You are on page 1of 2

SUBIECTE EXAMEN MASTER_Iarna_2013 Standarde Internationale de Contabilitate IAS/IFRS

1.

Care sunt factorii care contribuie la conturarea unui sistem contabil? Explicitati pe larg unul dintre acestia. 2. Ce sunt diferentele temporare impozabile? (IAS 12)

Diferentele temporare impozabile sunt acele diferente care au drept rezultat valori impozabile n determinarea impozitului pe profit curent al perioadelor urmtoare, pe msur ce valoarea contabil a activului va fi recuperat sau valoarea contabil a datoriei va fi decontat.
3. Cand apar diferentele temporare impozabile, in cazul activelor? (IAS 12) a) dac valoarea contabil a unui activ > baza de impozitare a activului respectiv; Vc > Bi 4. Cand apar diferentele temporare impozabile , in cazul datoriilor? (IAS12) b) dac valoarea contabil a unei datorii < baza de impozitare a datoriei respective. Vc<Bi 5. Ce efect au diferenele temporare impozabile asupra impozitului pe profit exigibil in perioadele urmatoare? (IAS 12)

Diferentele temporare impozabile au ca efect o majorare a impozitului pe profit exigibil n exercitiile urmtoare.
6. Cum se determina gradul de indatorare al capitalului? (IAS 12) 7. Ce sunt erorile fundamentale? (IAS 8)

Erorile fundamentale (Fundamental errors) sunt erorile descoperite n timpul exercitiului, care au o asemenea important nct situatiile financiare ale unuia sau mai multor exercitii anterioare nu pot s mai fie fiabile, la dara publicrii lor.
8. Conform carui tratament contabil costurile indatorarii trebuie reflectate ca o cheltuiala a perioadei in care au aparut? (IAS 23)

9. Ce sunt provizioanele? (IAS 37) Provizioanele sunt elemente destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

10. Cum se determina diferentele temporare? (IAS 12)

Diferentele temporare se calculeaz scznd din valoarea contabil a activelor si datoriilor baza de impozitare a acestora, adic: Diferente temporare = Vc - Bi , unde: Vc = Valoarea contabil a unui activ sau a unei datorii (valoarea recunoscut n bilant, adic valoarea net); Bi = Valoarea atribuit respectivului element din punct de vedere fiscal.

11. Care este originea conceptului de imagine fidela? Dezvoltati conceptul de imagine fidela.

Paternitatea conceptului de imagine fidel este atribuit practicii si culturii contabile anglo-saxone.
---------12. Cum se inregistreaza diferenele temporare impozabile in exercitiul in curs? (IAS 12)

Diferentele temporare impozabile se contabilizeaz n exercitiul n curs sub form de datorii, adic de pasive de impozit amnat, astfel: 6912 = 4412 Cheltuieli cu impozitul Impozit pe profit amnatpe profit amnat
13. Care este rolul impozitului pe profit amanat? (IAS 12)

Impozitul pe profit amnat are rolul de a reconcilia profitul contabil cu impozitul pe profit, avnd n vedere existenta diferentelor temporare ntre valoarea contabil si valoarea fiscal a activelor si datoriilor prezentate n situaiile financiare, pe baza relatiei:

Impozit pe profit = Diferente temporare * Cota de impozit amnat pe profit


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ce este valoarea reziduala a unui activ? (IAS 16) Care este conditia de capitalizare a cheltuielilor ulterioare ale unui activ? (IAS 16, IAS 23) Definiti valoarea justa (IAS 16) La ce valoare se prezinta in bilant imobilizarile corporale? (IAS 16) Ce presupune tratamentul de baza prevazut de IAS 23? Cum se stabileste valoarea realizabila neta a stocurilor? (IAS 2) Ce stiti despre amortizare si valoare amortizabila? (IAS 16) Ce stiti despre IAS 11? Ce aspecte importante trateaza?

Prof.univ.dr. Cicilia Ionescu

Din notitele de curs Din alte surse