Programe şcolare pentru literatura pentru copii CLASA A II-A OBIECTIVE CADRU 1.

Dezvoltarea capacităţii de receptare şi de explorare a unui text literar 2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare orală/scrisă, folosind limbajul literar 3. Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii literar-artistice OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare si de explorare a unui text literar
LA

sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi capabil: 1.1.Obiectiv de referinţă: să citească, în ritm propriu, un text dat.

Exemple de activităţi de învăţare: - exerciţii de citire a unui text la prima vedere, pentru notare; - exerciţii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă a unui text scurt exersat în prealabil; - exerciţii de citire pe roluri, în lanţ etc; 1.2.Obiectiv de referinţă: să desprindă informaţii de detaliu dintr-un text literar. Exemple de activităţi de învăţare: - exerciţii de desprindere a elementelor de organizare a unui text în pagină (titlul, autor, alineate, fragmente); - exerciţii de prozodie: identificarea versurilor şi a strofelor; - exerciţii de selectare a cuvintelor/expresiilor necunoscute dintr-un text citit; - exerciţii de citire selectivă a textului. 1.3. Obiectiv de referinţă: să manifeste interes pentru lectura unor texte variate şi pentru procurarea cărţilor adecvate vârstei lor. Exemple de activităţi de învăţare: - exerciţii de reactualizare şi îmbogăţire a conţinuturilor prin şezători, medalioane, concursuri şi alte activităţi literare; - activităţi diverse la biblioteca şcolii (exerciţii de alegere a unei cărti consultând lista bibliografică, exerciţii de completare a unei fişe etc. - expoziţii şi prezentări de cărţi. 2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare orală/scrisa folosind limbajul literar La sfârşitul clasei a Il-a, elevul va fi capabil: 2.1. Obiectiv de referinţă: să prezinte/analizeze conţinutul textului in versuri/proză) citit. Exemple de activităţi de învăţare: - formulări de întrebări şi răspunsuri pornind de la conţinutul textului: - exerciţii de explicare a unui citat din textul citit: - exerciţii de identificare a fragmentelor din text pe baza planului de idei - exerciţii de povestire orală parţială, apoi integrală a textului; - exerciţii de decodare a semnificaţiei versurilor dintr-un text liric; - exerciţii de recitare individuală şi în grup a poeziei. 2.2. Obiectiv de referinţă: să integreze cuvinte/expresii literare din textul studiat în enunţuri proprii.

Exemple de activităţi de învăţare: - exerciţii de construire a unor enunţuri cu cuvinte sau expresii din text - exerciţii de redactare a enunţurilor formulate.

2.realizări de interviuri care să conţină întrebări referitoare la comportamentul personajelor.dramatizări. . .exerciţii de identificare a personajelor şi de clasificare a acestora dupa criterii stabilite. Obiectiv de referinţă: să participe activ în acţiunile literar-artistice organizate de învăţător la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare (şezători. Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii literar-artistice La sfârşitul clasei a Il-a. . 3. comparare a unor plante şi animale şi a relaţiilor dintre acestea. 3. Obiectiv de referinţă: să elaboreze texte scurte în versuri/proza pe temă sugerată sau la alegere. ore de creaţie).exerciţii de interpretare muzicală a unui text liric. .exerciţii de construire a unor dialoguri plecând de la faptele personajelor din textele studiate.exerciţii de rimă. Obiectiv de referinţă: să-şi dezvolte tipurile de inteligenţă pregnante prin soluţionarea sarcinilor corespunzătoare acestora.1.dialoguri.2.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu faptele personajelor din text. . 2. 3.activităţi de evaluare individuală şi în grup. folosind mijloace verbale şi nonverbale (gestică. elevul va fi capabil: 3.3.joc de rol. . Exemple de activităţi de învăţare: . povestiri) pornind de la conţinutul textului studiat. utilizand citate semnificative . Exemple de activităţi de învăţare: . dezbateri pe teme date.exerciţii de prezentare a unui personaj sau a unei scene din text prin desen sau modelaj. . . Obiectiv de referinţă: să prezinte opinii despre personajele întâlnite în textul citit. elevul va fi capabil: 3.exerciţii de simulare a unor dialoguri între personaje. dialoguri. mimică).exerciţii de exprimare a unor acţiuni sau stări ale personajelor. 3.3.4. .exerciţii de descriere. Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii literar-artistice La sfârşitul clasei a Il-a. . Exemple de activităţi de învăţare: .concursuri.exerciţii de identificare a motivelor care au stat la baza faptelor personajelor. . .exerciţii de argumentare a punctului de vedere sustinut.exerciţii de construire a unor compoziţii literare (versuri.joc de rol prescris sau improvizat. medalioane. . .exerciţii de realizare a unor clasificări sau probleme matematice pornind de la conţinutul textului studiat.1. . Obiectiv de referinţă: să elaboreze texte scurte în vasun/fccai temă sugerată sau la alegere. Obiectiv de referinţă: să manifeste independenţă in comunicarea orala Exemple de activităţi de învăţare: . Exemple de activităţi de învăţare: . analiză.

Ore/ Data .SEMESTRUL I Unitatea de învăţare Detalieri de conţinut Nr.

III 26.III 2.X 7.X 17.X 31.IV 23. de Nichita Stănescu „De Paşti".XII 1 1 1 1 1 1 16. de Ion Pas „Zdreanţă".6 ore Cântece pentru copii Ghicitori Proverbe şi zicători Şezătoare literară PROBĂ DE EVALUARE SCRISĂ Să învăţăm de vieţuitoare .II 27. de Ion Pillat „La Paşti".XI 5. de George Coşbuc „Fricosul".. E. de Vasile Alecsandri „Vara".XI 28.III 19.X 10.I 30.XI 21.I 23.7 „Prinţesa şi mazărea" ore „Ciuboţelele ogarului".IV 30.7 ore la „Gândăcelul". de George Coşbuc .St.XI 14. de Serghei Mihailov „Sarea în bucate". de Vasile Voiculescu „Toamna". de Elena Farago „Puişorul şi vulpea".V 14.II 20.7 ore „Babele" (legendă) „Cea mai scumpă". Gârleanu Recapitulare semestrială PROBĂ DE EVALUARE ORALĂ SEMESTRUL II În lumea basmelor .V CONCURS LITERAR (EVALUARE ORALĂ) 1 Sărbătorile primăverii „Cântec de primăvară". de Călin Gruia „Cei trei purceluşi".V 21.XII 12.II 13.IV 7.I 6. de Petre Ispirescu . Delavranbcea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19.III 12.IX 26.Din graiul poporului Probă de citire a unui text la prima vedere român . de George Coşbuc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .6 ore „Primăvara". de Tudor Arghezi „Povestea gâştelor". de George Topîrceanu Şezătoare literară PROBA DE EVALUARE SCRISĂ Anotimpurile .IX 3.II 5..XII 19.Bunicul’’ de B.Cinci pâini’’ de Ion Creangă .

V 11. de Nicolae Labiş Recapitulare 1 1 28.VI 18.„Iarna".VI CONCURS LITERAR (EVALUARE ORALĂ 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful