www.abcagricol.

ro

REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE AGRICOLĂ

ANUL IV * NR. 8 * AUGUST 2009

Programul “Primul Siloz”
pag 4

SUMAR 4 10 13 13 14 18 20 21 22 22 Programul “Primul Siloz” Comisia Europeană reacţionează la criza laptelui Noi reglementări pentru carnea de vită importată de ţările UE Fermele de fructe şi legume franceze trebuie să înapoieze subvenţiile Reforma sistemului vitivinicol european Subvenţii pentru campania de toamnă. petremoraru@abcagricol.com. cea mai solicitată măsură Bani europeni pentru irigaţii Italia vrea să scrie pe etichete originea geografică a laptelui Reţea globală de alertă pentru siguranţa alimentară Revistă lunară de informare agricolă distribuită gratuit Director: Petre Moraru E-mail: petremoraru@gmail. Mariana Savu.8171543 Adresă de corespondenţă: Revista ABC AGRICOL: C.ro AUGUST 2009 IDEI DE CALATORIE 3 . 525 lei pe hectar “Renovarea şi Dezvoltarea Satelor”. Luminiţa Marinescu. C. Mariana Dumitrescu.com Redacţia: Director comercial: Dragoş Nicolescu E-mail: dragos. Fax: 031.P.abcagricol.nicolescu@abcagricol.E.ro www. – CP27.ro Gabi Marinescu. BUCUREŞTI E-mail: abcagricol@gmail. Adrian Dragomir DTP şi prepress: Diana Şuică Telefon: 0722 349 609.

5%. printre care şi reducerea dobânzii cheie la 8. “Cheltuielile de depozitare se negociază de către fiecare fermier în parte şi ele diferă de la un siloz la altul. să faci ceva. Spaţiile sunt folosite în cea mai mare parte pentru producţia proprie şi pentru cantităţile de cereale cumpărate de la fermieri locali. susţine preşedintele FNPAR. Adrian Porumboiu administrează aproximativ Mihai Anghel a înscris Cerealcom Dolj la “Primul Siloz” Pe lista celor care au aplicat la Programul “Primul Siloz” se numără şi Mihai Anghel. adică alţi P 60-90 de lei pe tonă. Anghel vrea să contracteze un credit de 14. aduci bani de acasă. pentru achiziţia de cereale şi plante tehnice din piaţa internă. evaziunea fiscală ar putea să dispară în 2010. dobânzi încasate la depozitele constituite de Fond. însă este rău că agricultorul trebuie să suporte toate costurile. Mihai 4 AUGUST 2009 AUGUST 2009 5 . El vorbeşte despre un procent al dobânzilor de până în 9% la împrumuturi şi o aplicare cât mai rapidă a normelor metodologice. ca a tuturor fermierilor de altfel.. pentru care primesc un certificat de depozit asigurat de Fondul de Garantare a Creditului Rural. Depozitarii de cereale trebuie să plătească 100 de lei pentru a fi licenţiaţi. Suma include costurile legate de gradare. “Dacă ţii grâul în siloz şase luni. Dacă programul funcţionează. media este 280 de lei pe tonă”. reprezentând 0. afirmă Viorel Matei. Depinde cum vor primi băncile programul. prin capitalizarea Fondului de Garantare a Creditului Rural. Astfel nu mai sunt nevoiţi să vândă producţia agricolă imediat după recoltare. Taxa pentru eliberarea licenţei de depozit se percepe pentru fiecare licenţă solicitată de către depozitar şi se plăteşte la trezorerie. El a adăugat că primul efect al aplicării acestei măsuri a fost scăderea evaziunii fiscale. Cu o dobândă de până la 9%. în ciuda măsurilor de relaxare anunţate de BNR. Disponibilităţile financiare ale schemei de garantare a certificatelor de depozit sunt constituite din suma de 42 milioane lei alocată de la bugetul de stat. care deţinea peste două treimi din piaţă.5% din valoarea seminţelor de consum depozitate. la care se adaugă taxa pentru depozitare. spune Matei. agricultorii pot beneficia de un împrumut bancar garantat de stat.Programul “Primul Siloz” rogramul “Primul Siloz” este bun pentru că reglează piaţa. spune omul de afaceri vasluian. s-ar putea să mărescă dobânda’’. Aşa încât. poţi să te mişti. este singura posibilitate să obţii credit”. În mare. o face viabilă. fermierii pot depozita grâul sau alte cereale în silozuri licenţiate. pot să efectueze lucrările de toamnă cu creditele obţinute. când preţurile sunt mici. permiţând accesul fermierului la credite. administratorul Cerealcom Dolj. cote plătite de depozitarii licenţiaţi. “Certificatul de depozit este o garanţie. arată Viorel Matei. Capacitatea de depozitare a societăţii este de 350.3 milioane euro de la BCR. preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli (FNPAR). este că băncile ar putea să crească dobânda. Anul acesta. Teama lui Viorel Matei. Dar. însilozare etc. patronul Racova Com Agro Pan Vaslui a anunţat că este interesat de programul “Primul Siloz”.000 de tone. Prin programul “Primul Siloz”. Porumboiu este şi el interesat Adrian Porumboiu. “Ar putea fi viabil pentru fermieri doar în condiţiile în care dobânzile practicate de bănci nu ar fi împovărătoare”. Pe baza certificatului.

