Wass Albert

TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér. Akár a pestis vagy a nátha. S olyankor elcsúfítja a világot maga körül. A világot? A Te világodat. De ne feledd el, hogy a Te világodon kívül van még egy másik világ is és ez az igazi világ. Gyökered, vagyis jellemed, adottságaid, érzéseid és az a sok láthatatlan holmi amit magadban hurcolsz egy életen át, ebből az igazi világból ered, és ahhoz a mesterséges másik világhoz, melyet magadnak csináltál, csak annyi köze van, mint a hóvirágnak az avarhoz, melyen átüti fejét midőn a földből előbúvik. Ha felületesen megnézed, azt hiheted, hogy ez a penészszagú halott szőnyeg tartja a hóvirágot a hátán. Pedig nem így van. Előfordul, hogy erdőtűz támad s az avar tüzet fog és elég. Elég a hóvirág is vele, az igaz. De jövő tavasszal előbúvik megint. Miért? Mert gyökere mélyebben volt, mint a halott avar, a földben volt, az igazi földben. Így van ez veled is, testvér. Gyökered nem ebből a világból való, amit magad köré ácsoltál, és ha tűz támad s rád dőlnek a kontár tákolmány romjai: Éned az ösztön gyökérszálainak nyomán visszamenekül az igazi világba, akár a hóvirág. Mert nincsen különbség, közted s a hóvirágok között abban a világban. Ez a kis írás arra szolgál, hogy megismerd, kendő és festék nélkül, anatómiai egyszerűségében a világot, melybe beleültetett az élet, akár egy palántát. Az igazi világot, melyről látod, a tűz leperzselte az avart s Téged visszaűzött a természet ősi talajába. Igen, tisztában kell lenned ezzel. Vagy visszatalálsz az igazi világba, a tiszta és egyszerű törvények, világos szabályok és egyenes utak világába, mint ahogy a hóvirág visszatalál gyökeréhez a földbe - vagy elpusztulsz menthetetlenül, korom és hamu piszkában. Tisztáznod kell a fogalmakat, melyeket összezavartál és egybekevertél az utolsó évszázadok zagyva lázában. Meg kell keressed a gyökerüket, hogy visszatalálj általuk az igazi világba. Európában születtél, a huszadik század elején. Ez magában véve már annyit jelent, hogy a Nagy Kertész, aki életed palántája fölött rendelkezett, kertjének egy sovány, szélnek kitett sarkába ültetett Téged, ahol fagy, vihar és jégeső között kellett megismerkedned a világgal. És ezáltal azt hiszed most, hogy a világ nem egyéb, mint fagynak, viharnak és jégesőnek egymást követő váltakozása. Ennek a kis írásnak az a célja, hogy visszavezessen Téged az igazi világhoz. Hogy kézen fogjon, mint testvér a testvért, és sorra mutasson mindent. S megkérjen rá: ne hidd, hogy csúnya és rossz a világ. A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is azt hirdeti a látszat. Miért nem? Mert a Világ anyja a Természet, s a természetben az ember nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa. Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj. Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, mely véresre sebez Téged, s elcsúfítja a világot. TE ÉS AZ ISTEN Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott? Nézz meg egy virágot. A legegyszerűbbet: nézz meg egy hóvirágot. Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a világ a tavasszal. Hideg föld öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei és moccan a csíra. Felüti kis zöld fejét a nyirkos falevelek alól. Kinő a szár, utána futnak a levelek. Zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és zöldre festik a hajszálereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag a
1

TE ÉS A VILÁG

És elfelejted. a szénhiányért s azért. Ő a csillagrendszerekkel és az ibolyák gyökerével törődik csupán.ami benne történik. Isten művész. Napról-napra. A sas nem gonosz.megeméssze az ételt. a sok milliárd vízcsepp közül az egyikben egy izgága kis moszatocska a maga önteltségéből mire végezte. aki fölényes emberi elmédre hivatkozva hátat fordítottál Neki. Egyegész világ. ne csodálkozz. Könnyen megleled. egyetlenegy. kivonta magát a művészi rendező keze alól. Nézd meg a folyót vagy a tengert. Ha a kontár módon ácsolt kulisszák olykor rászakadnak és rozsdás szögekbe veri a fejét. ha mértéktelenségedben el nem rontottad . amennyire lehetett. Szabad kezet kértél. szénhiánnyal küzdő. A lerombolt házakért. pingált magának külön díszleteket s maga osztja ki magának a szerepeket benne. ha vissza akarsz Hozzá térni. hogy ezt a világot Te csináltad magadnak. hogy élhessenek. A nyakkendős. Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik körülötted. amikor lecsap a galambra. mondod. hány milliárd vízcsepp van benne. mert nincs gonosz. mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt. percről-percre. Az ember alkotott magának egy külön világot. Hát ne jajgasson. Minden csillag egy élő valami és köztük a Tied. Ezt a fogalmat az ember alkotta és emelte földöntúli alapzatra. Talán nem is tud ezekről. Nem kíváncsi. és azokra. talán a legkisebb. Kacag. amit számodra alkotott. amiket ismersz.virág. ha rosszul sikerül az előadás. csak másolt. hogy van. Ha rosszul mennek tehát a dolgaid. a vízcseppen belül. mert ez vagy amaz így történt. Művész csak egy van ezen a világon. hogy megbocsáthasson magának. nincsen igazság. Kiugrott a nagy együttesből. nem törődik a gépeiddel és talán azt sem tudja. Mert sok a nyomorúság. ha magad voltál az. akik el akarják hitetni Veled. hanem egyszerűen csak látni akarod Őt s megnyugodni abban. amiket a magad bosszantására sikerrel kiagyaltál. tiszta és művészi törvények alapján. amit adsz neki. hogy pénz nélkül maradtál és vakarod a fejed: Ő igazán nem tehet. mert nem vagy művész. Önmagáért való zárt egész. Művészi rendező keze igazította így a szerepeket. amit mesterségesen fölépítettél magadnak és amivel most nem vagy megelégedve. Ott nincsenek meglepetések és váratlan fordulatok. mindig újat és mindig ugyanazt. a műhelyében. Ember-művész nem alkotott még hozzá foghatót. És hogy a gyomrod . Isten bele sem néz a számlakönyveidbe. Te kell fölkeressed Őt. Milyen szép és milyen tökéletes. a drágaságért. Nézd meg jól. hogy ne szaporodhassanak el a galambok s ne egyék el az egerek elől a gabonát. Szinte hallani lehet. Azokra. És aztán gondolj a csillagokra. hogy létezik az egyik vízcsepp milliomodik porszemén egy úgynevezett társadalmi rendszer. a Föld. műhelyszagú és paragrafusok közé zsúfolt világot. aki megalkotta a világok milliárdjait és pillanatról pillanatra újakat alkot. ha ostobaságokat cselekszik. órabéres és gyárkéményes világot. milyen szép. ácsolt magának külön színpadot. hogy Ő menjen oda hozzád. hogy nincs Isten. amit ismersz. ezt az aszfaltos. A világban. hogy kapsz-e nyugdíjat vagy sem és hogy meg tudsz-e élni abból a fizetésből. Nem felelős. És a Te világodat érted alatta. Nem várhatod. A vízcseppben. Gondold csak el. Istennek semmi köze a házakhoz és az órabérekhez. hány milliárd vízcseppbe zárt világ. Nézd a fát. amiket nem ismerhetsz. Mert meghaltak sokan.feltéve. Minden világ egy vízcsepp. Neki a hóvirágokra van gondja. Te és a többi emberek. Mert romokban fekszik a házad. az általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez. Meg arra. Maga tette oda a szögeket. Nincs győzelme a gonosznak. s Ő. Nézd a hegyet. ha szíved idő előtt megunja pumpálni a véredet. nyúlszőrkalapos. A Te külön világodat. Ott leled mindég. És főleg ne igyekezz Istenre hárítani a ballépések felelősségét. Minden vízcsepp egy világ. Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög benne. amit a többi emberek adnak Neked az önként magadra vállalt munkáért. a feketepiacért. És akkor gondolj szánalommal azokra. szabad kezet adott. semmi köze ahhoz. és így egyedül ti vagytok felelősek mindazért. meg a madarakra. Tiszta éjszakákon nézz föl az égboltra: olyan éppen. Egyáltalában: az Istennek hagyj békét saját világoddal kapcsolatban. A Te szemedben céltalan. hogy az Ő rendjén kívül. Nincs. Ott minden az Ő elgondolása szerint történik. Fiainak viszi. hány milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül. Csak nyisd ki a 2 . aki alkot. akiket szerettél. ha igaz és tiszta benned a szándék. Mert kevés a kenyér. Amit Ő alkotott. vízvezetékes. azért vállalja a felelősséget. Ha nem sértett hiúságodat és csalódott önzésedet akarod Neki elpanaszolni. hogy szüless és meghalj. És gondold el. A csillagokra és a fákra. mert hanyagul és könnyelműen elrontottad felesleges izgalmakkal.

de csak most veszed észre magát a csöndet. szelíd művészszemével végigsimogat és azt mondja: . Minden virág ijedten felfigyel. Zsákmány után kujtorgó szélsuhancok csatangolják apjuk nyomát a völgyeken végig. A pillangóban. A virágban. S ha mégis vihar jönne rá: hajtsa meg engedelmesen a fejét s ha kell. szinte cifrázza a repülést. Ott dolgozik. Még csak nem is az erdők rossz párája egyedül. minél mélyebbre. Minden mozdulatán érzed. mely alatt más fák senyvedni kényszerülnek. Megremegnek a fűszálak is. A vihar van. Szeresse a harmatot és tisztelje az esőt. Egy kis levél. Sietve röpül. És végül ne féljen az éjszakától. odahajlik a társához és súg neki valamit. ahogy arcodba csapódik. amit társadalompolitikának. hogy siet. hogy kezdődik? Egyszerre egészen csöndes lesz minden. ami a föld mélyéből jő. korán sárgulnak és lehullanak. akik fészket építenek vagy menedéket keresnek ágai között. Reszketve meghajtja karcsú nyakát a kék harangvirág. Aztán egyszerre vége van. ahogy feketén és iszonyú gyorsan közelítenek.Bizony látom. Nyögés. Addig is csönd volt. hogy visszatérj közénk. valahol az egyik bükkfa tetején. sötét erők képezik a magját. A bokrok. Mélységesmély. Mintha fönt valahol angyalok siratnák a megcsúfolt világot. Egy vércse sikoltva bevágódik a fák közé. A VIHARRÓL. mely ott lebeg mindenkor vékony pókfonálon a világ fölött. A levegő megáll fölötted. a téltől és attól. Legyen a lombja tiszta és makulátlan. Hogyan védekezzék rontás ellen a fa? Legyen egészséges és erős. gyönge levelek hamar gombásodnak. Telik akkor is. hogy az idő telik. Mozdulatlan a hegy és a völgy. Villámszagot érzel a szélben. Mintha egyszerre. Fénytelen. üde. Aztán beszélnek arról. És már az eső esik. Valahol a szálasban fölnyög egy fa. Aztán egy pillangó repül át a rét fölött. zsúfoltan akarná még kiélvezni azt. Tudva. Es ha elég tisztán és elég egyszerűen állasz meg előtte. Ne bontson a fa széles koronát. mindezeknek a mélyén van még valami. De ezeken kívül. melyeknek maró párája megmérgezi a levegőt és viharfelhőket támaszt. A fák is őt nézik valamennyien. tudománynak vagy előítéletnek nevezel: akkor talán reád is néz. ami a magasból jő. Talán még reád is mosolyog. A nap nélkül nyomorgó növény keserű nedveket ereszt. Így él a fa. Ne reszkessen és ne átkozódjék. Akkor már az ég alján ott láthatod a gomolygó felhőket is. Egymásnak adják a hírt és egyszerre valamennyi levél susogni kezd. Tiszta és jó erőket szívnak föl a mélybe nyúló gyökerek. ahogy szárnyra kél. A füvek. A föld jó kincsei mélyen fekszenek. őérette van és jó. mert nem tehet arról. Láttad a vihart? Olyan éppen. Siet. mint a tiszta víz. hogy van vihar. Gyökerét eressze be mélyen a földbe. A virágok. rossz bőrben vagy fiam. Csönd. napfényben csillogó. Kevesebb napfényt szívnak föl. Csapong. És ebből lesz a szél. mikor a szirmait bontja. és az olyan fa rostjai elvesztik rugalmasságukat. A felhők megszürkülnek. Pillája se rezdül a fáknak. Tudósok. hogy szállani tud és hogy színesen tarkák a szárnyai. mintha ásítana. sóhajtás hallatszik mindenütt. AMI IDŐNKÉNT JÖN ÉS ELMEGY Figyelted. borzongva és titokzatosan. nem csak a hideg és meleg kiegyenlítődése okozza. Babonás. Lent az erdő alatt lélekszakadva futni kezd a patak és rázza borzolt hajjal. A rontás. Babonás reccsenések támadnak és fönt a hegyen meghallod a fenyvest zúgni. Legyen jó a madarakhoz. mint a háború. hogy minden. azt mondják: elektromos feszültségek egyenlítődnek ki a viharok által. Ez mind igaz lehet. eszeveszetten a vészkolompot. A vihar van. mint akik sötét babonáról tudnak. Ne tűrjön foltot a levelein. másik helyen lehűl. ha fél. Ideje volt. a derekát is. Nem csak légköri elektromosság. Ez a magja minden viharnak. és minden.szemedet jól. 3 . hogy egyik helyen fölmelegszik a levegő. Megtalálod a fűszálban. Mintha a világ visszafojtaná a lélegzetét. akik a világ nagy titkainak mélyét kutatják. amikor éppen nő. levetve minden magadra aggatott bohóc-cicomát.

zöldhátú legyek szállanak rá és hordják szét a fertőző csírákat. A halott lélek körül széles körben fertőzött a levegő. mikor már az eső is elállt s az erdő nem nyög és nem sóhajtozik többé: frissebb a levegő. Az agyontapogatott sebek mérgesednek el leghamarabb. Vihar van. Az ember eltemeti halottjait. Földig hajolnak előtte a hajlékony derekú fák. messzire kerüld el azokat. Fényüket vesztik a színek. ördöngös szándékok babonája hozza. Zúgnak. ha csak egy karcolást hordoz a lelkén valahol. fában. mert a lázas ember félrebeszél. Ordító szörnyek nyargalnak láthatatlan pokol-lovakon. hogy élni nem érdemes. Ne üss sebet embertársaid lelkén! Ha a Tiedet gondtalanul megkarcolja valaki. akik leszegett fejjel járnak Isten szabad ege alatt. akik aszerint ítélik meg az embert. ami több. hogy milyen nyelven 4 . sikolt. Aki kapta. Valami belécseppent talán az ilyen sebbe. Így a fa. AMI IDŐNKÉNT MEGFERTŐZI KÖRÜLÖTTED A LEVEGŐT Találkoztál már valaha az erdőn bomló állati hullával? Amin férgek ezrei nyüzsögnek? Aminek nehéz. bármennyire is csíp és éget. Kisüt a nap is és valahonnét a pillangók újra előkerülnek. ha ember. És mit tehet az ember még ezen felül? Legyen becsületes. Kerüld el a fertőzötteket. Gyökerek pattannak. mert gyanús. haldokló testek vonaglanak a földön. aki nem látja meg az útszéli virágokat. Akik langyos és puha nyári estéken is csak arról akarnak beszélni. Valakinek sebet kap a lelke. Gonosz sajgás támad. jelnek. virágban. Fájó érzések gyűlnek meg a seb körül. A lélek elpusztul. És vihar után. mint az élet. mert ember. s dolgozzék. elég. A halál hidege végigcsúszik törzseken. Recsegve hasadnak a törzsek. Háború van. Az ember töpreng és rágódik azon. ha már elmúlt. átkozódik a világ. Könnyen megismered őket. Már csattog a zápor. Dördülve meghasad a fellegek szája és kénköves lángok csapódnak az erdő testébe. akit nem láthat. Valakinek sebet kapott a lelke és a seb nem heged be. Morddá sötétedik minden. hogy ragályhordozó. ami rossz ezen a világon. Orrodban érzed. fűszálakon. Ez a lelki sebek gennyezése. Imádkozzék. bűzös szaga széles körben megfertőzte körülötted a levegőt. Akit a napsütésben is ráz a hideg. Mosd ki a sebet tiszta önbírálattal. Illatos a föld olyankor s jó gabona terem. tisztább a lomb és zöldebb a fű. Ha pedig a seb körül éreznéd már a töprengések gyötrő szaggatásait: vedd elő az akarat kését. akiknek a sebei nem hegednek be soha. ami vele történt. ha viharba kerül. az igazi. hogy elkerülj undorító közelségéből? A gyűlölet közeléből mért nem sietsz el éppen olyan undorral? Még fertőzőbb a párája. Szeresse a testvért. Láz keletkezik és egyre nő. Nem lehet tudni.Az ég kékje magosba menekül és haragos felhők futnak a világra. A büszkék ropognak. Gonosz feszültségek. bekeríti kertjét s az ekevasát belenyomja mélyen a fölpuhult földbe. ropognak a fák. hogy van valami. Hulláját ellepik a férgek. Már nincs segítség: a méreg benne van a lélek vérkeringésében. tiszta és igaz. a seb megfertőződik. Füvek és virágok halálra váltan lapulnak a földhöz. mérges kisugárzások. mint akivel semmi sem történt. A föld puhább és a virágok színesebbek. valami fertőző baktérium. Aki adta. nem hallja meg a hajnalban ébredő rigót: az olyan ember közelében ne tartózkodj. hogy csak lélekzetvisszafojtva tudtál mellette elhaladni? Ugye siettél. azt hiszed. Vannak emberek. A gyulladás terjed. mint bomló állati hullának. virágokon. vagy a léleknek valamiféle mérges váladéka. Kerüld. De a seb marad és nem heged be. mert hiszen a tenyerén mászkál. Akik el akarják hitetni Veled. Tégy rá feledés-tapaszt és úgy járj vele az emberek között. De az ember megáll benne. csak kerülje útjait. Gennyezni kezd. izzítsd föl a szellem tüzében és vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt. ne csinálj belőle nagy ügyet. És ekkor megjön a szél. patkójuk nyomán szikrát vetnek a felhők. emberben. A seb gyulladásba jön. Vetéskor már búg a vadgalamb is és aratásra kirepíti fiait. sírjuk fölé keresztet ácsol. alig rezzent meg belé. Sikoltó bokrok kapaszkodnak tíz körmükkel a földbe. Óvakodj azoktól. Ne félje a gonoszt. ARRÓL. Aztán kijavítja házát. véredig hatol. Ezt már a babonás rontó hatalmak teszik. A föld remeg. ez a végítélet napja. jajgat. nem is tud róla talán. a világ csúnya és az ember bűnben fogantatott. állatban. Nem tehet ellene semmit. nyög. hogy mi az. Aki ebbe a körbe belekerül. Jóindulatú. Higgye Istent.

és meztelenül. sőt: beleszületsz ezekbe a törvényekbe. és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok. A felhőnek sikerül magát a nap és a föld közé tolnia. ahány ember a földön. mint az állati hulla. benned és körülötted élnek. hogy emberi tulajdonsággá váljék. bezárnak születés és halál közé. A Dolgok Rendjének egymásba kapcsolódó láncszemei zárják ezeket magukba. A megfontolt gyűlölet. Az igazi törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. De ha megütnek s mert félsz visszaütni nyomban. éppen ezért nem örökérvényűek. A BOSSZÚRÓL Megütnek s visszaütsz: a természet ősállati szabályai szerint jársz el. fuss. egészen meztelenül tér vissza innen. hogy a rossznak győzelme lehet a jó fölött. csupán az emberi közösségek játékszabályai. melyek megszabják sejtjeid működését és helyedet a világban. Mindössze a cipődet szennyezed be vele. Hogy aki jó. Korlátokba szorítanak. vagy egy kisebb csoport. Ezek tulajdonképpen nem is törvények. szép és csúnya között. s Te együtt születsz. melyek mindig valakinek vagy valakiknek az érdekeit védik. hogy meztelenül jött ide. de. Az elsők aszerint váltakoznak. hogy mik a jogaid ezen a földön. Ne a magad egyéni érdekét vagy egy csoport érdekét nevezzed igazságnak. Meghatározzák. S ezt a kimondottan emberi jellemvonást nevezzük bosszúnak. az ütést napok múltával adod más alakban vissza: emberi módon cselekszel. Az ilyen ember lelke bomlik már. A szent gyűlölködők gyújtják föl mindig a világot. hogy egyetlen ember állította-e föl őket.. Az igazság nem emberi mérték és így ne várd tőle. IGAZSÁG Aki azt mondja Neked. Vagy milyen templomban imádkozik. akármi is történjék vele: egyenesen járhat és nyílt homlokkal 5 . és hogy jogod van élni. De ha ki akarnád játszani a természet törvényeit: megölnéd azt. De legyőzte-e vajon a napot ezzel? S ha igazságról beszélsz. Érdek annyi van. akkor is vigyázz. vagy milyen jelvényt visel a gomblyukában. Ha megtanulod és tiszteletben tartod őket: békében hagynak embertársaid. mert Neked is hasznod van abból. Amelyik így kezdi: igaz. Amit az emberek alkottak s amit az Isten. A tárgyilagosságba bújtatott gyűlölet. amit az útszélen látsz. mert megszülettél. De éppen erről feledkeznek meg leggyakrabban. menekülj az okos gyűlölet közeléből. s végül fuss. Jegyezd meg jól: bármilyen bűzös és bármilyen ocsmány is legyen az állati dög. a megértő gyűlölet. A gyertyaláng és a reflektorfény csak méreteikben különböznek egymástól. Hogy gazságot gazsággal torol meg s ezt büntetésnek nevezi. ha belerúgsz.beszél. Ha ilyennel találkozol. senkinek sem használsz azzal.. Tiszteld őket. hogy mit tehetsz és mit nem tehetsz. és gyűlölettel fertőzi meg maga körül a levegőt. vagy pedig egy többségi csoport. őrködnek fölötted ösztön és lelkiismeret formájában. JOG Könyvtárakat írtak tele azzal. azt baj nem érheti. lényegükben azonosak. De igazság csak egy. mintha szemedet vették volna. hogy meg tudjad különböztetni: kétféle törvények vannak. A TÖRVÉNYEKRŐL Fontos. Ha nem: kellemetlenségeket szerzel magadnak. hogy élsz. Az emberségesnek látszó. Pedig csak egyetlen igazi jogod van: békében élni. Legyőzheti-e a felhő a napot? A sötétség a világosságot? Tél a tavaszt? A győzelmet azonban ne téveszd össze a sikerrel. az vak. megéreztetik Veled a különbséget jó és rossz. aki vagy. ha mások tisztelik. Ez a legveszedelmesebb és nincs ellene orvosságos szer. Igazság az. Veled. A játékszabályok betartása tetszésedre van bízva. hogy ők is emberek. Hogy minden ember egyforma abban.

Az elégedetlenség. hogy ellát kenyérrel? Rosszat cselekedtek Veled és nem érte őket semmi büntetés? Rövidlátó vagy. amit szekrényedben őrzöl. Felkél a nap. hogy kevés vágyad legyen.nincs rajta egyetlenegy fa sem! . hogy van egy jelvény. Jusson eszedbe. mert felebarátod fejéről nem ütötted le a kalapot.Ez a hegy kopasz . Tégla nélkül nem épül föl semmiféle fal. hogy Tied a kabát. a nagyravágyás. Ehhez azonban fontos. ha nem gyártasz rossz téglákat valamely épülethez. A falánkság hajtotta oda őket. BÜNTETÉS ÉS JUTALOM Jót tettél és nem fizettek érte? Mit adtál Te a napnak éltető melegéért? Vagy a földnek. VÁGY ÉS ÖRÖM Minden vágyadnak eleget tenni: ez az emberi élet legnagyobb művészete. Es ebbe a kis hézagba nem csupán Te. hogy a kígyó csábította Ádámot és Évát a Tudás Fájának gyümölcséhez. Még több kellett. mert nem terjesztettél másokról hazug híreket. s amiktől nem foszthat meg semmiféle hatalom. mert a görbe utak szörnyűségesen nehezek. mert nem gorombáskodtál lakótársaiddal: tévedsz. bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. A jó nem más. Tisztává tesz és könnyűvé. És békességet építeni csak jóindulatból lehet. A valódi igazságban bízhatsz bátran. Csak éppen rosszindulatú nem voltál.nézhet szembe a világgal. de a juhnak erről bizonyára más véleménye van.Ezt a hegyet sűrű erdő borítja . Jutalma önmagában van. amit a Tiltott Tudás almája csíráztatott ki bennük.mondja a keleti oldalon lakó ember . hogy itt-ott. Ezek az igazságok. hogy igazságos úton lett a Tied. de kevesen értenek meg. hogy ma jóindulatú voltál. És azt se hidd. Jó téglákat kell gyártanod. De nem feltétlen értékű igazság az. de az emberiség kilencvennyolc százaléka kényelmesen belefér. Akik letérnek erről az útról. mert nem léptél a lábára senkinek. Mielőtt hajba kapnál valakivel emiatt. az emberi hangyaboly külön-életében a rossz látszólag győz a jó felett: ne tévesszen meg ez a látszat. Rossz és jó között van egy kis hézag is. azokat sajnálnod kell inkább. vedd a fáradságot és sétálj át a hegy másik oldalára is. az boldog. amiket nem vásárolhatnál meg Dárius kincsén sem. hogy nem tértél le róla. Akinek sikerül. Ha mégis látnod kell. Azt hirdeti. AMIT A BŰNRŐL TUDNOD KELL Ne hidd. aki győzött az emberek bűnei fölött. mint a dolgok ősi és természetes rendje. mint ahogy az egyenes út jutalma éppen az. ha jutalmat és büntetést emberi csereeszközök értékével mérsz. Egyszerűen csak az egyenes út. amit sokan hordanak. éppen azzal. Gondolj arra: föl kell építeni a békességet ezen a világon. kilencvennyolc százaléka pedig Veled együtt tétlenül henyél jó és rossz között: ki építi föl vajon a békesség házát? ELFOGULTSÁG ÉS MEGÉRTÉS . Ha az emberiség két százaléka rossz téglát gyárt. kára nem eshetik. hogy gonoszat cselekedtek Veled.jelenti ki a nyugati oldalon lakó. ez volt az egész. A gyapjú. a kíváncsiság. Érzéseket ad. Kimásztak ők onnan saját maguk. JÓINDULAT Ha azt hiszed. Mondom. 6 . Annak a létrának a segítségével. Te azt vallod. a mértéktelenség. mint első emberi találmányt. Káin sohasem győzte le Ábelt. Nem elég tehát. hogy sok idővel ezelőtt keresztre feszítettek Valakit. a juhé volt. Csak megölte. hogy kardos angyalok űzték őket ki a Paradicsomból. amiből készült.

És amit 7 . ami eszükbe jutott. Ő mais úgy él. Melyeknek kivirágzásához esélye nem lehet. ahogy Isten annak idején elindította az első rigót. És mert gazdagnak érezte magát. ahol jártak. melynek virágai szépek és illatosak. sehol sorba álljanak. Mégis ő a legvidámabb teremtés. Gyökere van. Mi nem úgy élünk. megismertetnéd vele a társadalmi élet játékszabályait. Vagy melyek kellemes ízű gyümölcsöket teremnek. Cselédek szolgálták ki őket. Nem zárták le soha a villanyukat és a fürdőszobában bármikor folyt a melegvíz. annak. Télen központi fűtés őrizte az egyforma meleget és nem volt soha szénhiány. és csúcsán időnként kivirágzik az öröm. Kényelmes autók röpítették őket és utazhattak és nem kellett soha. hogy boldog volt mégis. se seperjenek. maga készített ruhát és lábbelit belőlük. Ételért sem fizet. Barlangban lakott és mohán aludt. Örvendj a hóvirágnak. törték a fejüket. elmehettek a színházakba és a hangversenyekre. és igazad van. finom porcelánon. neki nem kell cipő és nem kell ruha. Nem értek rá egyszerűen. szerette az életet. Igaz. Gondold csak el. Sokkal több szobában. Neveld rá a szemedet. tisztségekkel. Nem kellett se fát vágjanak. hivatalokkal. A rigónak könnyű. se főzzenek. Szegényeknek érezték magukat azok mellett. GAZDAGSÁG ÉS SZEGÉNYSÉG Nincs vagyonod? Nincs házad. Örvendett az izmainak és mosolygott. Rádiójuk volt és gramofonjuk. telked. tele voltak a boltok kirakatai mindenféle szép holmival és minden eladó volt. csak meg kellett nyitni egy csapot. Mégis szegények voltak. a virágoknak. se edényt mosogassanak. rengeteg sok lemezzel. Erről eszembe jut. hogy virágot hozzon. csak füttyel. Így tesz az okos és jó kertész. Légy tehát okos és jó kertésze a lelkednek. Ha gyümölcsökkel megrakodva tért haza összkomfort nélküli barlangjába. gazdag is volt. az ételnek. Nem értek rá örvendeni a napfénynek. hogy meglássa azt. Csak olyan növényt enged meghonosulni benne. szegények is voltak. Ha egyedül vagy: annak. Bunkóval védekezett a vadállatok ellen. mi a vagyon. Lakásért sem fizet. nem is egy. Minden gyökérnek az a célja. palotában laktak. Annak. Olyan ruhába öltöztek. hogy nem kell egyedül légy. Minden talajban megterem valamiféle virág. Villanyvilágításuk volt és fürdőszobájuk. ha ruhába öltöztetnéd. gyomot nem tűr meg maga körül. és ha fáradt volt. beleőszültek a gondba. az ibolyának és a búzavirágnak. se vizet hordjanak. Nem volt villanyvilágítása. ami ma van. mert mindenáron azt akarták. Pedig mondom. értékes tárgyaid? Nincs pénzed? A rigónak sincsen. hogy egyedül lehetsz. mert éjjel-nappal gondok között futkostak. Ebédlőben ettek. amit a holnap hoz. Amikor eszükbe jutott. hogy egészséges. ami csak szemüknek megtetszett. Es hiszem. azt ettek. hogy ismertem embereket. Vágyódj arra. gyáraik voltak és bankbetétjeik és mégis folyamatosan töprengtek. hogy miképpen szerezhetnének még több pénzt. hogy még többjük legyen. Bőrüket maga húzta le. mondod. Az erdő csöndjének. és örvendj annak. ezüst evőeszközzel. a víznek. és mivel szegényeknek érezték magukat. Semmije sem volt. ha bunkója egy vadat leütött: gazdagnak érezte magát. Mert ami volt. amilyenbe jólesett. Olyan növények gyökerét sem ülteti el. Az első ember nem tudta még. ha pillangó szállt előtte. mint amennyit egyáltalán használni tudtak volna. Örvendett a szélnek és a napnak. Minden napnak van valamilyen öröme. MEGOLDÁS CSALÓDÁS ELLEN Gondolj mindig arra: mit tenne egy majom. melyek fejlődéséhez a kert fekvése és éghajlata nem alkalmas. A rigónak valóban könnyű. Voltak ugyanis emberek. se cipőt takarítsanak: mindezt megcsinálták helyettük mások. Azonban a jó kertész gondosan ügyel kertjének növényzetére. Fiait ingyen tanítja az erdő. azt hiszem. Minden boltba bemehettek és mindent megvásárolhattak. hogy lefekhet a mohára pihenni. naponta új ruhát vehettek magukra. halomban állt körülöttük a vagyon. szára. Dudvát. Az utcákon. azt kevésnek érezték. bevezetnéd a civilizáció kényelmeibe. A levegőnek. a levegőnek. jogokkal és kötelességekkel látnád el és végül kezébe tennéd a sorsodat? Ne várj többet az emberektől sem.A vágy az emberi lélek növényzete. Mégis. akiknek még több gyáruk volt és még több bankbetétjük. akik palotában laktak. Pedig az első ember nehezen élt. Ha nem vagy egyedül: annak.

ruhával. Aki erős. Örvendhet a napfénynek. ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt. a virágoknak. újra fésülködünk. Sőt. újra jön a nyár. Amiért ember vagy. örömet ünnepel. Mégis eljön évente az idő. Még a mohának is van virága. újra jön ősz és újra jön tél. Sajnos. vagy a szegfű. amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Csak az a Tied. Nem is lehet másként. hogy legyen mit egyék. újra kiderül az ég. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal. Fürgén szökdelnek az ágak között. Élj vele és általa. Tanulj meg tehát örvendeni. Újra elmegyünk ide vagy oda. madara. nyomorultul. Azért ne hidd. újra vesződünk. Aki dolgozni tud. cipője és egy szobája. Újra mosdunk. cipővel. Sűrű erdők nyirkos homályában él. A nap reggel újra felkel és este újra lemegy. mint az orchideának. újra borotválkozunk. folyton. csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Aki föl tudja vágni a fáját. 8 . meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. MÉG A MOHA IS VIRÁGZIK Ne hidd. hogy most már többé sohasem fognak virágozni. Gondolj arra. mert ilyesmi még nem történt Veled. étellel. meg tudja főzni ételét. mindig újra. A virágok újra kinyitnak és újra elhervadnak. és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Újra dolgozunk. Kivirágzik. a szélnek. ha felkélsz a nappal és kijössz ide. És ez így megy folyton. Aki el tudja tartani a családját. Semmijük sincs. amikor kivirágzik. mihez kezdhetnél. legyen ruhája. földhöz ragadtan. Meg a rózsa. s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. hogy élsz. amit fölapríthasson. embere is van.az ember kevésnek érez. Aki nem szorul másra. Itt állasz puszta kézzel. igazán semmijük. Nézd a költöző madarakat. amit a bőröd alatt hordasz. az emberiség minden pusztításai mellett is. örvendhet a családjának. meg a szegfű. az valóban kevés is. egy nagy előnye is van: senki emberfia nem tépi le különlegessége miatt a moha virágját. rengeteg sok. hogy csak az orchidea virág. megszokott munkád kerete szertehullott. Fáradt csapatokban most térnek meg tengeren túlról. újra esik az eső. A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ősszel újra lehullanak. Ha nincsen öröme benne: szegény. hogy megkeressed őket: vidám füttyüket messziről hallhatod már. újra hazatérünk. Ha van öröme az életben: gazdag. Szinte ájultan hullanak alá pihenni a bokrok közé. És Te természetesen azt mondod erre. mint a növények. hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Semmivel sem kisebb az öröme. Újra jön a tavasz. pillangója. Akár a rózsa. Miért vagy úgy kétségbeesve tehát. Figyelheted. És ismerd meg a vagyonodat. vagy a szegfűnek. S mert élsz: gazdag lehetsz. Tanulj meg örvendeni nekik. újra örvendünk. Van virága. nagyon sokat a mohavirágra. az orchidea. a víznek. újra lefekszünk. Annak. Fogadd meg a tanácsomat és gondolj sokat. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. vize. újra bosszankodunk. hernyót keresnek és száraz mohát a fészekrakáshoz. azért tanulhatsz még sokat a madaraktól. hogy az ember él. Vendég vagy ezen a földön. milyen vidáman hordozzák csőrükben a vékony gallyakat s fonnak belőle nótaszó mellett új otthont fiaiknak. a gyermekeinek és annak. Ujra megfőzzük az ételünket. vagy mint az állatok. amit otthonának érez. Fája. Újra jön a szél. Ő a legnyomorultabb a növények között. hogy nem is lehetne másként. Van napsugara. Újra. újra öltözünk. Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az ősemberre. egyetlen szál ruhával és nem tudod. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket. Életed. Gazdag. mert így van ez jól. MINDENT ÚJRA KEZDÜNK Nem vetted észre? Naponta mindent újra kezdünk. aki egészséges. újra szállanak a felhők. De holnap reggel. ne feledd. Csak az a két kis fáradt szárnyuk. A természet örök rendje ez és mi kötve vagyunk a természethez. Pedig a moha sohasem lát napot. hogy újra elölről kell elkezdd az életedet? Minden vagyonodat elvesztetted.

ha dicsérik. a Téged szorító körök despota-cikkébe behatolhatsz. rajtad kívül még sok millió ember él. aki úgy él mint a medve. mint hangulataid: bújj el valami félreeső helyre és írd le egy papírra mindazt. És még valamit jegyezz meg jól. mivel minden ember három részből áll: egy remetéből. A zsúfolt együttélés fertőző baktériumokat termel. Hogy nem szeret korán kelni. Tanuld meg. hogy a tapintatos ember mindég őszinte. amire szüksége van és a társadalmi élet gépezetének hasznáról lemond. De ott van. (Ilyen úri ösztönökhöz ugyanis csak annak lehet joga.) De senkinek művész-énjét ne bántsd! Apró kis bogarait: hogy szeret heverni ebéd után. Hogy ordít. Az emberi társadalom világa ezeknek a láthatatlan köröknek a hihetetlen összezsúfolódását hozta létre. Hogy tíz percenként huzatot csinál. de nagyon sok. hogy kellemetlenségeket kell mondanod. Ezeket ne bántsd. Légy jól nevelt. hogy elfogadta a civilizáció kényelmeit. És még ezer ilyesmi. vagyis egy szemétdombot. a veszekedés. Egy hétig olvassad 9 . A magányosat. Valamennyi embernek ugyanaz a célja. halkabban kukorékolj és sokkal szerényebben. se nem édes és akinek a szívedhez semmi köze sincsen. Az összekoccanó körök nyomán mérges váladék keletkezik. Ha okvetlenül érzed. Senkit sem érdekel. A körök mindenütt érintkeznek. hogy mikor van rossz kedve. melyen ő a kakas. egy despotából és egy művészből. Teljes hanghoz csak annak van joga az emberi társadalom szemétdombján. a tartózkodót. mint a szemétdomb. Legjobban azonban minden emberben a remetét tiszteld. Békét és nyugalmat akar. másiknál nagyobb. Abban. Ha tétlenül nézed. Sajnos. hogy mások köreit ne érintsd általa. ne dicsérd azt szépnek. Ezek az igazán előkelő emberek. aki kukorékol. összeütődnek. hogy más vágja föl szívességből a fádat. Fegyelmezd magad. a szemérmeset. vagy mint az ősember. az egyéni szabadságának és despota-énjének úri mivoltáról önként lemondott. A legtöbb baj közöttetek ebből származik. Minden egyéniség mélyén ez lappang valahol. aki számodra se nem drága. hogy bárkinél is hiányozhatik. ha dicsérik. hogy milyen hangulattal ébredtél föl reggel és egyedül csak a fogorvosodra tartozik. Aki az élet megéléséhez nem fogad el könyöradományokat. amit ezáltal benne magaddal szemben dermesztettél. Tudnod kell. mert jólneveltséged gyöngébb.NEM VAGY EGYEDÜL A FÖLDÖN Jól figyelj most ide. amiről hallgat. Nem tudom pontosan mennyi. Legtöbb embernél ez amúgy is túlságosan nagy helyet foglal el ahhoz képest. Ne nevezd "drágám"-nak. vagy más ássa föl szívességből a kertedet. és másnap olvasd el megint. aki nem adósa senkinek. Igyekezz hozzánevelni magadat az emberek közelségéhez. Csak a neveletlen emberről lehet tudni. hogy itt nem olyan előkelőségre gondolok. Tedd el. Nem tudom eléggé hangsúlyozni: nem vagy egyedül. Ügyelj a körülötted élők köreire! Ha lehet. Néha nagyon mélyen elrejtőzve a felületességek alá. Aki azonban elfogadta a kényelem játékszabályait. amit mond és főleg abban. mielőtt kukorékolni a szemétdombra kiállasz: előkelő csak az. Mert minden ember körül van egy láthatatlan bűvös kör: az egyéniség köre. cukorral eszi a vajaskenyeret. A tapintat az együttélés diplomáciája. sőt metszik egymást. Hogy szereti. ha mások huzatot csinálnak. Ezek teszik kerekké az ember egyéniségét és éppen úgy szüksége van rájuk. hogy fáj-e a fogad. Azonban több a kakas. aki fázik. mert nincs elég levegője. vagy sem. És így egymás között meg kell osszátok a dombot és a kukorékolást. mert megsérted és megalázod ezzel. Hogy nem szereti. "édes"-emnek vagy "szívem"-nek azt. mert úri tenyered munkával piszkítani átallod: előkelőséged egy-egy darabjáról önként lemondottál. Hogy szenvedélyei vannak. Tanulj tapintatot. amit ruha vagy hivatal jelent. Ha helyszűke miatt nem áll módodban elkerülni az összekoccanást. És minden kör három részre oszlik. Ne nyiss ablakot arra. S akiben a remetét megbántod: ellenségeddé válik. Itt a belső előkelőségről van szó. Hogy szeret korán kelni. Maga szerzi meg azt. olyan mint a kutyává szelídült farkas. Könnyen haraggá gyűl és gyűlöletté fekélyesedik. mint Neked: emberi módon akar élni. helyezd el úgy köztük a magadét.amit megmondanál. mert náthát kapsz a hidegtől. mint a sóra. ébredés után szivarra gyújt az ágyban. Otthont. az egyetlen igazi előkelőségről. ha nem okvetlenül szükséges. de ne hidd. mert ez nagyon fontos: nem vagy egyedül a földön. Egyiknél kisebb. aki nem szorul másokra. Ha ezt teszed. Ha valakin valami csúnyát észlelsz.

A panaszkodó ember olyan. a mező. Elébb-utóbb a fenekére vernek. hogy Isten megvilágítsa az agyadat. Nézd meg a virágokat. A rigófütty és a pillangó színei. amikor menthetetlenül egyedül vagy. hogy valami jó-e. urasan. De azt se feledd el. nincs miért siess. Tehát ne panaszkodj. Te pedig a szégyenkezés által emberré neveled magad. Amikor döntened kell. és amikor megkapja. hogy vállalnod kell valamit az életből. részben békétlenségből. Még a virágok is. És amikor már tele vagy a virágok illatával. készítsd magad a lábbelidet. Amikor döntened kell. Így hát egészen egyebet mondok Neked: Eridj ki az erdőre. hogy ostorozzad magadat ilyenkor. A civilizációt pedig kimondottan csak kényelemből és lustaságból. Megteheted. vagy ha kozmás az étel. szomjan és töprengj napokig. Még csak azt sem teheted. Megteremtette és céljává tette a jót. amit életnek. valaminek a felelősségét. hogy jobbra térsz vagy balra fordulsz. mintha nem vennéd észre. szidhatod kedved szerint. Kifejezhetem ezt úgy is. mező. Erdő. Részben uralmi ösztönökből. Ha kifogásaid vannak az emberi közösség ellen: fordíts neki hátat. hogy a társadalmi rendszereket nem Isten teremtette. És egyedül vagy. hegy. Simogassad meg a fák törzsét. a folyó. hogy fogkeféd van és meg tudod indítani a gramofont. Mondták. Bennük és általuk fölülemelkedik állati mivoltán és valóban igyekszik azzá lenni. vagy rossz. hiába van családod. mindenségnek. amit eléd tesz az. A kulturált ember uralkodik önmaga fölött és úgy bánik indulataival. s ameddig a szeme ellátott. Bizonyos kérdéseket egyedül kell megoldanod. a szépet és a fejlődést. addig hátrányait is tűrd el szótlanul. Gondolj gyakran arra. A mezőre. kényelmesen. valóban mind a Tied akkor. a széllel és mindennel. mint a házőrző kutyákkal: időnként elengedi őket. a hegy. a napsugárral. aki helyetted elkészítette. aki megkíván egy játékot. De amíg veled született lustaságod előnyeit élvezi. MIKOR MÉGIS EGYEDÜL VAGY Ezen nem lehet segíteni. mint a rossz gyerek. bölcsek. hogy döntened kell. sem pap. ha esik az eső. aki birtokát járta be. Lassan járj. akit Isten a maga képére teremtett. Igyekezz kulturált lenni. hogy térdelj le és imádkozz. Azt is mondták. folyó. A kultúra nem azt jelenti. Még csak öreg sem vagyok. Eridj tehát lassan. Mint valami hajdani Nagyúr. Városban élsz. Helyes vagy helytelen. Ilyenkor nem segíthet rajtad senki. A látható sejtek mellett növekszik folytonosan a láthatatlan is. a folyó mellé. Lassan járj. Egyáltalában semmire se panaszkodj. Még a napsütés is. Kikerülöd. hiszen egyedül vagy. hogy nem a társadalmi rendszerek teremtették az embert. Vannak az életben pillanatok. étlen. hogy ösztönöd indítása szerint azonnal és gondolkodás nélkül cselekedj. A hal fehér hasának villanása a hullámok között. Ha az emberi társadalomtól semmit el nem fogadsz. Valóban nagy úr odakint. hogy valamilyen félmegoldással elhalasztod a döntést. nincsen vele megelégedve. Az erdő. ha valamire szükséged van és ne magad főzzed az ebédedet. Hajolj a nyírfához és szívd be az illatát. hiába vannak barátaid: egyedül vagy. hanem az emberek maguk. hogy ne legyen sáros a lábad. Gondolj arra. varrd magad a ruháidat. Én nem vagyok sem filozófus. ha tolvaj kerülgeti kertjét. Ne kelljen messzire gyalogolj. filozófusok sok mindent tanácsoltak már Neked erre az alkalomra. Próbáld megérteni azt. övé volt minden. Öregek. de csak a kerítésen belül és csakis olyankor. Ilyenkor hiába van társad. Vonulj föl a hegyek tetejére. ha elüt a villamos. vagy föl a hegyre. Mondták. amelyik a szép és jó törvényeit 10 . a magad erejéből. valami kockázatot. Szép vagy csúnya. Hallgasd a madarakat. ami zsongva körülvesz és ami mind a Tied abban a percben. Azok nevetni fognak rajta. állat és végül ember. hogy Isten sok-sok millió esztendővel ezelőtt megteremtette az anyagot és megteremtette a sejtet. És a sejtből lett virág.el minden nap és a hét végén olvassad föl barátaidnak is. papok. Es amit szemed lát. senki helyetted el nem végezheti. Vagy úgy teszel. amit mondanak. Mondták. mert a szenvedés megtisztítja a látást. egyedül. hogy zárkózz be négy fal közé. A kulturált ember látni és érezni tudja a szépet és a jót.akkor gondolkozz a csodán. Ezen nem lehet segíteni. vagy teremtésnek nevezünk. építs kunyhót magadnak. hanem Isten. senki nem segíthet rajtad. hiszen ember vagy. Döntened kell.

de ne nagyon sokat. mert Hozzád tartozik. Őrizd meg köztük az egyensúlyt. Tiszta és megelégedett érzéseket. másik a kihűlés. ha minden hetedik napon nem dolgozol semmit. ha rendje ellen kifogásaid vannak: postáját. aki ételedet főzi: főzz magad. egy virágot. hogy úgy élhess. Ha ötven éves korodra eléred ezt: szorgalmas voltál. örömet. Mások fáradságának haszna megaláz. védelmére ne tarts igényt. ha lelkedet hizlalod. mert beléd szúrt. hatalma ne legyen fölötted. Mindez így éppen elég ahhoz. Egyáltalában. hogy minden ember meghal. de csak annyi történik. Ha érzed a veszedelmet: gondolj arra. mint jótékony és kedves egyensúlyt a szorgalom mellé. meleg virágszaga van.amikor azt hiszed. vagy egy madarat megnézz. A fejlődés nagy láncolata összefűz mindenekkel és a pókháló-finom lánc vége Isten kezében van. Alig valamivel vihetünk többet. De békétlen ne légy miatta. Egyik a láz. ebbe a nyílegyenes útba. hogy egyedül vagy. mint a darazsak: egyetlen képességük. tiszteletet. mint a madár és úgy szállunk ki belőle egyszer. melyben jövendődet akarod őrölni. akkor megérted azt is. hogy egyáltalában semmi tiszteletre méltó vértanúság nincsen a darázs halálában. De nagyra se növeld. virágokon. Néha megpróbálsz ember-ésszel leszakadni erről a láncról.hordozza magában és tereli az életet a fejlődésen keresztül a tökéletesedés felé. mert szánalmassá változtat és megcsúfolja emberi előkelőségedet. Mint a madár. Vigyázz. békét. húgod a margaréta. csak sejteni lehet. eltévedsz. felőrli a szervezetet és esztendők múltán arra riadhatsz. A békétlenség izgágává teszi az embert és az izgága emberek olyanok a társadalomban. hogy élsz és hogy szép a világ. A következetes békétlenek tiszteletreméltó különcök. amelyet eltapostál. fizetést ne fogadj el tőle. Dédelgesd gondosan. És egyetlen egyet sem tudsz már válladra emelni. másik fékez. Elég. Szépet. még mielőtt 11 . hogy telt zsákokon ülsz. Elég. de gyönge tagokkal. nehogy a malomban. gondolj arra. A kóros szorgalom kapzsisággá dagadhat. mint amennyit előre szántál magadnak. ahova indulnod kell. Hogy úgy jövünk ebbe az életbe. Ha minden áron hajlamos vagy az izgágaságra. hátramaradsz. Es még valamivel többet: hogy magadba is gyűjtsél. amennyi kell ahhoz. hogy soha sem vagy egyedül. mely az anyagtól fűszálakon. Ha elégedetlen vagy azzal szemben. mondd meg nyíltan. hajszás szerzési izgalom: idegrendszered korán kifárad és megöregszik. felőrlődj rendre magad is. ne fogadj el semmit attól. Elég tehát. Egyik a tűz. kihűlsz és meghalsz. rabbá kötöz és bemocskolja emberi előkelőségedet. mások helyetted dolgozzanak. Anynyit éppen. amiben élsz. hogy fullánkjukkal mérges daganatokat okoznak. ha fél órával üldögélsz tovább a padon. éppen mint a madár. állatokon és végül rajtad keresztül Istenhez vezet. Elég. Testvéred a világ. Az államot is bojkottálhatod. ami fölött döntened kell. akivel szemben békétlen vagy. BÉKÉTLENSÉG ELLEN Ha valamivel nem vagy megelégedve. hogy amíg Te pihensz. ha ebéd után tíz percre ledőlsz pihenni. a szüntelen tenni vágyás. Ha a láz kerít hatalmába. Dolgozz. vasútját ne használd. hogy megőrizzék egészségedet. Es döntöttél máris. SZORGALOM ÉS RESTSÉG Véredben hordozod őket. ha munkahelyedre lassan és kényelmesen haladsz és néha megállasz. De soha ne engedd meg magadnak azt a fényűzést. mint amennyit hoztunk. Gondolj a moszat útjára a liliomig. Mert szépen süt a nap és a szellőnek kellemes. másik a víz. ahogy kedvedre van. Ne vesd meg. nyugalmat. Legkevésbé pedig olyankor. De ha meglátod és megérted a láncszemek törvényét. hogy letérsz a nyílegyenes útról. mint a madár. Önmagad iránti tiszteletet főként. És akkor állítsd be a kérdést. Öcséd a nyúl. madarakon. amit már tudni nem. hogy magaddal vidd oda. aki meghízott a nyár kövér termésén. ha napkelte után még egy órát heversz az ágyban. hogy végül is visszatérhessen Istenhez egy napon. hogy egy fát. De a megalkuvó izgágák az emberiség bajt okozó méregkeverői. hogy megőrizd magadban az egyensúlyt és ember maradj. Ha sokallod a villanyszámlát: ne égesd a villanyt. De a restségre is vigyázz. csak örvendesz annak. Elég. Ha a restség tunyasággá nő benned. Egyik siettet. a hernyó útjára az emberig és az emberi lélek útjára tovább. jót. Elég. Nélküle kiállhatatlan lennél az emberek között.

elébb-utóbb vele együtt kirúgnak Téged is. A barátság nem jogcím arra. A barátság oka nem lehet sem a véletlen. Ezekkel szemben azonban viselkedj úgy. útravalót nem koldul. Egy neveletlen. Es gondolj a következőkre: 1. Üss az orrára. De volt három barátja. Az ilyen ember. 7. S hogy itt volt. ami szép és elfordul attól. 3. Jön és megy. hogy csak annyit kívánjon. aki szépnek látta a világot. hogy nehány ember aggódva keresi a nyomát. kalóriája van és keményítőértéke. A másik folytonosan fogadkozott. Az egyik minden nap arról beszélt neki. A barátság nem kér. Az igazi barátság olyan az emberi világ diszharmóniájában. 5. Nem azonosak. Tanítsd a malacodat mértékletességre. szerénységre és arra. amíg az ember elhitte mindezt és felakasztotta magát az erdőben egy fára. hogy malacának pillanatnyi élvezeti igényét kielégítse. aki még mindig élni akar. Benned egy malac él. hogy tapintatlan és neveletlen légy. mindössze arra alkalmas csupán. hogy csak a gonosz ember megelégedett egy ilyen bűnös társadalmi rendszerben. hogy megelégedett. hogy megvédi az ellenségek ellen. de fontos. Még kevésbé azonos világnézeti beállítottság. mint aki utazik. nyakadra nő és rabszolgává aláz. Kíváncsian nézegeti a tájat. Ha azonban egy izgágán visítozó dögöt hurcolsz magaddal. kérlek. hogy az igazi emberi előkelőség abban áll. ami csúnya. 2. 6. A három barát pedig összeült búsulni a fa alá és azt mondották: . ami a magad életéhez kell. De túlságosan tárgyilagos se légy azért: nem az ökörről. aki aljassá alázza magát egy falatért. A barátság nem azt jelenti. mint a zenének a hangok harmóniája. A barátság nem azt jelenti. Ezeket csak utánozni szoktad. édességet követel és megkíván ezt. nem a birkáról és nem a bakkecskéről akarok beszélni.befejezted volna az életedet. amennyi neki jár. AMI BENNED ÉL Ne légy beképzelt: nem tigris és nem oroszlán. A harmadik azt vitatta. HÁLA 12 . de nem is ismer áldozatokat. Hogy senkinek adósa ne lehess. mihelyt eszébe jut az étel íze. hogy valakit meggyőzzünk a magunk álláspontjának igazságáról. hogy jogod van beavatkozni embertársad belső életébe. 4. Az olyan halott pedig. A BARÁTSÁGRÓL Volt egyszer egy ember. hogy nem csupán azt a munkát végzed el. de mások legyenek Neked adósaid. hogy mások álláspontjait megértsük. Addig. izgága malac. mint az olyan ember. Az emberi lélek valami olyan titka ez. A barátság nem hatalmaz föl arra. és hogy az erdei forrás vizénél üdítőbb ital nincsen ezen a földön. Egy szerény és jólnevelt malacot még megtűrnek a szobában. hogy valaki korlátlanul önzéseink rendelkezésére áll. Szoktasd rá. a malacodat. hogy jellemhibáinkat feltétlenül és kötelességszerűen megbocsássák. mert szeretné visszafizetni neki azt. szánalmas és bosszantó látvány. azt csak onnan lehet tudni. aki folytonosan visítozni akar. hogy mi csúnyát látott a világban. gyönyörködik abban. vagy amazt. A barátság nem arra való. Jegyezd meg jól. mint egy finom. nem követel. amivel tartozik. jusson eszedbe ez a kis történet. AZ ÁLLATRÓL.Szegény meghalt ugyan. sem az egymásrautaltság. de kiegészítik egymást. ellátja mindennel magát. mintha semmivel sem tartoznának Neked. hogy az üres vízbe főtt krumpli is eledel. hogy mi hűséges barátai voltunk. halk akkord. Amennyit munkáddal megszereztél és amennyit a körülmények nyújtanak. Neveld meg. hanem még egyszer annyit. mert ha nem tudod megfegyelmezni. Nincs szánalmasabb látvány. A barátság oka egyedül a barátság maga. úgy jár a világban. akinek nem voltak ellenségei és aki azt hitte. vagy politikai célkitűzés. Senkinek sem alkalmatlankodik. hogy ne visítozzon. Valahányszor a barátságról gondolkozol. az ilyen igazán előkelő ember.

hogy dideregj a hóban. De semmivel sem több. Es hogy ebben a körülöttem lévő széles. amiben alszom. ha kinézek az ablakon és kint esik az eső. hogy úgy élhetsz. Nem voltál hajlandó lemondani a Veled született önrendelkezési jogról. Nem kell hozzá sok. mint egy diktátor és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. ami meleget ad. már önzésed szolgálatába állítottad a cselekedetet is. És hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel. Nem csak pihensz. ÖNKÉNTES SZÁMŰZETÉS Kérlek. Amit magadra vállaltál. s kiülj vele a templom küszöbére. Az igazi. alamizsnát koldulni azoktól. Kipihened az életet. vagy süvölt a szél. Van egy ágy. Nem vállaltad. OTTHON Igen. igaznak. Ha tízen vagytok benne. Szabadság az. amire leülök. A többi. Jogod van bátornak lenni és őszintének. csupán valamely embercsoport önzését. vagy a vaddisznónak. hanem pihensz. Ahol otthon vagy. Becsületesnek. SZABADSÁG Azt jelenti. melyektől irtózik erkölcsi felfogásod. A hála érzés. amivel állítólag megszolgáltad. hogy jogod van az élethez. Ez a szabadság. Ahol valaki vár este. jó és rossz között választani. Vagyis jogod van a magányhoz. Nem tűrted el. Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét. valahogy így van: otthon az. természetes szabadságtól irtózik minden közösség. amit megszerzel magadnak fáradozás árán. a bútorok apró nyikorgásait. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. És önző tettek egyszerűen napi áron számolandók el. Egy pince is. Mindehhez jogod volt. amit ezzel a fedőnévvel cégjelezve annyiszor tűztek zászlóikra emberi megmozdulások. izgágaságát vagy uralmi vágyát képviseli egy másik embercsoport rovására. akik még hozzám tartoznak. hogy haza tértek. csak a Teremtő Rend. hála nem jár s nem is teremhet nyomukban. jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat és jogod van a tökéletesedés útját keresni. csak egy szoba és egy érzés. Nem kell hozzá sok. ha Te tartozol vele másnak. Ahol úgy fekszel le az ágyba. ha nem lett volna erőd és bátorságod ezt a sorsot magadra venni. Ahol ismered a fal kopásait. hogy öntudatos lépésed következményeiből mártír-glóriát kovácsolj a fejed köré. melybe tartoztál. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött. hanem kipihened magad. az se baj. És csak akkor lennél sajnálatra méltó. mivel az felszabadítja az egyént és ezáltal megszünteti a közösséget. mint ezeknek. hogy nevedben olyan tetteket hajtsanak végre. mindent. Csak akkor van jogod számontartani. vagy a madárnak. De nincs jogod ahhoz. Bűnösnek és erkölcstelennek érezted az irányt. hogy nincs diktátor fölötted más. hogy nem csak alszol. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben. Ez az otthon. felmérhetetlen és emberi értékfogalmakkal ki nem fejezhető. Minden embernek módja van hozzá. ha nincs meleg ruhád. mely felé vezetői indultak. mely Istenhez vezet. ahova hazatérsz. Egy egészen egyszerű állati érzés: hogy ma itt élek. az az otthon. 13 .Ne tévesszed össze a különböző kötelességekkel. nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. És hogy ha ide este bejövök. szép és csúnya. éppen úgy mint a pillangónak. ne nevezd magadat sem kiüldözöttnek. az élelemhez. egy szék. hogy ki adósod hálával. akiknek erkölcsi értékében kételkedel. és ezért otthagytad a közösséget. annak a neve: önkéntes száműzetés. a szőnyeg foltjait. az esőhöz és ahhoz. meglelem azokat. sem bujdosónak. hogy birkaként tereljenek a közösség nevében olyan emberek. Ez lelkiismereted feladata. Jól érzem magamat benne. a napsütéshez. De ha azt kutatod. és mint ilyen megfoghatatlan. És főleg ne sajnáltasd magad. az embereket. sem menekültnek. akikből hiányzott ehhez a lépéshez a bátorság és az öntudat. egy kályha. amikor este hazatértek. Nem az a szabadság. Elég egy szoba.

hidd el. Eszedbe jut egy régi vázában egy régi virág. Isten bölcsessége és az emberek kedves balgaságai. amit mutat. amelyekre visszavágyódik benned a fájdalom. ha megállanál ma ott. Hegyek és völgyek. Egy fénykép. Rózsáid helyén illattalan ipari növények tömörülnek szigorú sorokban. és úgy volt. hogy van mire emlékezz. A barátságos kiskapu helyét idegen rács foglalta el azóta és rá sem ismernél a régi házra. mint akkor voltak. Gyermekkori ösvények kavicsa csikordul emlékezésed léptei alatt. amit az útszélen találtál. a múlté. És mert emlékezés. És még az is jó. a patakokat és az emberek közül azokat. ami eltelt. Emberek jönnek feléd a múltból. amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. És ez a szék és ez az asztal ma a Tied. mindenhol vannak erdők és hegyek.Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. kopott bútorokat. a felhők. Nem csak az idő változott: megváltoztak a hegyek és a völgyek. Idegen lennél. Minden más. És körülötted szép rendben a többi: a virágok. egy széken. És ez a fájdalom gyakorta visszatér. füledben rég elhangzott szavak visszhangja duruzsol. ahogyan emlékezel rá. Mintha régi-régi fényképes albumban lapoznál. Kezed régi kilincsek emlékétől sajog. szép haszontalanságok. mert azt vallják ma. gondolj arra: minden kép. Elég egy szál virág. Gondolatban sorra járod a régi szobákat. ami szép. Vannak virágok és fák és patakok és emberek. Így van ez. erdők és mezők támadnak életre benned. völgyek és mezők. és a maga csúnyaságaival. Idegen. szavak zsongnak. Az erdők és a mezők. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Es akkor a honvágy már nem is vágy többé benned. hogy keveset él. Egy kedves mintájú függöny: A napfény. Jó. Vagy a hold. Szobáit megtöltötték új és idegen bútorokkal. hogy ami benned fáj. egy régi küszöb nyomait keresve. Senki nem rabolhatja el Tőled azt. És mérhetetlenül vágyódsz oda vissza. hogy érezd: jobbra és balra Tőled áll a világ. hiszen miképpen is vágyódhatnál arra. Már csak emlékezel a honra. minden megváltozott. ahonnan a sors elszakított. De elárulok Neked valamit: ma már ez ellen is tudok gyógyító kenőcsöt. az nem is honvágy már. hogy legyen mire emlékezzenek a gyermekeid. a maga szépségeivel. Rózsák és fák és illatos. már nincsenek. Valahol mindezek mögött van az Isten és Ű igazítja a virágokat. Gazdag vagy általa. hogy szép haszontalanságokra nem való a föld. ahogy valamikor szobádba besütött. Egy szék. Ez a fontos. Mit tudom én: ezer apró kacat ragad az emberhez útközben. Hamarosan rájössz. Mert hiszen az ember úgyis elég keveset él. És gondolj rá sokat. Fáj. Ma. tudom. lelked ujjaival végigsimogatod a kedves. olykor súlyosan reád nehezedik mégis. Süt a nap. VÉGE 14 . Fáidat kivágták régen s újakat nem ültetett senki. nem is fáj talán. s egyet s mást tanult. Es mindezeknek a közepén itt ülsz Te. Idegen színnel mázolták be új lakói. esik az eső. Az ember egyet s mást megélt már. Gyep lepi és bozót nőtte be őket. csupán emlékezés. dermesztő döbbenettel idegen. szemed előtt fölködlik egy ház. ahogy behavazta a kerti utat s az illattal álmodozó rózsatöveket. Aztán nézz körül és meglátod. Ha újra elővesz sajgó fájdalmával a honvágy. És jól van ez így. hogy itt is vannak. Ma már semmi sem azonos azzal. szelek járnak és felhők futnak a széllel. egy asztal előtt. A meghitt régi utak. Egy ébresztőóra. Lelked eltépett gyökérszálai véreznek ilyenkor. a fákat. ma mind a Tieid. Egy könyv az asztalon. A fontos az. tekintetek érnek. minden idegen. Meghitt illatait feléd küldözgeti egy régi kert. a fák. S amíg emlékezel: tervezgeted már az új hont magad köré. HONVÁGY Tudom. Egy tükör. ami benned fáj. Mert szép az. akik neki engedelmeskednek. hogy mindez volt. hogy amire emlékezel. Ma már nem olyanok. ma már semmi sem olyan. az gyönyörűen szép. Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful