Aprobat Director General

Data :

INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU RESTAURANT, BUCATARIE SI BAR COD : IPM – 07

Posesor exemplar : _________________ Exemplar nr.:______________________

Evidenta fise de modificari

1

2

3

4

Acest document nu poate fi reprodus fara aprobarea Reprezentantului managementului integrat 1. ELABOR 2. VERIFICAT AT Nume Semnatura Data Revizia

A. 2.

DOCUMENTE DE REFERINTA

Legea 319/ 2006, legea securitatii si sanatatii in munca;

11. cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. 9. bucatarie si bar . Personalul care isi desfasoara activitatea ca ospatar. survenite in procedura activitatii. picol. mijloace de productie. bucatariei si barului firmei Cardinal IG SRL Bucuresti . barman. in special de afectiuni dorsolombare. HG 1. B. Conexiuni cu acte normative in vigoare .048/ 2006. cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. HG 1. HG 1. cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a EIP la locul de munca. HG 1. cerinte minime de securitate si sanatate pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive. HG 1. cerinte minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca. bucatarie si bar se revad periodic si se modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislative. Scop Masurile de prevenire din prezentele instructiuni proprii au drept scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun: a)sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic b)sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la accidentarea sa. sarcina de munca.3. tehnica. cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. proprii celor 4 componente ale sistemului de munca (executant. bucatar. HG 971/ 2006. bucatarie si bar . 5. OHSAS 18001.058/ 2006. 10. cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. sau a altor persoane c)se va prezenta la examenul medical la angajare care va fi consemnat si in fisa individuala de instructaj de protectia muncii cit si periodic d)se va prezenta la examenul medical si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca fiind necesar e)sa posede calificarea profesionala pentru activitatea ce o desfasoara f)sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare . Legea 307/ legea privind apararea impotriva incendiilor. 4. Revizuirea instrucitunilor proprii Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea din restaurant.091/ 2006..146/ 2006. Legea 53/ 2003. INSTRUCTIUNI Prevederi generale Continut Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea personalului care lucreaza in restaurant. Codul muncii. Domeniu de aplicare Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se aplica in cadrul restaurantului . Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca personalul care lucreaza in restaurant. 7. Masuri de securitate a muncii specifice activitatii din restaurant. 6. etc. bucatarie si bar . mediu de munca).051/ 2006. 8.

etc.ale acestora g)sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in caz de accident . personalul angajat in restaurant .S. l)sa dea informatiile solicitate de catre inspectorii de munca Instructajul de protectia muncii se va efectua numai in timpul programului de lucru. pentru peste. zarzavat.Receptia si livrarea produselor se efectueaza prin locuri special amenajate j)se va acorda o atentie deosebita menevrarii recipientilor a caror temperatura pot provoca opariri. restaurant si bar este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru prevazut in lista de acordare a acestora h)personalul care lucreaza in bucatarie va folosi in timpul prelucrarii la cald a alimentelor instalatia de ventilatie i)curatenia la locul de munca se va efectua ori de cite ori este necesar pentru a preintimpina alunecarea sau impiedicarea bucatarilor.In sensul in care se constata utilizarea echipamentului de protectie si de lucru in alt scop. in acest spatiu fiind interzis accesul altor persoane. evacuarea efectuindu-se inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere e)locul de depozitare al gunoiului este amplasat la distanta considerabila de restaurant f) exploatarea echipamentelor tehnice din bucataria restaurantului si din bar se va face conform cartilor tehnice ale acestor echipamente. j)periodic are obligatia sa participle la instructajele p. pestelui. care vor insoti echipamentul tehnic de la punerea in functiune pana la scoaterea din uz al acestuia conform prevederilor NGMP/2002 g)personalul din bucatarii . a)sa cunoasca si sa respecte prevederile Normelor sanitare si ale Normelor de sanatate si securitate a muncii b)lucrarile de pregatire primare ca transarea. personalul fiind obligat sa foloseasca mijloacele de protectie din dotare k)aprinderea aragazelor care folosesc combustibil gazos se va face de catre bucatari in urma verificarii zilnice cu o solutie de apa si sapun a etanseitatii conductelor .i. pestelui si a legumelor se vor efectua in cadrul bucatariei restaurantului care are mobilier adecvat acestor operatii. sa-si insuseasca si sa respecte procedeele de acordare a primului ajutor si transportului de urgenta a accidentatilor h)sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare. bucatarie si bar are urmatoarele obligatii . c)este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea carnii. k)sa participle la instructajele si testarile periodice. in vederea efectuarii reparatiei de catre personal calificat .a robinetilor si numai dupa o aerisire de minim 15 minute a bucatariei l)este interzisa interventia pentru remedierea unor defectiuni aparute la echipamentele tehnice si electrice de catre bucatari. Fiecare loc de munca va fi marcat prin indicatoare si va fi dotat cu mese si ustensile separate pentru carne cruda si carne fiarta. acestia fiind obligati sa anunte la seful de schimb defectiunea aparuta. zarzavatului si a legumelor. instrainarea sub orice forma. sau pierderea. pregatirea carnii. la fiecare preparare de meniuri sau ori de caite ori este nevoie d)resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de productie si din operatia de servire a clientilor se vor colecta in saci de material plastic.I.s. confectionate din materiale rezistente. recipiente etanse. Masuri tehnice de securitate a muncii In timpul serviciului. persoana care se va face vinovata de prejudicial in cauza va fi sanctionata potrivit legii i)sa-si insuseasca sis a respecte normele de P.

sa nu aiba crapaturi si scapari de gaze y)este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mijloace. pardoseala din bucatarie se va spala zilnic. la terminarea operatiilor respective f)transarea carnii. cu flacara de veghe r)evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate in mod corespunzator si verificate periodic s)este interzisa evacuarea gazelor arse prin hota de absorbtie cu exceptia resourilor sau flacarii deschise si numai in conditiile prevazute de Normativul 16-76 t)este interzisa largirea orificiilor de ardere de la aragaz u)este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune v)amplasarea buteliei de aragaz se va face la cel putin 1 metru fata de sursa de incalzire w)este interzisa folosirea de alte furtunuri in locul celor special realizate x)furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare . fiind interzis cu desavirsire purtatea acestora in buzunare g)operatiile legate de prepararea pestelui crud se vor efectua in conditiile prevazute in Normele de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora h)utilizarea mixerelor. manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe platforme electroizolante sau de pe covoare de cauciuc n)este interzisa racirea plitei electrice cu apa pentru a se evita fisurarea acesteia si producerea de scurtcircuite la instalatia electrica o)utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala si exploata in conformitate cu normele specifice pentru utilizarea. restaurant si bar va purtsa incaltaminte bine fixate pe picior. in asa fel incit sa poata fi consultate in orice moment i)este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor excessive si neuniforme a peretilor vaselor care ar putea conduce la incendiu j)echipamentele tehnice actionate electric se vor exploata in conditiile prevazute de Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru aparatele electrice de gatit k)este interzisa folosirea echipamentelor electrice fara dispozitivele de comanda-control in stare de functionasre. robotilor de bucatarie se va efectua conform prevederilor de tehnica securitastii muncii prevazute in cartile tehnice ale acestora care vor fi pastrate in permanenta si in bune conditiuni. folosind cutite speciale. a pestelui. producand acumulari de gaze ce pot determina explozii aa)manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperature ridicate. Cutitele utilizate vor fi tinute in suporturi speciale. fiind interzis folosirea papucilor b)este interzisa depozitarea pe pardoseala a lichidelor fierbinti pentru prevenirea acidentelor prin oparire c)vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod ordonat pe rafturi d)este interzisa folosirea echipamentelor electrice pentru transarea carnii fara aparatori de protectie e)pentru prevenirea riscurilor de alunecare cit si aunui focar de infectie. prevazute de catre producator l)manevrarea tuturor intrerupatoarelor se va face cu mainile uscate m)in situatii de exces de umiditate. Normativul 16-67 p)instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un system de opturare care sa retina gazul in cazul in care acesta revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere pe retea q)pentru spatiile inchise (cuptor) instalatiile vor fi prevazute cu system automat de ardere a gazului. legumelor si zarzavaturilor se va efectua cu atentie. se va efectua cu . distribuirea gazelor naturale. pentru marirea presiunii z)pe timpul cit sunt aprinse arzatoarele se va supraveghea ca lichidele ce fierb san u curga din vase sis a stinga flacara.a)personalul din bucatarie.