pentru depozite cu o capacitate totală de 5. trei depozite din judeţ s-au înscris în programul guvernamental “Primul siloz”. c) utilaje pentru condiţionarea seminţelor de consum aduse la depozit. a specificat Tiberiu Lelescu. pe scurt Etapa 1: Licenţierea depozitelor. Totuşi. până la valorificarea lor. • Certificatul de depozit prevăzut se păstrează la depozitar. b) spaţii tehnologice pentru următoarele operaţiuni: • descărcarea mijloacelor de transport. cu o capacitate de 150.50. Ministrul agriculturii.15 milioane tone. potrivit datelor DADR Timiş. iar dintre acestea vor fi autorizate prin programul “Primul Siloz” unităţi cu o capacitate de circa şase milioane de tone. fiecare cu o capacitate de depozitare de câte 5. a declarat în luna iulie că depozitele care pot fi utilizate pentru stocarea cerealelor au o capacitate totală de circa zece milioane de tone. • manipulări interioare. 252 cereri pentru capacitatea totală de depozitare de 5. Cerinţe pentru licenţierea depozitelor: a) încăpere pentru determinări cantitative şi laborator pentru gradarea seminţelor de consum. • încărcarea mijloacelor de transport. Drumul către “Primul Siloz”. Ilie Sârbu.15 milioane tone Cererile pentru pentru obţinerea licenţelor de stocare a cerealelor prin programul Primul Siloz au putut fi depuse până pe data de 5 august. încă nu e în programul guvernamental Până în prezent. d) linii tehnologice de transport al produselor în/din depozit. conform statisticilor. Ele sunt: Agrobanat Timişoara are capacitatea de 20. la eliberarea certificatelor de depozit. să ţină evidenţa acestora într-un registru şi să le comunice administratorului în termen de cinci zile de la eliberarea unui certificat de depozit. numai 49 de silozuri au o capacitate individuală mai mare de 10. eliberat de organele fiscale competente.000 tone.000 de hectare arabil. Etapa 3: Cu certificatul de depozit. • Depozitarii sunt obligaţi ca. la 5 august erau înregistrate 252 de solicitări.000 tone. la nivelul ţării. Dar. Se face de către o comisie compusă din 15 membri. cam atât ar fi necesar. cel mai mare siloz cerealier din sud-estul Europei. cu excepţia unităţilor nou-înfiinţate. • depozitarea subproduselor rezultate din condiţionare. • Certificatul de depozit se eliberează deponentului în situaţia în care acesta doreşte să gajeze seminţele de consum depozitate.4 milioane de tone. • depozitare pe termen lung. Etapa 2: Fiecare producător agricol care îşi depozitează marfa într-un siloz licenţiat va primi din partea depozitarului un certificat de garantare valabil un an. b) să prezinte certificat de atestare fiscală. orice producător agricol poate solicita băncilor implicate în programul “Primul Siloz” un împrumut care să acopere până la 70% din valoarea producţiei depozitate. capacitatea de depozitare în silozuri este de 14.000 de tone. Potrivit datelor oficiale. Silozul de la Moara Carani. Luminita Marineascu AUGUST 2009 AUGUST 2009 7 6 . din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale la bugetul general consolidat.000 de tone. Viorel Matei apreciază că în prima fază a programului se va ajunge la o capacitate de 7-8 milioane de tone. Condiţii financiare pentru depozitari: a) să facă dovada că în ultimii doi ani au încheiat activitatea cu profit. directorul DADR. La 5 august. În Timiş sunt 231 de depozite a căror capacitate totală însumează peste două milioane de tone. din care circa 20% sunt în proprietate personală. Acreditarea acordată este valabilă timp de cinci ani. în vederea reluării ciclului de producţie sau achiziţiei de utilaje agricole. • Certificatul de depozit se eliberează deponentului la predarea seminţelor de consum şi este reţinut de către depozitar până la restituirea seminţelor predate. nu s-a înscris până la acest moment la programul “Primul siloz”. Merpano Săcălaz şi Agromec Cenei. Cel mai mare siloz din sud-estul Europei. Silozul aparţine grupului german de firme Aton GMBH Transilvania.

Facultatea noastră. săli de sport. de o importanţă majoră în contextul dezvoltării durabile.ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI . prin tradiţie. Economie şi politică agrară Facilităţi u Cămine moderne u Cea mai modernă bibliotecă universitară cu acces gratuit la bazele de date internaţionale u Săli de lectură u Laborato­ are moderne u Logistică informatică u Serviciu de relaţii cu studenţii u Metode moderne de pre­ dare­învăţare u Studierea unor discipline în limba engleză u Parteneriate pentru efectuarea stagiilor de practică u Vizite de lucru la societăţi comerciale cu profil agroalimentar u Accesul facil şi transpa­ rent la mobilităţi internaţionale pentru studenţi u Activităţi culturale: serile filmului studenţesc. Limbi străine. Serbia. biblioteci clasice şi virtuale. ştiinţific.OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ Domeniul de licenţă: Economie Specializarea: Economie Agroalimentară şi a Mediului Titlul obţinut după absolvirea programului de licenţă: licenţiat în ştiinţe economice Numărul de locuri. şi anume în studiul a două dintre aspectele foarte actuale şi în acelaşi timp bine ancorate în realităţile economice.ase. Telefoane: 021 3191900/567 Secretariat. u Pentru accesarea fondurilor europene este ne­ voie de consultanţi în domeniile economiei agroali­ mentare şi economiei mediului ­ apar. De ce EAM? u Satisfacerea nevoii de hrană este o cerinţă indispensabilă vieţii ­ producătorii şi comercianţii de produse agroalimentare vor avea. E-mail: eam@ase.ro VĂ AŞTEPTĂM! 1. plină de responsabilităţi. permanent. sociale şi chiar culturale ale spaţiului în care trăim. Conform Ordinului Ministerului Educaţiei.2008 se va face o reducere a taxei de şcolarizare de 400 lei/an pentru studenţii FEAM care au domiciliul stabil în mediul rural . mai ales în condiţiile concurenţiale impuse de globalizare. prin intermediul pro­ fesorilor şi alături de ei.10. Egipt. Franţa. Marketing. cunoştinţele de economia şi protecţia mediului sunt absolut ne­ cesare. balul studenţilor. 5-7. Informatică. Într­un asemenea context. Discipline studiate: Micro şi Macroeconomie. u Poluarea a devenit un fenomen de amploare ­ dezvoltarea organismelor de protecţie a mediului este necesară. noi oportunităţi pe piaţa muncii. receptiv la noutăţile din domeniu. rezultatele obţinute în acest domeniu fiind notabile. căutând mereu soluţii la problemele ce apar în procesul în care ne­am angajat ireversibil: progresul economic. un rol vital în economiile natională şi mondială.eam. România. unul din sectoarele cheie este cel agroalimentar ­ trebuie să existe capacitatea de a­l restructura. este o ţară cu un real potenţial agroali­ mentar ce ar putea să ne propulseze în topul ţărilor exportatoare de produse agroalimentare şi al celor care au o securitate alimentară ridicată. social şi cultural al societăţii umane. cu o experienţă pedagogică deosebită. Fax:021 212 94 79. prin organizarea de stagii de practică. recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Web: www. Ecomarke­ ting. u Partener al agenţilor economici. Atuurile noastre u Una din puţinele facultăţi din învăţământul de stat ce pregăteşte specialişti în economie agroalimentară şi a mediului. A fi stu­ dent în cadrul acestei facultăţi şi viitor economist înseamnă o preocupare permanentă faţă de aspec­ tele fundamentale ale continuităţii umane. Bucureşti. doreşte să vă antreneze într­o provocare.ro. acest lucru fiind în strânsă legătură cu gradul de dezvoltare şi civilizaţie. Iată de unde apare necesitatea formării de specialişti care să stăpânească perfect variatele aspecte ale acestui domeniu deosebit de complex. Statistică. cod 010961. Cercetării şi Tineretului 6200/2008 cuantumul bursei rurale este de 350 lei/lună şi poate fi indexat conform legii 2. sector 1. u Un corp profesoral competent. în anul universitar 20092010: 300. Ecologie. companiilor multinaţionale din domeniul agroalimentar. Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului feam u În procesul de integrare în Uniunea Europeană. Mihail Moxa nr. un partener stabil al unor universităţi de profil din SUA. 021/3191900/566 Decanat. u O unitate de învăţământ superior de o înaltă ţinută academică.Conform şedinţei Biroului Senatului din 08. Printre preocupările unei societăţi în plin avânt industrial se numără şi protejarea mediului în care trăim şi ne desfăşurăm activităţile. Economia mediului. Drept. Management. făcându­l profitabil. zilele ASE u Săli de sport Adresa: Clădirea Mihail Moxa. în permanentă. Economia întrepri­ derii. u O bază tehnico­materială modernă: calcula­ toare şi infrastructură didactică de ultimă ge­ neraţie. u O permanentă preocupare pentru cercetarea ştiinţifică. tehnologic. u Oportunitatea de a intra în contact cu agenţii economici şi entităţi publice. str. Contabilitate. din care 200 zi buget şi 100 zi taxă. Agromarketing. Specialiştii din această ramură au o misiune nobilă.

La începutul acestui an. în cadrul politicii de dezvoltare rurală există o serie de căi prin care să se sprijine producătorii de lapte. statele membre au posibilitatea de a redistribui ajutoare către sectorul lactatelor în temeiul acordului privind bilanţul de sănătate din 2008. s-ar putea plăti până la 15. Fiecare stat membru poate. • În cursul acestei luni. de asemenea.34 euro/litru. De asemenea. care acum sunt confruntaţi cu prăbuşirea preţurilor. Până la ora actuală. Totodată.000 de euro pe fermă până la sfârşitul lui 2010. Fermierii se plâng că primesc circa 0. Vom continua să folosim toate măsurile de care dispunem pentru stabilizarea pieţei. oricum. • CE va continua să acorde restituiri atâta timp cât va fi nevoie. să stabilească P în discuţie acest proces nu ar face decât să creeze nesiguranţă şi. “Trebuie să facem tot posibilul ca să-i ajutăm pe producătorii noştri de lapte. nu vom reveni asupra politicii noastre de eliminare lină şi treptată a cotelor. a declarat Mariann Fischer Boel. pentru sprijinirea fermierilor şi stabilizarea pieţei • Perioada de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privată va fi prelungită până la sfârşitul lui februarie 2010. • În mod excepţional. Nivelul lor a 10 AUGUST 2009 AUGUST 2009 11 . S-au depozitat până acum 113. dar şi programe de promovare a lactatelor. e lista măsurilor anunţate de Comisia Europeană pentru a scoate din impas fermierii se numără restituirile la export. Se poate lua în considerare o modificare a cadrului temporar de criză pentru ajutoarele de stat. adică până la începutul următorului sezon de intervenţie. Comisia va autoriza statele membre să efectueze până la 70% din plăţile directe către fermieri cu începere din 16 octombrie. Principalele cauze ale reducerii drastice a preţului laptelui sunt scăderea cererii pe fondul crizei mondiale şi creşterea producţiei în ţări ca Noua Zeelandă. • Statele membre pot acorda şi ajutoare de stat de minimis sau împrumuturi în condiţiile pieţei pentru sprijinirea producătorilor care au probleme cu lichidităţile. efectuarea în avans a plăţilor directe către fermieri.21 euro/ litru.900 de tone de unt şi 231. aşa cum a indicat Consiliul European. dar.500 de tone. Comisia a dat drumul la ajutorul pentru depozitarea privată a untului.000 de tone de lapte praf degresat. de exemplu. Un preţ acoperitor este 0. CE a propus o nouă rundă de programe de promovare a produselor lactate. Australia şi Brazilia. iar Comisia a propus recent prelungirea achiziţiilor până la 28 februarie 2010. dacă situaţia de pe piaţă o impune. În ianuarie au fost reactivate restituirile la export pentru produsele lactate. preţ care nu acoperă costurile pentru producerea laptelui. A pune fost menţinut în limite prudente pentru a permite exportatorilor europeni să concureze fără a submina preţurile de pe piaţa mondială. s-au cumpărat 81. nu ar ajuta cu nimic la remedierea situaţiei actuale”.24 euro pentru litrul de lapte. Comisia a propus să fie abilitată să procedeze la fel şi în 2010. Protestele crescătorilor de vaci au avut loc în iunie şi iulie la Bruxelles şi Strasbourg. În plus. • Bilanţul de sănătate a dat statelor membre posibilitatea de a redistribui o parte din plăţile directe între fermieri şi între sectoare la nivel intern. în loc de 1 decembrie. Măsurile CE. Comisia Europeană a anunţat o serie de măsuri pentru a susţine fermierii şi a stabiliza piaţa. comisarul pentru Agricultură.Comisia Europeană reacţionează la criza laptelui După manifestaţiile organizate de producătorii de lapte din mai multe ţări europene în semn de protest faţă de căderea preţurilor. • Cumpărarea la intervenţie de unt şi lapte praf degresat a debutat la 1 martie. includerea fermierilor în cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat. În acest fel. scăzând eventualele ajutoare de minimis primite de fermierii în cauză. • Sistemul de distribuire a laptelui în şcolile UE a fost recent îmbunătăţit şi sunt în curs discuţii pentru a-l face şi mai atrăgător. Mulţi dintre crescători spuneau că primesc de la procesatori şi 0. Printre alte posibile decizii se numără finanţarea retragerilor voluntare din producţia de lapte cu ajutorul banilor obţinuţi prin taxarea depăşirilor de cotă şi.

Dacă va constata disfuncţii ale concurenţei. 12 AUGUST 2009 AUGUST 2009 13 . Comisia Europeană a cerut Franţei. investiţiile. de asemenea. să recupereze ajutoarele publice acordate timp de 10 ani producătorilor de fructe şi legume. Comisia nu va ezita să facă uz de toate puterile sale conform tratatului. cu un conţinut de energie metabolizabilă mai mare de 12. • CE analizează.26 megajouli/ kilogram de materie uscată. Doar cererile pentru prima subperioadă se depun în primele patru zile ale lui august 2009. Animalele U Gabi Marinescu trebuie să fie hrănite cel puţin 100 de zile înainte de sacrificare cu raţii care conţin minimum 62% concentrate şi/ sau produse obţinute din cereale furajere. • Comisia implementează în prezent foaia de parcurs propusă în comunicarea sa. sunt bani plătiţi de Oficiul Naţional Interprofesional al Fructelor şi Legumelor pentru finanţarea acţiunilor destinate pentru a face faţă la situaţiile de criză din piaţa fructelor şi legumelor. „Preţurile la alimente în Europa”. carnea de vită şi mânzat importată din afara UE trebuie să provină de la juninci şi de la boi cu vârsta sub 30 de luni. S-ar putea astfel subvenţiona pensionarea anticipată. iar alţii sunt în incapacitate de plată. la cererea autorităţilor de la Bruxelles. în momentul introducerii pe teritoriul UE. Predecesorul său. Michel Barnier a făcut recurs la începutul lunii aprilie la Curtea de Justiţie Europeană pentru a se reveni asupra valorii sumei care trebuie înapoiată. Conform reprezentanţilor Guvernului francez. a anunţat ministrul agriculturii Bruno Le Maire. precum şi practicile de ameliorare a bunăstării animalelor. a afirmat ministrul. *** P “Dar producătorii vor înapoia mai puţin de 500 de milioane”. De asemenea. şi studiază posibilitatea stabilirii unui nou sistem de monitorizare a preţurilor. Chestiunea este cu atât mai delicată cu cât numeroşi producători au închis fermele. carnea congelată va avea o temperatură internă de minus 12 grade Celsius sau mai mică. Fondurile în discuţie reprezintă ajutoare date de Franţa în perioada 19922002. o parte din cele câteva sute de milioane de euro primite ca ajutor din partea statului francez în perioada 1992 . Cererile de licenţe de import se depun în primele şapte zile ale lunii anterioare. Eticheta se inscripţionează astfel: “Carne de vită/viţel de calitate superioară”. Bilanţul de sănătate a stabilit că „restructurarea sectorului produselor lactate” este una din noile probleme cu care ne confruntăm şi pentru care se pot cheltui o parte din sumele adăugate Fondului pentru dezvoltare rurală. Fermele de fructe şi legume franceze trebuie să înapoieze subvenţiile roducătorii francezi de fructe şi legume trebuie să înapoieze. factura totală cerută de Bruxelles este de 500 milioane de euro. fără să dea detalii cu privire la valoarea sumei. producţia de lapte din zonele defavorizate sau cea care respectă mediul înconjurător. eventualele practici anticoncurenţiale din lanţul aprovizionării cu alimente.ajutoare specifice pentru anumite tipuri de producţie vulnerabile din sectorul lactatelor.2002. Spre exemplu. unii au murit. în special în sectorul produselor lactate. un rol important le revine şi autorităţilor naţionale din domeniul concurenţei. ca materie uscată. Noi reglementări pentru carnea de vită importată de ţările UE niunea Europeană are noi reguli pentru importurile de carne de vită şi mânzat de calitate superioară. • Politica de dezvoltare rurală prevede o serie de măsuri de sprijinire a restructurării în acest sector. De la 1 august a intrat în vigoare Regulamentul european în care sunt prevăzute noile reglementări. inclusiv dobânzile. Carcasele sunt evaluate pe baza criteriilor privind maturitatea carcaselor şi caracteristicile organoleptice ale cărnii. Însă. la sfârşitul lunii ianuarie.

spune comisarul european pentru agricultură Mariann Fischer Boel. reforma sectorului viticol are ca scop echilibrarea pieţei vitivinicole. până în decembrie 2018. vor putea fi folosite pentru finanţarea unor măsuri cum ar fi promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe. convenită de miniştrii Agriculturii în decembrie 2007. Spania. ţara noastră se află pe locul 9 ca suprafaţă viticolă. Sumele din pachetele financiare naţionale trebuie utilizate până la 15 octombrie. obiecţiile. pentru a oferi o alternativă producătorilor necompetitivi şi a elimina de pe piaţă excedentele producţiei de vin. În UE. De acum înainte. euro Murfatlar. Aceasta a vizat programele naţionale de sprijin care utilizează pachetele financiare naţionale. a ajuns la faza finală odată cu data de 1 august 2009. România ocupă locul 5 ca suprafaţă viticolă. documentele care însoţesc transportul produselor vitivinicole şi păstrarea registrelor în acest sector. Germania). pentru că nu se va face diferenţa între vinurile de calitate şi cele vrac. Franţa. Pe plan mondial. Regulamentul mai include proceduri privind examinarea cererilor de protecţie. fondurile prevăzute în pachetele naţionale pentru 2009 şi neplătite până la 15 octombrie vor fi pierdute. Până în prezent au fost plătite puţin peste 30% din fondurile disponibile pentru anul în curs. Statele membre pot alege dintre următoarele măsuri: sistem de plăţi unice (plăţi directe către producători). precum şi creşterea competitivităţii vinurilor europene. Vor fi suprimate progresiv subvenţiile pentru distilarea de criză şi pentru distilarea alcoolului alimentar. Fiecărei ţări producătoare din UE i s-au alocat fonduri europene pentru a permite finanţarea unor măsuri care să răspundă necesităţilor locale. sunt avute în vedere practicile oenologice şi registrul viticol. declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii în vederea monitorizării pieţei vitivinicole. egulamentul european prevede norme referitoare la denumirile de origine protejată (DOP) şi indicaţiile geografice protejate (IGP). Cramele Recaş fi pierdute”. iar statele membre au posibilitatea de a continua să îl utilizeze. Cotnari. la nivelul UE. fonduri mutuale. Măsurile din reformă mai vizează restructurarea rapidă a sectorului prin includerea unui sistem de defrişare voluntară pe o perioadă de trei ani. se vor putea proteja în continuare anumite menţiuni şi forme de sticle tradiţionale. 5 la producţia de vin (după Italia. menţiunile tradiţionale. Carl Reh. anularea sau modificarea acestora. de la 1 ianuarie 2016 va fi abrogat sistemul restrictiv al drepturilor de plantare. suprimarea progresivă a măsurilor ineficiente şi costisitoare de intervenţie pe piaţă. dacă doresc. Mă vad însă obligată să recomand insistent statelor membre să utilizeze de urgenţă noile fonduri disponibile. Prin urmare. În acelaşi timp. recoltare înainte de coacere. Vincon. anul recoltei şi soiurile de struguri vor fi menţionate şi pe etichetele vinurilor fără DOP sau IGP. Potrivit reprezentanţilor Comisiei Europene. De asemenea. De asemenea. Producătorii de vinuri locali spun însă că ultima măsură ar putea să Viticultura romanească Suprafaţă viticolă Producţie vin 2008 Vinuri albe Vinuri roşii Valoare piaţă Principalii jucători Cei mai mari exportatori 186 900 Ha peste 6 mil. restructurarea şi investiţiile în modernizarea viilor şi a cramelor. iar la producţia de vin este în primele 15 ţări din lume. repartizate în pachete financiare naţionale. hl 70% din consum 30% din consum circa 500 mil. etichetarea şi prezentarea vinului. potenţialul de producţie. inclusiv un sistem de defrişare şi controalele din sectorul vitivinicol. asigurarea recoltei şi R producă oarecare perturbaţii pe piaţa internă.Reforma sistemului vitivinicol european Reforma sectorului vitivinicol al Uniunii Europene. “Sunt ferm convinsă că această reformă reprezintă un punct de răscruce în istoria sectorului vitivinicol. Prima etapă a reformei sectorului vitivinicol a fost deja implementată. Sumele respective. Jidvei Halewood Romania. 14 AUGUST 2009 AUGUST 2009 15 . promovare pe pieţele ţărilor terţe. altfel vor Banii neplătiţi până la 15 octombrie se pierd! România dispune anual de peste 42 milioane de euro pentru reconversie şi restructuare. comerţul cu ţări terţe.

în scădere cu 83. 276 de milioane de euro. Despre aceste vinuri. Premiat Reserva de la Cramele Halewood.8% comparativ cu primul trimestru din anul trecut. distilare a subproduselor. Bugetul disponibil pentru măsurile de sprijin creşte în fiecare an. Potrivit PNVV. 334 milioane de euro şi. cand s-a înregistrat o valoare de 8. cantităţile de importuri în primele trei luni din 2009 au fost de 2. valoarea exporturilor este în scădere cu 17%.3 milioane de euro. a precizat Ovidiu Gheorghe. Sumele alocate măsurii de desţelenire pentru perioada 20092011 sunt de 464 milioane de euro.624 de tone. în special segmentul tinerilor. cu 14% (vinuri albe şi roşii). De asemenea. cu 201. pe primul trimestru din 2009. echivalentul a 312. dar şi în ţară Patronatul Naţional al Viei şi Vinului (PNVV) anunţă că.3 tone de vin. De la 794 milioane de euro în 2009 va ajunge la 1. Mariana Dumitrescu 16 AUGUST 2009 AUGUST 2009 17 .Murfatlar. anul acesta s-a acordat prioritate producătorilor care îşi desţelenesc întreaga vie. cea mai bună cotă pe piaţa vinurilor la nivel naţional o deţine Murfatlar ( cu soiurile de vin alb şi roşu).1 milioane de euro. Compania a investit în tehnologii de ultimă generaţie.900 tone însumând peste 1.8% faţă de trimestrul I din 2008. precum şi în domeniile viticole pe care le exploatează: Dealu Mare. urmaţi de cei cu vârsta de peste 55 de ani.700 euro. pentru prima dată după anul 2000. pentru distilarea de criză şi pentru utilizarea mustului de struguri concentrat pot fi acordate din pachetele naţionale până cel târziu la 31 iulie 2012. contra sumei de 204.000 euro. Vinurile româneşti se vând bine în afară.4 milioane de euro. echivalentul a 892. cu 28%. De pildă. Producătorul de vinuri Cotnari deţine o cotă de piaţă de 19% (numai vinuri albe).8% decât în primul trimestru din 2008. cu 398 tone în valoare de 517. producătorii de vin au adoptat tot soiul de strategii cu care să câştige piaţa autohtonă. Halewood a câştigat în ultimii ani o poziţie de vârf în producerea şi vânzarea vinurilor de calitate.25% faţă de primul trimestru din 2008. în scădere cu 37. iar importurile sunt cifrate la 3.32 milioane euro.5% faţă de perioada similară a anului trecut. comparativ cu perioada similară a anului trecut când se înregistrase un cuantum de 4.000 euro. În ce priveşte importurile. în jur de 1. Al treilea loc la imporuri îl ocupă Republica Moldova. însumând 449. distilare a alcoolului potabil. Ajutoarele pentru distilarea alcoolului potabil. în scădere cu 68. urmat de Jidvei. reprezentanţii Cramelor Halewood spun că au fost concepute special pentru tineri.431 de tone”. unde România a exportat circa 345 tone.000 de hectare. Germania este ţara în care a ajuns cea mai mare cantitate de vinuri româneşti. exporturile de vinuri româneşti au depăşit importurile. mai puţin cu 56. investiţii.000 de euro. distilare de criză şi ajutoare pentru utilizarea mustului de struguri concentrat. în primul trimestru din 2009 exporturile de vinuri româneşti au atins valoarea de 3. cea mai mare cotă pe piaţa autohtonă În prezent. Cramele Halewood au lansat recent noua gamă Premiat Reserva. director general al PNVV. “În total.000 euro. mai puţin cu 16.231 miliarde de euro în 2013. în ţara noastră au ajuns circa 810 tone de vin din Spania. Un sistem de desţelenire voluntară se întinde pe o perioadă de trei ani şi acoperă o suprafaţă indicativă totală de 175. Podişul Transilvaniei. Următoarea ţară pe lista exporturilor este Danemarca. respectiv. Din cauza numărului prea mare de cereri de finanţare. Totuşi. restructurare şi reconversie a viilor. Murfatlar. Pe locul trei este Bulgaria. vinuri pentru tineri În ultima vreme. vinurile din Italia au fost prezente în magazinele noastre în cantitate de 729 tone. care cuprinde trei sortimente de vin: Sauvignon Blanc. Cabernet Sauvignon şi Pinot Noir.

12 euro/ha (SAPS) contribuţie din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi 44. Înseamnă circa 209.Pentru această toamnă. fermierilor li se vor acorda un grant de 30% din valoarea creditelor agricole pe care le angajează în baza Legii 150/2003. Suma va fi restituită de Ministerul Agriculturii până la sfârşitul anului.78 euro/ ha. 525 lei pe hectar Î Ilie Sârbu. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 2009 schema de plată pe suprafaţă este în valoare de 115.7 lei/ha. vizând plata unică pe suprafaţă şi plata naţională directă complementară. Comisia Europeană a aprobat Regulamentul 691 care permite acordarea de avansuri începând cu 16 octombrie 2009. Anume. plante furajere) pe o suprafaţă de 3. pentru prefinanţarea avansului.55 euro/ha din plata naţională directă complementară (CNDP). orz. 71. Ministrul Ilie Sârbu a anunţat că se vor acorda patru tipuri de subvenţii: • De la 16 octombrie. • Fermierii vor putea accesa credite reprezentând 70% din valoarea plăţilor complementare la hectar. orzoaică. conform reglementărilor UE. Valoarea sprijinului este de 131 lei/ha. Ministerul Agriculturii a pregătit un pachet financiar pentru sprijinirea agricultorilor la înfiinţarea culturilor de toamnă. aferente lui 2009. sume aferente plăţilor directe din fonduri UE. secară. explică ministrul Sârbu. Împrumuturile pot fi angajate de agricultori pe baza adeverinţelor emise de APIA. Practica a fost folosită şi în alte state. pentru înfiinţarea culturilor de toamnă (grâu. achitate din bugetul de stat. deşi. • Motorina se va subvenţiona cu 1 leu pe litru. Valoarea sprijinului este de 146 lei/ha. se va putea acorda un avans de 70% din valoarea SAPS-ului. ministrul Agriculturii. adică 49. • Pentru finanţarea culturilor agricole de toamnă. Astfel. El a adăugat că va fi emisă o hotărâre de guvern prin care MAPDR va împrumuta suma de 650 milioane lei din veniturile obţinute din privatizare. care înseamnă aproximativ 209. n şedinţa de guvern din 12 august au fost aprobate fondurile necesare pentru demararea campaniei din această toamnă. fermierii vor primi un avans de 70% din schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) aferentă lui 2009. Adrian Dragomir 18 AUGUST 2009 AUGUST 2009 19 . în limita a 39 de litri pe hectar. Suma reprezintă 53% din cheltuielile pentru înfiinţarea culturilor sau 26% din costul total estimat al culturii. Avansurile se acordă fermierilor pentru care controalele de eligibilitate privind plăţile pe suprafaţă au fost finalizate.1 milioane ha.67 euro/ha. pentru sprijinul solicitat de fermieri pentru schemele de sprijin. Pachetul cu măsurile de sprijin este estimat de oficialii de la Agricultură la circa 525 lei/hectar. plăţile la hectar sunt acordate începând cu data de 1 decembrie a anului în care au fost primite solicitările din partea fermierilor.07 lei/ha”. “În Subvenţii pentru campania de toamnă.

Ministrul Ilie Sârbu a declarat. finanţate prin Programul SAPARD. au fost contractate pe Măsura 322 284 – “Renovarea şi Dezvoltarea Satelor” din PNDR. Ilie Sarbu. 1.“Renovarea şi Dezvoltarea Satelor”. în conferinţă de presă. Potrivit unei hotărâri de guvern adoptate recent. Totodată. Prin cele 284 de proiecte contractate urmează să fie realizate 1. roiectele care au ca obiect amenajări de îmbunătăţiri funciare realizate pe domeniul public sau privat vor putea fi finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Ministrul agriculturii. De asemenea. actul normativ oferă posibilitatea unui solicitant de a depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din cadrul PNDR. cea mai solicitată măsură de proiecte. că “lucrările pentru renovarea şi dezvoltarea satelor aferente proiectelor depuse în prima sesiune şi contractate pe Măsura 322 din PNDR ar putea începe în această toamnă şi s-ar putea finaliza până anul viitor”. prin adoptarea acestui act normativ agricultorii au posibilitatea să acceseze banii europeni destinaţi dezvoltării agriculturii pentru sistemele Bani europeni pentru irigaţii P de irigaţii. Sârbu a menţionat că “Renovarea şi Dezvoltarea Satelor” este cea mai solicitată măsură. plată. contractare. pentru care s-au depus 1370 de proiecte în valoare de peste 3. cu o valoare de peste 778 milioane de euro. a subliniat că. ceea ce până acum nu s-a putut.028 kilometri de drumuri. pentru a fi cofinanţate din FEADR. Principalii beneficiari ai acestei măsuri sunt comunele şi Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI).642 kilometri de canalizare. selecţie. finanţarea publică nerambursabilă a proiectelor din categoria menţionată este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Fondurile vor fi accesate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Noile reglementări adoptate de guvern modifică HG 224/2008 care stabileşte cadrul general pentru aplicarea procedurilor de evaluare.762 kilometri conducte de apă şi 2. control şi monitorizare aferente proiectelor cofinanţate din FEADR prin PNDR. 20 AUGUST 2009 AUGUST 2009 21 .3 miliarde euro. un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinanţate din FEADR şi în situaţia în care are în derulare proiecte de investiţii diferite. achiziţii.

Luca Zaia aduce ca argument noua etichetare folosită de la 1 iulie în Europa pentru uleiul de măsline virgin şi extravirgin. pentru a le sprijini în crearea de sisteme de alertă naţionale. s-a desfăşurat la Bruxelles cea de-a 30-a aniversare a sistemului de alertă european. În prezent. Acesta permite ţărilor din UE să facă schimb rapid de informaţii privind produsele potenţial periculoase şi să reacţioneze imediat. în urmă cu 30 de ani.” În favoarea punerii în aplicare a proiectului. De asemenea. Astfel. iar informaţia circulă cu rapiditate. Scopul final este de a reuni toate sistemele naţionale şi regionale într-o reţea globală. În anumite ţări costurile de producţie sunt foarte joase. UE a aprobat deja finanţarea necesară înfiinţării unui sistem de alertă în Asia de Sud-Est şi a organizat seminarii de formare în ţări terţe. produsele pot fi scoase imediat de pe piaţă în toate statele membre sau chiar eliminate înainte să ajungă pe piaţă. Sistemul UE de alertă rapidă pentru siguranţă alimentară permite *** R retragerea de pe piaţă a produselor periculoase înainte ca acestea să ajungă în farfuria consumatorului. Cheltuielile fermierilor italieni sunt ridicate pentru că produsele lor sunt o garanţie a siguranţei alimentare. a declarat că Italia vrea să treacă la o etichetare mai strictă a laptelui şi a brânzeturilor prin precizarea originii geografice pe produse. spune ministrul italian al agriculturii. iar eu nu pot să cer fermierilor noştri să producă la aceleaşi costuri. dacă acesta este conservat de mai multă vreme. pe care se precizează originea geografică. Dacă nu se respectă aceste prevederi. sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi furaje (RASFF). Proiectul de act normativ prevede obligativitatea înscrierii pe ambalajele de la laptele UHT a originii geografice a laptelui. sistemul transmite autorităţilor naţionale notificări privind refuzul permisiunii de import în UE pentru anumite produse. produsul respectiv nu va putea fi vândut în Italia. Participanţii la conferinţa organizată cu ocazia evenimentului aniversar au discutat despre posibilităţile de îmbunătăţire a funcţionării sistemului şi despre eventualele modalităţi de extindere în alte ţări. Mariana Dumitrescu AUGUST 2009 22 . El a adăugat: “Una din două cutii de lapte vândute în Italia provine din străinătate. Luca Zaia. Reţea globală de alertă pentru siguranţa alimentară ecent. Proiectul va fi transmis Comisiei Europene care dispune M de şase luni pentru a-şi da acordul. specificarea originii geografice este obligatorie deja pe ambalajele de lapte proaspăt. la fel ca şi provenienţa laptelui sau a substanţei folosite pentru închegare în cazul brânzeturilor.Italia vrea să scrie pe etichete originea geografică a laptelui inistrul italian al agriculturii. Ministrul speră ca această iniţiativă să aibă succes la UE. dacă sunt identificate la timp. UE a creat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful