You are on page 1of 14

HRVATSKI NARODNI PREPOROD

Iako se hrvatska pismenost i književnost razvijala na narječjima. . iznjedrile su težnje i potrebu oblikovanja jedinstvenoga književnog jezika. međunarječno prepletanje i svijest o pripadnosti jednome narodu.

stoljeća. • cilj je bio da hrvatski jezik postane službeni. • trajao je od 1830.HRVATSKI NARODNI PREPOROD: • nacionalni-politički i kulturni pokret koji se u prvoj polovici 19. . godine. da se ujedine hrvatske zemlje i buđenje nacionalne svijesti. pod utjecajem prosvjetiteljstva i romantizma razvio na području Hrvatske. do 1848.

Preporoditelji…. Ljudevit Vukotinović. a njihove ideje u Saboru zastupa grof Janko Drašković. . • uz Gaja. • Ljudevit Gaj bio je središnja osoba hrvatskoga narodnog preporoda. najpoznatiji preporoditelju bili su Dragutin Rakovac. Dimitrije Demeter.

– raspravom Pravopisz (otisnutom u Danici 1835. godina).Važnog problema slovnog ujednačavanja prihvatio se Ljudevit Gaj dvama važnim djelima: – knjižicom Kratka Osnova horvatskog-slavenskog pravopisanja (1830. godine). .

med vesmi slavenskemi naj zločestiješe je. ako samo ime pravopisana zasluži. “Horvatsko do vezda.Kratka osnova… • iznosi razloge nezadovoljstva postojećom slovnom neurednošću u hrvatskim knjigama. ter potreboču primernoga poboljšana vre osobe visokeh časti očituvat dostojale jesu…” .

ž. č. rogato e . š. lj.Pravopisz… U ovoj raspravi Gaj odabire konačna slovna rješenja: • ć.slova koja i danas rabimo • slova koja danas ne rabimo: dvoslova dj. nj . gj (=đ) i tzv.

ubrzo samo štokavske. . • kasnije se zvala Danica ilirska.Danica… • književni časopis koji u početku objavljuje štokavske i kajkavske književne tekstove.

da bi vazda čestna bila. stare slave dedovino.Danica… • u tome je broju tiskana i Horvatska domovina Antuna Mihanovića. “Lepa naša domovino. oj junačka zemljo mila.” .

• bio je hrvatski povjesničar.Ivan Kukuljević Sakcinski: • 1843. . godine u Saboru prvi progovorio hrvatskim jezikom. književnik i političar.

• time je i priznat kao službeni jezik u pojedinim općinama u austrijskoj pokrajini Gradišće. . godine hrvatski jezik postaje službeni u Saboru.listopada 1847.• 23.

Govorni jezik čini sustav od tri narječja: • štokavskoga • kajkavskoga • čakavskoga .

hrvatski jezik postao službeni.) i Pravopisz (1835.1848. • Ivan Kukuljević Sakcinski prvi progovorio hrvatskim jezikom u Saboru.književni časopis na hrvatskom jeziku. . • 1847. .) • preporoditelji: Ljudevit Gaj. • Danica .Sažetak: • hrvatski narodni preporod (1830. Dimitrije Demeter i drugi.). Janko Drašković. • Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisana (1830.

b Ines Rodenbucher.IZRADILE: Nives Radonjić.b . 7. 7.b Irma Matušin. 7.