Acatistul Maicii Domnului "Vindecătoarea

"

Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!) Rugăciunile începătoare, obligatorii: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin. Condacele şi icoasele: Condac 1 După Sfânta Ta înălţare la Ceruri şi după minunata primire cerească care Ţi S-a făcut, ai primit un loc în Sfânta Împărăţie, un Sobor minunat al Tău, un loc pe Pământ unde se Preaslăveşte Numele Tău, precum şi darul de a-i vindeca pe cei care cu dragoste la Tine se roagă neîncetat: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!

Tămăduitoarea noastră! Vindecă-ne Maică. Iubirea şi Mila Ta s-au văzut de-a lungul veacurilor. vindecându-i pe ei sau pe cei din familiile lor. Te rugăm aşa: Vindecă-ne Maică. postesc. Tu îi vindeci. dar şi pe cei care din toată inima Îi cântă Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Pe cei care cheamă Numele Tău cu slavă şi cu multă smerenie îi ajuţi. care ne fac neputincioşi! Vindecă-ne de patimile care ne atrag spre cel rău! Vindecă-ne că ne rugăm Ţie cu credinţă şi cu speranţă! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 4 Pentru Marea Ta Milă pe care o ai faţă de toţi creştinii. noi Te rugăm şi cerem acum al Tău ajutor ceresc şi cu multă smerenie Îi cântăm Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Preaminunată Fecioară pe cei care Te iubesc. se roagă cu evlavie. care ne fac viaţa un coşmar! Vindecă-ne de bolile trupeşti. Împărăteasă a Cerului şi a Pământului! Vindecă-ne Maică Ocrotitoare şi Apărătoare a creştinilor! Vindecă-ne Maică Preamilostivă şi Grabnic Ajutătoare! Vindecă-ne Maică a Ajutorului Dumnezeiesc. Măicuţă. feciori. scoţându-i din necazuri. au fost vindecaţi în mod miraculos şi de aceea cu credinţă Te rugăm: Vindecă-i pe toţi bolnavii. iar noi Te rugăm Măicuţă aşa: Vindecă-ne Maică. Prealăudată Fecioară! Vindecă-i pe cei chinuiţi de neputinţe! Vindecă-i pe copiii şi pe nepoţii noştri! Vindecă-i pe părinţii şi pe fraţii noştri! Vindecă-i pe cei din neamurile noastre! Vindecă-i pe cei care Ţi se roagă! Vindecă-i pe cei bolnavi şi fără de speranţă! Vindecă-i pe românii de pretutindeni! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 3 Fiind o Maică Multiubitoare auzi repede rugăciunile care se fac către Tine. primesc al Tău ajutor. Protectoarea noastră! Vindecă-ne Maică Nebiruită! Vindecă-ne de bolile care ne chinuiesc! Vindecă-ne de bolile psihice. nădejdea noastră! Vindecă-ne Maică Preacurată şi de Dumnezeu Binecuvântată! Vindecă-ne Maică Născătoare de Dumnezeu. episcopi. pocăindu-se pentru păcatele lor şi Îţi cer vindecare de boli. Multiubitoare şi în credinţă întăritoare! Vindecă-ne Maică Prealuminată. Cu mulţumire şi cu recunoştinţă ei strigă aşa: . de aceea. Preacurată şi mulţumindu-Ţi pentru ajutor Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Bărbaţi. Maică Preacurată. Fecioară Preacurată! Vindecă-ne Maică Preasfântă. Puterea. Preaputernică şi de rău Izbăvitoare! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 2 Toţi cei care Te iubesc şi cu evlavie Ţi se roagă fierbinte spre a fi vindecaţi. femei. preoţi.Icos 1 Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste Tine. maici. toţi cei care au fost bolnavi şi Ţi s-au rugat pentru vindecare. Preasfântă. dându-Ţi-se daruri multe şi foarte mari. fete. călugări.

dar ştim că pe cel care se roagă mult cu credinţă. care credem în Fiul Tău! Vindecă-ne pe noi. care ştim că poţi face minuni! Vindecă-ne pe noi. pe cei care Te iubesc spiritual! Vindecă-i Preabinecuvântată. Smerindu-ne să zicem aşa: Vindecă-ne pe noi. cei bolnavi din pricina multelor noastre păcate! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 7 Cei chinuiţi de duhurile rele se pot vindeca dacă fac mărturisire. pe cei neputincioşi şi singuri! Vindecă-i Preamilostivă. dacă se leapădă de toţi adepţii răului şi cântă din toată inima lor cântarea sfântă şi Dumnezeiească: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Bolnavii care se roagă. cu umilinţă şi cu pocăinţă sinceră pentru păcatele sale. care îşi mărturisesc păcatele şi fac pocăinţă din tot sufletul. Maica Sfântă îl ajută. Maica Domnului îi ajută pe cei care Îi cântă cu dragoste Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Metodele de vindecare şi cele de tratament ceresc se aplică celor carecr ed. pe bolnavii incurabili! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 6 Folosindu-se de Razele Sfinte Vindecătoare şi de Sfinţii Îngeri Vindecători din Sfântul Ei Sobor. iar noi să ne rugăm aşa: Vindecă-i Preacurată pe cei care Ţi se roagă din tot sufletul! . cu mulţumire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Metodele de vindecare ale Preasfintei Fecioare nu le cunoaştem. care ne fac viaţa amară! Vindecă-ne durerile de cap. Sfinţii. fac canon de pocăinţă sinceră şi severă. îi aud înlesnindu-le vindecarea. se pot vindeca fără intervenţia altcuiva. cu Razele Tale Sfinte! Vindecă-ne pe noi. postesc. cu ajutorul Sfinţilor Tăi Îngeri! Vindecă-ne pe noi. ale ficatului şi ale organelor interne! Vindecă-ne bolile grele. bolile nasului şi ale gâtului! Vindecă-ne bolile inimii. pe cei cu suflet bun! Vindecă-i Preaîndurată. Îngerii şi Sfintele Puteri Cereşti. pe cei de faţă! Vindecă-i Preastrălucită. care ne lepădăm de păcate! Vindecă-ne pe noi. Ei să zicem aşa: Vindecă-i Preacurată. iarcei care nu cred nu se vindecă. pe cei care suferă! Vindecă-i Prealuminată. care facem pocăinţă sinceră! Vindecă-ne pe noi.Vindecă-ne Preacurată Fecioară. ţinând post sever. bolile părului şi ale oaselor! Vindecă-ne bolile ochilor. se smeresc. că pentru tot ajutorul Tău sfânt Îţi mulţumim! Vindecă-ne mâinile şi picioarele noastre îndurerate! Vindecă-ne rănile şi durerile noastre chinuitoare! Vindecă-ne suferinţele trupeşti şi sufleteşti. citesc acatistele şi paraclisele Maicii Domnului. pentru care doar Tu ne eşti scăpare! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 5 În bunătatea Ei spirituală Maica Sfântă le-a comunicat românilor că poate vindeca pe oricine I se roagă cu credinţă şi cu evlavie. pe robii cei credincioşi Lui Dumnezeu! Vindecă-i Preasfântă. pe cei greu încercaţi de boală! Vindecă-i Preacurată Fecioară. Invocând bunătatea. că Maica Domnului. care ne lăsăm de toate relele! Vindecă-ne pe noi.

neînfrânarea. Vindecă-ne Preaminunată Fecioară. Maica Domnului poate trasmite anumite reţete de vindecare. viaţa ghidată numai spre a avea de toate creează uneori stări de iresponsabilitate. de gelozie. Te rugăm Maică Preamilostivă! Vindecă-ne cu Razele Vindecătoare de mare efect! Vindecă-ne Măicuţă. Cerând îndreptare ne rugăm aşa: Vindecă-ne. prin rugăciune multă. de acţiunea negativă a altora! Vindecă-ne Preabună Maică. care duc la dezechilibru. de trufie şi de vanitate! Vindecă-ne de bolile sufleteşti şi de chinul psihic! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 10 Lipsa sensibilităţii sufleteşti. de bolile minţii. de hulă şi de clevetire! Vindecă-ne de mândrie. Te rugăm. psihică şi sufletească. Să ne rugăm din inimă aşa: Vindecă-ne Preacurată. invidia. care impun folosirea strictă a unor condiţii speciale de viaţă. provocând chin psihic sau fizic şi de aceea întărindu-ne duhovniceşte să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Pentru eliminarea defectelor psihice. ura. şi-I cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Unele boli cum ar fi tristeţea. dar ne rugăm pentru ajutor apelând la metodele de vindecare ale Maicii Domnului. Te preacinstim şi ne rugăm Ţie! Vindecă-ne Maică Milostivă. ale sufletului şi ale trupului! Vindecă-ne de bolile psihice. de egoism. Îi cântăm în mod deosebit: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 În marea ei iubire de oameni. pentru care noi nu ştim vindecare! Vindecă-ne de bolile care ne ţintuiesc şi ne fac viaţa amară! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 9 Unele îmbolnăviri provin din radiaţii planetare sau din cauza acţiunii negative a unor persoane. de dezechilibru sufletesc! Vindecă-ne de toate stările rele care ne macină! . de ură şi de invidie! Vindecă-ne de lăcomie. de ranchiună! Vindecă-ne de pizmă. care se leapădă de rău! Vindecă-i Preasfântă pe cei care citesc sfintele Tale acatiste! Vindecă-i Maica Lui Dumnezeu pe cei care citesc sfintele Tale paraclise! Vindecă-i Preaîndurată pe cei care singuri îşi fac canon de pocăinţă! Vindecă-i Preabună pe toţi păcătoşii şi întoarce-i la credinţă! Vindecă-i Prealuminată pe cei cu boli grele şi incurabile! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 8 Maica Domnului ne poate vindeca prin cuvânt sau folosind Raze Vindecătoare de mare efect.Vindecă-i Măicuţă pe cei chinuiţi de duhurile rele! Vindecă-i Multmilostivă pe cei. lăcomia. prin curmarea dorinţelor păcătoase şi cerând ajutorul Maicii Domnului. se pot vindeca prin post sever. că Te iubim. de neînfrânare. de mânie. de orgoliu. că ne pocăim sincer pentru păcatele noastre! Vindecă-ne cu reţetele Tale spirituale şi cu metodele Tale Cereşti! Vindecă-ne. în raport cu mediul sau cu societatea. de radiaţiile planetare! Vindecă-ne Preasfântă. fuga după înavuţire fără rost. de tristeţe. de tot răul care ne atacă! Vindecă-ne Prealuminată. Maica Domnului a recomandat autostudierea personală fizică. de aceea cinstindu-O.

cât şi ale plantelor şi de aceea să O rugăm aşa: Vindecă Preacurată Maică. cerem cele bune şi de folos sufletelor şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Maica Domnului are multe Raze Sfinte cu care lucrează. putând vindeca bolile oamenilor. că doctorii nu ne pot vindeca! Vindecă-ne de cancer şi de tot răul care ne macină! Vindecă-ne de bolile grele şi fără vindecare pământească! Vindecă-ne de bolile care ne chinuiesc şi ne amărăsc viaţa! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 11 Maica Sfântă ne învaţă că studierea personală fizică şi psihică.Vindecă-ne de gândurile necurate. poate duce la eliminarea multor defecte şi boli. vindecă-i pe prietenii şi pe duşmanii noştri de bolile pe care medicii nu ştiu să le vindece. de bolile intime şi ne curăţeşte de tot păcatul! Vindecă-ne şi luminează-ne calea spre Dumnezeu! Vindecă-ne şi învaţă-ne tot ce este de folos sufletelor noastre! Vindecă-ne. ale albinelor. înţelepţeşte-ne şi ajută-ne să fim răbdători! Vindecă-ne şi ne lărgeşte orizontul cunoaşterii! Vindecă-ne şi ne întăreşte pe noi în tot ce este bine! Vindecă-ne şi nu ne lăsa Măicuţă neştiutori! Vindecă-ne. Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos. albinele atacate de boli! Vindecă Preamărită Maică. ori de la Personalităţile Cereşti. care ne îmbolnăvesc! Vindecă-ne. păsările bolnave! Vindecă Prealuminată Fecioară. comunicări Dumnezeieşti. peştii şi vieţuitoarele apelor! Vindecă Preafericită Maică. transmisibile sau netransmisibile. că suferim şi nu ştim ce boli avem! Vindecă-ne. Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi(numele) şi vindecă-ne pe noi. Cinstindu-O pe Maica Domnului Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Persoanele care au descoperiri sfinte. îşi pot lărgi domeniul cunoaşterii şi al vindecărilor de tot felul şi de aceea să spunem aşa: Vindecă-ne Preasfântă. după mare mila Ta! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 12 Maica Domnului a spus către români: Când cunoşti mai mult ştii cât să ceri şi ce să ceri. de bolile grele. cerealele de bolile lor! Vindecă-i Preabună Maică şi pe cei bolnavi ai noştri! Vindecă-i Preasfântă Fecioară pe toţi cei care Îţi cer ajutorul! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 13 Preacurată Fecioară şi Maică Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.iar noi rugându-ne. de bolile ştiute . pentru tine şi pentru alţii . ale animalelor. autocunoaşterea. animalele în suferinţă! Vindecă Preabinecuvântată Maică. pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă. vindecă-ne pe noi( numele) pe cei din familiile noastre. ale peştilor. căci cu dragoste şi cu smerenie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Rugăciune către Maica Domnului pentru vindecare de boli Preasfântă. smereşte-ne şi ne miluieşte pe noi. pomii şi plantele noastre! Vindecă Preamilostivă Maică.

că Tu eşti scară la Cerul Sfânt. iar noi să avem tot ajutorul cel bun.şi neştiute de noi. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare. pentru tot ajutorul Tău. sfânt şi ceresc. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine. Amin! Despre Icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea" (Icoana Tselitelnitsa) . pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu. pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful