You are on page 1of 1

Matematik Dnyas, 2003 Yaz

55 Abra 5 5 5 5 kadabra 5 55 5

Murat Kipel* mkipel@treda.com.tr

zleyicilerinizden birini sahneye davet edip aklndan 1le 60 arasnda bir say tutmasn sylyorsunuz. zleyici tuttuu sayy size sylemiyor. Sonra cebinizden daha nceden hazrladnz ve herbirinin zerinde 1le 60 aras saylardan bazlarnn kark bir ekilde yazl olduu alt kart karp bu kartlar srayla izleyicinize gsteriyorsunuz. zleyici her kart gsteriinizde tuttuu saynn o kart zerinde yazl olup olmadn sylyor. Son kart da gsterdikten sonra sayy doru olarak tahmin ediyorsunuz. Bu numarann her seferinde baarya ulamas iin kartlarn zerine hangi saylar yazardnz?

Geen Saynn Abrakadabras. 52 kartlk standart bir iskambil destesiyle bir asistann da yardmyla seyircilere kk bir numara sunacaksnz. Seyircilerden biri deste iinden asistannza be kart verecek. Asistan bu be karttan birini seerek cebine koyacak ve dier drt kart kendi belirledii bir srada size tek tek gsterecek (kartlarn n yzlerini gsterecek elbette.) Siz de bu bilgiye dayanarak asistannzn cebindeki son kartn ne olduunu p diye bulacaksnz. Asistanla aranzda kartlarn gsterilecei sra dnda nceden belirlenmi bir ifre olmamal. Bu numaray yapmak iin nasl bir yntem izlemelisiniz? Yant. 1. Sihirbazl yapmadan nce asistannzla kartlar herhangi bir biimde sralandrn. Szgelimi, aynen brite olduu gibi en byk renk maa () olsun, sonra srasyla kupa (), karo () ve sinek (). Saylar da, 1 (A), 2, 3,, 10, 11 (V), 12 (D), 13 (K) diye sralandrn rnein. Kartlar nce saylarna sonra renklerine gre sralayalm. Demek ki en kk kart A, sonra A, , en byk kart K.
* Treda Biliim Teknolojileri A.., yazlm uzman.

2. Asistann elinde be kart olduundan, ayn renkten (m, n, o, p) en az iki kart olmal. Asistan, tekrarlanan renkteki kartlardan birini seip cebine koyarsa, gsterecei ilk kartla cebindeki kartn rengini sihirbaza belli eder. (Bylece bize geriye 12 seenek kalr, nk bir renkten 13 kart vardr ve asistan bu 13 karttan birini zaten bize gstermitir.) 3. imdi asistann kart gsterme hakk kald. kart alt deiik kombinasyonda gsterebileceinden (nk 3! = 6), asistan bize bu suretle 1le 6 aras bir sayy iaret edebilir: En kk karta 0, ortanca karta 1, en byk karta 2 dersek, asistan kartlar bize u sralarla gsterebilir: 012, 021, 102, 120, 201, 210 Bu sralamalar srasyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 anlamna gelsin. Asistann bize bylece belli ettii sayya gizli say diyelim. 4. Asistan ilk kart olarak setii rengin en kk kartn gsterirse (yani byk kart cebine koymusa), gsterilen ilk kartn saysna gizli sayy ekleyip asistann cebindeki kartn saysn bulabiliriz. Ama eer iki kart arasnda 6dan byk bir fark var ise ne olacak? (rnein 1li ve 8li?) O zaman, asistan bize nce byk kart gsterir ve gizli sayy yle seer ki, bize ilk gsterdii kartn saysna gizli sayy eklediimizde elde ettiimiz sayy modulo 13 aldmzda cebindeki kartn saysn buluruz. Verilen rnekte asistan bize 8liyi gsterir, sonra kartlar 210 dzeninde (byk-ortanca-kk) gstererek bize 6 gizli saysn iaret eder. 8 + 6 = 14 1 (mod 13) olduundan, asistann cebindeki kartn 1li olduunu anlarz.

92