Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Sociologie-Psihologie
Departamentul de Sociologie-Psihologie
APROBAT,
DECAN,
APROBAT,
DIRECTOR DEPARTAMENT,

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC1………………………………………………

Domnule Decan,

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………student(ă)
al(a) programului de studii universitare de licenţă ...................................... promoţia ...........,
forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), vă rog să-mi aprobaţi elaborarea temei de licenţă cu titlul:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sub îndrumarea Prof./Conf./Lect. univ. dr.---------------------------------------------

Semnătura studentului,

Data.........................

1

Prezenta cerere se completează de către candidat şi rămâne în mapa personală a coordonatorului ştiinţific.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful