Uvod

Srednjovjekovna književnost je širok pojam koji obuhvaća gotovo sva djela napisana tokom srednjeg vijeka koji je trajao oko tisuću godina, od kraja 5. do kraja 15.st. Sam naziv srednji vijek dolazi od toga što ovo razdoblje omeđuju dva velika razdoblja, antika i renesansa. Budući da se ovo razdoblje nalazi između ta dva razdoblja ono je nazvano srednjim vijekom (Media valis). Zbog širine prostora i dužine vremena nemoguće je govoriti o ovoj temi, a da se stvari ne pojednostave, zbog toga se o srednjovjekovnoj književnosti govori vezano za jezik na kojem je pisana i prostor sa kojeg potiče, ali i njenu književnu vrstu.

Europska srednjovjekovna književnost
Zemljopisno gledajući, srednjovjekovna književnost obuhvaća zemljovid cijele Europe, koju mnogi smatraju mračnim razdobljem europske civilizacije. Konačni ulazak Europe u srednji vijek počinje u 6. st. kad je bizantski car Justinijan u Ateni zatvorio Akademiju, simbol grčke kulture. Istovremeno je sv. Benedikt u Monte Casinu u Italiji otvorio prvi kršćanski samostan – jedan od najznačajnijih simbola srednjeg vijeka. Nešto prije toga propada Zapadno rimsko carstvo pod pustošenjima novodoseljenih naroda s istoka. Smatra se da srednji vijek završava Kolumbovim otkrićem «Novog svijeta» (Amerike) 1492. i pojavom renesanse, dok neki smatraju da je kraj srednjeg vijeka označio Guttenberg 1450. g. izumom tiskarskog stroja. Srednjovjekovna književnost zajednički je naziv za mnoštvo autora i tekstova koji su nastajali tijekom deset dugih stoljeća što premošćuju razdoblje od antike do novovjekovne književnosti. Od književnih vrsta srednji vijek poznaje lirska, epska i dramska djela. U liriku spadaju liturgijske pjesme, trubadurska lirika i vagantska lirika. Epskim djelima pripadaju hagiografije, apokrifi, vizije, alegorije, legende, parabole, epovi s biblijskom tematikom, nacionalni epovi i viteški romani. Dramska kjiževnost srednjeg vijeka temelji se na liturgijskoj drami, moralitetu, mirakulu i pasiji, a razvijaju se i svjetovni oblici pučkog kazališta kao mim i farsa. Ta djela morala su zadovoljiti srednjovjekovne kriterije lijepoga, didaktičnu, poučnu i religioznu funkciju. Srednjovjekovnoj književnosti pribrajamo i tekstove koji su izvorno nastali kao pravni ili historijski dokumenti. Uzori za književne vrste su antički. Sve do XII. st.

1

francuski trubaduri i truberi. a obrađuju se i različiti apokrifni motivi. stoljeća.teme su uzimane iz Starog i Novog zavjeta.st tekstovi su pisani latinskim jezikom. Pismenost je iz starijih stoljeća slabije sačuvana.stoljeća. Pojavljuju se i pjesnici lutalice. se stoljeća hrvatski narod počinje sve više koristiti latinicom. stoljeću kada slavenski narodi prevode s grčkoga jezika te zamjenjuju glagoljicu grčkim unicijalnim pismom. Tristan i Izolda. glagoljicom. no od 15. pa se kaže da je tadašnja naša književnost trojezična i tropismena. Kasnije se literatura oslobađa prvenstvenog zahtjeva za poukom i vjerskom svrhom. te nastaju prvi oblici zabavne i umjetničke književnosti (roman. Preko njihovih su učenika Hrvati upoznati s glagoljicom i staroslavenskim jezikom. stoljeća. a njihove su najbolje pjesme sačuvane u latinskoj zbirci „Carmina“. Treće pismo kojim se Hrvati služe. Važnije razdoblje hrvatske srednjovjekovne književnosti počinje tek dolaskom u dodir s Ćirilovom i Metodovom djelatnošću. hrvatska ćirilica ili bosančica (bosanica). a za specifične slavenske glasove čuvaju određena slova iz glagoljskoga alfabeta. Poema o Cidu (Španjolska). bosančicom i ćirilicom . Hrvatska tropismenost traje sve do 19.st. Kalevala (Finska). Pjesma o Rolandu. Zamjetna je i jezična raznolikost srednjovjekovnih tekstova. Božanstvena komedija (Italija). Književnost se naziva latinska (na latinskom jeziku) i vulgarna (na narodnom jeziku). koji s vremenom dobiva obilježja hrvatskoga jezika. nastaje u 9. Pjesma o Nibelunzima (Njemačka). Od 4. novele). Najznačajnija djela srednjeg vijeka su: Roman o Troji. Trubaduri u svojim pjesmama najčešće obrađuju ljubavne teme. U 9. Hrvatska srednjovjekovna književnost Kulturnopovijesni period hrvatskoga srednjeg vijeka seže od početka same pismenosti u 8. Roman o Ruži (Francuska).st. Na latinskom je pisana biblijska epika. Hrvatska srednjovjekovna književnost može se podijeliti na 3 razdoblja: prvo razdoblje traje do sredine 14. Roman o Aleksandru. do 9. a u njemu su nastajali tekstovi pisani staroslavenskim 2 . Hrvatski je jezik od početaka pismenosti zapisivan trima pismima. U srednjovjekovlju se pojavljuju rimski pjesnici. a o njezinim latiničnim počecima možemo samo nagađati. hagiografije i historiografija. a te su pjesme imale i glazbenu pratnju. Beowulf. razvija se i književnost na narodnim jezicima. stoljeću do humanističkoga pokreta u drugoj polovici 15. Priče o kralju Arthuru (Engleska). Slovo o polku Igorovu (Rusija).

U srednjem vijeku razvija se i lirsko pjesništvo pod utjecajem latinske i talijanske poezije. Hrvati su dali velik doprinos tiskarstvu na samom njegovu početku i u tadašnjoj Europi su priznati majstori novoga umijeća: tiskaju latinskim jezikom i latiničnim slovima svoja i tuđa djela. Poslije Gutenbergovog pronalaska tiska razvija se tiskarska djelatnost. Ljetopis popa Dukljanina. Najstarija poznata pjesma je „U se vrime godišća“ (In hoc anni circulo). a spomenici ove pismenosti dokazuju da je na ovim područjima cvjetala pismenost ostvarena zapadnim tipom ćirilice koja se u B i H preobličila u posebno pismo kasnije nazvano bosančica ili bosanica. Ostali značajni spomenici su Povelja Kulina bana. ali ih nisu potpisivali. Prva hrvatska tiskana knjiga je „Misal po zakonu rimskoga dvora“ tiskana glagoljicom 1483. Hrvatska srednjovjekovna književnost na području B i H U razdoblju srednjega vijeka u Bosni i Hercegovini javlja se pismenost na narodnom jeziku. ali i na hrvatskom jeziku i glagoljici. Mnoštvo je spomenika u Bosni i Hercegovini koji su pisani bosančicom. Hrvojev misal. U srednjem vijeku djeluju pisci začinjavci koji su pisali književna djela. Vinodolski zakonik. a obilježeno je razvojem latiničke književnosti. Pretpostavlja se da su to bili svećenici. godine. a prva hrvatska knjiga koja je tiskana latinicom je „Lekcionar“ fra Bernardina Splićanina iz 1495. treće razdoblje – tu se pojavljuju odjeci srednjovjekovne književne tradicije. 3 . Lucidar. a uz to Hrvati imaju i tri latinične inkunabule.jezikom. Hvalov zbornik. Uz njih se šire i apokrifi i svetačke legende. Misal po zakonu rimskoga dvora. Red i zakon sestara dominikanki. Prvi književni tekstovi koje su Hrvati čuli na svom jeziku bili su biblijski tekstovi. Najpoznatija djela hrvatske srednjovjekovne književnosti su: Baščanska ploča. godine. drugo razdoblje traje do postanka rada senjske tiskare 1508. Glagoljaši su otisnuli šest inkunabula. Šibenska molitva. Humačka ploča je najstariji spomenik bosančice.

Bazirana je i na broju tri koji je simbol Svetog Trojstva i savršenom broju 10. posljednjim velikim književnim djelom srednjeg vijeka i prvim velikim djelom koje nagovješćuje renesansu. on je središnji lik (prorok. pa i svojevrsnoj obnovi antike. S današnjeg gledišta funkcija srednjovjekovne književnosti i nije umjetnička.Božanstvena komedija – Dante Alighieri Božanstvena komedija epski je spjev koji je napisao Dante Alighieri. Svaki se dio sastoji od 33 pjevanja što s uvodnim pjevanjem čini brojku 100 koja u srednjem vijeku simbolizira puninu i savršenstvo. Razvoj nacionalnih književnosti razvija se zahvaljujući prepletanju različitih jezika i osobitih kulturnih tradicija. Srednjovjekovna se književnost s jedne strane izgrađuje na kulturnom zajedništvu omogućenom latinskim jezikom i jedinstvenom religijom. Tijekom cijelog srednjeg vijeka književnost na latinskom je bila crkvena. a atribut božanstvena je dobila zbog teme o Bogu i djelo je ocijenjeno savršenim (u smisli božanskog). preteča renesanse: 4 . sudac). proučavanju. To je ujedno i najpoznatije Danteovo djelo koje se smatra i centralnim epskim spjevom talijanske književnosti. U ovom djelu pjesnik govori u prvom licu. a svjetovna književnost pisana je najčešće na nacionalnim jezicima. pa stoga Božanstvenu komediju neki kritičari nazivaju srednjovjekovnom književnom enciklopedijom. Naslov Božanstvena komedija je zato što komedija u srednjem vijeku označava pripovjedačko epsko djelo. ali ona na svoj način prihvaća oblikovnu tradiciju antičke književnosti i ostvaruje djela koja osim religijskih imaju i visoke umjetničke vrijednosti. ali u njoj započinje i proces razvitka nacionalnih književnosti. koje započinje tužno. Čistilište i Raj. U obliku alegorije prikazan je sustav vrijednosti i simbolika srednjeg vijeka. Na kraju srednjeg vijeka javlja se pokret humanizma koji teži temeljitijem poznavanju. Srednjovjekovne značajke djela su simbolika brojeva i oblik djela kao alegorijskog putovanja. Zaključak U vrijeme srednjeg vijeka zbiva se međunarodno usvajanje tradicionalne antičke književnosti i povezivanje i prožimanje s kršćanskim učenjem i Biblijom. Božanstvena komedija se sastoji od 3 djela: Pakao. napisano jednostavnim jezikom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful