Diccionario Hebreo EspaNol

DICCIONARIO

‫מ‬ ִ

A; Hacia; Para A, en, para, hacia A causa de A dónde? A Ella A Ellos A la Izquierda Cerca; A Lado De A Mí

‫ֶל‬ ‫א‬
'EL

A; Para A cambio de Para que; a causa de A El A Ellas A la derecha A lado; Cerca; En; Con Antes de medio dia; A.M. A Nosotros

‫ל‬ ִ
LI

‫ל‬ ְ
LE

‫ְ ַד‬ ‫ע‬
BE"AD

‫ִ ג ַל‬ ‫ְל‬
BIGLAL

‫ל מע‬ ְַַ
LEMA"AN

‫ל‬ ְ
LE'AN

‫ל‬
LO

‫ל‬ ָ
LAH

‫לה‬ ֶָ
LAHEN

‫לה‬ ֶָ
LAHEM

‫ָ ִיָה‬ ‫ימ נ‬
YAMINAH

‫שמא ָה‬ ‫ְ ל‬
SHEM'LAH

‫א ֶל‬ ‫ֵצ‬
'AETSEL

‫ַל ַד לַד‬ ‫ע י ְי‬
"AL YAD LEYAD

ִ‫לפֵי ה ָ הר‬ ‫ְנ ַ ֲ ַי‬
LFNAE HATSAHORAYIM

‫ִי‬ ‫ל‬
LI

‫ָנ‬ ‫ל‬
LANU

2

A pie

‫ְ רֶל‬ ‫ֶג‬
BEREGEL

A que dirección necesita girar

ְ ‫צ ִי‬ ‫ָר‬

‫ל ֵיֶה ִי‬ ‫ְא ז‬ ‫ל ְנ ת‬ ‫ִפ‬

LE'AEZEH KIUUN TSARIJ LIFNOT

A que hora empieza la reunión?

‫ְ ֵיז ש ָה‬ ‫א ָע‬ ‫ת ִי ָה מ‬ ַ ‫ְח ל‬ ‫הְשי ָה‬ ‫ַי ִ ב‬
BE'AEZO SHA"AH MATJILAH HAYSHIVAH

A que hora termina la fiesta?

‫ְ ֵיז ש ָה‬ ‫א ָע‬ ‫ִגמ ֶת המ ִי ָה‬ ‫נְ ֶ ר ַ ְ ס‬
BE'AEZO SHA"AH NIGMERET HAMSIBAH

A quién?; para quién? A Tí M A Ustedes M Abaco, Bastidor para Contar

‫ל ִי‬ ‫ְמ‬
LEMI

A Tí F A Ustedes F A veces Abajo

ְ‫ל‬ ָ
LAJ

ָ‫ל‬ ְ
LEJA

‫לכָה‬ ‫ָ ֶנ‬
LAJENAH

‫לכ‬ ֶָ
LAJEM

‫לפע ִי‬ ‫ִ ְ ָמ‬
LIF"AMIM

‫ֶש ִָה‬ ‫חְ נ‬
JESHBONIAH

‫למ ָה‬ ‫ְ ַט‬
LEMATAH

Abajo

‫מ ָה‬ ַ
MATAH

Bajo; Abajo; Debajo

ָ ‫למ ָה לה‬ ְַ ְַ ‫מ ְ מ ָה מ ַ ַת‬ ‫ִ ַ ִ ח‬
LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT

Abajo Abajo, En vez De Abandonar; Dejar; Renunciar Abandonar; Renunciar Propiedad Abdomen; vientre; utero; matri

‫ַ ַת‬ ‫ח‬
THAJAT

Tierra; Abajo Dejar; Abandonar Abandonar; Dejar; aydar Abastecimiento de dinero

‫קר ַע‬ ‫ַ ְק‬
KARKA"

‫ַ ַת‬ ‫ח‬
THAJAT

‫עַב ל ַזב‬ ‫ָ ז ַע‬
"AZAV LA"AZV

‫ָ ַש‬ ‫נט‬
NATASH

‫עַב‬ ‫ָז‬
"AZAV

‫הפ ִיר‬ ‫ִ ְק‬
HIFKIR

‫ַ ִיס ה ֶ ס‬ ֶ ַ ‫ס‬
BASIS HAKESEF

‫ֶט‬ ֶ
BETEN

Alfabeto; Abecedario

‫לפ ֵית‬ ְֶ ‫לפ ֵי ָא‬ ‫ְֶ ת‬
'ALEFBAET 'ALEFBAETO'

Abedul; Cetro

‫ש ֶט‬ ‫ֵב‬
SHAEVET

Abedul

‫לבֶה‬ ‫ִ ְנ‬
LIVNEH

3

Abeja Abierta Abierto Abimelek Abogado Abominación Abotonar; Amarrar Abraham Abrevadero Abrigo Abrigo, Chaqueta Abrir; Empezar Domine; Abrume Absolver; Relevar Absorción Absorver; Retener

‫ְב ָה‬ ‫ד ר‬
DEVORAH

Abejorro Abierta F Abierto M Abogada Abogado Abominacion Hermoso; Abradable; Lindo Abrelatas Abridor de Botellas Abrigo Abril Abrir, Ojos y Oidos Absolución; Descargo Absorber; Secar Retirar agua; Bombear; Absorve Abstenerse; Refrenarse

‫ָב ר‬
DHAVUR

‫שת ָה‬ ‫ְ מ‬
SHETUMAH

‫ְת ָה‬ ‫ח‬
PETUJAH

‫שת‬ ָ
SHATUM

‫ָת ח‬ ַ
PATVAJ

ְ ‫א ִימל‬ ֶ ֶ ‫ֳב‬
'AVIMELEJ

‫ע ר ֶת ִי‬ ‫ֶכ ד‬
"OREJET DIN

‫ע ר ִי‬ ‫ֵ ד‬
"ORAEJ DIN

‫ע ר ִי‬ ֵ
"ORAEJ DHIN

‫ל ִ ל ִי‬
PIGHUL PIGHUL

‫ע ָה‬ ‫ֵב‬
THO"AEVAH

‫ר ַס‬ ‫ָכ‬
RAJAS

‫ֶָה‬ ‫יפ‬
YAFEH

‫ברה‬ ְָָ
'AVRAHAM

‫פ תח ק ֵס ת‬ ‫ְַ ב‬
FOTJAN KUVAESOT

‫שֹ ֶת ש ֶת‬ ‫ק‬ ‫ק‬
SHOKET SHOKET

‫ב ְב ִי פָתח‬ ַ ְ ‫ַק ק ו‬
FVOTJAN VAKVUKIM

‫מ ִי ִי‬ ‫ְע ל‬
ME"ILIM

‫מ ִיל‬ ‫ְע‬
ME"IL

‫מ ִיל‬ ‫ְע‬
ME"IL

‫ְ ִיל‬ ‫ר‬
'APRIL

‫ָ ַח‬ ‫ת‬
PATAJ

‫פ ַח‬ ‫ָק‬
FAKAJ

‫הכִיע‬ ַ ‫ִ ְנ‬
HIJNIA"

‫ִי י‬ ‫ז‬
ZIKUY

‫ִ ָה‬ ‫ז‬
ZIKAH

‫ס ַג‬ ‫ָפ‬
SAFAG

‫ק ִי ָה‬ ‫ְל ט‬
KELITAH

‫ש ב ִשאב‬ ְ‫ָ ל‬
SHA'AV LISH'V

‫ק ַט‬ ‫ָל‬
KALAT

‫ִמַע‬ ‫נְנ‬
NIMNA"

4

Abuela Abuelo Abuelo Abundancia Aburrir Abuso; Maltrato Yeshiva; Academia Acaso no? Accidente Acediar; Sitiar; Perseguir Aceite de oliva Aceitunas Sabor; Razón; Acento Acera Aceras En; Sobre; Acerca de

‫סב ָא ס ָה‬ ‫ַ ְ ָב‬
SAVTHA' SAVAH

Abuela Abuelo Plenitud; Abuncancia Aburrir Abuso; Desgracia Acá Yeshivas; Academias Acceso Esperar; Acechar Aceitar; Engrasar Aceituna Acelere Introduzca; Acepte Acera Acerca En lo que; Acerca ee qué

‫סב ָא‬ ‫ַ ְת‬
SAVTA'

‫ס ָא ָב‬ ‫ַ ס‬
SABA' SAV

‫ָב ס ָא‬ ַ ‫ס‬
SAV SABA'

‫ב ָק‬ ֵ‫ז‬
'AV ZAKAEN

‫ש ָע ש ַע‬ ‫ָב ב‬
SAVA" SVA"

‫מ א‬ ִ
MILU'

‫ְשעמ‬ ֳֵ ַ‫מ‬
MEShA"AMAEM

‫שע מ‬ ְֵ ִ
SHI"MAEM

‫ָהחר‬ ְֶ
JERPAH

‫התע ֵל‬ ְִַ
HIT"ALAEL

‫הָה‬ ‫ֵנ‬
HAENAH

‫ְשי ָה‬ ‫יִ ב‬
YESHIVAH

‫ְשיב ת‬ ִ‫י‬
YESHIVOT

‫ַלֹא‬ ‫ה‬
HALO'

‫ִישה‬ ָ ‫ג‬
GISHAH

‫ְא ָה‬ ‫ת נ‬
TE'UNAH

‫ַב‬ ‫ר‬
'ARAV

‫ָר‬ ‫צ‬
TSAR

ֵ‫ש‬ ִ
SHIMAEN

‫שמ ִַת‬ ‫ֶ ֶ זי‬
ShEMEN ZAYIT

‫ִַת‬ ‫זי‬
ZAYIT

‫ֵיתי‬ ‫ז‬
ZAETYM

‫מ ַר‬ ‫ָה‬
MAHAR

‫טע ִי‬ ‫ְ ַמ‬
TE"AMIM

‫הכִיס להכניס‬ ‫ִ ְנ‬
HIJNIS LHJNYS

‫מדר ָה‬ ‫ִ ְ ָכ‬
MIDRAJAH

‫ִדר ָה‬ ‫מ ָכ‬
MIDRAJAH

‫מד ָכ ת‬ ‫ִ ְר‬
MIDRAJOT

‫אדת‬
'ODOT

‫ַל‬ ‫ע‬
"AL

‫ַל ַה‬ ‫ע מ‬
"AL MAH

5

Aproximarce; Acercarse Vinagre; Acido Acompañar; Escoltar Acondicionador de Aire Cortar; Acordar Acordeón Acostarce; Anidar; Empollar Acostarse; Dormir Acostumbrarse Acre Acto Actora; Jugadora Hacer; Actuar Acuerdo; Concordancia; Conform

‫ק ַב‬ ‫ָר‬
KARAV

Acero Lavar; Enjuagar; Aclarar Acondicionador Acordadamente Acordar Hechada; Acostada Emparejar; Acostarce; Copular Acostarse; Dormir Acostumbrarse Acrecentar; Resaltar el ritual Actor; Jugador Actos de juicio Colores de Agua; Acuarelas Acuerdo a; De acuerdo a

‫מ ֶ ֶת‬ ‫ַ כ‬
MATHEJET

‫חמ‬ ֶ
JOMETS

‫שט‬ ַָ
SHATAF

‫לָה ִיָה‬ ‫ִ ל‬
LIVAH LIVAH

‫ֶצי ֵב ש ָר‬ ‫מ צ ֶע‬
METSYTSAEV ShE"AR

‫מְג‬ ָ‫ַ ז‬
MAZGAN

‫ְ התא‬ ְֵֶ
BEHET'AEM

‫כ ַת‬ ‫ָר‬
JARAT

‫ל ה ְ ִי‬ ְִ
HISKIM LE

‫מ ח‬ ַ
MAPUJON

‫ַש ָ ָה‬ ‫הְ ב‬
HASHKAVAH

‫רב‬ ַָ
RAVATS

‫ר ַה‬ ‫ָב‬
RAVAH

‫ש ַב‬ ‫ָכ‬
SHAJAV

‫ש ַב ִש ַב‬ ְ‫ָכ ל‬
SHAJAV LISHKAV

‫התרֵל‬ ְִַ
HITRAGHAEL

‫התרֵל להתרגל‬ ְִַ
HITRAGHAEL LHTRGL

‫ְר‬ ‫ק‬
'AKR

‫ִד ר מצָוה‬ ‫ִ ִו‬ ‫ה‬
HIDUR MITSIVAVH

‫ְ ע ָה‬ ֻ
PE"ULAH

‫שחק‬ ְָ ַ
SAJKAN

‫שחקִית‬ ‫ַ ְ ָנ‬
SAJKANIT

‫שפ ִי‬ ‫ְ ָט‬
SHEFATIM

‫ָ ַל‬ ‫ע‬
PA"AL

‫צב ֵי מִי‬ ‫ִ ְע ַי‬
TSIV"AE MAYIM

‫ַס ָ ָה‬ ‫ה מ‬
HASKAMAH

‫ל ִי‬ ‫ְפ‬
LEFI

Acuerdo prenupcial

‫ֶס ֵ ָמ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ְ ֵיז ג‬ ‫נ‬
HESKAEM MAMUN BENAEZUG

Acumular

‫צ ַר‬ ‫ָב‬
TSAVAR

6

Acumular Adversario; Acusador; Satan Hombre; Adan Adaptar; Adquirir; Conformar Corbata; Adatura Adelante; Hacia el Este Ademas; Incluso

‫ַר‬ ‫צ‬
'ATSAR

Acusación; Demanda legal Acusar; Culpar Adaptación Adar, Mes Adelantar Adelante Interj Ademas; También

‫ְל ָה‬ ‫נ‬
THELUNAH

‫שט‬ ָָ
SATAN

‫ה ֳשי‬ ִ ‫ֶא‬
HE'ASHIM

‫ד‬ ָ
'ADAM

‫ס ל‬ ִ
SIGHUL

‫ֵלס‬ ִ
SIGHAEL

‫א ָר‬ ‫ֳד‬
'ADAR

‫עִי ָה‬ ‫ֳנ ב‬
"ANIVAH

‫א ִי ָה‬ ‫ֳק פ‬
'AKIFAH

‫ק ִי ָה‬ ‫ַד מ‬
KADIMAH 'AF

‫ִיש ק ִי ָה‬ ‫ח ָד מ‬
JISh KADIMAH

ַ
GHAM

Más; Además Pegar; Adherir; Unir Adhesiva F Introduzca; Adición; Inserción Adivinanza Adivino Adherir; Adjuntar; Unir Raspar; Adobar; Curtir Chicas; Adolescentes

ְ ‫ל סְע ד‬ ‫ו‬
VE"OD PELUS

Colgar; Adherir; Suspender Adherir; Adjuntar; Unir Adhesivo M Adivinanza; Rompecabezas Adivinar Adjetivo Dé gracias; Admita Chica; Adolescente Adoptada, Niña F

‫ָ ָה‬ ‫ל‬
THALAH

‫ָ ַק‬ ‫ב‬
DHAVAK

‫ס ַח‬ ִ
SIPAJ

‫צמָה‬ ‫ָ ֻג‬
TSAMUGAH

‫ָמֹג‬ ‫צ‬
TSAMOG

‫הכִיס‬ ‫ִ ְנ‬
HIJNIS

‫ִי ָה ְב ָה‬ ‫חד מ כ‬
JIDAH MEVUJAH

‫ִי ָה‬ ‫חד‬
JIDAH

‫ִ ֵש‬ ‫נח‬
NIJAESH

‫ְִעִי‬ ‫י נ‬
YIDH"NI

‫ֹ ר‬

‫ש‬ ֵ ‫ה ָה‬ ‫ד‬
HUDAH

SHAEM THO'AR

‫ס ַח‬ ִ
SIPAJ

‫ק ַד‬ ‫ַר‬
KARAD

‫ַ ֳרה‬ ָ ‫נע‬
NA"ARHA

‫ְ ָר ת‬ ‫נע‬
NE"AROT

‫מא ֶ ֶת ְא ֶ ֶת‬ ‫ְֻ צ מ צ‬
ME'UMETSET ME'UMETSET

Satan ֵ‫א‬ ִ 'IMAETS ‫לח‬ ְָ ‫ֻ לח‬ ְָ ‫ֳד ָה‬ ‫ה ר‬ HADURAH ‫ִש ַ חָה‬ ‫ה ְ ֳו‬ HISHTHAJAVAH PULJAN PULJAN ‫ָד ר‬ ‫ה‬ HADUR ‫ָשט‬ ַ‫ק‬ KASHAT ‫ָשק‬ ַ‫ח‬ JASHAK ‫ה ֶר‬ ‫ֶד‬ HEDER ‫ָ ַל‬ ‫נח‬ NAJAL ‫סֵל‬ ִ SIGHAEL ‫ר ַש‬ ‫ָכ‬ RAJASH ‫קִָה קִיָה‬ ‫ְ ני ְ נ י‬ KENIAH KENIYAH ‫מקֶה‬ ‫ִ ְנ‬ MIKNEH ‫ח ָק ת‬ ‫ֳל‬ JALAKOT ‫מָא ֶת‬ ‫ְנֶפ‬ MENA'EFET ‫מָא‬ ֵ‫ְנ‬ MENA'AEF ‫שט‬ ָָ SATAN Adversario. Rimar Heredar. Enseñar Diligentemente ‫ש ֵה ְע ָה‬ ‫פ‬ ‫ְד‬ SEDAEH THE"UFAH Aeroplano Afear Afilada Afilar Penar. Adorar. Fortalecer Postrar. Conformar Compra. Acusador. Poseer Adquirir Adquisicion Adultera Adversario. Afligir. Niño M Servicio. Inclinar Adornado Adornar. Duelo ‫ָט ס‬ ‫מ‬ MATOS ‫ְ ַל ְע ָה‬ ‫פ‬ ‫נמ‬ NEMAL THE"UFAH ‫ִ ֵר‬ ‫ע‬ KI"AER ‫פגִיסת‬ ָ ְ ‫ְ ָנ‬ 'AFGANISTAN ‫שח ָה‬ ‫ְ ז‬ SHEJUZAH ‫שח ז‬ ָ SHAJUZ ַ‫ש‬ ‫ָנ‬ SHANAN ָ‫ש‬ ‫ִנ‬ ShINAN ‫ַל‬ ‫ב‬ 'AVAL . Adquisición Adulación Adultero ָ ‫מא ָ ְא‬ ‫ְֻ מ‬ ME'UMATS ME'UMATS Adoptar idea. Adoración Adornada Adornar. Adquirir. Desear. En Templo. Decorar Adorno Adaptar. Oponente ‫ַ ִיב‬ ‫יר‬ YARIV Advertencia ‫התר ה הְה ָה‬ ‫ַ ְ ָ ַזָר‬ ‫ְה ָה‬ ‫זָר‬ HATRA'AH HAZHARAH 'AZHARAH Aeroparque Aeropuerto Afganistan Afilado Afilar.7 Adoptado. Adquirir. Niño.

el alcance Agente de seguro F Ageo. Encontrar Fav Agrado Agrandar. Coger Agencia de Matrimonio Agente de seguro M Agitarse. Leyenda. Estremecers Agotada Agradable Hermoso. Extranjero Agarrar Agarrar. Afligir Afuera Afuera. Dar Gracias Agrado Agrícola Agua ‫ע ַב‬ ‫ָצ‬ "ATSAV Africa del Sur Afuera. Engrandecer Agricultura Agua. Calle Agadá. Alcanzar Agarrar. Cuento Agarrar. Linda Gustar. Agradable Agradecer. Aguas ‫פ ִי ָה‬ ‫ְר ק‬ ‫ַמ ָה‬ ‫ה צ‬ ‫ל ר‬ ָ ‫ְר‬ ‫ֵח‬ ‫ח‬ DHERUM 'AFRIKAH ‫ַח‬ BAJUTS BAEJUTS HAMUTSAH ‫ח‬ JUTS JUTS LA'ARTS ‫ָ ָה‬ ‫ד‬ 'AGHADAH ‫ַז החִיק‬ ‫ח ִ ְז‬ 'AJAZ HIJZIK ‫שיטה‬ ִ HOSHIT ‫ת ַש‬ ‫ָפ‬ TAFAS ‫ָ ַס‬ ‫פ‬ THAFAS ‫החִיק‬ ‫ֶ ֳז‬ HEJAZIK ‫שד ָנ ת‬ ‫ַ ְכ‬ SHADJANUT ‫ס כֶת ִ ח‬ ַ ‫ֶנ‬ SOJENET BITVAJ ‫סכ ִ ח‬ ֵ SOJAEN BITVJ ‫חַי‬ ‫ַג‬ JAGAY ‫רַז‬ ‫ָג‬ RAGAZ ‫א ג סט‬ 'OGUST ‫מָה‬ ‫ָז‬ MAZAH ‫מֶה‬ ‫ָז‬ MAZEH ‫ָ ִי‬ ‫נע‬ NA"IM ‫ָָה‬ ‫יפ‬ YAFAH ‫ֶָה‬ ‫יפ‬ YAFEH ‫מ ָא ח‬ ֵ ‫ָצ‬ MATSA' JAEN ‫ה ָה‬ ‫ד‬ HODAH ‫ע ג‬ ִ "INUG ‫ע ַב ת‬ ‫ֳר‬ "ARAVUT ‫ָ ַל‬ ‫ד‬ GHADAL ‫ַקל ִי‬ ‫ח ָא‬ JAKLA'I ‫חק ָא ת‬ ‫ַ ְל‬ JAKLA'UT ִ‫מ‬ ‫ַי‬ MAYIM ‫מִ מיי‬ ַ MAYIM MYYM . Fuera Afuera del pais. Agradable. Agradar. mi Fiesta Agosto Agotado Hermosa.8 Herir. Temblar. Coger Agarre.

Alambre delgado Agujas. Ajonjolí ֹ‫ש ְש‬ ‫ֻמ‬ ‫ש ְש‬ ‫ֻמ‬ SHUMSHOM SHUMSHOM Ajustar.9 Agua de Agua. de lado Alabada ‫דר ָה‬ ְַ 'ADRABAH ‫ְע ַת לע ַת‬ ְֻ ‫ל מ‬ LE"UMAT LE"UMAT ‫ל ָ ח ָת‬ ‫ַ ֲר‬ LAMAJORAT ‫קד‬ ֶֶ KEDEM ‫הצ ָה ה ִי ָה‬ ‫ַ ִ ַצ‬ HATSIDHAH HATSIDHAH ָָ ‫נ‬ KANAF ‫מה ֶ ֶת ְה ֶ ֶת‬ ‫ְֻ ל מ ל‬ MEHULELET MEHULELET . Aguas Aguja. Extremidad ‫ִ ח‬ ַ KISUAJ Al contrario. De todos modos Al día siguiente Al lado. Podar ‫קַב קֵב‬ ִ ‫ָנ‬ KANAV KINAEV Ajuste Al contrario Antes. Hechar Monedas Ahora Ahora Ahorros Ajedrez Ajo ‫מִ ִיֵרל י‬ ִ ָ‫ַי מ נ‬ MAYIM MINAERALIYM ‫מִ מיי‬ ַ MAYIM MYYM ‫ֶשר‬ ֶ‫נ‬ NESHER ‫מ ַט‬ ‫ַח‬ MAJAT ‫צ ָה‬ ‫ְ ר‬ TSENORAH ‫מח ִי‬ ‫ְ ַט‬ MEJATIM ‫אה א‬ ֳָ 'AHAH 'O ‫ט ַע לט ע‬ ַ ְ ִ ‫ָב‬ TAVA" LITBA" ‫ט ַע‬ ‫ָב‬ TAVA" ‫ע ָה‬ ַ "ATHAH ‫ָ ֵת ע ָה ע ְשו‬ ָ ‫ע ַ ַכ‬ KA"AET "ATHAH "AJSHAV ‫ע ְשו ע ְשיו‬ ָ ‫ַכ ָ ַכ‬ "AJSHAV "AJSHAYV ‫ע ְשיו‬ ָ ‫ַכ‬ "AJShAYV ‫ִש ִיר‬ ‫הְא‬ HISH'IR ‫ִי ָכ‬ ‫ח‬ JISAJON ‫ב דד‬ VODD ‫שח ָט‬ ‫ַ ְמ‬ SHAJMAT ‫ִל ֶל‬ ‫פ פ‬ FILFEL ‫ש‬ SHUM Sesamo. Quedar Aislar Ají. Ahorrar. Ahogar. Al Este Ala. Aguja Ah Hundir. Chile ‫ֵי‬ ‫מ‬ MAE Agua Mineral Aguila Saliva. Alambres delgados Ahogado Ahora Ahora Dejar.

Alacenas Aguja. Alegrarse Feliz M. Glorificar Albaricoque.10 Alabado Bendecir. Ser Felíz Deleitarse. Alfarero ‫י ֵר‬ ‫צ‬ YOTSAER . Gabinetes. Maldecir Alambre. Elogio Roperos. Alegria Alegrías Distanciarse. Alegue. Durazno Llegar . Alabar. Cargar Alemania ‫מה ָל ְה ָל‬ ‫ְֻ מ‬ MEHULAL MEHULAL Alabanza. Cordón Agujas. Alegre F Felicidad. Regocijo Reclame. Alambres delgados Alavar. Alegre M Alegría. Extremidades Albania Albumina. Alcanzar Alef Alegrarse Feliz F. Alejarse Alentar ָ ‫ה ְל‬ ‫ַל י‬ HALELUYAH ְ‫ֵר‬ ַ BAERAJ ‫ֳר נ ת‬ ‫א‬ 'ARONOT ‫חט‬ JUT ‫מ ַט‬ ‫ַח‬ MAJAT ‫מח ִי‬ ‫ְ ַט‬ MEJATIM ‫כָפִ ְ ָפ ת‬ ‫ְנַי נ‬ JENAFAYIM KENAFOT ‫ש ַח‬ ִ SHIBAJ ‫ל ַ ְָה‬ ‫ְ ני‬ 'ALBANYAH ‫ִש ַש‬ ‫מ מ‬ MIShMASh ‫חל‬ ְֶ JELBON ‫הִיע ִשיג‬ ִ‫ִ ַ ה‬ HIGHIA" HISIG ‫הד ִיק‬ ְִ HIDBIK ‫ה שיט‬ ִ HOSHIT ‫א ל‬ ֶ ' 'ALEF ‫ש ַח‬ ָ SAMAJ ‫ע ַז‬ ‫ָל‬ "ALAZ ‫התעֵג‬ ‫ִ ְ ַנ‬ HIT"ANAEG ‫ה ֶת צֹה ֶתצ‬ ‫ֶל‬ ‫ֶל‬ TSOHELET TSOHELET ‫צ ֵל צֹ ֵל‬ ‫ה ה‬ TSOHAEL TSOHAEL ‫אשר הצל ָה‬ ‫ֶ ַ ְ ָח‬ 'SHER HATSLAJAH ‫שמ ָה‬ ‫ִ ְח‬ SIMJAH ‫ש ָח ת‬ ‫ְמ‬ SEMAJOT ‫טע‬ ַָ TA"AN ‫ר ַק‬ ‫ָח‬ RAJAK ‫גרמְָה‬ ‫ֶ ְ ַ ני‬ GERMANYAH ‫ע ֵד‬ ‫ד‬ "ODAED Alfabeto. Alcanzar Alegrarce. Blanco de Hue Infectar. Alambre delgado Alas. Abecedario ‫לפ ֵית‬ ְֶ ‫לפ ֵי ָא‬ ‫ְֶ ת‬ 'ALEFBAET 'ALEFBAETO' Creador. Clara. Alcanzar Agarrar.

Almacén Escondites. Espíritu. Aloe. Tenazas Aligerar Alimentar Alimento Prepare. Nativo Israelí ‫אר ֶה‬ ְֳ 'ARBEH ‫לִירָה‬ ‫ְג ְ י‬ 'ALGIRYAH ‫ֻ תֶת ְתֶֹת‬ ‫נ‬ ‫ְנ‬ KUTNET KETONET ‫ִישה‬ ֶ ‫מ‬ MIShEHV ‫ְמ ָה‬ ‫זַ מ‬ ZEMAN MAH ‫א ָד ת‬ ‫ֳח‬ 'AJADOT ‫אח ִי‬ ‫ֳ ָד‬ 'AJADIM ‫ְ ִית‬ ‫ר‬ BERIT ‫ְ י‬ KENUY ‫ֳל ִי ש‬ ֵ ‫ח פ‬ SHAEM JALUFI ‫ַלק ַת ְלֶיר‬ ‫מ ַח פ י‬ MALKAJAT FELYEYR ‫רח‬ ַ RUAJ ‫ָ ָק‬ ‫ר‬ BARAK ‫ִז נ ת ק ִיִי‬ ‫ְט נ‬ ‫מ‬ MIZONOT KETINIM ‫הִי‬ ‫ֵז‬ HAEZIN ‫הא ִיל‬ ‫ֶ ֱכ‬ HE'EJIL ‫מא ָל‬ ‫ַ ֳכ‬ MA'AJAL ‫אֹ ֶל‬ ‫כ‬ 'OJEL ‫ה ִי‬ ‫ֵכ‬ HAEJIN ‫ש ש ָה‬ ָ ָ SHAM SHAMAH ‫ֶ ֶש‬ ‫נפ‬ NEFESH ‫מ ֶת מ ֹ ֶת‬ ‫ַ ל ַ ל‬ MAKOLET MAKOLET ‫חס‬ ְֵ 'AJSAEN ‫ִי מח‬ ְַ ‫א‬ MAJBO'IM ‫ש ֵד‬ ‫ַק‬ SHAKAED ‫ע ְמ‬ ‫ַר‬ "ARMON ‫שקדְ ה שקדָה‬ ִ ֵ ְ ‫ְ ֵ ִי‬ SHEKAEDIYH SHEKAEDIAH ‫ֶ ֶת‬ ‫ס‬ KESET ‫ַר‬ KAR ‫ֳר ַת צהרִי‬ ‫א ח ָ ֲ ַי‬ 'ARUJAT TSAHORAYIM ‫צ ָר‬ ‫ָב‬ TSAVAR . Alma Almacenar Almendra Almendro Almohada. Almacenes Almendra Almohada. Langosta Algodón Algun tiempo. Alias Alicates.11 Alfombra Algeria Alguien Algunas. Aliento Alimentación de los niños Alimentar Comida. Pocos Apodo. un brevemente mi Algunos. Alimento Allí Tienda de Abarrotes. Comida del mediodia ‫ש ִיח‬ ַ ‫ָט‬ SHATIAJ Algarrobo. Pastizal Cacto. Cojín Almuerzo. Alianza Alias Viento. Pocas Convenio. Aliste Persona. Ser.

Querido Amamantar.12 Cactus. Gusta Bondad. Fuerza Altura. Altitud Levaltarse. Arbol de Frutilla ‫יל‬ LYN ‫ָ ָה‬ ‫ר‬ KAROH ‫ס ִיב‬ ‫ָב‬ SAVIV ‫ָב ה‬ ַ GHAVOAH ‫מְ ֵ ח‬ ַ ‫ִז‬ MIZBAEAJ ַ‫ית ַגעל‬ ֳִ "ALIAYT GHAG ‫ע ְי‬ ‫ֶל‬ "ELYON ‫ע ְי‬ ‫ֶל‬ "ELYON ‫ָב‬ ֵ GHAVAEH ‫ק ָה‬ ‫מ‬ KOMAH ‫ר ָה‬ ‫ָמ‬ RAMAH ‫ע ֶת‬ ‫ֶפ‬ ‫ע ָה‬ ‫ָפ‬ ‫ב‬ ַ GHOVAH ‫ָר‬ ‫מ‬ MAROM THO"AFAH THO"EFET ‫ר‬ ָ RAM ‫ק קו‬ ָ KAM KVM ‫א ֵב‬ ‫ה‬ 'OHAEV ‫ְַת ִַת‬ ‫נו י‬ NEVAT BAYIT ‫ט ָה‬ ‫ב‬ TOVAH ‫לב ִי‬ ‫ְ ָב‬ LEVAVI ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳב ב‬ JAVIVAH ‫ח ִיב‬ ‫ָב‬ JAVIV ‫בהא‬ 'HV ‫ד‬ DHOD ‫ֵיִיק‬ ‫הנ‬ HAENIK ‫מ‬ ַ 'AMAN ‫אר‬ 'OR ‫ח ַב‬ ‫ָב‬ JAVAV ‫ַב ל ֳהב לאהוב‬ ‫ה ֶא‬ 'AHAV LE'AHV L'HVV ‫ַב‬ ‫ה‬ 'AHAV ‫ַר ז‬ ְ‫י‬ YARBUZ . Altura Altura. Amabilidad Amable F Amado Amamanta Luz. Criar Amar. Atico Superior. Amanecer Gustar. Nativos Israeli Cavar. Circundante Altar Altisimo. Amado. Piso Altura. Amar Amaranto. Aloes. Surgir Ama de casa Amable Amable M Tío. Alquilar. Gustar ‫צב ִי‬ ‫ְ ָר‬ TSEVARIM Alojar. Cielo Levantar. Amar. Alzar Ama. Quiere. El mas alto Alto Colina. Altisimo Altura. Comprar Alta Altillo. Hospedar Alrededor. Alzarse. Querer Querer.

Novio.13 Amarilla F Amarrar. Propósito Amigo Amigo M Amigos M P Amistad Amontona. Asciende. Ternura. ser declarado ‫ַה ב‬ ‫צ‬ TSAHOV ‫ַז‬ ‫ח‬ 'AJAZ ‫ר ַס‬ ‫ָכ‬ RAJAS ‫ַר‬ ‫ס‬ 'ASAR ‫צ ַר‬ ‫ָר‬ TSARAR ‫מ‬ ֵ 'AMAEN ‫אמ ִי ָה‬ ‫ֳ ֵר ק‬ 'AMAERIKAH ‫אמ ִיקִית‬ ‫ֳ ֵר ָנ‬ 'AMAERIKANIT ‫אמ ִיקִי‬ ‫ֳ ֵר ָנ‬ 'AMAERIKANI ‫ְִי ָה‬ ‫יד ד‬ YEDIDAH ‫ר ָה‬ ‫ַע‬ RA"AH ‫חב ָה‬ ‫ֳ ֵר‬ JAVAERAH ‫חב ָה‬ ‫ֳ ֵר‬ JAVAERAH ‫התִֵד‬ ‫ִ ְי‬ HITYIDHAED ‫ח ֵר ת‬ ‫ֳב‬ JAVAEROT ‫ֵיע‬ ַ‫ר‬ RAEA" ‫ִָיד‬ ‫יד‬ YADID ‫ר ֶה‬ ‫ַע‬ RA"EH ‫ח ֵר‬ ‫ָב‬ JAVAER ‫ח ֵר‬ ‫ָב‬ JAVAER ‫ְִי ִי‬ ‫יד ד‬ YEDIDIM ‫חב ִי‬ ‫ֳ ֵר‬ JAVAERIM ‫ְִיד ת‬ ‫יד‬ YEDIDUT ‫ַע ת‬ ‫ר‬ RA"VT ‫חר‬ ֵֶ JAEREM ‫ע ֶה‬ ‫ל‬ "OLEH ‫ה ָה‬ ‫ֳב‬ 'AHAVAH ‫ח ָה‬ ִ JIBAH ‫רח‬ ַָ RAJAM ‫ֳמ ִי‬ ‫א ר‬ 'AMRI ‫ס ֶר ָמ ס‬ ‫ֶפ ע‬ SEFER "AMOS . Miembro F Amigarse Amigo. Estima Amorita ‫צה ָה‬ ְֻ TSEHUBAH Amarillo M Abotonar. Miembro M Amigos M Amistad Excomunion. Restringir. Amor Tener Amos. Hostilisa América Americano Amiga Amiga F Amigas F P Amigo Amigo. Amen Americana Amiga Amiga. Amonestacion Amor Compasión. Cuesta Amor. Asir Amarrar. Amarrar Amarrar. Unir Asi sea.

Naranja M. Harapienta Hermafrodita. andar Andrajoso. Anidar. Destruir Aniño de Nariz. Espacioso Ancla Ir. Androgino Mensajero. Empollar Animales Aniquilar. Estante Anaranjado Anatomía Ancho. Ana Anaquel. color Anaranjado.14 Hana. color Ancha. Angel Acostarce. Espaciosa Anchura Andar. Harapiento Anémona Angola Animal Animales colectivos silvestr Aniquilar ‫חָה‬ ַ JANAH Anacardo Anaranjada. Frente a. Preocupado Contrario. Boca. Caminar Andrajosa. Ansioso. Brida ‫ַשי‬ ְ‫ק‬ KASHYU ‫ִָֹית‬ ‫ננ‬ ַ‫מ‬ ַ ‫ַת‬ ‫כ‬ JATOM ‫ְ ת ָה ְת ָה‬ ֻ KETUMAH KETUMAH MADHAF KONANIT ‫ָתֹ ָת‬ KATOM KATOM ‫אָ מָה‬ ‫ֳנ ִי‬ 'ANATOMIAH ‫רח ָה‬ ‫ְ ָב‬ REJAVAH ‫ר ָב‬ ‫ָח‬ RAJAV ‫ר ַב‬ ‫ח‬ RJAV ‫עֹג‬ ֶ "OGEN ‫הל ְ לל ֶת‬ ‫ָ ַ ָ ֶכ‬ HALAJ LALEJET ‫ֵל ְ הל ְ לל ֶת‬ ‫יֶ ֵ ֶ ָ ֶכ‬ YAELEJ HAELEJ LALEJET ‫ח ַת‬ ‫ֵח‬ POJAEJAT ‫חח‬ ֵַ POJAEAJ ‫טמט ט ְט‬ ‫מ‬ ְֻֻ TUMTUM TUMTUM ‫ַ ֶ ִית‬ ‫נ‬ KALENIT ְ ‫מל‬ ְַ MAL'AJ ‫ְג ָה‬ ‫נ ל‬ 'ANGOLAH ‫רב‬ ַָ RAVATS ‫ַי‬ ‫ח‬ JAY ‫ְ ֵמ ת‬ ‫ה‬ BEHAEMOT ‫חָה‬ ַ JAYAH ‫ִש ִיד‬ ‫הְמ‬ HISHMID ‫הא ִיד‬ ‫ֶ ֳב‬ HE'AVID ‫מ ֶג‬ ‫ֶת‬ METEG Temble. Ir. Ante ‫ח ַד‬ ‫ָר‬ JARAD Antartica ‫ֶַשת‬ ֶ ‫י‬ ‫ְט רק ִי ָה‬ ‫נְ ְ ְט ק‬ YABESHET 'ANTE'ARKETIKAH ‫מל‬ MUL Anteayer ‫ש ְש‬ ‫ִל‬ SHILSHOM . Naranja F.

Antes de Mí Antes de medio dia.M. Violar. Apartamento Apedrear. A. Anular Anunciar. Minar Apendice del higado ‫ָה‬ 'AMAH Antena Antes Antes. Recurso Apellido Aperitivo ‫ְש שה‬ ָ ‫מ‬ MESHOSHAH ‫ְ ח ָה ִאש ָה‬ ‫ִל ר נ‬ THEJILAH RI'SHONAH ‫קד‬ ֶֶ KEDEM ‫טר‬ ֶֶ TEREM ‫קד‬ ֶֶ KEDEM ‫לפַי‬ ‫ְ ָנ‬ LEFANAY ‫לפֵי‬ ‫ִ ְנ‬ LIFNAE ִ‫לפֵי ה ָ הר‬ ‫ְנ ַ ֲ ַי‬ LFNAE HATSAHORAYIM ‫ע ִי ָה‬ ‫ַ ק‬ "ATHIKAH ‫ע ִיק‬ ַ "ATHIK ‫ְא‬ THE'O ‫ִישֹ ִיש‬ DHISHON DHISHON ‫ַע ָה‬ ‫יֳל‬ YA"ALAH ‫ְֵל‬ ‫יע‬ YE"AEL ‫ה ֵר‬ ‫ֵפ‬ HAEFAER ‫חפיק‬ KYFJ ‫ה ִיע‬ ַ‫ד‬ HODIA" ‫ִ רס‬ ְֵ PIRSAEM ‫הלג‬ GLH ‫ה ִיע‬ ַ‫פ‬ HOFIA" ‫ִר ה‬ ְ‫נ‬ NIR'AH ‫מר ֶה‬ ‫ַ ְא‬ MAR'EH ‫ִי ָה‬ ‫ר‬ DHIRAH ‫ִיר ת‬ DHIROT ‫ל ַד‬ ‫ְב‬ LEVAD ‫ס ַל‬ ‫ָק‬ SAKAL ‫ִרע ר‬ ‫ע‬ "IR"UR ‫ער ֵר ַל‬ ‫ִ ְע ע‬ "IR"AER "AL ‫ש ִש ָ ָה‬ ‫ֵ מְ ח‬ SHAEM MISHPAJAH ‫י ֶרת‬ ‫ת‬ YTERT ‫מתאב‬ ְֳֶַ META'AVEN . Delante Antigua Antilope Antilope F Interrumpir. Anule Anuncio Aparecer. Al Este Antes. Solamente. Antiguo Antilope Antilope M Prívese. Informar Aparecer Aparecer Departamento. Apartamento Solo. Brillar Apariencia Departamento.15 Antebrazo Antes Antes Antes. Lapidar Apelar en contra. Aparte Apelación. Hace.

16 Aperitivo Apestar. Evaluar Aprender Aprendís Apresuradamente. Aproximar Aproximar Aproximarse A Sabiduría. ser malo Apio Aplicación Persecución Religiosa. Esforzar ‫ְ ִי ָה‬ ‫תכ‬ PETIJAH ‫ָ ֵש‬ ‫א‬ BA'AESH ‫ֵ ב תיאבו‬ THAE'AVON TY'VVN ‫ַ ר ַס‬ ‫ְפ‬ KARFAS ‫ָא ַדמ ָא מ‬ ָ ‫ח י ָח‬ MAJA' MAJA' YAD ‫ִיש‬ ‫י‬ YISUM ‫ְ י‬ KENUY ‫ש ָד‬ ‫ְמ‬ SHEMAD ‫ס ַד‬ ‫ָע‬ SA"AD ְ ‫סמ‬ ַָ SAMAJ ְ ‫הע ִי‬ ‫ֶ ֳר‬ HE"ARIJ ‫ל ֵד‬ ‫מ‬ LOMAED ‫ל ַד‬ ‫ָמ‬ LAMAD ‫ל ַד לל ֶד‬ ‫ָמ ִ ְמ‬ LAMAD LILMED ‫צֹ ֶב‬ ‫ר‬ TSOREV ‫ַ ְמ ד‬ ‫ל‬ THALMUD ‫מ ֵר‬ ‫ַה‬ MAHAER ֶ ‫ו‬ 'AVEN ‫מת ִי‬ ‫ַ ְא‬ MAT'IM ‫ַר‬ ‫ג‬ 'AGAR ‫אֹ ֶד א ֶד‬ ‫מ מ‬ 'OMED 'OMED ‫ַד‬ ‫מ‬ 'AMAD ‫ִַש ֶל‬ ‫נ א‬ NIGHASH 'EL ‫ַָש‬ ‫נג‬ NAGASH ‫ק ַב‬ ‫ָר‬ KARAV ‫התק ֵב ל‬ ְ ‫ִ ְ ָר‬ HITKARAEV LE ְ ‫ש ָה‬ ‫ֵר‬ KESHAERAH ‫חכ ָה‬ ‫ָ ְמ‬ JAJMAH ‫ֹשר שר‬ ֶ ֶ KOSHER KOSHER ‫מָה‬ ִ MINAH ‫ח ַר‬ ‫ָת‬ JATAR . Aproximado Aproximar Aproximarce. Rápidamente Apropiado Estimado. Aprovisionar Estimar. Aprendizaje Problema. Ritualmente Apto Apuntar. Acercarse Kosher. Aprieto. Aprender Talmud. Aptitud Apuntar. Estudia Estudiar. Empeñar. Apoyar Apreciar. Alias Comer. Apostac Apoyar Aprende. Introducción Apetito Aplaudir Apodo. Apto. Enseñanza. Asignar ‫ח ִי ַ ר ֶ ֶת‬ ‫ֳט ְ ר‬ JATIF PARPERET Apertura. Apta. Conflicto Colectar. Ritualmente Apta Kosher.

Aqui esta Araña Arbitraje Arbol Balsamo. Maderas. Empeñar. Aquí Mirar. Madera Arbol frutal Arbol sin fruto. Aqui esta Arabia Saudita Arañas Arbitro. Maderamen Ropero. Juez Arbol.17 Apuntar. Contemplar. Arbol de balsamo Arbol Joven Arboles. Contemplar. esteril Arboles Arca del convenio Roperos. Esforzar ִֵ KIVAEN Apurada ‫ִמה ָה ָה ָה‬ ‫ל‬ ‫נְ ָר‬ ‫ָָהֶח‬ ְ‫ז נ‬ NIMHARAH BAHULAH NEJPAZAH Apurado ‫ִמ ָר ָה ל‬ ‫נְה‬ ‫ֶח ָז‬ ְ‫נ‬ NIMHAR BAHUL NEJPAZ Apurar ‫ָש‬ ‫ע‬ "ASH Apuro Aquí Aquí Mirar. Arca Arca sagrada Archivo ‫רהמ‬ MHR Apuro Mira. Arcas Archivo ‫רהימ‬ MYHR ‫ָא‬ KA'N ‫הֵה‬ ִ HINAEH ‫ֹה‬ POH ‫הֵה‬ ִ HINAEH ‫ה‬ ֵ HAEN ‫ע ָב ה ָע ִית‬ ‫ֳר ַ ד‬ "ARAV HASA"UDIT ‫ע ָ ִיש‬ ‫ַ ב‬ "AKAVISH ‫עכ ִישי‬ ִ ‫ַ ְב‬ "AJVISHIM ‫ב רר ת‬ VORRUT ‫ש ֵט‬ ‫פ‬ SHOFAET ‫ע‬ ֵ "AETS ‫ע‬ ֵ "AETS ‫ָ ָא‬ ‫כ‬ BAJA' ‫ִיל מא ָל‬ ‫א ַ ַ ֳכ‬ 'ILAN MA'AJOL ‫צ ִיר ע‬ ֵ ‫ָע‬ "AETS TSA"IR ‫ִיל ס ָק‬ ‫א ַ ְר‬ 'ILAN SERAK ‫ע ִי‬ ‫ֵצ‬ "AETSIM ‫ע ִי‬ ‫ֵצ‬ "AETSIM ‫ר‬ 'ARON ‫ֳר‬ ‫א‬ 'ARON ‫ֳר ק ֱש‬ ‫ד‬ ‫א‬ 'ARON KODESH ‫ֳר נ ת‬ ‫א‬ 'ARONOT ‫ִיקָה‬ ִ‫ת‬ TIKIAH ‫קב‬ ָ KOVATS .

Sequedad Aritmética. Equipo Armas. Enojo Area Arena Arete.18 Archivo mapa bit ‫ק ב מ ַת‬ ‫ֶ ָפ‬ ‫ִי ִי ת‬ ‫סב‬ KOVETS MAFAT SIVIOT Archivos ‫ִי ִי ת‬ ‫תק‬ TIKIOT Arco Ardilla Ardor. Prepararse p Guerra Armenia Confortante. Conflagración Area. Fuego. Distrito Areas de estudio mayores Arenas Argentina Argumentar. Olor Arrancar ‫ֶשת‬ ֶ‫ק‬ KESHET ‫סָ ִי‬ ‫ְ נא‬ SENA'I ‫סָ ִי ְפ ס ָס‬ ְ ‫ְ נא מ‬ SENA'I MEFUSPAS ‫שר ָה‬ ‫ְ ֵפ‬ SERAEFAH ‫ָר‬ ‫ח‬ JARON ‫ֵז ר‬ ‫א‬ 'AEZOR ‫ש ַח‬ ‫ֶט‬ ShETAJ ‫מ ְצ ע ת ל ד‬ ִ ‫ִק‬ MIKTSO"OT LIMUD ‫חל‬ JOL ‫חלת‬ JOLOT ֶֶ ‫נז‬ NEZEM ‫רגְ ִיָה‬ ‫ְ ֶנט נ‬ 'ARGENTINAH ‫התֵַ ח ע‬ ִ ַ ‫ִ ְו‬ HITVAKAEAJ "IM ‫ִיב‬ ‫ר‬ RIV ‫ח ֶב‬ ‫ר‬ JOREV ‫ארֵאל‬ ‫ֳ ִי‬ 'ARIAE'L ‫ֶש‬ ְ‫ח‬ JESHBON ‫ֶש ִי‬ ‫חְ נ‬ JESHBONI ‫צ ָא‬ ‫ָב‬ TSAVA' ‫ֶשק‬ ֶ‫נ‬ NESHEK ‫ח ֵש‬ ִ JIMAESH ‫ֶשק‬ ֶ‫נ‬ NESHEK ‫רמִָה‬ ‫ְ ֶ ני‬ 'ARMENIAH ‫ֵית‬ ‫של‬ ְ ‫ֶ ֶל‬ ‫נב‬ NEVEL ‫ִיח ח‬ ַ ‫נ‬ NIJOAJ SHELOM BAET ‫קט‬ ַָ KATAF . Aroma. Disputa Ariel Aritmetico Armas. Pendiente Argumentar Arides. Armamento. Cuenta Armada Armarse. Equipo Armonía en el Hogar Arpa ‫ֶשת‬ ֶ‫ק‬ KESHET Arcoiris Ardilla Listada Ardor. Armamento.

Fila Arrepentimiento Arrepentimiento Arresto Hacia Arriba. Arreglada Arreglar. Arreglarse Arrepentido Arrepentimiento Arrepentimiento Religioso Carcel. Tormenta. Arriba ‫ס ַב‬ ‫ָח‬ SAJAV ‫ר ַש‬ ‫ָמ‬ RAMASH ‫ָ ַל‬ ‫זח‬ ZAJAL ‫ה ַס‬ ‫ֳד‬ HADAS ‫ִי הד‬ ֶָ ‫ס‬ HEDASIM ‫חט‬ ַָ JATAF ‫ְת ֶ ֶת‬ ‫מ נ‬ METUKENET ָ ‫ְת‬ ‫מ‬ METUKAN ְ ‫ער‬ ַָ "ARAJ ‫התְַ ֵר‬ ‫ְִ נ‬ HITGHANDHAER ‫ס ֶר‬ ֵ SAEDHER ‫ת ֵר ְ ְש ָה‬ ‫ב‬ ‫ז‬ TOZAER BETHESHUVAH ‫חר ָה‬ ‫ֳ ָט‬ JARATAH ‫ְש ָה‬ ‫ב‬ THESHUVAH ‫ְש ָה‬ ‫ב‬ THESHUVAH ‫חָ ָה ִ ְש ָה‬ ‫ֳ זר ת ב‬ JAZARAH BITSHUVAH ‫ע ִי ָה‬ ‫צר‬ "TSIRAH ‫א ָר‬ ִ 'ISAR ‫מ ַל‬ ‫ַע‬ MA"AL Arriba ‫ל ַע ָה‬ ‫ְמ ל‬ LEMA"LAH Encima de. Arreglado Vestirse. Gruñido. Ordenar Orden. Retar Corriente. Reptar Mirto. Arresto. Remolcar Arrastre Mirtos. Arreglo. Hacer Horriblemente Corregido. Arrastrar Arrastrarse. Entrar Arrodillarse Arroyo Arroz ‫א‬ BO' Arrodillarse Presumir. Arrulle ָ ְ ‫ַע ָ ר‬ ַ ‫ר‬ BARAJ KARA" ‫ְ ִי ָה‬ ‫רע‬ KERI"AH ‫הע ִיל‬ ְֶ HE"PIL ‫ְ ע ָה‬ ‫ָל‬ THE"ALAH ‫ֶר‬ ֶ‫ז‬ ZEREM ‫אֹ ֶז א ֶז‬ ‫ר ר‬ 'OREZ 'OREZ ‫ה ָה‬ ‫ָמ‬ HAMAH . Revisada. Revisado. Prohibicion ‫ָ ַר‬ ‫ר‬ GHARAR Arrastrar. Arrayanes Corregida. Arroyo Rugido. Arriba de ‫למע ָה מ ַ ַל‬ ‫ְ ַ ְל ִ ע‬ ‫מ ַל ל‬ ְ ‫ֵע‬ LEMA"LAH MIMA"AL MAE"AL LE Venir. Arrogante ser. Comparar. Arrivar.19 Remolcar. Arrayan Arrebatar.

Kohelet. Artritis Asaltar. Asesor Asher Así Sienta. Congregación M Eclesiastés. Matar Consejero. Asentamientos Asesinar. Morando Bucear. Asamblea Asar Carne Observar. Amen Apuntar. Asentar Asesino Asfodelia Así Asi sea. Asemejarse Asentamiento. Asienta ‫ִי ָח‬ ‫ט‬ TIPAJ Arveja Asamblea. Caer Sobre Asamblea. Asentamiento Lugares. Asignar ‫פ ַה‬ ‫נ‬ 'AFUNAH ‫התַ ֵל‬ ‫ִ ְנ‬ HITNAPAEL ‫ק ָל‬ ‫ָה‬ KAHAL ‫קה ָה‬ ְִ KEHILAH ‫מִי ַת קֹה ֶת‬ ‫ֶל‬ ‫ֶג‬ MEGILAT KOHELET ‫עצ ָה‬ ‫ֳ ָר‬ "ATSARAH ‫צ ָה ל ַל ת‬ ‫ָ ל ִצ‬ TSALAH LITSALOT ‫הע ל‬ ֶ "OLEH ‫צ ָה‬ ‫ָפ‬ TSAFAH ‫ִ ַח‬ BITAJ ‫ִ ְשל‬ ַ ‫נמ‬ NIMSHAL ‫ָק‬ ‫מ‬ MAKOM ‫מ שב‬ ָ MOSHAV ‫ְק מ ת‬ ‫מ‬ MEKOMOT ‫צ ַל‬ ‫ָל‬ TSALAL ‫ר ַח‬ ‫ָצ‬ RATSAJ ‫ר צח‬ ֵַ ROTSAEAJ ‫יע‬ ֵ YO"AETS ‫ִי ִית‬ ‫ער‬ "IRIT ‫שר‬ ֵ 'ASHAER ֵ KAEN ‫ֹה‬ KOH ‫מ‬ ֵ 'AMAEN ‫י שב‬ ִ YOSHIV ‫מָה‬ ִ MINAH . Cuesta Asegurar Lugar. Asciende.20 Canción de Cuna. Arrullo ‫שיר ע ֶש‬ ‫ִ ֶר‬ SHIR "ERES Arte ‫א ָנ ת ֳו ָנ ת‬ ‫א‬ ֳ 'AMANUT 'AVMANUT Artesanía ‫א ָנ ת מ ֶא ֶת‬ ‫ְל כ‬ ֻ ‫ָד‬ ‫י‬ 'UMANUT MELE'JET YAD Artesano ‫ַ ַל מ ָא ָה‬ ‫ע ְל כ‬ BA"AL MELA'JAH Gota. Asechar Compararse. Sumergir. Congregación F Asamblea Festiva Amontona.

Serrín Astronauta Tema. Paquete Atado. Preservada Atado. Temer Asustar. Preservado Ataque al corazón ‫כ כ ִית‬ ‫ַב‬ JOJAVIT ‫ְסֹ ֶת‬ ‫נ ר‬ NESORET ‫ַיַ ח ָל‬ ‫ט ָל‬ TAYYAM JALAL ‫ַיִ ח ָל‬ ‫ט י ָל‬ TAYYIM JALAL ‫ש ֶל‬ ‫ֵכ‬ SAEJEL ‫אנ ש‬ ֵ NOSAE' ‫נ ש ִי‬ ‫ֵא‬ NOSAE'IM ‫ִב ַל‬ ‫נְה‬ NIVHAL ‫ָ ַד ל ְחד‬ ‫ח ִפ‬ PAJAD LIFJD ‫ער‬ ַָ "ARATS ‫ָ ַד‬ ‫ח‬ PAJAD ‫הב ִיל‬ ‫ִ ְה‬ HIVHIL ‫הח ִיד‬ ‫ֶ ֳר‬ HEJARID ‫הפ ִיד‬ ‫ִ ְח‬ HIFJID ‫ָק‬ ַ THAKAF ‫ְר ָה‬ ‫צ ר‬ TSERURAH ‫ח ִי ָה מקִית‬ ‫ֳב ל ַ ְנ‬ JAVILAH MAKNIT ‫ְר ר‬ ‫צ‬ TSEROR ‫ָר ר‬ ‫צ‬ TSARUR ‫הת ִי‬ ‫ִ ְק‬ HITKIF ‫ֶתק ֵב‬ ‫ה ֵ ל‬ HETKAETS LAEV . Temer Aterrorice. Asunto Asustado Asustar. Asuste Atacar Atado. Inhalar ‫שא‬ ֵָ SHA'AEF Associar Astilla.21 Asilo de ancianos ‫ֵית ב ת‬ BAET 'AVOT Amarrar. Asir ‫ַז‬ ‫ח‬ 'AJAZ Asistir ‫סֵע‬ ִַ SIAEA" Asociación de manufactureros d ‫ִת ֳד ת‬ ‫ה ח‬ ‫הת ֳשיִָי‬ ‫ַ ַע ִ נ‬ ‫בִשר ֵל‬ ‫ִי א‬ HIT'AJADOT HATA"ASIYANIM VIISR'AEL Aspiradora ‫ש ֵב ָק‬ ‫א ב‬ ‫שר ָב‬ ‫ַ ֳק‬ SHO'AEV 'AVAK SHARAKAV Aspirar. Astuto. Temas Asustar. Paquete Ataque ‫התח ֵר ע‬ ִ ְִַ HITJABAER "IM Asteroide Astronauta Ser Exitoso. Temer Asuste Asuste Atada. Listo Asuntos. Espantar.

Aun cuando Ausente. Aún Después. Perdido ‫א ִיל‬ ‫ֳפ‬ 'AFILU ‫הל ה‬ ְָ HAL'AH ‫א ִיל‬ ‫ֳפ‬ 'AFILU ‫ֶע ֶ ֶת‬ ‫נְ ר‬ NE"DHERET ‫ֶע ָר‬ ְ‫נ‬ NE"DHAR . Conspirar Atendió Aterrorice Aterrorizar Altillo. Habitación Superior Atontar Atraer. Más alla Ausente. Aún mas. Hacia Atreverse A Traje. Jalar Atras. Aun cuando Aunque. Perdida ִ‫עדִי ע דעד‬ ‫ַ ַי‬ ‫ַ ַי‬ "ADAYIN "ADAYIN "OD Aunque. Aún ‫עד‬ "OD Aún. Aula Aulas Aumento ‫ה ְשיב‬ ִ ‫ִק‬ HIKSHIV ‫ש ֵב‬ ‫ָ ל‬ SAM LAEV ‫ָ ַת‬ ‫נח‬ NAJAT ‫ָ ַא‬ ‫יר‬ YARA' ‫הח ִיד‬ ‫ֶ ֳר‬ HEJARID ‫הר ִיט‬ ‫ִ ְט‬ HIRTIT ‫עלָה‬ ֳִ "ALIAH ‫עלַית ַג‬ ֳִ "ALIAYT GHAG ‫כ ַל‬ ‫ָס‬ JASAL ‫הק ָה‬ ‫ִ ְה‬ HIKHAH ְ ‫ָש‬ ַ‫מ‬ MASHAJ ‫ֳחרִית‬ ַ ‫א‬ 'AJRANIT ‫ל תר‬ ְ LE'ATOR ‫ה ֵז ל‬ ‫ֵע‬ HAE"AEZ L ְֵ‫ש‬ ִ SHIAEJ ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳל פ‬ JALIFAH ‫ִ ָה ִי ָה‬ KITHAH KITHAH ‫ִ ָה‬ KITHAH ‫ִ ת‬ KITHOT ‫התר ֵה‬ ‫ִ ְ ָב‬ HITRAVAEH ‫ר‬ RUM Nuevamente. Asuste Atico. Clase Aumente intr ‫ָשר‬ ַ‫ק‬ KASHAR Atender Aterrizar Aterrorice. Hacia Atributo Clase.22 Atar. Atuendo Aula. Atico Atontar. Todavía ‫מ מ ֳשה‬ ֶ ‫ֵ ַח‬ ‫ש ֵק ש ֵט‬ ‫ק‬ ‫ת‬ DHOMAEM MAJASHEH SHOTAEK SHOKAET Todavía. Embotar Atras. Ligar.

Permitir Av. Fila de Soldados Poner en Verguenza. Avergonzar Averguonzar. AutoBus.23 Australia Automobil. Avente Avergonzarse Avestruz Avión Axila ‫אל ָר‬ ‫ִ ְס‬ 'ILSAR ‫שד ָה‬ ‫ְ ֵר‬ SHEDAERAH ‫ֵ ָה‬ ‫זר‬ ZAERAH ‫ה ִיש‬ ‫ֵב‬ HAEVISH ‫ִכל‬ ַ ְ‫נ‬ NIJLAM ‫הכ ִי‬ ‫ִ ְל‬ HIJLIM ‫ַת הַעָה‬ ‫ַ ֳנ‬ BAT HAYA"ANAH ‫ַע‬ ֵ‫י‬ YA"AEN ‫ַט ס‬ ‫מ‬ MATOS ‫ע ָה‬ ‫ֵצ‬ "AETSAH ‫ֵית ַש ִי‬ ‫ב הֶח‬ VAET HASHEJI . Pájaro Avenida. Mejorar Pasar. Autor. Insultar Avestruz Aviso. Carro. Coche Automobil. Auto. Micro Automobiles. Auto. Crecer valor. Escritores Autorizar. Coche Autopista Autores. Concejo. Control Autoservicio Avaluar. Carros Escriba. Verbo ‫סטרלָה‬ ‫ְ ְ ָ ִי‬ 'AOSTERALIAH Austria Bus. Avanzar ֵ ‫ה תק‬ ְִַ ֵ ‫ל ה תק‬ ְְִַ HITKADHAEM LEHITKADHAEM Avaricia ‫ה ָה‬ ִ HIMAH Ave. Carro. Avanzar ‫סטרָה‬ ‫ְ ְ ִי‬ 'AOSTERIAH ‫ְכ ִית‬ ‫מ נ‬ MEJONIT ‫ס‬ ‫אט‬ 'OTOBUS MEJONIOT ‫ְכ ִית‬ ‫מ נ‬ MEJONIT ‫ְכ ִ ת‬ ‫מ נ‬ ‫ס ֵר‬ ‫פ‬ SOFAER ‫ְ ִיש מ ִיר‬ ‫ב ָה‬ KEVISh MAHIR ‫ס פ ִי‬ ‫ְר‬ SOFRIM ‫ָש ת‬ ‫ר‬ RAShUT ‫הר ָ ה‬ ְִ HIRSHAH ‫שיר ת עצ ִי‬ ‫ַ ְמ‬ ֵ SHAERUT "ATSMI ‫ב‬ 'AV ‫ש ַח‬ ‫ָב‬ SHAVAJ ‫צ ַד‬ ‫ָע‬ TSA"AD ‫צ ַד‬ ‫ָע‬ TSA"AD Progresar. Mes Paso. Palabrería ‫ע‬ "OF Avellana Disperse. Avance. Marcha. Escritor Autoridad.

24 Abandonar. aydar Ayer de Noche. Ayudado. Dejar. Azul claro ‫צ‬ ָ TSAM Ayuno Ayuno de Ester Azul Azul F ‫ַ עִית‬ ‫ֳנ‬ THA"ANIT ‫צ‬ TSOM ‫ַ עִית אס ֵר‬ ְ ֶ ‫ֳנ‬ THA"ANIT 'ESTHAER ‫ס ָר ס ָר‬ ֻ SUKAR SOKAR ‫ַח ל‬ KAJOL ‫תכ ֶת‬ ‫ְ ֵל‬ TEJAELET ‫ְ ח ָה ְח ָה‬ ֻ KEJULAH KEJULAH Azul M ‫ָחֹל ָח ל‬ KAJOL KAJOL Añadido. Ultima Noche Ayuda Salvado. Ser añadido ‫נ ס להיָס‬ ‫ו‬ ַ ‫סוויהל‬ NOSAF LHYVASF LHYVVSF Añadir ‫ה ִי להוסי‬ ‫ס‬ ‫חּ ֵר‬ ִ HOSIF LHVSYF JIBAER Añadirse ‫התח ֵר ח ֵר‬ ִ ְִַ HITJABAER JIBAER Año Año venidero ‫שָה‬ ‫ָנ‬ SHANAH Año Nuevo Años ‫רֹאש ה ָ ָה‬ ‫ַ נ‬ RO'SH HASHANAH ‫ַשָה ה ָ ה‬ ‫ָנ‬ ‫שִי‬ ‫ָנ‬ . Salvación Ayudante ‫א ְמ ל‬ ‫ֶת‬ 'ETMOL ‫א ֶש‬ ‫ֶמ‬ 'EMESH ִ‫ע ע‬ ‫ַי‬ " "AYIN ‫עְ ָה‬ ‫ֶ זר‬ "EZRAH ‫ֵשע‬ ַ‫י‬ YAESHA" ‫נ שע‬ ַ NOSHA" ‫עֶר‬ ‫ֵז‬ "AEZER Ayudar ‫עַר‬ ‫ָז‬ "AZAR Ayudar ‫עַר ל ל ֳזר‬ ‫ָ ז ַע‬ ‫רוזעל‬ "AZAR L LA"AZR L"ZVR Ayudeme por favor F ‫ַ עְ ִי ִי‬ ‫ֳ זר ל‬ ‫ְ ב ָשה‬ ָ ‫ַק‬ THA"AZRI LI BEVAKASHAH Ayudeme por favor M ‫ַ ֳז ר ִי ְ ב ָשה‬ ָ ‫ע ל ַק‬ THA"AZOR LI BEVAKASHAH Ayunar Ayuno Azucar Celeste. Ser ‫עַב‬ ‫ָז‬ "AZAV Ayer Ayin Ayuda.

Decender Bajar V ‫ש ֵל ל‬ ַ SHABAELUL ‫חְַק‬ ‫ַי‬ JAYDHAK ‫אֵי ָ ה ָה‬ ‫ִ ָמ‬ 'IAE BAHAMAH ‫ַ ח ֵיי‬ ‫ֶר‬ BAJERAEYN ‫מפר‬ ְִָ MIFRATS ‫ר ַד‬ ‫ָק‬ RAKAD ‫רק ִָית ְח ל ֶת‬ ‫ַ ְ נ מ ֶל‬ RAKDHANIT MEJOLELET ‫ָמ ָה‬ ‫נ כ‬ NAMOJAH ‫ַ ח ָה‬ ‫ְ נ‬ THAJTHONAH ‫שפ ָה‬ ‫ְ ָל‬ SHEFALAH ‫ָ ַד‬ ‫יר‬ YARAD ‫ָ ַד לר ֶת‬ ‫יר ָ ֶ ד‬ YARAD LAREDET ‫ה ִיד‬ ‫ר‬ HORID Bajo. Columpio Balanza ‫ַח‬ ְ THAJTHON Bajo M Balancear. Más Baja Bajar. Danzar Humilde F. Más Bajo Bajo quien? Balanceo.25 BASHANAH HBA'AH SHANIM Babilonia Microbio. Nivelar Balanza Balanza de comercio extranjero ‫ש ָל‬ ‫ָפ‬ SHAFAL ‫ֶת ִי‬ ‫א מ‬ 'ET MI ‫פ ֵס‬ ִ FILAES ‫ַדֵ ָה‬ ‫נ ְ נד‬ NADNAEDAH ‫ֶ ֶס‬ ‫ל‬ PELES ‫ִשקֹ ֶת‬ ‫מְ ל‬ MISHKOLET ‫מאָ ס ָר ח‬ ‫ַ ֳז ְח‬ MA'AZAN SEJAR JUTS Balanza de pagos ַ‫מא‬ ‫ַ ֳז‬ ‫ה ַשל ִי‬ ‫מ‬ ַ MA'AZAN HATHASHLUMIM Balbucear ‫ל ַג‬ ‫ָה‬ LAHAG Balcón ‫מר ֶ ֶת‬ ‫ְִ ס‬ MIRPESET Balcones ‫מר ָס ת‬ ְִ MIRPASOT . Bajo ְ ‫ָמ‬ ‫נ‬ NAMOJ Bajo. Bacteria Bahrain Bailar. Baja Baja F Bajar. Descender ‫ָ ֶל‬ ‫ב‬ BAVEL Babosa Bahamas Baia Bailarina Baja. Debajo ָ ‫למ ָה לה‬ ְַ ְַ ְ ‫מ ָה מ ַ ַתמ‬ ִ ‫ַ ִ ח‬ LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT Humilde M. Abajo.

Bancarrota Banco Banda. Barco Barraca Barrera Barrido. Grey Bandera Banqueta para pies. Pelota Balsamo. Comida Banquete. Barriendo ‫ָית לְָת ִוו‬ ‫י ָ ִ וי ָ ל‬ LIVVYAYTAN LIVYATAN Balon. Barriendo ‫ַד ר‬ KADUR ‫ַ ר ַל‬ ‫ְס‬ KADHURSAL ‫ָ ָא‬ ‫כ‬ BAJA' ‫מ ז ַ ָָה‬ ‫נ‬ MOZ BANANAH ‫ְשי ַת רֶל‬ ‫ט ֶג‬ PESHYTAT REGEL ‫ספ ָל‬ ‫ַ ְס‬ SAFSAL ְַ‫ק‬ ‫נ‬ BANK ‫ספס ִי‬ ‫ַ ְ ָל‬ SAFSALIM ‫ֵר ָר‬ ‫מ מ‬ MAERON MARON ‫ח ֶל‬ ‫ֶב‬ JEVEL ‫ֶ ֶל‬ ‫ג‬ DHEGEL ‫ַ ְגל ֶש‬ ‫נְ ָ ד‬ BANGELADESH ‫שרפ ַק ַב ֶת‬ ‫ְ ַ ְר ט ר‬ SHERAFRAK TAVURET ‫ָה ְע ָהסע‬ ְֻ ‫ד ס ד‬ SE"UDAH SE"UDAH ‫ִש ֶה ְע ָע‬ ‫מ ת ס ד‬ MISHTEH SE"UDA" ‫ִש ֶה‬ ְ‫מ‬ MISHTHEH ‫ספ ָל ְר ָד‬ ‫ַ ְס מ פ‬ SAFSAL MERUFAD ‫ַר ִצָוה‬ ‫מ ו‬ BAR MITSVAVH ‫מ ַל‬ ַ MAKAL ‫מ ְל ת‬ ַ MAKLOT ‫לז‬ ZOL ‫ָ ָק‬ ‫זמ‬ ZAMAK ‫ַ ר ַד ס‬ ‫ְב‬ BARVADOS ‫אִָה‬ ‫ֳנ‬ 'ANIAH ‫אִָה א נִָה‬ ‫י‬ ‫ֲנ‬ 'ONIAH 'ONYIAH ‫מ ֶה‬ ַ MATEH ‫צ ִי‬ ‫ָר‬ TSARIF ‫ט ֵט ִא ֵא‬ ‫ֵא ט ט‬ TAE'AET TI'TAE' ‫מ ְס‬ ‫ַח‬ MAJSOM ‫ֵא ט ִאט א‬ ‫ט ט‬ TAE'UT TI'TU' ‫ֵא ט ִאט א‬ ‫ט ט‬ TAE'UT TI'TU' . Personal. Bastónes Barba Nave. Festín Bar Mitsva Baras. Barco Barra.26 Ballena Baloncesto Banana Banco Bancos Cuerda. Arbol de balsamo Quiebra. Nave. Banda de Región Bangladesh Banquete. Tribu Barrer Barrido. otoman Banquete Banquito Bara. Bastón Barato Barbados Bote.

Golpear. Batir. Baya. Grano Bañar. Batir Crema Uva. Fundamentos Bastante ‫ח ֶס‬ ‫ֶר‬ JERES ‫ָסיס‬ BASYS ‫ְס ד‬ ‫י‬ YESOD ‫ְכ ָה‬ ‫מ נ‬ MEJONAH ‫ְס ִי ְס ד ת‬ ‫י ד י‬ YESODIM YESODOT ‫ְס ִי‬ ‫י ד‬ YESODI ‫ַי‬ DHAY Bat Mitsva ‫ַת ִצָוה ַת‬ ‫מ ו‬ ‫ִיצָוה‬ ‫מ ְו‬ BAT MITSVAVH BAT MITSVAVH Combate. Reservorio d agua Bebe Niña Beber. Matar Baul de Lino Bazo Bañarse. Tragar Beber ‫מקֶה‬ ‫ִ ְו‬ MIKVEH ‫ִינ ִי ְַד ִי‬ ‫ק יל ת‬ THINOKI YALDUTI ִ ‫ינ ֶת‬ ‫ק‬ THINOKET ‫ִינ ק‬ THINOK ‫ָ ַע ָ ָא‬ ‫מ מ‬ GHAMA" GHAMA' ‫ש ַה ִש ת‬ ְ‫ָת ל‬ ‫ש ָה‬ ‫ָת‬ .27 Barro Base Máquina. Cuarto de Baño ‫ח ַר שיר ִי‬ ‫ֳד ֵ ת‬ ‫יתוריש‬ JADAR ShAERVTIM ShYRVTYM Baño ‫מצ ה‬ ָ MOTSA'AH Baño Privado Bebe. Base. Adj Bebe Niño Beber ‫מחר ה‬ ֳַָ MAJARO'AH Baño ritual. Estante Básico ֹ BOTS Barro Base Bases. Insultar Hervir. Batalla ‫מלח ָה‬ ‫ִ ְ ָמ‬ MILJAMAH Batir. Motor. De. Tomar un baño Bañera ‫נכה ה ָה‬ ‫ִכ‬ NJH HIJAH ‫הק ִי‬ ‫ִ ְצ‬ HIKTSIF ‫ֵי ַת מצ ִי‬ ‫ת ב ַ ָע‬ TAEVAT MATSA"IM ‫עָ ָה‬ ‫ֵ נב‬ "AENAVAH ‫ְח ל‬ ‫ט‬ TEJOL ‫רח‬ ַָ RAJATS ‫התרח להתרח‬ ְְִֵַ ְִֵַ HITRAJAETS LEHITRAJAETS ‫מ ַ טָה‬ ‫ְ ְי‬ 'AMBATYAH ‫מ ָט‬ ‫ב‬ 'AMVAT Baño. Lavar Bañera ‫ָ ַע‬ ‫ג‬ PAGA" Golpear.

Alabar. En el desie Bendecir. Gloria ‫ש ָה ִשת ת‬ ְ‫ָת ל‬ ShATAH LIShTOT ‫ַש ֶה‬ ‫מ ק‬ MASHKEH ָ‫הייתש השת‬ ְִ ShETIAH ShTYYH ‫שתָיה ח ָה‬ ַ ְִ SHETIAYH JAMAH ‫ַש ֶה ַל‬ ‫מ ק ק‬ MASHKEH KAL ‫ַש ְא ת‬ ‫מ ק‬ MASHK'OT ‫עבש ראב‬ V'R ShV" ‫של ִית ַשת‬ ֶ ֶ‫ַ ח ה‬ SHALPUJIT HASHETEN ‫ֵית לח‬ ֵֶ BAET LEJAEM ‫ָה ֶ לג‬ ְִ ‫י‬ BELGIAH ‫ֶ ִיז‬ ‫ל‬ BELIZ ‫מל ֵת ה ְֵָה‬ ‫ַ ְ ַ יל‬ MALKAET HALAELAH ‫ִפ ָה ִפע ת‬ ָ ְ‫יְע י‬ YIF"AH YIF"AOT ‫י ִי‬ ‫פ‬ YFI ‫ִ פ ָה ִ פא ֶת‬ ‫ְ ר ְ ֶר‬ THIF'ARAH THIF'ERET Belleza ‫יֹ ִי ְ ֵר חמ ָה‬ ְֶ ‫פ א‬ ‫ח‬ ֵ YOFI PE'AER JEMDHAH JAEN Bellota ‫ַ ט‬ BALUT Bellota Bendaje Bendición ‫ְצטר ָל‬ ‫א‬ 'ETSTRUBAL Numeros. Bemidvar. Belleza Belleza. Maldecir Bendición ‫במד ָר‬ ְְִ VEMIDBAR ‫ַח שת‬ ֶ THAJBOSHET ְ‫ֵר‬ ַ BAERAJ ‫ְ ר ָה‬ ‫ָכ‬ BERAJAH ‫ְ ר ָה‬ ‫ָכ‬ BERAJAH Bendicion salud ‫לב ִיא ת‬ ‫ִ ְר‬ ‫ל ְ ִיא ת‬ ‫ַ ר‬ LIVRI'VT LABRI'VT Bendicion a los niños ‫ִיר ַת הבִי‬ ‫ַ ָנ‬ BIRKAT HAVANIM Bendición del Viernes en la No ‫ִיד ש‬ ‫ק‬ KIDUSH Bendición después de la comida ‫ִר ַת ה ָז‬ ַ BIRKAT HAMAZON . Bebiendo Bebida suave Beer Sheva Belén Belize Esplendor.28 SHATAH LISHTHOT SHATAH Bebés Bebida Bebida caliente Bebidas Bejiga Belgica Bella de Noche Belleza ‫ִינ ק ת‬ THINOKOT Bebida Bebida.

Génesis. Vet Tanaj. Bien Bien Parecido ַ ‫ת כֹהִי ִ ר‬ ְ ‫ֳנ‬ BIRKAT JOHANIM Bendiciones Bendita. Ser Util Benjamín Berengena Bermudas Beso Bestia Betel Biblico Biblioteca Bibliotecario M Bicho. Chinche Todo bien. Biblia Biblioteca Bibliotecaria F Bibliotecas Bicicleta Bien Bienvenida ‫ְ ָכ ת‬ ‫ר‬ BERAJOT ְ‫ָר‬ ַ BARAJ ‫אֶד ִי ַ ֵק‬ ‫ֶג מ‬ 'EGED MIDHABAEK ‫ְר ָה‬ ‫כ‬ BERUJAH ְ ‫ָר‬ BARUJ ‫סכ‬ ַָ SAJAN ‫ֶהָה מ‬ ִ ‫נֳנ‬ NEHANAH MI ‫ִ ְָ ִי‬ ‫ני מ‬ BINYAMIN ‫ִע ר‬ BI"OR ‫ָציל‬ ‫ח‬ JATSYL ‫ְ ֵאשית‬ ִ ‫ר‬ BERAE'SHIT ‫ֶ ְמ ָה‬ ‫ר ד‬ BERMUDAH ‫קשינ‬ NYSHK ‫ְשי ָה‬ ‫נִ ק‬ NESHIKAH ‫ְשיק ת‬ ִ‫נ‬ NESHIKOT ְ ‫ה ָה‬ ‫ֵמ‬ BEHAEMAH ‫ב ֵית‬ ‫ב‬ V VAET ‫ֵית ֵל‬ ‫א‬ BAET 'AEL ‫נת‬ TNJ ‫ַ ָ ִי‬ ‫נכ‬ THANAJI ‫ספרָה ספרייה‬ ְִִ SIFRIAH SFRYYH ‫ספרָה‬ ְִִ SIFRIAH ‫ספרִית‬ ‫ֳ ְ ָנ‬ SAFRANIT ‫ספר‬ ְַָ SAFRAN ‫ספר ת‬ ְִִ SIFRIOT ‫ִש ֵש‬ ֶ PISHEPAESH ‫אֹפִַ א פִַי‬ ‫ַ ני‬ ‫ְ ני‬ 'OFNAYIM 'OFANAYIM ‫ְ ס ֶר‬ ‫ֵד‬ BESAEDER ‫ֵי ֵב‬ ‫הט‬ HAETAEV ‫ִיְת‬ ָ‫ז ו‬ ZIVTAN ‫ְר ָה ה ָ ה‬ ַ ‫כ‬ BERUJAH HABA'AH .29 Bendición Sacerdotal Bendijo verbo Bendita adjetivo Beneficiar. En el princ Beso Besos Bet. Disfrute Beor Bereshit. Curita Bendito adjetivo Beneficio.

Bodas ‫קר שד‬ ִ ִֶ KIRE SHIDUF Bloquear. Boda Matrimonios. Obstuir Boca Bocas Boda Bol. Filete Bizcocho. Tortas Blanco ‫ָר ְ ה ָא‬ ַ BARUJ HABA' Bienvenidos Bilingue Bisabuela Biscocho Bisnieto Bit. Decolorante ‫ְר ִי ה ָ ִי‬ ‫כ ַ א‬ BERUJIM HABA'IM ‫שפ‬ ָָ SAFAM ‫ְש ִי‬ ‫ל נ‬ DHU LESHONI ‫ִי ל גָה‬ ‫ְי‬ BIOLOGYAH ‫סב ָא ר ְ ָא‬ ‫ְְ ַ ת‬ SEVETHA' RABTA' ‫ס ָא ר ָא‬ ַ ‫ַב‬ SAVA' RABA' ‫ר ִיק‬ ‫ָק‬ RAKIK ‫ִיָה‬ ‫ננ‬ NINAH ‫ִי‬ ‫נ‬ NIN ‫סטְק אמ ַה‬ ‫ְ ֵי ֻ ְצ‬ SETAEK 'UMTSAH ‫ספ ָה ִיָ ִית‬ ‫ִ ְ ר ב נר‬ SIFRAH VINARIT ‫ע ָה‬ ‫ג‬ "UGAH ָ‫ס פָ ספ‬ ְֻ ְ SUFGHON SUFGHON ‫עגת‬ "UGOT ‫לבָה‬ ‫ְ ָנ‬ LEVANAH ‫לב‬ ָָ LAVAN ‫הל ִי‬ ְִ HILBIN Bloque ‫ש ְל ק ק ָה‬ ‫ב‬ ‫ב ל ע מ ְצ ר‬ ‫ַ ַע‬ GHUSH BELOK KOVAH VUL "ATS MA"TSOR Bloque. Queque.30 Bienvenido Bigote Biologia Bisabuelo Bisnieta Bistec. Torta Bizcochos. Numero Binario Bizcocho Blanca Blanqueador. Queques. cierra ‫סת‬ ַָ SATAM Bloqueador Solar Blusa Bocadillo Matrimonio. Fuente ‫חס‬ ַָ JASAM ‫ח ל ָה‬ ‫צ‬ JOLTSAH ‫ֶה‬ PEH ‫סְדִי סנדווי‬ ‫ֶ נְו‬ SENDEVITS SNDVVYTS ‫ִי ת‬ PIOT ‫ֳת ָה חתָה‬ ֳֻ ‫ח נ‬ JATUNAH JATUNAH ‫ִ ש‬ ‫נ‬ NIKUSH ‫ֳת נ ת חת ת‬ ֳֻ ‫ח‬ JATUNOT JATUNOT ‫קע ָה מְ ָק‬ ‫ְ ָ ר ִ זר‬ KE"ARAH MIZRAK .

Tarjeta Boleto de parqueo Bolivia Bolsa ‫ַ ר ִיס‬ ‫ְט‬ KARTIS Boleto de parqueo Bolitas Bolsa. Maletines Bolso. Obligación Lado. Bombear. Maletas. Bordee Borrador Borró. de Señorita Bomba Retirar agua. Borrar V ‫ִי ִי‬ ‫ק‬ THIKIM ‫ְַק ִי‬ ‫יל ט‬ YALKVTIM ‫ִיס‬ KIS ‫ח ִיט‬ ‫ָר‬ JARIT ‫ַל קִי ת‬ ‫ס ְנ‬ SAL KENIOT ‫ְ צ ָה‬ ‫ָצ‬ PETSATSAH ‫ַ ח ִי‬ ‫ְ נ‬ THAJTHONIM ‫ש ב ִשאב‬ ְ‫ָ ל‬ SHA'AV LISH'V ‫נ ָה‬ ‫ר‬ NURAH ‫ל ב‬ ִ LIBUV ‫ט ָה‬ ‫ב‬ TOVAH ‫ט ָה‬ ‫ב‬ TOVAH ‫ִיג ֶת ח ב‬ ‫א ֶר‬ 'IGERET JOV ‫ק ֶה‬ ‫ָצ‬ KATSEH ‫ֵ ה‬ PAE'AH ‫מ ִי ָה‬ ‫ְח ק‬ MEJIKAH ‫מ ֵק‬ ‫ח‬ MOJAEK ‫ִי ל‬ ‫ב‬ VITUL ‫קמח‬ ַַ MAJAK . Absorve Bondad Bondad. Exito Bono. Maletin Bolsa ‫ח חָיָה‬ ‫ֳנ י‬ DHOJ JANAYYAH ‫ח חָיָה‬ ‫ֳנ י‬ DHOJ JANAYYAH ‫לת‬ GHULOT ‫ִיבָה‬ ‫ל ְי‬ BOLIVYAH ‫ִיק‬ THIK ‫ְַק ט‬ ‫יל‬ YALKVT ‫שק‬ ַ SAK Bolsa de Compras ‫ש ִית‬ ַ SAKIT Bolsa de valores ‫ר ָה ש ק‬ ‫ס‬ ‫ה ָי ת‬ ‫ַ נ‬ BORSAH ShUK HAMNAYOT Bolsas Bolsas de carga Bolso. Calsón Bombilla Bondad. Amabilidad Borde Borrado Borrar ‫ש ִי‬ ַ SAKIM Bolsas. Talego Bolso de Compras Bombacha.31 Boleto. Maleta.

Boca. Fuerte. Borrón Bosque ‫ִש ֵש‬ ‫טְט‬ TISHTAESH ‫ִח ק‬ PIJUK ‫ַַר‬ ‫יע‬ YA"AR Bosque ‫ַַר ח ְשה‬ ָ ‫יע ֻ ר‬ ‫חֹ ֶש‬ ‫ר‬ YA"AR JURSHAH JORESH Bosques ‫ְָר ת‬ ‫יע‬ YE"AROT Bostezar Botas Bote Botín. Ruptura Breve. Brillar ָ‫מ‬ ַ MAGHAF ‫מָ ִי‬ ‫ַ פ‬ MAGHAFIM ‫אִָה א נִָה‬ ‫י‬ ‫ֲנ‬ 'ONIAH 'ONYIAH ‫ִי ַה‬ ‫סר‬ SIRAH ‫ַ ק ֻק קְק‬ ַ‫ְ ַנ‬ BAKBUK KANKAN ‫ְש ָה‬ ִ‫מ‬ MESHISAH ‫ִ ָה‬ BIZAH ‫צָוַה‬ ‫ְו נ‬ BOTSVAVNAH ‫צ ִיר‬ ‫ָמ‬ TSAMIR ‫רע‬ ַָ RA"AM ‫רִיל‬ ‫ָז‬ BRAZIL ‫ְר ע‬ ַ ‫ז‬ ZEROA" ‫זר ע ת‬ ZRO"OT ‫ִיר‬ 'ABIR ‫ִי‬ 'AMITS ‫ֶר‬ ֶ PERETS ‫ק ַר ק ֵר‬ ‫ָצ ָצ‬ KATSAR KATSAER ‫קצ ָה ק ָרה‬ ‫ְ ָר ְצ‬ KETSARAH KETSARH ‫שד‬ ֵ SHAEDON ‫מ ֶג‬ ‫ֶת‬ METEG ‫נ צ מב ִיק ח ִי‬ ‫ֵ ַ ְר ָר‬ NOTSAETS MAVRIK JARIF ‫ַ ֳל‬ ‫יה‬ YAHALOM ‫ָ ַר‬ ‫נה‬ NAHAR .32 Borró. Corto Bribón Brillante A Fluir. Pillaje Bracalete. Valiente Breve. Nave. Barco Botella Botin. Corta Aniño de Nariz. Saqueo Botswana Bramir. Poderoso Brecha. Borrar V Bosetzo ‫מ ַק‬ ‫ַח‬ MAJAK Mancha. Rugir Braso Bravo. Brida Brillante S ‫פ ַק‬ ‫ָה‬ FAHAK Bota Bote. Cobija Brasil Brasos Bravo.

Sumergir. Brillar. Feliz Año nuevo ‫שָה ט ָה‬ ‫ָנ ב‬ SHANAH TOVAH Buen año. Asentar Budín. desear a alguien Buen regreso F Buen viaje Buena Noche ‫ֶשָה ט ָה‬ ‫לָנ ב‬ LESHANAH TOVAH Buen Mes Buen regreso M Buena F Buena semana ‫ח ֶש ט ב‬ JODHESH TOV ‫ַ חְ ִי ְשל‬ ָ ‫ְ זר‬ THAJZERI BESHALOM ‫ַ ֳז ר ְשל‬ ָ ‫ח‬ THAJAZOR BESHALOM ‫ְ ִי ָה ט ָה‬ ‫נס ע ב‬ NESI"AH TOVAH ‫ט ָה‬ ‫ב‬ TOVAH ‫לְָה ט ב‬ ‫ַ יל‬ LAYLAH TOV ‫שב ע ט ב‬ ַ ָ SHAVUA" TOV . Brillar Brilló. Bromear Retoñar. Centellar Brillo Brillo ‫ָ ַר‬ ‫נצ‬ NATSAR ‫ָ ַח‬ ‫זר‬ ZARAJ ‫ָ ַק‬ ‫ה‬ BAHAK ‫ָ ַח‬ ‫זר‬ ZARAJ ‫זֹ ַר‬ ‫ה‬ ZOHAR Brillos ‫ְה ִי‬ ‫זָר‬ ZEHARIM Brisa ‫ר ח ַל ר ח‬ ַ ‫ַק‬ ‫ח ִישית‬ ִ ‫ֳר‬ RUAJ KAL RUAJ JARISHIT Brisa Matutina Reir. Brotar Brote Bucear. Bronce Brotar.33 Aparecer. Crecer Hierba Brunei Bucleador Buelta en U ‫ָח‬ ‫ח‬ JAJ ‫ה ִי ִי‬ ‫ֵל ל‬ HAELITS LITS ‫ְחֹשת ְח שה‬ ָ ‫נ ֶ נ‬ NEJOSHET NEJUSHAH ‫צ ַח‬ ‫ָמ‬ TSAMAJ ‫ָשא‬ ָ DHASHA' ‫צ ַח‬ ‫ֶמ‬ TSEMAJ ‫ְר ֵיי‬ ‫נ‬ BERUNAEY ‫צ ַל‬ ‫ָל‬ TSALAL ‫ל ש ָרמתלת‬ ְְֶַ ‫ֶע‬ METALTEL ShE"AR ‫רפר ֶת‬ ‫ַ ְ ֶפ‬ RAFREFET ‫ְ ִַ ת ַר ָה‬ ‫ס‬ ‫ני‬ PENIAYT PARSAH Buen Apetito ‫ְֵ ב‬ ‫ובאיתב‬ BETHAE'AVON VTY'VVN Buen año. Prendedor. Pudín ‫צפ ִיר‬ ‫ַ ְר‬ TSAFRIR Broche. Hebilla Cobre. Brillar Brilló. Brillar ‫ה ִיע‬ ַ‫פ‬ HOFIA" Florecer.

Payaso Buho. Payasos Buho Bulgaria Buque Burro Burundi Busca Garante Buscar Solicite. AutoBus. Lechuza Buitre Buo. Preguntar. busque Busqueda de Levadura ‫ְ ִיל ת חס ִי‬ ‫ֳ ָד‬ ‫מ‬ GHEMILUT JASADIM Buenas tardes. Chalina Bufones. Lechuza Burlón Burros Bus. Buenas obras ‫צד ָה ְ ִיל ת‬ ‫ֶ ָק מ‬ ‫הס ִי‬ ‫ֳ ָד‬ TSEDAKAH GHEMILUT HASADI Buenas obras Buenísimo Bueno saber Bufanda. Investigar Buscar Búsqueda Buñuelo ‫ע ֶב ט ב‬ ‫ֶר‬ "EREV TOV ‫ְא ד ט ב‬ ‫מ‬ TOV ME'OD ‫טב‬ TOV ‫ט ב לד ַת‬ ‫ָ ַע‬ TOV LADA"AT ‫ֹ ֶר ט ב‬ ‫ק‬ BOKER TOV ‫צ ִי‬ ‫ַע‬ TSA"IF ‫ל‬ ֵ LAETS ‫ל ִי‬ ‫ֵצ‬ LAETSIM ‫אח‬ ַ 'AJ ‫ס‬ KOS ‫עִט‬ ‫ַי‬ "AYIT ‫לגרָה‬ ‫ִַי‬ BULGARIAH ‫ְַש‬ ‫ינ‬ YANSHUF ‫מפ ָשית‬ ִ ‫ִ ְר‬ MIFRASIT ‫לצ‬ ֵ LOTSAETS ‫ֳמ ר‬ ‫ח‬ JAMOR ‫ֳמ ִי‬ ‫ח ר‬ JAMORIM ‫ר ְ ִי‬ ‫נד‬ BURUNDI ‫ס‬ ‫אט‬ 'OTOBUS ‫ַו ִי ש‬ ‫צ ח‬ TSAV JIPOS ‫ָ ַש‬ ‫ר‬ DHARASH ‫ח ַש‬ ‫ָפ‬ JAFASH ‫ִ ַש‬ BIKASH ‫ִ ֵש‬ BIKAESH ‫ִי ש‬ ‫ח‬ JIPUSh ‫ְ ִי ַת חמ‬ ֵַ ‫ד ק‬ BEDIKAT JAMAETS ‫ס פִָיָה‬ ‫נ‬ SUFGHANIYAH . noches Bueno M Buenos días Bufón. Micro Buscar.34 Buena Suerte ‫מָל ט ב‬ ַ MAZAL TOV Caridad.

de Ustedes M Caballo. Tabernaculo ‫ס ָה ס ָה‬ ֻ SUKAH SUKAH ‫ס ת‬ ‫ס ת‬ ֻ SUKOT SUKOT Pelo. Cabello ‫ש ָר‬ ‫ֵע‬ SAE"AR Cabello ‫שי ָר‬ ‫ִ ע‬ SI"AR . de El Caballos. Tabernaculos ‫ַר ד‬ ‫מ‬ MAR 'ADON ‫ר ֵב‬ ‫כ‬ ROJAEV ‫ֳד ִי‬ ‫א נ‬ 'ADONIM ‫סס‬ SUS ‫סס‬ SUSO ‫סס‬ ָ SUSAH ‫סס‬ ָ SVSAN ‫סס‬ ָ SUSAM ‫ס סכ‬ ְֶ SUSJEN ‫ס סכ‬ ְֶ SUSJEM ‫ס ִי‬ ‫ס‬ SUSI ‫ס ֵנ‬ ‫ס‬ SUSAENU ‫סס‬ ֵ SUSAEJ ָ‫ס ס‬ ְ SUSJA ‫ֹח ס ס‬ ַ KOAJ SUS ‫ויס ס‬ ָ SVSAYV ‫ס ֶיה‬ ָ‫ס‬ SUSEYHA ‫ס ֵיה‬ ֶ‫ס‬ SUSAEHEN ‫ס ֵיה‬ ֶ‫ס‬ SUSAEHEM ‫ס ַי‬ ‫ס‬ SUSAY ‫ס ֵינ‬ ‫ס‬ SUSAENU ְִ‫ס ס‬ ‫ֶי‬ SUSEYIJ ָ ‫ס ֶי‬ ‫ס‬ SUSEYJA ‫ס ֵיכ‬ ֶ‫ס‬ SUSAEJEN ‫ס ֵיכ‬ ֶ‫ס‬ SUSAEJEM Cabaña de Suká. Nuestro Caballo. de Ellos Caballos. Sir. Mio Caballo.35 Cabalgar. de Ella Caballo. de El Caballo. Vuestros M Cabañas. Tuyos F Caballos. Conducir Caballero Caballo Caballo. Tuyos M Caballos. Caballero Caballeros Caballo. Vuestros F ‫ר ַב‬ ‫ָכ‬ RAJAV Sr.. de Ellos Caballo. de Ellas Caballos. Mios Caballos. Tuyo M Caballos. Tuyo F Caballo de Fuerza Caballos. de Ustedes F Caballo. de Ellas Caballo. de Ella Caballos. Nuestros Caballos.

Aloes.36 Pelos. Cualquier Muerto. Cadaver ‫ט‬ ֶ BOTEN ‫ָ טִי‬ ‫ְנ‬ BOTNIM ‫צ ָר‬ ‫ָב‬ TSAVAR ‫צב ִי‬ ‫ְ ָר‬ TSEVARIM ‫ָל‬ KAL ‫ל ָל‬ KL KAL ‫ֵת‬ ‫מ‬ MAET Cadaver ‫ְב ָה ָה‬ ‫נֵל פ‬ ‫ְִָה ַת‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ֵת‬ ‫מ‬ NEVAELAH GHUFAH GHEVIAH GHUFAT MAET Cadaver ‫ְִָה‬ ‫וי‬ GHEVIAH Cadaveres ‫גִי ת‬ ‫ְו‬ GEVIOT Cadena ‫ש ש ֶת‬ ‫ֶל‬ SHOSHELET . Cada. Cada. Todo ‫גדִי‬ ‫ְָי‬ GEDAYIM Maní. Cabras ‫צֹא צֶֹה‬ ‫נ‬ ‫צֹאֶה‬ ‫נ‬ TSO'N TSONEH TSO'NEH Cabrío ‫צ ִיר ֵ ִש‬ ‫ָפ י‬ TSAFIR THAEISH Cabrita F ‫גדָה‬ ‫ְִי‬ ‫גדָ ה‬ ‫ְַי‬ GEDIAH GADYA'AH Cabrito M ‫ג ִי גדָא‬ ‫ְד ַ ְ י‬ GEDI GADYA' Cabritos Manis. Cacahuates Cactus. Nativo Israelí Todos. Aloe. Cabellos ‫ש ָר ת‬ ‫ְע‬ SE"AROT Cabeza ‫שאר‬ R'SH Cabeza de pescado ‫רֹאש של‬ ֶ ‫ָג‬ RO'Sh ShEL DHAG Cabezas ‫ָאשי‬ ‫ר‬ RA'ShYM Cabra Cabra M ‫צ ִי ָה‬ ‫ְפ ר‬ TSEFIRAH Cabra F Cabra M ‫ֵז‬ ‫ע‬ "AEZ ‫ש ִיר‬ ‫ָע‬ SA"IR ‫ַ ִש‬ ‫י‬ THAYISH Corderos. Nativos Israeli Cada. Cacahuate Cacto. Ovejas.

37 Cadena. Caer ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ NASHAR Caer. Descender. Color Marrón M. Cayo ‫ָ ַל ל ל‬ ִ ‫נפ‬ ‫לופיל‬ NAFAL LIPOL LYFVL Gotear. Café M. en Paracaidas Asaltar. Canasta ‫ק ָה‬ ֻ ‫ק ָה‬ KUPAH KUPAH Caja de herramientas Cajera ‫רַז כ ִי‬ ‫ֵל‬ 'ARGHAZ JAELIM Caja Registradora Cajero ‫ַ ס ֶת‬ ‫ֶפ‬ KASEFET ‫ק ָ ִית‬ ‫א‬ KOPA'IT ‫ק ַאי‬ KUPA'Y . Cafe F. Caer Sobre Café con leche Café instantaneo ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ NASHAR Caer Café Marrón F. Cadena de Desarrollo ‫ש ְש ֶת‬ ‫ַלֶל‬ SHALSHELET Cadena. Cadena de Desarrollo ‫ש ְש ֶת‬ ‫ַלֶל‬ SHALSHELET Cadera ‫מת‬ ֶ MTEN Caderas ִַ‫מת‬ ‫ָ ְ ני‬ ‫יינתמ‬ MATNAYIM MTNYYM Caer. Color ‫ָ ַל‬ ‫נפ‬ NAFAL ‫התַ ֵל‬ ‫ִ ְנ‬ HITNAPAEL ‫ק ֶה‬ ‫ָפ‬ KAFEH ְ ‫ק ֶה ָפ‬ ‫ָפ ה‬ KAFEH HAFUJ ‫ח ָה‬ ‫מ‬ JUMAH ‫ק ֶה ָ ֵס‬ ‫ָ פ נמ‬ KAFEH NAMAES ‫ח‬ JUM Café Negro ‫ק ֶה שח ר‬ ַ ‫ָפ‬ KAFEH ShAJOR Café turco ‫ק ֶה‬ ‫ָפ‬ ‫ת ר ִי‬ ְ KAFEH TURKI Cafetera automatica ‫ק מק‬ ‫ִי ִי‬ ‫טפ‬ KUMKUM TIFIN Cafeteria ‫קפ ֶרָה‬ ‫ֶַ י‬ KAFETERYAH Cafetería ‫קהָ ה‬ ‫ַ ֳו‬ KAHAVO'AH Caja ‫ָר ִיק‬ ‫נְת‬ NARTIK Caja ‫ֵי ָה רָז‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ק פ ָה‬ ‫ְס‬ THAEVAH 'ARGAZ KUFSAH Caja de Efectivo.

38 Calabaza ‫תק‬ ִ ‫ִי ת‬ ‫ק‬ KISHUT KISHUT Craneo. Tablas Calentar. Calcular ‫חֵב‬ ִ JISHAEV Cálculo. Deliverar Exterior. Caserola ‫ק ַ ַת‬ ‫ַ ח‬ KALAJAT Calefacción Central Calendarios. Calendarios Calentarse Caliente M Callar. Calle ‫לח‬ ַ LUAJ ‫לחת‬ LUJOT ‫לחת‬ LUJOT ‫ה ִיק‬ ִ HISIK ֵ ‫התח‬ ְִַ HITJAMAEM ‫חמָמה‬ ‫ֳ ִי‬ JAMIAMH ‫ח ִי‬ ‫ָמ‬ JAMIM ‫ְש ֶט‬ ‫ֶק‬ BEShEKET ‫הסִיר‬ ְִ HISGHIR ‫ְח ב‬ ‫ר‬ REJOV ‫ח‬ JUTS ‫ְח ב ת‬ ‫ר‬ REJOVOT Calmarse ‫ַט ש‬ ָ ‫ק‬ ‫ִשקט‬ ְ‫ל‬ SHAKAT LISHKT Caloria ֹ‫ְח‬ ‫ב‬ 'AVJOM Calorias ‫ָל ִי ת‬ ‫ק ר‬ KALORIOT Calsador ַ . Concluir Caliente F Calladamente Calle Calles ‫ה ָקה‬ ַ ‫מר ִָית‬ ‫ְֶ ז‬ HASAKH MERKAZIT Calendario. Matemáticas ‫ֶש‬ ְ‫ח‬ JEShBON Caldera ‫ק מק‬ KUMKUM Caldera. Calcetines ִַ ‫ַר‬ ‫ְ י‬ ‫ייברג‬ GHARBAYIM GRVYYM Considerar. Calabera ‫ְג ֶת‬ ‫ל ל‬ GHULGOLET Calamidad. Tabla Pizarras. Devastación ‫ש ה‬ ‫שֹ ה‬ SHO'AH SHO'AH Media. Calcetín ‫ֱ ֶב‬ ‫ר‬ GHEREV Medias.

