputatione illa (p. (Friburgi 1895) p. 1895) p. und des Biiches De morK. class. uol.. uol. VI (1891) p. 434 (ad p. AJcad. 147 (1893) p. iis autem quae parum probabiles essent. 121) etiam nomi- naui eos uiros doctos qui rationes meas in priore aut improbauerant. M. dicam ex eius domo esse auctoreni. p. in Wien. Indicauimus tamen ubi inueniri possent. Seeck. I (Berol. Quaestionem iam paulo post inuentionem codicis motam ac ne nunc quidem satis expeditam. cuius generis multas Bauldri maxime in editionem suam congessit. den Verfasser des Buches JDe mo7'tihus persecutorum. scriptore.. Postea^ quantum scio. Horum scriptorum tamen Baluzius attulerat. Litteratur. Jahrhh. Mancini (1893) p. 0. an ab alio extitit. et in altera maxinie contra Belserum (Ueher den Verfasser des Buches de mortihus persecu- torum.. III (1896) p. Bardenet II hewer. quo loco etiam Aurelii Victoris Caesares et Epitomeii (de hac etiam p. locum non concessimus..XYIII P r 1 e g men a. ^) locos ut aliorum iam Ut hoc esse Mortium non a Lactantio conscriptum existimabant secutus defendebam hanc senloco pauca pro ipse dicam. et Lipsiae ibid. ' Ex coniectuiis hominiim doctorum eas omnes descripsimns quarum ratio aliqua habenda esse uideretur.-hist. eos qui librum me tentiam confirmabamque in disputatione inscripta Ueher die Entstelmngsverhdltnisse der Prosaschriften des Lactantius tihus persecutonm. Theol. quidam rem in medio relinquunt. 426 ss. d. Wissensch. Belserianae. CXXV fasc. 266 ss. liber Mortium utrum a Lactantio. Phil. 439 ss. ^) (Berol. Concedo quod uere concedere possum. Geschichte der altchristl. cui Baluzius sententiae tribuerat. . Patrologie (Friburgi 1894) disputationis 212. 105 in censura ss. Geschichte der rom. 203 ss. Schanz. cuius primus auctor LeNourry loci tractare nobis esset compositus. illius Ut ceterae ita rationes litterarum librorumque aetatis saepe- . praeterea Zo- simum commemorat.

in altera termiuatio o est pro um. 5 circumsedendam. 8 que. 209. 231. 15 femina. 219. iii 1 (licta J>((f suiit. iiostni (iditioiK? littcris sii. 23 hiematu. 5. 218. deditione Perintho. eam ]\[ausi. 47. ut taceanius inultos locos ^rauius inter corruptos 'Krrata* acute emendauit. 2 Licinio S7ibstituto in Scueri loco.iiilicaiiius Notas . 2 morem. Baluzii Miscellan. b* .— V V o ) •' ]j. subiecit. 7 opera. 202. 4 manus suas in oriente occidenteque porrexit. 29. quae pars (Paris.) i7i — stehungsverhdltnisse. in in sermone Latino cum praepositione Mortibus ex more posterioris aetatis praepositionem in et ablatiuum s^cum habere. 213. DM i. (laiii DiTl») iani p. Sed unum ex iis quae antca dixi. 12 roma. 233. ob castiiate ac fide. uiri docti soluendo nodo illo multiplici maximeque dico Historiani Augustam. (juaruiu H. 6 accepta in . XI adii. Sunt autem hi loci: c. 193. locis ratio habenda 1 exempla . ) Haluziiis libro ((luciu (p. cl (jua<^ Ste(juao- \'lll p. In altera parte m finalis. 7 bona ynorte.i)ITI()\l|{VS \A\\U\ CinTKIS IN MoirnViM STVDllSl^VK HVM CONLATIS. ij^sa italia. pcrpaucae ad reni criticain de correctionibus Scd iii ij)so textu. 10 contemplatio- nem. 21. 15 secta. 19 adrianopoli. in fuga conuersa est. 3 in manu traditis. 5 oportunitate. n 111 »' II II. sed librarii referendi sint. 198. 22 secunda mansione et distante. p. . . 177. Littera m contra addita est in C: p. phaiio HMlu/i(> (lchclur. 4 littera pars . 20 inmensa. adferam. 225. horum locorum deest Accedit ut c. 214. d futuram. 1 Miscenaneorum repetiit(|ue ss. . 3. In- coniecturas (luasdam etiam uolumini (post est dicem) Haluzii. 206. loci ad usum mendosum non uitii scriptoris. 214. laborant! rijj^endum est. XIX 11. uol. reruni. 2() 204. Utriusque quoniam aliis quoque p. 14 ob paucitate. 228. cuius ruii- dauienta doclc ]>ru(lentcr(|ue spcctant. Morliiiiii. . 1 imjjias manus in deo intentauit. 184. esse.'M7 4()Ii). Haec editio. p. hoc loco corquippe quod ad textum libri pertineat. Addidil. 52 uerba quaedam quae sincero et accusatiuo construantur. 217. 182. 19 cultum. tacilibus. Sed accurata codicis Colbertini cognitio illi me docuit utrumque uitium in eo tam frequens est. 11 iactabantur in flumine ac mare.il \oi\go maxiiiia j^ars ucrsatur in cxplanatioiK» iecit. p)raescriptionem. 212. etiam separatim prodiit 1G70) ss. 211. 15 discordiam. 225. 1 summa. liliri Dc (Mlitioiic priiicipc (a. Deest in C m finalis: 180. I 33 (notaej. 35. 12 aquam. numero in ininiine snnt simplices atque cipertae: quantopere nunc contorto. 45. 3 concessa. 202. 10 bithinia et pugna. 2 215. Scripseram {Ents.

21 palaiium. I 9. imperante est: quem iwperantem. roganti Baluziiis obsecutus ut uidetur Bauldrio. . 215. atque notissima illa accusatiui et ablatiui confusione orta sunt. p. 5 im210. Eumque 219. quibusdam c. 201. i7i medium. simiKa Quae uictores al. de hac re Bauldrium editionis suae in Dedicatione ** 4. Injuriae tutos.) In prima editione c. 23 proprium odium. Duabus — — non pauci expedierat. ciim Stephani . 227. caecam 38. exposui. 222. Etiam c. quos Baluzius prodiit non correcti sunt. licet ablatiuus loco Sulpicii Seueri Chron. 186. dicit et Templ. 1 illis mea et ejfre- et aliis respexi atque in apparatu similes eius attuli locos. et illis c. . alia. 195. 20 um pro o est: p. Br. 50 ad Valeriam. . ^Oxonii neque hac E De Theatro Sheldoniano^ Lucii CaeciUi Fir- miani Lactantii editoris est. quae ex uulgari locutioue . in matrimonium scribere malim. 8 exuto. ut in disputationibus Mortium 8 et in 1 imitatorem esse sermonis Lactantiani existimo. 223.XX Lucae 1761. Mortihus Persecutorum in titulo additum neque praefationi subscriptum (p. scriptorem propterea feci quia. ubi in C nerua ablatiuum ut absolutum non iam admitto.. 20 Christo. aliquanto. locis in C fortasse etiam alias causas habent. 185. in tamen haec leguntur 1): . scripsi . 3 in matri- 4 Neruam — — monio postulat. 22 dolorem. 19. c. Editio secunda. 4 constitiiit in mein dio pro interiit. 1 120) 277 344) descripsit. 8 consilio. apparebit. Bahizius ipse apud Bauldrium in Notis ad cap.. 4 imperium. loci in Colbertino deprauati a. 3 interuallo. 229. Praefatione (ad cap. 224. uel corrigeret uel defenderet. Quod autem hoc sit c.. inscripta '^) est . 23 ad enert. sacr. 168 Nomen (sc. Propter haec uitia in C saepe occurrentia. lam Liher. 225. 39. 19 matrem.. . 5 perio. Ex Bauldrio (II p. Contra tenninatio nuncupato. 15 exercitum: in C posita est: p. Hanc notis ipsam causam Baliizii editio Bauldrii . in notas suas et iis misit ita mutatas. quamquam cum prioribus Idem feci editoribus locis supra indicatis pro ablatiuo accusatiuum posui. 3 Terminatio o pro um animam. ^) Cf. 1 defendi uideatur. p. . 33 ad Inducta jam. 192. Postea P r 1 e g m e n a. has notas postea Lenglet proximis editionibus (II p. 18. 208. Exemplis uerborum quorum m finaUs C etiam quam facilis et coniectura natam (in C caeca locis usum Lactantii effrenata). cuius de editione (1692) illi mox dicemus. ut nouis curis libro conlocatis editionum interim emissarum ratione habita quaedam ex qiiae antea in textu scripserat uel in notis explicationis causa ob protulerat. 10 sacrificium.

r imtlc nnil((t/i(ni.» 08 7'). liauldri (Praefat. Ipse in suis paucissima attulit eaque uix ullius momenti. Primus librum Mortium oditioni Lactantii adiunxit Thomas Spark (Oxonii 1684). Haec editio Oxoniensis in notis Foll.' ti III I' II Ji XXI d /(irnnis iilMiiiii I)t' iiiort. sd^/nfHi /lin/rnnt. scripta. apud Hyperboreos nata est. dicit **) auctoreni liuius oditionis esse liic 'Oxonionsom Episcopuni.'. Gishertum loannem I. non po- tuiinus. cum Xotis lo/iannis Colicmhiy ^) pcrillnstrcni magnijicum uirum. inTSOC. 1()8(). nonnuUas optimas coniecturas continet. 17. ii. i nir Is rntrrrniliss. docte illa quidem atque fuse locum ctantii inutilis. re- cepit tamen notas huic editionis Oxoniensis: quo factum est ut a quibusdam ascriberentur. «luhio F/)isr<t/nis As(i/)lirnsis As(i/)/i I*ra»»fatioii(' iioiuiiiatus {Suint opiscopatus sutVraj^Miious ost ad arclii('i)iscopatuni ihiuliic tuaronsoiu portinons).) Plura etiam optimae frugis quam in editione Oxoniensi. /\/>isr(>}ii inir/ini )ias/ris. loannem Felles*: tatnen lo. Etiam Lenglet qua de oditione notis uol. M. *. siiK* (uel (ti/ni(ulinn rrnrrdn/iis illc ucl cst rrnrr. r>. iioiiiiiiantur. 4 (n^x/e Istricac) spectans. LXIIl s. scopi Oxonioisis. Iii /sititri Vnssii^ sn/finilr s/i/ninins. LXIII diximus. \^2 ii. iiisi (juod p. Graeuii. 1. Asaphensis. quod exemplar quod inter libros eius in bibUotheca Heidelbergensi est. '^) uidetur episcopus XL) hanc editionem *a loan.* factaui esse scribit. quod mireris. Cantabrigiensis (1685. numquam p. Dubliniensi* ad locum Mort. tanien quis fuorit. iu folio quod est ante titulum. Fell editorem esse eo cjuoque confirmatur. rv- As(t/>/irnsis. imis paj^MniH subditae sunt. nomen^ (I cuius etiam Cypriani editio fuisse mortuus a. II fasc. reperire ]). II.) iii occuirit. iMcuilms illis iiotis (jiiao in iioii ii. I: 7(>.) r. — ibid. 1 p. expilauit. «('" /Htr/ini i/iK/issiniantni riniirr/iiris uinnitni. . illum Editionem illam Oxoniensem etiam editor Lade quo cf. auctoros ('oiiicctiiraruiii n. praeter Graeuii nomen manu ipsius iuscriptum habet hoc: Do)mvi lllust)'is Viri loannis Fell Epiolim G. li.I' r ti 1 f >. Ab Henrico Dodwello sed ad ipsum A. Aboae ad in Finlandia d^' 168 4. Adiecta est Sparkii editioni etiam *Dissertatio de Ripa Striga. Fell (hoc est eniiii uoruui oxtat. p. insunt in ea quae.

Tho. Bauldri repetiit. postea ad Paulum Voet van Winssen Traiecti- auctas et emendatas num misit. Georg. ille Proximam editionem copiarum. Toinardi Notas ^') II p. tam hactenus editae. qui primus cx veteri codice MS. 421 lumbianas p. Bauldiium liac in Dedicat. Eecensuit. lo. Cuperi. habet. quam ineditae. cum Versionihus contuUt. Henr. de quihus in Praefatione ad Lcctorem. Columhi. Addita. Acces- serunt Gish. suis auxit. Dodivclli Dissertatio de liipa Striga: nec non Theod. 8 et in Praefat. p. Bauldrium sua in Dedicat. * 4 et Cuperum in Praefalione p. Sparh. Bauldrinm uol. A. •') Etiam Columbi (II notas ex Bauldrio autem et Lenglet suae editioni et Cuperianas (II p. . Puinarti Praefidio ad Acta Martyrum. Graevii. 339—388 De appellatione supra p. ** 4. II ante Notas suas. p. p. Nic. unde apud hunc editio secimda iis argumento Mortium inscriptum est. qui eas cum Bauldrio communicauisse uidetur. Eliae Boherelli. p. Cuperus quas notas Columbo praebuerat. XX. quem modo curauit coactor industrius alienarum saepius nominauimus.XXII Citperum: in P qiia r 1 e g m e 11 a.. Gale. 8 et in Praefat. cf. Paulus Bauldri. ^^) (II ex editione Bauldriana ipsae quoque in Lengletianam 393 — 418) transierunt. cum ^^) Notis Stephani Balusii. 358 — 393) et — 522) Coa inseruit. lo. quae ibid. ap. Toinardi. — — *") Cf. haud raro sane ab tamen etiam emendationes quaedam proponuntur. p. 123 256 sunt. Bihliothecac Colhertinae vidgavit. post reliqua. 266 323. inscriptam Lucii Caedlii Firmiani Lactantii De Mortihus Fersecutorum. sequuntur apud Bauldrium Notae Columbi p. Hic quoque notas suas in usum Bauldiii iterum recensuit. Tutelensis. sed etiam Cuperi nonniilla feliciter inuenta proferuntur ad textum corri- gendum pertinentia. ccterorumque. eiusdemque ad Paulum Yoet van Winssen epistulam 257 ss. Tho. 16 90 (Parisiis) Nicolao Toinard quaestiones historicae libri editae sunt Kotae in Lactantium J)e tractantur inprimis Mortihiis Persecntorum^ quibus quamquam chronologicae. non soliim editoris Columbi. Animadversiones. satis alienae. praeterea explanationes rerum ab utroque conscriptae. cum Indicihus ncces^) Cf. Editio Secunda.

]' l- o I <« ^ I) II) f M 11. ab ipsis auctorilms retractatas.. Heiusii. quae a P. deprauati aliquam elaborauerunt. quod cuncta illa conquisiuit: ipse quo uerbosior esse solet. unitis uiribus. lacobus ToUius. lihtM- sed Ikkm.. alter atque etiam tertius corrigeret. ad librum uel explicanduiu uel emen- danduui inuenerant excogitauerantue. sicut ostendimus.i itJluiiKi irnnrisit llulnin. ad quos accedunt Isaac Vossius et Nicolaus Heinsius. Paulus Colouiesius. Ma- xima laus Bauldrii eo constat. Heinsius. cum nam suis coniunctas in in priore uolumine textui subiecit. . XXI II sttriis. r»alu/ianas Cuperianas Toiiiardianas. 'rrdiccti <i</ lihcninn. Ex in- Ofjlrina scriptio cst. Gale. postea Lenglet in suam editionem trans- '-) Multac Graeuii. V) enumerantur. ut nostram quoque transierint. praeterea uarias epistulas dissertationes alia eius generis. Haud raro plures aut. horum uirorum aut inciderunt in eandem emendationem ut erant uaria consuetudine inter se coniuncti. iikmc ipsc .ii| apiciMn idtMn Haultlri (MIIm cx ilhi actatf maxiiiic apud (juac! Iiatauos usitato editioiKMii cius l^cmkmms '(Uiii iiotis uariorum* apad illiid p(»llantur ('omponero airniium iiiduxissot. l^^rus AUix. Colomesius. etiaiii Arm/rnuur liuius Ti/j)o>jrii/i/ii !»:. Omnia quae Bauldri congesserat.V. Vossii coniecturae etiam in epistulis maxime Sjlloge IV. Hi iii !'. loci (Leydae 1727). /6". V Mortium in Indice (in uol. alii uiri docti aut titulo editionis nominati. (iniHrbni Ihori/r/rt. cum quod unus medelam loci protulerat. ** 41)) commeinorati. (juuhcuiikiuc iiotas teuipus uiri docti uui^j^auorant conf^essit. t:iiiliiiii Jii/f/ioim/iir. Epistolarum a Viris lllustribus scriptarum editae sunt.7. I 11. iis(|ii«' t'st nouata. ^^) quibusdam etiam Allix. At ex iis quae alii uiri docti Bauldrio praebuerunt. eas quae ad singulos locos pertinent. Continuae illae notae com- plent alterum uolumen. in posteriores editiones et atque in multis locis apparatus nostri Graeuius. Gale.'. Boberellus. Graeuii commeniorantur tractanturque. liolitM-cllus. Kxtanl (»x(Miiplaria (Mlitiouis (luoniiii liliil"» (^st Tniirrti iul Ithrnnin. uol. Yossius nominantur. Tollius. aut in rra(>tatione (p. Bunnanno. eo pauciora attulit quae pro- bari possint. non pauca sunt eiusmodi. iii Comparauerat sihi etiam ea quae Graeuius.

expUcantur. e Conyregatione S. Parisiis 1710. II Horum autem p. Ln qua de huius S & omnia illius loca duhia. illustrantur. editorum ss. Nicolai Le Nourry Preshi/teri. II (Paris. uol. 1643—1814. difftcilia. 1 p. et in Poecile sua. LeNourry monachus Maurinus quae p. va- riaeque auctoris opiniones examinantur. Mauri. cum (Lips. fere Addendum tamen Eruditorum anni Heumannum. pauca dicen- da sunt. 1 Spark. Hanc dissertationem recepit etiam in Apparatum ad Bibliothecam Maximam veterum Patrum. sequitur consilium. qua quia Bauldrii editio satis rara est est. ctantii cum nouis emendationibus in notis editionis suae La- (Gotting. 360 ss.) p. Benedicti. Prolegomena. Ipse paucissimas corruptelas sustulit. multas Mortium emendationes proposuisset. confecit. II fasc. re. ut iam dictum est.. instruxit iis lectionibus Colbertini quae ei grauiores uidebantur. 234 ss. ingenii acumen praestitisse: tamen hic quoque eximium quam ob causam ei laudem . de quibus quas ipse proeditionis 469 ss. HI (Halae 1729) p. demonstrauimus. XI s. omnium eadem de opera hic in quae uol. Accessit Dissertatio. ut librum Post editionem Baluzii editores Lactantii. etiamsi saepe facilitati qua erat coniectandi nimis indulgeret. Mortes libris huius scriptoris adicere solebant. Textum Baluzii. inter quos primus ut diximus Thomas fasc. De editione quam Nicol. ohscura. 1715) p. 1736) sui repetiit. Inscripta est Lucii Cecilii Liher Ad Donatum codicem lihri Confes- sorem De Mortihus Perseciitoriimj hactenus Lucio Caelio Firaclscriptus^ miano Lactantio disjnitatur. in censura Appendice editionis babat. id potissimum Mortium non a Lactantio scriptum esse contra Baluzium demonstret. LXIII est diximus.XXIIII tulit. S Monachi Ordinis S. Ad Colhertinum denuo auctore emendatus. iam Actis 1711 Mortium a LeNourrjo factae et in suae Symposii quod appellabat Lactantii (Hanouerae 1722) p. post ea VIII. uol. ualent. XXXVIII. plura sumpsit ex Bauldrio. usus eorum multo factus commodior. Dissertatione quam in titulo editionis nominat. Studio opera D. qua de editione egimus uol.

der treffliche dessen schone Emendationen man allzu wenig gewiirdigt hat. cst (hMMlilioiie L(Mi. Heumann. HUpni libruiii XII). B.iiii lioiios tiabitUH rortassc» ampliliKlo uolumiiiiiiii ii. cuius toxtum et notas continet. 31.iiitiim uidctur ad ciuciidaiidiim ])rot*ert.iuldrii totuiii tiono H:iuldri:iii. . Maximinus Tlirax describuntur ut persecutores ecclesiae Cliristianae calamitatesque eorum ac singulare hoc. Hadrianus. tamen a Lengletiana potissimum pendent. (Traccii. 163 . B. (lictuiu cst.iiit (|uorum ipse iute^ras ox ediH. Persecutorum auctus iiotisquc illustratus opcra.is iiotas coiiiccturas (juaH iam ii iiiiiciicr. 1()98). Vcnetiis 1766. Ka editio ({uae prodiit (iraecii Soc. Colbcrtiiii (|ui(lciu satis iiKlicaHsct (cf. Fitiani post editioiKMii JjeNourrvi (1710) liber Mortiuiii saopius soparatim oditus ost. XII nominatae Par p.it(' ciim iic scri- ptiiras }).icciir.iiu (|ii. ^^) Disputationis p. tota tluxit editione Lactantio Lips. a. Avcc des sommaircs ct et notcs historiqiies. Gucprattc. ac studio loannis Andreae Patcrnb Castcllo Casinatis monachi. ratum. quod inter capita 3 et 4 libri mortes miserabiles iudicio dei uere depiuguntur.het Mortium quinque capita inserta sunt quibus Traianus. IHOhh. 7 1 ^. V Ahhc L. Septimius Seuerus. Posteriores aliis edi- quaedani editiones etiamsi inmixta nonnulla habent ex tionibus sumpta. i ' '> MiiiiiiH' I iudicaiKluiu p.Mitiim ii. ut supr:i Loiigletius repetiit (II 275— 7()0). . . ipsc mininic .i. .d. gcographiqucs grammaticales. iio|. euini appaj». (^Rt. (in Icsu eius.iltulit: t. Edition classiquc d Vusage des eUvcs dc cinquicmc. 1 7 2 (^ opcrit vt snmptibus ex et Bddiothcrac Collarii Catcch.i suiiiptas siuk^ adiiexuit.iltlc iiioiiit rcccptis alioruui (^iii iiotis (lisputati()iiibus(iuc adauctonim.L(l <'ti (Tari a H. Post editio iis inlatae cupide magis quam interuallum CocJii centum paene annorum secuta est Lucii Firmiani Lactantii Lihcr dcs De Mortihus persecutorum. XXV itiMu || insii^Mioiu (^arolus lliiliii (rihiiit.I' r «• 1 »• ^M) III n a. loiij^^i» pliirim. Prima earum quantum scimus Lacta}Uii Lihcr singnJaris est liaec: L. CacciUi Firmiani Dc Mortihus P. Marcus Aurelins. cui (juos (Mlitioiii oiiiiiiiio iiiiiiiiis (|uil>iisil.

(Bibliothek Kirchenvater p. restituit s. habet titulum Lucii Coelii Firmiani classique. Hurtcr instructa est notis uel ad Oenipoiiti 18 73 breuibus scriptoris spectantibus. Praeter eos uiros criticae doctos quos adhuc nominauimus. res uel ad uerba ii commcntariis auxit H. Ne eam quidem uidimus quae Lugduni 1846 prodiit. 1879. ita at pro auctoribus lectionum sint habendi.l. coma P. sed prudenter factus. nostri. Avec noiice et notes en frangais par M. 1680 et saepius). est. editiones. Capita 38 sunt. ct Paris. Repetita est (Paris Jjyon) a. ipsa interpre- tatione sustulerunt. bertus Burnet (Londin. XH laudauimus: qui quis fuerit quod exquirere non potuimus. phires admisit quam qui modo nominati aliorum coniecturas et ipse locos quosdam corrigere temptauit. der lanseno interpretatione .XXVI Paris. memoratam libri H. 1686 et saepius) dedit. hcrausg. quae Sanctoriim Patrum Opuscula sclecta Editio et pars XXII corporis stii- usum pracscrtim diosorum TheoJogiae. v. Edidit S. qiiod tertiae ille editionis data mense H. — Extant in Commentarius eius est sine dubio etiam plures quarum tamen notitia ad nos non peruenit. (1863). Diibner. ediderat librum iam annis 1851 et 1854. Editor et ex ipso codice quaedam ab et aliis perperam mutata sunt. Francogallica^ de Maucroix (Paris. pauci est Mortium operam dederunt. et Anglica. a. Germanica Thalhofer. Eadem quae Guepratte libri capita omisit. breuis. Ex quibus unus ille ano- nymus cuius conlationem Colbertini p. eo ferimus mo- . Lengletio se addixit Fridericus cuius editio Duebner. Edition Texte revu sur manuscrit unique conserve d la Bibliothcque Impcriale. exemplaris Iiinio a. — 41 legentium causa omissa est acl Hurteri. Multo minus quam quos modo nominauimus. 12 eam notas breuissimas habere Inter subsidia emendationis etiam primae interpretaquamFranciscus tiones Mortium ducendae sunt. Kempten 1875): qui dicit. Fr. quam GilMenda enim meliorum quibus loci quidam in Colbertino adfecti sunt. 1862. P Praefatio est r 1 e g m e n a. Lactantii Liber De le Mortibus Persecidorum.

eae numero paginae noiuen cuin signilicantur. unternommene Biirchforscliung Bibliotheken Englands. uocem B.rrul. Alias coniecturas apof^rapho Colbertini Lauhiiiaiiniaiio ascripsit: lias (luanKjuaiii certas sibi non uideri si^iio interrofj^atioiiis adposito osteiidere solet. notae Bentlei suut coniecturae. huius igitur Wilsonii possessionem exemplar perilla uenerat. (lispiitatioin' p.M. quod p. Wiener Sitzungsberichte. quibusdam locis Cf. /. nostro <'st. 536. alias autem notas quae apparatu minus idoneum locum habere uidentur.^U. hic pro- ponimus. 37. eius BericJit uber die im Auftrag der Kirclienvdterconimission der uol. Cl LXXXIV (1876) p. Phil-hist. ascripsit (cf. c.. editiono tanicii nostril secluderc llae siint illae Halniii coniecturae (luibus in ap]»aratu nostro nuinerus paginae non est additus. Uno loco etiam manus coniecturam Pleraeque 8. quas auteiii iii disputatione illa protulit.a cor- L(i(((tntins tnortihns pcrscrutornnt supra XII) ruptclas »|uas(laiii codicis sustulit. ferentihus ducta addituin alia est lcgo. liuni (juod ilN' iiisi^nii s. quocjue critica IMortium coniunctum Kxtat in bibliotbeca Musii Hritannici editionis LeNourrvi.i<. antieo tegimine illius exemplaris Londinensis legitur E Co- (tice Bcntleiano^ infra Cl.^acit:il»' iii iioijiiullis auxi»Miius tulit. (/(' I']tiain Oarolus Haliii (<l". . *Alt»M- aiioiiyimis' pa^". ab noluiiiius. notam LeNourryi MS. 72 exemplaris ad agris fcrentihus (c. MH XXVII iocis is lil»ri histius. iipparatii s.. Has Carolus Zangemeister dcscriptas demiam Yindobonensom misit et in exemplar est in ad Aca- editiouis Le ^*) Nourryi quod In bibliotheca Heidelbergcnsi. 4) linea subter agris feriantihus. B. pauciio coni(U'tura«' sunt illius 70 oius«l»'iM iii iioluiiiinis iii (juo cxtant. quam apud LeNourryum Specimine '^) illo. Hicardi Bentlcii Manu adnotata^ et iterum infra nomen Wilson^ Trin: Coll: Soc: in cum eius insigni. Spectant enim ad primam paginam codicis Colbertini. quas suo quamque in loco in apparatu posuimus. 5 ad uerba a com- 2)Jcxu). libri Uicliardi exemplar IJentlei est. transtulit. A Bentleio marginalia scripta esse eo quoque confirmatur. /. notas cuius in marginibus JJentlcius correctiones uariasque et inscripsit.

ad fahricatur 172. XII). 7: v. 12: ris MS\ in ad mortem p. ut quae forte inter ipsam lectionem sui libri succurrissent. longe notitia illi pleraeque Bentlei notae ita comparatae sunt. locis qui grauiores corruptelas contraxerunt. LeNouriyum Pleraeque errore typothetae pro 184. — Perpauci sunt. prae- terea ad sotitas (sic apud solitas) p. 3: runt p. LeNourry in textu cum Baluzio pro iudicem) ct 172.. ad iacentes 172. agris fcriantihus c. 17: pro- Balearenses sagittarii) coniectura ingeniosa magis babili teraptauit. inuentae sunt. 37. Ex ad p. (sic V. to J\JS. lectiones codicis lineis subter uerba uel litteras uel significauit. 11: Bentlei etiam iis ab autem illae coniecturae editoribus Mortium aliisque uiris doctis li. Scriptura . unum (cf. 220. quales et rerum a Lactantio comme^noratarum postulare uiderentur. supra p.XXVIII tamen non ex recte. uelut quod modo commemorauimus. Neque tamen credibile uidetur aut Bentleium illorum coniecturas in suum exemplar transtulisse nominibus eorum non additis aut illorum quemquam earum aliquo modo ad se perlata uerum auctorem reticuisse. ad h. quamquam quaedam sunt eiusmodi. ut mirandum sit duobus hominibus idem in mentem uenisse. scriptoribus eius sermo cognitione dignissimus a Lactantio cum ex antiquis Locorum tamen tum e S.. praesertim quos Bauldri nominat. 1: supplicia. Sed quomodocumque res se habet. MS. 5. ductis. Specimine Bentleius ad textum LeNourryi. 1: p. loc). 173. 6. 17: MS. uel ascrirestituta Sunt autem hae p.. 173. quam in illi homines eruditi qui praeter eos quos nominauimus textum ratu Mortium emendabant. Prolegomena. ad ultione siq^erbis (sic LeNourry textu cum Baluzio pro uidelicet supplicia) p. appa- commemorati Indices et copia huic fasciculo additos tales esse uoluimus. 9: ta MS. cpuo et ad ostenderet et fuerunt p. 4 (cf. ad maiori 172. Hoc psit p. MS. statim in margines exemplaris coniecisse eum existimemus. depictam esse diximus (cf. notae: ad 172.

susc'optM*at. Febr. ita in et hac comes nobis prudentissimus benignissimusque. ut iii(li('(Miius (|Ii. Quibus uiris maiores. ('iiiu oa i>aiaiKla (jui initio libruui «mIcikIuiu |>luriiuis uiuiicris ciiiii imhlici sui ofHciis aliis^juo negotiis iinoni occupatus uidorot lon. a. XXIX }^q-aiiimatic:iniin iiiRi adlatonnn jxM-raro iii Iinii(-(' iKM-horuiii rcniiiKiuo ralioiKMii ikih lialMiiinus. (Juod su|HM-i'st. Samiiel Brandt. Georgius Laubmann.L. etiani textus communicatis coniunctioncm inter nos consiliis initia constitutus liuius est. . Et cuni dc ouinil)us rationibus ad lianc Mortiuiii editioneni spectantibus facile inter nos conuenisset. quodammodo quam Heidelbero-ae o et Monaci Kal. apparatuin criticuui ct ca (luae collegerat Sauiucli conscripserat(iue Hrandtio tradidit.k' ulriiis^jiic lcrt.non» dcMuuiu teniporo ad porduci posso. iiostruiii iii (|Uo- vuui noiuina liaoc editio IMorliuiii juac sc futMiut partes. conici magis plene aestimari potest. a Al- fredus gratias constitit Domaszewski eo HeideJbergenses optimis et Carolus Weyman Monaceusis. Goor<j^ius Laiihuiaiiii. ((ui sibi operae socius esset.•^r„ ||M>II II. 1 .. eam linis totius operis contirmauit. illius doctissimisque habemus intra quia auxilium eorum minime iis fines operae: id quod ex locis appa- ratus nostri in quibus nomina eorum leguutur. In plagulis corrigondis adiuuerunt nos Fridericus Schoell in aliis per totam hanc Lactantii editionem ut rebus.Pl . Ita quain nostram edendi corporis Lactantiani condiderant. MDCCCLXXXXVII.

441. 338 ss. dualistica interpolatori. Geschichte des Untergangs der antiken Welt I (1895) Anhang p. sunt. 0. 437. Additamenta dualistica et panegyrica hlatt fiir Bibliothekswesen ipsi Lactantio tribuit p. Bd. censor signo ff suhscriptus. I. 376. Schanz. XXXIV Codicem Palatino-Vaticanuni 161 (H) iam ante annum 828. nos sentit. Litteratur III (1896) p. (1884) p. p. 25. non dechno saeculo scriptum esse Lud. p. Omont. panegyrica Lactantio dat M. De hoc codice Sedulii Scoti cf. 387..ADDENDA ET Ad pavtem p. cui tamen rei ne ipse quidem multum p. 1892 p. nom. priraam piani p). 87. 1895 p. ' Geschichte der altchristl. ') Quorum locorum numeri crassioribus littcris scripti simum ante quam usus fiat editionis. II Abth. historiam codicis JBononiensis 1 dicta sunt.'' VII adn. I part. LXVI. Ad uerha sic Neptuno maritima omnia cum est insulis obuene- runt Kronenberg. 100 adnotat At causa necessaria corrigendi est nulla atque dehet etiam obuenerunt in obuenit mutari. Seeck. cf. 523). p. d. s. omnia corruptum ex ora. p. Trauhe. Minuciana (Lugd. Ad s. XIII Ad nomina Lactantii cf. XIX. d. Cl. 2 (1893) 739. CIV s. Melanges Graux JRoma nobilis. 313. quae part. et dc Sedulio ipso Lud. hayer. Traube ostendit. Gotting. praeterea a Georgio Wissoiva in censura editionis nostrae. exposita. Akad. tribui uult (ibid. Caelius. Bat. II fascic. corrigendi sunt. Indic. 1891. Ahhandl. quocl probare non possumus. 519: qui uir doctus de rationibus quas inter codices quosdam intercedcre aliter atque demonstrabamus. p. JRundschau 1890 p. cognatione sunt ad formam stemmatis redacta sunt in libro Harnaclui ss. I.. et Preu- schenii inscripto iiol. CORRIGENDA. Litteratur bis JEusebius\ p. 2^^'o 26. 41. gelehrte Anz. ii potis- . VIII adn. Central- p. Geschichte der rom. Quae in JProlegomenis de cocliciim. Neue philol. 1889) p. Wissensch. Ilenr. XIII. 1 p. 3.

267. qnoti ex liorrere i'"lero coiunt JO ortnni cstj dolerc vult ccnsor ft. VII eqs. 2. 2. 220. 4. J8. J894 p. 70. Kalendas Apriles scribendum p. suo ipsi {pro sibi) gladio Gemoll p. p. i. 9. liibcrnus sol nult ccn. 249. n»c V <lc loco Ldvttinlinui <lc nsinn cnse pnrtr r/wtduin (ieprrditd libri rc puhlicn Ciccronis oHtcndclmin in dispntittione lihros *Ad Ciceronis 35()-j<ihri. Schriftstcllcrn. XXXI nnnc :nr I». 70. (iiinoll. Gymnas. Cum codd. Indic. illo supplicio indignus. cf. suppleri jiotest nequc sc. p. 20.Inhclfcicr (ti/innasiuins IIci<lclh<r(/. lat<in. ^^'d ninlto niclins nidctur. non recte. 14(>. Kritisilic licmcrk. 6 adn. p. p. cf. sed cf z. BH audeant scribendum 428. Minnciana 100 iiabenti nullos Q. II 5. uoi. etiain p. 7. 348. eani) Weyman. 13 3. mortalis tamen et . affixus /jro adfectus Gemoll p.M .liniuitiis l. Stangl. ucsti<ii<i ttpnil L<tct<intii<ni reperin possait. c. zn cf. sed cf. 17. <Jsterr. 10. 463. : 320. 2. uerbor. Kronenherfj. sc. tamquam lupanam obeant {sc. habenti scripsisset. horrcit' (sic co<l<i. p. p. est. at Lactantius. . IS 9. religionis. . lectionem codicum. ualet quicquani comparatio locutionnm occidens^ oriens quo- niani hibernus oniisso suhstantiuo sol in lexicis indicihusqne nullo e. 10. Pr<i<ir. uirgula post profesto delenda est (festo atque profesto . ]). . 12— fi9. est. Litteraturbiatt JS90 est. p. ttntifjui. Piiilol. . f. p. 9). 278. acl Mort. Lignitziae istH) p.: tpKi <lis})uhitioiic tlc oninino i/ndcsiui Ciccronis f/nttc post An</<luni Mttiuiii lihroruni rc /iithlictt. cum B inimobilis iefjendum leue. pro et colerc codd. 863. 3. 202.. (ignis) elementum J4 ea uero quae ponderosa sunt p. 'J4 ss. 19. 11. 145 (189Q) p. 18. diuinitus. r<'c.veniplo probatnr. 14:5. nostrae. p. 351. . 14 mobilis ct Inst. LS. p. j). 3. p. 07. pro sedendi oiunc scribo sedenti. 8. 8.sor illo liienis): sed sol ncque ex loco ipso ft i^'"o liibemum (i. Buenemannum p. 304^ 9. 15. J:J et 4(10. 7 'i. pro religiones l.. ad imnc loc. p.die). pro (II (. . 141. curasset retinct censor j-f quod quid significet iioc loco. 371. sol. lH!Hi. ut opinor. 309. oio pro tiiit' (luil.lcii rc pnhlicti ilcs ttdnotntioncs'. modestiam pro molestiam Th. sed supplicio pertinet etiam ad adfectus. p. liberos non p. ::u Fcstschrift . et ad Inst. p. Zeitschr. 229.ro malos) liberos orbitas praedicatur conicit. nos non magis quam priores editores perspicere possumus. utinam ^^ro editionis utinamque uir doctus X subscriptiis in censura Tiieolog. J.• inl 11 f t Corr igrn .1 a. Jaitrbb.A .

pag. iam Heumannus. 17. p. Hirsch Heidelbergensis scrihit Ixitauaa? c. sed Inst. 563. 100. cad*nt B^. 4. 8. 694. p. 622. 5. 398 a. Addenda et Corrigenda. 697.-Apuleium loca finiens. 18. 595.. 15. 4 adn. <ea> j^ro <cuncta> censor ^^^^ *'^^ modo nominatae pro exemplis tantummodo sunt. B^. 19. p. Hermetem) per diuersa 2. crit. Berliner philol. Auctores 17] cr. In appar. — p. 575. 525. cf. nostr. qiiam ad formam cf. ignis est: quis eo utitur? tt-* 596. 17. pro restitui fort. 1. Pro ly. 18. cf. 21. pro ipsa p. 7. l. ipse subiciuht praefert. 682. <ita> uauam Kronenherg tam l. adlato) a deo propter hominem instituta esse ostendatu/r. ideo Tullius 'meminerit' uel hic? ignis <iste> est p. 690. legendum est 'cadant est. quousque ut glossema proximi ciuatenus delet Sittl. 441. idem 707. nostram. p. etiam § 16 (p. Wochenschr. quis nauigat <hic)? hic ignis est censor tt* Quibus coniectiiris consensus memhrorum loci turbatur. adnot. 21. l. Aem. T Gemoll p. 8.XXXII p. propter quem mundum ipsum et uniuersa quaecumque sunt deus fecit tantumque illi honoris habuit. secl ita prorsus superuaca- neum est. 26 iisque (^bellisque E. 496. p. p.Koizaq secutus Ps. cf. p. inquit censor ff. Bohde. quibus cuncta (quod indicatur loco JEpi- tomae in adn. G. sed cf. sed P. p. 'uitiant recepi' scribendum fuisse recte monuit censor tt. qui animas quidem inmortales X p. ipsam. quod pro quo Gemoll non est necessarium ac sententia debilitatur. p. 'KoXi^mq ap. 18. non minus mirabiliter de conscientia p. eosdem laqueos incidat quo {pro quos) illi ueteres in- ciderunt Gemoll p. in textu cadat ponendum p. hoc caelum est: quis id suspicit? terra haec: quis eam colit? . 521. 596. 101.. p.hic p. 20. nobis incredibile. cadit BSHP'. p. sed piraestat Dattisii fieri? non {cod. gramm. 2. 781. 6. p. 7. 464. 705. scribendum est restituiri. 1891 p. 335. Indic. ut eum praeficeret uniuersis. coniectura ac non. 18. x^ro tamen. cf. esse. celerando ^?'o celebrando Gemoll 7. 605. ad quos an) cf. 012. /. 26 immortalitate Gemoll p. 21 24) potestas hominis. 16. rer. in alia tamen corpora <uult> pecudum censor . 642. a p. 653. p. 16. 627. 11. p. adn. Jenaer Litteraturzeitung 1876 p. capella in pro Capella. I p. 463. Mater Idaea {pro ipsa) Kronenberg p.

p.''. 148. 2. Paris 1803. 8. Philol. rcyione col lc<. Lat.1 .Jnlircslicnrht dcs filrslhischnfl. p.. Lact. '. relegata regiones Bcischenig. Cu- dr la Bibliotliiquc Mazarine. 6 s. |iliiloHii|iliiis /</•<> iii |iliil<i. class. (cf. cuius Finiiiaiii titulus: ('iiriniua pia 2 religiosa. 55 Expilatores 13 73.'1 C. 23 s. pro 62. p. | a.'. \)c ct IS<)(i p. X inscriptum esse Celii Firminiani Simphosii. Berliner philol. l'arrliisiis. Celii Lactatii Firiniani ia nenia vbis crucifixi. 'Dc L. min.*•'». (Q) Visquis se- quitur cnrnien. Lat. /. <iHi roii- caniicn Phoenicciii coiiunentario critico el exeijetico ct et inter- prctationc (icriiianica instrHctuni prolcijomcna. XXII. 33 s. I. tifiiotlo tui! |). T). detrahunt. XXVII.irl i s II la .1 II XWIII rrroif. Kiustleiii olt'niaiuni dc rosurrectioiic in Inijircssa cura 2 ini- ptMulio lodoci Bailii Ascensii e cdibus ciusdcni in nionte diui Hilaiii 5.1 II . Cf. uerhoi'. FJiam alia cnnniiiis dcs incunahles n.s c i c ii I ii in I . non minus illoruni censor X. 6 ss. Journal des Saest gotica.j 2. Litteratiirs. fuiii ino • ui i» iii tiltfitinr /.so|tlii. ulitur. l. De Fortuna. Anihol. 51 Auctores 17 s] (a Xenocrate). Apparet Ikuic Asccnsii editionem priorem esse duahus quas nominauimus Ascensianis.J Inst. A }i.HJ.J.ii | italici.''. p. 21. sine duhio prima omnino est. ed. (iifniniisiiuiis ilc Srchaurr Diocesaiitinet nscniiiiar in (Ira::. ed. C . est p. Baehrens IV p. (ioJ JJsO. r ri . fa. non sequcntia pro consequentia Petschenig p. XXXVIII s.' h ii(ti>i>ilscli hnaht Aiiton.1 <• n . confirmatur p. quo quod Accursius tradidit. iii (innoU 711. 510. 14. Wochenschr. 1893 p. fDiiiiiiuiii {iro romiiimiis (irinoll fint. f.i I\ rtnunln ni /> lol.A . p. 13. Wochenschrift 1895 p. his ucrhis indicai: je doute fort qu' il soit L501. | L. (l 1» . cf riinm lndic. 629. :268. 825. De nominc Symphosius hoc addendum est.. 16 s. L". rrctr. (il Jjntanlins 7r>ri. in eas sunt Biesii et Baehrensii adnot. 54. passioiii' eilitio coiiimcmo- rdliw hnc in lihro: P. Poet. corr. taloijHC Maniis liic A. 9 Auctores 2 s. iiice. anterieur a p. Diifrcsne dc Saint-Lcon. ('orli Firiniiuii Lnclnnti aiii ave. scripiura libcUus emissus cssc Quibus fere cuinis kic uideatiw. 825. II 10. Jlueller testatur. in codice Vaiicano 4493 saec. lsO(i. Imr lihclli). Biese n. niisiiniiiii iilnrnli iiliiliiHdpliiiic ii. Doiiiiiii Worhrnschnfl [». Philul. Constat fasciculus cx 10 foliis quadratis uicenorwn quatcrnoruni uersuum. l'i'il^sihii mnit orluiii I>. vants 1894 p. 6. Lcopoldus Delisle. 5fi. 710. ' Celii Laotiuitii Nenia ucrbis salua tloniiiiica toris nostri crucitixi. 76. Theolog. ccnsuram nostram. XXX ss. \ In folio uerso hacc sunt L.• n . Z. fiir rlass. Luc.. I».sc. Asclepiadii De Fortuna carmen. l. I'/ior- .

l. Sententiam uersus inlusirari pictura parietina Pompeiana quae est ap. u. II (1895) Car. et adfectu censor anonymus. p. ut Lactantii fragmeniudicio edidisse. 1>. 220. 117. Locus exiat: cf. clibanarii] Ad Jianc coniecturam suam expJicandam confirwandamque AJfredus a DomaszeivsJci. 486. Jocum quendam Augustini (De ciuit. 581. 11 I p. etiam eius notam) mnlto uerisimilior est. 128 (pro 169). ira p. p. corrurapendas mulieres Weyman ex c. (F. 147 ad 150. inuenerat. 182. Aen. . p. 1893 p. iratum. ille 7ios ?. 50 lignum . LexiJcon d. 117. p. 138. . XX (cf. FriizscJie. 7. p. quoniani Lactantius uerhis non minus eqs. ScJioelJ). 1. 1 — 15 Dombari V. 132. 20. Ad p. Berliner philol. edit. 30. scd lectio codicum Phoenicis sed nostros montes aptior iiidetur. Laci. 1893 p.XXXIV Addenda et Corrigenda. nom. Neue ijhilol. 1679 p. KelJer. 1. Mos. griech. ]irimo loco . partis 6. 20). 1423. 160. sed terrae raontes Petschenig p. Psy- chom. II p. 79. certas uoce notas Petschenifj ibid. Poscherum. non niinus <quam> illorum uerius uidetur. p. 16. duh. ne mentis inpos sibi ille aliquod inexpiabile facinus admit- anonymus (idem qui p. Wochenschr. XII 767. 27. quod recipiendum uidetur. Post fragmenta Lactnntii commemorari poterat Baluzium. (^sed 825 sccutus codd. p. d. non sententiam plane nouam profert. II p. sed ea quae c. Prudent. 592. esse 175. Sittl. monei Car. blatt JSD4 2). Auson. conieceramus. u. (p. 121. Laci. 135.remplis demonstrare sibi aut cum inpos aut cum admitteret (j^ro ad se) teiet ccnsor coniungi posse. uenerabile] Verg. 6 175. 'EJencJmm' post Praefationem). S. Z. iam pridem p^er- eiiam in aJiis receniiorihus codicibus Laciantii LengJet. 18. 204. attinfjit repetitque. 17. 408. <tempora> iam LengJet coniecerai. 169. sed debuii e. 12 trimontes^. sed Buenexnanni coniectura irae adfectu (cf. uol. 1). Jat. p. interfecit proprio sensu idem quod gladio p. 52. 7. SprachgescJi. Rundscha^i 394. gramm. p. I 2003. Erroreyn editores ilJe tum de extremo spexerunt. fasciciilum 2. 4 explicauerat. quem uirum doctum rei militaris Bomanae peritissimum esse constai. 79. qiiem nomine auctoris carentem in codice CoJbertino 1095 scellaneorum Liber secundus. rom. pro ratum p. 61 adn. Mythol. dei c. Le Brun et 286 adn. sed 7iohis quod cum priorihus scripsimus detrahunt. interfecit uidt 0. Paris. Mi46. Jiaec in usum nostrum beneuoJe conscripta nobis tradidit: Inter numeros palatinos qui sub Diocletiano uotermn praetorianorum partes suscepcrunt. edii. p.

p. subsidio quod Domaszewski nobis praebuit.r quo Colbertinus pendet. 67. «toin 1 rM Tni ful i.iptc ct ucxillatio luun «|Uurlo succulo de solis e(|uitil»us usurp. cf. ut custodes corporis. iUo modo discerpium. f. ex miseris reJiquiis uocis casu aliquo dirutae.iiiiuiii ••^t ralionc • cclflin^liir u scriptorilnis actutis (lonstantii.Ninniiuniiin I.\ < 'I il I' II «l . Sed fortasse lihrarius idm codicis ((ntiqaioris. p. ad I p."». 25 — ss. 2. Hceres 92 ss. 12 69.un coiiiiiiriuoi-ut siinili scriptor j»roiiiot^»s iiiilitari niodo instructos luissc.Arca^Ium iiwntio a|iii(l W ••ontra i. non niodo instriicli iniperatores coinitabantur: p. in quo muUae ceteras falsae uerborum diuisiones sunt. X diximus. i t \ |t \>.{. Ut ]iis quav itir (hcfissimus praccldre exposuit. niodo uctu. • uucos nii:i oru up))(dlat. (•uni i t ««.rcerent. Itaque ne monsirum iUud uocis codice traditum praefixa cruce in textum reciperemus.uilur. niilitari non turiiiatiin <t'. luod scri|)t^>r :i hos t nuincros. . nmiin (idddnms.s sa^'i t I ar i 1. . :nl iic\illationcni in rctcras. iuin siil» clil)uiiurioruni iniliti:!. 262. *J77) . speculatoros. ([uadrut in ucxillutioiws. I ii •' s i ro iii •> H<'iiioroi.\ i.11' i| u n i| 11 •-. Ad Ciceronis de re pubJica Ubrorum apud Lactantium usum p.s 'ruilali iiiiii ant*> Tli im^iiih' (|iii losiiiin iiiNtitiiti sunt {vW Moniinscii uotustior in lh'nna |x XXIV p. Notitiu e. Fortasse tamen Brandtii coniectura promoti militari prosequuntur. dignit. (Mangeij) . a codicis memoria primae tantiim liiteiae bil in initio uocis clibanarii caeque inuersae apparent. 1'ciiiinus o|diiii(. 10 ct rccti' X\\I \'\\\{ ocfurriint. qiiod nobis optimum uidetur. 249.>. llt t i SiM<rk 1 hit i n ii •' h p :i 1 :i I i II . ut inipetuin populi {'. *\WAr excrcitu IkOiiiuno IladriuiK». cti. {\\\'\A ucrl»:i cuiicus . commemorari potest cum uerborum transpositione coniuncta: modo instructi et sagittarii miserabiles feminas Co(jitari enim potest uerba fluxit miserabiles feminas m margine codicis ex quo CoJbertinus et addita casu esse mutilata mutilata a Ubrario Colbertini in faJso Joco posita esse: quo de genere uitiorum supra ProJeg. Philonis Jibro De uiia contempJcdiua p. in turnias diuisi proi^rediuntur. «m| ii i- tfs Arcudcs *'. in C deinde.* x i \' iKitiiiiiiiiil iir iii Nolitia i ili. (luu adiniiiotis-. Inter autem quas attuUmus urorum doctorum coniecturas nuUa est quae ueri simile quicquam in se habeat. III •|ui i^l daninatas |»ros('i|uuiitiir. cx liis niinicri. 8. coini t('N i «•li liuna ri i. appurct. |iroiiiiiti>iiiiii ^••('^•^^•'s. |ialatiiuiiii •iini sint iiiri siininiac di^jiiiuiiti'in tatis. quornni in locuiii (jiiasi succcssisse proinotos siiif^uli. . 473.\lat. itaque pronioti contra nio«luni ordinationis. supra Addend.i •' I ' •» r r i \^ •• ii 'I a \\\ ui. cuias set. libruin iiicuni J)ie ]{eU(iion drs rdm.^'iiit •' i| Hr.stioris ordinutionis c. quam ut sua aetate inusitatam a suaque scientia 2^i'orsus remotam nuUo modo diuinare atque restituere possatic coniectura clibanarii hDUfius discedere bile inens es. mdetur ((Uquid uocis simiJe bilenicnses fingebat. utendum esse exisfimauimus.

500 b praestare] 144. non ei iin mentem ei venit) quod {pro acc. c. in u. 21. 491b (occurrebat ei quod II 85.' p. 7 sub uerbum audire recipien- dum p. V ss. 1 — 6 umm uol. add. uol. i^jro II. adde 'supinum in -um uenire.) . deinde I 160. — 563. Histor. . . alii extat I 400. 128. De Varrone II fasc. ad III. hypothetica) II 85. 507 b praebere et 9. 548 :i. 9) supra adlatum. 297 ss. 2. /.XXXVI Lactantium Addenda Inst. Lactantii 1 p. inf. P p. 14. 11. ex- secrandus p. sing. {s. auditu suauis est. in uersu 12 a fine adde locwu ad p. p. 401 b. philol. secutus Zcllerum. 11) nominata diximus. I 448. auditu {non facere 432 b) recte sub auditus 881 b) dictu dicere 416 a) factu intellectu I 4. . sunt cf. 21. post ca quae in disputa1. susceptu I 4. possent {in constr. alius] p. 374 a p. 844. primitus Saturno sunt attributa I 561. 418 a dispar quam] legendum I 183. III 23. — in -u cf. 279. 521 a (ut taceam quod . Leben. 540 b. sunt I 448. 332 b post mundus addenda sunt haec: munera: uenationes quae uocantur munera. 3. adde locum ad p. . (auditusj. pro ex(s)ecrare. 4. 2. 741. VarroJ tione egit p. praeterea ibid. Supplem. philos. p.) (1896) 229 Index nominum et rerum. p. Ph 521 a (quod). II 48^ 2. 20. 2 a fine adde ut taceam quod . . ex(s)ecrari eqs. Studi storici l. et Corrigenda. 22 (1896) 700. aiictore 6. 430 a.' occurrebat adde occurrere: occurrit nobis Epicurus ac dicit II 107. mirandam sese praestat praebetque uerendnm II 1). Mancini. 21) supra adlatum. {s. 381 b dat. 13. p. Annal. 266. 1>. esse statuit P.1 (de op. 5. . . Wendland. 2. (jr. addendum 'passiue protriti et execrati II M 198. A. beschaulichen 'Die Therapeuten und die philonische Schrift Vom p. 729. p.

