You are on page 1of 2

Gradelede ClasificareIP si IK

Clasade protectiela infiltrareaincintelorestedatade clasificarea, codarein douacifre cum se o va vedeamaijos. Fibox a testatincintelein conformitate IEC 529sauEN 60529.Al doilea cu pentrufiecarenivel de cereca de la clasa6 in susceade-adouacifra sa fie o testare separata clasa,in acestfel marcarea dublalP 66 IIP 67 indicaca testeleactuale fost facutepentru au ambele nivele. pentruincinte,EN 50298includede altfel si testulIK pentruimpact.Acest Standardul european testestedescrisin EN 50102.Datelepentrurezistenta impactsuntdisponibilepentrufiecare la incintaFibox. PRIMUL NUMAR CODUL IK NUMAR SECUND Protectia inpotriva obiectelor Protectie Ia impacte Protectia inpotrivaape solide mecanice IP Test IP Test IK Test Fara Faraprotecti. protectie Fara 0 0 0 protectie

,' -"i obiectelor : ; ;: i solide inpotriva : l Protejat '.', peste (ex 50mm : de "' caderilor apa a t i n g e r i a c c i d ' e n t a' l:el :; l verticale.
cumana) I f rsrrrrll.,rlr

Protejatimpotriva

| !r' | | M r'r t

I {il iii t
;

Impact
\r

joule

peste l2mm (ex : degete)

2 Protejatimpotriva !, f , r., Protejatimpotriva ,, obiectelor solide **,','. directe {i6 cu "' : : : stropirilor
l , ', ' . ,' ,' apala l5o fata de verticala .

I impact
joule

Protejatimpotriva 3 ',','* obiectelor mici impotriva ;i I ll ,',','n'Protejat rl i r.i.t '''" ',,,',' stropirilor apala r\-i 'i peste 2,5mm cu 'n' 'i,' (uneltesi cabluri 60" fata de verticala.
mici) i i r

t
t_

impact2
JOule

A T

protejar 'il impotriva ,',.'i .j.:i:.'' l.::t:l:i::ootriva '.- t tJ, Ain stropirilo, upu obiectelor mici r'3 :- P*:11T:']"'; peste lmm(unelte ,7 . + ,. ? lnllltrarePerTnlsa
S lC a D t U m t c l ) . fl , 4 1r-,.r+ r , limitat.

r I

impact5 joule

Protejatimpotriva prafului- limited permitted ingress 5 (no harmfull deposit.)

$** ':

Protejatimpotriva jeturilor de apade presiune micadin toatedirectiileinfiltrarepermisa limitat.

ii!l

impact l0 joule

6 #s* Total protejat impotrivaprafului... -..


.rilrh

Protejatimpotriva jeturilor de apade presiune marepotrivit pentru transportmaria infiltrarepermisa limitat. Protejatimpotriva efectelorimersiunii intre 15 cm si I m.

1fi

impact 20 joule