You are on page 1of 3

Sobna vrata - ugradnja Za ugradnju kompleta vrata je potrebno prvenstveno obezbediti otvor koji će odgovarati potrebama.

Bilo kakvo odstupanje od idealnih mera će rezultovati pogrešnom ugradnjom odnosno nemogućom ugradnjom. Primer za kalkulaciju otvora: Za ugradnju vrata gde je širina krila 800 mm (80 cm) potrebno je imati otvor širine koja je zbir sledećih dimenzija: ŠIRINA KRILA VRATA + 2x debljina vertikalnog štoka + 10 mm Dakle, ukoliko je štok debljine 30 mm, kalkulacija će izgledati ovako: 800 + 2x30 + 10 = 870 mm Dodatnih 10 mm je potrebno radi obezbeđenja dilatacionog prostora za vrata. Za visinu se koristi ista formula : visina krila + debljina horizontalnog dela štoka + željena visina odstojanja između krila vrata i podloge... VISINA KRILA VRATA + debljina horizontalnog dela štoka + 5 mm +željeni otvor sa donje strane krila vrata Za dilatacioni zazor nema potrebe dodavati jer se lako može "štelovati" prilikom postavljanja krila vrata na svoje mesto prilikom montaže šarki. ŠTOKOVI: Ukoliko se pokaže potreba, štokovi se mogu lako iskrojiti (odseći) na željenu visinu – inače su fabrički sečeni iveoma lesto nema potrebe menjati dimenzije. Krojenje se obavlja u slučaju ako je otvor vrata nestandardan odnosno ako je iz nekog razloga potrebno ugraditi niža vrata. U tom slučaju preporučljivo je i krilo vrata odseći – moguće je skraćivanje od 35 mm sa gornje odnosno 35 mm sa donje stane. Kada se uverimo da su štokovi odgovarajući, moguće je privremeno sastaviti iste (nije obavezno) na zemlji, pre ugradnje. Sastavljanje se obavlja šrafovima, s tim da se rupe prethodno predbuše, radi preciznosti i onemogućavanja “cvetanja”materijala. Najbolje je upotrebiti šrafove za gips karton sistem. Nakon “ubacivanja” sastavljenog sistema štoka u otvor potrebno je isti “fiksirati”. Ako je zid urađen od gips kartona, upotrbljavaju se duži GK vijci na način da se najmanje pet (5) šrafova uvrti kroz štok u GK zid. Mesto uvrtanja je utor u koji se kasnije lepi blok lajsna. Preporučljivo je “zenkovati” ili upustiti rupu da glava šrafa lepo legne u materijal.

Kad je zid urađen od klasičnih materijala kao što su opeke. Sidrenje uraditi kvalitetno i čvrsto. Preporuka je da se upotrebi pila za metal. Nema potrebe štedeti na lepku. Upotreba silikona ili lepkova na bazi akrila nije poželjno. Lepljenje je potrebno rešiti sa dvokomponentnim lepkom kao što je ABSOBON (WÜRTH) ili Moment Fix (HENKEL). tiple ili “kajlice” koje su predviđene za sidrenje u datu vrstu zida. Jednostavno se podvuče tanak nož. Ako se koriste spoemnuti lepkovi. Širi deo se postavlja na način da bude UNUTAR prostorije i na taj deo se kasnije šrafe šarke. tanak alat i lajsna se može odlepiti. Utor koji je urađen glodalicom razdvaja levu i desnu stranu štoka. Jedan je uži dok je drugi deo širi. ali s može sprovesti. bitno je da lajsna bude kvalitetno ugrađena. ali u slučaju da nije veoma lako se “uvlači” na svoje mesto. aplicirana blok lajsna se skoro momentalno “hvata” u utor i potrebno je sačekati nekoliko minuta da se lepak aktivira. da se lajsna odnosno folija na njoj ne ošteti. ili sličan. blokovi ili siporeks najbolje je upotrebiti ankere. Ako se desi da zbog bilo kojeg razloga treba ukloniti blok lajsnu. sa sitnozubim listom. Kada je štok montiran. Blok lajsne su fabrički iskrojene na meru koja odgovara dužini vertikalnih delova štoka. lepe se blok lajsne. Dodatno obezbeđenje blok lajsne nakon aplikacije u utor sa lepkom nije potreban. Blok lajsna mora biti lepljena kvalitetno jer joj je zadatak da spreči pomeranje krila vrata prilikom zatvaranja istih. Materijal se neće oštetiti.Bitno je napomenuti da se štok mora orijentisati. . stoga ako je potrebno iste skatiti to se može lako uraditi. Gumena traka je fabrički ubačena u utor. isto je moguće lako uraditi.

Razmak između donjeg dela horizontalnog štoka i gornjeg dela krila vrata treba da je u granici od 5-6 mm. Glodanje je najbolje raditi ručnom glodalicom. Orijentacije brave je važna. OTVOR ZA PRIHVAT JEZIKA BRAVE Nakon ugradnje krila se pristupa glodanju otvora na štoku za prihvat jezika brave i cilindra. Bitno je precizno preneti visinu i dubinu mesta ulaska jezika brave i cilindra.BRAVA: Na video snimku je jasno prikaza način ugradnje svih delova sistema brave. Veoma je bitno da se ugradnja uradi što preciznije i bez štednje na šrafovima. PERVAJZ LAJSNE Poslednji korak u ugradnji sobnih vrata je postavljanje pervajz lajsni na svoje mesto. veći deo u štok. Manuelni deo (u koji ne ulazi ključ) se po pravilu okreće da bude sa unutrašnje strane vrata (prema prostoriji). Moguće je predbušiti mesto za šrafove. ali u principu nije potrebno. Svaki nosač dekorativnog prstena. Lajsne su fabrički sečene pod uglom od 45 stepeni i upasivanje je veoma lako. Isto to se odnosi i na cilindar. U sučaju greške brava će biti nefunkcionalna. Ovaj korak olakšava ugradnju u sprečava “cvetanje” materijala krila vrata koji se može desiti prilikom uvrtanja šrafova. montaže krila vrata na ugrađeni štok je preporučljivo upotrebiti drvene “kajle” ili distancere koji će obezbediti visinu krila vrata u odnosu na pod. Manji. ali je moguća ugradnja sa bilo koje strane krila. dok se obodni. Isti otvor se prekriva metalnom maskom koja je takođe priložena. Svi šrafovi su priloženi u kompletu. . Zavisi prvenstveno od smera otvaranja vrata. Lajsne se ukucavaju uz pomoć gumenog čekića. odnosno bazni nosač na kvaki je potrebno ugraditi sa TRI šrafa da se spreči svako pomeranje – u suprotnom će nosači vremenom da se razmrdaju i brava odnosno kvake više neće biti funkcionalne. Neslaganje gerovanih ivica se treba tražiti u nepreciznoj ugradnji štoka. isto se može uraditi. Radi lakše ugradnje potrebno je mesta za šrafove markirati i predbušitido polovine materijala. Dimenzije gde se montiraju su date u video zapisu. unutrašnji deo šarki se šrafi na krilo vrata. Ugradnja se obavlja jednostavnim upasivanjem jezika lajsne u utor na štoku. Koristi se kao i u slučaju blok lajsne pila za metal sa sitnozubim listom. ŠARKE: Veoma je bitno montirati sve TRI šarke na krilo vrata. Sistem brave je univerzalan i jednostavnim okretanjem “jezika” za zatvaranje vrata (kvaka) se isti može upotrebiti i za levo i za desno otvaranje. Pervajz lajsne pokrivaju mesto između zida i štoka vrata i služe kao maska. Ako je potrebno skratiti lajsne. Prilikom ugradnje tj. ali nije nemoguće otvor izraditi ručnom bušilicom ili dletom. a dimenzije zavise od visine mehanizma brave. One obeznešuju ukrućenje koje će sprečiti spuštanje krila pod sopstvenom težinom.