Totul este energie.

Einstein a stabilit definitiv acest lucru prin faimoasa sa teoremă E=MC2, care demonstrează schimbul dintre energie şi materie. În ce priveşte materia, Einstein a remarcat cândva ”ne-am înşelat cu toţii. Ce credeam a fi materie nu era decât energie cu vibraţie suficient de joasă pentru a fi percepută de simţuri. Materia ca atare nici nu există.” Ca argument, acest adevăr validat acum de ştiinţele cuantice era cunoscut de vechii hinduşi atunci când făceau referiri la termenul de maya, însemnând iluzia adeseori confundată cu realitatea. Energia (inclusiv ”materia”) este simplă conştienţă şi invers. Conceptul că totul este energie sau conştienţă are o legătură directă cu biologia umană. Vechea perspectivă
1

materialistă care priveşte corpul uman ca pe o maşinărie care funcţionează pe bază de energie dar are o existenţă cumva separată de ea, cedează teren evidenţei de necontestat că suntem şi manifestări ale energiei conştiente. Modelul holografic descrie aşa zisul univers fizic în termenii interferenţei frecvenţelor electromagnetice care au ca rezultat proiecţia iluziilor şovăielnice pe care le avem despre noi şi univers. Într-una din cărţile clasice despre vindecarea energetică, Medicina Vibraţională, dr. Richard Gerber concluzionează că materia, inclusiv celula umană, este de fapt ”lumină solidificată”. Cercetătorul de frunte în domeniul vindecării, dr. Leonard Horowitz ajunge exact la aceeaşi concluzie, afirmând fără echivoc în cartea sa DNA: Piraţii Spiralei Secrete că oamenii sunt ”lumină cristalizată şi precipitată.” Această demonstraţie vine în acord nu numai cu modelul holografic şi cercetările recente ruseşti despre energia de ”torsiune” dar şi cu descoperirile din domeniile de vârf ale fizicii cuantice care au demonstrat că lumina (la fel ca şi ADN-ul) are capacitatea de a transporta şi memora date.

Lumina ca informaţie sau ”lumină în formaţie” este o veche noţiune tratată de secole de diferite modele ale geometriei sacre. Alţii au sugerat că îngerii, adesea

2

descrişi ca mesageri divini, sunt în realitate unghiuri (angles) sau raze de lumină care convertesc informaţia (experienţa tipică este ”inspiraţia”) provenită de la o sursă celestă. Această concepţie extinsă asupra luminii ca formă de conştienţă de exemplu stă la baza viziunii toltecă asupra lumii a lui Don Miguel Ruiz, doctor în medicină, şaman şi autor al best seller-ului Cele Patru Convenţii. Noi cercetări în neurologie indică faptul că fenomenala capacitate a creierului uman, chiar operând sub zece procente din capacitatea noastră, este nu numai o rezultantă a biochimiei dar şi a impresionantei abilităţi de a funcţiona ca o arhivă holografică de stocat date şi ca sistem de redare (unitate de hard) ce utilizează diferite unghiuri de lumină pentru a citi informaţia (software). Acest lucru atrage după sine analogia dintre creierul uman şi un bio-computer holografic super sofisticat care operează pe baza frecvenţelor electromagnetice. Nu în mod surprinzător, s-a demonstrat funcţionarea similară a ADN-ului. Se consideră astfel că biologia umană are o natură electromagnetică. După cum a observat dr. Deepak Chopra, celulele umane, departe de fi simple recipiente funcţionale, sunt în realitate câmpuri electromagnetice saturate cu posibilităţi şi potenţiale.

3

Frecvenţele electromagnetice pot fi observate cu claritate în aura umană. În prezent este general acceptat faptul că oamenii posedă o aură detectabilă. Timp de mai multe decade, fotografia Kirlian a surprins în jurul corpului acest halou iridiscent; mai recent, dr. Valerie Hunt, profesor la universitatea UCLA şi autor al cărţii Mintea Infinită: Ştiinţa vibraţiilor conştienţei umane, a măsurat efectiv aura umană cu un aparat EEG. La începutul secolului 20, s-a emis teoria despre compunerea aurei din diferite benzi de frecvenţă electromagnetică numite câmpuri aurice care guvernează aspectele distincte ale biologiei, psihologiei şi spiritualităţii umane. De asemenea, fiecărui câmp electromagnetic îi corespunde o dimensiune specifică cu care se află în interacţiune. Spre exemplu, al treilea câmp este cheia către dimensiunea a treia. Ansamblul câmpurilor electromagnetice poate fi asemănat cu o matrice geometrică, un fel de ”scară a lui Iacob” care permite accesul către domenii de frecvenţă din ce în ce mai subtile. Această lărgire a percepţiei până la cuprinderea întregului spectru al câmpurilor aurice şi al chakrelor corespondente, este ceea ce înseamnă a deveni ”multidimensionali”. Conform spuselor lui Greg Braden în cartea Codul lui Dumnezeu, străvechiul nume ebraic din patru litere pentru Dumnezeu reprezintă de fapt codul ADN bazat pe
4

care ar putea foarte bine să existe în alte dimensiuni. codul vieţii este transformat în cuvintele unui mesaj etern citit în felul următor: Dumnezeul/Etern din corp. “Dacă Dumnezeu se află într-adevăr în corp iar din perspectivă evoluţionară conştiinţa şi fiziologia sunt interdependente. simbolurile elementelor familiare hidrogen.compoziţia chimică a codului genetic. astfel.ului este procentul mic de zece la sută – sau de trei. E interesant faptul că acest procent activ de maxim zece la sută are legătură cu acelaşi procent în care ne utilizăm capacitatea creierelor. Unul din aspectele şocante ale ADN . atunci trebuie să ţinem cont de faptul că această divină conştienţă este accesibilă de şi prin fizicalitate. mai puţin de zece procente din materia acestui univers este vizibilă. Este posibil ca porţiunea de ”deşeu” din ADN să conţină un potenţial transformativ aflat în stare de activare? Ar putea el să activeze cumva partea nefolosită a creierelor noastre? E posibil ca această activare a creierului să 5 . azot. după unii – activ la majoritatea oamenilor. oxigen şi carbon pot fi înlocuite cu literele cheie. teoria stringurilor. Restul de 90% sau mai mult a fost etichetat de ştiinţă ca fiind ”deşeu”. Celelalte aproximativ 90 de procente mai sunt numite şi ”materie întunecată”. ”Aplicând această descoperire limbajului vieţii”. Şi mai incitant este faptul că potrivit unuia dintre cele mai recente modele ştiinţifice. scrie Braden.

trezirea acestor facultăţi în tot mai mulţi oameni. ar putea avea vreo legătură cu intensificarea superluminii emanate din Centrul Galactic? Mulţi cred că răspunsul la toate aceste întrebări este un da categoric. a fost unul dintre primii observatori ai comunităţii ştiinţifice care a teoretizat. Dacă au dreptate.. asta atrage după sine presupunerea că o parte de 9 /10 din noi este tot o necunoscută.. această ”materie întunecată” care se compune din ceea ce noi credem că se află „acolo departe în spaţiu” este prezentă şi ”aici printre noi”. aşa şi dedesubt”. fizicienii ”au convenit că un ocean vast de chintesenţe. invizibil telescoapelor noastre.. care şi-a început cariera ca geolog. pe baza schimbărilor terestre observabile.realizeze deşteptarea facultăţilor noastre de percepţie divină. această activare evolutivă sau Iniţiere 6 . având experienţa procentului invizibil de nouăzeci la sută din univers? Potrivit înţelepciunii perceptului validat de timp ”După cum e deasupra. că planeta noastră trece prin experienţa creşterii frecvenţei vibraţionale care va activa în final potenţialul adormit al ADN-ului. îngăduindu-ne să avansăm pe scara ”multidimensională” a câmpurilor noastre electromagnetice.. Braden.. După cum a detaliat în cartea sa Trezirea la punctul zero. în special în copiii de azi cu înzestrări deosebite. Potrivit autorului William Henry.. înconjoară galaxiile vizibile.

cunoscută sub numele de frecvenţa lui Schumann.Colectivă se referă probabil la creşterea frecvenţei de vibraţie armonică a Pământului. va avea ca rezultat formarea de noi combinaţii de amino-acizi şi în esenţă de noi combinaţii ADN. un număr de cercetători mai cred că un anume aspect înalt vibraţional al Pământului se află în continuă evoluţie. a dovezilor despre activarea celui de-al treilea strat de ADN uman. dacă ţinem cont de capacitatea de învăţare şi de adaptabilitatea spectaculoasă a ADN-ului. Totuşi. 7 . pare hazardată afirmaţia că specia umană evoluează într-o formă nouă. chiar dacă ar fi o simplă metaforă pentru evoluţia inteligenţei latente din ADN. Deşi este un subiect controversat în lumea ştiinţifică şi urmează să fie dezvoltat. În unele cazuri recente. chipurile tăinuită. noţiunea de triplu helix are o anumită valoare conceptuală. Braden argumentează faptul că ipotetica creştere a frecvenţei. sub formă de triplu helix. Nu e nici pe departe la fel de ciudat cum ar putea părea la prima vedere. care s-ar putea să aibă legătură cu densitatea sau strălucirea ”informaţiei luminoase” derivată din intensa activitate celestă. Probabil că noi date vor ajuta la înţelegerea colectivă a acestor aspecte. expresia ”biologie cuantică” a apărut ca reacţie la evidenţierea. Cred că apariţia celui de-al treilea strat de ADN este o realitate. Din perspectiva geneticii.

