You are on page 1of 3

Christian Drapeau, Mrs.

Primordial Food
Unity International Second Edition January 2005

AFA alga stimulira mobilizaciju matinih stanica


Pod pritiskom politikih okolnosti, velika se panja u zadnje vrijeme poklanja pitanju koritenja embrionalnih matinih stanica za znanstvena istraivanja i za razvijanje terapija za razliite bolesti. Embrionalne matine stanice (EMS) su stanice, uzete od embrija, koje imaju skoro neogranienu sposobnost regeneriracije i transformacije u bilo koju vrstu stanica tijela. U embriju su one osnovni prethodnici svih stanica, ija je namjena pretvoriti se u stanice mozga, srca, miia, koe, kostiju itd. Kada se transplantiraju u organizam odraslog ovjeka, embrionalne matine stanice posjeduju sposobnost lijeenja i obnavljanja svakog organa, u kome su transplantirane, i to ih ini nevjerojatno korisnim sredstvom za lijeenje razliitih degenerativnih bolesti. Lijeenje embrionalnim matinim stanicama je ve (takorei) dokazano, te se oekuje poboljanja pri lijeenju najrazliitijih degenerativnih bolesti, poput Parkinsonove bolesti, diabetesa, bolesti srca, kao i degenerativnih poremeaja ivanog sustava. Informacija o potencijalima embrionalnih matinih stanica pojavila se 60-tih godina prolog stoljea i doivjela puni razvitak u 80-tim. Viegodinja znastvena istraivanja s EMS naila su na znaajna suprotstavljanja etikog karaktera zbog koritenja stanica ivih ljudskih embrija, kao i zbog iroko otvorenih vrata za istraivanja koja daju mogunost genetske manipulacije ovjeka. Kao alternativa ove etike dileme, pojavljuju se brojni dokazi nagomilani u posljednjim godinama, koji potvrdjuju da matine stanice kotane sri odraslog organizma (OMS-odrasle matine stanice) imaju mnogostruki potencijal, slian onome EMS, to dovodi do hipoteze da stimuliranje in situ (na mjestu) pokretanja matinih stanica kotane sri moe predstavljati uinkovito sredstvo za lijeenje razliitih degenerativnih bolesti (Jensen
and Drapeau (2002) The use of in situ bone-marrow stem cells for the treatment of various degenerative diseases. Med Hypothese 59(4): 422-428.)

Tako su na primjer Goodell i dr. (Goodell and others 2001. Stem cells plasticity in muscle and bone-marow; Ann N Y Acad Sci 938: 208-218.) nedavno opisali kako matine stanice kotane sri mogu prijei put od kotane sri do srca i pomoi obnavljanje sranog miia i formiranje novih krvnih ila nakon problema s ishemijom (srani udar).

Evo jednog eksperimenta: Kratko i jako proiene matine stanice kotane sri mieva, genetiki su modificirane da bi proizvele fluorescentni protein. Matine stanice mieva ubijene su zraenjem. Iza toga, genetiki obraene matine stanice (tih istih mieva) transplantirane su u njihovu kotanu sr, tako da su fluoroscentne matine stanice kotane sri jedini izvor prisutnih matinih stanica, nakon ega je izazvano zaustavljanje rada srca putem blokiranja koronarne arterije. Nekoliko tjedana kasnije transplantirane fluorescentne matine stanice kotane sri diferencirale su se kao srano-miine i endotelne stanice, to je doprinijelo oformljenju funkcionalnog sranog tkiva i novih krvnih ila. Orlic i dr. (Orlic end
others, 2001. Mobilized bone marrow cells repair the infarcted heart, improving function and survival. Proc. Nat Acad Sci USA, 98: 10344-10349.) provode eksperiment, koji jasno

pokazuje da sam fakt utjecanja na odvajanje i pokretanje matinih stanica kotane sri odraslog organizma (OMS), moe dovesti do ozbiljnih izlijeenja. Istraivai su tako izazivali srani infarkt kod dvije grupe takora. Kontrolna skupina ostavljena je da se oporavlja sama po sebi, dok su pokusnoj skupini ubrizgane osloboeni OMS citokini u produetku od 5 dana nakon infarkta. Nakon mjesec dana, iz kontrolirane skupine takora bilo je 17% oivjelih, s tim to kod funkcionalnih i histolokih analiza, ivotinje pokazale ozbiljne znake kardiomiopatije. U eksperimentalnoj skupini, kod koje je cirkulacija OMS stimulirana u produetku od 5 dana nakon infarkta, oivjelo je 73% takora. Kod funkcionalne i histoloke analize konstatiran je razvitak novog sranog tkiva, paralelno s potpunom funkcionalnom krvnom vaskularizacijom, a srane funkcije praktino su bile normalne. Dakle, osloboanje OMS stimulirano tijekom produetka 5 infarktnih dana, pokazalo se dostatnim za skoro potpuno ozdravljenje. Pretpostavljalo se, da se slino pokretanje matinih stanica kotane sri i posljedina regeneracija tkiva dogaa i u mozgu. Kod dvojakog slijepog eksperimenta, koji je obuhvaao 40 pacijenta s Parkinsonovom bolesti, ubrizgavanje matinih stanica 7-8 mjesenih embrija, usporilo je napredovanje bolesti kod svih 40 pacijenata. (Polli, E.E.
(2000) Transplanting bone-marrow stem cells in the central nervous system. Haematologica 85: 1009-1010...). Postoje podatci i za zaustavljanje simptoma Alzheimerove bolesti. . (Matson M.P. (2000) Emerging neuroprotective strategies for Alzheimer's disease : dietary restriction , telomerase activation, end stem cells therapy. Exp Gerontol 35: 489-502.)