2. 12 . 2. Lact. fasc.LVCIl CAI-XILII DE MORTIBVS PERSECVTORVM LIBEU VVLGO LACTANTIO TRIBVTVS XXVII.

) . 1 ss.C Bal = = codex olim Colbertinus iiunc Bibliothecae Nationalis Parisinae n. Parisiis 1679. XI. 2627 saec. p. Baluzius primus editor (Stephani Baluzii Miscellaneorum Liber Secundus.

4 codicis praetcr extrema uerba qui glOsa (sic scripsit) perpauca caque falso paene omnia. Fritzschc quas in conspectu eius constitutus fundere soles. deletis Versiis 1 - (] foUi /•' codicis C. 1 Icctioja• Hcnrici Omont: LVCIl • • CKCILII dfis • INCIIMT LIHEK • AD DONA TVM CONFEjSSOHEM DE MOKTIB. et reccnt. Ecee pfligata aJdA.)10irril!VS (M) >rFP:ss() im: M IMIKSKCVTOIIVM.q. proponit Brandt fundis FroJer/. 4?EKSECVT0i. obseruat. adn.LVCIl CAECILIl '-"" r. suae Bal mann. ecce. tuas. LV (Amstelaed. adteritur Toinurd. (juas 1 couspcctu cius pcr ouiiies lioras (cotidie fundebas. sed addk A Laubmann legit neque quicquam post hanc uocem conspici Oniont testatur . uet. quas in conspectu eius constanter fundis per dies omnes et carissimormn fratrum. add&:jz| his (signum iq haberi sine dubio uoluit pro ligatura litterarum u et r). A Laubmann nihil legit. Miscellan. imo et preces sanctissimorum' martyrum qui deletis Heu^ post fidei add. 3:3. Lenglet Specimen LeNourryi secutus coni. addetur his omnibus aduersarius (aduersariis C) Bal. qui." nuj. add& his C. ceierouostroruni. cotidie fudebas (cf. 12* . etiam Le Nourry in Specim. in auct. ceterot].» 6 his omib: aduersariis rr 7 restituta p orbS tranquillitate per :3~) fcre spatia nihil ar/noscitur in C. e in quihns plurima situ ct iiiadore corrupta dif'ficilUwc afjuoscuntur. deletis uir doctus anonymus. LeNourry Specimen Mamtscripti Colbertini) in u. eiiis qui tota die ceterorumque edidit. ii A \) i)()NA'r\'\i . (jui ruinqiic) fratruiu gloriosa confessione sempi2 toruani sibi coronani pro lidoi nieritis quaesiernnt. deturbatis Allix. 1734) p. autem. item Duehner. 1. qui gtosa con h fessione senipitna sibi coronfi ^ fidei meritis que^jier. 4) secutus Baluziuui (cf. o 4 VDIVIT ei' j) oratioiies tuas donate karissime quas in conspectu Ji 4 IJL oilis '^oras ni nrotj. iii AiKliuit (liMiiiiiiis urntioiies Donatc carissimc.

qui illuserant deo. atrae conl. 2 2. seruit C. deturbatis 1 aduersariis Allix restituta] et restituta Bal. sero id qui15 dem. 1716. ut C (V erant C. qiiam confmnat Omont. liuma6 tristisnoque Tollius. maiori Bal 14 sero id Buenemann. enim deus principes qui tyrannorum nefaria et cruenta imperia resciderunt <et> humano generi prouiderunt. 173. ct Is. 1. transacti Bal. trisansaru (sic) LeNourry in simi codicis distinctio cst 5 et add. nunc placatus seruorum suorum <precibus> deus iacentes afflictos 5 et lo caelesti auxilio subleuauit. ut ederet in eos magna esse mirabilia exempla. Lactant. extincta impiorum qui conspiratione detersit. misericordia domini excitauit catur.. illusitauerant Nic. Bal serius uersus nihil est 17 uindicem Lenglet in 6. 1680. Inst. 5. . (di- deditur uel traditur Tollius. C 8) extremae partes uersuum 10—25 folii 1" (—p. sero — digne om. 5 ut iam quasi discusso tristissimi temporis nubilo mentes om4 nium pax iucunda et serena laetificet.172 1^6 mortibus persecutoruin restituta per omnibus fligata dei. 4. strati iacent Bauldri iore Columhus. Specim. orbem et tranquillitate. sic plerumque Le Notmfj. quibus et posteri discerent et deum unum eundem iudicem digna 17 s. maioris C. distulerat et enim poenas eorum deus. sed in C post quibus in stulerat C. causa uel gratia Bauldri Bal. nunc post atrae tem- pestatis uiolentos turbines placidus aer et optata lux refulsit. templum sanctum ruina maiore plagis et ceciderunt. V 693 s. 3. Colomesius. arcetur Boherellus ('aduersarius hi omnes cum Bal).jcon. III. V 23. 6 qui iustos excarnificauerant. . deo. insultauerant Graeuius secuius coni. secl in C signum rr^ ante restituta solita Heumann. p)rohat Vossium. p. 2) . gemitibus 11 illustrati add. aduersati erant Bal. caelestibus cruciatibus meritis nocentes animas profuderunt. O. nunc maerentium lacrimas qui insultauerant euerterant. deJine 15 set C. cum margine ahscissae . 12 nia- illuctati erant Lcnglct. 3 acluersariis. 2. Miscell. 7 atre tantae Bal. Bal 16 quibus et Bal. noluimus resciderunt: humano distinguere C e lectione Omontii. 173. 48. abditur Bauldri. qui insultati erant Buenemann conl. corr. LOCI AVCTORVM EXPILATOMVM SIMILES scerent)] Lact. Vergil. 33. iam Buenemann coni. C e lectione anonymi p. pro- nuper ecclesia rursum exurgit maiore gloria templum fabri- quod ab impiis fuerat euersum. ed. sed grauiter ac digne. iacent. 7. Epit. excidetur Gale. 8 obtata C 9 precibus (uel patientia^ Aen. in C est rr^ distinctio. Lips. Heinsius..

is (|uiliiis |»0(»nis eos (. p'.iicsl. fuerat C de litt.i niil (|ii(> rlicct^cxitii sii|i|»lici. ad quo Bcntlcius (|uoruni ascr. moti C. (iiii dc 7 <c()niiii tcs tiliciiii ut omiH'S HUiit. excindendis Colospatia explenda sunt.•aeltKstis iudicis uindicjiuerit. S f. 2.is Aprilcs diiohus (Icuiinis consu- LOCI AVCTORVM KXPILATOliVM SLMILES ]>. lacunam 9 punctis signie Jicauit Bal. p. posthac futuri Is. est 6. 'j. lOS) . post nos futuri Cuperus. (»st constiin tulii. c.i dcus suiuiuus c\ (pio ct rc UH'11 (iiii (*st. 5 ostenderit Bauldri. qu (post iina C 7 persecuet o tores LeNourry. osten:2 deret C Ab re tar C scr. euanuit) Bal. p prior nt (dias in C. item Allix.i turi iii scirfiit. (4 f. Kalendas Apriles Brandt (^Kalendarum Aprilis Bal. p. ejfectae sunt 6 quo Bal. 10 FAtrciuis tcmporihiis 'rihcrii doiuiiius (\iesaris. JOSO (in Emendat. amoti Ijem/Iet p\ostea hasta et partieula alterius superest.iiii. p turi Bal. Vossius.— 1 1 1. Bauldrium Omontii. Oxon. I7. eccl«. post persecutores 2 spatia explenda sunt. extrema particula cum margine abscissa est 11 post diem X'"" kt. 35. dis apparet.j» unde tam n Brandt Vinc ta (tamen iam Buenemann). cui .<sia (lclciiiil) (lis(iuc t. Bauldri 46. C de litt.. 16S0 p.i iuuuinis iioiO sui si liostilms . dis Bal.iiii cx<tin^MifMi>(li8 ostciidcrit. :3 lOS. ]>ost nostcr Icsus Cliristus a ludacis cruciatus est diciu dcciiiiimi l\. spatia explenda sunt. et Heumannum. quo errore falsae coniecturae posteriorum litt. unde falsae coniecturae ortae sunt ponis C 8 post exponam in C reliqua pars uersus uacua.i iiiipiis . fu^^turi Oxon. persecuturi idem in Emendat. sed litt. conl. IV ID. LeNourry in in Specim. 1] Laet. Bucncnumn anonymiifi p. C pfecutoref fuerat. <ei'> anonymus p. 5 f.. meiiius conl. t'u iiiroj^iirc. pf paene fotae tota foraminibus interierunt. x spatia explenda sunt. . iudice ultione CcUitrius. in fort. |»riiici|»i(». Kalendarum Aprilium ToIIius). auctores legerat Bal. procul ituri cd. jdociil <|ua- rcinoti lciiiis A rncrunt uiiiiilcm ucl :ic (|ui i»<ostc. romoti ed.- 1- c. (in cdia ap.ilcii(l. BauJdrium Jiaec liasta i 4 ex\tinguen. Bauldrinm 3 C S /'. 1 uiJ olicot^ :>4. ex|KUi. iii. 9- 174. (sic) C. spatia in C sunt explenda). digno iudicio Lc Nournj iudiccm snpcrbis ot inipiis Jlal iinpiis| niortoni dijj^na ultionc 2 'eorQ tes/titicari ed. IS. riicriiil pcrscciitnrcs <(»ius> scucrit. :2. e lectione — . Bentleitis. c.2.it('iii sii. uaria ap. Tnst. aplr. Oxon. fuerat fort. cdia ap. ut scriptum legi- 1 uius. in tostiHcari Bal. 1. IGSO. Spatiit explcnda sunt.ic itciscciitdrilnis pliiciiit. tigue^.

Epit. 1. Inst. 42. Bal euugliui sed extretnae parum certae) C 12 in nomine niagistri dei codd.) 37 conl. Lact. 2. 1. Mattliia Bal) in C infra postrem^im pa(sic. et per annos XXV usque ad imperaret. euanuerunt et (^undecl C 11 assumptis Bal. in procella nubis] pro- tenus (sic) nubes Bentleius occlis C. fugam uei*terat.17-1: D e m r t i b a s p e r s e c u t o r u in libus. 42. lum. Epit. Lact. 2.. 3. IS (uhi Kalendas Apriles pro (jenetino j^onendum) 1 ressurrexisset litt. Inst. Dein 36 circumuoluit Bal. euunuerunt. 10 s. uhi domini scrihendum p. nube euanuenintj C 8 nuu. C undecim BaJ. 15] Lact. 1. c 1 uel 2 litt. quae usque ad id tempus obscurae atque quos metus comprehensionis eius in inuolutae fiierant. cehim. cuuohiit (ante c 2 uel 3 C. IV 21. congregauit discipulos. sicut illis per omnem terram ad euangelium magister dominus imperauerat. adsumptis 10 in locum ludae proditoris Mathia <et> Paulo dispersi sunt praedicandum. i» sed c minus certum. et quo officio repleto circumuoluit in eum cae- subtractum oculis hominum rapuit qui tunc erant undecim. ). IV 20. GLauhmann. anonymus Quo in C leuiter euanidum uel detritum. C fuerant Bolierellus. cum resurrexisset die tertio. Addenda I p. litt. ordinauitque eos et instruxit ad praedicatio- 5 nem dogmatis procella nubis ac doctrinae suae disponens testamenti noui sollemnem disciplinam. C recte 7 sollene non litt. (cf. principium Neroniani imperii per omnes prouincias et ciuitates ecclesiae fundamenta miserunt. 11- et inde discipuli. Inst. IV 21. quae 15 uirtute ipsius dei data sibi ab eo potestate faciebat. IV 21. add. imperat*** C 17 collocauit C . ante unde^ p^ost 2 lift. ginae uersum addita sunt. conuertit multos ad iustitiam deoque templum cauit. et diebus XL cum his commoratus aperuit corda eorum et scripturas interpretatus est. IV 21. 2 imperaret Bal. fidele ac stabile conlo- qua re ad Neronem delata cum animaduerteret non LOCI AVCTOHVM EXPILATOBVM SLMILES Inst. cumque iam Nero Petrus Komam aduenit et editis quibusdam miraculis. \\o C C p. 2 cophensionis C fug Qwst euanuit aj C 5 inuolute. 5-9J Lact. (sic. Inst. CXIV) 14 posuerunt unonymus fpet er. fuef foramine partim interierunt. ante cinn Lact. Inst. sic saepius caehim Bal. 1—5] Lact. IV 10. eiiam pro post scrihendum uid. adsuptft C 10 uerha proditoris mathia.

spntia expleuda sunt) iniperium Brandt. Cliristi sanctnm ac sempiternuni.ilmit iii|niiK'. 17 17 ceperit C. Inst. s(>(l u)>i(|iir ct cotirlip :i(i iii:itrii:iiii iiiiiltitiHiiiiciii 11011:1111 «lcli- (iiltu tniiisir»'. '{c/. est iii priinns pcrsecutus cst. 4. Vlli '2 Orac. Sih. fxr^TpoxTovo? VIII 70 s. V 2. uetustii** (ia vr. habuit Or. /saecula critic. regni sancti. III 783 (784 Bz. 176 non recte liuc trahit Or. 1 m principio ed. li. lial. et (1744) Columhus.1 li l. sicut duos proplietas uiuos esse translatos aiite ultiina <tenipora> imperiuin coeperit. fuit q3 nefas^^ 15 duas C. V 363 s. cimI cxccr^ilulis iKK^eiiH tyraiiiiUH. Alexandre. av y'£-ocv£»/j Trsoaroiv -spaTwv •j.i |M)puli suiiiiik) siii. uctustate Bal est 5 persecutos C. de ira 23. 176. 16. cf. cf. C 9 cOparuit C 10 deleri C 12 terrae 'Ev. iiKulo ('(Mc :i Koiiiiic. Orac.rr c. sanctor>um pronuntient: 11] cum descendcrc V <(|uidain LOCI AVCTOnVM EXPILATORVM SIMILES Sibvll. 3.) C.). aiiticlirisii praecedat . corr. 1680.. praecur- suros> initium Oxon.r^tpo- r^^zi o'sv. cmn margine <quod n. uikIc illiiin (|ui(l:iin d(diri creduiit esse X tr:iiisl:ituni :ic uiuiiin rcscnniluiii.iiiiius inipotcns rcpciitc ('i)iii|):nuit. .efas . VII 26. 10 iic scpulliir:ic <|iiidciii locus iii t(M'i.'. Bauldriiim Bal 16 <tepora> ante (in C etiam prior pars litterae a in ante interiit.. 17r. Oxon.i taiii nnilae hcsti:ic :ippar(M"ct.i t'u _«. VII 24.ic ucx:itii)iiciu . alia nimis lihere Cuperus edit. efiam ad u.Lact. 5 mille annis caelestis imperii. nefas Bal. initium C (quodproximo coeperit natum uidctur).uluiii iiilcrfccit. iudicium Specim.r^Z Sihijll 6 cpoYa-. 73. I (in Curis poster. 5) 14 in C initia uersuum 19—25 ahscissa (== p. .) p. 'M\?>. dcicctus it:i(juc tasti^no iius(ju:ini inipcrii dcu(dutus ul tyi. initium Vonclx. rcspexit eiiiiii 7 dous . 70 s. olvt^o. p. ed. idoloniiii ut rciiL^iMiiciu :ic (hiiiiiiatii ue- iustii liuit. add.uin :i riiiihiis <torrac> easo iKMifuruin. iicc (iiiiicii l*:i..l7o. S f. 9 si qui nostrorum^.Klii(Mituin — ^(luod n>efas cre- dere — . 1680 (in C 3 —4 spatia explenda sunf. ideni ctiani iiouissimus ])ersequatur ct ir. C . item Fritzsche. Sihylhi dio(Mitc matricidam ut p 10 (|ui. corr.-ovos avr^p. ^ Iz distinctio ^'gladio^ inter- Baxldri ToUiits. '(Oiir^z v. Bal et Pauhiiu Ihih sed in tocit C s. 14. Sihyll.. 11 caelestis imperii maiestatem. 2. uaria ap. sic plci rumque i v^qda scor>u Bratidt (utraque hreuiatio usitata in C) ueJ in fortasse qda nroru (ut Lact. cf. r. Insf. ante paulu l. Inst. 17. proHi- :i(l cxcidciKluiii oiiiiiiuiu caclcstc t(Mii|iluiii (1cIcik1:iiik|Uo iustitiani ct |iiiimis ixMScciitus dci sciuos rctiiiiii cnici adlixit.

fuit P in hunc <in>tiectis Bal (in C litt. ut etiam ipsi cum morte confligant. c ct in foramine euersiouem (in Bal C interierunt. 5. quod Sibyllae futurum praenuntiant Lenglet. 5 quod futurum Salomon pronuntiauerat)^ redituros Sibyllae pronuntiant Fritzsche. item Duehner (sed cf. (cf. <qui> cum exerceret inuisam 8 spatia explenda sunt. . Lact. sed haec non solum spatium lacunae excedunt. Sihyll. Ecclesiastic. 11) et Christiani (uelut TertuIIianus . 44. practer ii Moysen et Eliam septem patriarchae 'E^palo'. . Enochi translatione tantum. qui praecursor Le Nourry. Brandt Decius c. . 5. . scriptores sacri (Malachia. cf. 176 De mortibus persecutoruiii eodem moclo etiam Neroiiem uenturum putant. etiam Apocal. 14. ost noui capitis) in C maior pars uersus uacua 2 spatia explcnda sunt. lulian. . post etiam particula in superest) est relicta initio 4 <P. . <ut praecu>rsor diaboli ac praeuius sit uenientis ad uastationem terrae et huma<ni ge>neris euersionem. Bauldrium huma<ni ge>neris litterae e Bal ge (in C 3 spatia explenda sunt. Augustin. 134 ss. 6. Bal c. alios adfert Bousset. ceterum morituri reseruantur. et Elias (Mal. 5 s. 11) quamquam 11. d. 1680. c.16. VI 30 qui sane creduntur ad exiguum temtranslati sunt Enoch et Elias poris redituri in has terras. altera corr. 1. Ejnt. praecessuros Vonck. de futuro eius reditu dictum est. f. 24. 1) <qui> Bal . Hehr. sed ne de Sihyllis qiiidem hic cogitari potest neque duo prophetae Elias ac Moyses sunt (sic Lenglet ct Fritzsche): nam Orac. p. thaeus. morituri. 1. alia ap. 4. 1 Der Antichrist. Oxon. . 6 f spatia explenda sunt. scrips. Bauldrium et Heumannum) a prohahilitate aherrarunt. 1895. ante iudicium extremum. est 49. 17. . et pro- phetae atque etiam o']q sxTsivav inducuntur. pronuncient C (quo seruuto locum distinxit Brandt): itaque editorum ad lacunam explendam coniecturae (uelut sanctis suis comitatus ed. tamen hasta litterae n in in superest) 5 Domitianus Burnetum secutus add. . sed II 245 ss. alia ap. Scriptura (Gen. 3 <ut pcu>rsor Allix.— . 3. 11. iierhis quidam sanctorum quae reccpimus. 5) in S. II 187 de Eliae quidem reditu dicitur. puncto inter credere et sicut 15 posito). 40. 7 Nero 2. creduntur etiam redituri IX 11 Enoch et Elias quod tanuliu dilatum est. anima 50 translatus est. Aurelianus c. 173. 5. ut Antichristum sanguine suo exting-uant. 4. ad hanc uitam et. lacunam 12 punctis indicauit et pronuntiant Bal (qiiem seqmmtur edd. <P)ost hunc interiectis tyrannus < Domitianus 7 > aliquot annis alter non minor ortus est. sed ad ipsum illud uenturi: et hi non nt immo cum Co- lumho Cupero ToIIio Enoch intellegendi sunt. Enoch et Helias nec mors eorum reperta dilata scilicet.) conprehenduntur cursor Bal. non de sed cf.16. . TcrtuII. Matde Genesi ad litt. Valerianus c. Matth. . p. aiiquod C.

an relinquerentur scrihendum? grauissimis Bal 13 e*nituit (n er. iioii iiiodo iii statuiii ])ristiiiuiii ecclesia restitutar. Lact. sed enim postca lono'a pax rupta LOCI A VCTOE VM EXPILA TOR VJI SLMILES porrexit I 16 manus Lact.s iiistuiii iii (loniinniii |)0))nluiii . Epit. cuiii Capi- 3 toliuin alia(|uc iiioiinuKMita ii(M|iic tcciss(^t. progr. Animadu. 46. !• <•. Bal: cf.2 X (1861) p. non suscepto dei cultu ad iustitiae opera mitesceest. an<j^ulus taiii iam b esset terrarum remotus qno natio noii religio penetrasset. domi: etiam] Domitianus domi <suae> Brandt (cf. imllos inimicorum impetus ut passa nullus dci manus suas orientem occidentemque porrexit. ^jnor hasta litt. 'J. corr. 6 17 quo Bal. Hamhurg. quibns niulti ac lioni principes KoiTiaiii clauuiii roijfimenque iii tennerunt.niiiini ikmjuc tituloriiin cius ctiain niortiio rcliii(|U(M-(M iicstiLi"ia. l^. ad auct. Inst. specim. 15. niine interierunt Inst. ncc satis ad ultioiiciii fiiit cst iiain (loini: ctiani iinMiioria oi»(M"a iioiniiiis ciiis (M'asu ost. tiiiic traditns iiiaiius (|ii(mI iiiiniiconiiii iiit(Mt"(M'tiis liiit {)o(Mias. (l<»ii('f iiianns aducrsu. 7 in C fuit capitoliu. del. 35. C. Gurlitt.< t^Mnlcrcl. corr. e foramine interiit erasa (sic) C pars litt.) C 11 reci*sis (s er. Bal aiusticiae C 20 long*a er. insliiiclu |M»st(|nani ila*Miii)iiiiiii ncio ])crs(M|ncii)liiin 2 iiicitatus cst. uet. C queret Bal. 16 in cubiculum se recepit eius] in ibi occisus C 8 fuit q\ . o. VII 15. co C 18 di C. i factum. Mnemosyne . est) Wal. 20 ret. (in C '^ spatia explenda snnt^jjrius liasta i litterae P capitalis ex priore uersu decurrente occupatum fuit. rescissis i^ntur 4 actis tyraiiiii cst.) C. er. if. C oriente occidenteq. ras. 1S06 p. in altero q fuit. atque r et Sueton. Domit. :r 177 iioiniiiatioiKMM. L^iauissiiiic dccrctis iiotani iiiur(M-ct ad iLiiioiniiiiain s(Miipit(MMiani. corr. III ed. u fora10 relinmonumenta. 5 et ProJeg. Bal ferib.j Lact.)ridius enitiiit. litferae li. scd ctiaiii iiiulto clarius ac ll(. Epit. (Mini iimlla ii(»ltilia iiiiral»ilia fahricasset. 15. sed ex u ras. litterae q inferior pars superest) 6 domij Domitianus Susius. pariim (u. adn.) C .. IV 26. c. iit nuUa dciiique [dei| tam feris moribus iiiuens. secutis(iue iinporii teinporilms. relinquerent C. Htt. corr.2. C 19 cultum C. de 14. 4G. iit iinaL. VII d 15. Inst. :J01. 5 16 ss. s(?iiatus ita iioiikmi cius 10 |)(M'S(MMit ii> iilla cst. Bal 16 post passa litt. (liiitissiiiH' sul)i<M'loi iiin hiiiHMi ('cniicilMis iin|iias a<l iiiciilciiiit i|ii:iiii tiitns(|iii> r(>^nianit.- I i Im.

corr. c..' ut esset posteris documentum i5 aduersarios dei semper dignam scelere suo recipere mercedem. 3S. corr. Constantini ad sanct. Sapor Trebell. 5). Cic. item Bentleius. corr. IV 41. 21. corr. sed exutus ac nudus. corr. 39. 11 Ihd cf. Bal super Bal. 24. 4J 5j ibid. . 2. Duehnero (cf. item Bentleius. qui tum Daciam Moesiamque occupauerant. libuet erit C ueiculum C 19 romana^ s. furere protinus contra 3 deum coepit. quo fuerat insolenter usus. dO C. at illum deus nouo ac singulari poenae genere adfecit. coet. is qui eum ceperat. c. 18 libuerat Columbns (cf. c. C 8 quidam C. nam profectus aduersum Carpos. 6 12 noua C. l. sed etiam libertatem. Froleg. 1 1. C C ne Graeuius. Poll. corr. perdidit uixitque in seruitute turpissime. qui uexaret ccclesiam: quis enim iustitiam nisi malus 2 persequatur? et quasi huius rei gratia prouectus esset ad illud principale fastigium. C 5 ut s.178 1 ^ Extitit ^ m r t i b u s p e r s e c ii t o r u ni 4. execrabile ex execrabihs part. p pene C: prope poenae prorsus poenae Heumann. ? ut protinus caderet. in tabulis aut parie- Eomani pingerent. 1 Xon multo post Vakmnus quoque non dissimili furore correptus impias manus in deum intentauit et multum quamuis 5. inclinare sibi Romanum non quod iubebat ac terga praebere et imposito pede super dorsum eius illud esse dicebat exprobrans 4 ei uerum 20 cum risu. Valer. ut diu barbaris Romanum nomen ludibrio ac tibus LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMILES Orat. nam rex Persarum Sapor. C 20 imposita C. Verr supplicii irenus excogitauit anonymus p. 24. l. supra C 21 dicebat triumphi geims . l. Bal Bal 13 poenae B((l. statimque circumuentus a barbaris et cum magna exercitus parte deletus ne sepultura quidem potuit honorari. quam ceteris ademerat. cum Lengletio 4). 5. nec 10 dissimil* (sic) C. SiS nouum et singulare rctinuimus 4. lo breui tempore iusti sanguinis fudit.. 2 3 modo imperium. corr. si quando libuerat aut uehiculum ascenhic captus a Persis non dere aut equum. Lenglet corr. cf. enim post annos phirimos execrabile animal Decius.s. ras. Bal 17 sapor is C. pabulum feris ac uolucribus iacuit. achi. ut hostem dei oportebnt. Sapores Bal 15 quod C. onorari deum Bal. ita ille dignissime triumphatus aliquamdiu uixit. C da- tiam C 7 babaris^ .

malorum maclii- 1 nator cum disperderet omnia. karissimi C ras. ex s. 4—7. 6] 24. ne I nimium Romani suis fiderent. tales ^b capti 10 principis apud deos suos cernerent. 2 haberet Bcd. sed protinus prouincias inter initia sui furoris extinctus nondum ad ulteriores cruenta eius scripta peruenerant. licuit. quamcaptiuitatem Valeriani meminisset. aljeb& C captiuitati C. nonne mirabile est ausum esse quemqnam modo facere. tamen oblitus sceleris et l uis eius illi poenae iram dei crudelibus factis lacessiuit. 7 osteiitui. nec C . corr. ut in cutis et exuta uisceribus pellis infecta rubro claris- templo barbarorum deorum ad memoriam uiribus simi triumplii poneretur legatisque nostris semper esset ostentui. postea non cum igitur 7 poenas de sacrilegis deus exegerit. c. 7. sed etiam cogitare et aduersus uniuersa? 6. item Bentleius. coeno C. Diocletianus fuit. cruentus ipse hiimi iacebat falsa qua- dam modo 2:i suspicione ab amicis suis interemptus.iiin r> tilium liaberet imperatorem. extremae non inueiiit ultorem nec oinnino repetitus in illo postea uero 5 quam pudendam uitam ei finiuit. cum exuuiasf. sed audacius etiam contra deum conqui scelerum inuentor et fidentiusque fecerunt. Bal aput C 10 exi- praecebs C 10 Caenofrurio CoJumhus. uerum 2 ne perficere quidem quae cogitauerat est. ad poenain. 3. LOCI AVCTOEVM EXPILATOHVM SIMILES ibid. .. !:> maiestatem singularis dei regentis continentis Aurelianus. 17i) etiain lioc ei accessit (|iiO(l (. et 20 iam Caenofrurio. sed uirgula quani dicit esse in C. corr. talibus at et qui locus est Thraciae. derepta est colore. ne a deo quidem manus c. Ileinsius. C 5 derepta Nic. i rr"' distinctio est 6 clarissimi Bal. direpta C est iiifecta Lenglet. qui esset natura uesanus et praeceps. Bal 3 extreii&ni(. tot B exemplis coerceri posteriores tvi-annos oportebat: territi hi non non sunt. ''m/ Caenofrurio lleuma^in 20 traciae C 21 suspitione C 22 coheiceri C 25 Dio clecianus C. sic paene constanier 26 ne Lenglef.liber derisui esset. gerit frurio C 14 uaesanus C C 9 principes C. captiuitatis suae tutis tamen ac dedecore seruiest.

ut ea quae recondebat. cum soli rem publicam gererent.noliiit <ney YiaQc quoqup^. donec lex necessitate ipsa post multorum exitium LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMLLES satiabili 17—20 1 s. sed perpetuae. 20 idem BaJ. idem cum iniquitatibus inmensam co- 20 caritatem. <non> add. legem pretiis est.j C 16 Hec quoque C. nec uenale quicquam metu apparebat et caritas multo deterius exarsit. Brandt (ad quoque— 13 ciuilis C. corr. corr. ouli cum 3 eorum longe maiorem numerum militum habere contenderent. rerum uenalium statuere 7 natus tunc ob exigua et uilia multus sanguis effusus. item C 17 expectant C. 3. non cf. corr. in- auaritia— minui — congerebat — (sic) integra] Lact. haud quoque Allix. bendos milites idem insatiabili auaritia thesauros numquam minui largitiones 6 uolebat. sed condemnationes tantum exactionibus iniuriae proscriptiones frequentes. 9 cOplerentnr Bal er. 2 quatuor C 4 cotendefent C 6 inaiores ee ceperant C. Bal spectant? Duehner inmensa C. integra atque inuiolata faceret seruaret. liaec quoque qui t. 5 et in non 15 ferendae. quam priores principes habuerant. s. et ut ut enormitate indictionum consumptis et uiribus 4 in colonorum desererentur agri frusta culturae uerterentur siluam. Indic. quoque. in omnia terrore conplerentur. corr. adeo maior esse coeperat numerus accipientium 5 quam dantium. nerh. frequenter 6' condepnationes C Bal 14 frequentes ad condepn. sed semper extraordinarias opes ac uariis congerebat.) 7 inhormitate C. haec quoque rccte cum C Bal (qiiod non cum Mierfio defendere temptat Buenemann).. corr. p.130 2 De mortibus persecutoruin hic tres potiiit abstinere. 56. haec quoque tolerari <non) possunt quae ad exhispectant. orbem terrae simul et auaritia et timisui fecit in ditate subuertit. exactiones rerum innumerabilium non dicam crebrae. item ratio- nales multi et magistri et uicarii praefectorum. 5. Bal C 10 frust^a fr C 11 etiam Ilalm post et hoc code (redierat lihrarius Bal. prouinciae quomulti praesides et plura officia sin10 que concisae: gulis regionibus ac paene iam ciuitatibus incubare. Epit. nec quoque Bauldri. — Bal 23 metuj tum Heumann . enim participes regni quatsin- tuor partes orbe diuiso et multiplicatia exercitibus. quibus ciuiles omnibus et actus admodum rari.

possit in C raepere C 17 qui cst Bal. uoi.] 13.10 fecta haec fuerant sunt* aiebat. praetereo. in ri amicitia Wiener Akad. eliam eius ejjist. de liooy. hic uxori repente magna pars ciuitatis exciditur. Quid frater eius Maximianus. IV 29. Inst. 8. ex y) sic C 6 exciditur (ucl niagna parte ciuitatis excediturj Allix. in quod altero maior in altero fuit. 34 11 quo equare C. 3 omnibus/que> Graeuius. 'alio 30 cum interitu prouinciarum. mo- ^ neta. item Halm. Bauldrium. 7. 2 sed plus timiditatis. auaritia hoc solum differebant. quod ubicumque cultiorem agrum uideaedificium. Hcinsium in Burmanni Sylloge Epistol. excedit urhe Ant. Bal set \>i (Dordraci 1771) jj. 181 aediHf. 41. iam parata domino calumnia et poena 8. hic filiae. eadem cogi- tatio. 20 nisi esset in utroque mens una. hic armorum fabrica. 'non recte facta modo iiant*. /ctN omnibus Heumann ad hos sunt uel essent uers. L (1865) p. cum per. 22 quod auaritia — animi Graeuius (ap.) C critic. qui est dictus Herculius? in 1 non dissimilis ab eo: nec enim possent amicitiam tam fide- lem cohaerere. 104.liber solueretur. 19 s. adn. 5 hic basilicae. rursus dirui ac mutari necesse ita erat iterum fortasse casura. 4. studens urbi semper dementabat Nicome- diam Eomae coaequare. corr. iam illud gratia. sed plus animi. H quam multi perierint possessionum aut et opum hoc enim usitatum illud fuit 15 fere licitum consuetudine malorum. sed in hocl2 praecipuum. nien19 quo '^erere C tam fidcli Bal. corr. in amiticia (sic) tam fidele C. hic candis operibus necessaria. rat aut ornatius capitalis. ad Nic. hic circus. non ad bene faci- LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMILES Lact. Bal 16 posirculius Bal.rja accedebat infiriita | quaedam cupiditas in non minor prouinciarum exactio exhibendis operariis sint fabri- et artiticibus et plaustris omnibus<que> quaecumque domus. cf. d. migrabant omnes cum coniuet gibus ac liberis quasi urbe ab hostibus capta. pro Halm 4. exceditur C. etiam Bentleius ircus (s Hic lege hinc ascrips. 10 dementaba*t (n er. liuc c. aequa sententia. sura C 21. IV . Sitmngsber. fican di. quasi non posset rapere aliena sine sanguine. 9 agebat C. item Bentleius. 5 sexies hinc Gale. cf. Spicileg. par uoluntas. quG C C amicitiam tam fidelem anonymus p. uero minor auaritia. Proleg.

subiacerentque opulentissimae prouinciae. plus uero animi Banldri. exemplaris Bentleiani (sed liberos a non manu Bentlei) ascriptum (diuelli parentum complexu SaUust Cat. 108. itaha nia C 4 sub petebat C at Heiimann. Alter uero Maximianus. rum 6 nam quacumque iter fecerat. 16S0 ueter. 2 hic— subuertit 4 in illa et 29. corr. uarii ap. efferitas a Komano sanguine c. non deerant 5 locupletissimi qui subornatis indiciis affectasse im- perium dicerentur. qiiae Bal descripsit ^iaec sane corrupta in altero fuit plus. alia parum prohabilia ed. et I p. in hoc minus audaciae et plus timiditatis. CatuU. cf. 5 thesauros — large minus et III 7. Vulpius in Cat. 48. non Lact. corr. cf. 1680 (in Emendat. auaritia in minor in altero maior. 50. pestifera Heinsius atfrica C C Halm 7 an Burnetus. 16. uel non erat in custodiendis opibus tam diligens. sed ad male. in illo plus uero animi Fritzsche. Insf. 108) . naturalis inerat huic bestiae aliena: barbaries. sed omnibus qui fuerunt malis peior. C C et feritas ed. 7 et malae nihil denegaret. Arntzenius. cupiditati his rebus beatum si se iudilibidini cabat. 21. quod auaritiae altero fuit. c. et senatores ita cum opus esset. cruentissimus fiscus male partis opibus affluebat. LXI. in altero minus. h ut effoderentur assidue lumina senatus. Duehner ipsam Bal. Heumann. ipsa C 2 Italiam Bal. 21). con- spectu }>. Columhus. non his generum Diocletianus duobus tanium quos tempora nostra sensesibi quem 2 runt. in iam libido homine pestifero non modo ad corrumpendos mares. Bduldrium 1 Buenemanmim. 7. 62. Bal 10 quecumque C. sed mares 8 pcstipliero C. Panegyr. quod auaritia minori altero fuit plus maiori uero set phis timiditatis plus uero animi 0. quod est odiosum ac detestabile. corr. Oxon. 4 quarum illi copia suppetebat. uerum etiam ad uiolandas primofilias. mores C 3 ispa- afluebat? 9 otio- sum Bal C. his constare felicitatem imperii sui putabat. sed plus uc depratiata sunt' addens. Oxon. Italiam uel Hispania. Catil. 1 dissimilis ceterorum fuit dignusque qui solus orbem 15 9. priore parte ut periculi minus — ita miims difficul- tatis^. 691. 19 barbarios 51.182 -5 ^ '^ mortibus persecutoruin nam cum ipsam imperii sedem teneret Africa endum. 'complexu post Sallust. 9. quoniam teneret. Bal uolandas C. timiditatis. Constantium praetereo.' in marrj. asciuerat. p. auulsae a complexu 10 parentum uirgines statim praesto.

uatus litteris 20 namque fastus post hanc uictoriam ele- est. celsus.l7. tum demum furere coepit ii contemnere omnia. 4. 16S0 (in Emendat. postea enim quam nomen exuto socero. multitudine impeditos et sarcinis occupatos non 15 ciliter oppressit fugatoque Narseo rege reuersus cum praeda Diocletiano 8 et manubiis in ingentibus tantos sibi attulit superbiam. socerr. 2 (^uidebat 18. corr. 2 noua C. caro erat etiam et in 3 corpus congruens. poterat c. Bal tras jecto C C anine Danubio/ Oxon. noluimus quoniiim ecl. suis dificiliter C 14 imjjeritos C. (sic 38. mann taret confert Arnoh. exinde insolentissime agere coeet uideri ut ex Marte se procreatum et dici uellet tam- quam alterum Komulum maluitque Eomulam matrem infamare. et ad eleuatus Btiene18 detrac10. II 19 typho detrectaret adrogantia subleuati C) in notis.) 3 status Columhus. 5. status ingens horrendam magnitudinem diffusa 5 et inflata. statu 5 formini C C in 8 iniabat C 10 deiectus Columhus. Bal uidisset Ilfumann 26 contemp- nere C add. Bal 15 obpraessit C 17 elatus i/e?<m«im. sed hunc per Armeniam misit ipse Saporis ad in 6 Oriente subsistens et aucupans exitus rerum. corr. simul et exemplum Valeriani timens. non ausus est obuiam tendere. 2 19 literis C sic datus C. corr. Bal C. c. qiiibus mos cum omnibus suis ad bellum diffi- pergere. cum mater eius Transflanuuiana infestantibus Carpis in Daciam nouam moribus transiecto amne confugerat. ut erat in omni tumultu meticulosus animique deiectus. tunc Diocletianus. denique et uerbis i 4 et actibus et aspectu terrori omnibus ac formidini fuit. quod cum terribili in ex9 ad se datis audisset. 108) confugerit Tol- lius.lib er c. Narseus rex Persarum concitatus domesticis exemplis aui sui 5 10 occupandum Orientem cum magnis copiis inhiabat. ne 25 stupro sed diftero de factis 10 confundam tempora. timorem. eius dicere. disiectus sartinos C 13 usus Tollius. corr. ^ita/ Cuprrus . 183 mirum. est ille insidiis " usus barbaros. truci uultu ac uoce clamabat 'quousque Caesar?' pit. imperatoris et accepit. Diocles — <sic> enim ante imperium 1 cu C. ut iam detrectaret Caesaris nomen. Graeuius. serl cf. 8.ab quoque eum metuebat acerrime: cuius timoris haec fuit causa. cf. Bal textu. p. ut ipse diis oriundus uideretur. 9.

Bal. imposuerunt scientes dominum cum suis adsisterent frontibus 10 inmortale signum: quo facto fugatis daemonibus sacra turbata sunt.184 iiocabatur D e m r t i 1j u s p e r s e c u t o r u iii — ciim rem piil)licam talibus consiliis et talibus cum pro sceleribus suis nihil noii mereretur. donec magister ille aruspicum Tagis seu suspicione seu uisu tunc ira furens ait idcirco respondere sacra. ex c) C 12 spiu C 13 identide ^de ex h:J C 14 Tages Cuperus suspitione alter ed. 20 ut ac tenus C e 22 interiecto corr. Brandt.4a quicquam contra legem 6 aut I religionem dei fecit. 42 detrectassent p. lOSO. sacrificare inter. si detrectassent. Oxon. sequendi habuerit exponam. interdicto S 19 literis C C. furiosus 18 sij qui anonymus p. 8 earum C. saepius immolabant. e s 45. datisque ad prae- positos litteris. IV class. immolabat pecudes et in iecoribus 2 earum uentura quaerebat. Jalirh. sed uniuersos qui erant in iussit et in eos. Entstehungsverhdltnisse 117 et Philol 1893 p. c. hactenus 20 furor eius et ira processit nec amplius f. 27. 2 ss.| p. deinde interiecto aliquanto tempore in Bithyniam uenit hiematum eodemque tum Maximianus quo- LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMILES Lact. detractassent C. et C. quam uero causam persociis euerteret. 162 B(d. corr. Bal himatu Bal . 277. 10. Belser. cf. 70 9.. Studi storici 1893 6 pro] prae Tollius. militia soluerentur. 1 5 10. trepidabant aruspices nec solitas in extis notas quasi non litassent.15 non eos tantum qui palatio sacris ministrabant. c. quod placet Halmio p. 1892 p. est erroreni Baluzii aliorumque eorum scribentium monendum quod propter quidam (a. quamdiu manus suas 12iustorum sanguine non inquinaret. ut erat pro timore scrutator rerum futurarum. f. C 23 bethaniam C. Cum ageret in partibus Orientis. idcm Benthius ascrips. tum quidam ministrorum immolanti. tamdiu tamen summa felicitate regnauit. Inst. etiam milites cogi ad nefanda sacrificia prae5 cepit^ ut qui non paruissent. quod rebus diuinis profani homines 4essent. p. Crivellucci. cf. uerberibus animaduerti. 3uidebant et uerum non identidem mactatae hostiae nihil ostendebant. C anonymus 15 qd fq ex d^ C 16 furens BaJ. 3 ss. 129. furoris C. Theol Quurtalschr.

. lo libenter mori solere. in consilium multos aduocabat. Lact. gerentes supplendum uid. ad quae cum jnedia fuerif esset Tollius 'excidit nomen Quae cum esset forte an ea Nico- 5 poene C 6 uicanis 11 Tollius. Oxon. qui iam principium hanc causam fuisse cognoui. ad qnod Ilalmio fort. proprium aduersus Christianos odium C. fasr. epulis C. sine consilio facie- bat. 20 cum autem malum. et illa Christiani abstinebant. aliae de hoc loco coniecturae ap. 2.S cum nemo admitteretur et omnes de summo publicae tractari arbitrarentur. pla. 9—11. 2 uel tiinentes — uolentes] Lact. satis fundi sanguinem multorum. urhis. quae cum 1 esset mulier admodum superstitiosa. 186. diu senex furori eius repugnauit ostendens quam perniciosum esset illos inquietari orbem terrae. corr. Bauldrium 17 11 statu* C 12 pblice ex plice C 15 esset C. LOCI AVCTORVM EXPILATOBVM SIMILES prio — odio. Bal nam Bal. anos odio Bal V XXVII. no C (cf. cuius furoris senem uanum. esse si palatinos tantum ac milites ab ea religione prohiberet. quidam et proprio aduersus Christianos inimicos deorum hostes religionum publicarum tollendos 23 pro10. 185 Caesar iiitlaminatus scelere adiienit. C 23 proprio aduersus Christi- 10 suo proprio aduersus iustos odio et Froleg. 2 quia Fritzsche 4 deae Graeuius niulier gentium Bentleius supersticiosa. quoniam deiiquerat. ut dignitate interrogabantur. fece- 11. nam erat huius ma- 5 cum bonum quid facere decreuisset. Gj. quae superstitiosa Graeuias. uicariis C epulas ed. aflmodum C. id repre- hendendum culpae iudices sciebat. 2. dapibus sacrificabat paene cotidie ac uicanis suis epulas exliibebat. Inst. ergo habito inter se per totam hiemem statu rei . ft Erat mater eius deorum montium cultrix.— liber qiie c. adn.4 cuit ergo litiae: amicorum sententiam experiri. 13 . 1680. nec tamen deflectere potuit praecipitis hominis insaniam. concepit odium aduersus eos ac filium ad suum 2 non minus superstitiosum querelis muliebribus 10 tollendos homines consilio incitauit. item Bentleius. 11. odio adscriberetur quicquid ipse pauci et pauci militares. Inst. V 11. ut ipse laudaretur. ut aliorum admissi ergo 6 antecedebant. 21 asscriberetur I^act. ut ad porsequeiidos Cliristianos instigaret rat. cum gentibus hinc epulante ieiuniis hi et orationibus insi- stebant.

12. utrum sententia diu inter se uicit ignem potius cauens. ut eam 10 rem 1 sine sanguine transigi iuberet. hanc moderationem tenere conatus est. datur omnil)us praeda. quahter c. C 24 subponi sentenciam C. Inquiritur peragendae rei dies aptus et felix ac potis- simum Terminalia ille deliguntur. ipsi uero in speculis uidebatur 4 — — in alto i enim constituta ecclesia ex palatio concertabant. repente adhuc dubia luce ad ecclesiam praefectus cum 3 f. . rapitur. sed deos potissimum consulere statuit misitque aruspicem ad Apollinem Milesium. Bal (in Erratis. a. supponi oporteret. corr. ^ inortibus persecutorum et qiii aliter sentiebant. ni in marg. GLauhmann 12 de- leguntur ascrips.4b ducibus et tribunis et rationalibus uenit et reuulsis fori20 bus simulacrum dei quaeritur: scripturae repertae incenduntur. septimum Ka- lendas Martias. ut quasi terminus imponeretur huic religioni. IV 169 qui aliter s. respondit 8 ille 5 ut diuinae religionis inimicus. nam multae ueniebant igitur ac magnae domus ab omni parte cingebant. 1 14 s. discurritur.) ad. Bal Diocletianus Bentleius NB.] Ver- Aen. qui dies cum illu- agentibus consulatum senibus ambobus octauum et septimum. C 13 iponeretur C C 14 loeti C 18 praefectus Cuperus. trepidatur. cum Caesar uiuos cremari uellet qui sacrificio repugnassent. nec sic quidem flexus est imperator. traductus est itaque a proposito et quoniam nec amicis nec Caesari nec Apollini poterat reluctari. Diocletianus ne 25 5 magno incendio facto pars aliqua ciuitatis arderet. Bal.186 esse ^ censiierunt. quae sunt a. C item. dies primus leti fuit: et primusque malorum 15 causa 2 quae xisset et ipsis orbi terrarum acciderunt. sacrificiuni C. LOCI AVCTOBVM EXPILAT0BV3I SUIILES gil. yost Indicew). Bentlcius. d. ipsis C 22 con- stituta* (c uel e er. Cupcrus. sacrificium repudiassent d. ad C. intellecta hominis uoluntate uel timentes uel gratificari uolentes in eandem sen7 tentiam congruerunt. item Bentlcius ficio 5 responCtt C (item 18. C 5) 3 ne 10 sacri- Columhiis. ad quod Benthius ante diem kl mfs. profectus C 21 ipsi Bal. ut accommodaret assensum.

Diocletianus uero. eos omnis actio ualeret. sed ira inflammatus ex- 1 instructa Cii/perus. prae- positas C 64 14 est perductus C. 13 lentissirne Gale conl. 11 — 14. productus Plin. non de ablatis agere possent. occultis ministris palatio subiecit incendium. item Bentleius 2 imissi C taiTi C. dextinguendis C 21 pena C. diripuit C 11 gotorum 12 propositas Columhus. semper se uolebat uideri astutum et 3 intellegentem. quod prohat c. paucis 187 acie structa cvnri securibus et aliis ferramentis et horis solo immissi undique fanum illud editissimum adaequarunt. tantum illud aedificium faedificium iam Cupcrus) antiqua. Chri- arguebantur uelut hostes publici [cum] ingenti inuidia simul 20 cum palatio Christianorum nomen ardebat: illos consilio cum eunuchis duos habito de extinguendis principibus esse cogitasse. illut C. et stiani cum quaedam et conflagrasset. magno tamen animo deripuit et conscidit.) . 13. 13 C 163. alia ap. 10 deripuit Tollius. Tollius uidia C 10 Christianum Hcumann illos Bal. aduersus ria. iecti* fs er. non de non de adulterio. nihil potuit suspicari. imperatores domi suae paene uiuos qui combustos.liber praetoriaiii c. 21. sed etiam propositas. caleret C exactio caleret Susius p. Bauldrium. ^^ cum admirabili patientia postremo exustus est. Heumann 18 cum dcl. 7 lentis ignibus^ at cf. ut ac dignitate. 23. libertatem denique ac 3 legitime coctus 14. manus in editionis Baluzianae exemplari Heidelbergensi 4 Post tridie C 6 sub- fanum Cuperus. nam pars ut illum ad propositum 2 crudelissimae persecutionis impelleret. tormentis subiecti ex quocumque rebus ordine ipsi aut gradu iniu- uenirent. 2 10 uocem non haberent. tamen lial. quod edictum quidam etsi non recte. C aut| ac Columhus (J 7 omnes Bal 8 aldulterio ualeret Cuperus. cum irridens diceret uictorias Gothorum et Sarmatarum statimque perductus non modo extortus. corr. 1 Sed Caesar non aggredi contentus est edicti legibus: aliter Diocletianum parat. Bal 23 intclligentem C inuidia Bal. illo C tinguendis Bal. 1 religionis homines carerent omni honore essent. h. Halm ji9. del. 5 Postridie propositum illius est edictum quo cauebatur. templum Coloniesms. Bal n. 20 de excbustos C 1 1 o* o .

diceretur. et potentissimi ipse sine quondam constabat. Furebat ergo imperator iam non in domesticos tantum. — coepit Cuperus 2 igni Brandt gius ap. Lact. uerhor. sic 1 praecepit Bal.). c. 1680 25 sic 19 ambure])antur Cupenis uirgulam post ambiebantur 23 inaudita* (c er. at ed. 7 18 sed Tollius. 10 1 15. sed quindecim est. id Columhus cf. Inst.5a comprehensi aut 3 presbyteri et ulla probatione confessione et damnati aetatis cum omnibus suis deducebantur. item iudices uniuersi. prorupit tunc Caesar medio hiemis profectione parata die. c. 44 6 deflagraret C. batur. diebus interiectis aliud rursum incencelerius dium molitus 7 sed animaduersum. 2. homines ad exustionem nec sin- quoniam tanta erat multitudo. 51. certantes quis prior erant reperie- aliquid inueniret: nihil usquam torqueret. omnis sexus guli.) del. nec tamen auctor apparuit. nec minus in ceterum populum persecutio uio- 20 lenter incubuit. 21. corr. 5 nam iudices per omnia templa carceres et dispersi uni- uersos ad sacrificia cogebant. torquebantur torquebant [erant] certantes anonynuis p. 7 aliut C 8 set C. usq. et C. sed gregatim circumdato igni ambiebantur. et primam 2 omnium filiam Valeriam coniugem- que Priscam eunuchi sacrificio pollui coegit. ut gatores prius sacrificarent atque ita causas suas dicerent. sed in omnes. eodem contestans fugere se. 3. rapti. quippe cum familiam Caesaris nemo aderat 5 ipse et instabat nec patiebatur iram inconsiderati senis defla6 grare. ad confessionem Bal 13 condam cphensi C 16 aut Tollius. 15 necati. caepit C. 15. IV Bal 18. Oxon. torrebat C 3 torquebant Bal. ad ducebantur Tollius. tormen- torum genera inaudita excogitabantur. rerius 4 usqaam Bal. 8 et Indic.188 4 carnificnri ^ ^ niortil)Us persecutorum praecepit. domestici alligatis ad collum molaribus mari 4 mergebantur. 4. per quos ac palatium ministri ante f. ne uiuus arderet. corr. ac Bal 15 Lenglet. 40. igne C torquebat Mie- Buenemannum. pleni erant. cele- C C. ergo] sicque C 24 are# C Heumann . Bcntleius molalibus C. omnes denique 5 qui erant in palatio magistri data potestate torquebant. arae in ne cui temere ius liti25 secretariis ac pro tribunali positae. omnes suos protinus sedebat ipse atque innocentes igni torquebat. corr. C C Bal C. excarnificare (cf.

2 non. co. eorum Bal 5 desentire C 8 incolome C C 10 aceruissime C sebunt part. 5. uerum autem et dei templum. inas Vergil.. 8 locorj. ferrea uox. praesidem. 3. dirui nam Constantius. C 20 ad pos- sem ed. lum cum satellitibus suis debellasti. Indic. et 5 quidem senex Maximianus libens paruit per Italiam. 61. Inst. in seuiebant (sic) corr. 7 conexpectata Bal. cf. 2. 18. uennu— ss. deinde Hieroclem ad ex auctor et consiliarius faciendam persecutionem eius. liomo non adeo clemens. spectata (lam. Inst. corum 10 quo equare. Epit. quod Gallias est in hominibus. corr. add. 24 saeculum Lact. 5 cm. incolume seruauit. 12. omnia poenarum percurrere nomina possim. 10 Vexabatur ergo uniuersa terra ab 1 oriente usque ad occasum si tres acerbissimae bestiae saeuiebant.4 in fectum. ascr. ne dissentire a maiorum 7 praeceptis uideretur^ conuenticula id est parietes. 52. poterant. 2. qui restitui passus est.] VI 625 qui — fuit] Lact. quas ierocle 8.) C.] Vergil. Bal 14 que C. s.— 14— IG. e. *etiam in (j et er. 1 26. l. liber c. ad G Maximiauum atque Coiistantium commeauerant. ut eadem facerent: quorum sententia in tantis rebus expectata non erat. uerum quid opus expertus es? est illa narrare praecipue tibi. V 2. 5 et 1 48. 12 coinprendere foroiliiu cophendre penas 13 omnia Vergil. cf. fuit.. LeNourry cum Bal) Bentleius possim 0x071. uid.^ Brandt. u. Aen. IV (i c. qui praeter tionis ceteros tempestatem turbidae persecu- nam cum qui incidisscs in Flaccinum prae. c.S. s. i. C prisscil- lianum C 23 (in diabolum. 52. et C (cf. quae iudices per prouincias iustis atque innocentibus intule15 runt. praeter 16. documentum omnibus inuictae nouies enim tormentis cruciatibusque uariis subiectus nouies 5 aduersarium gloriosa confessione uicisti. 5 . uicario 20 non pusillum homicidam. 15. mihi linguae centum <sint> oraque centum. rer. omnes scelerum comprendere forraas. 7. tempUim. 2 et 27. triainiili. 11 ss. 1680 18 pusillam C. 189 etiaui litterae ergo ad iudices tamqiuim ad deos adiretur. postremo in Priscillianum fortitudinis successorem praebuisti. iam Bal 3 quorum Halm. (sic C 11 sint ex Ver(jil. Donate 3 carissime. nouem proeliis zabunouem uictoriis saeculum 7 LOCI AVCTORVM EXPILATOHVM SIMILES hominibus] 19 s.

desiit licet amplius prouocare. illut iugantem corr.] Minuc. ad p. Gesch. Bal C. d. Euseh. nihil uaria tormentorum getibi nera ualuerunt: 9 adimere fidem ac deuotionem nulla dei. ^3 17 superare C (recte?). 1 libertate C. Heinsius. impatiens aeger animi prorupit ex urbe impendentibus Kalendis lanuariis. C 25 cum C)] quod Tollius. LOCI AVCTOEVM EXPILATOEVM SIMILES c. 37. 23 ad XII. corr. nullus lupus de castris caele- nullus laqueus inducat. 1S9. duodecicelebratis et 25 mum cum Kalendas Decembres. 1.190 6 l^ 6 111 r t i b u s p e r s e c u t r u 111 cum suis terroribus triuraphasti. statim Eomam. Pal. sed ipsos potissimum trium7 phatores currui tuo subiungentem! hic est uerus triumphus. iar. Epist. Bal 20 dei Bal d. p. 1 s. corr. X 2. perrexit cum iam ut illic felicitas eo recessisset. Bal. iugati sunt. cum parata esset uictrix corona.sbsimas pugnas. I 5 ante diein ascr. DCB. non est ausus ulterius 11 quem tibi tot proeliis expertus est non posse superari. dcnique post te nouem gloriosislo f. hoc est esse discipulum nullus rapiat. Bal 26 inpendentibus C . sed redeamus ad ordinem rerum. nihil ferrum. kl. ne iam sumeres: quam in praesenti. nullus illas dolor uincat. Hoc ab scelere perpetrato Diocletianus. j^r. sic sacpe cf. 183. a. XV ScecJc. 409 ad ad LeNoiirnj cum Bal) Bentleius (cQ. et zabulus uictus est. nihil un- ignis. 13 uincit C. sed kl. iiis lo potuit. C. C C 3 imanes elefantos C 8 4 subiungentem Nic. uicti enim tua uirtute ac subpotestatis 5 quandoquidem nefanda iussione contempta omnes terriculas apparatus 8 ac tyrannicae fide stabili et robore animi profligasti. cf. corr. quem stibus hostis expugnet. Bal 14 gJorissimas C 15 zabulis C. 17. (conl. quibus a congredi tecum. gulae. ad p. quam iucundurn te illud spe- ctaculum deo cum uictorem cerneret non candidos equos aut immanes elephantos. Untergangs antikcn Welt (sic Anli. 1 Cyprian. mart. nicliil suIj- 6 omnis C. I. fnit. — II 4). uicennalium diem celebraret. corr. in 1 non acceperis tamen integra igitur tibi pro uirtutibus tuis et meritis 20 regno domini reseruatur. cum dominatores dominantur. hoc est militem Christi. quibus ferre sollemnibus libertatem populi Eomani non poterat. qui erat futurus 2 d. nihil nihil aduersus te uerbera. 24 sollepnibus s. 10 nullus cruciatus affligat.

sed etiam repente 6 sepultum cum mane postridie peruagari alacritate eius.3 noniis consulatus deferebatur. c. strigae defendere temptat Henr. ras. 331 ss..liber qiiibus rare illi c. nisi quod silentium tota ciuitate. contraxit Graeuius. LXIV ss. Gramio. traxit C ed. JJodweJJ ' Dissertatione de Ripa Striga' editioni Lactantii gteti 7 Sparldanae (Oxon. BauJdrii II p. sed ad hieme saeuiente cf. maestitia et lacrimae. ut circum repleto. 45. unde Istricae strige C. anonymus p. qiiod cumque C. ut per omnes deos pro uita eius rogaretur. 45. 7 fama quod 15 domesticorum ac iudicum uultus celari mutari.4 acta per circuitum ripae Istricae Nicomediam uenit morbo iam iter lectica omne graui insurgente: quo cum se premi uideret. ex inter C lectica. 5 iter part. non defuerunt qui suspicarentur quid forte a mortem donec Caesar ueniret. sed ~ er.. uiuere. ut nemo crederet nisi eum Kalendis Martiis prodisset. BauJdrium) Istricae prohare uid. Strigoniae SparJc grauius ToJlius. 8 quae suspicio tantum ualuit. 18 kl^ . sed profectus liieme saeuiente.. iudicum trepidatio et silentium cf. iam non modo mortuum. prolatus est tamen. iam anonymus p. 10 quem ita fecerat dedicaret anno post uicennalia 5 deinde languore <est> oppressus. morbo CeJJarius. ut Romae potius quam Kauennae procederet consul.. Heinsius. 2 4 at GaJe. tota ciuitate iam cum Baluzio edd. frigore atque imbribus uerberatus 5 morbum leuem. IG. 17. dicebant. consolatus C 3 post distingiiit Bcd. non potuit. ad C 46 16 quit C militibus ex milite C 17 inualuit marc C 19 tota C. utcunque ed. at perpetuum contraxit uexatusque per plurimum uebebatur. nec tamen totam. iam Brandl. maestitia — ciuitate (cf per omnes deos u.). ne militibus nouaretur. LenII p. 1684) subiecta (in ed. ingruente mann Heumann distinxit anonymus p. 1680 p.. curis (ap. 9 langore 1680. C est add. 191 tredecim dies tole. quo utcunque CoJumJjus. Oxon. 46 18 posttridie C (at 14 ac BaJ. Phrygiae ed. uiueret. grauius urgente Bucnequo cuin CoJomesius. secund. corr. trepidatio et silentium tota ciuitate. 108. ac C alii. uix agnoscendus. item DueJjncr 11 s. 20 Idibus Decem- 9 bribus 1 morte sopitus animam hieme receperat. 14 iudicum— mutarij. BaJ 20 morte aut ddendum aut pro moituo scriJjendum uid. quippe qui et ille anno fere toto aegritudine tabuisset. u. strigae Bal in 1679. 9). sic aestate trans. C 6 Histricae (uel Histriae^ Nic. Oxon. maestitia et lacrimae iudicum. donec Idibus Decembribus luctus repente in palatio.

C eius c.post quod indo addit. etiam Bcntlcius leg. § 8 perpetua morte 2 resipiscere*tur (n er. non ut patri gratularetur. sed eum cogeret imperio cedere. uerum accedere. ed. f. 165. certis demens 1 eiiim factiis est. l. Halm. cf. e. niam sibi aut nihil praeter nomen aut <non> multum uidebat qua consenuerat. scrihi solet).) C imperio Bal. Sallust. iam senem ualidum et ergo Diocletianum esse dicens. 2 orbem deuoraueratj — tuin ascrips. qui imperium Traiano si indecens esse. 6 totum animo iam inuaserat^. 108 (cf. corr. 6 15 insollentia C Bal quereret part. 3 simul et exemplum tradidisset. anno imperantem. qui orbem totum iam spe inuaserat. corr. 18 qui minus C. de op. 3. 20 dispositionem in perpetuum cf. Attic. uolauerat regnum 5). inucnerat C. cre- C ct 5 cuin add. c. 3 quod anima morte sopiri C. Oxon. d. p. I68O. 18. Nerua imperante C. inhiauerat Bal (cf. Prolcg. imperium dere Proleg. ad cum 1 s. 20. impedimento nihil esse quominus omnes Augusti nunat ille. in quiret corr. 6 ei cedere Bal. quocuparentur. et s. deuorauerat Brandt (cf. 183. 57.earerum uel uel insolentia ferre non gubernaculum in publicae atque ad priuatam uitam redisse. aetate rei cum pondus curam tantarum quiret.) ('. ille Neruae profeuero aiebat et 10 rebat. 9. respondit debere ipsius morte quasi Buenemann. ({m. iam conili5 xerat nuper 2 <cum> Maximiano sene eumque est terruerat iniecto armorum ciuilium metu. 4 gratulare*tur (n er. 13 s. 20 non add. post tantam sublimis fastigii claritatem in et humilis uitae tenebras decidisset. ut uid. cm C (i. aut non mul26. lug. quod et in tam longo imperio multorum uero uno sibi odia quaesisset. domo 23. Nec multis post diebus Caesar ut aduenit. ad deuorare Cic. in- 135. sj^e Flacco 24. iam minus administrandae rei publicae inhabilem: debere illum requiescere post labores. infia quoniam Halvi p. Cuperus 10 et Columhus. ita ut certis lioris resipisceret.. adn. Oxon. Ner- uam imperantem Columbus. 1G80 in Emendat. Verr. IS. ipse C inuaserat ed. C cf. cum Bal.292 l^ 6 111 r t i b u s p e r s e c u t r u m insaniret. 189. I 51. sed sopiatur. aggressus primum molliter et amice. p. Neruam abiecisse u. 10. 4 minus tutum. c et q in C mutatis cf. I 16. cum in C cu uidebat cf. 19 spe Columhus. Bal adn. de litt. p. ad p. Lact. si 5 nomen imperatoris cuperet adipisci. . 60.

duodecim quibus add. 2H) 6 cum iam ed. se sibi consulturum. faciet.Bentleius ad in (LeNourry cumBal quindecim in Illyricum^ as rips. ex quo uel cum 5 C male his C 19 Constantio Bal. duo siiit iii re pul)lica maiores. eratque tunc praesens amaretur. 108. communi consilio omnium necesse plane. *quid illis opus est consilio. aliler p. iit c. Constantius C adolescens C 20 decore abitu C. ut neque patrem neque cupari necesse est\ erat socerum lescens solitus sit adorare. 100. credere noluissent SeecJc (cf. adeo superbus et contumax. 1<). his auditis senex 7 languidus. homo perniciosae ac malae mentis.liber conseruari. 2^ — 'quid ergo — inquit 'dignus U non qui enim me priuatus contempsit. *ita 1 suramam Bal. huius ipsius Maximiani gener. Bal quod C 15 filius add. Constantio quoque 20 erat Constantinus. Boherellus. terras cum alii intra laxiores quietiores imperarent.8 exercitum. ad p. sed post \\\ lilyrico (sic) positum.^. 1680. sanctissimus adu. Oxon. item '(Uio minores. quid cum — imperium acceperit?' uero amabilis im— peraturus. lacrimabundus erat ut *fiat' inquit hoc placet'. 18. 17. religatus C. et didicerat augeri 'si ab eo super. Bal 13 quicquit C 14 nos ex ne C 16 C. summa C 2 sint Ttal. Bal 22 et optareturj exoptaretur Gale . ut patre suo melior clementior fiet?* *ille' iam pridem a Diocletiano est.10 et illo fastigio et dignissimus. qui surnniairi sint rerum teneant. *ita Caesares legerentur. si ipse cedere rioluisset. cum 12 quid Bal. Cuperus. Bal 8 et om. militari qui et insigni et decoro et habitu corporis industria probis moribus et comitate singulari a militibus retur. filius et idcirco utrique inuisus fuit. corr. sunt C •XV* 3 quatuor C 4 cedere noluisset lial. cum sit quid nos fecerimus?' 15 — duobus placere quicillorum filios nam nun9 autem Maximiano <filius> Maxentius. a priuatis optafactus tribunus ordinis primi. qui duos facile posse concordiam seruari. 'hic et est et ita et iudicetur'. qui iam et Maximiani senis litteras acceperat scri10 bentis quaecumque locutus fuisset. ne amplius minor et extremus esset. corr. iam tluxisse annos quin- decim <quibus> gatus et in IUyricum delicate id est ad ripam Danuuii rele- cum gentibus barbaris luctaretur. nullo ^ adiumento: quattuor iiiter inter pares (> modo.

Oxon. — quem mihi offers?' — 'meus' at ille rei gemebundus *non idoneos homines mihi das quibus tutela inquit. mea culpa non 1 19. Maximinum Oxon. — publicae committi possit'. C 22 opital)ant C. item Bent- . ir. — die 'illunine saltatorem dies temulentum ebriosum. 1080. l. alloquitur milites: se 4 tumulentum C. — potestate. incipit senex cum lacrimis. et ibi columna contio militum Sfuerat erecta cum louis signo. quem recens iusserat Maximinum uocari de suo nomine. qui timeant. eo pergitur. 2 erat locus altus extra ciuitatem ad milia fere tria. Cum haec essent constituta. in cuius summo Maximianus ipse purpuram sumpserat.. optabant et uota faciebant. praeluit ascrips. inquit s 'quoniam militibus fideliter praefuit. 2h 108.m\w C :2 11 orainis hominis C 12 j^ost offers litt. — eum misi ad Maxi- alternm lo uerat ominis f. proceditur Kalendis Mais. quid accesserit aduersi. nam et ipsi Diocletianus nomen ex parte mutaeo induatur'. lial ante acciti s. etiam Bentleius leg.6b 14 praestabat. in nuncupari qui sint I2faciant nisi mea meo iussu*. 1680 in Emendat. 24 Maximius part. quia Maximianus *quis fidem summa religione est hic | inquit 'affinis*. cum in lacrimis alloquitur di- stinguendnm?). conuocatur. nulla qui aderant et primores militum electi et acciti ex legionibus in hunc unum intenti gaudebant. inquit C. idonecs inquit eos maxiniianum C 10 nam Gale. ISmianum. 25 corr. praebuit C 9 6<^. qui — *piobaui eos' es. *tu uideris. in Maxiniianus corr. — causa. C kl' 13 afinis LeNourry. quod rctinet Bal. et regimen imperii suscepturus 15ego res satis laboraui prouidi quemadmodum me si imperante publica staret incolumis. ideos (non recle LeNourry er. *quos ergo faciemus?* — qui nihil *Seue- rum' cui inquit. arc ut uid. et Lenglet ideos^ 19 C C : Bal 14 comiti (7 17 acciderit Gale mais C 21 primores Columlus. jB«Z. Bal (> praefuit ed. C sumserat C 25 concio C 25 incipit Brandt (an senex. nox pro est et pro nocte?' et — 'dignus'. *esto. erat dubitatio: milites 20 Constantinum omnes intuebantur. erit'.. priores C corr. qua Columhus.. ut ab — quem dabis?' *hunc' inquit ostendens Daiam adulescentem quendam semibarbarum.1 94 ^ ^ mortibus persecutoruni eos igitur oportet fiet ut ego non possim facere quae uelim. (i\f?) er.

uel inuitum esset necesse. Bal 8 exutum Proleg. et 5 quid afferret. VI 14. a leius. militiam neque rem publicam iam non pecorum. inquit del. Bal nouitateni C. 6 tatem ueteranus rex foras exportatur Daia uero sublatus nuper 15 in patriamque dimittitur. corr. tribunali Maximinum Caesares. unde esset.eXourry. tunc repente pronuntiat Seuerum obstupefiunt onines. 10 omnes qui esset. 20. contemnebat. 70. 18-20. quaeritare se cf. baesitare inter se tini num Constan- immutatum nomen esset. repetitum. ferebatur C. continuo protector. 10. C 4 Maximinum 5 a. esitare sciscitari unde haesitare J. Inst. et Diotum descenditur. corr. maximianuni inter se C. consurgit Tollius. extendens protraxit a tergo Daiam Constantino repulso et exutum uestem priuatam constituit in medium. C. iam solum totius dominum [esse] nam Constantium quamuis priorem nominari impeditus. corr. quod et natura mitis esset et ualitudine corporis hunc sperabat breui obiturum. nemo tamen rei turbatis. esse rebatur Bauldri obisset Bal. infit alter anonymus p. Bal. corr. et reda per ciuicles iterum factus est. Heumann 2 omnium in marg. su- sunij Baiddri. 1 effecit. nouisset 23 in- C C . 20 effecit Bal 15 post tridie C Columhus. sed expulsis militum pastor. 20 Maximianus postquam se senibus orbis quod uoluit ferebat. dariore scriptura Bal.in conspectu omnium Ma- ximianus manum mirari retrorsum. a pecoribus et tribunus. si 2 quid enim faceret. requiem post labores petere. Constantinus adstabat susum. alios Caesares subrogare. adn. 'concio — conuocetur* C inqiiit Oale. et si non obisset. susurrare (om. cum . Bal 6 esBal (in Erratis). Columhus peditus ferebat Bal.sstabat C stare inter se et in marg. item Bentleius (Buene- mann confert Lact. 5 reclamare ausus est cunctis insperatae nouitate huic purpuram Diocletianus iniecit suam qua se exuit.1 iber c. imperium uali- dioribus tradere. statim scuta- rius. mox et postridie Caesar. summa omnium 4 in expectatio. 15. 17). ac- cepit Orientem calcandum conterendum. C Buenemann constantinuni C. quippe qui neque sciret. et fecit C esse dcl. 195 inualiduin esse. exuto C 9 an medioP 10 inspirate C. siluis. exuere facile uidebatur.

suis in quorum hic mos est. 21. Bal 8 <et> ita Bauldri 10 circumseptus C 11 huc— tendebant Graeuius. animum intendit. torquebantur ab ciuitatum. corr. et quidem 4 rentur. quem sibi fecit infestum. sed Fritzsche). in causis leuibus atque ciuilibus. I p. 23 ciuitatum s. milia C 4H 20 tacite sic] <clam> sic Columhus. hoc consilio eis ostendebant C. sed deus. minus. item Bentleius ul (sicj 4 in C ante ut in 2 litieraruni uideri esse dicit Lenglet est.. ex ciuitatis 24 causis ex laudis C 25 cOpedes C .. Hmmann. in sic age. (unde uel add. sed nihil nisi solitum interuallum iam Bauldri <et> ut coni. ut postea in Constantii locum nuncuparet Augustum atque fratrem. constanti C 7 hac C. prius spatio er. ueter. hic ritus^ 15 deuictos Persas. C gereuda Bauldri. compedes parati. primis ho- nores ademit. f.Taqui tunc erat nouennis.196 3 I^ ^ mortibus p e r s e c u t o r u iii tribus cogeretiir ueteris imperium deponere? habebat ipse Licinium familiarem. ut regibus seruitium se addicant et reges populo suo tamquam ter- familia utantur. hoc consilia ei ostendebant Bal 18 familia Bal. 3 cuius his. Buenemann. Adeptus igitur 2 orbem. eo non decuriones modo. hunc morem nefarius homo ex illo in Komanam ram uoluit inducere: quem 3 tempore uictoriae sine punon poterat. l. illius 1 cogitata dissoluit. sed facere 4 eum Caesarem tunc uero ipse 5 noluit. id Heumann C 21 et ipse] reapse Fanecjyr. deponeret: cum imperii summam tenerent Licinius ac Seuerus et et nomen Maximinus silia eius secundum Caesarum Candidianus.20 dore laudabat. ne nominaret. ut tectim per so Arntzenius. contubernii amicum filium et a prima militia cuius consiliis ad omnia regenda utebatur. sin morte digni uidematres 25 cruces stabant. ut et et quia id aperte iubere ipse libertatem hominibus auferret. inexpugnabili muro circumhuc concuncta lo saeptus securam et tranquillam degeret senectutem. sed ac primores etiam egregii perfectissimi si uiri. tendebant. quem sibi maximam potestatem ad uexandum nam post patefecerat. terrae principatum teneret ac pro arbitrio suo debaccbatus in orbem uicennalia celebraret et ac ipse substituto Caesare ita filio suo. bat.

Inst. dignitatem non habentibus poena ignis permiserat ignibus datis id exitii primo tor- 7 aduersus Christianos lentis legibus. quid luso. ita singulis mem- ut locus nullus in corpore relinqueretur intactus. quis esset uerberandus. 15 inde incensae faces et extinctae admouebantur bris. 1 ingune C geniceum sue C C. donec de9 callum solorum contractum igni ab ossibus reuelleretur. 6 conlegerat (clegerat) 625 ad 3 Halm exitii 8 absorbendi Columhus Nic. sed obiectabantur: quorum artus ridebat suauissime nec 10 umquam sine cum dissiparentur. corr. 48. Heinsius (ai exitii 9 saeuissime Cramer et exilii Ellis. simillimos ferocia ac magnitudinis ac magnitudine sui anonymus p. et eculei. of philol.. V 11. exemplum Boherellus. 139. item Bent- C. liber familias c. 25. 22 et bis cf. C fluniina Columhus. ad quos nullus umquam eius seruus distendi solebat. tunc C Graeuius leius. sed cf. 6. 12 delegati XIV 88 11 promserat Graeuius er. flumen Heumann. lenis qui cum deligati 8 fuissent.5 ferociae rium b uel delicias referam? habebat ursos ac magnitudinis suae simillimos. adn. quos elegerat. his horum aliquem nominatim iubebat. 107 si ingenuae ac nobiles in gynaeceum rapiebantur. item Bentleius. toto imperii sui tempore adferri 6 quotiens delectari libuerat. obsorbendi homines non plane comedendi. et in lecta ossall puluerem comminuta iactabantur in flumina ac c. Oion. In luuenalis p. ferociae ac magnitudini suae Henviann. uol. et illam Tollius. c. humano cruore cenabat. Bal cum acj aut ed. 2 quatuor ferocia C 4 ferociae— suae Bal. flumine 13 subdeba-jftur (n C 14 reuellere«tur 19 accedebat C. fuit. ras commentarii uetusti (1823) p. 6 (ar- — dissiparentur). et inter haec suifundebatur facies aqua frigida et os umore ne arescentibus siccitate abluebatur. pro magnitudinis fortitudinis 'aut sim/ Cramer. p. defixi in stabulo pali quattuor stabant. sati0.) C (w er. 10 id iam Columhus) primo latis C. u 11 (lecta ossa eqs. subdebatiir primo pedibus flamma tamdiu. cotii. Heumann . 20. ut post menta damnati urerentur. decocta omni cute uis ignis hinc rogo facto cremabantur corpora iam cremata. id Journ. faucibus cito spiritus 10 redderetur: 20 quod postremo accidebat. mare. item Bentleius. Proleg. LOCI AVCTOBVM EXPILATORVM SIMILES tus 21. 139 et s. cum per multum diem ad intima uiscera penetrasset. 21.) C 17 humore C 1080.)J Lact.

iure consulti aut relegati autem 5 inter malas artes habitae et qui eas nouerant. poena n in carceris C. 1 adsessoribus in prouincias 23. fora omnia gregibus familiarum referta. In causa pona ('uox poena in hunc locum capitis et f^^ladii irrepsit ex superiore' [u. tormenta ac uerbera personabant. 5). capita tumultus et captiuitatis horrendae species erant. 48 cf. huic Lcnglet fuerunt Bauldri. uites arbores animalia in 20 omnis generis scribebantur. filii cum aderant. solutis legibus rerum omnium adsumpta et iudicibus data. \et> litte- rarum anonj/mus p. iam vb illa j <prae> his leuia fuerunt: eloquentia extincta. beneficii C. causiaut necati. immo ex marg. ac hominum notabantur. ciuitatibus urbanae rusticae plebes adunatae. At uero fuit. non insulae.298 1 ^^ ^ m r t i b u s p e r s e c u t o r ii lu 22. pro inilicentia micis hostibusque protriti et execrati. 5 in — gladii Bal.. corr. in illa erant 4 in — cotidiana erant cotidiana Bauldri. l. C corr. crux. litterae lo dici sublati. c poenis tum Buenemann 3 n in sole. corr. 14 inmissi s. leuis. Quae igitur in Christianis excruciandis didicerat. 2] Bal. sed in illo 3 ferae erant cotidiana et facilia. beneficii loco Bal liis impetrauerunt Hahn Lona morte C. non metalla. Bal 8 <prae> Gale. nulla <poena> penes eum ignis. sed Buenemannum ciuitatis^ simul Gale 19 mitie- bantur cf. haec iili cotidiano C. C 21 fora Columhus. ad u. con- 2 suetudine ipsa in omnes exercebat. 16 omnium] initium Gale. non carceres. in illos erant cotidiana Heumcum . et agri gie- batim metiebantur. c. unus quisque sel'uis cum liberis. admodum uetera paucis quasi beneficium defere- qui ob merita impetrauerant bonam mortem. 1 (^mergebantur^ . hic BohereUus. foras C 22 ad unus quisque — aderant 37. fuerant C C 13 literarum C. in domestici et admini[etj 5 stratores lancea emendabantur.) animaduersi 6 be- agladii C. iudices militares humanitatis litterarum rudes sine immissi. causa [poena] capitis animaduersio giadii batur. aduersus 2 poena penes JBaiddri. censitoribus ubique diffusis et omnia exagitantibus numerabantur. poenis euni C. illud publicae calamitatis et communis luctus hostilis 15 omnium 2 census in prouincias et ciuitates semel missus. in curia {)oena capitis et animaduersio Leuglet 7 neficium Columhus. eum Bal (cf. Bal fere C Bal. e poenis eorum tum Heumann. 4 f.

datiis C.6 debantur sitoribus merces pro uita dabatur. senibus detrahebantur. aut Nic. uxores aduersus maritos. illis. 49 Bal C 17 nihilo Columhus. multitu25 dinem uerorum raiserorum contra omne ius humanitatis 2 post omnia 4 litt. uere 28 cauet Columhus. Oxon. 1 99 parentes suspeiiclebantur. uel C 4 ante uahtuHeumann 5 defFead uictores Bentleius subiectis rebantur ueteres ex C C 7 ueteres) uictores Bal (in Erratis). corr. ne frustra missi uiderentur. JJal recte 10 Daciis defendit Lenr/let. ualitudinis excu- satio. iniuria aetatis C 20 infehcitas ex infelicitatis 21 illis. cnngregari C pius Tollius. paruulis adiciebantur anni. aestimabantur aetates sin- gulorum. nihil C 19 possit C. 11 pone C. et duplicabatur semper. 1680. adscribe4 bantur quae non habebantur. 22. fd»d» acjnoscitur) dinis add. ut nec uiuere iam nec mori saltim gratis liceret. ita qui 9 prouiderit ne quis imperante miser esset! dum cauet ne quis simulatione mendicitatis censum subterfugiat. corr. habebatur. nihilo interea minuebantur animalia et mortales obibant et 7 minus soluebantur tributa pro mortuis. Dacis Bal. quia parentes eius Daciis censui subiugati fuerant. mendici supererant soli a quibus nihil exigi posset: quos ab omni genere iniuriae tutos 20 miseria et infelicitas fecerat. corr. luctu et maestitia plena omnia. ipsi si onrinia defecerant. illo adeo hominem misericordem. et ille aduersus Romanos Romanisque rebellantibus sub- iectos 10 facere ausus est. atquin homo pius misertus est B ut non in egerent. quem Traianus et assidue poenae gratia uictor imposuit. 163 uerorum Bauldri.1 i b e r c. 5 nulla aetatis. occidit. ascrips. 23. cauit C 25 Heumann . sed ut libuit addentibus. ut uid. non inuenientibus. C fecerat ex fecerit ut non e<. er. fort. post hoc pecuniae pro capitibus pen. sed alii non tamen isdem censuper alios fides mittebantur illis tamquam 15 plura inuenturi. aegri et debiles deferebantur. 8 etj ea edit. fidelissiini quique serui contra donii- nos uexabantur. congregari omnes iussit et exportatos nauiculis mare mergi. Bal 12 hisdem inposuit C post haec anonymus p. quae ueteres aduersus uictos 5 iure belli fecerant. nulla Graeiiius. impius C cum C dislingui viaunlt Halm p. Heinsius.'erent. 3 contra se torquebantur et cuni doior uicerat. iniuriae tutos Bal (in Erratis). h&ec Lenglet C. uirorum C.

20 15 post tridie auolauit singulas Heumann 18 retineretur Tollius C Hcumann post tridie C 20 multas| . ne contra se arma ciuilia et. Tollius p. ut a Seille aliqua retentaturus teneretur. miserat litteras. intenderat nondum animum ad euertendum pellendumue Constantium. tum Bal pius. sed omisso uerho negarat Arntzenius. uero Duehna' 8 in del. quod maxime uerebatur. saepius peti- ('aut quid simile') Le Nourry. nam et in insidiis grauiter laboraret. nam quae saepius negarat. illo uidenduni. f. Boherellus pJerique. diu negare] denegare Gale. II 2. item Bentleius EntstehuncjsverhdHnisse p. cardine. 5 <et> sub ac lusus feris obiecerat. obtentu exercitii odia miiitum illum prote- lo concitaret. serius Graeuius.8«4 suum Constantinum remitteret sibi uidendum. item Bentleius lineis 31. dum est his occupatus 3 rebus sed tam quas superius exposui: et expectabat qui 5 obitum eius. repetierat). in ipso cardiue > namque anonymus diutius 14 saepius <rogatus Boherellus. qui illum de manibus eius liberauit in ipso cardine. siniile') Bal 7 frustra repetierat (aut non uiderat Uiut ille aliqnid add. ut postridie mane sione 6 acceptis mandatis prolicisceretur. 50 11 et add. necare C. cardine. sepius C. uel ipse illum occauel praemissurus litteras. cuTTi veter. postridie im- 8o perator cum consulto ad medium diem usque dormisset. quoniam dei manus hominem diu gebat. quiescente iam imperatore post cenam properauit exire sublatisque per man7 siones multas omnibus equis publicis euolauit. cum iam diutius Buenemann . cardine. inclusit et in marfj. iam dudum uero 'd et c. Brandt. negare ibid . quia palam nihil audebat. ut filium cum saepe iuuenem adpetiuerat. namque saepius <rogatus> cum iam dedit illi negare non posset. qui— liberauit. uero quae cum prospiceret. item. Bal: uidendum. corr. namque saepius pttita uenia cum eam diutius Heumann. est lam propiiiquniiit illi iiuUciuni dei secutumque tempus 2 quo res eius dilabi ac tiuere coeperunt.200 1 I^ 6 ni r t i b u s p e r s e c u t o r u m 24. 49. etiamque sae- iam diutius Bauldri. ij sigillum inclinante iam die praecepitque. d ascripsit. quem iam dudum <frustra ille uero nihil minus uolebat. sed frustra. Paneyyr. celeriter non putabat obiturum. Vimiant' interpretatur). et quiden» iain dudum (quod cf. Bal (in Erratis). uo- 2 delabi C. Heumann. die 12 protegebat. sed 2 in nomine.

sed Caesarem cum Maxi- mino 26. quo C 14 etiam alias 28 deuoraret C. rex C. ut aetate maturior. corr. poscebat equos publicos. generum ipsius Maxentium 1 Romae factum imperatorem. Paucis post diebus laureata imago eius adlata est ad bestiam. appellari iuberet. ut ultro iam turbatae rationes societatem uideretur. if) quibus ignoti Caesares erant suscepturi alacritate Constantinum fuissent atque eum concursuri summa. del. sicut erat factus.liber cari c. maximiano 26 maxencium C. Bal 18 ascuisse C C turbatae Bal. nisi eum quod facti. Constantinum uero non imperatorem. cum adlatus est. cum statuisset censibus institutis orbem terrae deuorare. Heumann illam anomjmus 15 suscepturi Bal. sicut optabat. 24—26. ut eum 8 retrahi faceret. 1 stus nihil egit prius dere. ut illam illo ipsum qui inuitis attulerat exureret. amici ab furore flexissent admonentes eum ad periculi. suscepturQ uenisset Bal. sic 25 coposite C quodam Bal. fasc. corr. cuius motus haec fuit causa. qui erat 5 ut uoluerat. uniuersi milites. corr. Bal Bal. C C maginem 20 illut C. uix lacri- mas 5 tenebat. restituta C Heumann poene C 12 50 16 si restitutae Columhus. 8 2 Bal imperio C. si uenisset armatus. Seuerum. corr. Bal XX Vn. Lact. . ad 5 eis C. suscepto imperio Constantinus AuguChristianos cultui ac deo suo redrestitutae. nudatus ei cursu^ publicus nuntiatur. 2. 201 eum ac iiil)et. Augustum ut nuncuparet. 7 optauerat Halm <et> quam ut — redderet 11 p. inuenisset C in concursuri Bal.5 Compositae illi ei res subito alius terror quodam modo iam uidebantur. militibus commendato impe- atque ita in lecto suo requiem uitae. ipsi suscepit itaque ima. 4 fuerant nec poterat alterum extra sed illud numerum nuncupare.3 ginem admodum inuitus atque asciuisse illum in eius 20 purpuram misit. in malam res eo paene 2 fuit. qui rium per manus tradidit. haec fuit 10 quam prima eius sanctio sanctae religionis deliberauit et 25. eum de secundo loco reiceret in quartum. turba C C 22 Maxiinino Bal. i!. item Bentleius. at ille incredibili ei celeritate usus peruenit ad patrem iam deficientem. 2. dicitur ei post cenam statim profectus. in- (lignari fremere coepit. diu an susciperet. accepit. concursus corr. excogitauit.

corr. patri suo post depositum imperium bis et qui puram mittit et nouarum cupidus 8 Campania moranti purAugustum nominat. sed cf.202 ^ ^ 111 r t i b u s p e r s e c u t r II m haiic iisque prosihiit insaniam. C 18 a*d C obpuguan- (lum 20 camppania C 22 quia Galc 27 qui| iibi ^iel 24 se <ei> Bauldri. sed tanti ibi uiuere optarent. ille uero et rerum in 20 deposuerat inuitus. cuius aduentu Ra- rebat iam resumpto 10 uennam confugit ibique se cum paucis militibus inclusit. qui f. corr. noluit. qui erat conquo nuntio adlato citatus. ut ab hac captiuitate ne popu- lum quidem Romanum 3 censitores qui Romam inmunem. tradunt. eodem fere fieri uellet tempore pauci. lo hortatur ad recipiendum imperium. corr. Bal oportunitate C. qua milites 6 illi summis sibi deliciis saepissime cum exercitu mittit Romam. 23. Maxentium purpuram induerant. et Seuerus interim uadit ad -muros urbis armatus accedit. cogitans tamen fieri posse ut Maximianus socer queret atque niret. mittit eum et Maximiani ad expugnandum Maxentium. licet milites traducere ad se posset. iure hereditatis facinoris conscius. <ei> se Gale. in excepti non modo Maxentius paternos i5 saluam esse illam urbem. qui 1 capitatione Heumann.sboccisis 4 castra quoque praetoria sustulerat. corr. 5 hominem et tres Caesares facere non poterat. contra statim milites sublatis signis abeunt et se <ei> 9 quem 25 uenerant. /. pro et Bentleius atque Brandt . ordinabantur iam missi describerent plebem. C C ei 16 possit C. corr. Bal 5. Bal Bal roma maxencius C. corr. 1 captiuitatis 7 5 relicta C. Bal 11 et hortatus Lenglet (sed falso Hta MS. 14 ibi BaT. aliquantum rei nouitate turbatus est nec tamen nimium teret oderat ritus. 7 id ipsum metuens Seuerum in Illyrico relin- ipse cum suo exercitu ad se oppugnandum ue- quaerebat quatenus se a periculo impendente muniret. Bal allato C Bal 8 rei ex ni C 10 arcessiit C. libenter arripuit. quid restabat deserto nisi fuga? sed occurimperio Maximianus. c. corr. opportunitatem nancti | quibusdam iudicibus non inuito populo. itaque milites 5 Eomae in castris relicti erant. maximianuni ut C ut C. satis uisum est semel fecisse quod Seuerum arcessit. purpura Gale induerat C.\) 12 Maxentium Bal.

Oxon. quoll facto nibil aliud impetrauit nisi bonam mortem. 5 in marg. Columbum. 1 ss. 1. u. et cum Tollio instructa scr. LeNourry p. 1 persequitur. Bauldrium) diligenter instruens Cuperus.. mors esse existimat C ad cf. Duebner. 10 huc transposuit (cf. dedit sese Bal 2 eidem Bal. p. et rebus coeptis inimicis diligenter 14* . Herculius uero cum Maximiani esse nosset insaniam. qui socerum Maxentii sui c. Buenemann. 29. 3 26. Maximiamis Galerius. iam non solum (c. [ab boc capite suos persequi. Maxentium filium filii Constantinum nepotem eundemque generum c. Bauldri sariis^ add. 1680. Maxentium generum c.. dedidit sc ipse uestemque purpuream eidem a quo acceperat. cogiira susceptis 1 tare coepit illum audita nece Seueri inimicitiis inflammatum et cum exercitu uenturum fortasse adiuncto pos- Maximino 10 ac duplicatis copiis. 27. ab hoc capite (i. ei Bal dedit de se C. sc. Proleg. inimici postea ap. 108). et eamquej rebus captis inimicis (sic ap.] 27. adn. 30.lil)er c. omnibus (uel cum Tollio necesmaximiano C 10 et add. iam persequitur Maximia27. 27. adn. quae integra fuerit ab hoc capite qui capitulo) suos persequi<tur>. quibus resisti nullo modo set. uel fort. Christianos. 1680 (in Emendat. notam marginalem mutilatam 30. et rebus coeptis inimica reddita bellnm diligenter (uel eam instruens Columbus. 4 Heumann. (i. 3) in textiwi delatam. <et> urbe munita et rebus dedidit se <omnibus> diligenter instructa 1 et idem C c. 203 cum uideret futurum ut Maximiano traderetur. nam uenis eius 5 incisis leniter mori coactus est. ab hoc — persequi del. 28. et rebus aptis inimicis ('res aptae inimicis intelle- gantur' ) diligenter instruens Bauldri. et rebus ceptis (sic) inimicis diligenter instruens Bal. Heinsius. e. et rebus ceptis in itinere diligenter instans uel insistens ed. eius est. JJ9 HeuBrandt (ut codicis additum mann in est. et se super ceptis inimicis diligenter instruens Nic. ab hoc (quod post hoc interpretatur Heinsius) coepit suos per- sequi Boherellus et Nic. 3) Brandt 9 Maximino ed. reddidit. Brandt. max manu scriptoris Proleg. et praeceptis amicos diligenter instruens aut et rebus contra inimicos diligenter instans uel insistens Gale. sed etiam suos. e 'a Seuero ocd^so') suos persequi coepit uel ob hoc coepit suos persequi excidisse coni. 2 s. et rebus necessariis non minus diligenter instructa aut et recentibus copiis non minus diligenter instructa Tollius. Heinsius. m. 6) cum Herculio patre intellegendus 27. urbe nmnita et rebiis ceptis inimi**cis (cl er. 3 ss. Oxon. Maximianus Herculius num Galerium c. c. 26.) diligenter instructis C. plura 6 Hirculius C 7 susceptis Columbus Tollius Allix inimicitiis scripsit et uerba ex u.

et rebus eam in inimicos diligenter instruens Walch. quo MS' ascrihcns) animos eorum Vtal (in Erratis). et receptis militibus diligenter in- structa Heumann. oppugnatio satis difficilis. demissusque animi Hahn 14 15 obprimi 12 ante Seueri add. ut filias. et iam ceteri milites nutabant. et rebus et (^ac Fritzsche) copiis inimicis diligenter instructa et Fritzsche. extorti parentes et mariti. ut opes suas proderent. populum trucidaturus: uerum clausa et munita omnia offendit. demissisque Columhus. cum Eo- instructis C Bal) LengJct. tunc quaedam legiones deteet quod socer generum oppugnaret quod Kolo 4 mani milites Eomam. et Lcnglct (sed falso 'ex Tollius. 165 5 circumsedendam 7 estiC. interea coacto exercitu urbem accedit senatum extincturus. dedit militibus potestatem ut dispersi quam latissime diriperent omnia uel corquispiam sequeretur. aestimaretque illam non multo esse maiorem quam quas stantes nouerat ciuitates. 7 abactae iumentorum. ad nulla erat spes inrumpendi. mulieres corruptae. circumsedendum cum anonymo p. translatis signis imperium reliquerunt. expilata agmen 20 omnia. 5 qua opprimi facillime potuit. Bal.204 -t) e m r t i b u s p e r s e c u t o r u in proficiscitur in Galliam. quorum C C 19 qua C . cum paucis 15 quod cum timeret. existimaretque Hcumann 9 obpugnaret C 10 imperatorem Lenglet. rumperent. inuadit Italiam. corr. uirgines uiolatae. felix animos. cum ille fracta superbia dimissisque animis Seueri exitum metuens ad pedes militum proj f. (cum tamquam de hoc modo se ad ct barbaris praedae pecorum ac sedes suas recepit. detestande maretque C. 51 Duehncr 8 detestantes Bal. utensilia non haberet. ut coniuges.oauolutus orabat ne hosti flexit traderetur. ut 2 liaret Constantinum partibus suis conciille suae minoris filiae nuptiis. ad circum- s sedenda uiderat 3 moenia non copiarum: quippe qui numquam Eomam scelus. sic minoris familiae Halm C p. ut si quis insequi uoluisset. 6 uastata est igitur ea pars Italiae qua pestiferum illud incessit. detestando Buenemann impium Heumann 11 nutabant BaJ. et Buenemann rebus coeptis in inimicos diligentcr instructis Duehner et rebus coeptis inimicitiis diligenter instructa 2 suae minoris filiae Bal. mutabantur C flexit dimisisque C. C. donec promissis ingentibus animos eorum in et retro signa conuertit ac fugam si trepi- dus capessiuit.

sed Daciscum cognominaretur. dedit et exutus ille cipitem 20 se ira de et tribunali a militibus exceptus quorum urbe 29. curis ap. 52 cum esset corrigendi causa ascriptum proximo disputare (sic disput-tret . 8 liostem Eomani nominis erat cuius titulum immutari uolebat. Bauldrium 4 inmutari C 5 Dacicum Columhus in textu (item Bentleius). deripuit ab humeris eius purpuram. quasi ut de componendo rei publicae statu cum eo disputaret. C) Bal imperatorem (\ corr. niinc populator uniuersa acceperat. fili cf. quo C. 10 quae anonynncs p.3 uocauit populum ac milites quasi contionem de praesentibus 15 rei publicae malis habiturus. ad. rursus Gallias. 23 ex 21 transposuit Brandt. iLique aliquantum moratus anonymus delatum C. ubi sui [et] aliquantum moratus 1 profectus <est> ad hostem filii Maximianum. qui etiam patri reddiderat imperium. olim se quidem ille ut nomen imperatoris professus. est. Bal liostili iter C. 2U5 Italiae. lorum. corr. conuertit ad filium manus et illum esse dicens auctorem maprae. cogitabat ergo ex- pellere adulescentem. quia milites <ei> erant qui Seuerum reliquerant. in notis Daciscum retinet altere gallie C. add. C 24 coponendo C et del. ferebat 2 10 iniquo animo senex quod non posset libere facere quae uellet. recepisset. lius. et filio suo puerili aemulatione inuidebat. p. C 18 deripuit Tol- 23 est liuc 22 aliquantuluin cf. 11. Bal. adn. 105 13 quae uelim c.4 est. uexasset. Bal 8 cum] quod Gale. quas res publica sustineret. sed iuueni magis parebatur quam filii 1 seni. ei 9 tili C 18. corr. 3. habebat imperium commune cum filio. corr. quod esse. de quibus cum multa dixisset. tum BauJdri esset 1 codani C. clamore perturbatus est senex impius et ab Roma tamquam Rediens Superbus in alter exactus [est]. diripuit exsutus Heumann C est 15 abiturus 21 est] cf. ut non 5 Eomanum imperium. quippe cum prior <esset> et maior potestas. Bal 2 uastasset Bal secund. liostiliter maniis quondam imperator. add. BaJ. Tollius item et Hemnann conl. 45. Post huius fugam cum se Maximianus alter e Gallia 28. quod Bal 12 ado- lescentem C C c. 27—29. Hulm p.1 i b e r c. 51. illum principem calamitatum. profectus Prolef/. ut sibi sua uindicaret: quod facile uide- batur.

qua re impeditis consiliis senex Maxi- mianus tertiam quoque fugam moliebatur: redit in Galliam plenus malae cogitationis ac sceleris. ut illum per occasionem reconciliationis occi- deret ac 2 nisset. imperatori propere quae gesta sunt. persuadet nihil suspicanti. paucis militibus posse barbaros debellari. quare Bal 13 2>ost exercitum ex 12 debellari Bal 10 posset Bal. regnum aclerat eius teneret exclusus a suo quocumque ue- ibi Diocles praesente a genero nuper accitus. 52. generum suum. VII 15 (p. fuisse uid. C C . 2 suo. nuntiantur. C quo cum uenisset anomjmus 52 (conferri potest p. 7) cf. paucis diebus expectatis cum iam Constantinum aestimaret intrasse fines barbarorum. alloquitur. c. loco C. ss. Pa- 171. 191. Heumann inprouiso 18 tesauros C 19 recciderunt litt. credit adulescens ut perito relicta paret ut socero: ille proficiscitur militum parte 15 maiore. opprimitur homo ex improuiso. cum exercitu reuonondum satis instructus.obct ut posset fallere. uix et <de restituenda concordia> sim. pugnam C anonymus p. Baehrens). admirabili celeritate lat. C 17 estimaret C. possit C obprimi C 14 posset Bal. repente purpuram sumit. Brandt ad coirent et cogerent ^iel 36. Prolcff. donat ut solet large: fingit de Constantino 6 quae in ipsum protinus reciderunt. pro occasione p. itaque utroque praesente. existimaret adolescens C Bal paucitate C. scd expunctum. 20 7 milites ad imperatorem et suum non redeunt. et opprimi posset ac seni. f. adn. portas obserauerat. ne omnem secum ille exercitum duceret. 26. dedidit se c.] LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMILES negyr. deponit regiam uestem. corr. 4. 21 (cf. possit C repetitum. ut et ipse haberet exercitum 5 quem occuparet. ut Constantinum imperatorem. 5 locum Cohmhus. dolo malo circumueniret. ut quod ante non fecerat. thesauros inuadit. post inccrta. per occasionem Bal. ob militum paucitatem. 6 6 praefuerunt Bauldri 8 contagionis 7 fugam Bal. illo imperium Licinio daret subfit stituto in Seueri 3 locum. Bal) 1 coni. 10). Francorum \ gens lo 4 in armis erat.206 re ^ ^ ni r t i b u s p e r s e c u t o r u m autem uera. occupauerat Massiliam imperator et in muro hostiliter. C 21 obprimitur obserrauerat C C 23 portas. item qua re Bentleius. sic uno 5 tempore sex fuerunt. accedit propius adstantem aspere nec sed 24 rogat s. generi filium.

ille uero ingerebat maledicta de muris. componitur scaena qua manifesto facinus teneretur. etiam r in ras. nocte intempesta. detrahitur 30. c. corr. quiJ (ante incerta er. LOCI AVCTOBVM EXPILATORVM SIMILES Aen. uidet omnia in. cur faceret praecipue non deceret. Utt. quod C C 15 3 terga C.. YI 471. 23 Veigil. cubiculum patens relinqui et 3 neglegentius custodiri sinat. alium di- gniorem uirum pollicetur: petit. audit scelera quae increpito uita donatur. 10 uocat filiam Faustam eamque nunc precibus 2 sollicitat nunc blandimentis ad proditionem mariti. 15 supponitur quidam surgit ille uilis eunuchus qui pro impera- tore sidiis moriatur. ingreditur armatus spadone obtruncato prosilit gioriarepente se bundus 20 profitetur quid ex altera 5 parte Constantinus e ostendit cum giobo armatorum. suo narrare uellet. 30.. quasi dura siles aut stet Marpesia cautes: impietatis 2j ac sceleris increpatur. postremo datur ei potestas liberae mortis. Bal rese*raiitur. fecit. profertur et cubiculo cadauer occisi: haeret manifestarius homicida mutus stupet.4 ii opportuna. 1 ai) Bal. rari excubitores erant et quidem longius: filio quibus tamen ac dicit uidisse et somnium quod admiserit. ponitur cubi 13 coponitur C C 14 sub- C C prosiliit eunucus liii C imtempesta C oportuna C eXf»****tore9 C 17 uidisse ^8e> ex anonymus 53 18 prosilit ToUius. Columhus . 207 quod ipsum 8 quid ei defuisset.liber qiiid sibi uoluisset. e VcrgiJio corr. 29. pater ei impius. 9 abiit Bal. milites recipiuntur. uestis et socer perfidus. humilitatis 1 impatiens rursus machinatus quia semel habuit inpune. attrahitur ad imperatorem rebellis imperator. 4 ad trahitur C schena 16 p. Sic amisso alias imperatoris insidias ac soceri lionore est. pollicetur illa facturam et refert protinus ad maritum. C 23 19 quid admiserit (uel quod admiserat^ Tollius. tum 5 subito a tergo eius portae reserantur. habuit Bentleius (ex C) ascrips. sil*** quod admiserit C C cautis C.

LeNourrg ut in eo et<ia sue u>im. etiam Bucneiis add. Komani nominis maximus imperator. item Halm p. annonariae. in quo iam Baluzius nihil certi legere poterat. ut quae eqs. corr. Bal et ut is Cuperus. ecquis Le Nourry (in Erratis). Graeuius sic qui <uero> nexa(^'reddere nimirum uiccnnalia est agere. uenia non 15 LOCI AVCTORVM EXPILATORVM SIMILES Aen.. manu mors max ascriptum est per— interuallum 2 post (aut \dominatus> quod recepit Duehner) Tollius. annonaria. p C 3 interuallo C. 9 uicinalibus C. C 8 in C post in eo & cum parte marac] et Vergil. qui lo iam dudum prouincias factis. afflixit C locum 9 11 sic constituehat ed. cui prius satisfieret. ex m ut uid. 11 reddiret (sic) C. multiplices ed. hastarum. 63 ut in eo etiam uirtutem coni.. corr. 8 12 secuinflixit Graeuius (cf. nomine uicennalium quis 3 securem alteram <iis> exactio qua uexatione generis humani rei celebrata sit maxime annonariae. uenia non habentibus nuUa abstinendi. nefandae persecutionis au| ctorem. afflixerat auri <et ut>. 31. 200. 1680 continens ahscissa est. 12 in Gale Buenemann alii damnant.208 ac 6 ita ille I) e m r t i b u s }) e r s e c u t o r u ni nodum informis leti trabe nectit ab alta. C in marg.s lacunam indicat. cf. iam de agendis ipse uicennalibus cogitabat. ut diis suis Columhus. XII 603. ueniam non habcntibus nullas abstinendi multiplicis C. 1680 et qui factis. enarrare digne potest? officiorum oninium milites uel potius carnifices singulis adhaerebant. Bal post cogitabat ^e?' spatium 6 f. hastarurn sequittir spatium 6 hustarum.ioaad Ab hoc deus religionis ac populi sui uindex oculos Maximianum alterum transtulit. quae promiserat reddere factis. Gale. qui post longum temporis interuallum cum ingenti gloria uiginti annorum uota celebrauit. 1 1 Vergil. posthanc lacunam superest im. <et ut> coni. ginis superioris folii 10 a particula primi uersus spatium 10 f. Bal 6 religionis^ le in ras. celebrare. 15 uenia multiplices Bal Et quis C. Oxon. scriptoris codicis nodum^ n ras. scriptura p)lane euanuit. 2 ut in eo et et. ad p. corr. quis Bal. eliso et fracto superbissimo gutture uitam detesta5 bilem turpi et ignominiosa morte 1 finiuit.. etiam inflixit. — — — — . sed cf. etiam ad u. argentique indictionibus in quae promiserat redderet. f. incertum. quod recepimus. edere'^ tione Brandf 18 annonnriae. Brandt rim Columhus mannum). Bal ut in eo etiam uim^ anonymus p. Oxon. iam Baluziu. 165.iam suae u>im maiestatis ostenderet.

nulla uindemia sine custode. item Graeuius. uniuersa nascentia uiolenter eripias? quis ergo non bonis suis euersus est. lioc C 16 Maximinus Bal.1 i b e r c.5 tuna? nonne haec necesse est ex uenditis fructibus comparari? unde igitur haec. quem — Bauldri 23 his C . nisi qnod eripi a labro scribit post quaesitos uiryulam ponit. orat sibi pareat. dolet bestia et mugit. a. retur statim quod non multis custodiis iiel circumsaepto 4 exigua requies. mittit ergo 2 ad eum saepe legatos. sustentabantur Heumann. quod cum ignobilem fecisset Caesarem. nihil ad uictum sint. qui prior sumpserit purpuram. tolerabilia sint eripi a labore quamquam intolerabile sit eripi sitos Bal (in Erratis). conraderentur ad uotum. sustinendi multiplices cruciatus. 20 honorem deferat S audacius cornua et praescriptione temporis pugnat: sese prio- rem esse debere. nullo tempore anni frequens super isdem hominibus uel ipsis iudicibus uel milif) tibus iudicum pugna. cedat aetati et dispositionem canis. laborantibus eripi relictum. cum 6 omnes fructus perio 15 auferas. quod non erat iratus 1 celebraturus? 32. 209 habeiitibus iiiilhi. corr. corr. nulla respirandi facultas. ut opes. Oxon. alia ap. ut tanti beneficii sibi eius ideo 4 obsequens esset. Heinsius. maximianus C 20 praescriptionem C. Bal 11 liaec Baiddri. Que quain C. Bal rugit Bauldri quod eum adeo esset. quae sub imeius fuerunt. Xuncupato igitur Licinio imperatore Maximinus nec Caesarem se nec tertio loco nominari uolebat. Bauldrium 1 ad Libore (sic Le Nonrry) etiam Bentleius ab ore ascrips. o dementissime tyranne. 1G80. 10 intolerabilia ab ore labore quaesitos tamen sustentabile aliquo hominum modo uel spe quid uestis omnis generis? quid aurum? quid argen. preces et mandata contempsit. praestabo. cuni Boherellus. et is 22 contenmit Tollius Si''-. hominum cibos labore questos ab ore hominum cibos labore quae- sustentabilia Halm futurorum <fructuum> Cellarium secutus Heumann quod auruin quod argentum C. quae cibos futu- quamquam rorum. eum C . 8 sustentabilej tolerabile Bal. at ille suam tollit seruet. quae cum intolerabilia sint ed. nulla area sine exactore. 30-32. nisi exliibeerat. is tamen impie sui oblitus uoluntati ac precibus suis 2 circunisepto C 4 liisdem C 6 quae et — quaesltos Bolierellus.

scin- uix tamen 5. curis ap. cussit lam decimus et octauus eum deus insanabili plaga. LOCI AVCT0RV3I EXPILATOBVM SIMILES 7-9J 1 c. incipit uulnus medicinam: proxima quaeque cancer inuadit et circumsecatur. 9). decurrit. pro 18 increscitj aegre- maxima C scit 17 seuit C. Const. uictiis Caesarum nomen et se Liciniuraque Augustos appellat. uulnus natuin Brandt 16 proxima Bal. filios tians Maximinum et Constantinum Augustorum. uix tamen cruor sistitur. ex uitanien C. Maximinus postmodum scribit quasi nunin campo Martio proxime celebrato Augustum se ab nunciipatum. tamen C perdicitur C. VIII 16. 1 33. ei et uni- 5 uersos quattuor imperatores iubet nominari. C. uulnerato plus Columbus. serpit anonymus p. 21 rescissis uulneribus^.iob sed inducta iam cicatrice scinditur uulnus et rupta uena sanguis usque ad periculum | mortis. noua ex integro cura. increscit.210 b 1^6 mortibus persecutorum contumacia tollit ropngnaret. Lact. Maxentium et 3 Maximinus] Maxentius Constantinum inoposuerat). Bal 6 IIII C nomi- nari Toinard. in textu inductam iam cicatricem Graeuius dit rescindit^ cf. VI 24. post ilneratus superesi. I 57. 4 s. 33. hastarum coniinens intcriit (cf. m<otu u>ulneratus Bcd (in Erraiis) . motione Lenglet. l. fluit f. latius saeuit. 1. item Bentleius. Heumami Bauldrium secutus Columbum qui Maximinum. Inst. Halm p. 20S. 162. 55 Gale . ad p. Bal cula primi ucrsus folii 10 b spaiium 10 f. corr. ulcus cum permalum in 10 2 inferiori parte medici secant cu- rant. scindit se Columbus 11 uulnere rcscisso Tollius. 2 Maximinum Bal (secnnd. maxencium C <tandeni eius> contumacia or Buenemann Fritzsclie 5 nuncupato C. recepit ille exercitu maestus ac dolens annus agebatur. E. quanto magis quanto curatur. nascitur genitalium serpitque latius. corr. Euseb. munerari C. <urunt> curant Columhus qiiod prohat 10 scinditur Bal (in Erratis. numerari Bal 9 curant] urunt BohereUus. uix 12 tandem Bohereltandem cum Boherello et Galio Duebner 13 post corporis m pariilus. 3 cem. 1 s. H. Vit. rursus leui ante tandem perducitur ad cicatricorporis m<otu u>ulneratur: plus sanguinis albescit quam 4 ipse atque absumptis uiribus 15 tenuatur. et tunc non sentire quidem riuus cruoris inhibetur. uulneratur Gale. scindit.

ita teter %tel Is. repercussis medelis Heinsius. pro5 humanae manus et confugitur ad idola: flagitatur. Heinsius BohcrcUus Vos- odor itat (iam) Schoell 18 comestur Columhus. Bal in Erratis JG79. p. cum iam confusi essent exitus stercoris comestur a uermibus et in putredinem corpus cum et urinae. 33. fugit cum saucius aram taurus. ciuitatem ohuersahatur). odoris diritas secund. quales mugitus.libor c. 5 ss. 15 Vergil. 18 apponebantur fugit cum saucius aram Ver- C 19 eligeret C. ex Vergil. remedium augetur.) gil. negat Heumann me- sedis Bal 9 repercussum medelis Toinard. Aen.] LOCI AVCTORVM EXPILATOBVM SIMILES gil. odoritas tetra Cuperus. 5 ^non> dat Gale. Oxon. melaphius C. s. cirona.] ss. odor sius Csed liic 'uel is it autem Nic. uermes intus crean- modo per palatium. infelices medici uel sine spe uincendi mali fouere curare. Sittl. 9. odor autem ed. fingit saucius C C 10 qualis Vergil. 1G80. odor odoris foetor Columhus. conputrescunt forinsecus uiscera et in tabem sedes 7 tota dilabitur. autem^ tole*randis (a? er. adponebantur ad sedem fluentem cocta uermiculos eliceret calor. sed totam ciuitatem peruadit. 82. 10 repercussum medellis malum recidit introrsus et interna comprehendit. ApoJlo Asclepius orantur. 5 Cliiron nol)iles Aniy tliaoniiisque traliuntur: niliil Melampus.. dullis C. ut 9 quis resolutis inaestimabile scatebat 20 examen et tamen multo maiorem copiam tabescendorum uisce1 s. II 222 2 phillides. 5 oS. Bal ct quis pro quibus errore lihrarii ortum uid. Archiu. 11 ss. et calida animalia. lexicogr. corr. percussis medulhs Graeuius 10 recedit Gale (lihrario copraehendit C 11 odor it Brandt. IGSO 7 3 contrahuntur Graeidus C. repercussis JSic. 214. Oxon. Bauldrium.] II ss. corr. tur. comestus C. lat. III 549 ss. ed. 211 cessere magistri. 20 tabescentium Columhus et sed ad tabescendorum c/. p. C ii) iam proximum ed. Machab. Yer- Georg. 15 clamores simul horrendos ad sidera tollit. I 520 . gramm. 28. urinae comesti a uermibus Bal (in Erratis) 14 infilii. odoritatem odor teter (om. nec mirum. 9 13. corr. metomus. curis ap. dat Apollo curam: malum multo et peius iam non longe pernicies aberat non desinunt tamen inferiora omnia corripuerat. 212. alii. odor it non 8 intolerandis doloribus soluitur. Phillyrides undique medici mouent.

obstinatio. . in 5 ss. distenderat^ distenta erat Bal 3 Heumann. (i. I 57.] Eu- 10— p. Vit. Licinii cum uerhis tTzapyuoxa. — y. hoc edictum Graecum conuersum § 11: extat T'r]v ap. cf. noui doloris urgentis per interualla exclamat se restituturum dei pro scelere facturum. nos quidem uolueramus antehac iuxta leges ueteres et publicam disciplinam Komanorum cuncta corrigere atque id prouidere. 1 secunda Bal 2 admiserant C. H. — cf. nam urgente Eiiseh. 22. Euseh. Bal distenderat Cpro se Buenemann 6 noua ui doloris urgentis aut urgente Co- Heumann. 213. 12 ante ac Constantini. 3 edicticm inducitur formula salutis continente nomina et titulos Galerii. Euseh. 34. LOCI AVCTOBVM EXPILATORVM SIMILES seb. Gramma- tisch-kritische Erhlariing von LaJctantius de mortibus persecutorum cap. e. 7 restiturum C. progr. Const. et 4 increuerat Graeuius. 1.^ 19 parentes eorundem] a-ntuv Euseh. Belser. 55 tunc uel nunc 8 emisit Heinsius et alii 10 ap. VIII 17. ad bonas mentes 15 2redirent. siquidem quadam ratione tanta eosdem Christianos uoluntas inuasisset et tanta stultitia occupasset. pedum forma in utrium modum inflata discre5 et liaec facta sunt per annum perpetem. corporis amiserant speciem. gratulator. E. H. et ui doloris urgentis Gale. ut etiam Christiani. 3. corr.cTa^XY]^evTa tci5tov ex Eusebio 'rursus transfudit in Latinum' Kufinus H. Bal 16 quadam ratione] lumhus. quae forsitan primum parentes eorundem 1 34. VIII 17.cp 15 secta C. 'Po>jj. cum tandem templum satisque malis domitus deum coactus est confiteri.atd ToJv Eusebium. H. Bal pro noui anonymus p. corr. §7 17 uoluntasj y. xauxa v. Bal C. 1889.a-a to oovaTov |j.212 ^ ^ iiiortibus persecutorum iam diuerso malo partes lOnim et pernicies fecunda generauerat. inferior sine ulla 11 uerat. VIII 17. E. qui parentum suorum reliquerant sectam. VIII 19. corr. ibid.iptv^ tiv\ XoY:-|i. adrogantia. E.^ ioiot? yo. ut non illa ueterum instituta sequerentur. 3 10. et iam deficiens edictum misit huius- modi: Inter cetera quae pro rei publicae semperia commodis atque utilitate disponimus.'. Gjmnasii Ellwangensis. corr.a\ ttXeovs^'-» 0: yoveTc.a{oiV owvr^v t-^Ci ty. corr. E.v 'EXXaoa y^^wTtav iyti tov Tp6-ov. superior usque ad uulnus aruerat miserabili macie cutis lurida longe inter ossa consedevat. ui doloris luride C.

at ^et uariis mortibus Heumann cpcXavO-ptuKiav atqui Heumann.a\ 9uXaTT£'. ut ad ue|terum se instituta conferrent. otto- ^Xr^O-svTS^. To-. 50 14 credidimus Bal.ctoXy.. covO-ojc. ut denuo i5sint Christiani et conuenticula sua componant. r^[X£Tepav v. sed v.v. sed pro cirbitrio suo erat libitum. atque cum plurimi in proposito perseuera. unde v. y. intuentes et consuetudinem sempiternam. ita s e r u a r e n t. 218 constitiieraiit. 34.4 rent ac uideremus nec diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere nec Christianorum deum obseruare.. e t p e r d i u e r s atque ut isdem sibimet leges facerent quas oba uari o s popu1o s c o n g r e- 5 10 denique cum eiusmodi nostra iussio ex.a|j.sv anonymus p. a^iopcovTs. 33.? 7rXi^0-r] ouvaYs^v Euseh. contemplatione mitissimae nostrae clementiae. sv o{<. promptissimam his 20 agant. Euseh. Tapa/O-svTc? TLO.rj\ in his quoque] xa\ Iv TO'jTo> Euseb. cov^- YovTo. sxaaxo? l^ouXeto Euseb.v Euseb.- 16 per add. multi etiam deturbati sunt. qua solemus cunctis hominibus ueniam ingarent. Buenemann cx Eusehio 18 21 praestetur incolumis hC STspa? xi alia autem epistola Bal Euseh.a\ vd|iou(. in dulgere.. 13 promtissimam C v.'noiooq d-avdzouQ affecti> sunt uTceocpov Euseh. o(v... 10 contemplatione Graeuius. debeant Bal. £tc'. his quoque lvo[X'''. ita ut ne quid contra disciplinam 5 1 hisdem C £v ut isdem erat libitum] oyTtu? Jx. credixohc. 0£7.cei anonymus .al otaoopo'. § [xev unde sibimet 8. fna multi periculo subiugati.liber c.YapoOv <et/ leges anonymus p.al contemplationem C. laoToT? oiocaopa y. o-.ouq. ocoToo.3 titisset.ct^acO-a'. toutoo? Ttapa- 2 ita — congregarent] Heumann TiXsTcTO'. ut undique uersum res pul)lica praestetur incolumis et securi uiuere in sedibus suis possint. 56 6 multi 01 4 clenique] Euseh. unde iuxta hanc indulgentiam nostram debebunt deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua.\ v. quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam. debent C.a'' Euseb.tjVcv. 15 coponant C.rpo.tvo^jvcp proinde — deturbati sunt] ttXsT^jto'.t. <per> aliam autem epistolam iudicibus significaturi sumus quid debeant obseruare. § 9 z\c. ':zo'. mus oi C. -apao^y/. 7 unde perturbati Gale. tt^v t7]v o-jvTjO-ciav Euseh.

Hoc edictum proponitur Nicomediae et pridie Kalendas 2 Maias ipso octies carceribus. secund. quo ad praesens fauorem conciliaret. sed condicionibus certis pax et amicitia componitur 3 et in ipso freto foedus qualis fit ac dexterae copulantur. medio suppleuif. etiam. corr. defluerent C 9 nicomedie C.ano. tunc apertis e Donate ciim ceteris confessoribus custodia liberatus 3 es. armati tenebant. Nicomediae **\die> 11 Maximinus futuram C. 6 8 diffluerent Tollins. filio sed post dies paucos commendatis Licinio coniuge sua et atque 4 in manum *** traditis. 4 e Bal. corr. niar. 1679 duhitanter retinet. paena C ad C. bhianiam C 12 prouolauit Heumann prouincias <proximas ^ cum Bauldrio iJuehner 13 calcedonum C. corporis membra cognitum diffluerent. tollit 56 ex Eusehio § 10 1 ho.214 1 J^ c 111 r t i b u s p e r s e c u t o r u iii 35. esse uacuum duarum dumtaxat litterarum spatium'. Bal 14 Bithyniam C 15 sustulit Columhus et alii.atd z.*^. tutelo C (quod Bal in ed. Oxon. ut prouincias occuparet ac Licinio morante omnia 2 usque ad fretum Chalcedonium uindicaret. . mensis eiusdem. carissime. discordia inde Tollius. cf. 4 corr. cf. Bal 20 titulo 'uir reuerendissim. nil est nisi solitum inter bina uerha interuallum) . freto c. sustollit C discordia Bal. 1 Quo nuntio Maximinus sibi audito dispositis ab Oriente cursibus peruolauit. Bal ex occies 7 C manuni Maximino Bal. ingressibi susque Bithyniam. 45. cum iam cum totius est. maxiTollius. discordiam C. ille cum tibi carcer sex annis pro domicilio 5 fuerit. cum magna omnium ambos imperatores laetitia sustulit censum. corr. futura essent uicennalia lo Kalendis Martiis impendentibus. qui alii. fretu C. perstetur incolunis C. perstet incolumis Ijal kJ raiano C C 2 ipsa C. 16S0. Proleg. inprimis subor20 indulgentiam Cbristianis communi titulo datam p. item Bentleius <sub finem> dicit' in itel <in fine^" uel <Idibus> Bauldri. borrenda tabe consumptus idque Nicomediae 36. Halm manu C. <ld. v. Maximino iterum consulibus. quam 17 coponitur C 16 paene Bal. acln. redit ille securus et fit in Syria et in Aegypto fuit. maximianus Bal. 163 Bal. item Bentleius et alii. et intercidisse aliquid uidit Colunibus.' in ed. C Halm p. too-ov xa\ ta orjUo^ia TCapa-ysO-?/ uY'. Bal 10 kl. formam uulgurem recipere noluimus. et C. discordia iam anonymus p. 57 18 freto Bal. nec tamen hoc facto ueniam sceleris accepit a deo. diuersas discordia inter ripas 15 ac paene bellum.> etiam Lenglet (quifalso 3IS.

clamidibus ornatos in et eos utrosquefiii> iussit incedere. c. Bauldrium aliorum coniecturas titulo et tutela affert).) u. 23. Bal (sic) 9 suo* ad corrigendum colerent u. Ann. Bal reuenerat. fabricarent neque <ut> Christiani neque <conuenticula> publice aut priuatim coirent.. Oxon. 2 unus quisque aderant (et c. 37. Bal G. pedes detruncabantur. 40. nisi etiam prouinciis ex altiore dignitatis | gradu singulos quasi pontifices superponeret. corr. 215 iiatis legationibus ciuitatiim quae peterent. ne intra ciuitates 4 suas Christianis conuenticula extruere liceret. Bal opera C. sed compre5 hensos suo iure ad sacrificia cogerent uel iudicibus offerrent.. facere fecerat. colerent C cpraehensus C. tutela ed. 9 sed) et ad er. Bal p. ut suasu coactus et impulsus facere uideretur quod erat sponte facturus. II 24 ut quis narrabant 21 palatium C. dissi- 1 mulauit 20 et tamen palatio si quis <in manus eius> dies inciderat. 1680 suasu] quasi Bal 4 maximus 3 ipulsus C 2 licere C. Bal ut add. scd cf. cogerent Bal. corr. 2 utraque necabantur.Tacit. oculi. 7 subnexi C. debilitari itaque confessoribus eftodiebantur amputabantur manus. qui et sacrificia per omnes deos suos cotidie facerent et ueterum sacerdotum ministerio subnixi darent operam. li b er c. Jioc iam MauBal curis ap. litteras C 19 in inseruimus 20 mergebatur cum Bal omnes edd. et per singulos 2 hoc primus inuenerat. anonymus 18 litteris 12 chlamydibus Bal 13 iam dudum om. Heumann Heumann 8 coirent Gale et alii. mari occulte mergebantur.. quiciui- bus annuens nouo more sacerdotes maximos per singulas 5 tates singulos ex piimoribus fecit.. intermisit ut in consuetudinem quoque suam non sacrificaretur. corr. Haec ergo. occidi seruos uetuit. 35—37. corr. Orientis partibus nam dei 7 cum clementiam 15 tenus profiteretur. 10 parumque hoc candidis fuit. ut animalia omnia quibus uescebatur. liiteram i — — — — . ille moliens Constantini litteris deterretur. conuenticula (uel templa. autem 6 parabat quae iam dudum specie iussit. (?> et Bauldri) add. coieret C C. Bal neque] ne quid Gale. corr. corr. 8 destinatam in hanc uocem inlatam esse coni. 57 manus eius Bauldrium et Maucroixium sccuti Bal. nares uel auriculae desecabantur. croix cf.

ascrips. sed rent in ras. effundebant C. iam a famis C. hinc caritas inaudita. 5 hinc fames agiis ferentibus. jnilites Heumann. aulicos Cellarium secutus Fritzsche aspernarentur. quod retinet Bal. reliquerunt C. tamen haec nox delicto (sic) C. aes <. sed a sacerdotibus ad aras immolarentur nihilnisi que prorsus mensae adponeretur ficatum aut perfusum mero. 1680. 40 (188) quod relicuom restat 7 honea. debita in futuros annos exigebantur. apothecae ob- signabantur. sed Buenemann confert Plaut. Oxon. agrris 11 suos Columhus. Bal 5 magistris suis Cuperus.) C 8 debita] tributa Heumann ferentibus Bal. hic abrasit sine ullo pudore auferens itaque horrea priuatorum claudebantur. 1680.. cum tironibus satellites uniuersos..oA ita dixe- rim congregatos familiaribus suis ac EccJ. 11 -Xo'jto'j? a9-po'(oc -copob^ ypr^aaTcuv toI^ (^'^''^'' ^J^t'' Duehner 14 expungeret Cohimhus ct Cuperus (explicat Buenemann). corr. ceteris quo5 que magistri sui similis. etiam Bentleius lego.2 1 (3 iion D e ni r t i b u s p e r s e c u t o r u in a coqiiis. H. H. fecerunt anonymus p. expleret Tollius. pretiosis uestibus et aureis et nummis barbaros 15 expungeret. Oxon. ut aspernarentur annonam. effunderent ed.. quod retinet Bal. VIII 14. milites Bentleius quoque. K. 5 (786 ScJioell) uunc quod ad uos. nam si quid reliqui uel Diocles uel Maximianus 4 omnia. corr.ffundebat Cuperus. alii. Bue^iemammm . Cist. quo- rum numerus ingens erat. largitionibus C v. satcllitibus largiebatur (Euseh. Heumann. Oxon. corr. Htes C. V sed cf. feriantibus. gregariis argentum daret. aut delibatum aut sacri- ut quisquis ad cenam uocatus in 3 esset. satellites recte de- fendit Tollius. ad satellites cf. 6 omni genere largitionis honoraret. B. eos C. Eccl. sim] peouniam excidit C et] del. Maximinus^ montes auri ut v. feriantibus anonymus p. nam quod uiuentium bona 1 quoquis C. 58. spectatores. item Bentleius del. e. armentorum ac peco10 rum greges ex agris rapiebantur ad sacrificia cotidiana: quibus et effundebat suos adeo corruperat. 13 nummis] annulis . relicuom relinquitur et I 3. reliquerant. Bal 9 <non in ras. expingeret cum Bauldrio Duebner 15 largitionis Bal. cum Bauldrio Duehner 1680 12 pasfort. VIII 17 et (sc. inquinatus inde atque impurus exiret. excoleret ('i. demulcerefj cd.oKalvj sowpsTTo^. passim sine dilectu. expungerent C. V 2.llllllllll (5 liastae er. Heumann. utrumque etiam Bufin. sine modo. 58. 6 reliquerant Heumann (qui reliqui item Duehner). Bal sateUites (uel milites^ ed. diuites Cuperus.

in morem Weyman clementium Bal. dabatur C. corr. corr. 15 . paene omnes. 37.liber c. C. ut quisque petierat alienu. dabat. 1680. 12. aqua necabatur. Lact. uincit unus P) spuria ui- officium linguae sceleris uicit — magnitudo p. caeca duhitanter e s. ad illud — cupiditas cf. exprimi Lenylet indignitate 26 Bitter hanc praeteritorum indignationem uicit 7 uincit cum BaJ cf. tamquam 6 s. Heumann 6 exprimi res ed. 60 Brandt cum codd. liberabilior C parentibus de liooy p. Wissensch. sed cf. Brandt — «c. VI 23. adn. supra 23. anonymns p. Lact. 30 8 liberalior 10 feminis uestes fasc. Lact. et Illud uero capitale supra omnes qui fuerunt. edd. ilkidendi uero corrumpendique cupiditas quam capitalis et effrenata! e quam dici potest. liberalior eunuchi. Oxon. ex1. Declam. 2. 12 quibus hoc uerbis aut qua indignatione tantum nefas prosequar?. 'neutrum'. et ad sensum uocis Quintil. si ne qua pars corporis regio cubili esset in indigna. repetitum a m. 58. uerha Gesellsch. Inst. 6. retincri potest. BericJite d. Entstehungsverhdltn. s. Bal et] est Cuperus. ^quam)quid dicamj et caecam et effrenatam seros qui cf. cupi- quid dicam nescio. sed ihid. Buuldri. 2 quid aliud dicam quam mi- ? cf. Lact. quod more cle- mentium latronum incruenta 38. V 19. et tamen his uerbis exprirai res pro indignatione sua non potest: uicit officium linguae sceleris magnitudo. ut eaedem litterae aliis quoque Columhus et alii. exprinii ea Cupjerus. 39 XXVir. uol. dentur Eherto. YI 23. C . quid dicam nescio nisi ceca et eff^rrenata (sic) ditas. Bal. (jramm. ei iiel ei et Bauldri. corrumpendi — eff^renata et supra. nisi caeca et eff^renata cum ei. l. d. cor- 1 rumpendi cupiditas! quid dicam nescio nisi caecam et efiVenatam. 6). 1 illud — census. (cf. 2 facies erat. etiam Indic. Brandt. prout Bal 2 morem C. magnitudo. 10 secedendum patribus ac maritis detrahebantur per singulos nobilibus artus feminis uestes itemque uirginibus et inspiciebantur. lenones scrutabantur omnia. Lact.] LOCI AVCTOBVM EXPILATORVM SIMILES Inst. ut piditas! quid dicam (^''eam> uel fort. BRHV. qua detrectauerat. dementium C 4 capitali C. C Bal et plerique. primere locis) (sic. Bal. Inst. 38. 217 iiel auferebat uel dono suis dabat. XXII (1870) 121 n. 5 spolia detrahebat. de littera m saepe in C defluente Proleg. p. sdchs. 14. uicit (sic nunc leyit cum anonymo p. 2. ubicumque fuit. an nescio agendas illi fuisse gratias putem. eius Buenemann (qui tamen locum non undiquaque sanum esse ait) 5 cu1 dabat. cf. capitale et — faerunt.

quod tradiderunt C 13 C . 1680. 6 quin aut pereundum fere esset aut habendus gener aliquis barbarus. cf. in beneficiis petebantur. quod fort. ut cuique libuerat. Vossius latere ei Bal. feminib. Is. peredum C 15 in] a ToUius gotis C eorum Bal. detractauerat C . Oxon. latere ei nam nullus lo stipator in nisi ex gente eorum qui a Gothis tem- pore uicennalium terris suis pulsi Maximiano se tradiderant malo generis humani. ufis illi barbarorum seruitutem fugientes Bal et C 12 detrectauerat ed. se ipsos etiam nepostremo cauerunt. imitabantur ed. 5 f. e. i2aet sed comites eius sub tali principe | imitabantur s<tupra et holo spit>um suorum cubilia inpune uiolabant: quis enim uindiprimacaret? mediocrium filias. corr. fuerat p uel q uel f uel fort. cum proximis interiit. laterei derant Tollius. hastarum continens ahscissa est. praeterea e regione quintae ante u hastae superest pars inferior hastae longioris. 59 1 esset. ingenuas uirgines inminutas seruis suis donabat uxores. a (in imitabj fuisse potest signum ~. i in si etiam pars esse potest cula tantum signi litterae u uel t uel c. ^illllllllllllllllilllu Bauldrium lectionem 9 imitabat suorum C: cum parte marginis super. secund. C recta simul distinctione posita C. sub hoc monstro pudicitiae integritas nulla. litterae u (post lacunam) j^rior hasta paene tota ^^ deest cum superiore particula alterius. Oxon. post at parti(i. r (cuius hasia saepe deorsum porrigitur). iatu anonymus p. 9. Bentleius stitate ac fide Bal 4 monstro Maucroixium 8 inminutas] inuitas codicis retinet Burnetum autus Bauldri. ut nemo uxorem sine permissu eius duceret. 8 illo aquam C. pudicitiaj aliqui alii et Bal et et LeNourry. corr. ministro curis ap. cum dolorem libidinem ferre non possent. 5 hunc iam induxerat morem. percundum Bal. nec re- cusare licebat subscribente imperatore. folii 12 a particula primi uersus spatium 20 f. 59 initiabantur (pro imitabj stupris et domesticorum suorum et Heumann initiati hospitum suorum. quas ob castitatem ac fidem carissimas habebant. 166. aliqui constupratis uxoribus. 1680. ut ^al. quae rapi non poterant. s tupra et hospit>u suorum Hahn p. ut ipse in omnibus nuptiis praegustator esset. wv) superest. corr. barbarum C. mergebatur anonymiis p. C Bal in Erratis.218 3 niaiestatis ^ ^ mortibus persecutorum esset crimen sub illo adultero pudicitia. imitabatur Bal. nisi ubi 4 barbaram deformitas insignis arcebat. rapiebat. e Sub adultero (om. riae. 2 ob case- •corr. supra alt. alia parum prohahilia ap. horum C 16 tradi17 barbarorum Brandt. ad c. Bauldriuin et Bicenemannum 11 mediocrium <uero> jBaZ 12 recusari C.

sed huc atque 40. rapit. nuntiatur homini 5 quid esset ausa.p. corr. temperare. Bal matrem C.^ 12 ferali Bal. udn. spadones nec tormentis necat.. fidem C. 8 missis in matrimonio postulat eiecturus uxorem. affiicto C 24 eius Cupertis Le Nourry. tidam coniugem repudiet. exemplo maritum alterum bona eius experiri. quam post 2 nuper appellauerat matrem. (j an posse<se>. i a m. Sulpjic. 39. libido in iram furoremque conuertitur. C o po»tuit (t C i 9 praemissis Bal. edit. Proleg. fidelem Lenglet forr. legatis praetutius eo 10 moraturam maxime. CJiron. esse censet Hahnp. cum eius se putaret in partibus quod habebat uxorem. adhuc in atris uestibus erat mulier nondum luctus tempore impleto. suspicatur e C Bentleius ascrips. bat: hanc Yaleria tamquam matrem alteram dilige- cuius consilio negatam sibi suspicatur. liis satellitibus protectoribus 7 cinctus Orientem ludibrio habuit. Jf Archiu. Bal 2 ludibrio Bal. i^6>5^ 7 barbaram Bal sateUbus C. dat negotium fort. fedali 15 femina C. respondit nuptiis in illa illo libere ferali quae sola poterat: habitu primo non posse de 4 adhuc cineribus agere tepidis mariti sui. 1 filia — in 19 matrimonio cf. accepta adfert. Seuer. idem utique facturus et 15 po- stremo nefas sine esse illius nominis ac loci feminam sine more. 1 eamque sibi in matrimonio a patre postulans. matrimonium Tollius et alii. 38—40.) 6. G) C. lexicogr. Sulpicii) I 43. praecipitem cum ludi- brio exturbat et amicas eius afficto adulterio damnat. corr. er. 1 IV 2). potuit uenerat obitum Maximiani ad eum Valeria. 165 170. (cf. I 9. quod sibi sibi. statim mulierem in 20 in proscribit. cui ex filiis iurenibus iam i nepotes erant. si impetrasset. Erat clarissima femina. ne ab Augusta quidem. ut 1 fas putaret 5 quicquid concupisset. patris eius. plur. primis quod retinet Buenemann 10 matrimoiiio (s. nihilo minus matrimonium scrihendum uid. sed animal nefarium protinus inardescit. Columhus confert cf. aufert comites. deinde illum impie facere. etgramm. l. utgenet. 217. suspicabatur 15* . C 14 fidam Bal. ubi Halm \\ (in adnot. etiam Woelfflin. Denique cum libidinibus suis lianc legem dedisset. ad p. 1 repetitum. sed cf. 219 et Koiiuinos dominaientur. retinendum lat. iudibria (uel uidibria^ C 3 legem ex legent C. ipsam cum matre illuc in exilium relegat locum certum.liLer in c. Bal et Bal 21 afficto Bal.

Ciatino uel FlacBitliyniae (cf. l. c. rius. omnes. praesidis (cf. instructibile mens essagittari instructi milites (sic in Notis. e.. ed. 20 (^mergebantur^. cula primi uersus spatium p. sed 5 et omnium quos modo indigna is inaudita contraxerat. hastarum ne obl oquerenlur Halm p. et Heumannum. Vestalem famulam uirginem filiam Cellafiliae 27. c. protulit C. manus sagittarii C tantum Bal. 218. 28 — 30 Sceck equites promoti seniores. promoti cliba- 1 erat in eo C. 167. notabantur Bentleius 8 ab C. Oxon. secund. sagittarii^. corr. curis Flaccino cino Eratino Columbus. quae. cf ad p. C C promoti] pro more Bentleius Notit. producit. dicium. (conl. uelites in Erratis) et sagit- . Buenemannum Bal 10 C 6 necabatur Bal ct edd. furtiue tunc Valeriae uirum habuit senatorem. fletus et comploratio non illius tantum mariti res qui aderat bene meritae uxori. qui Vestalem filiam uirginem.i2b4 inrogantur tormenta ludaeo. rapiuntur subito mulieres non ad iu- sed ad latrocinium: nec enim quisquam accusator qui inuenitur ^uidam ludaeus ob extra alia facinora reus. post iussus in Heumann C cum 12 dic que C. instructi Domaszewski C. 3 sed utraque ob eximiam pulchritudinem corporis ac pudicitiam necabantur. ac ne impetu populi de carnificum militari instructi.— 220 2 praesidi I^ 6 111 r t i b u s p e r s e c u t r u m aliae f Emtineo. 'iwQynt. 1 familiae pro niliil in C 4 familieris. qui filiam Vestalem uirgineiii coni. 0). manibus raperentur. dicit quae iussus <fuerat: illae ne obl>oquerentur. § 3 Nicaeae^ Brandt 2 filiam uirginem Vestalem Brandt secutus Boherellum. 1680. illae 20 f. 16. agebatur haec tragoedia Nicaeae. Buenemann. item Bentleius 5 pulcritudinem sed cf. innocentes duci iubentur. dicit Bal ad parte marginis super. C non nimis] non et alii. Brandt 11 producit i. spe inpunitatis inductus aduersus insontes mentiatur. liuic duae adiunguntur aeque nobiles. sed s. cf. 4). extabat. corr. pugnis a tortoribus coercentur. 13. 215. ne lo lapidibus obruatur. Buenemann. ciuitatem iudex aequus et diligens <eum> cum praesidio. altera Romae reliquerat. non minus Gale. V p. ue- stalem famulam uirginem C. nomen esfj Bal..| f. Bauldrium Heumannum Buenemannum 17 manibus Bal. Or. quarum altera filiam uirginem Vestalem familiaris. non nimis Augustae s proxima. dignitat. protinus Heumann. Eratineo Clocus corruptus. ut eam cum cledecore interficiat. eum add. folii 12 h particontinens ahscissa est (cf. clibanarii. procedit dum quae'. alia parum tanti probabilia (maxime propter illud dum exBaluzio 14 cploratio receptum) ap.

cdia parum Bauldrium 9 nuntios gnaruin Halm. corr. illi Halm iperfecta C. qui is eum beneficiorum suorum admonitum deprecetur. Vossius. Augusta uero calamitatis desertas quasdam Syriae ille solitudines 1 relegata patrem 10 suum Diocletianum suae fecit. inquit IJal. senex Is. e. irrita C que 'uir reuerend. loco quo Gale cletianus add. Addenda medie C 4 adultero Bal (cf. iam perfecta 16 senis Bal. c. item Vossius pictus Bentleius. et imagines simul deponebantur amborum. niliil per occultos nuntios gnalegatos et rum crat: mittit proficit. delatori et cf. qui tamen Bauldrinm 5 aperit de- ape- 6 inquid C. 40. 10 calamitates C. 17 ubicuinet sed imperfecta esi inutili. perfecta Bauldri. innocentes occisas esse in testatur. del. et Viennenses i. sagittarii Is. iuquirentibus SparJc. i. telis eas et sagittis Graeuius. ('i. adulterio adultero Tollius. 221 inter sagittarii prosequiintiir. 1GS0.2 tarii Bal. senes ambo plerumque picti erant. depraecatur C. 15 irritas quoque imperfecta legatione Maximiani simnl statuae Constan1 preces renuntiat. Balearenses sagittarii Benthius. ac postremo cognatum suum quendam. 40-42. 42. Cohmhus. admonitu Hcdm doprecetur Bal. nec adultero inpunitas promissa persoluitur.liber niirii. gnarum Bal perfecta ]S'ic. Buenemann. C. c. legat. Buenemann. rogat. militarem potentem uirum. nisi eas furtiua amicorum misericordia sepelisset. quoquc^. Graeuius. Oxon. Bal 14 fort. 5 sed patibulo adfixus aperit omne mysterium et sub extremo spiritu [inquit] omnibus qui uidebant. quia detrahebantur. maguarum C. Heumann. 39. 5 afficto adulterio^. ludaeo fendit. deprecaretur Heinsius. cum quoque Cuperus (saltem cum ('\\\im Spark) cum quo Columhus. iacuissentque domesticis in fugam uersis. ruit (' etiam Cuperum Buenemann. iniquis iratis^ probahilia ap. tini Eodemque tempore et senis iussu reuellebantur et imagines ubicumque pictus esset. fort. cf.' in ed. ut 2 ad se filiam remittat: iterum ac saepius obse3 non remittitur. i. eius pigtus C 19 Dio- Burnetus in interpretatione anglica et (post uiuusj Duebner . uigiles et Cretenses sagittarii i. itaque <Dio. pilo et et ense. 41. ita mediae cuneos armainsepultae 6 torum ad supplicium deductae. pilo eas sagittarii 1 Heumann. cum quo C. i. sagittarii Bauldri. denique de Booy p.

aduersus Licinium. quia praelatus cum ei a haberet aemulationem 10 Maximiano fuerat. 11 quia Bal. Brandt scribit 8 deductus (aut adductus^ anonymus p. iactabat se huc atque illuc moriendum sibi aestuante anima per 5 dolorem nec humi. 62 (Buenemann confert Lact. Bal deo prae dolore et Heuado mann. crebrae lacrimae. soiu- Lact. postulatam C. iugis uolutatio corporis. <itaque> Brandt. corr. C. Bal 14 15 <ergo> Cohtmhus. ihid. Maxentius tamquam diuinum auxilium libenter amplectitur: patris exi. ab- . Heinsius. Heumann Columhus et alii 10 ad extremam mendicandi necessitatem deductus. somnum nec cibum capiens. particula primi uersus 13 a spntium 6 hastarum continens cum parte marginis super. 62. 18 tancuris (m- testabilem in ed. ut ut et C 13 essa et (sicj disponsam C. a deo Inst. deo Bolierellus. Bal del. utriusque imagines simul locantur. § 5 ad tantam caecitatem esse deductosj. legatos et ipse ad urbem fit misit occulte so'cietatem Maxentii atque 15 amicitiam postulatum. 02. Epit. licet nuper cum eo amicitiam confirmasset. tamen ut audiuit Constantini 3 sororem Licinio esse desponsam. aegritudine adfectus esse decreuit. nunc 3 ita uiginti annorum felicissimus imperator ad uitam deiectus a deo et proculcatus iniuriis humilem atque in odium est. sed u. alii. 7 ad humilem uitam redactus 10 exitium Columhus 9 Maximinus add. sui unde suspicio inciderat | senem illum 4 LOCI AVCTOnVM EXPILATORVM SIMILES num — iugis] 1 s.222 cletiaiius) ^ *^ m r t i b u s p e r s e c u t o r u m imperato- cum uideret uiuus duplici quod nulli umquam rum acciderat.20 iam f. Unus iam supererat de aduersariis dei<Maximinus>: cuius 2 nunc exitum ruinamque subnectam. postulans niaxenti C 16 postulatum anonymus quam C folii 20 illum exitiabilem (uel intestabilemj illu/''////xtabilom (sic) Bal Bal secund. 1679). nunc in lecto. 12 ut et] Bal. deiectus retinet Xic. deuectus Boherellus. item Bentleius C. item Bentleius corr. 66. item Bentleiiis et post a del. existimauit affini- tatem illam duorum imperatorum contra se copulari. II 1. <[m anonymus p. corr. nulla C. 3 7 a animam C. adeo Bal. ideo Buehner p. 7. suspiria et gemitus. deiectus C.i3ao enim bellum Constantino indixerat quasi necem uindicaturus. uitae deductus postremo 1 fame atque angore confectus 43. legati benigne: 4 scribit etiam familiariter. qui ad C. recipiuntur amicitia.

inter eos fuerant lam mota si arma ciuilia. et alii. C C demicatum C gerebat Heumann est. corr. Vossius et inexpiabilem discoraiam^ Graeuius. et 8 Maxentiani milites praeualebant. est immi. quibus omnibus sublatis sed id falsum et cet6ris imperium uindicaret. IT 61. circumflexo Christo iemptat 21 potomque C. execrabilem Halm 2 succedendos C.4 a. diinicatum xentiani Heumann 13 in utrumque paratus Vergil. 15 ad sextum kJ nouijr. Tollius. fecit C 20 Christum Ciiperus ed. 14 mulu C. Bal. C. Bal 6 fuerunt Heumann italis 8 esse <se> Cuperus. quinquennalia terminabantur. 10 tamen bellum plus uirium Maxentio erat. corr. occidendos Heumann sublatus C. corr. restitueret in nam id pro- G positi habebat.us A. scissa alii. Bal ex \. corr. Bal in Erratis Bal 1670 defendere . Aeri. Bal 17 celcste. ~ siipra u interiit. nebat dies quo Maxentius imperium ceperat. caeleste commonitus est in quiete Constantinus. dimicatum. 10 quinquenalia C. donec postea confirmato animo Constantinus et ad utrumque paratus copias omnes ad urbem propius admouit et 15 e regione pontis Muluii consedit. quod responsum urbis exisset. <se> esse HeuMa- mann 11 Gaetulis idoneos duces Bal. facit ut iussus est et transuersa 20 X littera. quo signo armatus exercitus capit procedit hostis obuiam imperatore pontemque LOCI AVCT0RV3I EXPILATORVM SIMILES mato 12 confir- — paratiis] cf. et quamuis acceperat 1 Maxentius Komae contineret. uiam orbis sibi fiiceret. ut et filio 5 extinctis se ac Diocletia- num 44. quod per idoneos duces gerebatur. detestabilem Is. (ante die. etiam (sc. 223 ut ad alios succidendos sibi ac filio totius fuit. Vergil. corr. fort. se regnum. tiabilem finxisse discordiam ciim filio. sextum Kalendas Nouembres. et patris sui exercitum receperat a Seuero et suum proprium periturum esse. tert. corr. extra portas 2 de Mauris atque Gaetulis nuper extraxerat. xpo C. 6 Christum ferrum. 42-44. ascrips. e C 18 facit anonymus p. 1 est. 03. idoneos ducere Heumann. ad ad Bentle. summo sine capite circumflexo. in scutis notat. D.liber c. qui et d. ut signum 5 dei notaret in scutis atque ita proelium committeret.

ac multitudine fugientium pressus in Tiberim deturbatur. ascrips. cognito deinde senatus decreto exarsit dolore. cf. concurrit C 3 Bentleius Virgil. Brandt. Boh sed Brandt supererat male a quibusdam (cf. uictoria liberatae urbis cum non aliter accepit. Vergil. Aen. tumque Allix. corr. Bauldrium et Buenemannum) teviptatum. Aen. laetitia susceptus imperator Constantinus Maxiraini litteras cognoscit. in aciem uenit. 20 12quam sic si ipse uictus esset. Bal ('). utrimque pugnatur: iieque his fuga nota 7fit neque illis.224 ^^ luortibus persecutorum summa ui transgreditur. quem sibi Maximinus uindicabat: ad quem fuisset adlata. gius. maximianus C uindicarat Leiujlet 22 dolorem C. interruptus erat. ut inimicitias aperte profiteretur. una Heinsius. Heinsius 7 uinci] 6 edebat. 7) ed. tuncquc Bauldri. conuicia iocis mixta aduersus imperatorem maximum diceret. Bal 11 proteritur Cuperus dem Bal. in urbe seditio et dux increpitatur uelut desertor salutis publicae ses cumque <conspiceretur>. Aen. Boherellus. deprehendit. Maxentianus fugam uersus properat ad pontem. rcscinditur Heumann C Halm 12 ac uocatis Bal. concurrunt 3] Heumann. lOconfecto tandem acerbissimo bello cum magna senatus populi- 15 que Romani perfidiam llinuenit. corr. 757. dabat. ^aliqua nerha desunf Fa- cum Oxon. Gell. eo uiso pugna crudescit et ipse in 10 manus dei supererat aciei. quo responso in spem uictoriae inductus procedit. XI 833. 10. corr. qui proterretur. item Bcntleius. 1680. ite7)i 5 conspiceretur add. 1 s. acies pari fronte concurrunt. edita Bauldri sine eo uinci inspici iubet in ras. est defendebat. statuas uirtutis et imagines senatus Constantino gratia primi nominis titulum decreuit. repente populus natali enim suo edebat — — Circen- 5 una uoce subclamat Constan- Stinum uinci non posse. auocatis C 8 sibellinos C 10 reponso et] C 11 scenditur C. cunctusque Nic. 14 hac C. qua uoce consternatus proripit se ac uocatis quibusdam senatoribus libros Sibyllinos inspici iubet: in quibus repertum est illo die hostem Romanorum esse peri9turum. 15 tanI 22. uel cumque — hac (uel ea) uoce (u. pons a tergo eius scinditur. 11 pugna crudescit] Vergil. tanien C 19 jMaximinus Bal. . et debita C. 1 LOCI AVCTOBVM EXPILATOBVM SIMILES X 757.

corr. et iam 6 Licinius festinato itinere 20 cum paucis Hadrianopolim uenerat. C. eodem Licinius aduenit. postea ui et primum muneribus oppugnatione et promissis terrere. 167. aliquantum e) Halm 29. corr. adn. nec tamen 5 quicquam 15 uis aut promissa ualuerunt. 1). secunda mansione tenente destante militibus C. corr. dies undecim. Bal 20 deditionem Tollius. l. Bal 10 bizanti 12 casus a Bal. C er. 45.^' /aut/ uis BaJ Columhus nec Bal. ut acciperet uxorem. procurrit ToJlius. causa C 13 ilicire 14 qui quam C. corr. aliquanto C C 22 secundam — milibus Bal (in Erratis). adp. niaxime (s. Bal 19 adrianopoli C. Constantinus | rebus in urbe compositis hieme proxima Mediolanum concessit. distante retinet Columbus . erant ibi milites praesidiarii. iam consumpti erant fide. quorum miserabilis per uiam strages speciem iam futuri belli et similem cladem militibus nuntiabat. 1) C.) C. Itastarum continens cum parte margi^iis super. particula primi uersus folii 13 h spatium (cf. coillliH^it (sed litterae f in- ferior tantum particula superest) C. ahscissa est m. 44. et frigore et labore nam maximis imbribus et niuibus et luto iumenta omnis generis amissa sunt. per quos fuit spatium nuntios litterasque mitmilites tendi diffisi ad se imperatorem. contendit ^aZ quam del. dedicione C.1 i b e r c. ad huius modi casus a Licinio conlocati. 10 nec ipse intra fines suos 4 moratus est. 17 deffisi C ipsi 'casu datiuo' Heumann de- Bentleius eraelia C 18 aliquod C. perentho 21 processit (\ in Proleg. Heumann 3 sollenibus C 4 qua. sed transiecto protinus freto ad Byzantii portas accessit armatus. Licinio iam secundam mansionem tenente distantem 2 concessit 1 copositis C Halm p. 5 accuirit Graeuius. Bal sponte. 225 1 fi 45. item Bentleius. ne C C 16 fidej 'an forte diderunt Heumann Bah item cf. Maximinus ubi eos intellexit nuptiarum soUcmnibus occupatos. item Bentleius. cucurrit Heumann 8 stragis (^st in ras. hinc promouit Heracleam eadem ratione detentus aliquot dierum tempus amisit. ipsos cum non sed paucitate et illic dederunt. c. cum ille accepta in deditionem Perintho aliquantum moratus processit ad mansionem milia decem et octo: nec enim poterat ulterius. exercitum mouit e Syria hieme [quam] cum maxime 5 2 saeuiente et mansionibus geminatis in Bithyniam concurrit -^ debilitato agmine. 20). corr. hos inlicere temptauit. 222. (cf.

J C otius 11 \id> Heiimann cum surgere Bal. 1680. magis ut eum moraretur dimicancli aut spe uictoriae. die etiam Bentleius . Propinquantibus ergo exercitibus iam futurum prope- 2 diem proelium uidebatur. tunc docebat eum. ipso C. totidemq. haec uerba Summe deus. imperium nostrum tibi commendamus. scribuntur haec j f.Hain libellis pluribus et per praepositos tribunosque mittuntur. per te uiuimus. discusso deinde somno notarium iussit acciri et sicut audierat. post lias uoces cum surgere sibi uisus 15 cum ipse qui monebat. per te uictores et felices existimus. te rogamus. consurgere Tollius. 1 46. tibus qui collectis ex proximo quantis potuit mili- pergebat proposito obuiam Maximino. qui ed. corr. totideni(in Erratis) si 1 totidein. que Bal. ut ocius surgeret atque oraret 4 deum simimum cum omni si exercitu suo: illius fore uictoriam. quae octauum annum nunOxon. totidem. deleret. C. ad diem Co- lumhus. statuit imperator proelium Kalendarum Maiarum. et C. esset et fecisset. sed totidem atque in JErratis. sa- lutem nostram tibi commendamus. sancte deus. sancte deus. 7 20 preces nostras exaudi: brachia nostra ad te tendimus: exaudi sancte. adstaret. sparsi enim milites per diuersas regiones fuerant et adunari omnes angustiae temporis non sinebant. hic itaque Cohunbns 2 fort. (J pergente Bal 12 quiescenti (t\ in ras. summe deus. csurgere est et C 15 ipse BohercUus. item Bentleius. quippe quam 8 cum ipse ille septuaginta triginta niilium armatorum exercitum duceret^ uix 5 milium numerum collegisset. 25 ut suos quisque milites doceat.226 7 1^6 mortibus p e r s e c u t o r u m milibus totidem. ut si tum Maximinus tunc uictoriam cepisset. summe. 5 6 quomodo et quibus uerbis esset orandum. creuit animus uniuersis uicto8 riam sibi credentibus diei de caelo nuntiatam. modi uotum Christianorum nomen exeius 10 3 tingueret funditusque proxima nocte Licinio quiescenti ad^istit angelus dei monens. te dictauit: rogamus: omnem iustitiam tibi commendamus. — uisus cum aiit ipso — adstare 17 asciri ipse— adstare Heumann tunc] hic in Heumann diem Tollius 28 die uel dicm Cuperus. loui uouit.

sicut ille uictus est rius: pridie Romae. galeas resoluunt. flecti Bucnemann. loquium. ut exercitu Licinii sine certamine cepto ad Constantinum dtiplicatis uiribus statim pergeret. Liciniani scuta deponunt. caelum 10 acies in conspectu. pro imperatorem C. 45—47. Bal 8 pro iniperatore mann. tubae canunt. non ad proelium uenissent. 4 purpuram sumpta ueste 3 coposuit seruili ac fretum 1 implebunt C. Schoell C utroque C. ad manus tendunt praeeuntibus precem dicunt. Bal licini (J certamina C. Maximinus 2 sollicitare. . extimabat C. nullo loco auditur. oratione ter uirtute iam pleni reponuntll capitibus galeas. eos deus summus proiecit iugulandos subiecit inimicis. aestimabat anonymus p. fit impetus in eum et ad suos caedebatur acies eius inpune et tantus numerus legiouis num. sic 3 deuotam mortem. nemo nominis. corr. capiunt milites arma obuiamque procedunt. scuta tollunt. corr. nuntiatur in castra mouisse Maximinum. illi 1 Liciniani impetu facto aduersarios inuadunt. campus intererat erat iam utraque sterilis ac nudus. uidet iam strata erat ingens multitudo. Bal 22 cedebatur C impune C 23 metebatur Bal.9 r> mane aciem composuit. ut suo potissimum natali uinceretur. Bal 19 quieuerunt C. signa procedunt. post imperatorem Bal 12 ferri lleumann. Bal 6 sterelis C post tridie C 4 in del. ut natalem suum postridie uictor celebraret.liber c. Ergo propius acceditur. Maximinus uoluit praeire matu. quod ac- esset in largiendo tenax^ ipse autem profusus. corr. tanta nemo 25 uirtutis. corr. procedunt imperatores ad conferri non potuit Maximinus ad pacem: contemnebat 12 iri enim Licinium ac desertum ille 15 a militibus existimabat. metuebatur C 27 maximnus C putarat Heumann perpelli HeuBal. eoque pro- posito mouerat bellum. refugit. Maximinus et aliter rem geri quam fugit putabat. 64 15 exercitum C. uero perterriti nec 20 gladios expedire nec tela iacere quiuerunt. aciem circumire ac milites Licinianos nunc precibus nunc donis. moueri Brundt 13 existimabat J5aZ. quem uocant Serenum. nemo ueterum praemiorum memor: quasi ad militum a paucis metebatur. 47. corr. ferre C. 227 cupatioiiis eius iniplebant. illi praepositis et pro imperatore 10 audit dicta acies peritura precantium murmur.

ac autem] 2 in fugam conuersa fugam uersa est Bal.ub2 datas proponi iussit: tam ego|[quam] Constantinus Au-is gustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum conuenissemus atque uniuersa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent.aiu>v o^avqc. C. jx£ta). 214.r/ijS-£i3ag X 5. Nicomediam alia nocte peruenit. item Bentleius. Halm. traiecit Licinius uero in accepta exercitus parte ac distributa et lo exercitum Bithyniam paucis post pugnam diebus Nicomediam ingressus gratiam tulit ac die deo. in fuga e uersa e adn. re- Iduum luniarum Constantino atque ipso ter con- sulibus de restituenda ecclesia huius modi litteras ad praesi- dem f. VH 41. 1^6 mortibus persecutorum autem at in exercitu pars dimidia prostrata est. ex Eusebio habet Nicephorus H.a\ 15 hae in Graecum conuersae extant : ap. Bal pugna C. 2 15 deest Bal 10 bithinia C. corr. ita uestem resumpsit. pars uel dedita uel in fiigam conuersa est: ademerat enim pudo- 5 rem deserendi desertor imperator. cf. raptisque filiis 5 et uxore et paucis ex palatio 'comitibus petiuit Oriin € entem. haec inter cetera quae uidebamus pluribus hominibus profutura. maisi C qui fugiens addit. Pro4 lacunam indicauit Columhus. ad fretum Tollius. cuius auxilio uicerat. corr. 12 tertium coni.aoa- ibid. ix vqc. sed cf. an post exercitu aliquid excidit? altera Boherellus. 166. Melantiada Lenglet fex per ligaturam scriptum) C Bal 7 in Capprvdocia B((l. at ille Kalendis Mais id est una nocte atque una die **.228 traiecit. ac dein exercitus Fritzsche. •S-cojj. in tractatu haberemus. 5 sexxaginta Heumann r^ in Halvi p. 1 at Tollius. atque exercitus Buenemann. octiesp. § 1 ^i^t Zr^ /. p.sO-a. bis initium litterarum quod Eusebius (§ 2. E. corr. E. 6 3 Maiis Bal. ex capadotiam C 8 ita| ibi Bauldri. Bal . 'Pco|j. *uel in2o feliciter Cum LOCI AVCTORVM EXPILATOHVM SIMILES litterae cf. ac Halm 9 Litinium C. sed Cappadocia collectis ex fuga et ab Oriente militibus substitit.r^vsta^ Aiv. item Bentleius et est leg. cum locus proelii abesset milia centum sexaginta. Eusebium H. 2 — 14. 202.ivvioo xaz. y. 3) hahet quam del. 21.oc-ov xcct xoJv ^aocXtxtov Siaia^sojv KwvGTavTivou lpjj. r. 1 48.

o/.ev tatis Balj diuinitas C.vo) "/.(p ^ooYfJ-aTija- consilio }j.t'0.. tyjv ^ooXr^-iV uy'. alia Bauldrium 5 in sede caelesti] et rei coelestis Toinard secutus Eusehium 7 posset Tollius 8 consilium anonymus x>. %am^ ap|xoi^£iv Euseh. salubria zc.siv cf. %-zirjzr^c.siav.axi3a|j.) — £y}j.a r^ C 9 — 12 te r^^j (ut nulli v.ooz'. nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti.:apa'^'jXa^'. quimurj nihil eiusmodi ap.v eOijxov ^-o-jor^v Euseh.'!C-fl ^pqGv. Bal Bal. placatum ac propitium possit existere. stianiset omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque uoluisset. •/jjj. qiiibus diuiuiut daremus ot Chritatis reuerentia continebatu i-. 65 ex Eusehio sistere ap. condicionibus Eusehius § 4 te /. 47. t-/. § 6 (ed.oovat £a'jToO Tr^v oia'voiav £v iv. 229 priniis ordiiiaiida esse credidiinus. YjV Eusch. ut quidem diuinitas— placata ac propitia possit ex- Graeuius.£vsc tlva'. 4.Tv avT:YP«'}ai av. qui uel obseruationi Chri s t i an r u m u e 1 e i r e 1 i gi on i mentem s uam d e- 15 derat quam ipse sibi aptissimam esse sentiret. uavTEXo)? Ocovr^Tsa -q too axoXou^eTv sv. feruorem C. v. ^z'Jjxr~. -00? zo O-sIov aloiu^ to oi^aq hniytzo Euseh. sed hni/zzo Euseh. aoEov. Heumann. 16 (quare — aT'. ut 4 amotis omnibus omnino credidimus Bal. item.otoTtiJ alos^izd-ai ooi>£:r^ Tojv XpiOTiavoJv . dederit Hcumann 13 cuius — obsede § 4 743 ss. xrj ^ouata ahxoc. ut nulli omnino facultalotem abnegandam putaremus.(jq o'jvr^i)'?^ o-co? oxi tlots codd. ut possit nobis summa diuinitas. creclimus C. alt.. Euseh. Euseh. con'.libor c.s'.a\ — sentiret) Tr^v to-j OTCtoi. edd. 2 continetur oi. 11 dederct Bal. cuius religioni liberis mentibus obsequimur.S. corr.zivQ vo|j. 3 sequenti C^ Bal 4 quo quicquid est diuinitatis Toinard secutus Columhum quo quicquid tatis izx'.v tSor^ov. quo quicquid 5 <est> diuinitatis in sede caelesti.o'ji)ov uol. quod quidem diuinitas C.) p. quae disputauerunt Heinichen.zia.a\ ooO-oTaTco XoYi"jJ. quare scire dicationem tuam conuenit placuisse nobis.c/X quae diuini- 1 £5oY|J.va o")ZUic. (§ 5 Totvuv Taorr^v li. nisi quod quo quidem Bentleius et Duehner. demum (sic esset diuinitatis et Cuperum quo quicquid xat o^jpa^no^) TrpaYfxaTo? diuini- scribentem (ex Eusehio). III . in omnibus solitum fauorem suum beniuolentiamque praestare. Euseh. itaque ^ hoc consilium salubri ac rectissima ratione ineundum esse credidimus. /. 15 fauorem 14 solita C. nobis) 15.r^O£vl C salubri Bal.

xujv alpsGeoav. Oxon. <ea remoueantur. DelJa fede storica di Eusehio p. Ttov t7]v aoTTjV XptcTtav(T)V O-pr^cy. XXXV (nisi 290 expleuit Coliimhus. 240. Tiavo cxatd xai tyj^ i]^zzioo.at si recipitur. cauere ut simpliciter ed. sinistra remoueantur Valesius interpres Eusehii). aperte Columhus Toinard nunc uere ac sy. Zeitschr. praeterea JSeeck. fort. alii. atque ohstat etiam Eusehius iXsoO-spco? T£ d. Halm. Duehner pro nunc cauere 1680. quae laeuae prorsus sinistra et a nostra mansuetudine aliena esse uidebantur.aO-ooicociv aitooTaXsToi Tcspi twv Xptottavojv svetyovTO.a\ irpoc azvjrj. 124.acToc. ullam Bal. nimis aspere imperatores ipsi de suis 'con- dicionihus' iudicant.— . XII et 385. 4 lacunas ex Eusehio indicauit quem sequimur €t quod laeuae — alienae — eae tollantur scripsit. religioni «foXaTTstv TY]v TtI)V Tollius nunc reuocentur coni. cum illa. 230 l^ ^ m r t i b u s p e r s e c u t o r u m prius scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine <continebantur. xai vjv Euseh. omnino remoueantur.stav Euseb.p.<.17 Iv' fiicpaipeO-stowv TravxsXiui^ — 230.) 4 libere (ex Eusehio cauere C. 9 plenissime Bal. Theolog.h seruandae religionis Christianorum gerunt uoluntatem. wissen- schaftl. Oxon. ToT? v. 229. upoatpsotv loy y^xotcov to5 7 C. continebantur. uere etiam herellus. quo scires nos liberam atque absolutam co-i(> lendae religionis suae facultatem isdem Christia6 nis dedisse. 12 •avsu Ttvo? o-/X-^c£0)c 7iX-/]p£CTaTa Euseh. 4 (ut amotis YjfjLibv — et nunc) Ypa[J^}Aac'. tt^v cr^v y. qui eandem ob. Goerres. §7 hisdem C 4 (etiam— facultatem) Ekcsehius (§ 8) liherius . 6 religionis ed. f. Theol. et quae prorsus sinistra et a nostra clementia aliena esse> uidebantur. item Bentleius. Crivellucci. nunc Dueh- ner et alii: quod y. f. aTtva orjXwcat sooYfAaTtcajjLsv Euseh. citra ullam inquietudinem ac molestiam 5 sui id ipsum obseruare contendant. qnae sollicitudini tuae plenissime significanda esse credidimus.-XGx. cf.q 7:paor/]TO? aXXoTpta etvat Ta-jTa DcpatpsO-^. XI 221 ss. Zeiischr. intellegit dicatio tua etiam aliis et scriptores ah eo adlati. plenissima C. maxime Keim. 2 s.st. 1080.. illam C. alttvs? xoiq irpoTspo'. continebantur et quae prorsus (uel sinistraej et a nostra clementia alienae esse uidebantur. nunc Buenemann. quod cum isdem a nobis indultum esse peruideas. Kirchengesch. et> nunc libere ac simpliciter unus quisque eorum. caueres ut simpliciter Bolibere Bauldri. Jahrhb. iooy. 13 intelligit reddidit C 13 — 231. aliter Toinard.

post. a'jTojv 9 ea Tollius.u)v ooy. OTCOJ? \):rfiz\vJjL tijx"^ |j.rjOs i^pr^cy. Oxon. diligeret C 4 —7 locum expjleuit correxitque ex Eusehio Columhus litt. adq.. Heumann ex Heumann ex Eusehio o-j.j. . euanidae). 3 concessa C. quod a nobis factum est. nfVi (sed scriptura per 3 -/. postposita omni frustratione atque ambirelifiionis Huiie uel obseruaiitiae 7 2 nostri esse Bal.c Euseh. 16S0. toJv Euseh.a'. 11 certa — forma| 15 fru- T'j-o. Columhus (in Erratis post p. corr. ut in colendo quod quisque delegerit.c/. xvj r^^z^y/loL spatia plane euaniiit^ ee fuisse uid. quae edidit Bal .£v. ut neque lionori cuiquarn neque religioni detractum ahquid aut imniinutum esse a nobis uideatur Columhus. 71. £T£po.j.liber c. Bal cpraehensa C stacione C. § S Bal colenda C. corr. (etiam ed. C. § 8. ut neque cuiquam> honori neque cuiquam religioni <detractum> aliquid a noatque hoc insuper in persona bis <uideatur>. corr. 0'^' r^|j.. habeat liberam facultatem.pwv f. quas edidit Bal. cuiqua rehgioni aut aliquid a nobis. 48.sta zvA |j. i'.vojvj JJuehner ooY|xaT'!^o}j. si eadem loca. 231 6 10 15 potestatem similiter apertam et liberam pro quiete temporis nostri <esse> concessam. 236. toOto 0£ T'. Bal .. quod. atque ut neque honori neque religioni cuiusquam aUquid a nobis detrahi uideatur Heumann. Euseh. eadem Christianis sine pecunia et sine ulla pretii petitione. Christianorum statuendum esse censuimus. Eusehio lohq to- ad quae Bal. <quod a nobis factum est. 7) 4 delegerit Grae- uius.o>v '^{-'^ryn^. qui tamen non recte post hanc uocem etiam lacunam significat) honori neq. eorum q. liae litt.oor^ detrahiy honori neque cuiquam religioni aliquid a nobis cttm Lengletio JDuehner -et Hurter Iva 1 in j)ersonam cum Bauldrio 8 quod] ut (ex Eusehio § 9 s:? To 7:po-o)-ov To>v XpcoT'. in fine uersiis. Oxon. in ia C post facultatem sunt haec quia (sed paene euanuerunt parumque certae sunt.sT£pojv y. ante ac C.sjx£coJ3i)-ai Euseh. quia uideri nolumus cuiquam honori aut cuiquam religioni aliquid a nobis detractum ed. 1680). corr. priore tempore aliqui uel a fisco nostro uel ab alio quocumque uidentur esse mercati. ad quae antea conuenire consuerant. 7:o'j. de quibus etiam datis ad officium tuum litteris certa antehac forma fuerat comprehensa. quia <nolumus 'j^' •/. ad p.

Bauldrium II cf. Bal. p. i minus certum.v£? 2 hisdem C 3 reddantur Bentleius. ap.d^ovz'. et conl. ov Ttoosior. item anonymus p. hii C . quae omnia corpori Christianorum protinus per inter9 cessionem tuam ac sine mora tradi oportebit.isatrouersiam isdem Christianis id est corpori et conuenticulis eorum reddi iubebis. donauerunt putauerint C. sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis eorum id est ecclesiarum. qua C. ol v. qui etiam dono fuerunt consecuti. e est. postulent Diazius. q ^z\y y. 17 ii cpraehendimus C 15 isdem Bal. in quo post restiDuehner Fritzsche quij quae Bentleius. ad Diazium (ap. Euseh. sed Euseb. co C 9 in del. uicarium postulent. sed alt. eundem errorem illum admisisse atque etiam X 5. non hominum singulorum. Boherellus fort.%-lo. pertinentia. v. Eusehium uocem uicarium }ion recte intellexisse putat. quo et ipsis per nostram clementiam consulatur. ap. si putauerint. 4 dono fuerunt Gale. si petiuerint de nostra beniuolentia aliquid.— 232 8 l^c mortibus persecutorum guitate. rerum summa quam superius conprehendimus. citra ullam prorsus ambiguitatem uel conf.). optauerint de nostra beneuolentia aliquid uicarium ('ualet rem qui aliquam uicariam^.oixoLzxr^-iaziv propter restituantur ap.oX ii T'.z. 347) Tiapd yjixsTspa. restituant. 112. ut i i qu i e a d e m s i n e p r e- 1 restituantur est Le Nourry tuant ^ distinctio) (sed perperam ut ex C. 19 Baluzium.KOY. adq.'io.xaiJLiV. sed sine duhio o-coc a. quod re6. etiam uel hi qui emerunt uel qui 5 dono fuerunt consecuti. et LeNourryum. 9 C >s> 13 quani Tollius. 111. sed pr. C uerha (ed. et quoniam idem Christiani non [in] ea loca tantum ad quae conuenire consuerunt. p. ea omnia lege quam superius comprehendimus. si putauerint omisisse putat Heinichen ad Euseh. C to-ojv petiuerint ex Eusehio Bauldri. 7:pooeX^ioci tu) eTiapyto ov/. Bauldrium II Lengletium II p. 5 beniuolentia.rj. Euseh. iam Diazius (ap. Epistol. eadem similiter isdem Christianis quantocius reddant.>jMoy. § 10. 67 11 £-: tw voao).aza Stupeav siXr^^oxs? aixwGi ItzX xf^c. 10 n. supra dicta | 10 15 s c i 1 i c e t ra L i n e s e r u a t a. Inst. Lengletium II 347) 10 ad quae quo Bal. VII et Bal. t'. idein C tinent Bal et alii cx Euschio illa Buenemann Lact. de nostra beniuolentia aliquid si uicarium postulent Colum- hus.

sicut superius com-ll prehensum est. p. p. 22 recessit et anonymns 16 .r/. 233 5 10 15 diximus restituant. vojj.c.? 13 prolata Bal. y.-xoi-'. corr. z~qq ri^zxipac.z^j 2 bene uolentia C (cf. prolato nostrae retinet yj. ut praeceptum nostrum quantocius conpleatur. r^ 8 ^c^aioj^ o'. menses plus Sequenti autem Licinio et rursus minus quattuor. 15. sed Euseb. sed nostra zrvizr^c zr^z r^\i. quem in tantis sumus rebus experti. 5. — tkrJ. ab euersa ec- usque ad restitutam fuerunt anni decem. que C 9 prosper esse Buenemann. tyrannus anonymus ihid.^nhc speris uel prospere fluentibus GitoooTj Tzzp'. opoc. r^\i. monumentis C XXVII. in quibus omnibus su-10 pra dicto coi']iori Cbristianorum intercessionem tuam efficacissimam exhibere debebis.q quem Bal. to'1 r.oiij.W. quo etiam in hoc per clementiam nostram quieti publicae consulatur. r?^^ y. 164 conl..zziprj. ut conuen-13 sic <in> statum pristinum redderentur. Fritzsche. Bal 18 in add. v. cum exercitu tyrannum pronetiit. indemnitatem de nostra beniuolentia sperent.ovfsoiac. 15) 6 pu- blice C. § 14 C 15 pr. alter. otcw- aotot. 49. 2.%'lo. del.. 48.ri. c.- Halm or p. item anonymus 67 Heu- mann Bentleius. 3.£Vsc C pro- ^tia — oc/ yprjvrjo 10 beatitudine nostra. prolata programmate tuo haec scripta et ubique proponere et ad omnium scientiam te perferre conueniet. diuinus iuxta nos fauor. i fugus concessit Tauri montis angustias muni- mentis ibidem ac turribus fabricatis iter obstruere conatus 1 restituerint JBal. § 13 11 et add.oxrjy.z. ut autem huius sanctionis <et> beni-12 uolentiae nostrae forma ad omnium possit peruenire notitiam.1 i b c r c.ocXov. per omne tempus prospere successibus nostris cum beatitudine publica perseueret.rj.aYaD-io'. 229. petit C munimentis Bal.. hactenus fiet. ut huius nostrae beniuolentiae [nostrae] sanctio latere non possit. — aKoy. olxivzc.ai C Euseb. 49. Lact. zo. praelata C. fasc. Bal 7 conpraehensum Tolliiis. 233. 4 20 IIII C 21 sequente Cuperus. Heumann programate Euseh.a%-\. Kuseb. tio sicut His ticula clesia 20 litteris propositis etiam uerbo hortatus est.''ixr^c. 232. conl. 2. Bal restituerentur Heumann. ut. et Bentleius Heumann rursus] cursu Bentleius petiit Columbus ibid.

ut suimet 7 misereretur. plorans C . exilierunt oculi eius cum caput suum parietibus caueis. 6). uersa Bal. haustam manibus terram uelut de deinde post multos grauesque cruciatus infligeret. rursum uel deorsum Buenemann. 68. Maucroix. detorsum j^etiit (sic) C. cuius potuit in stilentiae 4 sentiret. angore animi ac metu confugit in ad mortem quasi ad remedium malorum. sed Buenemann c. cum lo praecordia eius furerent.234 I^ 6 m r t i b u s p e r s e c u t o r u m est et inde detnisus perrumpentibus omnia uictoribus Tarsum ibi 2 postremo confugit. 34. percutis C 16 uissu C <cum> candidatis Cuperus. 2 occultis ministris confert 17 ii Bah liii C torquentur Brandt (cf. c. Bentleius p. uerse (sic) C. quae deus •^ eius ingessit. torqueri C 19 implo* rans anonymus p. insustentabili dolore usque ad rabiem mentis elatus 5 adeo ut per dies quattuor insania percitus esuriens deuoraret. 166. sed in stomacho repercussa ualere non languorem malum uersum est peprotracto spiritu similem. solent u. dextrorsum Bal. nec cum iam terra marique premeretur caput 5 uUum speraret refugium.i5b fatebatur Christum subinde deprecans et implorans. 14. item Bentleius. uis 162 6 ii Halm. sed prius cibo se infersit ac uino ingurgitauit. tunc demum. sic inter gemitus quos bat. proterreretur Tollius. quod placet Halmio lii ropercussa Bal. perterreretur Bal. <circumdatus> candidatis emcndari uclle uid. nec Bal. exclamabat ergo qui torquentur solent. non C. et non sed alios fecisse dicebat. C 3 sed undique uersum (sic. C sus C 8 langorem C — or insustemtabili C 12 IIII C percitus Bal. eum coeperat uirus. muni- mentis 2 Hibi — conatus. 5. se. praesens. 1 detrusus Le[Nourry. perurerentur Brandt iurens C. 6 deum uidere coepit candidatis sicut ii tem. j deinde quasi tormentis adactus f.20 nocentem spiritum detestabili genere mortis efflauit. peteretur Graeuius. 11 furerent Lenglet. et sic hausit uis referto uenenum. ut solent ii qui hoc ultimo se facere arbitrantur. amisso ministris de se iudican- is uisu. tamquam cremaretur ede. uel uersusj Heumann item pmeretur sed inferiores partes litterarum eiianueruntj C. uersa est Columhus ureret Bal. repercus7 stomaco C uersum est Heumann. ut diutius in cruciamenta cuius ui iam saeuire est. ui— urerentur Halm. item anonymus (cf. item Halm p. x^- 67 et Bentleius.

Hoc modo deus uniuersos ut persecutores eorum nec stirps nec radix ulla remaneret. quae uolens Licinio in omnes suo cedere Bal. XXIII dum esse putat 4 nec C. idem Seueri filium 4 Seuerianum iam aetate robustum. Bal iialeriu que C. habitu comitatui immiscuerat. in omnia Maximiani <bona> hereditatis iure suo <se> cedere. qui miscuerat miscuit (J 9 candidia C. qui add. qui cum ed. corr. 40. ablatiuum intellegem) . Bal secund. retinen- item ed. eum (sc. 1680. 13 18 <bona> Brandt. cum 5 Maximino esse maluerant praeter Valeriam. qnam Htir reuer' in ed. ipsius quoque Maxi2 stirpis 6 C (quam formam Bal secund. quae ''quod/ uolenti Licinio in nuptias Maximiani IG* . corr. item Candidianum. 50. Bal radis C. idem Maximino negauerat. pre ualeria hereditatis Susius. 11 item Brandt item Bentleius et 15 malum] aemulum Graeuius. idem cum C Bal in ed. Columhus et Bentkius curis et alii. Licinium uictorem iuisse siue profectum esse^ Buenemann 8 immiscuerat scripsimus secuti Tollium. Cuuolenti Licinio (quem plerique sequuntur). 1679 et inde 6 sterelitatem uixisse C. curis et nominatiui retinere noluimusj. corr. C ^se> '^quod/ Susius j). in quihus nolens scrips. e. quae <quod> uolenti Licinio. uix isse (i. Valerium. ut fortunam se obtulerat est. curis defendere temptat. qui fugientem Maximinum fuerat ex acie secutus. Columhum qui immiscuit coni. 5 2 esse pereundum. corr. quae ximiani hereditates iure suo cedere Maximiani hereditates iure periis omnia MaC. 313 not. 3 Valeriam alii. in Brandt. purpura 15 cogitasset. nam Licinius summa rerum potitus in primis Valeriam.1 i b c r c. Candidianumj exiuisse Bauldri. iratum Tollius 16 17. cum sibi uideret debellauit. 1680. hoc edixisse Columbus. Columhus. C 7 uicisse Boherellus. Candidiani specularetur: <qui> quia Nicomediae 10 et in honore haberi uidebatur^ nihil tale metuens occisus exitu eius et illa audito protinus fugit. Bauldri et alii.. capitali sententiae subiectum qui omnes Licinium iam pridem quasi malum metuentes.xon. Bal p. qui ut anonymus 68. quod Pagi ad Annal. quam Maximinus iratus ne post fugam quidem. uolenti cum C retinet Fritzsche (fort. praeter Valeriam Bauldri. 235 nominis sui 1 50. Baronii a. Oxon. fuerat ausus occidere. tamquam post obitum eius de sumenda interemit. adopta3 quem mutato Valeria ex concubina genitum ob sterilitatem uerat. 5 item alii. necari iussit. mulier tamen ut eius se eum uicisse cognouit. queni Bal in s. item Bentleius quod Bal secund. O. 1679.

c. receperunt. exitium fuit Arntzenius. Maximinus. Bal 11 illic C. item annum Orontem Bauldrium. ad p.). in 9 miseracioni C. <et> comprehensa 124 Heu- mann corr. 51 spurium uid. ne aut memoria 4 s. comprehensa raulieres cum raatre poenas dedit. c/. quae desponsa fuerat Candidiano. curis retinet ubi 6 anonymus p. Bal. 1680. 38. LOCI AVCTOBVM EXPILATOBVM SIMILES quae fecerant. hereditatis iure 26. annos octo Tollius. eorum C. ('. quid quid saeuissimus nuper lulianus passi sint. cap. ut taceamus de futuris cruciatibus. (uel torrentem^ ^uir reu. 10 7 tesalonicam C 8 conpraehensa C. Tollius n. BoJierellvs. 39. est in CJ] in <Cilicia/ annis octo Cohimhiis. quid Decius. 7) p. l. (sic— Hieronym. et araputatis capitibus corpora earura in mare abiecta sunt. 1 ita illis pudicitia et condicio exitio fuit. finem C scienti enini cum C anonymus 68. Orientem Bal etiam secund. 217. iam annos octo Gale. 52. recepisse quae fecerint. ita Quae omnia secundura fidera — scienti enira loquor — III ut gesta sunt raandanda litteris credidi. Oxon. c. corr. cf. Cjuod computruerint carnes eonim et oculi contabuerint et lingua in paedorem et saniem dissoluta hereditatis iure succedere Stisius (conl. condicio 12 fidem Bal. quid Diocletianus. 826 A nos autem dicemus omnes persecueccle- tores qui afflixerunt ecclesiam domini. Bal Bal 10 amputantis C* conditioni C. Le Kourryi) . dei omnes impii uero eadem quae Valeria fecerant. 1 51. et cura ingenti spectaculo miseratione casus 10 ad supplicium. sit. natu Gale. tum Heumann. Fanegyr.236 ^ ^ m r t i b u s p e r s e c u t o r ii iti mini filium [suum] maximum agentem in annis octo et filiam extinxit. Vall. legamus omnium Maximinus et siasticas historias. etiam in praesenti saeculo jMaximinianus. VI p. 6 1 suum del. I 197 p. 2) torrentem Orontem Bentleius.): in Zachar. quoque per uarias prouincias quindecira mencultu peruagata postrerao sibus plebeio 2 apud Thessalonicam ductae igitur tanti cognita. receperunt)] cap. ueter. corr. corr. Commentar. septennem. lib. 1 ss. raater T sed prius eorum in Orontem praecipitata sic est: ibi saepe illa castas et iusto iudicio 5 ieminas mergi iusserat. quid Valerianus. scientium ascrips. XIV (uol. Heumann 3 ex matrem C alii ap. Bal. Eberto (cf. tum maxime Tol- Uus octauum in annis octo (sic numerus perscriptus mater s. 68 ille (sc. et tunc rebus probabimus etiam iuxta litteram prophetiae ue- ritatem esse completam. ad locor (' quod Bentleius scienti enim (ex adnot.' in ed. orientem C.

qui a deo mereris audiri. quae diuini gregis pascua protriuerant. quod gregem suum partim uastatum a lupis rapacibus etr. deprecemur anonymusp. 15 ple- bis (J. eccl. oXr^(. <ei> supphcemus Brandt. t'a. celebremus igitur triumphum dei a Dioclete ac primum postmodum 4 cum 15 exultatione. Eusebii § 14 interiret LOCI AVCTORVM EXPILATOBVM SI3IILES § X 4. dopost annos Euseb. Bal 14 ante diurnis Bal 11 euiluerunt Heumann lacunam significat Columbus. uictoriam domini cum laudibus frequentemus. 16 donate p. r^ixipuq xh^j aTxtov xa: 7ravr^Y'^P-^'f'X'^i''' ^^^'^'- Toip y. corr. v.v. stov atojviav slpfjVr^v a deo Bal.pro qito obsecremus Boherellus. r^iiO. zlc. alt. [non] interiret aut si quis historiam uolu- corrumperet ueritatem uel peccata illorum aduersus cuius aeterrespexit in '^ deum nae 5 uel iudicium dei aduersus illos reticendo. ut pacem 5 decem plebi suae datam confirmet in saeculum. tu praecipue. . Donate carissime. 0'. quae 10 Maximiano insolenter adsumpta ac ad successores eorum translata uiguerunt? nempe deleuit ea dominus et erasit de terra. |j.a\ XajjL-porarr^i.oi. 2 adn. 72 celebremus caelebremus . 'iaiopa? laotrj? v. ubi sunt modo magnifica illa et clara 3 per gentes louiorum et Herculiorum cognomina. Coliimbus corrunperet C peccata Bal. capitis 28 s. magnificentia C clara ex dura C C hac (J. celebremus. . eum oremus Heumann. . aduersus (J Lenglet. ad uersos 8 4 pietati Bal. -jy.J Inst. otaO-easoji. cubilia dissipauerant.ui^ | partim uero dispersum reficere ac recolligere dignatus est bestias malas extirpare. 72 et omnino ad hoc Mortium caput eiusdem s. kme (J quod de- 09 . -zr^q -apoorr. fendit Bal anonymus corr. Hist. 50-52. VII 27.? :iavr^Y'^?^"*? "'^"' 'C'^i? 4. qui tandem terram. X . del.^ oojv^ aO". adeo 6'. H. zIkzv^ avaTcvovi^ oj? vo) TTpoopojpLSVOi Tr. E. corr. diurnis nocturnisque precibus celebremus. aduersum (J C quij 3 ad- uersus Bal. 237 scribere tantarum renim isset.v .a :zdTqq ojpa? y. Bal.. pietatis quod Heumann 10 assumpta (J.c/X oi' v. (J68) cui nos cotidianis precibus supplicamus ut Euseb. . 69. ox. .cTiai^ojv oiuzMi^rjao.1 iber c. § 17 (I p. magnifica Bal.a: 6V ixsOr^jJLSpav . interire specta (J C 2 non del. av UuO a-JTOo jjLavooav ts/. eam diurnis Heumann quod tuentur Lenglet et Duebner. 1 Bal. [Lact. <ac> (sicj (J.v Tiap' a-jTO-j °pa^s'jo>v appaYr^ a: aos'. sts 'j^joj [jtsv. gratias pietati agere debemus. 4J cf. cf.cYaX-/.

et maiieat Heumann. minum boli deprecare. item alii et Bentleius quiete Bal 4 custodiat ex -as C . p e r s e c u t. ut a omnes insidias atque impetus dia- populo suo arceat. ut misericordiam suam seruet etiam famulis suis propitius ac mitis. 103 alii. 52. Heinsius florescentes aecclae perj^etuae quiete C. c. iam Halm p. 1 i b. 3 florescentis ecclesiae perpetuam quietem Cohimhits Nic.238 t> 6 mort. 1 etiam] aeteniam Boherellus. florescentes Ecclesias perpetua in Erratis. ut florescentis ecclesiae perpetuam quietem custodiat.

INDICES .

= = JEp. Epitome Diuinarum Institutionum. = Op. = Tesiim. Diuinae Institutiones. Librorum perditorum fragmenta. = Frafjm. = Mort. De opificio dei. = Inst. = Ir. . PJioen. De aue Phoenice. Vetera de Lactantio testimonia. De mortibus persecutorum. De ira dei.

s. 6. 9. 32 s. 4.I. 41. 43. iis uerba ipsa a scriptore adferuntur. 15. * * Ep. 2 Basilion I 2. 9. 2. 5. IV 13. 4. 21. 11. * * * 8. 39. * * * * * Ep. 30. 13. s. 4. s 21. 2. 17 11. 8. 12. 14 * Inst. 19. auctorum aut nomina aut locis asteriscus (*) praepositus est. 3. 4. 3. 9. IV IV 18. * Ep. 41. . * 3. 41. 5. 3. — — — ^) 44 IV IV 11. III 9. 26 * IV IV 11. 19. 6. * IV 17. * Ep. — 1. * lesus Naue 5. 22. 17 (LXX) * * 17.^) Loci Sacrae Scripturae. 1. * Ep. 29. Xumeri 13. 5. * Ep. 6 Inst. 2. 6. 41. 19 24. IV IV IV Ir. — — — — — 23. II 10. 5 7 6 VII 20. Deuteronomium 18. * IV 18. 35 — — — — — — Psalmi II 7. 66 18. 16 6 (7)— 9 10 * IV 17. 42. 17^19 rV 6 IV 17. * 3. 27. 30. 67. Hesdras II 9. 28. V IV 23. 29. 5. locus spurius 1 IV 18. 22 Ep. in editione non subscripti. 10 17. 5 15. 16. 9. 174 s 19 * 18. 10. Genesis 1. loci similes Accedunt Quibus isdem ex fontibus oriundi. — — — 8. 18. 4. 12—14. IV IV 19. 5 * Inst. INDEX AVCTORVM. * IV 14. * Ep. 6. 13. Proponuntur loci quidam postea inuenti. 27 Leuiticus 26.

68. 39. * '. 6. 26. 12. 13. 4 * * 9. 39. 43. 5. — — — — — 6 45. 39. 1—6 7 8. * * * — — — — lY lY 8. 9. 3. 18. 9. 13. 6—8.93. 15 IV 18. 109. Ep. 2 7 s * * * s — — — — — IV IV IV IV YII 8. 15. 84. Hieremias 5 * — — — — 2. 4. 41. 9. 14. * Ep. 1-3 8 45.. 44. 7—9 s. 5 s * lY 14. 30. 7. — — IV 12. 18. 63. 1-3 10 * * * — — — — — IV IV IV 12. 2 s 24. s. s s IV 16. Ecclesiasticus {Lact. 11. * Ep. 44. 42. 11. 11. 3—6 6 s. . * Ep. 19. 1. 14. 13. 19—22 . 53. 50. 4 1 IV * s 9.. 27. 20. 18 1. 14. s. * 53. 3. 43. 1. 45. 42. 9. 41. — — lY lY 18. 12. 41. 22—31 Sapientia 2. 27. 7—10. 7. 10. * 11. 1. 16. 12.242 Psalmi 32. 6. . * Ep. 26 YII 24. 71. * lY 19. 34. 18. 11. 4. s. 19. 1 n d e X 6 s * * Inst. 44. 3 1 126. IV lY lY 29. 12—17. 17. 1. 24 * IV 12. 7. 9.. 2. 21 s lY 8. 12 * 10 IV 18. Prouerbia {Lact Solomon) 8. * 14 6 IV 12. 18 12. 6. IV 6. 53. 17. * 29. 10. 16. 5. 6. 14-16 5 s . 12. 13 3 s * * * * IV IV 8. 22 6 IV 18. 43. 15. * * * * Ep. * * 14. 40. 10. Ep. 12. Solomon) Esaias 1. 66. * — — — 18. * * Ep. 35. IV 11. 7. * * Ep. * 8. 10. 14. Ep. IV 13. 30. 12 YII 24. * Ep. 7. * * * Ep. 41. 2. 7 s. * IV 16. 13. 15 4. 4. 10. IV * 15. 41. 12 — — — 89 108. (90). 6. — — lY 8. 109. — — lY IV IV 8. 8. 7. 7 s * 9 IV 20. 18. 20 IV 13. * Ep. * lY 13. * 13 IV 20. 4. 13. 4.

Solomon ed. 67. Ep. 11. 32. 41. 9. 1. 14. 11. 43. c. 6.auctorurn. * Ep. * IV 18. * * Ep. 23 8. 9.) * IV 17. — Osee ss. 34. 7. 11. 9. VII — 29 58 VII Marcus 14. IV 20. 7. 27 24. XXIII— XXV. * 9 * Inst.. 6—9. 10. 3. 2. Ep. — — — 22 9 12 IV 15. Micheas 2 3. 13. 35. 29. IV 15. 16. 28 Inst. VII 27. — — — — — — 22. 31 IV * * * 10. 5. 4.. in et ode undeuicesiraa Ryle James.12. 8.. 7 ^'aX[jLo: SoXofjLcbvro? 3. Ep. Zacharias 1—8 * * IV 17. Hieremias 17. 23. 4—6 s * * 3. 20 s. 31. * ss. 3. 11. Matthaeus 5. . 41. . 17. 9. p. s. Hieremias) 34. 2. 7. 40 13 2 3 IV 1. IV 15. Ep. 34. Ep. IV IV 18. 3. 2. — — 11. Malachiel II Machab. 16. 5. * 29. 13 s * IV 19. Ep. 4. 10 1. 7. 21 24. 12. IV 15. 39. 60. 23-25 * VII 1—5. 5.. Baruch {Lact.19. 28 (cf. 24. VI 23. IV. 35. 38. 3. 23. 2. 16. Ep. . VI 23. . — — — — 25. 25. 4. 2. * Ep. 5 VI ss 24. . 12 V 15. 5. 24. ss. 67. 8. 22. * 12. 7. 14. 5. 16. 17. 19. 2. 44 19 12 s . 11. * 21. Mort. 21. 16 s. IV 14. 6. Ir. 1891. — — — — — — 5. 3. . — — Daniel 9—11 ss s. 13 ss 14. Inst. 6. 40 . 4. 39 6. 42. IV 19. VII VII 26. 10. 28 V 38. s * IV 19. 19. (sede a dextris meis eqs. 243 IV 13. 4. 6. 44 s. 32 VI VI 23. * Ep. 6. 22 s. 8. 26. 9. . . 11. 42.. — 12. 19. VI 23. 22 39. 23 6 ss VI 12.) IV 12. Ezechiel 25 V 23. * 8. . 16 VII VII 17. * Ep. * 160. 42. — loel 13. 36—38 . 39. 33. 11. 20. 15. 33. . * IV 13. 10 9 s * 13. 12. Cajitabrig. Amos 9 4. 8. 33. 5.

884 s. 35. 3. 33. 3. * VI 25 Ep. 12 15. Dobschiitz. philos. 5 s 4. 13. 14. 3 ss. 22 26 26 4.. . Op. 1. 16 (templum dei) III 3. 7. Kanom u. 3. 6. Placit. 9 25. 11 4. 6. 41. 41.. IV 12 IV 20 VII 17 * 17. — — 38 in 10. 13. Ir. 16. Ep. VI c. lohannes * Inst. 21. 23. Anthologia 389. (cf. c. 3 IV 8. = Ps. Colossenses 3. 16. Ad Corinthios I 3. — — — Ad Ad Ad Ad 4. 8 29. II 2 [1892] p. 25 (recepisti boca in uita tua) VII 11 Ep. VI 18. s. Scriptores Aetius Lfitiiii et Graeci. 16 (ubi— testatoris) 19. 15 s. 10 ss 14. 19 13 s s 10. I p. Beligionsgeschichtl. 59 59 Inst. 40 * — — — — — — — 6. (cf. 3 . 2-4. 33 18. 18 IV 18 IV 80 IV 26 II 31.. Texte u. VI 23 VI 23 VII 5 5 13 15. 12 12 Ep. 23. — — — — — — — — 1. II 2. Gehhardt Harnack XI 131 8. v. 3 1 s Ep. 9. lat. 4. 3. 10—13 46 1. VI 12. 37 12. . 21.-Plutarch. 4. 7. 36 3. Inst. 93 1 . 4 -8. 38. s. 38. . 62 Inst. 8. 2. 8. hersg.) such. 5. Phoen. Unterss.. 54. Thessalonicenses VII 17. Zahn. Das Kerijgma c. 15. Index 21 s. 32 Riese Phoen. I 6. 4. 1 Untersuch. Usener. 4. 3. * VI 25 10 16 7 s V 15 6. Timotheum Hebraeos 11. 1. 16. passim attingitur 5 VII 16 ss Doctrina XII Apostolorum Petri et Pauli praedicatio Neutest. 9.244 Lucas 3. lohannes Reuelatione 12 Inst. [1894] p. * 2. Loci incerti IV 1. s Ad Ephesios VII III * 22. 88 20. Geschichte des v. 22. Ep. Ad Eomanos 11. Petri. 37 c.) * IV 21. al. 86 ss 12. IV VI VI VI 15 12 2. 78. V 17.

II 7. Ep. Apollodorus Erythraeus IV p. 13.. * III 14.. 10. 731 b 10. de anim. 3 (diuitiis in Platonis 1 Croesum superare) p. 11. 9. libr. 6 VII — De caelo I 10. 17 Ep. 35 B. lach II p. 3. De diuinatione De prouidentia lib. fragm. 273. 2 adn. 24. De anim. 119 38. 8. 24) 11. 12 s. 14. 8. 245 Aiitisthenes in Physico (Fragm. Gr. 12 * VI 10. II 23. 42. — — — 38. I * Inst. s. 1. 1. Chrysippus. 131 III 7. Asclepiades de summi dei ad Lactantium * VII 4. I fragm. 22. 16 29 * Inst. — — III 17 Op. 17. 3. fragm. I 22. ed. * Insi. — — — — — ex libr.. Gr. inc. ed. Ir. * * Ir. 45 III 28. cr. 7. 3. 21 - - 23 V V 5. II 1 (I p. 9... 6. Catullus c. s. — — 12. 14. Wrobel 8.) * Inst. philos. . Aristo Chius) * Ir. gener. 4. 7. VII 120 VII 4. 14 Gercke IV fragm. 26. 12. 10. 5. 82. V 18 prouidentia 11. 17. 24. 6.) II 14. (Fragni. Chalcidius 115. 9. 7. s. 17. VII 23.a u c t r u lu. 1. 309) (coni. 9. 18. IV 3 Op. 3. 13. 7. 74 * Inst. histor. 76. i . 6. III 3. 15. * 29. 129. Arnobius 35 Inst. Aristoteles. 118 III 23. — — — Polit. Cicero Baiter et Kayser). 16 VI Ir. 123 37. 5. 10—12. 16. 26 * Inst. 272. Peter Annal. 24. 82 pr. 14. VI Op. 2. 1 5. 1 Op. 10. 12. 4. Aratea fragm. Inst. 2. 9. Rom. 15 Pt. Ir. 6—9.. 64. I 13. * Ir. s. ed. * 3. VII II 10. 10. * III fragm. frg. 7 — — — 44. Mueller * Inst. 13. I 7 3 . ss. 244 frg. * 6. 85 Eose II 51 (p. 278. gener. * ex libris incertis (ed. 39. 6. 22. 8. I — — — . 13. * 30. V 5. 15. 135 VI * * 19. 36. III — — — III 14. Aristonicus 5. 17. Academica post. Timaeum 271. 11. De musica 5 Cassius (Hemina) Histor. dii eqs. 1. * 1. 9. III 29. 2 6. Mul* Ir. 13. 75 VII 23. Cassiodorus. I 6. 1. 6. 44. 12.

. * Ir. 6. III 10. VII VII 12. 24. 6. — 12. 4. II 1. * Inst. 16. — 19 * I 15. 16. 1 4. 4. III 29. (uirtus. 45 50. 14. 1 * 2 3 9. 17. 7. 23. VI 24. 4 s. 29. 3. * 11 11. 14. s. 13. III 18. * Ir. IV VII 15. — 8. 2 3 * * I 20. * III 10. 2.. 20. 12. * Ep. * 25. 37 III 20. 29.. 14. 18. 1. — 1. 13. 18. * * 16. 9. . 18 * VI Ir. 10. * Inst. pecunia. * s. VI 9. 6. Op. 1.24G Cicero. I 5. 48 49 52 s — — — VI 11. 2 * I 10. 1. Index 21 Inst. 62 12. — 16 (lib. 1. 1 s. * Consulatus fragm. 20. 18. III 28. 9. * 14. 40 s * VI 20. — — — — — 21. V VI 11. 14. — — 42 legibus I 6. fragment. — — — — — — — - 10 11 * 18. — — — — — — — — 21 2^ 24 25 8. * V 10 14 2. * * 18. 6 . De 7. 19. 8. 19 * III 17. 7. 20. 19.. — — — — — — — De 18. 14 15 * I 15. Ir. 78 Consolatio fragm. * 18. III 19. 18. 26 27 14-19. 9 (— ex libr. VII 8. 14. 8. 17. * 20. 11) . * . 14. II 11. * VII 9. 6. 9. l)e natura deorum I 1. 14 De haruspicum resp. 24. diuinatione I 12. II 4. Cato mai. 9. 20. VII 10.. 6. 14. II c. 7. 9. 13. 7 s.. * Ir. 27. 6 ss. 10. * III 10. 19. * * 34 36 1 — — — 19. 7... 14. 17. III 19. * III 19. . I 15. * IV 4. 10. 26. 28 45 1 * I 20. 25. II 10. 17. inc. 8 8. — — — — — 12 13 III 14. s. * * VII 22. 2. 45 19 s. 3. 10. II 36—38) * III 17. 12. VI 25. 23. 28 * Inst. uoluptas) III 11. 8. 104 — — — De gloria fragm. . 29. * I 5. . frg. * III * III Ir.

26 27 5. * 11 * I I 16 8. Ir. 8. 94 . 20. 23. 18. . Cice ro. archimedes) . 17. 19. Ir. II 26. 5. 5. 8. * 9. 15. 14. 4. 11. I 17. * I 11. s IV * I 28. 5. 33. . 77 35. 10. 24 24 . .a u c t r u iM. 22. 88 24. 66. . . 42 45 I 19. 12. 11.. 60. I Ir. Ir. 17. . 1. 12 12 11. Ir. De 7 8. 4. 8. 18. 93 115 118 116 * III 20. 2.. * II 9. * Ir. I 5. 39. 42 44 44 II 6 119 123 Inst. 30 34. 13. * * Ep. 44 54 62 64 Inst. 8. 2. 38 (uerbo. 11. 5. 10. 10 10 11 25 26 16. 1 60 63 :. * Ins . 20. * Ir. 10. 23 24 30 32 34 41 Ir. iiatura deorum I 3. II Ir. 34 30 31 I 5. 11. 12. 15.. II 5. 5. 5. Ir. 40. 11. 36 1 12 16 21 32 Ep. 24. * II 3. . . 17 III 14. 14 37 15 16 17 39 5. 9. 11 . 4 s. 7. . . I 5. 11. Ep. III 14. . Ir. • . . Inst. s 19 II 8. 66 27 68 70 71 . 3. 5 s 13. 14 Inst 5. I 1 17. 31. m 10. 247 Inst. . Inst. . 25 64. 12 30-13. I I 5. 4. re). 15. 10. 17. 4. s. I . 1 20 52 21 17.. 5. Ir. 10. . . 18. . . 11. Ir. 9.15. 4. 124 16 * * * . 13 13 13 32 33 35 36 • . 4. 28 28 . 3. 66 85 91 . 14. 34. 42 8. 13. 34. 19.

2 1. 11. 9. * 29. 13. II 4. * 11. 147 (II. * VI 6. 5.248 Cicero. * 12. II 1. * 11. 19—24. VI VI 15. 5 2. 151 s Ir. * I 11. non I) 39. 1 16—20. 11. ex parte extincta libri III officiis I 2. 53 22. 4. * Inst. 6. 57. 56. 13. Ir. 109 c. 12. 44 54 (pestilentes) 69 (de fuga) * * — — VI VI 21. 2. 13. 26 s. * III 43. 11 63. 17. — — — — 14. 134 10. * 7. 16. 2. 17. 12. * I 15. 6. 16. 43. 11. — c. 10. 10. * VI 12. Inst. 5. 6. 15. 6. 24 25 28 * VI VI — — — 12. 12. 47 * Op. — — 54. 17. 2. 22. 8. 15. 26. 143 Op. 8. 62. 36. s. 13. 19. 25. — — — — — — — — — — — — — fragment. 13. V VI 6. * Ep. 8. 22. II 6. 2. 17. 2. 3. 11. 2- —7 1 — — — — — — — — 61. Ir. 4. 32. De iiatura ss I n d e X deorum II (sic. 8 * Ir. 6. 4. Ir. r. * Ep. 1. 20. * 12. 10. s II 2. 15. — 6. 1 non 154 154 6 60. 11. 13. 9. ss. 19 * III 29. 14. 13. Op. VI * * 15. 8. 15. I 6. I) 59. III 10. VI 11. 45. 57 34. 16 VI 2. 18. . — — — — — 18. 2 s. 18. 48. 27. 30. 98 s. 13. — — De 21. 16. III 2. 2. 32. 14. 158 ss III 2. 10. 71 V 17. 8 6. 8. 21. I 10. 50 56 83 * Inst. 70 2 (?) * II 8. * s 21. 5 10 s. — 17. 2. 13. 4 * Inst. 5. Ir. 25. * * 10. . — 7. 11. 13. 2. 25 * II 3. 10 s. . 2. 2 16. 38 52 54 60 63 7 ss * * * VI VI 17. VI 5. 6. 153 III 13. 24. 6. 140 14—19. 46. 18. 4. V 44 * III 13.

1. — — — — 19. I 15. 13. 5 (sed * III 16. 0. 68. 41. Ep. III 34. 4. 1 s. 25. s. XXVir. Ir. c. V 16. Lact. mortalem eqs. 14. VI 20—24. 10. 5. 43 V 15. 9. 6 (Hercules) 5 s. 6. 3 s. 23. — — — IV VI 1. 41. 64 VI VI 12. Inst. 36. 77 18. 17 . 68. 1. VI 19. HorInst. De Cic. 4. * * V 18. 11. 7. 1. 8. 23 26 27 * * Ep. 1—5). * Inst. 5 s. 51) 3 VI 10. 20 I 9. * I 15. 22. De 2. 1. 17. 219 re publ. 4—8. 40 VI VI . 56 (quem — consentiunt) Ep. III 19. 1892 p. 249 * Inst. 8 V 19 17. 385) I 11. * * 17. Ep. 12. oratore I 8. 1.a u c t r u iii. * 2. 3. 10. 7 (et si 41. 10. 26 ('non esse te 25. I 2. 3. 22. 16.) Op. 18. 27 25. 21. (cf. * 18—22. 57 1—3. 64 frg. 5—8. 11. 139 III 19. 17. 11 ex libro IV 13. 3—5. Anz. V s. 56. 2. fasc. 21 13. 8. 32. 27. — — — 19. 12. c. 9. — — — — — — — — — — — — — 25. 9. homo— redigat) Inst. 54. 14. 13—17. * Op. 29—20. 33 28. cf. Goett. 4. s. 5. 8 41. 33 s * III * III * — — — — — 21. 5. V 14. 11. V 16. 94 51. VI * 7—9. 68. Inst. — — 12. 39 25. VI * 12. 2. 5. 2. 19. 11. tensio. 12. * Cicero. 9. s. Inst. VII 10. 20 *= VI 2—4. 1 2 9 7 — — — — 6. III c.j Plasberg. VI Op. 9. 9 III 1. 76 19. 1 13. — 29 2. 23 s. De 8. s. — — 16. 2 III 16. 41. 68. 31 40 1 V 5-13. Usener. p. 36. 22. III 16. 1892. 17. 50. 8 * Inst. 4. 14. 13 14 — — — 24. s. 11 10. 4. 30 VI VI 24. I 15. 33. 17. 16. 21 (Ep. Gel. De officiis III 18. 5. 2. VI 6. * 15. 31.

12. 1. I 10. 3 4. 45. Antonium Philippic. 1 17. — — — — — — 28 * VI II * II 24. 48-51 4. 17. 145 61. 12 7. V 14. VI 11. 31. 12. 386). Goett. 108 28. — — Orator 5. 9. eodem p. * Inst. — — — Hortensius fragm. conl. I 10. 10 (cf. prooem. 28). De Index re publ. 28. 2. Anz. 34. 12. 1 . III In Q. 83). 20. 16. 4. p. * V 6. libro: Inst. III Epistulae ad M. II 48. 9. Plasberg. Hortensio. 13. * I * 4. c. Gel. * * 15. 99 II I 21. 34. I 18. 25. Annal. (cf. 14. 1. III 30. frg. ex libro inc. * I[ * * Ir. 16 (Tuditanus) . 46. 13. 2. 11 27. * VII 11. 9. 1. Inst. XIX 420 adn. 3. 27. 24 . 56. — 15. Op. 106 49. filium. 8. Supj)lem. 9 . 2 14. Ep. 1. s. I 14. Inst. VII 13. 12. — — — 32 39 (facessant 47 ex eqs. VI 20. 17. 13. 5. 95 37. III 14. 10. 16. 35 8 * VI 18. 20. 11.250 Cicero. Caecilium diuinatio 1. — — — 26 * Inst. * * 17. 19 * III 16. De Cic. Norden. 11. 10. 381. 24 ss Inst. 4 (cf. 5. * VI 2. ex libro incerto fragm. — — In M. frg. 8 11. 4. 24. p. 4. 43). 4. — — In Catilinam IV In Verrem I II 3. Usener. * III 20 30 16. * 13. 7 E. Paradoxa prooem. conl. 1892. — — — — — ~ — Pro Milone 73 14 I 1. 11. 29. 24. Pro Murena 19 VII Tusculanae disput. 6. 28. 2—7 ibid. 69 * III 13. IV 31. 75. 7. * I 9. — — — — II * 4. p. 43. 17. 5. philol. fragm. 9. Pro Deiotaro Pro Ligario 9. 11. 4. Pro Marcello 4. s 1 III 14. 45. (cf. c. 1. 1892. 23 29 VII I 9. frg. 6. 1.) III 16. conl. . 15. 35 158 170 VI IV Ir. 18 1 * III 14. 20 19 Inst. 9. ss. s. III 23. 1. — Epistulae V 12. * II * 18. 6. 32. 3 s.

73 30. * Ir. 4. Ad Demetrianum 14 15 (daemonesj V Ir. * . V 5 ss. 19. 51 24. III 7. 4. Tusculanae disput. 3. 15 17. 2. 9) * VII 8. 16. 6. 251 Inst. 20. 81 31. 4 18 III 25. . s. 5 s. Cicero. 16 14—19. 20. III 19 * 14. 6. 29. * III 14. — — — — — IV 11. 2 110 VII 10 22 ^ — — — — — 47. 6. 26 20 11. 2. 66 (=De re puhl. 2. Inst. 19 17* . 7. 4. 26 19 s ni 3 — — — — — — V 19. — — — 22. * III 12. Ex 13 fragm. 12. 11 7. 10. 11. 23. 75 s s 1. — — _. II 15. 5. 57 s Vn 13.a u c t r \i ni. Ir. 19. 31. 15. 99 46. . * 8." . 112 ss 48. 12. * III 28. 9. * 1 s 44 5 6 7 Inst. 38 VII 8 13. . 2. 20. 3. 43 (non 44) 4 (quod minus noceant 11 eqs. V Sextus Clodius in Cornelius Nepos. 88 libris incertis 5. 12 ss VI VI 14. 26. 43 VI 15 VI 19. 72 VII 10 VII * Ir. 10. III 2. 16 VII 22 * III 19. 9. 4. 11. 21 10. 8. 30. s. III 27 — — — 18. 16 Inst. 17. 9. 9. c. 9 (non S^ III 27. eo libro quem graece scripsit * I 22. 4. 14 27. 8. 5. 7 III 27. 11 (= 1) Consolat. 10. * Cyprianus. — — — — 10. 41. IV 1. * Ir. 2. 10. 15. 17. 3 II 1. 5. 7. 114 II 1. 12. 66 . 5. — — — — — Ad Ciceronem 8 fragm.) Op. V 21. * I * * 13. fragm. 25 11 Inst. VI 24. 46 1 III 15. 3 Halm . IV 26. VI 28. Inst. 69 6. I 16. . Op. s 26. * 10. 9. VII 3. s. . 2. 9. 70 * * * II 10 17. 11. III 13. 45 — — — — 28. G4 . 5. 3. 10 10. II 4. * I 5. 25. ex libris chronicis fragm. III 27. VI 24. * 14.

Testimoniai) I p. 2. Ad Donatum 8 s In d ex Inst. VII 45 (tov lYv. 18. s. 40 45 46 46 49 50 51 14 7 3. 4 s. 2. 18. ij li Testimoniorum loci ex quibus Lactantius locos S. n. 3. 2) Domitius (Ulpianus)^). 11. 4 (III 61. 5. IV 17. 17. 1 ss.-Demosthenes TII 28. 38. 8—18. 16. 13 s. — — — — De 25 op. in libris e^^^Yi^osux. 19. . IV 17. 39. Epist. 3. IV 13. V 66. IV 19. 64. V zelo et liuore 15 14. IV 20. IlivSapuf^? * 220 Schmidt I 22. 3—5. 1.. 62. X 2 — — — LXVIIII 16 Quod idola d. II p. Didymus p. De Op. 92. 8. 6 (cf. d. 5 or. 64 65 68 16 12 10 3 73 73 73 18 19 15 19 12 1 s 74 75 77 89 90 91 4 1 91 11. 39. 6. uol. 17. * Ep. 6. 1.. hic non indicantur. 39.. et eleemos. VI 12. 4. 350 s. 2 * I * s. 1. IV 8. Ps. IV 17. Diodorus Siculus I 13. IV 19. XV^ p. 3. 1. Ahteil. IV 18. Zeitschr. 16 s. 32 ss. 12. IV 10. . Empedocles * II 12.scpaXov '.. Hartel IV 15. 11 IV s 11.. 21. Die jurist. apparatum 2) libri IV Instit. Kenntnisse (des Arnohius u. 12 s. IV 26. 27—31. Locis quibusdam Lactantiwm attingere Institutiones ITlpiani conicit C. de quibus cf.— 252 Cyprianus. III 8. 2 IV 12. 9 VI 20. 6. IV 13. 15. 19 ss. Inst. 422 Karsten). IV 13. 5 s. IV 18. * Op. roman. IV 13. 1. Scripturae in librum IV Institutionum transcripsit.soosTts) . 9 17 D 13 51- -7 59 -3 1 s. 3 cf. s. 6. 4 s 10. IV 16. 11. Mort. 1. V 19. 20 . 25. De officio proconsulis libro VII 13. IV 29.) des Laci. 19 10. 2 IV 8. s. 8.. Ferrini. * 27. 348. IV 14.. 42. 23. IV 26. Samgny-Stiftung. IV 13. p. 23 IV 6. 6. 15. 4. 1. 5 s.

* I 11. 13—16. 11. 11. * III 17. 3. 30. 366 368 * 15. s. 18. 7. 14. 4 s. * I 22. 63. 139 (Sentent. 11 ad ad frg. s. 3 s. 6 * Inst. s. 6. Usener) ap. 1. * I 19. s. * I 2—6. — — X 125 (p. 2. 366 frg. 19—24. 374 frg. — -^ * I * 11. frg. frg. — — — 272 287 Epigr. s. frg. * I 14. 3. * V 10. 7 8. frg. 13 1 — — — — — — 243 • 287 ad ad ad ad frg. 10—4. 111 9 III s : * 11. Ann. 7. 24 VII VII * 10. * V 5. 253 * Inst. * — — — — — IV VI VII VIII Ep. 2. 452 5. IX 35. frg. * III — — — — — — 370 371 frg. 14. I fragm. 14. Ep. 2. III 10. Ir. * III 17. 11. 42. 48—50.) III 25. 372 373 Op. Euhemerus II Ep. * II 8. * III 17. 13. ad frg. 13. * I 11. 10 8. 31. * 22-27. 304 336 341 * II 10. I Vahlen).auctorum. frg. VII * 5. ad ad ad * III 33. — — ad 382 401 * Inst. s. 17. * * Ir. * Ir. 33 7. 227 a 71 Us. ad 12. 16. * 7. I . frg. 115—118 * I 15. Epicurus Laert. * Ep. s. — — 419 III 8. * Ir. frg. * I 13. 4. 17. 21—27. 4. 13. 34. 15. 65. * Inst. 61 Us. frg. 4.) p. 45 * I 17. ad frg. 1 — — — — — — 360 frg. 16—21. 27 17. 371 * VII * 3. * I 18. 10—12. — — — — X XI XII XIII (Epicurea ed. 354 360 363 * Inst. * 8 s. 5 ss. s. select. VII 17. s. 13. m s. Ennius (ed. 4. 2. I 13. * Ep. s. 4. frg. 2. 10. 7. — — 10 siue Sacra Historia frg. Diogen. 2. 12. frg. * Inst. Phoen. 23 5. III I 14. * III 7. I 2. 7. frg. * I 11. 1. 13. .

• V * I 15. * I 6. Aratea 112. 9. frg. 9 (habitu humana) repetitam esse G. 2 (addend. * * VII 4. 230. 3 I 21. frg. 2 * I 6. 32 partem. 553 557 frg. 1100 (Annal. ad ad 581 601 * III * III 17. 9. 27. 8. s. 22. Breysig 28. 6. 11. 39. 20. 13. 5. I 15. 6. III 17. 3 Inst. Gr. 42. 1 14. 42. ex Liuio I 7. Index 467 491 * * Inst. ad Florum II. — . I 22. 13 s. 16 91. 70. p. 1 ^) Locum rettuleramus. Eobert p. 5 ss V 13. 8. 11) p. — — — ad frg. — — — — — frg. 42. III 17. 14. 5. rec. p. ed. 5. frg. 15. loci Inst. I 12. 9. 64. 14. ad frg. 10 M Inst. Zeui. 506) I 11. Peter) * Ir. 9. 3. . 4. 39. m * 5. (cf. * * V V I 4. * 581 frg. Polyid. 496—498 523 frg. * III * III 529 frg. Nauck2 — — Festus p. 12 .— 254 Epicurus. 6. Ir. Gel. 73. 2 * III 17. 571 * III 17. 4. 21. quem in adn. — — ad frg. Lamiae prologo (Tragic. quam ex Floro I 1. 16. 38. 272. 4. 525. 4. 1895. I frg. u. — — — p. — 165-168 Germanici scholiagtes reliqu. * I * 1. 5. VII Op. 21. frg. — — 17. 38. * II 10. 12. Anz. — — — V 16 * 10. AVissowa ostendit. 526 540 * * III 17. 5-9. fragm. s. Heraclides Ponticus Hermes Trismegistus. 3. Poemander 5. 5. Germanicus. 17. 9 adn. 113 * Inst. Fenestella p. 13. min. 129. 639 frg. 17. 19 11. 18. ad frg. III 17. 4. Eratosthenes * I Etymologicum Euripides in magn. 4 s. 5. Florus^) I 4-8 — (?) VII 14—16. 8. Op. 276 ed. 1—4. * I 21. Eratosthenis Catasterism. ex Liuio I 19. 6. Gauius Bassus Gellius III 10 * I 22. N III 19. 5. 11. 6. VII (VI) 137 Ep. 24. 6. 8. III 23. 18 fluxisse conieceramus.). 17. III 17. frg. Goetting.

* II 15. 27..) (cf. 5-12. 10. c.-Hippolytu 8 26. * I * I 5. c. 12.? Hierocles. * s. 8.-Apul.-Apul. . 68. IV 7. 11. c. 27. III 30.. 6. Ps. 25 — — — — — — — .Xa^O-s'. * 11. IV 6. 11. 7. 4 s. * 9. uel Ad filium: * Ep. 2. ad Op. 8. 4. * * * IV Horatius. 18. 15 23 * VI 25. 2 IV * 13. lulian 17. 12—17. KK. 2.-Apul. . 6. * Inst.. * II 8. 17. cf. 37. 14. II 10. 18. -zo\ ty. 7. * (Op. Libelli ad Christianos . 7. VII 9. Carmina 1-8 — — — — — — III 3. 11.. 7. 7 VII 18. s. 17. 66. Epistulae I 4. cf. 14. fortasse c. . . 4. 4.-Apulei Asclep. 9. Inst. VII 17. Ps. c. c. IV 49. Hesiodus. l. libro (cf. — — 9. 23: h. Hermetis 'Aphrodite' signi- ficari uidetur Inst. 14. XVII 88 22. Ps. Poemander 5. 7.. fragmenta incertorum librorum: 2).-Apul. * 14. Hennes Trismegistus. 8. 3. (Ps. G'ynt\z'. * * Ep. — — III 243 I Od. II 10. fragmenta Ad Asclepium (cf. 7. 25» 6 s. 5. 7. 10 Homerus 222 * I 10. 16. 20) * I 6. fragmenta Sermonis perfecti (siue Asclepii.o3|j.-Apul. I 7. (Ps. 8. L 10.-i Ep. IK 8. VII VII I 16. 31.q xoo . VI 5. 11.. 6.auctorum..-Apul. 22 * — — [non 31]) (cf. 5. 6. 8. 37. 4. * Inst. florileg. 16 5. 5. 15. 9. 4. twv Tzobq Tat): * II 12. Ps. 32 II. * V 14..oa 7 . 3 bis. 14. IV * 6. 16—26. 1. VII 13. . VI 130 E Aub. s I 11. * * Ep. * V . 26) m Op.' y. ex libro t\> . 2. 41) * 25. s. 116 122 s * Inst. 8. Theogon. 4 5 II 15. * Ep. * Ep. * Ep. 18. Op.-Apul.o. 4. 3. Ps. 10. 9. 2. s . 61. 2. 14. 25) 26) * n VI 15. II 14. ex eodem c.) 8) . * Inst. 12. CjTill. Ep. 3. 13. 4—8. 16 II 2. 3. 22—35 duo 'f. 12. (Ps. 5. Stob. 41 * Inst. (* VII 8. 8). et dies 1. 18. 23. 37. 66. xo) Trpo? 'AaxXr^Tiiov) uol. — — — — — — — — — — — 10. 2. c. * IV 7. 3. 1—4 1 fFlaccus in lyricis) V V 17. 4. . * I Ep. 11. 9. ..: ex libris Ad Tat (cf. (Ps. * =^ IV Ep. VII 28 38 VII 16. Ep. 75 rl 2. 8. 5.

CXL I 18. 5. 17. Ir. 13 s. 17. Satirae I Hyginus. — — — — — — — — X frg. * * Op.. * I 21. * * IV 3. 6. 381—477 453—455 478 ss. ex libr. 22. 18. III Ir. 4. 10. lU * Ir. luuenalis X 365 s Liuius I 4. 25. 820 ss 10. Lucretius 159 160 64 * III 27. 14. I .256 Horatius. — — — — — — I 15. I 22. 9.) 842 ss Inst. 17. 9. 528 528 763 ss ss. II 6. Astronom. Ep. 3. III 17. 10. frg. 32. * III 29. * VI 5. 8. 992 V 6. * II 1—4. onm. * Ir. 20. 8. * I 21. III 17. IX 158 Lucilius (ed. 7. 3. * Ep. 20. frg. * * 3. s VI 10. 48.. 16. 17. I 20. I 932 936 1052 II 14 s ss ss. 10. frg. 999-1001 * VII 12. 3 . 5. 13. VII 15. Ir. II 4. 4. 17—19. 8 9 (habitum— liumana) 7. 16. Mueller) I IX * I 22. 68. 14. 24.. 13. 8. II 23 I 21. * 10. 6. 1. 12. haeres. 5. Ir. IV V VI 20. 13. Lucanus 98 (concordia discors) ss 17. 8 ss. 1. frg. ss 205—207 265 305 ss ss — — — — — — — — — — — * 10. 660 ss. 14. — — — — — — — — — 14-16 114 ss 10. 333 ss. 2. 10. 101 s 10. 19. 21. 10. 9. * Inst. 688—699 646-651 730 991 ss. 3. 22. * I 21. 6. 19. . 20. III 18. 7. Index 1—4 * * Inst. 4 4 I ss s. 28. 19. 10. 3. 2 VII * 14. 7. 1. (737 ss. 33. 10. Hystaspes Irenaeus c. III 24. 744. 21. V (antipodes) 14. 1. 2. II V 14. 83. VIII 831 s I 21.. V 28. incert. XV frg. 10. 12. 3. 4. * IV 28. 17. 10. 599 s ss Inst. 9. 12. Ir. 1. 5.

18. 13.. 3. III 17. 34. 6. 18. * III 18. 14-19. 3. 18. II * * II 3. . additamenti § 12.. 6. * II 1-8.59 ss. 2. 14. 20. 20. 1 s. Ir. 6. 612—614 888 (corporis— discidium) 978 1041 s VII VII 12. 9. IV 822 Op. Lucretius II 1101 ss ss — 1104 JII — — — 17. * 8. 26. . 445-458. 4. 2. 27. 3. 14. V 6—8 50 156 s s 14. — — — — — — — — — — — VII 13. 6. 8 (cf. 6. — — 417-610 421 ss VII 12. * III * III * 19. 1198-1202 VI 24-28 52 451 8 *Inst. * Op. 2 II 1. 10. 21. 8. 1 3 3 1 — — — — 20 s. 10 h. 367 ss 12. 6. 416—431 III 17.• a u c t o r II in. III 17. s s 1043 * III * 17. III 23. 4. 3. 2. — — — — — VI * 10. 684-689 17. 3. 14. II 12. III * 2. 20. VI 2. 10. 9 s. § 1). 195-234 222 s III 17. 1149 Tin VI 18. 13. VII * (niortis formidine) 16. Minucius Felix 7. 11. 7. - VII 8. * Ep. Op. * Op. 2. 2. Inst. 222-226 227 281 * Inst. 156—194 165-167 187—194. 28. Ir. — VI 79—81 3. 13—17. lapides— inpingere) II 7. VII Ir. 1. VII 5. 1048 1144 III 1 III 17. 3. 5. 1. Op.. 4. 21. 1 — — 10. s. 14. 7. II 11. 10. Ir. 8. 822—857 Inst. 10. 335-337 783-836 805—1108 808 834 ss * III 16. — — — — — — — — — — — Op. 8. 27. 4. 17. 10 Op. 1-25. 11. 17. Inst. * Inst. 7. 257 * Inst. III 20. 1. 6. ss * Inst. 17. 2. 10.

De natura hom. 46. * I 7. 7. I 7. Alexandri M. 255 Fr. 6. 39-41 19. 12 II 14. Titanographia frg. — — — c. * 206 Hen- 9. 7. 11. s. cf. . * I 6. 1. Oracula Sibyllina (ed. . Ir. s. 4. c. 10. 14. 7. 12. 11. 36. VI 23. * VII 13. 209 Op. 4. Nicanor. • c. Scriptor. 23. * I 11. . 8. 9. 6 (* Ep. in altera Rzachii. . Inst.258 Minucius Felix 18. (p. c. 1 Mort. . 11. 35. . 11. p. 11. VI 25. c. 65. Naeuius frg. p. 10. 16. . Rzachi) II 252—254 (253— Inst. 8 2 1 VI. I I 5. 2—6. 16. ^^xh"^ laDTob? 2. 2 11 3-10 14 (6) 15. 6). 15. 3. c. I 8. 37 Op. .uovxa v.) . 26. ecvai. 134 148 190 s 14. 17. 12. 6—8. 8. * I 6. 14. 15—23. coll. 9. 14. c. . p. p. 1 (p. 13.) 11. p. Nonius p. Inst. 9. 5. 9.ov — avTtXajJL^avExai) . rer. 1. 39. 6. IV 13. 32 33 37 37 24. p. Ir. Baelirens. . 11 (* 15. I 11. 14 (n. . c. 12—14. 1 564. 29. 10. 23. 7 I n d e X Ir. 18 19 19 19 21 Inst. c. 15. — — 4 5 . Inst. * Ir. 8 Ir. 23. * I 21. 7 ss. — — — — — 18 8 9 s . p. 39. . 27 . VI 5. Ep. qui res gestas Alexandri Macedonis scripsit. poet. 27—35. 6. Mueller p. 6 s. 238 248 aXXd xa aXXa v. 21 5-7 . Rom. 6). 21 Merc Oracula Apollinis: * dess).) VII 21. 13. 262 Op. 1. II c. Op. 14. (p. 9. 3. * 1 (* § 13). 38 III 20. 55. xr^v Matthaei) c.tX. 17 Kinkel Naeuius in libris belli Punici (Fragni. 72 s 3. IV 13. 18. Nemesius. — — — — — — 4. 11. Inst. I — — — — — — — 23 26 26 27. 28. ed. cf. o'jy( 8 sv |JLo'p'. 25 (p. 152 . . [jlev c. . Musaeus. 19) (ed. * I 21. 11. — — — 3—5 11 5 s V VI 37 20. 22). . 1) In prima parte editionis nostrae numeri uersuum Sibyllinorum sequuntur editionem Friedliebii.

20. * Inst.. * 23. Fr.. 7 * * 13. s. . 15. 18. * 18. 15. * * 23. 13.) 11. 15. 15. 419-430 485. IV VII 20. 850-355 366 (364 Fr. Inst. — 107-110 — '249 — 281—283 — 340 — 358-360 — 363 — 420 — 531 s s 179 VII 23. — — -- Fr.) (161 s.. 15. s. 6. * * * IV Ir. 23. 5.) 26. 7. * Inst. VII VII * 24. 509. 1. a u c t r u in 259 Oracula Sibyllina -159-161 III 110-153. 14.) IV 40-43 Fr. 4. 3. 3.) Fr. 11. 24. 9-159 VII 15. 187. VII 23. 19. 16. * Inst. 6. (168 28. VII * 4. 14. 2. VII * II 15. 13. — — VI 7 8 — — — 13-15 22—24 VII 123 * * * IV IV IV IV VII Ir. * Ir.) 815—818 (814-817 Fr. 8. 25. I 14. 10. — . VII * I 16. — — — — 788—791. * * frg. 15. — — — VIII 1—3 6 8H Inst. 724-731 741—743 (742 oin. 21. Fr. * * Ir. IV VII * I 6. — — — — — — — — — — — — _ — — — 228 316 s s VII VII * * I 15. 189 (186 ss. 4. 4. 9. 8. VII 25. 5. VII 13. s 7. * * Mort. 599 9.) — V 54 77—85. 11. 18. 18. 7. I 8. 13. * frg.) 763—766 (762—765 Fr. 22. 2. 16. 793 809—814 18O8-8I3 Fr. 20. 10. 7. s. 6. VII 15. 547—549 * 618 VII VII VII VII 619-623 652 s VII 24. Fr. I 544 545. 8.) * 24.. 794 (787—790. 51—53 159-161 (158—160 162 169 s. 13. Inst. 8.) s. * 23. 16. 12. 15. 29. • 23. 6. 8. 199—201 .) 775 (774 Fr.

7. 13. 2. (frg. 3—5 17—19 46—48 IV (frg. 5. 15.) 6 Fr. (p.2G0 Oi-acula Sibyllina VIII 47 s Index c .. 30 1 2 Fr. 19.) . mai. 1. I 6. 20. 10. 3.. Ir. 30. 19. * * Ep. 12. 11. 36. 5. 8. — — — 224 239 241 s * * VII 24. * 3. s. * — — — — Inst. 402 410 s * II 10.. 15. 4 Fr. 2. — — — — — — III * I 6. 9 . 2 Fr. 13. 6 * 413—416 VII 24. * 25. VII 24. * I 15. 20. p. 8. 4. 18. * — — — — V 13. VII * VII 15. 17. 4. (frg. 10. II 17—19 46-49 4 Fr. II p. 16.) . mai. * I 6. 9. 15. II 19.. * 22.) 16.. 37.. 230 Fr. . 26. Rzachium ad hunc 1 s. 19. * 7. 17. 47. uers. 5. 12. * 7. * Inst. 15 17 s. * Ep. VI (cf. * IV * 6. IV 15.) p.) . s.) Ezach (p. II 3—5 4 Fr. 17. 15. — min. 2 Fr. 6.) VII . — — — — 481— (485) 498 lib. * 7. * 70 s Mort. * II 9. * * — — 257 IV 7. 3. 18. 16. adn. (frg. 16 adn. mai. * * * * * — — — 275—278 287—290 292—294 294 299 s s — — — — — — * 302 303 305 s * * s 312—314 326—328 329 * * * IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV VII * I 15. 9. I p.) p. * * Ep. 2 Fr. 7. — — 171—173 205—207 210 ss 15. cr. 81—83 165 * * Inst. 18. s. 18.. 3. Ep. 260—262 264 272 273 s — — — — * IV 6. 13. 3.. . fragmenta I 5 7 (p.. 6. 377 397 16. VII 21. 6— 14. (p. * Ep. 15. VIII passim s. 18. cf. * Ep. I 11. 21. . 2 Fr. 3. cr. — — — IV 6. III 30. II mai. 24. 26.) VII 24. 4. 26. 37. 37. 18. VII 20. 7.. * I 8. (p. 7 VII 19.) . . * 11. 21. 5. 5. 25-29. 6. 5. 18. 5. 4 s. VII 16.. Ep. (frg. 6.

23. V 5. II 9. I 21. s. * II 9. * II 5. VI * I * 17. * I 21. 3. X 215 736 s s s — — — 2. (cf. 10. IV 207-214 ss. * IriHt. Oracula Sibyllina V (frg. 12. 138-140 173 s — — VII * I * Ir. 16. 19. 1. * I 21. 230 Fr. 145) Inst. 20. 2. 4. 12. 25. IV Ep.a u c t () r u 111. 239 395 II s s I 13. * I 8. 7. 20 (17). 3. — — — — — — 629—632 VI 291—294 309-348 349-394 701-703 Metam. 1. 2. 5. 125 I Add. 33. Phoen. s. 76-78 79 * I 5. III Abcl) frg. 32 s II * 8. * Ep. 6. — — — — 8. — — — — — — 256-258 430-433 565 23. II 11. 3. 13. Phoen. 4 «. 2. 1. . 9. I 21. 54 Ex Ponto III 1. Phoen. 13. 6. s. I 36—38 4 Fr. III 14. 62 75 * I 5. 8. 8. 43 57 s * I 21. 19. 3. * * 243 Inst. 6. Phoen. 13. 5. mai. 84-86 111 15. 18. Ovidius.) . 135—137 IV 378 s IX 693 III * 20. XV 170 169. 11. min. 35 Fasti I 233 s Phoen. I 7 21. 525—532. 583—616 607 787 s I 20. * Ep. 31. * II 3. 261 p. * II * 5. I 13. II 6. 64. * I 21. — YI (frg. que) — — — — — — — — — — — — — 57 . p. I 20. 21. 6. * V 195 621 ss s — — — — I 20. ad p. Ir. * I 5. 3. 40. 4 (Trccentos sexaginta quinI 7. 11. 8.) * VII * Orphica (ed. II * I 5. 8. 7. 125 XIII 810 73. Amor. 35. s. * * E\}. 30. * p:p. 3. 7. 163 -^ Inst. 9.

65 III 21 * III 21 * m 4. Phaedrus 245 C Res publ. breuiter conprehendit. 4. 6. Eom. II 5. Historic. 416 D 457 C 463 C ss VII 8. II * * E D (cf. Annalibus. 86.. 1. Crivellucci. Panegyrici VII Persius [II Mort.] — — II 29 s VI II 2 2 4 11. 29 * Inst. Peter 1. = medicatum) * VII 2 6. — 397 398 — 87. Eom. 9. 5. Plato. * * Ep. sed similliini Alia de usu Panegyricorum si qui uidetur esse in libro De mort persec. * 4. 349) Inst. 67 19. // Falso-Lattanzio ed Kusehio nel racconto dclla fjucrra del 312 dipendono da Eumenio e da Nazario? Hoc tamen tantum loci uidentur. Peter p. fragm. 80 C 80 tapr/so^sv ss VII 22 VII 1 12. 9. 107 s.. 1. 77. Studi storici II 374. 61 * II s s — — — — Piso 69 73 * 12. 6—8. * Ir. * * Ep. II 2.. dat A. 394 XV 372—374 Phoen.-262 1 11 d e X Ovidias. eum libnim quo Pliaenomena coll. 7. 7. VI 38 * III 16 Pescennius in Festus in libris Historiarum per saturam. 2. 18. D (tov d-dvazrjv—aKalla-^^r^v) Inst. 23 * I 6 9. * Baehrens 15^) p. VII * II 2 10. * * VI 25 VII 22 Ep. 24 12 Meno 85 C Phaedo 60 B 64 72 C. . 19. 375 . 9. ed. his tribus uersibus terininauit (Fragm. poet. 11. Metam. 37 * Ir. 41 Socr. Kom. 24... 21 D. 42 A Inst. * II * s 4 2 74 VI 12. A — — — — . ed. 18 * adn crit. 18 A - Inst. frg. Leges 821 A 934 A 956 11 13. — — — — — — — — — — — — ^) — — Conuiuium 202 E Cratylus 398 B Epinomis 986 C s 14 II 14 * Ep. 6. Historic. 9. fragm. 35 5. 21 21 473 D loco * III Mortes uix pendent a Panegyrico. Apolog.. 15. * I 21 13.

VI 1. . Ciirculio I 3. 6-8 7 6 19. I Add. 63.. 11. Catilina 1. 15). repugn. 2. 17. 8. Plutarch. Ep. 11 21. Trinummus II 2. VII 7 VI VI Ir. adn. crit 4 5. 12. 11 26. 32. 19. 402. III 29. * Inst... III 19. 2. 7. VI . . 10—12. X 1. Res puLl. 3. 1. — 14 * 1 8. 1. § 3. 7. 6. 10. 2 Inst. 42B. Inst. ad . additam. Op. Op. ad p. I 16. Propertius V 1. 19. 8. Publilius Sjrus. 18. VII 3. 13. 16. ad I p. 2 1 12. 54. Inst. uit. 16 . Ir. 46 . Ps. 1. 3 * 17. 9. I 15 15) 128 129 Add. — — — additam. 4. Ep. 10. 16. Inst. 12. VI 323C 22 s Ep. 1 s 4 4. 5. 3. 16 Inst. 9. ex declamatione deperdita Sallustius. 3. 3) p. 17. 14—19. Epistul. II Plato. 64. 26. VI Op. * * * Ir. Add. 3. in Capite obuoluto in Fanatico VI V *V7 * * I 25. — uit. De benef. 123 (cf.. 90E ap. 5. I (cf. 1 3 (ne per otium torpescerent. 10. IV 54 Seneca. VI 23 30. III 29. II 6. s. 8. . * III 29. ira I 1. 14 * 1. 1. 263 * Inst. Marii c. Op. 5. 23. V I 12. Mil. Historiae I 18 Maurenbrecher Ep. 7. glor. Institut. 63. * I 21.a u c t r u m. 10. 28 7 (cf. 10 2 VII 15. * III 32. 7. Marii 46 11 Inst. 9 21 17. 37. - 11. 10. 234. * VI 13. * 19. § 5 (cf. 1. 18. 5. De prouid. II Sentent. 14. 4.-Plato.. * Inst. 501 B * I 8. 3. I 1. ss. 3. 3. — — — — — — De 2. 58 s Plutarchus. 19. VIII 5 (cf. 4. 63 (excordem — incogitabilem) 4 . orat. 3. 11. c. 6. De Stoic. lugurtha 3 Inst. Quintilianus. 20. II 12 17 4. 1. 5) 58. Plautus. — — — — IV VII 16. * * 19. III 19. 1 Inst. 2. Inst. 15. 11. II * II — — — — — 1. 49 III 13. — — — — — — Timaeus 28 C 29 E * Ep. 7. . 4. 41. 8. 8. ss. 1. 4. Op. 2 .

15. s. 15. 28. * III * III * * 11 15. 24. 12. 13. philol.. 3. 35. 15 24 ('Exhortationes suas Seneca terminauit') ex isdem libris? (cf. III V 8. Haasii VII 15. Adelphi III 4. 16 17 27. s. 10 2. 20. 26. V 8. 4. 5.? Annaeus) Seneca III 167 (Historiae?)*) frg. 22. 11 s. 20. De inlustribus uiris Terentius. III 11. 14. III 15. — — — 124 125 'Quare bonis uidentia?) uiris VI VI Ep.). I 20. 3. 2. 11. 14. 15. — — — — — — — — * III 12. 8. . — — — 20 21 III 22 23 — — — III 23. * I 38. I Inst. 25.. . 4. 12. * VIII 190 (Cacus— soror sua) in libris spectaculorum I 36. . * Inst. eodem libro ? Op. 24 IV 1. 4. 1). Goetting. M. 4. VI I 20. VI 20. Seruius ad Aen. uol. 1. I 15. s. Sinnius Capito I 23. 525. — — — * III 15. frg. Inst. * • . Moralis philosophiae libri frg.. 1895. 15 * I 5. * III 25. Annal. 1 61. I 26. 7. 13. XIX 420 adn. 4. * Ep. referendos 4 non ad M. 6. 3 esse G. 32. Anz. 8. 20. III 15. 14. 7. Senecae Historias (cf. Wissowa demonstrat. Locos Add. sed ad Liuium I 7. ad p. s. * 1. — — * Inst. Gel. 3. 40 extr. rnirabili sententia * VI 4 p. Tarquitius. — De inmatura morte 27 26 * Inst. 3 huius edit. 20. 119 . Exliortationes eiusclem operis primo*) frg. 15. De uita beata 10. 16. 122 123 23. 17. 99 * adn. * multa mala accidant. 18 Add. 120 121 n n II 14. 13. 5. cum sit prouidentia' (an ex deperdita parte libri De pro* Inst. Supplem. 4. 6) 10. 11. Tacitus. 3 ('in I n d e X — — — Inst. — .. iSTorden. VI * 24.264 Seneca. — — (L. 21. Ir. 1. E. Germania c. s. 22. 15. 35 (suo sibi gladio) III 28. 16 I 7. 14. 9 et 19. 18 19 . V 22. ad p. 25. 3.? c. I * * * * * 16. (cf. 29 (an ex libro ex De remediis fortuitorum?) . 14 * Haase frg.

7. cf. fase. 11. 3. Aiidiiii I 1. 8. III 18. 15. 8. V 23. 46 III 20. 19. 11. 16. 6. 15 s 24. * Ep. 13. * VII 27. Tcrtullianus. 20. 1. 16. 20. 47. D. 25 18 11 7. 1. 14—17. Thallus in historia * Inst. 3 1 VI. s. 1. 19. Acl nationes Acl Scapulam 2 8 5 II 14 (Scipio) V 19. III 20. I 13. II 12. * 5. — — — — — — — — — — Hcautontim. 21. 20. 4 s. I c. 1. s. 112 C. 2. V resurrect. 3 7. 23. V 9. 117 C 118 131 III 20. I 23. 27. — Fuldensis. 7. I 22. 4. 13. Theophilus ad Autolycum — — — — — — — — — — — — p. XXVII. 18. 16. II 12. n II 4. 6. 3. * V 2. — — — I E. 16. 94—96 * III V 2. 15. 2. 4 s. 19. 1 5 s. Lact. 47. 2. * 23. L'. Theophrastus. 9. VII 2. 6 ss. 169.xt. IV 8. 2—6. 1 s. Apologet. Ep. 16 De camis 13 sua . 41 . — — — — — 21 Inst. 7. Scriptores incerti. 6 Inst. ^ 21. 5. s. 1 16-20. De Valerius Maxinius 9 Op. 16. 29. 113 B 15 8. . 19. 23 24 IV c. 7. I 1 II 4. I 10. 2. . 9. I 7. 5. 11. Ep. .a 11 c t r u 111. 6 s. Aduersus Praxeau 5 7 8. . 103 A Inst. 7. Phorinio II 19 * II 8. 1. 3. 5. 16. 14 19. 19. Inst. * Inst. 8. 18 s *Inst. 6. 113 113 114 B I Ir. I 6. . II 12 16 17. 18. 9. — — 5 ss. Phoen. 9. 1. 29. s. 19. D D A C 22. 5. 20 il 7. 3. I 21. IV IV * I 5. 265 Tcrcntius. 18. 2. 2. 22. 59. 11. V IV IV IV additamentum codicis 22. 20. . 132 139 D A sensihus 42 I. III 1.

267) * Inst. Stud. 11. Vergilius. 61 Mort. 4. * II 12. dei p. d. 1. ad p. 19. * I Op. 8. * 13. I 10. frg. 4. * I 10. 16. 16. 70 61 De 73 frg. 1. 6. V 10. — — — — — — Tubero ex libris incertis: Inst. 4. 4. (cf.) 10. ss. Antiquit. 1 4.. s. 19 * II 16. Op. — — — — — — — — — — — — 604 II Op. 18). I 17. 8.) frg. IV 15. V 17. * * 10. 33. * 14. 3. Eumenid. 3. 1891. I 10. ciuit. Kettner. 4. IV 169 215 s Mort. 1 Inst. 4. 27. (cf. 5. 10 Wilmanns) (cf. I . 148. 1. 30 Wihn. II 12. Censorin. 13. . 7. 1. 2 (p. . 1 (p. hum. 8. Maximi 1. 1-4 2 (et Pavis epitomator) 1 II 7. Index 4 Inst.) Augustin. II 7. ad p. 2 * (cf. . s. * * V 10.d. 11. 47 544 s 14. 40 21. Hebdomad. V (cf. 1. I 15. 20 s. s 18. 8. 436 511 (sopor inrigat artus) Op. 5. * 17. Quellenv. s. 3. * * ss 336 VII 27. 8. II 16. 17. VII . 11. 8. IT 9. * II 16. * 5. * 222—224 355—357 368 III s Mort. 11. 6. 7. 33. 359 366 — Inst. 18. * Inst. 16. 233. Brandt. 5. 144. II 7. 29. epitomatores Paris et Nepotianus II 7. Ext. 7 Ext. Rerum diuinarum * I 6. — — — — — — — — 8. * Ir. d. 5. * 21. Varron. Add. XVIII 12. lingua lat. 1. Ir. 17. * s.Lact. 22 Valerii 4. 16. 12. 16 I 10 * Inst. s. 6 Wilm.) etiam Samter. 16) Inst. 16. IV Ext. 14. 19. 9—13. 12. Aeneid. 2 ss. * 12. 21—24. 11. XV uel XVII TJeh. 12. 22. 11 18. 8. — — — — — — Op. 8. 16. * * * 112 V V V 9. * 22. * 7—12. Varron. p. Add. 10. V 11. 16. 10. 17. 19. Roni.. 11. Ep. 5 2 Varro. 1 14. 9. 44.Deop. De gente pop. * Inst. 19.266 Valerius Maxiinus I 7. 5. Quaest. 4 Op. 9 s. * 10. In libris VI Buech. 18. III 17. (cf. p. 12.

1. I 17. 4. * * . 11. 735—740 748—751 793 s * * VII 20. 3. 16. 3. 12. ss VII 22. 10. s 772 I * 19. * I 10. 11. * Inst. * VII Ep. VII 133 s Inst. IV 402 464 s s c t r u m. * Inst. 3. 3. 30. ss. VII 22. X 38 Phoen. 20. * VI 128 266 273 471 VI 24. 9. 17. I 15. 11. . 4. 25. * I 5. * 15. * Ep. 7. * 3. — — — — * I 11. 24. — — — — — — IX 446 Inst. 5. I * 10. 6. frg. Inst. 17. 11. 19. * * VI VI Ir. * Ir. 625—627 663 702 Inst. — — — — — — — — — — Inst. 16. VII 11. 774—777 790 VIII 187 271 3 I 17. 267 * * Ir. 134. Inst.st. 10. * 3. Acneid. 11. * In. * frg. — — — V 5. 3. IV VI 28. V 59 711 s 15. 12. 516—519 528 757 * V V IV 10. Ep. 13. 7. * I 13. 20. 44. 334 660 s * III 29. — XI 81 V 18- . 7. 29. 3. 543 767 VII. 893 136 ss s '. 10. * 9. 12. Mort. 2. Ep. 15. 2. 19. Phoen. 5. 4. s (Acestes) * I 22. 5. Op. 18. II * I 17. 21.au Vergilius. ss. * s 764 Inst. 12. 15. 8. 38. 5. 9. 3. I * — — — — — — — — — — — — — — _ Mort. 16. . 8. 6. 13. I 20. 5. 15. 540 542 s Inst. 719—721 724—727 726 s VII 22. 292 320 * II * — — — V 321—323 324 327 s * I 13. 15 * * Mort.

126 s * Inst. VII * Op. V 2. 27. 134. I I 5. Xenocrates (fragm. 4. 12. 68 Georg. 112 * III * 27. oGl * II * 646 833 V 11. 829 932 946 Bucol. 8. 14. 0. 289 13. * * * Ir. 125. 11. 4. 10. 9. III 10. 11. Mort. 44. II 12. IV 10. 11. * Ir. 5. 21 s * * 11. 19 — . IV 3. — — — Inst. XII 284 003 817 11. 5. Verrius Flaccus Festus ed. Ep. 7. Mueller p. 9. 2. 149—221 155—157 200 Inst. 4. 6. * Phoen. XI 106 * Inst. X 8 13. 244 VII 274 491 s * s IV IV Ep. 18. 12. 8. * Ep. 13. 13. — — — — — — — * II * I 10. III 102. 13. * V V 10. 11. 85. 8. 5. * Inst. * * * Ep. 8. Ep. 135. anctor trium librorum contra Christianos additamenti ijuod in codice Fuldensi TertuUiani Apolog. * Inst. VII * 24. 16.2(38 I n d i c e s Vergilius. 19. 3. 8. 4. Mort. 16. 33. * * 129 V V Ir. 7. 147) . 2.XIV) * Inst. 12. I s s Phoen. I 9. 10. * Inst. * Inst. IV 38-41. =^ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 111 V V 10. Domitius. * 2. 5. 3. 48. 5. 11. 11. Iiist. 1. 13 Zenon Stoicus (ap. 1. 549 * Mort. 42-45. 3. 4. 28—30. 2. c. I 5. Aeneid. 80. Laert. 5. 71 Heinze) Xenophon. 2. IV Seriptores iiicerti. I 20. III * I 325-327 340 538 s 5. 15. — — — — — IV 68 110 123 8 4. I * * 221—224 361 (cf. Memorah. 470 II Inst. 8. 8. 12. Ulpianus cf. 3—11. Diog.

Tnst. 2. 1. cr.i t o r u ui. 3—13.^) Alcuinus. * I 10. II 16. 20. 82. fab. 8. Inst. fragm. IV 28. LXTX CIX Ribbeck^ R. 269 Wissensch. inc. 6 (p. iis Lactantii aut nomen aut uerba ipsa adferuntur. Phoen. 8 5. 2.S91. . 234. II I 12. ad 139. De ciu. VII 10. 1. de triumpho Cupidinis I p. * I)e IJe uera religione 113 uol. III 18. in Ps. 23. inc.) 13 s. 8 Maur Ausonius. 23. 9. 10—12. adn. 14. 24. Ps. 13. 164—167. eccles. ss. 1552 7 Plioen. 59. 25 33 (cf. inc. ss. Epist. * Epist. Contra V haereses p. 9 (Schenkl) VIIT api^end. IV 6. IV Augustinus. 10. II. 5) ' * TII * I 17. d. T insortum est (cf. XIX 4 doctr. 19. * I)e sanctis Eubor. 13 3. — — ') :Mos. — — — IV 18.). in editione non subscripti. 11. tragicus. 110 s 128 109. uol. Inst 10—12. fab. Apollinaris Sidonius. Die Kaiseranredm hei I 1. (cf. 1 XVII 18 XVIII 12 13 21 * IV I 12. Exposit. 6. — 23 I 6. 22 10. 3. 9 p. 1. 8. G15. auctores idonei auctores quidain poeta comicus. dei I 17.). II 61 c. 12 adn.^ . Add. 6. — — cf. 17. 16 II 16. Liigarde. 3. 3. christ. d. (icscllscU.-Augustinus. XXXVI T. XVII. zu Goettingen. (cf. 23. Lact. 15. 5. . cr. . . 9. 11. — 23 s — — — — — — — — III 18. INDEX EXPILATORVM ET TESTIVM. 5. 4. testim. I Add. 118 cap. 16. 79) . Ambrosius.a u c t r u 111 et (! x p i 1 . 19. loci Proponuntur quidam postea inuenti. fragin. 19. ad p. Ahhandl. I I 20. 133 s. III 18. XV. V X 21. inc. testim. 17. 20. s. p. 18. Inst. Brandt. 5. 1 s. 4 s. XVI 9 III 24. 7 ss. 11. locis Quibus scriptorum asteriscus (*) praepositus est. 4.

ad Valerian. XIV 545 ss. s 216 ss. 50. qui Institutiones plane pro fontc quodam Orationis bcndas esse ostendit. Eossignol.. III (ed. 1) ad Hieronymum (Hieron^mi ' epist. Stiidi storici III 100). 6. XXV Inst. 1. * in IV Inst. p. De cursu stellarum c. 4 p.) p. * in epist. ad Galat. frg. 3—10 72 52. I 6. — — — 2—14 s. 1 33. Claudianus. Ps. I 57. IV. 7. * Instit. XXXVI testim. 5. — — — — — — — * Chron. * 1. 5. 7. VI 3.^) 24. coet. Commentar. 6 LVIII testim. 1. 77 94 oratio ad Sanct. Euseb. XVIII praefat 1. XXXV testim. Eucherius. s 300 s. De * inlustr. . XV testim. XVIII 3). XIII. 77. . * in Is. louin. 93. — — X 17. Mort. 42 . 26. Gennadius. — 17. XIX. * XVIII VII 24. XVI. Gregorius Turonensis. 572 (ad c.-Cvprianus. 44. Virgile et Constantin le Grand. 101 Index litt. III c. X XI c. Op. XII. diuin. Adu. 2-12. * in epist. Schultzc. 10. De pascha 27 — — Phoen. Paris. De 246 resurrect. * in epist. Brassic. * Epist. XIV Inst. f. VIII praefat X. 28 testim. ad Eph. 167. 48. c. ad a. * in epist. c. Vit. X). 579 (ad c. ^) Locis quibusdam orationis quae fertur Constantini ad Sanctorum coetum insi^-nem cum Lactantii Institutionibus consensum obseruauerunt Heinichen.. 4. in Zachar. Mort. — — Phoen. Kirchengcsch. 3 33. 7 ss. * De ecclesiasticis dogmatibus c. — — — — — — * in Is.l2 passim: Phoen. I. testini. 83 15 s. inlustr. Damasus. ad Eph. VIII 16. 1. A^I. * c. 11. 1. eccl. Eusebius. 2333 testim. III 30 uir. 33. XVIII. II. III 1). accuratissime uero Mancini 1. 1. illius ha- . * in Eccles. Hieronymus. 7—9. V. IV II praefat II c. 11. ad Galat. 6. 1 * Epist. Constant. passim. alt. VII. 84. . II 8. 1. 1. 1 ss. 7—9. c. * Epist. mort. 18. VII 24.270 Cassiodorus. Gelasius. Abr. . Vict. Ezech. 211 ss. Hist. 4. s Constantini 1— 3 . 6 s. XV. Zeitschr. praefat II c. * De uir. s. c. Mort. 574 (ad c. Eufin. Phocnix 24. 1845 (secundum Augustinum Mancini. 41 Inst. III. I c.

10. I. V I 15. 7. Ir. 24. 9. 13. IX 1 . IX. 8. 23. 16. 27. testim. ss. 2. 8. • 10. 4) Inst. 2 6 (5) 7 8. . ad p. p. inlustr. 2. 7. 13 . Hieron yiiius. 2 III 71. ibid. . 27.e X p i 1 a t r 11 ni cttestiuiii. — — — — — — — 54 55 • 8. 10. — — 63 10. — — — — — — De differentia uerLorum 486 De natura rerum XXIV 1 *XVII 47 Origines II 24. 9. 8. 58 60 61 10. III 3. 18. 17. 3. 10. 1 1 Inst. 1. 412. Op. 125 loannes Sarisberiensis lonas Aurelianensis Isidorus. LXX LXX I Add. testim. II 12. 3. 56 57 10. 82 12. LXXXIV 7 frg. 4. 8. 13. 10. 3. De — * CXI uir. 13. 26. 8. 8. 6. 3. — — — 49 50 53 7. . — — 72 13. 10. 5. * * * * * * * XLVIII 13 XLVIII 19 LVIII 10 XI. 8. 6. 8. Prolegom. Hormisdas. 8. IV 28^ 3 9. 64 65 66 — — — — 14. 16. 8. 12. 6. 10. — — — — LX 10 3 5 (cf. — — — V VI 1. 1. LXXXI. . s. 12. V 4. III. 5. 4. IV. 8. — — * XXIX 94 . 8. 11. 11. 43. 1. * LXXX • VIII. III 3. — — — Epist. 1. De differentia rerum * Epist. 6. * XVH 47 . 271 testini. 16. 1. II I 4. 24. Inst. 16. XIV. testim. 8. 68 70 71 * * 11. 7. adn. II 10. Op. XXX 100 s 17. 2. II 1 p. 4. I XIX. 11.s 18. s. 5.

6. 2 IV 7. III 15. 2. 1. 11. 25. 5. 3. 18. 1. 6. III 24. 1. 7. Ir. XI 1. 20. — — — — — — — VII 2. 3 I s. II 10. — — — VII 19. 1—11.272 Isidorus. 3—13. 8 s. II 10. 19. — — — — — I 12. 1 ss. 11. 16 Inst. 2. 3. 11. — — — — 1. 5. I 6. 6. — — 4. 16. 8. 1. 6. 11. 11. 2. s s 11. 1. 11. 1. — — — 2 8 15. 12. 11. 9. Op. 29 2 IV IV I 25. 6 2-4. 15 11. 8. 11. I 7. 1. 6. 25. 10. I — — — 11. V II s s 6. II 8. II 1. 11. 10. 1. 20 11. — — — — — 6. 1. 5. 24. 35 36 10. 11. VI — — — — IX 2. 4. 39 10. IV 12. . I 6. — — — — — — 4 5 7 10. 3. 6. 4 7 10 12 IV 13. 4 s I 15. 14 19 8 5. 28. 18. 4. 8. 5. 104 IV III 28. 1. 43. 11. 12. 11. 2 s. 4. 2. II 12. 11 Op. 11. II 16. VII 19. frg. 29. 9. s. 133 134 1 Inst. 17. 1. 20. IV 12. IV 7. Ir. Origiiies I n (1 e X VI 17. c. 23. 4. 22 25 Op. 2. 1. 1. 12 Inst. 2. 10 3 9 1 s. 21. 32. 39 I 12. 6. 12. 2. 30 35 I 12. 11. 3. 13. 7 ss. s. II 16. I 11. 42 49 67 s I 14. 9. 1. 7. 7. 5. 2. 4. 15—17. 17. 5 86 93 94 95 68. II 14. VIII 2.

V V 1. 8. 19.. 6. 1. 8 ss. p. 16.e X p i 1 a t r ii ]ii e t t <. 26. 17. p. s t i ii iii. 303. 2 VI ulius Victor. 7. 10. p. . ~ — — 47 51 10. 8 6-15. 1 s. 20. 302. 3. XVII XVIII 3 I 20. 26. 18 . 7. 27. 3. 9. 2 2 12. 1 1 1 10. p. 10—12. s. 13. 79 1 1. XXV p. 4 21 1 II — C. 9. 1. 1 3. 5. Isidorus. 18. 8. 5. Luc ifor Calaritanus. 9. 6 5. 290.. 3 s. Origiiics 1 1 XF 1. 42. p. 300. 14. 9. U. 10. 299. s. 21-26 25—28 11—16 s. 14-18. 1. 13. scholiuin coclicis C Inst. 10. — — — — — — 10. 1 145 17. 7. 12. 6 s. 9 12-15. 2 9. . V V ss 9. 1. . 6. 446. 12. 16 Inst. pro dei filio Hartel V III 29. I 15. 1. 13. 17. 70 86 87 92 97 99 101 ' 1 1 7. 7. 12. 14. Iiist. . III 10. s. 19 VI 23. 2 rlietorica. 27 V 11. . XIII 2 4 1 II Ir. 6 Halm esse 13 s. 1 1 1 112 113 121 13. 1 1 135 143 12. 3. s. 4G 8. 13. 14 7. — — — — — — — — — — 10. 11. 11. — — — — — — — — 2 27 7 I 22. XII 1 II 10. 273 ())). 2. 297. 23. YII I 15. 12. 3. 21. p. p. 26 ss 288. 11. Ars c. 11. 295. 287. 8. I 12 1. 286. 301. 1 1 1 54 61 10. 14 V 18. 8 Inst. . 8. 3. V 9. 234. 21 V 12. 24. T). 28. 36. 4. s. 9. p. 10. 4 7 2 Op. . Moriendum p.

. 21 — — — — 16. II. 1. 2. 298 302 VI 25 20. testim. ad a. CIV adn. 341 ss. cf. 10 testis. s. * Epitoma Dom. 309. c. CCLXXXIX Chron. Mnemosyne uol. edita in libello Fesfschrift des Gymnasiiuns in Heidclhcrg. VI 23. VI 4. p. s. Apotli. 315. infra^). III 3 riUts colendorum deorum. I 6. 2. 343. ad alii loci paenitent. 402—404. ss. 31. Prudentius^j. pass. 12 * Marius Victorinus. 109 Inst. 1. . 83 Inst. Inst. lat. 15. 16 — 19. Kom. 8 penes qnos religio dci resedit. 316. — uinius minus certos. De Y littera (Antliol. 2) In Prudentio esse quaedam siniilia Lactantianis cum iam editores. p. — — V 10. 6. II 105 112 iudicem) ss. p. 25. Fragm. Cathem. c. p. 303. 14. 315. — — 1) VI VI XXII (1894) p. V VI Inst. . 15. 46 ad Naeuii fragmentum 19 (= Lact. 5 Proleg. adlatos nohis alios per litteras indicauit. Roman.^ Iiidex Moriendum csse pro dei filio — p. 21 25. p. — — p. 309. p. Ars grarniii. c. Prosper Aquitanus. VIII 6 sacra 'penes Pinarios resedisse. . Orig. gent. 9). 2. Ex his duo saltem hic commemorandi sunt. I 22. Inst. 3 VII 2. aliquid cognationis interesse significauerat. 306. et Orig. idem praeter locos p. p. (105 speculator. — — — — tua) Ep. 4. s X 61—68 Hamart. inter Lactantium et libellum de Orig. p. 1. 11 I VII 21. frff. VI 12. 21—23 15—17 19—22 11 s VI VII 13 15 4. 3. 1894. 307. 2. 12. e. 4 \U V 19. 48. 314. p. 31. Conimonitor. VII 24. 18. hanc quaestionem accuratius persecuti sumus in disputationc *De Lactantii apud Prudentium uestigiis' inscripta. s. 23. p. 2 17 12 II s. 5 ss. c. Pacianus. . Origo gentis Romanae inscriptus est. 27 colendorum deornm rihis. W. utere sorte Inst. lam Baehrensius. Inst. . 1. maxime Areualus et Buenemannus. Paraenes. I 195-198 Origo gentis Komanae cf. 412 s. 23. VI 5. II 13. V 118 s Phoen. 304. perspexissent. V21. poet. I 43—58 — I 59—64 — I 65—88 VI 1. cf. 1 ss. IV 27. 18. Beckius. 771 s. in libello qui Lactanlii serinonis uestigia inesse ostendit. Iiist. 3 30. II 3 Maximinus. 312.274 Lucifer Calaritanus. in qua praeter locos supra datos etiam alios indicaJ. (nemo inuidet. 3 p. 1. 1. — — 26 ss. s. 12 ss. . 632 Kiese) Orientius.

648 (discludere) Perist. 8G1-3G4 401 (canina facundia) 640. 1. 21). s. ad. Gramm. 21.. II 17. Rufinus Aquileiensis Hieronym. I 23. 20). IIL 23. 16 (Sibyll. Rufinus. 8 I 15. 17. in metra Terent. (ex arce cerebri. geniinas nares) 0]». 3). Addenda ad p. Montfaucon. 1. 22. 5. ad p. ad ]. — V. CIV 5. 18y. n 8. 7. 647 — — — — — — X Inst. 1. 57. XIII 6 c. 17. II. frg. Palaeogr. I 22. 7. V V I 7.. 4 Hermetis. rrudentius. ad p. 9. additamenti § 2 260-264 1100 s — * Inst. 6). 1. 14 s. 14.) excerpsit et latine interpretatus est locos graecos his locis cf. I Symm. 17. ss. 3. 12. 6. ad p. III 122—125 I 20. 15 s. . 6. 6. 75 Abel. 138-151 142 (torpens et VI non exercita uirtus) 1—5. II 4. 1—4. I Prolegom. 1061 — — — — I 21. 26. 275 Iiist.. Institutionum adlatos: I 5 s. 3. III 30) Op. c. 2 Keil Saluianus. p. — — VI 20. Add. Op. 15 (orac. 16 I ss. 8. 5. (causas quibus error . 6. 4. 1 (orac. 1 ss. 19. 3 s. II 1. 8).. I 2 frg. . — — — 13. . Sibyll. 6. p. 9 . V 20 — VIL XXII 100 — XXm 101-105 Sedulius Scotus gr. Add. VI 564. I 3—5.X p i 1 a t r u m c t t e s t i u iii. 26. 12. IG. 8. Add. 14 II 5. s. 1. ad 24. 32. III frg. Add.. Haiuart. VI (apud 20. 7.. 1 ss. VI 1. Add. frg. De gubernatione dei I. II 1. 10. (Orphica (frg. 18. 16. 19. V III 21.). Lat. 25 ss. 18. ss. 312 s. 4-12.) . 7—565. s. 4. 25. 1. p. * Comment. II 1 s. 243 I ss. . s. 25. Apollinis. VII 1. I 7 Rz. 24 16 (Sibyll. 20. 308— oll . 10. (cf. 27. s. 86-88 102 ss I 10.. 6—8. 6. s. s (20 mystica) VI. 18. Inst. 23. I I I 5. VI VI 20. 145—158 656 II s.. 24—26. — — — — — — 122—125. 216 s 11. VHI 377. 10. 11 24 1. 15 (Sibyll. p. Add. frg. 136-141 I 10. 15). Eutin. 54 15.

Phoen. Add. Apolliuis. 12. 19 19. atln. 7 (orac. ad p. 20). 46—48 p. Add. 14). 12. 52. VL 3. 19. 19. ad 13. 28.). ad 13 p. I 7. Carm. siue Add. 2 Victorinus. 99 VI " 17. 15 (Sibyll. 7 (Sibyll. ad p. Add. ad p. 4 Hermetis). 21 (Sibyll. 11. 303 3 s. VI Ez. frg. 4 (Sibyll. Apollinis). 19 (Sibyll. ApoUinis). I 9. 16. 9 (Sibyll. s. ad p. Add. p. 7. s. 16. (Sibyll. (L-M 15. ad s. 7 (Hesiod. (Sibyll. frg. 9. . ad 154. 239). Hermetis).. VIII 292—294). ad 166. 18 (Sibyll. 15. III (Sibyll. 15 (Sibyll. p. III 545. (SibyU. 17 (Sibyll. 11. VIII 264).. 9. Prouerbia 10. frg. — — — — — 4 44 81 VI VI I 23. Ez. Index AdJ. 17. ad p. VIII 273 s. Add. 19. (orac.* De metris et hcxametio. 275—278). 27. 13..v. ad 11. 15. 224. Aen. 167. VIII 652 Ps. Add. 79. 66. VIII 402. 18. 260—262.. 15. 36. et Sibyll. 9. 15. Vincentius Bellouacensis 1 Prolegom. VIII 257). 14. 15. 2. 11 III 15. VI 8). VIII 47 p. (Sibyll. 29 (Sibyll.. 6). 4). IV 6. 16 s.276 (orac. Add. 15. 15). et d. 57. 164. 18. Add.). L 1 s Vcnantius Fortunatus. 5 s. 12). IH 815— 818). 13). 1). 13). 98. V p. 5 s Theodulfus.. VIII 287—290). 1 8. VI 22—24). VHI 312—314). (a-o— /O-ovoc. Add. VII. 24 (Sibyll. Carni.). Add. (Orph. frg. 159. 3 (frg. Vm 17. 6. 4 III (frg. 6 (frg. — — 49 66 .-Seneca. 20 VIII s. 5. 7). 8. IX >. 15 (Sibyll. 13. (Sibyll. 19). 16. ad Add. Hermetis). III 15. Gramm. 25 VI 13—15). 20. 18. 14. 1). 7. 13.. p.. Hermetis).). 147. 18. Add. ad p. 5 (Sibyll. Apollinis. 12. 29. p. (Sibyll. 10. frg. 11 V 11 249). IV 10. 1 s. VIII 272). 16. 17 (Sibyll. Z-/=. 5. 2 (Sibyll. 547—549. 11. ad p. 6 (Sibyll. VIII 205—207). 28. 18 (Sibyll. 15. Vni 329). 19. Add.). (Sibyll. III 9. (Sibyll. 16). 6). 18. Add. III 228 6. I 5 III 775. Kz. 11 (orac. Hermetis. 15. 45. VII 18. *Seruius codicis Floriacensis ad Verg. 6 VIII 305 19. frg. 9 (uerba ex frg. 13 (ex orac. 10 (Sibyll. 158. V 107—110). Op. III 618). 5). II 16 (avlfpiuuov. 18. 18. VIII 299 s.). VHI s. 5. 4 (Sibyll. p. 22). 11 Keil frg. VII 543 Sulpicius Seuerus. 1 (frg. VI Inst. 11 39. ad 1. 20 (Sibyll. 14. ApoUinis 3 (Sibyll. 8 (Sibyll. 12. Poeniand. 21. Add. p. III p. De moribus 3 Inst. Hermetis et Sibyll. VIII 18. VI 209. VIII 326-328). frg. 13 VII 123). 122 cf. frg. Lat. Chronica I 15. 4. ad 47 243. (frg. 9 (Sibyll.

ss. 15 s. III c. XII c. I p. I tract. 12. sed etiain in notis multos Lactantii locos pro])osuerunt: quibus nos alios addidimus. II § 6 ]'. I p. p. Rhen. 16. 340 841 B (liuidus ille criII 12. XII II 340 A (tunc ad imaII 10. I tract. XII lib. 15. VI 16. aduerterant iani Weyinan. 2sl A (duas Inst. II p. hac editione a ^Mignio Patrol. . . tract. 840 A contemplatione II 2. tract. 2 16. . 15. B (ideo— patiens) .) — — — lib. — — — — — — lib. 282 282 (suam quia . I p. lib. V 22. . 1 ss. XII XII II p. .c X ]) i 1 .) . 4. sui) II ginem . 1.) VI 12. III p. IV p. 315 p.. torno XI (Paris.i t r u m et t o s t i u iii. 343 A (in armis . XII c. III p. III c V IV c. manent). 340 A 340 (eique— spiritus 12. I tract. 288 A VI . 18. VI 341 B (ex— repugnantibus) p. I tract. III c. I tract. I lib. III c. III c. I tract.) 17 s. 640. 1. inposuit) lib. B (qui enim stultus est) V 25 s. utramque c. 9. — V 1. indicauit Car. 4. 17. 24 lib.'•umpsisse non solum uniuerse ostenderunt (Dissert. 12. III c. 3). lib. 21. s. . IV p. I tract. omnia a = = Balleriniis habet. IV p. 15. lib. — — — — perdiderunt I \k V IG. 11 ]). IV II 10. A (ut (cui ab humo— II 10. (a quouis— iniusta) (quam (non enim rem) V . Giuliarus editor Zenonis (Veronae 1883) quae adfert ex Lactantio. ^) lib. I tract. 1845) repetita in locis qui Hupra adferuntur significandis usi sumus. lib. I tract. 285 A (iustitiam— fontem uirtutum) lib. — — — ^) lib. 1 p. 284 p. tract. XII c.stitiani dei cuni A' stultam putant) lib. XII c. 1() (nomina lib. II p. 285 B (haec captiuorum . 84.. III — — — I tract. I 17. . I tract. .nensis. — artificem) — lib. 58 D). AnimBallerinii fratres Zenonis editores (Veronae 1789). A (utitur— condi- cione mortali — admitteret) c.) . lib. III c. c. 10. . (cf. 285 C (hanc. . legitimum torum) lib. iniustain). 3. 17. 48. Zenonem Veronensem inter exj)ilatores Lactantii esse cuni nos fu- gisset. I tract. IV p. qui uanam) IV c. c. Mus. 18 . XLVII (1892) p. minator. I . Ir. VII 27. II p.Itract. 7. VI IV c. I cap. . 3. 9 ss. cap. 1 36 A Migne. III 281 A (de futuio niiiil \' opinantes) lib. 16. 4. I tract. 1. V i? 16. iustitias. 277 Zeiio VeiM. 297 A (euagandi extra c. 17. I tract. 39. 3. III c. § 2 p. I tract. 281 A A A (iu. Ballerinii Zenonem nounuUa ex Lactantio . 5. lib. I tract.

1 ss. . * p. B (philosophi A (poetae . 163—169. 6. I tract. lib. quae est ergo ista c. VI 371 25. 110 Addenda ad p. . II 4. I Proleg. 586.) . II tract. 30-33. sed ipsa orbita) Scriptores iiicerti. 489 II tract. 3 s. . I tract. 169. 364 C (nunc . I Addenda adp. . A (praesertim cum. II p. . I tract. * p. 169. (uagi atque . c. 164—167. dementia? II 4. I p. Phoen. 26 S. 580. Phoen. . 12 7. IV 13.. 16—19.) 12 4. adn. — — — * p. — uol. . 96. . 6-25 I huius edit. II tract. 2. VII 1. I tract. XV V . I 7 ss. . p. spiritus . c. 20 § 16) § 7) . 72 Praefatio in Oracula Sibyllina II 1 frg. 10. 2—4. 577. Cento codicis Sangallensis 870 u. 12 ss. 373 B ss. * p. 23. 9. II 11. 581. . p. 4. 408 A (sed sicut est . 137. VII c. 3. . Inst. A (ipse est 507 A (una eademque. c. Lat. II p.. immundi plangit) lib. (colunt . XVI c. I tract. 26 29 s 580. 57 ss Phoen. 2. — — — lib. 8.278 Index expilatorum lib. . 593. II p. 14 s. 374 381 A A s pellique ss.. . . nec ipsa. 6. I p. XII .) VI c. V Keil * p. praesentia lib. 83. II 14.) . I tract. VI 3. * p. lib. 159.. .. III p. 583. 23 127. 6. . 4. XVI p. VIII. Lamberti uita Obitus Baebiani IX s. 578. lib. . p. uero spiritus bona .) . . lib. sacrificii . ~ — — XVI XVI XVI XVI c.. XL LI p. sacrificium corporale lib. 4 s. 124 * s. 1. VII 343 C Zeno Veronensis. 23 24.. . . II 8. 55 Grammaticus de dubiis nominibus. (cf. — — — — lib I tract. Gramm.. 14 — — * p.) enim . p. p. 9. . VII 7.) . .) VI 343 C (praeponantur 3. . et testiu m. 71—73 75—77 (cf. Inst. 390 A (sunt enim multi — . 9. 372 373 c. 11 V 21. 4 s. — — lib. II tract. — — — * p. I 6. I tract. 32 16. Phoen. 50. . lib. 4 * p. quod mouetur) Inst. c. s. XII c.). p. VII II p. 581. XV 363 B . Theosophia c. 5 s. 18. p. . 1. (at I tvact. se 15. 8. lib.

107. 157. pallio qui sunt uirtutis 109. 3 philosophiam iugulauit I 596. 11. lex 10. 19. 22. 23—109. 20. 788. I 65. motus). Academicus uetat nos retrahit I ac 3. 21. 8. 16 ss. naiiit I 147. uinci I 371. 17. inHis uncis ] spuria quaedam. I 11. 6. phi- opposita I 14. 157.) 6. 4. num deo ss. 9. ratio I 266. 1 10—546. eos cohibere I 566. 7. sint II 72. quidquid adficitur. 498. I 92. disciplina ex desperatione I 266. 7—739. iniusta ab 1. Acestae (genet) I adulterium I 36. inbecillum est II Academicus Cicero I (133. 155. Adonius 10. 73. a deo sunt II 116. omnem 15. 218. animus (animi 20. 8. 21. sedes II 49. cluduntur qiiaedam quae sunt in locis aliorum a scriptore adlatis. II 96. Litteris Ph post numerum II editionis. 12. iis 133. ss. 27. 20 adfectus 543. superare I I 743. scientiam sustulerunt I 188. 4. ^) Numeri romani fl. 8. 748. 1. 8. II) sunt partinm huius narum et uersuum. 22. Academiae conditor Arcesilas 13. 553. 10. adfectibus ori- cuiquam credere et 7. maAcademia 8—554. 744. 13. Stoicos quaerunt. iis eorum posita losophiam euertunt quibus ad omnia respondere propositum est I 606.11. 8. Adam I ') Ahel I G95. contra sedatio I 567. 73. 15. Aeacus I 653. tamqiiam senectus philosophiae I 188. multi ss. 158. 19. Cf. iis 182. I animi uel adfectus 157. 9. 14. II 116. peruersus ss. 185. patientia omnia faciunt incerta I 19. INDEX NOMINVM ET RERVM. 13. II 19 eorum conditi in utrumne philosophia sit necne I 220. nostra adfectibus fragilitas II mos I institutum Academicorum succumbit 107. 10 — 12. 568. II cur 11. 24. . II 13. 4 ss. in ea igno- adfectus ciui uitiorum sunt II 109. Achilles I 93. ss. untur 1498. 7 ss. currui similes I motus 21. eius sententia II 51. arabici pagi- positis littera liber De mortibus persecutorutn significatur. 4. qui in deo sint II 108. Carneades 444. II multa pestifera sint 101. 552. — 18. I 9. adfectus 535. Acestes 92. 701. praeterea | M — Phoenix carmen. 13. 700. 190. 7. 17. Academici sunt qui uolunt ostendere sensus falsos esse II 31. eorum usus iuncto 13. 6 7. 10. 9. 19. 7—10. 192.

(^mhno) aht apud eos menses pro I animam linis annis liabiti 160. 3. 2. 169. 26. Diana Asclepium I 66. portentificas animalium 162.] 20. 11. 14. 470. de eo Tar- coeperunt et I 161. apud 317. I 69. 631. 73. 7. aeris ratio in spiritu est I 156. I 681. sanauit I 33. Aegyptum Hebraei 302. 12. Aesculapii superstitionuiii luet poenas 632. 19.] 60. 71. 4. 8. Alcibiades I 244. caelestia adorare liberet) M 211. 214. Coos lucus I 387. 4J. — Alcimena I 31. fulminatus I 2. I Epidauro 20. 3. 7. 13. Eomam 17. 15. 1. 680. 13. 632. [Aegyptus I uituperatur I 69. cursus I quitius I 33. 19. 4. aestas meridianae plagae est 1 143. 2. [Albuuea Sibylla 16 I 22. Isis Aegyptia coluit I 81.] 10. 15 ss. 12. 92. 7. qui Aegy- Maximianum Galerium morbo II ptuni occupanerant. profugit 1. 708. 682. 78. 8. 1.] Aesculapio gallum Socra- 146. 6. 17. eius apud fanum As- Aegyptus 151. 18. Agesilaus cognomenPlutonis 41. 71. 1. I 126. lo clepio I (ut 248. 16. I 93. in ct Phoenix II Ph [quintus 7. 12. 729. spoliatus 1 110.J I 446. 22. accitus spadones Aegyptii I 502.] alae H 19. I 317. 681. Aesculapius 17. 8. ritus I 277. 19. 3. 7. a Dionysio Aegyptus 12. 303. 4.J I 429. in terra Aegypti 365. cur deus Asclepii I 120. 7. significent Africanus 25. 19.] Aegypto Maximinus M Africanus inter deos I 31. effectus notauerunt 33. 16. (Hermes Trismegistus) apud Aegyptios I II [19. 5. 24. Mercurius Aesculapius non sine fiagitio Apolnatus I 33. orum monstruosa simulacra 3. pius 13.] filius Apollinis 625. 97. II Ciceronem Herculei^ quasi 5. 17. 24. Aencas I 57. I [Sextus Aelius I 508. 17. 4. eum 33. 14. 15. 17. 16.280 iiuire 1 11 d e X Aegaeum 633. Aegyptum I • tes uouerat I 247. Tullius siderum 162. I 127. 8. ss. 2. Mercurius uenit I 40. 8. 17. 2. stitiones I 247. fl 447. Asclepius oratur 684. Aegyptii bestias colunt 16. Aegy}itii regimen terraium liaLuerunt I aeris receptacuhim II 39.] Agathocles rex Siculorum Aemilius Paulus Pauhis. 18. 20. 13. I 34. 445. [Aeohcum genus sermonis Aeolus II Ph 140. 5. non fuit [Aglaostlienes I 48. I 16. 9. I 47. aequahihtas aequitas I ['AtSr^c I 79. 18. super- curando Hippolyto aduocauit 20. 12. 17. 20. Alexander Macedo 21. 682. Agamemnon cf. homo 70. eoruni in que I I Aegypto Aegypto quid ex 1 exitus- Africa prouincia II M 182. 3. 16. 1. 14. 446. 18. I 15. 10. 16. ab eo . figuras cohierunt I in I aether I 48. fuit I [56. clades I 383. 14. 9. I 83. 19—431.] de Aegypto exierunt res I 714. transierunt [Aethiopum negotiatio Aetna Scipio 68. 679. 8. 683. 237. medicina 678. [3. 2. AegyptiI factus I 67. 6. 9. 59. 2. 11. 1. 18. 20. Isidem 56. rex I 302. 14. 631. Aenean (-am Aiax I liPV) I 65. I 93. 21. 10. 682. apud Ennium I 631. 8. 1 81. 10.

695. 11. 9. 7 s.] Amaltheae nymphae capella I metuunt. . ab eis diuersus I angelis spiritu uiuit I 212. dei ministri et nuntii 4. 254. androgynus cf. 5. 7 — 57. 695. Amalthea Melissei filia [I 91. 9. 6. 3. 760. spiramus quidetn notum 2. 2. 15. habet 155. cf. i? Alexicacus Hercules aluus II 42. 13. (cf. 20. ancilia I 87. |I 13U. ut (•uni onmi exercitu suo 14 ss. 1. satellites et ministri diaboli 19. 20. sit 7. 11. 6. I aetato adn. anima uiui9. 11. 14. 25. 272. 16. 17. mum deum Anchises I 16. corpore liberata in solo rum 296. 5. materia eius in calore est 156. 22. quia castigari ab co pos650. 292. 296. angelus dei adsistit Licinio quiescenti 650. 12. 711. 679. 200. 13. [de duobus generibus angelorum I 130.] miscunt 11 130. [Amalthea Si- bylla I 21.n () 111 i 11 u m c t r c r ii iii. 4. 16. princeps angelo- 650. 690. niuem I 254. 11. Anacharsis Scytha I 259.J.) I non jjatiuntur I cr. 15. 15. 27. 710. 8 ss. 168. I et animus idenme II 286. Theombrotus in I 238^ mulierum raen congressibus inquinati I 163. 16. 712. 3. faHC. 1. — Hermaphroditus. Ambraciotes 12.] II 55. 10. anima unde nomen habeat eius natura I 155. 16. 410. angeli principio ad tutehmi gmeris humani a deo in Aniazon I 32. 2. spiritus. 3. 13. 22. 168. Anaximenes aethera esse dicit sum- angelorum homines in similitudinem angelorum transformati I 604. spiritus est I 297.] Amphitryo in terram ceciderunt I 163. 1. 2. 1. 48. 26. gelis I 645. deum (dei) Amalech I 347. comitantibus anuirtus nigram esse dixit 6. 21. 14. I 645. 2. — an- eius sententiae 55. uariae de ea et sede II deum geli: oraret II M 226. 24. 479. 5. 5. 13.J simulacra gymnasiis I angelorum et substantiam perdiderunt I 695. 201. cr. 695. I [Ancyra I 22. 598. primo homini deus ani19 XXVIf. deus innumerabiles angelos spiritus 1 eius sedes in puhiione 11 39. 12. monens. 146. eius nomen ne I mus I I 156. nominant I 130. 7. 5 adn. bi sunt omnia solis I 266. 18. I 127.11. 13. 5 adn. 12. I 409. creauit.) talibus genuit I 597. 281 uocabulum I Milesiorum ciuitas Alexandri 327. I filius dei 18. esse I 199. 4. 293. 20. 210.] 65. de deo I 16. 22. 15. ex his daemones procreati I 163. 666. eorum officium sunt I I 168. 9. 1. inter angelos se deos dici 10. [Graeci a-^yiXooq I [57. 3. inniortales I 19. ignis est I 157. 6. 16. § 7J. respondit caeli ac uidendi causa se daemones I 695. G.] [amnis Anienis ripae 22. spiritibus inmor- 57. 17. terram missi I 162. quos eos dicimus suis anima 12. capta. ad nutum potestatis ministri tantae contre- 85. 328. 1. 18. 4. 7. 12. [58. (156. I 163. 16. spiritus dei sunt I 168. 8 ss. Lact. 690. 17. ob peccata I 35. 18. 10. Anaxagorasproniintiat circumfusa esse tenebris 699. ss. 16 II 106. § natum 8. condeninati no- [Aniorum 74. cr. 13. II 57.J angeli 1. facti 9. 5 adn. 2. 12. 10. 5. 3.

ss. I 147. bestiae. ad terram. 1 ss. 3. homo ipse est uerus II 6. 6 II 19. sed a deo 11 CO. animalia quaedam de animo sentimus et sapimus II 57. 20. 5 cr. 157. 4 ss. 106. 13. 24.10 ss. 157. sopitur II 57. 3. 5-755. oritur 6. terra nasci uidentur I 136. cf. est I 595. 11. 18. 18. 1. 240. in his ap- 155. 16. 23 I 150. sapi- ipsum non uidet aut qualis aut ubi sit II 53. 3. II 25. 121. cilliora quomodo 18. 1. 1 spectant I 97. 24. 2. (cf. [602. 17. § 8. cibus — I animae materia 157. 21 ss. 4 ss. 2 adn.] 175. deus animam nobis in- in sui generis specie fudit I 155. 5. fortiora II aninialium usus mortalitate animae I 212. 13 ss. 14. mortuorum animas animus unde nomen acceperit II 13. 600. 5. 105. 15. 2. corpus insinuetur animalia conloqui inter se uidentur I 202. 3. 458. II hominem animalia deus sim.?) entia I 216. mi- animalia). 754. 26. inbe- animaeque seductio 2 adn. 13. 7. necromantia. anima 7 et corpus I 601. 18. caelo est I 156. 7 ss. 2 ss. uarii earum usus I 348. § 12.. 612. amoris et 56. (animae. 11.) intersecta II 43. animantes. 14. 14.282 • 1 n d e X mam inspirauit I 155. 1. aliis in humum 211. 9. 106. 755. 7. 12. corporis astutia I 457. 627. 6. 19. 9 ss.] de in13 ss. procreare deus constituit I 147. quando et apud quos eorum inceperit I 162. 20—627. 18. corporibus inligatae I 38. 9 ss. 17 ss. 13. 11. 6. 1 anima ex deo est 1. 7. 602. — 23. 24. 19. se tueantur II 18. animantes excepto homine pronis corporibus in talem tamen poenae aeternae sentientem esse nione I 649. innumerabiles aninias concipiunt uidentiae 309. opi- 22. 13. 236. animalium corpora cf. circa tumulos oberrare nulgus pu100. 11 cultus (cf. tat I animas carminibus 6. 10. 5. cr. 599. aniid est mus 146. 1. 20 20 ss. animam de 707. morte in mutis animalibus calliditas et mors 650. 243. 5. 23. I 102. ratio in animo I 481. 3 88. 3. uiscera aniniani in rationis signa in iis I 202. animarum aeterna supplicia animara inmorde alia ss. et structura ss. anima animalia quaedam uento I et aura utrumne ex patre an ex matre an ex utroque generetur II 59. 608. 2. caelum in ss. ss. 16. 78. ab inferis ciere I 388. mirabilis pro- in animalibus creandis formandisque ratio II 22. corpore continent II 50. II paret aliqua I 202. in animo uirtutes continentur II 118. 5. 10 5. animalia a deo procreata in animo solo homo I 472. 173. 26. I 156. 3. I 157. unum quodque animal pulcherrimum cetera praeter depressit 26. 21. ridendi ratio 7. non sua sponte de terra orta 4. II 118. 2. II 38. 22. 17 ss. quando 56. 627. caeli 55. I 157. ss. II 27. 16 157. dei I 157. animi celeritas II . animae non a parentibus dantur. 4 20. [I 157. 484. I 161. 25. 1 creatae a deo. 22. quae sunt animi se et iustitia 3. 598. de 175. 6. — animae pecudum I nec subici oculis nec conprehendi queunt II 18. eorum forma ss. 152. 732 18 ss. 10. ut uentri seruirent uel 11. 4. 17. ss. 597. grare docentium I 236. II 17 ss. oritur e caelo I 187.

gmentum Anio tus 209. anima gione 10. 15. 101. iii 6. 11. laudantur: 28. uno (de summae totius sen- omnia quae ad motus animi ani- maeque est pertinent. 638. 573. 15. Aesculapii I 33. I 56. 4. II 157. Apollo et Laomedon 3. 176. 9. credunt quidam Ncroncm Anticliristi aduentum praecessurum II M 175. 5. 15. 319. potuisset esse uerus dei cultor. et animus idemne sit II 5c{. 546. Antirliristus I 645. 20. 8. 18 Antisthenis de diis ss. 17. I 43. 8 ss. 8. formosum puerum I et 110. eius adulteria et stupra I 423. 1. 640. 17. 11. II 79. uenenatae 679. daemon est et esse se fatetur 19* . 8. descriptor et insectator I 428. cf. popularibus et artifice animi morbi I 584. cf. conuiciis in9. 4 I 625. 13. 682. 4. est I 259. redemptorem Platonis sectatus tentiae 26. 27. cur homo 12. animus nuncu})atur mens. 16 ss. consulitur a Diocletiano II 5. 11. uitiorum publicorum 5. 758. 1. 320. 633 § 14 — 16) Roinanae 7. 16. 9. 5. M. 710. latus sit I 98. in Phjsico uno deo naturali) II 97. — animi dimicatio I 207. Antonius homo sceleratus 15. 1—759. I 34. I 25. ad I p. 110. acerrimus Stoicus I 18. a Graecis appel692. 682. 0. 4. 3. de Christo 1. 26. acutissimus I 134. 7. 16—574. 23. 679. I eius sen9. uiolauit 4. 321. 10. 18. 14- anima somno inrequietus 11 110. 23. 474. 10. uerae gionis ignarus. 6. 12. 15. 577. ex Eomanis apes I 202. eius magister reli- Apis I 303. liomo acuI 1 127. non inscite Secf. I 9 ss. responsa I annus: quatt^ior eius tempora I 755. 679. 10. animi bona et mala 601. 2 558. I 22. 1. antipodes I 254. 17. 28. 677. supra lioniinem II 50. 19. 7. 13. M 211. 11. 1. Delos Apollinem coluit eius 1. Delphis 10. 5. 9. oracula I 25. Anthropiani 'i/vO-ooiTroc: I 396. 6. 17. 682. 13. 11 5. 60. 7.II (» 111 i 11 u 111 e t Y e r u iii. 18. 134. 5. 283 50. adfectus. Stoicos secutus consulem 218. Apollo Milesius de eius Anniceris Platonem redemit I 259. cj^nsul I 60. animi motus in deo est II 109. homo pater fla3. idem de ludaeorum 129. 330. ?>. si quis illi monstrasset fuit I 29. ss. 8. sensus ille qui meiis uel 5. 1. detulit 57. ut deus Caesar fieret eius praefectus Turullius Annaeus Seneca I 1. 11. 12. 2. Antonii Cretici imperium mari- tentia I 16. timum effecit. errat de phi- Colophonem migrauit I 25. 443. 16. G. 24. I loui diuinos 10. 62. 15 inon sine gitio). 9. oratur (ut Maxi- urhis tempora distrihuit in aetates mianum Galerium morbo II liberet) 633. M 186. 20. reliI 9. losophia I 220. Ciceronis in potentissimum orationes I 28. occidit 34. omnium Stoicorum 3. s. liquido peruidere 3. ss. 13. I 18. 5. 18. II 57. neca (pater? an Florus? adn. 208. 7. Lactantii de motibus animi fra- M. 143. Apollo praeter ceteros diuinus maxi- Sotion I 574. 21. I 574. 1 meque honores fatidicus 18. 34. soniiio sopitur II 58. 14. 11. non iudicat apud inferos I 653.

702. dentia ter- II 94. Orpheus I 13. 17. I 117. 116. anima 7. 4. 3. mentis ha- obtrectauit I 188. Apol- 223. 729. 4. uohiptati subiugauit I Laidis amator I 223. Apollodorus Erythraeus ir 124. nasci homines disseruit I 608. I inter Argonautas Hercules 9. I apparitores 168. Claudius. 1. Artorius Augusti medicus I 128.J 284 I 27. 682. genus philosophiae intro- 17. 187. 21. praeesse te2. ApoUo linis Delphici 11. 10. 21. Aristotelen I 444. I 20. fanum 1 387. 11 manus I 186. 12. 16 ss. 13. adtirmauit definitio sibi posse I 188. 11. 17. 80. 16. 10. ante Apol- summo bono 224. 504. 10. 11. ApoUonius Tyaneus 1. 2. (coni. de 2. 24. 10. Ar- Aristoxenus de 54. 13. 14. 145. [I 702. 14. Ariston ad uirtutem capessendam 3. 2 I ss. Aristo Chius) II Appius cf. 10. 189. de se ac deo fatebitur ex in nemore Aricino I I 88. Aristophanes Byzantius I 406.] 17 ss. Ariadna in 8—12. 198. liberum datum I 5 ss. 408. Tiberim Aristarchus I 406. unam mentem mundo statur I 17. Arcbytas Tarentinus II 115. morari I 407. linem homines in terra I 283. 18. 5. I 191. 3. 241. 113. mente Armenia II nihil 5. 18. 410. suis Peripate- duxit 12. persona Apollinis deiecti I I Ariopagitae 407. 21 II I philosophiam nihil sciri I 185. sexagenarii 688. 25. arti-mli II 37. Aristoteles auditor Platonis I 679. 193. 710. I n d e X 6 acliiiratus de uate suo [Argus I 19. 10. 6. 4. 15. de iustitia I 452. asystatum I 188. 11. 17. 8. Asclepiades noster de prouidentia in 681. 150. de sunmio 703. nomen philosophi 16. 1. Apulei solent et multa mira me8. I 388. de similitudine in corporibus filiorum II 44. 20 ss. 708. repugnantia 1. 15. Arcesilae buit II 54. de mundo 10. 1. M 5. aquae uis et significatio I 144. 22. I II 97. 20 II de conceptu 44. 410. Arcesilas Academiae conditor constituit nouam non philosophandi bono ss. 679. 21. 186. excedet I 387. 183. 55. 7. de cesilas ignorantiae magister Zenoni 11. Aristides 119. [Aristotelis 5. 9. 24. Ph 145. 11. armi II 25. 15. 6. summi dei disserens eo libro . 7. 4. 407. I 710. 701. 1. 12—14. 191. arbitrium 129. 8. perdidit I 267. 1. 9. 272. 6. 6. 4. 9. hominem 608. I 4. apud I Ciceronem 627. respondebit ab inferis et 8. 22. 14. 409. 12. 20. 4. 407. 7. Archimedcs Siculus 117. 9. irae dicit 8. 710. (rectoris prouinciae) Aristonicus 124. ticis cum 19. 8. Arabs opulentus II rae Arabum Ph 140. 10. 23. 16. Apollo Smintliius 1 27. 21. et ss. 5. ara dei uere in Arahia maxima I 577. homini humano genere 582. 6. II Pythius de Socrate aliquis I 407. 22. 91. 33. 16. Aristippus Cyrenaicae sectae conditor I Apollinis uates I 387. et Aristophanes poeta II 156. 20. de proui- Cham II I 161.] I 35. 21.

27 ss. 24. 6. 12. I 607. 11. 9. septem stellae quae non occidunt et septem sidera quae uocanuel Atlas 47. quod 9. habet aliquam 12. eius 125. imperium orbis in Asiam reuertetur I 632. 285 coluiit I quein scripsit ad me I 595. Atheli- Asiam obtinebunt alius I 635. 13. II 17 ss. 8. 11. 9. 5 ss. 5. inpo- de astrorum cursu non uoluna deo constituto I 116. situm sit II 85. I ad eani duo libri Lactantii Athenis Cimoii 210. caedis crimine existet qui tribus deletis berauerunt I 34. 13. quando inceperit Aegypto notati a.J lex 579. Leaenr. 86. II 9. tur errantia I 629. rex Belus 690. Atinius I 128. astrorum cultus I 592. Athenis I 509. nomina eorum: 23. sophia I 258. 6. 7. 5-233. 11. sapientes aut stulti nascuntur qui- ac solida corpora II corpus- dam II I sideribus adsignant II 61. 19. 706. 7. 8. 4. 12. Asclepius cf. 16. ss. sed et de atomi II 22. 13. 16. 693. 11. 1. 3. 696. 9. 80. 21. 8. Inp- in duas aures diuisus 34. cula I 232. 1. I 232. Aesculapius. 10. stellae uel inerrantes 750. 20. 13. II et 17. 161. 9. 23. 169. 14. l. 90. 592. 10 — 90. 24. item. 12. 4. 8. sus siderum et effectus primum ss. IT e t r e r u ni. 89. unde nomen 9. Socrates 247. 18. principia II I 116. semina principalia seniina ignis II 750. 12. I 92. ab Carne10. 1. 21. 19. 91. Plato I natus 15. 86. 25. 15. quomodo obstruatur II 41. Athenis [alia Asclepius auditor Hermetis gisti I 166. 188. 20. 23. II 1. cum philo- 10. 11. iis cursus siderum solis lunae I 255. tres reges qui I 243. sidera 4. 4. Trisme- nati fuerunt I 244.strologia I 161. neque deos esse 693. daemonum inuentum I Atticus Ciceronis amicus I 60. 17. minuta I 161. 15. 1. qui 15. 84. 21. 87. 8 ss. 89. 11. insecabilia semina II necessaria. I 244. 83. 121. Ti. 22. 88. 84. 10. II 100. tario. continent diuidua II 86. 11. 1. 16. colunt I 93. Nauii auguris miracuhim II I asystatum philosopliiae genus 25. exemplum I 189. Ph I 140. 19. 18. Attii 167. . 84. corpuscula in- astra efficientiam rerum 61. Assj^-ius II lacrum posuerunt 72. 7. 90. Pro- tagoram expulerunt ades et libros eius iis exusserunt I 82.e siinuI Asiam possidebit I 757. 13. usuque eius 16. atomi 706. 1. 511. societatein I 88. 4. 12. 22. 24 quaedam 83. 1. 22.u 111 i n mn 25. 11. 90. 11. Codrus 244. uagae I 117. 232. 14. 4. I 169. 3. [Assyriorum Romam missus I 444.] 24. eifectu 9. Assvrii eum omnes Athenienses I 68. neque 24. 74. II 3. 9. insecabilia 9. I 12. 12. Atheniensis Plato nienses Martein Asiae amoenitas I 25. 12. Ataburus louis hospes piter Atabnrius I 92. 12 — 118. animalia I 118. 19. 27. 5. Atlienae Mineruain I 56. 1. 9. primordia I 232. auditus quomodo fiat 28. astra: stellae athletica uirtus a Piomanis contempta utrumne adhaereant caelo an per aerem ferantur I 181. 5. 3. curin semina minuta 750. semina 15.

militibus 127. 4. 181. Aurelianus tat: ecclesiam persequi cogifalsa boni origine et natura cr. uerbor. — bonum I sine 16. 14. 19. 5. 24. Hieremias. II 7. 4—12. 12. Seuerus. 3. Maximiano Galerio). 3. cf. 3. aliquid humanae in- autumnus occidentis Babylon I 23. earum in 11. publica maiores. 14. [eius stantinus. 169. 12—18. 15 malo esse non potest 537. cf. 16. erit: cf. uesicae usum non habent 12. 4. 9.). I 454.Licinius. 14. 128. 35. 21. aues bis ruin 7. Augustorum 90. 3. 3—563. leriusj. frater ]\Iaxiniianus Herculius Bithynia I 403. 14. 2. 689. 304. 21. ibid. ut duo bestiarum naturalia munimenta 16. baptismus id est fusio I 329. 16. 15. 25. earum uo19. Maxentius Maxiniinus filii Boeotiae in monte (Cithaerone) et Constantinus ap})ellantur (a ibid. II M I Diocletiani ibid. 16. 1. 10. 11 42. 17. 18. 12. 14. eius sacra I 81. est I 143. sedes II 25. ani) — duo (Diocletisint in re re- 24 ss.— 286 1 11 cl e X Auentinus nionti nonieii deditI47. 17 [de 9 ss. 17. 690. cf. 23. capta I ab eius I Baruch Bellona cf. 17. aedes I 245. ibid. II 44. Augusti 214.] dispositio. Con- 15. 13. sit bonuni ab amicis interemptus II 179. earum cantus quomodo Aurora II Ph 137.] [Babylonii I 93. 15. Auses I 347. purifici auguria per daemones effecta I 125. 26. maluin et 498. 5. I 130.Belus Assyriorum rex Maximianus (Herculius). 29. Baebio consule I 88. 225. 13. qui adiumento II M 17—8. Balbus apud Ciceronem I 122. 192. 192. cultus et aetas I 93. eius 210. educandis fetibus labores II Autronius Maximus I 128. earuni potus quomodo fiat II 35. 18. Indic. lingua efficiatur II 35.j I quid ss. a Bruto eius barbae ratio II 27. Valeria. uirtutis ac fidei I Caesar Augustus castra somnio seruatus 128. Bona Dea pater. 435. 19. in- 690. sint item minores. ss. 3. aures unde bonum nomen habeant et nialum homini proposunialum. I 253. (cf. Maximianus (Ga. I 468. 34. et § 3 ss.] 687. Maximinus. auguratio (auguratus) daemonum bylonius I 285. duae 740. priini 5.] rex Ba7. 694. I 600. 17. cur 13. . 696. 5. tellegentiae habere uidentur II 11. in ea- sint II 28. — ct Augustus aetate DioConstantini: cf. earum foriiia usus II 28. 18. 17. nascuntur II 12. 192. 21. rationalem uim iis deus non dedit II 7. 5 Caenofrurio suspicione ]\[ adn. uentum augures a I 167. Numa creati I 88. 20 cur deus 14-21. roris per- 18. I 690. ibid. 196. 4. cletiani TuruUius interfectus non belligerare iustum I 432. 12 uolucres. caeleste lauacrum lauacrum Augusta cf. 1. 741. 5. H 29. qui runi summam teneant. [Auhicia oppidum I 48. Augustus atque frater 5. I [89. 3 ss. 19. fotibus oculi finguntur luptates I 562.

2 bona animi cor- poris fortunae I 195. 2. non est uirtus philosophorum naturale quod . 23 ss. 14. 400. boni ac accitus docebat scri- niali scientia: cf. 479. 21. summis necessitatibus II 4. Ascle- 702. bello Brutiano I II 51. I 65. de uitae suae II 64. 3. II 4. 1. 1. VII bonorum ac nialorum sacramentum diuiiiae religionis contiuet sola I (419. monita ad 15. 128. 5 ss. forum non at- boues lucae II 13. 17. 25. 64. uidit in Bithynia prae- ss. 12 6. 250. de oratoria sua professione I 119. 11. cur boni miseriores sint quam scele- II 4. dei ad Butes 18.H 111 i 11 u 111 e t r e r u in. 10. 3 ss. 1. 705. 16 — 20. 11. 26. cf. 13. 413. ss. 616. 421. 1. 14. 212. II 109. tigit I 214. 687. 708. Bruto Caesaris Augusti castra 22 ss. 21. 22. Institu9. triani I praeceptor Deme- de 6 summo bono ss. communitate bonorum I 248. Caelius Firniianus Lactantius (de item mali ex bono diuersitas 419. studium eius II 214. de exercitatione sua fictafretum. phis ei proposita 271. eo praesente duo mum bonuin quid ss. 9 ss. 10. omnis ratio in discernendis 9. 4. praepaiat II 24. 16. 1. 20 ss. J 1. (jentile Caecilius. I 608. non Caelius uult SeecJc. 9. 1 — 7. 7. cotidianum ipse de elo12. I 150. 14. 150. luctatio 175. 3 1 701. sidem in gaudio mirabiliter elatum 3 inmortalitas est I 208. 197. 24 704. 15. 22). 9. euni scripsit I 595. 4. ille liber quid contineat I 18. litteras in Bithynia malis sita est II 102. 14. 7 Christianam conpositos recitauerunt I 411. 63. 1. 178. 2. L. 10. 17. 3. I 435.. 287 qualitatein boiii ex inalo I scimus. 3. 11 ss. capta I 128. 403. 699. quo consilio eas scripserit 9. 8. 4 ss. 274. sum191. cf. minime quietus fratrem I 675. 251. in sola religione est I 202. 205. p. — 9. I 2. 20. 14. sapientiae portum se 225. 14. 13 399. 282. Lucii Caecilii (sic codj liber ad Dotri- 150. 3. — genio suo I 177. I 2. persecutorum uulgo Lactantio butus II 171. 6. nominihus adn. brachia II 37. 14. 3 ss. sit I ss. appellat Pentadium 8. 10 199. 3. animi et corporis s. 215. sententiae I 191. Epicurum refel- cogitat II 24. 14 ss. ad diuinae confert I 3. 10. 17. 192. ptores libros contra religionem 14. 17. 16. 18. 499. 7. 20. ss. ipse de bona de II II 118. 2. [Cadmus I 58. 16. 23. 10. 22. II 4. lere 13. 18. 4. metrianum auditorem suum scripsit 11 4. summo cum 3. consilio philosoI Bruto duce libertas defensa a 634. 3. 2. 600. 1.] Demetrianum 12 ss. Caca dea I 77. 12. 5 ss. Bosporus rum litium I 3. 19. rati I 434. 426): oratorias I 403.. . 205. 2'J— 6. 21. quentia sua I 177. Proleg. 5. ss. 271. 51. ss. II 6. 18. librum Byzantium II M De opificio De- Cabirus I 56. 19. 63. natum confessorem de Murtibus tiones 63. 18. p. scientia. bonum piades de prouidentia librum ad iii- I 192. 63. ss. 95. 12. II 4. Geschichte dcs Untergangs der antiken Welt bonis ac I (1805) Anh. 68. 7. II 104.

ibid. 19. 181. interemptus est II M 581. anima. silii 403. ris septem spatia noail 10 adn. 25. 12. 193. maxima ope- 166. teitimonia de significatio I 143. 1 143. II 59. 164. 26. 14. Maximini et Seueri Caesarum electio 18—20. Firmianus comII 158. iam pridem conscripserat I sares consecrati I 56. 157. neant I 107. 26. 7. s. et Constantini Candidianus. 20. De ira dei promittit — ut duo sint in re publica 172. 210. M 193. scriptis eius II 6. [52. 5. prio 5. in sexto 7 ss. 70. 19. lulius. librum 19. De mortibus ei persecutorura uiilgo Caecilius. 21. 3. 9. 15. item contra ludaeos I 585. prima haec institutio nostra (i. 10. Augustus. 6. I) I 94. I 4. 23. stos) Caesarum nomen. § 4. I 396. caeli lih. 4. 19. 1 libro II 70. 164. 161. 11. 9. bebat. 4. testimonia de [calculis ludere I 602 adn. 21. 9. 164. ibid. 10. 46. septem earum uolumina I 675. 20. 13. 27. ibid. 411. 161. 165. 161. in quarto supra dicti caeli ratio in aninio I 481. 17-50. 4. lerius). quat- 429. adn. 22. 9. ipsos libros I 680. 412. libro Institutionum II 112. 25. 5. 13 adn. 22. 20 . 163. 10 ss. 7. 2. 7. 675. fectu eius I 398. causa eius con8. propositi I 667. 15. Diuiuas Institutiones inscripserit 4. 17. 10. quo consilio eum aJ 67. Licinius. 57. 15. 22. 1. Augustus. Seuerus. 14. opere pugnaturum promittit 15. Donatus de uita non poterat (Maximianus Ga202. II 70. 6. 16. laudes eius II 9. in libris 1 caelum: eius forma I 255. 14. — Cae— Caesar Epitomen Institutionum ad Pentadium fratrem cur scripserit I aetate Diocletiani cf. I cundo operis Diuinarum libro II Institutionum quattuor eius regiones 9 ss. contra omnes sectas pro- sarum) nomen. 18.288 8. 194. 20. I n d e X 411. ss. in I 5. 30. stris Institutionibus II 94. eius II 18. 10. 10 de 5. 5. 15. 158. 163.J I eius studiis doctrinaque II 59. — 157. 59. 163. 20. Aurelianus 179. 10 adn. 15. 12. 11. 19. cf. 158. 3 Institutionum libros scri- quo tempore Epitomen earum 675. 16. 15. — teslimonia 20. tutiones I maximum I 479. 21. 2. in se- effigies in lioinine I 155. 9. 16 5. 702. natura I 713. 2. 20. 675.] 70. Maximinus. operis et summum huius 686. 20. 17. 135 adn. 19. 196. 675. Insticum aedificio comparantur ss. 8. 23. I 162. post Augu- mentator Vergilii et nuncupatio. 479. Caenofrurio qui locus est Thrac':ae. 164. tres Caesares trihutus: cf. 163. 6. 30. 1. confessor. 165. II 63. liber secundum (sc. minores qui sint adiumento maioribus II Donatum 123. 13. 162. 16. 162. 9. 10 Calliplio de summo bono ct 191. 165. II 27. ibid. facere 11. Caesaris (Cae183. 8 adn. materia 11 56. 2. 8. 157. 201. caelum ueneficiis adpetere cf. cur I adn. 2. 167. e. ef- adn. 27. anus (Galerius). uituperatur I 659. tuor posteriores libri quid conti- Caelus I 46. 165. qua fiducia hoc opus susceperit 177. caloris uis 11. se scripserit II 4 ss. Caesar cf. 166. 12—195. 158. Maximi- eiusque suscepti difficultas 7 I ss. 7. Cain I 695.

monumentum 228. 34. o 9—460. 6. I 171. sarem substituere cogitabat. non potuit ei 451. 5. 144. 20. 748. 16. I [56. 125. 21—731. 4 eius disputationes 449. regimen arx totius animantis He- 20. sectae pliilosophus iustitia 5. cerebrum. II Ph 10—445. dum caput unde nomen habeat 7. ex concu- Marcus Tullius I eum refellere natum Valeria adoptauerat. I 565. 2. 5. sul> sicaeli) Carneades de I Acadeniicae ss. Cappadocia M nuntiauerunt regem I captiuorum redemptio eius I 527. 453. 183. 21. ss. 22—733. caro et I 376. 444.J II Castor et Pollux apud lacum luturnae uisi I 126. 9. nouennem pater Caeibid. 6 mendat. 235. Carthao^o (Karth. duplices II 12 ss. Domitianus M [Capitoli I 78. 11. mentis aula II 28. 1. Persen uictum esse desierunt I 34. 10. campus Martius cf. exordium II 14. 3. Candidianus Maxiiiiiani (Galerii) nouennis II bina ibid. fictio a cajiite cf. | 740. 17. I teotum (capillisj 11 25. ss. fata et mors.] inane 14. praetoria sustulit II cf. 17. ibid. 10. I)io Cassius I 51. 18. 33. 4. 20 29. calor uitulis I 150.] II Capitolium fecit 177. 11. 7. partes II 25. Martius. Maxiinianus (Gale- Hublimis II totius diuini ope- M 202. 7. I Campania II M 202. 13.11 111 i II 11 111 e t r r u iii. 20. 730. 1 saepius cartilago II 20. 13. cf. 214. 4. sublata Carthagine aemula imperii I 633. 20. 21. rcfelleret I 444. I eum moriens Liciuio eom- 373. Candidiano desponsa. [Capitolinae sedes I 230. Ho- sunt sensus omnes conlocaii 11. ut Aristotelen 21. locus II 19. 1171. 2. 5. 28. . 2. 9. 2^^. 6.] 60. ss. 2. 5 immobile saxum Terminus 687.) I Maximini filia septennis 454. quam ris corj>oris II 52. 9. lauerunt I [81. 4. 7. 236.) a lunone defensa apud Cannas capilli II 25. Castor (Kastor) homo fuit 3. I 444. 25. liominis cataclysmus diluuium. 280 suiiiit ss. 14. 196. II merus eos mortuos et sepultos esse testatur I 34. spiritus ss. 10. summum I 45. a Gallis obsessum conflagrauit [I 23. 126. 10. 512. 14. esse gemini 9. I 76. immo- in eo louis effigies I 217. 4. 5. I Lactantius responclet 452. 15. . eius extrema Carpi II M 178. 689. 12. 682. 19. 11 Jl 20. 2 — 571. M 196. tamarx lena fratres requirit I 34. 12. eosdem poetae alternis uiuere. IL filius 457. 682. aiiiina. 8. 272. [refecto Ca- pitolio I 22. castitatis officia 10. . caput pilo 15 ss. Idas alI 34. 6. restitutuiii luppiter Casius I 92. 5—10. 11. 144. 12. Carthaginienses (Karth. 13. 19. I 45. 20. mens. 9 454. alienas sponsas rapiunt.] s. in eo I alternis mori narrant 34. 230. 7.9. forma 5. 235. 6. 1. 15. 7. 11. duae Cancri stellae dere I 83. 731. 59.] II 124. quasi cubiicn II 34. 44. II 28. Capitolium Romanae urbis et religionis caput 10. 230. Cancri {codd.) ab Agatliocle uicti ducentos nobilium filios Saturno 15. terum gladio transuerberauit 10. Carneade 14 14. ibid. pater ibid. 19. (cf. 23. 8. castra rius) 17. 20.

in eo sen- cur nobis inuicem fratrum ss. 11.). 8. 10. I Chalcedonium I M defuerunt scriptores Cham IGl. 3. 16. 3. nos 40. 731. 11. 214.] I 73. recusamus eius I antiquitas I 112.] — Cato (Uticensis): princeps 242. 12. 3. haeretici potissimum Chri- tionis adiecerit I 127. 1. 14. 402. 13. [455. 23. 12. 1403. 132. 8. 239. 682. 18. 21. 18. 28. purgamenta tiendi ratio iii II 33. 19. filii manus 11. 19. [Chiron 20. 434. cr. 4. Clialdaei de actate fretuni 396. 15 667. 19. 15. 4 ss. 17. 53. mus I 366. 22. 7. 1 11 cl e X GanymeJes. stianos putant I 396. 15 ss. qui ueritatem recte defenderent Chanaan 161. 2. 441. Christiani esse Cereris aedes I 245. 367. 16 I ss. Ceres Catinensis I 112. in Heiinae fruges repperit I 112. 17. 13.). 11. ludaeorum nos successores ac porestituit II steri stri I Q. de cerebro uua demissa II cerebri mus deo iubente I 667. desierunt Pliryges Nouatiani de Cerere Valentiniani Marcionitae alii Anthro- 53. 14. doctrinam sanctorum proplietarum. 542. I 365. nomen I II 34. falso pro stultis 6. stianorum) 7. 7. 460. 17. defuerunt apud nos ido- mundi 11 628. 11. coactus libarit se 1 quo miraculo multum uenera169. Caucasus 148. (446. 8. 14. medulla II 53. defendere lianc publice non sole- cerebrum in duas partes diuisum II 34.] num esse uide- religio 21. 21. 10. 83. 9. 23. 437. 15. 5. neque mortem pro I 602. Christiani seqiiimur Cecropidis tribus uirgiiiibus I 66. et Caesar sibi 8. 22—412. eius fruges I 22—733. 20. 16. Stoicae uanitatis Christiani: cati in a deo e gentibus conuo- imitator 1 237. 3—403. 6 sacra 82. Cato ipse locum ludaeorum successiap- I 238. intulit I 237. 16.). 3. I 6—15. mens num sit II 52. nei peritique doctores (401. a Verre atur is iam Christianus diis non 440. 20. § 16. Catulus 124. 15. 17 I]nnius (Sacra Historia) I (cf. [504. [neque cruciatum fide Hennensi deplorauit Cicero 12. 722. piani seu quilibet I I nominantur ceruix II 25. 14. pientiae uirtus I I eius Chrestus cf. 14. 15 ss. habemur 443. 18. Chananaei chaos I I 161. 17. 4. 5. 17. 677. I in Horten- I patres I 475. 411. nouo testamento utiinur inpertiamus I 447. Capitolium 475. . 17. 23:^. 1. ss. 4. 1. Catilina I 242. 681. 37. Ceres munerum gratia dea facta I 67. 238. 70. I 33. 2. Cereris Eleusinae I patientia 7. sa- Chloris nympha mons Choreb I 344. 1. 2 adn. solo 4-439. Ceres Milesia sibi posse qui 18. apud Ciceronem 12. 21. sublata I 112. (Ciiriss. 733. noster numerus de cultoribus deorum seni729. 20. Christus. ludaei maiores no475. 19. per augetur I 439. pellamur ludaeorum I 366. 14—460. 23 cerebro (uel in capite) 19. maiores nostri principes Hebraeo1. sio I 484. Romanae 238. 9 ss. 4. 112. 2. Cato Censoriiis I 444. 23 ss. de Cerere I 112. 7. 15.290 Catamitus cf. 689.9 — 12. Ceres et Proserpina I 65.] rum I 302. 710. 2 ss. 15.

129.] Chri- deo adn. duo 14. 15. 8. proconsulis libro septimo collecta). ) I 404. 20. fDiocletiani). 2. cf. libellos duos non contra ChristiaI lesu I 327. conposuit accus. deus produxit similem sui spiiitum uirtutibus patris 201.] filium eum spiritu et instruxit ut populus I cum prauo. 713. I Chrestus I 294. 318. 476. 316. 13. fuerunt qui coutra I eam 14. sumtiii 10.231. 11 12. Messias 10]. Christianos pertinentia I 436. sanctus spiritus 715. 7. 2. 6. nomenque Christianum I 403. I [310. 8. litterae — rescri- I 294. 3. aut uitiis 403.] dei praeditum I 214.. 7. quem 7. Christianorum II 233. filius priinus 1. 3. In- cr. 14. Christus I 10. 5. 17—19. principum ad 11 311. 6. institueret 17. 23. 2. 215. alter 11-293. 337. 187. 4 (Diocletiani). 6. 5. 5. incorruptibilem filium iustus 404.svo? 294. filius 286. I filius 3. 11—411. ibid. 17. 10 tate — 716. 645. 8. 24. 714. [spiritum rectum. — bis natus. in prima natiuideo 12. 460. 23. 6. Bithynia tres mederi aut ea prorsus effugere debent II 4. lesum I 347. 198. 7. M 187. 9. 639. gio 15. 10.i)-sic adnotare ecclesia. 10 I per Christum lesum 327. 11. 316. — 1. 197. poi)ulus I in sanctum 286. 714. 471. 712. postea in I 291.J philosophi sectae nostrae dei significet 295. 404. pta. 20. 1 295. 15. et maximus quid I 131. ss. 18. 22—413. 6. 14. 1. 11. e. Domitiano TJlpiano de officio I 295. — Christiani II 31 185. M 232. 714. 16. 22 ss. euomuit contra religionem 293. quomodo 8-403. 631. 230. 14 I ss. 17. edicta. 14. 2. 8. 5 § 2. sciibebaiit nis celent II 11 ss. persecutores. 11—291.-/. 403. testatem adsignauit. 8. 230. 15. Chribtianorum nomcn l. extiterunt libros I I 400. 9. nos. 230. 14. 19. 477. in spiritu. [226. [229. persecutio. ahl. dilexit ut . 293. 17 ss. 130. 715. quos I cpcXa/. 11. 11. ausus est 410. 13. 22. noster I 447. uerus lesus I 346. 713. 2. populus 438. 15. — 411. 15. [corpus 11. alius (Hierocles) eandem materiam moidacius scripsit I 312. Emmanuel 21. 422. nomen habcat I 291. a. Chrireli- cuparet I de aeternitatis stiana sola uersatur I 302. cf. 429.| M 286. 9. ss. •^jUifxu. quod uitia sub obtentu de unitate dei patris et . progenuit I 712. 232. (i. 21 2. 14—405. 18. 394. dei bonum certaret § 7. 5. 213. tamquam dextera I 130. nun- uera sapientia religione 1. 405. 17. dei unt. 20. (a primum carne ss. [212. I ante129. suae fonte deque diuino spiritu suo filium nomenque Christianum freligio 6. bonorum suorum poilli uerhor. 189. qui est 11. 14. 3 8-295. sed ad Christianos 6. II prima natiuitas 4—201. 8. 406. dei Christianorum U M II quam mundum 8. spirituin genuit. 2. 2. 8. 187.n () 111 1 11 II 111 e t r e r u iu. redargueudi sint 411. I 228. 11. 715. 10 (Masimiani (Constantini 715. 15. in Christus: quod . Chriitiani) male nunc audinomi- deo patri ])robatus et carus 2. 1. 13. 713. 10. lesus I 3. latine dicitur salutaris siue saluator I 311. 212. stiani appellantiir nostri: dic. Galerii). 291 4. 15 spiritali creatus ex solo factus et Licinii). I 6.

329. 286. 132. 15-21. 723. 24. iustitia I 338. uel uerbum uel 300. 716. 6. deus creditus 6 (410. 4. 2. 6. ficiendisque rebus I 131. 408. magus 1. 324. 9. 393. 377. 15. 14. 717. caro et sancta factus I 362.723. I 407. 297. et prouidentia 9. tute facta esse I 320. 1—720. Plato de (primo secundo deo I 713. 8. annos rante I CCC 714. 17 ss. uirtus I 338. 17 ss. 13. 712. eius ss. 15. 316. 4 ss. 16. 5. Christo I 409. 1. 21. 5. deum 2). 2 8. 14. per- generatus I 321. 10. tinctus ab lo- et ratione et potestate perfectus I banne 329. eius con- 387. 13. eius passio 1 337. habitus 9. 296. 21— S'^^. hominis quid significet I 313. increpuit ludaeos I 341. 10 ss. 313. 2. 1. 2. ab 15. 13 12 712. 11. 715. 18 ss. ita mater corpoeius uirgo sine patre I 376. cruci 11. usus est et artifice 376. euin 3. 392. 2. 13. 3—377. dicit I 329. 376. 16. eum praefecit ceptio 309. 11. manus de dei I 330. 16-722. ex 8. 7 ss.4. 369. 291. 716. 317. 17. 18. 6. 15. 25. 17. 717. 717. uir- 300. 18 1. 14-410. 341. 716. 715. ss. 12. 716. idem insolentiam Christi uoluit arguere I I 336. 9— I 715. 18. I est I 321. 7.. atque subfixus se ipse I 351. 25. 712. sermo I 296. 17. 392. 392. miraculis deum credi I 407. uirginem 316. secundum carnem natus 286. domo Dauid 16. Xoyo. ante excogitandis ordinandis ss. 24. 3— ss. 712. duplex uel de duplici simplex gu- cur deus homo factus sit seque Lernat totum dei mundum ss. 21. deus a cultoribus suspensus — qua de causa in terram 6. 320. ratio I 300. 7. 8. 12. 306. 15. numquam unde 18—411. —337. 13. 1 3. sit 371. 713. 723. est deus in carne I 377. priinus eius aduentus I 313. 17. I natus Augusto impe6. princeps anangelis di- gelorum uersus I timcnt. mediator ad- 13. 6. 2. filius 10. 395. 16. 12. 1. camalis I 715. 712. 17. 381. 15. 715. Christus agnus candidus deus sine matre. duplex eius in terram aduentus I 313. 6. I 383. eius miracula non magica 334. 7. 3-329. effici hoc baptismo I 329. 5. 331. eum lecta adfirmauit scriptor quidam — (Hierocles) a ludaeis fugatum col- nongentorum hominum nianu latrocinia fecisse I 407. secunda natiuitas 1301. 21. 312. ss. 376. 297. 1. 10 ss.292 filii 1 11 d e X I 891. summa rerum uel siinplici uenit id 2. 15— a ludaeis uox dei 331. 10. 1. 10. 13. 16—19. 4. 20. 10. 290. 715. accepit I 329. dei 715. cle 723. est sapientia dei 6. 22. 329. II 34. 14—724. 17. 13. 645. I 8. sine macula a ludaeis immolatus 20. 12. 10. 329. 385. quid uoluerit miracula I I 329. spiritus I 296. habebat spiritalem patrem sicut pater spiritus eius deum ris et 408. daemones eum 341. 12. 320. 7. 6. 19. 11. 20. 331. 10. 5. 585. 18. 409. ex ss. quo die sit 715. subiecerit I 369. et 7. per 311. deus I 317. 375. deus liomo I 317. I 300. prophetae 5. 18—367. ac) uenerit I 304. 15 deus operi uniuerso mmidi eoqae et consiliatore in natus I 309. 4 ss. 290. 6 6. 5. 2. infirmitati passionibus dolori morti nomen 377. 2 quo anno adfixus . 712. I I 328.

II 585. 11.saeculuiii fiigatamque iustiHaiii re419. 369. ad iudicandos I 9. M 720. 367. 9. II 3. 367. I 737. 15. pulis iterum congregatis scripturae ostium uitae I 394. 11. nuiitius patris 394. 375. 15. 21. 327. 8. 8. sacerdos perpetuus I 829. ad conileudum regnum mille annorum I 658. sacerdos patris I legatus ac 9. dux honoratus. 27.n o 111 i II u 111 t r c r u iii. 8. 15. domini scrihendum 3. missus militiae I I 277. secundus eius aduentus 5 s. euangelii I ac noniinis 6. I datum 394. 364. 19. nuntius dei qui uetus illud sempiternum I 325. 2L ac 393. — 9. 5. nouae legis 315. dominus —646. tute confirniauit I 6. 17. 25. 343. 5. ML colliguntur 859. 6. 721. pientia in 722. M 5. 174. Christus: 14. perfectus doctor uirtutis. 14. 9. 7. peccata non liabebat I 388.}. 8. uoluit se 4. 7. 7. 3. 12. pastor I 311. dei codd. sed 27. 347. in {sic nomine mauid. a regno Dauid iisque ad crucerii duceret I Iblelis I 329. abstinentiam suillae carnis absI dominus noster 479. legein diuinam I 737. 11-21. II M 1 17. I 313. 10. 9. est. uacuefecit I 843. 329. 11. uerum dei templum legem 15. I tem1. 717. in 2. 18. — 652. 26. 758. tulit 343. uia. 9. caelitus 9. 15. legem non soluit. 5. legatus dei II 70. 6. impleuit lator I 717. eos instruxerat uirtute ac potestate I 367. nus II gi^tri M M magister domi- utroque testamento testator nos 174. aeterni templi fabricator I 325. in uiuos ac mortuoj 16. 341. nuntius dei I 375. caelum sublatus II 367. 1 (>. Cliristi auiii 7. II 364. sanctae templi ludaeis ostendere I 364. 9. 10. tradidit et doctrinam praesenti uir- uicit resignauit 313. discipulos 10. 316. 10. 4. perfectu» sapions. 759. ipse I 349. 23. ad liberandos iustos I 640. ab inferis euocatus non aderit. unde eius sacerdotium . 29S 304. 1. sanctae uitque litteras patefecit ordinasui 8. 9. 7. 14. 7. qui uirtutibus bonis praesit I 488. lucis dux dux 10. 21 ss.. 728. 13. 17. 720. 174. plum nouuni condidit 376. praedicationem 720. heredes regni aeterni fecit I 365. 1. 25 II M 174.) I 367. 22. 348. inspirauit in eos spirituni sanctuin I per Movsen datam soluit dedit I 348. 6. tradidit nobis ipse 8. metator templi dei I 307. uera religio ueraque saChristo est I 849. disci- maximi ianua salutis. discedens diuini et inmortalis templi conditor II 70. 645. ut dux magnus 23. 3—22. Salonion annis M paulo aniplius I qui ct uerbo sapientiam ante de eo inferos 13. quaereret 720. I 18—724. 647. in Galilaeam profectus suos 4. 8. pronuntiauit et 717. 585. 11 ss. inter deum et hominem medius constitutus. doctor iustitiae quia non amplius inferos eius I fuit I quam biduo apud resurrectio 316. patris I 394. — 7 I 717. I 9-345. 7—364. 19. 9. 8. 718. . 362. 12 ss. 3. 3 658. ips3 uiua praesensque lex I 345. 362. M I 174. 7—377. hominum 11—848. circumcisionem 345. 6. nouamque 720. 25. 6. 4—659. rninister dei ac nuntius II 69. 10. 714. est. dominus 173. nouum testamentum per eum I 366.. sabbatis non cauit operans in salutem I ua- 759.

11. 386. 18. 8. summo signum 223. 6. 6. 9. Sibyllae. 128. 9. 7. emissio II 42. 21. attributi 561. 6. 1.4—562. 18—351. 6—12. amisso Phryges. 24 725. se Petrus. 7. {cf. passus est quidam (Hierocles Christo 1 407. 5. 15. 7 [codd. — 16.- 380. 384. I 3. I 21. 6—725. 8.x. 656. de quam significantiam I 12 — 411. 377. 17.3ir/^v I n d c X uocant I I 376. signum). cr. 38. s. crucis 724. Christus deus creditus I 410. 11—24: aceti (recentioris Cf. 3. Paulus. cf. — 6. capite circumflexo.. de deo I 17. 17 ss. ma17. seu quilibet circumcisio 1343.] circum Diocletianus 367. 22—25. sanguinis (crucis) in fronte notauerint I 383. I 405. 8. scriptor 380. qui credunt I 358. locum ludae proditoris Mathiam €t Paulum adsumpserunt II M 174. 10. uir 359. crucis Christi ingenii I 697. 8. 22. — M de 234. Christi 6. 9. 4. 11. 22. 6. 10. 381. — miles Chri. primacarnis I 346. 12. 49. [Cimmeria Sibylla 679. j 10. . in 9. . Kicomediae (II M 16. 406. quanto 14 ! ciborum receptio et conccctio 11 35. 7. dei) in scutis notat 645. 13. 7 I 880.sti II M 190. 385. 24 — 725. II 41. 41. fellis cibus I 380. Christo cod. nominantur ihaeretici) humana I et secunda cordis 347. . 10. dedicare cogitabat. . 191. 1 quem 181. iudex I liberator 6. Chrysippus acris Stoicus 679. potus ac 724. I corona spinea sancta crux I 17—381. 8. ac spiritus I 346. 2 adn. uercruce 3. 12. 12. omnium 329. tera. cilia II 32. I Neptuno 1. mediator adnenit 377. 710. I ludis circensibus praosultor christus Christum mentietur 10. II M 174. quaecumque figuram liabeant 8. circus I 742. 511.. — A. rex summus quae 20 M — Maximinus quasi Cliri- I 329. 4. passione Domini aetatis) Ps. . discipuli I ss. fecerat 4). 17. mentum 15. 5. intulit 1. 8. ut suimet misereretur II spiritalium habeant et I 377. etiam Indic. Christi nomine alii tali suo edebat II M 224. 50] 10. 1561.J 294 illum Graeci 8. 10. 384. 347. 8. 19. 22. 758. Cimon 119. — 364. — diuina opera tormentis adactus fatebatur fpcit quani figuram et significantiam stum implorans. sibi ipse deploratio I 350. 25. circenses ludi 2. 22) 6. 3. cibus — Constantinus transuersa X lit- ac uita 0. II [lignumque cracis uenerabile adora in carm. IG. 15 720. recentioris aetatis JJe Circe I 82.345. circenses Maxentius na- 645. 2—385. \ passione domini II 150. ^xtenia uocabula induerunt 396. Timon). 18—407. 8. et Christum leste II {coni. — Hermes. — II spiritalium 377. 2. I 724. eorum sucus tuti sunt qui signum ueri et diuini 42. 724. 1 679. illa 19. bor. rex I 295. terrori sit daemonibus s. 16. ex ipsa Cimmeriae tenebrae 410.) (cae- iudex et ultor I 645. 4 724. I 384. § 4. 18. | ceratorum ex aluo 4. ss.ntiI 742. 19. 20 ss. de eo Cicero Christi ratio et uis I 358. 4. ibid. Carnien Lactantii 148. 713. sancta crux I 359. I sacracrucis j manus ! I 237. [circi colores I 602. 6. 362. 8.

fuit Nicomediae a Diocle- tiano factus tribunus ordinis primi. M 222. confessio suo reddere. 200. 225.11 m 48. 195. 6. 2. H Ph i:]8. comoediae Graecomoediae ibid. 169. 748. 6. i 11 u 111 e t r c r u iii. 6. 14 conuenticula est. 4. 201. 193. 8. 21. ab eo insidiis scriptores II 156. ibid. 207. 679. xerat) II M 206. Caesar a Diocletiano. ius filiam Faustam Mediolani factae. 5. 8. I 4 adn. ibid. Cloacinae deae simulacrum 1 73. clinici intulit I 237. ibid. 5. a militibus amatus. litteris odorae priiiignaeMaximiani) . 4 — comoedia I 742. comoediarum ss. 7. Appius Claudius censor cur luminibus orbatus 127. fortunae noinen acerrimis accusationibus prosciderunt 1 265. ibid. 200. 23. uiuit apud Maximianum (Galerium) Nicome- 6. Codrus I 210. cae II 156. 200. 20. 686. 19. 9.se(|ui Cithaerone Liber natus I 90. ibid. 19. 14. 15—201. manus I 16. aethera esse dicit 16. ibid. Constantinus ibid. 20. 4 Concordia dea I 687. 182. 11. ibid. riente militibus 14—201. 12. tantum dirui — 19. 193. Indic. 37. 193. 39. 12—19. 26 s. 9. 22. 5. 19. Constantius g^-ner Maxirniani Herculii (cuius 9—13. 195. 9. 12. 14. 201. sit I 169. eius mores. pater Con19. idemque generi fdius Constantii et TJteibid. 204. uerh. summum deum 6. petitus. cuin inatrimonio 1. sicut erat factus. {sc. imperio [cf. 22. 22. 206. 9. sed Cae- sarem appellari uolebat. eius mors. in eius locum Maximianus fGaleriusj Licinium Augustum noininare cogitat II M 196. • Diocletiani iussus Christianos per. egit prius quam Christianos cultui 8. 5. Constantinus Constantii II M 193. 206. 22. 6. 8. 1. 16. a Ma- ximiano ('Galorio) contemptus. quomodo patrem effugerit. stantini H M Maxiinianum (Herculium) . eius Colophon cometae I 25.j ibid. nuptiae 2 s. philosophi I 194. metra II 156. 7. comicae fabulae I 560. ibid. 194. gener Constantia Constantini soror Licinio desponsa II Maximiani (Herculii). 195. 12. filius 7. 686. 189. 15. ad Constantium ibid. 22. Cleanthes Stoicus I saepius rogauerat utMaximianus Constantinum filium ad se mitteret. Claudia proponitur in exemplum miraculi I 126. 3. 6. § 14. 200. conscientia I 573. anus (Galerius) eum non imperaibid. 193. 24—195. confessio: cf. 201. 4. 21. ibid. 13. 23. 200. Appius (apud Sallustium) 'caninam facundiam' dixit I 551. 200. 5 — 9. 29rj Cirrhaei in modi unde 90. non I 636. priuignam Theodoram ducf. II 82. nominatur 8. 15. ibid. carorum. 710. 19. filius Cloaca maxima I 73. Augustus. 14. a patre mocommendatus susfit qui consolati sunt alios ob amissionem cepto 201. 5. 8—13. coUum II 25. 13—575. torem. habebat. ibid. 193. 20. sit I Cithaeron appellatus passus ibid. 9. 13. ualetudine adfectus. ibid. ad quemadmodum eum peruenerit. 201. 757. ibid. Maxiini- et confiteri. 6. 679. sibi ipse 200. nihil 4. 21. 15. 14. conceptio hominis II 43. ueteris diae. mores.

e terra oritur I 156. summo capite leste ibid. in- stantinum pergeret. 17. 16. sidiis petentem extinguit. 6 adn. 3 adn. 7. 11. hirgitionibus quem Con- terra I est I 157. 17. ibid. 14. [de terra ad partes suas trac- est 602.j I 156. 221. ibid. e lum. 5. 1. ibid. Constantine imperator maxime I 4 adn. ss. 5 207. Constantine § 13. 1. 227. 13 adn. ibid. imperator imperator I I 95. § 13. Cyprianus. statim ad est I 103. bello exorto Constantinus ad urbem 6— 13 ss. sanctissime I 668. stantini noniinis auspicio Lactantii stantini iussu senis culii) Maximiani (Her- Listitutiones inchoatae I 4 adn. eius [Constantiam) sibi desponsam Cornelius homo seditiosus I 484.i4. 24. templum dei II 132. 16. de restituenda ecclesia litteras. ditntom 'iOfi. 215. bellum indicit. IMaximinus a Maximiano (Galerio) filii 228. 15 ss. globus cordis populique Ivomani laetitia acceptus II 49. 19. Massiliae 6. § 11. 19. Nepos Cor- xima hieme Mediolanum nelius ad Ciceronem scribitl 222. 18. 225. 12 ss. [ibi uniuersa quae ad — commoda rei publicam pertinerent pore uel dubia uel obscura II 48. Constantino atque ipso ter consulibus Licinius de restituenda ecclesia suas litteras iussit. profitetur. ibid. circumflexo. 14. 499. ex humo fictum II 92. adfectus pauoris in corde Maximini perfidiam cognoscit: natus cernit. Maximinus aperte inimicitias 15—23.apud Coos nuni uinci non posse.] [Con- litteris deterret. cum summa senatus se- cor II 34. 223. et ad praesidem datas proponi ibid. 6 — 207. § 14. uincit Maxentium 274. sito contra 14. piimus Romanorurn principum deum uerum cognouit ibid.e Augustorum_. litterr. corporis in tractatu habent constituuntque natura et ratio ss. 157. 5 adn. 13 ss. 228. 187. impera2. 11. 213. ibid. cr. 222. eodem Licinius aduenit. 3 adn. ibid. Coprianus populus confecto bello 127.29G soceruin I n d e X dolo armisque se aggreopprimit.] qui ipse interit. 10 13. 11. ut cuni eius exercitu. 1. . Cornelius Nepos I 51. ibid. — 224. § 8. 15. Constantinique huius modi 207. proconcessit. praedicatur signum 223. 12. 5. dei) in scutis notat. Constantinus gratulatioI 4 detractae. ipsae ibid. 15 [Constan- tores nominantur. cr. (222. II Maximinus eo propoLicinium mouerat bel- 106. Maxentius ei nibus uotisque celebratur § adn. 10. X littera. ibid. 7—208. corporis nostri ratio plane obscura non est II 7. tinus Augustus. 7.] terra turum se sperabat. 17. 263. 177. 15. hae ss. ei constitutus II 49. sapientiae I titulum primi nominis de- domicilium II . 18. 14. 9. 224. 12) in matrimonium acciperut. 485. multa in coribid. ibid. 12. 17 44. 228. 210. ibid. ibid. 224. statuae reuulsae et imagines § 13. 20. 5. 6. transuersa 14. subdamauerat Constanti. ut sororem Cornclio consule I 88. Christum (cae- quod per eum sancta religio restaurata sit I 668 5 adn. 595. 228.] [eius liberi I — Maximinum Cliristianos uexantem Con- 4 adn. 1 ss. cf. sc eundcm nouis Constantinus deinde iljid. 7. 49. 2 adn. propius admouet et tis e regione pon- Muluii consedit.

Cretaea capra I 85. 8. 10. non adsequi hlii louis I 44. 106. 18. I 685. 10. 9. 25.84. suco 17. 20. 13. 8. 4.] hoc corpusculum hominis I crura It 47. 47. 6. Creticus luppiter I 85.] I 91.J louis I dicantur 86. 25. cultus cf. 10. . f.II (> III i II II III (• i r r r ii m. 3. 21. 23. 11. 21. partes corporis uel dexterae ss. 13. 23. corpori addixerunt. 2. animus continetur II 5. partes corporis Creta eius luppiter I 44. 10. 10.] trium- uitia continentur II 118. 2. 4. 12. 36. quodammodo fictile quo Cumana cf. 14. uas deus. 4. corporis in bona Cupido 05. Cretensium multitudo utiles II 21.cupiditas quid porali spiritus hic caelestis utatur I I sit I 554. 19. 8. 11. 2. 2. 19. corpora animalium in- altores ss. 16. 17. tantundem ad usus necessitatem quantum ad pulchritudinem ualeat I 149. 145. I iiiala I 207. 8 pars dex- Crassus I 534. 6. 8. 739. 38. 13. 17. crux cf. 10. sinistra feminina II 43. 24.) 2. 11. 3. I apud Ciceronem 15. terrenum corporis in 157. 587. Curio consul (I 23. 26. corpore qui se lacra in gymnasiis I 74. Cretensis luppiter I 45. 2. I 104. tensium rex Melisseus 10. 47. 8. 11. 45. C. 7.act. 4. 3. filii I 1 51. 1. 12. 685. ll. 19. in deum non 497. alitur II 38. 24. diaboli (ex diabolo) est I 157.] corpore huniano nihil est quod non I 51. tenebrosum domicilium mentis II 68. I 54. 15.isc. 11. 22. I 77. 35. antrum 1. 14. est I Cotta pontifex apud Ciceroneui reli- materia uniore disputans . 12 Curetas tersecta II 43. 8. 6. gioiiibus I 19. Cre- 11. sit I 498. 11. al homo corpore quasi custodia saep- Croesus I 534. 41. 2. 122. I 86. 34. Christus. eius ho. (speciosae) II 21. Sil^yllae. 1. 9 601.| II 124. 21.50. 4. corporis ss. 21. 2. (86. 682. dimicatio et I I anima. 19. 20. Kor^xr^ decorae 8.spitio utimur I 103. Critias I 244. Curtius neci se obtulit I 210. "9. 554. 9. in Cretam Liber delatus I 35. refellitur I corporis unitas II 34. [eius sepulcrum I 45. uasculum quo homo continetur corpus uas hominis II cubita II 21. 16. 104. cadit II pore et aniina. II 13. uel sinistrae II 34. 5. 689. 4. 42. 738. 740. 6. dii. 14. 35. Sibyllae. al. 16. 17. 12. [Kpovo^ I . 8. 8. 23. cur ho6. 33.] 690. [Cupidinum I siniu- mala 2 ss. 1. 12. 12. contra Stoicos de 1. 16. 1. 5. uascu- Cunina dea mini data 2. ca male utuntur I 555. 1. 1*3. 6. C. Cymaea cf. 21. tus I 141. 10. phus Cuiddinis carmen Curetes cur [I 86. 1. Corjbantes ICorythi XXVir. lum quo tamquam domicilio tem. 139. 37. in Cretam luppiter infans missus in 20. 690. 21. 40. 7. terrae adscribitur est I II costac II 19. 52. solida- Crates Tliehamis I 252. 38. 36. receptaculum est 5. I 88. 123. 6. 9. I. 9. 21. 157. 6. [remeauit I 55. 21. 23. 37. 10. 'i. 687. possunt diuini muncris gratiam II 118. 11 62. Cratinus II 156. cf. 107. 37. 9. menta corporis ossa II 24. tera in toto corpore masculina est. 599. 20 . 14. 297 2. 5. de cor- 10.

. Dacia 4. 19. 22. 15 ss. 20. 14. 13. M 205. 15. Latine iustos id cultores dei rae- quomodo cae9. 696. 5 8—14. 14. 5. 665. tuunt I 165. II M noua. perditissimos dae- facti sint I 163. 9. 2. 714. genii appellati I 164. 387. 6. genera. ab hominibus adorati potestas. 8. 888. ai- nibus signum crucis 384. Apollo daemon 388. 18. 15. fugantur 471. rebellantibus. cum 724. re- daemonum inuenta. cum coniugibus deorum inrepseiunt I 167. 9. 388. 4. manum lebat II Maxiniianus (Galerius) uo- mines ageret. daemonum I 22.) adn. 6 ss. magister I 223. hominum I 471. 11.ovac.1 9 ss. 1. 1. 8. quanto terrori daemosit I daemones: grammatici eos dictos unt quasi &a'^ij. cultus I 468. 6. 10. 15—172. contremiscunt H Daciscum imperium cognominari Ro- a Christo. 7. I 327. — princeps 659. daemones sunt inmundi cf. (Cyri aetate. fraudes I 320. 328. 6. 759. 695. uerbo fugati 16. insinuant se apud Cyprios huniana hostia imI 78. [Cynosurae I 33. 386. 6. Volcanus. 4 — 20. lup7. I — de dae- piter I 386. 412. 22. in corpora hominum inrepunt I 725. 27. fraudes eorumque 163. II 84. cultus 7. nomine 178. 387. 2. 682. 5. 16. latrones. 387. 387. 1. 8. 402. 7. dei I 165. 6. daemonum 7 ss. 640. 22. 26 ibid. Cyprianus: Lactantii I cle 5 ss. 21. 19. 4 in 697.298 I n d e X Cynici a canibus uocabulum traxeruut I Neptunus. esse I 163. 4 est s. daemonum insidias I coibant 710. 5. instinctu bono [Cyrus 471. 4. 2—17. 396. in- aequalis Tarquinii Superbi cf. 724. 12—408. I Cypro Venus molata I 688. titerunt I 394. ibid. est 163. 2—697. 695. 16. 22. a quo2. ss. 14. 6. 5. adsidue 10. 8. I darguere conatur I 412. 24—725. aliquid ultionis edunt 169. dei ueri ss. derunt 1. uarios cultus sibi (diis) condi- C}Tiocephalus I 689. 20. 21. 387. 696. 724. 22. Cyrenaicae sectae conditor Aristippus 710. 18. 461. inter hoI 384. (710. dam Coprianus in uocatus I 403. 10. daemoniarches. 7. 20. 5. Domitianus ad persequendos Christianos incitatus II stincfcibus terris suis reddidit I 285. 9. 5. 10. 183. ea oratione qua Demetrianum 5. I cr. Daciis 199. effec- Cyrenaici de uirtute et I 198. cf. 65. 174. 14. 1 daemonas deos I 27. 682. 13. M 177. persecutiones per daemonas tae I 385. 18. I in aeterna supplicia 15. daemonum duo leste. unum I 461. daemonum haereses exrefor- 285. praedon s hominum I 401. 14 id est peritos —385. 12. 11. Cyrenaeus Theodorus I 702. in sacrilegos nonnumquam I eo iudicium ss. 15. mentibus luppiter Cyprius 17. nutum 2. quia torquentur ab eo ac puniuntur I 650.] C^tus maior ludaeos 304. 8. hostes. per- Mercurius I 224. summo 5—386. midant deum. — terreni spiritus: alterum terrenum 163. 28. monibus Hesiodus 163.) in propatulo I 224. interfectores I 468. 22 ss. 8. 15. mones deus damnauit spiritus. 724. . ac scios rerum I 163. ad 130. 12. 2.

13. Demetrianus auditor Lactantii 2. spiri- Demetrianuin conatur Cyprianus 5 ss. Darii aetate I 327. 298. Dauid 12. 19. 10. 17. 15. 7. fieri passus est I 252. 47. 25. effusos esse de terra I 607. 8.] Sibylla I 20. 19. dentes II 25. 1 gistus uocet I 163. auctor 713. ad euin dei draconis Romam perlatus cf.] Epicuri auctor I 1.). de Chri. 11. 13. 678. — 15. s. 2. 126. 1. II M 193. Homerus I I 387. 12. 12. 12. II 4. 14. stultitiae 14. 10. 6.) filius tem 232. 17. Christus eius filius I 324. pater So1. 14. II 4. diaboliTs. 18. 6. pu- diuinorum (caelestium) hAiiinorum scriptor I 298. 9—14. 1-9. I 150. prophetas ludaei legunt I 321. nomen I deus I 19. a Leucippo eruditus heredita- Danuuius I 93. 234. 2. figura I 63. Lactantii ad unde diabolum Trismein eum monita 13—18. II 4. se ipse interfecit I 237. 2.) 7. 5. 13. I Da- 39. 25. Maximinus.[Demophile Sibylla I 21. eius leuitas II 93. 5 esse ss. 4. templum fabricare I 322. ludaeos I 321. De I opificio a Lactantio ss. 35. 16. 14. 676. 608. 20* . Sjmposio 164. 8. 583. 713. Plat(» iii I 387. scriptus 150. 16. ad homines uermiculorum modo tauit 22. 684. 12. Democritus auditor Leucippi II 90. Deianira I 681. 23. (183. tus aduersus Carpos a barbaris Dea Bona deus: ei cf. de atomis I (232. 6. 684. DeuJJecius persecutor ecclesiae: profec- calioncae aquae II Ph 136. Demosthenes I 406. exercitus deletus nomen non est proprium 21. 151. 17. 16. eorum fragmenta II 156. 15. 6. 12. ex genere Dauid I 324. Dauid I 329. daemoniarchen cur deus esse uoluerit I 697. I [Dardanus Corythi. 711. 323. 8. 10. 16. regnum Dauid 1359. quasi in puteo alto ueri- lomonis I 297. 14. 13 (-aem H. 713. 8. Bona. 14). 13 s. liber 7. 1. 7. 7. Dclphi I 25. 16. 610. 13. 20. 627. Delos ApoUinem coluit 56. redarguere tus daemonicus I 387. utrum unus sit an multi I 7. 20. 20. 6. 15. apud 36. interpretatio I 39. 24. 713. 21. potentissimus rex idem- sententiae fortuito omnia facta esse 1 6. 16.n (> 111 i 11 11 111 e t r <' r u iii. 297. agros suos pascua sub Dario rege I 285. 15 (93. daeiiion So- cratis I 164. 4. est. 22. cf. 755. Danae naen a loue uiolata: huius fabulae eundem epistularum Lactantii libri duo II 162. 21. 1—8. 10. 19. Delphicus Apollo 18 ss. 1 ad Daia cf. 9. 7. 25. 4. 20—5. quem praeter ceteros 5. spi- I 412. 592. 9. 4. que propheta (cf. de mundo I 583. 4. non louis 11. reliquit Epicuro 6. 18 (cf. I Da- animas cum corpore perire uid Nathan missus uolentem deo 234. 2. Deucalion I 148. ritus. -aan P). 162. demersam queritur I quando I fuerit I 359. omnipotens est uerum cognomentum dei I 677. tatem 266. 7. 695. 299 [Delphis 679. 15.] damnat sto I 713.). 1. 157. 20. 169. 11. cum magna parte II M 178. 272. 8—10. publica 710. 4. 4—10. 1. filius lesse I 322. 710.

8. 10. 69. 11. 12. II 69. maiestas dei solus. 22. 17. summus pater 4. 642. 681. 171. de 2. 19. hendi I non potest conpre18. 8. 43. perfectus est I 8. 14. 6. unus est. aeterna mens I 8. 8. uelvt 9. 137. 24. 2. 10. 95. 23. sempi- ira dei liber II ira in 67 ss. singularis) I 19. 597. § 13. 2. 77.] 15. potest aut cogitatione hominis aut 666. ira 5. 8. 25. 512. 130. summus 19. — I Plato 713. 11. existimant eius aeternum nomen rimi non irasci deum est et 477. 4. 4. 22. 108. 6. 12. 15. ss. 129. 10. pro- 11. 10. 1. filius deus pater et deus cf. 678. potens I 677. 137. 679. 601. 24. eius sapientia I 586. II licentiam irasci 119. 13. patientia quid adsequatur II 6. 19. 15. 96. deus habet 96. saepissime.] 13. 16. 19. 10 s. deus oculis et 121. 3. 18. 119. II 27. eius super gentes I 665. 11. liumanae statum euertit 11 omnem religionem dissoluit irascitur I 1. incorruptibilis I 8. patientissimus est et II 120. 597. 9. 3. 2. 25. 6. 137. 22. nino curet II 109. 121. II 121. 14.1. §13. 761. 95. 678. 394. 8. 20. 13. 123. 14. 378. 11. omiii- 381. in deo qui adfectus sint II 107. II 71. 15. I aeternus I 137. 26. inpassibilis. carens (summi ac 2. 4. 24. 17. 678. 19. uetet II 121. 25. 17. 11. 2. 7. 72. Licinii summe deus II M 226. 7. 12. mente non 99. deus summus. uidentissima II 10. diuina de ira dei testimonia M 226. 680. unus) saepissime. unus I 12. communis . 13. in deo sexus non 313. 16. origine I 393. 512. 96. 8 678. 16. 21. 378. 7. ignoscendi cur 23. de figura 130. 8. 16. 22. 9. ternus I 586. 29. 4. 6. 5. 5. II quamuis sero noxios punit dei II 117. eius aetas et origo 15 12. solus a saeculis fuit. 586. 17. 10. inmutabilis I 137. 4. 14. uelut I 6. 8.300 7. 10. 678. 13. 586. inmortalis I 586. 3. 21. 12. 595. 21. 19. 13. 286. 13. liber. ss. II M 179. M 172. I 678. iraiii inconprehensibilis I 734. 14. an nihil 394. II 7. incorruptus I 137. 678. 16. 9. II 16. 10. 113. II ex se ipso est pro19. 121. 157. 227. 9. 10. 107. 9. I 21. 1. 14. 19. 25. 1. 4 laris (i. 77. ipse intellegentia. 16. 22.19. al.«=! })ater (parens) I 44. 17. ss. 7. II 7. 7. 10. 280. 8. 121. 20. 15. 23. 16. 108. 16. 17. nouissima 14. 313. 11 67. ss. 17. deus 172. 21. 5. [4 adn. 321. 23. 313. 11. 16. 95. 109. hominem 123. 18. 21. uetur II 71. uerus II 21. 107. 19. 394. 312. 24 I |4adn. 17. omgratia mo74. ut erit semper in saecula I II 123. beatu. 6. 74. I 391. 12. Lactantii De plu- creatus I 28. 4. 12. 19. I 377. 72. 17. 26. 22. 3. 17. 6. sit 11 121. deo II 109. est I 30. deus singu- ipse sensus ac ratio est e. 21. parens I 202. (>))timus maximus IT 75. 26. I n cl e X 680. 173. 510. sermone conprehendi deus 2. (hominum) 14. 108. 7. Christus. 446. 70. 114. 16. 21. II 94. 16. 122. 18. 8 ss. 712. 24. 392. in oratione deus pater (Christi) I 2. uitae 67. 118. 11. 546. 472. I 26. 2. 25. qui error maximus antiquus dierum cur a Daniele appelletur I 313. 110. suam continet eius 121. primo ac secundo deo deus pater nulli rei subiectus I 11. an sit aliqua 9. 13. dei ira num II aeterna 18. 9. 283.

uera sunt et creator. summa ciim 2^rouidentia fugae uulnera mortes bella adulteria I 71. 17. militia caelestis. De sint 91. daemones. 20. 17. 5 1 primum ss. deus Saturno regnante utique 23. inscri- 415. et nia- aequissimus iudex. 20. ss. 103. 3. 5 714. urbes et deorum sexus domus I 61. ss. 9. 24. 27. 4 (piemadmodum 479. 2 inluminator noster deus 547. 680. 11. ille cf. 730. . do- deus imperator cf. 75. 694 culator ac testis omnium I 548. 64. — — s. 23. 8. 1.) 99. aequissimus iudex I 667. 283. 1. 509. 9. 421. 693. quae dicuntur. 15. 14. 699. 21. 11. 86. 55. I 65. 10. 712. mundi II 464. 17. 1. 7. 20. legis 11. 627. 419. omnium deus 26. natus 201. 11. decepti homines primitus deos esse crediderint I 95. 162. 60. dominus I I 6. i n u iii c t r o r u lu. 284.): II 96.s. deorum ac I opinionem pulchritudine iustitia est ueri cultus I I nitore 121. 681. homo daemonibus ss. 391. 12. 696. 681. effectus cf. 7. 24. conubiis I 40. 5. 669. 4—10. homo. 22. 1. est deus et est prin3. 483. 18. unus secrati 57. 12. 14 735. 59. 8 1 280. : — dii cf. 3 ss. dii I 30. dei 8. spiritus.haec nomina deus. unus raagister et imperator 509. ac solum deurn nouerant deorum cultus I 691. 1. s. 10 ss. 691. 25—122. I 282. aureo saeculo nulli dii colebatur reo I 413. fueruut mundi administrator 118. deo quid debeatur 509.n m 14. 23. admodum materiam (I 15. sit I II 132. 696. 5 11—18. 2. 749. 460. 15. 572. dominusque mundi I I 670. 4. esse: — cf. 1) et mundum et omnia quae in eo sunt creauerit I ss. minus noster pater (parens) ss. unus i(lom(|ue omnium deus pater II 60. 5. 1. de diis feminis deorumque cf. pius. deus doc- 26. deus I et iudex et testis 13. 23. precandus nobis et adorandus deus caeli I 665. ceps et origo rerum deus II 97. quem- nemo ximus effugere potest 120. 10. ss. 21. s. cur deus mala uoluerit aerunmae coepti 149. 29. (56. ss. 6 730. 5. malum. 671. quibus causis saeculo homines nuUos deos. 19— I 63. 19. deum omnia cum tum in opificio 21. ss. quomodo 67. mundus. deus aedificator artifex auctor 57. idem dei 1. 10. 479. I dominus s. 465. 12. 22. 6. maximi 9.inlndiceuerb. 9. 173. 58. 628. 15. adulteria et stupra constituisse i)er dei librum demonstratur. 20 21. exprimuntur in theatris I 433. 8. 676. 12. reges I 30. 22. homines fuerunt post mortem conI mundus praeses 20. 18 au- colebantur I 691. 6. 3—162. uero cultu liber VI Instit. dei caput 735. 167. duxque uirtutis I 5. 7. 18—514. 407. deus colendus 12. 16. 11 futurus 575. 17 130. 12. 56. simulacrorum sustentari 20. cf. et 23. I colendi dei gratia s. 301 deum I (omniuin) patev II ()0. 4. 19—92. tor sapientiae 3. 21. iudicium II II 118. a sed I unum 7. in omnibus Jiomine animantibns totum De 63. 25. dii I quando 92. . hi facti sint 71. 1 — 3. 12. 7. spe- 132. coli bonum. 690. conditor constitutor effector fabricator factor institutor machinator opifex parens rector rerum (mundi sim. 14. 9. nosse 508. 5. huius eifector et gubernator I 421. 20. 3.

dexterae diabolus: corporis corpus. eius occidens I 143. de factis diabolus I 695. 4 5. ma- 4—423. 564. 130. 62 adn. 19. dia- talem esse uoluerit I 130. I 60. sint I 432. 22. inlecebrae uoluptates inlicita desideria in- 695. bata illa prauaque mens 3. ss. dei I 499. 695. homines criminator multos. 10. 110. 3. uersa mala cultus deorum induxit I 421. aduersarius I 761. omnium malorum errorum I 659..! 302 deorum I effig^ies I n d e X grandes pupae sunt 7. adn. 4. eius 2. cr. triplici ss. 10 alter spiritus a 13: cf. 5. discedit 11 62 adn. 42. ret homines. ad malum trans1. misit deus angelos ut possemus capere uirtutem I 493. 11. mittit [II 565. 162. 158. insidiae uariaeque artes I 493. — 2. et princeps sariu3 noster II 6. 1 eius ss.| [cur hunc uexatorem constituerit II 61 [ut potestatem 162. 9. 18 ss. M— 566. 10—606. 4. diaboli 11. dicit non posduodecim dii I deos dii bus institutis homines sor eius uiae 505. 61 nibus inquinauit I 163. uitiis ac malis praesit I 488. dii non auro 4. § l. 7 nistris serpens unus ex dei mi694.] 604. cr. 7 deorum collectae aliqua peruersa potestas sit Euhemero cf. 2. | i chinator 7. qui 9. ueritati inimica. uia crimireligioni- 174. 14 ss. 15. stratusque § 5). a multis uictus procr. deus persecutio10. 5 adn. — 12. contur143. 13. [II 62 dei aemulus I 144. 7. 699. malorum fons ille diuini nominis semper inimicus destitit 695. id est dominium corporis habet 7 I I 157. 3. § 4 astutus ac saepe prauus antitheus I est uiolentus II 5.] hostis scendit 1 129. Stoici. nis auctor II 5. spiritus. unij j semen hominis persequi I (Cain) in caedem fratris armauit I 695. 274. cf. cr. uirtutem iustitiamque oid^oloq Graecis I 130. ad- et nox I 144. caecare mentes I 97. deus I ab initio terrae 18. dique sunt I 109. 11 ss. [auctor malorumque II 62 adn. 7. prosternit primos ss. 9. 13. deo factus I 129. 7 — 12. 19 cr. s. maiorum res gestae I dux praeuaricator ac 506. cultus sit ss. 19. 109. conluctator et aduer5. 158. 506. 4 ss. 5. cui unum opus Epicurus. cr. proeliis zabuluni I serpens non nouem cum . 20. eos mulierum congressio1. 22. I § 1 ss. 11 omnium machinator § 4. 19. hominum § sic 1 terrae fallacissimus xit 163. criminator I 130. 11. praecur- Orplieus I CCCLXV huius esse 26. 12. siue delator I 695. 505. ss. 3. 1. 692. 489. I 499. 10. ebore gemmis excolendi exornan6. 15. 6. daemoniarches {s. deorum religiones inodo uanae sunt I 173. 2 ss. 26. dux damnatus. [cur deus daemonum bolo dedit daemones).]. in uiamperuiae I ditionis inducit I 489.| [II satellites et ministri I 163. aduersarius adn. 22. 4. partes cf. cr. hominum expugnare 4. subdolus gentium ab 685. I 761.]. I ss. ab hominibus excludere I 564. aduersarius ille noster I 565. deorum ss. dominator inleI gcneri adn. 144. ne corrumpeI uersarium nobis reseruauit. 6 281. 6 ss. 2 cur deorum natoris illius qui prauis <3ultores boni et 14 iusti esse ss. 3. § 4. 3. eius liuor I 130. quam I peruersus et perniciosus 278.

2. 2 sint — 6. 14. cum disperderet dam Neronem fore II diaboli praecursorein 1. ciae in frusta concisae. praefectorum. pedum II 48. 21. cf. multi praesides. . eum rnus (sabbati. 5. II 83. I 148. 184. enonnitas 180. septem quibus anni conficiuntur 11. 192. 8. 608. sam habuerit ecclesiam persequendi. ab eo rum I 620. 17. 630. 93. 1. 180. 21. 4. dies et nox I 143. 181. uenaliuin statuit necessitate solu- hospites immolati 78. 16. ibid. maximus eorum diluuium 695. 160. indictionum eius. eum nominauit causa. dialectica I 212. uenit hiematum. 7. 216. 3. 14. 183. 25. 627.m Diocles iterum factus 11. atheus adiumento. I 148. 23. 665. num 759. 24. ibid. eamque patitur. teneant. 10. bus mundus consummatus quid ominis cur significent I 629. in Bithyniain 26. erit custodia mille annis 6. cum Maximiano habet (Galerio) consilium fieri 206. eius frater Maximianus (Herculius). ibid. 755. 184. qui summani rerum prouin- atque perpetuo igni cremabitur 666. ne a deo quidem inanus abstinuit. ibid. 16. 14. 759. infinita Dicaearchus animas cuni corpore interire eius cupiditas aedificandi. 21. ibid. 11. 21. credunt qui- chinator. 4. 25. dies septi- eum metuerit. ibid. 23. ceat II M M in 238. II 126. 17. legem pretiis re- casta I 682. de persecutione Christianorum uocabatur II ibid. quamdiu inanus suas sanguine non inquinaret. princeps daemo- 179. 2—7. ut duo in re pu- I 665. non 25. quid significet I 629. ibid. 182. 4-185. eius gener alter Maximianus (Galerius). ibid. 9. dies 610. rein publicam eueribid. tres participes caelestis 5. 11. qua Ni- argumentatus est 7. 19. deus omiies insidias at(iue ibid. I 234. 2. item duo minores. eius 1. dies magnus dei mille anno- mittit. 8.11 () 111 i 11 u in c t r e r u iii. iustoruin ibid. 180. ss. 22 comediam urbi Eomae coaequare studebat. 206. contra Narseum regem Persarum contemfelici- 8 ss. regni sui fecit in quattuor partes soluetur denuo atque omnes orbe diuiso. ibid. 184. 26. conpreliendetur I blica maiores. '. imperii I 659. Diagoras Melius nominatus 6. 13. 19. suinma digiti II 37. qui sint — ss. ibid. ibid. iinpetus diaboli a populo suo ar2. ibid. 10. auaritia.sceleruin inu(intor et malorurn maoinnia. 181. ibid. ptus. 184. 180. 105. 1—11. 11. 3. uicarii nullum esse deum 84. 2. 15. ibid. dixit II 83. 10. 23. tate regnauit. eius gentes aduersus iustos concitabit disposilio. tit. 6. ibid. 8—23. Maximianum 194. 180. Diocletianus ante imperium Diocles Diocles. Diana ros et Hippolytus I 66. cataclysmus 694. 25. daemoniarches. M 183. 1. a Dioclete. 183. . 189. est. satellitibus suis debellasti K M ibid. dies dei est et uerae religionis I 144. 18. 7. Dianae apud TauI rum tam. 5. magistri. 9 insatiabilis 17. I 629. Diocletianus. 237. 4. II 48. 190. 183. 176. 19 — 181. ibid. 6 ss. 8. 151. imago dies sex quiest. 3. quam cau- diluuium aquarum I 151. 18 deos exclusit I rationales. — 14. ipsa post multorum exitium 688. 19. ibid. 14.

discipuli Christi que illud quando et quomodo fac- Christus. I 51. 185. ibid. 7. utrum- Dis pater I 54. 4. 19 Dolabella consul I 60. eius 692. ut illic uicennalium diem erat futurus a. cedere atque Seuerum et Maximi- 113. liber rum cognomina insolenter adsum- Donatus confessor: ad eum De . 15. 702. circum quem fecerat (181. 5. ibid. 4—177. ibid. ibid. 195. 21. mortuum decreta. 9. 186. 186. 190. qui d. deos — 191. 8. extincta. 112. 702. 221. 4. ibid. 17. 3. Diogenes cum choro canum suorum mendicare uictum maluit. XII Kalendas Decembres. 22. octauum agit. 206. — 222. 6. memoria nominis eius erasa senatusque in Seueri locum. 692. pollui ibid. cam 188. 3 — 5. ibid. quibus sollemnibus celebratis aeger animi prorumpit ex urbe. 22. 9. 1 11 d e X 10—186. filiani 187. idemque nono consulatu redit aegrotans Rauennae inito de uirtute I 710. 191. 237. 194. 7. eius imagines eius detractae. 6. crilegiis suis 110. 6. 9. — 194. 14. ibid. 187. Valeriam Augustam filiam a in Syriao solitudines re- Capitolium et alia Maximino legatam frustra repetit. certis horis postre- inpune 6. 6. 17. 192. mirabilia monu177. 6 — 11. ibid. 21. 177. ingrauescente Graeciae contempsit et spoliauit morbo demens nio factus. ut Licinio imperium daret substituto in Christianos II M 176. 12—111. Diogeni seruitus euenerat 1 259. 180. 8—15. ibid. 183. 19. ibid. 218. 19. persecutionis pta. a 1—16. 13. tempore initia. 21. 4. cf. tyrannus. I 110. — 192. cum 221. 123. ibid. num 4 duo familiares Pythagorei Diphilus II 156. tum Diocles iterum factus in ibid. Gothis pulsa Maximiano I Valeriam coniugeinque Prissacrificio (Galerio) se tradidit. 181. ibid. 112. principum de poenis cultorum dei collegit I 436. 18. quo ab hoc cogitur imperio Caesares nominare. menta fecit. Domitius consulis Ulpianus libro de officio pro- mus imperator. 692. eius felicitas I 111. ibid. 2. 18. 13. 5. 177.— 804 185. 12. 2. pro- uicennalium (Diocletiani) gens barbara a gressus. 4) dedicaret. pergit Diodorus (Siculus) Diodorus de 194. eius iocularia de sa- colloquium cum Maximiano (Galerio). 8. 8. I Romam. 191. mors. 7. sit: Maxiniiani (Herculii) ad eum litterae. 8. persequitur Maximiano (Galerio) genero (Carnuntum) accitus. 1. 18. ibid. 10. celebraret. 7 s. I 3. 112. (Dionysius) et I 456. Diocletianus consulatunn 194. 21. 184. 17—21. 15—190. ibid. 2. 193. 4. patriam dimittitur. 21. uiginti annorum felicissi6. 3. coegit. ibid. ibid. ut potitus est I 110. eias septimo rescripta inores. 222. Dinomachus de summo bono 7. 17. 15. 9. Dioclete et Maximiano ad Donatum Lactantius librum De et (Herculio) louiorum Herculio- ira dei scripsit II 63. 11 — 187. ApoUonium punirc uellet. 11. 19. ibid. 5. Dionysius Siciliae tyrannus Graecia Nicomediam. Diocles a Domitianus eius mors. ibid. hic repente in iudicio non comparuit I 408. summo bono 7.

106. H ueruiii 1 templum 403. tutam fuerunt anni decem. 4. Eleusina Ceres I 82. 8 I ss. II 106. 7. 8. I elementa 118. 8. dii 17. El^sii campi I que porrexit. eorum cul- Christi a disci(jwst pulis Christi per annos XXV quando inceperit I 162. 18 ss. in se ardentis 8. 489. I cutliolica ecclesia nouies tormentis subiectus nouies 896. 25. edicto Maximiani (Galerii) elementa quattuor 2. II 85. 121. rescissis actis Domitiani multo clarius II 63. 12. ut misericordiam siae 16. 12. aduersarium gloriosa confessione 189. eum orat. 5. elephantus II 21. eccle- 145. sae coluiitur I 121. 174. 17. 13 Emmanuel Empedocles specus Chiistus. 325. scriptor libri elementa mundi caelum I sol terra De mor- mare 162. 171. non sunt 1. 9. usus elementorum II 99. 11 70. 11 ss. 15. genitus I 45. M 171. 9 elementa alteruin inter I se 7 contraria ss. 145. mininum. 14. significatio cuiusque II elenienti ss. 156. 693. leuia fundamenta missa II M ex- elementa I 598.] 88. nus suas in orientem occidentem- Eljsiuiii 735. tus caelestes — — Christi in caelum discessum) usque ignes I ceteraque 24.11 111 i 11 u III t r e r u ni. 9 fligata — 14. 6. 115. 18. 16. 228. ss. coitu elementorum 10. 1 175. 32. 9. 22. alterum patibile I I numerus cf. praeter ceteros persecu- ss. eloquentiae natuia ac uis I 401. (ignis et aqua) suam ibid. numeres. 21. quem nescias utrumne inter poetas an inter philosophos de 238. 172. enituit secutisque teinporibus ma- I 177. ibid. tionem Diocletiani expertus est: 174. 233. nuper ecclesia rursuin ecclesia surgit. de restituenda ecclesia litterae Constantini et Licinii. 16. quattuor elementa . ibid. eius usus I 3. 2. 1. elementum et per omnes prouincias et ciuitates ecclesiae mu