You are on page 1of 2

Anexa 1

I. Penitenciarul Mărgineni

Program-experimental Ore dimin. Program-propus Ore dimin.
Postul
07-15 15-22 22-07 07-19 19-07

Notă: personalul care desfășoară activități de însoțire sau supravegehre la terenurile de sport, curțile
de plimbare, audieri, consultații, etc. în diferite variante de program (12/36, 10/38, 8/16) poate lucra
în același interval orar atât în cadrul programului experimental cât și în programul actual

Dacă ne raportăm la același număr de posturi, calculele evidențiază un număr egal de ore
suplimentare lunar pentru ambele variante de program.

Exemplificare - luna martie 2009:

Program experimental – la o prezență conform planificării pe intreaga lună, rezultă un total de 40
de ore suplimentare/om/lună x 24 posturi = 960 de ore suplimentare;
Program actual – la o prezență conform planificării pe întreaga lună, rezultă un total de 40 de ore
suplimentare/om/lună x 24 posturi = 960 de ore suplimentare.

Folosirea permanentă pentru acordarea timpului liber a celor 4 posturi reduse/schimb/noapte (la
program experimental) x 9 ore x 31 nopți = 1116 ore/lună/4 schimburi; 1116 - 960 (nr. de ore
suplimentare) = 156 ore (pentru acordare concedii la 24 posturi);
Folosirea permanenta pentru acordarea timpului liber a celor 4 posturi reduse/schimb/noapte (la
program actual) x 12 ore x 31 nopți = 1488 ore/lună/4 schimburi; 1488 – 960 (nr. de ore
suplimentare) = 528 ore (pentru acordare concedii la 24 posturi)

În programul experimental diminuarea posturilor pe tura de noapte se realizează în intervalul orar
22 - 07 pentru toate cele 4 posturi stabilite;
În programul actual diminuarea posturilor pe tura de noapte se realizează în intervalul orar 19 - 07,
dar având în vedere numărul mare de ore disponibile (528), nu va fi necesară reducerea tuturor celor
4 posturi ci doar a 2, max. 3 dintre acestea, rezultând un plus de personal pe toată perioada 19 – 07
limitând vulnerabilitatea pe timpul nopții și permițând acordarea unui număr mai mare de zile de
concediu; la diminuarea vulnerabilității contribuie și faptul că activitățile planificate cu persoanele
private de libertate încetează dupa ora 19 având în vedere programul activităților de interventie
psihosocială cât și profilul unității.

II. Penitenciarul Ploiești:

Program-experimental Ore dimin. Program-propus Ore dimin.
Postul
07-15 15-22 22-07 07-19 19-07

Notă: personalul care desfășoară activități de însoțire sau supraveghere la terenurile de sport, curțile
de plimbare, audieri, consultații, etc. în program 12/36 (2 x 2 „schimburi”) poate lucra în același
interval orar atât în cadrul programului experimental cât și în programul actual;

Dacă ne raportăm la același număr de posturi, calculele evidențiază un număr egal de ore
suplimentare lunar pentru ambele variante de program.
Exemplificare - luna martie 2009:

Program experimental – la o prezență conform planificării pe intreaga lună, rezultă un total de 40
de ore suplimentare/om/lună x 17 posturi = 680 de ore suplimentare;
Program actual – la o prezență conform planificării pe întreaga lună, rezultă un total de 40 de ore
suplimentare/om/lună x 17 posturi = 680 de ore suplimentare.

Folosirea permanentă pentru acordarea timpului liber a celor 2 posturi reduse/schimb/noapte (la
program experimental) x 9 ore x 31 nopți = 558 ore/lună/4 schimburi; 558 – 680 (nr. de ore
suplimentare) = –122 ore (pentru acordare concedii la 17 posturi);
Folosirea permanenta pentru acordarea timpului liber a celor 2 posturi reduse/schimb/noapte (la
program actual) x 12 ore x 31 nopți = 744 ore/lună/4 schimburi; 744 – 680 (nr. de ore
suplimentare) = 64 ore (pentru acordare concedii la 17 posturi)

În programul experimental diminuarea posturilor pe tura de noapte se realizează în intervalul orar
22 - 07 pentru cele 2 posturi stabilite;
În programul actual diminuarea posturilor pe tura de noapte se realizează în intervalul orar 19 - 07,
dar rezultă totuși un număr de ore disponibile (64),

Pentru limitarea vulnerabilității în cazul diminuării personalului aplicată la programul actual în
intervalul orar 19-22, unul dintre cei doi însoțitori cu program 12/36 poate fi planificat în intervalul
10-22; la diminuarea vulnerabilității contribuie și faptul că activitățile planificate cu persoanele
private de libertate încetează dupa ora 19 având în vedere și programul activităților de interventie
psihosocială.