Provedena su istraivanja s ciljem da bi se utvrdlo da li matine stanice, ubrizgane intravaskularno, ili osloboene endogeno iz krvi kotane sri, mogu premostiti barijeru izmeu krvi i mozga, te da li migriraju i iza toga se diferenciraju u stanice mozga. Pokazalo se da matine stanice kotane sri, zajedno s monocitima i fagocitima, jesu u stanju premostiti barijeru izmeu krvi i mozga i dostii mozak.(Williams and Hickey (1995) Traffic of hematogenous cells through the central
nervous sistem. Curr Top Microbiol Immunol 202: 221-245.) (Knoph end others: 1998. Antigen-Dependent Intrathecal Antibody Synthesis in the Normal Rat Brain: Tissue Entry and Local Retention of Antigen-Specific B cells. J Immunol 161: 692701.)

(Mezey and others: 2000. Turning blood into brain cells bearing neuronal antigens generated in vivo from bone marrow, Science 290: 1779-1782.) (Hickey, W.F. 1999. Leukocite traffic in the central nervous system: Semin Immunol 11: 12537.)

Genetski markirane matine stanice kotane sri odraslih mieva, dostavljene intravaskularno u letalno-ozraenim odraslim mievima, vode do razvitka donornih stanica s neuralnim osobinama u centralnom nervnom sustavu (neuralni fenotipovi).(Brazekton et al. (2000) From marrow to braine: expression of neuronal phenotipes in adult mice. Science 290: 1775; 1779). Procjene su pokazale, da je 8-12 tjedana kasnije oko 0.2 -0.3 % od opeg broja neurona dobiveno iz kotane sri. Autori su izvjestili: "Nai rezultati jasno govore da matine stanice kotane sri odraslih mieva mogu ostvariti pristup mozgu navedenih mieva i mogu dobiti karakteristike neurona centralnog ivanog sustava. Ibid. Na isti su nain, Mezey i dr. (Mezey and others 2000.,...) pokazali na odreenoj vrsti mieva, nesposobnih za razvoj stanica mieloidnog i limfoidnog podrijetla, da transplantirane matine stanice kotane sri migriraju u mozak i diferenciraju se u stanice koje karakterizira neurono-specifini antigen. 2,3 - 4,6 % svih neurona pokazuje se donornim. Vidi se i dio neurona s aksionim izraslinama, kao i sa dendrinim grananjem. Autori petpostavljaju, da matine stanice kotane sri mogu migrirati prirodno u odreene dijelove mozga stvarajui razliite vrste ivanih stanica, to pretpostavlja, daleko vei regenerativni potencijal ivanog sustava od tradicionalnih oekivanja. Ibid. Na osnovi informacija dobivenih od razliitih znanstvenih timova, Jensen i dr. (Jenen and Drapeau 2000.,...) neodavno su predstavili svoju "Matino-staninu teoriju za ozdravljivanje, regeneraciju i obnavljanje". Ova revolucionarna teorija pretpostavlja mogunost da matine stanice kotane sri naputaju kotanu sr i putuju tijelom vodei brigu o lijeenju i regeneraciji oboljelih organa tijekom cijelog ivota pojedinca. S druge strane matine stanice kotane sri odraslih ljudi mogu biti prirodni mehanizam, koji tijelo ovjeka koristi za lijeenje, regeneraciju i obnavljanje. Suglasno ovoj teoriji, nije potrebno uzimati embrionalne matine stanice zbog obrade i intravenozno unoenje u ovjeka. Regeneriranje se moe izvriti jednostavno putem stimuliranja i oslobaanja matinih stanica kotane sri i njihovim kretanjem prema tkivu. U ovoj situaciji, zadatak je pronai prirodne tvari, sposobne za oslobaanje i pokretanje matinih stanica. Takve tvari mogle bi se koristiti za svakodnevnu poticanje prirodnog mehanizma za lijeenje i regeneraciju ovjeka. Jedina, za sada poznata, takva prirodna tvar su AFA alge, za koje je nedavno dokazano da stimuliraju oslobaanje i migraciju matinih stanica. Ustanovljeno je da doza od 5 grama AFA alge poveava broj cirkulirajuih matinih stanica. Na osnovu ovih podataka, odnedavna je u SAD-u dodeljen patent br. 6814961 za koritenje AFA algi za lijeenje Parkinsove bolesti, Alzheimerove demencije, diabetesa, multipleks skleroze, te za oporavak i regeneraciju nakon sramog infarkta.