You are on page 1of 3

Procedura civila Continuare: Ordonanta presidentiala

C. 8.

1. Consideratii introductive 2. Conditii de admisibilitate a ordonantei presidential 3. Sesizarea instantei Conform art 581 alin 2 CPC: Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului. In mod evident instantele judecatoresti nu sunt competente sa solutioneze pe cale sumara a ordonantei litigii care nici in fond nu sunt in competenta lor. Competenta materiala se determina prin raportare la dispozitiile corespunzatoare pentru cererea pe fondul dreptului. Aceeasi fiind solutia si in cazul competentei teritoriale. legea nu arata elementele pe care trebuie sa le cuprinsa o astfel de cerere de chemare in judecata, deci se va aplica dreptul comun (art 82-83 si 112). 4. Procedura de judecata Judecata cererii se face dupa procedura contencioasa, existand insa o serie de derogari. Astfel, caracterul urgent al masurii solicitate exclude aplicarea art 114 CPC in legatura cu termenul necesar pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii. De altfel, in cazuri foarte urgent se poate fixa termen chiar in ziua primirii cererii. Art 581 alin 3 permite judecarea cererii si fara citarea partilor. Daca instanta apreciaza ca nu este cazul sa dispuna citarea, atunci pentru respectarea principiului legalitatii se va pronunta asupra masurii solicitate pe baza cererii fara concluzile reclamantului. Daca s-a dispus citarea, nu este necesar sa se respecte termenul de 5 zile prevazut de art 589 alin 1 CPC, deoarece chiar textul respectiv permite instantei sa scurteze dupa aprecierea sa termenul respectiv; de la caz la caz, instanta va aprecia insa in ce masura paratul si-a putut pregati apararea. Judecata cererii de ordonanta presidentiala se face de urgenta si cu precadere fata de alte cauze. Deoarece pe calea ordonantei presidentiale nu se rezolva fondul, se admite ca nu sunt admisibile formele de interventie fortata a tertilor in proces. Sunt admisibile insa interventile voluntare, intervenientul voluntar va obtine doar o hotarare vremelnica, nu pe fond. In privinta probelor, legea nu prevede in mod expres derogari, insa trebuie sa tinem seama de specificul acestei proceduri, astfel incat nu se pot incuviinta probe ca caror administrare necesita in mod obisnuit un timp indelungat (de exemplu expertiza). Instanta rezolva cererea printr-o hotarare care poarta denumirea de ordonanta. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 ore, iar motivarea ordonantei se face in cel mult 48 ore de la pronuntare (art 581 alin 3). Ordonanta presidentiala este executorie de drept, iar instanta va putea hotara ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen (art 581 alin 4). Art 582 alin 1: Ordonanta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor. Art 582 alin 2: Instanta de recurs poate suspenda executarea pana la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta.
1

Procedura civila

C. 8.

Art 582 alin 3: Recursul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor. Dispozitiile Art. 581 alin. 3 referitoare la amanarea pronuntarii si redactarea ordonantei sunt aplicabile. Art 582 alin 4: Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie. Desi textul are in vedere in primul rand contestatia la executare, se admite ca partile au deschisa si calea contestatiei in anulare. In ce priveste revizuirea, aceasta cale de atac este in principiu inadmisibila deoarece are ca obiect numai hotararea pe fond. Totusi, aceasta cale de retractare ar putea fi admisibila daca s-ar invoca faptul ca dispozitivul ordonantei contine o ori chiar contrarietatea intre 2 ordonante daca la data pronuntarii cererii din urma, situatia de fapt avuta in vedere la darea primei ordonante era neschimbata. Dat fiind caracterul vremelnic al masurii luate, aceasta poate fi practic revocata/schimbata printro alt ordonanta, daca imprejurarile de fapt se schimba la loc. Daca situatia de fapt a ramas neschimbata, se poate vorbi de lucru judecat al ordonantei fata de o noua cerere de ordonanta prin care se solicita luarea acestei masuri sau incetrea masurii respective. Ordonanta presidentiala nu are putere de lucru judecat in ceea ce priveste hotararea pe fond, pentru ca prin intermediul ei se ordona masuri vremelnice care se bazeaza numai pe aparenta dreptului, insa in mod evident, hotararea pronuntata asupra fondului are Cererea de ordonanta presidentiala poate fi transformata intr-o actiune de drept comun la solicitarea expresa a reclamantului. Intr-un astfel de caz, paratul trebuie citat cu mentiunea despre transferul intervenit (daca nu este prezent in sedinta). 5. Sfera de aplicare In principiu daca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate se poate recurge la aceasta procedura in legatura cu orice litigiu, insa exista unele materii in care este folosita mai frecvent. a) In materia raporturilor de familie Conform art 6132: Instanta poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanta presedintiala, masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori, la obligatia de intretinere, la alocatia pentru copii si la folosirea locuintei. In aceste cazuri urgenta masurii este prezumata de lege. Independent de acest text de lege, ordonanta presidentiala poate fi folosita si pentru reintegrarea sotului si a copiilor alungati din locuinta comuna, evacuarea provizorie a sotului violent, restituirea unor bunuri de stricta necessitate sau pentru executarea profesiei, stabilirea unui program provizoriu de vizita a minorului, etc. b) In materia raporturilor de vecinatate si proprietate Raporturile de vecinatate impun anumite restrictii proprietarilor si respectarea unor reguli a caror incalcare da adeseori nastere la neintelegeri: - daca unul dintre vecini executa lucrari care pun in pericol imobilul sau inchid accesul la acestea, se poate obtine pe calea ordonantei presidentiale sistarea provizorie a lucrarilor; - daca se depoziteaza materiale, astfel incat zidul sau gardul despartitor este amenintat sa se prabuseasca se poate obtine ridicarea; - se poate obtine mentinerea/incetarea provizorie a unui dezmembramant.

Procedura civila c) In materia raporturilor locative

C. 8.

In practica au fost admise ordonante presidentiale pentru: - contestarea starii locuintei - asigurarea folosintei pasnice a locuintei - eliberarea accesului la o camera/intreaga locuinta - pentru a se permite efectuarea unor reparatii necesare/urgent, etc Cat priveste evacuarea locatarului pe calea ordonantei presidentiale, in jurisprudenta se aprecaza ca aceasta nu poate fi admisa, ci doar printr-o hotarare pe fondul dreptului; in mod exceptional sunt admisibile evacuari pe calea ordonantei presidentiale cand unul dintre locatari este violent si pune in pericol viata sau cand starea imobilului pune in pericol viata locatarilor. d) In materie comerciala Pe calea ordonantei presidentiale se poate solicita: oprirea unor acte de concurenta neloiala incetarea faptelor prin care se impiedica accesul unui spatiu comericial, etc Nu se poate obtine pe calea ordonantei presidentiale: obligarea la plata unor despagubiri rezultate din acte de concurenta neloiala constatarea valabilitatii unui contract stabilirea dreptului de proprietate asupra unui spatiu commercial, etc
e) In materia executarii silite (art 581 alin 1) Se permite in mod expres folosirea ordonantei presidentiale pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. Nu se poate obtine anularea formelor de executare.