You are on page 1of 2

TEORIA CINTICA ( INTERPRETACI DEL QUE OBSERVEM) Les principals hiptesis de la teoria cintica sn:

1.- Tota la matria est formada per partcules molt xicotetes si les comparem en la distncia que hi ha entre elles. Entre partcules noms hi ha espai buit. 2.- Aquestes partcules estan en moviment continu. 3.- Entre les partcules hi ha forces d'atracci, que seran ms fortes en els slids i prcticament inexistents en gasos. 4.- La velocitat de les partcules ( l'energia cintica) es directament proporcional a la temperatura absoluta del gas ( es considera nul.la en el zero absolut) .

Que diferncies hi ha entre les partcules duna substncia segons estiga lquida, slida o gasosa?
Les principals diferncies estarien en distncia que separa les partcules - intensitat de les forces d'atracci entre partcules - tipus de miviment de les partcules ( ex. slids-vibraci)

Com explica la Teoria Cintica el canvi destat de slid a lquid i de lquid a gas i viceversa?
S_L: En augmentar la T, les molcules es mouen ms rpidament i podran vncer les forces d'atracci que mantenien la seua estructura rgida, amb la qual cos aes transformar en un lquid. L_G: En augmentar la T, les molcules es mouen ms rpidament i podran vncer totes les forces atractives que hi havia entre elles; es mouran lliurement ( gasos). G_L: en disminuir la T del gas, les partcules es mouen ms lentament, reforant-se les unions entre elles, i formarnt gotes de lquid. L_S: En disminuir la T del lquid, les partcules es mouen ms lentament i les forces d'atracci sn tan intenses que mantenen a les partcules en posicions fixes.

FSICA I QUMICA 3r ESO

___ / ___

LA TEORIA CINTICA EXPLICA: La dilataci ( augment de volumen quan augmenta la temperatura) com: En augmentar la T, augmenta la velocitat de les partcules, augmenta la distncia entre elles i com a conseqncia, augmenta el volum. La contracci ( disminuci de volum quan disminux la temperatura) com: En disminuir la T, disminueix la velocitat de les partcules, les forces d'atracci acosten les partcules disminunt la distncia entre elles i com a conseqncia, disminueix el volum. Lexpansi dels gasos ( augment de volum quan disminux lespenta exterior que es fa sobre el gas) com: Les partcules es mouen lliurement i poden separar-se entre s sense ms lmit que les parets del recipient on es trobe el gas. La compressi dels gasos ( disminuci de volum quan augmenta lespenta exterior que es fa sobre el gas) com: Les partcules de gas poden apropar-se ( si augmenta l'espenta) disminunt els espais buits que hi ha entre elles. La difusi dels gasos com: Les partcules d'un gas es mouen entre els buits de les partcules d'altre gas, formant una mescla homognia. Lespenta que exercixen els gasos sobre les parets del recipient com: Les partcules del gas es mouen continuament i com a conseqncia, xoquen entre s i amb les parets del recipient. Laugment o disminuci de la pressi que tenen els gasos a) Quan varia la quantitat de gas:
Si augmenta la quantitat de gas ( mantenint constant el V i T),

augmentar la pressi, perqu en augmentar el n de partcules, augmenta el n de xocs. Si disminueix, disminueix la pressi.

b) Quan es comprimix o sexpandix:Si

disminueix el volum (mantenint la T i quantitat de gas,

constant)augmentar la pressi perqu disminueix la distncia i augmenta el n de xocs. Si augmenta el volum, disminueix la pressi, perqu augmenta la distncia entre partcules, disminueixen els xocs i disminueix la pressi

c) Quan augmenta o disminux la temperatura sense canvis de volum: Si

augmenta la temperatura

( mantenint constant el volum i la quantitat de gas), augmenta la velocitat, augmenten el xocs i augmenta la pressi. Si disminueix la temperatura ( mantenint constant el volum i la quantitat de gas), disminueix la velocitat, disminueixen el xocs i disminueixla pressi.

La difusi dun lquid en un altre com: Les partcules del lquid, en continu moviment, es desplaen entre les partcules de l'altre lquid i es mesclen.
FSICA I QUMICA 3r ESO

___ / ___