De îndată ce această revizuire va atinge masa critică. Judith Bluestone Polich scrie în Întoarcerea Copiilor Luminii despre ”codurile pentru trezirea moştenirii noastre ancestrale – adică a luminii interioare – zac undeva ascunse în structura ADN-ului”. Odată cu atingerea nivelului critic a masei revizioniştilor se va declanşa un salt evoluţionar cuantic al speciei umane ducând la apariţia mult aşteptatului şi înzestratului model de Uman spiritual. Toate fiinţele vii emit lumină.Referitor la posibilitatea apariţiei unui nou genotip uman. a lansat în premieră conceptul de emisie a frecvenţelor de lumină prin 8 . Noua conştienţă colectivă evoluează odată cu revenirea individuală a memoriei despre fiinţele care suntem. Bluestone Polich scrie în Reîntoarcerea Copiilor Luminii „codurile trezirii la moştenirea noastră ancestrală – cu alte cuvinte lumina interioară – ar putea fi ascunse în interiorul structurii ADN-ului”. amintit de culturile antice drept copilul luminii. Alexander Gurvich. cunoscută de civilizaţiile ancestrale sub numele de copii ai luminii. Anticipând ultimele cercetări ruseşti din domeniul „geneticii undelor”. Noua conştienţă se naşte pe măsură ce indivizii îşi recapătă amintirea despre fiinţa pe care o reprezintă. în 1920 un alt om de ştiinţă rus.” Referitor la subiectul apariţiei unui nou genotip uman. se va declanşa un salt cuantic evolutiv al noii specii umane – ”îndelung aşteptata şi înzestrata specie umană spirituală.

esenţial în multe din procesele de autoreglare specifice organismelor vii. ceea ce permite stabilirea unei interfeţe electromagnetice directe cu mediul ambiant al individului. Prin 1974. Cu alte cuvinte. Holograma celulară corespondentă a sistemului nervos. Marco Bischof a publicat un material convingător intitulat Biofotonii: Lumina din celulele noastre.intermediul „razelor mitogene” din celulele umane. demonstrând că ADN-ul generează bioluminiscenţă. Teoria rezonanţei Morfice emisă de biologul Rupert Sheldrake referitor la bioluminiscenţa celulară sugerează că acest fenomen este atât personalizat cât şi transpersonal. se pare că nu doar individul uman este „implementat” cu receptori şi emiţători ADN ci întreaga noastră specie este din punct de 9 . Cam în aceeaşi perioadă în Germania. În cercurile de biologie se acordă tot mai multă atenţie sistemului numit „comunicaţie cu lumină biofotonică”. teoria biofotonilor emisă de savantul german Frity Albert Popp a confirmat la bază ipoteza despre mitogenie. această reţea de comunicaţie sofisticată care utilizează lumina la transferul de date. Teoria lui Popp în schimb a fost confirmată de Herbert Froelich şi lauratul cu premiul Nobel Ilya Prigogine. operează mult mai rapid decât sistemul nervos fizic şi poate fi considerată un bio-computer cuantic în timp real (adică execută mai multe task-uri paralele în acelaşi timp).

10 ..vedere morfogenetic organizată sub formă de reţea. exact la fel cum celulele individuale formează o entitate biologică mai extinsă: umanitatea.” Acest model divin.” afirmă Polich. condusă de dr. aceasta înseamnă că umanul spiritual are codificată în sine o amprentă genetică divină. o realitate care a dat naştere noii biochimii spirituale şi geneticii care să admită încorporarea deplinei lumini ale unei conştienţe unitare la nivelul fiecărei celule ale corpului. Peter Gariaev. ne spune că lumina divină înaltă este reflectată în corpul uman. "Învăţăturile orientale ne spun că lumina vie este codificată în interiorul formei noastre. Multe din tradiţiile străvechii înţelepciuni se bazează pe concepte similare de percepţie a universului (incluzând aici şi locuitorii săi umani) ca pe o fiinţă globală inteligentă asemănătoare unui organism biologic. a cărei descoperiri fac analogia nu doar dintre ADN şi un biocomputer holografic ci se referă direct la un „internet biologic” care leagă toate fiinţele umane. Corpul de lumină nu este un concept ezoteric ci o realitate biologică.. se mai numeşte şi corp de lumină. Cu alte cuvinte. „Conceptul străvechi despre macrocosmos văzut ca un microcosmos. pe care Polich îl numea Adam Kadmon potrivit tradiţiei cabalei. Această aserţiune a fost dezvoltată de o echipă de cercetători ruşi din domeniului geneticii.

astfel încât celulele noastre încep să recunoască lumina ca pe o sursă de energie şi să o metabolizeze asemenea plantelor în procesul de fotosinteză. cristalele lichide din celule evoluează de la structura primitivă cubică sau hexagonală observată în ţesuturile umane obişnuite la ceea ce am numit tetrahedroane stelare. 11 . Printre multe alte avantaje. În acest proces de transformare profundă. Unghiurile legăturilor hidrogenate din moleculele de apă se măresc şi devin tetrahedroane intercalate astfel că ele pot susţine mai multă lumină sau energie fotonică rezultată parţial din însăşi expansionarea legăturilor hidrogenate. această evoluţie celulară este responsabilă de creşterea semnificativă a metabolismului celular. ajutând la detoxifierea. rehidratarea şi în ultimă instanţă la regenerarea corpului. Această modificare structurală este extrem de consecventă. Aceste structuri care formează o matrice lichidă a noului sânge şi ţesuturi seamănă cu steaua tridimensională a lui David sau cu merkabele moleculare. în special de unde sonore şi luminoase de vibraţie înaltă. Merkabah este un vechi concept din kabala care înseamnă „vehicul de lumină”.Corpul de lumină începe să se manifeste atunci când codurile adormite ale ADN-ului sunt reactivate de energiile de torsiune.

la fel cum sunt schimbate canalele unui televizor cu telecomanda.fiinţa umană complet eliberată.Acest lucru explică confuzia creată adesea în jurul conceptului de merkabah. Similar. Taschira Tachi-ren în lucrarea „Ce este corpul de lumină” descrie merkabah ca pe o structură cristalină luminoasă care permite transcenderea spaţiului. El poate jongla cu realităţile prin schimbarea perspectivei de conştienţă. Corpul de lumină este corpul care a trecut prin mutaţia totală a speciei. Corpul de lumină poate fi. Ironia face ca merkabah să fie într-adevăr o formă de vehicul spaţial însă este vorba despre corpul individual de lumină activat genetic. După Barbara Marciniak. considerat a fi un fel de navetă spaţială. după multe indicii. El reprezintă rezultatul natural al evoluţiei de perspectivă spre iluminare care are loc. Corpul de lumină rezultă din şi operează prin întruparea luminii sau conştienţei înalte. la scară planetară. Tachi-ren vede „evoluţia corpului de lumină ca pe un element în cadrul unui proces mult mai extins prin care toate planurile şi dimensiunile 12 . Din această perspectivă poate că nu există un fenomen ca ascensiunea ci mai curând o descindere a luminii în formă fizică. literalmente acea navetă spaţială care ne permite călătoria spre stele. timpului şi dimensiunilor şi integrarea lor în totalitatea sinelui”. merkabah simbolizează fiinţa umană sub forma ei cea mai nelimitată .

emoţional. Un foton este o particulă sau o cuantă de energie sau de radiaţie electromagnetică. BIOLOGIA ILUMINĂRII Evoluţia de la conştienţa umană la conşţienţa divină implică existenţa dualităţii vindecare. Mergând mai departe. cercetările biologului molecular Bruce Lipton indică faptul că oamenii îşi pot modifica singuri ADN-ul şi pot depăşi pericolul unor boli incurabile printr-o simplă modificare a stării de conştienţă. gândul (intenţia) este considerată o formă sau o funcţie a luminii de 13 . Medicina care tratează ansamblul minte-corp. Chopra presupune că există o legătură între gând şi lumină. statistic vorbind fiind suficient de validată pentru a fi predată în şcolile actuale de medicină.revin înapoi la Sursa acestui univers. iar acesta la rândul lui se contopeşte cu alte sisteme Sursă şi tot aşa până la contopirea lor în Unic”. Deepak Chopra a remarcat că “există o profundă similitudine între gând şi foton”. moştenire karmică şi boală la nivel celular şi atomic. oferă dovezi suplimentare despre abilitatea noastră de a ne vindeca singuri. corpul de lumină este vehiculul care duce acolo. Multe din miile de documentaţii referitoare la aşa-zisele vindecări miraculoase demonstrează cu tărie impactul conştienţei asupra stării de bine fizic. mental şi spiritual. Dr. În multe din tradiţiile şamanice. Oricum am defini reîntoarcerea acasă.

“Energia minţii poate materializa pe baza unei raze de lumină”. Richard Gerber) ci şi “forme-gând materializate”. Ca fiinţe umane dăruite cu liber arbitru. Şi mai uimitoare este descoperirea care revoluţionează o paradigmă. ne putem imagina că suntem nu doar “lumină condensată în forme” (pentru a-l cita pe dr. Specialişti în fizica cuantică au demonstrat în repetate rânduri că un savant influenţează de fiecare dată rezultatul unui experiment prin simpla lui observare. Acest fel de a privi corpul uman ca pe o formă gând condensată în materie. Mintea este o “energie a iluminării generatoare de impuls pentru apariţia unei idei sau forme gând care se transmite sau se recepţionează” scria Alice Bailey.dimensiune înaltă. o constatare unanim acceptată de comunităţile ştiinţifice sub numele de Principiul Heisenberg al Incertitudinii. particule care în stadiul preexistent observării păreau să existe doar sub formă ondulatorie. care ar părea bizar cititorului la prima vedere. ne putem folosi puterea conştienţei pentru a ne re-crea realitatea: implicit cu un 14 . Din această informaţie transpare un adevăr fundamental şi revoluţionar: conştienţa creează. scoţând în evidenţă dualitatea particulă-undă: probabilitatea ca un om de ştiinţă să creeze efectiv particulele cuantice observate. Urmărind firul acestei raţiuni. într-o ultimă analiză ajunge să fie profund înălţător.

noi suntem în esenţă nişte unde a căror coerenţă generează particule printr-un act de conştienţă. Cu alte cuvinte. Dualitatea nu este însă o simplă filozofie. în mod evident. Atomii care stau la baza alcătuirii celulelor noastre sunt încărcaţi cu sarcini pozitive şi negative a căror opoziţie susţine structurile anumitor forme de viaţă.corp. ar fi de fapt forme-gând maleabile şi nu doar formaţiuni apărute empiric. Am subliniat cuvântul a recrea deoarece. ne schimbăm atât forma cât şi funcţiunile fizice. minte. Lipton a ales fraza „biologia conştienţei” pentru a sintetiza ideea revoluţionară că organismele vii. deja suntem locuitorii unei creaţii. cea care a dat naştere universului atât de des experimentat de oameni sub forma unui câmp de bătălie dintre bine şi rău. Lumea. Modificându-ne nivelul de conştienţă. Vindecarea duce la unitate şi iluminare şi implică o acordare (în engleză atonement) care în acest context ar trebui citită ca ”menită întregirii” (at-one-ment). inclusiv de întreg sau de Mintea lui Dumnezeu. „noi” şi „ceilalţi”. 15 . greşit şi corect. Vindecarea presupune refacerea întregului. lumină şi întuneric. aşa cum o cunoaştem se bazează pe o conştienţă duală sau divizată care se consideră separată de rest. dintr-o perspectivă cuantică. însă fără a ne limita la atât. este şi o stare fizică de bine. spirit eliberate de boală. Într-o lume în care gândul creează şi biologia este un produs al conştienţei. inclusiv oamenii.

Am putea merge chiar mai departe afirmând că umanii evoluează de la biologie la ”triologie”. Adevărata iluminare urmează calea măestriei individuale conştiente care prin definiţie are ca rezultat creaţia unui corp de lumină stabilizat. În această perspectivă este foarte interesant faptul că unele comunităţi ştiinţifice alternative au făcut aluzii referitoare la cercetări efectuate asupra 16 . În cartea Întoarcerea Triburilor Păsări. karma şi boala de la nivelele celulare şi atomice. provocarea şi în acelaşi timp imensa şansă constă în deschiderea în faţa unui mod de gândire care ne schimbă literalmente viaţa prin a ne reconsidera menirea în cadrul existenţei. Putem conceptualiza actuala tranziţie evolutivă a ADNului speciei noastre ca pe o trecere de la ”sistemul de operare” în cod binar la unul ”trinitar” bazat pe energetica unui tetrahedron triplu suprapus. Corpul de lumină sau corpul sufletesc este un vehicul fizic echilibrat şi armonios „trinitar” care a depăşit dualitatea. unde tema centrală este reunificarea corpului uman cu sufletul în anii de răscruce pe care tocmai îi traversăm. Ken Carey sintetizează în clar felul cum trebuie să procedăm la nivel individual şi colectiv: ” Pentru noi.” Iluminarea înseamnă înălţarea conştiinţei şi umplerea cu lumina a sufletului până la punctul de a deveni lumina însăşi. una care nu se mai bazează pe dualitate ci pe principiile unităţii şi armoniei. mintea capătă puterea de a forja o nouă biologie.nu invers.

iar totalitatea lucrurilor a căror experienţă o trăim 17 . cu scopul de a ne învăţa responsabilitatea pentru propriile creaţii . karma nu are nimic de-a face cu pedeapsa şi cu răsplata. Pozitroniumul este un exemplu perfect de dualitate.declanşează transmutarea pozitronului – adică karma”. Contrar concepţiilor populare greşite. Barbara Hand Clow a scris despre acest proces al combinării şi dezintegrării atomului de pozitronium. ele se anulează imediat reciproc şi se divid în două cuante de lumină (fotoni). reflectat prin activarea corpului de lumină. De vreme ce electronii şi pozitronii sunt antiparticule de semn opus. Astfel dintr-un dualism preexistent este creat un al treilea element stabil şi unificat care nu este nici pozitiv nici negativ .spiralei a treia din ADN. Electronul fiind unitatea de bază a activării – adică vieţii . după combinarea lor în pozitronium. că ”transformă dualitatea inerentă în lumină. a cărei activare a fost observată la mulţi oameni. El oferă un minunat exemplu de creaţie a corpului de lumină. Există ca o componentă a sistemului de operare binar sau dualistic specific universului nostru holografic. O modalitate luminată de a înţelege producerea metamorfozei unei fiziologii unificate pe bază de lumină este observarea particulei cuantice cunoscută sub denumirea de pozitronium. Pozitroniumul este compus dintr-un electron cu sarcină negativă şi un pozitron cu sarcină pozitivă.

De-a lungul secolelor. Este un proces care se aplică nu numai asupra indivizilor. serveşte simultan ca stimul puternic pentru transformare şi transcendenţă. Dacă creaţiile ajung să fie discordante în raport cu Sursa. Învăţându-ne această lecţie cu adevărat transformatoare. au fost dezvoltate mai multe modalităţi de a ajuta evoluţia omului spiritual (Potirul Sacru – Holy Grail) care există în fiecare din noi sub formă de potenţial 18 . considerată a fi o criză. deoarece într-o hologramă partea conţine întregul. realizăm iluminarea odată cu descinderea luminii sufletului într-un corp sufletesc sau divin vindecat de dualitate şi eliberat din ciclul instrucţiei karmice. după chipul şi asemănarea unicului Creator.sunt propriile noastre creaţii. Într-adevăr. ne întoarcem la unitatea de conştienţă stăpânind fizicalitatea. noi suntem unicul Creator. boala. ADN ACTIVARE VINDECARE ȘI ILUMINARE În zilele noastre există diferite tehnici de înlesnire a adaptării la noi forme de gândire şi la structurile biologice corespondente lor denumite „forme-gând”. realizăm că suntem proprii creatori creaţi. ci şi asupra unor întregi civilizaţii. sau autocreaţi. Cu alte cuvinte. Pe măsură ce ne ridicăm nivelul de conştienţă şi ne activăm corpul de lumină. În ambele cazuri. ele se manifestă adesea sub forma dizarmoniei numită boală.

În ultima vreme apar tot mai multe tehnici pentru activarea corpului de lumină. Şi anume aceea că ne putem activa ADN-ul pentru a ne extinde perspectivele 19 . Cu alte cuvinte. după cum prezintă Gregg Braden în Codul lui Dumnezeu. ci de a transforma biologia umană într-o fiziologie a luminii de aur. Etimologic. acestea fiind diferite aspecte ale energiei creaţionale primare de iubire necondiţionată („energie de torsiune”) prin care se stimulează potenţialul ADN latent. Partenera mea Leigh şi cu mine am fost binecuvântaţi dezvoltând o asemenea tehnică. obiectivul primordial al alchimiei este iluminarea bio-spirituală sau crearea a ceea ce s-a numit corp de lumină. Metoda Regeneticii foloseşte combinaţii speciale de sunet şi intenţie. ADN-ul poate constitui un principiu unificator pentru umanitate – unul capabil să aducă pacea şi armonia unei populaţii planetare care trebuie să decidă între a sucomba în faţa crizei sau a accepta oportunitatea unei schimbări. Un exemplu excelent din antichitate este alchimia. Prin natura sa cu preponderenţă sacră. scopul real al alchimiei nu este de a transforma plumbul în aur. După cum probabil descoperă discipolii acestei ştiinţe. termenul de alchimie provine din limba arabă .al khame (întunecimea) şi poate fi definită drept ştiinţa de a crea lumina din întuneric.genetic. anume proiectat pentru a facilita evoluţia fiinţelor umane către o conştienţă unitară şi o fiziologie de lumină adecvată.

ADN-ul a fost comparat cu o antenă de legătură a umanităţii cu Sursa a cărei capacitate de recepţie poate fi ecranată de toxicitate şi traume. resetând tiparul bioenergetic uman sub forma unui „circuit infinit” bazat pe numărul alchimic transformator 8. iar în acest proces. pentru a o cita pe Barbara Marx Hubbard. Efectiv noi ne vindecăm (evoluăm) singuri. trebuie să ”alegem între o evoluţie conştientă sau dispariţia prin folosirea greşită a puterilor noastre”. Potenţarea acordează ADN-ul la energia primară de torsiune a Sursei. Potenţarea. Metoda Regeneticii tratează un set de trei activări integrate ale ADN-ului care formează împreună precondiţionarea „ener-genetică” pentru evoluţia corpului de lumină. activează ADN-ul pentru a recabla câmpurile electromagnetice ale corpului. Prima din ele. Este un unghi de vedere ce nu poate fi subliniat îndeajuns.asupra lumii. Potenţarea activează ADN-ul pentru a declanşa eliminarea acestei toxicităţi şi traume. Ca investigator al 20 . stabilind o conexiune mai clară printr-o mai bună rezonanţă cu frecvenţa iubirii necondiţionate emanate sub forma unor spirale de sunet şi intenţie (lumină) emanate din dimensiunile înalte ale Soarelui Vindecător din Centrul Galactic. Leigh şi cu mine ne considerăm simpli facilitatori venind în sprijinul evoluţiei bio-spirituale individuale. evoluţia unei biologii fondate pe o conştienţă unitară este un adevărat dar divin la o răscruce istorică când.

Putem realiza orice putem concepe”. În lucrarea Coduri Vindecătoare pentru Apocalipsa Biologică în care tema principală este utilizarea sunetului în vindecarea corpului fizic prin 21 .mitologiei. Bazându-şi afirmaţiile pe cercetări meticuloase.. sensibilitatea la chimicale şi fibromialgia şi a fost agravată de toxicitate şi traume în urma unei serii de hepatite şi vaccinuri contra febrei galbene primite în primăvara anului 1995. După ani de suferinţă intensă şi de testare a unor terapii costisitoare şi mai ales ineficiente. dr. M-am trezit urmând calea aceasta după lectura unei cărţi tulburătoare de Leonard Horowitz numite Apariţia Viruşilor. ideea salvatoare mi-a venit după ce am realizat că dacă aş putea cumva să mă „resetez” la nivel genetic. Boala prin care mi-a fost inspirată metoda Regeneticii are afinităţi cu sindromul oboselii cronice.. Aş mai adăuga că plasarea noastră în echilibru cu Soarele vindecător nu se poate face doar prin simpla contemplare interioară. William Henry ne aminteşte. o treime din simptomele debilităţii s-ar putea rezolva de la sine. Horowitz demonstrează că vaccinurile sunt cauza principală a unei varietăţi de maladii autoimune printre care şi SIDA. că „Soarele vindecător răsare în noi numai atunci când ne aliniem în echilibru cu energiile sale. ci mai întâi şi mai ales prin adoptarea unei atitudini interioare de iubire necondiţionată. Concepând prezenţa acestor energii vindecătoare ne putem acorda la ele.

Odată descoperiţi Horowitz şi Puleo. Jeremy Narby. Metoda Potenţării utilizează mai ales nota ”Mi”. a fost recent redescoperită de dr. Intrigat şi suficient de disperat pentru a mă cufunda în acest subiect. „pierdută” în mod dubios de Biserica Romană în sec. despre care unii cred că este setul sacru de şase note cu ajutorul căruia a modelat Creatorul lumea în tot atâtea zile. Aici trebuie să subliniez faptul că toate cele trei activări ale ADN–ului din cadrul metodei regeneticii utilizează scala de solfegii. după cum a descris-o în Coduri vindecătoare. Şarpele Cosmic este o explorare a ADN– ului din perspectivă şamanică care prezintă cum poate fi utilizat sunetul la stimularea unui mecanism genetic de autoregenerare. am mai avut norocul să dau peste o altă carte care mi-a ajutat mult să realizez scopul covârşitor al potenţialului uman: Şarpele Cosmic şi originile cunoaşterii. Sunetele speciale pentru restaurarea integrităţii genetice derivă din străvechea scală de solfegii. Această scală primară de şase note. folosită la repararea unor defecte genetice de unii specialişti de vârf din domeniul biologiei moleculare. scrisă de antropologistul francez. el descrie în continuare semnificaţia războiului rece biologic organizat de instituţiile medicale împotriva unei populaţii mai mult ignorante în acest domeniu. cu frecvenţa de 528 Hz. Joseph Puleo.restaurarea integrităţii sale genetice. 17 pe timpul papei Ioan. am aflat că puterea sunetului 22 .

Potrivit cercetărilor lui Gariaev. au fost comparate sintaxele.de a activa ADN–ul a fost recent demonstrată de grupul lui Gariaev din Rusia. S-a descoperit că secvenţele alcaline ale ADN-ului potenţial imită îndeaproape regulile comunicării lingvistice. prin simpla lor imersare într-un mediu de unde radioluminoase codificate după modelul frecvenţelor limbajului uman.Peter Gariaev şi echipa sa strălucită de geneticieni şi lingvişti au dovedit că ADN-ul deteriorat poate fi vindecat fără divizarea fizică a genelor. semantica şi gramatica dintre aceste limbaje şi ADN. cercetările lui Gariaev conferă odată în plus un suport ştiinţific afirmaţiei biblice că la început a fost Cuvântul! 23 . azot. Echipa sa a descoperit că din motive practice alcătuirea codului genetic conţinut de ADN-ul rezidual sau potenţial este similară cu regulile de bază ale limbajelor umane. oxigen şi carbon. ADN-ul nu este doar un simplu ansamblu de proteine deoarece stochează şi comunică date într-o manieră fără îndoială lingvistică. Completate de revoluţionara descoperire a lui Gregg Braden care arată că numele lui Dumnezeu scris în vechea ebraică este alcătuit exact din literele elementelor chimice care alcătuiesc codul ADN adică hidrogen. Pentru a dovedi acest fapt. ci reflectă similarităţile noastre genetice. după cum se crede. Dr. Acest lucru sugerează cu tărie că multe din limbajele umane nu au apărut aleatoriu.

Echipa lui Gariaev a modulat anumite frecvenţe lingvistice printr-un laser. Yu Dzang Kangeng. Cu ajutorul acestei tehnologii de modulare a limbajului codurilor în unde radio-luminoase. să stimuleze refacerea danturii la oamenii adulţi şi chiar să realizeze cu succes transmutaţii genetice. În mod uimitor. Au ajuns la concluzia că cromozomii vii funcţionează exact ca nişte biocomputere holografice alimentate de propria radiaţie laser a ADN-ului. existând riscul mărit de 24 . Horowitz ne atenţionează că „natura arbitrară şi riscantă a metodei divizării genelor a fost din nefericire ascunsă publicului”. s-a observat că ele erau capabile nu doar să vindece cromozomii deterioraţi ci să şi regenereze glandele endocrine la animale. rezultatele lor erau similare cu cele obţinute de dr. cercetătorii nu pot prevedea cu exactitate comportamentul unui anumit cromozom într-o genă modificată.Gariaev şi colegii săi s-au mai ocupat şi de comportamentul electromagnetic neobişnuit al ADN-ului. În felul acesta s-a obţinut o metamorfoză lipsită de efectele secundare specifice manipulării genelor izolate. ”În terapia genetică. echipa lui Gariaev a transformat în condiţii de laborator literalmente embrioni de broască în embrioni sănătoşi de salamandre. Codificând undele radio-luminoase după modelul frecvenţelor limbajelor umane în scopul rescrierii ADNului. primul care a folosit energia de torsiune pentru a alcătui o hartă a secvenţelor ADN ale organismelor. spre deosebire de manipularea genetică.

un domeniu care. scriind despre ceea ce numesc ei Calea Tehnologiei (opusă Căii Naturii). Maeştri spirituali de pretutindeni au insistat mereu asupra „potenţării” prin limbaj a codului nostru genetic – de unde şi efectele vindecătoare ale rugăciunilor. hipnozei. Experimentul istoric a lui Gariaev în embriogeneză indică imensul impact a ceea ce mulţi numesc „genetica undelor”. „Noi nu 25 . are evident un impact mai important asupra originii speciilor decât biochimia. Într-un articol parţial inspirat de metoda Regeneticii intitulat „Regăsirea Sfântului Gral”.a disturba alte expresii genetice şi funcţii celulare”. Comparaţi cu modificarea organică a expresiilor genetice care se poate realiza prin simpla aplicare a vibraţiei şi limbajului (sau a sunetului şi intenţiei. cercetările lui Gariaev au demonstrat substanţial credibilitatea ştiinţifică a acestor fenomene. spre deosebire de propaganda şi dogma actuală a biologiei moleculare. psihologii Barry şi Janae Weinhold au vehiculat cu ardoare ideea aceasta. afirmaţiilor şi mantrelor. Cu cât este mai evoluată conştienţa individuală a vindecătorului cu atât se reduce nevoia de mijloace mecanice. Încrederea într-o forţă pur exterioară nouă care să ne vindece sau să ne refacă „întregul” reprezintă în cel mai bun caz cedarea puterii personale iar în cel mai rău caz adorarea unui zeu fals. Din fericire. sau ale cuvintelor) asupra ADN-ului. Cheia iluminării rezidă în conştienţa umană şi nu în tehnologie.

Aceste găuri de vierme activate de ADN. Dacă tehnologia devine o cale exclusivă. ale căror semnături energetice sunt similare celor descoperite în culoarele Einstein-Rosen din vecinătatea găurilor negre. Tehnologia lipsită de conexiuni sufleteşti şi spirituale rămâne doar o altă cutie care ar putea să dea pe dinafară la un moment dat”. Echipa cercetătorilor ruşi a descoperit cum ADN-ul activat prin intermediului undelor poate manipula matricea spaţiului. „va încuraja dependenţa deoarece implică nevoia oamenilor de a se baza mereu pe un mijloc tehnologic intermediar care să le deschidă orizonturile de percepţie. dar nu constituie în sine un instrument spiritual propice dezvoltării unei vieţi spirituale autentice. Tehnologia poate fi de folos numai dacă este creată de minţi conectate la inimi. În loc de a le reda puterea iniţiaţilor angajaţi pe calea întoarcerii la Sursă prin utilizarea unor unelte primitive adaptate mediului natural. Cercetările lui Gariaev revelează în mod uimitor implicaţiile mult mai extinse ale puterii nelimitate de vindecare bazate pe conştienţa genetică umană.avem nimic contra tehnologiei ca atare şi credem că anumite dispozitive sunt utile pe post de „factori declanşatori ai progresului”. producând mici găuri de vierme de natură subcuantică. Calea tehnologiei poate sfârşi mult mai probabil prin a lua puterea oamenilor şi a le încuraja codependenţa spirituală. sunt conexiuni create între diferite zone ale multiversului 26 .

menţinându-şi aparent nederanjate câmpurile energetice care făceau ca lumină să se rotească de la sine în spirale sub forma dublului helix îndepărtat din camera de păstrare. autorii unei excelente sinteze asupra descoperirilor lui Gariaev intitulate Vernetzte Intelligenz ("Inteligenţă de tip reţea"). Potenţialul ADN. Ei au relatat cum Gariaev a iradiat o mostră de ADN cu o rază laser până la apariţia unui model de formă de undă tipice pe ecranul monitorului. prezintă procesul de transfer al datelor numit hipercomunicaţie. la nivelul ADN-ului poate fi observat un fenomen extraordinar. Grazyna Fosar şi Franz Bludorf.prin care pot fi transmise informaţiile în afara continuumului spaţio-temporal. atrage prin magnetizare aceşti curenţi nonlocalizaţi de informaţie iar apoi îi transmite conştienţei noastre. modelul său electromagnetic a rămas perfect intact. odată cu declanşarea hipercomunicaţiei. 27 . arătând că este experimentat adesea sub formă de „intuiţie” sau „inspiraţie”. care reglează funcţiile de autoorganizare transdimensionale (epigenetice). După Fosar and Bludorf. Mai multe experimente de verificare au stabilit că timp de până la treizeci de zile forma de undă continua încă să fie emisă de mostra absentă. După extragerea mostrei de ADN.

Activarea ADN. eu cred că unda este premergătoare ADN-ului. oriunde există „materii care dau naştere vieţii. fie de la distanţă sau prin altă metodă. "Majoritatea oamenilor tind sa creadă că ADN-ul creează un câmp de energie fantomă. Acelaşi proces al activării ADN care încurajează vindecarea prin aducerea de mai multă lumină de torsiune în celule avansează prin definiţie ideea de iluminare.De atunci acest fenomen nonlocalizat de curbare a luminii datorat energiei de torsiune a ajuns faimos sub numele de „efectul ADN fantomă”. S-a emis teoria că undele de torsiune din afara zonei spaţio-temporale continuă să pătrundă prin găurile de vierme activate chiar şi după îndepărtarea fizică a ADN-ului sursă. ADN-ul potenţial influenţează câmpurile bioenergetice care la rândul lor vor modifica metabolismul şi replicarea celulelor. poate fi astfel explicată ca transferul ener-getic de conştienţă creativă universală sub formă de unde de torsiune care stimulează rearanjarea transpozonilor din „ADN-ul activ” în ADN potenţial. curenţii 28 . Singura explicaţie logică este aceea că energia ADN fantomă este de fapt creatoarea ADN-ului. înlesnind procesul de vindecare. De vreme ce s-a arătat că această energie eterică de torsiune a pătruns în toată galaxia. iar acel câmp de energie este cumva doar umbra ADN-ului” scrie autorul şi cercetătorul ştiinţific David Wilcock. care propune o reinterpretare fascinantă : „În orice caz. În schimb.

poate spre exemplu atrage un flux de energie de torsiune capabil să elimine toxinele unui vaccin şi trauma de la nivel genetic şi să recalibreze armonica de funcţionare a câmpului bioenergetic la o vibraţie mai înaltă. Procesul vindecării ghidat de la interior sau refacerea „întregului” începe prin 29 .subtili. Avantajul suplimentar al Potenţării este susţinerea iluminării prin iniţierea activării corpului de lumină. intuiţia m-a condus spre teoria că o combinaţie potrivită de sunete. Leigh şi cu mine am numit această abordare a activării ADN-ului Metoda Regeneticii după ce Remodelarea Potenţării electromagnice a rezolvat boala mea cronică şi am început să dezvoltăm alte activări ADN. Pe lângă propriile cercetări. special acordată la câmpul electromagnetic al corpului. spiralaţi de presiune ai acestei energii vor agrega moleculele de ADN în existenţă”. TREI NIVELE DE MĂIESTRIE: METODA REGENETICII Cele trei metode ale regeneticii pentru activarea ADN-ului care corespund celor trei nivele de măiestrie formează o progresie care face posibilă atingerea unor nivele mai mari de conştienţă şi vindecare. Am ajuns să concep câmpul electromagnetic ca pe un tipar ener-getic individual care prin acest proces poate fi nu doar resetat ca o siguranţă arsă ci şi transmutat.

angajamentul individual luat în asumarea unei măiestrii personale conştiente. potenţarea stimulează recalibrarea ADN-ului şi ridicarea frecvenţei de vibraţie ale câmpurilor aurice şi electromagnetice. Definim măiestria ca pe o dezvoltare şi perfecţionare ale celor trei nivele interelaţionate de conştienţei şi ale manifestărilor conştiente energetice care conduc la iluminare 1) Conştientizarea 2) Transformarea şi 3) Intenţia. Aceşti termeni sunt împrumutaţi după modelul viziunii toltece asupra lumii şi în mod specific din scrierile lui Don Miguel Ruiz. Realizarea existenţei unor conexiuni izbitoare dintre modelul Toltec de vindecare (fiind un model de evoluţie orientată înspre atingerea unităţii de conştienţă sau a iluminării şi a descrierii psihologiei corespondente) şi Regenetica inspirată dintr-un pelerinaj în Mexic în anul 2004 pe parcursul căruia partenerul meu Leigh şi cu mine ne-am finalizat cercetările şi dezvoltarea fazei terminale transformative ale metodei noastre. doctor în medicină. Din punct de vedea bioenergetic. Remodelarea Potenţialului Electromagnetic. şaman şi autor al best seller-ului Dincolo de Frică şi Cele Patru Convenţii. stabilind o relaţie armonioasă cu energia creaţională a Sursei emanată prin “Soarele 30 . prima activare a metodei Regeneticii este intim asociată cu ceea ce Ruiz numeşte Măestria Conştientizării.

potenţarea face acordajul dintre ADN şi energia Sursei. mai multe relaţii iubitoare şi chiar reînnoirea ţelurilor de viaţă. este “sigilat” vacuumul bioenergetic creat de cel de-al doilea câmp electromagnetic. Exprimat în termenii conştientizării. În perioada recalibrării Corpului Fragmentat.Vindecător” din Centrul Galactic. potenţarea facilitează Trezirea la adevărata natură a Sinelui (care este de provenienţă divină) şi la Cosmos (care este holografic) prin fortificarea discernământului individual de a atrage “rezultate cuantice” de vibraţie mai înaltă care să respecte legea universală prin care se afirmă “creaţia este generată de conştienţă”. VINDECAREA CORPULUI FRAGMENTAR Dat fiind că înşişi atomii care compun materia sunt polarizaţi în pozitiv şi negativ. o abundenţă financiară sporită. Cu alte cuvinte. interacţiunea mai echilibrată cu mediul (de exemplu mai puţine alergii). Această utilizare eficientă a Conştientizării ne invită la o confruntare cu propriile emoţii şi credinţe limitative şi are ca rezultat creşterea vitalităţii. Sigilarea reprezintă un pas crucial pe calea unei vindecări autentice deoarece stabileşte condiţiile de bază necesare creaţiei unui corp de energie de vibraţie mai înaltă şi iniţiază un proces de integrare a acestei fragmentări ale sinelui determinată de dualitate. nu prea e de mirare că 31 .

în opoziţie cu fluxul liber al unei energii similare emanată la nivel superluminic din Centrul Galaxiei care coboară ca să infuzeze câmpurile şi chakrele inferioare. despre care s-a arătat că reglează expresia noastră biochimică (genetică) ca fiinţe fizice.manifestarea dualităţii are loc sub forma câmpurilor electromagnetice emanate de corp. O asemenea analogie se potriveşte cu anticul 32 . Astfel Corpul Fragmentar constituie un impediment major în calea mariajului sacru din sinele inferior şi Sinele mai înalt. Corpul Fragmentar este o disociere electromagnetică a câmpurilor bioenergetice umane ca urmare a Marii Rupturi care a divizat conştiinţa creând sistemul dualităţii. sau în calea întrupării luminii de către un suflet printr-o iluminare bio-spirituală autentică. Acest lucru îl face Corpul Fragmentar prin epuizarea energiei kundalini (unda vitală a creativităţii universale ale unui individ) în timp ce aceasta caută să se ridice spre câmpurile electromagnetice şi chakrele superioare. al doilea câmp electromagnetic (cel corespunzător chakrei secundare sau sexuale) apare ca o bioenergie sau un vacuum de conştienţă ce separă într-o măsură semnificativă lumea materiei de cea a spiritului. Dualitatea se prezintă în cadrul spectrului electromagnetic uman ca o disociere a energiei numită Corp Fragmentar. vizibil manifestat pe cerul nopţii sub forma centurii din Calea Lactee. În cazul majorităţii oamenilor din ziua de azi.

atunci am fost manifestaţi în existenţă prin rostire. în vremea care precede Căderea omenirii din Graţie ca experienţă şi educaţie creând condiţii optime pentru individualizare. un 33 . una dintre figurile sacre feminine ale Centrului Galactic. Această analogie sprijină credinţa după care universul nostru dual a fost adus în existenţă literalmente prin vorbire sau sunet. În vremurile premergătoare Turnului Babel. care împăcând părţile cu întregul.dicton ezoteric „Precum sus. solicită adaptarea fiziologiei noastre bazate pe conştienţă la conştienţa cosmologică care ne-a creat şi susţinut. Citim în Geneză cum „la început a fost Cuvântul”. a fost scris în Biblie că „pe întreg Pământul se vorbea o singură limbă. aşa şi jos”. Corpul Fragmentar nu este asociat numai sexualităţii ci şi gurii şi mai ales limbii: organele noastre de vorbire. pe care îl consider a fi o metaforă a unei conştienţe sau stări de percepţie unitare (cea care a fost numită hipercomunicaţie). În prezent teologii şi oamenii de ştiinţă încep să cadă de acord asupra faptului că dacă am fost într-adevăr creaţi. Rolul primordial al vorbirii în creaţie este probabil motivul pentru care zeiţa egipteană Nu. este reprezentată în hieroglife sub forma unei vaci uriaşe cu ugerele pline de lapte.

Aceste cinci nucleotide simbolizate ca A. fiind venerate ca sacrosante. era denumit Limbajul Păsărilor sau lingua academica şi era compus exclusiv din vocale. Limbajul divin din Turn. citozina. G. le corespund celor cinci nucleotide de ADN şi RNA (lanţuri proteice de bază) care stau la baza alcătuirii organismelor: adenina. T şi U formează literalmente alfabetul nostru genetic. În timp ce limbajul din Grădină este divizat. Povestirile despre Grădina Edenului şi despre Turnul Babel prezintă un interes special în discuţia noastră pentru că acolo se fac asocieri directe între biologia umană şi limbaj.singur dialect”. limbajul Dumnezeiesc al creaţiei. tiamina şi uracilul. guanina. Consoanele au dat cuvintelor formă şi greutate dar vocalele le-au impregnat cu suflet. Acesta a fost motivul principal pentru care au fost extrase cele cinci vocale din ebraica scrisă. Stăpânirea Limbajului Păsărilor 34 . cel din Turnul Babel este unificat şi unificator. tinzând evolutiv spre mariajul sacru dintre uman şi divin. fiind des folosite în denumirile date lui Dumnezeu şi în alte scopuri sacre. William Grey scrie în Copacul Vorbitor „Vocalele au fost extrase în ebraică. vorbit pare-se de Iisus. C. Vocalele erau la origine secvenţe sonore foarte speciale.” Se pare că cele cinci vocale sunt într-adevăr sacre deoarece. printre altele.

Corpul Fragmentar este dovada electromagnetică evidentă a folosirii şi pronunţării greşite a Limbajului Verde sau a Limbajului Păsărilor. În mod similar.care a dat naştere dualităţii sub forma Corpului Fragmentar – gura şi limba nefiind unicele corespondente energetice (apropo de „păcatul originar” ca rezultat al conversaţiei fatale dintre Adam şi Eva despre cunoaştere) ci şi genitalele. Povestea Grădinii din Eden pare să înregistreze acest eveniment din istoria vorbirii . prin inserarea de consoane care întrerup fluenţa unificată a vocalelor şi formează silabele dualistice. geometria de bază a unui merkabah. Nu e surprinzător faptul că multe figuri asociate cu corpul de lumină ca Osiris şi Quetzacoatl sunt înfăţişaţi având culoarea verde. Alchimiştii medievali folosesc termenul de Limbaj Verde datorită transformării critice ale legăturilor de hidrogen (în spectrul electromagnetic capătă culoarea verde) în molecule de apă biologică în procesul de formare a corpului de lumină.se poate transforma efectiv în măiestrie genetică prin care formele de viaţă să fie nu doar simplu create prin vorbire dar şi determinate să evolueze în forme de lumină structurate ca tetrahedroane triple. 35 . nemuritorii lui Lao Tzu ating iluminarea bio-spirituală creându-şi un „corp de jad”.

moartea. Dar mii de teste 36 . În toate cazurile. descoperiserăm corespondenţa clară dintre cele nouă câmpuri electromagnetice şi cele nouă chakre. partenera mea Leigh şi cu mine am devenit tot mai interesaţi de acest problematic câmp electromagnetic secundar.Făcând multe paralelisme la conceptul lui Eckhart Tolle de „corp al durerii” care împiedică oamenii să acceseze infinita „Forţă a lui Acum”. precum la nivel energetic (fizic şi eteric) paraziţii intră şi se înmulţesc pe socoteala organismului uman. acţiunea corpului fragmentar seamănă foarte mult cu o zgârietură adâncă dintr-un disc muzical sau. Maeştrii Tolteci adesea numesc Corpul Fragmentar Parazitul – prin analogie. cu o samskara care menţine prizonieră conştienţa unei fiinţe într-o matrice (neiluminată) de gândire şi de credinţă exilată de la înţelepciune sau gnoza unităţii din Grădină sau Tărâmul Fiinţării. Corpul Fragmentar este un principiu dualistic al limitării care promovează deconectarea de la Sursă şi în cele din urmă. Dezvoltând tehnica de activare a ADN-ului numită Metoda Regenetică în ideea de a-mi vindeca boala cronică autoimună indusă. Eram de asemenea intrigaţi de faptul că în urma testelor asupra sistemului muscular al pacienţilor. Din teozofie şi învăţăturile Vedice reţinusem că erau numai şapte câmpuri şi şapte chakre. pentru a folosi un termen Vedic.

Ceea ce s-a întâmplat în continuare în procesul de evoluţie ener-getic a fost extrem de interesant. emoţional. Am tras concluzia că în al zecelea câmp rezidă Sinele Divin sau Înalt.kinesologice ne-au convins de existenţa a nouă câmpuri şi nouă chakre. atomul atmic rămâne conectat la Câmpul Principal sau Sursă. În timp ce restul de patru atomi permanenţi (fizic. După ce eu şi cu Leigh ne-am aplicat prima activare ADN prin metoda Regenetică. atomul atmic permanent sau Adam. Astfel. nu a fost niciodată alungat din Grădină. Cu alte cuvinte. denumit şi suflet sau atom atmic permanent. Este şi acea parte din noi care încearcă în prezent să ne transmute conştienţa şi biologia – via lingua adamica.astfel încât să putem evolua până la forma care am fost mereu potenţial: Adam Kadmon. plus un al zecelea centru energetic asociat cu Centrul Galactic. având experienţa a ceea ce am interpretat ca energie conştientă provenită din Centrul Galactic care 37 . mintal şi spiritual) sunt asociaţi în perechi dualistice anumitor câmpuri electromagnetice mai joase. nu mai puţin . el reprezintă aspectul nostru divin sau sufletesc care nu cunoaşte vreodată fragmentarea sau pierderea de conştienţă prin dualitate.

Zeul egiptean cu cap de 38 . Unind prăpastia dintre câmpurile noastre energetice create de Corpul Fragmentar. Privind retrospectiv. câmpul nouă a scăzut literalmente şi a pecetluit cel de-al doilea câmp al Corpului Fragmentar permiţând energiei spirituale din Soarele Vindecător Central să ne traverseze pentru prima oară în flux neîntrerupt câmpurile electromagnetice şi chakrele. În al doilea rând şi cel mai important. În primul rând. ne-am dat seama că cele două transformări semnificative pe care le-am subliniat prin expunerea metodelor kinesiologice se petreceau în propriile corpuri energetice. A fost punctul în care sănătatea mea a început să se amelioreze drastic iar alergiile şi astma lui Leigh au dispărut complet. această remodelare energetică este perfect logică. am făcut primul pas spre vindecarea dualităţii de la nivel biologic. câmpurile în sine treceau printr-un proces de recalibrare progresivă de la nouă la opt. ceea ce reprezintă o fază alchimică a activării corpului de lumină legată de crearea unui circuit complet închis al matricei noastre electromagnetice.stimulează ADN-ul. În acest proces. Am recalibrat electromagnetismul din cei opt centri de energie. a crescut semnificativ frecvenţa vibratorie a câmpurilor noastre electromagnetice. Maeştrii limbajului Păsărilor au acordat întotdeauna o mare importanţă numărului opt.

O METODĂ INTEGRATĂ DE TRANSFORMARE BIOSPIRITUALĂ De curând fizicienii au luat cunoştinţă de existenţa particulelor numite tahioni. Învăţăturile lui Buddha se refereau la Cele 8 Căi ale iluminării. Tahionii nu sunt însă de domeniul science fiction. o formă puternică de energie popularizată în renumitul serial Star Trek. ca şi cum ar fi conectate la nivel eteric. numele de Jeshua-Iisus se traduce ca 888. Numerologic. Cu alte cuvinte. par să se deplaseze cu viteze superioare luminii. Tahionii sunt undeparticule care aparţin familiei leptonilor. conform evidenţelor dovedite aceştia scapă legii gravitaţiei. S-a arătat că până şi particulele cuantice normale ca electronii pot comunica între ele „telepatic”. Unii dintre membrii comunităţii ştiinţifice au mers până la a restaura termenul grecesc de aether dat mediului de energie înaltă care este spaţiul „vid” Deşi în cercurile ştiinţifice occidentale se presupune automat că teoriile lui Einstein elimină nevoia de câmp 39 .pasăre Thoth era cunoscut sub numele de Lordul cifrei opt.

Aceste fenomen are loc când distanţa dintre două suprafeţe neutre cum ar fi apa şi membrana celulară devine neglijabilă. apare coerenţa dimensională şi există multe indicii care dovedesc că energia multidimensională de torsiune (un termen lansat de Eli Cartan în 1913 pentru a descrie efectul de spirală al acestei energii) este extrasă din potenţialul de vacuum al matricei spaţiului. Celor familiarizaţi cu aplicaţiile oficial recunoscute ale teoriei relativităţii le-ar fi simplu să observe cum simpla existenţă a unor particule cu viteză superioară luminii şi care comunică telepatic prin mediul eteric. în 1920 chiar Einstein face afirmaţia contrară cum că „nu ne descurcăm fără un asemenea câmp” pe care interesant e că l-a numit „ether”. apă şi aer. În domeniul biologiei s-au făcut descoperiri similare. din iniţierea unor asemenea 40 .energetic unificat. începe să dezvăluie o întreagă paradigmă pentru înţelegerea universului fizic.din care organismele biologice folosesc o cantitate însemnat mai mare decât ar putea extrage din doza zilnică de hrană. Savanţii care studiază biologia moleculară au identificat un fenomen uimitor – energia punctului zero . Referitor la subiectul cărţii „Prăbuşirea cunoscutului absolut”. O varietate de alte exprimări ştiinţifice incluzând „energie neagră” sau „mediu cuantic” au fost folosite în ultimii ani pentru a indica uimitorul potenţial energetic a ceea ce în ultimii ani a fost incorect perceput ca nonexistenţă.

meditaţia şi dieta pentru a atrage această energie înalt dimensională numită „prana” în corpurile lor. Taoiştii au dezvoltat o ştiinţă similară pentru cultivarea energiei 41 . de care depinde ştiinţa actuală şi viziunea globală asupra lumii. Iată că astfel ne-am trezit în era ştiinţei „subcuantice”. Puneţi-o sub semnul întrebării şi atunci ne putem îndoi de întregul edificiu al cunoaşterii derivate din „experienţe”. Susţin că tachionii şi particulele ondulatorii sunt forme de energie nongravitaţională sau energie de torsiune superluminică care emană în mai multe dimensiuni din punctul nostru originar din centrul galaxiei. în care cele mai strălucite minţi se luptă să explice fenomene aparent inexplicabile legate de evenimente nonlocalizate inexplicabile cum sunt clarviziunea şi percepţiile extrasenzoriale ESP – pentru a cita numai două din exemplele cărora li se poate da o explicaţie plauzibilă pe baza transferurilor de energie de torsiune înalt dimensională şi inteligentă sau conştienţă universală creativă.descoperiri ale fizicii cuantice care sfidează logica se inspiră Charles Eisenstein în Ascensiunea Umanităţii „Întregul concept de cunoaştere absolută bazat pe raţiunea logică obiectivă poate fi pus la îndoială pornind de la ideea de obiectivitate pe care o implică în sine. Vedicii au creat o ştiinţă elaborată care utilizează yoga.

prana. orgonul. 42 . formată din două tipuri diferenţiate şi suprapuse ale energiei de torsiune 1) gândul de dimensiune înaltă sau intenţia manifestată ca lumină şi 2) sunetul în octave înalt dimensionale. merită să le amintim că trăim într-o lume înţesată de unde electromagnetice generate de televizoare. Wilhem Reich a ajuns celebru prin experimentele sale celebre cu energia „orgonică”. popularizate concomitent şi de Tom Bearden. La începutul secolului 20 Nicola Tesla a emis teoria undelor „scalare”. chi. Celor care se minunează cum de asemenea unde pot conţine suficientă informaţie pentru a reprograma ADN-ul. telefoane şi unde radio uşor de decodificat cu un echipament adecvat. undele scalare.„chi”. Tesla a creat prototipul unui sistem scalar pentru obţinerea liberă a energiei electrice fără generatoare sau conductori. depinde de o spirală dublă similară ca structură cu ADNul. Eterul. Cercetările mele sugerează că viaţa aşa cum o ştim. care transcend limitările spaţiale şi sunt capabile să acţioneze instantaneu de la distanţă. care la fel cu perechea sa complementară se poate măsura ca o spirală stabilă capabilă de a activa ADN-ul fără întreruperi temporale de-a lungul unor distanţe teoretic infinite. toate sunt denumiri date aspectelor luminice ale aceleaşi energii spirituale sau de torsiune care a generat şi continuă să genereze dezvoltarea multiversului holografic. Mai târziu.

Ce ar fi dacă prin introducerea în genom a unor sunete şi intenţii derivate din aceeaşi energie de torsiune unificată a Sursei.Potrivit spuselor lui Richard Miller. În scopuri practice. emoţional şi spiritual? 43 . mental. îngăduindu-ne să transcendem schemele dualistice limitate şi toate elementele legate de ele la nivel psihic. una mai acordată cu conştienţa creativă nelimitată sau mintea nonlocalizată? Ce ar fi dacă astfel putem ridica armonicele sistemului nostru de câmpuri electromagnetice şi reuşim să ne aliniem la Sinele Înalt? Ce ar fi dacă prin ridicarea frecvenţei de vibraţii de la interior ne-am putea remodela matricea electromagnetică şi am suda breşa produsă de disocierea electromagnetică din anatomia noastră subtilă denumită Corp Fragmentar. molecula de ADN este genial proiectată sub forma unui biocomputer holografic care decodifică undele de torsiune magnetizând energia creativă înspre conştienţa aliniată credinţelor noastre. holografic se poate înmagazina o cantitate mai mare de informaţie decât prin simpla înscripţie electromagnetică. fizician de vârf în domeniul bioholografiei cuantice. un fel de descriere a iubirii necondiţionate. este posibilă rescrierea „partiturilor” de transpozoni din ADNul potenţial sau „deşeu” care să „interpreteze” corpul de energie la o octavă mai înaltă.

ne considerăm nu „practicanţi” sau „vindecători” ci doar simpli facilitatori ai dezvoltării bioenergetice individuale.” Eu şi partenera mea Leigh. autorul şi cercetătorul David Wilcock scrie că „aceste studii au adus dovezi extrem de convingătoare despre efectul surselor de energie externă asupra moleculelor de ADN. 44 .Referindu-se la noile cercetări ale ruşilor în domeniul „geneticii-ondulatorii”. similar procesului de gestaţie umană. acesta continuă cu Potenţarea Bioenergiei de Articulaţie şi culminează cu Activarea Elucidării Triunitare. fiind cofondatorii metodei Regeneticii ca activare a AD-ului. atunci mărind cantitatea fluxului de energie care pătrunde în ADN ne putem aştepta ca sănătatea şi vitalitatea organismului să crească la rândul său. Acest proces începe cu o activare specifică ADN care iniţiază un efect domino ale rearanjării matricei electromagnetice care durează nouă luni (32 de săptămâni). Noi considerăm Remodelarea Potenţialului Electromagnetic ca fiind primul pas al unui ciclu de „re-naştere” alcătuit din trei faze. Dacă alcătuirea ADN este dirijată de o sursă exterioară de energie.” Wilcock trage concluzia că noi „am rămas cu impresia puternică că unicul factor important în sănătatea oricărui organism sunt undele energiei de torsiune.

este capabilă să stimuleze transpozonii genomului uman. şi anume sunetul şi lumina. Această mişcare conştientă a energiei de torsiune sub formă de cuvinte speciale bazate pe vocale. câmpurile electromagnetice şi chakrele se recalibrează de la nouă la opt iar vacuumul de bioenergie din al doilea câmp-chakră se sigilează singur. Acest program care nu trebuie să fie creat de noi fiindcă preexistă. începe printr-o reacţie în lanţ prin care energia de torsiune circulă şi îşi face efectul prin diversele corpuri subtile într-un ciclu temporal de gestaţie. După cinci luni. Acest lucru se întâmplă pe măsură ce câmpurile chakre nouă şi doi fuzionează în ceea ce ar putea fi numit mariajul sacru al polarităţilor. Nu pot sublinia destul faptul că această pecetluire este un pas indispensabil pe calea vindecării adevărate deoarece asigură mediul de bază pentru reconstrucţia unui corp de vibraţie mai înaltă şi în cele din urmă permite iluminarea bio-spirituală definitivă prin iniţierea unui proces de integrare a fragmentelor Sinelui cauzate de dualitate (cea pe care Wilcock o numeşte 45 .Potenţarea se foloseşte de ambele forme de unde spiralate înalt vibraţionale care interacţionează cu ADN-ul potenţial. activând un program de resetare care zace adormit în ADN-ul potenţial. Noi folosim sunetul (produs vocal) şi lumina (sub o formă de intenţie) pentru a produce ceea ce am denumit „naraţiune energizată”.

chiar şi la reînnoirea motivaţiilor de viaţă.„Rana Originară”). Pe durata următoarelor patru luni. Potenţarea Remodelării Electromagnetice facilitează luciditatea asupra naturii reale a Sinelui care este divin şi a Cosmosului (care este holografic. Într-un sens mai profund. „potenţiatorii” relatează adesea un sens al integrării acestei noi energii care poate dura pe toată durata noului ciclu adiţional de gestaţie de nouă luni. 46 .” Această utilizare productivă a lucidităţii conştienţei determină individul să se confrunte cu gândurile. devenind mult mai puternice şi eficiente. emoţiile. putem spune că sigilarea este necesară vindecării întregului. asta înseamnă o parte care nu doar reflectă ci şi face parte din întreg). credinţele sale şi poate conduce de la sine la creşterea puternică a vitalităţii. Chakrele se deschid încet. În termenii conştienţei. mărind astfel discernământul individual pentru a începe atragerea unor „rezultate cuantice” superioare potrivit legii universale „conştienţa creează. mai multe relaţii iubitoare. mai puţine reacţii alergice). la o interacţiune mai echilibrată cu mediul (de ex. abundenţă financiară sporită. În această fază. noua structura bioenergetică se umple cu energia Sursei de sus în jos. pe măsură ce câmpurile electromagnetice îşi intensifică rezonanţa armonică. asemenea unei fântâni arteziene.

incluzând expresia artistică.Intensificarea Articulării Bioenergetice devine posibilă după expirarea celor cinci luni de Potenţare în care au fost recalibrate câmpurile electromagnetice şi s-a produs şi sigilarea. Activarea Elucidării Triunitare. cea de-a treia şi ultima fază a Metodei Regeneticii este adecvată imediat după Articulare şi după cele 42 de săptămâni de Potenţare. Articularea declanşează cu blândeţe kundalini întâi la nivel genetic şi celular. Din acest punct se formează o nouă matrice bioenergetică (fără întreruperi sau scurgeri de energie sub forma Corpului Fragmentar) care funcţionează prin intermediul forţei vitale potenţiale stimulată de Articulaţie. Învăţăturile vedice numesc această forţă vitală kundalini. asigurând circulaţia continuă a fluxului de bioenergie necesar creaţiei şi transformării individuale în multe domenii . Leigh şi cu mine concepem energia kundalini ca fiind o undă de torsiune vitală a individului care potrivit principiului „Precum sus. Elucidarea încurajează „transcendenţa prin iminenţă” prin asistarea individului în procesul de înlocuire a credinţelor limitative sau dăunătoare cu acelea care afirmă viaţa. sexualitatea sănătoasă şi refacerea fizică prin dietă şi exerciţii. comunicarea interpersonală. 47 . Elucidarea stimulează o porţiune adormită a neocortexului facilitând crearea unui corp de vibraţie mai înaltă. aşa şi jos” uneşte micro şi macro cosmosul în procesul de vindecare.

48 .Această restructurare a sistemelor de credinţă.. la nivelul fundamental creativ al anatomiei umane subtile numit şi corpul spiritual subtil.. poate transforma în mod drastic experienţa de viaţă a individului. Scopul final este încorporarea noii lucidităţi conştiente desprinse de dualitate şi separaţie şi bazată pe unitate şi iubire necondiţionată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful