You are on page 1of 3

MATEMATIKA IR MENAS, MATEMATIKOS VIZUALIZAVIMAS

Ryys tarp matematikos ir meno egzistuoja imtus met. Matematika naudotasi kuriant gotikines katedras, rytietikus kilimus, mozaikas ir erpes. Geometrins formos kvp kubistus, abstrakiuosius ekspresionistus. Skulptoriai naudojosi topologijomis kaip j krini pagrindu. Matematikai ir menininkai tebekuria stulbinanius darbus ir tebetyrinja matematikos vizualizavim.

GEOMETRINIAI KNAI IR KN GEOMETRIJA


MATEMATIKA SKATINA VAIZDUOT. GALITE TUO SITIKINTI. PATARIMAS: NEBANDYKITE TO ATLIKTI PATYS.

PITAGORAS
Pitagoras tyrinjo akustik, astronomij. Jis em laik rutuliu, pirmasis ived ekliptikos bei planet orbit pasvirim ir sudar savj pasaulio sistem, vlgi, jo nuomone, atspindini didij skaii harmonij. Jis netgi siel sumatematino, tvirtindamas jog ,,siela yra sauls dulkels".

ARCHIMEDAS
Archimedo astronomijos, geometrijos, mechanikos darbai yms ir garss, taiau jis deg aistra iradimams, trokdamas atrastus teorinius dsningumus diegti praktik. Ant savo antkapio jis pra igraviruoti rutul ir cilindr savo geometrini atradim simbol. Kapas apaugo varnalom, ir ta vieta buvo labai greit pamirta. Taiau Archimedo vardas iliko. Ir per amius visada palikuonys girds jo diaugsming, idid ksn, kovin mokslo k, iekanio slaptaodio: ,,Eureka!, ,,Atradau!.