You are on page 1of 1

Matematik Dnyas, 2003 K

Princeton leri Aratrma Merkezinden (Institute of Advanced Studies) nl matematiki Robert Langlands (http://www.sunsit e . u b c . c a / D i g i t a l M a t h A r c h ive/Langlands/intro.html) Haziranda lkemizi ziyaret edecek. stanbuldaki Feza Grsey Enstitsnn konuu olacak olan Langlands konumalarn Trke yapacak. Langlands Program adyla anlan program matematiin eitli yaplarn birletirmek amacn tayor. Daha da somut olarak, bu program Galois Grup temsilleriyle otomorfik formlar arasndaki ilikileri irdeliyor. Langlandsn 60l yllarda ortaya srd bu programdaki her ilerleme matematik dnyasnda nemli bir baar olarak addedilir. Balang izleri Ga-

ussun 1801de kantlad bir teoreme kadar giden Langlands Programna katklar nedeniyle 2002 Fields dl verilen Fransz matematiki Laurent Lafforgueun fonksiyon cisimlerinde kantlad teorem bu program bir adm daha ileri gtrd. Fotorafta Langlandsn 1967de Trkiye vizesi iin sunduu vesikalk fotoraf grlyor.

Matematik Seminerleri
Ankara . her aramba 15,30. Bilkent . her aramba 15,30. Boazii . her aramba 14-15 (sonra ay kahve). stanbul Bilgi . (Kutepe) her cuma saat 13,30. ODT her perembe 15,40.

dller
Dergide birok soruyla karlaacaksnz. Bu sorular ak ak sorulmam ya da iyi ifade edilmemi olabilirler. Yantlarnz, bulduklarnz, yazar belliyse yazarn adresine, yoksa dergi adresine ve 15 Nisan 2003 tarihine kadar yollayn. Sorduumuz sorularn yantlarn biz de bilmeyebiliriz! Hatta yantladnz yada yantlayamadnz aklnza gelen sorularnz da bize yollayn. En gzel yantlara (sorulara da!) dl olarak kitap vereceiz. dllerimizden Sadece Birka: Michael Guillen, Dnyay Deitiren Be Denklem, Tbitak 2002. G.H. Hardy, Bir Matematikinin Savunmas, Tbitak 2001. Georges frah, Rakamlarn Evrensel Tarihi (4 cilt), Tbitak 1999. Malcolm E. Lines, Bir Say Tut, Tbitak 2001. Ali Nesin, nermeler Mant, stanbul Bilgi niversitesi 2001. Ali Nesin, Develerle Eekler, stanbul Bilgi niversitesi 2002. Sinan Sertz, Matematiin Aydnlk Dnyas, Tbitak 2002. Dennis Shasha, Bunu Ancak Dr. Ecco zer, Tbitak 2001. Dennis Shasha, Dr. Ecconun artc Servenleri, Tbitak 2001. Matematik Dnyas, bir yllk abonelik.

Korsanlar
dlar 1, 2, 3, 4, 5 olan be akll korsan 100 altn bulmular. Bu 100 altn korsanlar u yntemle paylaacaklar. En kk numaral korsandan balayarak, her korsan sras geldiinde bir paylam nerecek. br korsanlar paylam kabul edip etmediklerine dair oy kullanacaklar. Eer paylam oyokluuyla kabul edilirse oyun bitecek. Eer paylam kabul edilmezse paylam neren korsan denize atlacak ve paylam nerme sras bir sonraki korsana geecek. Birinci korsan nasl bir paylam nermelidir?