Numele ………………………………………………………………………………………

FIŞĂ DE EVALUARE

Data ………………………………………
Succes!

1. Completaţi cu numerele naturale:
a) pare cuprinse între 27 şi 9: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… ;
b) impare cuprinse între 2 şi 22: …………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………. .
2. Ordonaţi crescător numerele:
23, 19, 9, 91, 31, 3, 32, 1, 19, 90: ……………...……………..…………………………………….
………………………………………………………………...…………………………………………….………
3. Ordonaţi descrescător numerele:
8, 18, 81, 100, 1, 78, 28, 32, 52, 77: ………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………….………
4. Completaţi următoarele şiruri cu încă 5 numere:
a) 41, 44, 47, 50, 53, …….., …….., …….. ,…….., ……..;
b) 70, 68, 66, 64, 22, …….., …….., …….., …….., ……. .
5. Comparaţi: (< , =, >)
a) 17
27
92
92
61
16
6. Priveşte imaginea.

b) 28
15
83

30
5
79

Sunt Vlad. Am 14 ani.

Mă numesc Bogdan. Am 9 ani.

Mă numesc Dana şi am 5 ani.

Numele meu e Irina şi am 13 ani

Ieri am împlinit 4 ani. Sunt Elena.

Ordonează numele copiilor din imagine de la cel mai în vârstă la cel mai mic.
………………………………………………………………………….…………………………………….………

Completează corect în Completează corect în Completează corect în 9 – 10 situații. 6 – 7 situații. 5 situații. 3-4 situații. I. Completează corect în Completează corect în Completează corect în 8 – 9 situații. Completează corect în Completează corect în Completează corect în 6 situații. 1. I. 5. Ordonează corect Ordonează corect 8 – 9 Ordonează corect 6 – 7 toate cele 10 numere. 4. I. Prof. 3. Ordonează corect toate cele 5 nume. I. Ordonează corect Ordonează corect 8 – 9 Ordonează corect 6 – 7 toate cele 10 numere. 6. Gheorghe .FIŞĂ DE EVALUARE DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ Nr.6 situații. 2. 4 – 5 situații. Sf. I. numere. Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Melania Banciu Ordonează corect 4 nume. Ordonează corect 3 nume. 5 . numere. numere. 7 – 8 situații. item Foarte bine Bine Suficient I. numere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful