You are on page 1of 16

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.

02 -

2012. vi CLXXXVIII. trvny

a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl 1

Az Orszggyls a minden gyermek szmra azonos eslyeket nyjt kznevelsi rendszer rdekben, a trvnyesen s tlthatan mkd, a kzszolgltatsokat maradktalanul biztost llam mkdsi feltteleinek a megteremtse, a kznevelsi feladatellts szakmai sznvonalnak emelse, egysgessge, valamint a hatkonyabb, kltsgtakarkosabb intzmnyfenntarts rdekben a kvetkez trvnyt alkotja. 1. rtelmez rendelkezsek 1. E trvny alkalmazsban 1. egyb alkalmazott: az intzmnyben a kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvny 1. szm mellklet Els rsz, Tovbbi foglalkoztats a nevelsi-oktatsi intzmnyekben alcm 2. pont c) alpontjban meghatrozott foglalkoztatott, 2. funkcionlis feladat: a funkcik szerinti munkamegoszts alapjn kialaktott szervezeti egysgek ltal elltott szervi mkdst szolgl nem kznevelsi, pedaggiai alapfeladathoz (szakmai feladatelltshoz) ktd az intzmny zemeltetsi feladataihoz kapcsold feladat, klnsen a humnpolitikai s humnerforrs-gazdlkodsi, mszaki, kltsgvetsi gazdlkodsi, pnzgyi, gyviteli, nemzetkzi kapcsolatok lebonyoltsra szolgl, ellenrzsi, koordincis, sajt szervi mkdtetst szolgl informatikai s informatikai rendszerfenntartsi, kommunikcis s ms kisegt feladatok, valamint a szemlyi, trgyi, mszaki, pnzgyi felttelek biztostst szolgl mveletek, 3. intzmny: a nemzeti kznevelsrl szl 2011. vi CXC. trvny (a tovbbiakban: Nkt.) 4. 1. pont c)q) s s)u) alpontja szerinti kznevelsi alapfeladatot, valamint a tbbi tanulval egytt nevelhet, oktathat sajtos nevelsi igny tanulk iskolai nevelst-oktatst, kollgiumi elltst biztost teleplsi nkormnyzat vagy teleplsi nkormnyzati trsuls ltal fenntartott kznevelsi intzmny, 4. nkormnyzati fenntart: az intzmnyt fenntart teleplsi nkormnyzat s teleplsi nkormnyzati trsuls, 5. technikai dolgoz: a funkcionlis feladat elltsra szolgl munkakrben foglalkoztatott. 2. Az nkormnyzati fenntart ltal fenntartott intzmny tszervezse s az llami fenntartsba kerl intzmny megszntetse

1 Kihirdetve: 2012. XII. 7.

Jogszablyok | 2013.01.02. |

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

2. (1) Az nkormnyzati fenntart 2013. janur 1-jei hatllyal mdostja az ltala fenntartott teleplsi nkormnyzati s 2013. janur 1-jtl llami feladatt vl kznevelsi alapfeladatot egyarnt ellt a) tbbcl intzmny, b) korai fejlesztst s gondozst alapfeladatknt ellt blcsde, fogyatkosok pol, gondoz otthona s gyermekotthon alapt okiratt akknt, hogy az intzmny 2013. janur 1-jtl kizrlag nkormnyzati feladatot lsson el. (2) Az (1) bekezdsben meghatrozottakrl a kpvisel-testlet, a kzgyls vagy a teleplsi nkormnyzati trsuls dntshoz szerve e trvny hatlybalpstl szmtott tz munkanapon bell dnt. (3) Az nkormnyzati fenntart a (2) bekezds szerinti dntst haladktalanul megkldi az Nkt. 79. (1) bekezdse szerinti szervnek (a tovbbiakban: hivatal) s az llami intzmnyfenntart kzpontnak (a tovbbiakban: Kzpont). (4) Az e szerinti dntsek meghozatala sorn az intzmny alapfeladatnak, szakfeladatnak megvltoztatsra vonatkozan, tovbb ha az (1) bekezdsben foglalt ktelezettsg teljestse miatt az intzmny tpust is meg kell vltoztatni, az Nkt. 84. (3) bekezdse szerinti tilalmat, az Nkt. 83. (4)(6) bekezdsben s 84. (7)(8) bekezdsben, tovbb a kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvny 88. (6) bekezdsben meghatrozott eljrsi szablyokat nem kell alkalmazni. Az tszervezs sorn vodai csoport, iskolai osztly, kollgiumi csoport nem szervezhet t, nem szntethet meg, feladatelltsi hely nem szntethet meg. (5) Az nkormnyzati fenntart nyilvnos plyzat kirsa nlkl adhat intzmnyvezeti magasabb vezeti megbzst, ha a tbbcl intzmny e trvny szerinti tszervezse miatt szksges. A megbzs a plyzati eljrs eredmnyes befejezsig, de legfeljebb a 2012/2013. tanv vgig szlhat. (6) Az (1) bekezds szerinti ktelezettsg nem terheli az nkormnyzati fenntartt egysges gygypedaggiai, konduktv pedaggiai mdszertani intzmny, gyermekotthon intzmnyegysget magban foglal tbbcl intzmny fenntartsa esetn vagy, ha az intzmny a 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladaton kvl kizrlag a tbbi gyermekkel egytt nevelhet sajtos nevelsi igny gyermekek vodai nevelst ltja el. (7) Az intzmnyt 2012. december 31-n fenntart nkormnyzati fenntart javaslatra a szakkpzsi feladatok klnvlasztsval tszervezhet az a kzpfok iskola, amely gimnziumi nevelst-oktatst folytat. (8) 2A nemzetisgi vodai nevelst is ellt tbbcl intzmny nkormnyzati fenntartja 2012. december 27-ig meghozott dntsvel a (2) bekezds szerinti dntst visszavonhatja vagy mdosthatja, annak rdekben, hogy az intzmny nemzetisgi vodai nevelst is ellthasson. E bekezds alkalmazsa esetn a 13. (2) bekezds a) pontja szerinti tads-tvteli megllapodst 2012. december 28-ig mdostani kell. 3. (1) A teleplsi nkormnyzati trsuls llami kznevelsi alapfeladatot 2013. janur 1-jtl nem lthat el. A teleplsi nkormnyzati trsuls az e bekezdsnek val megfelels rdekben a 13. (2) bekezds a) pontja szerinti megllapods megktsig mdostja a trsulsi megllapodst. (2) A teleplsi nkormnyzati trsuls tagjai az (1) bekezdsben meghatrozott hatridig

2 Beiktatta: 2012. vi CCVIII. trvny 79. . Hatlyos: 2012. XII. 23-tl.

Jogszablyok | 2013.01.02. |

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

a) egyms kztt elszmolnak a teleplsi nkormnyzatnak a 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladat elltst szolgl, a teleplsi nkormnyzati trsulsba annak ltrehozstl kezdve bevitt vagyonval s b) megllapodst ktnek egymssal a) az ltaluk fenntartott intzmnyben foglalkoztatott technikai dolgozk s egyb alkalmazottak 2013. janur 1-jtl trtn 7. (4) s (5) bekezdse szerinti tovbbfoglalkoztatsrl s b) az eurpai unis trsfinanszrozs projektekben vllalt ktelezettsgek teljestsnek egyms kztti megosztsrl. (3) Az e ban foglaltak vgrehajtsa sorn az Nkt. 84. (3) bekezdse szerinti tilalmat, az Nkt. 83. (4)(6) bekezdsben s 84. (7)(8) bekezdsben, tovbb a kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvny 88. (6) bekezdsben meghatrozott eljrsi szablyokat nem kell alkalmazni az nkormnyzati trsuls ltal fenntartott tbbcl intzmny jogutddal trtn megszntetse esetben, feltve, hogy a jogutd intzmny az nkormnyzati trsulsban rszes nkormnyzat fenntartsba kerl. 3. Az nkormnyzati fenntarts intzmnyek s a 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladatok llam rszrl trtn tvtele 4. (1) Az intzmny 2013. janur 1-jvel a Kzpontba trtn beolvadssal az llam fenntartsba kerl. (2) A 2. (1) bekezdse szerinti esetben kzfeladat-ellts tadsra kerl sor 2013. janur 1-jvel a Kzpont szmra. (3) Az intzmny (1) bekezds szerinti beolvadssal trtn megsznsnek a trzsknyvi nyilvntartsba val bejegyzse irnt az oktatsrt felels miniszter ltal 2012. december 15-ig rendelkezsre bocstott adatok alapjn a kincstr hivatalbl intzkedik. 5. (1) A Kzpont alapt okiratt az irnyt szerve 2013. janur 1-jei hatllyal akknt mdostja, hogy a 2012. december 31-n OM azonostval rendelkez, beolvadssal rintett intzmny s a 2. (1) bekezdse szerinti esetben a tbbcl intzmny 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladatot ellt intzmnyegysge (a tovbbiakban: intzmnyegysg) a Kzpontnak az llamhztartsrl szl 2011. vi CXCV. trvny 7. (1) bekezdse szerinti nll jogi szemlyisggel rendelkez szervezeti egysgeknt mkdjn. (2) A Kzpont alapt okirata mdostsnak tnyt a hivatalnak bejelenti. (3) A hivatal a Kzpontnak a 4. (1) bekezdse szerint beolvadssal ltrejtt nll jogi szemlyisggel rendelkez szervezeti egysgt a jogeld intzmny OM azonostjval veszi nyilvntartsba. Az intzmnyegysg azon tbbcl intzmny OM azonostjt kapja meg, amelynek 2012. december 31-n szervezeti egysge volt. Az nkormnyzati fenntart 2. (1) bekezdse szerint tszervezett tbbcl intzmnye, ha az kznevelsi alapfeladatot tovbbra is ellt, j OM azonostt kap. 6. (1) A beolvadssal rintett intzmny s az intzmnyegysg tekintetben 2013. janur 1-jtl a fenntarti jogokat az Nkt. 83. (2) bekezds a) pontjban foglaltak, valamint a kznevelsi intzmny vezetjnek megbzsa, kinevezse, a megbzs visszavonsa, a jogviszony megszntetsnek joga kivtelvel a Kzpont gyakorolja. (2) Az intzmny jogutdja az (5) s (6) bekezdsben meghatrozott kivtellel a Kzpont.

Jogszablyok | 2013.01.02. |

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

(3) Az intzmnyegysg tekintetben a 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladatokkal kapcsolatosan 2013. janur 1-jn folyamatban lev gyekbe, tovbb jogviszonyokba az intzmny helybe a Kzpont lp. (4) Az intzmnynek az Nkt. 76. ban meghatrozott mkdtetsvel kapcsolatos jogviszonyokbl szrmaz jogok s ktelezettsgek ha az intzmnyt 2013. janur 1-jtl nem a teleplsi nkormnyzat mkdteti a Kzpontot 2013. janur 1-jtl illetik, illetve terhelik. (5) Ha az intzmnyt 2013. janur 1-jtl a teleplsi nkormnyzat mkdteti, az intzmny mkdtetsre vonatkoz jogok s ktelezettsgek tekintetben az intzmnyt mkdtet teleplsi nkormnyzatot vagy az ltala e clra alaptott, fenntartott kltsgvetsi szervet vagy gazdasgi trsasgot kell jogutdnak tekinteni. (6) Az intzmnnyel ltestett, valamint a Kzpont ltal tvett kznevelsi feladatokhoz kapcsold vodai jogviszonyok, tanuli jogviszonyok, kollgiumi tagsgi viszonyok vonatkozsban az nkormnyzati fenntart ltal fenntartott intzmny jogutdja a Kzpont szervezeti egysgeknt az 5. (1) bekezdse szerint ltrehozott jogi szemlyisggel rendelkez nevelsi-oktatsi intzmny. (7) Az intzmny llami fenntartsba kerlse tekintetben s abban az esetben, ha a 3. ban foglaltak vgrehajtsval sszefggsben az intzmny fenntarti joga az nkormnyzati trsulsban rszes teleplsi nkormnyzat szmra kerl tadsra, nem kell alkalmazni az Nkt. 84. (3) bekezdsben foglalt fenntarti jog tadsra vonatkoz tilalmat, s a 84. (7)(8) bekezdsben, tovbb a kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvny 88. (6) bekezdsben meghatrozott eljrsi szablyokat. (8) A beolvad intzmny tekintetben a megszns vre vonatkoz beszmol-ksztsi, adgyi s statisztikai adatszolgltatsi ktelezettsget az nkormnyzati fenntart teljesti. 4. Az intzmnyben foglalkoztatott kzalkalmazottak s technikai dolgozk tovbbfoglalkoztatsa, valamint az nkormnyzati fenntart tulajdonban lv, az intzmny feladatainak elltst szolgl vagyon hasznlata 7. (1) A 4. (1) bekezdse szerinti beolvads s kzfeladat-ellts tads az e trvnyben foglalt kivtellel nem rinti az intzmny foglalkoztatsban llk kzalkalmazotti jogviszonyt, valamint magasabb vezeti, vezeti megbzst. (2) A Kzpont foglalkoztatotti llomnyba kerlnek a) az intzmnyben, valamint a 2. (1) bekezdse szerinti esetben a 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladat elltsra ltestett pedaggus-munkakrben, pedaggiai szakrt, pedaggiai elad munkakrben, valamint a kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvny 1. szm mellkletben, tovbb az Nkt. 2013. szeptember 1-jtl hatlyos 2. mellkletben felsorolt nevel- s oktatmunkt kzvetlenl segt munkakrben, tovbb az alapfeladat elltsra ltestett munkakrben foglalkoztatott kzalkalmazottak, b) az intzmnyben, valamint a 2. (1) bekezdse szerinti esetben a 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladat elltshoz szksges mkdtetsi feladatok vgzsre foglalkoztatott technikai dolgozk, ha teleplsi nkormnyzat 2013. janur 1-jtl az intzmnyt nem mkdteti. (3) A Kzpont foglalkoztatotti llomnyba kerl, nevelsi-oktatsi intzmnyben pedaggus-munkakrben, valamint nevel- s oktatmunkt kzvetlenl segt munkakrben foglalkoztatott kzalkalmazott munkavgzsi helye a 2012/2013. tantsi v vgig nem vltoztathat.
Jogszablyok | 2013.01.02. | 4

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

(4) Ha a (2) bekezds a) pontjban meghatrozott alkalmazott nem felel meg az Nkt.-ban s a kzalkalmazottakrl szl 1992. vi XXXIII. trvny kzoktatsi intzmnyekben trtn vgrehajtsrl rendelkez 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatrozott kpestsi feltteleknek, de a kzalkalmazott a kpestsi felttelek megszerzse rdekben megkezdte szakirny tanulmnyait, illetve annak megkezdst legksbb a 2013/2014-es tanvtl vllalja, a kpests megszerzshez szksges id leteltt kvet tanv megkezdsig hatrozott idej kinevezssel foglalkoztathat tovbb. Mentesl a kpests megszerzsnek ktelezettsge all az a kzalkalmazott, akinek a nyugdjjogosultsg elrshez szksges korhatr elrsig tz vnl kevesebb ideje van htra. (5) Ha az intzmnyt 2013. janur 1-jtl teleplsi nkormnyzat mkdteti, az intzmnyben 2012. december 31-n foglalkoztatott technikai dolgoz az intzmnyt 2012. december 31-n fenntart nkormnyzati fenntart dntstl fggen foglalkoztathat tovbb azzal, hogy jogviszonynak megszntetsre a kzalkalmazottak jogllsrl szl 1992. vi XXXIII. trvny (a tovbbiakban: Kjt.) vagy a munka trvnyknyvrl szl 2012. vi I. trvny (a tovbbiakban: Mt.) rendelkezsei szerint kerlhet sor. (6) Az intzmnyben foglalkoztatott, a (2) s (4) bekezds hatlya al nem tartoz egyb alkalmazott az nkormnyzati fenntart dntstl fggen 2013. janur 1-jtl foglalkoztathat tovbb azzal, hogy jogviszonynak megszntetsre a Kjt. vagy az Mt. rendelkezseit kell alkalmazni. (7) A Kzpont nyilvnos plyzat kirsa nlkl adhat intzmnyvezeti magasabb vezeti megbzst, ha a 4. (2) bekezdse szerinti kzfeladat-ellts tadsa miatt szksges. A megbzs a plyzati eljrs eredmnyes befejezsig, de legfeljebb a 2012/2013. tanv vgig szlhat. (8) Az intzmnyben vagy az intzmnyegysgben megbzott raadval ltestett megbzsi jogviszonyba 2013. janur 1-jn a Kzpont lp be jogutdknt. 8. (1) Az nkormnyzati fenntart tulajdonban lv, az intzmny feladatainak elltst szolgl ingatlan s ing vagyon idertve a taneszkzket, tovbb az intzmnyben lv egyb eszkzket, felszerelseket a 13. (2) bekezds a) pontja szerinti megllapods alapjul szolgl leltr szerint a) a Kzpont ingyenes hasznlatba vagy b) ha a teleplsi nkormnyzat az intzmnyt nem mkdteti 2013. janur 1-jt kveten, a Kzpont ingyenes vagyonkezelsbe kerl 2013. janur 1-jn mindaddig, amg a kznevelsi feladat Kzpont rszrl trtn elltsa az adott ingatlanban meg nem sznik. (2) Az (1) bekezds szerint trtn ingyenes hasznlatba vagy ingyenes vagyonkezelsbe vtel esetn a Kzpont kteles az nkormnyzati erforrsok rendeltetsszer, racionlis hasznlatra. (3) Az (1) bekezdsben foglaltakat feladatelltsi helyenknt kell alkalmazni. (4) Az (1) bekezds szerinti ingatlan s ing vagyon az ltalnos forgalmi adrl szl 2007. vi CXXVII. trvny 7. (1) bekezdse szerinti kzhatalmi tevkenysggel azonos megtls al esik. 5. Az intzmny fenntartsi feladataiban kzremkd kzszolglati tisztviselk s egyb alkalmazottak tovbbfoglalkoztatsa, valamint a fenntarti feladatok elltsval sszefgg vagyon hasznlata 9. (1) A Kzpont foglalkoztatotti llomnyba kerlhetnek az nkormnyzati fenntart ltal irnytott kltsgvetsi szerveknl a 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladatokkal sszefggsben
Jogszablyok | 2013.01.02. | 5

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

a) kznevelsi s szakkpzsi igazgatsi feladatokat, valamint az intzmny fenntartsval, irnytsval, az intzmnnyel sszefggsben szakmai feladatokat, valamint a fenntarti jogok gyakorlshoz s a szakmai feladatokhoz kapcsold funkcionlis feladatokat, b) azon intzmnyek esetben, amelyek mkdtetst 2013. janur 1-jtl a Kzpont ltja el, az intzmny mkdtetst s a mkdtetshez kapcsold funkcionlis feladatokat ellt kztisztviselk, kzalkalmazottak, munkavllalk, ha a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivtelvel megfelelnek a 2012. december 31-n betlttt munkakrkre vonatkozan a kzszolglati tisztviselkrl szl 2011. vi CXCIX. trvnyben (a tovbbiakban: Kttv.) vagy a Kjt.-ben s vgrehajtsi rendeleteikben meghatrozott kpestsi elrsoknak. (2) Az (1) bekezdsben foglaltak nem rintik a jrsok kialaktsrl, valamint egyes ezzel sszefgg trvnyek mdostsrl szl trvny alapjn a fvrosi s megyei kormnyhivatalok s a teleplsi nkormnyzatok kztt a jrsi (fvrosi kerleti) hivatalok ltrehozsa rdekben megkttt megllapodsokban vagy megllapods hinyban a fvrosi s megyei kormnyhivatal hatrozatban megnevezett kznevelsi igazgatsi feladatokat ellt kztisztviselket. (3) Amennyiben a kztisztvisel, kzalkalmazott, munkavllal a kpestsi felttelek teljestse rdekben megkezdte szakirny tanulmnyait, vagy annak megkezdst legksbb a 2013/2014. tanvtl vllalja, a kpests megszerzshez szksges id leteltt kvet tanv megkezdsig hatrozott idej kinevezssel foglalkoztathat tovbb. (4) Az (1) bekezds a) pontjban meghatrozott kztisztviselk foglalkoztatsi jogviszonya a Kttv. alapjn kormnyzati szolglati jogviszonny alakul t. 10. (1) Az nkormnyzati fenntart a 13. (2) bekezds a) pontja szerinti megllapods alapjul szolgl leltrban meghatrozott mindazon ing vagyona, tovbb a tankerlet szkhelye szerinti teleplsi nkormnyzat mindazon ingatlan s ing vagyona, amely az intzmny fenntarti feladatainak elltst biztostja, az tadott feladathoz igazod mrtkben 2013. janur 1-jn a kznevelsi feladat elltsnak idtartamra amennyiben arra a Kzpontnak a feladatai elltshoz szksge van a Kzpont ingyenes hasznlatba kerlhet. (2) Amennyiben a tankerlet szkhelye szerinti teleplsen megyei intzmnyfenntart kzpont mkdik, a tankerletet annak ingatlanban kell elhelyezni, ha ez lehetsges. Ha ez akadlyba tkzik, a tankerlet szkhelynek elhelyezsrl a szkhely szerint illetkes teleplsi nkormnyzat gondoskodik. 6. A ltszmhelyekre, valamint az intzmny s az intzmny fenntarti feladatait szolgl vagyonra vonatkoz kzs szablyok 11. A kpestsi elrsoknak val megfelels hinyban t nem vett foglalkoztatottak szmt a Kzpont ltszmnak kialaktsakor figyelembe kell venni. 12. (1) Ha a 8. ban s a 10. ban meghatrozott clokat szolgl vagyon nem az nkormnyzati fenntart tulajdonban, hanem brleti vagy ms szerzds alapjn a hasznlatban van, a Kzpont a hasznlat idtartama alatt, annak idtartamra az erre irnyul nyilatkozata alapjn az nkormnyzati fenntart helyett belphet a brleti szerzdsbe. (2) A Kzpont a 8. ban s a 10. ban meghatrozott clokat szolgl ing vagyon feletti ingyenes hasznlati jogt szksg esetn az ing vagyonelemek fizikai mozgatsval a tulajdonos teleplsi nkormnyzat elzetes hozzjrulsval jogosult gyakorolni az llam tulajdonban s a Kzpont vagyonkezelsben lv brmely ingatlanban. Az ing vagyonelem e bekezds szerinti fizikai
Jogszablyok | 2013.01.02. | 6

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

mozgatsa kizrlag az ing vagyonelem azonost adatainak s az j hasznlati helynek a megjellsvel trtnhet. (3) Nem terheli az nkormnyzati fenntartt a 8. ban s a 10. ban meghatrozott clokat szolgl ingatlan ingyenes hasznlati jognak biztostsra vonatkoz ktelezettsg, ha az tvtelre kerl kznevelsi feladat elltshoz megfelel mret s llapot ingatlant ajnl fel az llam hasznlatba s errl a felek megegyeznek. (4) Ha a 8. ban s a 10. ban meghatrozott clokat szolgl ingatlanon jelzlogjog ll fenn, a jelzlog jogosultja kielgtsi jognak megnylta esetn a teleplsi nkormnyzat kteles msik, azonos funkcij, mret s llapot ingatlan ingyenes hasznlatt a Kzpontnak felajnlani. Ha a teleplsi nkormnyzat msik ingatlant nem tud felajnlani, a jelzlogjog jogosultja s a teleplsi nkormnyzat kztt egyezsg ltrehozst kell megksrelni a kielgtsi jog gyakorlsnak elhalasztsrl. (5) A Kzpont az ingyenes hasznlat idtartama alatt a teleplsi nkormnyzatnak cmzett nyilatkozata alapjn lemondhat a vagyon vagy annak egy rsze hasznlati jogrl. 7. Az intzmnyek s a fenntarti feladatok elltst szolgl ingatlan s ing vagyon tads-tvteli eljrsa s a birtokbaads szablyai 13. (1) A Kzpont s az nkormnyzati fenntart az tvtelhez kapcsold intzkedsek vgrehajtsa sorn klcsnsen egyttmkdve jrnak el. (2) Az tads-tvtelt a) az nkormnyzati fenntart kpviseletre jogosult szemly (a tovbbiakban: tad) s a Kzpont kpviseletben eljr, az intzmny szkhelye szerint illetkes tankerleti igazgat megllapodsnak (a tovbbiakban: megllapods) legksbb 2012. december 15-ig trtn megktsvel s b) a 15. szerinti jegyzknyv felvtelvel kell vgrehajtani. (3) Ha a felek kztt a (2) bekezds a) pontjban megjellt hatridig nem jn ltre, vagy nem teljeskren jn ltre a megllapods, az oktatsrt felels miniszter 2012. december 20. napjig hatrozattal ltrehozza a megllapodst, illetve hatrozattal dnt a megllapodsban nem rendezett krdsekrl. A hatrozat ellen fellebbezsnek nincs helye. A hatrozat a brsgi fellvizsglatra tekintet nlkl vgrehajthat. (4) A (3) bekezds szerinti kzigazgatsi hatrozattal (a tovbbiakban: kzigazgatsi hatrozat) szemben brsgi fellvizsglatnak van helye. A brsg a fellvizsglati krelemrl peres eljrsban hatroz, az eljrsra a (5) s (6) bekezdsben foglalt eltrsekkel a polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny XX. Fejezetnek rendelkezseit kell alkalmazni. (5) A kzigazgatsi hatrozat vgrehajtsa felfggesztsnek nincs helye. A brsg a perben soron kvl jr el. A brsg a kzigazgatsi hatrozatot megvltoztathatja. (6) Ha az oktatsrt felels miniszter hatrozatval szembeni fellvizsglati krelem benyjtst kveten, de a brsg dntst megelzen a felek a megllapodst megktik, az oktatsrt felels miniszter a megllapods megktst kveten a kzigazgatsi hatrozatot visszavonja, s errl a brsgot haladktalanul rsban rtesti. A kzigazgatsi hatrozat visszavonsa esetn a brsg a pert megsznteti. 14. (1) A megllapods alapjul a megllapods alrsig az alrs napjig mint fordulnapig felvett s az tad ltal hitelestett vagyonleltr szolgl. A megllapods alrst kveten az
Jogszablyok | 2013.01.02. | 7

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

nkormnyzati fenntart a megllapodsban meghatrozott vagyont nem idegentheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja brbe. (2) A megllapodsban az tad az 1. mellklet szerinti teljessgi nyilatkozattal felelssget vllal az ltala tett nyilatkozatok, a kzlt adatok, informcik s tnyek, valamint az tadott okiratok s dokumentumok valsgtartalmrt, teljeskrsgrt s az rdemi vizsglatra alkalmas voltrt. (3) A megllapods megktshez a tankerleti igazgat beszerzi a Kzpont elnknek egyetrtst. (4) A megllapods alrst kveten a jegyzknyv alrsig az intzmnyvezet felel a felvett s az tad ltal hitelestett vagyonleltrban foglalt vagyonelemek megtartsrt. 15. A megllapods alapjn a Kzpont a tnylegesen hasznlatba vagy vagyonkezelsbe vett vagyonrl 2013. prilis 30-ig a 2. mellklet szerinti jegyzknyvet vesz fel. 8. Hazai s eurpai unis forrsbl trsfinanszrozott projektek 16. (1) Az intzmny s az intzmnyegysg tads-tvtele sorn a megllapodsban rendelkezni kell az e trvny hatlybalpsekor folyamatban lev, az nkormnyzati fenntart vagy a kznevelsi intzmny mint projektgazda (a tovbbiakban egytt: jogeld projektgazda) hazai vagy eurpai unis forrsbl trsfinanszrozott, az intzmny, az intzmnyegysg szakmai feladatt vagy az tvtelre kerl kznevelsi feladatot rint projektjeinek (a tovbbiakban: projekt), 2013. janur 1-jei hatllyal trtn tads-tvtelrl. (2) Azon projektek esetben, amelyekben a projektgazda olyan teleplsi nkormnyzat, amely az intzmnyt 2013. janur 1-jtl mkdteti, a kvetkez szablyok alkalmazandk: a) ha a fejleszts trgya az intzmny, intzmnyegysg feladatnak elltshoz kapcsold szakmai tartalomfejleszts, a projektgazda jogutdja a Kzpont, b) ha a fejleszts trgya az intzmny, intzmnyegysg feladatnak elltshoz kapcsold infrastrukturlis fejleszts, a projektgazda az intzmnyt 2013. janur 1-jtl mkdtet teleplsi nkormnyzat, azonban a projekt keretben beszerzett eszkzk a Kzpont ingyenes hasznlatba kerlnek, c) ha a fejlesztsnek az intzmny, intzmnyegysg feladatnak elltshoz kapcsold infrastrukturlis s szakmai tartalomfejleszts egyarnt trgya, a projektgazda az intzmnyt 2013. janur 1-jtl mkdtet teleplsi nkormnyzat s a Kzpont ltal ltrehozott konzorcium, kivve, ha a Kzpont lemond a konzorcium ltrehozsrl s nyilatkozatban hozzjrul a projekt megvalstshoz, valamint vllalja a projekteredmnyek fenntartst. A konzorciumi megllapods megktsig vagy a Kzpont lemond nyilatkozatnak megttelig a teleplsi nkormnyzat kteles a projektet folytatni a Kzpont tjkoztatsa mellett. (3) Azon projektek esetben, amelyekben a projektgazda olyan teleplsi nkormnyzat, amely az intzmnyt 2013. janur 1-jtl nem mkdteti, a projektgazda jogutdja a Kzpont, kivve ha a) a fejleszts trgya rszben vagy egszben az intzmny, intzmnyegysg feladatnak elltshoz kapcsold infrastrukturlis fejleszts s b) a Kzpont s a teleplsi nkormnyzat az tads-tvteli megllapodsban, valamint az Nkt. 74. (6a) bekezdse alapjn megkttt szerzdsben megllapodik abban, hogy a projektgazda tovbbra is a teleplsi nkormnyzat, tovbb c) a Kzpont nyilatkozatban vllalja a projekteredmnyek fenntartst.

Jogszablyok | 2013.01.02. |

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

(4) A jogeld projektgazda tulajdonn vgzett beruhzs rtkvel a felek elszmolnak az tadstvteli megllapodsban, valamint az Nkt. 74. (6a) bekezdse szerinti szerzdsben. 17. (1) A 2012. december 31-ig tbbcl intzmnyknt mkd vagy teleplsi nkormnyzati trsuls ltal fenntartott intzmnyek fejlesztsei esetn a 16. (2) bekezdst azzal az eltrssel kell alkalmazni, hogy ha a tbbcl intzmny 2. (1) bekezdse szerinti tszervezse vagy a teleplsi nkormnyzati trsuls megszntetse kvetkeztben a projekt tbb projektgazdhoz kerl, azoknak a 16. (3) bekezdsben meghatrozott kivtellel konzorciumot kell ltrehozniuk. Nem kell konzorciumot ltrehozni, ha a projekt tartalma sztvlaszthat vagy a Kzpont lemond a konzorcium ltrehozsrl s nyilatkozatban vllalja a projekteredmnyek fenntartst. (2) Ha a tbbcl intzmny 2. (1) bekezdse szerinti tszervezse a tmogatst nyjt llsfoglalsa szerint visszafizetsi ktelezettsggel jr, a projektekkel rintett tbbcl intzmny nem szervezhet t s nem szntethet meg az elrt fenntartsi idszak vgig. (3) A (2) bekezds szerinti esetben a projektben rszt vev teleplsi nkormnyzat s a Kzpont az e trvnyben s az Nkt.-ban foglaltak figyelembevtelvel nll megllapodsban hatrozzk meg a tbbcl intzmny mkdtetsvel s a nem llami kznevelsi alapfeladat elltsval egytt jr fenntarti feladatok teleplsi nkormnyzat rszrl trtn elltst, valamint az ennek fedezetl szolgl teleplsi nkormnyzati pnzgyi hozzjruls mrtkt. 18. (1) A Kzpont ltal a 16. (2) bekezds a) pontja s (3) bekezdse szerint tvtelre kerl projektek (a tovbbiakban: tvtelre kerl projekt) esetben a Kzpont az tads-tvteli megllapods alrstl szmtott harminc napon bell kezdemnyezi a tmogatsi szerzds mdostst a tmogatsban rintett kzremkd szervezetnl. A mdostsi krelemhez a projekt tads-tvteli dokumentcijt mellkelni kell. (2) A konzorciumi megllapodsban a rszt vev felek rgztik a tmogatsban rszestett projekt megvalstsval kapcsolatos feladatmegosztst. A konzorciumvezeti feladatokat a projekt tadstvtelt kveten a Kzpont ltja el abban az esetben, ha a fejlesztsnek az e alapjn a Kzpont ltal elltott tevkenysgekre jut kltsge meghaladja a projekt sszkltsgnek tven szzalkt. (3) Az tvtelre kerl projektek esetben a jogeld projektgazda az ltala ignyelt s a tmogat fel el nem szmolt s szmlkkal le nem fedett tmogatsi elleget a projekt tads-tvtelvel egyidejleg tadja a Kzpont rszre. Konzorcium esetben az tadsra kerl elleg sszegt tevkenysgtpusonknt szksges meghatrozni. (4) Az tvtelre kerl projektek esetben a jogeld projektgazda ltal vllalt nrszbl mg meg nem fizetett sszeget a Kzpont kltsgvetsben kell megtervezni. (5) A megllapods hatlybalpsig a projektekben vllalt ktelezettsgrt a jogeld kteles helytllni a megllapods hatlybalpsig szksges mrtkben. (6) Ha a projektgazda jogutdja a Kzpont, a jogeld projektgazda e trvny hatlybalpsnek napjtl a mdostott tmogatsi szerzds hatlybalpsnek napjig a projekt kltsgvetse terhre a Kzpont elzetes jvhagysa nlkl j ktelezettsget nem vllalhat. 9. A teleplsi nkormnyzatok kznevelsi feladatelltsra kttt kzoktatsi megllapodsai 19. (1) A 2013. janur 1-jtl llami kznevelsi alapfeladatnak minsl feladat elltsra a teleplsi nkormnyzatnak nemzetisgi nkormnyzattal, nem llami, nem nkormnyzati kznevelsi intzmnyfenntartval kttt kzoktatsi megllapodsban vagy kznevelsi szerzdsben a teleplsi nkormnyzat helybe 2013. janur 1-jvel a Kzpont lp.
Jogszablyok | 2013.01.02. | 9

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

(2) Az (1) bekezds szerinti jogutdls a kzoktatsi megllapods, kznevelsi szerzds 2012. szeptember 30-n hatlyos llapota szerint kvetkezik be. 10. 3 20 - 21. 4 11. Hatlyba lptet rendelkezsek 22. (1) Ez a trvny a (2)(3) bekezdsben meghatrozott kivtellel a kihirdetst kvet napon lp hatlyba. (2) A 24. (1)(4) s (7)(9) bekezdse s a 25. (1) bekezdse 2013. janur 1-jn lp hatlyba. (3) A 2. (5) bekezds 2013. janur 2-n lp hatlyba. 12. tmeneti rendelkezsek 23. A 2012/2013. tanvben a Kzpont a ktelez felvtelt biztost iskolba trtn utazsrl a tanul lakhelye szerinti illetkes teleplsi nkormnyzattal kttt megllapods tjn gondoskodik. A Kzpontot terhelik az utaztatsra szolgl jrm hasznlatnak a tanulk utaztatsval sszefggsben felmerl kltsgei. Amennyiben az nkormnyzati fenntart a tulajdonban ll szllt jrmrl maga gondoskodott, annak hasznlatt a 2012/2013. tanv vgig biztostja. 13. Mdost rendelkezsek 24. (1)-(4) 5 (5)-(6) 6 (7) Az Nkt. 76. (3) bekezdse a kvetkez szveggel lp hatlyba: (3) A mkdtet feladata a kznevelsi intzmny plete llagnak megvsa, az llagmegvson tl jelentkez rekonstrukcis, fejlesztsi kltsgek fedezse mr nem ktelessge, de ehhez az llam plyzati ton tmogatst nyjthat. Az llami intzmnyfenntart kzpont ltal fenntartott nevelsi-oktatsi intzmnyben az llami intzmnyfenntart kzpont kltsgvetsben az erre a clra tervezett keret erejig az intzmnyvezet javaslatra, az llami intzmnyfenntart kzpont jvhagysval a mkdtet ltal beszerzett, kln jogszablyban meghatrozott eszkzket, felszerelseket, tovbb a taneszkzket az llam finanszrozza. A mkdtet az ltala mkdtetett intzmnybe jr tanulk lakhelye szerinti nkormnyzattl a mkdtetshez hozzjrulst ignyelhet. (8) Az Nkt. 76. (5) bekezdse a kvetkez szveggel lp hatlyba: (5) Az llami intzmnyfenntart kzpont ltal fenntartott kznevelsi intzmny feladatainak elltst szolgl, teleplsi nkormnyzati tulajdon ingatlan s ing vagyonra vonatkozan az llami intzmnyfenntart kzpontot
3 Hatlyon kvl helyezte: 2012. vi CCVIII. trvny 80. . Hatlytalan: 2012. XII. 23-tl. 4 Hatlyon kvl helyezte: 2012. vi CCVIII. trvny 80. . Hatlytalan: 2012. XII. 23-tl. 5 Hatlyon kvl helyezve: 2010. vi CXXX. trvny 12. alapjn. Hatlytalan: 2013. I. 2-tl. 6 Hatlyon kvl helyezve: 2010. vi CXXX. trvny 12. alapjn. Hatlytalan: 2012. XII. 9-tl.

Jogszablyok | 2013.01.02. |

10

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

a) ingyenes vagyonkezeli jog illeti meg, ha a kznevelsi intzmnyt teleplsi nkormnyzat nem mkdteti, b) ingyenes hasznlati jog illeti meg, ha a kznevelsi intzmnyt teleplsi nkormnyzat mkdteti, mindaddig, amg a kznevelsi kzfeladat llami intzmnyfenntart kzpont rszrl trtn elltsa az adott ingatlanban meg nem sznik. (9) Az Nkt. 76. a a kvetkez (6) s (7) bekezdssel kiegszlve lp hatlyba: (6) Az llami intzmnyfenntart kzpont ingyenes vagyonkezeli vagy ingyenes hasznlati jognak fennllsa alatt a kznevelsi intzmny feladatainak elltst szolgl ing s ingatlan vagyont a teleplsi nkormnyzat nem idegentheti el, nem terhelheti meg, brbe csak abban az esetben adhatja, ha a kznevelsi intzmnyt mkdteti s a brbeads a kznevelsi feladat elltst nem veszlyezteti. A brbeads az rintett kznevelsi intzmnyben foly kznevelsi feladatelltst akkor nem veszlyezteti, ha nem gtolja a pedaggiai programban, az SZMSZ-ben vagy a hzirendben meghatrozott feladatok vgrehajtst. (7) A lakhely, ennek hinyban a tartzkodsi hely szerint illetkes teleplsi nkormnyzat megtrti a ktelez felvtelt biztost vodba val utazs kltsgeit, tovbb szksg esetn gondoskodik ksr szemlyrl a gyermek rszre, ha az voda a teleplsen kvl tallhat, s az vodba val utaztatst az nkormnyzat nem biztostja. A ktelez felvtelt biztost iskolba val utaztatsrl a fenntart gondoskodik. (10)-(16) 7 25. (1) 8 (2) Az Nkt. a) 14. (7) bekezdse az llami kznevelsi kzfeladatellts keretben llami intzmnyfenntartsra kijellt szerv (a tovbbiakban: llami intzmnyfenntart kzpont) szvegrsz helyett az llami intzmnyfenntart kzpont szveggel, b) 27. (4) bekezdsben az egyb foglalkozs szvegrsz helyett a tanrai foglalkozs, egyb foglalkozs szveggel, c) 61. (5) bekezdse az a honvdelemrt vagy a rendvdelmi szerv irnytsrt felels miniszter ltal alaptott s fenntartott intzmnyek kivtelvel szvegrsz helyett az a honvdelemrt felels miniszter vagy a rendvdelmi szervet irnyt miniszter ltal alaptott s fenntartott, valamint a teleplsi nkormnyzat ltal mkdtetett intzmnyek kivtelvel szveggel, d) 4. mellklet A oszlop 4. sora a Gygypedaggiai osztly szvegrsz helyett a Gygypedaggiai vodai csoport, iskolai osztly szveggel lp hatlyba. 26. 9

1. mellklet a 2012. vi CLXXXVIII. trvnyhez


TELJESSGI NYILATKOZAT
7 Hatlyon kvl helyezve: 2010. vi CXXX. trvny 12. alapjn. Hatlytalan: 2012. XII. 9-tl. 8 Hatlyon kvl helyezve: 2010. vi CXXX. trvny 12. alapjn. Hatlytalan: 2013. I. 2-tl. 9 Hatlyon kvl helyezve: 2010. vi CXXX. trvny 12. alapjn. Hatlytalan: 2012. XII. 9-tl.

Jogszablyok | 2013.01.02. |

11

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

Alulrott .........................................., mint a ............................... ............................... nkormnyzat/ nkormnyzati trsuls kpviseletben eljr vezet (a tovbbiakban: tad) kijelentem, hogy a mai napon ........................ az tvev rszre (a tovbbiakban: tvev) a jegyzknyvben tadottakon tlmenen nem ll rendelkezsemre a kznevelsi intzmnyek llami fenntartsba vtelrl szl 2012. vi CLXXXVIII. trvnyben meghatrozott intzmnyi kr (tvett intzmnyek) mkdse krbe es adat, informci, tny, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az ltalam tett nyilatkozatok s az tadott, ismertetett adatok, informcik, tnyek, okiratok, dokumentumok valsgtartalmrt, teljeskrsgrt, s az rdemi vizsglatra alkalmas voltrt teljes felelssget vllalok. Jelen nyilatkozat elvlaszthatatlan rszt kpezi az tads-tvteli megllapodsnak. ...................., 20......................... .......................................... tad

2. mellklet a 2012. vi CLXXXVIII. trvnyhez


tads-tvteli jegyzknyv Kszlt 2013. v .................................... napjn a ................................. nkormnyzat vagy annak Gazdlkod Szervezete irodjban. Az tadssal rintett intzmny megnevezse: Cme: Jelen lv kpviselje neve, beosztsa: Intzmny OM azonostja: Az tvev llami intzmnyfenntart kzpont illetkes tankerletnek megnevezse: Cme: tvev szemly neve, beosztsa: nkormnyzati fenntart vagy jogutdja jelen lv kpviselje: Magyarzat
Msolat Eredeti Aktulis sszes T Eredeti pldny hitelestett msolata az eredeti pldny az intzmnynl marad. Eredeti pldnyok tankerletnek trtn tadsa. Utols, rvnyben lv pldny. A megnevezsben feltntetett flesg sszes fellelhet pldnya, tteles sszestssel. Tankerlet

A dokumentumok tadsa tteles lista alapjn trtnik.


Jogszablyok | 2013.01.02. | 12

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

(Abban az esetben, ha nem kerl sor a dokumentum tadsra, azt is jellni kell. A *-gal jelzett dokumentumokat nem kell tadni, ha a mkdtet a teleplsi nkormnyzat marad.)
Sorszm 1. 2.* 3. 4. Megnevezs I. Alapdokumentumok Tpus Trolsi hely Idszak, rvnyessg Aktulis sszes Aktulis Aktulis Alapt okirat Msolat T Mszaki dokumentcik nyilvntartsa (tervrajzok, Eredeti/ Msolat T/Int. feljtsi tervek, egyb dokumentumok, ha indokolt) Intzmnyi SZMSZ Msolat T Intzmnyi kollektv szerzds Msolat T II. Szemlygyi anyagok abban az esetben, ha a KIK gyakorolja a munkltati jogokat A) Szemlyi anyagok (nv szerint kln-kln elvlasztva) Kzalkalmazotti alapnyilvntarts Eredeti T Erklcsi bizonytvny Eredeti T Szemlyazonost igazolvny lakcm-, ad-, taj-krtya msolata Msolat T Vgzettsget igazol oklevl msolata Msolat T Megbzs a bankszmlaszmlhoz (csak a papr alap kinevezseknl) Eredeti T Munkakri lers munkaid-beosztssal Msolat T Nyilatkozat magnnyugdjpnztr-tagsgrl, ahol rtelmezhet Msolat T Munkaknyvmsolat besorolshoz, akinl rtelmezhet Msolat T Tb-igazolvny, OEP-knyv msolat Msolat T vkzi belpktl az sszes elz munkaMsolat T helyi igazolsok, adatlapok, szja-igazolsok Nyugdjas dolgozktl a nyugdjas-hatrozat s a 2011. Msolat T vi, a nyugdjfolyst ltal killtott igazols az elz vi nyugdj sszegrl fnymsolatban, ahol rtelmezhet Tovbbi jogviszony esetn a fllsrl igazols Msolat T START-krtya, ahol rtelmezhet Msolat T Kinevezsi okmny Eredeti T Munkaviszony-beszmts Eredeti T Adatfelvteli lap Eredeti T Fizets nlkli krelem Msolat T GYED-, GYES-viszonnyal kapcsolatos iratok Msolat T Munkltati laksklcsn tmogatsi szerzdEredeti T se (folyamatban lv, mg vissza nem fizetett) Orvosi alkalmassgi igazols Msolat T B) Egyb nyilvntartsok 2012. vi csaldi tmogatssal, brkompenzcikkal kapMsolat T csolatos dokumentumok, fogyatkkal l szemlyekhez kapcsold kedvezmnyek nyilatkozatainak msolata Brsgi vgzsek, letiltsok nyilvntartsa Eredeti T

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.* 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2.

2012.12.31-ei fordulnap Aktulis Aktulis sszes Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis sszes sszes Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis

Jogszablyok | 2013.01.02. |

13

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Rehabilitcis hozzjruls nyilvntartsai Eredeti Szakmai dolgozk engedlyezett ltszmadatai Msolat Munkagyi kzpont brkltsg-tmogatsnak nyilvntartsa Eredeti 2012. vben kilpett s felmentett dolgozk nvsora s szemlyi anyaga Eredeti Tanulmnyi szerzdsek (folyamatban lv, mg le nem jrt) Eredeti Intzmnynl marad, szakmai dolgoAlapdoku- menzk kafetria s kltsgtrtsi szablyzata tumok kztt Folyamatban lv megbzsi szerzdsek, kltsglevonsi nyilatkozattal Eredeti A 2012. vben fennmarad szabadsgok nyilvntartsa Msolat 2012. vi illetmnyellegek nyilvntartsa Eredeti Szakmai dolgozk tovbbkpzsi adatai vrakozsi id Msolat cskkentse miatt, nem rgztett vltozsok dokumentcii Prmiumvek nyilvntartsa Eredeti 2012. december 10-ig nem rgztett nem rendsze res intzmnyi kifizetsek feladsa a KIK rszre Egyedi, nvre szl kltsgtrtsek szablyozsa, thEredeti zd elszmolsok (gpkocsi, internet, telefon, egyb) A 2012-ben el nem szmolt vltozbr bizonylatai (szakmai igazols) Eredeti A 2012. vre vonatkoz, de mg nem szmfejtett jubileumi jutalEredeti mak sszestse (nv, vek szma, sszege, idpontja..h..nap) III. Intzmnyi Szablyzatok 2012. december 31-ig rvnyes gazdlkodssal Eredeti sszefgg szablyzatok jegyzke IV. Vagyonnyilvntartsok Immaterilis javak nyilvntartsa Msolat Trgyi eszkzk nyilvntartsa Msolat Befektetett pnzgyi eszkzk nyilvntartsa Msolat zemeltetsre, kezelsre tadott, vagyonMsolat kezelsbe vett eszkzk nyilvntartsa Kszletek nyilvntartsa Msolat Szakmai kvetelsekkel kapcsolatos nyilvntarts Msolat rtkpaprok nyilvntartsa Msolat Plyzatokra vonatkoz pnzeszkzk nyilvntartsa Msolat (alszmlk szerinti bontsban, ha rtelmezhet) Szakmai dolgozkra vonatkoz aktv fgg, tfuMsolat t, kiegyenlt elszmolsok nyilvntartsa Technikai dolgozkra vonatkoz aktv fgg, Msolat tfut, kiegyenlt elszmolsok nyilvntartsa Sajt tke sszege (akkor, ha a vagyon az nkormnyzat marad) Msolat Tartalkok sszege az intzmnyre vonatkoz aktvk s passzvk Msolat egyenlege (akkor, ha a vagyon az nkormnyzat marad) Hossz lejrat ktelezettsgek nyilvntartsa Msolat szakmai tevkenysggel sszefggsben Rvid lejrat ktelezettsgek nyilvntartsa Msolat szakmai tevkenysggel sszefggsben Szakmai dolgozkra vonatkoz passzv fgg, Msolat tfut, kiegyenlt elszmolsok nyilvntartsa. Szakmai anyaggal, eszkzzel kapcsolatos raktri nyilvntartsok, raktros Msolat felelssgvllalsi nyilatkozatval (ha a szakmai anyagot a KIK kezeli) Szakmai anyaggal, eszkzzel kapcsolatos, raktri krn kvli analitiMsolat kus nyilvntartsok (akkor, ha a szakmai anyagot a KIK fogja kezelni) Szakmai kis rtk anyagok, eszkzk kartonjai (akMsolat kor, ha a szakmai anyagot a KIK fogja kezelni) Szobaleltr felels megnevezsvel, felelssgvllalsi nyilatkozatval Msolat Egyedi nyilvntart kartonok szerszmlap a felels megnevezsMsolat vel, felelssgvllalsi nyilatkozatval szakmai dolgozkra vonatkozan Vagyonkataszteri nyilvntartsok Eredeti/ Msolat Szakkpzsi, decentralizlt, illetve egyb plyzatok Msolat alapjn kln nyilvntartott eszkzk nyilvntartsai V. Szakmai terletre vonatkoz szigor szmads nyomtatvnyok A tovbbiakban nem hasznlt szigor szmads Msolat nyomtatvnyok lezrsnak nyilvntartsa. A tovbbiakban is alkalmazott szigoMsolat r szmads nyomtatvnyok nyilvntartsa VI. Pnzgazdlkods T T T T T T T T T T T T T Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis 2012. vi 2012. vi

1.*

Aktulis

1.* 2.* 3.* 4.* 5.* 6. 7.* 8. 9. 9.a* 10.* 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.* 21.

T T T T T T T T T

2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap

T T T T T Int./T Int./T Int./T Int./T Int./T T T

2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31-ei fordulnap 2012.12.31-ei fordulnap Aktulis

1. 2.

T T

2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint

Jogszablyok | 2013.01.02. |

14

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 1. 2.* 3.* 4.* 5.* 6.* 7. 8. 9. 10. 1.* 2* 3. 4. 5.* 6. 7.* 2012. vi beszmol (vagyontadsi jelents szakmai dolgozk vonatkozsban, figyelembe vve az intzmny 2012. vi nllan mkd, illetve nllan mkd s gazdlkodi sttuszt) 2012. vi keretkzl 2012. vi elirnyzat-nyilvntarts, dokumentci Plyzatra vonatkoz maradvnyok, dokumentcik tadsa (fszmla, alszmlk nevestve, utols napi kivonat) Pnztregyenleg (utols napi kivonat) Elirnyzat-tcsoportostsi krelmek, amelyek jvhagyssal mg nem rendelkeznek Szakmai kiadsokkal kapcsolatos tartozsllomny Kttt, kzpontostott normatvk keretsszege, ignyls alapja (ltszm fben kifejezve), valamint a fordulnapig felhasznlt sszeg nagysga, ktelezettsggel terhelt maradvny, kln nyilvntartsba foglalva Szakmai behajthatatlan, ktes s ksedelmes, de mg le nem rt kvetelsek kimutatsa (tartozs keletkezse, jogcm, sszeg, partner megnevezse) 2012. vi szakkpzsi hozzjrulsa felhasznlsnak dokumentcija Eredeti Msolat Msolat Msolat Msolat Msolat Msolat Eredeti Eredeti Msolat T T T T T T T T T T Int./T Int./T Int./T T T T T 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint Folyamatos Folyamatos Folyamatos Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis

1. 2. 3. 4.

VII. Munka- s tzvdelem rvnyes rintsvdelmi, balesetvdelmi, kisgp-fellvizsglati Eredeti/ Msolat jegyzknyvek lejrati ideje, tblzatos formban telephelyenknt Fenti jegyzknyvek msolata Eredeti/ Msolat Tz- s balesetvdelmi oktatsi naplk msolata, teljessgi nyilatkozattal Eredeti/ Msolat Tz- s balesetvdelmi, munkavdelmi szablyzatok Msolat Kockzatelemzsek Msolat Szakmai dolgozkra vonatkoz kiadott munka- s vdruha-nyilvntarts Msolat Jogszablyi elrsok alapjn ktelez karbantartsi munkk utolMsolat s jegyzknyve lift, poroltk, tzcsapok, lgkezelk, fstrzkelk-optikai rzkelk, egyb biztonsgtechnikai eszkzk VIII. Ktelezettsgvllals Ktelezettsgvllalsi nyilvntarts Eredeti Ktelezettsgvllalst altmaszt dokumentcik (szerzds, Eredeti visszaigazolt megrendels) szakmai kiadsokra vonatkozan Szerzds-nyilvntarts, a jelenleg is l szerzdEredeti sekre (kiadsi ktelezettsget, bevteli jogot megtestest egyarnt) szakmai kiadsokra vonatkozan Kzbeszerzsek esetn a kapcsold iraEredeti tanyag szakmai kiadsokra vonatkozan IX. Ad 2012. vi bevallsok (szakmai tevkenysgEredeti re vonatkoz fa, telefon, rehabilitci, egyb) Aktulis folyszmla-kimutats Eredeti Folyamatban lv, adzssal kapcsolatos gyek Eredeti X. Ellenrzsek Bels ellenrzs 2012. vi munkaterve Msolat Bels ellenrzs 2012. vi elkszlt jeMsolat lentsei szakmai terletekre vonatkozan Egyb kls ellenrz szervek (korbbi fenntart, kormnyhivatal, Msolat MK, llami Szmvevszk) jegyzknyvei, amelyek megllaptsai a szakmai terletekkel sszefggenek) 2012. vi ellenrzsek nyilvntartsa Msolat XI. Jrmvek Forgalmi, zldkrtya, trzsknyv Msolat Biztostsi ktvnyek, igazolsok Msolat XII. Egyebek Folyamatban lv brsgi perek anyaga szakmai terletekre vonatkozan Eredeti/ Msolat Egyb egyttmkdsi megllapodsok Eredeti/ Msolat (alaptvnyok, egyb szervek, gazdasgi trsasgok) Egyb folyamatban lv, szakmai terletre vonatkoz gyek Eredeti/ Msolat

T T T T

2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.12.31ei llapot szerint 2012.v 2012. v 2012. v 2012. v 2012. v 2012. v 2012. v Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis Aktulis

1. 2. 3. 1.* 2. 3.* 4.* 1.* 2.* 1. 2. 3.

T T T T T T T T T Int./T Int./T Int./T

Jogszablyok | 2013.01.02. |

15

2012. vi CLXXXVIII. trvny a kznevelsi feladatot ellt egyes nkormnyzati fenntarts intzmnyek llami fenntartsba vtelrl idllapot: 2013.01.02 -

Alulrott ............................. mint tad nyilatkozom, hogy az ltalam kpviselt intzmny minden vonatkoz dokumentcijt tadtam a fenti felsorols szerint.

Jogszablyok | 2013.01.02. |

16