You are on page 1of 1

Cadastru si evidenta publica imobiliara Curs 1- 12 oct2011-prof.

Marian Ioan

Activitatea de publicitate imob a fost real de notarii de stat din 196-1995. Dupa 1995 CF a fost preluata de Judecatorii, actualmente Agentia de Cadastru fiind preluata de Min Dezvoltarii si Turismului. Activ de cadastru este o activitate tehnica bazata pe masuratori Reconstituirea propr nu a fost fct pe fostele propr Unitatea de baza in materia de cadastru este PARCELA Imobil=terenuri,izvoare,constructii,mij de extragere de