Intercambio extrangero ‫ַס ֵ ע‬ ַ ‫מ‬ ‫ח‬ MASBAEA" JUTS Cambio. Cambiar. Cuna Cama. Sustantivo ‫ה ִי ִי‬ ‫ֳל פ‬ ‫ח‬ ִ ‫מ ָה ה‬ ֳ ‫ָר‬ . Cambiarse ‫ַחת ִי‬ ‫נ‬ THAJTONIM ‫ְִַי ִי‬ ‫י נ‬ GHAYBIONIM ַ ‫ר ִי ִי‬ ‫נ‬ GHARBIONIM ‫מ ָה‬ ִ MITAH ‫ע ֶש‬ ‫ֶר‬ "ERES ‫מ ָה מיטה‬ ִ MITAH MYTH ‫ִש ָב‬ ְ‫מ‬ MISHKAV ‫ֵ ִית‬ ‫ז‬ ZAEKIT ‫צלמִָה‬ ‫ַ ְ ָ ני‬ TSALMANIAH ‫ֳרש ת‬ ‫ע‬ "ARSOT ‫מ ת‬ ִ MITOT ‫ָ ַט‬ ‫ר‬ PARAT ְ ‫הפ‬ ַָ HAFAJ ‫ס ֵב‬ ִ SIBAEV ‫ַח שת‬ ֶ ‫ֶ ֶס‬ ‫ב‬ THAJBOSHET GHEVES Cambiar uno Mismo ‫ִש ַ ָה‬ ְ‫ה‬ HISHTHANAH ֵ ‫הְד‬ ַ‫ִ ז‬ HIZDAMAEN Moneda. Calsón Calzas Cama. Fotográfica Camas Girar. Quitar las vendas Prepararse. Trastornar Cambiar. Reemplazo ‫הח ִי‬ ‫ֶ ֱל‬ HEJELIF Cambio. Transformar ‫ַ ח ִי‬ ‫ְ נ‬ THAJTHONIM Calsones. Cambio ‫ְר ָה‬ ‫ט‬ PERUTAH Cambio ‫שָה‬ ִ ‫ִש ַ ָה‬ ְ‫ה‬ SHINAH HISHTHANAH Cambio.39 ‫לַעלִי‬ ‫ְנֳ ַי‬ KAF LENA"ALAYIM Bombacha. Sobrante ‫עד‬ ֶ "ODEF Cambio. Cunas Cambar dinero. Lugar de descanso Camara. Ropa interior Calzas Cama. Sofá Cama Camaleón Camas. Especificar Cambiar.

Pasear. Ir. Camina ‫ג ָל‬ ‫ָמ‬ GAMAL Camellos Camilla Caminante ‫ְמ ִי‬ ַ GHEMALIM ‫ק ֶר‬ ‫ַמ‬ KAMERUN ‫ְל נ ָה‬ ‫א ק‬ 'ELUNKAH ְ‫ה ל‬ ֵ HOLAEJ ‫ה לכ‬ ְַָ HALJAN Caminar. Excursionar ‫טֵל טייל‬ ִ ‫לייטל‬ TIAEL TYYL LTYYL Andar. Vuelto ‫החל ָה‬ ‫ָר‬ HJLARAH Cambio de dolar ‫ש ַר‬ ‫ַע‬ ‫ה ָר‬ ‫ַ ל‬ ShA"AR HADHOLAR Cambodia ‫קמ דָה‬ ‫ַ ְ ִי‬ KAMBODIAH Camelia. Pasear Caminos. Verbo ְ ‫שָה הפ‬ ַָ ‫ִנ‬ ֵ‫ח‬ ִ ֵ ‫ִתח‬ ַ ‫ה‬ SHINAH HAFAJ JILAEF HITJALAEF Cambio. Vía Camión ְ ‫ֶר‬ ֶ DHEREJ ‫ְ ר ִי‬ ‫ָכ‬ DHERAJIM ‫מ ָ ִית‬ ‫ַ א‬ MASA'IT Camisa ‫ֻ ֶֹת‬ ‫נ‬ ‫ָל ק‬ ‫ח‬ KUTHONET JALUK Camisa ֻ ‫תֶת‬ ‫ְנ‬ ‫ְתֶֹת‬ ‫נ‬ ‫ֶ ָנ ת‬ ‫ת‬ KUTNET . Vias ְ ‫ָר‬ ַ DHARAJ Camino.40 ‫ש י ֶ ֶט‬ ‫ר‬ ִ HALIFIN JILUF HAMARAH SHINUY PERET Cambio. Margarita ‫קמלָה‬ ‫ַ ֶ ְי‬ ָ‫קח‬ ‫ַ ְו‬ KAMELYAH KAJVAN Camella ‫ָ ָה ָא ָה‬ ‫נק נ ק‬ NAKAH NA'KAH Camello Camerun Va. Caminar ְ ‫הל‬ ַָ ‫לל ֶת‬ ‫ָ ֶכ‬ HALAJ LALEJET Caminar.

Campesino. Establecimientos Camuflaje Canaán Canadá ‫ש ַמ ת‬ ‫ְד‬ SHEDAMOT Campos Campus Camuflar. tribunal deportivo ‫פ ֳמ‬ ‫ַע‬ FA"AMON ‫ַ ֳמ ִי‬ ‫ע נ‬ PA"AMONIM ‫ַ ֳמ ִית‬ ‫ע נ‬ PA"AMONIT Campeon 'ALUF ‫א ָר‬ ִ 'IKAR Granjeros. Comerciante Rio. Establecimiento ‫א ָ ִי‬ ‫ִ ר‬ 'IKARIM ‫שד ָה‬ ‫ְ ַמ‬ SHEDAMAH ‫מחֶה‬ ‫ַ ֳנ‬ MAJANEH ‫ש ֶה ש ָה‬ ‫ָד ָד‬ SADEH SADAH ‫מחֶה‬ ‫ַ ֳנ‬ MAJANEH ‫חָה‬ ‫ָנ‬ JANAH ‫מחָה‬ ‫ַ ֳנ‬ MAJANAH ‫מג ָש‬ ‫ִ ְר‬ MIGRASh Campo de Control ‫ש ָה‬ ‫ְד‬ ‫בק ָה‬ ‫ַ ָר‬ SEDAH VAKARAH Campos ‫שד ת‬ ָ SADOT Viñedo. Ocultar Canaan. Campesinos Campo. campamento Campo Campo. Acampar Campo. Nilo. Canal. Campo Campo Campo. Campos Campos. campamento Campanas ‫מחֶה‬ ‫ַ ֳנ‬ MAJANEH Campana Campanilla Granjero.41 KETONET KETANOT Camiseta ‫ג פָה‬ ִ ‫ג פִָה‬ ‫יי‬ GVFIAH GUFYIAH Camiseta ‫חל ַת ִי‬ ‫ֻ ְצ ט‬ JULTSAT TI Campo. Hacendado Viñedo. ‫מ ֳנ ת‬ ‫ַח‬ MAJANOT ‫מחִי‬ ‫ַ ֳנ‬ MAJANIM ‫סק מ‬ ְַ KAMPUS ‫הסָ ה‬ ‫ִ ְו‬ HISVA'AH ‫הסָה‬ ‫ִ ְו‬ HISVAH ‫ְ ַע‬ ַ‫נ‬ KENA"AN ‫ְ ַע‬ ַ‫נ‬ KENA"AN ‫קָ ָה‬ ‫ָ נד‬ ‫ְאר יאור‬ ‫י‬ .

Poema Canciones. Candelabro ‫ְנ ָה‬ ‫מ ר‬ ‫ֳששית‬ ִ ָ‫ע‬ MENORAH "ASHASHIT ‫ְנ ר ת‬ ‫מ‬ MENOROT Candelero de Januca ‫ֳנ ָיה‬ ‫ח י‬ ‫חֻ ִָה‬ ‫ֳנ י‬ ‫ְנ ָה‬ ‫מ ר‬ JANUKYAYH JANUKIAH MENORAH Canela ‫קָמ‬ ִ KINAMON Canguro Canilla.42 KANADAH Rio Caja de Efectivo. Canasta YE'R Y'VR Canalla ‫ְ לַַל‬ ‫ִע‬ BELIA"AL ‫ק ָה‬ ֻ ‫ק ָה‬ KUPAH KUPAH Canasta. Talón Cansada F ‫ע ֵב‬ ‫ָק‬ "AKAEV ‫ע ֵב‬ ‫ָק‬ ‫עֵָה‬ ‫ֳ יפ‬ . Cancelar. Arrullo Canciones religiosas Lámparas. Canasto Canastos Cancelación Liberar. Candelabros ‫טֶא‬ ‫ֶנ‬ TENE' ‫ַלַל‬ ‫זְז‬ ZALZAL ‫ְל ב‬ KELUV ‫טֶה‬ ‫ֶנ‬ TENEH ‫טָ ִי‬ ‫ְ נא‬ TENA'IM ‫ִ ֵל‬ BITAEL ‫ְא ָה‬ ֻ GHE'ULAH ‫ְא ָה‬ ‫ל‬ GHE'ULAH ‫הפ ִיע‬ ַ ‫ִ ְק‬ HIFKIA" ‫פ ַע‬ ‫ָק‬ FAKA" ‫ָ ִיר‬ ‫זמ‬ ZAMIR ‫שיר‬ ִ SHIR ‫שיר ע ֶש‬ ‫ִ ֶר‬ SHIR "ERES ‫שי ִי‬ ‫ִ ר‬ SHIRIM ‫ֶ ִיר ת‬ ‫זמ‬ ZEMIROT Lampara. ‫קְ ר‬ ‫ֶנ‬ KENGHURU Canilla. Salvación Cortar. Cesta Canasta. Ruiseñor Canción de Cuna. Cesta Canasto Cancela Cancelación. Cancelar Canción. Talón. Expirar Canción. Poemas ‫ַלס ָה‬ ‫ס ִל‬ SALSILAH Canasta Jaula.

ser. Coger Capullo. Pedernal Habilidad. Capaz. Poder. Cantar ‫שי ָה‬ ‫ִ ר‬ SHIRAH ‫ִ ֵר‬ ‫ז‬ ZIMAER ‫שר ַשיר‬ ִ‫ָ ל‬ SHAR LASHIR ‫רנ ר‬ ַ RNN RAN ‫ר רו‬ ַ RAN RVN Cantar de Alegría ‫רָה ִיָה‬ ‫ִ ר‬ RINAH RINAH Cantar de los Cantares ‫שיר‬ ִ ‫ַשי ִי‬ ‫הִ ר‬ SHIR HASHIRIM Cántaro Cantidad negativa ‫ַד‬ KAD Cántaros Canto rodado. Ejército Habil de. Tocar instrumento Musi Cantar "AKAEV "AYAEFAH ֵ‫ע‬ ‫ָי‬ "AYAEF Poesía. Flor Caracol Caracter ‫ַ ִי‬ KADHIM ‫ִינ ס‬ ‫מ‬ MINUS ‫צר‬ TSUR Cantor. Capacidad Habil. Cogida Capturar. Capaz de Capricho Captura. Carácter ‫חִל‬ ‫ַי‬ JAYIL ‫ָ ל‬ ‫י‬ YAKL ‫ָכל ל‬ ְ ‫י‬ YAJL LE ‫ק ֶה ֶר ֶה‬ ‫ָ ו ד‬ KAPEH VERDEH ‫צ ְי‬ ‫ִב‬ TSIVYON ‫צ ְי ִי‬ ‫ִב נ‬ TSIVYONI ‫ל ִי ָה‬ ‫ְכ ד‬ LEJIDAH ‫ל ַד‬ ‫ָכ‬ LAJAD ‫ש ָה‬ ‫ָב‬ SHAVAH ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ NITSAH ‫ָ ִי‬ ‫נ‬ PANIM ‫ח ָז‬ ִ JILAZON ‫ְכ ָה‬ ‫נ‬ THEJUNAH ‫ָו‬ THAV . Rostro Rasgo. ser Cape Verde Caprichoso Capturar. Cantando Cantar Jubilarse.43 Huella Cansado M Cantar. Jazan ַ‫ח‬ ַ JAZAN ‫ָכ ל‬ ‫י‬ ‫ְכ ָה‬ ‫י ל‬ YAJOL YEJOLAH Capacidad. Llevar Cautivo Cara.

Cargar ‫ָק‬ ַ‫ז‬ ZAKAF Cargar ‫מע ִיס‬ ‫ֶ ֱמ‬ ‫הט ֵי‬ ‫ִ ְע‬ ‫הכ ִיד‬ ְִ ME"EMIS HIT"AEN HIJBID Cargar con regalos.44 Caracter de Control ‫ַו בק ָה‬ ‫ת ַ ָר‬ TAV VAKARAH Caramelo ‫ס ָ רָה‬ ִ ֻ ‫ס ָר‬ ֻ ‫שר‬ ָ SUKARIAH SUKAR SARUF Carbohidrato ‫ַ ח ֵי ָה‬ ‫ְמ מ‬ PAJMAEMAH Carbohidratos ‫ַ ח ֵימ ת‬ ‫ְמ‬ PAJMAEMOT Carbón ‫ֶח‬ ָ PEJAM Carcel. Prisión ‫ֵית‬ ‫ֳס ִי‬ ‫א ר‬ BAET 'ASURIM Carcel Cardo. Favor. Buenas obras ‫צד ָה‬ ‫ֶ ָק‬ ‫ְ ִיל ת‬ ‫מ‬ ‫הס ִי‬ ‫ֳ ָד‬ TSEDAKAH GHEMILUT HASADI Gracia. Diamante ‫ֵית כ ֶא‬ ‫ב ֶל‬ VAET JELE' Carcel. Tributo ‫מָא‬ ַ MASA' Reclame. Caridad ‫ַ ת‬ ‫ז‬ ZAKUT Prosperidad. Gravamen. Grant ‫העִיק‬ ‫ֶ ֱנ‬ HE"ENIK Pureza. Prohibicion Peso. Arresto. Caridad ‫צד ָה‬ ‫ְ ָק‬ TSEDAKAH Caridad. Carga ‫א ָר‬ ִ 'ISAR ‫ש ִיר‬ ‫ָמ‬ SAMIR ‫מעמ ָה‬ ‫ַ ֳ ָס‬ MA"AMASAH Carga ‫מ ָ א מטע‬ ְִָ ַ ‫עֶֹס ֵ ֶל‬ ‫נ נט‬ ‫הס ֵק‬ ְֶ MASHA' MIT"AN "ONES NAETEL HESPAEK Carga. Caridad ‫ח ֶד‬ ‫ֶס‬ JESED . Alegue. Cargar ‫טע‬ ַָ TA"AN Enderézar.

Carros Carrusel Cártamo ‫אה ִי‬ ‫ֳ ָל‬ 'AHALIM ‫ַָר‬ ‫נ‬ NAGHAR ‫ִי ָה‬ ‫רצ‬ RITSAH ‫ְכ ִית‬ ‫מ נ‬ MEJONIT ‫עג ָה‬ ‫ֳ ְל‬ "AGLAH ‫ֳג ַת ָד‬ ‫על י‬ "AGLAT YAD ‫ְכ ִ ת‬ ‫מ נ‬ MEJONIOT ‫מר ָ ָה‬ ‫ְֶ ב‬ MERKAVAH ‫סחרח ָה‬ ‫ְ ַ ְ ֵר‬ SEJARJAERAH ‫מכ ָב‬ ְִ MIJTHAV ‫ק ָה‬ ‫צ‬ KOTSAH Cartas ‫מכ ָ ִי‬ ‫ְִ ב‬ MIJTHAVIM Correo. Tiendas Corrida. Cartas ‫ֹ ר‬ ‫ר‬ ‫ש ְי‬ ‫ִר‬ ‫מכ ָ ִי‬ ‫ְִ ב‬ DHO'AR DHO'AR SHIRYON MIJTHAVIM Cartas Naipes ‫קל ִי‬ ‫ְ ָפ‬ KELAFIM Cartera F ‫ַָ ִית‬ ‫ר‬ ‫תירווד‬ DHAVARIT DVVRYT Cartero Carton ‫ַ אר ַָר‬ DHAU'R DHAVAR Cartero M Carton ‫ַָר דוור‬ DHAVAR DVVR ‫ֶיֹ ֶת‬ ‫נ ר‬ ‫ַ ְט‬ ‫ר‬ . Tienda Carpintero Automobil. Carrera Carro. de carne ‫ָשר‬ ָ BASAR ‫ָשר‬ ָ BASAR ‫ְש ִי‬ ‫ָר‬ BESARI Carnero ‫ִל‬ ‫י‬ 'AYIL Carnet De Identidad ‫חּע ַת‬ ‫ד‬ ‫ֶיה ת‬ ‫ג‬ J"UDAT GEYHUT Carpa. Carro. Auto. Correo ֹ‫ֶלא‬ ‫ה‬ 'OHEL Carpas. Coche Carro de mano Carruaje Carta. Vagon Automobiles. Nylon Carne ‫ְ ִי ִית‬ ‫זה ר‬ ZEHIRIT Carne Cárneo.45 Carmesí.

Perdurar. Corregir Castigo. Cascara. Palacio Castor ‫ָ ִי‬ BATHIM ‫ָ ֶח ִ ֵח‬ ‫צ‬ PATSEJ PITSAEJ ‫ָהקל‬ ְִ KELIPAH ‫ק ַ ַת‬ ‫ַ ח‬ KALAJAT ‫ִ מ ַט‬ ‫ְע‬ KIM"AT ‫ִ ַר‬ ‫י‬ YISAR ‫ֵה‬ ִ GHAEHINOM ‫מ ָר‬ ‫ס‬ MUSAR ‫ְמ‬ ‫ר‬ 'ARMON ‫ִי ָה‬ ‫ר‬ BIRAH ‫ֶה‬ ‫נ‬ BONEH . Hogar ‫ִַת‬ ‫י‬ BAYIT Casa. reprobación Ciudad capital. Por poco Castigo. Abrir Nueces Caldera. Casar ‫ָשא‬ ָ‫נ‬ NASA' Casarse ֵ ‫התח‬ ְִַ ֵ ‫להתח‬ ְְִַ HITJATHAEN LEHITJATHAEN Casarse Cascar.Castillo. Perseguir ‫רד‬ ַָ RADAF Levantar.46 ‫ֶי ֶת‬ ‫נ ר‬ NEYORET NEYORET KARTON Casa. Hogar ‫ִַת ַיִת‬ ‫י‬ BAYIT BAYYIT Casa de estudio ‫ֵית מד ַש‬ ‫ב ֶ ְר‬ VAET MEDRASH Casa de Jacob caminemos ‫ֵית‬ ‫ֳַקֹב‬ ‫יע‬ ‫ְכ‬ ‫ל‬ ‫ְֵל ָה‬ ‫ונ ְ כ‬ BAET YA"AKOV LEJU VENAELJAH Casa de reposo ‫ֵית ב ת‬ BAET 'AVOT Casada F ‫ִש ה‬ ‫נ‬ ‫ָש ָה‬ ‫נ י‬ NISU'AH NASUYAH Casado M ‫ִש א ָש י‬ ‫נ‬ ‫נ‬ NISU' NASUY Casar. Caserola Castigar.Fuerte ‫ָשא א ָ ה‬ ִ ָ‫נ‬ NASA' 'ISHAH Casas. Piel Casi. Valle de Lamentos Castillo. Hogares Concha.

Celar. Celarse Nido. Celarse Celebre Envidia. Cavidad ‫ָל ל‬ ‫ח‬ JALUL Caer. Tallo Cebolla Cedro Envidiar. Celos ‫ָד‬ ‫צ‬ TSAD ‫קֶה‬ ‫ָנ‬ KANEH ‫צ ר‬ ִ TSINUR ‫ָ ָל‬ ‫צ‬ BATSAL ‫א ֶז‬ ‫ֶר‬ 'EREZ ‫א ֶז‬ ‫ֶר‬ 'EREZ ‫עֵר‬ ִ "IVAER ‫ִ ֵא‬ ‫נ‬ KINAE' ‫ִ ֵא‬ ‫נ‬ KINAE' ‫ק‬ ַ KAN ‫גוגחַג לח‬ ‫ָג‬ JAGAG LJGVG ‫תכ ֶת‬ ‫ְ ֵל‬ TEJAELET ‫קְ ה‬ ‫ִנ‬ KIN'AH . Precavido. Célula. Hachar ֵ ‫קר‬ ְִ KIRDHAEM Hueco. Ser ‫ִת ַס‬ ְ‫נ‬ ‫ספתיהל‬ NITPAS LHYTFS Cavar. Cayo ‫ָ ַל ל ל‬ ִ ‫נפ‬ ‫לופיל‬ NAFAL LIPOL LYFVL Caza Caña. Azul claro ‫ַיד‬ ‫צ‬ TSAYD Cazar. Celar. Tapar Envidiar. Comprar ‫ָ ָה‬ ‫ר‬ KAROH Cavar ‫רפח‬ JFR Cavar. Celda Celeste. Alquilar. Drenaje Cedro Cegar. Disparar Caño.47 Catorce F ‫ר ַע‬ ְ ‫ֶש ֵה‬ ‫עְר‬ 'ARBA" "ESRAEH Catorce M ‫ר ָ ָה‬ ‫ְ ע‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ 'ARBA"AH "ASAR Causa ‫גר ל‬ ְ ַָ GARAM LE Causar peleas ְ ‫ִיכס‬ ְֵ ‫ס‬ ‫ֵי‬ ‫ב‬ SIJSAEJ VAEN Cautiverio ‫שב ת‬ ְ SHEVUT Cautiverio ‫ָה‬ ‫ל‬ GHOLAH Cauto.

Medio de Centro de compras Cerca. Comida de la noche Florecer. En. Cerca. Cemento ‫מ ֶט‬ ‫ֶל‬ MELET Cena ‫ֳר ַת‬ ‫א ח‬ ‫ע ֶב‬ ‫ֶר‬ 'ARUJAT "EREV Cena.48 Nido. Celda ‫ק‬ ַ KAN Cementerio ‫ֵית מ ֵד‬ ‫ע‬ BAET MO"AED Cementerio ‫ֵית‬ ‫ה ְ ָר ת‬ ‫ַ ב‬ BAET HAKVAROT Mortero. Brillar. Con ‫הס ָ ַק‬ ‫ְִ ר‬ HISTHARAK ‫ל ְנ ת‬ ‫ִפ‬ LIFNOT ‫א ֶל‬ ‫ֵצ‬ 'AETSEL ‫ַל ַד לַד‬ ‫ע י ְי‬ "AL YAD LEYAD Cerca ‫ְר ב א ֶל‬ ‫ֵצ‬ ‫ק‬ ‫ַל ַד‬ ‫ע י‬ KEROV 'AETSEL "AL YAD Cercana. Centella ‫ִיצ‬ ‫נ‬ NITSOTS ‫ָ ַר‬ ‫נצ‬ NATSAR Centimetro Cúbico ‫סְ ִימ ֶר‬ ‫ַ נט ֶ ט‬ ‫מע ָב‬ ְֻ SANTIMETER ME"UKAV ‫ִיכ ָה‬ ‫נ‬ THIJONAH Interior M. Célula. A Lado De ‫ק ֶב‬ ‫ֶר‬ KEREV ‫מר ָז‬ ְֶ MERKAZ ְ THOJ Centro de Absorción ‫מר ַז‬ ְְ ‫ק ִי ֳה‬ ‫ְל ט‬ MEREKAZ KELITAH ‫קִי‬ ‫ַנ‬ KANION Cepillarse el cabello A lado. Centro Centro de. Central M Centro ִ ‫יכ‬ THIJON Interior. Pariente F ‫ְר ָה‬ ‫ק ב‬ KEROVAH Cercanía. Cercano Adverbio Cerca. Centellar Interior F. Central F ‫ֳר ַת‬ ‫א ח‬ ‫ע ֶב‬ ‫ֶר‬ 'ARUJAT "EREV Rayo. Proximidad ‫קר ָה‬ ‫ֻ ְב‬ ‫ק ר ָה‬ ‫ב‬ ‫קר ָה‬ ‫ִ ְב‬ Cercano ‫ק ֵב‬ ‫ָר‬ KARAEV .

Refrenar. Cereales ‫ַל ַד‬ ‫ע י‬ "AL YAD ‫ל ְנ ת‬ ‫ִפ‬ LIFNOT ‫ש ְ שו‬ ָ SAJ ShVJ ‫ָצ ר‬ ‫מ‬ MATSOR ‫חִיר‬ ‫ֳז‬ JAZIR ‫ְַ ָה‬ ‫יס‬ DHAYSAH ‫דג‬ ָָ DAGAN ‫ְ גִי‬ ‫ַנ‬ DHEGANIM ‫ְ גִי‬ ‫ָנ‬ DHEGANIM Ceremonia de expiación ‫ס ֶר‬ ‫ֶד‬ ‫ה ַ ָר ת‬ ‫ַ פ‬ SEDER HAKAFAROT Cerner. ser cerrado ‫ִסַר‬ ְ‫נ‬ ‫לה ָ ֵר‬ ‫ִ ג‬ ‫רגסיהל‬ NISGHAR LHISAGAER LHYSGR Cerramos. Cercano Adverbio Cerco.49 KURVAH KURVAH KIRVAH Cercano. Cereal Maices. Chancho. Obstruir Cerrará. Pariente M Cerca. Nosotros Uds. Ellas ‫ס ְר ת‬ ‫ג‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ֶ ה‬ ֵ SOGROT 'ANAJNU 'ATHEN HAEN Cerramos. Ellos ‫ס ג ִי‬ ‫ְר‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ֶ ה‬ ֵ SOGRIM 'ANAJNU 'ATHEM HAEM Cerramos Ya. Rondar ‫רח‬ ִֵ RIJAEF Cero ‫א ֶס‬ ‫ֶפ‬ 'EFES Cerrado ‫ָג ר‬ ‫ס‬ ‫ְג ָה‬ ‫ס ר‬ SAGUR SEGURAH Cerrado. Nosotras Uds. Nos. Ella ‫ִ ְגֹר‬ ‫ס‬ . Próximo a Cercar. Puerco Maiz. Potaje Cereales ‫ָר ב‬ ‫ק‬ KAROV Cercano. Sitio Cereal. El ‫ע ַר‬ ‫ָצ‬ "ATSAR Cerrar ‫סַר‬ ‫ָג‬ ‫ל ְגֹר‬ ‫ִס‬ SAGAR LISGOR ‫ִ ְגֹר ה א‬ ‫יס‬ Cerrará. Granos. Encerrar Cerdo. ‫סג ְנ‬ ‫ָ ַר‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ SAGARNU 'ANAJNU Cerrar. Grano.

Yo ‫סגר ִי‬ ְַָ ‫אִי‬ ‫ֳנ‬ SAGARTHI 'ANI Cerró. F ֶ ‫סגר‬ ְְַ ֶ SEGARTHEN 'ATHEN Cerraron. M ֶ ‫סגר‬ ְְַ ֶ SEGARTHEM 'ATHEM Cerraste. ‫ִ ְגֹר‬ ‫נס‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ NISGOR 'ANAJNU Cerraron. Uds. Tu F ְ ‫ִ סג ִי‬ ‫ְ ְר‬ THISGERI 'ATH Cerrarás. Uds. Uds. Nos. Tu M ‫ִ ְגֹר‬ ‫ס‬ ‫א ָה‬ ֳ THISGOR 'ATHAH Cerraré. Ellos ‫ִסְר ה‬ ֵ ‫יְג‬ YISGERU HAEM Cerraran. F ‫ִ ְגֹרָה‬ ‫ס ְנ‬ ֶ THISGORNAH 'ATHEN Cerraran. Tu M ‫סגר ָ א ָה‬ ֳ ְַָ SAGARTHA 'ATHAH Cerré.50 YISGOR HU' ‫ִיא‬ ‫ה‬ THISGOR HI' Cerrarán. Ella ‫סג ָה ִיא‬ ‫ָ ְר ה‬ SAGRAH HI' Cerrojo. M ‫ִ סְר‬ ‫ְג‬ ֶ THISGERU 'ATHEM Cerrarás. Uds. Ellos Ellas ‫סְר ה‬ ֵ ‫ָג‬ ‫ה‬ ֵ SAGRU HAEM HAEN Cerraron. Yo ‫א ְגֹר אִי‬ ‫ֶס ֳנ‬ 'ESGOR 'ANI Cerraremos. El ‫סַר ה א‬ ‫ָג‬ SAGAR HU' Cerró. Tu F ְ ְ ‫סגר‬ ְַָ SAGARTHE 'ATH Cerraste. Picaporte ‫ְ ִיח‬ ַ‫ר‬ BERIAJ Certificado de Garantía ‫ְע ַת‬ ‫ת ד‬ ‫ח ָי ת‬ ‫ֳר‬ TE"UDAT 'AJARAYUT . Ellas ‫ת ְגֹרָה‬ ‫ִס ְנ‬ ‫ה‬ ֵ TISGORNAH HAEN Cerrarán.

Chal ‫סֶֶר‬ ‫ְ וד‬ ‫ְוֶֶר‬ ‫ס וד‬ ‫ר ִיד‬ ‫ְד‬ SEVEDER SEVVEDER REDID Chal. Chaqueta Charola ‫חִיר‬ ‫ֳז‬ JAZIR Chaparrón Charla Charola ‫מקל ַת‬ ‫ִ ְ ַח‬ MIKLAJAT ‫מ ִיל‬ ‫ְע‬ ME"ILON ‫ש ַח ע‬ ִ ‫ח‬ SOJAJ "IM ‫מָש‬ ַ MAGHASH ‫ַס‬ ‫ט‬ TAS Charolas ‫ט ִי‬ ַ TASIM Chau. Cesta Abedul. Cesta Habakuk. Cortina ‫ר ִיד‬ ‫ְד‬ REDID Chaleco ‫אפ ָה‬ ֳֻ 'AFUDHAH Bufanda. Nos vemos ‫להת ָא ת‬ ‫ְ ִ ְר‬ ‫ל ִת‬ ‫ְה‬ LEHITRA'OT LEHIT . Velo. Cetro Chacal ‫ְע ַת‬ ‫ת ד‬ ‫ֵי ָה‬ ‫לד‬ TE"UDAT LAEDAH Cerveza ‫ִי ָה‬ ‫ר‬ BIRAH ‫ש ַת‬ ‫ָב‬ SHAVAT Cesárea Canasta. Descansar. Puerco Saco. Chancho. Guard Shabat Canasta. Chalina ‫צ ִי‬ ‫ַע‬ TSA"IF Champan ‫ֵיו‬ ‫י‬ ‫שמ ַ ִָה‬ ‫ַ ני‬ YAEV ShAMPANIAH Champu ‫שמפ‬ ַ SHAMFU Cerdo.51 Certificado de Nacimiento Cesar. Ceñir Chad ‫הירסיק‬ KYSRYH ‫ַלַל‬ ‫זְז‬ ZALZAL ‫ַלס ָה‬ ‫ס ִל‬ SALSILAH ‫ש ֶט‬ ‫ֵב‬ SHAEVET ‫חב ק‬ ַַ JAVAKUK ַ THAN ‫ַיד‬ ‫צ‬ TSAYD Manta.

Gritos China Chino. Chica Doncellas.52 Paz. Hola. Idioma ‫ַל ָה‬ ְ‫י‬ YALDHAH ‫ַת‬ BAT ‫ד תְל‬ ָ‫י‬ YELADOT ‫ָנ ת‬ BANOT ‫ְ ָר ת‬ ‫נע‬ NE"AROT ‫ָנ ת‬ BANOT ‫מס ִיק‬ ‫ַ ְט‬ MASTIK ‫ַ ַר‬ ‫נע‬ NA"AR ‫ַ ַר‬ ‫נע‬ NA"AR ‫ֶֶד‬ ‫יל‬ YELED ‫ְל ִי‬ ‫יָד‬ YELADIM ‫יְער‬ ִ ָ‫נ‬ NE"ARIM ‫ָ ִי‬ ‫נ‬ BANIM ‫ִל ֶל‬ ‫פ פ‬ FILFEL ‫ִיי ִי‬ ‫צ ל‬ TSIYLI ‫צ ַק‬ ‫ָע‬ TSA"AK ‫צ ָק ת‬ ‫ְע‬ TSE"AKOT ‫ר ָה‬ ֻ 'ARUBAH ‫ִי‬ ‫ס‬ SIN ‫ִש ֵש‬ ֶ PISHEPAESH ‫ִיִית‬ ‫סנ‬ SINIT Chipre ‫קפ ִי ִיו‬ ‫ַ ֵר ס‬ KAFAERISIV Chiriq Male I larga ‫י ִי ִיק‬ ‫חר‬ ‫מ ֵא‬ ‫ָל‬ I JIRIK MALAE' . Muchacho Chicos. Niñas Chicas. Niño Chicos. Adolescentes Chicle Chico. Chicas Chicas Chico Chico. Niños Chicos Chile Chillidos. Chau ‫של‬ ָ SHALOM Cheque ‫צ ֶק‬ ‫ָח‬ TSAJEK Cheque de Paga ‫ְל ש‬ ‫ַש ֶת‬ ‫מ ר‬ ‫ַשכ ֶת‬ ‫מ ר‬ THELOSH MASKORET MASHJORET Chica ‫ַת‬ BAT Chica. Chile Gritar. Adolescente Doncella. Muchachos Ají. Chinche ‫ַ ֳרה‬ ָ ‫נע‬ NA"ARHA Chica. Chillar Chimenea Bicho. Niña Chicas.

M ‫סְר‬ ‫ִג‬ . Tu M ‫ְגֹר א ָה‬ ֳ ‫ס‬ SEGOR 'ATHAH Cierra la puerta F ‫סג ִי ֶת‬ ‫ִ ְר א‬ ‫ה ֶ ֶת‬ ‫ַ ל‬ SIGRI 'ET HADHELET Cierra la puerta M ‫ְגֹר ֶת‬ ‫ס א‬ ‫ה ֶ ֶת‬ ‫ַ ל‬ SEGOR 'ET HADHELET Cierre de las puertas. Oración ‫ְ ִי ָה‬ ‫נע ל‬ NE"ILAH Cierren. Tu F ‫מ ה‬ ֵ MAE'AH ‫מ ה‬ ֵ MAE'AH ‫מ ה אל‬ ֶֶ ֶ ME'AH 'ELEF ‫מ דע‬ ְַָ MAD"AN ְ ‫סג ִי‬ ‫ִ ְר‬ SIGRI 'ATH Cierra. Nuvoso ִ‫שמ‬ ‫ָ ַי‬ ‫ְע ִָי‬ ‫נ נ‬ ShAMAYIM NE"UNANIM Cielos ִ‫שמ‬ ‫ָ ַי‬ ‫יימש‬ ShAMAYIM ShMYYM Cielo. Mezq. Choclo. Los Cielos ִ‫ה ָ מ‬ ‫ַ ַי‬ HASHAMAYIM Cielo Claro ִ‫שמ‬ ‫ָ ַי‬ ‫ב ִי ִי‬ ‫ְח ר‬ ShAMAYIM VEJIRIM Cielo Nuvoso. Elote Cholent. Cielos S P ‫ִי ָס‬ ‫תר‬ TIRAS Chocolate Choque.53 Chisme ‫ְש ה ָע‬ ‫ל ָר‬ LESHON HARA" Chismoso. Cuentero ‫ר ִיל‬ ‫ָכ‬ ‫ר ִי ֵאי‬ ‫ְכ ל‬ RAJIL REJILAE'Y Maiz.carne papa arvej Chupar Cielo. Uds. Uds. Colición Z Ciclamen Altura. F ‫ְגֹרָה‬ ‫ס ְנ‬ Cierren. Cielos S P Cien Científico ִ‫שמ‬ ‫ָ ַי‬ SHAMAYIM Cien Cien Mil Cierra. Cielo ‫ש ק ל ָה‬ ‫ָד‬ SHOKOLADAH ‫ח ִי‬ ‫ֳמ‬ JAMIN ‫שגנתה‬ HTNGSH ‫מצ‬ ַָ MATSATS ‫ר ֶ ֶת‬ ‫ַ פ‬ RAKEFET ִ‫שמ‬ ‫ָ ַי‬ SHAMAYIM ‫ָר‬ ‫מ‬ MAROM Cielo.

54 ֶ SEGORNAH 'ATHEN ֶ SIGRU 'ATHEM Cierro. Yo Tu Ella ‫ס ג ֶת‬ ‫ֶר‬ ְ ‫אִי‬ ‫ֳנ‬ ‫ִיא‬ ‫ה‬ SOGERET 'ANI 'ATH HI' Ciertamente. Seguramente ‫ֶ א ֶת‬ ‫ֳמ‬ BE'AMET Claro. Ciertamente Ciertamente. Yo Tu El ‫ס ֵר אִי‬ ‫ג ֳנ‬ ‫א ָה ה א‬ ֳ SOGAER 'ANI 'ATHAH HU' Cierro. Seguro Ciertamente. por supuesto ְ ‫ַַאי‬ ‫ו‬ BEVADHA'Y ‫ַַאי‬ ‫ו‬ ‫ְ ַַאי‬ VADHA'Y BEVADHA'Y ‫ַ ב‬ ָ KAMUVAN Cigarro ‫סָ ָה‬ ‫ִר‬ ‫ִיג ָה‬ ‫ס ָר‬ SIGHARAH SIGARAH Cigueña ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳס ד‬ JASIDAH Cumbre. Megilot ‫ח ֵש‬ ‫ָמ‬ ‫מִי ת‬ ‫ְג‬ JAMAESH MEGILOT Cincuenta ‫חמ ִ י‬ ֳִ ‫ישימח‬ JAMIShIM JMYShYM Cincuenta ‫ח ִשי‬ ִ ‫ֳמ‬ ‫ח ִישי‬ ִ ‫ֳמ‬ JAMISHIM JAMISHIM Cine ‫ֵית‬ ‫ק ְנ ע‬ ַ ‫ל‬ BAET KOLNOA" . Cincelar Cinco libros de Moises ‫מצלתִי‬ ‫ְ ִ ְ ַי‬ METSILTAYIM ‫צל ָל‬ ‫ֶ ְצ‬ TSELTSAL ‫ח ַט‬ ‫ָר‬ JARAT ‫ח ֵש‬ ‫ָמ‬ JAMAESH ‫ח ַש‬ ‫מ‬ JUMASH Cinco M ‫חמ ָ ה‬ ֳִ ‫ח ִישה‬ ָ ‫ֳמ‬ JAMISHAH JAMISHAH Cinco Mil ‫ח ֵשת‬ ֶ ‫ֳמ‬ ‫אל ִי‬ ‫ֳ ָפ‬ JAMAESHET 'ALAFIM Cinco rollos. Realmente. Cima Címbalos Cinco F ‫ִ סָה‬ ְ PISGHAH Címbalos Grabar.

55

Cinlindro

‫ָ ִיל‬ ‫ל‬
GHALIL

Película; Cinta

‫ס ֶט‬ ‫ֶר‬
SERET

Cinta

‫ס ֶט‬ ‫ֶר‬
SERET

Cinta de Medir

‫ס ֶט‬ ‫ֶר‬ ‫ִי ָה‬ ‫מד‬
SERET MIDAH

Películas; Cintas

‫סר ִי‬ ‫ֶ ֶט‬
SERETIM

Cinturón

‫ֳג ָה‬ ‫ח ר‬ ‫בֵט‬ ‫ְנ‬ ‫ֵז ר‬ ‫א‬
JAGORAH 'AVNAET 'AEZOR

Cinturón

‫ְ ֵט‬ ‫נ‬
'ABNAET

Cinturon de mar

‫ַג ַת‬ ‫ח ר‬ ‫ֵ ִיח ת‬
JAGORAT BAETIJOT

Cipres

‫ֶר ש‬ ‫ב‬
VERUSH

Círculo

‫ִי ל‬ ‫ע‬ ‫ע ל‬ ִ
"IGHUL "IGHUL

Terreno Bajo; Círculo de Trafi

‫ִ ָר‬
KIKAR

Rotonda; Círculo de tráfico

‫ַעַל‬ ‫מ ג‬ ‫ְנ ָה‬ ‫ע‬ ‫ִי ַר‬ ‫ְנ ָה‬ ‫ע‬
MA"GAL THENU"AH KIKAR THENU"AH

Mezclar; Circuncidar Alrededor; Circundante

‫מ ַל‬ ‫ָה‬
MAHAL

Circuncide Voltear; Rodear; Circundar

‫ָל‬ ‫מ‬
MAL

‫ס ִיב‬ ‫ָב‬
SAVIV

‫ס ַב‬ ‫ָב‬
SAVAV

Ciruelo

‫ִי ש‬ ָ ‫ז‬
SHAZIF

Cisne

‫ַ ר ֻר‬ ְ ‫ַר ר‬
BARBUR BARBUR

Cisterna

‫ר ְ ֵר‬ ‫א‬

Citricultura

‫ַ ר ְ ָנ ת‬ ‫ְ ס‬
PARDHESANUT

56

‫ַב‬
BOR BE'AER GHAV

Ciudad; Pueblo Ciudad capital;Castillo;Fuerte Ciudadanía Ciudades; Pueblos Familia; Clan Clara F Clarinete Claro Claro, Vino Clase; Aula

‫ִיר‬ ‫ע‬
"IR

Ciudad, Pueblo Grande Ciudadana Ciudadano Establecimiento; Civilización Albumina; Clara, Blanco de Hue Clarifique Evidente; Claro Claro; Ciertamente Claro M Aula; Clase

ְ ‫ְר‬ ָ
KERAJ

‫ִי ָה‬ ‫ר‬
BIRAH

ְ‫ָחא‬ ‫ר ֶז‬
'EZRAJ

‫אְ ָח ת‬ ‫ֶ זר‬
'EZRAJUT

‫אְ ֶח‬ ‫ֶ זר‬
'EZREJ

‫ע ִי‬ ‫ָר‬
"ARIM

‫ִ ב‬ ‫י‬
YISHUV

‫ִש ָ ָה‬ ‫מְ ח‬
MISHPAJAH

‫חל‬ ְֶ
JELBON

‫צ ִי ָה‬ ‫ְה ר‬
TSEHIRAH

‫ָ ֵר‬ ‫ר‬
BARAER

‫קלרִית‬ ‫ְ ַ ְנ‬
KELARNIT

‫ָר ר‬
BARUR

‫ָ ִיר‬ ‫ה‬
BAHIR

‫ְ ַַאי‬ ‫ו‬
BEVADHA'Y

‫ָל ל‬ ‫צ‬
TSALUL

‫צ ִיר‬ ‫ָה‬
TSAHIR

‫ִ ָה ִי ָה‬
KITHAH KITHAH

ִ ‫ָה‬
KITHAH

Clase; Tipo

‫ִי‬ ‫מ‬
MIN

Clase, Lección

‫שע ר‬ ִ ‫שיע ר‬ ִ
SHI"UR SHI"UR

Clases de; Tipos de Clasificar

‫ִיֵי‬ ‫מנ‬
MINAE

Clasificación Uña; Clavo

‫ס ג‬ ִ
SIUUG

‫סֵג‬ ִ
SIVAEG

‫ַס ֵר‬ ‫מ מ‬
MASMAER

Clemátide

‫ַלֶ ֶת‬ ‫ז ְ זל‬
ZALZELET

Clima; Tiempo

‫אִיר מֶג‬ ‫ֳו ֶז‬ ‫ֳוִיר‬ ‫או‬

57

‫ק ִי‬ ‫ְל‬
'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM

Clima Variable; Variable Clueca

‫ש ְש ֶת‬ ‫ַבֶב‬
SHAVSHEVET

Clínica Bracalete; Cobija

‫מר ָ ה‬ ְִ
MIRPA'AH

‫ק ְק ר‬ ‫ִר‬
KIRKUR

‫צ ִיר‬ ‫ָמ‬
TSAMIR

Cobre; Bronce

‫ְחֹשת‬ ֶ ‫נ‬ ‫ְח שה‬ ָ ‫נ‬
NEJOSHET NEJUSHAH

Automobil; Carro; Auto; Coche

‫ְכ ִית‬ ‫מ נ‬
MEJONIT

Coche cuna

‫ִיל‬ ‫ט‬ ‫ג ַת‬ ‫ְל‬ ‫ְל ִי‬ ‫יָד‬
TILUN 'AGLAT YELADIM

Cocina

‫ִירִי‬ ‫ַי‬
KIRAYIM

Cocina Cocinar; Hervir; Madurar

‫מט ָח‬ ְִ
MITBAJ

Cocinando Cocinas

‫ט ָח ת‬ ַ
TABAJUT

‫ָשל‬ ֵ
BASHAEL

‫מט ָחי‬ ְִ
MITBAJYM

Cocineta

‫מט ָח‬ ְִ
MITBAJON

Cocoa

‫ז ֱג‬ ‫א‬ ‫קקס‬
'EGOZ KOKOS

Cocoa

‫ַש ֶה‬ ‫מְק‬ ‫ק ָא‬ ‫ָק‬
MASHKEH KAKA'O

Cocodrilo; Monstruo del Mar

‫ַ ִי ַ ִי‬
THANIM THANIN

Goloso; Codicioso

‫ר ַב ֶ ֶש‬ ‫ְ ח נפ‬
REJAV NEFESH

Codificación

‫תרדגה‬ ‫דודקה‬
HGDRT HKDVD

Codificar Codigo de Leyes; Shuljan Aruj

‫ק ַד הצ ִי‬ ‫ִד ִ ְפ‬
KIDAD HITSFIN

Codigo de barras Código postal

‫ַרק ד‬
BARKOD

‫ש לח‬ ָ

‫מ ד‬ ִ

58

ְ ‫ָר‬ ‫ע‬
SHULJAN "ARUJ

‫דוקימ‬
MIKVD MYKVD

Codo; Rodilla Codo, Medida Antigua Agarrar; Coger Agarrar; Coger Captura; Cogida

ְ ‫בר‬ ֶֶ
VEREJ

Codo Pegar; Infectar; Coger Elegir; Coger Capturar; Coger Cohesión

‫מר ֵק‬ ְַ
MARPAEK

‫ָה‬
'AMAH

‫הד ִיק‬ ְִ
HIDBIK

‫ָ ַס‬ ‫פ‬
THAFAS

‫ָ ַר‬ ‫ח‬
BAJAR

‫ת ַש‬ ‫ָפ‬
TAFAS

‫ל ַד‬ ‫ָכ‬
LAJAD

‫ל ִי ָה‬ ‫ְכ ד‬
LEJIDAH

‫ַ א ִיָה‬ ‫ֳח ז‬
THA'AJIZAH

Jet; Cohete

‫ְט ס‬ ‫מ‬ ‫ִיל‬ ‫ס‬
METOS SILON

Almohada; Cojín

‫ֶ ֶת‬ ‫ס‬
KESET

Cola

‫ָָב‬ ‫זנ‬
ZANAV

Cola Recoger; Colectar; Coleccion Recoger; Colectar; Coleccion Colectar; Aprovisionar Colgar Colina; Altura Colinas M

‫ק ָה‬ ‫ל‬
KOLAH

Colas

‫ְָ ִי‬ ‫זנב‬ ‫ְָב ת‬ ‫זנ‬
ZENAVIM ZENAVOT

‫ס‬ ַ
'ASAF

Colecta; Recoleccion

‫אֹס‬ ֶ
'OSEF

‫ס‬ ַ
'ASAF

Ensamblar; Colectar Colgar; Adherir; Suspender Colina Colina

ֵ ‫הת‬ ְִ
HIT'ASAEF

‫ַר‬ ‫ג‬
'AGAR

‫ָ ָה‬ ‫ל‬
THALAH

‫ֶ ִיָה‬ ‫ל‬
THELIYAH

‫ִב ָה‬ ‫ְע‬
GHIV"AH

‫ר ָה‬ ‫ָמ‬
RAMAH

‫ֵל‬ ‫ת‬
TAEL

‫ֶב ִי‬ ‫ָע‬
GHEVA"IM

59

Collar

‫צָר‬ ַ ‫צָאר‬
TSAVARON TSVA'RON

Colmena

‫ֶַ ֶת‬ ‫ור‬
KAVERET

Colocar; Fijar; Designar Poner; Colocar; Hacer Establecimiento; Colonia Colorante; Tinte

‫הע ִיד‬ ‫ֶ ֱמ‬
HE"EMID

Poner; Colocar; Hacer; Estable Colombia Color; Pintura; Tinte Coloreado claro

‫ש שי‬ ָ
SAM SYM

‫שית שת‬ ָ ִ
SHIT SHAT

‫ק ל מבָה‬ ‫ְ ְי‬
KOLUMVEYAH

‫שכ ָה‬ ‫ְ נ‬
SHEJUNAH

‫צ ַע‬ ‫ֶב‬
TSEVA"

‫צ ִי ָה‬ ‫ְב ע‬
TSEVI"AH

‫ָ ִיר‬ ‫ה‬
BAHIR

Colores

‫צב ִי‬ ‫ְ ָע‬
TSEVA"IM

Colores de Agua; Acuarelas

‫צב ֵי‬ ‫ִ ְע‬ ‫מִי‬ ‫ַי‬
TSIV"AE MAYIM

Colores Pastel

‫צב ֵי‬ ‫ִ ְע‬ ‫ַ ס ֵל‬ ‫ְט‬
TSIV"AE PASTAEL

Pilar; Columna

‫ע ד‬ ַ
"AMUD

Espina; Columna Espinal

‫ע ד‬ ַ ‫ה ִ ד ָה‬ ‫ַ ְר‬
"AMUD HASHIDRAH

Columpiar; Ondear Balanceo; Columpio

‫הִי‬ ‫ֵנ‬
HAENIF

Columpio; Ondeo

‫ְנ ָה‬ ‫פ‬
THENUFAH

‫ַדֵ ָה‬ ‫נ ְ נד‬
NADNAEDAH

Coma, Signo de Puntuación Comandar; Designar; Visitar Combinación; Enagua Combinar; Fundir;

‫ְ ִיק‬ ‫ס‬
PESIK

Comadreja

‫ח ל ָה‬ ְ ‫חל ָה‬ ְֻ
JULDHAH JULDHAH

‫ָ ַד‬ ‫ק‬
PAKAD

Combate; Batalla Combinación, Revoltijo Unir; Combinar

‫המלחמ‬ ְִָָ
MILJAMAH

‫ַחת ִית‬ ‫נ‬
THAJTONIT

‫ָ ַל‬ ‫ל‬
BALAL

‫צר‬ ָָ

‫ת‬ ָ

60

Unir Combustible; Gasolina Comentario; Explicación

TSARAF

TA'AM

‫ְ ֶק‬ ‫ל‬
DHELEK

Come Comenzar; Profanar

‫א ֵל‬ ‫כ‬
'OJAEL

‫ֵא ר‬
BAE'UR

‫ה ֵל‬ ‫ֵח‬
HAEJAEL

Comer; Consumir

‫ַל‬ ‫כ‬ ‫ל ֳכֹל‬ ‫ֶא‬ ‫ל ֳכ ל‬ ‫ֶא‬
'AJAL LE'AJOL LE'AJOL

Comer; Apoyar

‫ס ַד‬ ‫ָע‬
SA"AD

Comer; Hacer Guerra Comercial M Comerciante, Vendedor

‫לח‬ ַָ
LAJAM

Comercial F Canaan; Comerciante Mercado; Comercio; Mercancía Comercio electronico

‫מסח ִית‬ ‫ִ ְ ָר‬
MISJARIT

‫מסח ִי‬ ‫ִ ְ ָר‬
MISJARI

‫ְ ַע‬ ַ‫נ‬
KENA"AN

‫מ ֵר‬ ‫כ‬
MOJAER

‫ס ַר‬ ‫ַח‬
SAJAR

Comercio; Intercambio

‫מס ָר‬ ‫ִ ְח‬
MISJAR

‫ס ַר‬ ‫ַח‬ ‫א ֶק ְר ִי‬ ‫ֵל ט נ‬
SAJAR 'AELEKTRONI

Cometa

‫כ ַב‬ ‫כ‬ ‫ש ִי‬ ‫ַב‬
JOJAV SHAVIM

Cometer Adulterio

ָ ‫נ‬
NA'AF

Errar; Cometer Error

‫ָה ט‬ ָ ‫ע‬ ‫ל ְע ת‬ ‫ִט‬
TA"AH LIT"OT

Cometer Suicidio

‫הת ֵד‬ ְִ
HIT'ABAED

Cometió un error Comida

‫ט ָה‬ ‫ָע‬
TA"OH

Comida Comida; Alimento

‫כ ָה‬ ‫ְל‬
'AJLAH

‫ֳר ָה‬ ‫א ח‬
'ARUJAH

‫אֹ ֶל‬ ‫כ‬
'OJEL

Banquete; Comida

‫סע ָה‬ ‫ְ ֻד‬ ‫ְע ָה‬ ‫ס ד‬

Comida

‫אר ָה‬ ‫ֳ ֻח‬
'ARUJAH

Conserva ‫ק פ ַא ת‬ ‫ס‬ ‫שימ ִי‬ ‫ִ ר‬ KUFSA'OT SHIMURIM Comida F ‫כ ָה‬ ‫ְל‬ 'AJLAH Comida M ‫אֹ ֶל‬ ‫כ‬ 'OJEL Comidas.61 SE"UDAH SE"UDAH Comida. Meriendas Como? Como. Merienda ‫ָז‬ ‫מ‬ MAZON Comida China ‫א ֵל ִיִי‬ ‫כ סנ‬ 'OJAEL SINI Comida congelada ‫ק א‬ ַ KAPU' Comida de la noche de Shabat ‫ְע ַת‬ ‫ד‬ ‫לֵל ש ָת‬ ַ ‫י‬ SE"UDAT LYAEL SHABAT Comida Enlatada. De Acuerdo a ‫ְז נ ת‬ ‫מ‬ MEZONOT Comisionado Como. Sustentos. De Acuerdo a ‫ְ ִיב‬ ‫נצ‬ NETSIV ְ ‫ֵי‬ ‫א‬ 'AEJ ְ KE ‫ְמ‬ KEMO Como dicen esto en español? ְ ‫ֵי‬ ‫א‬ ‫מ ִי ֶת‬ ‫ר א‬ ‫ֶה‬ ‫ז‬ ‫בספר ִית‬ ‫ַ ְ ָ ַד‬ 'AEJ 'OMRIM 'ET ZEH VASFARADIT Como El ‫ָמ ה‬ KAMOHU Como Ella Como Ellos Como es tu nombre? M ‫ָמ ה‬ ָ KAMOHA Como Ellas Como es tu nombre? F Como estan ellas? ‫ָ הָה‬ ֵ KAHAENAH ‫ָה‬ ֶ KAHEM ְ ‫ַה שמ‬ ִֵ ‫מ‬ MAH SHIMAEJ ָ ‫ַה שמ‬ ְִ ‫מ‬ MAH SHIMJA ‫ַה של מ‬ ַ ְ ‫מ‬ MAH SHELOMAN Como estan ellos? ‫ַה של מ‬ ַ ְ ‫מ‬ MAH SHELOMAM Como estan las cosas?. Sustento. Como va ‫ַה‬ ‫מ‬ ‫העְִָי‬ ‫ָ ִ ני נ‬ .

62 ‫ַה‬ ‫מ‬ ‫העְִִָי‬ ‫ָ ִ ניי נ‬ MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM Como estan las cosas? ‫ַה ִש ַע‬ ‫מ נְמ‬ MAH NIShMA" Como estan ustedes? F P ‫ַה‬ ‫מ‬ ‫ש ל מכ‬ ֵֶ ְ MAH SHELOMAEJEN Como estan ustedes? MP ‫ַה‬ ‫מ‬ ‫ש ל מכ‬ ֵֶ ְ MAH SHELOMAEJEM Cómo estas F ? ‫ַה‬ ‫מ‬ ְ ‫של מ‬ ֵ ְ MAH ShELOMAEJ Cómo estas M ? ָ ‫ַה של מ‬ ְ ְ ‫מ‬ MAH ShELOMJA Como funciona? ‫ֵי ְ ֶה‬ ‫א ז‬ ‫ע ֵד‬ ‫ב‬ 'AEJ ZEH "OVAED Como Nosotros ‫ָמ נ‬ KAMONU Como se llega allí? ְ ‫ֵי‬ ‫א‬ ‫מִי ִי‬ ‫ַ ע‬ ‫ְש‬ ָ‫ל‬ 'AEJ MAGHI"IM LESHAM Como si no ‫ל ֵל‬ ‫ְב‬ LEVAEL Como si no ‫ל ֵל‬ ‫ְב‬ LEVAEL Como te llamas? F ְ ‫ֵי‬ ‫א‬ ‫ק ר ִי‬ ‫ְא‬ ְ‫ל‬ ָ 'AEJ KOR'IM LAJ Como te llamas? M ְ ‫ֵי‬ ‫א‬ ‫ק ר ִי‬ ‫ְא‬ ָ‫ל‬ ְ 'AEJ KOR'IM LEJA Como Tu M ָ ‫ָמ‬ KAMOJA Como Ustedes M ‫ָכ‬ ֶ KAJEM Como estan las cosas?. Como va ‫ַה‬ ‫מ‬ ‫העְִָי‬ ‫ָ ִ ני נ‬ ‫ַה‬ ‫מ‬ ‫העְִִָי‬ ‫ָ ִ ניי נ‬ Como Yo ‫ָמ ִי‬ ‫נ‬ KAMONI .

Comparar. Finalizar. Partir Compasión. imagínese Compartir. Inocente F Completa destrucción Dejar. Amor Tener Compasivo ‫ַשָ ה‬ ‫הְו‬ ‫ַשָָא‬ ‫ה ְ וי‬ HASHVA'AH HASHVAYA' Regir. Completar ‫התח ָה‬ ‫ִ ְ ָר‬ HITJARAH Favor. Rivalizar Completa. División Compás ‫ִ ְשל‬ ַ ‫נמ‬ NIMSHAL ‫ִ ְשל‬ ַ ‫נמ‬ NIMSHAL ‫המיד‬ DYMH ‫ִ ָה‬ DHIMAH ‫ַחל ָה‬ ‫מ ָק‬ MAJLAKAH ‫ח ֶק‬ ‫ֵל‬ JAELEK ‫ַצ ֵל‬ ‫מ פ‬ MATSFAEL ‫רח‬ ַָ RAJAM Piedad. Compasión ‫חמ ָה‬ ‫ֶ ְל‬ JEMLAH ‫ַח‬ ‫ר‬ RAJUM Compatible hacia abajo ‫א‬ ֶ ‫ל חר‬ ְ THO'EM LE'AJOR Competición ‫ת ֳר ת‬ ‫ַח‬ TAJARUT Competir. Proposito. Ternura. Ecuación Arreglar. Completar. Compare Compartimiento. Complacer Completa. Ordenar Compararse.63 MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM Cómoda ‫ס ָה‬ ‫ְל‬ 'ASLAH Comoda ‫שי ָה‬ ‫ִ ד‬ SHIDAH Compadecerse ‫ח ַל‬ ‫ָמ‬ JAMAL Comparación. Comparar ‫ל ָש‬ ַ‫מ‬ MASHAL ְ ‫ער‬ ַָ "ARAJ Compararse Imagínese. ‫מ ָא ח‬ ֵ ‫ָצ‬ MATSA' JAEN ‫ְ ִי ָה‬ ‫ממ‬ THEMIMAH ‫של ָה‬ ‫ְ ֵמ‬ SHELAEMAH ‫ָ ָה‬ ‫ל‬ KALAH ‫ֵ כ ִית‬ ‫ְל‬ THAEJLIT ‫ָ ָה‬ ‫ל‬ KALAH ָ THAM . Completación Terminar. Asemejarse Compare a. Entera Fin.

Comportamiento Conducir.64 Destruir Completarse. Complete. Comportamient Comportarse Composición ‫ָ ַל‬ ‫ל‬ KALAL ‫ִש ִי‬ ‫הְל‬ HISHLIM ‫של‬ ֵָ SHALAEM ‫ָמ ר‬ GHAMUR ‫ָ ִי‬ ‫מ‬ THAMIM ְ ‫ס‬ ִ SIBUJ ‫סב‬ ִֵ SIVAEJ ְ ֵ ַ ‫הס‬ ְִ HISTHABAEJ ‫מְ ָג‬ ‫ִ נה‬ MINHAG ‫מְ ָג‬ ‫ִ נה‬ MINHAG ‫התַ ֵג‬ ‫ִ ְ נה‬ HITNAHAEG ‫ָ ַג‬ ‫נה‬ NAHAG ‫ח ר‬ ִ JIBUR Composiciones ‫ח ִי‬ ‫ִ ר‬ JIBURIM Compra. Comportarse ַ‫ש‬ ָ SHALAM Incluya. Complicarse Costumbre. Alquilar. Manejar. Entero Completo. Reconcilie Completo. Negociar Fraccionar. Inocente M Complicar Costumbre Judía. Terminarse Complete. Generalice Completo. Comprar Comprar ‫ק ֶה‬ ‫נ‬ KONEH Compra N Comprar Comprar. Adquisición ‫קִָה‬ ‫ְ ני‬ ‫קִיָה‬ ‫ְנ י‬ KENIAH KENIYAH Compra Comprador Cavar. Enrredo Enredarse. Terminado Complicación. Comprar Grano ‫קִָ ה‬ ‫ֶ ני‬ KENIAYH ‫ק ֶה‬ ‫נ‬ KONEH ‫קָה‬ ‫ָנ‬ KANAH ‫ָ ָה‬ ‫ר‬ KAROH ‫ָב‬ ַ‫ז‬ ZAVAN ‫קָה ל ְנ ת‬ ‫ָ נ ִק‬ KANAH LIKNOT ‫ש ַר‬ ‫ָב‬ SHAVAR Comprender ‫הְשי‬ ִ ‫ִג‬ ‫ִשיג‬ ִ‫ה‬ HIGSHIM HISIG Comprensión ‫ְב ָה‬ ‫נ‬ THEVUNAH Compresión ‫ד ִי ָה‬ ‫ֵח ס‬ DAEJISAH Comprometerse ‫הת ַשר‬ ֵ ְִ HITPASHAER .

‫ְשמ ָה‬ ‫ִ ְח‬ ‫ר ָה‬ ַ BESIMJAH RABAH Con gusto ‫ְ ָצ‬ ‫ר‬ BERATSON ‫תא‬ ֵ 'AET . En. Con ְ BE ‫ְ אְ ַת‬ ‫ֶ זר‬ ‫ַש‬ ֵ‫ה‬ BE'EZRAT HASHAEM Con ayuda de D os ‫ְ עְ ַת‬ ‫ֶ זר‬ ‫ַש‬ ֵ‫ה‬ BE"EZRAT HASHAEM Con cuidado ‫ִ ְ ִיר ת‬ ‫זה‬ BIZHIRUT Con Decisión Con Ella ‫ְ הח ֵט‬ ‫ֶ ְל‬ BEHEJLAET Con El Con Ellas ‫ע‬ ִ "IMO ָ‫ע‬ ִ "IMAH ָ‫ע‬ ִ "IMAN Con Ellos ָ‫ע‬ ִ "IMAM Con gran alegría. En el. Común M ‫מ ְשב‬ ֵ ‫ַח‬ MAJShAEV ‫רִילה‬ ָ ‫ְג‬ REGILHA ‫רִיל‬ ‫ָג‬ RAGIL Comunicación ‫ִ ְש ֶת‬ ‫ק ר‬ ‫תרושקת‬ THIKShRET TKShVRT Hacia. Con Con ayuda de D os ‫ֶת‬ ‫א‬ 'ET ‫ע‬ ִ "IM ‫א ֶל‬ ‫ֵצ‬ 'AETSEL En. Con ‫ַב‬ GHAV En.65 Compromiso ‫ִש ר‬ PISHUR Compromiso de Isaac ‫ֵי ַת‬ ‫פד‬ ‫ֶצ ָק‬ ‫י ח‬ 'AFAEDAT YETSJAK Compromiso Matrimonial Regular F. Cerca. Común F ‫ֵיר ִי‬ ‫א ס‬ 'AERUSIN Computadora Regular M. Contentament Con No confundir con Tu F. Con Con ְַ BE BA Con A lado.

Embarasarse Conceda Aviso. Conform Congelar. Coordinar Piel. Embarazarse. ‫ָ ַג לְהג‬ ‫נה ִ נ‬ ְ NAHAG LINHG BE Cabalgar. Condimentar ‫ְ ֵי‬ ‫ד‬ KEDAE ‫ְ ֵי ל‬ ְ ‫ד‬ KEDAE LE ‫ַ ֶה‬ BAMEH ‫ְ רֶש‬ ‫ֶג‬ BEREGESH ‫ְ מצ ָיו‬ ‫ְִ ת‬ BEMITSOTAYV ‫עָכ‬ ֶ ִ "IMAJEM ‫ָח‬ ַ‫י‬ YAJAM ‫ה ָה‬ ‫ָר‬ HARAH ‫הְ ִיל‬ ‫ִ נח‬ HINJIL ‫ִי ֵר ִ ֵר‬ ‫ו ו‬ VITHAER VITHAER ‫ע ָה‬ ‫ֵצ‬ "AETSAH ‫ר ֵז‬ ִ RIKAEZ ‫קל ָה‬ ְִ KELIPAH ‫ְר‬ ‫ק‬ KERUM ֵ ִ ‫הס‬ ְִ HISTHIAEM Calentar.66 Con Nosotros Con proposito de Con sentimiento Con Ustedes M Concebir. Condensar Perfumar. Abandone Concentrar. Piel Concluido. Manejar. Concordancia. Concha ‫ע ָנ‬ ִ "IMANU Con proposito de Con qué Con sus mandamientos Concebir. Condimentos ‫ַ ב ִיִי‬ ‫ְל נ‬ THAVLINIM Conducir. Condición ‫ה ְש ָה‬ ‫ַר ָ ע‬ HARSHA"AH ‫אפק‬ KF' ‫מ ָב‬ ַ MATSAV ‫ִש‬ ֵ BIShAEM Condimento ‫ֶ ֶל‬ ‫ב‬ THEVEL Condimentos ‫ֱ ב ִי‬ ‫ָל‬ ‫ַ ב ִי‬ ‫ְל‬ THEVALIM THAVLIN Especias. Encinta Conceda. Ser Acuerdo. Concejo. Conducir ‫ר ַב‬ ‫ָכ‬ RAJAV ‫ָ ַג‬ ‫נה‬ NAHAG . Palabrería Concha. Concluir ‫ה ִיק‬ ִ HISIK ‫ַס ָ ָה‬ ‫ה מ‬ HASKAMAH Condenación Situación. Manejar Conducir. Terminado. Cascara.

Conform Confortante. Concordancia. ‫רשיא‬ 'YSHR Satisfacer. Confialbe Confianza Seguro. Aroma.67 Comportarse Conductor M Conductores Conejo Conferencia ‫ָ ָג‬ ‫נה‬ NAHAG Conductora F Conejillo Conexion Conferencia. Confiar ‫ח ָה‬ ‫ָס‬ JASAH Conficto ‫ָד ִיב‬ ‫מ ר‬ ‫קט ָה‬ ‫ְ ָט‬ ְ ‫ס ְס‬ ‫ִכ‬ MADON RIV KETATAH SIJSUJ Confirmar Ardor. Discurso. Convención ‫ַהֶת‬ ‫נֶג‬ NAHEGET ‫ֶהִי‬ ‫נָג‬ NEHAGIM ‫שפ‬ ָָ SHAFAN ‫רָב‬ ‫נ‬ 'ARNAV ‫ִי ר‬ ‫ת‬ TIBUR ‫הרצ ה‬ ְַָ HARTSA'AH ‫ְ ִי ָה‬ ‫וע ד‬ VE"IDAH Conferencia. Confiar ‫ֶאמ‬ ַ ֳ‫נ‬ NE'AMAN ‫מב ָח‬ ‫ִ ְט‬ MIVTAJ ‫ֵמ‬ ‫א‬ 'AEMUN ‫ִ ט ָה‬ ‫ְח‬ BITJAH ‫ֶ ַח‬ ‫ט‬ BETAJ Refugiarse. Confirmar. Perdura Problema. Conformar Confundir ‫ִי‬ ‫ק‬ KIM ‫שר ָה‬ ‫ְ ֵפ‬ SERAEFAH ֶ ‫ו‬ 'AVEN ‫ַס ָ ָה‬ ‫ה מ‬ HASKAMAH ‫סֵל‬ ִ SIGHAEL ‫ִיח ח‬ ַ ‫נ‬ ‫ִל ֵל‬ ‫ב ב‬ . Seguridad ‫ה ֶ ַד ת‬ ‫ִ ו‬ HITHEVADUT Fiel. Conflagración Acuerdo. Conflicto Adaptar. estar. Adquirir. Aprieto. Lectura ‫הר ָה‬ ‫ִ ְצ‬ ‫ל ַרצות‬ ‫ה‬ HIRTSAH LHARTSVT Confesar ‫התַָה‬ ‫ִ ְו‬ HITVADHAH Confesión Confianza Confianza. Fuego.

Condensar Congoja. Estimafo. Congregación F Voltear. Conjugar Cono ‫ִל ל‬ ְ BILBUL ‫ָפ ה‬ ‫ק‬ KAFU'AH ‫ָפ א‬ ‫ק‬ KAFU' ‫מק ִיא‬ ‫ַ ֵפ‬ MAKAEFI' ‫אפק‬ KF' ‫ק נג‬ KONGO ‫ָה‬ ‫ג‬ THUGAH ‫ל לחיא‬ 'YJL L ‫קה ָה‬ ְִ KEHILAH ‫ק ָל‬ ‫ָה‬ KAHAL ‫ָ ָה‬ ‫נט‬ NATAH ‫ע ִי‬ ִ "IMI ‫ָר ט‬ ‫ח‬ JARUT Saber. Ser ‫שימ ִי‬ ‫ִ ר‬ SHIMURIM Consideraciones ‫ְ ִי ַת‬ ‫רס‬ ‫של‬ ָ ‫התח ֵ ב‬ ְִַ HITJASHAEV . Hacer Familiar.68 Olor Hacerse confuso. Fortalecerse Consejero. Congregación M Conmigo NIJOAJ VILVAEL ‫הת ַ ל ֵל‬ ְ ְִ HITBALBAEL Confusión Congelado Congelar. Lección Consagrar. Conocer ‫ה ִיר‬ ִ ‫לה ִיר‬ ְַ HIKIR LEHAKIR Sabiduria. Conocimiento Conocimiento. Santificar Conserva ‫ִיָה‬ ‫נ‬ BINAH Conocimiento Conquisar. Confundirse Congelada F Congelador Congo Congratular. Pena Asamblea. Asesor ‫ַ ַת‬ ‫ע‬ DHA"AT ‫ל ַח‬ ‫ֶק‬ LEKAJ ‫ָ ַר‬ ‫ב‬ GHAVAR ‫ק ֵש‬ ‫ִד‬ KIDAESH ‫יע‬ ֵ YO"AETS ‫היח‬ JYH Comida Enlatada. Conserva ‫ק פ ַא ת‬ ‫ס‬ ‫שימ ִי‬ ‫ִ ר‬ KUFSA'OT SHIMURIM Conservacionismo ‫ש ְ ָנ ת‬ ‫ֵ ר‬ SHAEMRANUT Conservador ‫שְר‬ ָ ַ SHAMRAN Conservas M P Considerado. Desear Asamblea.

Consumir ‫ַל‬ ‫כ‬ ‫ל ֳכֹל‬ ‫ֶא‬ Quemar. Ser. Nudo. V. Imagen ‫ַ בִית‬ ‫ְנ‬ THAVNIT Construya ‫ָ ָה‬ ‫נ‬ BANOH Construyó. Estimar Consolación F Consolado. Conspirar ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ KESHER ‫התַ ֵל‬ ‫ִ ְנ‬ HITNAKAEL ‫ָשר‬ ַ‫ק‬ KASHAR Constelación ‫מָר‬ ַ MAZAR Constitución ‫ח ָה‬ ֻ ‫ח ָה‬ ‫ק‬ JUKAH JUKAH Construcción. Percivir. Conspiracion Atar. Consumir ‫ָ ַר‬ ‫ע‬ BA"AR . Lamentar ‫ס ַר ָשב‬ ַ ‫ָב ה‬ SAVAR HASHAV ‫ַי‬ BAYN ‫ֶח ָה‬ ‫נָמ‬ NEJAMAH ‫ִח‬ ‫נ‬ NIJUM ‫ִח‬ ַ‫נ‬ NIJAM Consolar a los Dolientes ‫לַח‬ ֵ ‫ְנ‬ ‫ב ִי‬ ‫ֵל‬ LENAJAEM 'AVAELIM Consonant ‫רע‬ ִ "ITSUR Consonantes Conspirar ‫ע ִי‬ ‫ִ ר‬ "ITSURIM Corbata. Consulta S ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳק ר‬ ‫ְ ִישה‬ ָ ‫ר‬ JAKIRAH DHERISHAH Consumidor ‫שיר ת‬ ִ ‫ְק ח ת‬ ‫ל‬ SHIRUT LEKOJOT Comer. Considerar ‫ר ה‬ ָ ‫ל ְא ת‬ ‫ִר‬ RA'AH LIR'OT Considerar. Pesar ‫ש ַל‬ ‫ָק‬ SHAKAL Considerar.69 PERISAT SHALOM Ver. Figura. ‫ָ ָה ל ְנ ת‬ ‫נ ִב‬ BANAH LIVNOT Consuelo a los deudos ‫ִיח‬ ‫נ‬ ‫אב ִי‬ ‫ֳ ֵל‬ NIJUM 'AVAELIM Pregunta. Considerar Consolación M ‫חֵב‬ ִ JISHAEV Considerar. Calcular Entender. Ligar.

Contar ‫ִ ָה‬ BILAH ‫הת ַשר ל‬ ֵ ‫ִ ְק‬ HITKASHAER L ‫מָע‬ ַ MAGHA" ‫ְפ ָה‬ ‫ס ר‬ SEFURAH ‫ָפ ר‬ ‫ס‬ SAFUR ‫ִי ֵר‬ ‫ספ‬ SIFAER ‫ֶר‬ ‫מ‬ 'AMER ‫ס ַר לס ֵר‬ ְַ ָ SAPAR LESAPAER Enumerar. Contemplar. Numerar ְ ‫צר‬ ַָ TSARAJ Consumir Contacto. Cortar Cabello Contar. Aqui esta Con gran alegría.70 ‫ל ֳכ ל‬ ‫ֶא‬ 'AJAL LE'AJOL LE'AJOL Necesitar. Llamar Contada F Contar. Tierra Seca ‫ַָשה‬ ָ ‫י‬ ‫ֶַשת‬ ֶ ‫י‬ YABASHAH YABESHET Continente ‫ֶַשת‬ ֶ ‫י‬ YABEShET Continuamente. Responder ‫עָה‬ ‫ָנ‬ ‫ל ֳנ ת‬ ‫ַע‬ "ANAH LA"ANOT Incluye F. Contar Mirar. Querer Contactar. Siempre ‫ָ ִיד‬ ‫מ‬ THAMID Contradecir. Destruir ‫ס ַר‬ ‫ָת‬ SATAR . Toque Contado M Decir. Refutar. Contiene F Contigo M ‫ְל ָה‬ ‫ל‬ KELULAH Contigo F Continación ְ ָ‫ע‬ ִ "IMAJ ָ ְ‫ע‬ ִ "IMJA ְ ‫ה ְש‬ ֵ ‫ֶמ‬ HEMSHAEJ Continente. Contentament ‫רפס‬ SFR Mirar. Aqui esta ‫הֵה‬ ִ HINAEH ‫ה‬ ֵ HAEN Contenga ‫ה ִיל‬ ‫ֵכ‬ HAEJIL ‫ְשמ ָה‬ ‫ִ ְח‬ ‫ר ָה‬ ַ BESIMJAH RABAH Contento ‫ז‬ BVZ Contestar. Contemplar. Consumir.

Prevalecer. Frente a. Prevalecer Contusion Trueque. Convenio. Donar ‫ָר‬ ַ THARAM Contrincante F Contrincantes F Dominio. Convención ‫ָ כ‬ ‫נ‬ ‫ק ִיט ִי‬ ‫ְל נ‬ JONAN THKLITONIM Dominar. Pacto Convenio de la circuncision Conversación ‫ִש ָ ֵר‬ ‫הְ ר‬ HISTHARAER ‫ִש ָ ַר‬ ‫הְ ר‬ HISTHARAR ‫ַ ֳז ע מ ח‬ ַ ַ ‫זע‬ ZA"AZUA" MOAJ ‫ְ ִי ָה‬ ‫וע ד‬ VE"IDAH ‫ֵ ח הת מ‬ ְִַַ HITMAKAEAJ Convenio. Contrario Contrato ְ ‫הפ‬ ֵֶ HAEFEJ Contrario. Convenir ‫ִק ַל‬ ‫נְה‬ ‫ִ י ָה‬ ‫ח‬ . Alianza ‫ְ ִית‬ ‫ר‬ BERIT ‫ְ ִית‬ ‫ר‬ ‫ִי ָה‬ ‫מל‬ BERIT MILAH Ensamblar. Control ‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ב‬ YERIVAH Contrincante M Contrincantes M Autoridad. Controlar Conferencia.71 Contralor estatal ‫מב ֵר‬ ְַ ‫ה ִיָה‬ ‫ַ דנ‬ MEVAKAER HAMDINAH Contrario ‫ֶג ִי‬ ְ‫נ‬ NEGDHI Opuesto. Controlar. Ante Contrato matrimonial ‫מל‬ MUL ‫ח ֶה‬ ‫ז‬ JOZEH ‫ְת ָה‬ ‫ב‬ KETUVAH Contrato oral ‫ח ֶה ב ַל‬ ‫ז ְע‬ ‫ֶה‬ JOZEH VE"AL PEH Contribuir. Control Controlador de disco ‫ָ ִיב‬ ‫יר‬ YARIV ‫ְ ִיב ת‬ ‫יר‬ YERIVOT ‫ְ ִי ִי‬ ‫יר ב‬ YERIVIM ‫ש ִי ָה‬ ‫ְל ט‬ SHELITAH ‫ָש ת‬ ‫ר‬ RAShUT Controlador ‫ב ָר‬ ‫ַק‬ VAKAR ‫כ ָ ִי ְק‬ ‫נ דס‬ ‫ָשיח‬ ַ ִ‫ק‬ JONAN DISK KASHIAJ Controlador de Diskette Dominar.

Conspiracion ‫ְַ ְ רִית‬ ‫נ ָנ‬ GHANDHERANIT ‫ְַ ְ ר‬ ָ ‫נ‬ GHANDHERAN ‫אֹמ‬ ֶ 'OMETS ‫ל ָב‬ ‫ֵב‬ LAEVAV ‫ֵב‬ ‫ל‬ LAEV ‫ל ָבות‬ ‫ְב‬ LEVAVVT ‫ל ת‬ ִ LIBOT ‫עִי ָה‬ ‫ֳנ ב‬ "ANIVAH ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ KESHER ‫ִ ְשה‬ ָ‫ב‬ KIVSAH Cordero joven ‫ֶ ֶש‬ ‫ב‬ KEVES Corderos. Medio Corazones Corbata. Tanaj Cooperar Similarizar.72 NIKHAL SIJAH Ser. Copa ‫ש ְנ ע‬ ַ ‫ִכ‬ SHIJNUA" ‫מק ָא‬ ‫ִ ְר‬ MIKRA' ‫הק ִיל‬ ‫ִ ְה‬ HIKHIL ‫שי ת‬ ֵ ִ SHITAEF ‫ר ֵז‬ ִ RIKAEZ ‫הת ִי‬ ‫ִ ְא‬ HIT'IM ‫ס ֶל‬ ‫ֶפ‬ SEFEL Copa de coctel ‫ג ִיע של‬ ֶ ַ ‫ָב‬ ‫כ ק ֵל‬ ‫ֶא‬ GAVIA" ShEL JOKE'AEL Copia F ָ ‫ָההע‬ ְַ ‫ק‬ HA"THAKAH Copia M ‫הע ֵק‬ ֶַ HE"ATHAEK Copiar. Nudo. Suceder. Traducir. Escriba ‫ֵב‬ ‫ת‬ KOTAEV ‫ר ַה‬ ‫ָב‬ RAVAH Coqueta Corage Corazón Corazones Corbata. Acostarce. Ovejas. Convocación. Copular Coqueto Corazón. Coordinar ‫הָה‬ ‫ָי‬ HAYAH Convicción Convoque a Reunión Concentrar. Remover Emparejar. Oveja ‫הע ִיק‬ ְֶ HE"THIK Copista. Coordinar Tasa. Convertir Lectura. Adatura Cordero. Cabras ‫צֹא‬ ‫צֶֹה‬ ‫נ‬ ‫צֹאֶה‬ ‫נ‬ TSO'N TSONEH TSO'NEH . Mente.

Coronar ‫ע ַר‬ ‫ָט‬ "ATAR Coronas ‫ְ ת ִי‬ ‫ָר‬ KETARIM Sostén. Recto ‫מֻ ָ ר‬ ‫ְי‬ ‫ְי ָ ר‬ ‫מ‬ MEYUSHAR MEYUSHAR Piadosos. Correctos ‫צ ִי ִי‬ ‫ַ ק‬ TSADHIKIM Pasillo. Valor ‫עט ָה‬ ‫ֳ ָר‬ ‫עט ֶת‬ ‫ֳ ֶר‬ "ATARAH "ATERET Rodear. ָ ‫ְת‬ ‫מ‬ METUKAN . Arreglada ‫ְת ֶ ֶת‬ ‫מ נ‬ METUKENET Corregido. Recta ‫מֻ ֶ ֶת‬ ‫ְי ר‬ ‫ְי ֶ ֶת‬ ‫מ ר‬ MEYUSHERET MEYUSHERET Justo. Reparación ִ ‫ִי‬ THIKUN THIKUN ‫ִיק‬ ‫על‬ ָ THIKUN "OLAM Correcta ‫ְכ ָה‬ ‫נ נ‬ NEJONAH Correcta. Correcto. Corredor ‫מס ְר‬ ְִ MISDHERON Corredor ‫ר‬ ָ RATS Corredor de Matrimonio ‫שְכ‬ ָ ַ SHADHJAN Pasillos. Revisada. Corredores ‫מס ְר ִי‬ ‫ְִ נ‬ ‫מס ְר נ ת‬ ְִ MISDHERONIM MISDHERONOT Corregida. Corpiño ‫חִָה‬ ‫ֳ זי‬ ‫חִיָה‬ ‫ֳז י‬ JAZIAH JAZIYAH Correa de Sandalia ‫ח ֶת‬ ‫ֶב‬ JEVET Correas de Sandalias Corrección del Mundo ‫חב ִי‬ ‫ֳ ָת‬ JAVATIM Corrección.73 Cordialidad Corea ‫לב ִי ת‬ ‫ְ ָב‬ LEVAVIUT Alambre. Revisado. Piadoso ‫צ ִיק‬ ַ TSADHIK Correcto ‫ָכ‬ ‫נ‬ NAJON Correcto. Cordón Corona ‫חט‬ JUT ‫ק ֵי ה‬ ‫ר‬ KORAE'AH ‫ֶ ֶר‬ ‫ת‬ KETER Corona.

Tormenta. Correr Programa Compu Corriente. Oficina Postal ‫ֹ ר‬ ‫ר‬ DHO'AR DHO'AR Carta. Corresponsal M Corrido. Cartas ‫ֹ ר‬ ‫ר‬ ‫ש ְי‬ ‫ִר‬ ‫מכ ָ ִי‬ ‫ְִ ב‬ DHO'AR DHO'AR SHIRYON MIJTHAVIM Correo. Corresponsal F ‫ִי ַ ִית‬ ‫ע נא‬ ‫מ ִי ַה‬ ‫דע‬ "ITHONA'IT MODI"AH Periodista M. Injuria ‫ֶר‬ ֶ‫ז‬ ZEREM ‫ִיק‬ ‫פ‬ 'AFIK ‫א ִי ִי‬ ‫ֳפ ק‬ 'AFIKIM ‫ִש ַת‬ ‫נְח‬ NISHJAT ‫קלק ָה‬ ‫ַ ְ ָל‬ KALKALAH . Oficina de ‫ֵית ֹ ר‬ ‫ב‬ ‫ֵית ר‬ ‫ב‬ VAET DHO'AR VAET DHO'AR Correo electronico ‫ֵר‬ ‫א‬ ‫א ֶק ְר ִי‬ ‫ֵל ט נ‬ DHO'AER 'AELEKTRONI Correr ‫ר‬ RUTS Correr ‫ר ָר‬ ‫ָ ל‬ RATS LARUTS Correr salvajemente ‫ִש ֵל‬ ‫הְ ל‬ ‫ללותשהל‬ HIShTHOLAEL LHShTVLL Corresponder ‫הת ַ ֵב‬ ְִ HITKATHAEV Periodista. Estropearse ‫ִי ַ ִי‬ ‫ע נא‬ ‫מ ִיע‬ ַ‫ד‬ "ITHONA'I MODIA" Corrida. Corresponsal ‫ע ַאי‬ ‫ִ נ‬ "ITHONA'Y Periodista F. Corregir ‫ִ ַר‬ ‫י‬ YISAR Correo.74 Arreglado Castigar. Carrera ‫ִי ָה‬ ‫רצ‬ RITSAH ‫ה ִי ָה‬ ‫ֳר צ‬ HARITSAH Corriente. Arroyo Corrientes. Lechos de Rios Corrupción. Correo ‫מכ ָב‬ ְִ MIJTHAV Correo. Lecho de Rio Corromerse.

Expirar ‫פ ַע‬ ‫ָק‬ FAKA" Cortar. Ser Cortar. Cortar Cabello ֵ‫ק‬ ִ KITSAETS ‫ק ָר‬ ‫ָצ‬ KATSAR ‫ק ַר‬ ‫ָצ‬ KATSAR ‫כ ַת‬ ‫ָר‬ JARAT ‫ק ַד‬ ‫ָד‬ KADAD ‫קפ‬ ַָ KAFATS ‫ִי ֵר‬ ‫ספ‬ SIFAER Cortar y pegar ‫ְז ר‬ ‫ג‬ ‫ֵהד ֶק‬ ְ ַ‫ו‬ GEZOR VAEHADBEK Cortauñas ‫מק צ‬ ְֵַ ‫ִי רִַי‬ ‫צ ְ ני‬ MAKTSAETS TSIFUORNAYIM Corte ‫ֵית ִש ָט‬ ‫ב מ‬ VAET MISHPAT Corte ְ ‫חת‬ ַָ JATAJ Corte.75 Breve. Corte de Cabello Patio. Insuficiente. Cancelar. Cortar Contar. Corte de pelo ‫ס ֵר‬ ִ SIPAER Corte de pequeños reclamos ‫ֵית‬ ‫ב‬ ‫ִש ָט‬ ‫מ פ‬ ‫ִת ִיע ת‬ ‫ל ב‬ ‫ק ַנ ת‬ ‫ְט‬ VAET MISHFAT LITVI"OT KETANOT Corte suprema ‫ֵית ִש ָט‬ ‫ב מ‬ ‫הע ִי‬ ‫ָ ֶל‬ VAET MISHPAT HA"ELION Cortesa de arbol ‫קל ַת ע‬ ֵ ‫ְ ְפ‬ KELEFAT "AETS . Acordar Saltar. Tijeras ‫ֶֶר‬ ‫ז‬ GHEZER Cuento. Desconectar Cortar. Corta ‫קצ ָה‬ ‫ְ ָר‬ ‫ק ָרה‬ ‫ְצ‬ KETSARAH KETSARH Cortar. Cortar ‫ָ ַק‬ ‫נת‬ NATAK Cortar. Reducir Cosechar. Cortar Doblegar. Corte de Ley ‫ס ר‬ ִ ‫ִי ר‬ ‫ס‬ SIPUR SIPUR Corte de Carne ‫ֵ ַח‬ ‫נת‬ NAETAJ ‫ח ֵר‬ ‫ָצ‬ JATSAER Cuento.

Sabana Cortina M ‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ע‬ YERI"AH Cortina. Subir ‫ע ָה‬ ‫ָל‬ "ALAH Costoso ‫ָ ָר‬ ‫יק‬ YAKAR Costumbre ‫בשל‬ ְ ‫ִל שת‬ ֶ ‫שחק‬ ֶָ ַ LEVUSH THILBOSHET ShAJEKAN Costumbre. Cortar ‫עצ‬ ֶֶ "ETSEM Objetos. Mantel Cortinas M P ‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ע‬ YERI"AH ‫ִיל‬ ‫ו‬ VILON ‫ִיל נ ת‬ ‫ו‬ VILONOT Breve. Ingreso Cosecha de Grano M Cosechar. Subir ‫ע ָה‬ ‫ָל‬ ‫ל ֳל ת‬ ‫ַע‬ "ALAH LA"ALOT Costar. Palabras Cosecha de Grano. Justicia ‫ִש ָט‬ ְ‫מ‬ MISHPAT Costumbre Judía ‫מְ ָג‬ ‫ִ נה‬ MINHAG . Comportamiento ‫מְ ָג‬ ‫ִ נה‬ MINHAG Juicio. Cosa ‫ָ ָר‬ ‫ב‬ DHAVAR Objeto. Cosa Cosas. Corto ‫ק ַר ק ֵר‬ ‫ָצ ָצ‬ KATSAR KATSAER Palabra. Costumbre. Tela de carpa. Perfume ‫ַ ְר ק‬ ‫מ‬ THAMRUK Costa Iverica ‫ח‬ ‫ה ֶ ְ ָב‬ ‫ַ נה‬ JOF HASHENHAV Costa Rica ‫ק ס ָה‬ ‫ט‬ ‫ִי ָה‬ ‫רק‬ KOSTAH RIKAH Costar. Cosas Cosecha Cosecha de Grano F Vendimia.76 Cortina. Cosecha de uva Cosidos ‫ימצע‬ "TSMYM ‫ְ ב ִי‬ ‫ָר‬ DHEVARIM ‫ִי‬ ‫ס‬ 'ASIF ‫ְב ה‬ THEVU'AH ‫ק ִי ָה‬ ‫ָצ ר‬ KATSIRAH ‫ק ִיר‬ ‫ָצ‬ KATSIR ‫ב ִיר‬ ‫ָצ‬ VATSIR ‫ק ַר‬ ‫ָצ‬ KATSAR ‫ְ פ ִי‬ ‫ָר‬ THEFARIM Cosmético.

Creencia ‫ָ ַל לג ל‬ ְִ ‫ד‬ GHADAL LIGDHL Credito Fe. Crepúsculo ‫ִמ‬ ְ DHIMDHUM ‫ַר ֹ ֶת‬ ‫ל‬ KARBOLET . Producción ‫י ֵר‬ ‫צ‬ YOTSAER ‫ֳד ע ל‬ ָ ‫א‬ 'ADON "OLAM ‫ָ ָא‬ ‫ר‬ BARA' ‫צמח‬ ִֵַ TSIMAEAJ ‫ָ ַל‬ ‫ד‬ GHADAL ‫ִש י‬ ְ‫ה‬ HISHMYN ‫ָשא‬ ָ DHASHA' Crecido. Crecer Grasa ‫ָ ָא ל ְרא‬ ‫ר ִב‬ BARA' LIVR' Creador. Crecer Hierba Crecimiento. Crear ‫ָ ָא‬ ‫ר‬ BARA' ‫ֵי‬ ִַ ‫ער‬ ‫ְֳ י‬ BAEN "ARBAYIM Oscuro. Crepusculo. Creencia Crema Ocaso. intr. Forme Fe. Comportamient Craneo. Viejo ‫מבָר‬ ְֻ ‫רגובמ‬ MEVUGHAR MVVGR ‫ְב ל‬ ‫י‬ YEVUL Creció.77 Costumbre Judía. Crear Crecer en Tamaño Brotar. de Gallo ‫שר ִי‬ ‫ַא‬ 'ASHRA'I ‫ָ ַר‬ ‫יצ‬ YATSAR ‫ֳמ ָה‬ ‫א נ‬ 'AMUNAH ‫אמָה‬ ‫ֳ ֻנ‬ 'AMUNAH ‫ש ֶ ֶת‬ ‫ַ נ‬ SHAMENET Creó. De la Creación Creador del Universo Crecer de Nuevo Engordar. Media Luz Cresta. Cree. V. Alfarero Creó. de la Creación Creación del mundo ‫חֶ ֶת‬ ‫ַט‬ JAYETET ‫ְג ֶת‬ ‫ל ל‬ GHULGOLET ‫ִיר ח ֶט‬ ‫ֶר‬ GHIR JERET ‫הא ִי‬ ‫ֶ ֳמ‬ HE'AMIN ‫ֵא‬ ‫ר‬ BORAE' Crea en ְ ‫הא ִי‬ ‫ֶ ֳמ‬ HE'AMIN BE ‫ְ ִי ת‬ ‫ר‬ ‫ַע ל‬ ָ ‫ה‬ BERI'AT HA"OLAM Creado. Calabera Crea ‫מְ ָג‬ ‫ִ נה‬ MINHAG Costurera Crayón Crea.

Dividir mitad. Cruzar ‫ח ָה‬ ‫ָצ‬ JATSAH Cuaderno ‫מח ֶ ֶת‬ ‫ְַ ר‬ Cuaderno de ‫מח ֶ ֶת‬ ‫ְַ ר‬ . Criar ‫מ‬ ַ 'AMAN Criar ‫ט ַל‬ ִ ‫ַיִיק ַָק‬ ‫ה נ ינ‬ TIPAL HAYNIK YANAK Criatura.78 Crezca Criada ‫ָ ַל לגדול‬ ‫ד‬ GHADAL LGDVL Crezca. Intersección ‫ָ ָשת‬ ַ‫ר‬ ‫ְ ר ִי‬ ‫ָכ‬ ‫מצל ָה‬ ‫ַ ְ ֵב‬ PARASHAT DHERAJIM MATSLAEVAH Cruce Peatonal ‫מע ַר‬ ‫ַ ֳב‬ ‫חצָ ה‬ ‫ֳ ִי‬ MA"AVAR JATSIAYH Empalar. Niños ‫צא ָא‬ ‫ֶ ֱצ‬ TSE'ETSA' Crimen ‫ע ֵי ָה‬ ‫ֳב ר‬ ‫ֶשע‬ ַ "AVAERAH PESHA" Crisantemo Crítica ‫חר ִית‬ ‫ַ ְצ‬ JARTSIT Cristal Crocante F ‫ְד ַח‬ ‫ל‬ BEDLAJ ‫ִ ֶת‬ ‫ר‬ BIKRET ‫ְר ִית‬ ‫ק מ‬ KERUMIT Crocante M ‫ְר ִי‬ ‫ק מ‬ KERUMI Cronicas. Crucificar Cruel ‫צ ַב‬ ‫ָל‬ TSALAV Crucigrama Crueldad ‫ַשב‬ ְֵ THASHVAETS ‫כָ ִי‬ ‫ְ זר‬ 'AJZARI ‫כְר ת‬ ִ ‫ְז‬ 'AJZERIUT Cruz Roja ‫ה ְ ָב‬ ‫ַ ל‬ ‫ה ד‬ ָ HATSLAV HA'ADOM Partir. Fruto. Cultiva Criadero ‫ִ ֵל‬ GHIDHAEL ‫שפ ָה‬ ‫ִ ְח‬ SHIFJAH ‫מד ָה‬ ‫ְַ ר‬ MADGHRAH Amamantar. Eventos de los Días ‫ס ֶר דב ֵי‬ ‫ֶפ ִ ְר‬ ‫הָ ִי‬ ‫ַמ‬ SEFER DIVRAE HAYAMIM Cruce.

en el tiempo eso ‫ַ ֳשר‬ ֶ‫א‬ KA'ASHER ‫ִי‬ KI ‫ל ֵת‬ ‫ְע‬ LE"AET ‫ְש‬ ֶ KEShE ‫ַ ֳשר‬ ֶ‫א‬ KA'AShER Cuando pasa el próximo bus? ‫מ ַי ִַיע‬ ַ ‫ָת י‬ ‫ָא ת ס‬ ‫ה‬ ‫ה ָא‬ ַ MATAY YAGHIA" HA'OTOBUS HABA' Cuando se abre el negocio? ‫מ ַי‬ ‫ָת‬ ‫ה ֳנ ת‬ ‫ַח‬ ‫ִפ ַ ַת‬ ‫נְ ח‬ MATAY HAJANUT NIFTHAJAT Cuánto? Cuántos? ‫ַ ָה‬ KAMAH Cuánto Cuesta? ‫ַ ָה ֶה‬ ‫ז‬ ‫ע ֶה‬ ‫ל‬ KAMAH ZEH "OLEH . M S ‫ֵיֶה‬ ‫אז‬ 'AEZEH Cual? Que? ‫ֵיֶה ֵיז‬ ‫אז א‬ ‫ֵיל‬ ‫א‬ 'AEZEH 'AEZO 'AELU Todos. En el tiempo de. Para eso. ‫מ ַי‬ ‫ָת‬ MATAY Cuándo Cuando Averbio Cuándo.. F S ‫ֵיז‬ ‫א‬ 'AEZO Cual. Cuándo Cuándo.79 MAJBERET Notas ‫ִ ְ ָט‬ ‫נק‬ MAJBERET PINKAT Cuadernos ‫מח ָר ת‬ ְַ MAJBAROT Cuadrado ‫ָב ע‬ ַ ‫ר‬ ‫מר ַע‬ ְֻ ‫ְר ַע‬ ‫מ‬ RAVUA" MERUBA" MERUBA" Cual. Cualquier ‫ָל‬ KAL Cuán bueno ‫ַה‬ ‫מ‬ ‫ַ ָה ב‬ MAH TOV KAMAH TOV ‫ב‬ Cuán grande ‫ַה ָד ל‬ ‫מ‬ ‫ַ ָה ָד ל‬ MAH GHADOL KAMAH GHADOL Cuándo? Porque. Cada..

Cuarto de Baño ‫ח ַר‬ ‫ֳד‬ ‫שיר ִי‬ ‫ֵ ת‬ ‫יתוריש‬ JADAR ShAERVTIM ShYRVTYM Cuarto de trabajo.80 Cuarenta Cuarta ‫ר ַ ִי‬ ‫ְ ע‬ 'ARBA"IM Cuarentena Cuarta F ‫ח ט‬ ִ JILUT ‫קַ ְט‬ ‫ְ ור‬ KEVART ‫ר ִי ִית‬ ‫ְב ע‬ REVI"IT Cuarto.. hora ‫ר ַע ל‬ ‫ֶב‬ REVA" L Cuatro copas ‫ר ַע‬ ְ ‫כסת‬ 'ARBA" JOSOT Cuatro especias ‫ר ַ ַת‬ ‫ְ ע‬ ‫ה ִיִי‬ ‫ַמ נ‬ 'ARBA"AT HAMINIM Cuatro F ‫ר ַע‬ ְ 'ARBA" Cuatro M ‫ר ָ ָה‬ ‫ְ ע‬ 'ARBA"AH Cuatro Mil ‫ר ַ ַת‬ ‫ְ ע‬ ‫אל ִי‬ ‫ֳ ָפ‬ 'ARBA"AT 'ALAFIM Cuatrocientos ‫ר ַע‬ ְ ‫ֵא ת‬ ‫מ‬ 'ARBA" MAE'OT Cuba ‫ק ָה‬ KUBAH Cubierta Cubo ‫מכ ֶה‬ ‫ִ ְס‬ MIJSEH Cubierta del Arca Sagrada Cubo mágico ‫ַ ֶת‬ ‫ר‬ KAPRET ‫ק בָה‬ ‫ִי‬ ‫ק ִָיה‬ ‫י‬ .. Fracción ‫ר ַע‬ ‫ֶב‬ REVA" Cuarto de Baño ‫ח ֶר‬ ‫ֶד‬ ‫מ ַ טָה‬ ‫ְ ְי‬ JEDER 'AMBATYAH Baño. Oficina ‫ח ַר‬ ‫ֳד‬ ‫ֳב ָה‬ ‫ע ד‬ JADAR "AVODAH Vestidor. Cuarto de vestir ‫ח ַר‬ ‫ֳד‬ ‫ַל ָשה‬ ָ ‫ה‬ JADAR HALBASHAH Cuarto M ‫ר ִי ִי‬ ‫ְב ע‬ REVI"I Cuarto para las.

81 ‫קבָה‬ ‫ֻ ִי‬ KUVIAH KUVIAH ‫ה ְג ִית‬ ‫נָר‬ KUBIAYH HUNGARIT Cubos de Hielo ‫ק ִי ת‬ ‫ב‬ ‫ק ַה‬ ‫ֶר‬ KUVIOT KERAH Cubrir ‫ִי ֵה‬ ‫כס‬ JISAEH Cubrir Cucharadita Cucharón ‫ָ ָה‬ ‫ס‬ KASAH Cuchara Cucharaditas Cucharones ‫ְכ‬ ֵ JAEF ‫ַ ִית‬ KAPIT ‫ַ ִי ת‬ KAPIOT ַ KAF ‫ַ ת‬ KAPOT Cuchillo ‫ס ִי‬ ַ SAKIN Cuchillo de Mantequilla ‫ס ִי‬ ‫ַכ‬ ‫מ ִי ָה‬ ‫ְר ח‬ SAJIN MERIJAH Cuchillo de Pan ‫ס ִי‬ ‫ַכ‬ ‫לפ ִי ַה‬ ‫ְ ֻר ס‬ ‫לח‬ ֶֶ SAJIN LEFURISAH LEJEM Cuchillo de Queso ‫ס ִי‬ ‫ַכ‬ ‫לג ִיָה‬ ‫ִ ְב נ‬ SAJIN LIGVINAH Cuchillo de Tallar ‫ס ִי‬ ‫ַכ‬ ‫ִית ר‬ ‫ב‬ SAJIN VITUR Cuchillo Japonés ‫ס ִי ַפִי‬ ‫ַ יָנ‬ SAKIN YAFANI Cuchillos ‫ס ִיִי‬ ‫ַ נ‬ SAKINIM Cuello ‫ַוָאר‬ ‫צו‬ TSAVVA'R Cuello ‫צָאר‬ ַ ‫ראווצ‬ TSAVA'R TSVV'R Cuenta ‫ֶשב‬ ‫ח‬ JESHVON Junta. Cuenta Cuenta de banco ‫ֶש‬ ְ‫ח‬ JESHBON Cuenta de ahorro ‫ֶשב‬ ‫ח‬ ‫ֵשב‬ ‫ח‬ . Cuenta ‫ח לָה‬ ‫ְי‬ ‫חלָה‬ ‫ֻ ְי‬ JULYAH JULYAH Aritmética.

Piel Cuervo ‫ָשל‬ ָ‫מ‬ MASHAL ‫ָ ָה‬ ‫ד‬ 'AGHADAH ‫ס ֵר‬ ִ SIPAER ‫ס ִי‬ ‫ִ ר‬ SIPURIM ‫ח ֶל‬ ‫ֶב‬ JEVEL ‫ח ֶל‬ ‫ֶב‬ JEVEL ‫קר‬ ֶֶ KEREN ‫ש ָר‬ ‫פ‬ SHOFAR GHUF ‫ער‬ "OR ‫ע ֵב‬ ‫ר‬ "ORAEV Amontona.82 ‫ִי כ‬ ‫ח‬ JESHVON JISJON ‫ַנק‬ JAESHVON BANK Cuenta de Cheques ‫ֶש ע‬ ‫ת‬ ‫ש ע ֵר‬ ‫ב‬ ‫ָשב‬ ָ‫ו‬ TEShBON "O SH "OVAER VASHAV Cuenta del Omer ‫ס ִי ַת‬ ‫ְפ ר‬ ‫ָע ֶר‬ ‫ה מ‬ SEFIRAT HA"OMER Chismoso. Corte de Cabello ‫ס ר‬ ִ ‫ִי ר‬ ‫ס‬ SIPUR SIPUR Cuento Agadá. Cuento Cuentos Cuerda. Prueva Cuida de comunicarnos F ‫הע ל‬ ֶ "OLEH Cuesta mucho ‫ע ֶה‬ ‫ל‬ ‫הר ֵה‬ ְַ "OLEH HARBAEH ‫ְ ִיָה‬ ‫חנ‬ BEJINAH Cueva ‫מע ָה‬ ‫ְ ֳר‬ ME"ARAH ‫שמ ִי ַל‬ ‫ִ ְר ע‬ ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ SHIMRI "AL KESHER Cuida de comunicarnos M ‫שמ ר ַל‬ ‫ע‬ ְ ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ SHEMOR "AL KESHER Cuidado ‫לד ג‬ ְָ Tenga Cuidado. Asciende. Ejemplo Cuento. Leyenda. Cuentero ‫ר ִיל‬ ‫ָכ‬ ‫ר ִי ֵאי‬ ‫ְכ ל‬ RAJIL REJILAE'Y Cuento. Cuestionario. Cuesta Examen. Corte de pelo Cuerda Cuerno Cuero. Banda de Región Cuerno de carnero Cuerpo ‫ס ר‬ ִ SIPUR Cuento. ‫ְִ ַר‬ ‫נז ה‬ .

Pecado Transgresor. Ofrenda de culpa Iniquidad. Cunas ‫ֳרש ת‬ ‫ע‬ "ARSOT Cuneiforme ‫ְ ָב‬ ‫ת‬ . Culpable Culpar. Culpable Cultura Cumpleaños ‫ֶשע‬ ַ PESHA" ‫ָשע‬ ָ‫ר‬ RASHA" ‫ש‬ ֵ 'ASHAEM ‫ש ָה‬ ‫מ‬ 'ASHMAH ‫ש‬ ֶ 'AShEM ‫ה ֳשי‬ ִ ‫ֶא‬ HE'ASHIM ‫ש ָה‬ ‫מ‬ 'ASHMAH ‫ִ ֵל‬ GHIDHAEL ‫ַר ת‬ ְ THARBUT ‫ִ סָה‬ ְ PISGHAH ‫ה ֶ ֶת‬ ‫ֻ ד‬ ‫י‬ YOM HULEDET Cumpleaños ‫ְ ֵי ה ֶ ֶת‬ ‫ימ ֻ ד‬ ‫ה ל ֶת‬ ‫ֶד‬ YEMAE HULEDET HULEDET Llevar a cabo. Cima ‫ש‬ ָ 'ASHAM Culpa ‫ש ָה‬ ‫ְמ‬ 'ASHMAH ‫ע‬ ָ "AON Culpa. Rebelión Culpable Culpable Culpar.83 DA'AG LE Cuidar NIZHAR Cuidate F ‫שמ ִי ַל‬ ‫ִ ְר ע‬ ְ ‫עצ מ‬ ְֵַ SHIMRI "AL "ATSMAEJ Cuidate M ‫שמ ר ַל‬ ‫ע‬ ְ ָ ‫עצ מ‬ ְְַ SHEMOR "AL "ATSMEJA Culpa. Cumplir ‫ִ ֵע‬ ‫צ‬ ‫לב ֵ ע‬ ַ ַ BITSAE" LVATSAEA" Cumplir ‫ייק‬ KYYM Cuna ‫ע ִי ָה‬ ‫ִר ס‬ "IRISAH Cuna ‫ע ִי ָה‬ ‫ֳר ס‬ ‫ה מכ ל‬ ְִָ ‫ֵב ס‬ ‫א‬ ‫ירדנלס‬ "ARISAH MIJLA'AH 'AEVUS SLNDRYM Cama. Culpa. Culpable Acusar. Cuna ‫ע ֶש‬ ‫ֶר‬ "ERES Camas. Cultiva Cumbre. Culpar Crezca.

Curando. Indemnización ‫ַשל‬ ְ THASHLUM Pagos. Curita ‫אֶד‬ ‫ֶג‬ ‫ִי ַ ֵק‬ ‫מ‬ 'EGED MIDHABAEK Ruta. Curso. Indemnizaciones ‫ַשל ִי‬ ‫ְ מ‬ ‫ַשל מ ת‬ ְ THASHLUMIM THASHLUMOT Cupon ‫ְל ש‬ ‫ש ַר‬ ‫ב‬ THELUSH SHOVAR Curación.84 ‫מס ְר ת‬ ‫ַ ְמ‬ KETAV MASMEROT Pago. Curando. Escalinata ‫הת פ‬ ֵ ְִ HITKOFAEF Curvar. Adobar. Custodia ‫ִשמ ֶת‬ ‫מ ְ ֶר‬ MISHMERET Custodia de los niños ‫ִשמ ֶת‬ ‫מ ר‬ ‫ק ִיִי‬ ‫ְט נ‬ MIShMORET KETINIM Cuñada ‫ִי ָה‬ ‫ס‬ GHISAH Cuñado ‫ִיס‬ GHIS D os ‫ֶלֹ ִי‬ ‫א ה‬ 'ELOHIM D os ‫ֳלֹ ִי‬ ‫א ה‬ 'ALOHIM . Sendero ‫מ ְל ל‬ ‫ַס‬ MASLUL Curso de Hebreo ָ‫א ל‬ ְ 'ULPAN Cursor ‫סמ‬ ַָ SAMAN Curtidor. Recuperació Curar ‫מר ֵא‬ ְַ MARPAE' Curación. Curtir ‫ק ַד‬ ‫ַר‬ KARAD Curva. Cuotas. Recuperació ‫מר ֵא‬ ְַ MARPAE' ‫ר ַא‬ ‫ָפ‬ RAFA' Bendita. Noquero ‫ר ִי‬ ‫ְס‬ ‫ֻ ר ִי‬ ‫ְס‬ BURSI BURSI Raspar. Girar V ‫ָפ‬ ַ KAFAF Deber. Cuota.

85 Señor. Dar de Beber Dar Evidencia. D os es mi juez ‫ס ֶר‬ ‫ֶפ‬ ‫דִֵאל‬ ‫ָ ני‬ SEFER DANIAE'L Danza ‫ר ד‬ ִ RIKUD Bailar. El nombre Da Regalo. Juego ‫ִיב‬ ‫ר‬ RIVON D os D os D os prohibe Dábito. Señorita. D os D os D os. Dar Gracias ‫ה ִ יא‬ ִ HISI' ‫ה ִיד‬ ‫ֵע‬ HAE"ID ‫ה ָה‬ ‫ד‬ HODAH ‫הְ ִיר‬ ‫ִ נה‬ HINHIR . Dama Damas. Otorgar ‫העִיק‬ ‫ֶ ֳנ‬ ‫ה ֳניקל‬ ‫ַע‬ HE"ANIK LHA"ANYK Irrigar. Dote. Testificar Iluminar. Maestro. Danzar ‫ר ַד‬ ‫ָק‬ RAKAD Dar ‫ל ֵת ָת ל‬ ַ ‫ָת נ‬ LATAET NATAN L Dar ‫ָת‬ ַ‫נ‬ NATAN Dar. Señora. Dadiva Dados al templo Sra. Dar Luz ‫ִש ָה‬ ‫הְק‬ ‫הקש‬ HISHKAH SHKH Dar en Matrimonio Agradecer.. Prestamo Dados Dalet ‫ֵל‬ ‫א‬ 'AEL ‫יי‬ YY ַ‫ל‬ 'ALOAH ‫ַש‬ ֶ‫ה‬ HAShEM ‫ח ִי ָה‬ ‫ָל ל‬ JALILAH ‫נת‬ ֵ NOTAEN ‫מָא‬ ַ MASHA' ‫ֶ ֶד‬ ‫זב‬ ZEVED ‫ק ִי ת‬ ֻ KUBIOT ‫ְ ִיִי‬ ‫נת נ‬ NETINIM ‫ד ד ֱת‬ ‫ַל‬ D DALET ‫מ ָה גב ֶת‬ ‫ָר ֶֶר‬ MARAH GEVERET Damas ‫תג ִיר‬ ‫ְב‬ GEVIROT ‫דמ ָה‬ ‫ַ ְק‬ DAMKAH Dan ָ DHAN Daniel ‫דִֵאל‬ ‫ָ ני‬ DANIAE'L Daniel.

De Acuerdo a De aquí y de allá De donde? De donde De El De Ellas ‫ל התחֵיב‬ ְִַ HITJAYAEV L Dátil David Daños punitivos De De.86 Darse en Prenda. Obligarse Datos Dañar. Herir De De. De Acuerdo a De ahora en adelante De día De dónde? De dónde? De Ella De Ellos ‫ָ ָר‬ ‫מ‬ THAMAR ‫ְת ִי‬ ‫נ נ‬ NETUNIM ‫ִָד‬ ‫ו‬ DHAVID ‫הִיק‬ ‫ִז‬ HIZIK ‫ִיצ ִי‬ ‫פ י‬ FITSUYIM ‫של‬ ֶ SHEL ‫מ‬ ִ MIN ‫מ מ מה‬ ֵַ ֵ ִ MI MAE MAEAH ‫ימ מ מ מ‬ ִ ִ ֵ MIN MI MAE MY ‫ל ִי‬ ‫ְפ‬ LEFI ‫ְמ‬ KEMO ְ KE ‫לה ָא‬ ְַ LEHABA' ‫ֹה ָש‬ ָ‫ו‬ POH VASHAM ‫ימ‬ ָ YOMAM ‫מ ֵיפֹה‬ ‫ִא‬ MI'AEFOH ‫מ ֵיכ‬ ָ ‫ֵה‬ MAEHAEJAN ִ ‫מ‬ ‫ֵ י‬ MAE'AYIN ִ ‫מ‬ ‫ֵ י‬ MAE'AYIN ‫של‬ ֶ SHELO ‫של‬ ֶָ SHELAH ‫שלה‬ ֶַ ֶ SHELAHEN ‫שלה‬ ֶַ ֶ SHELAHEM De este día en ‫מ ה‬ ַ ִ ‫הֶה‬ ִ ַ ‫ָהל ה‬ ְ ָ‫ו‬ MIN HAYOM HAZEHI VAHAL'AH Dé gracias. Fuera De. Del Acuerdo a. De Como. Admita ‫ה ָה‬ ‫ד‬ HUDAH De lejos ‫מ ָח ק‬ ‫ֵר‬ MAERAJOK De madera y piedra ‫מע‬ ֵֵ ‫מאב‬ ֵֶֶ MAE"AETS UMAE'EVEN . De acuerdo a Como.

Debajo ‫למ ָה‬ ְַ ָ ‫לה‬ ְַ ‫מ ְ מ ָה‬ ַ ִ ‫מ ַ ַת‬ ‫ִ ח‬ LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT Debajo. Hundirse Ser usado. Debil F Débil M Debilidad Debora ‫ָל ָה‬ ‫ע ל‬ "ALULAH Suceptible. Abajo. De todos modos De una vez ‫ְ ח ָז‬ ִ BEJIPAZON ‫ִ ְא‬ ‫ת‬ PIT'M ‫דר ָה‬ ְַ 'ADRABAH ‫ִש ָה‬ ‫הְק‬ HISHKAH ‫ְ ַת ַת‬ ‫ב ח‬ BEVAT 'AJAT De una vez ‫חכ מָד‬ ִ ֵֶ JAEJEF UMIAD De vez en cuando ‫מַע‬ ַ ִ ‫ל פע‬ ְַַ MIPA"AM LEFA"AM Bajo. Tareas para la casa ‫שע ר ִַת‬ ‫י‬ ִ SHI"UR BAYIT Deber. Custodia ‫ִשמ ֶת‬ ‫מ ְ ֶר‬ MISHMERET ‫שע ֵי‬ ‫ִ ר‬ ‫ִַת‬ ‫י‬ SHI"URAE BAYIT Débil F ‫ח ָשה‬ ָ ַ JALASHAH Suceptible. Decaer ‫ָל ל‬ ‫ע‬ "ALUL ‫ח ָש‬ ‫ָל‬ JALASh ‫ְ ֵישה‬ ָ ‫ח‬ KEJAESHAH ‫ֶשח‬ ַ‫י‬ YEShAJ ‫ר ָה‬ ‫ָפ‬ RAFAH ‫ְב ָה‬ ‫ד ר‬ DEVORAH ‫ב ָה‬ ‫ָל‬ VALAH . De Nuevo De Repente Dé una bebida ‫שב‬ SHUV De prisa Al contrario. Abajo ‫מ ַ ַת‬ ‫ִ ח‬ ‫ַ ַת‬ ‫ח‬ MITHAJAT THAJAT Deber. Debilidad Debilitarse. Debil M Pobreza. Tarea para la casa Deberes.87 De mi parte ‫ל ִי ִי‬ ‫ְד ד‬ LEDIDI De ninguna manera ‫לֹא ָא‬ ‫ְ ֶש‬ ְ‫ח‬ LO' BA' BEJESHBON Nuevamente.

Contar Declaración ‫ֶר‬ ‫מ‬ 'AMER Decisión Declaración ‫ְ ָק‬ ‫ס‬ PESAK ‫ְא‬ ֻ‫נ‬ NE'UM ‫הכרָה‬ ‫ַ ְ ָז‬ HAJRAZAH Declaración de la independenci Declarar. Decolorante ‫ַצ ִיר‬ ‫ה‬ THATSHIR ‫חָה‬ ִ JIVAH ‫הִיד‬ ‫ִג‬ HIGID ‫הכ ִיז ַל‬ ‫ִ ְר ע‬ HIJRIZ "AL ‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ד‬ YERIDAH ‫ְטָא‬ ִ‫נ‬ NETIA' ‫הל ִי‬ ְִ HILBIN Decoración ‫ַ ְא ָה‬ ‫פ ר‬ ‫ק טִ י‬ ‫י‬ ִ THAF'URAH KISHUT YIPUY Decoraciones ‫ִיש ִי‬ ‫ק ט‬ KISHUTIM Adornar. Decender ָ‫ַד‬ ‫ר י‬ YARAD Decepcionar.88 Bajar. Desinencia ‫מִי ַת‬ ‫ְג ל‬ ‫הע צ מ ת‬ ְַָָ MEGILAT HA"ATSMAUT Declaración jurada Declarar. Declinación Blanqueador. Informar Descenso. Desilusionar ‫בזכיא‬ 'YJZV Deliberar. Decidir ‫ָע‬ ַ‫י‬ YA"ATS Decidirse ‫הח ִיט‬ ‫ֶ ֳל‬ ‫טילחהל‬ HEJALIT LHJLYT Decimo M ‫ֳשי ִי‬ ‫עִ ר‬ "ASIRI Decir ‫הִיד‬ ִ ‫להִיד‬ ְַ HIGHID LEHAGHID Decir. Decorar ‫ָשט‬ ַ‫ק‬ KASHAT Decorar ֵ ‫ט ע ֵר ק‬ ִ ִ ‫ִָה‬ ‫י‬ KISHAET "ITAER YIPAH Decorar ‫ְִ ֵר‬ ‫נ‬ GHINDHAER Decorativo ‫מק ָ ת‬ ְֻ ‫ק ִי‬ ‫ִ ט‬ MEKUSHAT KISHUTI . Expresar Opinión Declare Declinación.

aydar ‫עְ ִי א ִי‬ ‫ִ זב ת‬ "IZVI 'OTI ‫ֳז ב א ִי‬ ‫ת‬ ‫ע‬ "AZOV 'OTI ‫עַב‬ ‫ָז‬ "AZAV . Inauguraci Dedo. Dedo del pie Dedos Defectuoso ‫ֳנ ָה‬ ‫ח‬ ‫חֻ ָה‬ ‫ֳנ‬ JANUKAH JANUKAH Dedo. Flor ‫אצ ְע ִית‬ ‫ְֶ נ‬ 'ETSBE"ONIT Januca. Dejar.89 Dedal. Dedo del pie Dedo del pie Defectuosa ‫אצ ַע‬ ְֶ 'ETSBA" ‫אצ ַע‬ ְֶ 'ETSBA" ‫ֹה‬ ֶ BOHEN ‫אצ ָע ת‬ ְֶ 'ETSBA"OT ‫ְג ָה‬ ‫מ‬ PEGUMAH ‫ָג‬ PAGUM Defensa ‫הגָה‬ ‫ֳ ָנ‬ ‫סַג רָה‬ ִ ַ ‫ֵע‬ ‫ט‬ HAGANAH SANAGORIAH TAE"UN Defensa ‫הגָה‬ ‫ֳ ָנ‬ ‫סֵג רָה‬ ִ ַ ‫ֵע‬ ‫ט‬ HAGANAH SANAEGORIAH TAE"UN Defensor ‫סֵיג ר‬ ‫ַנ‬ SANAEGOR Defensor publico ‫סֵיג ר‬ ‫ָנ‬ ‫ִי ִי‬ ‫צ ר‬ SANAEGOR TSIBURI Deficid de comercio exterior ‫ֵי ָע‬ ‫גר‬ ‫ִסח ִי‬ ‫מ ָר‬ GAERA"ON MISJARI Defienda ‫הג ַל‬ ‫ֵֵ ע‬ HAEGAEN "AL Definir ‫הג ִיר‬ ְִ ‫רידגהל‬ HIGDHIR LHGDYR Malversar. Traicione. Defrauda ‫מ ַל‬ ‫ָע‬ MA"AL Defraudar ‫ל ְב ע‬ ַ ֶ ‫ל ִי‬ ‫ְד‬ LETHVOA" LEDIN Degenerado ‫התנ‬ HTNVN Degradar Dejame en paz M ‫ִ ֵל‬ ‫נ‬ NIBAEL Dejame en paz F Abandonar. Dedicación.

Delicad Delicada. Hace. Delicad Delicada. Querellante Democracia Demora Paró. Demanda legal Demandar. Tierno. Plasentera Lápiz Kajal. Abandonar Dejar. Finalizar. Renunciar Delante Deleitarse. Quedar Deje Antes. Parar. Demorar ‫עַב ל ַזב‬ ‫ָ ז ַע‬ "AZAV LA"AZV Dejar Dejar. Reclamar Democracia Demorar. Delante Deletreo Deliberar. Refinado Delicioso.90 Dejar. Refinada Delicado. Posponer Mostrar. Completar Abandonar. Refinada Delicado. Timida. Dejar. Plasentero Delinear. Levantar. Timido. Delineador Callar. Deliverar Demandante. Demostrar ‫ה ִיר‬ ‫ת‬ HOTIR ‫ָ ָה‬ ‫ל‬ KALAH ‫ִש ִיר‬ ‫הְא‬ HISH'IR ‫ָ ַש‬ ‫נט‬ NATASH ‫ח ַל‬ ‫ָד‬ JADAL ‫ק ִי ָה‬ ‫ָד מ‬ KADIMAH ‫לפֵי‬ ‫ִ ְנ‬ LIFNAE ‫התעֵג‬ ‫ִ ְ ַנ‬ HIT"ANAEG ‫ְ ִיב א ת‬ ִ ‫ת‬ KETIV 'IUT ‫ד ל ִי‬ ‫ְפ‬ DOLFIN ‫ָע‬ ַ‫י‬ YA"ATS ‫ר ָה‬ ‫ַכ‬ RAJAH ְ‫ר‬ ַ RAJ ‫ע ִיָה‬ ‫ֳד נ‬ "ADINAH ‫אִיָה‬ ‫ֳנ נ‬ 'ANINAH ‫ע ִי‬ ‫ָד‬ "ADIN ‫ִי‬ ‫נ‬ 'ANIN ‫ְ ִי ָה‬ ‫נע מ‬ NE"IMAH ‫ָ ִי‬ ‫נע‬ NA"IM ‫מ ְח ל‬ ‫ִכ‬ MIJJOL ‫סרֵל‬ ְִ SIRGHAEL ‫הסִיר‬ ְִ HISGHIR ‫ְל ָה‬ ‫נ‬ THELUNAH ‫בע‬ ֵַ THOVAEA" ‫ת ַע‬ ‫ָב‬ TAVA" ‫ֶמ קרטָה‬ ‫ד ַ ִי‬ DEMOKRATIAH ‫ע נת‬ ַ "AMONUT ‫ִי ֵב‬ ‫עכ‬ "IJAEV ‫ָ ָה‬ ‫ח‬ DHAJAH ‫ע מ ֶת‬ ‫ֶד‬ "OMEDET ‫הר ה‬ ְִ HIR'AH . Refinado Deliciosa. Alegrarse Delfín Suave. Decidir Suave. Regir Dibujar lineas Acusación. Ahorrar. Tierna.

‫ָר‬ ַ‫ז‬ Vaciar. Dudoso M Deposito N Miserable. Dudoso F Deponga Depresión ‫ִיר ת‬ DHIROT Departamento. Derramar ְ ‫שפ‬ ַָ . Introduzca a alguie Demuestre. Derecho ‫ָשר‬ ָ‫י‬ YASHAR Derecho. Apartamento Dependiente F. Privilegio ‫ְכ ת‬ ‫ז‬ ZEJUT Derecho de via ‫ְכ ת‬ ‫ז‬ ‫ק ִי ָה‬ ‫ְד מ‬ ZEJUT KEDIMAH Derechos ‫ָכ י ת‬ ‫ז‬ ZAJUYOT Derechos de acceso ‫ה ְשא ת‬ ָ ‫ַר‬ HARSHA'OT Derechos de autor ‫ֶכ ת‬ ‫ז‬ ‫י צ ִי‬ ‫ר‬ ZEJUT YOTSRIM Derramar.91 Demuestre. Deprimida ‫ִי ָה‬ ‫ר‬ DHIRAH ‫ְל ָה‬ ‫י‬ THELUYAH ‫ָל י‬ THALUY ‫ה ִיח‬ ַ ‫ֵד‬ HAEDIAJ ‫ִי ָד‬ PIKADON ‫ש ֶל‬ ‫ֵפ‬ SHAEFEL ‫ִד ֵאת‬ ְ‫נ‬ NIDKAE'T Miserable. Politica Denominado. Verter ‫הִיר‬ ִ HIGHIR Inundar. Deprimido ‫ִד ָא‬ ְ‫נ‬ ‫ִד ֶה‬ ְ‫נ‬ NIDKA' NIDKEH Derecha ‫ָ ִי‬ ‫ימ‬ YAMIN Recto. Derramar. Discuta ‫ה ִיח‬ ַ‫כ‬ HOJIAJ Demuestre. Apartamento Dependiente M. Interior ‫ְ ִי ִי‬ ‫נמ‬ ‫ְ ִי ָה‬ ‫נמ‬ PENIMI PENIMAH Dentro de ‫ְ ִי ָה‬ ‫נמ‬ PENIMAH Departamento. Sur ‫ָ ִי‬ ‫ימ‬ YAMIN Derecho. por el nombre de ‫ה ִיג‬ ִ HITSIG Demuestre Denigrar ‫הדִי‬ ‫ִ ְג‬ HIDGIM ‫הפִי‬ ‫ִ ְג‬ HIFGIN ‫חר‬ ַָ JARAF ‫ְש‬ ֵ BESHAEM Dentro.

ser Negligente Desaseado. Reposo F Descanso. Guard Shabat ‫ש ַת‬ ‫ָב‬ SHAVAT Descanse en Paz. Descansar. Ocultarse ָ ‫על‬ ‫ְַ נ‬ NA"LAM Desarraigar. QDP ‫של‬ ָ ‫לע ָר‬ ‫ַ ֳפ‬ SHALOM LA"AFARO Descanso ‫ש ֶת‬ ‫ֶב‬ SHEVET Descanso. Reposo M ‫ְנ ָה‬ ‫מ ח‬ MENUJAH Descanso Descanso ‫נ ח נֹח‬ ַ NUAJ NOJ ‫ְנ ח‬ ַ ‫מ‬ MENUAJ ‫ָח ָנ ח‬ ַ ‫נ ל‬ NAJ LANUAJ Descanso Completo ‫ש ָת‬ ַ SHABATON Descansos ‫נ ִי‬ ‫ח‬ ‫נֹ ִי‬ ‫ח‬ . Peludo ‫ָ ַע‬ ‫ר‬ PARA" Desarrollo ‫הת ַ ְח ת‬ ְִ HITPATHJUT ‫מר ָט‬ ְֻ ‫ְר ָת‬ ‫מ‬ MERUPAT MERUPAT Desastre ‫ס‬ 'ASON Desayuno ‫ַת‬ ‫שח ִית‬ ‫ַ ֳר‬ PAT SHAJARIT Desayuno ‫ֳר ַת‬ ‫א ח‬ ‫ֹ ֶר‬ ‫ק‬ ‫ֳר ַת‬ ‫א ח‬ ‫ֶר‬ ‫ק‬ 'ARUJAT BOKER 'ARUJAT BOKER Descansado V Intr ‫ָח ָנ ח‬ ַ ‫נ ל‬ NAJ LANUAJ Descansar.92 Fluir Desagradable ZARAM SHAFAJ ‫ָ ִי לֹא‬ ‫נע‬ LO' NA"IM Desaguar ‫ִ ֵז‬ ‫נ‬ NIKAEZ Desamparo ‫שכֹל‬ ְ ‫שכ ל‬ ְ SHEJOL SHEJOL Desangrar ֵ ‫דמ ִי‬ ַָ DAMAM DHIMAEM Desaparecer. Permitir ‫הִיח‬ ַ ‫ֵנ‬ HAENIAJ Cesar.

desde entonces Deseable M Congratular. Pertenencia Deseo. Hacer Sobrio Deseo. Descendientes Descenso. Revelación Descuento Desde entonces. Desear. descarga ‫ָב‬ ‫ז‬ ZAV Descarga mucosa ‫זב‬ ZOV Descargar. Salida Cortar. Desconectar Descubrir. Ir Lejos Desde entonces. Excitación Sexu ‫ִ ָח‬ PIKAJ ‫חפ‬ ֵֶ JAEFETS ‫ִח‬ ‫י‬ YIJUM ‫ָצ‬ ‫ר‬ .93 NOJIM NOJIM Flujo. Descargo Bajar. Este. en Paracaidas Semilla. Rimar Deseo. Declinación Descubrimiento. Archivos Hundir. Liberar ‫ָ ַק‬ ‫ר‬ PARAK Descargar. Paracaidas Descenso. desde entonces Deseable F Deseao ‫ִי י‬ ‫ז‬ ZIKUY ‫ש ַע‬ ‫ָק‬ SHAKA" ‫ָ ַד לר ֶת‬ ‫יר ָ ֶ ד‬ YARAD LAREDET ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ NASHAR ‫צַח‬ ‫ָנ‬ TSANAJ ‫ֶ ַע‬ ‫זר‬ ZERA" ‫מ ָא‬ ‫צ‬ MOTSA' ‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ד‬ YERIDAH ‫ָ ַק‬ ‫נת‬ NATAK ‫ִי י ִ י‬ GHILUY GHILUY ‫הלג‬ GLH ‫הָ ָה‬ ‫ַח‬ HANAJAH ‫מ ז‬ ֵ MAE'AZ ‫מ ז‬ ֵ MAE'AZ ‫ָצ ָה‬ ‫ר י‬ RATSUYAH ‫ָצ י‬ ‫ר‬ RATSUY ‫ר ָה‬ ‫ָצ‬ RATSAH ‫ל לחיא‬ 'YJL L Desear ‫ר ָה‬ ‫ָצ‬ ‫ל ְצ ת‬ ‫ִר‬ RATSAH LIRTSOT ‫ָשק‬ ַ‫ח‬ JASHAK Desemborrachar. Descender Descender. Fervor. Placer ‫ה ִיד‬ ‫ר‬ ‫קב ִי‬ ‫ָ ַצ‬ HORID KOVATSIM Absolución. Descender. Ponerse Sol Caer. Descender. Desear Adornar.

Estepa Desiertos Colocar. Fijar. Desolado Desesperar Abuso. Deseos Desertar. Desgracia Deshidratación Desierto Comandar.94 ‫ִש ָה‬ ‫מְ ל‬ ‫ִח ל‬ ‫א‬ RATSON MISH'ALAH 'IJUL Deseo Solicita. Designar Decepcionar. Deseo Desertado. Desinencia Desinfectar Deslealtad Quebrantado. Designar. Desfalco Desgracia Desierto. Escapar Malbersación. Visitar Designe. Favor Pedidos. Desmayado. Destine Declinación. Deseo. Desilusionar Desinfección Deslealtad Desmayado Desmayarse Desnudez ‫ָצ‬ ‫ר‬ RATSON ‫ַ ָשה‬ ָ BAKASHAH ‫ַ ָש ת‬ BAKASHOT ‫שמ‬ ֵָ SHAMAEM ‫ע ַק‬ ‫ָר‬ "ARAK ‫התָ ֵש‬ ‫ִ ְ יא‬ HITYA'AESH ‫מ ִי ָה‬ ‫ֶע ל‬ ME"ILAH ‫חר ָה‬ ְֶ JERPAH ‫ִ ָי‬ BIZAYON ‫ִי ש‬ ‫י‬ YIBUSH ‫מד ָר‬ ְִ MIDBAR ‫ער ָה‬ ‫ֳ ָב‬ "ARAVAH ‫מד ָ ִי‬ ‫ְִ ר‬ MIDBARIM ‫ָ ַד‬ ‫ק‬ PAKAD ‫הע ִיד‬ ‫ֶ ֱמ‬ HE"EMID ‫ַָד‬ ‫יע‬ YA"AD ‫בזכיא‬ 'YJZV ‫ְטָא‬ ִ‫נ‬ NETIA' ‫ח יח א‬ ִ ִ JITUY JITU' ‫אטיח‬ JYT' ְ ‫ָ ַד‬ ‫ג‬ BAGAD BE ‫ֶ ָד‬ ‫ג‬ BEGAD ‫ָל ש‬ ‫ק‬ KALUSH ‫ח ַת‬ ‫ָת‬ JATAT ֵ ‫ה תע‬ ְִַ HIT"ALAEF ‫הת פ ת‬ ִַ HITALFUT ‫מ ַר‬ ‫ַע‬ MA"AR . Ser Desmayo ‫ֵשק‬ ֶ‫ח‬ JAEShEK Voluntad.

Rechazar Despreciar Después Después. Más alla Después. Ser Despreciar. Seco Despedir. Rebelarse En ruinas. Desramar ‫ה ְמ ֵט‬ ‫ִת ט‬ HITMOTAET Despreciado. Fluir ‫ִמ ס‬ ְ‫נ‬ NIM'AS ‫ִלַל‬ ‫זְז‬ ZILZAL ‫מ ס‬ ָ MA'AS ‫ַָח‬ ‫זנ‬ ZANAJ ‫ָ ַה‬ ‫ז‬ BAZAH ‫ַר‬ ‫ח‬ 'AJAR ָ ‫לה‬ ְַ LEHALAN ָ ‫ַר‬ ‫ח‬ 'AJAR KAJ ‫הל ה‬ ְָ HAL'AH ‫ח ֵי‬ ‫ֳר‬ 'AJARAE ‫ח ֵי כ‬ ֵ ‫ֳר‬ 'AJARAE JAEN ‫ִ ֵג‬ PISAEG ‫ַָל‬ ‫נז‬ NAZAL . Eximir ‫מ ָה‬ ‫ָר‬ MARAH ‫שמ ָה‬ ‫ְ ָמ‬ SHEMAMAH ‫ח ֵב‬ ‫ָר‬ JARAEV ‫שמ‬ ֵָ SHAMAEM ‫פ ַר‬ ‫ָט‬ FATAR Despedir. Desolado ‫ערָה‬ ‫ֶ ְו‬ "ERVAH Desobedecer. Hacia Destilar. Mas tarde Dividir. Hechar del Trabajo ‫ִש ִית‬ ְ‫ה‬ HISBIT Reloj de Alarma. Más Tarde Después. Despertador ‫שע‬ ָ ‫ְע ֵר‬ ‫מ ר‬ SHA"ON ME"ORAER Despertar ‫ָר ע ר‬ ‫ע‬ "OR "OR Despierto ‫ע ֵר‬ ‫ר‬ "ORAER Desplegar ‫ה ִיג‬ ‫ִצ‬ ‫הפִי‬ ְִ ‫הר ה‬ ְֶ ‫ֵל ָ ַש‬ ‫ל ר‬ HITSIG HIFGHIN HER'AH GHOLAEL PARAS Despliegue ‫ְצ ָה‬ ‫ג‬ ‫ַפגָה‬ ‫ה ָנ‬ ‫ֵי ָג מס‬ ְָ ‫מ צ‬ ‫מְ ָקע‬ ‫ִ יר‬ THETSUGAH HAFGANAH MAETSAG MASN MIRAK" Desplomarse Despreciar Rechazar. Despreciar Después.95 Desnudez Desolación Desertado. Detras Después. Aún mas. Desolado.

Ruina. Completar. ruina Desvaneser ‫ק ֶב בֹ ֶב‬ ‫ֶט ט‬ KETEV VOTEV ‫ַש ִית‬ ‫מְח‬ MASHJIT ‫הח ִי‬ ‫ֶ ֳר‬ HEJARIM ָ THAM ‫א ֵד‬ ִ 'IBAED ‫ִש ִיד‬ ‫הְמ‬ HISHMID ‫ס ַר‬ ‫ָת‬ SATAR ‫ִש ִיד‬ ‫הְמ‬ HISHMID ‫ה ַס‬ ‫ָר‬ HARAS ‫סונ‬ NVS ‫ַל‬ ‫ח‬ JALOF Desvear ‫ה ָה‬ ִ HITAH Desvestirse Intransitivo Diligente. Destine ‫ַָד‬ ‫יע‬ YA"AD Destino ‫ִש ָח‬ ‫מְל‬ MISHLAJ Destornillador ‫ַב ֵג‬ ‫מ ר‬ MAVRAEG Destornillador ‫ַב ֵג צ ָב‬ ‫מ ר ְל‬ MAVRAEG TSELAV Hacha. Perdida ‫בד‬ ְָ ‫בד‬ ְָ 'AVDAN 'AVDAN Prueba. Fijar ‫ֳר ָה‬ ‫ח צ‬ JARUTSAH ‫חר‬ ַַ JARAUTS ‫ק ַע‬ ‫ָב‬ KAVA" ‫צ‬ ֵ POTSAETS . Exterminar Escapar. Habil Determinar Horario. Desvanecer ‫מ ָה‬ ַ MASAH Destrucción Destruir Destruir Contradecir.96 Destileria. Determinado. Destral ֹ ‫קר‬ ְַ KARDHOM Destrucción ‫הפ ָה‬ ‫ֳ ֵכ‬ HAFAEJAH Destrucción. Destruir Aniquilar. Explotar. Detonar ‫הת ֵ ֵ ט‬ ְִ ‫טשפתהל‬ HITPAEShAET LHTFShT Diligente. Destruir Destruya. Destrucción Destructor Terminar. Refutar. Determinada. Alambique ‫ְ מ ָה‬ ‫ָמ‬ ‫מְק ֶת‬ ‫ִזֶק‬ ‫מְק ָה‬ ‫ַזֵק‬ DHEMAMAH MIZKEKET MAZKAEKAH Designe. Habil Partir. Destruir Destruir.

Todo el dia ‫ְמ ָה‬ ‫יָמ‬ YEMAMAH Dia de Expiación ‫י‬ ‫י‬ ‫ה ִ ִי‬ ‫ַ ר‬ YOM KIPUR YOM HAKIPURIM Día de independencia ‫י‬ ‫העצ ָא ת‬ ‫ָ ַ ְמ‬ YOM HA"ATSMA'UT Dia de otoño ‫ס ָו‬ ‫ְת‬ ‫י‬ ‫ַג‬ ‫ח‬ JAG YOM SETAV Dia del Recuerdo ‫ִ ָר‬ ‫זכ‬ ‫י‬ YOM ZIJARON Fiesta. Violencia. Dia Festivo Dia Laborable ‫י‬ ‫הע ָ ָה‬ ‫ֳָ ד‬ YOM HA"ABODAH Día laborable ‫חל‬ ‫י‬ YOM JOL Diagonal. Intención. Propósito Di s. Devastación ‫ְ ַד‬ ‫ע‬ BE"AD ‫דב ִי‬ ‫ְ ַר‬ DEVARIM ‫דב ִי‬ ‫ְ ַר‬ DEVARIM ‫ש ָה‬ ַ SHAMAH ‫ש ד שֹד‬ SHOD SHOD Calamidad. Devastación Devoción. Devarim. Señor ‫ש ה‬ ‫שֹ ה‬ SHO'AH SHO'AH Devastar ‫ש ַד‬ ‫ָד‬ SHADAD ‫ַָָה‬ ‫נ‬ KAVANAH Devuelva Día ‫שב‬ SHUV ‫ר‬ ִ RIBON ‫י‬ YOM ‫ִ ר‬ Dia. Para Deuteronomio. Tarde Deuteronomio. Cosas Robo. Cosas Devastación ‫ֳר‬ ‫ח‬ 'AJARON Detrás de.97 Detras ‫ַר כ ַי‬ ‫ח ֳר‬ ‫מ ח ִי‬ ‫ֶ ֳר‬ 'AJAR 'AJARAY ME'AJARI Después. Detras ‫ַר‬ ‫ח‬ 'AJAR Detras. Devarim. Hipotenusa ‫אל ְס‬ ‫ֳ ַכ‬ 'ALAJSON Diagonalmente ‫ל כס‬ ְָ LOJSAN .

Diamante ‫ִיב‬ ‫נ‬ NIV Dialogo Diamante ‫שיח‬ ַ ִ DHU SIAJ ‫ש ִיר‬ ‫ָמ‬ SAMIR ‫ַ ֳל‬ ‫יה‬ YAHALM Días ‫ָ ִי‬ ‫ימ‬ YAMIM Días intermedios ‫חל‬ ‫ַמ ֵד‬ ‫ה ע‬ JOL HAMO"AED Dias solemnes AñoNue. Dialecto Cardo.98 Idioma. Lenguaje.Expiación ‫ָ ִי‬ ‫ימ‬ ‫נ ר ִי‬ ‫ָא‬ YAMIM NORA'IM Dibujar un retrato. Pintar Diccionario. Vocabulario Diccionario Diccionarios Diciembre Dictadura ‫צֵר לצייר‬ ִ TSIAER LTSYYR Dibujo Diccionario Diccionario de Idiomas Dice Diciendo ‫צ ר‬ ִ TSIUR ‫אְר‬ ‫ֶג‬ 'EGRON ‫מ‬ ִ MILON ‫מילו‬ ‫מ‬ ִ MILON MYLVN ‫ִיב‬ ‫נ‬ NIVON ‫מ ִי‬ ‫ִ נ‬ MILONIM ‫א ֵר‬ ‫מ‬ 'OMAER ‫ֶ צמ ֶר‬ ְֶ DHETSEMBER ‫אמ ָה‬ ‫ִ ְר‬ 'IMRAH ‫ִיק ָט ָה‬ ‫ד ט ר‬ DIKTATURAH Diecinueve F ‫ְשע‬ ַ‫ת‬ ‫ֶש ֵה‬ ‫עְר‬ TESHA" "EShRAEH Diecinueve M ‫ִש ָה‬ ‫ְע‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ THISH"AH "ASAR Dieciocho F ‫שמ ֶה‬ ‫ְ נ‬ ‫ֶש ֵה‬ ‫עְר‬ SHEMONEH "ESRAEH Dieciocho M ‫שמ ָה‬ ‫ְ נ‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ SHEMONAH "ASAR Dieciseis F ‫שש ֶש ֵה‬ ‫ֵ עְר‬ SHAESH "ESRAEH Dieciseis M ‫ש ָ ה ָשר‬ ָ‫ִ ע‬ SHISHAH "ASAR Diecisiete F ‫ש ַע‬ ‫ְב‬ ‫ֶש ֵה‬ ‫עְר‬ SHEVA" "ESRAEH Diecisiete M ‫שב ָה‬ ‫ִ ְע‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ SHIV"AH "ASAR .

‫חר‬ ַַ Diligente. Distínga Diferente F Dura. dia de ayuno ‫ֳש ָה‬ ‫עָר‬ ‫ְ ט ֵת‬ ‫ֵב‬ "ASARAH BETAEVAET Diez dias de arrepentimiento ‫ַש ֶת ְ ֵי‬ ‫ע ֶ ר ימ‬ ‫ְש ָה‬ ‫ב‬ "ASHERET YEMAE THESHUVAH Diez F ‫ֶשר‬ ֶ‫ע‬ "ESER Diez M ‫ֳש ָה‬ ‫עָר‬ "ASARAH Diez Mil ‫ֳש ֶת‬ ‫עֶר‬ ‫אל ִי‬ ‫ֳ ָפ‬ "ASERET 'ALAFIM Diferenciar Diferencie Entre Diferente M ‫ח ָק‬ ‫ָל‬ JALAK Diferencie. Difícil F ‫הב ִיל‬ ‫ִ ְד‬ HIVDIL ‫הב ִיל ֵי‬ ‫ִ ְד ב‬ HIVDIL VAEN ‫ִב ֶ ֶת‬ ‫נְ ל‬ NIVDHELET ‫ִב ַל‬ ְ‫נ‬ NIVDHAL ‫ָשה‬ ָ‫ק‬ KAShAH Duro. ‫ֳר ָה‬ ‫ח צ‬ .dia d ayun ‫שב ָה‬ ‫ִ ְע‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ ‫ְת ז‬ ַ SHIV"AH "ASAR BETAMUZ Dietetica ‫ִ ְי ת‬ ‫ר‬ BIRYUT Diez de Tevet.99 Diente ‫ש‬ ֵ SHAEN Dientes ִַ‫ש‬ ‫ִ ני‬ ‫ייניש‬ ShINAYIM ShYNYYM Dientes ‫שיִַי‬ ‫ִ י‬ SHINAYIM Diesiciete de Tamuz. Difícil M ‫ָשה‬ ֶ‫ק‬ KAShEH Dificultad ‫קֹשי‬ ִ ‫ק שע‬ ִ KOSHI KOSHI" Digestión ‫ִי ֻל‬ ‫ע‬ ‫ִע ל‬ ‫י‬ "IKUL YI"KUL Dignidad ‫ש ֵת‬ ‫ְא‬ SE'AET Diligente.

Plata ‫שקדִת‬ ‫ַ ְ ָנ‬ SHAKDANIT ‫שק ד‬ ְָ ַ SHAKDAN ‫ִיָה‬ ‫נ‬ DHINAH ְָ‫הד‬ ‫ֶ ני‬ DENYAH ‫ְ ס ִי‬ ‫ָפ‬ KESAFIM ‫ֶס‬ ֶ KESEF Dinero. Lectura ‫הר ָה‬ ‫ִ ְצ‬ ‫ל ַרצות‬ ‫ה‬ HIRTSAH LHARTSVT Demuestre. Discurso. Habil JARAUTS Determinada.100 Determinado. Juzgar ָ Diseño asistido ‫ִ ְנ‬ ‫כ‬ . Discuta ‫ה ִיח‬ ַ‫כ‬ HOJIAJ Discutir. Tendencia Direccion Directo Directora Dirija. Habil Diligente M Dinamarca Plata. Guiar Disciplinar Disculparse ‫ַָד לל ֶת‬ ‫יל ָ ֶ ד‬ YALAD LALEDET ‫ַ פִית‬ ‫ְנ‬ THAFNIT ‫ִי‬ ‫ָר ח‬ ַ ‫ה‬ ִ ‫ִי‬ ‫כ‬ KIUUN KIUUN ‫ְת ֶת‬ ‫ב‬ KETOVET JIUUN HARUAJ ‫ָשיר‬ ִ‫י‬ YAShIR ‫מַ ֵל‬ ‫ְ נה‬ MENAHAEL ‫מַה ֶת‬ ‫ְנֶל‬ MENAHELET ‫הְ ִיג‬ ‫ִ נה‬ HINHIG ‫ה ָה‬ ‫ר‬ HORAH ‫ָ ָה‬ ‫נח‬ NAJAH ‫מ ָר‬ ‫ס‬ MUSAR ‫ִשמע‬ ֵַ ְ‫מ‬ MISHMAEA" ‫תק ִיט ר‬ ‫ַ ְל‬ TAKLITOR ‫התַ ֵל‬ ‫ִ ְנ‬ HITNATSAEL Conferencia. Dinero JARUTSAH Diligente F Dina Dinero. Instruya Disciplina Disco Compacto ‫ָת ל ֵת‬ ‫נ ַ ָת‬ NATAN LATAET Dio a luz Dirección Direccion del Viento Director Dirija Dirijir. peso de Januca ‫דִי ֳנ ָה‬ ‫ְנ ח כ‬ DENI JANUJAH Dinero efectivo ָ ֻ‫מ‬ ‫ְז‬ ָ ‫ְז‬ ‫מ‬ MEZUMAN MEZUMAN Dio Dirección.

Riña Distanciarse. Avente ‫ֵ ָה‬ ‫זר‬ ZAERAH Disposición moledor de basura Preparado.101 DHAN por computador ‫ב ֶז ַת‬ ‫ְע ר‬ ‫מ ְשב‬ ֵ ‫ַח‬ THIJNUN VE"EZRAT MAJSHAEV Disfrazarce. Prevención Distante F. Listo. Alejarse Distante M. Dispuesto Disputa. Reb ajar Dispare. Distinguida F ‫טח‬ ֵ ‫ש ָה‬ ְ TOJAEN 'AShPAH Preparada. Ocultarse Disketes Disminuir. Distinguido M ‫ֳר ָה‬ ‫ע כ‬ "ARUJAH ְ ‫ָר‬ ‫ע‬ "ARUJ ‫ִיב‬ ‫ר‬ RIV ‫מ ִי ָה‬ ‫ְר ב‬ MERIVAH ‫ר ִיקה‬ ִ ‫ְח‬ HIRJIK ‫ר ַק‬ ‫ָח‬ RAJAK ‫ְח ָה‬ ‫ר ק‬ REJOKAH ‫ָח ק‬ ‫ר‬ RAJOK ‫הב ִיל‬ ‫ִ ְד‬ HIVDIL ‫ְצ ֶֶת‬ ‫מ נ‬ ‫מצֶֶת‬ ‫ְֻ נ‬ METSUYENET METSUYENET ָ ‫ְצ‬ ‫מ‬ ָ‫מצ‬ ְֻ METSUYAN METSUYAN . Distínga Excelente M. Dispuesta Argumentar. Tire ‫התח ֵש‬ ְִַ HITJAPAES Beneficio. Disputa Distancia. Lejana F Diferencie. Disfrute Dislocamiento Disolución Disperción ‫ֶהָה מ‬ ִ ‫נֳנ‬ NEHANAH MI ‫ַ ק ִיט ִי‬ ‫ְל נ‬ THAKLITONIM ‫ֶ ַע‬ ‫נק‬ NEKA" ‫פ ַת‬ ‫ָח‬ FAJAT ‫ק ִישה‬ ָ ‫ְל‬ KELIShAH ‫ָ ָה‬ ‫יר‬ YARAH ‫ִז ר‬ PIZUR Dispersada ‫ִ ָ ָה‬ ‫נ ח‬ ‫ִ ַ ַת‬ ‫נ ח‬ NIDHAJAH NIDHAJAT Dispersado ‫ִ ָח‬ ‫נ‬ NIDHAJ Dispersarse ‫ָ פו‬ PATS FVTS Disperse. Lejano M Excelente F. Lista.

Entretener Distribuir Disturbio ‫ִפ ָא‬ ‫נְל‬ NIFLA' ַ‫הצט‬ ְִַ HITSTAYAN ‫א ַח‬ ‫ֵר‬ 'AERAJ ‫ח ק‬ ִ JILUK ‫ה ִי‬ ‫ֵפ‬ HAEFITS ‫ֵז ר‬ ‫א‬ 'AEZOR ‫ְ ר ָה‬ ‫ָע‬ PERO"AH División. Uno mismo División. Distrito ַ‫הצט‬ ְִַ HITSTAYAN Distinguirse Distraer. Partición.102 Distinguirse Distinguirse. Dividir mitad.. Expulse Divorcio. Divergenc Divorcio Divulgar. Distribución Area. en la divisió Dividir. Desramar Dividir Partir.. División Divorcie. Grupo ‫ְ לָה‬ ‫ֻג‬ ‫ְל ָה‬ ‫ג‬ PELUGAH PELUGAH Compartimiento. Distribución ‫ח ק‬ ִ JILUK División. Extender Doblarse ‫ֳל ָה‬ ‫ח ק‬ JALUKAH ‫ֵ ֵש‬ ‫ר‬ GHAERAESH ‫ֵיר שי‬ ִ ‫ג‬ GAERUSHIN ‫שריג‬ GYRSH ‫פ ַש‬ ‫ָר‬ FARAS ‫ָפ ל‬ KAFVL ‫ע ֵ הת‬ ְִ ַ HIT"AKAEM . Cruzar ‫ֳל ָה‬ ‫ח ק‬ JALUKAH Diversión ‫ָצ ְח ק‬ ‫ל צ‬ ‫עֶֹג‬ ‫נ‬ LATSON TSEJOK "ONEG ‫לח ֵק ל‬ ְ ְַ LEJALAEK LE Dividir Dividir Dividir en Dos Dividiro Multiplicar por Cinco ‫ש ַע‬ ָ SHASA" ‫ִ ֵג‬ PISAEG ‫ִי ֵק‬ ‫חל‬ JILAEK ‫ִ ֵג‬ ‫ל‬ PILAEG ‫מ ַע‬ ִ MITSA" ‫ח ָה‬ ‫ָצ‬ JATSAH ‫ח ֵש‬ ִ JIMAESH División. Divergenc Dividido por. expulsa Doblado ‫ַחל ָה‬ ‫מ ָק‬ MAJLAKAH División. Partición.

Abrume Domingo Gobierno. Dominar Dominar. Documento ‫ס ֶר‬ ‫ֵפ‬ SAEFER Documento ‫ִסמ‬ ָ ‫מ‬ MISMAN Documento ‫ְע ָה‬ ‫ד‬ ְ ‫מסמ‬ ְִָ THE"UDAH MISMAJ Dólar ‫ָר‬ ‫ל‬ DHOLAR Doliente ‫ֵל‬ ‫ב‬ 'AVAEL Dolor ‫כ ב‬ ָ JA'AV Dolor ‫ע ֶב‬ ‫צ‬ ‫עֹ ֶב‬ ‫צ‬ "OTSEV "OTSEV Dolor ‫עג ָה‬ ‫ָ ְמ‬ "AGMAH Dolor. Dominio Dominio ‫ִיל‬ ‫ח‬ JIL Regir. Prevalecer Domingo Dominio.103 Doblegar. Cortar ‫ק ַד‬ ‫ָד‬ KADAD Doblez ‫לפיק‬ KYFL Doce F ‫ש ֵי‬ ְ ‫ֶש ֵה‬ ‫עְר‬ SHETHAEM "ESRAEH Doce M ‫שֵי ָשר‬ ָ‫ְנ ע‬ SHENAEM "ASAR Docena ‫ְ ֵי ֵר‬ ‫רס‬ THERAESAER Docilidad ‫נחת‬ ‫ר ת ִי ת‬ ‫צ‬ ַ NOJUT RAKUT TSIUT Doctor ‫ְט ר‬ ‫ק‬ DHOKTOR Libro. Dominio ‫ש ַט‬ ‫ָל‬ SHALAT ‫ִש ָ ַר‬ ‫הְ ר‬ HISTHARAR ‫ִש ָ ֵר‬ ‫הְ ר‬ HISTHARAER ‫הכִיע‬ ַ ‫ִ ְנ‬ HIJNIA" ‫ִאש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ YOM ' YOM RI'SHON ‫ש ִי ָה‬ ‫ְל ט‬ SHELITAH ‫מ ְש ָה‬ ‫ֶמ ָ ל‬ MEMSHALAH ‫ממל ָה‬ ‫ַ ְ ָכ‬ MAMLAJAH ‫מ ְכ ת‬ ‫ַל‬ MALJUT . Dolores de Parto Dominar. Control Reino. Controlar. Prevalecer. Controlar Domine.

Chica Doncellas. Doncella Donde? Donde ‫ָר‬ ַ THARAM ‫ַת‬ BAT ‫ִי ָה‬ ‫רב‬ RIVAH ‫ָנ ת‬ BANOT ‫ֵי ָה‬ ‫אפ‬ 'AEFOH ‫ֵה‬ 'AYAEH ‫ֵפ א‬ ‫א‬ 'AEFO' Donde es la estación de bus? ‫ֵיפֹה‬ ‫א‬ ‫ַ חַת‬ ‫ֳנ‬ ‫ָא ט ס‬ ‫ה‬ 'AEFOH THAJANAT HA'OTOBUS Donde está el baño? ‫ֵיפֹה‬ ‫א‬ ‫ַשיר ִי‬ ‫הֵ ת‬ 'AEFOH HASHAERUTIM Donde hay cajero automático? ‫ֵיפֹה ֵש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ַ ס ָט‬ ‫ְ מ‬ 'AEFOH YAESH KASPOMAT Donde sea ‫ְ ֵיֶה‬ ‫אז‬ ‫ָק ְ ָל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ָק‬ ‫מ‬ BE'AEZEH MAKOM BEJAL MAKOM Dormida Dormido ‫ִי ָה‬ ‫נמ‬ NIMAH Dormido Acostarse. Dormir ‫ִי‬ ‫נ‬ NIM ‫ָש ִיש‬ ‫יַ ל‬ YASHAN LISHN ‫ש ַב‬ ‫ָכ‬ SHAJAV Acostarse. Donar Soltera.104 Donar Doncella. Dormir ‫ש ַב‬ ‫ָכ‬ ‫ִש ַב‬ ְ‫ל‬ SHAJAV LISHKAV Dormir ָ ‫ִר‬ ְ‫נ‬ NIRDHAM Dormitar ‫נמנ‬ NMNM Dormitorio ‫ח ַר שיָה‬ ‫ֳד ֵ נ‬ ‫ח ַר שָה‬ ‫ֳד ֵ נ‬ JADAR SHAENAH JADAR SHAENAH Dormitorios ‫ְע נ ת‬ ‫מ‬ ME"ONOT Dos ִַ ‫ש‬ ְ ‫ש ֵי‬ ְ ShETHAYIM ShETHAE . Chicas Donde ‫ָ ַב‬ ‫נד‬ NADAV Contribuir.

105 Dos ‫שִַ שֵי‬ ‫ְ ני ְ נ‬ ShENAYIM ShENAE Dos días ִ‫י מ‬ ‫ַי‬ ‫י מִי‬ ‫ַי‬ YOMAYIM YOMAYIM Dos F Dos Horas ִַ ‫ש‬ ‫ְ י‬ SHETHAYIM Dos F D Dos M ַ ‫ִי ש‬ ְ ‫י‬ SHETHAYIM ‫שעתִי‬ ‫ָ ַי‬ SH"ATAYIM ִַ‫ש‬ ‫ְ ני‬ SHENAYIM Dos M D ‫שִַי‬ ‫ְ ני‬ SHENAYIM Dos Mil ִַ ‫ל‬ ‫ְ י‬ ‫ל ִַי‬ ‫ְ י‬ 'ALPAYIM 'ALPAYIM Dos mil ִַ ‫ל‬ ‫ְ י‬ 'ALPAYIM Dos semanas. Drenaje ‫רד‬ DR Dreidel. Caño. Dadiva ‫ָא ַי‬ ‫מ ת‬ MA'TAYM ‫ח ַה‬ JUPAH ‫מָה‬ ‫ָנ‬ MANAH ‫ָ ַד‬ ‫זב‬ ZAVAD ‫ֶ ֶד‬ ‫זב‬ ZEVED Dote ‫ְדְָה‬ ‫נ ֻ ני‬ ‫ְד ְָה‬ ‫נ ני‬ NEDUNYAH NEDUNYAH Dote ‫ש ִי‬ ‫ִ ח‬ SHILUJIM Dr. Dote. Quince días ִ‫שב ע‬ ‫ְ ַי‬ ‫שב עִי‬ ‫ְ ַי‬ SHEVU"AYIM SHEVU"AYIM Dos Veces Dosel. Ducharse ‫ה תק ֵ ח‬ ַ ְִַ ‫חלקתהל‬ HITKALAEAJ LHTKLJ . Dosis Regalo. Toldo de matrimonio Dotar ִ‫ַ עמ‬ ‫ֳ ַי‬ PA"AMAYIM Doscientos Porción. Perinola Droga ‫ס ִיב‬ ‫ְב‬ SEVIVON ‫צ ר‬ ִ TSINUR ‫ְר ָה ס‬ ַ ‫פ‬ THERUFAH SAM Ducha ‫ֶמ ָר‬ ‫מ ט‬ ‫מקל ַת‬ ‫ִ ְ ַח‬ MEMTAR MIKLAJAT Ducha.

Duelo Dueño Dueños de.106 Ducha ‫מקל ַת‬ ‫ִ ְ ַח‬ MIKLAJAT Ducha bañera ‫מק ָח‬ ‫ִ ְל‬ MIKLAJON Ducha. Multiplicar ‫כ ַל‬ ‫ָפ‬ JAFAL . Dudoso M Penar. Dude Dependiente M. Ducharse ‫ה תק ֵ ח‬ ַ ְִַ ‫חלקתהל‬ HITKALAEAJ LHTKLJ Duchas ‫מק ָח ת‬ ‫ִ ְל‬ MIKLAJOT Duda ‫מס ָק‬ ְִ MISPOK Duda ‫ִק ֵק‬ ‫ְִק ֵק‬ ‫י‬ PIKPAEK PIKPAEK Duda Rasonable Vacile. Dudoso F Duela intransitivo Duelo Dueño de. Tutubear Dependiente F. Sabroso. Ser ‫מ ַק‬ ‫ָת‬ MATAK Dulce año ‫שָה‬ ‫ָנ‬ ‫ְת ָה‬ ‫מ ק‬ SHANAH METUKAH Dulces ‫ַמת ִי‬ ‫מ ָק‬ MAMTAKIM Duodecima F ‫ה ְ ֵי‬ ַ ‫ֶש ֵה‬ ‫עְר‬ HASHTHAEM "ESRAEH Duodecimo ‫ה ְ ֵי‬ ‫ָ נ‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ HASHNAEM "ASAR Duplicar. Afligir. Poseedores ‫ס ֵק ס ִיו‬ ‫ָפ ָב‬ SAFAEK SAVIV Dudar. Poseedor Dulce ֶ PEN ‫ִי ֵס ה ֵס‬ ִ ‫ה‬ HISAES HISAES ‫ְל ָה‬ ‫י‬ THELUYAH ‫ָל י‬ THALUY ‫ֵב‬ ‫א‬ KO'AEV ‫ַל‬ ‫ב‬ 'AVAL ‫ֵי ָה‬ ‫בל‬ 'AVAELAH ‫ַ ַל‬ ‫ע‬ BA"AL ‫ַ ַל‬ ‫ע‬ BA"AL ‫ְ ע ִי‬ ‫ָל‬ BE"ALIM ‫ממ ָק‬ ‫ַ ִת‬ MAMITOK Dulce.

Ecuación Edad. Difícil F ‫ָשה‬ ָ‫ק‬ KAShAH Longitud. ְ ‫ְ ֶש‬ ֶ‫מ‬ BEMEShEJ ‫ַד‬ ‫ע‬ "AD ‫ָשָה‬ ‫ְנ‬ BASHNAH ְ‫ר‬ ַ 'ARAJ ‫ִש ַש‬ ‫מ מ‬ MIShMASh ‫אפר ֵק‬ ‫ֳ ַ ְס‬ 'AFARSAEK ‫ָ ֵד‬ ‫ב‬ KAVAED ‫ָשה‬ ֶ‫ק‬ KAShEH ‫צ ַל‬ ‫ַה‬ TSAAHL ‫שת ָה‬ ‫ָ י‬ SHATUYAH Ebrio M ‫שת י‬ ָ SHATUY ‫מִי ַת‬ ‫ֶג‬ ‫קֹה ֶת‬ ‫ֶל‬ MEGILAT KOHELET Eclipse ‫ִי י‬ ‫ל‬ ‫מ רת‬ ְ LIKUY ME'AOROT Economía ַ ‫ל ָ ָה‬ ‫ְ ל‬ KALKALAH Economía ‫ֶשק‬ ֶ‫מ‬ MESHEK Comparación. Editar. Durante Durar tomar tiempo Durazno Duro.I. Kohelet. Patron de verbos Edificio Fortificado ‫אק ָד ר‬ ‫ְֶ ו‬ 'EKUVADOR ‫ִיל‬ GHIL ‫עד‬ ֵֶ "AEDEN ‫ע ִי ָה‬ ‫ֳר כ‬ "ARIJAH ִ ְָ ִ ‫ְָי‬ ‫ני ני‬ BINYAN BINYAYN Edificio Fijar. Duracion Hasta Que. Asamblea ְ ‫אֹר‬ ֶ ְ‫א ר‬ ֶ 'OREJ 'OREJ Durante. Número De Años edad Edicion ‫ַשָ ה‬ ‫הְו‬ ‫ַשָָא‬ ‫ה ְ וי‬ HASHVA'AH HASHVAYA' Ecuador Edén Edificio. Durazno Pesado. Duro E.107 Dura. Difícil M Ebria F Eclesiastés.D. Mientras Durante el año Albaricoque. Organizar ְָ ִ ‫ני‬ BINYAN ‫מ א‬ ִ MILO' ְ ‫ער‬ ַָ "ARAJ .

Las. La. Los. Tunica Egipcio ְ ַ‫ח‬ ‫ָנ‬ JANAJ Educar Efectivo Efod Efraín Egipto ְ ֵ‫ִי‬ ‫ח‬ JINAEJ ‫ס ְ רִית‬ ‫ָז‬ SUKRAZIT ‫ְז ָ ִי‬ ‫מ נ‬ MEZUMANIM ‫שמימ‬ MYMSH ‫ֵפֹד‬ ‫א‬ 'AEFOD ‫ֵפ ד‬ ‫א‬ 'AEFOD ִ‫אפר‬ ‫ֶ ְ ַי‬ 'EFRAYIM ‫מצ ִי‬ ‫ִ ְר‬ MITSRI ִ‫מצר‬ ‫ִ ְ ַי‬ MITSRAYIM Lamentaciones. La. Educar Edulcorante Efecto Efod.108 Editor M ְ‫ע ר‬ ֵ "ORAEJ Editora F ‫ע ר ֶת‬ ‫ֶכ‬ "OREJET Educación ְ ‫ִי‬ ‫ח‬ JINUJ Educación ְ ‫ח‬ ִ ְ ‫ִי‬ ‫ח‬ JINUJ JINUJ Inaugurar. Gimnasia ‫ָשל‬ ָ‫מ‬ MASHAL Ejemplos Ejercicio Ejercicios ‫ְש ִי‬ ‫מָל‬ MESHALIM ‫ַ רִיל‬ ְ THARGHIL ‫ִירֶל‬ ְ THIRGHEL ‫התע ְל ת‬ ‫ִ ְ ַמ‬ HIT"AMLUT ‫ַ רִי ִי‬ ‫ְ ל‬ THARGHILIM Capacidad. Eijá ‫מִי ַת‬ ‫ְג ל‬ ‫ֵי ָה‬ ‫אכ‬ MEGILAT 'AEJAH Eilat ‫תליא‬ 'YLT Cuento. Artículo def El. Los. Las ‫ההה‬ ֶַָ AH HA HE El El ‫הא‬ HU' ‫ה‬ ַ AH ‫הא‬ HU' . Ejército ‫חִל‬ ‫ַי‬ JAYIL Ejercito de Defensa de Israel ‫צ ָא הגָה‬ ‫ְ ב ֳ ָנ‬ ‫ְישר ֵל‬ ‫ל ְ ָא‬ TSEVA' HAGANAH LEYSRA'AEL El. Problema Ejercicio. Ejemplo Ejercicio.

Quien ‫ֳשר ש‬ ֶ ֶ‫א‬ 'ASHER SHE El Salvador ‫ֶל‬ ‫א‬ ‫סלַוד ר‬ ‫ַ ְו‬ 'EL SALVAVDOR El se fue ‫הל ְ ל‬ ַָ HALAJ LO Nombre de Jerusalén. Opción ‫ש ַי‬ ַ SHADHAY ‫ָע ל‬ ָ ‫ה‬ HA"OLAM ‫ָ ִיק‬ ָ ‫וט‬ VATIKAN ‫ק ִי ִית‬ ‫ְפ צ‬ KEFITSIT ‫ק ִי ִי‬ ‫ְפ צ‬ KEFITSI ‫אלעָר‬ ‫ֶ ְ ָז‬ 'EL"AZAR ‫ְ ֵי ָה‬ ‫רר‬ BERAERAH ‫ִ ב ָר‬ ‫ְח‬ MIVJAR Elecciones ‫ְ ִיר ת‬ ‫ח‬ BEJIROT Electo. El Templo El Mundo. Elegido ‫ִב ַר‬ ‫נְח‬ ‫לה ָ ֵר‬ ‫ִ ח‬ ‫ל ִי ָ ֵר‬ ‫ה ח‬ NIVJAR LHIBAJAER . La Tierra ‫האר‬ ֳֶַ HA'ARETS Ese. El universo Elástica Eleazar Elección ‫ארֵאל‬ ‫ֳ ִי‬ 'ARIAE'L El Todopoderoso El Vaticano Elástico Elección.109 El. Acusativo Definido ‫את‬ 'OTO El Mar Mediterraneo ָ‫ה‬ ַ ‫ה ִיכ‬ ַ ‫הָ הָד ל‬ ַ ַ HAYAM HATHIJON HAYAM HAGHADOL Altisimo. El mas alto ‫ע ְי‬ ‫ֶל‬ "ELYON El Mundo. El que. El universo El muro occidental ‫ָע ל‬ ָ ‫ה‬ HA"OLAM El Muro de los Lamentos ‫ה ֹ ֶל‬ ‫ַ ת‬ ‫ה ַ ער ִי‬ ‫ַ ֳ ָב‬ HAKOTEL HAMA"ARAVI ‫ֶלה‬ ַ ‫ת‬ HAKOTEL El Oceano Pacífico ָ‫ה‬ ַ ‫ה ָ ֵט‬ ‫ַ ק‬ HAYAM HASHAKAET El Pais.

Mi D os es Rey Isabel. Escogida ‫ֶתִבח‬ ֶ ְ‫ר נ‬ NIVJERET Electo. Lamentar ‫מע ִית‬ ‫ַ ֳל‬ MA"ALIT ‫אלָה‬ ֵֵ 'AELAEAHU ‫אלָה‬ ֵֵ 'AELAEAHU ְ ‫א ִימל‬ ֶ ֶ ‫ֱל‬ 'ELIMELEJ ‫א ִי ְ ָה‬ ‫ֵל ס‬ 'AELIPSAH ‫א ִיש ַע‬ ‫ֱל ֶ ב‬ 'ELISHEVA" ‫ִיא‬ ‫ה‬ HI' ‫ת א‬ ָ 'OTAH ‫ה‬ ֵ HAEN ‫את‬ ָ 'OTAN ‫ה‬ ֵ HAEM ‫את‬ ָ 'OTAM ‫ס ַד‬ ‫ָפ‬ SAFAD . Acusativo Definido ‫ָ ַר‬ ‫ח‬ BAJAR Elevador Elías. Elisabet Ella. Acusativo Definido Ellos. Elegido ‫ִב ַר‬ ‫נְח‬ ‫לה ָ ֵר‬ ‫ִ ח‬ ‫ל ִי ָ ֵר‬ ‫ה ח‬ NIVJAR LHIBAJAER LHIBAJAER Elegido. Acusativo Definido Ellas. Escogido ‫ִב ָר‬ ‫נְח‬ NIVJAR Elegido ‫ָ ִיר‬ ‫ח‬ BAJIR Elegir ‫ָ ַר‬ ‫ח‬ ‫לבחור‬ ‫הצ ִיע‬ ַ ְִ BAJAR LVJVR HITSBIA" Elegir ‫ָ ַר ל ְחר‬ ‫ח ִב‬ BAJAR LIVJR Elegir. Coger Elías. Eliahu Elimelej. Eliahu Elipse Ella Ellas Ellos Elogiar.110 LHIBAJAER Electricidad ‫ַש ָל‬ ‫חְמ‬ JAShMAL Electrodomesticos ‫מ ְשי ֵי‬ ‫ַכ ְ ר‬ ‫ַש ַל‬ ‫חְמ‬ MAJSHEYRAE JASHMAL Elefante ‫ִיל‬ ‫פ‬ FIL Elegancia ‫א ְרח‬ ַ ‫ֶפ‬ 'EFRAJ Elegida.

Crucificar ‫רז‬ 'ARUZ ‫ֵית א ִיָה‬ ‫ֳר ז‬ BAET 'ARIZAH ‫צ ַב‬ ‫ָל‬ TSALAV . Preñar Untar.111 Alabanza. Embarrar. Inmigre de ‫מ רגיה‬ HYGR M Inmigre. Emocionarse Empacadora ‫ר ַש‬ ‫ָח‬ RAJASH Empacado Empalar. Feto ‫ע ָר ע ָר‬ ֻ "UBAR "UBAR Embutido en pan. Mes ָ ‫ה ְל‬ ‫ַל י‬ HALELUYAH Elogio Maiz. Navegar. Lubricar Emborracharse de ‫שג ִיר‬ ‫ַ ְר‬ SHAGRIR Concebir. Elogio Elogio Elul. Embotar ‫ָח‬ ַ‫י‬ YAJAM ‫ע ֵר‬ ִ "IBAER ‫הפ ִיג‬ ‫ִ ְל‬ HIFLIG ‫ָשח‬ ַ‫מ‬ MASHAJ ‫התָא ת‬ ‫ִ ְנ‬ HITNA'UT ‫ִש ַ ֵר מ‬ ְ‫ה‬ HISHTHAKAER M ‫הק ָה‬ ‫ִ ְה‬ HIKHAH Embotellamento de Trafico ‫ִ ָק‬ ‫ק‬ ‫ְנ ָה‬ ‫ע‬ PIKAK THENU"AH Embrión. Sentir. Embarcar Embellecerse Atontar. Emigre a ‫ל רגיה‬ HYGR L Emiratos Arabes Unidos ‫הא ֵיר י ת‬ ‫ָ ֶמ‬ ‫ה ְא ָד ת‬ ‫ַמ ח‬ HA'EMAERUYOT HAM'UJADOT Suspirar. Embarasarse Partir. Choclo. Pancho ‫ַקִיקָה‬ ‫נְנ ִי‬ ‫ְ לחמִָיה‬ ‫ַ ְ ָנ‬ NAKNIKIAH BELAJMANIAYH Emigre. Elote Emanuel ‫ְ ה ָה‬ ִ THEHILAH ‫ה ֵל‬ ִ HILAEL ‫ִי ָס‬ ‫תר‬ TIRAS ‫ֱל ל‬ ‫א‬ 'ELUL ‫ע ָנ ֵל‬ ‫ִ א‬ "IMANU'AEL Embajada ‫שג ִיר ת‬ ‫ַ ר‬ ‫ִיר ת‬ ‫צ‬ SHAGRIRUT TSIRUT Embajada ‫שג ִיר ת‬ ‫ַ ְר‬ ‫ִיר ת‬ ‫צ‬ SHAGRIRUT TSIRUT Embajador Embarazar.

Empollar A lado. Comience ‫הת ִיל‬ ‫ִ ְח‬ ‫להת ִיל‬ ‫ַ ְח‬ HITJIL LHATJIL Empleado. Con En la Casa. Con En. En el. En la carretera ְ ‫ַ ֶר‬ ֶ BADHEREJ En cuenta de. Empezar ‫ר ַה‬ ‫ָב‬ RAVAH Emperador Empiece ‫ֵי ָר‬ ‫קס‬ KAESAR ‫ָ ַח‬ ‫ת‬ PATAJ ‫הת ִיל ל‬ ְ ‫ִ ְח‬ HITJIL LE Empiece. Acostarce. Trabajador ‫ע ֵד‬ "OBAED Emplee Acostarce. En el Hogar En Ellas ְַ BE BA En El BO ‫ַ ַית‬ BABAYT En Ella ָ BAH ‫ָ הָה ָ ה‬ ֵ ‫ֵנ‬ BAHAENAH BAHAEN En Ellos ‫ָ ָה‬ ֶ BAM BAHEM En ese momento ‫ְא ת‬ ‫הרַע‬ ‫ָ ֶג‬ BE'OTO HAREGA" En camino. En breve ‫הע ִיק‬ ‫ֶ ֱס‬ HE"ESIK ‫רב‬ ַָ RAVATS ‫ָ ַש‬ ‫ר‬ GHARASh ‫א ֶל‬ ‫ֵצ‬ 'AETSEL ְַ BE BA ‫ַל‬ ‫ע‬ "AL ְ BE ‫א ֶל‬ ‫ֵצ‬ 'AETSEL ‫ְ ָר ב‬ ‫ק‬ BEKAROV En camino. Por.112 Emparejar. Empujar Fuera En. Sobre. Porque ‫ַע ַע‬ ַ‫יַ י‬ ‫ֳשר ַע‬ ַ‫א ֶ י‬ ִ‫י‬ YA"AN YA"AN 'ASHER YA"AN KI En. Con En. Copular Abrir. Con Pronto. En el. Anidar. Acerca de En. Cerca. En lugar de ‫הע ִיד‬ ‫ֶ ֳב‬ HE"AVID Emplee Hechar Fuera. En la carretera ְ ‫ַ ֶר‬ ֶ BADHEREJ . En.

Ser Enano ‫ח ֵב‬ ‫ָר‬ JARAEV ‫ְ ַפ‬ ‫ג‬ BEGAFO ְָ BAJ ְָ BEJA ‫ְע ד ַ ָה‬ BE"OD DHAKAH ‫ש ָה ְע ד‬ ‫ָע‬ BE"OD SHA"AH ‫ָכ‬ ֶ BAJEM ‫ְמ ִי ָה‬ ‫ל כר‬ LEMJIRAH ‫ַחת ִית‬ ‫נ‬ THAJTONIT ‫התַ ֵר‬ ‫ִ ְנ‬ HITNAKAER ‫ָב‬ ַ GHAVAH ‫הת ֵב ב‬ ‫ְִ ה‬ HIT'AHAEV V ‫ַָס‬ ‫נ‬ NANAS Encages ‫שב ָה‬ ‫ְ ָכ‬ SEVAJAH Encantada ‫ְכ ֶ ֶת‬ ‫מ פ‬ ‫מכ ֶ ֶת‬ ‫ְֻ פ‬ MEJUSHEFET MEJUSHEFET . En lugar de ‫ַל ַה‬ ‫ע מ‬ "AL MAH ‫ְ ֵיֵי‬ ‫ענ‬ BE"AENAE ‫א ֶל‬ ‫ֵצ‬ 'AETSEL Entre. En medio de ‫ְ ק ֶב‬ ‫ֶר‬ ‫ְ ֵר ב‬ ‫ק‬ BEKEREV BEKAERUV En Mi ‫ִי‬ BI En Nombre De ‫ְש‬ ֵ BESHAEM En Nosotros ‫ָנ‬ BANU En que ‫ח ַי‬ ‫ֳל‬ 'AJALAY En que calle vives? ‫הזיאב‬ ‫תא בוחר‬ ‫רג‬ V'YZH RJVV 'T GR En resumen En si mismo En Tí M En una hora En venta Enajenarse Enamorarse en de ‫ְ ִיצ ר‬ ‫ק‬ BEKITSUR En ruinas. Enagua Enaltecido. Seco En Tí F En un minuto En Ustedes M Combinación. En el Hogar En los ojos de ‫ַ ַית‬ BABAYT En lo que. Por.113 En la Casa. Desolado. Acerca ee qué En. Exaltado.

Quemar Encenderá.114 Encantado ָ ‫ְכ‬ ‫מ‬ ָ ‫מכ‬ ְֻ MEJUSHAF MEJUSHAF Encendemos. Yo ‫הדלק ִי‬ ְְִַ ‫אִי‬ ‫ֳנ‬ HIDLAKTHI 'ANI . Nos Uds Ellos ‫מד ִי ִי‬ ‫ַ ְל ק‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ֶ ה‬ ֵ MADLIKIM 'ANAJNU 'ATHEM HAEM Encender ‫להד ִיק‬ ‫ְ ַ ְל‬ LEHADLIK Encender. Ustedes F ‫ַ דלקָה‬ ‫ְ ֵ ְנ‬ ֶ THADLAEKNAH 'ATHEN Encenderán. Fiebre. Tener Encender. Ustedes M ‫ַ ד ִיק‬ ‫ְל‬ ֶ THADLIKU 'ATHEM Encenderás. El ‫ח ָה‬ ‫ָר‬ JARAH ‫הב ִיר‬ ‫ִ ְע‬ HIV"IR ‫ַד ִיק ה א‬ ‫יְל‬ YADLIK HU' Encenderá. Ellos ‫ַד ִיק ה‬ ֵ ‫יְל‬ YADLIKU HAEM Encenderán. Ella ‫ַ ד ִיק‬ ‫ְל‬ ‫ִיא‬ ‫ה‬ THADLIK HI' Encenderán. Tu F ‫ַ ד ִי ִי‬ ‫ְל ק‬ ְ THADLIKI 'ATH Encenderás. Ellas ‫תדלקָה‬ ‫ַ ְ ֵ ְנ‬ ‫ה‬ ֵ TADLAEKNAH HAEN Encenderán. Encender. Tu M ‫ַ ד ִיק‬ ‫ְל‬ ‫ָה‬ THADLIK 'ATHAH Encenderé ‫ד ִיק אִי‬ ‫ְל ֳ נ‬ 'ADLIK 'ANI Encenderemos ‫ַד ִיק‬ ‫נְל‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ NADLIK 'ANAJNU Encendí. Raspar ‫ק ַח‬ ‫ָד‬ KADAJ Enfurecer. Nos Uds Ellas ‫מד ִיק ת‬ ‫ַ ְל‬ ‫נ ֶ אַח‬ ְ‫ֳנ‬ ‫ה‬ ֵ MADLIKOT 'ANAJNU 'ATHEN HAEN Encendemos.

Nosotros ‫הדל ְנ‬ ‫ִ ְ ַק‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ HIDLAKNU 'ANAJNU Encendió. Encerrar Encienda. Yo Tu Ella ‫מד ִי ָה‬ ‫ַ ְל ק‬ ְ ‫אִי‬ ‫ֳנ‬ ‫ִיא‬ ‫ה‬ MADLIKAH 'ANI 'ATH HI' Enciendo Enciende Yo Tu El ‫מד ִיק אִי‬ ‫ַ ְל ֳ נ‬ ‫ָה ה א‬ MADLIK 'ANI 'ATHAH HU' . Ustedes F ‫הד ִיקָה‬ ‫ַ ְל ְ נ‬ ֶ HADLIKNAH 'ATHEN Enciendan. Queme ‫ש ְ שו‬ ָ SAJ ShVJ ‫אד‬ ֶֶ 'EDEN ‫הד ִיק‬ ‫ִ ְל‬ HIDLIK Enciendan. Ustedes M ֶ ‫ה ד לק‬ ְְִַ ֶ HIDLAKTHEM 'ATHEM Encendimos. Tu M ָ ‫ה ד לק‬ ְְִַ ‫ָה‬ HIDLAKTHA 'ATHAH Jilguero. Ella ‫הד ִי ָה‬ ‫ִ ְל ק‬ ‫ִיא‬ ‫ה‬ HIDLIKAH HI' Encendiste. Tu F ‫ְ הד ַיק‬ ְ ‫ִ ְל‬ ְ HIDLAYKTHE 'ATH Encendiste. Ellos Ellas ‫הד ִיק‬ ‫ִ ְל‬ ‫ה‬ ֵ HIDLIKU HAEM Encendieron. Ustedes F ֶ ‫ה ד לק‬ ְְִַ ֶ HIDLAKTHEN 'ATHEN Encendieron. El ‫הד ִיק‬ ‫ִ ְל‬ ‫הא‬ HIDLIK HU' Encendió. Tu F ‫הד ִי ִי‬ ‫ַ ְל ק‬ ְ HADLIKI 'ATH Enciende. Ustedes M ‫הד ִיק‬ ‫ַ ְל‬ ֶ HADLIKU 'ATHEM Enciende. Encerrado Pedestal. Tu M ‫הד ֵק ָה‬ ‫ַ ְל‬ HADLAEK 'ATHAH Enciendo Enciende. Enchufe ‫צד ָה‬ ‫ַ ְר‬ TSADRAH Cercar.115 Encendido de velas ‫הדל ָת‬ ‫ַ ְ ָק‬ ‫ֵיר ת‬ ‫נ‬ HADLAKAT NAEROT Encendido de velas de Shabat ‫הדל ַת‬ ‫ַ ְ ָק‬ ‫ֵר ת ש ָת‬ ַ ‫נ‬ HADLAKAT NAEROT SHABAT Encendierion.

Enojo Enferma. Enfermera ‫חת‬ 'AJOT Enfermera ‫ֵיָ ֶת‬ ‫מ נק‬ ‫ח ֵשת‬ ֶ‫ב‬ ‫חת‬ MAENAKET JOVAESHET 'AJOT . Arriba de ‫למע ָה‬ ‫ְ ַ ְל‬ ‫מ ַ ַל מ ַל‬ ‫ִ ע ֵע‬ ‫ל‬ ְ LEMA"LAH MIMA"AL MAE"AL LE Concebir. Encima ‫למל ֳה מ‬ ִ ‫ְ ַ ְע‬ ‫י ֵר מ ֵי‬ ‫ת ִד‬ LEMAL"AH MI YOTAER MIDAE Encima de. Disminuir ‫מ ַט‬ ‫ְע‬ ME"AT Encontrado. Menstruante ‫מ ָא‬ ‫ָצ‬ MATSA' Gustar. Ser ‫ִמ ָא‬ ‫נְצ‬ ‫לה ָ ֵא‬ ‫ִ צ‬ ‫אצמיהל‬ NIMTSA' LHIMATSAE' LHYMTS' Encontrar Encuentrar Encuentro Enemigo Enemigo Furia. Encuentro Enderézar. Enfado. Agradar. Encinta ‫ה ָה‬ ‫ָר‬ HARAH Encoger ַָ ‫ו‬ KAVATS Encoger.116 Sobre. Encontrar Fav Fiesta. Cargar Enemigo Enero Enferma ‫מ ָא ח‬ ֵ ‫ָצ‬ MATSA' JAEN ‫ָ ֵש‬ ‫ג‬ PAGAESH ‫מ ֵד‬ ‫ע‬ MO"AED ‫אס ָה‬ ‫ֳ ֵפ‬ 'ASAEFAH ‫ָק‬ ַ‫ז‬ ZAKAF ‫א ֵב‬ ‫י‬ 'OYAEV ‫אֵב‬ ‫י‬ 'YAEV ‫ַר‬ ‫צ‬ TSAR ‫ָנ ר‬ ‫י‬ YANV'AR ‫הכ ִיס‬ ‫ִ ְע‬ HIJ"IS ‫ח ָה‬ ‫ל‬ JOLAH ‫ָָה ָו ָה‬ ‫י‬ ‫ו‬ DHAVAH DHAVUYAH Enfermedad ‫ח ִי‬ ‫ֲל‬ JOLI Hermana. Embarazarse.

Enfurecer ‫ָ ַס‬ ‫ע‬ KA"AS Enfurecer. Limpiar Enjugue Lágrimas.117 Hermanas. Crecer Grasa Engranaje Aceitar. Enjuagar. Enfermeras Enfermo. Enjuge ‫שמ‬ ַָ SHAMAN ‫ס ֶ ֶת‬ ‫ַ ב‬ SABEVET ‫ָ ַל‬ ‫ד‬ GHADAL ֵ‫ש‬ ִ SHIMAEN ‫ַ ְשיט‬ ִ‫כ‬ THAJSHIT ‫סֵד‬ ִ SIAED ‫שט‬ ַָ SHATAF ‫ָ ָה‬ ‫כ‬ BAJAH ‫ֵחק‬ ִַ KINAEAJ ‫הגע ָה‬ ‫ְַָל‬ HAG"ALAH ‫מ ָה‬ ‫ָח‬ MAJAH ‫מ ָה‬ ‫ָח‬ MAJAH Enlace ‫לינק‬ ‫ק ר‬ ִ LYNK KISHUR Enlazar Enmascarada ‫ק ֵ ר ח ֵר‬ ִ ִ KISHAER JIBAER Enliste Enmascarado ‫התֵַס ל‬ ְִ HITGHAYAES L ‫ְע ָה‬ ‫ר ל‬ RE"ULAH ‫ָע ל‬ ‫ר‬ RA"UL . Joyas Lavar. Engrandecer Enjoye. Enjuge ‫ע ֵב‬ ‫ָק‬ "AKAEV Engendrar ‫ה ִיד‬ ‫ל‬ ‫ְה ִיד‬ ‫ל ל‬ HOLID LEHOLID ‫ִש י‬ ְ‫ה‬ HISHMYN Engordar Agrandar. Engrasar Enjuagar Enjuagar Enjuagar con agua hirviendo Enjugue Lágrimas. Quemar Engañar ‫ח ָה‬ ‫ָר‬ JARAH Engañar ‫ָ ַל‬ ‫נכ‬ NAJAL ‫ִיֵב‬ ‫כז‬ JIZAEV Seguir la Canilla. Encender. Menstruante ‫א ָי ת‬ ‫ֳח‬ 'AJAYOT Enfermo ‫ח ֶה‬ ‫ל‬ JOLEH ‫ֶָה ָו י‬ ‫ו‬ DHAVEH DHAVUY Enfriador de Aire ‫מ ָשת‬ ֵ ‫ְב‬ ‫אִו‬ ‫ֳו‬ MEVAShAET 'AVIVN Enojar. Aclarar Enjuagar. Engañar Engordar.

Enojo ‫ָ ַס‬ ‫ע‬ KA"AS 'AF Enojarse Ardor. Instrucción ‫ס ָט‬ ‫ָל‬ ‫ְ ָק ת‬ ‫יר‬ SALAT YERAKOT Ensamblar. LEY. Reparar Enredarse. Juicio. Enrredo ‫הכ ִיס‬ ‫ִ ְע‬ HIJ"IS Enrectar. Colectar Ensamblar. Convenir Ensamblar Ensanche Ensayo. Enfado. Ovedecer. Retorno. Enojo ‫ל ְעס ָ ַס‬ ‫ע‬ ‫ִכ‬ KA"AS LIJ"S ‫ָר‬ ‫ח‬ JARON Furia. Ensayo Enseñanza. Sentencia Talmud. Enfurecer Nariz. Avertir ‫הְ ִיר‬ ‫ִ זה‬ HIZHIR Enseñe ‫ָ ַה‬ ‫יר‬ YARAH Ensuciar. Enseñanza. Complicarse Ensalada ‫ִק‬ ֵ THIKAEN ‫ָק‬ ַ THAKAN ְ ֵ ַ ‫הס‬ ְִ HISTHABAEJ ְ ‫ס‬ ִ SIBUJ ‫ס ָט מ ִיח‬ ַ ‫ָל ָל‬ SALAT MALIAJ Ensalada de frutas ‫ס ָט ֵר ת‬ ‫ָל‬ SALAT PAEROT Ensalada de verduras Ensamblar. Máquina Repetición. Enojo Enrectarse Complicación. Entender ‫ש ַע‬ ‫ָמ‬ SHAMA" . Aprendizaje ‫ִק ַל‬ ‫נְה‬ NIKHAL ֵ ‫הת‬ ְִ HIT'ASAEF ‫קב‬ ַָ KAVATS ‫הר ִיב‬ ְִ HIRKIV ‫הר ִיב‬ ‫ִ ְח‬ HIRJIV ‫חָ ָה‬ ‫ֳ זר‬ JAZARAH ‫ִש ָט‬ ְ‫מ‬ MIShPAT ‫ָה‬ ‫ר‬ THORAH ‫ַ ְמ ד‬ ‫ל‬ THALMUD Enseñar ‫ל ֵד לימד‬ ִ ‫לל ֵד‬ ְַ LIMAED LYMD LELAMAED Enseñar. Manchar ְ ‫לכ ל‬ ְִֵ ְ ‫ִיכל‬ ְֵ ‫ל‬ LIJLAEJ LIJLAEJ Entablillar ‫ָשיש‬ ִ GHASHISH Entender ‫ה ִי‬ ‫ֵב‬ ‫ילהב‬ ְִָ Escuchar.118 Enojar.

Entero. Entrar ‫א‬ BO' . Nosotros Uds. Considerar Completo. Ellas ‫ִכָס ת‬ ‫נְנ‬ ֶ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ה‬ ֵ NIJNASOT 'ANAJNU 'ATHEN HAEN Entramos. Tu F ְ ‫ה ָ ְ ִי‬ ‫ִ נס‬ HIKANSI 'ATH Entra. Ellos ‫ִכָ ִי‬ ‫נ ְ נס‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ֶ ה‬ ֵ NIJNASIM 'ANAJNU 'ATHEM HAEM Entramos Ya. Entero Enterrar Entiendo F Entierro ‫ַי‬ BAYN ‫של ָה‬ ‫ְ ֵמ‬ SHELAEMAH ‫של‬ ֵָ SHALAEM ‫ֹל ָל‬ KOL KOL ‫ק ַר‬ ‫ָב‬ KAVAR ‫ִי מ ִיָה‬ ‫נ ְב נ‬ 'ANI MEVINAH ‫ִי מ ִיָה‬ ‫נ ְב נ‬ 'ANI MEVINAH ‫ִי מ ִי‬ ‫נ ֵב‬ 'ANI MAEVIN ‫ְב ָה‬ ‫ק ר‬ KEVURAH ‫ַר‬ ‫ח‬ Entonces ְ 'AJ 'AJAR KEN Entonces ‫ָ ְ ָ ָה‬ ‫כ‬ KAJ KAJAH Entonces ‫ֵיפ א‬ ‫א‬ ‫ֵיפ ֵפ א‬ ‫א א‬ 'AEFO' 'AEFO 'AEFO' Entonces. Nosotras Uds. Arrivar. Entera Totalidad.119 HAEVIN LEHAVIN Entender. Por lo tanto ‫ז אַי‬ ‫ֳז‬ 'AZ 'AZAY Entonces Conj ֵ ‫א‬ ִ ‫בכ אפ א‬ ְֵ ‫לק‬ ֵָ 'IM KAEN UVJAEN 'FO' LAKAE Entra. Nosotros ‫ִכַ ְנ‬ ‫נ ְ נס‬ Venir. Todo Entiendo F Entiendo M ‫ש ַל‬ ‫ָכ‬ SAJAL Entender. Tu M ‫ה ָ ֵס א ָה‬ ֳ ‫ִ נ‬ HIKANAES 'ATHAH Entrada ‫ָב א‬ ‫מ‬ MAVO' Entramos. Prosperar Completa.

Uds. Ellos Ellas ‫ִכְס ה‬ ֵ ‫נְנ‬ ‫ה‬ ֵ NIJNESU HAEM HAEN Entraron. Ellos ‫ִָ ְס ה‬ ֵ ‫י נ‬ YIKANSU HAEM Entrarán. Tu F ְ ‫ִ ָ ְ ִי‬ ‫נס‬ THIKANSI 'ATH Entrarás. Ella ‫ת ָ ֵס ִיא‬ ‫ִ נ ה‬ TIKANAES HI' Entrarán. Uds. M ‫ִכַסת‬ ֶ ְ ‫נְנ‬ ֶ NIJNASTEM 'ATHEM Entrarse ‫לה ָ ֵס‬ ‫ְִ נ‬ LEHIKANAES Entraste. Uds. Ellas ‫ִ ָ ַסָה ה‬ ֵ ‫נְנ‬ THIKANASNAH HAEN Entrarán. F ‫תכַסָה‬ ‫ִ ָנ ְ נ‬ ֶ TIJANASNAH 'ATHEN Entrarán. Tu F ְ ְ ‫ִכַס‬ ְ ‫נְנ‬ NIJNASTHE 'ATH Entraste. Uds.120 ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ NIJNASNU 'ANAJNU Entrar ‫ִכַס‬ ‫נְנ‬ ‫לה ָ ֵס‬ ‫ִ נ‬ ‫סנכיהל‬ NIJNAS LHIKANAES LHYJNS Entrar A ‫ִכֵס ל‬ ְ ‫נְנ‬ NIJNAES LE Entrará. Tu M ‫ִ ָ ֵס א ָה‬ ֳ ‫נ‬ THIKANAES 'ATHAH Entrare. M ‫ִ ָ ְס‬ ‫נ‬ ֶ THIKANSU 'ATHEM Entrarás. Tu M ָ ‫ִכַס‬ ְ ‫נְנ‬ ‫א ָה‬ ֳ NIJNASTHA 'ATHAH . F ‫ִכַסת‬ ֶ ְ ‫נְנ‬ ֶ NIJNASTEN 'ATHEN Entraron. El ‫ִָ ֵס ה א‬ ‫י נ‬ YIKANAES HU' Entrará. Yo ‫א ָ ֵס אִי‬ ‫ֶ נ ֳנ‬ 'EKANAES 'ANI Entraremos ‫ִ ָ ֵס‬ ‫נ נ‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ NIKANAES 'ANAJNU Entraron.

Entretener Entró. Enseñar Distraer. Ustedes M ‫ה ָ ְס‬ ‫ִ נ‬ ֶ HIKANSU 'ATHEM Entrenador ֵ ‫מ‬ ְ ME'AMAEN Entrenadora ‫מ ֵ ִת‬ ‫ְ נ‬ ME'AMAENIT Entrenamiento basado en Comput ‫חדר ָה‬ ‫ַ ְ ָכ‬ ‫ב ֶז ַת‬ ‫ְע ר‬ ‫מ ְשב‬ ֵ ‫ַח‬ JADRAJAH VE"EZRAT MAJSHAEV Entrenar. Yo ‫ִכַס ִי‬ ְ ‫נְנ‬ ‫אִי‬ ‫ֳנ‬ NIJNASTHI 'ANI Entre Adv Entregar Entreguar ‫ֵי‬ BAEN Entrega Entregar Entregue. Salve ‫ִישל ח‬ ַ ‫מ‬ MISHLOAJ ‫מ ַר‬ ‫ָס‬ MASAR ‫סֵר‬ ִ SIGHAER ‫מ ֵט‬ ִ MILAET ‫ה ִיל‬ ‫ִצ‬ HITSIL Salve. Ustedes F ‫ה ָ ַסָה‬ ‫ִ נְנ‬ ֶ HIKANASNAH 'ATHEN Entren. Entretanto Entrevista Entró. En medio de ‫ְ ק ֶב‬ ‫ֶר‬ ‫ְ ֵר ב‬ ‫ק‬ BEKEREV BEKAERUV Entré. Yo Tu Ella ‫ִכֶ ֶת אִי‬ ‫נ ְ נס ֳ נ‬ ‫ְ ִיא‬ ‫ה‬ NIJNESET 'ANI 'ATH HI' Entusiasmarse ‫התרֵש‬ ְִַ Entusiasmarse ‫התרֵש‬ ְִַ . Ella ִ‫ֵיָת‬ ‫נַי‬ BAENATAYIM ‫א ַח‬ ‫ֵר‬ 'AERAJ ‫ר י‬ ֵ RAE'AYON ‫ִכַס ה א‬ ‫נְנ‬ NIJNAS HU' ‫ִכְ ָה ִיא‬ ‫נ ְ נס ה‬ NIJNESAH HI' Entro. Entregue ‫ה שיע‬ ַ ִ HOSHIA" Entren. El ‫אמ‬ ִֵ 'IMAEN Interin.121 Entre. Yo Tu El ‫ִכָס אִי‬ ‫נְנ ֳ נ‬ ‫ָה ה א‬ NIJNAS 'ANI 'ATHAH HU' Entro.

Celar. Armamento. Contar ‫רפס‬ SFR Envejécer ‫הְדק‬ ֵ ַ‫ִ ז‬ ‫קדזהל‬ HIZDAKAEN LHZDKN Enviar Plaga ‫ִש ִיח‬ ַ ‫הְל‬ HISHLIAJ Enviar por Correo ‫ְִ ֵר‬ ‫וא‬ ‫שרֵ ש ַח‬ ‫ִ ְי ָ ל‬ ‫ַדֹ ר‬ DHIV'AER SHIRYAEN SHALAJ BADO'AR Envidia. Utencilio Equivocado. Celarse ְ‫הק‬ ‫ִנ‬ KIN'AH Envidia Envio ‫ב אניק‬ KYN' V ‫ִ ֵא‬ ‫נ‬ KINAE' ‫ִשל ח‬ ַ ְ‫מ‬ MISHLOAJ Envio de regalos ‫ִשל ח‬ ַ ‫מ‬ ‫ָנ ת‬ ‫מ‬ MISHLOAJ MANOT Envoltura ‫ע ִי ָה‬ ‫ֳט פ‬ "ATIFAH Envolver Equación ‫ִיט‬ ‫ע‬ "ITUF Epilepsia Equilibrio ‫ִ ְי‬ ‫פ‬ KIFYON ‫ִשָ ה‬ ‫מְו‬ MISHVA'AH ִ‫א‬ ִ 'IZIN Equinoccio ‫ְמ‬ ַ‫ז‬ ‫ה ִשקֹ ֶת‬ ‫ַ ְ ל‬ ZEMAN HAMISHKOLET Equinoccio de Verano ‫ַשָ ֵת‬ ‫ה ְ וא‬ ִַ ‫ה‬ ‫ַ י‬ HASHVA'AET HAKAYITS Equinoxio de Invierno Armas. Injusto ‫ְ ִי‬ ‫ל‬ KELI ‫ֶשק‬ ֶ‫נ‬ NESHEK ‫עָל‬ ַ "AVAL . Celos Envidiar.122 ‫להתרֵש‬ ְְִַ HITRAGHAESh LEHITRAGHAESh HITRAGHAESH Enumerar. Equipo ‫ַשָ ֵת‬ ‫ה ְ וא‬ ‫ַחֹר‬ ֶ ‫ה‬ HASHVA'AET HAJOREF Equipo. Vajilla.

..123 Era Eradique. Por favor Erizo Errar. Ir por mal Camino ‫הָה‬ ‫ָי‬ HAYAH Era conveniente Eres bienvenido. Sin Intención ‫הָה ְ ד ִי‬ ‫ָ י ַא‬ HAYAH KEDA'I ‫הכ ִיד‬ ‫ִ ְח‬ HIJJID ‫ְ ב ָשה‬ ָ ַ BEVAKASHAH ‫ה ִיב‬ ‫ִצ‬ HITSIV ‫ִי ד‬ ‫ק‬ KIPOD ‫ָ ָה‬ ‫ע‬ THA"AH ‫שַג‬ ‫ָג‬ SHAGAG Errar..? Es interesante ‫ת ֳזֹא‬ ‫ה‬ HAZO'T ‫הֶה‬ ‫ֳז‬ HAZEH ְֵ‫ֶה מע‬ ‫ז ְ ַ ני‬ ZEH ME"ANYAEN Es la Una y Cuarto ‫ַש ָה‬ ‫הָע‬ ‫ַת ַר ַע‬ ‫ח וֶב‬ HASHA"AH 'AJAT VAREVA" Es la Una y Media ‫ַש ָה‬ ‫הָע‬ ‫ַת וח ִי‬ ‫ח ֵצ‬ HASHA"AH 'AJAT VJAETSI Es nuevo para mi ‫ֶה ח ָש ִי‬ ‫ז ָד ל‬ Es para pensar ‫ח ֶר‬ ‫מ‬ .? ‫ְל ֵר‬ ‫מ‬ KELOMAER Es esta . Aniquile Establece. Pecar. Erige Errar.. Cometer Error ‫ט ָה‬ ‫ָע‬ ‫ל ְע ת‬ ‫ִט‬ TA"AH LIT"OT Error ‫שִי ה‬ ‫ְג‬ SHEGI'AH Error Errores ‫שִי ה‬ ‫ג‬ SHGI'AH Error Eructo ‫שִי ה‬ ‫ְג‬ SHEGI'AH ‫שִיא ת‬ ‫ְג‬ SHEGI'OT ‫ִה ק‬ ‫ג‬ GIHUK Erudito ‫ִיד ַ ל‬ ְ ‫מ‬ ‫חכ‬ ָָ THALMID JAJAM Es aburrido ‫ֶה‬ ‫ז‬ ‫ְשעמ‬ ֳֵ ַ‫מ‬ ZEH MESHA"AMAEM Es Cuarto para las Dos ‫ַש ָה‬ ‫הָע‬ ‫ר ַע‬ ‫ֶב‬ ִ ַ ‫ְש‬ ‫לְ י‬ HASHA"AH REVA" LESHETHAYIM Es de nuestra carne ‫ִינ‬ ‫ח‬ ‫ְש ֵנ‬ ‫ָר‬ ‫הא‬ 'AJINU BESARAENU HU' Es Decir Es este .

Escapar Rara. Escalinata Escanciador Desertar. Escaldar Paso. Escaso Escaso de Sodio Esclavo. Escasa Escaso de Grasa Sirvienta.124 ZEH JADASH LI ‫למ ְש ָה‬ ‫ְ ַח ָ ב‬ JOMER LEMAJSHAVAH Es ridiculo ‫ֶה ִי ְשי‬ ִ ‫ז ט‬ ZEH TIPSHI Es un buen restaurante? ‫הא‬ ִַ ‫ה ְ ס ָה‬ ‫ַ ָד‬ ‫ה ת ט ָה‬ ‫ב‬ ַ HA'IM HAMSADAH HAZOT TOVAH Es una buena película? ‫הא ֶה‬ ‫ִַ ז‬ ‫ס ֶט ט ב‬ ‫ֶר‬ HA'IM ZEH SERET TOV Esa ‫ִיא‬ ‫ה‬ HI' Esas Hervir. Desvanecer Raro. Esclava Esclavos ‫ה‬ ֵ HAEN Esaú Escalera Escalera Escaleras Escamas Escapar Escapar. Escalera Escalera espiral. Lapiz juguet Curva. Sirviente Esclavos ‫ֵשו‬ ָ‫ע‬ "AESAV ‫ש ִי ָה‬ ‫ְל ק‬ SHELIKAH ‫ֶ ַגנ ע‬ ַ ‫ר‬ DHERAGNOA" ‫מע ָה‬ ‫ַ ֳל‬ MA"ALAH ‫סל ס ל‬ ָ ָֻ SULAM SULAM ‫לל‬ LUL ‫מד ֵג ת‬ ‫ַ ְר‬ MADRAEGOT ‫פ הת‬ ְִ ֵ HITKOFAEF ‫מֹאזִַי‬ ‫ני‬ MO'ZNAYIM ‫ַבש ֵה‬ ‫ר ָק‬ RAVSHAKAEH ‫פ ַט‬ ‫ָל‬ FALAT ‫ע ַק‬ ‫ָר‬ "ARAK ‫סונ‬ NVS ‫ְ ִי ָה‬ ‫נד ר‬ NEDIRAH ‫ָ ִיר‬ ‫נד‬ NADIR ‫ָל ש מ‬ ָ ‫ד‬ DAL SHUMAN ‫ָל ַתר‬ ָ ְ‫ד נ‬ DAL NATRAN ‫ָה‬ ‫מ‬ 'AMAH ‫ע ֶד‬ ‫ֶב‬ "EVED ‫עב ִי‬ ‫ֳ ָד‬ ‫עב ִי‬ ‫ֳ ָד‬ .

Escogida Escolta Esconda Esconda tr Esconderse. Secreto M Escondite ‫מטא ֵא‬ ‫ַ ְ ֳט‬ MAT'ATAE' Escobas M Elegido. Escritor ‫ס ֵר‬ ‫פ‬ SOFAER Copista. Escoltar Esconda intr Esconda tr Esconderse Escondido Escondite Escondite F. Secreta F ‫מט ט ִי‬ ‫ַ ְ ְא‬ MAT'AT'IM ‫ִבח ֶת‬ ‫נְ ֶר‬ NIVJERET ‫ִב ָר‬ ‫נְח‬ NIVJAR ‫מלֶה ל י‬ ִ ְַ MALVEH LIVVY ‫לָה ִיָה‬ ‫ִ ל‬ LIVAH LIVAH ‫הס ִיר‬ ְִ HISTHIR ‫הס ַ ָר מ‬ ְִ HISTHATHAR M ‫הח ִיא‬ ְֶ HEJBI' ‫הט ִי‬ ‫ִ ְמ‬ HITMIN ‫ִס ַר‬ ‫נְת‬ NISTAR ‫התח ֵא‬ ְִַ HITJABAE' ‫ִס ַר‬ ְ‫נ‬ NISTHAR ‫ֶח ָא‬ ְ‫נ‬ NEJBA' ‫ס ֶר‬ ‫ֵת‬ SAETER ‫מס ָר‬ ְִ MISTHAR ‫הס ֵיר‬ ְֶ HESTHAER ‫סת ָה‬ ‫ִ ְר‬ SITRAH Escondites. Escogido Acompañar. Ocultarse Esconderse. Almacenes ‫מח ִי‬ ‫ְַ א‬ MAJBO'IM Escriba ‫ָ ַב ל ְתב‬ ‫ת ִכ‬ ‫בותכל‬ KATAV LIJTV LJTVV Escriba ‫ס ֵר סת‬ ְָ ‫פ‬ SOFAER SETAM Escriba. Ocultarse Escondite. Autor. Escriba ‫ֵב‬ ‫ת‬ KOTAEV Escriba ‫ֵב ָ ַב‬ ‫ת ת‬ ‫ל ְתב‬ ‫ִכ‬ ‫בותכל‬ KOTAEV KATAV LIJTV LJTVV Escribir ‫כ ַב לכ ב‬ ְ ִ ‫ָת‬ JATAV LIJTHV Escrito.125 "AVADIM "AVADIM Escoba M Elegida. Ser ‫ִכ ַב‬ ְ‫נ‬ ‫לה ָ ֵב‬ ‫ִ ת‬ .

Ovedecer. El que. Autor. Estrella Roja ‫מג ִָד‬ ‫ֵָ ו‬ ֹ‫ד‬ MAGAEN DHAVID 'ADOM Escuela ‫ֵית ס ֶר‬ ‫ֵפ‬ BAET SAEFER Escuela Secundaria ‫ֵית ס ֶר‬ ‫ֵפ‬ ‫ִיכ‬ BAET SAEFER THIJON Escuelas ‫ָ ֵי ס ֶר‬ ‫ֵפ‬ BATHAE SAEFER Escultor Ese. Yejezkel ‫ס ֶר‬ ‫ֶפ‬ ‫ְחְ ֵאל‬ ‫י ֶ זק‬ SEFER YEJEZKAE'L Esequel ‫ְחְ ֵאל‬ ‫י ֶ זק‬ YEJEZKAE'L Esfera ‫ַלַל ַ ר‬ ְ ‫מָל ח ג‬ ַ GHALGHAL Esferico ‫ַד ִי‬ ‫ר‬ ‫עגלַל‬ ְֳַ KADURI . Escucha ‫ש מע‬ ֵַ SHOMAEA" ‫ש ַע‬ ‫ָמ‬ SHAMA" Escuche.126 ‫בתכיהל‬ NIJTHAV LHIKATAEV LHYJTV Escritor Autores. Quien ‫ַ ָל‬ PASAL Escurrir Ese ‫ִ ָה‬ PIKAH ‫ֳשר ש‬ ֶ ֶ‫א‬ 'ASHER SHE ‫ה ָה‬ ַ HALAH Esequel. Escritores ‫ס ֵר‬ ‫פ‬ SFAER Escriba. Escritor Escritorio ‫ס ֵר‬ ‫פ‬ SOFAER ‫ס פ ִי‬ ‫ְר‬ SOFRIM ‫מכ ֵ ָה‬ ‫ְֵ ב‬ MAEJTHAEVAH Escritorio. Entender Protector. escudo ‫ש ל ָנ ת‬ ‫ח‬ SHULJANOT Oye. mesa ‫שלח‬ ְָ ֻ ‫לח ש‬ ְָ ShULJAN SHULJAN Escritorios. Mesas Escuchar. Atención ‫האִי‬ ‫ֶ ֳז‬ HE'AZIN ‫מג‬ ֵָ MAGAEN Escudo Rojo.

Esforzar Esmeralda Eso conj. Idioma. Radiar Español. Temer Espárrago Español. Esos Espacio Ancho. Española F ‫ָק‬ ‫ל‬ LAK ָ ‫ר ֶת‬ ‫ֶק‬ BAREKET ‫ש‬ ֶ ShE ‫ִי‬ KI ‫ֶה ה ֹל‬ ַ ‫ז‬ ZEH HAKOL ‫ה‬ ֵ HAEM ‫א ֶה‬ ‫ְל‬ 'ELEH ‫ח ָל‬ ‫ָל‬ JALAL ‫רח ָה‬ ‫ְ ָב‬ REJAVAH ‫ר ָב‬ ‫ָח‬ RAJAV ִ‫ח ֶב ס‬ ‫ֶר ַי‬ JEREV SAYIF ‫חר‬ 'AJOR ‫ַב‬ GHAV ‫ַ ח ִיל‬ ‫ְל‬ DHAJLIL ‫ער‬ ַָ "ARATS ‫ִש ָר‬ ְ‫מ‬ MISHDHAR ‫ס ָ ָג ס‬ ‫ְ ר‬ 'ASPARAGUS ‫ספר ִית‬ ְַָ SEFARADHIT ‫ספר ִית‬ ְַָ SEFARADHIT Especial F ‫מֻח ֶת‬ ‫ְיֶד‬ ‫ְי ח ֶת‬ ‫מ ֶד‬ MEYUJEDET MEYUJEDET Especial M ‫מֻ ָד‬ ‫ְ יח‬ ‫ְי ָד‬ ‫מ ח‬ MEYUJAD MEYUJAD Especialmente Especias. Idioma. Española F ‫חַק‬ ‫ָז‬ JAZAK Esmalte de Uñas Eso. Condimentos Cambar dinero. Espantar. Espaciosa Espada Espalda Asustar. Visión ‫ְיח ד‬ BEYJUD Especias Especias Espejo Espera ‫ְש ִי‬ ‫בָמ‬ VESAMIM ‫ַ ב ִיִי‬ ‫ְל נ‬ THAVLINIM ‫ְש ִי‬ ‫ָמ‬ BESAMIM ‫ָ ַט‬ ‫ר‬ PARAT ‫ר ִי ַר ה‬ ‫ְא מ‬ RE'I MAR'AH ‫מר ה‬ ְַ ‫ח ָה ִי ָה‬ ‫ִ ח‬ . Ser. Espacioso Espalda Espantapajaros Esparcir. Que Eso es todo Esos Ancha.127 KADHUR MAZAL JUG "AGALGHAL Fuerte. Especificar Espejo.

Espléndido Esplendor. Tener Esperanza Esperar ‫ִ קָה‬ ‫ְו‬ THIKVAH Esperanzas Esperar. Furia. Ayuda en frente de el ‫עֶר ְ ֶג‬ ְ‫ֵ ז נ‬ "AEZER KENEGDHO Esposa del Rabino Esposo ‫ר ָ ִית‬ ‫ַ נ‬ RABANIT Mujeres. Belleza ִ ‫פ ָה‬ ‫ְע י‬ ‫ִפע ת‬ ָ ְ‫י‬ YIF"AH YIF"AOT ‫הד‬ HOD Verter. Esposas Rabia. Espuma ‫ָשי‬ ִ‫נ‬ NASHIM ‫ֶ זג‬ BEN ZUG ‫קצ‬ ֶֶ KETSEF . Amiga ‫רעָה‬ ‫ַ ֳי‬ ‫רעָה‬ ‫ַ ְי‬ RA"AYAH RA"YAH Esposa. Esposa.128 MAR'AH ‫לח ת‬ ְַ JIKAH JIKAH LEJAKOT Esperanza ‫ָ ָב ִ קָה‬ ‫יה ְ ו‬ YAHAV THIKVAH Esperanza Esperar. Columna Espinal Hermoso. Espíritu. Espolvorear ‫שפ מַז‬ ‫ָ ַ ָג‬ ‫הִיר ָ ַק‬ ‫ִ יצ‬ ShAFAJ MAGAZ HIGHIR YATSAK Esposa ‫ראָה‬ ‫ַ ְי‬ RA'YAH Mujer. Acechar ‫ִ ְו ת‬ ‫ק‬ THIKVOT ‫ֵרש‬ ִ SIBAER ‫ַב‬ ‫ר‬ 'ARAV ‫קָה קָה‬ ִ ‫ָו‬ KAVAH KIVAH Esperar. Majestad ‫ע ד‬ ַ ‫ה ִ ד ָה‬ ‫ַ ְר‬ "AMUD HASHIDRAH Viento. Aliento ‫רח‬ ַ RUAJ ‫י ִי‬ ‫פ‬ YFI Esplendor. Esposa ‫ִשה‬ ָ‫א‬ ‫ִישה‬ ָ ‫א‬ 'ISHAH 'ISHAH Esposa ‫ַת ז ג‬ BAT ZUG Querida. Esperanzar ‫ִ ֵל‬ ‫יח‬ YIJAEL Espina.

Establecimiento Establecimiento. Estado ‫ק ַח‬ ‫ָר‬ KARAJ ‫ס ֶר עְ ָא‬ ‫ֶ פ ֶ זר‬ SEFER "EZRA' ‫ז זֹאת‬ ZO ZO'T ‫ז זֹאת‬ ZO ZO'T ‫זֹאת‬ ZO'T ‫הַע‬ ַ ַ HAPA"AM ‫ַ ִיב ת‬ ‫יצ‬ YATSIVUT ‫ש שי‬ ָ SAM SYM ‫ה ִיב‬ ‫ִצ‬ HITSIV ‫וכ‬ JVN ֵ ‫נ‬ KONAEN ‫ָ ַד‬ ‫יס‬ YASAD ‫בצנ‬ NTSV ‫שכ‬ ֵָ SHAJAEN ‫ח ֵר‬ ‫ָצ‬ JATSAER ‫מ ָד‬ ‫ס‬ MOSAD ‫שכ ָה‬ ‫ְ נ‬ SHEJUNAH ‫ִ ב‬ ‫י‬ YISHUV ‫מ שב‬ ָ MOShAV ‫מ ָד ת‬ ‫ס‬ MOSADOT ‫ָ ַד ה ִי‬ ‫יס ֵ ק‬ YASAD HAEKIM ‫ארָה‬ ‫ֻ ְו‬ 'URVAH ‫ַ חָה‬ ‫ֳנ‬ THAJANAH Estación Espacial Estadio. Civilización Establecimientos. Hacienda. Institucione Establo para caballos ‫על ֵל‬ ‫ִ ְע‬ "IL"AEL Rapar. Esta es Esta F S Estabilidad Establece. Ser Calvo Esta F. Libro de Ezra y Nehemia Esta F. Estado. Esta es Esta Vez Poner. Posición Posición. Establecerse Establecimiento Establecimiento. Establece Establecer. Establecimiento Agric. Campo Deportivo Estado. Espumar Esras. Colocar. Erige Establece. Estacionamientos Situación. Sostener Patio. Parada Jardines. Habitar. Esquilar. Erige Establecer. Estable Prepara. Hacer. Finca ‫ַ חַת ח ָל‬ ‫ֳנ ָל‬ THAJANAT JALAL ‫ִַי‬ GHANIM ‫אצט ְי‬ ‫ִ ְ ַד‬ 'ITSTADYON ‫מ ָב‬ ַ MATSAV ‫אחָה‬ ֳֻ 'AJUZAH ‫מע ָד‬ ‫ַ ֳמ‬ MA"AMAD . Establezca Estación. Colonia Moshav. Fundar Morar.129 Hojear.

EUA ‫ֶצ ת‬ ‫ר‬ ‫ה ְ ִית‬ ‫ַ ר‬ 'ARETSOT HABRIT Estamos bien ‫של ֵנ‬ ‫ְ מ‬ ‫טב‬ SHELOMAENU TOV Máquina. Estar Débil ‫ח ָה‬ ‫ָל‬ JALAH . Motor. para libros ‫ִָית‬ ‫ננ‬ KONANIT Estante para libros ‫ִָית‬ ‫ננ‬ ‫ספ ִי‬ ‫ֶ ָר‬ KONANIT SEFARIM Estar a punto de Estar avergonzado ‫ע ַד ל‬ ְ ‫ָמ‬ "AMAD LE Estar atrasado Estar Enfermo. Estante ‫ְכ ָה‬ ‫מ נ‬ MEJONAH Anaquel.130 Estado Bancario ‫ַק ֶש‬ ‫ד ת‬ DAK TEShBON Estado de Casados ‫ִ ִי‬ ‫נ א‬ ‫ִ ִי‬ ‫נ א‬ NISU'IM NISU'IN Estado de Israel ‫מ ִיַת‬ ‫ְד נ‬ ‫ִשר ֵל‬ ‫י ְ ָא‬ MEDINAT YISRA'AEL Estado de ser viudo ‫ת ל ָנ‬ ‫ְמ‬ 'ALMANUT Estado político ‫מ ִיָה‬ ‫ְד נ‬ MEDINAH Estados Unidos de America. Estar Débil ‫א ֵר ל‬ ְ ‫ֵח‬ 'AEJAER LE ‫ש‬ BOSH ‫ח ָה‬ ‫ָל‬ JALAH Estar deseando. Estante ַ‫מ‬ ַ ‫ִָֹית‬ ‫ננ‬ MADHAF KONANIT Estante ‫כ ע דה‬ ַ ָ ‫דומע‬ DHOJAN "AMDH "MVD Estante. Estar en Problemas ‫התל ֵט‬ ְִַ HITLABAET Estar Enfermo. Querer ‫ר ָה חפ‬ ֵ ָ ‫ָצ‬ ‫ח ַר‬ ‫ָס‬ ְ ‫הצטר‬ ְִַָ ‫רצ‬ RATSAH JAFAETS JASAR HITSTARAJ TSRJ Estar en lo Correcto ‫צ ַק‬ ‫ָד‬ TSADAK Trabajar. Base.

Estimar ‫ס ַר ָשב‬ ַ ‫ָב ה‬ SAVAR HASHAV Estimar. Este. Imagen Estatuas de ídolos Descenso. Salida Este Desierto.131 Estar Enfermo Hervir. estrell ‫מִי ַת‬ ‫ֶג‬ ‫אס ֵר‬ ‫ֶ ְת‬ MEGILAT 'ESTAER Ester ‫אס ֵר‬ ‫ֶ ְת‬ 'ESTAER Estimado. Aproximar Estomago Estornudo Estoy de acuerdo F ‫ַד‬ ‫מ‬ 'AMAD Esto M S Estomago Estorunudar Estoy de acuerdo M ‫ֶה‬ ‫ז‬ ZEH ‫ֶי ָה‬ ‫קב‬ KEYVAH ‫ֶט‬ ֶ BETEN ‫ע ִישה‬ ָ ‫ֳט‬ "ATISHAH ‫ע ַש ע ֵש‬ ִ ‫ָט‬ "ATASH "ITAESH ‫אִי‬ ‫ֳנ‬ ‫אִי מס ִי‬ ְ ַ ‫ֳנ‬ 'ANI MASKIM . Estar vivo ‫חָה‬ ‫ָי‬ JAYAH Estara bien ‫ִהֶה‬ ‫יְי‬ ‫ְ ס ֶר‬ ‫ֵד‬ YIHYEH BESAEDER Estará bien Estatuas Estatuto Este Esté enfermo ‫ִהֶה ט ב‬ ‫יְי‬ YIHYEH TOV Idolo. Estar Furioso ְ ‫ח ָה‬ ‫ָל‬ JALAH BE Estar Furioso Estar Perplejo. Estatua. Aproximado ‫אֹ ֶד‬ ‫מ‬ ‫א ֶד‬ ‫מ‬ 'OMED 'OMED Considerar. Confundido ‫קצ ַל‬ ‫ַָ ע‬ KATSAF "AL ‫ר ַח‬ ‫ָת‬ RATAJ ‫וב‬ VVJ Vivo. Rollo de Ester. Estepa ‫ֶ ֶל ָ ִיל‬ ‫ס ס‬ PESEL PASIL ‫ְ ָלי‬ ‫ס‬ PESALYM ‫ְ ִלי‬ ‫ס‬ PESILYM ‫ח ָה‬ ֻ JUKAH ‫מ ָא‬ ‫צ‬ MOTSA' ‫מְ ָח‬ ‫ִ זר‬ MIZRAJ ‫ק ִי‬ ‫ָד‬ KADIM ‫ח ֶה‬ ‫ָל‬ JALEH ‫מד ָר‬ ְִ MIDBAR Ester.

escudo de David Estrella de la Mañana Agitarse. Aprender ‫ל ַד לל ֶד‬ ‫ָמ ִ ְמ‬ LAMAD LILMED Estudios de Gobierno ‫מ ָ ֵי‬ ‫ַ ע‬ ‫ה ְ ִיָה‬ ‫ַ דנ‬ MADHA"AE HAMDINAH Estudios Medio orientales ‫ל ֵי‬ ‫ִ ד‬ ‫ה ִ ְ ָח‬ ‫ַ זר‬ ‫ה ִיכ‬ ַ LIMVDAE HAMIZRAJ HATHIJON Estufa ‫ַ ר‬ ‫ִימ‬ ‫ח‬ THANUR JIMUM . Jetuvim Estructura Aprende. Forma ‫ֵ כ ִיס‬ ‫ְס‬ THAEJSIS Estrecho Estrella. Estrella Roja ‫מג ִָד‬ ‫ֵָ ו‬ ֹ‫ד‬ MAGAEN DHAVID 'ADOM ‫רַז‬ ‫ָג‬ RAGAZ Estremo Corromerse. Temblar. Estudia Estudiante F Estudiante M Estudiantes M P ‫ַר‬ ‫צ‬ TSAR ‫ָב‬ ‫כ‬ KUJAV ‫מג דוויד‬ ֵָ MAGAEN DVVYD ‫ָב‬ ‫כ‬ KOJAV ‫ַ ר ַאי‬ ‫ְק‬ BARKA'Y Escudo Rojo. Tactica. Estropearse Estructuras Estudiante F Estudiante M Estudiantes F P ‫ִיצ‬ ‫ק‬ KITSON ‫ְת ִי‬ ‫כ ב‬ JETUVIM ‫ִש ַת‬ ‫נְח‬ NISHJAT ‫מבֶה‬ ‫ִ ְנ‬ MIVNEH ‫מבִי‬ ‫ִ ְנ‬ MIVNIM ‫ל ֵד‬ ‫מ‬ LOMAED ‫סט דְ ִית‬ ‫ֶ נט‬ STVDENTIT ‫ַ ל ִי ָה‬ ‫ְמ ד‬ THALMIDAH ‫ְט דְט‬ ‫ס ֶנ‬ SETVDENT ‫ַ ל ִיד‬ ‫ְמ‬ THALMID ‫ַ ל ִיד ת‬ ‫ְמ‬ THALMIDOT ‫ַ ל ִי ִי‬ ‫ְמ ד‬ THALMIDIM Estudiar.132 ‫מס ִי ָה‬ ‫ְַ מ‬ 'ANI MASKIMAH Estrategia. Estremecers Estritos. Tacto Estrella Estrella.

Fuerza. Ser Prueva. Estufa Viaje. Cuestionario. Exaltado. Etapa Mundo. EUA ‫ֶצ ת‬ ‫ר‬ ‫ה ְ ִית‬ ‫ַ ר‬ 'ARETSOT HABRIT Europa Evacue Apreciar. Inspeccion. Examen ‫ָב‬ ַ GHAVAH Examen. Claro ‫ָר ר‬ BARUR Evite. Prueba ‫ְ ִיָה‬ ‫חנ‬ BEJINAH ‫ָח‬ ַ BAJAN ‫מבח‬ ְִָ MIVJAN . Evaporar ‫א ָה‬ ִ ‫לא ת‬ ְִ 'IDHAH LE'IDHUT Evento ‫ֵר ע‬ ַ ‫א‬ 'AERUA" Evidencia ‫ר ָיה‬ ‫ֶ י‬ RE'AYAYH Evidente. Universo Eterno ‫ִ ְש‬ ָ‫ב‬ KIVShAN Estupidez Eterna Eternidad. Evaluar ‫ֵיר ָה‬ ‫א‬ 'AEROPAH Eva Evada Evaporar ‫חָה‬ ַ JAVAH ‫הניפ‬ FYNH ‫ִש ַ ֵט מ‬ ‫הְ מ‬ HISHTHAMAET M ְ ‫הע ִי‬ ‫ֶ ֳר‬ HE"ARIJ ‫הת דה‬ ְִ HIT'ADH Vapor. Gloria Etiopia ‫אֶֶת‬ ‫ִל‬ 'IVELET ‫מ ַע‬ ַ MASA" ‫ִ ְ ִית‬ ‫נ ח‬ NITSJIT ‫על‬ ָ "OLAM ‫ֶ ַח ֵ ַח‬ ‫נצ נצ‬ NETSAJ NAETSAJ ‫ִ ְ ִי‬ ‫נ ח‬ NITSJI ‫א ְי ְָה‬ ‫ֶת י‬ 'ETYOPYAH Etiqueta ‫ָג‬ THAG Estados Unidos de America. Alcance ‫ק ע‬ ָ ַ "AKAF Exagerar ‫הגִי ב‬ ְ ‫ִ ְז‬ ‫גז הפ ִיג‬ ‫ִ ְל‬ ‫הפ ִיג‬ ‫ִ ְר‬ HIGZIM VE GZM HIFLIG HIFRIG Enaltecido. Prueva Examen. Eternidad.133 Horno.

Excedentes Excelente M. Excedentes Exclamacion de desmayo Excomunion. Reparación ‫התַ ָה‬ ‫ִ ְנ‬ HITNASAH Expiación Reparar. Exito Expaña ‫ָלֹ ת‬ GHALOUT ‫ָל ת‬ GHALVT ‫פ ַר‬ ‫ָט‬ FATAR ‫הת ִי‬ ‫ִ ְק‬ HITKIM ‫ט ָה‬ ‫ב‬ TOVAH ‫שמ ת‬ ְ SHEMOT ‫ספ ַד‬ ‫ֶ ָר‬ SEFARAD Experiencia ‫חָָה‬ ‫ֳ וי‬ ‫היווח‬ JAVAYAH JVVYH Experiencia ‫ֶ ֶק‬ ‫ות‬ VETEK Experiencia. Nombres ‫ַ ֳר ָה‬ ‫ע כ‬ THA"ARUJAH Exilio Despedir. Excursionar ‫ע ד ִי‬ ָ "ODAPIM ‫ִח‬ ‫י‬ YIJUM ‫ֳב י‬ ‫א‬ 'AVOY ‫ַ לע ֵי‬ ‫ְ ֳד‬ BAL"ADAE ‫חר‬ ֵֶ JAEREM ‫ר ִי‬ ‫ְע‬ RE"I ‫צ ה‬ ֵ TSAE'AH ‫חר ִי‬ ‫ֳ ָא‬ JARO'IM ‫לייט טֵל‬ ִ ‫לייטל‬ TIAEL TYYL LTYYL Excusa ‫ֵר‬ ‫ֵיר‬ THAERUTS THAERUTS Exhibición Exilio Exista Shemot. Eximir Bondad. Fervor.134 Examen. Pasear. Expiar. Atraviesa Expiación. Excitación Sexu Exclusivo Pasto. Exodo. Suciedad Caminar. Excremento Excrementos ‫ע ד ִי‬ ָ "ODAPIM Excelente F. Distinguida F ‫ְצ ֶֶת‬ ‫מ נ‬ ‫מצֶֶת‬ ‫ְֻ נ‬ METSUYENET METSUYENET ָ ‫ְצ‬ ‫מ‬ ָ‫מצ‬ ְֻ METSUYAN METSUYAN Excesos. Enigma ‫ִיד‬ ‫ח‬ JIDON Excesos. Perdonar ‫ִ ר‬ KIPUR ‫ַ ָ ָה‬ ‫ר‬ KAPARAH ‫ִ ֵר‬ ‫פ‬ KIFAER . Distinguido M Deseo. Amonestacion Excremento.

Explotar Explotar. Exremidad Extender Exterior. Extorsión Salvar. Cancelar. Expulse Divulgar. Forastero Extranjero ‫ָ ַח‬ ‫נד‬ NADAJ ‫ֵ ֵש‬ ‫ר‬ GHAERAESH ‫צ ה‬ ָ THOTSA'AH ‫פ ַש‬ ‫ָר‬ FARAS ‫ש ַח‬ ‫ָט‬ SHATAJ ‫ש ַח‬ ‫ָל‬ SHALAJ ‫ח‬ JUTS ‫ִש ִיד‬ ‫הְמ‬ HISHMID ‫ע שק‬ ֶ "OSHEK ‫ָכ ִית‬ ‫נְר‬ NAJRIT ‫ָר ָ ָה‬ ‫ז זר‬ ZAR ZARAH ‫ָכ ִי‬ ‫נְר‬ NAJRI ‫ֵר‬ GHAER . Detonar Exponga Exportación ‫פ ַע‬ ‫ָק‬ FAKA" Comentario. Extender Mandar. Maltratar Exportación Exportador ‫ֵא ר‬ BAE'UR ‫ראיב‬ VY'R ‫ִ ֵק‬ ‫נמ‬ NIMAEK ‫ִ ל‬ ‫נ‬ NITSUL ‫ע שק‬ ֶ "OSHEK ‫ַצל‬ ָ ְ‫נ‬ NATSLAN ‫ִ ֵל‬ ‫נצ‬ NITSAEL ‫צ‬ ֵ POTSAETS ‫ָשק‬ ַ‫ע‬ "ASHAK ‫שח‬ JSF ‫ִי ֵא‬ ‫יצ‬ YITSAE' ‫ִצ א‬ ‫י‬ YITSU' ‫ְצ‬ ‫י‬ YETSU'AN Exposición en Talmud Declarar. pronunciar ‫ִי ֵא‬ ‫ב‬ ‫ה ִיע‬ ַ ‫ֶב‬ VITAE' HEVIA" ‫חָה‬ ִ JIVAH Expulsar. Exterminar Extranjera Extranjero ‫מד ָש‬ ‫ִ ְר‬ MIDRASH Expresar. Explicación Explicar Explotación. Calle Explotación. Extorsión Extranjero. Mover Resultado. Expirar Explicar Explotación Explotador Partir. Extender Destruir. Expresar Opinión Divorcie. Explotar.135 Cortar. Oprimir.

Extranjero Raro. Tropezar Familiar ‫חצ ִית‬ ‫ֳ ָא‬ JATSA'IT ‫ח ָאי ת‬ ‫ֳצ‬ JATSA'YOT ‫ִ ְשל‬ ַ ‫נכ‬ NIJSHAL ‫ִש ָ ָה‬ ‫מְ ח‬ MISHPAJAH ‫ִש ַ ִי‬ ‫מְ ת‬ MISHPATI Familias ‫ִש ָח ת‬ ְ‫מ‬ MISHPAJOT Farmacia ‫ֵית‬ ‫ב‬ ‫מרקח‬ ְְַַ VAET MEREKAJATH Faro ‫מג ַ ר‬ ְִ MIGDHALOR Voluntad. Polleras Familia. Rapido. Clan ‫שמלִית‬ ‫ִ ְ ָנ‬ SIMLANIT Falda. Ligero. Ser ‫ללק ַל‬ ‫ק‬ KAL KLL Fácil Faena. Que hacer ‫ָ ֵל‬ ‫נק‬ NAKAEL Ligera. Fácil F Faeneado Ritual ‫ק ָח‬ ַ KALAJ ‫ֶחַק‬ ‫נֱנ‬ NEJENAK ‫ש ִי ָה‬ ‫ְח ט‬ SHEJITAH Faeneador Ritual ‫ש ֵט‬ ‫ח‬ SHOJAET Falafel ‫פל ֶל‬ ‫ָ ָפ‬ ‫פ ָא ֶל‬ ‫ָל פ‬ FALAFEL FALA'FEL Falda Faldas.136 Extranjero Extraño ‫ֶ ֵ ָר‬ ‫נכ‬ BEN NAEJAR Afuera del pais. Extremidades ִ‫כָפ‬ ‫ְנַי‬ ‫ְ ָפ ת‬ ‫נ‬ JENAFAYIM KENAFOT Fabrica ‫ֵית‬ ‫ֳרֹשת‬ ֶ ‫ח‬ ‫ֵית‬ ‫ֳר שת‬ ֶ ‫ח‬ BAET JAROSHET BAET JAROSHET Fácil. Favor ‫ָצ‬ ‫ר‬ RATSON . Pollera Fallar. Extremidad ָָ ‫נ‬ KANAF Alas. Extraño ‫ל ר‬ ָ ‫ח‬ JUTS LA'ARTS ‫ָר‬ ‫ז‬ ZAR ‫מ ָר‬ ‫ז‬ MUZAR Ala. Deseo.

Hembra ‫ְק ָה‬ ‫נֵב‬ NEKAEVAH ‫ְ ַב ת‬ ‫נק‬ NEKAVUT . Alegria ‫אשר‬ ֶ ‫הצל ָה‬ ‫ַ ְ ָח‬ 'SHER HATSLAJAH Hacer Alegre. Caridad Favorecer Fe. Feliz Año nuevo ‫שָה ט ָה‬ ‫ָנ ב‬ SHANAH TOVAH Felíz Cumpleaños ‫י הל ֶת‬ ‫ֻ ֶד‬ ‫שמח‬ ֵַ ָ YOM HULEDET SAMAEAJ Feliz F. Alegre F ‫צ ה ֶת‬ ‫ֶל‬ ‫צֹה ֶת‬ ‫ֶל‬ TSOHELET TSOHELET Feliz Fiesta ‫ַג שמח‬ ֵַ ָ ‫ח‬ JAG SAMAEAJ Felíz Fiesta ‫ַג שמח‬ ֵַ ָ ‫ח‬ JAG SAMAEAJ Feliz M.137 Favor Gracia. Alegre F ‫ָהעל‬ ֳֵ ‫ז‬ "ALAEZAH Felíz. Felíz ‫ש ַח‬ ִ SIMAJ Felíz. Acto Bueno Favores Fe. Complacer Favor. Alegre M ‫ע ֵז‬ ‫ָל‬ "ALAEZ Buen año. Día del Mes ְ ‫ָ א ִי‬ ‫ֳר‬ THA'ARIJ Felices Fiestas ‫מ ע ִי‬ ‫ֳד‬ ‫ְשמ ָה‬ ‫ל ִ ְח‬ MO"ADIM LESIMJAH Felicidad. Creencia Febrero ‫מ ָא ח‬ ֵ ‫ָצ‬ MATSA' JAEN ‫ח ֶד‬ ‫ֶס‬ JESED ‫ט ָה‬ ‫ב‬ TOVAH ‫ק ֵב‬ ‫ַר‬ KARAEV ‫טבת‬ TOVOT ‫ֳמ ָה‬ ‫א נ‬ 'AMUNAH ‫אמָה‬ ‫ֳ ֻנ‬ 'AMUNAH ‫ֱמ ָה‬ ‫א נ‬ 'EMUNAH ‫פ ְר ר‬ ֶ FEBRU'AR Fecha. Genitales Femenino ‫צ ֵל‬ ‫ה‬ ‫צֹ ֵל‬ ‫ה‬ TSOHAEL TSOHAEL Femenino. Favor. Alegre M Femineidad. Bondad. Creencia Fe ‫ח‬ ֵ JAEN Favor.

Festivo Fianza ‫רָה‬ ‫ִי‬ PORIAH ‫ֶה‬ ‫ר‬ POREH ‫ִח‬ ‫י‬ YIJUM ‫ִש ֶה‬ ְ‫מ‬ MISHTHEH ‫חִיִית‬ ‫ֳג ג‬ JAGIGIT ‫חדָה ִי ָה‬ ‫ֶ ְו ל‬ JEDVAH GHILAH ‫חִיִי‬ ‫ֳג ג‬ JAGIGI ‫ע ָר ע ָר‬ ֻ "UBAR "UBAR ‫ֳרב ת‬ ‫ע‬ "ARVUT Fibras Dieteticas ‫שי ִי‬ ‫ִ ב‬ ‫חל ָ ִיי‬ ‫נח‬ ShIVIM JLUNAJIYM Fidelidad. Tener Fiesta. Festín Festividad Embrión. Forma Fijar. Imagen Figuras. Verdad ‫ֶת‬ ‫מ‬ 'AMET Fideo ‫אטרָה‬ ְִִ ‫אט ִית‬ ‫ִ ְר‬ 'ITRIAH 'ITRIT Fiebre. Fervor. Figura. Excitación Sexu Solemne F. Confialbe Fiesta Fiesta. Encuentro ‫ֶאמ‬ ַ ֳ‫נ‬ NE'AMAN ‫ַג‬ ‫ח‬ JAG ‫ַג‬ ‫ח‬ JAG ‫מ ִי ָה‬ ‫ְס‬ MESIBAH ‫מ ֵד‬ ‫ע‬ MO"AED Fiesta de Boda ‫ִל ִי‬ ‫ה ל‬ HILULIM Fiesta de las Primicias ‫ַג‬ ‫ח‬ ‫ה ִ ִי‬ ‫ַ ר‬ JAG HABIKURIM Fiesta de las Primicias Construcción. Temperatura ‫וח ח‬ JM JVM Encender.138 Feria. Formas ‫ַג‬ ‫ה‬ ‫ה ִ ִי‬ ‫ַ ר‬ HAG HABIKURIM Fiesta por niño recien nacido ‫ַכ‬ ָ‫ז‬ ‫רשל‬ ָ ‫צ ָה‬ ‫ר‬ TSURAH SHALOM ZAJAR ‫ַ בִית‬ ‫ְנ‬ THAVNIT Figura. Feto ‫ָ ִיד ֶ ִיד‬ ‫יר יר‬ YARID YERID Fértil F Deseo. Mercado Fértil M Banquete. Fiebre. Festiva Solemne M. Dia Festivo Fiesta ‫ק ַח‬ ‫ָד‬ KADAJ Fiel. Organizar ‫צרת‬ ְ ‫ער‬ ַָ . Editar.

Verdadero ‫ח ִית‬ ‫ֳר‬ 'AJARIT Fin. Fila de Soldados ‫הע ִיד‬ ‫ֶ ֱמ‬ HE"EMID ‫ש ֵב‬ ִ SHILAEV ‫ס ֶר‬ ֵ SAEDHER ‫ש ָה‬ ‫ר‬ SHURAH ‫שד ָה‬ ‫ְ ֵר‬ SHEDAERAH Filacterias ‫ְ ִי ִי‬ ‫פל‬ THEFILIN Bistec. Filete ‫סטְק‬ ‫ְ ֵי‬ ‫אמ ַה‬ ‫ֻ ְצ‬ SETAEK 'UMTSAH Filigrana ‫ַ ח ִי‬ ‫ְר‬ ‫ְ כס‬ ֶֶ ‫בָ ָב‬ ‫ְ זה‬ THAJRIM BEJESEF UVZAHAV Filipinas ‫ִי ִי ִיִיי‬ ‫פלפנ‬ FILIFINIYM Fin ‫ֶ ָר ֶ ֶר‬ ‫מ מ‬ ‫ִי‬ ‫ס‬ GHEMAR GHEMER SIUM Fin ‫ק‬ ֵ KAETS Fin Fin Final F Adj Dejar. Fijar. Arreglo. Fijar Junto Fila ‫ק ַע‬ ‫ָב‬ KAVA" Colocar. Verdadero F Física ‫ֵ כ ִית‬ ‫ְל‬ THAEJLIT ‫ס‬ SOF ‫ס שב ע‬ ַ ָ SOF SHAVUA" ‫ס ִית‬ ‫פ‬ SOFIT ‫ס ִי‬ ‫פ‬ SOFI ‫ָ ָה‬ ‫ל‬ KALAH ‫ָ ַר‬ ‫מ‬ GHAMAR ‫מימ‬ MYMN ‫אחָה‬ ֳֻ 'AJUZAH ‫ִיְלְד‬ ‫פ נַנ‬ FINLAND ‫ֵ ִי ָה‬ ‫י ב‬ YAETSIVAH ִ ֵ‫בי‬ ‫י‬ ‫ִיִי ָה‬ ‫פזק‬ . Fijar Insertar. Hacienda.139 TSUROT "ARAJ Determinar Horario. Fondos Finlandia Firme M. Designar Orden. Proposito. Completación Fin de semana Final M Adj Finalizar Estado. Finalizar. Fila Avenida. Finca Firme F. Completar Finanzas.

Brillar.140 M Flauta Flor. Flor ‫ח‬ ֵ JAETS ‫ִי ָה‬ ‫צצ‬ TSITSAH ‫ִי‬ PIF ‫ִי ִית‬ ‫צצ‬ TSITSIT ‫עצ ָה‬ ‫ֳ ֵל‬ "ATSAELAH ‫ע ֵל‬ ‫ָצ‬ "ATSAEL ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ NITSAH Flor ‫חֶר‬ ַ PERAJ Flor ‫ֶ ַח ע ר‬ ִ ‫ר‬ ‫ק ט‬ ִ ‫מב ָר‬ ‫ִ ְח‬ PERAJ "ITUR KISHUT MIVJAR Flor. Fleco Floral Florecer. Vegetación Florecer. Perezosa Capullo. Halcón ‫צמחָה‬ ְִִ TSIMJIAH ‫ר ִי‬ ‫ְח‬ PRJI ‫ָ ַח‬ ‫ר‬ PARAJ ‫ָ ַר‬ ‫נצ‬ NATSAR ֵ ‫נ‬ NAETS Florecer ‫ִיצ ֶ ַח‬ ‫נָ ר‬ NITSAN PERAJ Florero ‫ע ִי‬ ‫ֳצ‬ ‫ְ ר ִי‬ ‫ָח‬ "ATSITS PERAJIM Florero. Jarron ‫אגר ָל‬ ‫ְֳַט‬ 'AGARTAL Flores ‫ְ ר ִי‬ ‫ָח‬ PERAJIM Florida F ‫ִמל ֶת‬ ‫נ ְ ֶצ‬ NIMLETSET Florido. Perezoso YAETSIV FIZIKAH ‫ח ִיל‬ ‫ַל‬ JALIL Flecha Fleco Floja. Fleco Franjas. Centellar ‫ִי ָה‬ ‫צצ‬ TSITSAH Flora. Flecos Flojo. Brillar ‫ָ ַר‬ ‫נה‬ NAHAR . Prosperar Florecer. Lleno de Flores ‫מ ִי ִי‬ ‫ְל צ‬ ‫מ ֵא‬ ‫ָל‬ ‫ְ ר ִי‬ ‫ָח‬ MELITSI MALAE' PERAJIM Florido M ‫ִמל‬ ָ ְ‫נ‬ NIMLATS Fluir.

Follaje. Fortalecerse Fortaleza ‫ָ ַר‬ ‫ב‬ GHAVAR Fortalecimiento Fortaleza. Fortificar ‫ִֵר‬ ‫יע‬ YI"AER ‫צ ָה‬ ‫ר‬ TSURAH ‫ָ ַר‬ ‫יצ‬ YATSAR ‫ֵ ֶר‬ ‫יצ‬ YAETSER ‫צרת‬ TSUROT ‫ָ ַר‬ ‫יצ‬ YATSAR ‫ְנ ת‬ ‫ז‬ ZENUT ‫ַ ְנ ת‬ ‫ז‬ THAZNUT ‫ְנ ִי‬ ‫ז נ‬ ZENUNIM ‫ִטָה‬ ‫נ‬ BITNAH ֵ‫א‬ ִ 'IMAETS Fortalecer ‫ִ ֵר‬ ‫הג ִיר‬ ְִ GHIBAER HIGBIR ‫הג ִיר‬ ְִ HIGBIR Conquisar. Fornicación Fornicación Adoptar idea. Forma Forma. Forme Fornicación Forro ‫ִֵר‬ ‫יע‬ YI"AER Forestó. Forestar Figura. Forastero ‫ָר ָ ָה‬ ‫ז זר‬ ZAR ZARAH Forestó. Niño. Fluir Destilar. Impulso Cree.141 Inundar. Derramar. Refiguio ‫ִז ק‬ ‫ח‬ JIZUK ‫ְצ ָה‬ ‫מ ד‬ METSODAH ‫ִשָב‬ ְ‫מ‬ MISGHAV . Forestar Forma Figuras. descarga Hoja. Fluir Foca M Fondo de Rio ‫ָר‬ ַ‫ז‬ ZARAM Fluir. Creación. Fortalecer Fortalecer. Formas Prostitución. Gotear Flujo. Hoja de Papel Fondo del Mar ‫ש ַת‬ ‫ָת‬ SHATAT ‫ַָל‬ ‫נז‬ NAZAL ‫ָב‬ ‫ז‬ ZAV ַ ‫ֶ ֶב‬ ‫ל י‬ KELEV YAM ‫ע ֶה‬ ‫ָל‬ "ALEH ‫ַ ַל‬ ‫נח‬ NAJAL ‫ְצ ָה‬ ‫מ ל‬ METSULAH Fondo Nacional Judío ‫קר קֶ ֶת‬ ‫ֶ ֶ ַ ימ‬ ‫לִשר ֵל‬ ‫ְי ָ א‬ ‫לקק‬ KEREN KAYEMET LEYISRA'AEL KKL Extranjero.

Fortificar ‫ִצ ר‬ ‫ב‬ VITSUR Fortificación ‫ִיצ ר‬ ‫ר‬ BITSUR BTSUR ‫הג ִיר‬ ְִ HIGBIR Forzar. Presionar Forzar a Convertir Ruptura. Manta Frecuente ‫צר ַת‬ ‫ָ ְפ‬ TSARFAT ‫א ִיג צ ֶר‬ ‫ֳר ֶמ‬ 'ARIG TSEMER ‫ִי ִית‬ ‫צצ‬ TSITSIT ‫ְל ִית‬ ‫צ ח‬ TSELUJIT ‫חָה‬ ‫ְו‬ 'AJVAH ‫ִר ָה‬ ‫מ מ‬ MIRMAH ‫שמָכה‬ ‫ְ ִי‬ SEMIAJH ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳמ ל‬ JAMILAH ‫ָרֹב‬ ‫ל‬ LAROV Frecuentemente ‫ְ ע ִי‬ ‫ָמ‬ ‫ר ת‬ ַ ‫לא ִי‬ ְִ ‫ְר ב ת‬ ‫ק‬ PE"AMIM RABOT Fregadero ‫ִ ר‬ KIOR . Flecos Fraternidad Frazada. Forzar Fotografo Fraccionar. Fortificación Fortalecer. Comprar Grano ‫ַס‬ ‫נ‬ 'ANAS ‫ש ֵד‬ ‫ִמ‬ SHIMAED ָ‫צ‬ ַ TSALAM ‫ש ֶר‬ ‫ֶב‬ SHEVER ‫ש ַר‬ ‫ָב‬ SHAVAR Fragil ‫ש ִיר‬ ‫ָב‬ ְ ‫ָ ִי‬ ‫ר‬ SHAVIR PARIJ Fragmento ‫ִי ֵל‬ ‫פצ‬ FITSAEL Miga. Fragmento ‫ֵר ר‬ ‫ֵיר ר‬ PAERUR PAERUR Francés ‫צרפ ִי‬ ‫ָ ְ ָת‬ TSARFATI Francesa Franela Frasco Fraude Frazada ‫צרפ ִית‬ ‫ָ ְ ָת‬ TSARFATIT Francia Franjas.142 Fortaleza. Fraccion ‫ָ ַש‬ ‫ב‬ KAVASH Violar. Fortificación ‫ִצ ר‬ ‫ב‬ VITSUR Fortaleza.

Niños Fuego Luz. Fruto De Ardor. Frente a. Jugosa Fresco. Frente Frentes Fresca. Fruto De ‫מער ָה‬ ‫ַ ֳ ָכ‬ MA"ARAJAH ‫מל‬ MUL ‫חִית ת‬ ‫ֳז‬ JAZITOT ‫ק ָה‬ ‫ָר‬ KARAH ‫רעָָה‬ ‫ַ ֳ ננ‬ RA"ANANAH ‫ט ִי‬ ‫ָר‬ TARI ָ‫רע‬ ‫ַ ֳנ‬ RA"ANAN ‫ַר‬ ‫ק‬ KAR ‫ק ָה‬ ‫ָר‬ KARAH ‫קֹר ק ר‬ KOR KOR ‫ַר‬ ‫ק‬ KAR ְ‫ב ל‬ GHEVUL ‫הפ ִיא‬ ‫ִ ְר‬ HIFRI' ‫נ ָה‬ ‫ב‬ THNUVAH ‫א ְר ג‬ ‫ֱת‬ 'ETROG ‫ִי ה ָר‬ ‫ר ָד‬ PRI HADAR ‫ְ ִי‬ ‫ר‬ PERI Frutas ‫ֵר ת‬ ‫ֵיר ת‬ PAEROT PAEROT Frutilla ‫ת ת ש ֶה‬ ‫ָד‬ TUT ShADEH Criatura. Fuego ‫צא ָא‬ ‫ֶ ֱצ‬ TSE'ETSA' Fruta De. Ante Fría.143 LE'ITHIM KEROVOT Freir ֵ‫טֵ ִי‬ ‫ִ ט‬ ֵ‫לט‬ ְִ TIGHAEN TIGHAEN LITGHAEN Freno ‫ָל‬ ַ BALAM Frente Contrario. Fresco Fructificar Fruta citrica Fruta De. Fresco Frío Frontera Fruta Fruta Cítrica ‫מ ַח‬ ‫ֵצ‬ MAETSAJ Linea de Batalla. Fresca Frío. Fruto. Fresca Fresco Frío. Fuego. Conflagración Fuente ‫ְ ִי‬ ‫ר‬ PERI ‫ֵש‬ ‫א‬ 'AESH ‫שר ָה‬ ‫ְ ֵפ‬ SERAEFAH ‫נר‬ NUR ִ‫ע‬ ‫ַי‬ "AYIN . Jugoso Fría.

Riqueza ‫חִל‬ ‫ַי‬ JAYIL Fuerza ‫הכר ָה‬ ‫ַ ְ ָח‬ HAJRAJAH Fuerza. de letra de computador ‫פ‬ ָ GHUFAN Fuente de Luz. Poder ‫ִיר‬ 'ABIR ‫חַק‬ ‫ָז‬ JAZAK ‫ֹח‬ ַ KOAJ Eternidad. Luz ‫ָא ר‬ ‫מ‬ MA'OR Fuentes ‫מעָנ ת‬ ‫ַ ְי‬ MA"YANOT Afuera. Gloria ‫ֶ ַח ֵ ַח‬ ‫נצ נצ‬ NETSAJ NAETSAJ Fuerza ‫עֹצ‬ ֶ ‫עצ‬ ֶ "OTSEM "OTSEM Fuerza. Fuerza. naipes ‫ֹח ת‬ KOJOT Fugitivo Funcionario. Ser.Castillo. Fuera ‫ֵח‬ ‫ַמ ָה‬ ‫ה צ‬ BAEJUTS HAMUTSAH Fuerte ‫ֵית‬ ָ‫א‬ 'AETAN Ciudad capital. Poder ‫עצ ָה‬ ‫ָ ְמ‬ "ATSMAH Fuerza ‫חְ ָה‬ ‫ֶ זק‬ ‫חְ ָה‬ ‫ָ זק‬ JEZKAH JAZKAH Fuerza. Fuerte. Jefe ‫ָ ִיח‬ ַ‫ר‬ BARIAJ ‫ִֵת מ ֶא‬ ‫י ָל‬ BAEIT MALE' ‫שר‬ ַ SAR . Poderoso Fuerza. casa llena.144 Fuente ָ‫מע‬ ‫ַ ְי‬ MA"YAN Fuente ‫ָק ר‬ ‫מ‬ MAKOR Bol. Esforzar ‫ִי ָה‬ ‫ר‬ BIRAH Bravo. Validez ‫ֹק‬ ֶ THOKEF Fuerza ‫עֹז‬ "OZ Altura. Fuerza ‫ע ָה‬ ‫ָפ‬ ‫ע ֶת‬ ‫ֶפ‬ THO"AFAH THO"EFET Fuerzas Full. Heroismo ‫ְב ָה‬ ‫ר‬ GHEVURAH Fuerza.Fuerte Fuerte. Fuente ‫קע ָה‬ ‫ְ ָר‬ ‫מְ ָק‬ ‫ִ זר‬ KE"ARAH MIZRAK Fuente.

Unir Furia. Gallo ‫שכִי‬ ‫ֶ ְו‬ SEJVI . Futuro ‫ע ִיד‬ ‫ֳת‬ "ATID Futuro. Fundamentos ‫ְס ִי‬ ‫י ד‬ ‫ְס ד ת‬ ‫י‬ YESODIM YESODOT Establecer. Gram Tiempo Futuro ‫ע ִיד‬ ‫ָת‬ "ATID Roperos. Gabinetes.145 Funcionario ‫ִש ִי‬ ‫רְמ‬ RIShMI Bases. Pollo F ‫ַ רְג ֶת‬ ‫ְנ ל‬ ‫ת ָ רְג ל‬ ֶ ‫ְנ‬ THARNEGLET THARNEGOLET Gallinas. Enojo ‫ֵית ְ ִי ָה‬ ‫יצ ק‬ BAET YETSIKAH ְ ‫הת‬ ְִ HITUJ ‫צר‬ ָָ TSARAF ‫צ ק‬ ֶ ֶ KETSEF ‫הכ ִיס‬ ‫ִ ְע‬ HIJ"IS Futbol ‫ַ רֶל‬ ‫ֶג‬ ‫ַ ר רֶל‬ ‫ֶג‬ KADHUREGEL KADHUR REGEL Lista. Pollos F ‫ַ רְגל ת‬ ‫ְנ‬ THARNEGLOT Gallo ‫ַ רְג ל‬ ‫ְנ‬ THARNEGOL Pollo. Futura ‫ע ִי ָה‬ ‫ֳת ד‬ "ATIDAH Listo. Alacenas Gabriel ‫ֳר נ ת‬ ‫א‬ 'ARONOT Gabon ‫ַב‬ ‫ג‬ GAVON ‫ַב ִי ֵל‬ ‫ְר א‬ GHAVRI'AEL Gad ‫ָד‬ GHAD Gafas ‫ִשק ַי‬ ‫מ ְ ָפ‬ ‫ייפקשמ‬ MIShKAFAYM MShKFYYM Gafas de sol ‫ִשק ֵי‬ ‫מ ְ ְפ‬ ‫ש ֶש‬ ‫ֶמ‬ MIShKEFAE ShEMESh Galaxia ‫ג ָקסָה‬ ‫ַל ִ י‬ GALAKSIAH Galletas ‫ע ִי ת‬ ‫ג‬ "UGIOT Gallina. Fundar Fundición Mineral Rabia. Enfado. Furia. Espuma ‫ָ ַד‬ ‫יס‬ YASAD Fundición Combinar. Fundir.

Pago. Gasolina ‫ַז ז‬ ‫ג‬ ‫ש ָשי‬ ִ‫ר‬ GAZOZ SHORAShIM Gaseosa ‫ַש ֶה מ ָז‬ ‫מְק ג‬ MASHKEH MUGAZ ‫ְ ֶק‬ ‫ל‬ DHELEK Gaste tiempo ‫ִ ָה בילה‬ ‫תולבל‬ BILAH VYLH LVLVT Salida. Refresco.146 Gallos Galope ‫ַ רְג ִי‬ ‫ְנ ל‬ THARNEGLIM Galon Gambia Posesión. Recompensa Supervisar. Ganado Ganado que apacieta Ventaja. Ganar Garaje ‫ָ ָר‬ ‫ק‬ BAKAR ‫מר ִית‬ ‫ַ ְע‬ MAR"IT ‫הרַיח‬ ַ ‫ִ ְו‬ HIRVAYAJ ‫ִ ְר‬ ‫ית‬ YITRON ‫ִ ֵח‬ ‫נ‬ NITSAEJ ‫ִש ַ ֵר‬ ְ‫ה‬ HISTHAKAER ָ‫ָה‬ ‫כ ז‬ ZAJAH ‫צ ָה‬ ‫ִ ר‬ TSINORAH ‫ָ חִית‬ ‫ֳנ‬ THAJANIT ‫ַו‬ ‫צ‬ TSAV Garantía ‫ער ָה‬ ֳֻ ‫ע ָב‬ ‫ֵר‬ "ARUBAH "AERAVON Gardenia ‫ַר ִֵית‬ ‫ְ נ‬ GHARDHAENIT Garganta ‫ָר‬ GHARON Gargantas ‫ְר נ ת‬ GHERONOT Gasa ‫ַלמ ָה ָזה‬ ‫מ ָל‬ MALMALAH GHAZH Gaseosa. Soda Combustible. Gasto ‫ְ ִי ה‬ ‫יצ‬ YETSI'AH Gata F ‫ֳת ָה‬ ‫ח ל‬ Gato M ‫ָת ל‬ ‫ח‬ . Paga. Propiedad. Ganancia Ganar Ganchillo Garante ַ GHALON ‫רהד‬ DHR ‫ַמ ִָה‬ ‫ְ י‬ GHAMBIAH Gana ‫גָה‬ ‫ָנ‬ GANAH ‫מקָה‬ ‫ִ ְנ‬ MIKNAH Ganado Ganancia. Ganar Ser Inocente.

Regla Género.147 JATULAH JATUL Gavilla Gavilla ‫עֹ ֶר ע ֶר‬ ‫מ מ‬ "OMER "OMER Gavilla Gelatina ‫אל ָה‬ ֳֻ 'ALUMAH ‫צ ֶת‬ ‫ֶב‬ TSEVET ‫מק ִית‬ ְִ MIKPIT Gema ‫ַ ְשיט אב‬ ֶֶ ִ‫כ‬ ‫ט ָה‬ ‫ב‬ THAJSHIT 'EVEN TOVAH Gemara. Generalice Generalmente Sexo Femenino. Gente Gentil M. Génesis. Gramatica Generosa Bereshit. Incircunciso ‫ְא מ ת‬ THE'OMOT Gemelos Genealogía Generaciones Generalidad. Genero Femenino Generoso Femineidad. Genitales Femenino Nación. Porción del Talmud ‫ְמ ָא ְמ ָה‬ ‫ָר ָר‬ GHEMARA' GHEMARAH Gemelas Maullar Gato. En el princ Masculinidad. Gente Hombre. Genitales mascul Gente Gentil F Gentío. Multitud ‫ְא ִי‬ ‫מ‬ THE'OMIM ‫ִֵל‬ ‫י‬ YILAEL ‫ִח ס‬ ‫י‬ YIJUS ‫ר‬ DHOR ‫ֵד ת‬ ‫ל‬ THOLAEDOT ‫ָ ַל‬ ‫ל‬ KALAL ‫ְ ָל‬ ‫ל‬ KELAL ‫ַל ִי רֹב‬ ‫ע‬ "AL PI ROV ‫ִי ִ ק ק‬ ְ ‫מ‬ MIN DHIKDHUK ‫ְ ַב ת‬ ‫נק‬ NEKAVUT ‫ָ ִי ָה‬ ‫נד ב‬ NADIVAH ‫ָ ִיב‬ ‫נד‬ NADIV ‫ְ ֵאשית‬ ִ ‫ר‬ BERAE'SHIT ‫ְ ַב ת‬ ‫נק‬ NEKAVUT ‫ַ ְר ת‬ ‫זכ‬ ZAJRUT ‫ע‬ ַ "AM ‫אָשי‬ ִ ‫ֳנ‬ 'ANASHIM ‫ד‬ ָ 'ADAM ‫ער ָה‬ ‫ֳ ִל‬ "ARILAH ‫ע ַל‬ ‫ָר‬ "ARAL ‫אספס‬ ְֳַֻ 'ASAFSUF . Persona. Pueblo. Complete. Gemir Generación Incluya.

Dominio Gobierno de Israel Goloso. Mimbrera Gimel Girar.148 Geografía Germinar. Peste ‫ֶַע‬ ‫נג‬ NEGA" . Retoñar. Gloria ‫ִ פ ָה‬ ‫ְ ר‬ ‫ִ פא ֶת‬ ‫ְ ֶר‬ THIF'ARAH THIF'ERET Eternidad. Gimnasia Girar. Gigantes Ejercicio. Girar V ‫ֵיא גרפָה‬ ‫ְַ ְי‬ GHAE'OGRAFYAH Georgia Muertos. Fuerza. Hades. Trastornar Curvar. Voltear Girasol ‫ג רגָה‬ ‫ְ ִי‬ GORGIAH ‫ֵ ֶר‬ ‫נצ‬ NAETSER ‫רפ ִי‬ ‫ְ ָא‬ REFA'IM ‫ג ִי ֶל‬ ‫גמ‬ G GIMEL ‫התע ְל ת‬ ‫ִ ְ ַמ‬ HIT"AMLUT ְ ‫הפ‬ ַָ HAFAJ ‫ָ ָה‬ ‫נ‬ PANAH ‫ָפ‬ ַ KAFAF ‫ש ְש‬ ‫ִמ‬ SHIMSHON Giro ‫ְ ִיָה‬ ‫נ‬ PENIYAH Gladiolo ‫ְל ְי ָה‬ ‫ַד ל‬ ‫ֵיפ‬ ָ‫ס‬ GHELADYOLAH SAEFON Globo ‫של ִית‬ ‫ְַ ח‬ ‫ַ ר דח‬ ַַ SHALPUJIT KADHUR PODAAJ Belleza. Glorificar Gobierno. Codicioso ‫ש ַח‬ ִ SHIBAJ Gobernante Gobierno ‫ש ִיט‬ ‫ְל‬ SHELIT ‫מ ְש ָה‬ ‫ֶמ ָ ל‬ MEMSHALAH ‫מ ְש ָה‬ ‫ֶמ ָ ל‬ MEMShALAH ‫מ ְש ֶת‬ ‫ֶמ ֶ ל‬ ‫ִשר ֵל‬ ‫י ְ ָא‬ MEMSHELET YISRA'AEL Golosinas ‫ממ ָ ִי‬ ‫ְַ ק‬ MAMTHOKIM ‫ר ַב ֶ ֶש‬ ‫ְ ח נפ‬ REJAV NEFESH Golpe. Gloria ‫ֶ ַח ֵ ַח‬ ‫נצ נצ‬ NETSAJ NAETSAJ Gloria ‫חד‬ JOD Gloria ‫ֳשר ְ ר ָה‬ ‫א ֶ ָכ‬ ‫ַ ֳנ ג‬ ‫ע‬ 'ASHER BERAJAH THA"ANUG Glorificar ‫הא ִיר‬ ְֶ HE'DHIR Alavar. Cambiar.

Caer Grabar. Gotear Grabado. Cincelar Gracia. Matar Gorila ‫ה ָה‬ ִ HIKAH Golpeado. Golpea Golpear Golpear. Caridad Gracias Gracias a D os ‫ִי ָח‬ ‫ט‬ TIPAJ ‫ט ת‬ ִ TIPOT ‫ש ַת‬ ‫ָת‬ SHATAT ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ NASHAR ‫מק ַט‬ ‫ֻ ְל‬ MUKLAT ‫ח ַט‬ ‫ָר‬ JARAT ‫ח ֶד‬ ‫ֶס‬ JESED ‫ח‬ ֵ JAEN ‫דת‬ THODOT ‫ָה‬ ‫ד‬ THODAH ‫ָה ל ֵל‬ ‫ד ָא‬ THODAH LA'AEL ‫ח‬ ַ JANUN Grados de Temperatura Gramo Grande M. Favor. Golpear.149 Golpe. Golpee Gorrión ‫ָ ַק לד ק‬ ְִ ‫פ‬ DHAFAK LIDPK ‫מ ָה‬ ַ MAKAH ‫ָ ַע‬ ‫ג‬ PAGA" ‫נכה ה ָה‬ ‫ִכ‬ NJH HIJAH ‫ָ ַק לד ק‬ ְִ ‫פ‬ DHAFAK LIDPK ‫ִי ָה‬ ‫רל‬ GHORILAH ‫ְר ר ְק ר‬ ‫נ‬ DHEROR 'ANKOR Gorro ‫ַע‬ ‫ב‬ ‫מצחָיה‬ ְִִ KOVA" MITSJIAYH Gota ‫ט ָה‬ ִ TIPAH Gota Gotas Gotear. Registrado Gracia. Gran F Gran Nación ‫ִיפט‬ ְֵ ‫ט‬ TIFTAEF Gota. Batir. Favor Gracias Gracioso Gramática Grande F. Gran M Granada ‫מ ֳל ת ח‬ ‫ַע‬ MA"ALOT JOM ‫ִק ק‬ ְ DHIKDHUK ‫גר‬ ְַ GERAM ‫ְד ָה‬ ‫ל‬ GHEDOLAH ‫ָד ל‬ GHADOL ‫מכ ִיר‬ ְַ MAJBIR ‫גרָ ָה‬ ‫ְ ֶ נד‬ GERENADAH . Artritis Fluir. Golpee Batir. Insultar Golpeado.

Grifo Gris Gris M Gritar. Granos. Cereales Grasa Grecia Griegos Grieta Grillete.150 Granada Grande M. Gran F Grandeza Grandioso Granizo Granjera ‫ְד ָה‬ ‫ל‬ GHEDOLAH ‫ָד ל‬ GHADOL ‫ְד ָה‬ GHEDULAH ‫ַא ת‬ GHA'UT ‫ָצ‬ ‫ע‬ "ATSUM ‫ָ ָד‬ ‫ר‬ BARAD ‫ָ ָד‬ ‫ר‬ BARAD ‫חָה ֶשק‬ ֶ‫ַ מ‬ JAVAH MESHEK ‫חקל ִית‬ ‫ַ ְ ַא‬ JAKLA'IT ‫א ָר‬ ִ 'IKAR Granjero Maiz. Llorar ‫חק ַאי‬ ‫ַ ְל‬ JAKLA'Y ‫א ָ ִי‬ ‫ִ ר‬ 'IKARIM ‫דג‬ ָָ DAGAN ‫ק ָה‬ ‫ָמ‬ KAMAH ‫ַ ר ֶל‬ ‫ְמ‬ KARMEL ‫ְ גִי‬ ‫ָנ‬ DHEGANIM ‫העִיק‬ ‫ֶ ֱנ‬ HE"ENIK ‫ח ֶב‬ ‫ֵל‬ JAELEV ָ‫ח‬ ִ JINAM ‫ָָו‬ ‫יו‬ YAVAVN ‫ֵר ָר‬ ‫מ מ‬ MAERON MARON ‫ְָוִי‬ ‫יו נ‬ YEVAVNIM ‫ס ֶק‬ ‫ֶד‬ SEDEK ‫ִי ֵח‬ ‫פצ‬ FITSAEJ ‫ֶ ֶז‬ ‫ר‬ BEREZ ‫א ָר א ָר‬ ִ ‫ֳס‬ 'ASAR 'ISAR ‫פר‬ 'AFR ‫ֳפ ָה‬ ‫א ר‬ 'AFORAH ‫פר‬ 'AFOR ‫צ ַק‬ ‫ָע‬ ‫ָ ָה לבכות‬ ‫כ‬ . Cereal Suelo Fertil. Chillar ‫ִימ ר‬ ִ ‫ר‬ RIMON RIMON Grande F. Grano. Hacendado Granjeros. Grey Grieta Pila. Atadura. Grant Gratis. Campesino. Campesinos Grano en Pie Maices. sin Razón Banda. Gran M Grandiosidad Granizo Granja Granjero. Grano Fresco Cargar con regalos. Compromiso Gris F Gritar. Vano.

Puesto de ‫ָ ָה‬ ‫כ‬ BAJAH Grito Grito Grupo. Gustar ‫מד ִי ָה‬ ‫ַ ְר כ‬ MADRIJAH ‫מד ִי‬ ‫ַ ְר‬ MADRIJ ‫הָח‬ ָ‫נ‬ NAJAH ‫ד בדב‬ ְְַ DUVDEVAN ‫ִיֵ ה‬ ‫גנ‬ GINAE'AH ‫ִיט ָה‬ ‫ג ָר‬ GITARAH ‫ָע‬ ‫ל‬ THULA" ‫ל ַת ֶשי‬ ִ ‫ַע מ‬ THULA"AT MESHI ‫ר ָה‬ ִ RIMAH ‫א ֵב‬ ‫ה‬ 'OHAEV ‫ַב‬ ‫ה‬ 'AHAV . Observad Guarniciones. Hacienda Cooperativa Grupo categoria de impuestos Guantes Guardado.151 TSA"AK BAJAH LVJVT Grito Grito Chillidos. Preservado. Guiar Guinea Gusano. Gusta ‫הד ִי‬ ‫ִ ְר‬ HIDRIJ Guia N F Dirijir. Observad Guardia. Teñido Escarlata Gusanos Querer. Gritos División. Grupo Guante Guardada. Comida ‫ה ִיע‬ ַ ‫ֵר‬ HAERIA" ‫ְר ָה‬ ‫ע‬ THERU"AH ‫צע ָה‬ ‫ְ ָק‬ TSE"AKAH ‫צ ָק ת‬ ‫ְע‬ TSE"AKOT ‫ְב ָה‬ ‫ק צ‬ KEVUTSAH ‫ְ לָה ְל ָה‬ ‫ג‬ ‫ֻג‬ PELUGAH PELUGAH ‫ַד ֵג ת ַס‬ ‫מ ר מ‬ MADRAEGOT MAS ‫פ ָה‬ ‫ָפ‬ KFAFAH ‫ֶ ַפ ת‬ ‫פ‬ KEFAFOT ‫שמ ָה‬ ‫ָ ר‬ SHAMURAH ‫שמ ר‬ ָ SHAMUR ‫ִש ָר‬ ‫מְמ‬ MISHMAR ‫ָפ ת‬ ‫ס‬ THOSAFOT Guatemala ‫ג טמ ָה‬ ‫ֶ ָל‬ GU'ATEMALAH Pelea. Amar. Quiere. Guerra ‫ה ְק ת‬ ‫ֵ ב‬ ‫ק ָב‬ ‫ְר‬ ‫מלח ָה‬ ‫ִ ְ ָמ‬ HAE'AVKUT KERAV MILJAMAH Guía Guia N M Guinda Guitarra Gusano de Seda Ama. Preservada.

Amar ‫ַב ל ֳהב‬ ‫ה ֶא‬ ‫בוהאל‬ 'AHAV LE'AHV L'HVV Gusto en Conocerte ‫ָ ִי ְאד‬ ‫נע מ‬ ‫דואמ יענ‬ NA"IM ME'D N"YM M'VD Guyana ‫ִי ָה‬ ‫ג נ‬ GI'ANAH Habakuk. Tu F ‫חב ק‬ ַַ JAVAKUK Habdalá. Capaz. Yo. Establecerse Habla. ser Habilidad. Agradar.152 Gustar. Habitación Superior Morar. Habil Habil de. Poder. Ceñir Diligente. Determinada. Diferenciación Diligente. Habla. ser. Yo. El ‫מד ֵר ָה‬ ְַ MEDABAER 'ATHAH Hablo. Capacidad Habilitar Habitación Habitaciones Habla. Tu M ‫הב ָ ָה‬ ‫ְַ ל‬ HAVDHALAH ‫חר‬ ַַ JARAUTS ‫ֳר ָה‬ ‫ח צ‬ JARUTSAH ‫ָ ל‬ ‫י‬ YAKL ‫ָכל ל‬ ְ ‫י‬ YAJL LE ‫ָכ ל ְכ ָה‬ ‫י י ל‬ YAJOL YEJOLAH ‫ִשר‬ ְ KISHRON ‫ל רשפיא‬ 'YFSHR L ‫ח ֶר‬ ‫ֶד‬ JEDER ‫ח ֶר‬ ‫ֶד‬ JEDER ‫עלָה‬ ֳִ "ALIAH ‫חד ִי‬ ‫ֳ ָר‬ JADARIM ‫שכ‬ ֵָ SHAJAEN ְ ‫דב ִי‬ ‫ַ ְר‬ DAVRI 'ATH ‫ַ ֵר ָה‬ DHABAER 'ATHAH Hablo. Ella ‫מד ֶ ֶת אִי‬ ‫ְ ַ ר ֳנ‬ ‫ְ ִיא‬ ‫ה‬ MEDABERET 'ANI 'ATH HI' Hablamos. Encontrar Fav ‫מ ָא ח‬ ֵ ‫ָצ‬ MATSA' JAEN Gustar. Capaz de Habilidad Habitación Atico. Tu. Nosotras. Habitar. Uds. Tu. Habla. Nosotros ‫ד ַ ְנ‬ ‫ִ ר‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ DIBARNU 'ANAJNU . Habil Habil. Determinado. Ellas ‫מד ְר ת‬ ‫ְ ַב‬ ֶ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ה‬ ֵ MEDAVROT 'ANAJNU 'ATHEN HAEN Hablamos.

Ustedes F ‫ְד ֵר אַ ְנ‬ ‫נ ַ ֳ נח‬ NEDABAER 'ANAJNU Hablaron. El ‫ְד ֵר ה א‬ ַ‫י‬ YEDABAER HU' Hablará. Ellas ‫ד ְר ה ה‬ ֵ ֵ ִ DIBRU HAEM HAEN ֶ ֶ ‫דַר‬ ְ ִ DIBARTHEN 'ATHEN Hablaron. Ella ‫ְ ד ֵר ִיא‬ ‫ַ ה‬ THEDABAER HI' Hablaran. Ellas ‫ְ ד ֵ רָה ה‬ ֵ ‫ַ ְנ‬ THEDABAERNAH HAEN Hablaran. Ustedes M ֶ ‫ְ ד ֵר‬ ַ THEDABAERU 'ATHEM Hablarás. Nosotros. Nosotros Hablaron. Yo ‫אד ֵר אִי‬ ‫ֳ ַ ֳנ‬ 'ADABAER 'ANI Hablaremos. Ellos ‫מד ְ ִי‬ ‫ְַ ר‬ ֶ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ה‬ ֵ MEDABRIM 'ANAJNU 'ATHEM HAEM Hablar ‫ִ ֵר ִי ֵר‬ ‫לד ֵר‬ ְַ DHIBAER DHIBAER LEDABAER Hablará. Ellos. Uds. Ustedes F ‫ְ ד ֵ רָה‬ ‫ַ ְנ‬ ֶ THEDABAERNAH 'ATHEN Hablaran. Ellos ‫ְד ְר ה‬ ֵ ַ‫י‬ YEDABRU HAEM Hablaran. Tu M ‫ְ ד ֵר ָה‬ ַ THEDABAER 'ATHAH Hablaré. Tu F ְ ‫ְ ד ְ ִי‬ ‫ַ ר‬ THEDABRI 'ATH Hablarás.153 Hablamos. Ustedes M ֶ ‫דַר‬ ְ ִ ֶ DIBARTHEM 'ATHEM Hablas Español? F ְ ‫הא‬ ִַ ‫מד ֶ ֶת‬ ‫ְַ ר‬ ‫ספר ִית‬ ְַָ HA'IM 'ATH MEDABERET SEFARADHIT ‫ָה‬ Hablas Español? M ‫הא‬ ִַ ‫מד ֵר‬ ְַ ‫ספר ִית‬ ְַָ ‫הא‬ ִַ Hablas Francés? F ְ ‫הא‬ ִַ ‫מד ֶ ֶת‬ ‫ְַ ר‬ ‫צרפ ִית‬ ‫ָ ְ ָת‬ HA'IM 'ATH MEDABERET TSARFATIT HA'IM 'ATHAH MEDABAER SEFARADHIT Hablas Francés? M ‫ָה‬ Hablas Ingles? F ְ ‫הא‬ ִַ .

Colocar. Sacar. Yo. El Hace Granjero. Remover Poner. Ustedes M ‫ד ַ ר ִי אִי‬ ‫ִ ְ ֳנ‬ DIBARTHI 'ANI Hablen. Colocar. Habla. El ‫מד ֵר ָה‬ ְַ MEDABAER 'ATHAH Habló. Actuar ‫ָ ַל‬ ‫ע‬ ‫ל ֳש ת‬ ‫ַע‬ . Ustedes F ֶ ‫ַ ֵ רָה‬ ‫ְנ‬ DHABAERNAH 'ATHEN ֶ ‫ַ ְר‬ DHABRU 'ATHEM Hablo. Tu F ְ ְ ‫דַר‬ ְ ִ DIBARTHE 'ATH HA'IM 'ATHAH MEDABAER RUSIT Hablaste. Tu. Ella ‫מד ֶ ֶת אִי‬ ‫ְ ַ ר ֳנ‬ ‫ְ ִיא‬ ‫ה‬ MEDABERET 'ANI 'ATH HI' Hablo. Campesino. Habla. Yo. Tu M ‫ד ַ ר ָ ָה‬ ְ ִ DIBARTHA 'ATHAH Hablé. Yo Hablen. Hacendado ‫ד ֵר ה א‬ ִ DIBAER HU' Habló. Hacer. Tu. Estable ‫ד ְ ר ִיא‬ ‫ִ ָ ה‬ DIBRATH HI' ‫ע שה‬ ֶ "OSEH ‫הע ִיר‬ ‫ֶ ֱב‬ HE"EVIR ‫א ָר‬ ִ 'IKAR ‫ש שי‬ ָ SAM SYM Hacer ‫ָשה‬ ָ‫ע‬ ‫ל ֳש ת‬ ‫ַע‬ "ASAH LA"ASOT Poner.154 ‫מד ֵר‬ ְַ ‫צרפ ִית‬ ‫ָ ְ ָת‬ HA'IM 'ATHAH MEDABAER TSARFATIT ‫מד ֶ ֶת‬ ‫ְַ ר‬ ‫ְְ ִית‬ ‫נל‬ HA'IM 'ATH MEDABERET 'ANGHELIT ‫ָה‬ Hablas Ingles? M ‫הא‬ ִַ ‫מד ֵר‬ ְַ ‫ְְ ִית‬ ‫נל‬ ‫הא‬ ִַ ‫מד ֵר‬ ְַ ‫ר ִית‬ ‫ס‬ Hablas Ruso? F HA'IM 'ATHAH MEDABAER 'ANGHELIT ְ ‫הא‬ ִַ ‫מד ֶ ֶת‬ ‫ְַ ר‬ ‫ר ִית‬ ‫ס‬ HA'IM 'ATH MEDABERET RUSIT ‫ָה‬ Hablas Ruso? M Hablaste. Ella Hace Pasar. Hacer Hacer ‫שית שת‬ ָ ִ SHIT SHAT Hacer.

Palidecer Hacer escapar. Arriba Hacia Atras Adelante.155 PA"AL ‫ָשה‬ ַ‫ע‬ LA"ASOT "ASAH Hacer Alegre. Para Hacia Arriba. Hacia el Este ‫ַחש‬ ִ SIMAJ Hacer Decolorar. Hacer Familiar. Hacer Horriblemente Hacer Reir Desemborrachar. Ser Hacerse Grande. Hecho. Confundirse Hacerse Proselito al Judaísmo Cavar. Felíz Hacer Escapar. Vender Grano Hacer Heredar Hacer Jurar Hacer ropa cerrar ajuste Usar. Finca ‫הת ַ ל ֵל‬ ְ ְִ HITBALBAEL ‫ָ ַל‬ ‫ד‬ GHADAL ‫התֵַר‬ ְִ HITGHAYAER ֹ ‫קר‬ ְַ KARDHOM ֵ ‫קר‬ ְִ KIRDHAEM ‫ֶל‬ ‫א‬ 'EL ‫ַב‬ GHAV ‫מ ַל‬ ‫ַע‬ MA"AL ‫ֶל ַל‬ ‫א ע‬ 'EL "AL ‫ח ָה‬ ‫ר‬ 'AJORAH ‫למפרע‬ ְְַַַ LEMAFRAA" ‫ק ִי ָה‬ ‫ַד מ‬ KADIMAH ‫אחָה‬ ֳֻ 'AJUZAH . Fuerte Hacha. Hacia. Hacer Sobrio Hacerse. Hacer Hacer Fraccionar. Hacienda. Hacer Uso ‫הד ָה‬ ‫ִ ְה‬ HIDHAH ‫הִיס‬ ‫ֵנ‬ HAENIS ‫הב ִיח‬ ַ ‫ִ ְר‬ HIVRIAJ ‫ה ִיר לה ִיר‬ ְַ ִ HIKIR LEHAKIR ‫ִש ִיר‬ ‫הְב‬ HISHVIR ‫לח‬ ַָ LAJAM ‫ה ִיש‬ ‫ר‬ HORISH ‫חט‬ ַָ JATAF ‫ִש ִיע‬ ַ ְ‫ה‬ HISHBIA" ‫הצ ַיק‬ ‫ֵ ְח‬ HAETSJAYK ‫ַד‬ ‫פ‬ 'AFAD ‫ִ ָח‬ PIKAJ ‫ִש ַ ֵש‬ ְ‫ה‬ HISHTHAMAESH ‫ַ ֳשה‬ ָ ‫נע‬ ‫תושעיהל‬ NA"ASAH LHY"SVT Hacerse confuso. Revuelta. Con Hacia Arriva Hacia Atraz Estado. Destral A. Hachar Hacia. Huir Saber. Conocer Comer. Hacer Guerra Arrebatar.

Harina Fina Harina Integral Harmonica Hay He Hebrea ‫סֹ ֶת ס ֶת‬ ‫ל‬ ‫ל‬ SOLET SOLET ‫סֹ ֶת ס ֶת‬ ‫ל‬ ‫ל‬ SOLET SOLET ‫ק ַח מ ֵא‬ ‫ֶמ ָל‬ KEMAJ MALAE' ‫קמ ִי‬ ‫ְ ָח‬ KEMAJIM ‫ַפ ִית ֶה‬ ‫מ ח פ‬ MAFUJIT FEH ‫ַד‬ ‫ע‬ "AD ‫ֵש‬ ‫י‬ YAESH ‫ֵש ִ קָה‬ ‫י ְו‬ YAESH THIKVAH ‫ה ֵא‬ ‫ה‬ H HAE' ‫ָח‬ ‫ח‬ JAJ ‫ב ִיתע‬ ִ ‫ְר‬ "IVRIT . Durante Hay esperanza Broche. ‫ק ַח‬ ‫ֶמ‬ KEMAJ Harina de Trigo. Tener Hana.156 Grupo. Halaja Hamantashen. en Yiddish Hamster Andrajosa. Hacienda Cooperativa Haga bueno ‫ְב ָה‬ ‫ק צ‬ KEVUTSAH Hadasa Haga Humo ‫הד ָה‬ ֳַ HADASAH ‫ָ ַב‬ ‫יט‬ YATAV ‫הק ִיר‬ ‫ִ ְט‬ HIKTIR Hagame un favor F Vengan. Harapiento ‫חח‬ ֵַ POJAEAJ Hardware ‫ח מ ָה‬ ‫ְר‬ ‫חמ ָה‬ ‫ְ ְר‬ JOMRAH JEMERAH Harina Harina de Trigo. Harapienta ‫הפיה‬ HYFH ‫ה ִי ִי‬ ‫ָא ט‬ HA'ITI ‫הל ָה‬ ‫ֳ ָכ‬ HALAJAH ֵ ‫נ‬ NAETS ‫המְ ַאש‬ ‫ָ ֶ נט‬ HAMENTA'SH ‫ר ֵב‬ ‫ָע‬ RA"AEV ‫א ֵר‬ ‫ג‬ 'OGAER ָ‫הח‬ ַ JANAH ‫ח ַת‬ ‫ֵח‬ POJAEJAT Andrajoso. Prendedor. Halcón Hambre. Harina Fina Harinas M P Hasta Que. Ana ‫ַ ֳשי ִי‬ ‫עִ ל‬ ‫ט ָה‬ ‫ב‬ THA"ASI LI TOVAH Hagame un favor M ‫ַ ֳשה ִי‬ ‫עֶ ל‬ ‫ט ָה‬ ‫ב‬ THA"ASEH LI TOVAH ‫ה ָה‬ ‫ָב‬ HAVAH Haifa Ley tradicional. Hagamos Haiti Florecer.

Ser ‫ַ ֳשה‬ ָ ‫נע‬ ‫תושעיהל‬ NA"ASAH LHY"SVT Hedor Helado de Crema ‫ִש‬ ‫א‬ BO'ISH Helada Helados de Crema ‫ְפ ר‬ KEFOR ‫ְ ִי ָה‬ ‫לד‬ GHELIDAH ‫ְ ִיד ת‬ ‫ל‬ GHELIDOT Helenismo ְ‫ה ֶ ִי‬ ‫ֶ נז‬ ‫ְִָיני הלִי‬ ‫יוו ֶ ֶ נ‬ HELENIZM YEVAVINY HELENI Helicoptero ‫ַס ק‬ ‫מ‬ MASOK Femenino. Hecho ‫ָשל‬ ֵ‫ב‬ VASHAEL Hacerse. Hervido. Posea ‫ִש ִָה‬ ְ‫ע‬ "ISBIAH Heredar. Poseer Heredera ‫ָ ַל‬ ‫נח‬ NAJAL ‫ָ ַש‬ ‫יר‬ YARASH ‫י ֶשת‬ ֶ‫ר‬ YORESHET . Acostada Vertir. Tome Posesión. Hechicero ‫עב ִית‬ ‫ִ ְר‬ "IVRIT ‫ַש ָ ָה‬ ‫הְ ב‬ HASHKAVAH ‫ה ִיל‬ ִ HITIL ‫ָ ַק‬ ‫יצ‬ YATSAK ‫ָ ַש‬ ‫ר‬ GHARASh ‫ַש ִיח‬ ‫ֶל‬ THASHELIJ ‫ט ַע‬ ‫ָב‬ TAVA" ‫ִש ָ ֵש‬ ‫הְ ר‬ HISHTHARAESH ‫הג ִיל גרל‬ ‫ִ ְר‬ HIGRIL GRL ‫ֶש‬ ֶ KESHEF ‫קס‬ ֵ KOSAEM Maduro. Ser Hechicería ‫עב ִי‬ ‫ִ ְר‬ "IVRI Hebreo. Hembra ‫ְק ָה‬ ‫נֵב‬ NEKAEVAH Heptagono ‫ְש ָע‬ ‫מ‬ ‫ְש ָע‬ ֻ‫מ‬ MESHUBA" MESHUBA" Herbario Herede. Hechar Hechar Fuera. Implantado. Empujar Fuera Hundir. Ahogar.157 Hebilla Hebreo Hechada. Adquirir. Hechar Hechar fuera. nuestros pecados Hechar Raiz. Hecho. Hechar Monedas Rifar. Hechar suertes Mago. Idioma Imponer.

Enfermeras Hermano Político Hermosa. Posesión Perforado. Enfermera Hermana Política Hermano Hermanos Hermosa Hermoso. Linda Hermoso. Agradable. Magullar ‫פ ַע‬ ‫ָצ‬ FATSA" Hirió. Ser ‫ִפ ַע‬ ‫נְצ‬ ‫לה ָ ַע‬ ‫ִ צ‬ ‫עצפיהל‬ NIFTSA" LHIPATSA" LHYFTS" Herir ‫הכ ִיב‬ ‫ִ ְא‬ HIJ'IV Herir. Androgino ‫ע ָב‬ ‫ָצ‬ "ATSAV Herir. Espléndido Héroe. Herido ‫ְר שה‬ ָ ‫י‬ YERUSHAH ‫ַח ָה‬ ‫נֳל‬ NAJALAH ‫ְר שה‬ ָ ‫י‬ YERUSHAH ‫ַח ָה‬ ‫נֳל‬ NAJALAH ‫ְר שה‬ ָ ‫י‬ YERUSHAH ‫פ ַע‬ ‫ֶצ‬ FETSA" ‫ח ָל‬ ‫ָל‬ JALAL Herido. Lindo Fuerza. Hombre Poderoso ‫חת‬ 'AJOT Hermana Hermanas. Afligir ‫ע ַב‬ ‫ָצ‬ "ATSAV ‫טמט‬ ְֻֻ ‫ט ְט‬ ‫מ‬ TUMTUM TUMTUM Hermana. Abradable. Propiedad. Herir. Herencia Herida ‫י ֵש‬ ‫ר‬ YORAESH Herencia Herencia Herencia. Agradable Hermoso.158 Heredero Herencia Posesión. Heroismo ‫חת‬ 'AJOT ‫ְב ָה‬ ‫יָמ‬ YEVAMAH ‫א ָי ת‬ ‫ֳח‬ 'AJAYOT ‫ח‬ 'AJ ‫ָב‬ ָ‫י‬ YAVAM ‫ִי‬ ‫ח‬ 'AJIM ‫ָָה‬ ‫יפ‬ YAFAH ‫חמ ָה‬ ְֶ JEMDHAH ‫ֶָה‬ ‫יפ‬ YAFEH ‫י ִי‬ ‫פ‬ YFI ‫ֶָה‬ ‫יפ‬ YAFEH ‫ִ ר‬ GHIBOR ‫ְב ָה‬ ‫ר‬ GHEVURAH . Lastimar V Hermafrodita.

Madurar Hervir. hijo político Hijo de Hijos Hipo Hipopotamo ‫ק ַח ְ ִיד‬ ‫ֶר ל‬ KERAJ GHELID ‫ַ רֶל‬ ‫ְז‬ BARZEL ‫מלח‬ ְֵַ MALJAEM ‫ָר ר‬ ‫מ‬ MAROR ‫ָ ֵד‬ ‫ב‬ KAVAED ַ BATH ‫ָנ ת‬ BANOT ‫ַת ח רֶת‬ ‫ֶג‬ BAT JOREGET ‫ֶ ח ֶג‬ ‫ר‬ BEN JOREG ֵ BAEN ֶ BEN ‫ֶ הֶל‬ ֶ ַ BEN HAMELEJ ‫ָ ִי‬ ‫נ‬ BANIM ‫ה ְנ‬ ‫ִמ‬ HIMNON ‫שה ק‬ ִ SHIHUK ‫ינגרלאופיה‬ HYFV'LRGNY ‫ְ ֵמ ת‬ ‫ה‬ BEHAEMOT .159 Sandalia. Estar Furioso ‫ַכשיר‬ ִ ‫מ‬ MAJSHIR ‫של ָה‬ ‫ְ ק‬ SHELUKAH ‫ָשל‬ ֵ‫ב‬ VASHAEL ‫של ק‬ ָ SHALUK ‫ש ִי ָה‬ ‫ְל ק‬ SHELIKAH ‫ש ִי‬ ‫ְח‬ SHEJIN ‫ָשל‬ ֵ BASHAEL ‫הק ִי‬ ‫ִ ְצ‬ HIKTSIF ‫ר ַח‬ ‫ָת‬ RATAJ Hervirse Sobre Fuego Lento ‫ה ִיד‬ ‫ִד‬ ‫לע לשבתה‬ ‫הנטק שא‬ HIDID HTVShL "L 'Sh KTNH Hexagono ‫ה ְשש‬ ֶ ֻ‫מ‬ MESHUSHEH Hezekiah Hierro Hiervas amargas Hija Hijastra Hijo Hijo del rey. Batir Crema ‫סְ ָל‬ ‫ַנ‬ SANDHAL Herramienta Maduro. Hervido. Herradura Hervida Hervido Hervir Hervir. Hecho Hervir. Escaldar Cocinar. Hervir. Príncipe Himno Hipoalergenico ‫חְקָה‬ ִ‫ִז‬ JIZKIAHV Hielo Hierro de Soldar Hígado Hijas Hijastro.

Hoja de Papel ‫ע ֶה‬ ‫ָל‬ "ALEH Hoja ‫ע ֶה טר‬ ֶ ֶ ‫ָל‬ ַ "ALEH TEREF DHAF Hoja de Metal F Hoja de palma Volcar paginas. Adan Hombre Hombre Extranjero Héroe. Gente Hombre astuto Hombre Joven Hombres Hombres de Hombres Jovenes ‫צ לע‬ ֵַ TSOLAEA" ‫ל ָב‬ ‫ל‬ LULAV ‫על ֵל‬ ‫ִ ְע‬ "IL"AEL ‫דפ ד‬ ְִַ DIFDAF ‫של‬ ָ SHALOM ‫ה לְד‬ ‫ַנ‬ HOLAND ‫ִיש‬ ‫א‬ 'ISH ‫ד‬ ָ 'ADAM ‫ד‬ ָ 'ADAM ‫ִיש‬ ‫א‬ 'ISh ‫ִיש חכ‬ ָָ ‫א‬ 'ISH JAJAM ‫י ִיש ָכר‬ ִ ְ‫א נ‬ 'ISH NAJRI ‫על‬ ֶֶ "ELEM ‫ִ ר‬ GHIBOR ‫ְב ִי‬ ‫ָר‬ GHEVARIM ‫אָשי‬ ִ ‫ֳנ‬ 'ANASHIM ‫ְשי‬ ֵ‫נ‬ 'ANSHAE ‫ַח ִי‬ ‫ר‬ BAJURIM ‫על ִי‬ ‫ֳ ָמ‬ "ALAMIM . Herir. Persona Hombre. Hipotenusa Hisopo ‫אל ְס‬ ‫ֳ ַכ‬ 'ALAJSON Hirió. Hogar ‫ִַת ַיִת‬ ‫י‬ BAYIT BAYYIT Casa. Hola. Hombre Poderoso Hombres Hombres Jovenes ‫צ ל ַת‬ ‫ַע‬ TSOLA"AT Hoja de Metal M Hojear. Hogares ‫ָ ִי‬ BATHIM Hoja. Hojear Holanda Hombre. Hogar ִַ ‫ת‬ ‫י‬ BAYIT Casas. Follaje.160 Diagonal. Lastimar V Historia ‫ע ָב‬ ‫ָצ‬ "ATSAV ‫ֵג ב‬ ‫א‬ 'AEGOV ‫ה ְט רָה‬ ‫ִס י‬ HISTORYAH Historia Judía ‫ִי ְט רָה‬ ‫ה ס ִי‬ ‫ְה ִית‬ ‫י ד‬ HISTORIAH YEHUDIT Casa. Chau Hombre. Espumar Paz. Persona.

161 Hombro ‫ָת‬ ֵ KATAEF Hombro ‫שכ‬ ֶֶ SHEJEM Hombros ִ‫ְ תפ‬ ‫ֵ ַי‬ ‫ייפתכ‬ KETAEFAYIM JTFYYM Homonimo ָ ‫ש ְש‬ ֻ‫ֵ מ‬ SHAEM MESHUTHAF Honduras Honor. ser Yo. Fueron Ustedes F Honorables. Ellos seran Honorables. Fueron Ustedes M ‫מכ ֶ ֶת אִי‬ ‫ְ ֻ ד ֳנ‬ ‫ְ ִיא‬ ‫ה‬ MEJUBEDET 'ANI 'ATH HI' Honorable. Fuí Honorable. Será El Honorable. Honestidad Honor Honorable. Fue El Honorable. Yo Tu Ella Honorable. Respeto Honor Gloria. Ellas seran Honorables. Ser. Seré Honorables. Peso Honorable. El Honorable. Tu. Serás M Honorables. Será Ella Honorable. Serás F Honorable. Fuimos ‫מכ ָד אִי‬ ‫ְ ֻ ֳנ‬ ‫ָה ה א‬ MEJUBAD 'ANI 'ATHAH HU' ‫ְכ ַד ה א‬ ֻ‫י‬ YEJUBAD HU' ‫ְ כ ַד ִיא‬ ‫ֻ ה‬ THEJUBAD HI' ‫ַ ִי ְ ְ כ‬ ֻ ‫ד‬ THEJUBADI 'ATH ‫ְ כ ַד ָה‬ ֻ THEJUBAD 'ATHAH ‫אכ ַד אִי‬ ‫ֳ ֻ ֳנ‬ 'AJUBAD 'ANI ‫ְ כ ַ דָה ה‬ ֵ ‫ֻ ְנ‬ THEJUBADNAH HAEN ‫ְכ ְד ה‬ ֵ ֻ‫י‬ YEJUBDU HAEM ‫ֻ ַד ֶ ה‬ ֵ ְ KUBADTHEN HAEN ֶ ‫ֻ ַד‬ ְ ֶ KUBADTHEM 'ATHEM ‫ֻ ַ ְנ‬ ‫ד‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ KUBADNU 'ANAJNU . Fuiste M ‫ְכֹ ָה‬ ‫נ ח‬ NEJOJAH ‫ָב ד‬ KAVOD ‫ִי ֵד‬ ‫כב‬ JIVAED ‫ָב ד‬ KAVOD ‫ֻ ַד ה א‬ KUBAD HU' ‫ֻ ְ ָה ִיא‬ ‫ד ה‬ KUBDAH HI' ‫ֻ ַ ד ִי אִי‬ ‫ְת ֳ נ‬ KUBADTI 'ANI ְ ְ ‫ֻ ַד‬ ְ KUBADTHE 'ATH ‫ֻ ַ ד ָ ָה‬ ְ KUBADTHA 'ATHAH Honorable. Fuiste F ‫ה ְד ַס‬ ‫נ ר‬ HONDURAS Justicia. Fue Ella Honorable.

Seremos ‫ְכ ַד אַ ְנ‬ ‫נ ֻ ֳ נח‬ NEJUBAD 'ANAJNU Honorables. Tiempo Horario de Verano Horizontal Hormiga Hornear. Terrible M ‫ִלש‬ ‫ק‬ KILSHON ‫אֻ ָה‬ ‫ֳי‬ 'AYUMAH ‫י‬ ֹ‫י‬ ‫ה ִי‬ ‫ֵל‬ HAELIN 'AYOM 'AYOM ‫ה שעָה‬ ‫ַ ְנ‬ ‫ר ָה‬ ַ HOSHA"NAH Hospedar .162 Honorables. Hacer un Círculo ‫ש ָה‬ ‫ָע‬ SHA"AH Horario de Invierno Horas. Somos Son M Honorables Ellos Ellas fueron ‫ֻ ְד ה ה‬ ֵ ֵ KUBDU HAEM HAEN MEJUVADIM 'ANAJNU 'ATHEM HAEM Hora. Horca. Trinche Horrible. Estufa ‫ח ר שע‬ ְ ֶ SHE"ON JOREF ‫קִ שע‬ ְ ‫ַי‬ SHE"ON KAYITS ‫שע ת‬ ָ SHA"OT ‫אָ פ ִי מ‬ ְ ‫ֻ ְק‬ 'AFKI ME'UZAN ‫אֹ ֶק‬ ‫פ‬ 'OFEK ‫ְמ ָה‬ ‫נָל‬ NEMALAH ‫ָה לאפות‬ ‫פ‬ 'AFAH L'FVT ‫ָג עוג‬ ‫ע‬ "AG "VG ‫ִ ְש‬ ָ‫ב‬ KIVShAN Horno ‫ָנ ר‬ ‫ת‬ TANUR Horno ‫ַ ר אפָה‬ ‫ֳ ִי‬ ‫ָ ר‬ THANUR 'AFIAH THANUR Horno de Microondas Horrible. Tiempo Horizonte Hornear Horno. Seran Ustedes F ‫ְ כ ַ דָה‬ ‫ֻ ְנ‬ ֶ THEJUBADNAH 'ATHEN Honorables. Seran Ustedes M ֶ ‫ְ כ ְד‬ ֻ ‫מכב ִי‬ ‫ְ ֻ ָד‬ ֶ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ה‬ ֵ THEJUBDU 'ATHEM Honorables. Nos Uds Ellas son ‫מכ ָד ת‬ ְֻ ֶ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ה‬ ֵ MEJUBADOT 'ANAJNU 'ATHEN HAEN Honorables. Terrible F Hoshana Raba.Septimo día Sucot ‫ִי ְר ַל‬ ‫מק ג‬ MIKROGAL Horquilla.

Huella ‫צ ַר‬ ‫ָר‬ TSARAR Hotel. Huida Humanidad ‫גָה ַָה‬ ‫ִנ נ‬ GINAH GHANAH Huertas Hueso Huesos Huevo Huevos Huir. Posadas Hoy. Hostilisa Hoteles. Hoydia Hoyos Canilla. Cavidad ‫ָל‬ ‫מ‬ MALON ‫ְל נ ת‬ ‫מ‬ MELONOT ‫ה‬ ַ HAYOM ‫ה‬ ַ HAYOM ‫חר‬ JOR ‫ח ִי‬ ‫ר‬ JORIM ‫ָל ל‬ ‫ח‬ JALUL ‫ע ֵב‬ ‫ָק‬ "AKAEV Huella Digital ‫ט ִי ַת‬ ‫ְב ע‬ ‫אצ ָע ת‬ ְֶ TEVI"AT 'ETSBA"OT Huerfano ‫ָת‬ ‫י‬ YATOM Huerta Hueso Hueso de pierna Huevo Huevos Parta.163 RABAH Hospital ‫ֵית ח ִי‬ ‫ל‬ BAET JOLIM Hospitalidad ‫הכָ ַת‬ ‫ַ ְ נס‬ ‫א ר ִי‬ ‫ְח‬ HAJNASAT 'ORJIM Hostilidad ‫ֵי ָה‬ ‫אב‬ 'AEVAH Amarrar. Alejarse Humano ‫ִנ ת‬ ‫ג‬ GINOT ֶ ‫ר עצ‬ ֶֶ ֶ "ETSEM GHEREM ‫עצ‬ ֶֶ "ETSEM ‫ֶר ע‬ ַ ‫ג‬ GERUA" ‫תומצע‬ "TSMVT ‫ֵי ָה‬ ‫צ‬ BAETSAH ‫ֵי ָה‬ ‫צ‬ BAETSAH ‫ֵי ִי‬ ‫צ‬ BAETSIM ‫ֵ ִי‬ ‫צ‬ BAETSIM ‫הס ַ ֵק מ‬ ְִ HISTHALAEK M ‫התר ֵק‬ ‫ִ ְ ַח‬ HITRAJAEK ‫ד‬ ָ 'ADAM ‫ֳנ ש‬ ‫א‬ 'ANOSH . Restringir. Hoydia Hoyo Hueco. Talón. Posada Hoy.

subir Humo Humedecer Humilde F Pobre F. Baja Humilde M. Hundirse Huya Ideas Identifique Idioma.164 Humear. Humilde M Hummus Hundir. Hechar Monedas Debilitarse. Humilde F Humilde M Humillar Humo de Incienso. Ahogar. Lenguaje. Ponerse Sol Hungría Idea Identificar ‫ק ַר ק ֵר‬ ִ ‫ָט‬ KATAR KITAER Húmeda Húmedo Humilde F. Vaporización Hundir. Bajo Pobre M. Dialecto ‫ל ָה‬ ‫ַח‬ LAJAH ‫לח ֵח‬ ‫ִ ְל‬ LIJLAEJ ‫ַח‬ ‫ל‬ LAJ ‫עָָה‬ ‫ֳ נו‬ "ANAVAH ‫ָמ ָה‬ ‫נ כ‬ NAMOJAH ‫עִָה‬ ‫ֳנ‬ "ANIAH ְ ‫ָמ‬ ‫נ‬ NAMOJ ‫עָו‬ ‫ָנ‬ "ANAV ‫עִי‬ ‫ָנ‬ "ANI ‫ִש ִיל‬ ‫הְפ‬ HISHFIL ‫חמס‬ JUMUS ‫ק ר‬ ִ KITUR ‫ט ַע‬ ‫ָב‬ TAVA" ‫ש ַע‬ ‫ָק‬ SHAKA" ‫ר ָה‬ ‫ָפ‬ RAFAH ‫ה ְגרָה‬ ‫נַ ְ י‬ HUNGARYAH ‫ָ ַח‬ ‫ר‬ BARAJ ‫ר ְי‬ ‫ַע‬ RA"YON ‫ר ְי נ ת‬ ‫ַע‬ RA"YONOT ‫ִ ָה‬ ‫זה‬ ZIHAH ‫ִי ֶה‬ ‫זה‬ ZIHEH Idioma ‫ש ָה‬ ‫ָפ‬ SAFAH ‫ִיב‬ ‫נ‬ NIV Idiomas ‫שפ ת‬ ָ SAFOT Idish ‫ִי ִיש‬ ‫אד‬ ‫ִי ִית‬ ‫אד‬ ‫ְה ִית‬ ‫י ד‬ ‫ַיר‬ ְ‫ז‬ 'IDISH 'IDIT YEHUDIT ZAYRGHON . Descender.

Brille Semejanza. Compare Impaciencia ‫הְ ִיר‬ ‫ִ נה‬ HINHIR Ilumine. Nada ‫א ִיל‬ ‫ֳל‬ 'ALIL Idolos ‫ִ ִי‬ ‫ל‬ GHILULIM Iendo a la Sinagoga ‫ִי ח ל‬ ְ ‫כ‬ ‫ל ֵית‬ ‫ְב‬ ‫ח ְ ֶ ֶת‬ ‫ַ נס‬ JOLJIM LEVAET JAKNESET Igual ‫שֶה‬ ‫ָו‬ SHAVEH Igualdad Iguales Derechos ‫ש י‬ ִ ShIVVY Iguale a.. Iluminación ‫שֶה ל שווה‬ ‫ָו‬ ShAVEH L ShVVH ‫ש י ְכ ת‬ ֻ‫ִ ז‬ SHIUUY ZEJUYOT ‫ְא ָה‬ ‫ר‬ THE'URAH Iluminacion ‫הס ָ ָה‬ ‫ְַ ר‬ ‫ַש ָ ָה‬ ‫הְ ל‬ HASBARAH HASKALAH Iluminar. Imagen Imagen.165 Idolatría ‫ֳב ַת‬ ‫ע ד‬ ‫א ִי ִי‬ ‫ֱל ל‬ "AVODAT 'ELILIM Idolo. Figura. Imagen Imagen. Ser Indulgente ‫ה ַל‬ ‫ִק‬ HIKAL Iluminar. Imagen ‫ֶ ֶל ָ ִיל‬ ‫ס ס‬ PESEL PASIL Idolo. Revolver ‫ה ִיר‬ ‫ֵא‬ HAE'IR ‫ֶ ֶל ָ ִיל‬ ‫ס ס‬ PESEL PASIL ‫ְמ ת‬ DHEMUT ‫ְמ ָה‬ ‫נ‬ THEMUNAH ‫לס ֶל סמ‬ ֶ ֶ ‫ִמ‬ SIMEL SEMEL ‫ַ בִית‬ ‫ְנ‬ THAVNIT ‫ִ ְי ִית‬ ‫מ נ‬ DHIMYONIT ‫ִ ְי ִי‬ ‫מ נ‬ DHIMYONI ‫ִ ָה‬ DHIMAH ‫המיד‬ DYMH ‫הקיח‬ JYKH ‫קֹ ֶר ר ח‬ ַ ‫צ‬ KOTSER RUAJ ‫ָע‬ ַ PA"AM . Estatua. Dar Luz Idolo. Símbolo Imaginaria Compare a. Imagen Imaginario Imagínese. imagínese Imitar Impeler. Pintura Construcción.. Estatua.

Dedicación. Suplicar Imponer. Inaugurarse ‫ָעֵ ֶר ה‬ ָ ‫ר יצ‬ YAETSER HARA" ‫ט ֵא‬ ‫ָמ‬ TAMAE' ‫ט ֵא‬ ‫ָמ‬ TAMAE' ‫לֹא מת ִי‬ ‫ַ ְא‬ LO' MAT'IM ‫ִשגְה‬ ‫ְ ָג‬ BISHGAGH ‫ֳנ ָה חֻ ָה‬ ‫ֳנ‬ ‫ח‬ JANUKAH JANUKAH ְ ַ‫ֶח‬ ‫נְנ‬ NEJNAJ ְ ַ‫ח‬ ‫ָנ‬ JANAJ ְ ַ‫ֶח‬ ‫נְנ‬ NEJNAJ . Ser Implore. Contaminado Inadvertidamente Inaugurado. Abrigo Implorar. Inaugurarse Inaugurado. Implantado. ser. ser. Hechar Importación Importador Importante M Imprenta Impresiones ‫צ י‬ ִ TSIVVY Imperio Hechar Raiz. Inauguraci Inaugurar.166 Imperativo Impermeable. Ruegue misericordia Imponible Importación Importante F Imposible Impresión Imprimir ‫ֵי ָר ת‬ ‫קס‬ KAESARUT ‫מ ִיל ֶש‬ ֶ ‫ְע‬ ME"IL GHESHEM ‫ִש ָ ֵש‬ ‫הְ ר‬ HISHTHARAESH ֵ‫התח‬ ְִַ HITJANAEN ‫ֵ התח‬ ְִַ HITJANAEN ‫ה ִיל‬ ִ HITIL ‫חָיב ְ ַס‬ ‫ַי מ‬ JAYAYV BEMAS ‫ֶב א‬ ‫י‬ YEVU' ‫ִי ֵא‬ ‫י‬ YIBAE' ‫ְב‬ ‫י‬ YEVU'AN ‫ֳש ָה‬ ‫ח ב‬ JASHUVAH ‫ָש ב‬ ‫ח‬ JAShUV ‫ִי א ְשר‬ ָ ‫א ֶפ‬ 'I 'EFSHAR ‫ֵית ְפ ס‬ BAET DHEFUS ‫ְש‬ ֶ‫ר‬ RESHEM ‫ְש ִי‬ ‫רָמ‬ RESHAMIM ‫הד ִיס‬ ְִ HIDPIS Impuesto ‫ַס‬ ‫מ‬ MAS Impuesto al valor agregado IVA ‫ַס ֵ ֶד‬ ‫מ יר‬ ‫מ ס מעמ‬ ָ MAS YAERED MOSAF M"M Impuestos Impurificar Inadeucado Januca. Educar ‫מ ִי‬ ‫ִס‬ MISIM Impulso del Mal Impuro.

Doblado Inclinar. Doblada Postrar. Indagación. Incluso 'AF Incluya. Investig Pagos. Seducir. Indemnizaciones ‫ְל ָה‬ ‫ל‬ KELULAH ‫ֶ ִית‬ ‫ל‬ ‫ִ ל ִית‬ ‫ְא‬ PELIT PIL'IT ‫ֶ ִי ִ ל ִי‬ ‫ל ְא‬ PELI PIL'I ‫הפ כ ְ כ‬ ָ ְֳַ HAFAJPEJAN ‫לֹא ָכ‬ ‫נ‬ LO' NAJON ‫מ לֹא ְא‬ ‫י‬ ַ LO' YE'UMAN ‫ר ַה‬ ‫ָב‬ RAVAH Incubación ‫ְ ִי ָה‬ ‫גר‬ DHEGIRAH ‫שא ָה‬ ‫ְ ֵל‬ SHE'AELAH Pago. Inclinar ‫ְ ִי הר‬ ֶֶ ‫ל‬ BELI HEREF Incienso ‫ְטֹ ֶת‬ ‫ק ר‬ ‫ְט ֶת‬ ‫ק ר‬ KETORET KETORET ‫ע ַל‬ ‫ָר‬ "ARAL Instigue. Generalice Maravillosa. Complete. Sin Pausa Gentil M. Adorar. Contiene F Maravilloso. Incircunciso Inclinada. Tentar ‫ה ִית‬ ‫ֵס‬ HAESIT ‫נ ָה‬ ‫ט‬ NOTAH ‫נ ֶה‬ ‫ט‬ NOTEH ‫ִש ַ חָה‬ ‫ה ְ ֳו‬ HISHTHAJAVAH ‫ה ָה‬ ִ HITAH Inclinarse ‫ִשע‬ ַ ְ‫נ‬ ‫עשיהל‬ NISh"AN LHYSh"N Ademas. Indemnización ‫ַשל‬ ְ THASHLUM ‫ַשל ִי‬ ‫ְ מ‬ ‫ַשל מ ת‬ ְ THASHLUMIM THASHLUMOT Independencia ‫עצ ָא ת‬ ‫ַ ְמ‬ "ATSMA'UT Indexado ‫ִיע‬ ‫מ‬ ‫ִיְד ְס‬ ‫א נֶק‬ MI"UN 'INDEKS India ‫הד‬ Indicación ‫ר ֶז‬ ‫ֶמ‬ . Cuotas. Incomprensible F Voluble.167 Incesantemente. Incite Inclinado. Cuota. Inconstante Increible ‫ָ ַל‬ ‫ל‬ KALAL Incluye F. Incomprensible M Incorrecto Incrementar Pregunta.

Informar Infracción de velocidad Ingeniería Forestal ‫ַ ה ֻכ ת‬ ְ THAHPUJOT ‫ה ִיע‬ ַ‫ד‬ HODIA" ‫הִיד‬ ‫ִג‬ HIGID ‫שמ ָה‬ ‫ְ ע‬ SHEMU"AH ‫ד ח נ ָה‬ ‫ע‬ DOJ THNU"AH ‫הְ ָ ָה‬ ‫ַנ ס‬ HANDHASAH ‫יע ָנ ת‬ ‫ֳר‬ Y"ARANUT . Marcar ַ‫צ‬ ִ TSIAN ‫מ ַד י ְר‬ ‫ַד ק‬ ָ‫היח ח‬ ‫ִי‬ MADAD YOKR JMJIAYH Indice de precios a consumidor ‫מ ַד‬ ַ ‫ה ִי ִי‬ ‫ַ חר‬ ‫ל ַרכ‬ ָ ‫ַצ‬ MADHAD HAMJIRIM LATSARJAN Indice de vivienda ‫מ ַד ְ ִיה‬ ‫ַד נ‬ MADAD BENIH Indonesia Infección Pegar. Respirar ‫ַ ֳשָיה‬ ‫עִי‬ THA"ASIAYH ‫א ַח ִיה‬ ‫ֶל ז‬ 'ELAJ ZIHUM ‫הד ִיק‬ ְִ HIDBIK ‫הד ִיק‬ ְִ HIDBIK ‫שא ל‬ ְ SHE'OL ‫הס ַ ֵ ל‬ ‫ְִ נ‬ HISTHANAEN L ‫ֵ ה ֹ ַל‬ ‫ַ ע‬ ShAEM HAPO"AL ‫ִינפ ַצַה‬ ‫א ל י‬ 'INFLATSYAH ‫ָ ַח‬ ‫נפ‬ NAFAJ Influencia ‫ַש ָ ָה‬ ‫הְ ע‬ HASHPA"AH Información ‫ה ד ָה‬ ‫ֶע‬ ‫ְִי ָה‬ ‫יד ע‬ HODE"AH YEDI"AH Información nutricional Anunciar. Coger Infíltrese Inflación ‫ִיְד ְֶָה‬ ‫א נ נ זי‬ 'INDONEZYAH Industria Infectar. Engaño Declarar. Informar Informe Ingeniería ‫ער ְ ְז ָ ִי‬ ‫נת‬ ֵֶ "AEREJ THEZUNATI Informalidad. Infectar.168 HODU REMEZ Indicada. Insinuado Indice de costo de vida ‫ַמ ז‬ ‫ר‬ RAMUZ Indicar. Tumba Infinitivo Inflar. Alcanzar Infierno. Insinuada ‫ְמ ָה‬ ‫ר ז‬ REMUZAH Indicado.

Injuria Equivocado. Peregrina Inmigrante F. Inmigración. Inmigrante F Inmigrante M. Pronto Inmersión Ofrenda de fuego. a Israel Inmigrantes a Israel F ‫ר ִי ִי‬ ‫ְכ ב‬ REJIVIM ‫בוא לצ ָא‬ ‫ַ ָב‬ VV' LATSAVA' ‫ְב ה‬ THEVU'AH ‫נ ש ֶת‬ ‫ֶב‬ NOSHEVET ‫נ שב‬ ָ NOSHAV ‫ש ִי ַת ֳש‬ ַ‫ֶא פ ע‬ SHE'IFAT "ASHAN ‫שא‬ ֵָ SHA'AEF ָָ ‫יז‬ YAZAM ‫ע‬ ָ "AON ‫קלק ָה‬ ‫ַ ְ ָל‬ KALKALAH ‫פַע הע ִיב‬ ‫ָג ִ ְל‬ FAGA" HI"LIV ‫עָל‬ ַ "AVAL ‫חכ‬ ֵֶ JAEJEF ‫ֵ כ ֵיכ‬ ֶ ֶ THAEJEF THAEJEF ‫מָד‬ ִ MIAD ‫הט ָ ָה‬ ‫ְַ ל‬ HATBALAH ‫עלָה‬ ֳִ "ALIAH ‫ע ָה‬ ‫ל‬ "LAH ‫ע ָה‬ ‫ל‬ "OLAH ‫ע ֶה‬ ‫ל‬ "OLEH ‫עלת‬ "OLOT . idioma ‫ְְלָה‬ ִ‫נ‬ 'ANGHELIAH ‫ְְ ִי‬ ‫נל‬ 'ANGHELI ‫ְג ִית‬ ‫נְ ל‬ 'ANGELIT Inglesa ‫ְְ ִית‬ ‫נל‬ 'ANGHELIT Ingrediente ָ ‫סממ ס‬ ַ ְַָ ‫ר ִיב‬ ‫ְכ‬ ‫מר ִיב‬ ‫ַ ְכ‬ SAMEMAN SAMAN REJIV MARJIV Ingredientes Ingresar a la armada Inhabitada F Inhalación de humo Iniciar Corrupción. Pecado Insultar.169 Ingeniero Forestal Inglés ‫ַער‬ ְ ֳ‫י‬ YA"ARN Inglaterra Inglés. Injusto Inmediatamente. a Israel ‫מר ִי ִי‬ ‫ַ ְכ ב‬ MARJIVIM Ingredientes Cosecha de Grano. Pronto Inmediatamente Subida. Inhalar Iniquidad. Culpa. Injuriar Inmediatamente. Ingreso Inhabitado M Aspirar.

Inocencia Inocente. Ser Completo. Inocente M Introduzca. Sin sabor M ‫ָ ֵל‬ ‫פ‬ THAFAEL Insistir ‫ע ַד ַל‬ ‫ָמ ע‬ ‫ַע‬ ְ "AMAD "AL DHA"THO Insolación Prueva. Emigre a Innumerable Limpieza. Examen Inspector Inspiradora de Respeto Instalar ‫מ ַת ש ֶש‬ ‫ַ ֶמ‬ MAKAT SHEMESH Ira. Inocente F Insensato Sopar trompeta . Insinuada Insinuar. Inspeccion.170 Inmigrantes a Israel M Emigre. Inmigre de Inocencia Inocente Completa. Sin sabor F ‫ל רגיה‬ HYGR L ‫מ רגיה‬ HYGR M ‫ֵי מס ָר‬ ְִ ‫א‬ 'AEN MISPAR ‫ֻ ָה‬ THUMAH ‫ִ ְי‬ ‫נ‬ NIKYON ‫ה מ ֶשע‬ ַ ‫ַ ִפ‬ HATS MIFESHA" ֵ ַ‫ה‬ ִ HITHAMAEM ‫ְ ִי ָה‬ ‫ממ‬ THEMIMAH ‫ָ ִי‬ ‫מ‬ THAMIM ‫ְ ִיל‬ ‫ס‬ KESIL ‫הכִיס‬ ‫ִ ְנ‬ HIJNIS ‫ָ ַע‬ ‫ק‬ THAKA" ‫ש ֵב‬ ִ SHILAEV ‫ְמ ָה‬ ‫ר ז‬ REMUZAH ‫ַמ ז‬ ‫ר‬ RAMUZ ‫ר ַז‬ ‫ָמ‬ RAMAZ ‫ְ פ ָה‬ ‫ֵל‬ THEFAELAH Insipido. Insolencia Inspeccionado. Sugerir ‫ע ִי‬ ‫ל‬ "OLIM Inmigre. Adición. Instancia ‫ַ ַש ַ ַס‬ ‫ע ע‬ KA"AS KA"AS ‫ָח‬ ַ BAJAN ‫ָ ַק לב ק‬ ְִ ‫ד‬ BADAK LIVDHK ‫ח‬ ֵ BOJAEN ‫נ ָא‬ ‫ר‬ NORA' ‫נר ה‬ ָ NORA'AH ‫הל ִיב‬ ‫ִ ְה‬ HILHIV ‫הת ִי‬ ‫ִ ְק‬ ‫ַע‬ ַ . Fijar Junto Indicado. Insinuado Insipida. Pureza. Inserción Insertar.Insertar Indicada. Revisado Inspirador de Respeto Inspirar Vez.

171 HITKIN PA"AM Instancias. Inteligente F Devoción. Intención. Instrucción Cortar. Lista. ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ NISAH Intento asesinato Intercambio ְ ‫התַ ֵש‬ ‫ִ ְנ‬ HITNAKAESH BE ‫מס ָר‬ ‫ִ ְח‬ ‫ֶחל‬ ָ ‫מ‬ . Ser Averguonzar. Intentar ‫ִ ָה ניסה‬ ‫נ‬ ‫לַ ת‬ ‫נ‬ NISAH NYSH LNASOT Intento. Insuficiente. Insultar ‫ָה‬ ‫ר‬ THORAH Instrucciones de lavado ‫ה ָא ת‬ ‫ר‬ ‫ְ ִי ָה‬ ‫בס‬ HORA'OT KEVISAH ‫ק ָר‬ ‫ָצ‬ KATSAR Insultado Insultar. Intentar ֵ ַ ‫הת‬ ְִ HITKAVAEN Provar. Insulto ‫ְ ִי ָה‬ ‫למ‬ ‫ְ ל ָה‬ ִ ‫ְל ת‬ ִ KELIMAH KELIMAH KELIMOT Sabia. LEY. Ocasiones. Golpear. Prudencia Instituto Israelí Exportación ‫ש ַ ִי‬ ‫ַ א‬ SHASA'I ‫ה ִית‬ ‫ֵס‬ HAESIT ‫ש ֶל ש ֶל‬ ‫ֵכ ֶכ‬ SAEJEL SEJEL Establecimientos. prueba Comercio. Listo. Incite ‫ְ ע ִי‬ ‫ָמ‬ PE"AMIM Instigador Instinto. Propósito ‫חכ ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ JAJAMAH Sabio. Injuriar ‫ֶע ַב‬ ‫נֳל‬ NE"ALAV ‫הכ ִי‬ ‫ִ ְל‬ HIJLIM ‫הע ִיב פַע‬ ‫ִ ְל ָג‬ FAGA" HI"LIV Batir. Insultar ‫ָ ַע‬ ‫ג‬ PAGA" Verguenza. Medir ‫מ ַד ל ְדד‬ ‫ָ ד ִמ‬ ‫דודמל‬ MADAD LIMDD LMDVD Querer Decir. Veces Instigue. Inteligente M ‫חכ‬ ָָ JAJAM ַ ‫ָָה‬ ‫נ‬ KAVANAH Intentar. Institucione ‫מ ָד ת‬ ‫ס‬ MOSADOT ‫ַכ הְצ א‬ ‫מ ַי‬ ‫הִשרא ִי‬ ‫ַי ְ ֵל‬ MAJON HAYTSU' HAYISR'AELI Enseñanza.

Central F Intervenir. Interés Interés sobre Dinero ‫ַס ֵ ע ח‬ ַ ‫מ‬ MASBAEA" JUTS Pensar. Intermediar ‫ִיכ ָה‬ ‫נ‬ THIJONAH Interior M.172 Intercambio Intercambio MISJAR MEJLAF ‫ַחל ָה‬ ‫ה ָפ‬ HAJLAFAH Cambio. Interceder ‫ִ ֵל‬ PILAEL ‫ִי ת‬ ‫צ‬ ‫לט ֶפ‬ ‫ְ ֶל‬ TSITHUT LETELEFON Relación. Entretanto ִ‫ֵיָת‬ ‫נַי‬ BAENATAYIM Interior ‫ְ ִי ִי‬ ‫נמ‬ PENIMI Interior. Intercambio extrangero Intercepcion de Linea Telefoni Ocupación. Anular Cruce. Centro ‫ק ֶב‬ ‫ֶר‬ KEREV Dentro. Interior ‫ְ ִי ִי‬ ‫נמ‬ ‫ְ ִי ָה‬ ‫נמ‬ PENIMI PENIMAH Interior F. Violar. Intercurso Interés Compuesto sobre Dinero ‫ַ ָע ַשא‬ ָ‫מ‬ MAGHA" UMASA' ְֵ‫עְֵ ִי‬ ‫ִ ני ע ני‬ "INYAEN "INYAEN ‫ר ִית‬ ִ ‫ְ ר ִית‬ ִ RIBIT DHERIBIT ‫ר ִית‬ ִ RIBIT Interesante F ‫מעְֵֶֶת‬ ‫ְ ַ ני נ נ‬ ‫מעְֶֶת‬ ‫ְ ַ ני נ‬ ME"ANYAENENET ME"ANYENET Interesante M ְֵ‫מע‬ ‫ְ ַ ני‬ ‫מעֶֶי‬ ‫ְ ַ ני‬ ME"ANYAEN ME"ANEYEYN Interin. Intersección ‫ה ֵר‬ ‫ֵפ‬ HAEFAER ‫הפ ֵק‬ ‫ֶ ְס‬ HEFSAEK ‫ָ ָשת‬ ַ‫ר‬ ‫ְ ר ִי‬ ‫ָכ‬ . Central M Internet ‫ִיכ‬ THIJON ‫התע ַב‬ ‫ִ ְ ָר‬ HIT"ARAV ‫ִיְטרֶט‬ ‫א נֶ ְנ‬ 'INTERNET Internet Explorer ‫טנרטניא‬ ‫ררולפסקא‬ 'YNTRNT 'KSFLVRR Interpretar ‫ָ ַר‬ ‫ת‬ PATAR Interrumpcion un Orador Interrupción ‫שי ֵע‬ ‫ִ ס‬ SHISAE" Interrumpir.

Intermediar Apertura. Introduzca a alguie Inundación Inundar Invadir. Inserción Demuestre. Inquiera ‫שי ְפ נ ת‬ ‫ִ ט‬ SHITFONOT ‫ה ִי‬ ‫ֵצ‬ HAETSIF ‫ָר‬ ַ‫ז‬ ZARAM ‫ָ ַש‬ ‫ל‬ PALASH ‫איצמה‬ HMTSY' ‫חמ ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ JAMAMAH ‫ַשק ָה‬ ‫ה ָע‬ HASHKA"AH ‫ִש ִיע‬ ַ ‫הְק‬ HISHKIA" ‫שא ָה‬ ‫ְ ֵל‬ SHE'AELAH ‫ח ִי ָה‬ ‫ַק ר‬ JAKIRAH ‫ִי ר ִ ר‬ BIKUR BIKUR ‫מח ָר‬ ‫ֶ ְק‬ MEJKAR ‫חקר‬ ְַָ JAKRAN ‫ָ ַש‬ ‫ר‬ DHARASH ‫ח ַר‬ ‫ָק‬ JAKAR . Derramar. Acepte ‫הצט ֵב צלב‬ ְִַ HITSTALAEV TSLV ִַ ‫י‬ BAYIN ‫בהתער‬ ְִַָ HIT"ARAV ‫חּ ְ ִי ִי‬ ‫ור ד‬ JOF VERIDI ‫ְ ִי ָה‬ ‫תכ‬ PETIJAH ‫הכִיס‬ ‫ִ ְנ‬ HIJNIS ‫הכִיס‬ ‫ִ ְנ‬ ‫סינכהל‬ HIJNIS LHJNYS ‫ה ִיג‬ ִ HITSIG Inundación ‫ש ָפ‬ ִ SHITAFON ‫הצ ָה‬ ‫ֳ ָפ‬ HATSAFAH Inundaciones Inundar. Indagación.173 ‫מצל ָה‬ ‫ַ ְ ֵב‬ PARASHAT DHERAJIM MATSLAEVAH Intersección Intervalo Intravenoso Introduzca. Investig Investigación. Preguntar. Profundidad Buscar. Hacer Investigación Investigación. Introducción Introduzca. Investigar ‫צ ֶת‬ ‫מ‬ TSOMET Intersectar Intervenir. Fluir Invente Inversión Pregunta. Traspasar Invernadero Undir. Adición. Invertir. Visita Investigador Investigue.

Orden.174 Invierno Invitacion Invitado Invite. Invierte Invitada Invitados Inyección Andar. Ir. Irritar Isabel. Ir por mal Camino Iran Iris del Ojo Irradiar. Caminar ְ ‫הפ‬ ַָ HAFAJ ‫הְמָה‬ ‫ַזָנ‬ HAZMANAH ‫א ר ַת‬ ‫ַח‬ 'ORAJAT ‫א רח‬ ֵַ 'ORAEAJ ‫א ר ִי‬ ‫ְח‬ 'ORJIM ‫הְ ִי‬ ‫ַ זמ‬ HAZMIN ‫ִ ְי ָה‬ ‫זר ק‬ ZIRYKAH ‫הְ ִיק‬ ‫ִ זר‬ HIZRIK ‫הל ְ לל ֶת‬ ‫ָ ַ ָ ֶכ‬ HALAJ LALEJET Ir. Insolencia Iraq Irlanda Irrigar. Dar de Beber Molestar. Remar Errar. Reserve lugar Inyecte ‫חֹר ח ר‬ ֶ ֶ JOREF JOREF Vuelca. Tener Cuernos Irrisión Isaac Isacar Isla ‫שט ָש ט‬ ְ‫ָ ל‬ SHAT LASHOT Descubrir. Elisabet Isaías Islandia ‫הלג‬ GLH ‫ָ ָה‬ ‫ע‬ THA"AH ‫ַ ַש ַ ַס‬ ‫ע ע‬ KA"AS KA"AS ‫ִיר‬ ָ‫א‬ 'IRAN ‫ִי ָק‬ ‫ער‬ "IRAK ‫ַש ִית‬ ְ‫ק‬ KASHTHIT ‫ִירלְד‬ ‫א ְ ַנ‬ 'IRLAND ‫קר‬ ַָ KARAN ‫ִש ָה שקה‬ ‫הְק‬ HISHKAH SHKH ‫שמ ָה‬ ‫ִ ְצ‬ SHIMTSAH ‫הרִיז‬ ‫ִ ְג‬ HIRGIZ ‫ִצ ָק‬ ‫יְח‬ YITSJAK ‫א ִיש ַע‬ ‫ֱל ֶ ב‬ 'ELISHEVA" ‫ִשש ָר‬ ‫י כ‬ YISShJAR ‫ס ֶר ְשעָה‬ ‫ֶפ י ַ ִי‬ SEFER YESHA"IAH ‫ִי‬ ‫א‬ 'I ‫ִיסלְד‬ ‫א ְ ַנ‬ 'ISLAND . Ir Lejos Ira. andar ְ ‫ֵל ְ הל‬ ֶ ֵ ֶ‫י‬ ‫לל ֶת‬ ‫ָ ֶכ‬ YAELEJ HAELEJ LALEJET Ir con la corriente ‫לל ֶת ע‬ ִ ‫ָ ֶכ‬ ‫הֶר‬ ֶ‫ַז‬ LALEJET "IM HAZEREM Ir en Barco.

Jalar ְ ‫ָש‬ ַ‫מ‬ MASHAJ ‫ח ת‬ ֳ JALOT Jamaica ‫ָ ַיְ ָה‬ ‫מ יק‬ GHAMAYYKAH ‫ֳנ ָה חֻ ָה‬ ‫ֳנ‬ ‫ח‬ JANUKAH JANUKAH Japón ‫ַפ‬ ָ‫י‬ YAFAN ַ GHAN Jardín Jardín de Edén. Mes Jabón Jáctarse Jallot Panes Blancos Trensados Januca.175 Islas Fiji ‫ִיִי‬ ‫פג‬ FIGIY Islas Maldivas ‫ה ִי‬ ‫א‬ ִ‫המל ִיִו‬ ‫ַ ַ ְד ו י‬ H'IYM HAMALDIVIVYIM Islas Salomon Ismael Israelí F Italia Izquierda Jacob ‫אַי ס ל מ‬ ‫ִי‬ 'IAY SOLOMON Islas Seychelles Israel Israelí M Iyar. Inauguraci Jardín. Estacionamientos ‫ַ ְל ִי‬ ‫יָד‬ GHAN YELADIM ‫ֶֶַת‬ ‫נ‬ GHANENET ַָ ‫נ‬ GHANAN ַָ GHANAN ‫ִַי‬ GHANIM . Paraíso Jardinera Jardinero ָ ‫ַ ִָה ֻ ס‬ ְ GHAN NINAH BUSTHAN Jardín ַ GHAN ‫ַ עד‬ ֵֶ GHAN "AEDEN Jardín de niños Jardinero Jardines. Dedicación. Parque ‫אֵי ֵיישל‬ ֶ ‫ִי ס‬ 'IAE SAEYSHEL ‫ִשמ ֵאל‬ ‫י ְ ָע‬ YISHMA"AE'L ‫ר ֵלִש‬ ְ ‫ָא י‬ YISRA'AEL ‫ִשרא ִית‬ ‫י ְ ְ ֵל‬ YISRE'AELIT ‫ִשרא ִי‬ ‫י ְ ְ ֵל‬ YISRE'AELI ‫ִיטלָה‬ ‫א ַ ִי‬ 'ITALIAH ‫אָר‬ ִ 'IAR ‫שמֹאל‬ ְ ShEMO'L ‫ַב‬ ‫ס‬ SAVON ‫ֳַקֹב‬ ‫יע‬ YA"AKOV ‫התה ֵל‬ ְִַ HITHALAEL Atraer.

‫ְט ס ִיל‬ ‫מ ס‬ METOS SILON ‫ְת ִי‬ ‫כ ב‬ ‫צד ָה‬ ‫ַ ְר‬ .176 Jardines de la infancia Jasmín Jataf pataj A corta Jaula. Jetuvim ‫ח ֵית‬ ‫ח‬ J JAET Jet. Jefe ‫יֵַי ְלד‬ ִ ָ‫נ י‬ GHANAE YELADIM Florero. Maestro. Jefe Príncipe. Mes ָ‫ֶשָו ֶש‬ ‫ח ו חְו‬ ָ‫מר ֶש‬ ‫ַ ְח ְ ו‬ JESHVAVN JESHVAN MARJESHVAN Jet Estritos. Jefe Jefe de Tribu ‫אגר ָל‬ ‫ְֳַט‬ 'AGARTAL ‫ַס ִי‬ ‫יְמ‬ YASMIN ‫חט קמ‬ ָָ ַַ JATAF KAMATS ‫חט פ ָח‬ ‫ַ ַ ַת‬ JATAF FATAJ ‫חט ֶג ל‬ ‫ַַ ס‬ JATAF SEGOL ‫ְל ב‬ KELUV ַ‫ח‬ ַ JAZAN ‫ח ְר‬ ‫ֶב‬ JEVRON ‫ס‬ BOS ‫שר‬ ַ SAR ‫ַב‬ ‫ר‬ RAV 'ALUF ‫ָשיא‬ ִ‫נ‬ NASI' Jehoiada ‫ְה ָָע‬ ‫י יד‬ YEHOYADA" Jeremías ‫ִרמָה‬ ‫יְ ְי‬ ‫ִרמָה‬ ‫יְ ְי‬ YIRMEYAH YIRMEYAHU Jerga Jeringa ‫לְגס‬ ְ ‫ֶנ‬ SELENG Jericó Jeroboam ‫ְ ִיח‬ ‫יר‬ YERIJO ‫מְ ֵק‬ ‫ַ זר‬ MAZRAEK ‫ָרבע‬ ָ ְ ָ‫י‬ YARAV"AM Jeroglificos ‫ְ ָב‬ ‫ת‬ ‫החרט ִי‬ ְֵַֻ KETOV HAJAERTUMIM Jerusalén ִ‫ְר של‬ ‫י ָ ַי‬ YERUSHALAYIM Jerusalen ִ‫ְר של‬ ‫י ָ ַי‬ YERUSHALAYIM Jesván. Jazan Jefe Rabino. Cohete Jilguero. Canasto Jebrón Funcionario. Jarron Jataf kamats O corta Jataf segol E corta Cantor.

D os esta queriendo Jolam Male O larga Jonas. Señorita Joyas. Río ֵ ‫ַר ֵ הַר‬ ְ ֳ ְ ֵ ‫ָ ָר ַר‬ ְ ‫נה‬ YARDHAEN HAYARDHAEN NAHAR YARDHAEN Jordania Josafat José Josue. Jóven Joven M Enjoye. Salvación de D os Joven Joven F.177 JETUVIM Encerrado Jirik jasaer I corta Joel Jolam Jasaer O larga Jonás Jonatan TSADRAH Jirafa Job. Niño de cría. Joyas Joyería ‫צ ִיר‬ ‫ָע‬ TSA"IR ‫ֶ ֶר‬ ‫ב‬ GHEVER ‫י ֵק‬ ‫נ‬ YONAEK ‫ַח ָה‬ ‫ר‬ BAJURAH ‫ָח ר‬ BAJUR ‫ַ ְשי ִי‬ ‫כִ ט‬ THAJSHITIM ‫ַ ְשיט‬ ִ‫כ‬ THAJSHIT ‫ַ ְשי ִי‬ ‫כִ ט‬ THAJSHITIM ‫חלָה ע ִי‬ ‫ֶ ְי ֳ ד‬ JELYAH "ADI . Paloma ‫ִיר ָה‬ ‫ג ָפ‬ GIRAFAH ‫ִי ִיק ח ֵר‬ ‫ח ר ָס‬ JIRIK JASAER ‫בא‬ ִ 'IOV ‫י ֵל‬ ‫א‬ YO'AEL ‫ס ֶר י ֵל‬ ‫ֶפ א‬ SEFER YO'AEL ‫ח ל ח ֵר‬ ‫ָ ָס‬ JOLAM JASAER ‫מ ֵא ח ל‬ ָ ‫ָל‬ O JOLAM MALAE' ‫י ָה‬ ‫נ‬ YONAH ‫י ָה‬ ‫נ‬ YONAH ‫ְה ָת‬ ָ‫י נ‬ YEHONATAN Jonatan ‫י ָת‬ ָ‫נ‬ YONATAN Jordan. de camello José Josue ‫ד ֶשת‬ ֶ ַ DABEShET ‫ְה ש ָט‬ ‫י ָפ‬ YEHOSHAFAT ‫יס‬ ֵ YOSAEF ‫יס‬ ֵ YOSAEF ‫ש עְה‬ ‫ַי‬ YEHOSHVA" ‫ס ֶר ֶה שע‬ ַ ֻ ‫ֵפ י‬ SAEFER YEHOSHUA" Jóven Mamífero. Joyería Joyas. oprimido Joel. Iyov. Joyería ֵ ‫ַר‬ ְ‫י‬ YARDHAEN Joroba.

Juez Juez ‫ִש ָק‬ ‫מְח‬ MISJAK Juegos Jueves Juez Actor. Jugadora ‫שחקִית‬ ‫ַ ְ ָנ‬ SAJKANIT Jugete. Cantar Judaísmo Judía ‫צ ר ֶה ִי‬ ‫ַ זָב‬ TSORAF ZEHAVI Juan Judá Judea Judío ָ‫י ח‬ ‫ָנ‬ YOJANAN ‫ר רו‬ ַ RAN RVN ‫ְה ָה‬ ‫י ד‬ YEHUDAH ‫ַ ֳד ת‬ ‫יה‬ YAHADUT ‫ְה ָה‬ ‫י ד‬ YEHUDAH ‫ְה דָה‬ ִ ‫י‬ YEHUDIAH ‫ְה ִי‬ ‫י ד‬ YEHUDI Judíos ‫ְה ִי‬ ‫י ד‬ YEHUDIM Jueces.178 Joyero Jubilarse. Jugador ‫ִשח ִי‬ ‫מ ְ ַק‬ MISJAKIM ‫ה‬ ‫י‬ ‫ח ִישי‬ ִ ‫ֳמ‬ ‫י‬ YOM H YOM JAMIShI ‫ש ֵט‬ ‫פ‬ SHOFAET ‫ש ֵט‬ ‫פ‬ SHOFAET ִ ‫שֹ ֵט‬ ‫פ‬ SHOFAET DHIN ‫שחק‬ ְָ ַ SAJKAN Actora. Acto. Realiza ‫ש ֵק שיחק‬ ‫ִח‬ ‫קחשל‬ SIJAEK ShYJK LShJK Juego S Jueves Arbitro. Juego ‫צע צע‬ ֳַַֻ ‫צ ֳצ ע‬ ַ ‫ַע‬ TSA"ATSUA" TSA"ATSUA" Juego. Shoftim ‫ס ֶר‬ ‫ֶפ‬ ‫ש פ ִי‬ ‫ְט‬ SEFER SHOFTIM Jugete. Juego ‫צע צע‬ ֳַַֻ ‫צ ֳצ ע‬ ַ ‫ַע‬ TSA"ATSUA" TSA"ATSUA" Jugo Jugo de manzanas Jugo de pomelos ‫ִי‬ ‫מ‬ MITS Jugo de Fruta Jugo de naranjas Jugo de tomates ‫ע ִיס‬ ‫ָס‬ "ASIS ‫ִי ַ ִי‬ ‫ח‬ ‫מ‬ MITS THAPUJIM ‫ִי ַ ִי‬ ‫ז‬ ‫מ‬ MITS THAPUZIM ‫ִי‬ ‫מ‬ ‫ִי‬ ‫מ‬ .

Justica. Piadoso Kadish Kamats Gadol A larga ‫ִי עָ ִי‬ ‫מ ַ נב‬ MITS "ANAVIM ‫ִי טב ִי‬ ‫מ ִ ְע‬ MITS TIV"I ‫רעָָה‬ ‫ַ ֳ ננ‬ RA"ANANAH ָ‫רע‬ ‫ַ ֳנ‬ RA"ANAN ‫שי ט‬ ִ SHIPUT ‫ִש ָט‬ ְ‫מ‬ MISHPAT ‫ִי‬ DHIN ‫י ִי‬ ‫ל‬ YULI ‫י ִי‬ ‫נ‬ YUNI ‫ח לָה חלָה‬ ‫ְי ֻ ְי‬ JULYAH JULYAH ‫ַ ַד‬ ‫יח‬ YAJAD ‫ַח ָו‬ ְ‫י‬ YAJDHAV ‫צ ֶק‬ ‫ֶד‬ TSEDEK ‫שב ָה‬ ‫ְ ע‬ SHEVU"AH ‫ִש ַע‬ ‫נְב‬ NISHVA" ‫ש ַע‬ ְ SHEBA" ‫ַמכ ת‬ ‫ס‬ SAMJUT ‫ִי‬ DHIN ‫ְכֹ ָה‬ ‫נ ח‬ NEJOJAH ‫ִש ָט‬ ְ‫מ‬ MISHPAT ‫צד ָה‬ ‫ְ ָק‬ TSEDAKAH ‫הצ ִיק‬ ְִ HITSDHIK ‫צ ִיק‬ ַ TSADHIK ‫ש ַט‬ ‫ָפ‬ SHAFAT ‫ק ִיש‬ ‫ַד‬ KADISH ‫ככ‬ ָ J JAF J ‫קמ ָד ל‬ ָָ KAMATS GHADOL . Costumbre. Ley Junio Juntos Jupiter Jurar. Honestidad Justicia. Tomar Juramento Jurisdicción Justicia. Jugoso Juicio. Justicia Julio Junta. Cuenta Juntos Juramento Jurar Juicio. Rectitud Justo. Justica. Vino Nuevo Jugo Natural Fresco. Ley Juicio. Correcto. Justicia Justifique. Haga Justicia Juzgar Kaf ‫ִיר ש‬ THIROSH Jugo de uvas Fresca.179 ‫ֵשכ ִי ת‬ ‫א ל‬ MITS 'AESHJOLIOT ‫עגבִי ת‬ ‫ְַָנ‬ MITS "AGVANIOT Jugo de Uva. Jugosa Juicio Juicio. Costumbre.

Ritualmente Apta Kubuts U corta El. Las. Lapices Labiales ‫ה ִ קָה‬ ‫ַ ְו‬ HATHIKVAH ‫ַש ָה ַת‬ ‫הָע ח‬ HASHA"AH 'AJAT ‫ַשב ע ה ָא‬ ַ ָ BASHAVUA" HBA' ‫האר‬ ֳֶַ HA'ARETS ‫הָפ‬ ֶ ַ HAGHAFEN ‫אֹד‬ ֶ ‫ש ָת ִי‬ ‫ִפ נ‬ . Kohelet. Los. La. Los. Mes Parlamento Israelí. Es la Una El Pais. Ritualmente Apto Kosher para Pascua Kuwait El. Las ‫ִ ס ֵו‬ ‫ְל‬ KISLAEV ‫ִיוִי‬ ‫ק ו‬ KIVVI ‫ְ ֶ ֶת‬ ‫נס‬ KENESET ‫מִי ַת‬ ‫ֶג‬ ‫קֹה ֶת‬ ‫ֶל‬ MEGILAT KOHELET ‫ֹשר שר‬ ֶ ֶ KOSHER KOSHER ‫ְש ָה‬ ‫ֵר‬ KESHAERAH ‫ָשר ל ֶ ַח‬ ‫ֶ ְ ס‬ KASHER LEPESAJ ‫ק‬ ֻ KUBUTS ‫ִָית‬ ‫וי‬ KUVAYIT ‫ההה‬ ֶַָ AH HA HE ‫ה‬ ַ AH ָ ‫עִֵי ִיר‬ ְ ‫ֳנ ע‬ ‫ק ד ִי‬ ‫ְמ‬ "ANIAE "IRJA KODMIM La Ciudad Santa ‫ִיר ה ֶש‬ ‫ע ַ ד‬ "IR HAKODESH La Escuela La Hora es la Una. Asamblea Kosher.180 Kamats Quatan O corta Kilogramo ‫קמ קט‬ ָָ ָָ KAMATS KATAN Kenia Kilometro ‫קִָה‬ ‫ֶ ני‬ KENIAH ‫גר ִיל‬ ‫ְַ ק‬ KILOGRAM ‫ִיל מ ֶר‬ ‫ק ֶט‬ KILOMETER Kilometros cuadrados ‫ִיל מט ִי‬ ‫ק ֶ ְר‬ ‫מר ָ ִי‬ ‫ְֻ ע‬ KILOMETRIM MERUBA"IM Kineret. Knesset Kosher. Yarmulke Kiwi Eclesiastés. Apta. Lago ‫ִ ֶ ֶת‬ ‫נר‬ KINERET Kipá. La Tierra Labial. Apto. La. Proxima Se La Vid Labiales. Lapiz Labial ‫ת ה ֵ ֶר ֵי‬ ‫ַ פ‬ BAET HASAEFER La Esperanza La semana venidera. Artículo def La caridad empieza por casa ‫ִי ָה‬ KIPAH Kislev.

181 ‫ש ָת‬ ‫ְפ‬ 'ODEM SEFATON SIFATONIM Labio ‫ש ָה‬ ‫ָפ‬ SAFAH Labios ִ‫שפת‬ ‫ְ ָ ַי‬ ‫ייתפש‬ ShEFATAYIM ShFTYYM Laborar. Pasando Lados. por los Ladrillo Ladrón Ladrones Lago Lamed ‫ֵ ה‬ PAE'AH Lado Lados Ladrar Saqueador. Luto ‫ַד‬ ‫צ‬ TSAD ‫ע ֶר‬ ‫ִב‬ "IVER ‫צ ָדי‬ ‫ד‬ TSDADYM ‫ה ִי ָה‬ ‫ַצ ד‬ HATSIDAH ‫ָ ַח‬ ‫נב‬ NAVAJ ‫לבָה‬ ‫ְ ֱנ‬ LEVENAH ‫ַז‬ ‫ז‬ BOZAZ ‫ַָב‬ GHANAV ‫ש ֵד‬ ‫ד‬ SHODAED ‫ש ד ִי‬ ‫ְד‬ SHODEDIM ‫לט ה‬ ְָ LETA'AH ‫ג‬ ָ ‫אג‬ ֳַ ‫ל ל ֶד‬ ‫ַמ‬ L LAMED ‫ִ מ ָה‬ ‫ְע‬ DHIM"AH 'AGAM 'AGAM ‫מס ֵד‬ ְִ MISPAED . Trabajar Laboratorios Labranza ‫ע ַל‬ ‫ָמ‬ "AMAL Laboratorio Labores de Casa Lacteo ‫מע ָ ָה‬ ‫ְַ ד‬ MA"BADAH ‫מע ָד ת‬ ְַ MA"BADOT ‫ֳב ֵת ִֵת‬ ‫ע ד י‬ "AVODAET BAEIT ‫ְ ִי ָה‬ ‫לח‬ PELIJAH ‫חל ִי‬ ‫ֳ ָב‬ JALAVI Lácteo ‫חל ִי‬ ‫ֳ ָב‬ JALAVI Ladino. Opuesto. Ladron Ladrón Lagarto F Lagrima Lamentación. Idioma ‫ל ִינ‬ ‫ָד‬ ‫ספר ִית‬ ְַָ ‫ְה ִית‬ ‫י ד‬ LADINO SEFARADHIT YEHUDIT Lado. Judío Español. Bordee Lado. Gemir.

Eijá ‫מִי ַת ֵי ָה‬ ‫ְג ל א כ‬ MEGILAT 'AEJAH Consolado. Lapices Labiales Apedrear.182 Lamentaciones. Delineador ‫מ ְח ל‬ ‫ִכ‬ MIJJOL ‫אֹד‬ ֶ ‫ש ָת‬ ‫ְפ‬ 'ODEM SEFATON Larga ‫אר ָה‬ ֳֻ 'ARUKAH Larga ‫ֳר ָה‬ ‫א כ‬ 'ARUJAH . Candelabros Tire. Lamentar ‫ס ַד‬ ‫ָפ‬ SAFAD Lamentar ‫להצט ֵר ע‬ ‫ִ ְ ַע‬ ‫לע רעטצהל‬ HITSTA"AER "L LHTST"R "L Lamer ְ ‫לח‬ ַָ LAJAJ Lampara. Vaciar Lápices Labiales. Lance. Lamentar ‫ִח‬ ַ‫נ‬ NIJAM Elogiar. Lapiz juguet Labial. Hechar. Candelabro Lámparas. Regar Lapices Lápida ‫ְנ ָה‬ ‫מ ר‬ MENORAH ‫ְנ ר ת‬ ‫מ‬ MENOROT ‫צ ֶר‬ ‫ֶמ‬ TSEMER ‫ָ ַק‬ ‫זר‬ ZARAK ‫אר ֶה‬ ְֳ 'ARBEH ְ ‫של‬ ַָ SHALAJ ‫ָ ַק‬ ‫זר‬ ZARAK ‫ע ְר נ ת‬ ‫ֶפ‬ "EFRONOT ‫ע ִי‬ ‫ֵט‬ "AETIM ‫ש ָת ִי‬ ‫ִפ נ‬ SIFATONIM ‫מ ֵ ָה‬ ‫ַ ב‬ MATSAEVAH ‫ס ַל‬ ‫ָק‬ SAKAL Lápiz ‫ָר ע‬ ִ ‫ִי ָר‬ ‫ע‬ "IPARON "IPARON Lápiz ‫ֵט‬ ‫ע‬ "AET Lápiz ‫ע ָר‬ ִ "IPARON Escalera espiral. Langosta Lanzar. Rocíe Biblico Tirar. Lapiz Labial ‫לל‬ LUL Lápiz Kajal. Lanzar. Ser. Lapidar ‫ְנ ָה‬ ‫מ ר‬ ‫ֳששית‬ ִ ָ‫ע‬ MENORAH "ASHASHIT Lámpara Lana Algarrobo.

Lección Lecciones. Lavar Lavar Ropa Lección Leche Lechuga Buo. Aclarar Conocimiento.183 Largo El. Clases Lechero Buho. Convocación. Enjuagar. Discurso. Lastimar V ְ‫ר‬ 'AROJ ‫ההה‬ ֶַָ AH HA HE ‫ע ָב‬ ‫ָצ‬ "ATSAV Lava boca ‫שט ִית‬ ‫ֶ פ‬ ‫ל ֶה‬ ‫ַפ‬ SHETOFIT LAFEH Lavadar ropa ‫ִי ֵס‬ KIBAES Lavado. Lechuza Conferencia. Los. Tanaj ‫רח‬ ַָ RAJATS ‫שט‬ ַָ SHATAF ‫ִ ֵס‬ KIBAES ‫ל ַח‬ ‫ֶק‬ LEKAJ ‫שע ר‬ ִ SHI"UR ‫שע ִי‬ ‫ִ ר‬ ShI"URIM ‫ח ָב‬ ‫ָל‬ JALAV ַ ‫חל‬ ְַ JALBAN ‫ח ָה‬ ַ JASAH ‫אח‬ ַ 'AJ ‫ְַש‬ ‫ינ‬ YANSHUF ‫הר ָה‬ ‫ִ ְצ‬ ‫ל ַרצות‬ ‫ה‬ ‫מק ָא‬ ‫ִ ְר‬ MIKRA' . Las. De Manos ‫רח ָה‬ ‫ְ ְצ‬ REJETSAH Lavado de manos ‫ְ ִי ַת‬ ‫נט ל‬ ָ ‫דִי‬ ‫ַי י‬ NETILAT YADAYIM Lavado de manos Lavado de Ropa ִ‫ְ ִי ַת ָד‬ ‫נט ל י ָ י‬ NETILAT YADAYIM Lavado de Platos Lavanda ‫ש ִי כ ִי‬ ‫ְ ט ֵל‬ SHETIF JAELIM ‫ִ כ ֹ ֶת‬ ‫ְ ס‬ THIJBOSET ‫ֳז ְי‬ ‫א כ‬ 'AZOJYON Lavandería ‫מכ ָ ָה‬ ‫ְִ ס‬ MIJBASAH Lavaplatos ‫מ ִיח ֵ ִי‬ ‫ֵד ַ ל‬ ‫מ ִיח‬ ַ ‫ֵד‬ MAEDIAJ KAELIM MAEDIAJ Lavar Lavar. Lechuza Lectura. Lectura ‫רח ל ְח‬ ‫ָ ַ ִר‬ RAJATS LIRJTS Bañar. Artículo def ְ‫ר‬ 'ARJ Largo Hirió. Herir. La.

184 HIRTSAH LHARTSVT Lectura ‫ק ִי ה‬ ‫ְר‬ KERI'AH Lee. Dialecto Lentamente León Leopardo Simblos. Lejano M Ropa Interior. Lejana F Lejos Lengua Idioma. Llamar Legislación ‫ל ְרא קרא‬ ‫ִק‬ LIKR' KR' Legión Legislador ‫לְי‬ ‫ִג‬ LIGYON ‫ח ִי ָה‬ ‫ַק ק‬ JAKIKAH ‫ִח ֵק‬ ‫מ ק‬ MIJOKAEK Legislar ‫ח ַק‬ ‫ָק‬ JAKAK Legisle ‫ח ֵק‬ ‫ק‬ ‫קקוחל‬ JOKAEK LJVKK Legitimidad. Lenguaje. Llama ‫ק ֵא‬ ‫ר‬ KORAE' Leer. Letras Levaltarse. ‫ְח ָה‬ ‫ר ק‬ REJOKAH ‫ָח ק‬ ‫ר‬ RAJOK ‫ָה ק הל ה‬ ְָ ‫ר‬ RAHOK HAL'AH ‫לבִי‬ ‫ְ ָנ‬ LEVANIM ‫ָש‬ ‫ל‬ LASHON Lenguaje ‫ָש ש ָה‬ ‫ָפ‬ ‫ל‬ ‫סְנ‬ ‫ִג‬ LASHON SAFAH SIGNON ‫ִיב‬ ‫נ‬ NIV Lentamente León León joven Simbolo. Letra del abecedario Letras de ‫ל ט‬ ְ LE'AT ‫ְ ָאט‬ ‫ל‬ BELA'T ‫א ִי‬ ‫ֳר‬ 'ARI ‫רֵה‬ ‫ְי‬ 'ARYAEH ‫ְ ִיר‬ ‫פ‬ KEFIR ‫ָ ֵר‬ ‫נמ‬ NAMAER ‫את‬ 'OT ‫אתת‬ 'OTOT ‫את ת‬ ִ ‫ק קו‬ ָ . Proclamar ‫ק ָא ל ְרא‬ ‫ָ ר ִק‬ ‫אורקל‬ KARA' LIKR' LKRV' Llamar. Lencerías ‫ַשר ת‬ ְ KASHRUT Distante F. Leer ‫ק ָא‬ ‫ָר‬ KARA' Leer. Pureza Distante M.

Ley Ley de familia KAM KVM ‫ר‬ ָ RAM ‫ע מ ֶת‬ ‫ֶד‬ "OMEDET Levantar ‫ק‬ ָ KAM ‫ָשא‬ ָ‫נ‬ NASA' Levantar. Madrugar Levi Ley Ley Ley ‫ִש ִי‬ ְ‫ה‬ ‫כש‬ HISHKIM SHJM ‫ִש ִי‬ ְ‫ה‬ HISHKIM ‫לִי‬ ‫ֵו‬ LAEVI ‫ִַק ָא‬ ‫ו ְר‬ VAYIKRA' ‫חֹק‬ JOK ‫ָה‬ ‫ר‬ THORAH ‫ת ֵד‬ ‫ע‬ "AEDUT ‫ִי‬ DHIN ‫חק‬ JUK ‫דֵי ִש ָ ָה‬ ‫ִנ מ ח‬ DINAE MISHPAJAH Ley de propiedad ‫ִִי ַדל‬ ‫נ נ‬ DHINI NADLYN Ley Escrita ‫ָה ש‬ ֶ ‫ר‬ ‫ִכ ָב‬ ‫ת‬ THORAH SHE BIJTAV Ley Judía ‫הל ָה‬ ‫ֳ ָכ‬ HALAJAH Ley Oral ‫ָה ש‬ ֶ ‫ר‬ ֶ ‫ה ְ ַל‬ ‫ע‬ THORAH SHE BE"AL PEH Ley tradicional. Demorar Levantar. Surgir Paró. Justica.185 abecedario Levantar. Vaykra. Silvar ‫צ ַר‬ ‫ָפ‬ TSAFAR ‫ק ה ִיר‬ ‫ָ ֵע‬ KAM HAE"IR Levántarse Temprano. Parar. Casar Levantarse. Alzar 'OTIOT Alzarse. LEY. Cuento Leyes de puresa familiar ‫הל ָה‬ ‫ֳ ָכ‬ HALAJAH Leya Leyes Libación ‫ל ה‬ ֵ LAE'AH ‫ָ ָה‬ ‫ד‬ 'AGHADAH ‫ח ִי‬ ‫ק‬ JUKIM ‫טה ַת‬ ‫ָ ַר‬ ְ ‫ֶס‬ ֶ‫נ‬ NESEJ . Instrucción Juicio. Y llamó Enseñanza. Perdurar. Halaja Agadá. Pararse. Levantar. Permanece Levantarse Temprano Levitico. Leyenda.

Cancelar Liberarse. Salvarse Libérarse de pecado ְ ִ ‫נ‬ NISUJ Libano Liberar. Liberar Liberarse. Documento Libro de Jonas ‫לט ָה‬ ‫ִ ְר‬ LITRAH Libre de Impuestos Esras.186 ‫ה ִש ָ ָה‬ ‫ָמ ח‬ TAHARAT HAMISHPAJAH Libación Descargar. Sacudirse Liberia ‫ל ָנ‬ ‫ֶב‬ LEVANON ‫ָ ַק‬ ‫ר‬ PARAK ‫הפ ִיע‬ ַ ‫ִ ְק‬ HIFKIA" ‫ִ ַל‬ ‫נ‬ NITSAL ‫התַ ֵר‬ ‫ִ ְ נע‬ HITNA"AER ‫ח ֵא‬ ִ JITAE' ‫ִי ֶ רָה‬ ‫ל ִי‬ LIBERIAH Libertad ‫ח ֶש ח ֶש‬ ‫פ‬ ‫פ‬ ‫ֵר ת ְר ר‬ ‫ח‬ JFESH JOFESh JAERUT DHEROR Libertad ‫ֵר ת‬ ‫ח‬ JAERUT Libertad bajo palabra ‫שחר ר‬ ִ ‫ב ְשי‬ ִ ‫ְר‬ SHIJRUR VEREShION Libia ‫לב‬ LUV Libra Libro. Libro de Ezra y Nehemia Libro de los Profetas. Neviim Libro de Oraciones Rosh Hashan ‫ִט ר ַס‬ ‫פ מ‬ FITUR MAS ‫ס ֶר‬ ‫ֵפ‬ SAEFER ‫ס ֶר עְ ָא‬ ‫ֶ פ ֶ זר‬ SEFER "EZRA' ‫ס ֶר י ָה‬ ‫ֶפ נ‬ SEFER YONAH ‫ְ ִי ִי‬ ‫נב א‬ NEVI'IM Libro de Oraciones ‫ִיד ר‬ ‫ס‬ ‫ְ ִי ָה‬ ‫פל‬ SIDUR THEFILAH ‫מ ֳז ר‬ ‫ַח‬ MAJAZOR Libro de Registros ‫ס ֶר‬ ‫ֵפ‬ ִ‫ְרֹנ תה‬ ַ ‫כ‬ SAEFER HAGHIJRONOT Libro Guia de Conversación ‫ִ יח‬ SIJON Libros ‫ספ ִי‬ ‫ְ ָר‬ SEFARIM Licencia ‫ְשי‬ ִ‫ר‬ RESHION .

Purga Limpio. Ligero. Conspirar Fácil. Abradable. asociación deportiva Ligera. Linda Línea. Flor ‫א ִי ִית‬ ‫ֳב ב‬ ְ ‫ִיל‬ ָ‫ל‬ 'AVIVIT LILAJ Limitar. Purifique. Pura Enjuagar. Fácil F ‫ַש ֶה ח ִי‬ ‫מ ק ָר‬ MASHKEH JARIF Líder Liderasgo Atar. Inocencia Limpo Hermoso.187 Licor Líder Liga. Frente ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ NIKAH ‫קֵח‬ ַ ִ KINAEAJ ‫ט ֵר‬ ‫ָה‬ TAHAER ‫ט ֵר‬ ‫ִה‬ TIHAER ְִ ‫י‬ ‫נ‬ NIKYON ‫ָ ִי‬ ‫נק‬ NAKI ‫ָה ר‬ ‫ט‬ TAHOR ‫ָָה‬ ‫יפ‬ YAFAH ‫ֶָה‬ ‫יפ‬ YAFEH ‫ַס‬ PAS ‫מער ָה‬ ‫ַ ֳ ָכ‬ MA"ARAJAH Línea de Medición ‫ַו‬ ‫ק‬ KAV Linea Inclinada ‫ס ֶש ַו‬ ‫ְל ק‬ ָ‫ט י‬ ‫נ‬ SELESH KAV NATUY . Agradable. Pureza. Puro Hermosa. Ser ‫מְ ִיג‬ ‫ַ נה‬ MANHIG ‫ִָיד‬ ‫נג‬ NAGID ‫ַנ ִיג ת‬ ‫מה‬ MANHIGUT ‫ִיָה‬ ‫לג‬ LIGAH ‫ָשר‬ ַ‫ק‬ KASHAR ‫ק ָח‬ ַ KALAJ ‫ַל קלל‬ ‫ק‬ KAL KLL Lija ‫ְָר ח ל ְָר‬ ‫ני‬ ‫ני‬ ‫ש ִיר ְָר‬ ‫ָ מ ני‬ ‫ְכ ִית‬ ‫ז כ‬ NEYAR JOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEJUJIT Lila. Raya ‫הג ִיל‬ ְִ HIGBIL Limonada ‫ִימ ָ ָה‬ ‫ל נד‬ LIMONADAH ‫ְקָה‬ ‫נִי‬ NEKIAH Limpiar. Lindo Linea de Batalla. Establecer Limites Limpia. Limpiar Limpie. Rapido. Purificar Limpiar Limpieza. Ligar.

188 Lineas. Inteligente F Preparada. Lista. Dispuesta Listo. Futura Lista Ser Exitoso. Listo. Roza ‫ש שָה‬ ַ SHOSHANAH Lirios. Rozas ‫שש ת‬ ַ ‫ש שִי‬ ַ SHOSHANOT SHOSHANIM Sabia. Rayas ‫פ ִי‬ ַ FASIM Líneas ‫שרת‬ SHUROT Lineas Ferreas ‫ַ ֵי הר ֶ ֶת‬ ‫ַָ ב‬ PASAE HARAKEVET Lino ‫ַד לבִי‬ ‫ְ ָנ‬ ָ ‫ִש‬ ְ BAD LEVANIM PISHTHAN Lino ‫ַד לבִי‬ ‫ְ ָנ‬ ‫ִשת‬ ָ ְ‫פ‬ BAD LEVANIM FISHTAN Lino Fino BUTS Linterna ָ ‫ָס‬ ‫נ‬ PANAS Liquadora ‫ממ ֶה‬ ‫ַ ְח‬ ‫בלֵ ֶר‬ ‫ְ ֶ נד‬ MAMJEH VELENAEDER Lirio ‫חב ֶ ֶת‬ ‫ֳַ ל‬ JAVATSELET Lirio. Dispuesto Literario M Litro Llamado de Cuervo ‫ע ִי ָה‬ ‫ֳת ד‬ "ATIDAH ‫ֳר ָה‬ ‫ע כ‬ "ARUJAH ‫ְשי ָה‬ ‫רִ מ‬ REShIMAH ‫ע ִיד‬ ‫ֳת‬ "ATID ‫ש ֶל‬ ‫ֵכ‬ SAEJEL ‫חכ‬ ָָ JAJAM ְ ‫ָר‬ ‫ע‬ "ARUJ ‫ס ְר ִית‬ ‫ִפ ת‬ SIFRUTIT ‫ס ְר ִי‬ ‫ִפ ת‬ SIFRUTI ‫ס ְר ת‬ ‫ִפ‬ SIFRVT ‫ִי ֶר‬ ‫לט‬ LITER ‫ק ֵא‬ ‫ר‬ KORAE' ‫ק ַק‬ ‫ְר‬ KERAK . Listo Preparado. Inteligente M Literaria F Literatura Lee. Futuro Sabio. Listo. Llama ‫חכ ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ JAJAMAH Lista. Roza ‫שש‬ ָ SHOSHAN Lirio. Lista. Astuto.

189 Leer. Leer ‫ל ְרא קרא‬ ‫ִק‬ LIKR' KR' Llorar. llorando ‫ָ ַק‬ ‫זע‬ ZA"AK ‫ק ָא‬ ‫ָר‬ KARA' ‫ְ ִי‬ ‫כ‬ BEJI Llave ‫מפ ֵ ח‬ ַ ְַ MAFTHAEAJ Llave de marcas ‫מפ ֵח‬ ְַ ‫ל ִי ר ת‬ ‫ְצ‬ MAFTHAEJ LETSINOROT Llave Inglesa ‫מפתח‬ ְֵַַ ‫ְ רִי‬ ‫ָג‬ MAFTAEAJ BERAGIM Llegar . Cumplir Gritar. Llamar Llamar. Alcanzar ‫הִיע ִשיג‬ ִ‫ִ ַ ה‬ HIGHIA" HISIG Llegó a ser Llegue a ser viejo Satisfacer. Lluvia tempran ‫הָה ל‬ ְ ‫ָי‬ HAYAH LE Llegue a ser loco Llena Llenar Lleno Llevar a cabo. hacer Lluvia Lluvia Local Lluvioso ַ ‫מע ִי ִש‬ ְ‫ֵַ מ ה‬ HISHTHAMAEA" MI ‫הְ ִי ָק‬ ַ ‫ִ זק ז‬ HIZKIN ZAKAN ‫מל ה‬ ְֵ MELAE'AH ‫ש ַע‬ ‫ָב‬ SAVA" ‫מ ֵא‬ ִ MILAE' ‫אלימ‬ MYL' ‫מ ֵא‬ ‫ָל‬ MALAE' ‫ִ ֵע לב ֵ ע‬ ַ ַ ‫צ‬ BITSAE" LVATSAEA" ‫ִ ֵע‬ ַ BITSAEA" ‫ָ ָה לבכות‬ ‫כ‬ BAJAH LVJVT ‫ָ ַק‬ ‫זע‬ ZA"AK ‫ד ַע הד ִיע‬ ַ ‫ָמ ִ ְמ‬ DAMA" HIDMIA" ‫הְשי‬ ִ ‫ִג‬ HIGSHIM ‫ט ְט‬ ‫ִפ‬ TIFTUF ‫ֶש‬ ֶ GHEShEM ‫ֶש ק ָה‬ ‫פ‬ ֶ‫ג‬ GEShEM KOFAH ‫ֶש ְק ִי‬ ‫ֶ מ מ‬ GHEShEM MEKOMI ‫י ֶה‬ ‫ר‬ YOREH ‫ָש‬ GHAShUM . Llamar Llanto. Llamar Materializar. realizar Llorar. Llover. Derramar lagrimas Llovizna Lluvia fria Primera Lluvia. Llenar Llene Llevar a cabo. Llorar Llorar.

Lubricar ‫ָשח‬ ַ‫מ‬ MASHAJ Luces ‫א ִי‬ ‫ר‬ ‫ארת‬ 'ORIM 'OROT Luces de Trafico Sitio. Lugar Tierra Arida. La. Luna Nueva ‫ַה‬ YARAEAJ LEVANAH SAHAR ‫חֹ ֶש‬ ‫ד‬ JODESH Luna Nueva ‫שרֹאש חֹד‬ ֶ RO'SH JODESH Lunes ‫שִי‬ ‫ֵנ‬ ‫י‬ YOM SHAENI . Los. Lugares Luminosidad ‫ָק‬ ‫מ‬ MAKOM ‫א ָר‬ ‫ֳת‬ 'ATAR ָ ‫ָה‬ ‫מ‬ BAMAH ‫חר ָה‬ ְָ JARBAH ‫את ִי‬ ‫ֳ ַר‬ 'ATARIM ‫ְק מ ת‬ ‫מ‬ MEKOMOT ‫ַל ת‬ ‫ק‬ KALUT Luna ‫ַרח לבָה‬ ‫יֵ ַ ְ ָנ‬ ‫ ס ַר‬Mes. Lugar Desolado Lugares. Artículo def Los que hacen ruido ‫ש ֶה‬ ‫ט‬ SHOTEH ‫ק ָר‬ ַ KATAR ְ ‫אֹר ְ א ר‬ ֶ ֶ 'OREJ 'OREJ ‫ת ִי ֻ ִי‬ ‫כ‬ TUJI THUKI ‫ההה‬ ֶַָ AH HA HE ‫ה ַ ַ ִי‬ ֵ HAEMAKABIM ‫ר ֳשִי‬ ‫ַע ָ נ‬ RA"ASHANIM Lote de parqueo ‫ִג ַש‬ ‫מר‬ ‫חָיָה‬ ‫ֳנ י‬ MIGRASH JANAYYAH Untar. Asentamientos ‫ר ְז ִי‬ ‫ַמ ר‬ RAMZORIM Lugar.190 Lo mejor ‫ָל ט ב‬ ‫כ‬ JOL TOV Lobo ‫ְ ֵב‬ ‫זא‬ ZE'AEV Loca ‫ש ָה‬ ‫ט‬ SHOTAH Situarse. Localizarse Locomotora. Duracion El. Embarrar. Motor a Vapor Loro Los Macabeos ֵ ‫הת מ‬ ְִַ ‫קמתהל‬ HITMAKAEM LHTMKM Loco Longitud. Asentamiento Lugar alto Sitios. Las.

191

Lunes Luz; Amanecer Luz Luz amarilla Luz roja Machacar Harina Madagascar Arboles; Maderas; Maderamen Madrastra

‫ב‬

‫י‬ ‫אר‬
'OR

Luxenburgo Luz; Fuego Luz, Brillo, Sombra Luz de Tráfico Luz verde Masculino; Macho Arbol; Madera Arboles; Maderas; Maderamen Mamá; Madre

‫ל ְ סמ ְג‬ ‫ְֵ ר‬
LUKSAEMBURG

YOM V

‫נר‬
NUR

‫אר‬
'OR

‫ָ ִיר‬ ‫ה‬
BAHIR

‫א ר ַה ב‬ ‫צ‬
'OR TSAHOV

‫רר ְז‬ ‫ַמ‬
RAMZOR

‫אר ד‬
'OR 'ADOM

‫א ר ָר ק‬
'OR YAROK

‫ר‬ ֶ

‫ֹר‬ ֶ

‫ָ ָר‬ ‫זכ‬
ZAJAR

GHOREN GHOREN

‫מדגס ָר‬ ‫ַ ַַ ְ ק‬
MADAGASKAR

‫ע‬ ֵ
"AETS

‫ע ִי‬ ‫ֵצ‬
"AETSIM

‫ע ִי‬ ‫ֵצ‬
"AETSIM

‫א ח רֶת‬ ‫ֶג‬ ֵ
'AEM JOREGET

‫א א ָא‬ ִ ֵ
'AEM 'IMA'

Madre Política

‫ח תֶת‬ ‫ֶנ‬ ‫ָמ ת‬ ‫ח‬
JOTENET JAMOT

Madres

‫א ת‬ ִ ‫א ָה ת‬ ִ
'IMOT 'IMAHOT

Madres

‫א ָה ת‬ ‫ִמ‬
'IMAHOT

Levántarse Temprano; Madrugar Cocinar; Hervir; Madurar Maduro; Hervido; Hecho Maestras Maestro

ִ ‫י ִש‬ ְ‫ה‬ ‫כש‬
HISHKIM SHJM

Madurar Maduro Maestra Rabino; Maestro;

‫ָשל‬ ַ
BASHAL

‫ָשל‬ ֵ
BASHAEL

‫ָשל‬ ֵ
BASHAEL

‫ָשל‬ ֵ‫ב‬
VASHAEL

‫מ ָה‬ ‫ר‬
MORAH

‫מרת‬
MOROT

‫ַב‬ ‫ר‬

‫מ ֶה‬ ‫ר‬

192

Jefe Señor; Maestro; D os Maestros Mago; Hechicero Maices; Granos; Cereales Maiz; Choclo; Elote Maldad; Mal Mala practica; Prevaricato Malaquías, mi siervo Malawi Maldad; Mal Mal; Maldad Bendecir; Alabar; Maldecir Maldición Maldito M Bolsas; Maletas; Maletines

RAV

MOREH

‫ִיב‬ ‫ר‬
RIVON

Maestro; Señor Mago Herir; Magullar Maiz; Grano; Cereal Esplendor; Majestad Mal; Maldad Malabarista Malasia Malbersación; Desfalco Maldad Maldecir Maldición Maldita F Bolsa; Maleta; Maletin Maletin

‫ד‬
'ADON

‫מ ִי‬ ‫ר‬
MORIM

ֹ‫ח ְט‬ ‫ַר‬
JARTOM

‫קס‬ ֵ
KOSAEM

‫פ ַע‬ ‫ָצ‬
FATSA"

‫ְ גִי‬ ‫ָנ‬
DHEGANIM

‫דג‬ ָָ
DAGAN

‫ס ִיר‬ ָ‫ת‬
TIRAS

‫הד‬
HOD

‫ֶשע‬ ַ‫ר‬
RESHA"

‫ַע‬ ‫ר‬
RA"

‫ט ל פ שע‬ ֵַ ִ
TIPOL FOSHAEA"

‫ל ֳט ט‬ ָ ‫ַה‬
LAHATOTAN

‫מל ִי‬ ‫ְַ כ‬
MAL'AJI

‫מ ֵיְְָה‬ ‫ָ ל י זי‬
MALAEYZEYAH

‫מלִוי‬ ‫ָ ָו‬
MALAVIVY

‫מ ִי ָה‬ ‫ֶע ל‬
ME"ILAH

‫ֶשע‬ ַ‫ר‬
RESHA"

‫רע‬ ַ
ROA"

‫ַע‬ ‫ר‬
RA"

‫ק ֵל‬ ‫ִל‬
KILAEL

ְ‫ֵר‬ ַ
BAERAJ

‫ק ֵל‬ ִ
KILAEL

‫קל ָה‬ ‫ְ ָל‬
KELALAH

‫ה רר‬ ָ
'ARURAH

‫ר ר מק ָל‬ ‫ְ ֻל‬
'ARUR MEKULAL

‫ִיק‬
THIK

‫ִי ִי‬ ‫ק‬
THIKIM

‫ְַק ט‬ ‫יל‬
YALKUT

193

Bolsa; Maleta; Maletin Mali Explotar; Oprimir; Maltratar Traición; Malversación Mamá; Madre Maná Manases

‫ִיק‬
THIK

Bolsas; Maletas; Maletines Malta

‫ִי ִי‬ ‫ק‬
THIKIM

‫מ ִי‬ ‫ָל‬
MALI

‫ָהמל‬ ְָ ‫ט‬
MALTAH

‫ָשק‬ ַ‫ע‬
"ASHAK

Abuso; Maltrato Malversar; Traicione; Defrauda Mamífero; Niño de cría; Jóven Multitud; Manada Mancha; Borrón

‫התע ֵל‬ ְִַ
HIT"ALAEL

‫מ ַל‬ ‫ַע‬
MA"AL

‫מ ַל‬ ‫ָע‬
MA"AL

‫א א ָא‬ ִ ֵ
'AEM 'IMA'

‫י ֵק‬ ‫נ‬
YONAEK

‫מ‬ ָ
MAN

‫ע ֶר‬ ‫ֶד‬
"EDER

‫מַ ֶ ה‬ ‫ְנ‬
MENASHEH

‫ִש ֵש‬ ‫טְט‬
TISHTAESH

Mancha

ְ ‫מ לכ ל‬ ְְָֻ ‫ְל כל‬ ָ ‫מ‬
MELUJLAJ MELUJLAJ

Mancha, Pesca pesca Juego

‫ַ פ ֶת‬ ‫ֶס‬
THAOFESET

Ensuciar; Manchar

ְ ‫לכ ל‬ ְִֵ ְ ‫ִיכל‬ ְֵ ‫ל‬
LIJLAEJ LIJLAEJ

Manda Saludos F

‫ִ מס ִי ַש‬ ‫ְ ְר‬
THIMSERI DHASH

Manda Saludos M Mandamiento Mandamientos, Suyos, de El Mandarina

‫ִ ְס ר ַש‬ ‫מ‬
THIMSOR DHASH

Mandamiento Mandamientos; Mitzvot Mandar; Extender Mandil Conducir; Manejar; Comportarse

‫מצָה‬ ‫ִ ְו‬
MITSVAH

‫ִצָוה‬ ‫מ ו‬
MITSVAVH

‫מצ ת‬ ְִ
MITSOT

‫מצ ָיו‬ ‫ְִ ת‬
MITSOTAYV

‫ש ַח‬ ‫ָל‬
SHALAJ

‫מְ ָ ִיָה‬ ‫ַנ ר נ‬
MANDHARINAH

ָ‫סָר ִי‬ ‫ִ ס‬
SINAR SINAN

Puño; Manecilla

‫אְר‬ ‫ֶג‬
'EGROF

‫ָ ַג‬ ‫נה‬
NAHAG

194

Conducir; Manejar Mango Manilla Mano N F Manos Agarradas

ְ ‫ָ ַג לְהג‬ ‫נה ִ נ‬
NAHAG LINHG BE

Manga Maní; Cacahuate Manis; Cacahuates Manos Manos N F

‫ש ְו ל‬ ‫ַר‬
ShARVUL

‫מְג‬ ‫ַנ‬
MANGO

‫ט‬ ֶ
BOTEN

‫ָָה‬ ‫יד‬
YADAH

‫ָ טִי‬ ‫ְנ‬
BOTNIM

‫ָד‬ ‫י‬
YAD

‫ַדִ ידיי‬ ‫יַי‬
YADAYIM YDYYM

ִ‫אחז ָד‬ ‫יַי‬
'JZ YADAYIM

ִ‫ָד‬ ‫יַי‬
YADAYIM

Manta; Chal

‫סֶֶר ְוֶֶר‬ ‫ְ וד ס וד‬ ‫ר ִיד‬ ‫ְד‬
SEVEDER SEVVEDER REDID

Frazada; Manta

‫שמָכה‬ ‫ְ ִי‬
SEMIAJH

Cortina; Mantel Mantenga Mantequillero

‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ע‬
YERI"AH

Proteger; Mantener Mantequilla Manto de oración

‫ש ַר ִשמר‬ ְ‫ָמ ל‬
SHAMAR LISHMR

‫ִ ל ֵל‬ ְ
KILKAEL

‫ְמ ֶה‬ ‫ח א‬
JEM'EH

‫מחמ ה‬ ֳֶַ
MAJAME'AH

‫ט ִית‬ ַ
TALIT

Mantos de oración

‫ט ִית ת‬ ַ
TALITOT

Manufactura asistida por Compu

‫ִי ר‬ ‫י‬ ‫ב ֶז ַת‬ ‫ְע ר‬ ‫מ ְשב‬ ֵ ‫ַח‬
YITSUR VE"EZRAT MAJSHAEV

Manuscrito Mapa Maquillaje Mar

‫ְ ָב ָד‬ ‫ת י‬
KETOV YAD

Manzana Mapache Máquina, Motor; Base; Estante Mar Mediterraneo

‫ַ ח‬ ַ
THAPUAJ

‫מ ָה‬ ‫ָפ‬
MAFAH

‫ָק‬ ‫ר‬
RAKUN

‫ִיפ ר‬ ‫א‬
'IFOR

‫ְכ ָה‬ ‫מ נ‬
MEJONAH

ָ ‫י‬
YAM

‫ַ ה ִיכ‬ ַ

195

‫ַ הָד ל‬ ַ ‫י‬
YAM HATHIJON YAM HAGHADOL

Mar Muerto, Mar de Sal Maravilla, Milagro

‫ַ ה ֶ ַח‬ ‫י ַ ל‬
YAM HAMELAJ

Mar Rojo Maravillarse; Sorprenderse Maravillosa; Incomprensible F

‫ַ ס‬ ‫י‬
YAM SUF

‫ֶ ֶא‬ ‫ל‬
PELE'

‫הת ַ ֵל‬ ‫ְִ א‬
HITPA'AEL

Maravillarse

‫הת ַ ֵא‬ ְִ ‫אלפתהל‬
HITPALAE' LHTFL'

‫ֶ ִית‬ ‫ל‬ ‫ִ ל ִית‬ ‫ְא‬
PELIT PIL'IT

Maravilloso; Incomprensible M Marca registrada Marcar, Limites Paso; Avance; Marcha, Verbo Mares Camelia; Margarita Marido Maridos

‫ֶ ִי ִ ל ִי‬ ‫ל ְא‬
PELI PIL'I

Maravilloso Indicar; Marcar Marcha Marco, Armazón Margarina

‫ֶה ָר‬ ֶ‫נ‬
NEHEDHAR

‫ִימ ִס ָר‬ ‫סַ מ ח‬
SIMAN MISJAR

ַ‫צ‬ ִ
TSIAN

‫ֵ ו‬
THAE'AV

‫שיר ל ֶת‬ ‫ִ ֶכ‬
SHIR LEJET

‫צ ַד‬ ‫ָע‬
TSA"AD

‫מסֶ ֶת‬ ‫ְִ ר‬
MISGHERET

‫ַ ִי‬ ‫י‬
YAMIM

‫מרָ ִיָה‬ ‫ְַ ר נ‬
MARGHARINAH

ָ‫קמלָה קח‬ ‫ַ ֶ ְי ַ ְ ו‬
KAMELYAH KAJVAN

Marido

‫ַ ַל‬ ‫ע‬
BA"AL

‫ַ ַל א ָ ה‬ ִ ‫ע‬
BA"AL 'ISHAH

Marido, de Ella Mariguana, Narcótico

‫ַ על‬ ֳָ
BA"ALAH

‫ְ ע ִי‬ ‫ָל‬
BE"ALIM

‫ֳשיש‬ ִ‫ח‬
JASHISH

Marinero

‫ח ֵל חֹ ֵל‬ ‫ב ב‬
JOVAEL JOVAEL

Marineros

‫ח ֵל‬ ‫ב‬ ‫ח ב ִי‬ ‫ֵל‬
JOVAEL JOVAELIM

Mariposa Marrón F; Cafe F,

‫פר ַר‬ ‫ַ ְפ‬
FARFAR

Marjesvan, Mes Marrón M; Café

ָ‫מר ֶש‬ ‫ַ ְח ְ ו‬
MARJESHVAN

‫ח ָה‬ ‫מ‬

‫ח‬

196

Color Marte Martes Maruecos Más; Además

JUMAH

M, Color Martes Martillo Marzo Más

JUM

‫מ ִי‬ ‫ַ ד‬
MA'ADIM

‫ש ִישי‬ ִ ‫ל‬

‫י‬

YOM SHLISHI

‫ג‬

‫י‬

‫ַ ִיש‬
PATISH

YOM G

‫ָר ק‬ ‫מ‬
MOROKO

‫מר‬ ְֶ
MERTS

‫ְע ד ְל ס‬ ‫ו‬
VE"OD PELUS

‫ְל ס‬
PELVS

Más

‫י ֵר‬ ‫ת‬
YOTAER

Mas allá

‫מ ח ִי‬ ‫ֵ ר‬ ‫מא ֶר ל‬ ְ ‫ֵ ֵב‬ ‫הל ה‬ ְָ ‫מ ָח ק‬ ‫ֵר‬
MAE'AJORI MAE'AEVER LE HAL'AH MAERAJOK

Después; Aún mas; Más alla Después; Más Tarde Masculinidad; Genitales mascul Masculino, Macho Mastil; Palo

‫הל ה‬ ְָ
HAL'AH

Después; Mas tarde Masa Masculino; Macho Masita Matanza; Mata

‫ח ֵי‬ ‫ֳר‬
'AJARAE

ָ ‫ַר‬ ‫ח‬
'AJAR KAJ

‫ָ ֵק‬ ‫צ‬
BATSAEK

‫ַ ְר ת‬ ‫זכ‬
ZAJRUT

‫ָ ָר‬ ‫זכ‬
ZAJAR

‫ָכ ר ְכ ר‬ ‫ז ז‬
ZAJUR ZEJUR

‫ע גָה‬ ִ
"UGIAH

‫תֹר‬ ֶ
TOREN

‫ה ֶג‬ ‫ֶר‬
HEREG

Matanza; Mata

‫ה ֶג‬ ‫ֶר‬
HEREG

Matanza de primogenitos

‫מ ָת‬ ַ ‫ְכ ר ת‬
MAKAT BEJOROT

Matar Golpear; Batir; Matar

‫ק ַל‬ ‫ָט‬
KATAL

Matar Asesinar; Matar

‫מ ֵת ה ִית‬ ‫ת ֵמ‬
MOTAET HAEMIT

‫נכה ה ָה‬ ‫ִכ‬
NJH HIJAH

‫ר ַח‬ ‫ָצ‬
RATSAJ

197 Matar ‫ה ַג ל ֳרג‬ ‫ָ ר ַה‬ HARAG LAHARG Matemáticas ‫מתמ ִי ָה‬ ‫ַ ֶ ָט ק‬ ‫מ ֵימ ִי ָה‬ ‫ַת ָט ק‬ MATEMATIKAH MATAEMATIKAH Cálculo. vientre. Mayor Mañana Mañana Mañanas ‫ַא ִי ַ ִָה‬ ‫מ ר ני‬ MA'URITANIAH ‫ַאי‬ ‫מ‬ MA'Y ‫ְכ ר‬ BEJOR ‫ְר ר‬ BERUR ‫ֹ ֶר‬ ‫ק‬ BOKER ‫צ ֶר צפ ָא‬ ‫ֶפ ַ ְר‬ TSEFER TSAFRA' ‫ֹ ֶר ֶר‬ ‫ק ק‬ BOKER BOKER ‫מ ָר‬ ‫ָח‬ MAJAR ‫ְ ק ִי‬ ‫ָר‬ BEKARIM . Boda ‫ֳת ָה‬ ‫ח נ‬ ‫חתָה‬ ֳֻ JATUNAH JATUNAH Matrimonio ‫ִיש ִי‬ ‫נ א‬ NISU'IN Matrimonios. Gemir ‫ִֵל‬ ‫י‬ YILAEL Mauricio Mayo Mayor hijo Mañana Mañana. utero. Llover. Bodas ‫ֳת נ ת‬ ‫ח‬ ‫חת ת‬ ֳֻ JATUNOT JATUNOT Matriz ‫רח‬ ֶֶ REJEM Matrona ‫מֶַ ֶת‬ ‫ְי ד‬ ‫חכ ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ MEYALEDET JAJAMAH Maullar Gato. Día despues de ‫ַא ִי ִי ס‬ ‫מ רצ‬ MA'URITSIUS Mauritania Primogénito. Matemáticas Maternal ‫ֶש‬ ְ‫ח‬ JEShBON Materializar. matri ‫הְשי‬ ִ ‫ִג‬ HIGSHIM ‫ָ ִי‬ ‫ה‬ 'AMAHI ‫ֶט‬ ֶ BETEN Matrimonio ְ ‫י‬ YEBUM Matrimonio ‫ִי ִי‬ ‫נ א‬ ‫ִי ִי‬ ‫נ א‬ ‫ְל ל ת‬ NISU'IM NISU'IN KELULOT Matrimonio. hacer Abdomen.

Medir ‫מ ַד ל ְדד‬ ‫ָ ד ִמ‬ ‫דודמל‬ MADAD LIMDD LMDVD Medir ‫ָכ‬ ַ THAJAN . Calcetines ִַ ‫ַר‬ ‫ְ י‬ ‫ייברג‬ GHARBAYIM GRVYYM Médica. Medio de ‫ר פ ִי‬ ‫ְא‬ ROF'IM ‫מ ַד‬ ‫ָד‬ MADAD ‫מ ָה מידה‬ ִ MIDHAH MYDH ‫ַד‬ ‫מ‬ MAD ‫ִי ָה‬ ‫מ‬ MIDHAH ‫מ ָה‬ ִ MIDHAH ‫ַד ֶש‬ ֶ‫מ ג‬ MAD GEShEM ‫ל ָב‬ ‫ֵב‬ LAEVAV ְ THOJ Medio Shekel ‫מח ִית‬ ‫ַ ֳצ‬ ‫ַש ֶל‬ ‫הֶק‬ MAJATSIT HASHEKEL Mediodía ִ‫צהר‬ ‫ָ ֲ ַי‬ ‫צהרִי‬ ‫ָ ֲ ַי‬ TSAHORAYIM TSOHORAYIM Intentar. Calcetín ‫ֱ ֶב‬ ‫ר‬ GHEREV ִַ ‫ֵי ער‬ ‫ְֳ י‬ BAEN "ARBAYIM Media pantalon ַ ‫רב ִי‬ ‫נ‬ GHARVONIM ‫ֳצ ת‬ ‫ח‬ JATSOT Medias. Crepusculo. Uniforme Medida Corazón.198 Hoydia Me corresponde ‫מִיע ִי‬ ‫ַ ַל‬ MAGHIA" LI Me importa Ocaso. Mente. Doctora F ‫רפ ה‬ ְ ROF'AH Medicina ‫ְפ ה‬ ‫ר‬ ‫ְר ָה‬ ‫פ‬ REFU'AH THERUFAH Médico ‫ח ֵש‬ ‫ב‬ JOVAESH Médico Medida Medida. Media Luz Medianoche ‫אכ ַת ִי‬ ‫ְִ ל‬ 'IJPAT LI Media. Medio ‫ר ֵא‬ ‫פ‬ ROFAE' Médicos Medida Medida Medida de Lluvia Centro de.

Mejorar Reyes. Menstruante ‫ֶָה ָו י‬ ‫ו‬ .199 Mediterráneo ‫הָ ה ִיכ‬ ַ ַ HAYAM HATHIJON Médula Espinal ‫ח ט ה ִ ד ָה‬ ‫ַ ְר‬ JUT HASHIDRAH Medusa ‫ַג ה ִ ק ָא‬ ְ ַ DHAG HAMIKPA' Cinco rollos. Angel ְ ‫מל‬ ְַ MAL'AJ Menstruación. Mujer menstruant ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ Enfermo. Crecer valor. Monumento ‫ל ִי‬ ‫ֶח‬ LEJI ‫י ֵר ט ב‬ ‫ת‬ YOTAER TOV ‫שי ֵר‬ ‫ִ פ‬ SHIFAER ‫ה ֶ ַע‬ ‫ַ ב‬ HATEVA" ‫ש ַח‬ ‫ָב‬ SHAVAJ ‫ה ַב‬ ‫ט‬ HUTAV ‫ס ֶר מל ִי‬ ‫ֶ פ ְ ָכ‬ SEFER MELAJIM ‫אב ִ ִי‬ ‫ֳַ ח‬ 'AVATIJIM ‫ממ‬ ֶ M MEM M ‫ח ש‬ ַ JABUSH ‫ִ ָר‬ ‫ז‬ ZIKARON Memoria de Acceso Aleatorio ‫ִי ָר ִישה‬ ָ ‫ז‬ ‫קר ִית‬ ‫ְ ָא‬ ZIKARON GHISHAH 'AKRA'IT Memoria de solo Lectura ‫ִי ָר‬ ‫ז‬ ‫ק ִי ה‬ ‫ְר‬ ‫ִ ל ַר‬ ‫ְב‬ ZIKARON KERI'AH BILVAR Memorial Menear la Cola Menos ‫ָד ָש‬ ֵ‫י ו‬ YAD VASHAEM Memorias. Megilot ‫ח ֵש‬ ‫ָמ‬ ‫מִי ת‬ ‫ְג‬ JAMAESH MEGILOT Mejico Mejor Mejora Mejorar Melones de agua Membrillo ‫מ ְ ִיק‬ ‫ֶ ס‬ MEKSIKO Mejilla Mejora Avaluar. Monumentos Menos Menos. Meljim Mem Memoria. Negativo ‫ִ ְר נ ת‬ ‫ז‬ ZIKRONOT ‫ִש ֵש‬ ְ KISHKAESH ‫ָח ת‬ PAJOT ‫ז ַת‬ ‫ל‬ ZULAT ‫ָח ת ִינ ס‬ ‫מ‬ PAJOT MINUS Mensaje de error ‫ה ד ַת‬ ‫ַע‬ ‫שִי ה‬ ‫ֶג‬ HODA"AT SHEGI'AH Mensajero.

Luna Nueva ‫חֹ ֶש‬ ‫ד‬ JODESH . Mente. Medio Mentiras Menton ‫ָָה ָו ָה‬ ‫י‬ ‫ו‬ DHAVAH DHAVUYAH Menstruar ‫ִ ֵת ָ ַס‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ִ ָה קיבלת‬ ‫נ‬ VISAET PARAS NIDHAH KYVLT ‫ל ָב‬ ‫ֵב‬ LAEVAV Mentira Mentiroso Menú ‫ש ֶר‬ ‫ֶק‬ SHEKER ‫שק ִי‬ ‫ְ ָר‬ SHEKARIM ‫ְַב שקר‬ ָ ְ ַ ָ‫ז‬ KAZVAN SHAKRAN ‫סְ ֵר‬ ‫ַ נט‬ SANTAER ‫ַ פ ִיט‬ ‫ְר‬ THAFRIT Menú ejecutivo ‫ֳר ָת‬ ‫א ח‬ ‫ס ִיתע‬ ִ ‫ְק‬ 'ARUJAT "ISKIT Menú para niños ‫ֳר ַת‬ ‫א ח‬ ‫ְל ִי‬ ‫יָד‬ 'ARUJAT YELADIM Venta. Comercio. Mercancía ‫ס ַר‬ ‫ַח‬ SAJAR ‫שק‬ SHUK ‫ָ ִיד ֶ ִיד‬ ‫יר יר‬ YARID YERID Mercados ‫שָ ִי‬ ‫ְ וק‬ ‫יקווש‬ ShEVAKIM ShVVKYM ‫ס ַר‬ ‫ַח‬ SAJAR Mercurio ‫ח ָה‬ ‫ַמ‬ JAMAH Mercurio ‫ֶ ס ַי‬ ‫ֶ ח‬ ‫ַ ס ִית‬ ְ KESEF JAY KASPIT Valioso. Meriendas Mes ‫ְ ַאי ְ ַי‬ ‫ד ד‬ KEDA'Y KEDAY Comida.200 NIDHAH DHAVEH DHAVUY Enferma. Sustento. Menstruante Corazón. Mercaderia Mercado ‫ממ ָר‬ ְִ MIMKAR Mercado. Mercancía Feria. Mercado Mercado. Sustentos. Merienda Mermelada ‫ָז‬ ‫מ‬ MAZON ‫ְז נ ת‬ ‫מ‬ MEZONOT ‫ָהר‬ ִ RIBAH ‫חֹ ֶש ח ֶש‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫ֶ ַח‬ ‫יר‬ Mes. Mereciendo Comidas. Comercio.

Sátira Metro Mezcla. Mixtura Mezclar. Mía Micael Micericordioso Microbio.201 JODESH JODESH YERAJ Mesa ‫שלח‬ ְָ ֻ SHULJAN Mesa ‫ש לח‬ ָ SHULJAN Mesa de estencion ‫ש לח‬ ָ ְ ‫מת ר‬ ֵ ְִ SHULJAN MIT'ARAEJ Escritorios. Bacteria ‫שי ָת ִישה‬ ָ ‫ִ ט‬ ShITAT GHISHAH ‫מ ֶר‬ ‫ֶט‬ METER ‫מ ֶר מע ָב‬ ֻ ְ ‫ֶט‬ METER ME"UKAV ‫מ ִי ָה‬ ‫ַס כ‬ MASIJAH ‫ֳר ֶת‬ ‫ח ס‬ JAROSET ‫מ ַל‬ ‫ָה‬ MAHAL ‫ְז ָה‬ ‫מ ז‬ MEZUZAH ‫א ִי‬ ‫ת‬ 'OTI ‫ש ִי‬ ‫ֶל‬ SHELI ‫ָ ִי‬ ‫נצ‬ NATSITS ‫ִיכ ֵל‬ ‫מ ָא‬ MIJA'AEL ‫ִי ָה‬ ‫מכ‬ MIJAH ‫ַח‬ ‫ר‬ RAJUM ‫ס‬ ‫אט‬ 'OTOBUS ‫חְַק‬ ‫ַי‬ JAYDHAK . AutoBus. Mesías ‫ָשיח‬ ַ ִ‫מ‬ MASHIAJ Metafora. Circuncidar Mí. quien es como D os? Bus. Acusativo Definido Mica Micael. Micro ‫מ ִי ָה‬ ‫ְל צ‬ MELITSAH Metodo de acceso Metro cúbico Mezcla de pascua Mezuzá Mío. Mesas ‫ש ל ָנ ת‬ ‫ח‬ SHULJANOT Mesas Meseras Mesero ‫של ָנ ת‬ ‫ֻ ְח‬ SHULJANOT Mesera Mesero Meseros ‫מלצ ִית‬ ‫ֶ ְ ָר‬ MELTSARIT ‫מלצ ִי ת‬ ‫ֶ ְ ָר‬ MELTSARIOT ‫מִיש‬ ַ MAGHISH ‫מל ַר‬ ‫ֶ ְצ‬ MELTSAR ‫מלצ ִי‬ ‫ֶ ְ ָר‬ MELTSARIM Meses ‫ח ָשי‬ ִ ‫ֲד‬ ‫ישדוח‬ JODAShIM JVDShYM Ungido.

Miembro M Miércoles Miga. Temor Miedo M Musculo. Minar Principe. Miedo Miedo F Miel Amigo. Minja ‫ְ פ ַת ִנ ָה‬ ‫ִל מ ח‬ ‫ִנ ָה‬ ‫מח‬ THEFILAT MINJAH MINJAH Minoría ‫ִיע ט ִע ט‬ ‫מ‬ ‫מ‬ MI"UT MI"UT Minuto Minutos M o F ‫ַק‬ DHAK Minuto Mío. Novio. Retoñar.202 Microbio Miedo. Mía ‫ַ ַה‬ ‫ק‬ DHAKAH ‫ַ ִי ַק ת‬ ‫ק‬ DHAKIM DHAKOT ‫ש ִי‬ ‫ֶל‬ SHELI . Mimbrera Mínimo ‫חְַק‬ ‫ַי‬ JAYDHAK Temor. Fragmento Milagro Militar F Milla Millón Apelar en contra. Ministro ‫הִר‬ ְ‫י‬ YIR'AH ‫ַ ַד‬ ‫ח‬ PAJAD ‫ח ָה‬ ִ JITHAH ‫ַת‬ ‫ח‬ JAT ‫ְ ַש‬ ‫ב‬ DHEVASH ‫א ֶר‬ ‫ֵב‬ 'AEVER ‫ח ֵר‬ ‫ָב‬ JAVAER ְ ‫ְ ֶש‬ ֶ‫מ‬ BEMEShEJ ‫ר ִי ִי‬ ‫ְב ע‬ ‫י‬ YOM REVI"I ‫ד‬ ‫י‬ ‫אל‬ ֶֶ 'ELEF ‫ֵר ר ֵיר ר‬ PAERUR PAERUR YOM D ‫ֵס‬ ‫נ‬ NAES ‫ִ ִי‬ ‫נ‬ NISIM ‫צב ִית‬ ‫ְ ָא‬ TSEVA'IT ‫צב ִי‬ ‫ְ ָא‬ TSEVA'I ‫ִיל‬ ‫מ‬ MIL ‫ִיל מר ָע‬ ְֻ ‫מ‬ MIL MERUBA" ‫ִי ִי‬ ‫מל‬ MILION ‫ֵ ֶר‬ ‫נצ‬ NAETSER ‫ער ֵר ַל‬ ‫ִ ְע ע‬ "IR"AER "AL ‫מֶה‬ ַ MAShEHU ‫שֹר‬ ShOR Oración de la Tarde. Mientras Miércoles Mil Milagros Militar M Milla Cuadrada Germinar. Miembro Durante.

Contemplar. Mixtura ‫חצ ִי‬ ‫ֳ ָא‬ JATSA'IM Mandamientos. Deprimido Mishna ‫ה ַס‬ ‫ֳד‬ HADAS ‫הד ִי‬ ‫ֶ ָס‬ HEDASIM ‫אמ ָל‬ ‫ֻ ְל‬ 'UMLAL ‫ִד ֵאת‬ ְ‫נ‬ NIDKAE'T ‫ִד ָא ִד ֶה‬ ְ‫נְ נ‬ NIDKA' NIDKEH ‫רח ִי‬ ‫ַ ֳמ‬ RAJAMIM ‫ִשָה‬ ‫מ נ‬ MISHNAH Misil ‫עילק‬ KLY" ‫ע ְמ א ת‬ ‫ַצ‬ Mismo Adj "ATSMO 'OTO GHUF Mitad ‫ח ִי‬ ‫ֳצ‬ JATSI Mitad del Reino ‫ח ִי‬ ‫ֳצ‬ ‫ה ַלכ ת‬ ‫ַמ‬ JATSI HAMALJUT Mitades Mezcla. Mitzvot Moderno ‫מצ ת‬ ְִ MITSOT ‫מ ִי ָה‬ ‫ַס כ‬ MASIJAH ‫מ דרִי‬ ‫ֶ ְנ‬ MODERNI Modificar ‫שָה הת ִי‬ ‫ִ נ ִ ְא‬ ְַ‫א‬ ‫ֵי‬ SHINAH HIT'IM 'AEAJ Moho ‫ֳל ָה‬ ‫ח ד‬ ‫חל ָה‬ ֳֻ JALUDAH JALUDHAH Moises ‫מֹשה‬ ֶ Molde ‫עֹ ֶש ע ֶש‬ ‫ב‬ ‫ב‬ . Aqui esta Mirian Mirtos. Aqui esta ‫הֵה‬ ִ HINAEH Mirar. Arrayan Miserable Miserable. Aquí ‫הֵה‬ ִ HINAEH Mirar ‫ִ ַט‬ ‫נ‬ NIBAT Mirar ‫הסת ֵל ב‬ ְִַ ‫לכתסהל לע‬ ‫לע ב‬ HISTAKAEL V "L LHSTJL V "L Mirar.203 Mira. Deprimida Misericordias ‫ה‬ ֵ HAEN Mire ‫ה ִיט‬ ִ HIBIT ָ‫מר‬ ‫ִ ְי‬ MIRYAM Mirto. Arrayanes Miserable. Contemplar.

Momento Momentos Monarquia Moneda. Monumento ‫ק ַח‬ ‫ָמ‬ KAMAJ Moler Perturbar. Triturar Molestar. Molde de acuñar Moneda de poco valor Mongolia Monopolio Montaña Montañas Monte Sinaí Montículo Memoria. Cambio Moneda de Plata. Monstruo del Mar Montaña Montañas Sión. Monte Sión Monumento Memorias. Irritar Molestar Pausa. Cuarto Siclo Monedas Mono Cocodrilo.204 MOSHEH "OVESH "OVESH Moler. Monumentos ‫טח‬ ַָ TAJAN ‫הרִיז‬ ‫ִ ְג‬ HIRGIZ ‫הפ ִיע‬ ַ ‫ִ ְר‬ HIFRIA" ‫הט ִיד‬ ‫ִ ְר‬ HITRID ‫טחַת ר ח‬ ַ ‫ַ ֳנ‬ TAJANAT RUAJ ‫הר‬ ֶֶ HEREF ‫רַע‬ ‫ֶג‬ REGA" ‫רָעי‬ ‫ְג‬ REGA"YM ‫מ ָק‬ ‫נ‬ MONAKO ‫מ ַרכָה‬ ‫נ ִי‬ MONARJIAH ‫ְר ָה‬ ‫ט‬ PERUTAH ‫מט ֵ ע‬ ַ ְַ MATBAEA" ‫זז‬ ZUZ ‫ֳג ָה‬ ‫א ר‬ 'AGORAH ‫מט ֵע ת‬ ְַ MATBAE"OT ‫מ ְג לָה‬ ‫נ ִי‬ MONGOLIAH ‫ק‬ KOF ‫למ נ‬ MONOPOL ‫ַ ִי ַ ִי‬ THANIM THANIN ‫ַר‬ ‫ה‬ HAR ‫ה ֶר‬ ‫ֶר‬ HERER ‫ה ִי‬ ‫ָר‬ HARIM ‫הר ִי‬ ‫ֳ ָר‬ HARARIM ‫ַר ִיִי‬ ‫ה סנ‬ HAR SINI ‫ִי‬ ‫צ‬ TSION ‫ְל ִית‬ ‫ל‬ THELULIT ‫ְכ ָה‬ ‫זָר‬ 'AZJARAH ‫ִ ָר‬ ‫ז‬ ZIKARON ‫ִ ְר נ ת‬ ‫ז‬ ZIKRONOT . Molestar Molino de Viento Momento Monaco Moneda.

Vivir en. Remover ‫ִ ְשל‬ ָ ‫נמ‬ NIMSHAL ‫מ שב‬ ָ MOSHAV ‫בשי‬ YSHV ‫שכ‬ ֵָ SHAJAEN ‫ָר ב‬ DHAR V ‫מר ֲ ַי‬ ‫ְָ כ‬ MORDHOJAY ְ ‫ָש‬ ַ‫נ‬ NASHAJ ‫ְשי ָה‬ ‫נִ כ‬ NESHIJAH ‫ֵת ָמ ת‬ ‫מ ל‬ MAET LAMUT ‫מ ֶט‬ ‫ֶל‬ MELET ‫ְב ב‬ ‫ז‬ ZEVUV ‫ְב ִי‬ ‫ז ב‬ ZEVUVIM ‫מ שב‬ ָ MOShAV ‫הר ה‬ ְִ HIR'AH ַ‫ח‬ ‫ָנ‬ JANAN ‫א ָנ ע‬ ַ ‫פ‬ 'OFANOA" ‫ק ָר‬ ַ KATAR ‫ָנ ע‬ ַ ‫מ‬ MANOA" ‫ֶנ ִי‬ ‫מ ע‬ MENO"IM ‫ָע‬ ‫נ‬ NA" ‫הִיז‬ ‫ֵז‬ HAEZIZ Mover V Trans ‫הִיז הִיע‬ ַ ‫ֵז ֵנ‬ ‫התִיע‬ ַ ‫ִ ְנ‬ Movil M ‫ָע‬ ‫נ‬ NA" . Residir Morar en. Motor a Vapor Motores F Mover. Misericordia Locomotora. Habitación ָ ‫ִש‬ ְ‫מ‬ MISHKAN Púrpura. Habitar. Cemento Moscas Mostrar. Demostrar Motocicleta Motor F Mover. Vagar ‫ס ִי‬ ‫ָר‬ MUSARI Moraleja Morar. Residir en Morder Morir Mosca Moshav. Morando Morar. Mostrar Favor. Establecimiento Agric. Morado ‫רָ מ‬ ָ ְ ְָ‫ר‬ ‫ְ נ‬ 'ARGHAMAN 'ARGHENAN Moral Asentamiento.205 Mora ‫פ ֶל‬ ‫ֶט‬ FETEL Mora ‫א כמִית‬ ‫ְ ָנ‬ ‫ֳד ָה‬ ‫א מ‬ 'UJMANIT 'ADUMAH Morada. Establecerse Mordejai Mordida Mortero.

Multitud Mucho. Hades. Temblor Movimiento. Muchos Mueble Muerte N M Muerto Mujer. Tráfico Mucha. Muchacho Plural. Vocal Mozambique Muchacha en Edad de Casarse Chicos.206 ‫הע ִיר‬ ‫ֶ ֱב‬ ‫טל ֵל‬ ‫ִ ְט‬ HAEZIZ HAENIA" HITNIA" HE"EVIR TILTAEL Movimiento. Gigantes ‫ִיד‬ ‫נ‬ NID Movimiento. Cadaver Muertos. Muchos Mucho tiempo Mucho. Muchachos Mucha. Muchas Chico. Esposa ‫ִנ ָה‬ ‫ע‬ THINU"AH ‫ְנ ָה‬ ‫ע‬ THENU"AH ‫מ ַמ ִיק‬ ְ‫ז‬ MOZAMBIK ‫ר ָה‬ ַ RABAH ‫על ָה‬ ‫ַ ְמ‬ "ALMAH ‫רַע‬ ַ‫נ‬ NA"AR ‫ְע ִי‬ ‫נָר‬ NE"ARIM ‫ר ת‬ ַ RABOT ‫ר ָה‬ ַ RABAH ‫ר ת‬ ַ RABOT ‫ָה ר ָה‬ ַ ‫ד‬ THODAH RABAH ‫ָמ‬ ‫ה‬ HAMON ‫ַב ָב‬ ‫ר ר‬ RAV RAV ‫הר ֵה‬ ְַ HARBAEH ‫סִי‬ ַ SAGHI ‫ְמ ַב‬ ‫זַ ר‬ ZEMAN RAV ‫ר ִי‬ ַ RABIM ‫ַב ָב‬ ‫ר ר‬ RAV RAV ‫הר ֵה‬ ְַ HARBAEH ֵ‫א‬ ִ 'ILAEM ‫ר ִיט‬ ‫ָה‬ RAHIT ‫ר ִי ִי‬ ‫ָה ט‬ RAHITIM ‫מֶת מְ ָה‬ ‫ָ ו ָ ות‬ MAVET MAVTAH ‫ֵת‬ ‫מ‬ MAET ‫ִפ ַר‬ ‫נְט‬ NIFTAR ‫רפ ִי‬ ‫ְ ָא‬ REFA'IM ‫ִשה ִישה‬ ָ ‫אָ א‬ 'ISHAH 'ISHAH . Muchos Suficiente. Mucho Muchos Mucho. Muchos Mudo Muebles Muerto. Muchas Muchas Muchedumbre. Muchas Muchas Gracias Mucho.

207 Mujer Joven Menstruación. Muralla Musculo ‫ֹ ֶל‬ ‫ת‬ KOTEL Murcielago Muro Musculo. Manada Mundo. Mujer menstruant Mujeres de ‫על ָה‬ ‫ַ ְמ‬ "ALMAH Mujer Joven. Haga Muchos Ovejas y Cabras. Esposas Mujeres Jovenes. Señoritas Mujeres menstruando. Multiplicar Gentío. Eternidad. periodo d Multiplique. Mundo. Universo ‫ע ָמ ת‬ ‫ֳל‬ "ALAMOT ‫ִ ת‬ ‫נ‬ NIDHOT ‫כ ַל‬ ‫ָפ‬ JAFAL ‫הר ָה‬ ְִ HIRBAH ‫אספס‬ ְֳַֻ 'ASAFSUF ‫צֹא‬ TSO'N ‫ע ֶר‬ ‫ֶד‬ "EDER ‫על‬ ָ "OLAM ‫על‬ ָ "OLAM Mundos ‫ע ָמ ת‬ ‫ל‬ ‫ע ל ִי‬ ‫ָמ‬ "OLAMOT "OLAMIM Muro. Muro Muro. Universo ‫ָח ָה‬ ‫ר‬ BAJURAH ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ NIDHAH ‫ָשי‬ ִ‫נ‬ NASHIM ‫ְשי‬ ֵ‫נ‬ NESHAE ‫ְח ר ת‬ BEJUROT Mujeres Jovenes Duplicar. Niña Mujeres. Multitud Multitud. Pantano ‫ֵז ב‬ ‫א‬ 'AEZOV Música ‫מ ִי ָה‬ ‫זק‬ MUZIKAH Muslo ‫ַר‬ ֵ‫י‬ YARAEJ . Miembro Musculo ‫אטל‬ ֳֵַ 'ATALAEF ‫ח ָה‬ ‫מ‬ JOMAH ‫ֹ ֶל ֶל‬ ‫ת ת‬ KOTEL KOTEL ‫ֹ ֶל‬ ‫ת‬ KOTEL ‫א ֶר‬ ‫ֵב‬ 'AEVER ‫ש ִיר‬ ‫ְר‬ ShERIR ‫ש ִיר‬ ‫ָר‬ SHARIR Museo ‫ֵית ְכ ת‬ ‫ב נ‬ ‫מ ֵיא‬ ‫ז‬ VAET NEJOT MUZAE'ON Musgo. Muralla Pared. Multitud Siempre.

Gente Nacional ‫ע‬ ַ "AM ‫ע ִשר ֵל‬ ‫ַ י ְ ָא‬ "AM YISRA'AEL ‫ְא ִי‬ ‫ל מ‬ LE'VMI Naciones. Nada Nalgas ‫לֹא ְל‬ LO' KELUM Nada Nahum. color ‫ְ ת ָה‬ ֻ ‫ְת ָה‬ KETUMAH KETUMAH . Fruta ‫ַפ ז‬ ‫ת‬ TAFUZ Anaranjada. Pueblos ‫ע ִי‬ ַ "AMIM Nada ‫ש ָ ָר לא‬ ‫ב‬ ‫רבד וש אל‬ ShVM DHAVAR L' L' ShVM DVR Nada Idolo. consolación Nalgas ‫ה ֶל‬ ‫ֶב‬ HEVEL ‫א ִיל‬ ‫ֳל‬ 'ALIL ‫ַח‬ ‫נ‬ NAJUM ‫ַשב‬ ָ ‫י‬ YASHVAN ‫ע ז‬ ַ "AKVZ Naranja.208 Muslo superior Muy bien Muy lentamente Muy Pequeña Muñeca ְ ‫ָר‬ ֵ‫י‬ YARAEJ Muy Muy lejos Muy mal Muy Pequeño Muñeca ‫ְאֹד ְא ד‬ ‫מ מ‬ ME'OD ME'OD ‫ט ב ְאֹד‬ ‫מ‬ TOV ME'OD ‫מר ָק‬ ‫ֶ ְח‬ MERJAK ‫ל טל ט‬ ְ ְ LE'AT LE'AT ‫ַל ה ָ ִי‬ ‫ע ַ נ‬ "AL HAPANIM ‫ָהק ִי‬ ַ ‫ל‬ KALILAH ‫ק ִיל‬ ַ KALIL ‫ָה‬ ‫ֻ ָה‬ ‫מ תַ ִי‬ ‫נר‬ MOTNARIM BUBAH BUBAH Nacer ‫נ ַד להֵָד‬ ‫ל ְִ ל‬ ‫דלוויהל‬ NOLAD LEHIVALAED LHYVVLD ‫י‬ Nación ‫ְאֹ ע‬ ַ ‫ל‬ ‫א ָה‬ ֻ LE'OM "AM GHOY 'UMAH Nación Nación de Israel ‫י‬ GHOY Nación. Pueblo. Naranja F.

Arboleda de Narciso Nariz. Barco Navegador Netscape ‫אִָה א נִָה‬ ‫י‬ ‫ֲנ‬ 'ONIAH 'ONYIAH Nave. Navegar. Necesita Necesitar. Querer Nectarina Negación Negar. Necesario Tiene que. color Naranjos. Saquear Negativo ‫הפ ִיג‬ ‫ִ ְל‬ HIFLIG Nazaret Necesidad M.209 Anaranjado. Necesario Necesidad F. Necesaria F Necesario Adjetivo Necesidad M. Necesitado Necesitar de Neftalí Ocultar. Negar Negativa ‫תרצנ‬ NTSRT ‫צ ִי ָה‬ ‫ְר כ‬ TSERIJAH ְ ‫צ ִי‬ ‫ָר‬ TSARIJ ‫הכר ִי‬ ‫ֶ ְ ַח‬ ‫ָח‬ ‫נ‬ ְ ‫צ ִי‬ ‫ָר‬ TSARIJ NAJUTS HEJRAJI ‫צ ִי ָה‬ ‫ְר כ‬ TSERIJAH ‫ר ֶה‬ ‫צ‬ ROTSEH ‫צ ִי ְ ל‬ ‫ָר‬ TSARIJ L ‫א ְי‬ ‫ֶב‬ 'EVYON ְ ‫צר‬ ַָ TSARAJ ‫ְִ ַק‬ ‫נ זק‬ NIZKAK ‫ֶקט ִיָה‬ ‫נ ָר נ‬ NEKTARINAH ‫ַפ ָ ִי‬ ‫נְ ל‬ NAFTHALI ‫ש ִי ָה‬ ‫ְל ל‬ SHELILAH ‫ִ ֵד‬ ‫ח‬ KIJAED ‫ש ָל‬ ‫ָל‬ SHALAL ‫ש ִי ִית‬ ‫ְל ל‬ SHELILIT ‫ש ִי ִי‬ ‫ְל ל‬ SHELILI . Barco ‫אִָה‬ ‫ֳנ‬ 'ANIAH ‫פדפד‬ ‫פייקסטנ‬ DFDFN NTSKYYF Partir. Naranja M. Necesaria F Necesidades Pobre. Enojo ‫ַ ר ֵס‬ ְ PARDHAES ‫ַ ר ֵ ִי‬ ‫ְ ס‬ PARDHAESIM ‫ַר ִיס‬ ‫נְק‬ NARKIS 'AF ‫ִי‬ 'APIM 'AF Natación ‫שחָה‬ ְֶ SEJEYAH Bote. Consumir. Embarcar Necesidad F. Arboledas de Narices Nariz ‫ָתֹ ָת‬ KATOM KATOM Naranjo. Nave. Remover.

Nilo. Celda Niegue Nieto Nieve continua Niger Rio. Célula. Canal. Negociar Negociar un Matrimonio. Rio ‫ק‬ ַ KAN ‫ער ֵל‬ ‫ַ ָפ‬ "ARAFAEL ‫הכ ִיש‬ ‫ִ ְח‬ HIJJISH ‫ֶכ ָה‬ ְ‫נ‬ NEJDHAH ‫ֶ ֶד‬ ‫נכ‬ NEJED ‫ש ֶג‬ ‫ֶל‬ SHELEG ‫ש ֶג ָצ‬ ‫ֶל ר‬ ShELEG RATSUF ‫ש ֶג ֵָש‬ ‫ֶ ל יב‬ ShELEG YAVAESh ‫ֵיֶר‬ ‫נג‬ NAEGER ָ‫הִיגר‬ ‫נ ְֶי‬ NIGERYAH ‫ְאר יאור‬ ‫י‬ YE'R Y'VR .210 Negeb. Pene Libro de los Profetas. Neviim ‫גִד‬ ‫י‬ GYID Netania ‫ְתיניה‬ ‫נ‬ NETYNYH ‫ְ ִי ִי‬ ‫נב א‬ NEVI'IM Ni uno ‫א ָד לֹא‬ ‫ֶח‬ ‫לֹא א ָד‬ ‫ֶח‬ 'AF 'EJAD LO' LO' 'AF 'EJAD Nicaragua Niebla Nieta Nieve Nieve seca Nigeria ‫ִיק ָג ה‬ ‫נ ָר‬ NIKARAGU'AH Nido. Acuerd Negocio área de estudio Negro M Nepal ‫ע ַק‬ ‫ָס‬ "ASAK ‫ָב‬ ַ‫ז‬ ZAVAN ֵ‫ש‬ ִ SHIDHAEJ ‫מ ָא ָה‬ ‫ְל כ‬ MELA'JAH ‫מְ ַל עס ִי‬ ‫ִ נה ֳ ָ ק‬ MINHAL "ASAKIM ‫שח ָה‬ ‫ְ ר‬ SHEJORAH ‫שח ר‬ ָ SHAJOR ‫נ ָר‬ ‫פ‬ NUFAR ‫ֶ ָל‬ ‫נפ‬ NEFAL Neptuno ‫ֶ ט‬ ‫נ‬ NEPTUN Nervio ‫ע ָב עֹז‬ ‫ָצ‬ ‫אֹמ ֵב‬ ‫ֶ ל‬ "ATSAV "OZ 'OMETS LAEV Tendón. trabaje Negra F Nenufar ‫ֶֶב‬ ‫נג‬ NEGEV Ocuparce. Nervio. Sur Comprar. Negociar Negocio.

Niños Niños. Niño Mamífero. Retoño. Pequeños No No No conviene ‫ֶֶד‬ ‫יל‬ YELED ‫ֳז ִי‬ ‫ע ב‬ "AZUVI ‫י ֵק‬ ‫נ‬ YONAEK ‫י ֵק‬ ‫נ‬ YONAEK ‫ָע ט‬ PA"OT ‫ר ַק‬ ְ DHRDHAK ‫צא ָא‬ ‫ֶ ֱצ‬ TSE'ETSA' ‫ְל ִי‬ ‫יָד‬ YELADIM ‫ט‬ ַ TAF ‫לֹא‬ LO' ‫ל‬ 'AL ‫ֵי‬ ‫א‬ 'AEN ‫ִ ל ִי‬ ְ BILTHI ‫ַל‬ BAL ‫לֹא ְ ד ִי‬ ‫ַא‬ LO' KEDA'I No es para citar ‫לֹא‬ ‫ל ֵיט ט‬ ‫ְצ‬ LO' LETSAETUT No está bien ‫לֹא ט ב‬ LO' TOV No está claro ‫לֹא ָר ר‬ LO' BARUR No estoy de acuerdo F ‫אִי לֹא‬ ‫ֳנ‬ ‫מס ִי ָה‬ ‫ְַ מ‬ . Fruto. Nivelar Chica. Niños No No No ‫ְַק ת‬ ‫ינ‬ YANKUT Chico.211 Nisán. Niño de cría. Renuevo Pupilo. Niña ‫פ ֵס‬ ִ FILAES ‫ָח ָה‬ ‫ר‬ BAJURAH ‫ַל ָה‬ ְ‫י‬ YALDHAH Chicas. Jóven Niño pequeño Criatura. Niño Principiante Chicos. Niña ‫ִיס‬ ָ‫נ‬ NISAN Balancear. Niñas ‫ְָד ת‬ ‫יל‬ YELADOT Niñera ‫שמרט‬ ְַַ ְ ‫ש מ ֶת ט‬ ַ ‫ֶר‬ SHEMARTAF SHOMERET TAF Niñera ‫א מֶת‬ ‫ְנ‬ ‫מט ְ ֶת‬ ‫ְַ ל‬ 'OMNET METAPLET Niñéz ‫מ ל ֶת‬ ‫ֶד‬ MOLEDET Niñez Niño Abandonado Niño de Pecho. Mes Mujer Joven.

Flor ‫ֵי שע ִי‬ ‫א ִ ר‬ 'AEN SHI"URIM ‫י ע דא‬ ֵ 'AEN "OD ‫ֵי מָל‬ ‫א ַז‬ 'AEN MAZAL ‫ֵי ָ ָר‬ ‫א ב‬ 'AEN DHAVAR ‫לֹא ָש ב‬ ‫ח‬ LO' JASHUV No me importa a mi ‫לֹא א ְ ַת‬ ִ ‫ִי‬ ‫ל‬ LO' 'IKPAT LI ‫ִכרִי ֶ ַח‬ ‫זְ ִנ ר‬ ZIJRINI PERAJ No obstante No olvides M No se esfuerza No te preocupes F ‫תאז ְ ָל‬ ‫כ‬ BEJAL Z'T No olvides F No sabía No sea Que. Mi Delicia Nohemí Nombre. Valuación Nombre de Jerusalén. El ‫לְָה‬ ‫ַ יל‬ LAYLAH ‫ֵיל ת‬ ‫ל‬ LAELOT ‫ָע ִי‬ ‫נֲמ‬ NA"OMI ‫ֱג ָה‬ ‫א ז‬ 'EGOZAH ‫ָע ִי‬ ‫נֲמ‬ NA"OMI ‫ש‬ ֵ SHAEM ‫ש‬ SHUM ‫הוהי‬ YHVH ‫ארֵאל‬ ‫ֳ ִי‬ 'ARIAE'L . Noble. No cuenta No me olvides.212 'ANI LO' MASKIMAH No hay No hay mas No importa ‫ֵי‬ ‫א‬ 'AEN No hay clases No hay suerte No importa. Rico Noches M Nogal Nombre Nombre de D os. Adonai ‫ִיר‬ 'ADHIR Noche M Noemi. Hashem. Para que No No te preocupes M ‫ל ִש ַ ִי‬ ‫ְ ח‬ 'AL THISHKAJI ‫ל ִש ַח‬ ְ 'AL THISHKAJ ‫לֹא ָדא ִי‬ ְ ַ‫י‬ LO' YADA'THI ‫רֹאש קט‬ ָָ RO'SH KATAN ֶ PEN ‫ל ִ דאִי‬ ‫ְ ֳג‬ 'AL THID'AGI ‫ל ִד ג‬ ְ 'AL THID'AG No tengo ganas ‫לֹא ָא ִי‬ ‫ל‬ LO' BA' LI No todavía ‫ע ד לֹא‬ ‫עדִ לֹא‬ ‫ַ ַי‬ ‫עדִי לֹא‬ ‫ַ ַי‬ "OD LO' "ADAYIN LO' "ADAYIN LO' Poderoso. Título.

Acusativo Definido Nota de Venta ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ 'ANAJNU ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ 'ANAJNU ‫א ָנ‬ ‫ת‬ 'OTANU Nota ‫ִ ת ָה‬ ‫ְק‬ PITKAH ‫ס ֶר ה ִ קָה‬ ‫ֵפ ֵ ְנ‬ SAEFER HAEMIKNAH Sentir. Noquero ‫ש ִי‬ ‫ְמ‬ SHEMI Nominal. Semítico Curtidor. Novio. Semítica ‫ש ִית‬ ‫ְמ‬ SHEMIT ‫ר ִי‬ ‫ְס‬ ‫ֻ ר ִי‬ ‫ְס‬ BURSI BURSI Norte ‫ָפ‬ ‫צ‬ TSAFON Noruega ‫נ רֶוְיה‬ ‫ְו ג‬ NORVEVGYH Chau. Miembro M ‫ְשי ִי‬ ‫ִ ע‬ THESHI"I Noventa Noviembre Novio. Hijo político ‫ִש ִי‬ ‫ְע‬ THISh"IM ‫ַ ָה‬ KALAH ‫נ במ ֶר‬ ְֶ NOVEMBER ‫ֵרח‬ ָ ‫ב‬ JAVAER ‫חת‬ ָָ JATAN .213 Templo Nombre Propio ‫ש עצ‬ ֶֶ ֵ ‫ְ ר ִי‬ ‫ָט‬ SHAEM "ETSEM PERATI Nombres ‫שמ ת‬ ֵ SHAEMOT Nominal. Hija política Amigo. Nos vemos ‫להת ָא ת‬ ‫ְ ִ ְר‬ ‫ל ִת‬ ‫ְה‬ LEHITRA'OT LEHIT Nos vemos de nuevo Nosotros ‫להת ָא ת‬ ‫ְ ִ ְר‬ LEHITRA'OT Nosotras Nosotros. Notar ‫הרִיש‬ ְִ ‫להרִיש‬ ְְַ HIRGHISh LEHARGHISh Noticia ‫ח ָש‬ ‫ַד‬ JADASH Noticias ‫ְִיע ת‬ ‫יד‬ ‫ח ָש ת‬ ‫ֳד‬ YEDI"OT JADASHOT Novena F ‫ְשי ִית‬ ‫ִ ע‬ THESHI"IT Noveno M Novia.

Aún Nueve de Av. Numerar Número Cardinal Numeros. dia de ayuno Nueve M ֵ‫התע‬ ְִַ HIT"ANAEN Nudo Nueces Nuestro. Tiempo Numeral Numero Número Ordinal ‫ֱג ז מ ח‬ ַ ַ ‫א‬ 'EGOZ MAOAJ ‫ֳג ז‬ ‫א‬ 'AGOZ ‫ֱג ז פק‬ ֶַ ‫א‬ 'EGOZ FEKAN ‫ִי ְט ק‬ ‫פס‬ FISTUK ‫מ ֶה‬ ‫נ‬ MONEH ‫ֵ מס ָר‬ ְִ ShAEM MISPAR ‫ֵ המס ָר‬ ְִַ ShAEM HAMISPAR ‫ס ַר לס ֵר‬ ְַ ָ SAPAR LESAPAER ‫מס ַר‬ ְִ MISPAR ‫מס ָר ְס ִי‬ ‫ְִ י ד‬ MISPAR YESODI ‫מס ָר ס ִי‬ ‫ְִ ִ ר‬ MISPAR SIDHORI ‫במד ָר‬ ְְִ VEMIDBAR Números ‫מס ָ ִי‬ ‫ְִ ר‬ MISPARIM . De Nuevo Nueve F ‫ֶ ֶת‬ ‫פ‬ KEFET ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ KESHER ‫ֱג ִי‬ ‫א ז‬ 'EGOZIM ‫ש ָנ‬ ‫ֶל‬ SHELANU ‫ָנ ש‬ ֶ ‫ל‬ SHELANU ‫ח ָשה‬ ָ ‫ֳד‬ JADASHAH ‫ְי ְילְד‬ ‫נ ז ֶנ‬ NEYU ZEYLEND ‫עד‬ "OD ‫שב‬ SHUV ‫ִש ָה ְ ב‬ ‫ְע‬ THISH"AH BE'AV ‫ֵשע‬ ַ THAESHA" ‫ִש ָה‬ ‫ְע‬ THISH"AH Nueve Mil ‫ִש ַת‬ ‫ְע‬ ‫אל ִי‬ ‫ֳ ָפ‬ THISH"AT 'ALAFIM Nueve toques cortos del shofar ‫ֶר ָה‬ ‫ע‬ THERU"AH Nuevo Nuez Nuez Pistacho Numeral Contar. En el desie ‫ח ָש‬ ‫ָד‬ JADASH Nuez Nuez Pecan Numerador. Nudo.214 Nublado ָ ‫מעָ ְע‬ ‫ְֻ מ‬ ME"UNAN ME"UNAN Nublarse Corbata. Nuestra Nueva Zelandia Nuevamente. Nuestra Nueva Nuevamente. Conspiracion Nuestro. Bemidvar.

‫שמ ָה‬ ‫ָ ר‬ SHAMURAH Guardado.215 Nun ‫נ נ‬ N NUN N Nunca ‫ע ל לא לא‬ ָ ‫ֵע ל‬ ָ ‫מ‬ "OLAM L' L' MAE"OLAM Nunca ‫ְע ל‬ ָ ‫ל‬ ‫ֵע ל לֹא‬ ָ ‫מ‬ LE"OLAM MAE"OLAM LO' Nunca ‫ַ ע לֹא‬ ַ ‫לֹא ַ ע‬ ַ 'AF PA"AM LO' LO' 'AF PA"AM Nutria Nutritivo ‫כ ֶב ָ ָר‬ ‫ֶ ל נה‬ JELEV NAHAR Nutrición Nuve ‫ְז ָה‬ ‫נ‬ THEZUNAH ‫ָ מִי‬ ‫ז ֵז‬ ZAN MAEZIN ָ‫ע‬ ‫ָנ‬ "ANAN Nuves ‫עִָי‬ ‫ֳ ננ‬ "ANANIM Nuves Altas ‫עִָי‬ ‫ֳ ננ‬ ‫ְב ִי‬ ‫ג ה‬ "ANANIM GEVUHIM Nuves Bajas ‫עִָי‬ ‫ֳ ננ‬ ‫ְמ ִי‬ ‫נ כ‬ "ANANIM NEMUJIM Cielo Nuvoso. Sería Obedecer Objeto. Obscuro ‫ֵל‬ ‫פ‬ 'AFAEL Guardada. Acciónes ‫ְע ל ת‬ ‫ְע ת‬ ֻ PE"ULOT PE"ULOT Oscuro. Preservado. Cosa Oblea Obra. Acción ‫לַאי לַי‬ ‫ְו ְו‬ LEVA'Y LEVAY ‫עֹבדָה‬ ‫ַ ִי‬ "OVADIAH ‫צַת‬ ִ TSIAT ‫ִש ָע‬ ‫מְמ‬ MISHMA" ‫עצ‬ ֶֶ "ETSEM ‫ימצע‬ "TSMYM ‫צ ִי ִית‬ ‫ַ ח‬ TSAPIJIT ‫חֹק‬ JOK ‫ְע ָה ְ ע ָה‬ ֻ ‫ל‬ PE"ULAH PE"ULAH Obras. Cosas Obligación ‫א‬ 'O O. Preservada. ‫שמ ר‬ ָ SHAMUR . Nuvoso ִ‫שמ‬ ‫ָ ַי‬ ‫ְע ִָי‬ ‫נ נ‬ ShAMAYIM NE"UNANIM O Obadias Obediencia Objetos.

Preservando Observante del Shabat M Tropiezo. Veces Oceano Ochenta Ocho F ‫מק ֶה‬ ‫ִ ְר‬ MIKREH Ocasión.216 Observad Observancia sabática Observante del Shabat F Observar. Obstuir ‫ש ר‬ ִ SHIMUR ‫ש מ ֶת‬ ‫ֶר‬ ‫ש ָת‬ ַ SHOMERET SHABAT ‫ש ֵר ש ָת‬ ַ ‫מ‬ SHOMAER SHABAT ‫צ ָה‬ ‫ָפ‬ TSAFAH ‫ָה‬ ‫ק‬ PUKAH ‫ע ַר‬ ‫ָצ‬ "ATSAR ‫חס‬ ַָ JASAM Recibir. Ocurrencia Instancias. Asechar Cerrar. Crepusculo. Logre ‫ה ִ יג‬ ִ HISIG Ocasión. Obstruir Observad ָ‫ת ש‬ ַ SHABATON Observando. Obtener ‫ק ֵל ִי ֵל‬ ‫ִ ק‬ ‫לק ֵל‬ ְַ KIBAEL KIBAEL LEKABAEL Obtenga. Media Luz Oceano Pacífico Ocho dias Ocho M ‫ִק ָא קרא‬ ‫נְר‬ NIKRA' KR' ‫ְ ע ִי‬ ‫ָמ‬ PE"AMIM ִַ ‫ֵי ער‬ ‫ְֳ י‬ BAEN "ARBAYIM ‫א קָאנ ס‬ ‫ִי‬ 'OKIA'NUS ‫ַ ה ָ ֵט‬ ‫ַ ק‬ YAM HASHAKAET ‫שמ ִי‬ ‫ְ נ‬ SHEMONIM ‫שמ ָה ַ ִי‬ ‫ְ נ ימ‬ SHEMONAH YAMIM ‫שמ ֶה‬ ‫ְ נ‬ SHEMONEH ‫שמ ָה‬ ‫ְ נ‬ SHEMONAH Ocho Mil ‫שמ ַת‬ ‫ְ נ‬ ‫אל ִי‬ ‫ֳ ָפ‬ SHEMONAT 'ALAFIM Octagono ָ ‫ְש‬ ֻ‫מ‬ MESHUMAN Octava F Octavo M ‫ש ִיִית‬ ‫ְמ נ‬ SHEMINIT Octavo dia de asamblea Octubre ‫ש ִיִי עצ ֶת‬ ‫ֶ מ נ ֳ ֶר‬ SHEMINI "ATSERET ‫ש ִיִי‬ ‫ְמ נ‬ SHEMINI ‫א ְט ֶר‬ ‫ק‬ 'OKTOBER . Obstrucción Bloquear. Ocasiones. Refrenar. Ser llamado. Invitado Ocaso.

Ocultar Ocultarse Ocultarse Esconderse. Ocupación Profesiones. Ocultarse Oculto. Ocultarse Esconderse. Sacrificio ‫ָהשפ‬ ְ ‫נ‬ SHEFUNAH Oculta. Oficial Ofrenda. Oficial Oficina Correo. Ocultarse Oculto M Profesión. Interés Ocupación Ocuparce. ocupaciones Odiada F Oeste Queme incienso. Negar Ocultarse Desaparecer. Entierra Camuflar. Oficina Oficina. Dominio Oficinista. Negociar Odiar Oeste Oficinista. Secreto Ocupación. Secreta Oculta F Ocultar. Oferta Cuarto de trabajo.217 Oculta. Oficina Postal Ofrecer Una Libación Ofrenda ‫טמ‬ ַָ TAMAN ‫ֶח ֵאת‬ ְ‫נ‬ NEJBAE'T ‫הסָה‬ ‫ִ ְו‬ HISVAH ‫ִ ֵד‬ ‫ח‬ KIJAED ֵ ‫ה תע‬ ְִַ HIT"ALAEM ַ‫ִכ‬ ‫נְנ‬ NIJNAF ‫צפ‬ ַָ TSAFAN ‫ָעל‬ ַ ְ‫נ‬ NA"LAM ‫ִס ַר‬ ְ‫נ‬ NISTHAR ‫ִס ַר‬ ‫נְת‬ NISTAR ‫שפ‬ ָ SHAFUN ‫ֶח ָא‬ ְ‫נ‬ NEJBA' ְֵ‫עְֵ ִי‬ ‫ִ ני ע ני‬ "INYAEN "INYAEN ‫מ ְצ ע‬ ַ ‫ִק‬ MIKTSOA" ‫ע ק‬ ִ "ISUK ‫מ ְצ ע ת‬ ‫ִק‬ MIKTSO"OT ‫ע ַק‬ ‫ָס‬ "ASAK ‫שְ ה‬ ‫ִנ‬ SIN'AH ‫שֵא‬ ‫ָנ‬ SANAE' ‫מע ָב‬ ‫ַ ֳר‬ MA"ARAV ‫מר ָב‬ ‫ַ ָר‬ MARARAV ‫ק ֵר‬ ‫ִט‬ KITAER ‫ָ ִיד‬ ‫ק‬ PAKID ‫ח ַר ֳב ָה‬ ‫ֳד ע ד‬ JADAR "AVODAH ‫ִש ָד‬ ‫מְר‬ MISRAD ‫ִש ָה‬ ‫מְר‬ MISRAH ‫ר‬ ‫ֹ ר‬ ְ ִֵ ‫נ‬ NISAEJ DHO'AR DHO'AR ‫ָ ִיד‬ ‫ק‬ PAKID ָ ‫קר‬ ְָ KORBAN ‫ְר ָה מ ָ ָה‬ ‫מ ַ נ‬ .

Sentido del Oido ‫ש ִי ָה‬ ‫ְמ ע‬ SHEMI"AH Ojo ‫עִ עִי‬ ‫ַי ַי‬ "AYIN "AYIN Ojo por ojo ‫עִ ַ ַת‬ ‫ַי ח‬ ִ‫ע‬ ‫ַי‬ "AYIN THAJAT "AYIN Ojos ‫ֵיִי עיניי‬ ‫ענ‬ "AENIM "YNYYM Ojos N F Ondas. Aroma. Tributo Ofrenda de fuego. Olor Olvídalo M Oman Once F Once Mil ‫ַל‬ GHAL ‫ַ ִי‬ GHALIM ‫ה ִיח‬ ַ ‫ֵר‬ HAERIAJ ‫ִיר‬ ‫ס‬ SIR ‫ִיר לח‬ ַַ ‫ס‬ SIR LAJATS ‫ֵיח‬ ַ‫ר‬ RAEAJ ‫ִיח ח‬ ַ ‫נ‬ NIJOAJ ‫ִש ִ ִי מֶה‬ ‫ְ ח ִז‬ THISHKIJI MIZEH ‫ִש ַח מֶה‬ ‫ְ ִז‬ THISHKAJ MIZEH ‫ַחש‬ ָ ‫כ‬ SHAJAJ ‫ע ַא‬ ‫מ‬ "OMA'N ‫ט ר‬ ַ TABUR ‫ַת ֶש ֵה‬ ‫ח עְר‬ 'AJAT "ESRAEH ‫ַד ָשר‬ ָ‫ח ע‬ 'AJAD "ASAR ‫ַד ָשר‬ ָ‫ח ע‬ . Ola Oler Olla de Presión Confortante. Inmigrante F ‫מְ ָה‬ ‫ִ נח‬ MINJAH Culpa. Ofrenda de culpa Ofrenda de fuego ‫ש‬ ָ 'ASHAM ‫ע ָה‬ ‫ל‬ "LAH ‫אֶה‬ ִ 'ISHEH Ofrenda de paz ‫של‬ ֶֶ SHELEM Pecado. Olas Olla Olor Olvídalo F Olvidar Ombligo Once M ִַ‫ֵי‬ ‫ע ני‬ "AENAYIM Onda.218 ָ ‫קר‬ ְָ THERUMAH MATHANAH KORBAN Ofrenda. Ofrenda por el pecado ‫ח ָ ה חט ה‬ ֳָ ַ ‫ח ָאת‬ ַ JATA'AH JATA'AH JATA'T Oido.

Ola Columpiar. Opción ‫ַ ִי‬ GHALIM ‫הִי‬ ‫ֵנ‬ HAENIF ‫ְנ ָה‬ ‫פ‬ THENUFAH ‫אְקָה‬ ‫ֻנִי‬ 'UNKIAH ‫ְ ֵי ָה‬ ‫רר‬ BERAERAH Oportunidad. Opción Explotar. Oponente Oportunidad. Ondeo Elección. Oprimir. Someter ‫ִ ָא‬ DHIKA' ְ ‫הפ‬ ֵֶ HAEFEJ Oración ‫ְ פ ָה‬ ִ THEFILAH Oración ְ ‫ִי ָה‬ ‫פל‬ THEFILAH Oración de la Mañana ‫ְ ִי ַת‬ ‫פל‬ ‫שח ִית‬ ‫ַ ֳר‬ THEFILAT SHAJARIT Oración de la Noche ‫ְ ִי ַת‬ ‫פ‬ ‫ער ִית‬ ‫ַ ְב‬ ‫מע ִיב‬ ‫ַ ַר‬ THEFILAT "ARVIT MA"ARIV Oración de la Tarde. Ondear Onza ‫ַל‬ GHAL Ondas. Olas Columpio. Opresión S ‫לח‬ ַַ LAJATS ‫ָשק‬ ַ‫ע‬ "ASHAK Oprimir. Minja ‫ְ פ ַת ִנ ָה‬ ‫ִל מ ח‬ ‫ִנ ָה‬ ‫מח‬ THEFILAT MINJAH MINJAH Oración de Pie ‫ע ִי ָה‬ ‫ֳמ ד‬ "AMIDAH Oración de recordación ‫ִז ר‬ ‫י‬ YIZKOR . Contrario ‫ס י ִי י‬ ִ ‫הְַ ְנ ת‬ ‫ִז‬ SIKUY SIKUY HIZDHAMNUT Opinión ‫ד ַת חָת‬ ַ ‫ַע‬ JAVAT DA"AT ‫ַ ִיב‬ ‫יר‬ YARIV Oponrse ‫ִֵד‬ ‫נ‬ NIGHAED ‫ס י ִי י‬ ִ ‫הְַ ְנ ת‬ ‫ִז‬ SIKUY SIKUY HIZDHAMNUT Presión. Maltratar Opuesto. Opción Adversario.219 ‫אל‬ ֶֶ 'AJAD "ASAR 'ELEF Onda.

Rogar. Reserve lugar HITPALAEL LHTFLL ‫ס ֶר‬ ֵ SAEDHER ‫הְ ִי‬ ‫ַ זמ‬ HAZMIN Orden ‫צָה‬ ִ TSIVAH Orden ‫סֵג ִי‬ ‫מ‬ ‫ִיפ ס‬ ‫ט‬ SVAEG MIN TIFUS Orden.220 Oración Matutina Oraciones Oraciones penitenciales especi Por hablar. Mandato. Fila ‫שח ִית‬ ‫ַ ֳר‬ SHAJARIT Oración verspertina Oraciones ‫ער ִית‬ ‫ֳ ְב‬ "ARVIT ‫ִש ָ ִי‬ ‫מְ ט‬ MISHPATIM ‫ְפ ת‬ ִ THEFILOT ‫ס ִיח ת‬ ‫ְל‬ SELIJOT Oraculos ‫ִי‬ ‫מ‬ ‫ֻ ִי‬ ‫מ‬ ‫הת ַ ֵל‬ ְִ ‫ללפתהל‬ THUMIM THUMIM ‫ַל ֶה ְ ַל‬ ‫ע‬ ‫ע‬ ‫ֶה‬ "AL PEH BE"AL PEH Rezar. Comparar. Bíblico ‫ְ ק ָה‬ ֻ PEKUDHAH Orden servicio de Pascua ‫ס ֶר‬ ‫ֵד‬ SAEDER Ordenada F ‫מס ֶ ֶת‬ ‫ְֻ ר‬ ‫ְס ֶ ֶת‬ ‫מ ר‬ MESUDHERET MESUDHERET Ordenado M ‫מס ָר ְס ָר‬ ‫ְֻ מ‬ MESUDHAR MESUDHAR Arreglar. Orar Invite. Oralmente Orden. Ordenar Oreja ְ ‫ער‬ ַָ "ARAJ Ordenar ֵ‫סֵג מ‬ ִ ִ ‫ה ְרעע ח ַר‬ ‫ִת ֵ ַ ָב‬ MIAEN SIVAEG HITR"AEA" JAVAR ‫רצ‬ ַָ RATSAF Ordenarse como Rabino Oreja ‫רב ֵב‬ ‫ִ ְר‬ RIVRAEV ֶ ‫אֶֹ א‬ ‫ז ז‬ 'OZEN 'OZEN ֶ‫א‬ ‫ז‬ 'OZEN Orejas ‫אְַֹי‬ ‫זנ‬ ‫א זניי‬ 'OZNAYM 'OZNYYM Orejas de Haman ‫אֹזֵי המ‬ ָָ ‫נ‬ 'OZNAE HAMAN . Ordenar Unir. Orden. Arreglo.

Otorgar ‫העִיק‬ ‫ֶ ֳנ‬ ‫לה ֳניק‬ ‫ַע‬ HE"ANIK LHA"ANYK Otoño ‫ס ָו‬ ‫ְת‬ SETAV Otoño ‫ס ָיו ס ָו‬ ‫ְת ְת‬ ‫ֵת ה ִי‬ ‫ע ָ ס‬ SETAYV SETAV "AET HA'ASIF Otra ‫ח ֶת‬ ‫ֶר‬ 'AJERET Una Vez Más. Salvación ‫סח ָב‬ ‫ַ ְל‬ SAJLAV ְ ‫חֹש‬ ֶ JOSHEJ ‫אפ ָה‬ ‫ֳ ֵל‬ 'AFAELAH ‫ִמ‬ ְ DHIMDHUM ‫ֵל‬ ‫פ‬ 'AFAEL ‫ָ ָה‬ ‫ה‬ KAHAH ‫ס ֶר ה שע‬ ֵ ‫ֶפ‬ SEFER HOSHAE" Oso ‫דב‬ DOV Banqueta para pies. Tunel ‫ִק ָה‬ ְ‫נ‬ ‫ְ ָב ת‬ ‫נק‬ NIKBAH NEKAVOT Orilla ֹ ‫בַר‬ ְ KARKOV Ornament ‫ק ט‬ ִ ‫ִי ט‬ ‫ק‬ KISHUT KISHUT Oro ‫ָ ָב‬ ‫זה‬ ZAHAV Oro Fino Oscuridad Oscuro. Crepúsculo Oscuro. Obscuro Oseas.221 Orfanato Organizar Organo ‫ֵית ְת ִי‬ ‫י מ‬ BAET YETOMIM Fijar. Editar. otoman ‫שרפ ַק‬ ‫ְ ַ ְר‬ ‫ַב ֶת‬ ‫ט ר‬ SHERAFRAK TAVURET Dar. Estar ‫ָז‬ PAZ Orquidea Oscuridad Oscuro. Otra Vez ‫ע ד ַע‬ ַ "OD PA"AM Otro ‫ֵר‬ ‫ח‬ 'AJAER . Organizar Organo Organos genitales ְ ‫ער‬ ַָ "ARAJ ‫הס ִיר‬ ‫ִ ְד‬ HISDIR ‫ֵי ָר‬ ‫אב‬ 'AEVAR ‫ע ָב‬ ‫ג‬ "UGAV ‫ֶיב ֵי ה ִי‬ ‫א ְר ַמ‬ 'EYVRAE HAMIN Orificio.

Pacto Padre. Indemnizaciones ‫ַמ ד ֶשת‬ ֶ‫ע ר‬ "AMUD REShET ‫ְמ ל‬ GHEMVL ‫הרַיח‬ ַ ‫ִ ְו‬ HIRVAYAJ ‫ַשל‬ ְ THASHLUM ‫ַשל ִי‬ ‫ְ מ‬ . Ovalo ‫סגלַל‬ ְְַ SEGALGHAL ‫ש ַע‬ ‫ָמ‬ SHAMA" Cordero. Indemnización ‫ע ד‬ ַ "AMUD Pagina Web Ganancia.222 Ovalado. Cuota. Entender Corderos. Multitud ‫צֹא‬ TSO'N Oxigeno ‫ח מצ‬ ְַָ JAMTSAN Oxigeno ‫ח מצ‬ ְַָ ‫בחמ‬ ְֶֶ JAMTSAN 'AVJEMETS Oye. Recompensa Pagos. Pago Pago. Oveja ‫ִ ְשה‬ ָ‫ב‬ KIVSAH ‫צֶֹה צֹא‬ ‫נ‬ ‫צֹאֶה‬ ‫נ‬ TSO'N TSONEH TSO'NEH Ovejas y Cabras. Ovalo Escuchar. Mío Padre Político ‫סב ָנ ת‬ ‫ַ ְל‬ SAVLANUT Paciencia Papá. Ganancia ‫ִ ְר‬ ‫ית‬ YITRON Pagar ‫ש ֵ שיל‬ ִ ֵ ‫ְש‬ ַ‫ל‬ ShILAEM ShYLM LEShALAEM Página Recompensa. Ovedecer. Padre Padre Político Padres ‫אֹר ְ ר ח‬ ַ ֶ 'OREJ RUAJ ‫הת מ ֵ ח‬ ַ ְִַ HITMAKAEAJ ‫ב ָא‬ 'AV 'ABA' ‫ִי‬ ‫ב‬ 'AVI ‫ב ח ֵג‬ ‫ר‬ 'AV JORAEG ‫חת ח‬ ָ ֵ JOTAEN JAM ‫בת‬ 'AVOT Ventaja. Convenio. Ovejas. Cabras ‫סגלַל‬ ְְַ SEGALGHAL Ovalado. P. Cuotas. Paga. ‫ח ֵי‬ ‫ֳר‬ ִ‫ה ָ הר‬ ‫ַ ֲ ַי‬ 'AJARAE HATSAHORAYIM Paciencia Trueque. Escucha ‫ש מע‬ ֵַ SHOMAEA" Tarde. Pago.M.

F. Palabras Palabras ‫אר‬ ֶֶ 'ERETS ‫נ‬ NOF ‫ִיפ ר‬ ‫צ‬ TSIFOR ‫ע‬ "OF ‫צ ר‬ ִ TSIPOR ‫ַ ָר‬ ‫נ‬ NAKAR ‫ַח ִיא ִי‬ ‫נֳל ֵל‬ NAJALI'AELI ‫צ ֲ ִי‬ ‫ִ ר‬ TSIPORIM ‫ֵת‬ ‫א‬ 'AET ‫מ ָה‬ ִ MILAH ‫ִ ר‬ DHIBUR ‫ָ ָר‬ ‫ב‬ DHAVAR ‫ְ ב ִי‬ ‫ָר‬ DHEVARIM ‫מ ִי מ ת‬ ִ ִ MILIM MILOT ‫מ ִי‬ ִ MILIM Palabras de pregunta ‫מ ת‬ ִ ‫שא ָה‬ ‫ְ ֵל‬ MILOT ShE'AELAH Aviso. Palabrería ‫ע ָה‬ ‫ֵצ‬ "AETSAH Castillo. Pronunciación Cosas. Palacio Palacio Palestino M Palitos chinos Palma de la mano ‫ְמ‬ ‫ר‬ 'ARMON Palacio. Pájaro Pajaro Carpintero Pájaros F Palabra Palabra. Concejo. Pajaro Lavandera Pala Palabra. Templo Palestina F Palidecer Palma Palmas de las manos ‫ֵי ָל‬ ‫הכ‬ HAEJAL ‫רנ‬ 'ARNON ‫ְ ִש ית‬ ְ‫ל‬ PELISHTHYT ְ ‫ִש י‬ ְ‫ל‬ PELISHTHY ‫הכ ִי‬ ‫ִ ְס‬ HIJSIF ‫ד ִי‬ ‫ק‬ DUKIM ַ KAF ‫ַ ָד‬ ‫י‬ KAF YAD ‫אִ ִי‬ ‫ֳז‬ 'AZIKIM . Cosa Palabras ‫א ָצ ת‬ ‫ֳר‬ 'ARATSOT Pais. Tierra Pajaro Pájaro. N. Paices Paisaje Ave.223 ‫ַשל מ ת‬ ְ THASHLUMIM THASHLUMOT Tierras.

Pantano ‫ֵז ב‬ ‫א‬ 'AEZOV Pantano ‫ִ ָה‬ BITSAH . Arbol de Palma ‫ד ְל תֹ ֶר‬ ‫מ‬ ‫ֶק‬ DEKL TOMER Mastil.224 Palmas de las manos ִ‫ַ ת ַד‬ ‫יַי‬ ‫יידי תופכ‬ KAPOT YADAYIM JFVT YDYYM Palmera. Palo Jonas. Pan con Levadura Pan Trenzado Tradicional Judío Pancito Panecillo Panqueque Panqueque Panqueques de papa Pantalones ‫לח‬ ֶֶ LEJEM ‫ִי ָה‬ ‫ת‬ PITAH ‫חמ‬ ֵָ JAMAETS ‫מ ָה‬ ַ MATSAH ‫ח ָה‬ ַ JALAH ‫פָ ָה‬ ‫ָ נמ‬ FANAMAH ‫לחמִָה‬ ‫ַ ְ ָנ‬ LAJMANIAH ‫לחמִי ת‬ ‫ַ ְ ָנ‬ LAJMANIOT ‫לחמִית‬ ‫ַ ְ ָנ‬ LAJMANIT ‫ֶ ה ָה‬ ‫ָל‬ BEHALAH ‫י ָהחמ‬ ֳִ ‫ט‬ JAMITAH ‫ל ִי ָה‬ ‫ְב ב‬ LEVIVAH ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳב ת‬ JAVITAH ‫ח ִי ִי ת‬ ‫ֳב ת‬ JAVITIOT ‫ל ִיכ ת‬ ‫ְב‬ LEVIJOT ‫מס‬ ָָ MASAJ ִ‫מכְס‬ ‫ִ ְנ ַ י‬ MIJNESAYIM Pantalones ‫ִכָסִי‬ ‫מ נַי‬ MIJNASAYIM Pantalones Cortos ִ‫י ִכָס‬ ‫מ נַי‬ ‫קצ ִי‬ ‫ְ ָר‬ MIJNASAYIM KETSARIM Musgo. Paloma Pipocas. Palomitas de maíz Pan de Pita Pan sin levadura Panamá Pancitos Panico Panqueque Panqueques Pantalla ‫תֹר‬ ֶ TOREN Palo Palomero ‫מ ֶה‬ ַ MATEH ‫י ָה‬ ‫נ‬ YONAH ְ ‫ש ב ְ שֹב‬ ֶ ָ SHOVAJ SHOVEJ ‫ק ִי ִי ָס‬ ‫ְל ר‬ KELI THIRAS Pan Pan Leudado.

para quién? Paracaidas Paraguas ‫זג‬ ZUG ‫ֶל‬ ‫א‬ 'EL ‫ְ ַד‬ ‫ע‬ BE"AD ‫ל‬ ִ LI ‫ַ ֳב ר‬ ‫ע‬ BA"AVUR ‫ִש ִיל‬ ‫ְב‬ BIShVIL ‫ֳב ר ְ ָב ר‬ ‫ע‬ ‫ע‬ "AVUR BE"AVUR ‫ִי‬ KI ָ ‫הל‬ ָ LAMAH ‫ל מע‬ ְַַ LEMA"AN ֶ PEN ‫ִש ִיל ִי‬ ‫ְב מ‬ BISHVIL MI ‫ל ִי‬ ‫ְמ‬ LEMI ‫ע ל ִית‬ ‫ָמ‬ "OLAMIT ‫מצֵח‬ ַ‫ַ ְנ‬ MATSNAEAJ ‫לדח‬ JDL ‫ש ְשָה‬ ִ‫ִמ‬ SHIMSHIAH . Para que No A quién?. Para Para Para. Por Por Qué?. a causa de Para quién? Para Siempre Parada ‫פ ִיסת‬ ָ ְ ‫ָק‬ FAKISTAN Par. Paquete ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳב ל‬ ‫מקִית‬ ‫ַ ְנ‬ JAVILAH MAKNIT Paquistan A. Para Que? No sea Que. Pareja Detrás de. Para Para Porque. Paquete ‫ְר ר‬ ‫צ‬ TSEROR Atado. Padre Papas Fritas Papel Higiénico Papeles ‫ַ ְ ֵר‬ ‫נ‬ PANTHAER Pantuflas Papa Papel Papel Higiénico Papeles ‫ַע ֵי ִַת‬ ‫נֳל י‬ NA"ALAE BAYIT ‫ב ָא‬ 'AV 'ABA' ‫ַ ח אד ָה‬ ‫ַ ֳ ָמ‬ THAPUAJ 'ADAMAH ‫ִי ְס‬ ‫צ‬ TSIPS ‫ְָר ְיָר‬ ‫ני נ י‬ NEYAR NEYYAR ‫ְָיר ט ֶת‬ ‫ל‬ ‫ני‬ NEYAYR TU'ALET ‫ְָר ש ש‬ ָ ‫ני‬ NEYAR SHAMUSH ‫תוריינ‬ NYYRVT ‫ְָר ת‬ ‫ני‬ NEYAROT Atado.225 Pantera Papá. Hacia. Para eso. Cuándo Para que. Para A.

Paraíso Paró.226 Paraguay ‫ַ ַג יי‬ ‫ר‬ PARAGU'AYY Jardín de Edén. Parar. Madre Cercana. Madre Salvar. Permanece Parecido. Muro Par. Parar Z Parcializar. Parejas Pariente. ‫ה ִי ה ֶה‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ה ָה‬ ‫ר‬ HORIM HOREH HORAH Salvar. Parir. Pararse. Pariente M ‫ָר ב‬ ‫ק‬ KAROV Parientes ‫ְר ֵי‬ ‫ק ב‬ ‫ִשפ ָה‬ ‫מ ְ ָח‬ KEROVAE MISHFAJAH Parientes ‫ה ִי‬ ‫ר‬ HORIM Parientes. Knesset Paró. Parir. Sacar Cara Parecido a Pared. Parejas Pariente. Animal Parlamento Israelí. Animal Parloteo Paró. Parar. Pareja Pares. Padre. Demorar Levantarse. Semejante Pared Paredes Pares. Padre ‫ע ַד‬ ‫ָמ‬ "AMAD ‫ק ה ִיר‬ ‫ָ ֵע‬ KAM HAE"IR ‫ָשא ָ ִי‬ ‫נָ נ‬ NASA' PANIM ‫ֶה‬ ‫מ‬ DHOMEH ‫ָ ָה ל‬ ְ ‫מ‬ DHAMAH LE ‫ִיר‬ ‫ק‬ KIR ‫ח ָה‬ ‫מ‬ JOMAH ‫ִיר ת‬ ִ‫ק‬ KIRIOT ‫זג‬ ZUG ‫זגת‬ ZUGOT ‫זגת‬ ZUGOT ‫ה ָה‬ ‫ר‬ HORAH ‫ה ֶה‬ ‫ר‬ HOREH ‫ְר ָה‬ ‫ק ב‬ KEROVAH Cercano. Parar Z ‫המ ִי ָה‬ ‫ִ ְל ט‬ HIMLITAH ‫המ ִיט‬ ‫ִ ְל‬ HIMLIT ‫ְ ֶ ֶת‬ ‫נס‬ KENESET ‫ִ ט ֵט צפצ‬ ְִֵ ְ PITPAET TSIFTSAETS ‫ע ַד‬ ‫ָמ‬ "AMAD ‫ע מ ֶת‬ ‫ֶד‬ "OMEDET . Levantar. Levantar. Pariente F ‫ַ עד‬ ֵֶ GHAN "AEDEN Parar ‫ע ַר ל ֳצור‬ ‫ָ צ ַע‬ "ATSAR LA"ATSVR ‫ע מ ֶת‬ ‫ֶד‬ "OMEDET Paró.

henda ‫ַ ת‬ GHABOT ַ GHAN ‫חָיָה‬ ‫ֳנ י‬ JANAYYAH ‫ס ִי‬ ‫ָע‬ SA"IF ‫ֶפ‬ ֶ GHEFEN ‫הס ַ ֵק מ‬ ְִ HISTHALAEK M ‫ָ ַע‬ ‫ק‬ BAKA" ‫ֳל ָה‬ ‫ח ק‬ JALUKAH Participe ֵ ַ ‫ִש‬ ְ‫ה‬ ‫תתשהל‬ HIShTHATHAEF LHShTTF ‫הא‬ ִַ HA'IM Partido Político Partir. Avanzar Pasar la Noche ‫מפלָה‬ ‫ִ ְ ָג‬ MIFLAGAH ‫הפ ִיג‬ ‫ִ ְל‬ HIFLIG ‫ח ָה‬ ‫ָצ‬ JATSAH ‫ח ֶק‬ ‫ֵל‬ JAELEK ‫ָ ַע‬ ‫ק‬ BAKA" ‫צ‬ ֵ POTSAETS ‫ָס‬ ‫נ‬ NAS ‫פצ‬ ַָ FATSAM ‫ַרָוה‬ ‫ו‬ PARVAVH ‫צ ק‬ ִ TSIMUK ‫ע ִיר‬ ‫ֳב‬ "AVIR ‫ֵרע‬ ‫ב‬ "OVAER ‫ע ָר‬ ‫ָב‬ "AVAR ‫מחרתִי‬ ‫ָ ֳ ָ ַי‬ MAJARATAYIM ‫ע ָר ֵינ ִי‬ ‫נ‬ ‫ָב‬ "AVAR BAENONI ‫ע ֵר‬ ‫ב‬ "OVAER ‫צ ַד‬ ‫ָע‬ TSA"AD ‫ע ַר‬ ‫ָב‬ ‫יל‬ . Detonar Partir. Pasando Pasado Mañana Pasado. Huida División. No Carne Ni Leche Pasable Pasado. Parque Parrafo. Partir Partir. Gram Tiempo Pasado Pasado Particicio Pasar. Navegar. Partir Volar. Partir Parvé.227 Demorar Parpadeo Jardín. Dividir mitad. Partición. Uva Pasa Pasado. Rama Parta. Arbol de Uva Parta. Parral. Embarcar Compartir. Divergenc Particula interrogativa Partir. Pasando Pasar ‫מצ מ‬ ְִֵ MITSMAETS Parpados Parqueo Vid. Cruzar Rajar. Rajar Pasa. Explotar.

Pasillo Paso. Corredor Salida de Emergencia.228 "AVAR LYN Pasar Revista ‫פ ַד‬ ‫ָק‬ FAKAD Pascua ‫ֶ ַח‬ ‫ס‬ PESAJ Caminar. Pastisal ‫מג ָש‬ ‫ִ ְר‬ MIGRASH Almohada. Escalera ‫ִייל‬ ‫ט‬ TIYL Paseo Pasillo ‫ְ עָה‬ ִ THE"IAH ‫מס ְר‬ ְִ MISDHERON ‫מע ָר‬ ‫ַ ֳב‬ MA"AVAR ‫ַ ְשד‬ ְ‫ר‬ PARSHEDON Pasillos. Pastizal ‫ַר‬ KAR Pasto. Excursionar ‫טֵל טייל‬ ִ ‫לייטל‬ TIAEL TYYL LTYYL Caminar. Verbo ‫מס ְר ִי‬ ‫ְִ נ‬ ‫מס ְר נ ת‬ ְִ MISDHERONIM MISDHERONOT ‫מע ָה‬ ‫ַ ֳל‬ MA"ALAH ‫צ ַד‬ ‫ָע‬ TSA"AD Paso S ‫צ ַד‬ ‫ַע‬ TSA"AD Pasta de dientes ‫ִש ַת‬ ‫מ ח‬ ‫שיִַי‬ ‫ִ ני‬ MISJAT SHINAYIM Pasta de dientes ‫ִש ַת‬ ‫מ ח‬ ‫שִַי‬ ‫ִ י‬ MISHJAT SHINAYIM Pastel de Fideo ‫ַש ִי ָה‬ ‫טד‬ PASHTIDAH Pastel de Queso ‫עָת ְ ִיָה‬ ‫ֻג ב נ‬ "UGAT GHEVINAH Pasteleria. Corredores Paso. Marcha. Pastisal ‫מג ָש‬ ‫ִ ְר‬ MIGRASH . Pasear. Avance. Reposteria ‫מא ִיָה‬ ‫ַ ֳפ‬ ‫מאפָה‬ ֳִַ MA'AFIYAH MA'AFIAH Pastelería ‫מא ִיָה‬ ‫ַ ֳפ‬ ‫מאפָה‬ ֳִַ MA'AFIYAH MA'AFIAH Pasto. Pasear ְ ‫ָר‬ ַ DHARAJ Pasear Pasillo.

Prosperidad ‫ל‬ ֵ LAETS ‫ל ִי‬ ‫ֵצ‬ LAETSIM ‫של‬ ָ SHALOM . Payasos ‫טָס‬ ‫ַו‬ TAVAS Bufón. Patron de verbos ‫ִ ְָ ִ ְָי‬ ‫ני ני‬ BINYAN BINYAYN Pausa.229 Pasto. Patio del Templo ‫ר ִי‬ ‫ְע‬ RE"I Pasto Pastor Pastores Patada Patente Patineta Patio. Corte de Ley Patio. Momento ‫הר‬ ֶֶ HEREF Pava Real F ‫טֶ ֶת‬ ‫ַ וס‬ TAVESET Pavimento ‫ס ִי ָה‬ ‫ְל ל‬ SELILAH Pavo ‫ַרנג ל ח ד‬ ‫ת‬ ‫ַ רְה ד‬ ‫ְנ‬ TARNGOL JODU THARNEHOD Pavo Real M Bufones. Establecimiento Pato ‫מר ֶה‬ ‫ִ ְע‬ MIR"EH ‫ֵשב‬ ֶ‫ע‬ "AESEV ‫ר ֶה‬ ‫ע‬ RO"EH ‫רעָה‬ ְִ RE"IAH ‫ר ִי‬ ‫ע‬ RO"IM ‫ָ ַט‬ ‫ע‬ BA"AT ‫ָ ַט לבעוט‬ ‫ע‬ BA"AT LV"VT ‫פ ָח‬ ‫ַת‬ FATAJ ‫פ ֶנט‬ ‫ַט‬ FATENT ‫ַלִי ִי ת‬ ‫ְ ל‬ GHALGHILIOT ‫סקט ְד‬ ‫ְְֶ ר‬ SEKETBORD ‫ח ֵר‬ ‫ָצ‬ JATSAER ‫ח ֵר‬ ‫ָצ‬ JATSAER ‫עָ ָה‬ ‫ֳ זר‬ "AZARAH ‫ַרָוז‬ ‫ב ו‬ VARVAVZ Patriarcas ‫ה בת‬ ָ ‫ברה‬ ְָָ ‫ִצ ָק‬ ‫יְח‬ ‫ְֳַקֹב‬ ‫ו יע‬ HA'AVOT 'AVRAHAM YITSJAK VEYA"AKOV Edificio. Payaso Paz. Excremento Pasto Pastoreo Patada Pataj A corta Patines Patio.

Sin Intención Pecho ‫ח ָא‬ ‫ָט‬ JATA' Pecar Peces Pedazo ‫ָאח‬ ָ ‫ט‬ JATA' ‫שַג‬ ‫ָג‬ SHAGAG ‫ָ ִי‬ ‫ג‬ DHAGIM ‫חֶה‬ ‫ָז‬ JAZEH ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳת כ‬ JATIJAH Pieza. Fe ‫פ ֶא‬ ‫פ‬ F FE' F Pecado. Pedazo ‫מגָר‬ ‫ִ ְז‬ ‫ְר ָה‬ ‫ס‬ MIGZAR PERUSAH Pedazos ‫ח ִיכ ת‬ ‫ֳת‬ JATIJOT Canto rodado. Coger ‫הד ִיק‬ ְִ HIDBIK Peine ‫מס ַק‬ ‫ַ ְר‬ ‫מגר ָה‬ ‫ְַַד‬ ‫ַ ר ֶת‬ ‫ֶ ל‬ MASRAK . Chau ‫של‬ ָ SHALOM Pañal ‫ִח ל‬ ‫ח‬ JIJUL Pañoleta ‫ִט ַ ַת‬ ‫מ ח‬ ‫רֹאש‬ MITPAJAT RO'Sh Pe. Pecado ‫ע‬ ָ "AON Pecado ‫ח ָא עב ָה‬ ‫ָט ֳ ִר‬ ‫ע ִי ָה‬ ‫ֳב ר‬ JATA' "AVIRAH "AVIRAH Pecador ‫ח ָא‬ ַ JATA' Pecar. Adherir.230 Paz. Deseos Pegar. Ofrenda por el pecado ‫חָ ה‬ ַ ‫חט ה‬ ֳָ ‫ח ָאת‬ ַ JATA'AH JATA'AH JATA'T Iniquidad. Pecar. Pedernal Pedido Pegamento ‫צר‬ TSUR Pedestal. Culpa. Unir ‫אד‬ ֶֶ 'EDEN ‫ַ ָשה‬ ָ BAKASHAH ‫ַ ָש ת‬ BAKASHOT ‫ֶ ֶק‬ ‫ב‬ DHEVEK ‫ָ ַק‬ ‫ב‬ DHAVAK Pegar. Enchufe Pedidos. Perder una Marca Errar. Hola. Infectar.

Peludo ‫מר ָט‬ ְֻ ‫ְר ָת‬ ‫מ‬ MERUPAT MERUPAT Peluqueria ‫מס ָ ָה‬ ‫ְִ ר‬ MISPARAH Pena capital ‫ע ֶש מֶות‬ ‫נ ַו‬ "ONESH MAVEVT Penar. Cuadro en Movimiento Peligro Pelo. Pendiente ֶֶ ‫נז‬ NEZEM Pendulo ‫מטט ֶת‬ ‫ְ ֻ ֶל‬ ‫ְט ֶ ֶת‬ ‫מ ל‬ METUTELET METUTELET . Cinta ‫ס ְט ק לנ ע‬ ַ ‫ֶר‬ ‫ר ִינ ע‬ ַ ‫ְא‬ SERT KOLNOA" RE'INOA" Película. Grada ‫ק ִי ָה‬ ‫ְל פ‬ KELIFAH Pelar Pelea ‫ל ק‬ ָ ַ KALAF ‫חָ ִי‬ ‫ֳ וק‬ JAVAKIM ‫ִלח‬ ַ ְ‫נ‬ NILJAM Riña. Pelea ֶ ‫ס ְס‬ ‫ִכ‬ SIJSUJE Pelea. Pelota ‫ק ְנ ע‬ ַ ‫ל‬ KOLNOA" Películas. Cintas Pelirrojo Pelos. Cinta ‫ס ֶט‬ ‫ֶר‬ SERET Película. Cabellos Peluca ‫סר ִי‬ ‫ֶ ֶט‬ SERETIM ‫ס ָ ָה‬ ‫ַ נ‬ SAKANAH ‫ְמ ִי‬ ‫ד נ‬ 'ADMONI ‫ש ָר‬ ‫ֵע‬ SAE"AR ‫ש ָר ת‬ ‫ְע‬ SE"AROT ‫ַד ר‬ KADUR ‫ֵ ה ָכ ִית‬ ‫נְר‬ PAE'AH NAJRIT Desaseado. Duelo ‫ַל‬ ‫ב‬ 'AVAL Arete. Cabello Balon. Guerra ‫ה ְק ת‬ ‫ֵ ב‬ ‫ק ָב מלח ָה‬ ‫ְר ִ ְ ָמ‬ HAE'AVKUT KERAV MILJAMAH Pelear ‫לח ִלח‬ ַ ְ‫ָ ַ נ‬ LAJAM NILJAM Película ‫ר ִינ ע‬ ַ ‫ְא‬ RE'INOA" Película.231 MAGRADAH KAREBLET Peladura Peldaño de una Escalera. Afligir.

Ruina. adv. Poco Pequeño Bol Ver. Peones Pequeña. Considerar Pecar. Peón Pepino Pequeña Pequeño. Pera Perder Perdida Destrucción. Pensión Trabajador. Poca Pequeño Pequeño. Interceder Restaruante. Refexionar Pentagono Trabajadores. Proposito Pensar Profundo. Ser ‫גִד‬ ‫י‬ GYID Penetrado Pensamiento Pensar. Pene Península Pensamiento. Nervio. Perdido ‫ח ַר ל ֳדר‬ ‫ָ ד ַח‬ JADAR LAJADR ‫ח ִי ִי‬ ‫ֳצ א‬ JATSI 'I ‫מ ֳש ֶת‬ ‫ַח ֶ ב‬ MAJASHEVET ‫מ ֳש ָה‬ ‫ַח ָ ב‬ MAJASHAVAH ‫ִ ֵל‬ PILAEL ‫התע ֵק‬ ְִַ HIT"AMAEK ‫מסע ָה‬ ‫ִ ְ ָד‬ MIS"ADAH ‫ְח ָש‬ ‫מ‬ MEJUMASH ‫ֵל‬ ‫ע‬ PO"AEL ‫ע ִי‬ ‫ֳל‬ PO"ALIM ‫מל ְפ‬ ‫ַ ָפ‬ MALAFEFON ‫קטָה‬ ‫ְ ָנ‬ KETANAH ‫ְ ִי ָה‬ ‫זע ר‬ ZE"IRAH ‫ָ ִיר‬ ‫זע‬ ZA"IR ‫קט‬ ָָ KATAN ‫מ ַט‬ ‫ְע‬ ME"AT ‫קע ִית‬ ‫ַ ֳר‬ KA"ARIT ‫ָס‬ 'ANAS ‫ר ה ל ְא ת‬ ‫ָ ִר‬ RA'AH LIR'OT ‫ח ַר‬ ‫ָס‬ JASAR ‫ח ָא‬ ‫ָט‬ JATA' ‫ֶל‬ ֶ DHELEF ‫ֶע ֶ ֶת‬ ‫נְ ר‬ NE"DHERET ‫בד‬ ְָ ‫בד‬ ְָ ‫ַד‬ ‫ב‬ 'AVAD ‫ב ָה‬ ‫ֵד‬ 'AVAEDAH 'AVDAN 'AVDAN ‫ֶע ָר‬ ְ‫נ‬ NE"DHAR . Perder una Marca Ausente. Perdida Perdida Ausente. Perdida Perdido. Percivir.232 Pendulos ‫מטט ֶת ת‬ ‫ֶ ֻ ֶל‬ ‫ְט ט ֶת ת‬ ‫מ ֶל‬ METUTELETOT METUTELETOT Pene ‫שפ ָה‬ ‫ָ ְכ‬ SAFJAH Tendón. Perecido.

Sufrir. Inmigración. Oracion Penitencial Reparar. Herido Perfume Cosmético. Perfume Dreidel. Perezoso Perfumar. Perdura Sobrellevar. Perecido.233 Perdíz Perdon. Corresponsal ‫ע ַאי‬ ‫ִ נ‬ "ITHONA'Y Periodista F. Corresponsal M ‫ִי ַ ִי‬ ‫ע נא‬ ‫מ ִיע‬ ַ‫ד‬ "ITHONA'I MODIA" Periodístico ‫ִת ָ ִי‬ ‫ע נא‬ ‫ִית ָ ִי‬ ‫ע נא‬ "ITONA'I "ITONA'I . Perinola Periódico ‫חג ָה‬ ‫ָ ְל‬ JAGLAH Perdón Perdonar Perdoneme Satisfacer. Confirmar. Condimentar Perfume Perfumería Periódico Periódicos ‫מ ִי ָה‬ ‫ְח ל‬ MEJILAH ‫ס ִי ָה‬ ‫ְל ח‬ SELIJAH ‫ס ַח ל ְלח ל‬ ְ ַ ‫ָ ל ִס‬ SALAJ LISLAJ LE ‫ִ ֵר‬ ‫פ‬ KIFAER ‫ַח ִיס‬ ְ‫ל ל‬ SELAJ LI ‫ס ִיח ת‬ ‫ְל‬ SELIJOT ‫ִי‬ ‫ק‬ KIM ‫ָשא‬ ָ‫נ‬ NASA' ‫ס ַל‬ ‫ָב‬ SAVAL ‫ַד‬ ‫ב‬ 'AVAD ‫עלָה‬ ֳִ "ALIAH ‫עצ ָה‬ ‫ֳ ֵל‬ "ATSAELAH ‫ע ֵל‬ ‫ָצ‬ "ATSAEL ‫ח ָל‬ ‫ָל‬ JALAL ‫ִש‬ ֵ BIShAEM ‫ש‬ ֶ BSEM ‫בפ‬ ֶ VOFEM ‫ַ ְר ק‬ ‫מ‬ THAMRUK ‫ַ ְר קָה‬ ִ ‫מ‬ THAMRUKIAH ‫ס ִיב‬ ‫ְב‬ SEVIVON ‫ע‬ ִ "ITHON ‫ִי‬ ‫ע‬ ‫ע‬ ִ ‫ע ִי‬ ‫ִ נ‬ "ITHONIM "ITHON "ITHON Periodista. Peregrina Flojo. Perezosa Perforado. Expiar. Perdonar Perdones Levantar. Ser Floja. Perdurar Subida. Perdurar. Casar Perdido. Corresponsal F ‫ִי ַ ִית‬ ‫ע נא‬ ‫מ ִי ַה‬ ‫דע‬ "ITHONA'IT MODI"AH Periodista M.

Pararse. Perseguir Persona. Persona Persuadir Perteneciente F a ‫ָר‬ ‫צ‬ TSAR ‫ד‬ ָ 'ADAM ‫ֶ ֶש‬ ‫נפ‬ NEFESH ‫ִיש‬ ‫א‬ 'ISH ‫ה ָר‬ ‫ָר‬ HAROR ‫ש ֵל‬ ִ SHIDHAEL ‫ש ל‬ ִ SHIDHUL ‫שֶֶת‬ ‫ַ כ‬ SHAYEJET ְָ‫ש‬ ַ SHAYAJ . Alma Persona Corrupta Persuasión Perteneciente M a ֵ ‫מ ָר לע‬ ְַ MUTHAR LE"ASHAEN ‫הִיח‬ ַ ‫ֵנ‬ HAENIAJ ‫הר ָ ה‬ ְִ HIRSHAH ‫א ָל‬ ‫ֳב‬ 'AVAL ְ 'AJ ‫אל‬ ָ 'ULAM ‫הְ ִיח‬ ַ ‫ִ נצ‬ HINTSIAJ ‫ַ ל ָה‬ ְ KALBAH ‫ֶ ֶב‬ ‫ל‬ KELEV Persecución ‫ח ֵי‬ ‫ֳר‬ ‫רד‬ ַָ ‫רד‬ ַָ RADAF ‫ש ָד‬ ‫ְמ‬ SHEMAD RADAF 'AJARAE Casar. Sin embargo Pero. Apostac Acediar. Gente Hombre. Persona. Perseguir Hombre. periodo d ‫ִ ת‬ ‫נ‬ NIDHOT Perla ‫מרֶ ִית‬ ‫ְַ ל‬ ‫ְ ִיָה ַר‬ ‫ננ‬ MARGHELIT PENINAH DHAR Perlas Permisible.234 Mujeres menstruando. Permitido Permitido Descansar. Sin embargo Perra ‫ְ ִיִי‬ ‫ננ‬ PENINIM Levantarse. Permanece Permiso ‫ק ה ִיר‬ ‫ָ ֵע‬ KAM HAE"IR ‫מ ָר‬ ‫ת‬ MUTAR ‫ִשי‬ ִ‫ר‬ RISHION ‫ר ַ אי‬ ַ RAShA'Y Permitido fumar Autorizar. Permitir Pero. Permitir Pero Perpetuar Perro Persecución Religiosa. Ser. Sitiar.

Correcto. Duro Pescador Pescados Peso.235 Deseo. Pertenencia Perturbar. Molestar Perversidad Pesado. Pesar Pescadores Honor Gloria. Carga Pestañas Peste Pesto Neto Petunia Pez Dorado Piadosos. Peste Pestilencia Petroleo Pez Justo. Piadoso Pianista F Piano Punzar. Peso Pesque un catarro Golpe. Requiere ‫ִש ַ ְֵ ל‬ ְ ְ‫ה‬ HISHTHAYAEJ LE ‫הפ ִיע‬ ַ ‫ִ ְר‬ HIFRIA" ‫ֶר‬ ‫פ‬ FERU ‫ַ ה ָה‬ ‫ְ כ‬ THAHPUJAH ‫ַ ָ ָה‬ ‫ה‬ BALAHAH ‫ָ ֵד‬ ‫ב‬ KAVAED ‫ש ַל‬ ‫ָק‬ SHAKAL ‫ַָג‬ DHAYAG ‫ִַָי‬ ‫ג‬ DHAYAGIM ‫ָ ִי‬ ‫ג‬ DHAGIM ‫ָב ד‬ KAVOD ‫מעמ ָה‬ ‫ַ ֳ ָס‬ MA"AMASAH ֵ‫הצט‬ ְִַ HITSTANAEN ‫ִי ִי‬ ‫רס‬ RISIM ‫ֶַע‬ ‫נג‬ NEGA" ‫מֵ ָה‬ ‫ַ פ‬ MAGHAEFAH ‫ד ֶר‬ ‫ֶב‬ DEVER ‫ֶט‬ ‫נ‬ NETO ‫שמ אד ָה‬ ‫ֶ ֶ ֳ ָמ‬ ShEMEN 'ADAMAH ‫ֶט ְָה‬ ‫ני‬ PETUNYAH ‫ָג‬ DHAG ‫ַג ָ ָב‬ ‫ד זה‬ DAG ZAHAV ‫צ ִיק‬ ַ TSADHIK ‫ִי ִי צ‬ ַ ‫ק‬ TSADHIKIM ‫ְ סְ ְ רִת‬ ‫ַנ ָנ‬ PESANTHERANIT ‫ְ סְ ְ ר‬ ָ ‫ַנ‬ PESANTHERAN ‫פסְ ֵר‬ ‫ְ ַ נת‬ FESANTAER ‫ְ ִיח‬ ַ‫ר‬ BERIAJ ‫ָ ַר‬ ‫נק‬ NAKAR ‫ָל‬ ‫ז‬ GHOZAL ‫ִ ֵש ביקש‬ . Picar Pide. Correctos Pianista M Cerrojo. Picaporte Pichón ‫חפ‬ ֵֶ JAEFETS Pertenezca Perú Pesadilla Considerar.

Pie F ‫פט‬ FUT ‫ַ הרֶל‬ ‫ָ ֶג‬ KAF HAREGEL ‫פ ט מר ָע‬ ְֻ FUT MERUBA" ‫מע ָב פ ט‬ ְֻ FUT ME"UKAV ‫רֶל‬ ‫ֶג‬ REGEL Piedad. Concha Piensa ‫ס ַע‬ ‫ֶל‬ SELA" Roca. Pies N F Piernas F. Pie F ‫רֶל‬ ‫ֶג‬ REGEL Piernas ִ‫רגל‬ ‫ַ ְַי‬ ‫יילגר‬ RAGLAYIM RGLYYM Piernas F. Piedra Piedra Preciosa Concha. Pies N F ִ‫רגל‬ ‫ַ ְַי‬ RAGLAYIM Pies ‫ַפ ת‬ ִ‫רגל‬ ‫ַ ְַי‬ RAGLAYIM . planta del Pie cubico ‫ַ רֶל‬ ‫ֶג‬ KAF REGEL Pie Pie cuadrado Pierna. Considere ‫ָשב‬ ַ‫ח‬ JASHAV Pierda ‫הפ ִיד‬ ‫ִ ְס‬ ‫להפ ִיד‬ ‫ַ ְס‬ HIFSID LHAFSID Pierda Información ‫הד ִי‬ ‫ִ ְל‬ HIDLIF Pierna. Piel Piensa a lo grande ‫אב‬ ֶֶ 'EVEN ‫ֶ ַח‬ ‫ל‬ PELAJ ‫אב ְק ָה‬ ‫ֶ ֶ יָר‬ 'EVEN YEKARAH ‫א ָני‬ ‫ֳב‬ 'AVANYM ‫קל ָה‬ ְִ KELIPAH ‫ְר‬ ‫ק‬ KERUM ‫ער‬ "OR ‫ח שב‬ ֵ JOSHAEV ‫רֹאש ָד ל‬ ‫ג‬ RO'SH GADOL Piense.236 ‫לב ֵש‬ ְַ BIKAESh VYKSh LEVAKAESh Pie Pie. Compasión ‫חמ ָה‬ ‫ֶ ְל‬ JEMLAH Piedad con los animales ‫צ ַר ַ ע ֵי‬ ‫ַע ֳל‬ ‫חִי‬ ַ TSA"AR BA"ALAE JAYIM Piedra Piedra de Molino Piedras N F Piel. Piel Cuero. Cascara.

237

ִ‫רגל‬ ‫ַ ְָי‬ ‫תופכ‬ ‫יילגר‬
KAFOT RAGLAYIM JFVT RGLYYM

Pieza; Pedazo

‫מגָר‬ ‫ִ ְז‬ ‫ְר ָה‬ ‫ס‬
MIGZAR PERUSAH

Pila; Grifo

‫ֶ ֶז‬ ‫ר‬
BEREZ

Pilar; Columna Pimienta Ping pong, Tenis de mesa

‫ע ד‬ ַ
"AMUD

Botin; Pillaje Pinchar; Punzar Pino

‫ִ ָה‬
BIZAH

‫ִל ֶל‬ ‫פ פ‬
FILFEL

‫ְ ַר‬ ‫ק‬
DHEKAR

‫טִיס ש לח‬ ָ ‫ֶנ‬
TENIS SHULJAN

‫אֹר א ר‬ ֶ ֶ
'OREN 'OREN

Pinos

‫ארִי‬ ‫ֲ ָנ‬ ‫א רִי‬ ‫ָנ‬
'ORANIM 'ORANIM

Pinta

‫ִיְט‬ ‫פנ‬
FINT

Dibujar un retrato; Pintar Retrato; Pintura Imagen; Pintura Pinturas Oleo Pipocas; Palomitas de maíz Altura; Piso Pisos

‫ֵר לציירצ‬ ִ
TSIAER LTSYYR

Pintor Retrato; Pintura Color; Pintura; Tinte Pionero

‫צָר צייר‬ ַ
TSAYAR TSYYR

‫צ ר‬ ִ
TSIUR

‫ְמ ָה‬ ‫נ‬
THEMUNAH

‫ְמ ָה‬ ‫נ‬
THEMUNAH

‫צ ַע‬ ‫ֶב‬
TSEVA"

‫צב ֵי שמ‬ ֶ ֶ ‫ִ ְע‬
TSIV"AE ShEMEN

‫ָל‬ ‫ח‬
JALUTS

‫ק ִי ִי ָס‬ ‫ְל ר‬
KELI THIRAS

Piscina

‫ְ ר ָה‬ ‫ֵכ‬
BERAEJAH

‫ק ָה‬ ‫מ‬
KOMAH

Piso Pistola; Revolver

‫רצ ָה‬ ִֵ
RITSAEPAH

‫ר ָפ ת‬ ‫ְצ‬
RETSAFOT

‫אק ָח‬ ְֶ
'EKDHAJ

238

Piyama Piña

‫ִיָי ָה‬ ‫גמ‬
PIGAYMAH

Pizarras; Calendarios Placenta

‫לחת‬
LUJOT

‫אָָס‬ ‫ֳ ננ‬
'ANANAS

‫שלָה‬ ‫ִ ְי‬
SHILYAH

Deseo; Placer

‫ָצ‬ ‫ר‬ ‫ִש ָה‬ ‫מְ ל‬ ‫ִח ל‬ ‫א‬
RATSON MISH'ALAH 'IJUL

Placer, Delicia, Deseo

‫חפ‬ ֵֶ
JAEFETS

Placeres de Shabbat Plancha

‫ע ֶג ש ָת‬ ַ ‫נ‬
"ONEG SHABAT

Plaga

‫ָג‬ ַ‫נ‬
NAGAF

‫מגה‬ ְֵַ
MAGHAETS

Planche, ropas

‫ִה ִיה‬ ֵ ֵ
GHIHAETS GHIHAETS

Planeta Plantada Plantar Plantón Delicioso; Plasentero Plata Plataforma Plato; Platillo Plato Plato; Platillo

‫ְ לֶ ַה‬ ‫ַ נט‬
PELANETAH

Planta Plantado Plantar Deliciosa; Plasentera Dinero; Plata Plata; Dinero Plataforma Platino Vajilla; Plato; Utencilio Plato principal

‫צ ַח‬ ‫ֶמ‬
TSEMAJ

‫שת ָה‬ ‫ְ ל‬
SHETULAH

‫שת ל‬ ָ
SHATUL

‫ָ ַע‬ ‫נט‬
NATA"

‫ש ַל‬ ‫ָת‬
SHATAL

‫ש ִיל‬ ‫ָת‬
SHATIL

‫ְ ִי ָה‬ ‫נע מ‬
NE"IMAH

‫ָ ִי‬ ‫נע‬
NA"IM

‫ְ ס ִי‬ ‫ָפ‬
KESAFIM

‫ֶס‬ ֶ
KESEF

‫ֶס‬ ֶ
KESEF

‫מע ֶה‬ ‫ַ ֳל‬
MA"ALEH

‫ִי ָה‬ ‫מ‬
BIMAH

‫צ ַ ַת‬ ‫ַ ח‬
TSALAJAT

‫ָ ָב לב‬ ָ ָ ‫זה‬
ZAHAV LAVAN

‫צ ַ ַת‬ ‫ַ ח‬
TSALAJAT

‫ְ ִי‬ ‫ל‬
KELI

‫צ ַ ַת‬ ‫ַ ח‬

‫מָה ִיק ִית‬ ‫ָנ ע ָר‬

239

TSALAJAT

MANAH "IKARIT

Vasijas; platos; utencilios Plegaria adicional

‫ֵ ִי‬ ‫ל‬
KAELIM

Platos Plenitud; Abuncancia

‫צ ָח ת‬ ַ
TSALAJOT

‫מס‬ ָ
MUSAF

‫ש ָע ש ַע‬ ‫ָב ב‬
SAVA" SVA"

Plenitud

‫ְלֹא ְל א‬ ‫מ‬ ‫מ‬
MELO' MELO'

Pluma

‫ק ְמ ס‬ ‫ֻל‬ ‫ק ְמ ס‬ ‫ל‬
KULMUS KULMUS

Plural; Muchas Poblacion Pobre, Delgada, Escasa Pobre F Pobre M; Humilde M Pobreza Pocas Pequeño; Poco Pocos Ajustar; Podar Fuerza; Poder Poder de abogado

‫ר ת‬ ַ
RABOT

Plutón Pobre; Necesitado Pobre, Delgado, Escaso Pobre F; Humilde F Pobreza; Debilidad Pequeña; Poca Algunas; Pocas Poco Algunos; Pocos Fuerza; Poder Habilidad; Poder; Capacidad Poderosa, Dura

‫לט‬
PLUTON

‫א ְל סָה‬ ‫ֻכ ִי‬
'UJLUSIAH

‫א ְי‬ ‫ֶב‬
'EVYON

‫ַ ָה‬
DHALAH

‫ַל‬
DHAL

‫אב ָה‬ ‫ֳִ נ‬
'AVIONAH

‫עִָה‬ ‫ֳנ‬
"ANIAH

‫עִי‬ ‫ָנ‬
"ANI

‫ְ ֵישה‬ ָ ‫ח‬
KEJAESHAH

‫עִֹי ע ִי‬ ‫נ נ‬
"ONI "ONI

‫קטָה‬ ‫ְ ָנ‬
KETANAH

‫מע ת‬ ְַ
ME"ATOT

‫א ָד ת‬ ‫ֳח‬
'AJADOT

‫קט‬ ָָ
KATAN

‫ק ָת‬ ‫ְצ‬
KETSAT

‫מע ִי‬ ְַ
ME"ATIM

‫אח ִי‬ ‫ֳ ָד‬
'AJADIM

‫קַב קֵב‬ ִ ‫ָנ‬
KANAV KINAEV

‫עצ ָה‬ ‫ָ ְמ‬
"ATSMAH

‫ֹח‬ ַ
KOAJ

‫ָכ ל ְכ ָה‬ ‫י י ל‬
YAJOL YEJOLAH

‫ִיפ י כ ח‬ ַ ‫י‬
YIFUY JOAJ

‫ַ ִי ָה‬ ‫פ‬
THAKIFAH

240

Bravo; Fuerte; Poderoso Poderoso, Duro Poecía Religosa Canciones; Poemas Poeta Poetisa

‫ִיר‬
'ABIR

Poderoso; Noble, Rico Podrir, Decaer Canción; Poema Poesía; Cantando Poetas Poetisas

‫ִיר‬
'ADHIR

‫ַ ִי‬
THAKIF

‫ר ַב‬ ָ
RAKAV

‫ִַט ִי ט‬ ‫י‬
PAYIT PIUT

‫שיר‬ ִ
SHIR

‫שי ִי‬ ‫ִ ר‬
SHIRIM

‫שי ָה‬ ‫ִ ר‬
SHIRAH

‫ְש ֵר‬ ‫מ ר‬
MESHORAER

‫ְש ר ִי‬ ‫מ ְר‬
MESHORERIM

‫ְש ר ֶת‬ ‫מ ֶר‬
MESHORERET

‫ְש ְר ת‬ ‫מ ר‬
MESHOREROT

Polera cuello de tortuga

‫ח ל ָת‬ ‫צ‬ ‫ל ג‬ ְ
JULTSAT GOLF

Polera T

‫ח ל ָת ִי‬ ‫צ ט‬
JOLTSAT TI

Polera T

‫ח ל ַת‬ ‫ד‬ ‫ט ִיק‬ ‫ְר‬
JULDAT TERIKO

Policia

‫ִשט ָה‬ ‫מ ְ ָר‬
MISHTARAH

Policía

‫ִשט ָה‬ ‫מ ְ ָר‬
MISHTARAH

Policía

‫ש ֵר‬ ‫ט‬
SHOTAER

Policia de transito

‫ְשט ֶת‬ ‫מ ֶר‬ ‫ְנ ָה‬ ‫ע‬
MEShTERET THENU"AH

Policías

‫ש ט ִי‬ ‫ְר‬
SHOTRIM

Política Político Faldas; Polleras Pollo; Gallo

‫ִי ִי ָה‬ ‫לטק‬
POLITIKAH

Político Falda; Pollera Pollito Pollo

‫ִי ִיק ִית‬ ‫ל ט ַא‬
POLITIKA'IT

‫ִי ִי ַאי‬ ‫לטק‬
POLITIKA'Y

‫חצ ִית‬ ‫ֳ ָא‬
JATSA'IT

‫ח ָאי ת‬ ‫ֳצ‬
JATSA'YOT

‫א ְר ח‬ ַ ‫ֶפ‬
'EFROAJ

‫שכִי‬ ‫ֶ ְו‬
SEJVI

‫א‬
'OF

241

Gallina; Pollo F

‫ַ רְג ֶת‬ ‫ְנ ל‬ ‫ָ רְג ֶת‬ ‫ְנ ל‬
THARNEGLET THARNEGOLET

Gallinas; Pollos F

‫ַ רְגל ת‬ ‫ְנ‬
THARNEGLOT

Polonia Polvo Ponche, Bebida de Frutas Poner; Colocar; Hacer; Estable Poner a Dormir Poner en Verguenza; Avergonzar

‫פ ִי‬ ‫ל‬
FOLIN

Polvo Pomelo Pone Poner; Colocar; Hacer Poner en Peligro

‫ע ָר‬ ‫ָפ‬
"AFAR

‫ָק‬ ‫ב‬
'AVAK

‫ֶשכ ִית‬ ‫א ְל‬
'ESHJOLIT

‫ִש ָה‬ ‫מְר‬
MISHRAH

‫ש‬ ָ
SAM

‫ש שי‬ ָ
SAM SYM

‫שית שת‬ ָ ִ
SHIT SHAT

‫הר ָ ָה‬ ‫ְֵ מ‬
HAERDHAMAH

‫סכ‬ ִֵ
SIJAEN

‫ה ִיש‬ ‫ֵב‬
HAEVISH

Poner Gafas

‫הר ִיב‬ ְִ ‫להר ִיב‬ ְְַ
HIRKIV LEHARKIV

Poner olla al fuego

‫ש ַת‬ ‫ָפ‬
ShAFAT

Ponerle la cola al burro

‫הד ֵק ֶת‬ ‫ְִ א‬ ‫הָָב ל ֳמ ר‬ ‫ַ זנ ַ ח‬
HIDBAEK 'ET HAZANAV LAJAMOR

Hundir; Descender; Ponerse Sol

‫ש ַע‬ ‫ָק‬
SHAKA"

Ponerse Zapatos, Sandalias

‫ָ ַל לנעל‬ ‫נע‬ ‫לוענל‬
NA"AL LN"L LN"VL

Ponga

‫ש לשי‬ ָ
SAM LSYM

Ponga calcetines

ָ ‫ַב לְרב‬ ‫ר ִג‬ ‫בורגל‬
GHARAV LIGRV LGRVV

Ponga un cinturón, pone una es Popular F

‫חַר‬ ‫ָג‬
JAGAR

Poni

‫סס‬
SUSON

‫עמ ִית‬ ‫ֳ ָמ‬
"AMAMIT

Popular M

‫עמ ִי‬ ‫ֳ ָמ‬
"AMAMI

242

Poquer, cartas Por, a cuenta de Por Causa De

‫ר ִיעָה‬ ִ ‫ְב‬
REVI"IAH

En; Por; En lugar de Por Autor, Creador Por consideración de

‫א ֶל‬ ‫ֵצ‬
'AETSEL

‫ַ ֳב ר‬ ‫ע‬
BA"AVOR

‫ַל ְֵי‬ ‫ע יד‬
"AL YEDAE

‫ְש‬ ֵ‫ל‬
LESHAEM

‫ִש ִיל‬ ‫ְב‬
BISHVIL

Por Defecto

‫ְ ִי ַת‬ ‫רר‬ ‫מח ַל‬ ‫ֶ ְד‬
BERIRAT MEJDAL

Por Ejemplo

‫ל ָשל‬ ָ ‫ְמ‬
LEMASHAL

Denominado; por el nombre de Si le place; Por favor Eres bienvenido; Por favor Por hablar; Oralmente

‫ְש‬ ֵ
BESHAEM

Por Favor Por favor Por favor Atención

‫ָא‬
'ANA'

‫ְ ב ָשה‬ ָ ַ
BEVAKASHAH

‫ָא‬ ‫נ‬
NA'

‫ְ ב ָשה‬ ָ ַ
BEVAKASHAH

‫ָא לה ְשיב‬ ִ ‫נ ְ ַק‬
NA' LEHAKSHIV

‫ַל ֶה ְ ַל‬ ‫ע‬ ‫ע‬ ‫ֶה‬
"AL PEH BE"AL PEH

Por lo tanto

ֵ ‫ַל‬ ‫ע‬
"AL KAEN

Por lo tanto

ְ ‫לכ ל ִיכ‬ ָ ‫ָ ֵ ְפ‬ ֵ ‫ַל‬ ‫ע‬
LAJAEN LEFIJAJ "AL KAEN

Entonces; Por lo tanto

‫ז אַי‬ ‫ֳז‬
'AZ 'AZAY

Casi; Por poco Por que Por qué?, Por qué razón? Porciento En cuenta de; Porque

‫ִ מ ַט‬ ‫ְע‬
KIM"AT

Por Que Por Qué?; Para Que? Porcelana Porción; Dosis Porque

‫ַל ש‬ ֵ ‫ע‬
"AL SHAEM

‫ִ ְ ָל‬ ‫ל‬
BIGHLAL

‫ל ָה‬ ָ
LAMAH

‫מ ע‬ ַ ַ
MADHUA"

‫ְדֹ ֶת‬ ‫צ פ‬
TSEDOFET

‫חז‬
'AJUZ

‫מָה‬ ‫ָנ‬
MANAH

‫ַע ַע‬ ַ‫יַ י‬

‫מ ְ ֵי ש‬ ֶ ‫ִ נ‬
MIPNAE SHE

Para eso. Cuándo ‫ִי‬ KI Porque ‫ִי‬ KI Porque. Estado. Ganado Posible Situación. Posición Demorar. Posponer Postre Postre. Posada Posadero Dueño de.243 ‫ֳשר ַע ִי‬ ַ‫א ֶ י‬ YA"AN YA"AN 'ASHER YA"AN KI Porque. Posesión Posesión. Propiedad. Poseedor Heredar. Posea Dueños de. Antes de una Cláusula ‫מ ְ ֵי ש‬ ֶ ‫ִ נ‬ ‫ֵיָ ש‬ ‫ו‬ ‫ש וויכ‬ MIPNAE ShE KAEVAN Sh JYVVN Sh Portilla ‫ָ ַר‬ ‫ג‬ DHAGAR Portugal Hoteles. Propiedad. Adorar. Adquirir. Herencia Posición. Estado Positivo Postrar. Poseer Herencia. Posadas Herede. última porción ‫פ ְט ַל‬ ‫ר ג‬ FORTUGAL Hotel. Poseedores Propiedad. Inclinar Postre Cereal. Posesión Posesión. Potaje ‫ָל‬ ‫מ‬ MALON ‫ְל נ ת‬ ‫מ‬ MELONOT ‫ַ ַל ָל‬ ‫ע מ‬ BA"AL MALON ‫ָ ַש‬ ‫יר‬ YARASH ‫ַ ַל‬ ‫ע‬ BA"AL ‫ְ ע ִי‬ ‫ָל‬ BE"ALIM ‫ָ ַל‬ ‫נח‬ NAJAL ‫ֳח ָה‬ ‫א‬ 'AJUZAH ‫ְר שה‬ ָ ‫י‬ YERUSHAH ‫מקָה‬ ‫ִ ְנ‬ MIKNAH ‫ַח ָה‬ ‫נֳל‬ NAJALAH ‫א ְשר‬ ָ ‫ֶפ‬ 'EFShAR ‫מע ָד‬ ‫ַ ֳמ‬ MA"AMAD ‫מ ָב‬ ַ MATSAV ‫ִי ִי‬ ‫ח ב‬ JIUVI ‫ָ ָה‬ ‫ח‬ DHAJAH ‫ִש ַ חָה‬ ‫ה ְ ֳו‬ HISHTHAJAVAH ‫ק ח ִי ח‬ ַ ‫ִ ַק‬ KINUAJ KINUAJ ‫ִינ ח‬ ַ ‫ק‬ KINUAJ ‫מָה‬ ‫ָנ‬ ‫ְַ ָה‬ ‫יס‬ DHAYSAH . Tome Posesión.

Indagación. Pradera Cauto.244 ‫ֳר ָה‬ ‫ח נ‬ MANAH 'AJARONAH Pozo Practica ‫ר‬ BOR Pozo de agua ‫ְ ֵר‬ ‫א‬ BE'AER ‫אימו‬ ‫א‬ ִ ‫ח‬ 'AJV Prado. Investigar ‫ָ ַש‬ ‫ר‬ DHARASH Preguntar ‫ש ל ח ַר‬ ‫ָ ַק‬ SHA'AL JAKAR . Precavido. Consulta S ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳק ר‬ ‫ְ ִישה‬ ָ ‫ר‬ JAKIRAH DHERISHAH Pregunta V ‫ח ַר ד ַש‬ ‫ָ ק ָר‬ ‫ש ל‬ ָ JAKAR DARASH SHO'AL Preguntar ‫ש ל ִשאל‬ ְ‫ָ ל‬ ‫לואשל‬ ShA'AL LISh'L LSh'VL Buscar. Investig ‫שא ָה‬ ‫ְ ֵל‬ SHE'AELAH Pregunta ‫שא ָה‬ ‫ְ ֵל‬ SHE'AELAH Pregunta. Pradera ‫ח‬ 'AJV 'IMUN 'YMVN Prado. Preguntar. Ser ‫ִת ַס‬ ְ‫נ‬ ‫ספתיהל‬ NITPAS LHYTFS Preceptos Precios ‫ִק ִי‬ ‫ד‬ PIKUDIM Precio Precipitaciones ‫מ ִיר‬ ‫ְח‬ MEJIR ‫מ ִי ִי‬ ‫ְח ר‬ MEJIRIM ‫ִשק ִי‬ ‫מ ְ ָע‬ MIShKA"IM Predicción ‫ָפח ְב ה‬ ‫יֵ ַ נ‬ ‫ְש ָה‬ ‫ר‬ YAFAEAJ NEVU'AH BESORAH Preferible Consumir Antes De ‫ע ִי‬ ‫ָד‬ ‫ל ִשת ֵש‬ ‫ְח ַ מ‬ ‫ִפֵי‬ ‫ל נ‬ "ADIF LEJISHTAMAESH LIFNAE Prefiera ‫הע ִי‬ ‫ֶ ֳד‬ ‫ִהע ִי‬ ‫ל ַד‬ HE"ADIF LIH"ADIF Pregunta.

Observad Atado. Establece Preparado. Opresión S Presion sanguinea ‫לח‬ ַַ LAJATS Presión. Lista. Tributo. Presente Atada. Listo. Preservada Guardado.245 Preguntas Prensa de impresion Prepara. Cambiarse Prepare. Observad Preservado. Aliste Presa Regalo. Preservado. Preservando Presidente de Corte de Ley ‫ָח‬ ‫ח‬ JAJ ‫ְפ ס‬ DHEFUS ‫ח ַד‬ ‫ָר‬ JARAD ‫וכ‬ JVN ‫ֳר ָה‬ ‫ע כ‬ "ARUJAH ְ ‫ָר‬ ‫ע‬ "ARUJ ‫ה ִי להכי‬ ‫ֵכ‬ HAEJIN LHJYN ֵ ‫הְד‬ ַ‫ִ ז‬ HIZDAMAEN ‫ה ָנ ת ְש ָת‬ ַ ‫ַכ ל‬ HAJANOT LESHABAT ‫ה ִי‬ ‫ֵכ‬ HAEJIN ‫מ ת הַ ַס‬ ‫יח‬ MLOT HYAJAS ‫טר‬ ַ TORAF ‫ש ִיָה‬ ‫ְכ נ‬ SHEJINAH ‫שי‬ ַ SHAY ‫ה ֶה‬ ‫ו‬ HOVEH ‫ְר ָה‬ ‫צ ר‬ TSERURAH ‫שמ ָה‬ ‫ָ ר‬ SHAMURAH ‫שמ ר‬ ָ SHAMUR ‫ָצ ר‬ ‫נ‬ NATSUR ‫ָר ר‬ ‫צ‬ TSARUR ‫ש ר‬ ִ SHIMUR Presidente ‫ָשיא י שב‬ ֵ ִ‫נ‬ ‫רֹאש‬ NASI' YOSHAEV RO'SH ‫ב ֵית ִי‬ 'AV BAET DHIN Presión. Preservado ‫ש ֵל ת‬ ‫ְא‬ SHE'AELOT Broche. Gram Tiempo Presente Guardada. Secreto Observando. Dispuesto Prepararse. Preocupado Preparada. Hebilla Temble. Dispuesta Preparar Preparativos para Shabat Preposiciones Presencia Divina Presente. Preservada. Presionar ‫ְ ִי ָה‬ ‫נח צ‬ NEJITSAH ָ ‫עח‬ ַַ "AJATS DHAM ‫ָ ַש‬ ‫ב‬ KAVASH . Prisa Forzar. Ansioso. Prendedor.

Prevalecer. Presionar Dábito. Prestamo Prestarse. Pedir Prestado ‫ָר‬ ַ PARATS Prestamo Prestar Intr Presumir. Arrogante ser. Mayor ‫ש ְ ר ִי‬ ‫ֵ ָט‬ SHAEM PERATI Primer plato Primera Lluvia.246 Romper. Triunfar Mala practica. Lluvia tempran Primo M Primos M P ‫מָה ִאש ָה‬ ‫ָנ ר נ‬ MANAH RI'SHONAH ‫ִאש ָה‬ ‫ר נ‬ RI'SHONAH ‫י ֶה‬ ‫ר‬ YOREH ‫ִאש‬ ‫ר‬ RI'SHON ‫ד ד‬ ָ ֶ BEN DHOD DHODAN ‫ְכ ר‬ BEJOR ‫בֵי ד ִי‬ ‫ֶנ ד‬ VENAE DODIM . Retar Presupuesto nacional ‫ֵלָו ה‬ ‫ה ו‬ HAELVAV'AH ‫מָא‬ ַ MASHA' ‫הלֶה ִש ִיל‬ ‫ִ ְו ה ְ א‬ HILVEH HISH'IL ‫לָה‬ ‫ָו‬ LAVAH ‫הע ִיל‬ ְֶ HE"PIL Presupuesto ‫ִ ק ֵב‬ ‫ְצ‬ THIKTSAEV ‫ַח ב‬ ‫ה‬ ‫ַלא ִי‬ ‫ה מ‬ HAJOV HAL'UMI Dominar. Controlar Dominar. Flor ‫ְכ ר ִיב‬ ‫ב‬ ‫ֶ ַח‬ ‫ר‬ BEJOR 'AVIV PERAJ Primer Nombre Primera F Primero M Primogénito. Prevención ‫ִש ָ ַר‬ ‫הְ ר‬ HISTHARAR Prevalecer. Preñar ‫ִ ַח לַ ֵ ח‬ ַ ‫נ‬ ‫נ‬ NITSAJ LNATSAEAJ ‫ִש ָ ֵר‬ ‫הְ ר‬ HISTHARAER ‫ט ל פ שע‬ ֵַ ִ TIPOL FOSHAEA" ‫הר ִיק‬ ‫ִ ְח‬ HIRJIK ‫ע ֵר‬ ִ "IBAER Prima ‫ַת ד ָה‬ ‫ד‬ BAT DODAH Prima F ‫ַת ד‬ ‫דִית‬ ‫ָנ‬ BAT DHOD DHODANIT Primavera ‫ִיב‬ ‫ב‬ 'AVIV Primula. Primavera. Prevaricato Embarazar. Prevalecer Distancia. Controlar.

247 Primula. Ministro Principio ‫ֶ הֶל‬ ֶ ַ BEN HAMELEJ ‫ָשיא‬ ִ‫נ‬ NASI' ‫שֹר‬ ShOR ‫התח ָה‬ ‫ַ ְ ִל‬ HATJILAH ‫ֵאשית‬ ִ ‫ר‬ RAE'SHIT Principio de mes ‫רֹאש‬ ‫ח ֶש‬ ‫ד‬ RO'SH JODESH Presión. Desgracia. Príncipe Principe. Prisión ‫ֵית ֳס ִי‬ ‫א ר‬ BAET 'ASURIM Prisonero Prívese. Anule ‫ִיר‬ 'ASIR Privacidad Probación ‫ִח ד‬ ‫י‬ YIJUD ‫חפיק‬ KYFJ ‫ִבח‬ ַ ‫מ‬ MIVJAN Problema ‫ֻשָה‬ ‫קִי‬ ‫ק שָה‬ ‫ִי‬ KUSHIAH KUSHIAH Problema ‫ְ עָה בעייה‬ ‫ָי‬ BE"AYAH V"YYH Problema. Flor ‫ְכ ר ִיב‬ ‫ב‬ ‫ֶ ַח‬ ‫ר‬ BEJOR 'AVIV PERAJ Principal F ‫ע ָ ִית‬ ‫ִ ר‬ "IKARIT Principal M Príncipe. Problema ‫ַ רִיל‬ ְ THARGHIL Problema. Primavera. Jefe Principio ‫ע ָ ִי‬ ‫ִ ר‬ "IKARI Hijo del rey. Aprieto. Conflicto ֶ ‫ו‬ 'AVEN Ejercicio. Prisa ‫ְ ִי ָה‬ ‫נח צ‬ NEJITSAH Prisión ‫ֵית ה ֶ ֶא‬ ‫ַ ל‬ ‫ֵית ס ַר‬ ‫ה‬ BAET HAKELE' BAET SOHAR Carcel. Pena ‫צ ָה‬ ‫ָר‬ TSARAH Procedimiento ‫ִש ָט‬ ‫מ‬ ‫ה ִי ִי‬ ‫ֳל כ‬ ‫רטקל‬ MISHPAT HALIJIM PROTOKOL Procesamiento de Palabras ‫ַי ד‬ ‫ע‬ Procesión con la Tora ‫ה ֳפ ת‬ ‫ַק‬ HAKAFOT .

ocupaciones Profesora F Profetas Profetisar Profundo ‫ָז‬ ‫ח‬ JAZON ‫מ ְצ ע‬ ַ ‫ִק‬ MIKTSOA" ‫מ ְצ ע ת‬ ‫ִק‬ MIKTSO"OT ‫ְר ֶס ר‬ ‫פ‬ PEROFESOR ‫ְר ֶס ִית‬ ‫פ ר‬ PEROFESORIT ‫ָ ִיא‬ ‫נב‬ NAVI' ‫ְ ִי ִי‬ ‫נב א‬ NEVI'IM ‫התַ ֵא‬ ‫ִ ְנ‬ HITNABAE' ‫ִ ָא‬ ‫נ‬ NIBA' ‫מח ָר‬ ‫ֶ ְק‬ MEJKAR ‫עֹ ֶק‬ ‫מ‬ ‫ְה‬ THEHOM "OMEK Progenitura ‫צאצ ִי‬ ‫ֶ ֳ ֶא‬ TSE'ATSE'IM Programa. Renta ‫ה בע‬ ֵַ ַ ‫ה ְ ל ִי‬ ‫ַ ֳל‬ HATHOVAEA" HAKLALI ‫ְב ל‬ ‫י‬ YEVUL ‫ג ֶש‬ ‫ֶר‬ GERESH Profanada F ‫מח ֶ ֶת‬ ‫ְֻ ל‬ ‫ְח ֶ ֶת‬ ‫מ ל‬ MEJULELET MEJULELET Profanado M ‫מח ָל ְח ָל‬ ‫ְֻ מ‬ MEJULAL MEJULAL Comenzar. Profanar Profesión.248 ‫ַ מ ִי ִי‬ ‫ְל ל‬ "AYBUD THAMLILIM Proclamación ‫ְר ז‬ KERUZ Leer. Ocupación Profesor M Profeta Profetisar Investigación. Producción ‫בע‬ ֵַ ‫ְח ִי‬ ‫מ ל‬ THOVAEA" MEJOLI Procurador general Producción. Profundidad ‫ה ֵל‬ ‫ֵח‬ HAEJAEL Profesia. Proclamar ‫ק ָא ל ְרא‬ ‫ָ ר ִק‬ ‫אורקל‬ KARA' LIKR' LKRV' Proclamar ‫ִש ִיע‬ ַ ‫הְמ‬ HISHMIA" Procurador ‫ק ֵיז ר‬ ‫ָט‬ KATAEZOR Procurador de distrito Crecimiento. Plan ‫ָ כִית‬ ‫ְנ‬ ‫כִית‬ ‫נ‬ THOJNIT THOJNIT . Visión Profesiones.

Censurado Prolongue.249 Programa Principal Carcel. Propiedad. Avanzar ֵ ‫ה תק‬ ְִַ ֵ ‫ל ה תק‬ ְְִַ HITKADHAEM LEHITKADHAEM ‫א ָר‬ ִ 'ISAR Prohibición Prohibido. Ganado Propiedad Tierra Propietaria Propina ‫הגָה הגָה‬ ִ ֳ ‫ֳ ָי‬ HAGAYAH HAGIAH ‫ִ ר‬ DHIBUR ‫הָי ת הג ת‬ ֳִ ‫ֳג‬ HAGAYOT HAGIOT ‫ִי ֵא ה ִיע‬ ַ ‫ֶב‬ ‫ב‬ VITAE' HEVIA" ‫מקָה‬ ‫ִ ְנ‬ MIKNAH ‫ָה ֳח‬ ‫א‬ 'AJUZAH ‫אחָה‬ ֳֻ 'AJUZAH ְָ‫ק‬ ‫ִ ני‬ KINYAN ‫ַ ע ָה‬ ‫ֳל‬ BA"ALAH ‫ַ ַל‬ ‫ע‬ BA"AL ‫ִי‬ ‫ט‬ TIP . Pronto ‫חכ‬ ֵֶ JAEJEF Inmediatamente. Pronunciación Expresar. Alargue ‫ִי ר‬ ‫א‬ 'ISUR ‫סר‬ 'ASUR ‫ֻר ַל‬ ‫ס ע‬ 'ASUR "AL Prohibido fumar ‫הע‬ ִָ ‫סר‬ HA"ISHUN 'ASUR ְ ‫הא ִי‬ ‫ֶ ֳר‬ HE'ARIJ Promiscuidad ‫ר ִיָה‬ ‫ְב ג‬ REVIGAH Pronombre ‫ש ה‬ ַ ֵ ‫ִ י ַש‬ ֵ‫ה‬ SHAEM HAGHUF KINUY HASHAEM Pronóstico ‫ַ חִית‬ ‫ֳז‬ THAJAZIT Inmediatamente. Pronto ‫ֵ כ ֵיכ‬ ֶ ֶ THAEJEF THAEJEF Pronto ‫ְ ָר ב מ ֵר‬ ‫ַה‬ ‫ק‬ ‫מָד‬ ‫ִי‬ BEKAROV MAHAER MIAD Pronto. Prohibicion Prohibido ‫ת כִית‬ ‫ְנ‬ ‫ִי ָ ִית‬ ‫ע ר‬ TOJNIT "IKARIT Progresar. Posesión Propiedad Individual Propietario ‫ְ ָר ב‬ ‫ק‬ BEKAROV Pronunciación Pronunciaciones Posesión. En breve Palabra. pronunciar Propiedad. Arresto.

Intención. Propósito Pensamiento. Prosperidad Prostitución. Intentar ‫ִ ָה ניסה‬ ‫נ‬ ‫לַ ת‬ ‫נ‬ NISAH NYSH LNASOT Proverbios. Completación Devoción. Sugerencia. Proposito Propuesta. Prosperar Paz. Propósito Prosperar Triunfar. Siguiente ‫ה ָא ה ָ ה‬ ַ HABA' HBA'AH Proximo. Prosperar Prosperidad. Siguiente Cercano.250 Amigo. Oferta Entender. Fornicación Prostituta Proteger. Mantener ‫ֵ כ ִית‬ ‫ְל‬ THAEJLIT ‫מ ֳש ָה‬ ‫ַח ָ ב‬ MAJASHAVAH ‫ַָָה‬ ‫נ‬ KAVANAH ‫ה ָ ָה‬ ‫ַ ע‬ HATSA"AH ‫ִש ִיל‬ ְ‫ה‬ HISKIL ‫ש ַל‬ ‫ָכ‬ SAJAL ‫צ ַח‬ ‫ָל‬ TSALAJ ‫ָ ַח‬ ‫ר‬ PARAJ ‫של‬ ָ SHALOM ‫צד ָה‬ ‫ְ ָק‬ TSEDAKAH ‫ְנ ת‬ ‫ז‬ ZENUT ‫ָָה‬ ‫זנ‬ ZANAH ‫זָה‬ ‫נ‬ ZNAH ‫מג‬ ֵָ MAGAEN ‫ש ַר ִשמר‬ ְ‫ָמ ל‬ SHAMAR LISHMR Proteína ‫חל‬ ְֶ JELBON Provar. Caridad Prostituirse Protector. Mishley ‫ִש ֵי‬ ‫מְל‬ MISHLAE La semana venidera. Proposito. Prosperar Florecer. Proxima Se ‫ַשב ע ה ָא‬ ַ ָ BASHAVUA" HBA' Cercanía. Próximo a ‫ה ָא ַר‬ ‫ח‬ ַ HABA' 'AJAR Próximo Adj Adv ‫ה ָא ַר‬ ‫ח‬ ַ HABA' 'AJAR ‫ַל ַד‬ ‫ע י‬ "AL YAD Proximo año en Jerusalen ‫ֶשָה ה ָ ה‬ ַ ‫לָנ‬ ִ‫ִיר של‬ ‫ָ ָי‬ LESHANAH HABA'AH . escudo ‫ֵיע‬ ַ‫ר‬ RAEA" Fin. Proximidad ‫קר ָה‬ ‫ֻ ְב‬ ‫ק ר ָה‬ ‫ב‬ ‫קר ָה‬ ‫ִ ְב‬ KURVAH KURVAH KIRVAH Próximo.

251 BIRUSHALAYIM Instinto. Pueblos Puente Cerdo. Inspeccion. Pueblo Nación. Pudín Pueblo Pueblo de Israel Naciones. Pueblos Pueda. Puerco Puercoespín Puerta Puesto Pulgada ‫ש ֶל ש ֶל‬ ‫ֵכ ֶכ‬ SAEJEL SEJEL Prudencia. Cuidado Examen. Chancho. Prudencia Intento. prueba Prueba. Pueblo. Destrucción Examen. Examen Psicología Ciudad. Prueva Prueva Budín. Cuestionario. Sea Capaz. Puede Puentes Puercoespín Puerta Puertas Puesto de información Pulgada cuadrada ‫ְ ִיר ת‬ ‫זה‬ ZEHIRUT ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ NISAH ‫מבח‬ ְִָ MIVJAN ‫מ ָה‬ ַ MASAH ‫מבחִי‬ ‫ִ ְ ָנ‬ MIVJANIM ‫ְ ִיָה‬ ‫חנ‬ BEJINAH ‫ָח‬ ַ BAJAN ‫ֹח‬ ַ BOJAN ‫ְ ִיכ ל גָה‬ ‫ְי‬ ‫ס‬ PESIJOLOGYAH ‫רפר ֶת‬ ‫ַ ְ ֶפ‬ RAFREFET ‫ִיר‬ ‫ע‬ "IR ‫עָ ָה‬ ‫ֳ יר‬ "AYARAH ‫ע‬ ַ "AM ‫ע ִשר ֵל‬ ‫ַ י ְ ָא‬ "AM YISRA'AEL ‫ע ִי‬ ‫ָר‬ "ARIM ‫ע ִי‬ ַ "AMIM ‫ָכ ל‬ ‫י‬ YAJOL ‫ֶשר‬ ֶ GHESHER ‫ְשרי‬ ָ GHESHARYM ‫חִיר‬ ‫ֳז‬ JAZIR ָ ‫ַר‬ ְ DHARBAN ‫ק ד ק ֹד‬ ִ ִ KIPOD KIPOD ‫ֶ ֶת‬ ‫ל‬ DHELET ‫ַרש‬ ַ ‫ע‬ SHA"AR ‫ְ ָת ת‬ ‫ל‬ DHELATOT ‫ִית‬ ָ BITAN ‫מ ִי ִי‬ ‫דע‬ MODI"IN ‫ִיְ ְש‬ ‫א נט‬ 'INTESH ‫ִיְ ְש מר ָע‬ ֻ ְ ‫א נט‬ 'INTESH MERUBA" . Prueba Pruebas Prueva. Gente Ciudades.

Pura Pureza. Purificar Purificarse. Limpiarse Purim. Fiesta de. Caridad Purificación ritual Purificarse Purificarse. Puro ‫ְ ַר‬ ‫ק‬ DHEKAR ‫ר ַק‬ ְ DHRDHAK ‫ְקָה‬ ‫נִי‬ NEKIAH ‫ַשר ת‬ ְ KASHRUT ‫ַ ת‬ ‫ז‬ ZAKUT ‫ִ ְי‬ ‫נ‬ NIKYON ‫טה ָה‬ ‫ָ ָר‬ TAHARAH ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ NIKAH ‫ט ַר‬ ‫ָה‬ TAHAR ְ ‫ָכ‬ ַ‫ז‬ ZAJAJ ְ ֵ ְַ‫ה‬ ‫ִז‬ HIZDHAKAEJ ‫פ ִי‬ ‫ר‬ FURIM ‫ָ ִי‬ ‫נק‬ NAKI Púrpura. Pureza Limpieza. Morado ‫רָ מ‬ ָ ְ ְָ‫ר‬ ‫ְ נ‬ 'ARGHAMAN 'ARGHENAN Putrefaccion ‫ר ָב‬ ִ RIKAVON Puño. Suertes ‫ָ ַר‬ ‫נק‬ NAKAR Pinchar. QDP ‫אְר‬ ‫ֶג‬ 'EGROF Qatar ‫ק ַר‬ ‫ַט‬ KATAR ‫של‬ ָ ‫לע ָר‬ ‫ַ ֳפ‬ Eso. Inocencia Limpiar. Punzar Limpia. Limpiarse Limpio.252 Pulgada cubica ‫ִיְ ְש‬ ‫א נט‬ ‫מע ָב‬ ְֻ 'INTESH ME"UKAV Pulmon ‫ֵיא ת‬ ‫ר‬ RAE'OT Pulmón Pulso ‫ר ה ֵי ה‬ ‫ֵ ר‬ RAE'AH RAE'AH Pulpo Punto. Signo de Puntuación ‫ְ ָנ‬ ‫מ‬ THEMANUN ‫ד ֶק‬ ‫פ‬ DOFEK ‫ְק ָה‬ ֻ‫נ‬ NEKUDHAH Punto y Coma ‫ְק ָה‬ ‫נ ד‬ ‫ְ ִיק‬ ‫ס‬ NEKUDAH UPSIK ‫ְק ת‬ ֻ‫נ‬ NEKUDHOT Punzar. Manecilla Descanse en Paz. Que ‫ש‬ ֶ ShE . Pureza. Niño Principiante Legitimidad. Picar Pupilo. Signo de Puntuación Puntos.

Quedar Quédese silencioso ‫ִיש ט ב ַ ר‬ ְ THARGHISH TOV Que vale la pena Quebrar. Desmayado. Restante Dejar. Queda. Romper Quedar.253 SHALOM LA"AFARO Qué ‫ַה ָה ֶה‬ ‫מ מ מ‬ MAH MAH MEH Que autobus va a la ciudad? ‫ֵיֶה‬ ‫אז‬ ‫אטבס‬ ‫מִיע ל ִיר‬ ‫ַ ג ַ ָע‬ 'AEZEH 'OTOVUS MAGIA" LA"IR Que dijiste? F Que es esto? ְ ‫ָה מר‬ ְֳ ‫מ‬ MAH 'AMARTHE Que dijiste? M Que hay de Nuevo que se puede hacer? ָ ‫ָה מר‬ ְֳ ‫מ‬ MAH 'AMARTHA ‫ָה ֶה‬ ‫מ‬ MAH ZEH ‫ָה ח ָש‬ ‫מ ָד‬ MAH JADASH Que hora es? ‫ָה ה ָ ָה‬ ‫מ ַ ע‬ MAH HASHA"AH ‫ָה א ְשר‬ ָ ‫מ ֶפ‬ ‫ל ֳש ת‬ ‫ַע‬ MAH 'EFSHAR LA"ASOT Que significa? ‫ָה זֹאת‬ ‫מ‬ ‫א מ ֶת‬ ‫ֶר‬ MAH ZO'T 'OMERET Que sucede? ‫ֶה‬ ‫ר‬ ‫ָה‬ ‫מ‬ MAH KOREH Que sucedió? ‫ָה ָ ָה‬ ‫מ ר‬ MAH KARAH Que te mejores ‫ְפ ה‬ ‫ר‬ ‫של ָה‬ ‫ְ ְמ‬ REFU'AH SHELEMAH Que te sientas bien F ‫ַ רִישי‬ ִ ְ ‫טב‬ THARGHISHI TOV Que te sientas bien M Quebrantado. Ahorrar. Ser Remanente. Sobrar ‫ְ ַאי‬ ‫ד‬ KEDA'Y ‫ח ַת‬ ‫ָת‬ JATAT ‫ש ֵר‬ ִ SHIBAER ‫שָר‬ ‫ְי‬ SHEYAR ‫ִש ר‬ ְ‫נ‬ NISH'AR ‫ִש ִיר‬ ‫הְא‬ HISH'IR Quedarse ‫ר ִש‬ ְ‫נ‬ ‫ל ִש ֵר‬ ‫הָא‬ ‫הח ִיש‬ ‫ֶ ֳר‬ HEJARISH .

Buscar Refujio Quemadura ֵ ‫ה ְל‬ ‫ִת נ‬ HITLONAEN Quemadura Quemadura de primer grado Quemadura de tercer grado ‫ְִוָ ה‬ ‫וי‬ KEVIVYAYH ‫ְִוָ ה ַ ָה‬ ‫וי‬ KEVIVYAYH KALAH ‫ְו יָה ק ָה‬ ַ ‫י‬ KEVOYYAH KALAH Quemadura de segundo grado ‫ְווָ ה‬ ‫י‬ ‫וע ת‬ KEVVYAYH BV"OT ‫ִוָ ה ָשה‬ ָ‫ו י ק‬ KVIVYAYH KASHAH Quemar Quemar. Encender. Amar. Consumir. Querer ‫ר ָה חפ‬ ֵ ָ ‫ָצ‬ ְ ‫ח ַר הצטר‬ ַ ָ ְ ִ ‫ָס‬ ‫רצ‬ RATSAH JAFAETS JASAR HITSTARAJ TSRJ Querer Decir. Queque. Amado. Quemar Queme incienso. Querellante Necesitar. Queques.254 ‫ראשיהל‬ NISh'AR LHIShA'AER LHYSh'R Quéjarse. Querido ‫רעָה רעָה‬ ‫ַ ֳי ַ ְי‬ RA"AYAH RA"YAH ‫ר ה ב ָק‬ ָ‫י‬ ‫ד‬ DHOD . Oferta Queque Demandante. Intentar Querido ֵ ַ ‫הת‬ ְִ HITKAVAEN Querida. Tortas Amar. Querer ‫ָ ַק‬ ‫ל‬ DHALAK ‫ָ ַר‬ ‫ע‬ BA"AR ‫ח ָה‬ ‫ָר‬ JARAH ‫הד ִיק‬ ‫ִ ְל‬ HIDLIK ‫ק ֵר‬ ‫ִט‬ KITAER ‫ע ָה‬ ‫ג‬ "UGAH ‫חֹ ִי‬ ‫ר‬ JORI ‫עגת‬ "UGOT ‫בע‬ ֵַ THOVAEA" ‫ח ַב‬ ‫ָב‬ JAVAV ‫ְ צר‬ ַָ TSARAJ Querer. Amiga Tío. Consumir Encienda. Gustar ‫ַב‬ ‫ה‬ 'AHAV Estar deseando. Queme Bizcocho. Querer ‫שר‬ ָָ SARAF Quemar Enfurecer. Esposa. Torta Bizcochos.

.Me presento a tiM Quince de Av.255 ‫ח ִיב‬ ‫ָב‬ 'AHUV YAKAR JAVIV Querubín Quiebra..día dl arboles ‫ה א ת ְ ִרא‬ ֶ ְ‫ָ נ‬ NIR'EH 'OTAJ ָ ‫ִר ֶה א ת‬ ְ ‫נְא‬ NIR'EH 'OTJA ‫ִימָה‬ ‫כ ִי‬ JIMIAH ‫ט ְ ב‬ TU BE'AV ‫ט ִש ָט‬ ‫ְב‬ TU BISHVAT Dos semanas.. Quiere. Bancarrota Quién ‫ְר ב‬ KERUV Queso Ese. ? ‫ל ִי ֵש‬ ‫ְמ י‬ LEMI YAESH ‫א ֵב‬ ‫ה‬ 'OHAEV Quiero verte. Quince días ִ‫שב ע‬ ‫ְ ַי‬ ‫ִי שב ע‬ ַ ְ ‫י‬ SHEVU"AYIM SHEVU"AYIM Quince F ‫ח ֵש ֶש ֵה‬ ‫ֳמ ע ְ ר‬ JAMAESh "ESRAEH Quince M ‫חמ ָ ה ָשר‬ ָ‫ֳִ ע‬ ‫ח ִישה‬ ָ ‫ֳמ‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ JAMISHAH "ASAR JAMISHAH "ASAR Quinientos ‫ח ֵש ֵא ת‬ ‫ָמ מ‬ JAMAESH MAE'OT Quinta F ‫ח ִישית‬ ִ ‫ֳמ‬ JAMISHIT Quinto ‫ח ִישי‬ ִ ‫ֳמ‬ JAMISHI . Quien Quién? ‫ג ִיָה‬ ‫ְב נ‬ GEVINAH ‫ְשי ַת רֶל‬ ‫ט ֶג‬ PESHYTAT REGEL ‫ֳשר ש‬ ֶ ֶ‫א‬ 'ASHER SHE ‫ִי‬ ‫מ‬ MI ‫ִי‬ ‫מ‬ MI Quién no tiene. ? ‫ל ִי ֵי‬ ‫ְמ א‬ LEMI 'AEN Quien quiere comer? ‫ִי ר ֶה‬ ‫מ צ‬ ‫ל ֱכ ל‬ ‫ֶא‬ MI ROTSEH LE'EJOL Quien sabe la respuesta? Ama.Me presento a tiF Química Quince de Shvat. El que. día del amor ‫ִי י דע ֶת‬ ‫מ ֵַ א‬ ‫ה ְש ָה‬ ‫ַ ב‬ MI YODAEA" 'ET HATHSHUVAH Quién tiene. Gusta Quiero verte..

Furia. Radiar Radical M ‫ְנ ִית‬ ‫צ נ‬ TSENONIT Rabia.256 Remover. Partir Parrafo. Espuma Rabino Rabino Radical F Radio ‫קצ‬ ֶֶ KETSEF ‫ר ָנ ת‬ ַ RABANUT ‫ר ִי‬ ַ RABI ‫ַב‬ ‫ר‬ RAV ‫ַב‬ ‫ר‬ RAV ‫ִש ָר‬ ְ‫מ‬ MISHDHAR ‫ִיצ ִית‬ ‫ק נ‬ KITSONIT ‫ִיצ ִי‬ ‫ק נ‬ KITSONI ‫ְח ט‬ ‫ל‬ ‫ר ְי‬ ‫ַד‬ ‫ש ֶש‬ ‫ר‬ ‫שֹ ֶש‬ ‫ר‬ RADYO 'ALJUT Rafael ‫רפ ֵל‬ ‫ְ ָא‬ REFA'AEL Raíz SHORESh SHORESh Raíz Rajar. Jefe Esparcir. Tal vez Quorum de diez ‫רוס‬ SVR ‫ה ִיר‬ ‫ֵס‬ HAESIR ‫א ַי‬ ‫ל‬ 'ULAY ‫קק‬ K KUF ְָ‫ִנָי מ‬ ‫מ י ִ ני‬ MINYAYN MINYAN Rábano Rabinato Rabino. Quitar. Maestro. Rama Rama Ramas de sauce Rana ‫ששֹ ֶש ש ר‬ ֶ ‫ר‬ SHORESH SHORESH Rajadura Rakel Rama Ramala Ramifique Rana. Reforzar Quite Quof ָ ‫שט‬ ַ PASHAT Remover. Quitar Quiza. Sapo ‫ָ ִיק‬ ‫נק‬ NAKIK ‫ָ ַע‬ ‫ק‬ BAKA" ‫ר ֵל‬ ‫ָח‬ RAJAEL ‫ס ִי‬ ‫ָע‬ SA"IF ‫עָ סִי‬ ‫ָנ ְנ‬ "ANAF SENIF ָ‫ע‬ ‫ָנ‬ "ANAF ‫הלמר‬ RMLH ‫א ָב ת‬ ‫ֳר‬ 'ARAVOT ‫הס ָ ע‬ ֵ ְִ HISTHA"AEF ‫ר ֵעצפ‬ ַ ְ ‫ְד‬ TSEFARDAE" ‫צ ַ ר דע‬ ְֵַ ִ TSIPARDAEA" .

Adobar. Razón. Escasa ‫מה ָה‬ ‫ְ ֵר‬ MEHAERAH ‫ְ ִיָה‬ ‫זר ז‬ ZERIZAH ‫ִיש‬ ‫ח‬ JISH ‫מ ֵר ָ ִיז‬ ‫ַ ה זר‬ MAHAER ZARIZ ‫ְ ִיז ת‬ ‫זר‬ ZERIZUT ‫מ ֵר ָ ִיז‬ ‫ַ ה זר‬ MAHAER ZARIZ ‫מ ֵר‬ ‫ַה‬ MAHAER ‫ַל קלל‬ ‫ק‬ KAL KLL ‫ָ ִיז‬ ‫זר‬ ZARIZ ‫מ ֵר‬ ‫ַה‬ MAHAER ‫ְ ִי ָה‬ ‫נד ר‬ NEDIRAH Raramente ‫לע ִי‬ ‫ְ ִת‬ ‫ְח ק ת‬ ‫ר‬ LE"ITIM REJOKOT Raro. Rapido Fácil. Raya Rayo. Ser Calvo Rápida Rápidamente. Rasgar Raspador Rastrillo Rasuradora ‫ק ַע‬ ‫ָר‬ KARA" ‫ְכ ָה‬ ‫נ‬ THEJUNAH ‫מְ ֵד‬ ‫ַ זר‬ MAZRAED ‫ק ַד‬ ‫ַר‬ KARAD ‫ַגר ָה‬ ‫מ ֵפ‬ MAGRAEFAH ‫ַש ָש‬ ‫קְק‬ KASHKASH ‫מגלח‬ ַ ֵַ ְ MEGALAEAJ Rata ‫חל ָה‬ ְֵ ‫עכ ְר ש‬ ְַ JAELDHAH "AJBEROSH Ratón ‫עכ ָר‬ ְַ "AJBAR Línea. Esquilar. Curtir Rastrojo ‫מ ָר‬ ‫ז‬ MUZAR Romper. Acento ‫ַס‬ PAS Lineas.257 Rapar. Rápidamente ‫ק ַח‬ ‫ָר‬ KARAJ Rápida Rapidamente Rapidéz Rapido Rápido Rara. Ser Rápido. Rapido Rápidamente. Rayas Rayuela Razón ‫פ ִי‬ ַ FASIM ‫ִיצ‬ ‫נ‬ NITSOTS ‫ק ָס‬ ‫ִל‬ KILAS ‫טע ִי‬ ‫ְ ַמ‬ TE"AMIM ‫ס ָה ִי ָה‬ ‫ִ ס‬ SIBAH SIBAH . Ligero. Carácter Raspar. Centella Sabor. Rapido. Extraño Rasgo. Escaso ‫ָ ִיר‬ ‫נד‬ NADIR Raro.

Obtener ‫ק ֵל ִי ֵל‬ ‫ִ ק‬ ‫לק ֵל‬ ְַ KIBAEL KIBAEL LEKABAEL Recibo Reciproca Recitar ‫ק ָ ָה‬ ‫ַ ל‬ KABALAH Recibo de Dinero Reciproco Demandar.258 Reino. Reclamar ‫ַק ל‬ ְ THAKBUL ‫ה ִי ָה‬ ‫ֳד ד‬ HADIDAH ‫ה ִיד‬ ‫ֳד‬ HADID ‫הק ִיא‬ ‫ִ ְר‬ HIKRI' ‫ת ַע‬ ‫ָב‬ TAVA" . Rebanada ‫ְר ָה ֶ ַח‬ ‫פ ס ל‬ ‫ֵ ַח ח ִי ָה‬ ‫נת ֳ ת כ‬ FERUSAH PELAJ NAETAJ JATIJAH Rebanar Desobedecer. Realeza. Realmente. Realeza. Real Realidad Realmente ‫ְל ָה‬ ‫מ כ‬ MELUJAH ‫ע ִיל‬ ‫ֳל‬ "ALIL ‫מ ָש‬ ַ MAMASH ‫מָה‬ ‫ְנ‬ 'AMNAH ‫ַ ע ִיל‬ ‫ֳל‬ BA"ALIL ‫ֶ א ֶת‬ ‫ֳמ‬ BE'AMET Realmente ‫ֶ א ֶת‬ ‫ֳמ‬ BE'AMET ‫פ ַת‬ ‫ָח‬ FAJAT Tajada. Seguro Disminuir. Reb ajar ‫ְל ָה‬ ‫מ כ‬ MELUJAH Reino. Despreciar ‫רב ָה‬ ‫ִ ְק‬ RIVKAH ‫מ ָה‬ ‫ָר‬ MARAH ‫ָשע‬ ַ PASHA" ‫מ ִי‬ ‫ְר‬ MERI ‫ֶשע‬ ַ PESHA" ‫ִ ד ֵר לכד ֵר‬ ‫ְר ַ ְר‬ KIDRAER LJADRAER ‫ֵס ְכ ִי‬ ‫נ נָס‬ KONAES NEJASIM ‫מ ס‬ ָ MA'AS ‫ַָח‬ ‫זנ‬ ZANAJ ‫ק ָ ַת ש ָת‬ ַ ‫ַ ל‬ KABALAT SHABAT Recibir. Rebelarse Culpa. Real Realidad Verdaderamente. Rebelarse Rebeldía Rebotar la pelota Despreciar. Rechazar Recibimiento del Shabat ‫פ ַס ָ ַע‬ ‫ָר צ‬ FARAS BATSA" Rebeca Transgredir. Rebelión Receptor Rechazar. Realmente Ciertamente.

Es M ‫הְ ַר ה א‬ ‫ֻז‬ HUZKAR HU' ‫הְכר ָ ָה‬ ְ ַ‫ֻז‬ HUZJARTHA 'ATHAH ‫ְֻ ַר ה א‬ ‫יז‬ YUZKAR HU' Recordado.259 Reclame. Fue El Recordado. Reconcilie Reconozca Recordada. Seran Ustedes ֶ ‫ֻ ְ ַ רָה‬ ‫ז ְנ‬ THUZKARNAH 'ATHEN Recordadas. Recoleccion Recompensa ‫טע‬ ַָ TA"AN Recoger. Reconozca Recordada. Alegue. Ser Sepa. Pago ‫ס‬ ַ 'ASAF ‫אֹס‬ ֶ 'OSEF ‫הרַיח‬ ַ ‫ִ ְו‬ HIRVAYAJ ‫ַ ְמ ל‬ ‫ג‬ THAGMUL ‫ְמ ל‬ GHEMVL Recompensa. Soy. Fue Ella Recordada. Será Ella Recordada. Fuiste Recordada. Pago. Eres. Colectar. Será El Recordado. Cargar Colecta. Coleccion Ganancia. Fuiste ‫מְ ָר ת אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ֻז‬ ‫ֶ ה‬ ֵ MUZKAROT 'ANAJNU 'ATHEN HAEN Recordado. Serás ‫ֻ ְ ַר ָה‬ ‫ז‬ THUZKAR 'ATHAH ‫מְ ָר אִי‬ ‫ֻז ֳנ‬ ‫ָה ה א‬ MUZKAR 'ANI . Fueron Ustedes ‫ִ ַר‬ ‫נ‬ NIKAR ‫רכנ‬ NJR ‫ה ִיר‬ ִ HIKIR ‫הְ ְ ָה ִיא‬ ‫ֻז ר ה‬ HUZKERAH HI' ְ ְ ‫הְ ַ ר‬ ְ ‫ֻז‬ HUZKARTHE 'ATH ‫ֻ ְ ַר ִיא‬ ‫ז ה‬ THUZKAR HI' ְ ‫ֻ ְ ַ ִי‬ ‫ז ר‬ THUZKARI 'ATH ְ ‫מְ ָ ֶת אִי‬ ‫ֻז ר ֳנ‬ ‫ִיא‬ ‫ה‬ MUZKARET 'ANI 'ATH HI' ֶ ֶ ‫הְ ַ ר‬ ְ ‫ֻז‬ HUZKARTHEN 'ATHEN Recordadas. Seran Ellas ‫ֻ ְ ַ רָה ה‬ ֵ ‫ז ְנ‬ THUZKARNAH HAEN Recordadas. Soy Eres Es F ‫ָ ַל‬ ‫מ‬ GHAMAL Recompensar ‫ָת ש ָר‬ ‫נַ ָ כ‬ ‫ָ ַל‬ ‫מ‬ NATAN SAJAR GHAMAL ‫ִש ִי‬ ‫הְל‬ HISHLIM Reconocido. Serás Recordadas. Recompensa Recompensa. Devolución Complete. Somos Son Recordado.

Recuperació Recuperacion de enfermedad Red ‫ֵ ֶר‬ ‫זכ‬ ZAEJER Recuerdo S ‫מְ ֶ ֶת‬ ‫ַז ר‬ MAZKERET ‫מר ֵא‬ ְַ MARPAE' Recuperación Apelación. Seremos ‫ְֻ ַר אַ ְנ‬ ‫נז ֳ נח‬ NUZKAR 'ANAJNU Recordados. Somos Son Ellos MUZJARIM 'ANAJNU 'ATHEM HAEM Recordados as Fueron Ellos Ell ‫הְ ְר ה ה‬ ֵ ֵ ‫ֻז‬ HUZKERU HAEM HAEN Recordar ‫ָ ַר‬ ‫זכ‬ ZAJAR Correcta. Rectitud ‫צד ָה‬ ‫ְ ָק‬ TSEDAKAH Correcto. Derecho ‫ָשר‬ ָ‫י‬ YASHAR Recuerdo Curación. Seré Recordados. Recurso ‫ִתא שש ת‬ ‫ה‬ HIT'OSHSHOT ‫חל ָה‬ ‫ְ ָמ‬ 'AJLAMAH ‫ִרע ר‬ ‫ע‬ "IR"UR ‫ֶשת‬ ֶ‫ר‬ RESHET . Curando.260 'ATHAH HU' Recordado a. Fueron Ustedes Recordados. Recto ‫מֻ ָ ר‬ ‫ְי‬ ‫ְי ָ ר‬ ‫מ‬ MEYUSHAR MEYUSHAR Recto. Recta ‫מֻ ֶ ֶת‬ ‫ְי ר‬ ‫ֶ ֶת ְי‬ ‫ר מ‬ MEYUSHERET MEYUSHERET Rectángulo ֵ ‫מל‬ ְַ MALBAEN Rectitud ‫צ ֶק‬ ‫ֶד‬ TSEDEK Rectitud ‫ִש ָה‬ ‫יְר‬ YISHRAH Justicia. Fuimos Recordados. Seran Ellos ‫אְ ַר אִי‬ ‫ֻז ֳנ‬ 'UZKAR 'ANI Recordado a Fuí ‫הְ ַ ר ִי אִי‬ ‫ֻז ְ ֳנ‬ HUZKARTHI 'ANI ֶ ֶ ‫הְכר‬ ְ ַ‫ֻז‬ ‫ְֻ ְר ה‬ ֵ ‫יז‬ YUZKERU HAEM HUZJARTHEM 'ATHEM Recordados. Seran Ustedes ‫הְ ַ ְנ‬ ‫ֻז ר‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ HUZKARNU 'ANAJNU ֶ ‫ֻ ְ ְר‬ ‫ז‬ ‫מְכ ִי‬ ‫ֻ זָר‬ ֶ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ה‬ ֵ THUZKERU 'ATHEM Recordados.

Rescatar Reembolso Pensar Profundo. Reflejado. Soda Refrigerador Refugiarse. Redención Redención del primogenito Redes Redimida Redimir. Redención Rescate. Reducir Cambio. salve Redimido Cortar. Refrenar. Obstruir Gaseosa. Refrenarse Refresque Refuerce Refugio ‫ְש ָה‬ ‫י ע‬ YESHU"AH ‫ְא ָה‬ ‫ל‬ GHE'ULAH ‫ִ ְי‬ ‫ד‬ ‫ִ ְי‬ ‫ד‬ PIDYOM PIDYON ‫ִי ְי שב ִי‬ ‫ְ י‬ PIDHYON SHEVUYIM ֵ ‫ִיד ה‬ ַ PIDON HABAEN ֵ ‫ִי ְי ה‬ ַ PIDHYON HABAEN ‫ְשת ת‬ ָ‫ר‬ RESHATOT ‫ַ ל‬ GHA'AL ‫ְד ָה‬ ‫י‬ PEDUYAH ‫ָד י‬ PADUY ‫ָ ָה‬ ‫ד‬ PADAH ֵ‫ק‬ ִ KITSAETS ‫ֶחֵר‬ ‫ה ז‬ HEJZAER ‫הח ִי‬ ‫ֶ ֱל‬ HEJELIF ‫התע ֵק‬ ְִַ HIT"AMAEK ‫ִשָב‬ ְ‫מ‬ MISGHAV ‫ע ִיָה‬ ‫ֳד נ‬ "ADINAH ‫ע ִי‬ ‫ָד‬ "ADIN ַ ַ ‫ִש‬ ְ‫ה‬ HISHTHAKAF ‫ָשט‬ ַ PASHAT ‫ח ֹ ֶת‬ ‫ִ ר‬ JIZORET ‫ע ַר‬ ‫ָצ‬ "ATSAR ‫ִמַע‬ ‫נְנ‬ NIMNA" ‫ַז ז ש ָשי‬ ִ‫ר‬ ‫ג‬ GAZOZ SHORAShIM ֵ‫ק ַר צ‬ ִ ‫ֵר‬ KAERAR TSINAEN ‫מק ֵר מק ֵר‬ ‫ַ ְר ְ ָר‬ MAKRAER MEKARAER ‫חֵק‬ ִ JIZAEK ‫ח ָה‬ ‫ָס‬ JASAH ‫מח ֶה‬ ‫ַ ְס‬ MAJSEH . Confiar ‫מער ֶת‬ ‫ַ ֳ ֶכ‬ MA"AREJET Victoria. Reemplazo Fortaleza. Quitar. Refexionar Delicada. Refinado Remover. Reforzar Cerrar. Refiguio Delicado. Asesoria Editorial Redención Redención de los prisioneros Redención del primogénito Redima. Refresco. Refinada Visto atravéz.261 Redacción. Ser Refrán Abstenerse.

262 Refugio F ‫ָנ ָה‬ ‫מ ס‬ MANUSAH Refugio M ‫ָנ ס‬ ‫מ‬ MANOS Refunfuño ‫מ ְמ‬ ‫ִל‬ ‫ר‬ ִ ‫ס ַר‬ ‫ָת‬ SATAR Refutación RITUN MILMUN ‫ִ ר ָה‬ ‫ְכ‬ ‫ִיר ָה‬ ‫ְכ‬ PIRJAH PIRJAH Contradecir. Dadiva Regalo Regalos Región Regir. Dominar Delinear. Regir Dibujar lineas Registrar Regalo Regalo Regalo. Regar Regiones Regir. Tributo. Refutar. Presente Lanzar. Registrado Registrar ‫מ ָ ָה‬ ‫ַ נ‬ MATHANAH ‫ֶ ֶד‬ ‫זב‬ ZEVED ‫ַש ֵת‬ ‫מְא‬ MAS'AET ‫מ ָ ָה‬ ‫ַ נ‬ MATHANAH ‫שי‬ ַ SHAY ‫מ ָנ ת‬ ַ MATHANOT ‫ָ ַק‬ ‫זר‬ ZARAK ‫ָח ז‬ ‫מ‬ MAJOZ ‫ְח ז ת‬ ‫מ‬ MEJOZOT ‫ש ַט‬ ‫ָל‬ SHALAT ‫ָשל‬ ַ‫מ‬ MASHAL ‫סרֵל‬ ְִ SIRGHAEL ‫מק ַט‬ ‫ֻ ְל‬ MUKLAT ‫הק ִיט‬ ‫ִ ֶל‬ HIKELIT ‫ָש ִק ִיט‬ ‫רַ ה ל‬ RAShAM HIKLIT Registro ‫ְש ָה ֵד ת‬ ‫ר מ ע‬ ‫שִא ע ַר‬ ‫ִ י ָב‬ ‫תי ַיקל‬ ִ RESHUMAH "AEDUT SII' "AVAR THAYKLIT Registro ‫ה ְש ָה‬ ‫ַר ָ מ‬ HARSHAMAH Registro ‫ְש ָה‬ ‫ר מ‬ RESHUMAH Registro de control Registro de Marcas Regocijar ‫א ֵר בק ָה‬ ‫ג ַ ָר‬ 'OGAER VAKARAH Registro de Empresas Regla ‫ר ָ ֶבר ת‬ ‫ַ ת‬ RASHAM TEVROT ‫ַש‬ ָ‫ר‬ ‫ַ ֶנ ִי‬ ‫טט‬ RASHAM PATENTIM ‫סרֵל ש ִיט‬ ַ ‫ַ ְג‬ ‫חמש‬ . Destruir Regalo. Comparar Grabado. Dote.

Sonreir Reir. Común F Rehabilitación Reina Reinar Reino. triunfo Regulación Regular F. Relevar ‫ש ַק‬ ‫ָח‬ SAJAK Reir Sonreir. Reinado Reincididencia Reino. Reirse Relación. Regocijo Regocijo. Bromear Reish Relacionar Absolver. Dominio ‫ע ַס‬ ‫ָל‬ "ALAS Alegría. Realeza.263 SARGAEL SHALIT SMJ Regocijarse Regocijo Volver. Reinado ‫מל ת‬ ְַ MALKUT Reino Unido ‫ה ַ מל ָה‬ ‫ַ ְ ָכ‬ ‫ה ֵא ח ֶד‬ ‫ַמ ֶד‬ HAMAMLAJAH HAMAE'UJEDED Reir. Regresar Regulador Regular M. Común M Reina Reino. Real ‫שמ ָה‬ ‫ִ ְח‬ SIMJAH ‫ַל ל‬ ‫ה‬ HALUL ‫ִיל‬ GHIL ‫שב שוב‬ ָ SHAV SHVV ‫ַ קָה‬ ‫ֳנ‬ THAKANAH ֵ‫מכ‬ ‫ַ ְו‬ MAJVAEN ‫רִילה‬ ָ ‫ְג‬ REGILHA ‫רִיל‬ ‫ָג‬ RAGIL ‫ש‬ ִ SHIKUM ‫ַל ָה‬ ‫מ‬ MALKAH ‫מל ָה‬ ְַ MALKAH ‫מל ת‬ ְַ MALKUT ְ ‫מל‬ ַָ MALAJ ‫ְש ָה‬ ‫מ ב‬ MESHUVAH ‫ממל ָה‬ ‫ַ ְ ָכ‬ MAMLAJAH ‫ממל ָה‬ ‫ַ ְ ָכ‬ MAMLAJAH ‫ְל ָה‬ ‫מ כ‬ MELUJAH Reino. Soberanía Reino. Intercurso Relaciones Exteriores Religión ‫צ ַק‬ ‫ָח‬ TSAJAK ‫ה ִי ִי‬ ‫ֵל ל‬ HAELITS LITS ‫הצט ֵק‬ ‫ִ ְ ַח‬ HITSTAJAEK ‫ר ֵיש‬ ‫ר‬ R RAESh ‫ַ ָע ַשא‬ ָ‫מ‬ MAGHA" UMASA' ֵֶ‫ש‬ ִ SHIAEJE ‫ַכ ִי ח‬ ‫יֳס‬ YAJASI JUTS ‫ִ ָה‬ ‫ז‬ ZIKAH ‫ָת אמ ָה‬ ‫נ‬ DHAT 'MUNAH .

Perdonar ‫צה ָה‬ ‫ָ ֳל‬ TSAHALAH ‫שע‬ ָ ShA"ON ‫ְע ֵר שע‬ ָ ‫מ ר‬ SHA"ON ME"ORAER ‫שא ִית‬ ‫ְ ֵר‬ SHE'AERIT ‫שָר‬ ‫ְי‬ SHEYAR ‫נ ת ֶת‬ ‫ֶר‬ NOTERET ‫נ ָר‬ ‫ת‬ NOTAR ‫שט ָש ט‬ ְ‫ָ ל‬ SHAT LASHOT ‫סג ָה ְג ָה‬ ‫ְֻ ס‬ SEGULAH SEGULAH ‫ס ֶק‬ ‫ֶל‬ SELEK ‫ס ַב‬ ‫ָח‬ SAJAV ‫ָ ַר‬ ‫ר‬ GHARAR ‫הע ִיק‬ ְֶ HE"THIK ‫ש ָל‬ ‫ָל‬ SHALAL ‫הע ִיר‬ ‫ֶ ֱב‬ HE"EVIR ‫ִ ָה‬ ‫נ‬ PINAH ‫רוס‬ SVR ‫הִיז‬ ‫ֵז‬ HAEZIZ ‫ָשט‬ ַ PASHAT ‫ש ִיר ת‬ ‫כ‬ SJIRUT ‫ג ֶש‬ ‫ֶר‬ GERESH ‫י ֵק‬ ‫נ‬ YONAEK ‫ִי ֵר‬ ‫ו‬ VITHAER ‫ִי ר‬ ‫ו‬ VITHUR ‫ָ ַש‬ ‫נט‬ NATASH ‫הפ ִיר‬ ‫ִ ְק‬ HIFKIR ‫ַ ָ ָה‬ ‫ר‬ KAPARAH ‫ִי‬ ִ ‫ִ ֵר‬ ‫פ‬ KIFAER THIKUN THIKUN . Renta Niño de Pecho. Reparación ‫ָ ִי‬ ‫ת‬ DHATI Relincho Reloj de Alarma. Despertador Remanente. Renta Renuncia. Desistir Abandonar. Remedio Arrastrar.264 Religioso Reloj Resto. Remover. Salario. Saquear Vaciar. Remover Remover. Reforzar Producción. Sacar. Renunciar Propiedad Corrección. Queda. Arrastrar Negar. Remover Mover. Quitar Remover. Restante Remanente M Valor. Remar Remolacha Remolcar. Tesoro. Expiar. Remover Hace Pasar. Reparación Reparar. Remanente Remanente F Ir en Barco. Renuevo Renunciante Abandonar. Remover Sueldo. Quitar. Dejar. Renunciar Expiación. Remolcar Copiar. Traducir. Retoño.

Resaltar el ritual Rescate. Redención ‫ִד ר מצָוה‬ ‫ִ ִו‬ ‫ה‬ HIDUR MITSIVAVH Redimir. Reposteria ‫חָ ָה‬ ‫ֳ זר‬ JAZARAH Repollo Descanso. Requiere ‫ִ ֵש ביקש‬ ‫לב ֵש‬ ְַ BIKAESh VYKSh LEVAKAESh Resagarse ‫סח‬ ַָ SAJAF Acrecentar. Reprimenda Reproche. Reprimenda ‫ָ ִיג‬ ‫נצ‬ NATSIG Represente ‫ִ ֵג לַ ֵג‬ ‫י י‬ YITSAEG LYATSAEG ‫כ ַת‬ ‫ַח‬ ‫כ ַת‬ ‫ַח‬ ‫כ ָה‬ ‫ָח‬ ‫כ ָה‬ ‫ָח‬ Reprobe Verguenza. Ensayo Descanso. Reproche ‫ַָח‬ ‫יכ‬ YAJAJ THOJAJAH THOJAJAT ‫חר ָה‬ ְֶ JERPAH THOJAJAH THOJAJAT Arrastrarse. Rescatar Rescribir ‫ָ ָה‬ ‫ד‬ PADAH ‫ִ ְי‬ ‫ד‬ ‫ִ ְי‬ ‫ד‬ ‫ָ ַב ש ב‬ ‫ת‬ KATAV SHUV PIDYOM PIDYON .265 Repetición. Retorno. Reptar ‫ר ַש‬ ‫ָמ‬ RAMASH República Centro Africana ‫ה ְ ִי ִיָה‬ ‫ַ הל‬ ‫ה ֶ ר ַל‬ ְ ַ ‫פ ִיקִית‬ ‫ְר ָ נ‬ HAKHILIYAH HAMERKAL 'AFRIKANIT República Checa ‫צכָה‬ ‫ֶ ְי‬ TSEJEYAH República Dominicana ‫ָה הר ְ ִי‬ ‫ק ֶָ ל‬ ‫ה ִיִיקִית‬ ‫ַ מ נ ָנ‬ HAREPUBLIKAH HADHOMINIKANIT Requerida ‫מ כר ַת‬ ‫ְ ַח‬ ‫מכר ַת‬ ‫ֻ ְ ַח‬ MUJRAJAT MUJRAJAT Requerido ‫מ כ ָח‬ ‫ְר‬ ‫מכ ָח‬ ‫ֻ ְר‬ MUJRAJ MUJRAJ Pide. Reposo F Pasteleria. Reposo M ‫ְר ב‬ ‫כ‬ JERUV ‫ְנ ָה‬ ‫מ ח‬ MENUJAH ‫ְנ ח‬ ַ ‫מ‬ MENUAJ ָ‫ה מא ִי‬ ‫ַ ֳפ‬ ‫מאפָה‬ ֳִַ MA'AFIYAH MA'AFIAH Representante ‫ָ ִיג‬ ‫נצ‬ NATSIG Representativo Reproche.

Residir Morar en. Respirar ‫שב‬ ָ THOSHAV Residiendo F. Viviendo M Morar. Orden. Reserve lugar Resfriarse.266 Reserva natural ‫שמ ַת ה ֶ ַע‬ ‫ְ ר ַ ב‬ SHEMURAT HATEVA" Reservas ejército ‫מ ִי‬ ‫ִ א‬ MILV'IM Invite. Viviendo F Residir Residir. Respeto Respire ‫שכ ָה‬ ‫ְ נ‬ SHEJUNAH ‫שכ‬ ָ SHAJUN ‫ר‬ GHUR ‫בשי‬ YSHV ‫ָ ַל‬ ‫זב‬ ZAVAL ‫ָר ב‬ DHAR V ‫התַ ֵב‬ ‫ִ ְ יצ‬ HITYATSAEV ‫ִיב י‬ ‫ג‬ GIVUY ‫ָב ד‬ KAVOD ‫ָ ַח‬ ‫נפ‬ NAFAJ ‫ָש‬ ַ‫נ‬ NASHAM Responde una Pregunta ‫ע ֶה ַל‬ ‫נ ע‬ ‫שא ָה‬ ‫ְ ֵל‬ "ONEH "AL SHE'AELAH Contestar. Responder ‫עָה ל ֳנ ת‬ ‫ָ נ ַע‬ "ANAH LA"ANOT Respuesta ‫ְש ָה מעֶה‬ ‫ב ַ ֳנ‬ THESHUVAH MA"ANEH Respuesta ‫מעֶה‬ ‫ַ ֳנ‬ ‫ְש ָה‬ ‫ב‬ MA"ANEH THESHUVAH . Pescar Resfrio ‫הְ ִי‬ ‫ַ זמ‬ HAZMIN Reservé lugar ‫הְמְ ִי‬ ‫ִ ז ַ נת‬ ‫ָק‬ ‫מ‬ HIZMANTI MAKOM ‫התק ֵר‬ ‫ִ ְ ָר‬ HITKARAER Residencia ‫ְג ִי‬ ‫מ ר‬ MEGURIM Residencia ‫ְב ל ִי ָה‬ ‫ג דר‬ ָ ‫ְג ִי ִש‬ ְ‫מ ר מ‬ ‫ָע‬ ‫מ‬ GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKAN MA"ON Residente ‫שב‬ ָ THOShAV Residente Residiendo M. Residir en Respaldo Inflar. Mantenerse Firme Honor. Vivir en. Vivir Resistir.

267 Respuestas Restaruante. Pensión Restaurantes Resto Amarrar. Restante Restaurante Resto Resto. Mimbrera Retoño Retracción Retrato. Reunió ‫חָ ָה‬ ‫ֳ זר‬ JAZARAH Germinar. Queda. Bombear. Sacarse el zapato ‫שָר‬ ‫ְי‬ SHEYAR ‫מסע ָה‬ ‫ִ ְ ָד‬ MIS"ADAH ‫ֵית אֹ ֶל‬ ‫כ‬ BAET 'OJEL ‫תמס ָד‬ ‫ִ ְע‬ MIS"ADOT ‫ֶ ֶר‬ ‫ית‬ YETER ‫ש ר‬ ְ SHE'AR ‫שא ִית‬ ‫ְ ֵר‬ SHE'AERIT ‫צ ַר‬ ‫ָר‬ TSARAR ‫החָי ה‬ ‫ִ ֳי‬ HIJAYAY'AH ‫צ ה‬ ָ THOTSA'AH ‫ק ַט‬ ‫ָל‬ KALAT ‫ש ב ִשאב‬ ְ‫ָ ל‬ SHA'AV LISH'V ‫חל‬ ַָ JALATS Volver. Exremidad Retirar agua. Retornar ‫שב ָש ב‬ ‫ָ ל‬ SHAV LASHUV Retorno ‫חָ ָה‬ ‫ֳ זר‬ ‫החָ ָה‬ ‫ִ ֳ זר‬ ‫ֳש ָה‬ ‫הָב‬ JAZARAH HIJAZARAH HASHAVAH Repetición. Retoño. Retorno. Reunió Reunión ‫ֵ ֶר‬ ‫נצ‬ NAETSER ‫צ ַח‬ ‫ָמ‬ TSAMAJ ‫ִח ר‬ ‫י‬ YIJUR ‫י ֵק‬ ‫נ‬ YONAEK ‫ֳש ָה‬ ‫הָב‬ HASHAVAH ‫ִיֵר‬ ‫פג‬ FIGAER ‫ְמ ָה‬ ‫נ‬ THEMUNAH ‫צ ר‬ ִ TSIUR ‫ס ל ֳס‬ ‫ַ ֶא‬ 'ASAF LE'ASF ‫ס ל ֳס‬ ‫ַ ֶא‬ ‫ל ֶט‬ ‫ֶק‬ . Brotar Niño de Pecho. Hostilisa Resultado. Pintura Reunió. Remanente Resucitación Absorver. Absorve ‫ְש ב ת‬ THESHUVOT Remanente. Pintura Reunió. Ensayo Retoñar. Renuevo Retraso Retrato. Retener Retirarse. Restringir. Retoñar.

Revisado Revisión. Exponga Reverencia Corregida. Descubra. Revolver ‫ִי י ִ י‬ GHILUY GHILUY ‫ִ ָה לג ת‬ ְַ GHILAH LEGALOT ‫ֳב ָה‬ ‫ע ד‬ "AVODAH ‫ֶר ת ש ַי‬ ‫ָמ‬ ‫י‬ YER'AT SHAMAYM ‫ִיג‬ ‫ז‬ ZIG ‫ְת ֶ ֶת‬ ‫מ נ‬ METUKENET ‫ָ ַק לב ק‬ ְִ ‫ד‬ BADAK LIVDHK ָ ‫ְת‬ ‫מ‬ METUKAN ‫חָ ָה‬ ‫ֳ זר‬ JAZARAH ‫ַ ְח‬ ‫יר‬ YARJON ‫מה ֵ ָה‬ ‫ְַ כ‬ MAHPAEJAH ‫ָע‬ ַ PA"AM ‫אק ָח‬ ְֶ 'EKDHAJ Revolver V ‫ס ַב ס ֵב‬ ִ ‫ָב‬ ‫הס ֵב‬ ‫ְִ ב‬ SAVAV SIBAEV HISTHOVAEV Revuelta ‫מ ֶד‬ ‫ֶר‬ MERED Rey Reyes. regreso Revolución Pistola. Arreglado Revista Mensual Impeler.268 'ASAF LE'ASF LEKET Reunión ‫ע ָה‬ ‫ֵד‬ "AEDAH Reunión de Diasporas ‫ָל י ת‬ ‫ק‬ ְ KEBUTS GHALUYOT Suceder. Meljim ְ ‫מל‬ ֶֶ MELEJ Rey sirio Reyes ‫מל ס ִי‬ ‫ר‬ ֶֶ MELEJ SURI ‫ס ֶר מל ִי‬ ‫ֶ פ ְ ָכ‬ SEFER MELAJIM ‫מל ִי‬ ‫ְ ָכ‬ MELAJIM . Reverencia Revestir Inspeccionado. Arreglada Corregido. Revelación Trabajo. Revisado. Revolver ‫מא‬ ֵֵ MAE'AEN Descubrimiento. Reunir ‫ק ָה‬ ‫ָר‬ KARAH Reunirse ‫ִפַש‬ ְ‫נ‬ ‫לה ָ ֵש‬ ‫ִ ג‬ ‫ל ִי ָ ֵש‬ ‫ה ג‬ NIFGHASH LHIPAGAESH LHIPAGAESH Reusar Revele. Servicio. Revisada.

269 Rezar. Rogar. Rimar Rincón Río Riqueza Riqueza Risas Ritualmente Pura. Honesta Competir. Canal. Rivalizar ‫ָשיר‬ ִ‫ע‬ "ASHIR Riel. Riqueza Risa. Desear. irrisión Riso de Cabello Ritualmente Puro. Orar ‫הת ַ ֵל‬ ְִ ‫ללפתהל‬ HITPALAEL LHTFLL Rica ‫ֳשי ָה‬ ‫עִ ר‬ "ASHIRAH Rico Riesgo Adornar. Hechar suertes Rimona Rio. Pelea ֶ ‫ס ְס‬ ‫ִכ‬ SIJSUJE Riñón Robar ‫ִ לָה‬ ‫ִי‬ KILIAH Robar Roble ‫ַָב‬ ‫נ‬ GHANAV ‫בַז‬ ‫ָז‬ VAZAZ ‫ל‬ 'ALON . Honesto ‫מס ַת ַ רֶל‬ ‫ְז‬ ְִ MESILAT BARZEL ‫ִי‬ ‫ס‬ SIKUN ‫הג ִיל גרל‬ ‫ִ ְר‬ HIGRIL GRL ‫ָשק‬ ַ‫ח‬ JASHAK ‫ִימ ָה‬ ‫ר נ‬ RIMONAH ‫ִ ָה‬ PINAH ‫ְאר יאור‬ ‫י‬ YE'R Y'VR ‫ָ ָר‬ ‫נה‬ NAHAR ‫ְ ָר ת‬ ‫נה‬ NEHAROT ‫עֹשר ע שר‬ ֶ ֶ "OSHER "OSHER ‫חִל‬ ‫ַי‬ JAYIL ‫ֳשיר ת‬ ִ‫ע‬ "ASHIRUT ‫שח ק‬ ְ SEJOK ‫ֵקצ‬ ‫ח‬ TSOJAEK ‫מחל ָה‬ ‫ַ ְ ָפ‬ MAJLAFAH ‫ְש ָה‬ ‫ֵר‬ KESHAERAH ‫ָשר‬ ֵ KASHAER ‫התח ָה‬ ‫ִ ְ ָר‬ HITJARAH Rizada F ‫מסלס ֶת‬ ‫ְ ֻ ְ ֶל‬ ‫ְס לס ֶת‬ ‫מ ְ ֶל‬ MESULSELET MESULSELET Rizado M ‫מסל ָל‬ ‫ְ ֻ ְס‬ ‫ל ָל ְס‬ ‫ְס מ‬ MESULSAL MESULSAL Riña. Rio Ríos Fuerza. Via Ferrea Rifar. Nilo.

estrell ‫מִי ַת אס ֵר‬ ‫ֶ ְת‬ ‫ֶג‬ MEGILAT 'ESTAER Rut. Orar ‫הת ַ ֵל‬ ְִ ‫ללפתהל‬ HITPALAEL LHTFLL Roja F Rojo Rojo M ‫אד ָה ֳד ָה‬ ‫ֳֻ א‬ 'ADUMAH 'ADUMAH Rojez Rojo M Rollo ָ ‫אדמ‬ ְֳַ 'ADAMDHAM ֹ‫ד‬ 'ADOM ‫ד‬ 'ADOM ‫ד‬ ֹ‫ד‬ ָ ‫המג ָה מִי‬ ‫ִֶ ֶג‬ MEGILAH MEGILAH 'ADOM 'ADOM Ester. Rogar. Presionar Romper. Rollo de Ester. Lance.270 Roble Robo. Rompecabezas Romper. Coronar Rodilla ‫ִת ַרצ ת‬ ‫ה‬ HITPARTSUT ‫ש ד שֹד‬ SHOD SHOD ‫ַז‬ BAZ ‫ַָל‬ ‫ז‬ GHAZAL ‫אב‬ ֶֶ 'EVEN ‫ָ ַק‬ ‫זר‬ ZARAK ‫ס ַב‬ ‫ָב‬ SAVAV ‫ִ ֵר ִי ֵר‬ KITHAER KITHAER ‫ע ַר‬ ‫ָט‬ "ATAR ְ ‫בר‬ ֶֶ VEREJ ְ‫ֶר‬ ֶ BEREJ Rodillas ִַ ‫ִ ר‬ ‫ְ י‬ ‫ייכרב‬ BIRKAYIM VRJYYM Rezar. Rasgar ָ ‫ְע‬ ‫מ י‬ ME"UYAN ‫ֶַל‬ ‫ז‬ PAZEL ‫ה ְב ָה ִיד‬ ָ‫מ כ ח‬ JIDAH MEVUJAH ‫ש ַר ִש ר‬ ְ‫ָב ל‬ SHAVAR LISHBR ‫ָר‬ ַ PARATS ‫ש ֵר‬ ִ SHIBAER ‫ק ַע‬ ‫ָר‬ KARA" . Robo Roca. Violencia. Piedra Voltear. Rodilla ‫ל‬ 'ALON Robo Saqueo. Romper ‫ר מִָה‬ ‫ַ ני‬ ROMANIAH Rombo Adivinanza. Circundar Rodear. Botín Tire. Devastación Robo. Rocíe Biblico Rodear Codo. Rollo de Rut. amistad ‫ר ת מִי ָה‬ ‫ֶג‬ ‫רת‬ RUT MEGILAH RUT Romania Rompecabezas Romper Quebrar. Rodear.

Arcas Rosa Marina. Rostro ‫ָ ִי‬ ‫נ‬ PANIM Rotativo ‫ס ִי‬ ‫ִ ב‬ SIBUVI Rotonda. Harapos M Ropero para Ropas Roperos. Roscones ‫צִי צִי ִי‬ ‫ַנ ְנ מ‬ TSANIM TSENIMIM Roscon. Lencerías Ropas. Flor Rosado. Gabinetes. Rosa ‫ְ ָא ת‬ ‫ל‬ BELA'OT Ropas usadas M. Queque ְ ‫ַע‬ ַ KA"AJ Roscon.271 Sarampión. Ropa interior ‫ַחת ִי‬ ‫נ‬ THAJTONIM ‫ְ ג ִי‬ ‫ָד‬ ‫מְ ש‬ ַ BEGADIM MALBUSH Ropas usadas F. Círculo de tráfico ‫ַעַל ְנ ָה‬ ‫ע‬ ‫מ ג‬ ‫ִי ַר ְנ ָה‬ ‫ע‬ MA"GAL THENU"AH KIKAR THENU"AH Lirio. Vestimenta ‫רח‬ ִֵ RIJAEF ‫ַד‬ BAD ‫ֶ ֶד‬ ‫ג‬ BEGED ‫בג ֵי לב‬ ָ ָ ‫ִ ְד‬ VIGDAE LAVAN ‫לבִי‬ ‫ְ ָנ‬ LEVANIM Calsones. Harapos F Ropero. Arca Roperos. Rondar Ropa. Roncha Ropa Ropa blanca ‫ח ֶ ֶת‬ ‫ַ ב‬ JATSEVET Cerner. Rosa ‫ְ ל ִי‬ ‫ָא‬ BELA'IM ‫ר‬ 'ARON ‫ר בג ִי‬ ‫ְ ָד‬ 'ARON VEGADIM ‫ֳר נ ת‬ ‫א‬ 'ARONOT ‫ֳר נ ת‬ ‫א‬ 'ARONOT ‫ָר ד‬ ‫ו‬ VAROD ‫ר זמ ִי‬ ‫ָר‬ ROZMARIN Rosada F ְ‫ר ָה ְר ָה‬ ‫ו‬ ‫ֻ ו‬ VERUDHAH VERUDHAH ‫ָר ד‬ ‫ו‬ VAROD Rosado M ‫ָרֹד ָר ד‬ ‫ו ו‬ VAROD VAROD Rosca. Roscones ‫צִי‬ ‫ַנ‬ ‫צִי ִי‬ ‫ְנ מ‬ TSANIM TSENIMIM Cara. Vestimenta Ropa Interior. Alacenas Rosado. Roza ‫שש‬ ָ SHOSHAN .

Hacer Brecha.272 Lirio. Ruiseñor Ruptura. Gruñido. Ruina. Rollo de Rut. Destrucción Canción. Ruidoso ‫ְק ל ְק ל‬ ‫ָד ל‬ BEKOL BEKOL GHADOL Ruidoso Ruina. Rugir ‫ר ְ ָה‬ ‫נד‬ RU'ANDAH Ruben Rubor Ruedas Rugido. Arrulle Ruibarbo ‫ְא ב‬ ֵ ‫ר‬ RE'UVAEN ‫אֹד ַ ד ֹד‬ ְ ָ 'ODAM KADKOD ‫ד‬ ַ 'ADAM ‫ַלַל‬ ְ GHALGHAL ‫ַלג ִי‬ ְַ GHALGALIM ֵ‫התח‬ ְִַ HITJANAEN ‫ה ָה‬ ‫ָמ‬ HAMAH ‫רע‬ ַָ RA"AM ‫ר ָס ח ִי‬ ‫ִ ָמ‬ RIBAS JAMITS Sonido. amistad ‫ר ת מִי ָה‬ ‫ֶג‬ ‫רת‬ RUT MEGILAH RUT . Ruegue misericordia Bramir. Ruido ‫הֶה‬ ‫ֶג‬ HEGEH Sonidos. Rozas ‫שש ת‬ ַ ‫ש שִי‬ ַ SHOSHANOT SHOSHANIM Ruanda Rubí Rueda Implore. Ruina. Roza ‫ש שָה‬ ַ SHOSHANAH Lirios. Ruidos ‫הג ִי‬ ‫ֳ ָא‬ ‫הגִי‬ ‫ֳ ָי‬ HAGA'IM HAGAYIM Ruidosa ‫ר ֶשת‬ ֶ‫ע‬ RO"EShET Sonoro. Perdida Saquear. Ruptura Rural ‫בד בד‬ ְָ ְָ 'AVDAN 'AVDAN ‫מח ָה‬ ְִ MEJITHAH ‫ש ֵת‬ ‫ִח‬ SHIJAET ‫ָ ִיר‬ ‫זמ‬ ZAMIR ‫ֶר‬ ֶ PERETS ‫ש ֶר‬ ‫ֶב‬ SHEVER ‫ַ פ ִי‬ ‫ְר‬ KAFRI Rusia ‫ר סָה‬ ‫ִי‬ RUSIAH Rut. Fraccion ‫ר ֵש‬ ‫ע‬ RO"AESh Destrucción.

Sacrificio Sacudir ‫ע ִירה‬ ֶ ‫ֱב‬ HE"EVIR ‫ָשא ָ ִי‬ ‫נָ נ‬ NASA' PANIM ‫חל‬ ַָ JALATS ‫ֹה‬ ֵ KOHAEN ‫ֹהֶת‬ ‫ֶנ‬ KOHENET ‫מ ִיל‬ ‫ְע‬ ME"ILON ָ ‫קר‬ ְָ KORBAN ‫ֶ ַח‬ ‫זב‬ ZEVAJ ‫עונ ִעַע‬ ‫נְנ‬ NI"NA" NV" . Sabado ‫ש ָת‬ ַ SHABAT Cortina. Chaqueta Sacrificio ‫ט ִי‬ ‫ָע‬ TA"IM Hace Pasar. Conocer Sabiduria. Sabana Saber. Acento Saboreó. Saborear ‫חכ‬ ָָ JAJAM ‫טע ִי‬ ‫ְ ַמ‬ TE"AMIM ‫טע‬ ַָ TA"AM ‫טע‬ ַָ TA"AM Saborizante ‫ח מ ִי טע‬ ַ ַ ‫ְר‬ ‫ְ ֵיח‬ ‫ור‬ JOMRI TA"AM VERAEJ Sabroso Parcializar. Saborear ‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ע‬ YERI"AH Saber Sabia. Inteligente M Saboreó. Sendero ‫מ ְל ל‬ ‫ַס‬ MASLUL Sábado. Shabat ‫י ַש ִי ִי‬ ‫הְב ע‬ ‫ש ָת י ש ָת‬ ‫ַב‬ ַ YOM HASHVI"I SHABAT YOM SHAVAT Shabat. Listo. Sacar Cara Sacerdote Saco.273 Rut ‫רת‬ RUT Ruta. Conocimiento Sabiduría. Sacarse el zapato Sacerdotisa Ofrenda. Remover Retirarse. Tela de carpa. Inteligente F ‫ַָע לד ַת‬ ‫יד ָ ַ ע‬ YADA" LADA"AT ‫ה ִיר לה ִיר‬ ְַ ִ HIKIR LEHAKIR ‫חכ ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ JAJAMAH ‫ִיָה‬ ‫נ‬ BINAH Sabiduría ‫ִיָה חכ ָה‬ ‫נ ָ ְמ‬ ‫ח ְמ ת‬ ‫ָכ‬ BINAH JAJMAH JAJMOT ‫כ ָהח‬ ָ ‫ְמ‬ JAJMAH Sabio. Lista. Razón. Sacar. Curso. Hacer Familiar. Aptitud Sabor.

Salario.274 Sacudir. Ser Sala de emergencias Sueldo. Aguja Salmos Salomón Salsa Salsa Tahini Salud Saludable y entero Salva ‫צ ָה‬ ‫ְ ר‬ TSENORAH ‫מְמ ר‬ ‫ִז‬ MIZMOR ‫תה ִי‬ ְִ TEHILIM ‫ה ֵל‬ ‫ַל‬ HALAEL ‫שלֹמֹה‬ ְ SHELOMOH ‫ָל‬ ‫ס‬ SALON ‫רֹ ֶב‬ ‫ט‬ ROTEV ‫ר ֶב‬ ‫ט‬ ROTEV ‫ט ִיָה‬ ‫ְח נ‬ TEJINAH ‫קפ‬ ַָ KAFATS ‫ְ ִיא ת‬ ‫ר‬ BERI'VT ‫לחִי‬ ‫ְ ַי‬ LEJAYIM ‫ָ ִיא ְשל‬ ֵ ָ‫ר ו‬ BARI' VESHALAEM ‫ד ִישת של‬ ָ ַ ‫ְר‬ ‫מ ִ ַד ח‬ ‫ִ ב‬ . Este. Renta Salero Salida. Salida Salida de baño ‫התַ ֵר‬ ‫ִ ְ נע‬ HITNA"AER ‫ק ַש‬ ‫ָד‬ KADASH ‫מ ַח‬ ‫ֶל‬ MELAJ ‫ח ַר ִי‬ ‫ַד מ‬ JADAR MIUN ‫המ ַח‬ ‫ֻ ְל‬ HUMLAJ ‫ש ִיר ת‬ ‫כ‬ SJIRUT ‫י ֵא‬ ‫צ‬ YOTSAE' ‫ִלחָה‬ ‫מ ִי‬ MILJIAH ‫מ ָא‬ ‫צ‬ MOTSA' ‫ְ ִי ה‬ ‫יצ‬ YETSI'AH ‫ֳל ק ַח ָה‬ ‫ח ר צ‬ JALOK RAJTSAH Salida de Emergencia. brindis Saludos a ‫ָ ָא ל ֵאת‬ ‫יצ ָ צ‬ YATSA' LATSAE'T Saliva. Temblar Sagrado. Gasto ‫רח‬ ַָ RAJAF Liberarse. Pasillo ‫ַ ְשד‬ ְ‫ר‬ PARSHEDON Salir ‫עַב הת ַטר‬ ‫ַז ִ ְ פ‬ ‫הפ ִיק ח ַל‬ ‫ִ ָס ָ ד‬ ‫אצי‬ "AZAV HITFATR HIFASIK JADAL YTS' Salir Salmo Salmos de oración Salón Salsa Saltar. Sacudirse Sal Salado Sale Descenso. Cortar Salúd.

Herradura ‫סְ ָל‬ ‫ַנ‬ SANDHAL Sandalias Sangre Sano Santidad ‫סְ ָ ִי‬ ‫ַנ ל‬ SANDHALIM Sangre Sanguich Santa Consagrar. Shmuel. Salvación ‫ס ֶר ה שע‬ ֵ ‫ֶפ‬ SEFER HOSHAE" Salvado. Su nombre D os Sana ‫ִ ֵל‬ ‫נצ‬ NITSAEL ‫ִ ַל‬ ‫נ‬ NITSAL ‫ה שיע‬ ַ ִ HOSHIA" ‫ה ִיל‬ ‫ִצ‬ HITSIL ‫ש ְר‬ ‫מ‬ SHMRON ‫ס סמ‬ ֶַ S SAMEJ ‫ס ֶר שמ ֵל‬ ‫ֶפ ְ א‬ SEFER SHEMU'AEL ‫שמ ֵל‬ ‫ְ א‬ SHEMU'AEL ‫ְ ִי ה‬ ‫ר‬ BERI'AH Sanatorio ‫ֵית הבר ה‬ ְְַ ‫מבר ה‬ ְִָ BAET HAVRE'AH MIVRO'AH Sandalia. Animal ‫נ שע‬ ַ NOSHA" Salvar ‫ה ִיל ש ַר‬ ‫ָמ‬ ִ ‫חס‬ ַָ HITSIL SHAMAR JASAJ ‫המ ִיט‬ ‫ִ ְל‬ HIMLIT Salvar. Santificar Santo de santos. Parir.275 ‫ל‬ ְ DERISAT SHALOM LE ‫מ ִ ִע ַי‬ ‫ִ ל ד‬ MILIVAD JOTS MIBILI"DAY Oseas. Parir. Salve Samej Samuel ‫המ ִי ָה‬ ‫ִ ְל ט‬ HIMLITAH Salvar. Explotar Salve. Ser Salvar. a Nosotros ‫ק ְשנ‬ ָ ִ KIDHSHANU ‫ק ֶש‬ ‫ד‬ ‫ק ָשי‬ ִ ‫ָד‬ KODESh KADASHIM . Santisimo ָ DHAM ָ DHAM ְ ‫ָ ִי‬ ‫ר‬ KARIJ ‫ָ ִיא‬ ‫ר‬ BARI' ‫ְד שה‬ ָ ‫ק‬ KEDOSHAH ‫שקֹ ֶש ק ד‬ ֶ ‫ד‬ KODESH KODESH ‫ק ֵש‬ ‫ִד‬ KIDAESH Santificó. Animal Liberarse. Ayudado. Entregue Samaria Samuel. Salvarse Entregue.

276 Santísimo. Saqueo Sara Sartén Sartén Cubierta Adversario. Satan Satisfacer Satisfacer. Lugar ‫ְ ִיר‬ ‫ב‬ DHEVIR Santo ‫ָד ש‬ ‫ק‬ KADOSH Santo de Santos ‫ק ֶש‬ ‫ד‬ ‫ַק ָשי‬ ִ‫ה ד‬ KODESH HAKODASHIM Santo de santos. Llenar Saturno Saul ‫צ ַ ר דע‬ ְֵַ ִ TSIPARDAEA" ‫ַז‬ ‫ז‬ BOZAZ ‫ש ֵת‬ ‫ִח‬ SHIJAET ‫ש ָל‬ ‫ָל‬ SHALAL ָ ‫הש‬ ַ SHASAH ‫א ֶס‬ ‫נ‬ 'ONES ‫ְש ָה‬ ִ‫מ‬ MESHISAH ‫ַז‬ BAZ ‫ש ָה‬ ‫ָר‬ SARAH ‫ח ֶ ֶת‬ ‫ַ ב‬ JATSEVET ‫ִיג‬ ָ‫ט‬ TIGAN ‫מח ַת‬ ‫ַ ֳב‬ MAJAVAT ‫מר ֶשת‬ ֶ ‫ַ ְח‬ MARJESHET ‫חָט‬ ַ JAYAT ‫שט‬ ָָ SATAN ‫מ ִי ָה‬ ‫ְל צ‬ MELITSAH ‫ִש ִיע‬ ַ ‫הְב‬ HISVIA" ‫ִי‬ ‫ק‬ KIM ‫ש ַע‬ ‫ָב‬ SAVA" ‫שבע‬ ֵַ ָ SAVAEA" ‫ש ְ ַאי‬ ‫ַ ת‬ SHABTA'Y ‫ֵל אר ָה‬ ‫ע ֳ ָב‬ "AEL 'ARAVAH ‫שא ל‬ ָ SHA'UL Scooter ‫ק ְנ ע‬ ַ ‫ַט‬ KATNOA" Se volvió loca ‫ָר ָה‬ ‫יַד‬ ‫מה ַ ִי‬ ‫ֵַ ס‬ . Acusador. Sapo Saquear. Saqueo Saqueo. Remover. Sátira Satisfacer. Ruina. Santisimo ‫ק ֶש‬ ‫ד‬ ‫ק ָשי‬ ִ ‫ָד‬ KODESh KADASHIM Santuario. Templo Saqueador. Robo Sarampión. Hacer Saqueo Botín. Roncha Sartén Sastre Metafora. Ladron Negar. Saquear Violación. Confirmar. Perdura Satisfacer Sauce ‫מק ָש‬ ְִ MIKDHASH Rana.

Secreto M Secular Sedienta Seducción Segol. Secreto Preservado. Tentar Seguir la Canilla. Engañar Segunda F ‫ַָד‬ ‫נג‬ NAGAD ‫התֵַב‬ ‫ִ ְנ‬ HITNAGHAEV ‫ח ֵב‬ ‫ָר‬ JARAEV ‫שפ ָה‬ ‫ְ נ‬ SHEFUNAH ‫ת ָהס‬ ִ ‫ְר‬ SITRAH ‫ַ ִ ס ָ ִי‬ ‫ְ ר‬ BAMISTHARIM ‫הריכזמ‬ MZJYRH ‫מְ ִיר‬ ‫ַז‬ MAZKIR ‫שפ‬ ָ SHAFUN ‫ס ִי‬ ‫ד‬ SODI ‫ָצ ר‬ ‫נ‬ NATSUR ‫ס ֶר‬ ‫ֵת‬ SAETER ‫ח ִי ַת ד‬ ָ ‫ֳט פ‬ JATIFAT 'ADAM ‫ִיל ִי‬ ‫ח נ‬ JILONI ‫צדקָה‬ ְִִ TSIDKIAH ‫צמ ה‬ ְֵ TSEMAE'AH ‫צ ֵא‬ ‫ָמ‬ TSAMAE' ‫ִ י‬ PITHUY ‫ה ָה‬ ִ HITAH ‫ֶג ל‬ ‫ס‬ SEGOL ‫ע ֵב‬ ‫ָק‬ "AKAEV ‫ס ג ֵית‬ SUG BAET ‫שִָה שִית‬ ‫ְנ ֵנ‬ SHENIAH SHAENIT . Desolado. Secreto Secuestro Sedequías Sediento Inclinar. Secar Secarse Oculta. E corta Segunda Calidad ‫ס ַג‬ ‫ָפ‬ SAFAG Secar En ruinas. Secreta F Secretaria Oculto. Seco Escondite F. Seducir. Secreta Secretamente Secretario Secreto Escondite.277 YARADAH MAEHAPASIM Se volvió loco ‫ָ ַד מה ַ ִי‬ ‫יר ֵ ַ ס‬ YARAD MAEHAPASIM Sean inscritos para buen año ‫ְשָה ט ָה‬ ‫לָנ ב‬ ‫ִ ַ ֵיב‬ LESHANAH TOVAH THIKATHAEVU Sebra ‫ס ֶ ְ ָה ס‬ ‫ז ר‬ ‫ָקֹד‬ ‫ע‬ ZEBRAH SUS "AKOD Secadora de Cabello ‫מַי ֵש ש ָר‬ ‫ְי ב ֶ ע‬ MEYAYVAESH ShE"AR Absorber.

Descendientes Nominal. Seguro Seguro. Seguramente Seguridad ‫שִָיה‬ ‫ְנ‬ SHENIAYH Segundo M Segundos Ciertamente. Tiempo Segundo Pan Unicamente. Confiar Seis M Selah. Seguridad Ciertamente. Imagen Semilla. Musical Para Siempre ‫שִי‬ ‫ֵנ‬ SHAENI ‫ִשֵה לח‬ ֵֶ ‫מְנ‬ MISHNAEH LAEJEM ‫שִ ת‬ ‫ְנ‬ SHENIOT ְ 'AJ ‫ַַאי ְ ַַאי‬ ‫ו‬ VADHA'Y BEVADHA'Y ‫ִ ָח‬ BITAJON ‫ִ ט ָה‬ ‫ְח‬ BITJAH Seguridad de red ‫בט ָת ֶשת‬ ֶ ‫ְ ָח ר‬ 'AVTAJAT RESHET ‫ֶ א ֶת‬ ‫ֳמ‬ BE'AMET Seguro Seis F Seis Mil ‫ָט ח‬ ַ BATUAJ ‫ֶ ַח‬ ‫ט‬ BETAJ ‫שש‬ ֵ SHAESH ‫ש ָ ה שישה‬ ִ ShIShAH ShYShH ‫ששת אל ִי‬ ‫ֶ ֶ ֳ ָפ‬ SHESHET 'ALAFIM ‫ס ָה‬ ‫ֶל‬ SELAH Selección S ‫ְ ִי ָה ְ ר ָה‬ ‫ח ר ַר‬ ‫מב ָר‬ ‫ִ ְח‬ BEJIRAH BERARAH MIVJAR Sello ‫ס ִי ָה‬ ‫ְת מ‬ ‫ח ת ֶת אט‬ ַ ֶ ‫ֶמ‬ SETIMAH JOTEMET 'ETAM Sello. Marca. Seguramente Confianza. Timbre Semana M S Sembrar Semejanza. Semítico ‫ִי‬ ‫ל‬ BULIM ‫שב ע‬ ַ ָ SHAVUA" ‫שב ע ת‬ ָ SHAVU"OT ‫ָ ַע‬ ‫זר‬ ZARA" ‫ֶה‬ ‫מ‬ DHOMEH ‫ְמ ת‬ DHEMUT ‫סמס ֶר‬ ‫ְ ֵ ְט‬ SEMAESTER ‫ֶ ַע‬ ‫זר‬ ZERA" ‫ְנ ָר‬ ‫צ ב‬ TSENOVAR ‫ש ִית‬ ‫ְמ‬ SHEMIT ‫ש ִי‬ ‫ְמ‬ SHEMI .278 Segundo. Realmente. estar. Timbres Semanas M P Parecido. Semejante Semestre Semilla de Pino Nominal. Semítica ‫ל‬ BUL Sellos.

Sentir. Notar ‫הרִיש‬ ְִ ‫להרִיש‬ ְְַ HIRGHISh LEHARGHISh ‫ר ַש‬ ‫ָח‬ RAJASH Sentirse avergonzado de Sepa de donde usted vino ‫בשב‬ VOSH V Sepa. Sendero Senderos Seno Sensibilidad ‫מ ְל ל‬ ‫ַס‬ MASLUL ‫ש ִיל‬ ‫ְב‬ SHEVIL ‫ש ִי ִי‬ ‫ְב ל‬ SHEVILIM ֶ‫ָלס‬ ‫ג ֶנ‬ SENEGAL ‫שד‬ ָ ShAD ‫שדִ שדִי‬ ‫ָ ַי ָ ַי‬ ShADAYIM ShADAYIM ‫ח שי ת‬ ִ JUSHIUT ‫התח ֵ ק‬ ְִַ HITJASHAEK Sentarse a la Mesa ‫ָש ֶת ֶל‬ ‫לֶב א‬ ‫ַשלח‬ ְָ ֻ‫ה‬ LASHEVET 'EL HASHULJAN Sentencia ‫ִש ָט מא ָר‬ ‫מ ְ ַ ֳמ‬ ִ ‫י ְ ֵק ְַר‬ ‫ס ז‬ ‫ִי‬ MISHPAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PESAEK DHIN Sentido común ‫ה ֵ ֶל הָשר‬ ָ ַ ‫ַ כ‬ HASAEJEL HAYASHAR Oido. Vereda Sendero Senegal Senos Sensual Codicioso Lujurios Ser ‫ָ ִיב‬ ‫נת‬ NATIV Ruta. Sentido del Oido Suspirar. Reconozca ‫ה ִיר‬ ִ HIKIR ִ ‫ַע מ‬ ‫ֵ י‬ ‫ָאת‬ ָ DHA" MAE'AYIN BA'TA Separable F Separar ‫ְ ִי ָה‬ ‫רק‬ PERIKAH Separable M Sepillo ‫ָ ִיק‬ ‫ר‬ PARIK ‫ָ ַל‬ ‫ד‬ BADAL ‫ִב ֶשת‬ ֶ‫מ ר‬ MIVRESHET Sepillo de dientes ‫שת ִבר‬ ֶ ‫ֶ מ‬ ‫שיִַי‬ ‫ִ ני‬ MIVRESHET SHINAYIM Septiembre ‫ס ְ טמ ֶר‬ ְֶ ֶ SEPTEMBER .279 Senda. Emocionarse ‫ש ִי ָה‬ ‫ְמ ע‬ SHEMI"AH Sentir. Curso.

Ser bravo Ser culpable Ser Derramado. Sequedad Sequía Persona. Casarse Ser Exitoso. Suceder. Listo Ser fuerte. Ser bravo Ser Hecho. Ser Hechado Ser honorado Ser Huerfano ‫ש ִי ִית‬ ‫ְב ע‬ SHEVI"IT Septimo M Sepultura. Ser Indulgente ‫ש ִי ִי‬ ‫ְב ע‬ SHEVI"I ‫ָה‬ ‫מ‬ DHUMAH ‫ק ֶר‬ ‫ֶב‬ KEVER ‫ח ֶב‬ ‫ר‬ JOREV ‫ֵָש‬ ‫יב‬ YAVAESH ַ ‫ֹ ֶת ִ ָר‬ ‫ר‬ BITSARON BATSORET ‫הָה‬ ‫ָי‬ HAYAH ‫ֶ ֶש‬ ‫נפ‬ NEFESH ‫הָה ל ְי ת‬ ‫ָ י ִה‬ HAYAH LIHYOT ‫התק ֵל‬ ְִַ HITKABAEL ‫ור‬ RVM ֵ‫ח‬ ִ JINAEN ‫ח ַת‬ ‫ָת‬ JATAT ‫מ‬ ֵ 'AMAETS ‫הת כֵר‬ ‫ִ ְ ְז‬ HIT'AJZAER ‫ש‬ ַ 'ASHAM ‫תנ‬ NTN ‫ִש ַ ְ להישפ‬ ְ‫נ‬ NIShPAJ LHYShFJ ‫ִש ַד‬ ‫נְמ‬ NISHMAD ‫ח ַב‬ ‫ָר‬ JARAV ‫חת‬ ַָ JATAN ‫הק ִיד ַל‬ ‫ְִ ע‬ HIKPID "AL ‫ש ֶל‬ ‫ֵכ‬ SAEJEL ‫ש ַח‬ ָ SAMAJ ‫מ‬ ֵ 'AMAETS ‫ִש ַ ְ להישפ‬ ְ‫נ‬ NIShPAJ LHYShFJ ‫הָה‬ ‫ָי‬ HAYAH ‫ָ ֵד‬ ‫ב‬ KAVAED ‫ַב‬ ‫י‬ 'AYAV ‫ָת‬ ַ‫י‬ YATAM ‫ה ַל‬ ‫ִק‬ HIKAL . Tumba Séquese Ser. Sucedió Ser hostil hacia Iluminar.280 Septima F Sepultura Arides. Alma Ser aceptado Ser amable a Ser fuerte. Astuto. Ser. Ser Felíz Ser Derramado. Convertir Ser Ser alto Ser aterrorizado Ser cruel Ser dado Ser Destruido Ser en Ley. Ser Hechado Ser Destruido Ser estricto Alegrarce.

281 Ser Inocente. Servicio. Ganar Ser nacido Ser Responsable Ser usado. Servir ‫ע ַד ל ֳבד‬ ‫ָב ַע‬ ‫דובעל‬ "AVAD LA"AVD L"VVD Sesamo. Libro ‫ָ ָה‬ ‫זכ‬ ZAJAH Ser muy hermoso Ser realizado Ser salvado O. Adoración Servicio médico ‫ָפָָה‬ ‫י ְ יפ‬ YAFYAFAH ‫נ ַד‬ ‫ל‬ NOLAD ‫הְשי‬ ִ ‫ִג‬ HIGSHIM ‫ָב חוב‬ ‫ח‬ JAV JVV ‫ָשע‬ ַ‫י‬ YASHA" ‫ב ָה‬ ‫ָל‬ VALAH ‫לַאי לַי‬ ‫ְו ְו‬ LEVA'Y LEVAY ‫ָ ָש‬ ‫נח‬ NAJASH ‫ָ ָש‬ ‫נח‬ NAJASH ‫ְסֹ ֶת‬ ‫נ ר‬ NESORET ‫ֳב ָה‬ ‫ע ד‬ "AVDAH ‫ֳב ָה‬ ‫ע ד‬ "AVODAH ‫לח‬ ְָ ‫ֻ לח‬ ְָ PULJAN PULJAN ‫הג ָה של ֶ ַח‬ ‫ַ ָד ֶ ס‬ HAGADAH ShEL PESAJ ‫ק ַת ח ִי‬ ‫ל‬ KUPAT JOLIM Servicio no incluido ‫לֹא ֵל‬ ‫ל‬ ‫שיר ת‬ ֵ LO' KOLAEL SHAERUT Servir ‫ש ֵש שי ֵש‬ ִ ִ ‫ִש ֵש‬ ְ‫ל‬ SHIMAESH SHIMAESH LISHMAESH Trabajar. Sería Serpiente Servicio Servicio. Servir ‫ע ַד‬ ‫ָב‬ "AVAD Servir ‫ש ַת‬ ‫ָר‬ SHARAT Trabajar. Ajonjolí ֹ‫ש ְש‬ ‫ֻמ‬ ‫ש ְש‬ ‫ֻמ‬ SHUMSHOM SHUMSHOM Sesenta Sevilleta Sexo Femenino. Decaer Serpiente Astilla. Genero ‫ש ִ י שישי‬ ִ ShIShIM ShYShYM Setenta Sexo Sexta F ‫שב ִי‬ ‫ִ ְע‬ SHIV"IM ‫תמ ִי‬ ַ MAPIT ‫ִי‬ ‫מ‬ MIN ‫ְ ַב ת‬ ‫נק‬ NEKAVUT ‫ש ִ ית‬ ִ SHISHIT . Serrín Trabajo. En Templo. Reverencia Servicio de Pascua.

Sin.. Maestro. Señor Sra. Mío Señorita Sra. Dama Joven F. Señorita. Señor Señor. Señora. Shmuel.. Señorita Mujeres Jovenes. Señorita.282 Femenino Sexto Signo. Señoritas ‫ִיב‬ ‫ר‬ RIVON ‫ד‬ 'ADON ‫ד‬ 'ADON ‫ֳדָֹי‬ ‫א נ‬ 'ADONAY ‫מ ָה גב ֶת‬ ‫ָר ֶֶר‬ MARAH GEVERET ‫ַע ָה‬ ‫נֳר‬ NA"ARAH ‫ַח ָה‬ ‫ר‬ BAJURAH ‫מ ָה גב ֶת‬ ‫ָר ֶֶר‬ MARAH GEVERET ‫ְח ר ת‬ BEJUROT Shabat. Señora. ‫ש ָת של‬ ָ ַ SHABAT SHALOM Shema Confesión Unidad de D os Sheva E corta o silencio Shin. Señal ‫ש ִ ית שישית‬ ִ ShIShIT ShYShYT Sexto M Señal a señal ‫ש ִ י שישי‬ ִ ShIShI ShYShY ‫את‬ 'OT ‫ִית ת א ֵת‬ ‫ת‬ ‫א‬ 'ITUT 'OTAET Señal de Ceder el Paso ַ ֵ ‫מר ר‬ ‫ְכ ת ק ִי ָה‬ ‫ַד מ‬ ‫ז‬ THAMRUR THAEN ZEJUT KADIMAH Señal de Parar ‫ַמר ר‬ ‫ַצ ר‬ ‫ע‬ THAMRUR "ATSOR Señal de Transito Sir. Mes Samuel. Dama ‫ַמר ר‬ THAMRUR Señor. Shabat ‫י ַש ִי ִי‬ ‫הְב ע‬ ‫ש ָת י‬ ַ ‫ש ָת‬ ‫ַב‬ YOM HASHVI"I SHABAT YOM SHAVAT Shabat Shalom Shemot. Exodo. Nombres Shevat. Sabado ‫ש ָת‬ ַ SHABAT Sábado. SHin Shock ‫ש ַע‬ ‫ְמ‬ SHEMA" ‫שמ ת‬ ְ SHEMOT ‫שַא‬ ‫ְו‬ SHEVA' ‫טשב‬ ְָ SHEVAT ‫ש ש שי ש‬ ִ Sh ShIN S SH ‫ס ֶר שמ ֵל‬ ‫ֶפ ְ א‬ ‫הל‬ ֶֶ . D os Maestro.

Universo ‫ל ֵא‬ ‫ל‬ LULAE' ‫א‬ ִ 'IM ֵ ‫א‬ ִ 'IM KAEN ‫ש ֶל‬ ‫ֶק‬ SHEKEL ‫ש ֶל‬ ‫ֶק‬ SHEKEL ‫ש ֶל ח ָש‬ ‫ֶ ק ָד‬ SHEKEL JADASH ‫שק ִי‬ ‫ְ ָל‬ SHEKALIM Sidra ‫שי ַר ת ִי‬ ‫ִ כ ַ ח‬ ShIJAR TAPUJIM ‫ל ע‬ ָ "OLAM Continuamente. Sólo si ְ ‫ש לח ָר‬ ‫ָ ע‬ SHULJAN "ARUJ Shuruq U larga Sí ‫שרק‬ U SHURUK ‫א‬ ִ 'IM ֵ KAEN ‫ל לא‬ LU LU' Si le place.283 Su nombre D os Jueces. Dinero Israelí Siempre. futuro Siclo Siclo Nuevo ‫א לֹא‬ ִ 'IM LO' Si no Si Sí Siclo. Asienta Siéntese. Por favor ‫ְ ב ָשה‬ ָ ַ BEVAKASHAH Si lo quereis no sera leyenda ‫א ִ ְצ‬ ‫ִ ר‬ ‫ֵי ז ג ָה‬ ‫ָד‬ ‫א‬ 'IM TSIRTSU 'AEN ZO 'AGADAH Si No Si presente. Siempre ‫ָ ִיד‬ ‫מ‬ THAMID Siempre ‫ָ ִיד ְ ָל‬ ‫מ כ‬ ‫אֹפ ִ כ ָל‬ ‫ֶ ְל‬ THAMID BEJAL 'OFEN BIJLAL Sienta. Shuljan Aruj Si Si. Shoftim SEFER SHEMU'AEL HELEM ‫ס ֶר ש פ ִי‬ ‫ְט‬ ‫ֶפ‬ SEFER SHOFTIM Codigo de Leyes. Mundo. More Sierra Leona ‫י שב‬ ִ YOSHIV Siéntese Sierra Siete F ‫ָשב ָש ֶת‬ ‫יַ לֶב‬ YAShAV LAShEVET ‫ָשב‬ ַ‫י‬ YASHAV ‫מ ר ַש ר‬ ‫מ‬ ַ MASOR MASOR ‫סֶי ָה ִיא‬ ‫ְי ר ל‬ SEYEYRAH LI'ON ‫ש ַע‬ ‫ֶב‬ SHEVA" . Dinero Israelí Siclos Shekels.

Signo de Puntuación Signo O. Señal ‫את‬ 'OT Signo de Exclamación Signo de pregunta Punto.D.284 Siete M ‫שב ָה‬ ‫ִ ְע‬ SHIV"AH Siete mil ‫שב ַת‬ ‫ִ ְע‬ ‫אל ִי‬ ‫ֳ ָפ‬ SHIV"AT 'ALAFIM Siga ְ ‫ע ַב הל‬ ַ ָ ‫ָק‬ ‫ח ֵי‬ ‫ֳר‬ "AKAV HALAJ 'AJARAE Signo. Siguiente ‫ִימ שא ָה‬ ‫ס ַ ְ ֵל‬ SIMAN SHE'AELAH ‫הא‬ ִַ HA'IM ‫ְק ת‬ ֻ‫נ‬ NEKUDHOT ‫ְק ָה‬ ֻ‫נ‬ NEKUDHAH ‫ֶת‬ ‫א‬ 'ET ‫ה ָא ַר‬ ‫ח‬ ַ HABA' 'AJAR ‫ה ָא ה ָ ה‬ ַ HABA' HBA'AH Silbar ‫צפ צ‬ ְִֵ TSIFTSAEF Silbido ‫ש ַק‬ ‫ָר‬ ‫ְשר ק‬ ָ‫ל‬ SHARAK LESHAROK Silenciosa Silla ‫שת ָה‬ ‫ְ ק‬ SHETUKAH Silencioso Silla ‫שת ק‬ ָ SHATUK ‫ִי ֶא‬ ‫כס‬ JISE' ‫ִ ֵא‬ ‫ס‬ KISAE' Silla bolso de frijol ‫שק ְשי ָה‬ ‫ַ יִ ב‬ ‫כ ר ַת שק‬ ַ ‫ס‬ SHAK YEShIVAH JURSAT SHAK Silla con brazos ‫כ ר ָה ִי ֵא‬ ‫ְס כ ס‬ ‫ָד ת‬ ‫י‬ JURSAH JISAE' YADOT Silla con brazos ‫ֻ ר ָה ר ָה‬ ‫ְס‬ ‫ְס‬ KURSAH KURSAH Silla de meser ‫ִי ֶא ַגֵ ָה‬ ‫כ ס נְ נ ד‬ ‫כ ְנ ע‬ ַ ‫ֵס‬ JISE' NAGNAEDAH JAESNOA" Silla de paso Sillas con brasos ‫ִי ֶא ָב ח‬ ַ ‫כס ג‬ JISE' GAVOAJ Sillas Sillita musical ‫ִ ְא ת‬ ‫ס‬ KIS'OT ‫רס ת‬ ְָ KURSAOT ‫ְ ָא ת‬ ‫ס‬ . Siguiente ‫ִימ ק ִי ה‬ ‫ס ָ ְר‬ SIMAN KERI'AH Signo de pregunta ? Puntos. definido Próximo. Signo de Puntuación Proximo.

Silvar ‫צ ַר‬ ‫ָפ‬ TSAFAR Simblos. Símbolo Simetría ‫אתת‬ 'OTOT Simbolo. Letra del abecedario Simeon Similarizar. Letras Imagen. Coordinar ‫את‬ 'OT ‫ס ֶל ס ֶל‬ ‫ִמ ֶמ‬ SIMEL SEMEL ‫ש ְע‬ ‫ִמ‬ ShIM"ON ‫ְ ִימ ת‬ ‫א‬ THE'IMUT ‫הת ִי‬ ‫ִ ְא‬ HIT'IM Simjat Tora ‫ָה‬ ‫ר‬ ‫שמ ַת‬ ‫ִ ְח‬ ‫ְ ִי‬ ‫ל‬ BELI Simple M SIMJAT THORAH ‫ָש ט‬ ‫ָש ֶה‬ ‫ט‬ PASHUT PASHOTEH Sin Sin Pero. Sin embargo Sin Valor Sinagoga Sinagogas N M Singapur Singular M Sinverguenzas Sin Pero.285 ‫מ ִיק ִיי‬ ‫ז ַל‬ KESA'OT MUZIKALIYM Sillon ‫ִי ֶא ַרג ע‬ ַ ‫כס מ‬ ‫ִי ֶא נ ח‬ ַ ‫כס‬ JISE' MARGOA" JISE' NOAJ Levantar. Monte ‫ְלֹא‬ BELO' ‫ִ לע ֵי‬ ‫ְ ֳד‬ BIL"ADAE ‫א ָל‬ ‫ֳב‬ 'AVAL ‫אל‬ ָ 'ULAM ‫ִ לע ַי‬ ‫ְ ֳד‬ BIL"ADAY ְ ‫ח ַר ער‬ ֶ ֵ ‫ֳס‬ JASAR "AEREJ ‫שְא‬ ‫ָו‬ SHAV' ‫ֵית ְ ֶ ֶת‬ ‫נס‬ BAET KENESET ‫ֵית ְ ֶ ֶת‬ ‫נס‬ BAET KENESET ‫ָ ֵי ְ ֶ ֶת‬ ‫נס‬ BATHAE KENESET ‫ִיַי‬ ‫סנ‬ SINAY ‫ִיְג ר‬ ַ‫ס נ‬ SINGAPUR ‫ְ ִי ָה‬ ‫יח ד‬ YEJIDAH ‫ָ ִיד‬ ‫יח‬ YAJID ָ ‫ֵ ִר‬ ְ‫נ‬ ShAEM NIRDHAF ‫ִיִי‬ ‫נ‬ ‫ִי‬ ‫צ‬ . Sin embargo Sin mí Sin Valor Sinagoga N M Sinaí Singular F Sinónimo Sión.

Soberanía Cambio. Lugares Situación. Sitio Situación. Esclava ‫ָה‬ ‫מ‬ 'AMAH Sirvienta ‫ע ֶ ֶת‬ ‫זר‬ ‫ְשר ֶת‬ ‫מ ָ ֵת‬ ‫שפ ָה‬ ‫ִ ְח‬ "OZERET MESHARAETET SHIFJAH Esclavo. Señor Sirena ‫נ ת ִי‬ ‫צ‬ TSIONUT ‫ִי ִי‬ ‫צ נ‬ TSIONI ‫ד‬ 'ADON ‫ַר ד‬ ‫מ‬ MAR 'ADON ַ ‫ַת הָ ַת‬ ַ BAT HAYAM BAT YAM ‫ס רָה‬ ‫ְי‬ SURYAH Sirvienta. Sobrante ‫ממל ָה‬ ‫ַ ְ ָכ‬ MAMLAJAH Soborno ‫ש ֵד‬ ‫ִח‬ SHIJAED ‫עד‬ ֶ "ODEF . Localizarse ‫א ָר‬ ‫ֳת‬ 'ATAR Cerco. Mes ‫ִיָו‬ ‫סו‬ SIVAVN Soberanía ‫ר נת‬ ִ ‫ִיב נ ת‬ ‫ר‬ RIBONUT RIVONUT Reino.. Lugar Sitios. Sir. Sirviente ‫ע ֶד‬ ‫ֶב‬ "EVED Sistema ‫מער ֶת‬ ‫ַ ֳ ֶכ‬ MA"AREJET Sistema solar ‫מער ֶת‬ ‫ַ ֳ ֶכ‬ ‫ַש ֶש‬ ‫הֶמ‬ MA"AREJET HASHEMESH Acediar. Sitiar. Condición Situarse.286 KINIM Sión Sionista Sr. Caballero Siria TSION Sionismo Sir. Perseguir ‫ָר‬ ‫צ‬ TSAR Sitio. Posición Situación de seguridad ‫ָצ ר‬ ‫מ‬ MATSOR ‫את ִי‬ ‫ֳ ַר‬ 'ATARIM ‫מ ָב‬ ַ MATSAV ‫מ ָב‬ ַ MATSAV ‫מ ָב ְטח ִי‬ ‫נ‬ ַ MATSAV BETJONI ֵ ‫הת מ‬ ְִַ ‫קמתהל‬ HITMAKAEM LHTMKM Siván. Estado.

Perdurar Sobria ‫ס ַל‬ ‫ָב‬ SAVAL ‫מע ָפ ת‬ ‫ַ ֳט‬ MA"ATAFOT ‫ִ ַ ַת‬ ‫ח‬ PIKAJAT Sobrina ‫חִָית‬ ‫ְ ינ‬ ‫ְיִָית‬ ‫ח ינ‬ 'AJYANIT 'AJYYANIT Sobrino ‫חָ אחיי‬ ‫ְי‬ 'AJYAN 'JYYN Sobrio ‫ִ ַח‬ PIKAJ Sociedad sagrada ‫חב ָה‬ ‫ֶ ְר‬ ‫ק ִישא‬ ָ ‫ַד‬ JEVRAH KADISHA' Sociología ‫ס ְי ל גָה‬ ‫צ ְי‬ SOTSYOLOGYAH Gaseosa. Refresco. Sobre. Acerca de ‫ַל‬ ‫ע‬ "AL Sobre. Soda ‫ַז ז‬ ‫ג‬ ‫ש ָשי‬ ִ‫ר‬ GAZOZ SHORAShIM .287 Sobrar ‫ָ ַר‬ ‫ית‬ YATAR Quedar. Envolturas ‫ְשי ַת ֶ ֶר‬ ‫מ ִ כ ית‬ MESHIJAT YETER Sobrellevar. Envoltura Sobre Ella Sobre Ellos M Sobre Mi Sobre Ti F ‫מעט ָה‬ ‫ַ ֳ ָפ‬ MA"ATAFAH Sobre El Sobre Ellas Sobre los Milagros Sobre Nosotros Sobre Ti M ‫ע ָיו‬ ‫ָל‬ "ALAYV ‫ע ֶיה‬ ָ ‫ָל‬ "ALEYHA ‫ע ֵיה‬ ֶ ‫ָל‬ "ALAEHEN ‫ע ֵיה‬ ֶ ‫ֳל‬ "ALAEHEM ‫ַל הִ ִי‬ ‫ע ַ נס‬ "AL HANISIM ‫ע ַי‬ ‫ָל‬ "ALAY ‫ע ֵינ‬ ‫ָל‬ "ALAENU ְִ‫על‬ ‫ָ ַי‬ "ALAYIJ ִָ‫על‬ ‫ָ ֶי‬ "ALEYIJA Sobre Ustedes M ‫ע ֵיכ‬ ֶ ‫ֳל‬ "ALAEJEM Sobreescribir ‫לע בתכ‬ ‫בותכ‬ JTV "L JTVV Sobregiro Sobres. Encima ‫למל ֳה מ‬ ִ ‫ְ ַ ְע‬ ‫י ֵר מ ֵי‬ ‫ת ִד‬ LEMAL"AH MI YOTAER MIDAE Sobre. Sobrar ‫ִש ר‬ ְ‫נ‬ NISH'AR En. Sufrir.

Deseo Solo Solo. Festivo Solicite. Solamente. Sola Soldada Soldar Solemne F. Sofá ‫מ ָה‬ ִ MITAH Sofa ‫ס ַת‬ ‫ַפ‬ ‫ֶיסטר ִי ְה‬ ‫צ ְ ֶ ְפ ל‬ SAFAT TSEYSTERFILH Sofá ‫ס ָה‬ ַ SAPAH Sol Solo. Solo ‫ִי ָה‬ ‫רב‬ RIVAH Soltera. Aparte Soldado Soleado Solemne M. Aparte ‫ְ ִי ִית‬ ‫יח ד‬ YEJIDIT ‫ל ַד‬ ‫ְב‬ LEVAD ‫חֶֶת חיילת‬ ‫ַ יל‬ JAYELET JYYLT ‫חָל חייל‬ ַ JAYAL JYYL ‫הלח ָה‬ ‫ַ ְ ָמ‬ HALJAMAH ‫מעצ ש ֶש‬ ‫ַ ֶמ‬ M"TSAF ShEMESh ‫חִיִית‬ ‫ֳג ג‬ JAGIGIT ‫חִיִי‬ ‫ֳג ג‬ JAGIGI ‫ַ ָשה‬ ָ BAKASHAH ‫ִ ֵש‬ BIKAESH ‫ָ ָד‬ ‫ד‬ BADAD ‫ְ ִי ִי‬ ‫יח ד‬ YEJIDI ‫ל ַד‬ ‫ְב‬ LEVAD Sólo ‫ַק‬ ‫ר‬ RAK Solsticio ‫ְק ַת‬ ‫פ‬ ‫הח ָה‬ ַַ ‫ְק ָה‬ ‫פ‬ THEKUFAT HAJAMAH THEKUFAH Soltera. Festiva Solicita. Solamente. Sola Solución ‫ְ ִי ִית‬ ‫יח ד‬ YEJIDIT ‫ְ ִי ִי‬ ‫יח ד‬ YEJIDI ‫ִ ָר‬ PITHARON . Doncella Soltero. Solo ‫ש ֶש‬ ‫ֶמ‬ ShEMESh Soltera.288 Soda de crema ‫ַז ז ְ טע‬ ַַ ‫ג‬ ‫ִַיל‬ ‫ונ‬ GAZOZ BETA"AM VANIL Soda del Club ‫ֵי ס ָה‬ ‫מ ד‬ MAE SODAH Sodio ‫ַתר‬ ָ ְ‫נ‬ NATRAN Cama. busque Soltero.

Reirse Sopa de Cebolla Sopa de Tomates Sopar trompeta . Someter ‫ס מלָה‬ ‫ַ ִי‬ SOMALIAH Sombrero Sombreros Sometida ‫ַע‬ ‫ב‬ KOVA" ‫ב‬ ַ KVAN ‫ב ִי‬ ‫ָע‬ KVA"IM ‫ִ ָא‬ DHIKA' ‫ַָ ה‬ DHAKA'AH Sometido ‫ַ ָא‬ DHAKA' Vieja.Insertar Soplar una Trompeta ‫ֵקהצט‬ ְִַ ‫ח‬ HITSTAJAEK Sopa Sopa de Pollo Sopa de Verduras Sopera Soplido ‫מ ָק‬ ‫ָר‬ MARAK ‫מ ָק ָ ָל‬ ‫ְר צ‬ MERAK BATSAL ‫מ ָק ע‬ ‫ְר‬ MERAK "OF ‫מ ָק עגבִי ת‬ ‫ְר ְַָנ‬ MERAK "AGVANIOT ‫מ ָק ְ ָק ת‬ ‫ְ ר יר‬ MERAK YERAKOT ‫ָ ַע‬ ‫ק‬ THAKA" ‫מרקָה‬ ְִָ MERAKIAH ‫חצ ֵר‬ ‫ִ ְצ‬ JITSETSAER ‫ְשי ָה‬ ‫נִ פ‬ NESHIFAH . Ruidoso ‫ְק ל ְק ל‬ ‫ָד ל‬ BEKOL BEKOL GHADOL Reir. Somnolienta ‫מֻ ָ ֶת‬ ֶ‫ְי נ‬ ‫ְי ֶ ֶת‬ ‫מ נ‬ MEYUSHANETE MEYUSHENET Viejo. Sonreir ‫ש ַק‬ ‫ָח‬ SAJAK Sonreir. Ruido Sonidos. Voz Sonido del Shofar Voces. Sonidos ‫קל‬ KOL ‫הֶה‬ ‫ֶג‬ HEGEH ‫ק ל ש ָר‬ ‫פ‬ KOL SHOFAR ‫הג ִי הגִי‬ ‫ֳ ָא ֳ ָי‬ HAGA'IM HAGAYIM ‫קלת‬ KOLOT Sonoro. Somnoliento ָ ‫מֻ ָ ְי‬ ‫ְי מ‬ MEYUSHAN MEYUSHAN Somos sólo amigos ‫אַ ֵנ ַק‬ ‫ֳ נח ר‬ ‫ְִי ִי‬ ‫יד ד‬ 'ANAJAENU RAK YEDIDIM Sonata Sonido.289 Somalia Sombrero Oprimir. Ruidos ‫שיר ָ ָב‬ ‫ִ זה‬ SHIR ZAHAV Sonido.

Tierno. Debil F Suciedad Sudan Suela de Zapato ‫הת ַ ֵל‬ ‫ְִ א‬ HITPA'AEL ‫ַפ ָ ָה‬ ‫ה ע‬ HAFTHA"AH ‫חִָה חִיָה‬ ‫ֳ זי ֳ ז י‬ JAZIAH JAZIYAH ‫בצנ‬ NTSV ְ ‫ָ ִי‬ ‫נס‬ NASIJ ֵ ‫מר‬ ְַ MARTHAEF ‫מר ְ ִי‬ ‫ְַ פ‬ MARTHEFIM ֶֹ‫ִי ע‬ ‫ל ז‬ KULI "OZEN ‫ס ָה‬ ‫י‬ SOYAH ‫חל‬ ַָ JALAM ‫חל לחלו‬ ַָ JALAM LJLVM ‫ַר ד‬ ‫מ‬ MAR 'ADON ‫מ ָה גב ֶת‬ ‫ָר ֶֶר‬ MARAH GEVERET ‫ס ִי לְ ָה‬ ‫ְ ר ַ נק‬ SERI LANKAH ‫ר ָה‬ ‫ַכ‬ RAJAH ְ‫ר‬ ַ RAJ ‫עלָה‬ ֳִ "ALIAH ‫ע ָה‬ ‫ָל‬ "ALAH ‫ע ָה ל ֳל ת‬ ‫ָ ל ַע‬ "ALAH LA"ALOT ‫ט ֵס‬ ִ TIPAES ‫צ ל ֶת‬ ‫ֶל‬ TSOLELET ‫הָה‬ ‫ָי‬ HAYAH ‫ק ָה‬ ‫ָר‬ KARAH ‫הָה‬ ‫ָי‬ HAYAH ‫ָל ָה‬ ‫ע ל‬ "ALULAH ‫ָל ל‬ ‫ע‬ "ALUL ‫טמ ה‬ ְֻ TUM'AH ‫צ ה‬ ֵ TSAE'AH ‫סד‬ ָ SUDAN ‫שְודָה‬ ‫ְ ו ְי‬ ‫ִל ָה‬ ְ . Señorita. Peregrina Costar. Señora. Caballero Sri Lanka Suave. Debil M Excremento. Inmigración. Suceder. Timido... Delicad Subida. Sucedió Suceptible. Sueño Sr. Timida. Dama Suave. Convertir Ser Hecho. Subir Submarino Suceder. Corpiño Sota. Suciedad Suecia ‫ֵי ֵש‬ ‫חר‬ JAERAESH Maravillarse. Reunir Suceptible. Sorprenderse Sostén. cartas Sotanos Soya Soñar Sra. Sostener Sótano Soy todo oídos Soñado.290 Sordo Sorpresa Establecer. Subir Subir Ser. Sir. Delicad Costar. Tierna.

Suelo Suelo Fertil. Con prosperidad Sueño Sueño N Suficiente. Suertes Soñado. Fiesta de. Salario. Oferta Suiza ‫ש ִיר ת‬ ‫כ‬ SJIRUT Sueldo minimo ‫ש ַר‬ ‫ְכ‬ ‫ִיִימ‬ ‫מנ‬ SEJAR MINIMUM ‫אד ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ 'ADAMAH Suelo Suena bien Suerte Suerte Purim. Perdurar Insinuar. Sueño Sueños N Suficiente de Sufijo Pronominal Sobrellevar. Asentar Superior. Toleró Propuesta. Renta Tierra. Sufrir. Sugerencia. Mucho Sufijo Sufrido. Altisimo ‫אד ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ 'ADAMAH ‫ַ ר ֶל‬ ‫ְמ‬ KARMEL ‫ִש ַע ט ב‬ ‫נ מ‬ NISHMA" TOV ‫מ ֶל‬ ‫ֶצ‬ METSEL ‫פר‬ FUR ‫ָל‬ ‫ר‬ GHORAL ‫מָל‬ ַ MAZAL ‫ְ הצל ָה‬ ‫ַ ְ ָח‬ BEHATSLAJAH ‫פ ִי‬ ‫ר‬ FURIM ‫ָש ִיש‬ ‫יֵ ל‬ YAShAEN LISHON ‫חל‬ ַָ JALAM ‫ֳל‬ ‫ח‬ JALOM ‫ֳל מ ת‬ ‫ח‬ JALOMOT ‫סִי‬ ַ SAGHI ‫ֵי‬ DHAE ‫ס ִית ס ֹ ֶת‬ ‫פ ִ מ‬ SOFIT SIOMET ִ ‫יתס ִית‬ ‫פ‬ SOFIT KINUYT ‫ס ַל לס ל‬ ְ ִ ‫ָב‬ SAVAL LISBL ‫ס ַל‬ ‫ָב‬ SAVAL ‫ה ָ ָה‬ ‫ַ ע‬ HATSA"AH ‫ר ַז‬ ‫ָמ‬ RAMAZ ‫שַוי‬ ‫ְו‬ SHEVAVYTS ‫צ ַל‬ ‫ָל‬ TSALAL Sumo sacerdote ‫ה ָד ל‬ ֵ KOHAEN GHADOL ‫ע ְי‬ ‫ֶל‬ "ELYON . Terreno. Sumergir. Grano Fresco Suero Suerte Suerte. Sugerir Bucear.291 SHEVEVDYAH GHILDHAH Sueldo.

Sur Levaltarse. Merienda Swazilandia Cabañas. Tacto Tajada. Ganar Suplicación Derecho. Suplicar Sur Surinam Colgar. Tactica. Tabernaculo Calendario. Sustentos. Adherir. Tabla Calendarios. Tablas Estrategia. Surgir Susana Suspirar. Suspiro Suspirar Sustantivo Comidas. Sentir.292 Supermercado Súplica Implorar. Alzarse. Suspender Suspirar. Tactica. Meriendas Cabaña de Suká. Suspiro Comida. Tal vez ‫א ַי‬ ‫ל‬ 'ULAY . Emocionarse Suspirar. Rebanada ‫ס ֶרמר ֶט‬ ‫ַ ְק‬ SUPERMARKET Supervisar. Sustento. Tabernaculos Tabla de Contenidos Tablero de Salto Estrategia. Tacto Tailandia ‫ִ ֵח‬ ‫נ‬ NITSAEJ ‫ְ חָה‬ ִ THEJINAH ‫ַ ֳנ‬ ‫ח‬ THAJANUN ֵ‫התח‬ ְִַ HITJANAEN ‫ָ ִי‬ ‫ימ‬ YAMIN ‫ָר‬ DHAROM ‫ק קו‬ ָ KAM KVM ָ‫ס ִי‬ ‫רנ‬ SURINAM ‫ש שָה‬ ַ SHOSHANAH ‫ָ ָה‬ ‫ל‬ THALAH ‫אָ ָה‬ ‫ֳ נח‬ 'ANAJAH ‫ר ַש‬ ‫ָח‬ RAJASH ‫ֶאַח אנח‬ ‫נֱנ‬ NE'ENAJ 'NJ ‫אָ ָה‬ ‫ֳ נח‬ 'ANAJAH ‫ֵ עצ‬ ֶֶ ShAEM "ETSEM ‫ָז‬ ‫מ‬ MAZON ‫ְז נ ת‬ ‫מ‬ MEZONOT ‫סָוִילֶד‬ ‫ְ ו ז ֶנ‬ SEVAVZILENED ‫ס ָה ס ָה‬ ֻ SUKAH SUKAH ‫ס תס ת‬ ֻ SUKOT SUKOT ‫לח‬ ַ LUAJ ‫ֹכ העְִָי‬ ‫ֶ ָ ִ ני נ‬ THOJEN HA"INYANIM ‫לחת‬ LUJOT ‫מק ֵ ָה‬ ‫ְַ צ‬ MAKPAETSAH ‫ֵ כ ִיס‬ ‫ְס‬ THAEJSIS ‫ֵ כ ִיס‬ ‫ְס‬ THAEJSIS ‫אילְד‬ ‫ֶנ‬ TH'YLEND ‫ְר ָה ֶ ַח‬ ‫פ ס ל‬ ‫ֵ ַח ח ִי ָה‬ ‫נת ֳ ת כ‬ FERUSAH PELAJ NAETAJ JATIJAH Quiza.

Tambalee Ademas. Tanto Adv ְ ָ ‫ָל‬ KOL KAJ ‫ְְַָהט‬ ַ ‫נ ז ני‬ TANZANYAH Cegar. Huella Tamaño ‫מ דַל‬ ְ THALMUD Talmud. Ondee. Talón. También Tambor Tammuz.293 Tal vez ‫ִָ כ‬ ֵ ‫י‬ YITHAJAEN Taladro ‫דחמק‬ ְֵַַ MAKDAEAJ Taladro eléctrico ‫ַקד ַת ָד‬ ‫מ ַח י‬ ‫ַשמ ִית‬ ‫ח ְ ַל‬ MAKDAJAT YAD JASHMALIT Talco ‫ט ְק‬ ‫ַל‬ TALK Bolso. Aprendizaje Canilla. Convocación. Tallo ‫קֶה‬ ‫ָנ‬ KANEH Talmud ‫ַ ְמ ד‬ ‫ל‬ ‫ְמ ָה‬ ‫ָר‬ THALMUD GHEMARAH Talmud. Mishna y Gemara ‫ִשָה‬ ‫מְנ‬ ‫גמ ָא‬ ‫ְָר‬ MISHNAH UGMARA' ‫ע ֵב‬ ‫ָק‬ "AKAEV Canilla. Talego ‫ִיס‬ KIS Taller mecánico ְ‫מ ס‬ ָ MUSAJ Caña. Tapar ‫עֵר‬ ִ "IVAER . Tanto Adv Lectura. Biblia ‫ע ֵב‬ ‫ָק‬ "AKAEV ‫ג ֶל ִי ָה‬ ‫ד מד‬ GODEL MIDAH ‫ָט‬ ‫מ‬ MAT Tambaleo También Yo Tamboreta Tan. Mes Tanaj. Tanaj Tanzania ‫ִיק‬ PIK ַ GHAM ‫ֵ אִי‬ ‫ֳנ‬ GHAEM 'ANI ‫ת‬ TOF ָ‫ת מר‬ ‫ִ ִי‬ TOF MIRIAM ‫ַ ז‬ THAMUZ ְ ָ ‫ָל‬ KOL KAJ ‫נת‬ TNJ ‫מק ָא‬ ‫ִ ְר‬ MIKRA' Tan. Enseñanza. Talón Tambaléese.

Tarde ‫ֳר‬ ‫ח‬ 'AJARON Tarde ‫ע ֶב‬ ‫ֶר‬ "EREV Tarde. adj ‫מאח ֶת‬ ‫ְ ֻ ֶר‬ ‫מאח ֶת‬ ‫ְ ֻ ֶר‬ ME'UJERET ME'UJERET Tarde M. ‫מא ָר‬ ‫ְ ֻח‬ ME'UJAR Tarde. ‫ח ֵי‬ ‫ֳר‬ ִ‫ה ָ הר‬ ‫ַ ֲ ַי‬ 'AJARAE HATSAHORAYIM Detras. adj ‫מא ָר‬ ‫ְ ֻח‬ ‫ְא ָר‬ ‫מ ח‬ ME'UJAR ME'UJAR Tardes Deberes. adv. P.M.294 Tarde ‫מא ָר מפֵר‬ ‫ִ ֻ ח ֶ ַז‬ MI'UJAR MEFAZAER Tarde. Tarea para la casa Boleto. Copa ‫ְע ַת ֶח ת‬ ‫ד ז‬ THE"UDAT ZEJUT Tarta Tasa de Interés ‫ִיס ַ ָר‬ ‫ָ נק‬ KISAN NAKOR ‫ס ֶל‬ ‫ֶפ‬ SEFEL ‫ִי ִית‬ ‫רב‬ RIVIT Tasa de Interés ‫שיע ר‬ ִ ‫ה ִי ִית‬ ‫ָר‬ SHI"UR HARIKIT Tason de cerveza ‫כ ס של‬ ֶ ‫ִי ָה‬ ‫בר‬ JOS ShEL VIRAH Tatetí ‫ִי ְס ִי ְס‬ ‫אק מק‬ ‫ְ ִיקס‬ ‫ר‬ 'IKS MIKS DHERIKS Tav ‫ת ָו‬ ‫ת‬ T TAV Taxi ‫ַקסי‬ ‫ט‬ TAKSY Taxi ‫מ ִית‬ ‫נ‬ MONIT . Tareas para la casa ‫ער ִי‬ ‫ֳ ָב‬ "ARAVIM Deber. despues del medio día ‫י חר‬ ֳֵ ‫ַ צהרִי‬ ‫ָ ָ ָי‬ 'AJARAE HATSOHORAYIM Tarde F. Tarjeta ‫שע ר ִַת‬ ‫י‬ ִ SHI"UR BAYIT ַ ‫ִתשע ֵי‬ ‫י ִ ר‬ SHI"URAE BAYIT ‫ַ ר ִיס‬ ‫ְט‬ KARTIS Tarjeta de crédito ‫ַר ִיס ש ַאי‬ ‫ר‬ ‫ט‬ KARTIS 'ASHRA'Y Tarjeta de crédito ‫ַ ר ִיס‬ ‫ְט‬ ‫ש ַאי‬ ‫ְר‬ KARTIS 'AShRA'Y Tarjeta de Identificación Tasa.

Techos Tecla. Tener Miedo Agitarse. Tela de carpa. de Piano ‫מְ ָק‬ ‫ִ זר‬ MIZRAK ‫ֵה‬ THAEH ‫ֵה צמ ִי‬ ‫ְ ָח‬ THAEH TSEMAJIM ‫ָא לה ִיר‬ ְַ ‫נ‬ NA' LEHAKIR ‫ֵ ְר‬ ‫ט‬ THAE'ATRON ‫ִ ק ָה‬ ‫ְר‬ THIKRAH ‫ַג ַג ת‬ GHAG GHAGOT ‫ַג ַג ת‬ GHAG GHAGOT ‫מ ש‬ ַ MAKOSH Tecla delete ‫מ ָש מ ִי ָה‬ ‫ַק ְח ק‬ MAKASH MEJIKAH Teclado ‫מקל ֶת ל ח‬ ַ ‫ִ ְ ֶד‬ ‫מ ָשי‬ ִ ‫ַק‬ MIKLEDET LUAJ MAKASHIM Teclas. biblico Té de hiervas Teatro Techo. Temas ‫נ ש ִי‬ ‫ֵא‬ NOSAE'IM ‫רַז‬ ‫ָג‬ RAGAZ . de Piano ‫מ שי‬ ִ ַ MAKOSHIM Tejer ‫טָה‬ ‫ָו‬ TAVAH Tejer ‫ס ַג‬ ‫ָר‬ SARAG Tejer ‫ַג טַה‬ ‫ר ָו‬ ‫ש ַר ֵלע‬ ‫ָל ק‬ ‫רק‬ ָָ 'ARAG TAVAH SHALAR KAEL" RAKAM Tel Aviv Yaffa Telaraña ‫ופי ביבא לת‬ TL 'VYV YFV Cortina. Techos ‫מִ ת‬ ‫נ‬ MONIOT Tazón de rociar. Asunto ‫נ שא‬ ֵ NOSAE' Tema. Por favor conoce Techo Techo. Sabana Teléfono ‫ְ ִי ָה‬ ‫יר ע‬ YERI"AH ‫ק ַי ע ָ ִיש‬ ‫ר ַ ב‬ KURAY "AKAVISH ‫ט ֶפ‬ ‫ֶל‬ TELEFON Telescopio ‫ט ֶסק‬ ‫ֶל‬ TELESKOF Televisión ‫טלִיְָה‬ ‫ֶ ֶ ו זי‬ ‫היזיוולט‬ TELEVIZYAH TLVVYZYH Tema.295 Taxis Té Te presento. Estremecers ‫ָשש‬ ַ‫ח‬ JASHASH Asuntos. Temblar.

Temblor Asustar. Temblar Temble. Temor Temor.296 Sacudir. Templo ‫רח‬ ַָ RAJAF Temblar Movimiento. Temer Asustar. Preocupado Temblores Asustar. Admiración Fiebre. Temperatura Palacio. Miedo ‫ר ַש‬ ‫ָע‬ RA"ASH ‫ח ַד‬ ‫ָר‬ JARAD ‫ִיד‬ ‫נ‬ NID ‫ר ֵד‬ ‫ע‬ RO"AED ‫ָ ַד‬ ‫ח‬ PAJAD ‫ער‬ ַָ "ARATS ‫ָ ַד ל ְחד‬ ‫ח ִפ‬ PAJAD LIFJD ‫ָ ֵא‬ ‫יר‬ YARAE' ‫ָ ֵא‬ ‫יר‬ YARAE' ‫ַ ַד‬ ‫ח‬ PAJAD ‫ִר ה‬ ְ‫י‬ YIR'AH ‫ִר ה‬ ְ‫י‬ YIR'AH Temores N ‫ְ ח ִי‬ ‫ָד‬ PEJADIM ‫וח ח‬ JM JVM Temperatura Templo de Jerusalen ‫טמ ֵ ָט ָה‬ ‫ְֶ ר ר‬ TEMPAERATURAH ‫ֵי ָל‬ ‫הכ‬ HAEJAL ‫ֵית ה ִק ָש‬ ‫ב ַמ ד‬ VAET HAMIKDASh Temporada ‫ע ָה‬ ‫נ‬ "ONAH Temprano ָ ‫מק‬ ְֻ ָ‫מ ק‬ ְ MUKDHAM MUKDHAM Temprano ‫מקד ק ִי‬ ‫ֻ ְ ָ ָד‬ ‫ַש ִי‬ ‫מְכ‬ MUKDAM KADIM MASHJIM Temprano ‫ְ ַש ָ ָה‬ ‫הְ מ‬ ַ ‫ְ הק‬ ְֶ BEHASHKAMAH BEHEKDHAM Temprano en la Mañana ֵ ‫ַש‬ ְ‫ה‬ HASHKAEM Temprano F Adj ‫מק ֶ ֶת‬ ‫ְֻ מ‬ MUKDHEMET Temprano M Adj ָ ‫מק‬ ְֻ MUKDHAM Alicates. Espantar. Reverencia. Temer Temer Miedo. Ansioso. Temer Temeroso Temor. Tenazas ‫ַלק ַת‬ ‫מ ַח‬ ‫ְלֶיר‬ ‫פ י‬ MALKAJAT FELYEYR .

Terreno. Destruir Ternero Terremoto. Pene Tenedores Tema. Terrible F ַ‫ש‬ ָ SHALAM ‫אֶל‬ ‫ֵג‬ 'AEGEL ‫רח‬ ַָ RAJAM ‫ר ִי ַת‬ ‫ְע ד‬ ‫אד ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ RE"IDAT 'ADAMAH ‫אד ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ 'ADAMAH ‫ִ ָר‬ KIKAR ‫אֻ ָה‬ ‫ֳי‬ 'AYUMAH ‫י‬ ֹ‫י‬ 'AYOM 'AYOM . Tendencia Tenedor Esperar. Suelo Horrible. Cuidar Inclinar. Ternura. Terminado Concluido. Tentar ‫ַ פִית‬ ‫ְנ‬ THAFNIT Tendón. Ser Terminar. Círculo de Trafi Horrible. Seducir. Tener Miedo Tener tos Tengo ganas ‫גִד‬ ‫י‬ GYID ‫מְ ֵג‬ ‫ָ זל‬ MAZLAEG ‫מְ ָג ת‬ ‫ִ זל‬ MIZLAGOT ‫ש ֵר‬ ִ SIBAER ‫ָשש‬ ַ‫ח‬ JASHASH ‫הפ ִיס‬ ‫ִ ְר‬ HIFRIS ‫ִש ַ ֳל‬ ‫הְ ע‬ HISHTHA"AL ‫ְִ ַר‬ ‫נז ה‬ NIZHAR ‫ָא ִי‬ ‫ל‬ BA' LI ‫ה ָה‬ ִ HITAH Tercera Comida ‫ְע ָה‬ ‫ס ד‬ ‫ש ִישית‬ ִ ‫ְל‬ SE"UDAH SHELIShIT Tercera F Terminación anormal Terminado ‫ש ִישית‬ ִ ‫ְל‬ SHELISHIT Tercero M Completo. Completar. Amor Tener Tierra.297 Dirección. Terminado. Temblor de Tierra Terreno Bajo. Nervio. Terminarse Compasión. Tener Esperanza Tener Pesuñas Partidas Tenga Cuidado. Terrible M ‫ש ִישי‬ ִ ‫ְל‬ SHELISHI ‫ח ִיג‬ ‫ָר‬ ‫ִי‬ ‫ס‬ ‫ָמ ר‬ GHAMUR SIUM JARIG ‫ֶ ֶר ְ ֶר‬ ‫מ מ‬ GHEMER GHEMER ֵ ִ ‫הס‬ ְִ HISTHIAEM Terminar ָ‫ֵר ִג ַר לה‬ ִ ‫מ נְ מ‬ ‫רמגיהל‬ NIGMAR LHIGHAMAER LHYGMR ָ THAM Completarse.

de Ellos Tías.298 Terror Valor. Tuya M Tía. de El Tía. de Ella Tías. Mes Tía Tía. Tusya F Tías. Nuestras Tías. Vuestras M ‫מ ָא‬ ‫ר‬ MORA' Tesoro Dar Evidencia. Tuya F Tía. Vuestras F Tibia F ‫א ָר‬ ‫צ‬ 'OTSAR ‫סג ָה ְג ָה‬ ‫ְֻ ס‬ SEGULAH SEGULAH ‫ה ִיד‬ ‫ֵע‬ HAE"ID ‫ֵד ראָיה‬ ‫ע ְ ִי‬ "AED RE'IAYH ‫ֵד ת‬ ‫ע‬ "AEDUT ‫ט ֵית‬ ‫ט‬ T TAET ‫ֵי‬ THAEON ‫ט ֵת‬ ‫ֵב‬ TAEVAET ‫ָע‬ ‫ל‬ THULA" ‫ָה‬ ‫ד‬ DHODAH ‫ָת‬ ‫ד‬ DHODATO ‫דת‬ ָָ DHODATAH ‫דת‬ ָָ DHODATAN ‫דת‬ ָָ DHODATAM ‫ד ִי‬ ‫ָת‬ DHODATI ‫ד ֵנ‬ ‫ָת‬ DHODATAENU ְ ‫דת‬ ֵָ DHODATAEJ ָ ‫דת‬ ְָ DHODATJA ‫דת כ‬ ְֶַ DHODATJEN ‫דת כ‬ ְֶַ DHODATJEM ‫ד ָיו‬ ‫ת‬ DHODOTAYV ‫ד ֶיה‬ ָ‫ת‬ DHODOTEYHA ‫ד ֵיה‬ ֶ‫ת‬ DHODOTAEHEN ‫ד ֵיה‬ ֶ‫ת‬ DHODOTAEHEM ‫ד ַי‬ ‫ת‬ DHODOTAY ‫ד ֵינ‬ ‫ת‬ DHODOTAENU ְ ‫ד ַי‬ ‫ת‬ DHODOTAYJ ָ ‫ד ֶי‬ ‫ת‬ DHODOTEYJA ‫ד ֵיכ‬ ֶ‫ת‬ DHODOTAEJEN ‫ד ֵיכ‬ ֶ‫ת‬ DHODOTAEJEM ‫ח ָה‬ ַ JAMAH . Teñido Escarlata Tía. de El Tías. de Ellas Tía. Vuestra Tías. de Ellas Tías. de Ellos Tía. Nuestra Tía. Testificar Testimonio Tetera Gusano. Tuyas M Tías. Mias Tías. Tesoro. Remedio Testigo ocultar Tet Tevet. Vuestra M Tias. de Ella Tía. Mia Tía.

Suelo Pais. Necesita Tienes Telefono? M Suave. Terreno. Timido. Timida. Lugar Desolado ‫יאהל‬ ֳִָ 'AHALIM ‫חֻי ת ח ִי ת‬ ַ ַ JANUYOT JANVIOT ‫צ ִי ְ ל‬ ‫ָר‬ TSARIJ L Tienes Telefono? F Suave.299 Tibio M ‫ח‬ ַ JAM Tiburon ‫ָ ִיש‬ ‫ר‬ KARISH Numerador. Tierno. Tiendas Tiene que. Abajo Tierra Arida. Delicad Tierra. Tierna. Tierra ‫ֵש ל ְ ט ֶפ‬ ‫י ָ ֶל‬ YAESH LAJ TELEFON ָ ‫ֵש ל‬ ְ ‫י‬ ‫ט ֶפ‬ ‫ֶל‬ YAESH LEJA TELEFON ‫ר ָה‬ ‫ַכ‬ RAJAH ְ‫ר‬ ַ RAJ ‫אד ָה‬ ‫ֳ ָמ‬ 'ADAMAH ‫קר ַע‬ ‫ַ ְק‬ KARKA" ‫אר‬ ֶֶ 'ERETS ‫חר ָה‬ ְָ JARBAH . Tiempo ‫אִיר מֶג‬ ‫ֳו ֶז‬ ‫ֳוִיר‬ ‫או‬ ‫ק ִי‬ ‫ְל‬ 'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM Tiempo Tiempo Libre Tiempos Tienda Tienda de Abarrotes. Delicad Tierra. Tienda ‫ְמ‬ ָ‫ז‬ ZEMAN ‫ְ ַי ְ ַאי‬ ‫נ נ‬ PENAY PENA'Y ‫ְמִי‬ ַ‫ז‬ ZEMANIM ‫ִתי‬ ‫ע‬ "ITYM ‫ח ת‬ ַ JANUT ‫ֳנ ת‬ ‫ח‬ JANUT ‫אֹ ֶל‬ ‫ה‬ 'OHEL ‫מ ֶת מ ֹ ֶת‬ ‫ַ ל ַ ל‬ MAKOLET MAKOLET Tienda de departamentos ‫ֳנ ת כ ל‬ ‫ח‬ ‫ֳנ ת ָ ל‬ ְ ‫ח‬ JANUT JOLBO JANUT KOLBO ‫ֳנ ת ספ ִי‬ ‫ח ֶ ָר‬ JANUT SEFARIM Carpas. Era Tiempos Tienda Carpa. Almacén Tienda de libros Tiendas ‫ֵת‬ ‫ע‬ "AET Tiempo. Tiempo ‫מ ֶה‬ ‫נ‬ MONEH Clima.

Tierna. Timida. Tierno. Mío Tío. de Ella Tío. Timido.Tuyo M ‫א ָצ ת‬ ‫ֳר‬ 'ARATSOT ‫ִיג ִיס‬ ‫ט ְר‬ TIGRIS ‫ִס ָ רִי‬ ‫מ ַי‬ MISPARAYIM ‫פ ֳמ ה ֶ ֶת‬ ‫ַע ַ ל‬ FA"AMON HADHELET ‫ר ָה‬ ‫ַכ‬ RAJAH ְ‫ר‬ ַ RAJ ‫ֳל ק ַח ָה‬ ‫ח ר צ‬ JALUK RAJTSAH ‫ִי ר‬ ‫כ‬ JIOR ‫ְי‬ DHEYO ‫צ ַע‬ ‫ֶב‬ TSEVA" ‫צ ִי ָה‬ ‫ְב ע‬ TSEVI"AH ‫ד‬ DHOD ‫ד‬ DHOD ‫ד‬ DHODO ‫ד‬ ָ DHODAH ‫ד‬ ָ DHODAN ‫ד‬ ָ DHODAM ‫דכ‬ ְֶ DHODJEN ‫דכ‬ ְֶ DHODJEM ‫ִי‬ ‫ד‬ DHODI ‫ֵנ‬ ‫ד‬ DHODAENU ְ‫ד‬ ֵ DHODAEJ ָ‫ד‬ ְ DHODJA . Querido Tío. de Ustedes F Tío.300 Tierra Baldía Tierra de Canaán ‫שמ ָה‬ ‫ְ ָמ‬ SHEMAMAH Tierra de Aram Tierra de Israel ‫אר‬ ֳָ 'ARAM ‫ְ ַע‬ ַ‫נ‬ KENA"AN ‫אר ִשר ֵל‬ ‫ֶ ֶ י ָא‬ 'ERETS YISRA'AEL Tierra que fluye leche y miel Continente. de Ellas Tío. de Ellos Tío. Pintura. Delicad Tina Tinta Colorante. Amado. Tuyo F ‫אר ָ ַת ח ָב‬ ‫ֶ ְ זב ָ ל‬ ‫ד ַש‬ ‫ְב‬ 'ERTS ZAVAT JALAV UDVASH Tierra Santa ‫אר ה ֹ ֶש‬ ‫ֶֶ ַ ד‬ ‫ִשר ֵל‬ ‫י ְ ָא‬ 'ERETS HAKODESH YISRA'AEL ‫ַָשה ֶַשת‬ ֶ ‫י ָ י‬ YABASHAH YABESHET Tierras. Paices Tijeras Suave. Tinte Tío Tío. Tinte Tío. Nuestro Tío . de Ustedes M Tío. Tierra Seca Tigre Timbre Suave. de El Tío. Delicad Tina Color.

Rocíe Biblico Tishri. Nuestros Tíos. Vaciar Dispare. Lance. Vuestros M Tipo. Todo ‫ֹל ָל‬ KOL KOL . de Ella Tíos. Lanzar. Todavía ‫מ מ ֳשה‬ ֶ ‫ֵ ַח‬ ‫ש ֵק ש ֵט‬ ‫ק‬ ‫ת‬ DHOMAEM MAJASHEH SHOTAEK SHOKAET Todavía. Tuyos M Tíos. Tocar instrumento Musi Toda clase de ‫ֶיה‬ ָ‫ד‬ DHODEYHA ‫ֵיה‬ ֶ‫ד‬ DHODAEHEN ‫ֵיה‬ ֶ‫ד‬ DHODAEHEM ‫ַי‬ ‫ד‬ DHODAY ‫ֵינ‬ ‫ד‬ DHODAENU ְִ‫ד‬ ‫ֶי‬ DHODEYIJ ָ ‫ֶי‬ ‫ד‬ DHODEYJA ‫ֵיכ‬ ֶ‫ד‬ DHODAEJEN ‫ֵיכ‬ ֶ‫ד‬ DHODAEJEM ‫ִי‬ ‫מ‬ MIN ‫ָח ר‬ BAJUR ‫סְנ ג פ‬ ָ ‫ְג‬ SEGENON GUFAN ‫ִיֵי‬ ‫מנ‬ MINAE ‫מחל‬ ְֵַ MAJLAETS ְ ‫של‬ ַָ SHALAJ ‫ָ ַק‬ ‫זר‬ ZARAK ‫ָ ָה‬ ‫יר‬ YARAH ‫ִש ֵי‬ ‫ר‬ THISHRAE ‫ש‬ SHUM ‫ִיר‬ GHIR ‫ק ְס ל‬ ‫ַר‬ KARSOL Tocar ‫ַָע לְ ע‬ ַ ‫נג ִ נ‬ NAGA" LINGHA" ‫ִ ֵר‬ ‫ז‬ ZIMAER Tocar Violín ִ ‫ֵר‬ KINAER ‫ָל ִיֵי‬ ‫מנ‬ KAL MINAE Todas y cada una estatuas ‫ָל ֶ ֶל ֶ ֶל‬ ‫ס ס‬ KAL PESEL VPESEL Aún. de Ellos Tíos. Tipo Tipo de letra Tirabuzón Tire. Valuación Tobillo Cantar. Mes Tiza ‫ָיו‬ ‫ד‬ DHODAYV Tíos. Sujeto Clases de. Tire Nombre. Tipos de Tirar. Entero. Hechar. Aún ‫עדִ עדִי‬ ‫ַ ַי ַ ַי‬ Totalidad. Título. Vuestros F Clase.301 Tíos. de Ellas Tíos. Míos Tíos. Tuyos F Tíos. de El Tíos.

Todo bien Todo el dia Todo es para bien Todos Todos. Queso de leche de soya Dosel. Cada. Tome Posesión. Cualquier Todos los juramentos ‫ה ֹל ְ ס ֶר‬ ‫ֵד‬ ַ HAKOL BESAEDER ‫ְ ס ֶר‬ ‫ֵד‬ BESAEDER ‫ָל ה‬ ַ KAL HAYOM ‫ה ֹל ְ ס ֶר‬ ‫ֵד‬ ַ HAKOL BESAEDER ֹ ‫ל ְט ָהה‬ ַ ‫ל ב‬ HAKOL LETOVAH ‫ָל ַה ש‬ ֶ ‫מ‬ KAL MAH SHE ‫ָל א ָר‬ ‫ֶח‬ KAL 'EJAR ‫ל‬ ָ KULAM ‫ָל‬ KAL ָֻ KULAM ‫ָל ִד ֵי‬ ‫נְר‬ KOL NIDRAE Tofu. Toldo de matrimonio Sufrido. Toleró Tomar ‫ט פ ג ִיָה‬ ‫ְב נ‬ ‫ַב ס יהח‬ ַ ‫ל‬ TOFU GEVINAH JALAV SOYH Tohalla ‫מג ֶת‬ ‫ַ ֶב‬ MAGEVET ‫ח ַה‬ JUPAH Tolerancia Tomar Tomar ‫ָס‬ ‫ח‬ JAS ‫ס ַל לס ל‬ ְ ִ ‫ָב‬ SAVAL LISBL ‫ל ַח‬ ‫ָק‬ LAKAJ ‫ָח ק ח‬ ‫ק‬ KOJ KOJ ‫ל קח‬ ֵַ LOKAEAJ Jurar. Posea Tonga ‫עִשב‬ ַ ְ‫נ‬ NISHVA" Bañarse.302 ‫עד‬ "ADAYIN "ADAYIN "OD Todo Todo bien. Tomar un baño ‫התרח‬ ְִֵַ ‫להתרח‬ ְְִֵַ HITRAJAETS LEHITRAJAETS ‫ָק‬ ַ‫נ‬ NAKAM Tomate Tonelada Tonta ‫עגבִָה‬ ‫ַ ְ ָ ני‬ "AGVANIAH ‫ָ ַש‬ ‫יר‬ YARASH ‫ט‬ TON ֵ‫ְב ַת א‬ ‫ק צ ִי‬ ‫א ֶ ֶת‬ ‫ִ מ‬ . Tomar Venganza Herede. Bien Todo en orden. Tomar Juramento Vengar. Todo bien Todo eso que Todos Todos ‫ה ֹל‬ ַ HAKOL Todo en orden.

Queques. Tortas Tortugas ‫ב ֵג‬ ‫ר‬ VORAEG Toro Torre Bizcocho.303 ‫ט ְָה‬ ‫נג‬ KEVUTSAT 'IAE TONGAH 'ILEMET Tonterías Topacio Torá Corriente. Tormenta. Toque Torcido ֵ‫א‬ ִ 'ILAEM ‫ִ ט ָה‬ ‫ְד‬ PITDAH ‫מָע‬ ַ MAGHA" ‫ָה‬ ‫ר‬ THORAH ‫ְ ִי ָה‬ ‫תל‬ PETILAH ‫ֶר‬ ֶ‫ז‬ ZEREM Tormenta de Arena ‫ס ָת ח ל‬ ‫פ‬ SUFAT JOL ‫ס ֵה ש ֶג‬ ‫פ ֶל‬ SUFAEH SHELEG Tormenta Eléctrica ‫ס ֵה‬ ‫פ‬ ‫רע ִי‬ ‫ְ ַמ‬ SUFAEH RE"AMIM Tormenta Electrica Fuerte ‫ס ַת רע ִי‬ ‫פ ְ ַמ‬ ‫עָת‬ ‫ַז‬ SUFAT RE"AMIM "AZAT Tormenta F ‫סע ָה‬ ‫ְ ָר‬ SE"ARAH Tormenta M ‫ס ַר‬ ‫ַע‬ SA"AR Tormenta Tropical ‫ס ֵה‬ ‫פ‬ ‫ְר ִית‬ ‫ט‬ SUFAEH TEROPIT Tornillo Toro joven Torre. ajedrez Torta de chocolate Bizcochos. Arroyo Tormenta de Nieve ‫שט י ת‬ ְ SHETUYOT Tonto Contacto. Torta Torta de queso Tortuga Tosefta. Suplemento de ‫שר‬ SHOR ‫ַר‬ PAR ‫מג ָל‬ ְִ MIGDHAL ‫צ ִיח‬ ַ ‫ְר‬ TSERIAJ ‫ע ָה‬ ‫ג‬ "UGAH ‫ע ַת ש ק ָד‬ ‫ל‬ ‫ג‬ "UGAT SHOKOLAD ‫ע ַת ְ ִיָה‬ ‫ג בנ‬ "UGAT GHEVINAH ‫עגת‬ "UGOT ‫ָב‬ ‫צ‬ TSAV ‫צ ִי‬ ַ TSABIM ‫ספ ָא‬ ְֶ THOSEFTHA' . Queque.

Traducir. Servir ‫ע ַד ל ֳבד‬ ‫ָב ַע‬ ‫דובעל‬ "AVAD LA"AVD L"VVD Trabajar ‫ל ֳבד‬ ‫ַע‬ LA"AVD Negocio. Servir ‫ט ְט‬ ‫ס‬ TOST Totalidad. Traer ‫ה ִיא‬ ‫ֵב‬ HAEVI' Movimiento. Reverencia ‫ֳב ָה‬ ‫ע ד‬ "AVODAH Trabajo ‫מ ֳשה‬ ֶ ‫ַע‬ MA"ASEH ‫ֳב ָה‬ ‫ע ד‬ "AVODAH Trabajos ‫ֳב ד ת‬ ‫ע‬ "AVODOT Tradición ‫ָסֹ ֶת‬ ‫מ ר‬ ‫ָס ֶת‬ ‫מ ר‬ MASORET MASORET Tradición Traducción ‫מ ֶשת‬ ֶ‫ר‬ MORESHET Tradicional Traducciones Copiar. Peones Trabajar. Trabajar ‫ֹל ָל‬ KOL KOL ‫ֵל‬ ‫ע‬ PO"AEL ‫ע ֵד‬ "OBAED ‫ע ִי‬ ‫ֳל‬ PO"ALIM ‫התל ֵט‬ ְִַ HITLABAET ‫ע ַד‬ ‫ָב‬ "AVAD ‫ע ַל‬ ‫ָמ‬ "AMAL Trabajar. Todo Empleado. Estar en Problemas Laborar. Entero. Servicio. Trabajador Trabajar. trabaje ‫מ ָא ָה‬ ‫ְל כ‬ MELA'JAH Trabajo Trabajo. Tráfico ְ ‫נ ָה‬ ‫ע‬ THENU"AH Beber. Peón Trabajadores.304 Mishna Tostar Trabajador. Remover ‫ָס ר ִי‬ ְ ‫מ‬ MASORTHI ‫ַר‬ ְ THARGHUM ‫ַ ר ִי‬ ‫ְ מ‬ THARGHUMIM Traduciendo ‫ִר‬ ְ THIRGHUM ‫הע ִיק‬ ְֶ HE"THIK Traduzca ‫ִ רַ תירג‬ ְ ‫גרתל‬ THIRGHAM TYRGM LTRGM Traiga. Tragar ‫ָ ַע ָ ָא‬ ‫מ מ‬ GHAMA" GHAMA' .

Transferir Transporte Trapecio Girar. Trastornar Tratamiento ‫הַר ֵ ע ֶר‬ ‫ַ ְ ֶב‬ "EVER HAYARDHAEN ‫ַ ע ִיק‬ ְ THA"THIK ‫מ ַר למסור‬ ‫ָס‬ MASAR LMSVR ‫ש ֵר‬ ִ SHIDHAER ‫ב ָה‬ ‫ָל‬ THOVALAH ‫ַ ְב ָה‬ ‫ח ר‬ THAJVORAH ‫תר ֵז‬ ְַ TERAPAEZ ָ ‫ַש‬ ‫ל‬ PALASH ְ ‫הפ‬ ַָ HAFAJ ‫ִ ר ֵי ב ת‬ ‫ְק‬ PIRKAE 'AVOT ‫ִי ל‬ ‫ט‬ TIPUL ‫ָ ַד‬ ‫ג‬ BAGAD Trébol ָ ‫תל‬ ְ ‫ש ָש‬ ִ TLTHAN SHILOSHON Trece F ‫של ש ֶש ֵה‬ ‫עְר‬ ָ SHALOSH "ESRAEH Trece M ‫של שה‬ ָ ְ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ SHELOSHAH "ASAR . Cambiar. Traicione. Traer Vestido. Malversación Traidoras ‫מ ַל‬ ‫ַע‬ MA"AL ‫מ ַל‬ ‫ָע‬ MA"AL ‫ְד ת‬ ‫ג‬ BGDOT ‫ה ִיא‬ ‫ֵב‬ HAEVI' Traje. Transformar Transgresor ‫ח ִי ָה‬ ‫ֳל פ‬ JALIFAH ‫ְב ש‬ ‫ל‬ LEVUSH ‫מ ַר למסור‬ ‫ָס‬ MASAR LMSVR ‫שַאי‬ ‫ֵנ‬ SAENA'Y ‫ס ֵב‬ ִ SIBAEV ‫ָשע‬ ַ PASHA" ָ‫עבר‬ ‫ֳ ַ ְי‬ "AVARYAN ‫ָשע‬ ָ‫ר‬ RASHA" TransJordania Transmitir. Traspasar Tratado de Principios Tratar Traicioneramente ‫ָ ַע‬ ‫ל‬ BALA" Traición.305 Trague Malversar. Culpable Transliteración Transmitir Transporte Invadir. Traje Transformador Transgredir. Atuendo Transmitir. Defrauda Traiga. Rebelarse Transgresor. Transferir Cambiar.

Horca. Triunfar ‫ָצ ב‬ ‫ע‬ "ATSUV ‫ק ַח‬ ‫ָמ‬ KAMAJ ‫ִ ַח לַ ֵ ח‬ ַ ‫נ‬ ‫נ‬ NITSAJ LNATSAEAJ . Presente Tributo ‫של ש ֵא ת‬ ‫מ‬ SHLOSH MAE'OT ‫שלש ֵא ת‬ ‫ְ מ‬ SHELSH MAE'OT ‫ְש ָש‬ ‫מ ל‬ MESHULASH ‫ֵית ִי ר ָ ִי‬ ‫ב ד ַ נ‬ VAET DIN RABANI ‫שי‬ ַ SHAY ‫מָא‬ ַ MASA' ‫ְר ָה‬ ‫מ‬ THERUMAH ‫מְ ָה‬ ‫ִ נח‬ MINJAH Tridimencional ‫ִי ְ ַת ממ‬ ְַ ‫ד ל‬ THELAT MEMADI Horquilla. Triturar ‫ֳצ ָה‬ ‫ע ב‬ "ATSUVAH Triste M Prevalecer.306 Treinta Treinta y tres día del Omer Trenes Trenza Tres F ‫שלשי‬ ִ ְ SHELSHIM Treinta Tren Trenza Tres F Tres M ‫ש ל שי‬ ִ ְ ShELOShIM ‫ַג ָע ֶר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ LAG BA"OMER ‫ר ֶ ֶת‬ ‫ַ ב‬ RAKEVET ‫ר ָב ת‬ ַ RAKAVOT ‫ִשָר‬ ‫מְז‬ MISHZOR ‫מקל ָה‬ ‫ִ ְ ָע‬ MIKLA"AH ‫שלֹש‬ ָ SHALOSH ‫של ש‬ ָ SHALOSH ‫של שה‬ ָ ְ SHELOSHAH Tres mil ‫שלשת אל ִי‬ ‫ְ ֶ ֳ ָפ‬ SHELSHET 'ALAFIM Tres Mil ‫של שת‬ ֶ ְ ‫אל ִי‬ ‫ֳ ָפ‬ SHELOSHET 'ALAFIM Tres toques cortos del Shofar Trescientos Tribunal Rabinico Carga. Tributo Ofrenda. Gravamen. Tributo. Trinche ‫ִלש‬ ‫ק‬ KILSHON Trinidad y Tobago ‫ט ִיִי ַד‬ ‫ְר נ ד‬ ‫ְט ָג‬ ‫ו‬ TERINIDAD VETOBAGO Triste F Moler. Tributo ‫שב ִי‬ ‫ְ ַר‬ SHEVARIM Trescientos Triangulo Regalo.

307

Triunfar; Prosperar Fallar; Tropezar Tropiezo; Obstrucción Tropiezo Tsadi Tsiri Jasaer AE larga Tu F Tu M Tulipan M Sepultura; Tumba Orificio; Tunel Turismo Turista Turista M Turistas M Dudar; Tutubear

‫צ ַח‬ ‫ָל‬
TSALAJ

Trompeta Tropiezo Tropiezo Trueque; Convenio; Pacto Tsfat Tsriri Male AE larga Tu F, Acusativo Definido Tu M, Acusativo Definido Tulipanes M Infierno; Tumba Tunisia Turista Turista F Turistas F Turquia Tuyo F

‫ֳצ צ ָה‬ ‫ח ִר‬
JATSOTSIRAH

‫ִ ְשל‬ ַ ‫נכ‬
NIJSHAL

‫ָשל‬ ַ
KASHAL

‫ָה‬ ‫ק‬
PUKAH

‫מ ְש ל‬ ‫ִכ‬
MIJSHOL

‫ִת ַל‬ ‫נְק‬
NITKAL

‫הת מ ֵ ח‬ ַ ְִַ
HITMAKAEAJ

‫צ צ ִי‬ ‫ֵד‬
TS TSAEDI TS

‫צ ָת‬ ‫ְפ‬
TSEFAT

‫ִי ִי ח ֵר‬ ‫צ ר ָס‬
TSIRI JASAER

‫י ִי ִי מ ֵא‬ ‫צ ר ָל‬
AE TSIRI MALAE'

ְ
'ATH

ְ‫א ת‬ ָ
'OTAJ

‫ָה‬
'ATHAH

‫ת ָא‬ ְ
'OTJA

‫צ ְע ִי‬ ‫ִב נ‬
TSIV"ONI

‫צ ְע ִי‬ ‫ִב נ‬
TSIV"ONIM

‫ק ֶר‬ ‫ֶב‬
KEVER

‫שא ל‬ ְ
SHE'OL

‫ִק ָה ְ ָב ת‬ ‫נ ְ נק‬
NIKBAH NEKAVOT

‫ט ִיסָה‬ ‫נ ְי‬
TUNISYAH

‫ַ ָר ת‬
THAYARUT

ַ ‫ָר‬
THAYAR

‫ַ ֶ ֶת‬ ‫ר‬
THAYERET

‫ַ ֶ ֶת תיירת‬ ‫יר‬
THAYERET TYYRT

‫ַ ָר תייר‬
THAYAR TYYR

‫ַ ָר ת‬
THAYAROT

‫ַ ָרי‬
THAYARYM

‫ט רקָ ה‬ ‫ְ ְי‬
TURKEYAYH

ֶ
PEN

ְ ‫של‬ ֶַ
SHELAJ

308

Tuyo M Uganda

ָ ‫של‬ ְֶ
SHELJA

Ucrania Ayer de Noche; Ultima Noche

‫א ק ַיְָה‬ ‫ְ ר ינ‬
'UKRAYYNAH

‫א גְ ָה‬ ‫ַ נד‬
'UGANDAH

‫א ֶש‬ ‫ֶמ‬
'EMESH

Ultima oportunidad

‫הְֶ ְנ ת‬ ‫ִז‬ ‫ֳר ָה‬ ‫ח נ‬
HIZDHEMNUT 'AJARONAH

Ultimamente

‫מ ָר ב‬ ִ
MIKAROV

Ultimo

‫ֳר‬ ‫ח‬
'AJARON

Ultimo pero no menos important

‫ֳר‬ ‫ח‬ ‫ֳר ח ִיב‬ ‫ח ָב‬
'AJARON 'AJARON JAVIV

Algun tiempo; un brevemente mi

‫ְמ ָה‬ ‫זַ מ‬
ZEMAN MAH

Un gran milagro sucedio allí

‫ֵס ָד ל הָה‬ ‫ָי‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ָ
NAES GHADOL HAYAH SHAM

Un momento

‫ַק רַע‬ ‫ר ֶג‬
RAK REGA"

Un poco de paciencia

‫ק ָת‬ ‫ְצ‬ ‫ָנ תסב‬ ְַ ‫ל‬
KETSAT SAVLANUT

Un toque largo del shofar Una verdadera pesadilla Una via Undecima F Undir; Invertir, Hacer Unguento Unicamente; Seguramente

‫ְ ִי ָה‬ ‫קע‬
THEKI"AH

Una F Una Vez Más; Otra Vez Unánimemente Undecimo M Ungido; Mesías Unica oportunidad Medida; Uniforme

‫ַת‬ ‫ח‬
'AJAT

‫מ ַש ִי ט‬ ‫ַ ס‬
MAMASH SIUT

‫ע ד ַע‬ ַ
"OD PA"AM

‫ַד ִט ִי‬ ‫ח ס ר‬
JAD SITRI

‫ֶה א ָד‬ ‫ֶח‬
PEH 'EJAD

‫ה ַת ֶש ֵה‬ ‫ָ ח עְר‬
HA'AJAT "ESRAEH

‫ה ַד ָשר‬ ָ‫ָ ח ע‬
HA'AJAD "ASAR

‫ִש ִיע‬ ַ ‫הְק‬
HISHKIA"

‫ָשיח‬ ַ ִ‫מ‬
MASHIAJ

‫ִש ָה‬ ‫מְח‬
MISHJAH

‫הְֶ ְנ ת ָז‬ ‫ִז‬
HIZDHEMNUT PAZ

ְ
'AJ

‫ַד‬ ‫מ‬
MAD

309

Amarrar; Unir Combinar; Fundir; Unir Unir; Ordenar

‫ַר‬ ‫ס‬
'ASAR

Adherir; Adjuntar; Unir Pegar; Adherir; Unir Unir; Combinar

‫ס ַח‬ ִ
SIPAJ

‫צר‬ ָָ
TSARAF

‫ָ ַק‬ ‫ב‬
DHAVAK

‫רצ‬ ַָ
RATSAF

‫ת‬ ָ
TA'AM

Unir intransitivo

‫הצטר‬ ְִֵָ ‫רטצהל‬
HITSTARAEF LHTSTRF

Universidad

‫א ִי ֶר ִי ָה‬ ‫נב סט‬
'UNIVERSITAH

Universidades Mundo; Eternidad; Universo Untar; Embarrar; Lubricar

‫א ִיבר ִי ָא ת‬ ‫נ ֶ ְס ט‬
'UNIVERSITA'OT

Siempre; Mundo; Universo Uno M

‫על‬ ָ
"OLAM

‫על‬ ָ
"OLAM

‫א ָד‬ ‫ֶח‬
'EJAD

‫ָשח‬ ַ‫מ‬
MASHAJ

Urano

‫רְסא‬ ‫ֶנ‬
'ORENS

Uruguay

‫א ר גַוי‬ ‫ְו‬
'URUGVAVY

Usar

‫ִש ַ ֵש‬ ְ‫ה‬ ‫שמתשהל‬
HIShTHAMAESh LHShTMSh

Usar; Hacer Uso

‫ִש ַ ֵש‬ ְ‫ה‬
HISHTHAMAESH

Uso de Letras como Numeros Ustedes F; Vosotras Ustedes M; Vosotros Vajilla; Plato; Utencilio Vasijas; platos; utencilios

‫ִימטרָה‬ ְִַ ‫ַמטרָה‬ ְִַ
GHIMATRIAH GHAMATRIAH

Ustedes F; Vosotras Ustedes M; Vosotros Usura Equipo; Vajilla; Utencilio

‫את כ‬ ְֶֶ
'ETJEN

ֶ
'ATHEN

‫את כ‬ ְֶֶ
'ETJEM

ֶ
'ATHEM

‫ִי ִית ְצ ָה‬ ‫ק צ‬ ‫ר‬
RIBIT KETSUTSAH

‫ְ ִי‬ ‫ל‬
KELI

‫ְ ִי‬ ‫ל‬
KELI

‫ֵ ִי‬ ‫ל‬
KAELIM

310

Abdomen; vientre; utero; matri Uva; Baya, Grano Uña; Clavo Va; Camina Vacaciones Vaciar; Derramar Tirar, Hechar; Lanzar; Vaciar Vacíe Mover; Vagar

‫ֶט‬ ֶ
BETEN

Uva

‫עָב ֵיָב‬ ‫ֵנ ע נ‬
"AENAV "AENAV

‫עָ ָה‬ ‫ֵ נב‬
"AENAVAH

Uvas Uña Vaca Vacía Vaciar; Remover Vaciar Vacile; Dude Vagina

‫עָ ִי‬ ‫ֳ נב‬
"ANAVIM

‫ַס ֵר‬ ‫מ מ‬
MASMAER

‫ִי ר‬ ֶ ‫צ‬
TSIPOREN

ְ‫ה ל‬ ֵ
HOLAEJ

‫פ ָה‬ ‫ָר‬
FARAH

‫חִי‬ ַ
JAGHIM

‫ֵי ָה‬ ‫רק‬
RAEKAH

ְ ‫שפ‬ ַָ
SHAFAJ

‫ִ ָה‬ ‫נ‬
PINAH

ְ ‫של‬ ַָ
SHALAJ

‫ה ִיק‬ ‫ֵר‬
HAERIK

‫ה ִיק ִ ָה‬ ‫ֵר‬
HAERIK PINAH

‫ִי ֵס ה ֵס‬ ִ ‫ה‬
HISAES HISAES

‫ָע‬ ‫נ‬
NA"

ָ‫ִיָה ָר ִיק‬ ‫ג נ נְת ו‬
VAGINAH NARTIK

Vagina

‫ִָיָה ָר ִיק‬ ‫וג נ נ ְ ת‬ ‫ק ָה ֵית‬ ‫ֲב‬ ‫הרח‬ ֶֶָ
VAGINAH NARTIK KOVAH BAET HAREJEM

Vagón, Coche de Tren

‫ָר‬ ‫ק‬
KARON

Equipo; Vajilla; Utencilio Fuerza; Validez Valle Valle de la sombra de la muert

‫ְ ִי‬ ‫ל‬
KELI

Vajilla; Plato; Utencilio Valioso; Mereciendo Valle Castigo; Valle de Lamentos

‫ְ ִי‬ ‫ל‬
KELI

‫ֹק‬ ֶ
THOKEF

‫ְ ַאי ְ ַי‬ ‫ד ד‬
KEDA'Y KEDAY

‫ִ ק ָה‬ ‫ְע‬
BIK"AH

‫ע ֶק‬ ‫ֵמ‬
"AEMEK

‫ֵיא צלמֶת‬ ‫ַ ְ ָו‬
GHAE' TSALMAVET

‫ֵה‬ ִ
GHAEHINOM

311

Valor

ְ ‫מ ִיר ער‬ ֶ ֵ ‫ְח‬ ‫שִֹי‬ ‫ו‬
MEJIR "AEREJ SHOVI

Valor; Tesoro; Remedio

‫סג ָה ְג ָה‬ ‫ְֻ ס‬
SEGULAH SEGULAH

Nombre; Título; Valuación Vanatu Humo de Incienso; Vaporización Clima Variable; Variable

‫ש‬
SHUM

Valuado Vapor; Evaporar

‫ַב ער ְ ָ ָר‬ ‫ר ֵ ֶ יק‬
RAV "AEREJ YAKAR

‫ְָ ט‬ ‫ונ‬
VANU'ATU

‫א ָה לא ת‬ ְִ ִ
'IDHAH LE'IDHUT

‫ק ר‬ ִ
KITUR

Vaqueros

‫מכְ ֵי ִיְס‬ ‫ִ ְ נס ג נ‬
MIJNESAE GINS

‫ש ְש ֶת‬ ‫ַבֶב‬
SHAVSHEVET

Varicela

‫בע ֻעת‬ ְַ ‫בע ע ת‬ ְַ
'AVA"BU"T 'AVA"BU"OT

Vasija, artículo precioso Vaso Vav Levitico; Vaykra, Y llamó Vea alguien, Encuentre a algui Flora; Vegetación Veinte Vela Vela de Habdala

‫ְ ִי ָ ָר‬ ‫ל יק‬
KELI YAKAR

Vasijas; platos; utencilios Vasos Vaya directamente Vea, mire Instancias; Ocasiones; Veces Vegetariano Vela Vela, luz Vela sirviente

‫ֵ ִי‬ ‫ל‬
KAELIM

‫ס‬
KOS

‫ס תכ‬
JOSOT

‫ו ָו‬ ‫ו‬
V VAV

‫רישיה‬
HYSHYR

‫ִַק ָא‬ ‫ו ְר‬
VAYIKRA'

‫חָה‬ ‫ָז‬
JAZAH

‫התר ה ע‬ ְִָ ‫ע תוארתהל‬
HITRA'AH "M LHTR'VT "M

‫ְ ע ִי‬ ‫ָמ‬
PE"AMIM

‫צמחָה‬ ְִִ
TSIMJIAH

‫צ ְח ִי‬ ‫ִמ נ‬
TSIMJONI

‫ֶש ִי‬ ‫עְר‬
"ESRIM

‫ֶר‬ ‫נ‬
NER

‫ֵר‬ ‫נ‬
NAER

‫ֵר‬ ‫נ‬
NAER

‫ֵר ַבד ָה‬ ‫נ ה ָל‬

‫ש ַש‬ ‫ַמ‬

312

NAER HAVDALAH

SHAMASH

Velas

‫ֵר ת‬ ‫נ‬
NAEROT

Velas de Shabat

‫ת ש ָתֶר‬ ‫ַ נ‬
NEROT SHABAT

Velo

‫צ ִי ה ָה‬ ‫ָע ִ מ‬ ‫רע ָה מסֶע‬ ‫ְ ָל ַ ְו‬
TSA"IF HINUMAH RE"ALAH MASVE"

Velo

‫צ ִי‬ ‫ָע‬
TSA"IF

Chal; Velo, Cortina

‫ר ִיד‬ ‫ְד‬
REDID

Velocidad del Viento

‫מ ִיר ת‬ ‫ְכ‬ ‫ָר ח‬ ַ ‫ה‬
MEJIRUT HARUAJ

Velocidad Máxima Permitida

‫מ ִיר ת‬ ‫ְה‬ ‫ַק ִימ ִית‬ ‫מ ס ַל‬ ‫תמ תר‬ ֶֶ
MEHIRUT MAKSIMALIT MUTERET

Vena

‫ָ ִיד‬ ‫ור‬
VARID

Venado F Vendaje; Venda

‫צבָה‬ ‫ְ ִי‬
TSEVIAH

Venado M Vendaje; Venda

‫צ ִי‬ ‫ְב‬
TSEVI

‫ח ַש‬ ‫ָב‬
JAVASH

‫ח ַש‬ ‫ָב‬
JAVASH

Vendedor

‫ִיש מ ִיר ת‬ ‫א ְכ‬
'ISh MEJIROT

Vendedora

‫ֵשת‬ ֶ‫א‬ ‫מ ִיר ת‬ ‫ְכ‬
'AEShET MEJIROT

Vender

ִֵ ‫ז‬
ZIBAEN

Vender

‫מ ַר‬ ‫ָכ‬
MAJAR

Vender

‫מ ַר ל ְכר‬ ‫ָ כ ִמ‬ ‫רוכמל‬
MAJAR LIMJR LMJVR

Vender

‫מ ַר‬ ‫ָכ‬
MAJAR

Hacer Fraccionar; Vender Grano Vendido, Ser Vendido Veneno

‫ִש ִיר‬ ‫הְב‬
HISHVIR

Venderse Vendimia; Cosecha de uva Veneno

‫התמ ֵר‬ ְִַ
HITMAKAER

ֵ ְַ‫ה‬ ‫ִז‬
HIZDHABAEN

‫ב ִיר‬ ‫ָצ‬
VATSIR

‫לרע‬ ַַ

‫ר ש רֹאש‬

Tomar Venganza Venir. Paga. Realmente ‫ָ ַיש‬ ‫ר‬ KARAYSH ‫נ ָה‬ ‫ג‬ NOGAH ‫ר ה ל ְא ת‬ ‫ָ ִר‬ RA'AH LIR'OT ‫ר ֶה‬ ‫א‬ RO'EH ‫קִ קִי‬ ‫ַי ַי‬ KAYITS KAYITS ‫ֹ ַל ַל‬ ‫ע ע‬ PO"AL PO"AL ‫ֵ ה ֹ ַל‬ ‫ַ ע‬ ShAEM HAPO"AL ‫ֹ ַל ע ֵד‬ ‫ע מ‬ PO"AL "OMAED ‫ֹ ַל י ֵא‬ ‫ע צ‬ PO"AL YOTSAE' ‫ְ ע ִי‬ ‫ָל‬ PE"ALIM ‫א ֶת‬ ‫ֶמ‬ 'EMET ‫ֶת‬ ‫מ‬ 'AMET ‫מָה‬ ‫ְנ‬ 'AMNAH . Arrivar. Mercaderia Ventada de Exhibición Ventana Ventilator ‫ה ָה‬ ‫ָב‬ HAVAH ‫ָק‬ ָ‫נ‬ NAKOM ‫ְק ָה ָק‬ ָ‫נָמ נ‬ NEKAMAH NAKAM ‫ָק‬ ַ‫נ‬ NAKAM ‫ָא ָב א‬ ‫ל‬ BA' LAVO' ‫א‬ BO' ‫ממ ָר‬ ְִ MIMKAR ‫מ ִי ָה‬ ‫ְכ ר‬ MEJIRAH ‫ראֶה‬ ‫ַ ֳו‬ ‫ח‬ ַ ‫ח‬ ַ JALON JALON RA'AVEH ‫ִ ְר‬ ‫ית‬ YITRON ‫ת‬ ‫ח‬ ַ ‫מ ְ ֵר‬ ‫ְ ור‬ ME'AVRAER JALONOT Ventisca. Considerar Verano Verbo Infinitivo Verbo Transitivo Verdad Verdaderamente.313 RA"AL ROSH RO'SH Venezuela Venganza Vengar. Verdad ‫ֶש ִי ְא ָד‬ ‫ע ְ ר וֶח‬ "ESRIM VE'EJAD Ventosa Ver. Hagamos Venganza Venir Venta. Nieve y Viento ‫סע ַת ש ֶג‬ ‫ְ ָר ֶ ל‬ SE"ARAT SHELEG Ventiuno F ‫ֶש ִי‬ ‫עְר‬ ‫ְ ַת‬ ‫ו ח‬ "ESRIM VE'AJAT Ventiuno M Venus Ver Verbo Verbo Intransitivo Verbos Fidelidad. Percivir. Entrar Venta Ventaja. Ganancia Ventanas ‫ֶֶז א ָה‬ ‫ונ ֶ ל‬ VENEZU'ELAH Vengan.

Me Yo mismo misma Vestido ְ ָ‫א‬ ‫ֳנ‬ 'ANAJ Vertir. Cuarto de vestir ‫ח ַר‬ ‫ֳד‬ ‫ַל ָשה‬ ָ ‫ה‬ JADAR HALBASHAH . Verter ‫הִיר‬ ִ HIGHIR Vertical Vestí. Verdadero M ‫ֵ ִיב‬ ‫י‬ YAETSIV ‫ֶ ֶק ְר ָה‬ ‫ק‬ ‫יר‬ ‫ צמ ִי‬Verde F ‫ָח‬ YEREK YERUKAH UTSMAJIM ‫ְר ָה‬ ֻ‫י‬ YERUKAH Verde M Verduras ‫ַר ק‬ ‫י‬ YAROK Verdura Senda. Hechar Vestido Vestido. Reproche Versiculo Bíblico Verso ‫חר ָה‬ ְֶ JERPAH ‫שה‬ ָ BUSHAH ‫ָס ק‬ PASUK ‫ְס ִי‬ ‫ק‬ PESUKIM ‫מ ֳרֶֹת‬ ‫ַח ז‬ MAJAROZET ‫שפ מַז הִיר‬ ִ ‫ָ ַ ָג‬ ‫ָ ַק‬ ‫יצ‬ ShAFAJ MAGAZ HIGHIR YATSAK Derramar. Verdadero F Verde. Traje ‫ָ ַק‬ ‫יצ‬ YATSAK ‫התל ַש ִי אִי‬ ‫ִ ְ ַ ְ ֳנ‬ HITLABASHTHI 'ANI ‫ָב ש‬ ‫ל‬ LAVUSH ‫שמ ָה‬ ‫ִ ְל‬ SIMLAH ‫ְב ש‬ ‫ל‬ LEVUSH Vestidor ‫ח ַר ֳר נ ת‬ ‫ֳד א‬ JADAR 'ARONOT Vestidor. Espolvorear ‫ְ ִי ָה‬ ‫ל‬ KELIMAH Verguenza. Verdor. Vereda ֶ‫ֶק‬ ‫ר י‬ YEREK ‫ְ ָק ת‬ ‫יר‬ YERAKOT ‫ָ ִיב‬ ‫נת‬ NATIV Verguenza.314 Firme F. Insulto ‫ְ ִי ָה ְ ל ָה‬ ִ ‫למ‬ ‫ְל ת‬ ִ KELIMAH KELIMAH KELIMOT Verguenza ‫שת‬ ֶ BSHET Verguenza Verguenza Versiculos Bíblicos Verter. Verduras ‫ֵ ִי ָה‬ ‫י ב‬ YAETSIVAH Firme M.

Ellas se ‫ִתל ֵש ה א‬ ַ ְ‫י‬ YITLABAESH HU' Vestirá. Tu misma ְ ‫ִ תל ְשי‬ ִ ְַ THITLABSHI 'ATH Vestirás. Ustedes se M ‫תתל ְש‬ ְִַ ֶ TITLABSHU 'ATHEM Vestirás. Me Yo mismo misma ‫אתל ֵש אִי‬ ‫ֶ ְ ַ ֳנ‬ 'ETLABAESH 'ANI Vestiremos. El mismo Vestirán.315 Ropa. Tu mismo ‫ִ תל ֵש‬ ְַ ‫ָה‬ THITLABAESH 'ATHAH Vestiré. Nos Uds Ellos se ‫מתל ֵשי‬ ִ ְִַ ֶ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ ‫ה‬ ֵ MITLABAESHIM 'ANAJNU 'ATHEM HAEM Vestir ‫ל ֵש‬ ‫ָב‬ LAVAESH Vestirá. Vestimenta ‫ְ ג ִי‬ ‫ָד‬ ‫מְ ש‬ ַ BEGADIM MALBUSH Vestimenta ‫ל ִישה‬ ָ ‫ְב‬ LEVISHAH Vestimenta Real ‫ֶב ש‬ ‫ל‬ ‫מ ְכ ת‬ ‫ַל‬ LEVUSH MALJUT Vestimos. Nos Uds Ellos Ella ‫ִתל ֵש‬ ַ ְ‫נ‬ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ NITLABAESH 'ANAJNU Vestirse. Ella misma Vestirán. Ellos mismos ‫ִיא ִ תל ֵש‬ ְַ ‫ה‬ THITLABAESH HI' ‫ִ תל ֵשָה ה‬ ֵ ‫ְַ ְנ‬ THITLABAESHNAH HAEN ‫ִתל ְש ה‬ ֵ ַ ְ‫י‬ YITLABSHU HAEM Vestirán. Nos Uds Ellas se ‫מתל ְש ת‬ ְִַ ‫אַ ְנ ֶ ה‬ ֵ ‫ֳ נח‬ MITLABSHOT 'ANAJNU 'ATHEN HAEN Vestimos. Nos Uds Ellos Pasado ‫התל ַשנ‬ ְ ְִַ ‫אַ ְנ‬ ‫ֳ נח‬ HITLABASHNU 'ANAJNU Vestimos. Vestimenta ֶ ‫ֶד‬ ‫ג‬ BEGED Ropas. Arreglarse ‫התְַ ֵר‬ ‫ְִ נ‬ HITGHANDHAER Vestirse ‫התל ֵש‬ ְִַ ‫להתל ֵש‬ ְְִַ HITLABAESh . Ustedes se F ‫ִ תל ֵשָה‬ ‫ְַ ְנ‬ ֶ THITLABAESHNAH 'ATHEN Vestirán.

Vias Victoria Vida. Vivir ‫ַע‬ ַ PA"AM Camino. Etapa Viaje. Instancia Riel. Via Ferrea Viajar Viaje. Vía Via Lactea Viaje Viaje Viajero Victoria.316 LEHITLABAESH Vestiste. Redención Vid. Somnoliento ‫מֻ ָ ֶת‬ ֶ‫ְי נ‬ ‫ְי ֶ ֶת‬ ‫מ נ‬ MEYUSHANETE MEYUSHENET Vieja ‫ְקָה‬ ‫זֵנ‬ ZEKAENAH ָ ‫מֻ ָ ְי‬ ‫ְי מ‬ MEYUSHAN . Visita Caminos. Vet ‫ב ֵית‬ ‫ב‬ V VAET Veterinario ‫ר ֵא‬ ‫פ‬ ‫ְ ֵמ ת‬ ‫ה‬ ROFAE' BEHAEMOT Vez. Parral. Vive ‫ַי חָה חִי‬ ַ ַ ‫ח‬ ‫ח ת‬ ַ JAY JAYAH JAYIM JAYOT Vida ‫חִי‬ ַ JAYIM Vidente ‫חֶה‬ ‫ז‬ JZEH Vieja. Te Tu mismo ‫התל ַש ָ ָה‬ ְ ְִַ HITLABASHTHA 'ATHAH Vestiste. Somnolienta Viejo. Tu misma ְ ‫התל ַש‬ ְ ְִַ ְ HITLABASHTHE 'ATH Bet. Arbol de Uva Vida ְ ‫ֶר‬ ֶ DHEREJ ‫מס ַת ַ רֶל‬ ‫ְז‬ ְִ MESILAT BARZEL ‫ְ ִיב הח ָב‬ ‫נת ֶ ָ ל‬ NETIV HEJALAV ‫ָ ַע‬ ‫נס‬ NASA" ‫ְ ִי ָה‬ ‫נס ע‬ NESI"AH ‫מ ַע‬ ַ MASA" ְ ‫ֶר‬ ֶ DHEREJ ‫ִי ל‬ ‫ט‬ TIUL ‫נ סע‬ ֵַ NOSAEA" ‫ְ ר ִי‬ ‫ָכ‬ DHERAJIM ‫ְש ָה‬ ‫י ע‬ YESHU"AH ‫ִ ָח ֵשע‬ ַ‫י‬ ‫נ‬ NITSAJON YAESHA" ‫ֶפ‬ ֶ GHEFEN ‫ַי ל ְי ת‬ ‫ח ִח‬ JAY LIJYOT ‫חָה‬ ַ JAYAH Vida.

Violencia. matri Viernes ‫מבָר מבוגר‬ ְֻ MEVUGHAR MVVGR Viejo Inanimado ‫ָש‬ ָ‫י‬ YAShAN ‫רח‬ ַ RUAJ Vientos N F M ‫רחת‬ RUJOT ‫ֶט‬ ֶ BETEN Viernes ‫שישי‬ ִ ִ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ YOM SHISHI YOM V Víspera del Sábado. Anular Violencia ָ ‫ֶֶיט‬ ‫וי נ‬ VEYEYT NAM Vinagre. Forzar Robo. Aliento Abdomen. Violar. Espíritu. Saqueo Interrumpir. Acido Vino Vino dulce Jugo de Uva. Vino Nuevo Vino seco Vinos Violar. Viejo Viento. utero. Devastación Violeta. vientre. Flor ‫חמ‬ ֶ JOMETS ִַ ‫יי‬ YAYIN ֶַ ‫יי‬ YAYEN ‫ִַ לב‬ ָ ָ ‫יי‬ YAYIN LAVAN ‫ִַ ָת ק‬ ‫יי מ‬ YAYIN MATOK ‫ִַ ח ִי ֵָש‬ ‫יי ֳ צ יב‬ YAYIN JATSI YAVAESH ‫ִיר ש‬ THIROSH ‫ִַ ד‬ ‫יי‬ YAYIN 'ADOM ‫ִַ ֵָש‬ ‫יי יב‬ YAYIN YAVAESh ‫ִַ ֵָש‬ ‫יי יב‬ YAYIN YAVAESH ‫ֵינ ת‬ ‫י‬ YAENOT ‫א ֶס‬ ‫נ‬ 'ONES ‫ַס‬ ‫נ‬ 'ANAS ‫ה ֵר‬ ‫ֵפ‬ HAEFAER ‫ש ד שֹד‬ SHOD SHOD ‫ח ָס‬ ‫ָמ‬ JAMAS ‫סֶל‬ ‫ֶג‬ SEGEL .317 MEYUSHAN Viejo ‫ָק‬ ֵ‫ז‬ ZAKAEN Crecido. Viernes ‫ע ֶב ש ָת‬ ַ ‫ֶר‬ "EREV SHABAT Viernes ‫י שִי‬ ִ ‫ישיש וי‬ YOM ShIShI YVM ShYShY Vietnam Vino Vino blanco Vino medio seco Vino rojo Vino seco Violación.

Visitar ‫ָ ַד‬ ‫ק‬ PAKAD Víspera del Sábado. Visión ‫ראָה‬ ‫ַ ֳו‬ RA'AVAH Vistanse. Ustedes mismas Vistete. Visión ‫סג ָה‬ ‫ְ ֻל‬ SEGULAH ‫ָג ל‬ ‫ס‬ SAGOL ‫ִינ ר‬ KINOR ‫ְת ָה‬ ‫ל‬ BETULAH ‫ראָה‬ ‫ַ ֳו‬ RA'AVAH ‫מר ה‬ ְַ MAR'AH ‫ָז‬ ‫ח‬ JAZON Investigación. Tu misma Vistieron.318 Violeta. Ellos Ellas se ‫ָה התל ְש‬ ְ ְִַ ‫נ‬ ֶ HITLABSHENAH 'ATHEN Vistanse. Visión ‫סג ִית‬ ‫ְ ָל‬ SEGOLIT Violeta F Violin Vista. Tu mismo M ֶ ‫התל ְש‬ ְִַ ְ ‫התל ְשי‬ ִ ְִַ HITLABSHI 'ATH HITLABSHU 'ATHEM ‫התל ֵש ָה‬ ְִַ HITLABAESH 'ATHAH ‫התל ְש ה‬ ֵ ְִַ ‫ה‬ ֵ HITLABSHU HAEM HAEN Vistieron. Viernes ‫ע ֶב ש ָת‬ ַ ‫ֶר‬ "EREV SHABAT Vista ‫מר ֶה‬ ‫ַ ְא‬ MAR'EH Vista. El mismo ‫התל ֵש ה א‬ ְִַ HITLABAESH HU' Vistió. Ella misma ‫התל ֵשה‬ ָ ְִַ ‫ִיא‬ ‫ה‬ HITLABAESHAH HI' . Ustedes mismos Vistete. Visita ‫ִי ר ִ ר‬ BIKUR BIKUR Visita Los Enfermos ‫ִיק ר‬ ‫ִי ח‬ ‫ל‬ BIKUR JOLIM Visitar ‫ִ ֵר ִי ַר‬ ‫לב ַר‬ ‫ְ ִק‬ BIKAER BIKAR LEVIKAR Comandar. Ustedes se M ֶ ‫התל ַש‬ ְ ְִַ ֶ HITLABASHTHEM 'ATHEM Vistió. Visión Profesia. Flor Violeta M Virgen Espejo. Ustedes se F ֶ ‫התל ַש‬ ְ ְִַ ֶ HITLABASHTHEN 'ATHEN Vistieron. Designar.

Viviendo M Vida. Me Tu El mismo ‫מתל ֶש אִי‬ ‫ִ ְ ַ ֳנ‬ ‫ָה ה א‬ MITLABESH 'ANI 'ATHAH HU' Visto. Vocabulario Vocal Voces. Me Tu Ella misma ‫מתל ֶשת‬ ֶ ְִַ ‫אִי ְ ִיא‬ ‫ה‬ ‫ֳנ‬ MITLABESHET 'ANI 'ATH HI' Visto atravéz. Estar vivo Viñedo. Volar Volar. Reflejado. Campo Movimiento. Partir ‫שכ ָה‬ ‫ְ נ‬ SHEJUNAH ‫שכ‬ ָ SHAJUN ‫ַי‬ ‫ח‬ JAY ‫ַי ל ְי ת‬ ‫ח ִח‬ JAY LIJYOT ‫בשי‬ YSHV ‫חָה‬ ‫ָי‬ JAYAH ‫ֶר‬ ֶ KEREM ‫ש ַמ ת‬ ‫ְד‬ SHEDAMOT ‫שד ָה‬ ‫ְ ַמ‬ SHEDAMAH ‫אְר‬ ‫ֶג‬ 'EGRON ‫ִנ ָה‬ ‫ע‬ THINU"AH ‫ְנ ָה‬ ‫ע‬ THENU"AH ‫ְנ ע ת‬ THENU"OT ‫קלת‬ KOLOT ‫ו ד ָה‬ ‫ק‬ VODKAH ‫ה ִי‬ ‫ֵע‬ HAE"IF ‫ְע‬ ָ‫י‬ YE"AF ‫ה ִיס‬ ‫ֵט‬ HAETIS ‫ָס‬ ‫נ‬ NAS . Viviendo F Vivir Morar. Residir Viña Viñedo.319 Visto. Vivir en. Campos Diccionario. Vive ‫ַי חָה חִי‬ ַ ַ ‫ח‬ ‫ח ת‬ ַ JAY JAYAH JAYIM JAYOT Vive. Ser ַ ַ ‫ִש‬ ְ‫ה‬ HISHTHAKAF Vitrina ‫מְנ‬ ‫ִג‬ ‫ִיט ִיָה‬ ‫ו ְר נ‬ MIGNON VITRINAH Viuda ‫למָה‬ ‫ְ ָנ‬ 'ALMANAH Viudas ‫ל ָנ ת‬ ‫ְמ‬ 'ALMANOT Viudo ‫למ‬ ְָ 'ALMAN Vida. Mora Residiendo M. Sonidos Volar Volar ‫ָר ָג ר‬ ‫ל‬ GHAR LAGUR Residiendo F. Vivir Vivo. Reside. Vocal Vocales Vodka Voló.

320 Volar por avión Volcan Volibol Voltear. Circundar Voluble. Rodear. Vosotros Voto Vuelca. Volar Voltear. Deseo. Vosotros Voto Sonido. Retornar Vomitar Vomito Ustedes F. Inconstante Voluntaria Volver. Vuestra F Vuestro. Favor Voluntario Volver. Voltear Voluntad. Vuestra M ‫ָס לט ס‬ ‫ט‬ TAS LTUS Volar. Conjugar Girar. Vuestra M Vuestro. Invierte Vuestro. Vosotras Ustedes M. Hojear Voló. Regresar Vomitar Vomitar Vomito Ustedes F. Rotar Volcar paginas. Vuestra F ‫ע עו‬ ָ "AF "VF ‫ַר ֵש ַ ַש‬ ‫ה א ע‬ HAR 'AESH GHA"ASH ‫דפ ד‬ ְִַ DIFDAF ‫ַ ר‬ KADHUR 'AF ‫ְע‬ ָ‫י‬ YE"AF ‫ָ ָה‬ ‫נט‬ NATAH ‫ס ַב‬ ‫ָב‬ SAVAV ‫ָ ָה‬ ‫נ‬ PANAH ‫הפ כ ְ כ‬ ָ ְֳַ HAFAJPEJAN ‫ָצ‬ ‫ר‬ RATSON ‫מתַד ֶת‬ ‫ִ ְ נֶב‬ MITNADEVET ‫מתַ ֵב‬ ‫ִ ְנ‬ MITNADHAEV ‫שב שוב‬ ָ SHAV SHVV ‫שב ָש ב‬ ‫ָ ל‬ SHAV LASHUV ‫ִיא‬ ‫ק‬ KI' ‫ָא‬ ‫ק‬ KA' ‫ה ִיא‬ ‫ֵק‬ HAEKI' ‫ֵא‬ ‫ק‬ KAE' ‫ִי ה‬ ‫ק‬ KI'AH ֶ 'ATHEN ‫את כ‬ ְֶֶ 'ETJEN ‫את כ‬ ְֶֶ 'ETJEM ֶ 'ATHEM ‫ָ ַר‬ ‫נד‬ NADAR ‫ַצ ָ ָה‬ ‫ה ע‬ HATSPA"AH ‫קל‬ KOL ְ ‫הפ‬ ַָ HAFAJ ‫ש לכ‬ ֶַ ֶ SHELAJEN ‫ש לכ‬ ֶַ ֶ SHELAJEM ‫ש לכ‬ ֶַ ֶ SHELAJEM ‫ש לכ‬ ֶַ ֶ SHELAJEN . Voz Vuestro. Vosotras Ustedes M.

de El Yeguas. Mía Yegua. Tuya F Yegua. de Ellas Yegua.321 Xilofono ‫מ שית‬ ִ ַ MAKOSHIT Y ְ ‫ו‬ VE Y ַ ְ ‫ו ו‬ VE V VA Y a donde estas yendo? ‫ָה‬ ‫ל‬ ְ ְ‫ה ל‬ ֵ ‫ְ ָר‬ ‫ב‬ KEVAR UL'AN 'ATHAH HOLAEJ Y Nos Ordenó Yarda Kipá. Tuyas F Yeguas. de Ellas Yeguas. de El Yegua. Vuestra F Yeguas. de Ellos Yegua. Vuestra M Yeguas. Yarmulke Yegua Yegua. Tuya M Yegua. Vuestras F ‫ַ ְד‬ ‫יר‬ YARD ‫ַ ְד מר ָע‬ ֻ ְ ‫יר‬ YARD MERUBA" ‫ִי ָה‬ KIPAH ‫הנבי‬ YVNH ‫ס ָה‬ ‫ס‬ SUSAH ‫ָת ס‬ ‫ס‬ SUSATO ‫ס סת‬ ָָ SUSATAH ‫ס סת‬ ָָ SUSATAN ‫ס סת‬ ָָ SUSATAM ‫ס ס ִי‬ ‫ָת‬ SUSATI ‫ס ס ֵנ‬ ‫ָת‬ SUSATAENU ְ ‫ס סת‬ ֵָ SUSATAEJ ָ ‫ס סת‬ ְָ SUSATJA ‫ס סת כ‬ ְֶַ SUSATJEN ‫ס סת כ‬ ְֶַ SUSATJEM ‫ס ס ָיו‬ ‫ת‬ SUSOTAYV ‫ס ס ֶיה‬ ָ‫ת‬ SUSOTEYHA ‫ס ס ֵיה‬ ֶ‫ת‬ SUSOTAEHEN ‫ס ס ֵיה‬ ֶ‫ת‬ SUSOTAEHEM ‫ס ס ַי‬ ‫ת‬ SUSOTAY ‫ס ס ֵינ‬ ‫ת‬ SUSOTAENU ְ ‫ס ס ַי‬ ‫ת‬ SUSOTAYJ ָ ‫ס ס ֶי‬ ‫ת‬ SUSOTEYJA ‫ס ס ֵיכ‬ ֶ‫ת‬ SUSOTAEJEN . de Ella Yeguas. de Ella Yegua. Nuestra Yegua. Tuyas M ‫ְצָנ‬ ִ‫ו‬ VETSIVANU Ya Yarda Cuadrada Yavné Yegua. Nuestras Yeguas. de Ellos Yeguas. Mías Yeguas.

Academias Yo ‫ֵימ‬ ָ THAEMAN ‫ְשי ָה‬ ‫יִ ב‬ YESHIVAH ‫ְשיב ת‬ ִ‫י‬ YESHIVOT ‫אִי‬ ‫ֳנ‬ 'ANI ‫ֳנ ִי‬ ‫אכ‬ 'ANJI Yo no entiendo F ‫אִי לֹא‬ ‫ֳנ‬ ‫מ ִיָה‬ ‫ְב נ‬ 'ANI LO' MEVINAH Yo no entiendo M ‫אִי לֹא‬ ‫ֳנ‬ ‫מ ִי‬ ‫ֵב‬ 'ANI LO' MAEVIN Yo no estoy de acuerdo M ‫אִי לֹא‬ ‫ֳנ‬ ‫מס ִי‬ ְַ 'ANI LO' MASKIM Yo te amo F a M ‫אִי א ה ֶת‬ ‫ֳנ ֶב‬ ָ‫א ת‬ ְ 'ANI 'OHEVET 'OTJA Yo te amo M a F ‫אִי א ֵב‬ ‫ֳנ ה‬ ְ‫א ת‬ ָ 'ANI 'OHAEV 'OTAJ Yod ‫ייד‬ Y YOD Yodo Yunta. opresión ‫יד‬ YOD Yugoslavia Zabulon Zacarias. Amarillo del Huevo Yeshiva. Vuestras M Yema. Yejezkel ‫ס ֶר‬ ‫ֶפ‬ ‫ְחְ ֵאל‬ ‫י ֶ זק‬ SEFER YEJEZKAE'L ‫ח ְמ‬ ‫ֶל‬ JELMON Yemen Yeshivas. Recordación de D os Zain Zanahoria ‫י ג סלבָה‬ ‫ְ ַ ְי‬ YUGOSLAVYAH ‫מ ָה‬ ‫ט‬ MOTAH ‫ְ ֻל‬ ‫זב‬ ZEVULUN Zacarias ‫ֶכרָה‬ ‫זַ ִי‬ ZEJARIAHU ‫ֶכרְה‬ ‫זַ ִי‬ ZEJARIH Zafiro Zambia Zumbador. Zangano ‫ס ִיר‬ ַ SAPIR ִַ ‫ז‬ ‫זי‬ Z ZAYIN ‫ַמ ִָ ה‬ ‫זְ י‬ ZAMBIAYH ‫ֶֶר‬ ‫ז‬ GHEZER ‫ְ ִי ָה‬ ‫נח ל‬ NEJILAH Zapatero ‫סְ ְ ָר רצע‬ ָ ְ ַ ‫ַנ ל‬ SANDHELAR RATS"AN . Academia Yo ‫ס ס ֵיכ‬ ֶ‫ת‬ SUSOTAEJEM Esequel.322 Yeguas.

oculto por D os Zoológico Zumbador. Zapatillas Zofonias. Zangano ‫ַע ֵי‬ ‫נֳל‬ ‫התע ְל ת‬ ‫ִ ְ ַמ‬ NA"ALAE HIT"AMLVT Zimbabwe Zoología Zorro ‫ִימ ַ ְ ֶוה‬ ‫זְ ו‬ ZIMBABVEVH ‫צפִָה‬ ‫ְ ַ ני‬ TSEFANIAH ‫ז א ל גָה‬ ‫ְי‬ ZO'OLOGYAH ‫ַ ח ת‬ ַ GHAN JAYOT ‫ש ָל‬ ‫ע‬ SHU"AL ‫ְ ִי ָה‬ ‫נח ל‬ NEJILAH .323 Zapatillas ‫ַע ֵי‬ ‫נֳל‬ ‫התע ְל ת‬ ‫ִ ְ ַמ‬ NA"ALAE HIT"AMLUT Zapatos de Lona. Zapatillas ‫ַע ֵי‬ ‫נֳל‬ ‫התע ְל ת‬ ‫ִ ְ ַמ‬ NA"ALAE HIT"AMLVT Zapato ‫ַ ַל‬ ‫נע‬ NA"AL Zapatos ִ‫ַעל‬ ‫נֳ ַי‬ ‫יילענ‬ NA"ALAYIM N"LYYM Zapatos de lona ‫ַע ֶי‬ ‫נֳל‬ ‫חתע ֶל ת‬ ‫ִ ְ ַמ‬ NA"ALEY JIT"AMELVT Zapatos de Lona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful