Apari ia omului pe P mânt

Posted on februarie 14, 2010 by Mikaeleon Muntyanu| 9 comentarii

Exist mai multe teorii privitoare la apari ia omului pe P mânt. No iunea de ´apari ie´ este improprie, pentru c fiin a uman nu a ap rut pur i simplu din neant, nu s-a creat nimic din nimic, precum în Univers nimic nu se pierde, totul se transform . Chiar dac toate lucrurile sunt la fel de efemere, improbabile i de ubrede precum un balon de s pun care plute te pân când se sparge imprevizibil. Lucrurile nu iau na tere din nimic, ci dintr-un mix bine ticluit din substan e omogene, din materie la fel de concret precum apa sau la fel de invizibil precum aerul. Universul nu a luat na tere din nimic, la baza lui au stat dou particule de materie, cu mas i energie proprie, astfel s-a format un impact eficace dup care cele dou particule s-au respins rezultatul din ciocnirea celor dou particule primordiale a reie it o explozie de energie i de alte particule într-o dezordine care a alc tuit materia. Materia astfel format a condus la formarea altor ciocniri care la rândul lor au interac ionat cu materia ini ial . Astfel încât materia finit supus unor fenome fizice pe care nici ast zi nu le în elegem a dus printr-o ³extrapolare´ (extindere ipotetic ) a materiei la o densitate infinit . Prima teorie a apari iei omului, vorbesc despre apari ia con tiin ei umane, i nu a vie ii în general, i cea mai veche dintre teorii este cea crea ionist , prin care bineîn eles Dumnezeu a creat toate formele de via , inclusiv cea uman . a a cum e descris în Biblie, dup cum to i tim, sau ar trebui s cunoa tem, omul a fost z mislit din lut i Puterea Divin i-a insuflat via . Dumnezeu a creat P mântul, luna, stelele, soarele, i pentru ca omul s nu se simt singur, pentru ca omul s nu se retrag în sinele s u interior pentru totdeauna, din coasta lui Adam, a creat femeia. Ei bine, aceast teorie este la fel de nefundamentat ca toate cel lalte, precum o s vede i, dar întrune te acelea i num r de premize care ar putea cantitativ s o declare la fel de veridic ca oricare alta. La fel de adev rat ar putea cei mai ferven i, bigo i, dintre cre tini s afirme c omul nu poate exista în afara unui Dumnezeu a a cum cei mai str luci i dintre medici, bio-chimi ti, ar putea afirma c un om sufer de cancer din cauza unor agen i patogeni puternici i nu din cauza unor p cate capitale înf ptuite. O a doua teorie cronologic vorbind, este teoria lui Darwin despre evolu ia natural , biologic , a speciilor prin selec ie natural , desigur. Pe tele cel mare înghite pe tele cel mic, lan ul trofic îl cunoa te i deja, îns Darwin a fost învinuit c selec ia natural (dpdv social) îi permitea s afirme c era natural, normal i corect ca cei puternici s prospere pe seama celor slabi, fapt ce se întâmpl în via a de zi cu zi. În ciuda acestor piedici venite din sfera idealist-filosofic a gânditorilor, deontologilor, tuturor vremurilor, un element foarte important f cea ca toat aceast teorie s fie una pur fantastic , pentru c dovada fundamental a acestei teorii st tea în a a numita verig lips . Un grup de cercet tori sus in c ar fi descoperit o fosil care ne-ar lega în mod ancestral de primate, aceast fosil se nume te Ida. Rezultatele analizelor i constat rile la care au ajuns antropologii au fost difuzate de curând publicului. Sunt foarte mul i sceptici care contest studiul, rezultatele i bineîn eles îns i fosila. Cea de-a treia teorie, mai nou ap rut s -i spunem, de i Dumnezeu este la fel de extra-terestru precum orice alt mar ian care ar putea s ne viziteze, este teoria prin care se afirm c am fi clone ale unor forme de via extraterestre care au vizitat Terra în urm cu milioane de ani, sau cel pu in fiin e modificate genetic dup forma i asem narea unor creaturi superioare extraterestre. Aceast teorie afirm mai mult sau mai pu in c suntem o ³pepinier ´ a unor civiliza ii suprainteligente, care au populat P mântul ca mai apoi s ne recolteze (varianta cea mai ostil ) sau c , au controlat omenirea pîn la un moment dat când au sc pat lucrurile de sub control, oamenii s-au înmul it i prin dezordinea general de care con tiin a uman e capabil , extratere trii, conduc torii lumii de pân atunci, s-au retras pe planeta lor Mam , pentru c fiec ruia dintre noi ne place mai

a i v zut cel pu in o ecranizare a sa. În fiecare zi descoperim secrete care stau ca un testament sacru l sat de str mo ii no tri încifrat în codul nostru genetic. spiritual . în func ie de puterea de introspec ie a fiec ruia. mai mult sau mai pu in plauzibile. . orice sistem evolueaz . la fel de contestate. contemplativ ne d impresia unei c l torii pe alte meleaguri decât cele P mânte ti. planetaecosistemul. Astfel c î i are i Divinul contribu ia sa. Pentru ca o fiin superioar . Suntem praf stelar în supa organic primordial . c ci sunt mai multe anse ca alte civiliza ii s se fi dezvoltat în atmosfere diferite de cea a P mântului decât pe planete cu o atmosfer identic cu cea a Terrei. ba c nu exist . 2. destin. cele specifice P mântului. c ci în forul fiec ruia din noi exist secrete pe care le descoperim pe zi ce trece. În primul rând ne gândim la atmosfer . fiin a i con tiin a uman . indus . Mai mult ca sigur. Rezultatul se prea poate s nu fi fost dintre cele mai str lucite. neîn eles care face ca un tot s fie un întreg. oricare ar fi fost el. decât prin combina ia biotehnologic între genomul aliean i un genom al unei specii antropoide precum primatele. c ci Dumnezeu înseamn totalitatea atribu iilor de care sunt capabile fiin ele superioare dar i o f râm mic de hazard. 4. coinciden . o combina ie a tuturor cauzelor care ar fi putut duce la declan area unui lan de evenimente în urma c ruia s ia na tere un sistem atât de complex precum este omul. îl ti i cu siguran . i în acest caz avem la fel de multe dovezi ca în oricare altul. de profunzimea i durata de concentrare. în al doilea rând al transloc rii al unui num r semnificativ de trupe. multe dintre episoadele cotidiene l sând impresia unui deja vu. Rezultatele dintre combina ia rasei aliene cu o ras P mântean se prea poate s fi dat na tere la primii str mo i ai no tri care în decursul trecerii timpului s fi evoluat rezultând ceea ce suntem noi ast zi. Asta însemnând c P mântul deja cuno tea via a în momentul în care fiin e superioare ar fi vizitat Terra. mai ales în privin a vie ii extraterestre pe care ne c znim de câteva zeci de ani s dovedim ba c exist . trebuia s realizeze printr-o leg tur ereditar o evolu ie a ADN-ului propriu. incapabil de acest lucru risc s fie exterminat. Cel mai controversat episod este cel din localitatea Roswell. s se adapteze unui alt ecosistem decât cel care-i ofer toate condi iile care s -i între in existen a.mult acas decât oriunde altundeva. de orice natur ar fi fost ea. de materiale i mai ales aparatur prin care indivizii civiliza iei invadatoare ar fi putut s supravie uiasc unui alt climat decât cel în care s-au dezvoltat ca sisteme psiho-biotice. s nu întruneasc m car câteva din principalele condi ii pentru care ar fi meritat efortul. 3. dar în formarea noastr i influen a puternic ³exterioar ´ a avut un rol determinant. i cum se putea ob ine o secven ADN adaptat la noile condi ii de mediu. 1. în primul rând al deplas rii intergalactice. hazardul î i spune mereu ultimul cuvânt. i evolu ia i-a l sat amprenta evident . sau mi bine spus. Eu spun c un eveniment. Ceva mistic. de echipe. c o form de via extraterestr nu ar fi vizitat planeta pe care coexist m f r ca ea. (norocoas sau sfortunat ) cum dori i s -i spune i. are la baz toate cauzele la care se poate gândi omul. Transa de orice natur . s se mi te i s ac ioneze ca un întreg. din Statele Unite.

care au luat nastere din incrucisarea dintre fii lui Dumnezeu (ingerii) si fiicele oamenilor (Geneza 6. Zecharia Sitchin. cu o orbita foarte eliptica. din care 600 au venit pe Pamant in grupuri mici de cate 50. cu aeronave mici. Dupa Sitchin. pentru un timp scurt si apoi au plecat. Motivul descinderii acestora pe Pamant a fost acela de a exploata mimereuri aurifere. construind o baza pentru aeronave in teritoriul dintre Tigru si Eufrat. Anunnaki erau intermediari intre Nibiru si Pamant. . cartea genezei la sumerieni. respectiv 50000 de ani. Nefilimi se traduce ca giganti. dar. al XIX-lea in Irak.Sitchin crede ca Anunnaki au venit pe Pamant acum 485000 de ani. XX. ce necesita 3600 de ani pentru a face o rotatie completa in jurul Soarelui. au extras aur si au trait intr-o colonie mica. Z. Sumerienii detineau informatii din astronomie extrem de bine elaborate. considera insa ca Anunnaki traiau mult mai putin. Enuma Elish si Geneza din Biblie au o varietate de similitudini. de o statura gigantica. La reintoarcerea pe Pamant. exista o a douasprezecea planeta a sistemului nostru solar. Conform scrierilor sumeriene inscriptionate pe tablite de lut ars cu scriere cuneiforma. Adesea. Planeta Nibiru. ferme si nave cu care sa zboare. In misiunea lor de a cauta aur. In Biblie se aminteste de acei uriasi ce locuiau candva pe Pamant.4) si erau uriasi. Anunnaki au combinat AND-ul primatelor cu propriul AND. nefilimii. Primii care au notat prezenta Anunnaki-lor au fost sumerienii. Acestia le-au dat informatii oamenilor despre sistemul nostru solar si planetele acestuia.Suntem creatia extraterestrilor ? Posted by costache on Iunie 8th. ferme si alte intreprinderi din Sumeria. Laurence Gardner. Nibiru. nefiind nemuritori. acestea putand fi descifrate abia la inceputul sec. uriasi. Acestia au ramas pe orbita Terrei pentru a distribui aurul extras din mine si care urma a fi depozitat pe partea intunecata a lunii. Astfel. istoric si arheolog si -a petrecut o lunga perioada de timp facand cercetari in Orientul Mijlociu. toti istoricii si teologii insemnati admit ca o parte din Vechiul Testament si anume Geneza se inspira din textele sumeriene. printre care si pe Marte (Lahmu) si Luna (Anannunk). ei au aterizat pe cateva planete ale sistemului nostru solar. I-au invatat pe oameni sa construiasca orase. Homo Erectus. dupa Sitchin. de pe planeta lor. la sud de muntele Ararrat. prin inginerie genetica. Acestia erau o rasa de extraterestrii care traiau 500000 de ani. Anunnaki. 2008 / 16 Comments Textele sumeriene au fost descoperite spre sfarsitul sec. La sosirea acestora pe Pamant. Ei au creat astfel Homo Sapiens prin manipulare genetica cu ei insasi si omul-maimuta. Desi nu in mod oficial. cautand si descifrand vechi texte sumeriene. conform scrierilor sumeriene. creind astfel o rasa de sclavi care urma sa lucreze in mine. l-au colonizat. Anunnachi se traduce prin ´acei care au venit din cer pe Pamant´. informatii pe care oamenii de stiinta contemporani de abia incep sa le descifreze. Numarul Anunnaki-lor a fost de 900. traducerea cor ecta ar fi ³cei care au coborat´ sau ³cei care au venit jos´. Un alt vestit arheolog. In textele sumeriene se pomeneste de primii locuitori ai Sumerului.

conducatorul suprem al celor de pe Nibiru. legenda potopului in varianta sumeriana si similitudini dintre legendele sumeriene si cateva mituri biblice. Enki este cel care I-a creat pe oameni cu scopul de a-i scuti pe Anunnaki-i ce lucrau in minele din Africa de Sud. In unul din posturile viitoare.Anunnaki aveau doi conducatori. ( va urma ) . Enlil si Enki ce detineau intreaga putere si erau fiii lui Anu. voi detalia mitul descinderii Anunnaki-lor pe Pamant.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful