You are on page 1of 5

Fisa postului

Fisa postului - Reguli


Sa se bazeze pe informatiile oferite
de analiza postului

Sa contina toate punctele vizate de


scopul pentru care a fost realizata

Sa foloseasca un stil concis, usor de


identificat postul
continuare

Fisa postului - Reguli


Sa nu contina informatii contradictorii Sa defineasca clar sarcinile si limitele de responsabilitate Sa contribuie la aprecierea de catre

angajat a muncii prestate ca pe o


creatie personala Sa ofere angajatului informatii noi si simnificative despre postul sau

Fisa postului
1.Denumirea postului: elemente de identificare a postului 2. Obiective generale ale postului 3. Conditii specifice privind ocuparea postului: studii de specialitate, specializari 4. Cunostinte de operare calculator: nivel 5. Limbi straine: nivel 6. Alte cunostinte necesare ocuparii postului 7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare 8. Conditii de munca/cerinte specifice

Fisa postului
9. Competenta (manageriala): cunostinte (de management), calitati/aptitudini (manageriale) 10. Atributii: 11. Limite de competenta: libertatea decizionala 12. Delegarea de atributii 13. Sfera relationala: pe plan intern, pe plan extern

14. Intocmit 15. Luat la cunostinta 16. Data