INTRODUCERE IN PSIHOLOGIE

V.Negovan - negovanv@gmail.com Web: http://www.negovan.ro/ Suport de curs: Zlate, M. (2000). Introducere în psihologie. Iasi: Polirom. Zlate, M. (2006). Fundamentele psihologiei. Bucuresti: Editura Universitara. Zlate, M. (2009). Fundamentele psihologiei. Iaşi: Editura Polirom.

nevoia de sinteza Viaţa psihică interioară ca obiect al psihologiei – (introspecţionismul şi psihanaliza despre obiectul psihologiei) Comportamentul. structuraldinamică. subcoştientul. inconstientul Ipostazele psihicului – conştientul. explicaţie şi teorie în psihologie Natura psihicului uman Ipostazele psihicului – conştientul. 1 2 3 4 5 Luna/Săptămâna Oct/1 Oct /2 Oct /3 Oct /4 Nov /5 Curs 1 2 3 4 5 Tema Introducere Psihologia ca ştiinţă Psihologia ca profesie Obiectul psihologiei – perspective de abordare.Planificare Nr. subcoştientul. sistemică şi sinergetică) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nov /6 Nov /7 Nov /8 Nov /9 Dec /10 Dec/11 Dec /12 Ian /13 Ian/14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . conduita şi omul concret ca obiect al psihologiei ca obiect al psihologiei Alte aspecte ale psihicului ca obiect al psihologiei Cunoaşterea ştiintifica în psihologie – general şi specific Lege. inconstientul Stări de conştiinţă modificată şi cai de acces la stările de conştiinţă modificată Perspective de abordare a psihicului (plană.

.... Total ....................EVALUAREA FINALA:  Punctaj realizat la examenul scris......7 p....1p. 3 p................nota 10   Oportunităţi de compensare: activităţi asociate cursului/seminarului....................  Punctaj pentru activitatea de seminar.. .........

EVALUAREA FINALA:  Punctajul realizat la lucrările individuale se adaugă la punctajul obţinut la examenul scris numai dacă lucrarea scrisă obţine minimum 3 puncte din 7 puncte   Regula de însumare şi punctajul obţinut la lucrările individuale (seminar) se păstrează şi pentru sesiunea de re-susţinere a examenului în anul curent La sesiunile ulterioare anului curent notarea se face DOAR pe baza examenului scris .

Predare la sfarsitul semestrului în seminar Analiza comparativa a doua perspective de abordare a temei .50 p Prezenţa global 0.50 p  Reprezentare grafică (concept map)  Prezentare power point Sursă de informaţie reprezentativă pentru temă:  subcapitol din suportul de curs/tratat/monografie  articol dintr-o revistă de specialitate Analiza critică a unui articol dintr-o baza de date internatională Portofoliu individual Exerciţiu de conceptualizare Concepere şi elaboare a discursului ştiinţific 1p 1 p 1. Predare la data prezentării 2.Portofoliu individual Implicare personală 1 p Prezentare + predare la data alocată temei impuse – 0.

Standarde generale de evaluare a lucrărilor care rezultă din activitatea independentă : • discursivitatea înţelegerii • claritatea discursului/argumentaţiei • completitudinea cunoştinţelor factuale • independenţa şi originalitatea în abordarea problemelor .

coerenţa.Barem de evaluare a prezentării: • • • Precizarea tuturor datelor de identificare a sursei (autor/i. conform regulilor APA (academice) Reprezentativitatea sursei pentru nivelul academic al cunoaşterii în domeniu Claritatea. titlul complet în limba în care a fost scris. jurnalul/cartea din care a fost preluat cu toate datele de identificare. comprehensibilitatea discursului .

Barem de evaluare a comparaţiei: 1. autor Rezumat de maximum 300 cuvinte în care se prezintă obiectivul principal al comaparţiei si criteriile utilizate Schema de structurare – cuprins (obligatoriu asemănări şi deosebiri) Dezvoltarea discursului conform schemei/cuprinsului Utilizarea corectă a surselor bibliografice (citare in text. Realizarea lucrării după următoarea schemă Titlu. menţionarea sursei bibliografice) Realizarea listei bibliografice conform standardelor APA a) b) c) d) e) f) . Circumscrierea subiectului tratat ariei problematice a temei 2.

Circumscrierea subiectului tratat ariei problematice a temei 2. Precizarea datelor de identificare a articolului (conform regulilor APA) .Barem de evaluare a analizei critice 1. Realizarea lucrării după structura unei analize critice 3.

Adrese utile • http://www.mpopa.ca/topic.copsi.Pagina personala a prof.ro/ .net/ (Asociatia Psihologilor din Romania) • http://www.org/ • http://apastyle.dr Marian Popa: sectiunea Resurse diverse (Recomandari pentru o prezentare eficienta. Recomandari pentru comunicarea prin email in mediul academic) • http://psychclassics.org/ • http://www.apa.yorku.htm .fpse.Studenti – Resurse Web • http://www.apa.psihologie.ro/ (Colegiul Psihologilor) .Comisii aplicative – norme de atestare • http://www.ro/ .

org/journals/faq.org/students/ American Psychological Association Student page http://www.net/ • American Educational Research Association http://www.apa. • * A list of common errors in writing • * Professional organizations and useful websites: • http://www.apastyle.html • Citing electronic media in APA style http://www.aera.ohiolink.html • Frequently asked questions about APA style http://www.edu Ohio Link: online library for Ohio State .Resources for Students (Anita Wolfolk – Hoy) • * Elements of a good dissertation proposal (from Professor Frank Pajares) • * A guide to APA style (from Professor Frank Pajares) • * An observation guide for looking and listening in classrooms.org/elecsource.apa.

SUCCES!!!! Valeria Negovan .