Tulad ng leptospirosis, hypothermia, atbp… TEKNIK PARA MAIWASAN ANG IBAT’ IBANG SAKIT NA DULOT NG BAHA MATAPOS mabiktima

ng sakuna tulad ng pagbaha, ang ibat’ ibang sakit ay darapo dahil sa nakapirming malamig at maruming tubig sa paligid. Alaming ngayon kung paano poproteksiyunan ang personal na kalusugan at kaligtasan, maging ang buong pamilya. Kapag ganitong may stagnant na tubig mahalagang malaman ang peligrong hated nito sa kalusugan. 1. LEPTOSPIROSIS, BACTERIA AT PARASITO. Kapag nakapirmi ang tubig, marami itong peligrong hated. Ang mga septic tank na pinasok ng tubig baha ay peligrosong pamahayan ng bacteria tulad ng E. Coli dahil ang kontaminadong tubig ay maaaring pumasok sa bibig at mata at delikadong magkaroon ng giardia o cryptosporidiosis. Kontaminado na rin ang mga kamay na kapag kumamot ka at nagasgasan ang balat, baka makakuha ka ng tetanus dahil sa kontaminadong tubig. Ang leptospirosis naman ay marami na ang nagdadale ngayon ng naturang sakit, lalo na ang mga bata. Dahil ang mga humalong ihi ng daga sa tubig na kapag pumasok ito sa isang batang may sugat ay maghahatid ito ng karamdaman. Ang unang sintomas ay lalagnatin ng mataas, sasakit ang ulo, pagsakit ng tiyan na kapag hindi naagapan ay baka humantong sa kamatayan. 2. ANG MOLD. Ang mold mula sa tubig baha ay may dulot na matinding allergic reactions at posibleng mamatay ang maapektuhan nito dahil sa respiratory seizures, ayon Centers for Disease Control and Prevention. Ang mold kasi ay agad lumaki sa loon g 24 oras. 3. HYPOTHERMIA. Ang pagtindig o pagtatrabaho nang matagal sa ibabaw ng tubig ang nagpapaalis ng init mula sa katawan nang mas mabilis. Nagreresulta ito sa hypothermia. Para mabawasan ang peligro ng hypothermia, magsuot ng rubber boots, tiyakin na ang iyong damit at bota ay may sapat na insulasyon, huwag sobrang magbabad sa tubig at palaging magpalit ng damit kung kailangan. 4. TRENCH FOOT. Ang trench foot ay nangyayari kapag ang mga paa ay nababasa ng napakatagal na oras o araw. Napakasakit nito, pero maiwasan din naman. Ang sintomas ng trench foot at pamamanhid, pananakit, pamamaga, panlalamig ng balat at mabigat na pakiramdam sa paa. Kahit natuyo na ang paa, mapula pa rin ito, tuung-tuyo at masakit.

Para maiwasan ang trench foot. . Tingnan ang paa ng isang beses sa isang araw at baka may impeksiyon na at lumubha ang sintomas. Palitan ang basang sapatos at medyas ng tuyo. patuyuin ito sa hangin at ipatong ito pataas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful