You are on page 1of 12

Laboratorij za projektiranje tehnolokih procesa

Vjeba za 2. kolokvij Odabir vrste i redoslijeda operacija

2012/2013.

POSTUPAK ODREIVANJA RO
K1: Na zadanom izratku potrebno je odrediti povrinu za obradu. K2: Nakon odabira povrine, odrediti potrebna svojstva povrine nakon obrade.
K3: Iz Tablice 1. potrebno je utvrditi tehnoloke postupke kojima je mogue ostvariti potrebna svojstva povrine. K4: Odabrati broj i redoslijed optimalnih tehnolokih postupaka K5: Odrediti svojstva svakog pojedinog obratka, tj. stanje nakon svake operacije (dodatak za obradu, Ra, ekvivalentnu toleranciju)

K6: Provjeriti loginost i slijednost promjene svojstava obratka nakon operacija (nazivna mjera, tolerancija nazivne mjere, hrapavost povrine,geometrijske tolerancija,)

TABLICE ZA ODABIR RO

1. PRIMJER

Za povrinu oznaenu debljim linijama na slici odredite vrste obrade odvajanjem estica, dimenzije na koje se obrauje, tolerancije i kvalitetu povrine (Ra) za svaku obradu. Koristiti se tablicama za odabir vrste i redoslijeda operacija.

K1: Odabiremo Tablicu 1. Dio je kruno - simetrini, pa emo iz tabele koristiti preporuene postupke predviene za takve oblike.

K2: Iz Tablice 2. vidimo da nam je minimalna kvaliteta povrine za zahtijevanu toleranciju 3,75 Ra. Budui da je to vee od zahtijevane 0,5Ra, zahtijevanu hrapavost ne mijenjamo. K3: Prvi proces koji se preporuuje je tokarenje. K4: Minimalna hrapavost koja se moe postii tokarenjem je 0,8 Ra, to znai da je potrebna jo jedna operacija.
K5: Sljedei proces u tablici je bruenje.

K6: Bruenjem se moe dobiti hrapavost u rasponu od 0,1Ra do 1,6Ra.

K7: Dakle, odabrali smo proces tokarenja, pa bruenja za izradu povrine. K8:Tokariti emo na 1,6Ra koliko se maksimalno moe dobiti bruenjem. K9: Ekvivalentna tolerancija za 1,6Ra je 0,05. Dodatak za bruenje raunamo: 0,05x10=0,5mm K10: Dakle tokarimo na dimenziju 60+0,5=60,5mm K11: Raunamo ekvivalentnu toleranciju: 0,05x2=0,1, a to je manje od 0,15 pa zadravamo 0,15mm

Operacije koje su preporuene za dobivanje povrine: 1. TOKARITI na 60,5 0,15mm; 1,6Ra 2. BRUSITI na 60,0 0,15mm; 0,5Ra

PRIMJER 2. Za povrinu oznaenu debljom linijom na slici odredite vrste obrade odvajanjem estica, dimenzije na koje se obrauje, tolerancije i kvalitetu povrine (Ra) za svaku obradu. Koristiti se tablicama za odabir vrste i redoslijeda operacija.

K1: Dio je prizmatian pa emo koristiti postupke iz Tablice 1. predviene za takve oblike.

K2: Iz Tablice 2. vidimo da je minimalna kvaliteta povrine za zahtijevanu toleranciju 0,32Ra. Kako je to bolja kvaliteta od zadane 0,5Ra, zahtijevanu hrapavost mijenjamo. Hrapavost e biti 0,32Ra. K3: Prvi proces koji se preporuuje je glodanje. K4: Minimalna hrapavost koja se moe postii glodanjem je 0,8Ra, to znai da je potrebna jo jedna operacija.
K5: Sljedei proces u tablici je bruenje. K6: Bruenjem se moe dobiti hrapavost u rasponu od 0,1Ra do 1,6Ra.

K7: Provjeravamo zahtjev za geometrijsku toleranciju. Bruenjem se moe postii paralelnost od 0,001mm(Tablica 3.). Zahtijevana paralelnost je 0,0008mm. Treba nam finija obrada. K8: Sljedei proces je honanje. U Tablici 3. se moe oitati da se honanjem moe postii paralelnost od 0,0005mm. Dakle honanjem se moe postii taj zahtjev. K9: Preporueni honanje. procesi su: glodanje, bruenje,

Postavlja se pitanje da li bi mogli izbaciti bruenje iz procesa. Problem je u tome to se glodanjem moe postii maksimalno hrapavost 0,8Ra, a obrada honanjem poinje na povrini hrapavosti od 0,8Ra maksimalno. Obzirom da uope nema preklapanja kod tih operacija preporuljivo je ubaciti jo jedan proces izmeu: bruenje.

K10: Brusiti e se na hrapavost 0,8Ra koliko je gornja granica honanja. Ekvivalentna tolerancija za tu hrapavost iz Tablice 2. je 0,02mm. Dodatak za bruenje raunamo: 10x0,02=0,2mm K11: Brusiti e se na 85+0,2=85,2mm. tolerancija za tu operaciju je 0,02x2=0,04mm. Ekvivalentna

K12: Hrapavost koju emo postii glodanjem je 1,6Ra koliko iznosi gornja granica bruenja. Ekvivalentna tolerancija za tu hrapavost iz Tablice 2. je 0,05mm. Dodatak za bruenje raunamo: 10x0,05=0,5mm
K14: Glodati e se na dimenziju 85,2+0,5=85,7mm

K15: Raunamo ekvivalentnu toleranciju: 0,05x2=0,1mm

Operacije koje su preporuene za dobivanje povrine:


1. GLODATI na 85,70,10mm; 1,6Ra 2. BRUSITI na 85,2 0,04mm; 0,8Ra 3. HONATI na 85,00,01mm; 0,32Ra