indifferent de hh)sursa de energie folosita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : sa fie dotate cu hota pentru evacuarea gazelor rezultate din procesul de frigere placile (plitele) vor fi prevazute cu nervuri si sistem de colectare a grasimilor ce rezulta din procesul de frigere a preparatelor din carne ii) gratarele cu resitenta electrica sau raze infrarosii se vor utilize in conformitate cu instructiunile prevazute de cartile tehnice si NSSM 111 jj)manipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci din metal cu manere izolante si cu cleste special confectionat kk)la exploatarea robotului universal pentru bucatarii este interzisa montarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operatiilor dorite fara ca echipamentul electric sa fie scos de sub tensiune ll)dupa fixarea dispozitivului anexa. acesta va fi deconectat de la butonul de oprire si scos de sub tensiune pp)este interzis a se demonta anexele robotului inainte ca acesta a fie oprit si scos de sub tensiune qq)amplasarea masinilor de taiat mezeluri si a acelor de taiat paine se va face in asa fel ca accesul la ele sa se faca cu usurinta rr)fixarea mezelurilor pe masa mobile se face cu dispozitivul din dotarea masinii prevazut cu manere de presare a produselor si manevrarea a masei mobile ss)este interzisa tinerea mezelurilor si a painii cu mana in timpul taierii acestora de cutitul maasinii tt)feliile de mezeluri sau de paine vor fi luate cu o paleta destinata in acest scop uu)este interzisa manevrarea masinilor de taiat mezeluri si paine de persoane neinstruite vv)curatarea masinilor se va face dup ace acestea au fost deconectate de la cursa de current prin scoaterea stecherului ww)aparatele electrice de bucatarie se vor instala si excploata in conditiile prevazute de cartile tehnice xx)este interzisa folosirea aparatelor electrice de bucatarie conectate la prize electrice fara nulul de protectie si dispozitive de deconenctare automata la aparitia eventualelor defecte yy)este interzisa folosirea aparatelor cind. bucati de panza) bb)in cuptorul cu microunde este interzisa introducerea obiectelor din metal cc)este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa deschisa dd)este interzisa scurcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta ee)este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe suprafata de protectie a acestuia ff)defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de catre personal specializat gg)gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne. curenteaza zz)repararea. echipamentul electric se pune in fuunctiune in gol pentru a se verifica daca acesta a fost montat correct mm)pe timpul lucrului echipamentul tehnic va fi supravegheat in permanenta de catre un lucrator instruit. partile care nu sunt in mod normal. cu margini agatatoare. bavuri. . sub tensiune.ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest. iar la aparitia unei functonari anormale va actiona butonul de oprire nn)este interzisa apasarea cu mana a produselor spre sistemele active ale dispozitivelor oo)la terminarea operatiilor la robotul de bucatarie. cuatarea si spalarea aparatelor de buatarie se va face dup ace au fost deconectate de la reteua de alimentare cu energie electricva aaa)este interzisa folosirea uneltelor si sculelor pentru bucatarie fara manere.

2. bbb)este interzisa folosirea vaselor din ceramica. patiserii 1. Instructajul periodic de protectia muncii este stability a se efectua o data la 3 luni.s. Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor la punctele de preparare a mancarurilor. Prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatoriu sa se faca de catre toti conducatorii locurilor de munca pentru personalul subordonat.. introducerea lor in gheata se va face dupa o racire prealabila in apa rece de apa ddd)in caz de avarii produse la instalatii. functie de factori obiectivi. sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii fff)sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre ggg)sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului hhh)sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului iii)sa respecte dispozitiile D.Instructajul la locul de munca se efectueaza de catre conducatorul acestuia. este nevoit sa se urce la inaltime (peste 2 metri de la nivelul talpilor). bucatariei si barului deoarece constituie obiectul testatii anuale din punct de vedere al protectiei muncii. in mod obligatoriu va avea mentionat in fisa individuala de protectia muncii avizul doctorului de medicina muncii si a psihologului cu inscrisul “apt lucru la inaltime” Dispozitii finale si tranzitorii Orice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si sanatatii in munca poate fi comunicata Compartimentului de protectia muncii din cadrul firmei. restaurante.i. trebuie sa posede cunostinte generale cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor. cu fisuri. etc.. cu ocazia schimbarii locului de munca corespunzatoare noilor conditii de munca nnn)pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau imbolnavire profesionala ooo)sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune. a bunurilor si a valorilor. mese.Personalul de deservire a unitatilor de preparare a mancarurilor si a diverselor preparate alimentare.i. prin prezentarea pericolelor si a . orice alte obiecte improvizate. daca recipientele sub presiune sunt prea calde.In cazul in care prin natura sarcinilor de serviciu. precum si cunostinte specifice lucrarilor si activitatilor ce le desfasoara. conducte sau combustibili.001 ale Ministrului de Interne privind utilizarea focului deschis si a fumatului jjj)sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea despre aceasta kkk)sa propuna conducerii firmei masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca lll)sa participle la programul de pregatire profesionala specifica mmm)sa participle la instructajele de protectia muncii si p.reparate improvizat.s. bucatariei si barului firmei de catre conducatorii directi ai locurilor de munca pe schimb si vor fi consemnate in mod obligatoriu in fisele individuale de instructaj sub semnatura. la retelele electrice sau telefonice sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului eee)in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor. care prezinta crapaturi ccc)pentru prevenirea exploziilor in timpul verii. portelan sau sticla.G. Insusirea prezentelor instructiui este obligatorie pentru salariatii restaurantului. sa participle la instructajele de protectia muncii si p. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toti angajatii din cadrul restaurantului.

gazul se va opri de la robinetul de lucru si de la cel de siguranta.In raport cu felul si locul inceputurilor de incendiu. se va interveni cu materialele din dotarea fiecarui loc de munca. Se vor supraveghea permanent vasele in care se prepara mancaruri cu asemenea alimente. sau de sobele incinse. 9. toate sursele de foc deschis.La prepararea mancarurilor.). care in contact cu flacara pot produce incendii. unde se folosesc alimente grase (untura. precum si a masurilor de prevenire si combatere a acestor fenomene. birouri etc. la arzatoare. magazii. 7. ca de exemplu: carpe.Se interzice parasirea locului de munca. 5. 11.Zilnic. se va face numai de personal si instruit. precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte. 3. folosindu-se o solutie de apa cu sapun.surselor de producere a incendiilor.Reparatiile sau eventualele modificari ale instalatiilor de folosire a gazelor.Caile de acces din incaperile unde se lucreaza la prepararea mancarurilor. ce pot aparea in timpul programului. Se interzice folosirea furtunelor din cauciuc. se vor stinge.Se interzice folosirea flacarii deschise. Aparatura electrica aflata sub tensiune. fara o utilizare imediata si strict necesara unui schimb de lucru. metodele corecte de munca. 18.La incheierea programului de lucru. acestea vor fi depuse numai in locuri special amenajate. Pentru evitarea producerii unor incendii. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale. 8. 16. lasand focul nesupravegheat. va efectua un instructaj atentional. Se va evita contactul furtunelor din cauciuc.). 6. dupa care se deschide gazul.Fumatul va fi permis numai in locuri special amenajate. nu se va amplasa ia apropierea sobelor incinse sau a materialelor combustibile. Daca aprinderea nu a avut loc.Se interzice utilizarea arzatoarelor de gaz neomologate sau defecte. 13. pentru a observa modul cum se aplica in practica. iar accesul la materialele de interventie (hidranti. interzicandu-se blocarea acestora. la aprinderea arzatorului. La incheierea programului. conducatorul locului de munca. de constructie sigura. 15. conductorilor sau cablurilor electrice neizolate sau suprasolicitate. panouri PSI etc.Personalul cu mai mica experienta va fi supravegheat de un cadru cu calificare si experienta corespunzatoare. Se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma. 10. pentru verificarea etanseitatii buteliei sau a circuitelor de gaz.. sau racorduri prin tuburi de legatura cu o lungime de maxim 1 m. se va proceda. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile supradimensionate. 4. stingatoare. in vederea evitarii deversarii acestora pe plitele incinse sau pe flacara deschisa. conform cu instructiunile de utilizare date de fabricant. material lemons. deschiderea robinetului trebuie sa se faca treptat: mai intai se aduce flacara la arzator. ulei etc. defecte sau cu legaturi improvizate. dupa o prealabila aerisire. a materialelor usor inflamabile. trebuie sa fie etanse. se vor face numai prin legaturi fixe. fara improvizatii. Legaturile de la retea sau butelie. la inceputul activitatii..Se interzice folosirea aparaturii. referitor la principalele pericole sau situatii accidentale. Eventualele neetanseitai se vor depista. cu vasele fierbinti sau sa fie in apropierea flacarilor. se va face cu coliere rezistente.Toate circuitele de gaz de la retea sau de la butelii. La instalatiile electrice se vor utiliza stingatoare cu dioxid de carbon. butelii de gaze lichefiate etc.Racordarea tuburilor de legatura. va fi mentinut permanent liber. in acelasi mod. iar resourile se vor scoate . se vor mentine in perfecta stare de curatenie. produse petroliere. inchise ermetic.Se interzice depozitarea in bucatarii. 14. se vor depozita la distanta fata de flacara deschisa.La aprinderea arzatoarelor. camari. 17. 12. Resturile de tigari se vor colecta in vase metalice sau ladite cu nisip.

Se interzice spalarea pardoselilor cu substante inflamabile. deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare. . 19. 20.Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de incendiu. in alte scopuri. ca de exemplu: petrol sau motorina.din priza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful