You are on page 1of 1

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

KONTROLNI RAD IZ ISLAMSKE VJERONAUKE ZA V RAZRED


_______________________________________
( Ime i prezime )

____________ __________________
(odjeljenje)
( datum)

1
1.. Povei rijei s njihovim pravim znaenjem.
Beduin

spremite za ito

Mukabela

siromah koji ima neto imetka ali mu nije dovoljno

Hambar

ovjek koji ivi u pustinji daleko od naselja

Fukara

zajedniko uenje Kur'ana u toku ramazana u damiji

Harar

sirotinja potpuno ovisna od tue pomoi

Miskin

vrea od kostrijeti

2.2 U svakom nizu rijei nalazi se po jedna rije koja mu ne pripada. Pronai je i prekrii.
a) post, iftar, sehur, kurban, kandilji, teravija, mukabela
b) Seka, Timka, otac, tetka, uitelj, uiteljica, Minka
c) najbolji si, izvini, oprosti, halali, ao mi je

3.3 Dovri zapoete hadise.


Lijepa..................................... sadaka.
Zaista, vjernik ....................................................................... .................................... i klanjaa.
Zaista Allah ne gleda....................................................................................................i vaa djela.

4.4 Odgovori na pitanja.


Koji su najei kradljivci vremena?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Prema kome imamo dunosti?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5.5 Dopii isputene rijei.


Svi ljudi ....................., a najbolji su oni ljudi koji se mnogo ............................ za poinjene
greke. Kada shvatimo da inimo neto pogreno, moramo odmah ....................., .......................
i obeati da ............................................................................... Ako smo od nekoga uzeli neto,
pored kajanja, moramo to..................................., a ako smo uvrijedili nekoga trebamo mu se
..............................., rijeima................................................................................................... .

8
0

Prva sura u Kur'anu, ..........................., poinje rijeima .................................. Allahu d..


treba zahvaliti na svim ............................, a neke od njih su: ........................, ..........................,
............................ itd. Ljudima treba zahvaliti na svakom lijepom postupku prema nama, kao
naprimjer kada nam: ................................, ..................................., ........................................ .