You are on page 1of 68

Raport de Cercetare

Grant: nr. 133 cu titlul POTENTIAL NATURAL, RESURSE I RECONVERSIE TERITORIALA IN ARIA DE IMPACT A ACTIVITATILOR MINIERE DIN MUNTII IGNIS, GUTAI Si VARATEC Autor: Petrea Danut Universitatea: Babes-Bolyai, Cluj-Napoca Continutul Raportului de Cercetare va fi scris cu font ARIAL size 10 Motivatiile cercetarii. Oportunitatea cercetarii starii recente a teritoriului supus impactului activitatilor miniere din Muntii Ignis, Gutai si Varatec este sustinuta de o multitudine de considerente. Un prim aspect este acela ca vulcanismul constituie un important agent morfogenetic care, pe langa faptul c imprima teritoriului specificitate structurala i morfologica, amplifica considerabil functiile sale, atat din perspectiva potentialului ecologic i a exploatarii biologice cat, mai ales din aceea a conexiunilor stabilite intre acestea i componenta antropica in cadrul proceselor presupuse de exploatarea si prelucarea minereurilor neferoase, indeosebi. Valoarea intrinseca a ariilor vulcanice neogene, conferita de varietatea resurselor de subsol pe care le conin (minereuri complexe, auro-argintifere, fier, sulf, caolin, ape minerale etc.), explica atentia acordata acestor arii prin cercetari (prospective si proiective)geologice, geofizice, geomorfologice, sociologice, urbanistice etc., in vederea stabilirii rezervelor utile, a locatiilor optime de exploatare, a sistemelor de sustinere a extractiei si prelucrarii (forta de munca, utilitati, transporturi etc.). Interesul firesc pentru cunoasterea amanuntita a resurselor teritoriului a contribuit in mod firesc la intensificarea cercetarilor stiintifice asupra teritoriul insa, din nefericire, studiile efectuate au urmarit doar o singura coordonata majora, respectiv obtinerea unei productii cat mai semnificative din punct de vedere cantitativ (adeseori, in perioada postbelica, cu ignorarea totala a costurilor reale). Prin urmare, evaluarea unilaterala a fenomenului a facut ca derularea efectiva a activitatilor miniere sa fie lipsita de doua elemente esentiale sub aspectul cunoasterii : 1. impactul asupra mediului inconjurator si a componentei antropice ; 2. previziunea pe termen mediu si lung privind perspectivele mineritului in teritoriu. Aceste precizari permit sublinierea urmatoarelor considerente. Cel de-al doilea considerent, deriva din insasi conditia evolutiva a dimensiunii socioeconomice, aferenta mineritului intensiv, manifestata in absenta unei gestionari bazate pe cunoasterea integrala a tuturor implicatiilor pe care le antreneaza aceasta activitate. Astfel, activitatile de extracie, prelucrare, cele derivate din acestea, cumulate extensiv, intr-o perioada indelungata de timp si amplificate intensiv in ultimele decenii, au adus cu sine transformari considerabile in morfologia, parametrii calitativi si starea functionala a tuturor componentilor environmentali. Efectele activitatilor miniere s-au amplificat si si-au extins tot mai mult aria de impact, propagandu-se i dincolo de aria de contact a vulcanitelor cu unitatea colinara piemontana, ocupand suprafete considerabile din depresiunile Baia-Mare, Cavnic, CopalnicManastur i Lapus, ceea ce a condus la expansiunea teritoriala a mediilor critice si degradate.In decursul ultimelor decenii a devenit tot mai evident faptul ca acest aspect depaseste dimensionarea pur environmentala si ca declinul mediului antreneaza efecte socio-economice cu mult mai grave decat fusesera anticipate (epuizarea sau alterarea resurselor vitale, afectarea starii de sanatate a populatiei, elemente de disconfort urban, alterarea traditiilor s.a.). In pofida atator evidente, toate aceste evolutii nefaste au fost mult timp ignorate sau acceptate tacit ca un rau necesar. Evident ca si ratiuni de ordin politic si ideologic tineau la distanta cercetarea stiintifica de abordarea minutioasa a acestor probleme. Astfel cercetarea geografica viza exclusiv doar aspecte de ordin morfogenetic, geomorfologic, climatic, geodemografic, economic (elemente importante dar nu i suficiente) in timp ce problematicile environmentale si de planificare teritoriala erau sistematic eludate. In sfarsit, cel de-al treilea considerent major deriva din faptul ca la ignorarea starilor degenerative introduse de activitatile miniere la nivelul componentelor socio-economice se adauga numeroasele incertitudini si dificultati privind perspectivele acestei activitati. Diminuarea sau chiar stagnarea activitatilor de minerit in ultimii ani, dictate de ratiuni de rentabilitate economica au amorsat noi provocari in teritoriu. Cele mai serioase decurg din : 1. dificultatea de a reabilita si regenera componentele environmentale cu grad ridicat de incarcatura entropica introdusa prin numeroasele verigi ale fluxurilor tehnologice miniere de extractie si prelucrare ale

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

1/68

unui sistem industrial, pe cale sa dispara, dar care a lasat in urma sa numeroase vestigii- a caror gestionare in interesul colectivitatii este foarte costisitoare si de lunga durata ; 2. Incertitudinile privind viitorul acestei activitati din perspectiva raporturilor dintre interesele regionale si politicile guvernamentale pe termen mediu si lung ce vor trebui sa adopte rigorile standardelor europene in ceea ce priveste subventionarea activitatilor economice si protectia environmentala ; 3. Declinul environmental si economic a ramurii de minierit a amplificat considerabil dificultatile de ordin social :astfel, la problemele anterioare ale morbiditatii, disconfortului fizic si psihic, determinate de poluare, degradarii terenurilor etc sau adaugat altele mai noi la fel de grave ; cea mai importanta, disparitia locurilor de munca in minerit, care se asociaza cu saracia, lipsa alternativelor profesionale, somaj, insecuritate sociala etc. Practic, declinul mineritului se resimte acut asupra majoritatii sferelor social-economice data fiind dependenta covarsitoare a fortei de munca fata de acest sector, in conditiile absentei oricarui program de dezvoltare economica alternativa. Intr-un asemenea context, analiza din perspectiva geografica integrata a realitatii teritoriale actuale este o necesitate stringenta intrucat intre solutionarea dezechilibrelor environmentele, sociale si economice exista o stransa interdependenta. In conditiile in care declinul mineritului este previzibil, tocmai reconstructia environmentala si descoperirea de noi alternative economice sunt principalele cai prin care pot fi solutionate gravele disfunctii de ordin social. Obiectivele cercetarii. Satisfacand cerinta de mai sus si avand in vedere si numeroasele mutatii radicale survenite relativ recent in teritoriu (economice, legislative, funciare .a.), multe dintre acestea avand impact major la nivel social, economic i environmental, cercetarea intreprinsa a fost realizata de pe pozitiile planningului teritorial, urmarindu-se o gama larga de elemente si relatii inedite intre factorii fizici si cei socio-economici de natura sa permita atingerea urmatoarelor obiective principale : 1. potentialul de resurse minerale al ariilor vulcanice si a celor limitrofe (cu accent pe identificarea de noi resurse, inclusiv nemetalifere) ; 2. disponibilitatile i modul de valorificare a altor tipuri de resurse naturale (biomasa, solurile s.a.) ; 3. trasaturile definitorii ale habitatului construit ; 4. tendintele recente survenite in dinamica componentei demografice cu accent pe calitatea de resursa de munca ; 5. inventarierea fenomenelor si formelor de impact environmental generate de minerit (excavatii, fluxuri, stocuri, fenomene de degradare) ; 6. evaluarea starii calitatii mediului, identificarea, caracterizarea i delimitarea tipurilor de medii (critice, degradate, echilibrate), hazardele naturale i tehnogene s.a. ; 7. identificarea de solutii alternative pentru dezvoltarea economica la nivel local 8. identificarea modalitatilor de diminuarea a presiunii asupra environmentului i pentru reconstructia ecologic a peisajelor degradate ; 9. elaborarea unor modele integrate de reconversie teritoriala ce conexeaza oportunitatile oferite de resurse cu necesitatile sociale n contextul definirii unor solutii economice alternative viabile. Aplicarea concluziilor desprinse din analiza obiectivelor mentionate conduc la posibilitatea proiectarii reconversiei teritoriale ca principala forma de declanare a sinergiei unui sistem teritorial aflat in declin evident. Consideram aceste obiective ca fiind definitorii pentru dezvoltarea durabil a teritoriului care, in raport cu circumstantele actuale, reclam o reconversie substantiala indeosebi in ceea ce priveste fondul de resurse utilizate, gradul de utilizare a fortei de munca si starea environmentului. Ele au fost integrate n modele de planificare teritoriala elaborate la nivelul diverselor unitati taxonomice definite pe baza diverselor criterii : fizic, demografic, tehnologic, de habitat, environmental s.a. Acestea si-ar putea dovedi utilitatea n procesul de gestionare a teritoriului de ctre factorii de decizie existeni la nivel local i departamental, care de altfel si-au declarat interesul si sprijinul n acest sens. Baze conceptuale si metodologice. Cercetarea realitatilor din teren si interpretarea acestora au fost realizate din perspectiva cerintelor epistemologice proprii geografiei integrate, n care obiectivele cunoaterii sectoriale sunt conexate intr-un ansamblu coerent in consonanta cu scopurile urmarite. Au fost valorificate lucrarile de factura analitica existente, insa acestea nu posed ndeajuns atributele indispensabile unei abordari geografice complexe. Drept urmare, pentru satisfacerea obiectivelor cercetarii, interesul a trebuit deplasat spre reevaluarea

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

2/68

cunostinelor existente prin prisma analizei corelative a variabilelor, in special a celor care isi pun amprenta n mod decisiv asupra functionalitatii teritoriului: fenomenele de risc natural, social si tehnogen, efectul interventiilor antropice n teritoriu, conditiile reabilitarii ecologice a zonelor miniere si alte aspecte esentiale pentru asigurarea dezvoltarii durabile. Aceasta necesitate a fost asigurata, pe langa evaluarea critica a literaturii existente, prin documentarea la fata locului, avandu-se in vedere atat datele de ordin statistic si de previziune detinute de factori institutionali avizati din teritoriu (Regia Minereurilor Neferoase-REMIN SA, AURUL SA, Consiliul Judetean Maramures, Primaria municipiului Baia Mare, Apele Romane-Maramures, Statia Meteorologica Baia Mare, Romsilva-Maramures, Arhivele Statului-filiala Baia-Mare, primariile locale, ANTREC Maramures s.a.), cat mai ales cercetarile de teren. Acestea din urma, au permis inventarierea structurii sistemului minier de extractie-prelucrare, evaluarea la zi a starii sale de functionalitate, tipurile de impact environmental asociate diverselor unitati de productie, formele de concretizare ale acestora asupra componentelor de mediu. Concomitent au fost examinate relatiile din teritoriu in interactiunea resurse-forta de munca-valorificare si starea mediului. Datele culese au constituit obiectul prelucrarii statistice, reprezentarii cartografice in calitate de mijloace esentiale pentru interpretarea logica a faptelor si valorificarea rezultatelor. Pe langa metodele traditionale de cercetare in teren (analiza materiala, observatia, cartografierea s.a.) s-a pus accentul pe metodele de urbanism, proiectare i amenajare teritoriala care definesc criteriile si conditiile pentru evidenierea disfuncionalitatilor dintre componentele teritoriale, identificarea, delimitarea si cartografierea zonelor de risc si a celor protejate, definirea zonarii functionale, elaborarea studiilor de fundamentare (economice, turistice, environmentale), realizarea regulamentului local de urbanism i amenajare, intocmirea documentatiei pentru avize i alte cerinte ce nu pot fi eludate in elaborarea diagnozei si prognozei teritoriale. Un loc important a revenit analizei SWOT utilizata pentru evidentierea starilor si tendintelor pentru fiecare categorie geocomponentala (factori fizico-geografici, resurse, economie, aezari, infrastructura sau unitate teritoriala de referinta (locala, comunala, urbana, regionala). Structura programului de cercetare. Programul de cercetare s-a derulat prin parcurgerea a patru etape majore, materializate in sectiunile care insumeaza rezultatele acumulate pe parcursul celor trei faze de derulare anuala, la care se adauga cele rezultate ca urmare a desfasurarii unei faze suplimentare si intitulate dupa cum urmeaza: I. Evaluarea potentialului natural, uman si specificul activitatilor miniere din Muntii Ignis, Gutai i Varatec; II. Impactul environmental al mineritului si reabilitarea teritoriala a spatiilor ramase cu organizare haotica n urma activitatilor miniere; III. Modelarea planificarii teritoriale din perspectiva dezvoltarii durabile; IV. Modele de reconstructie environmentala a perimetrelor de extractie si prelucrare a minereurilor. Prezentarea sintetica a rezultatelor cercetarii. Programul de cercetare a inclus, pe langa obiectivele principale, mentionate anterior, o serie de obictive subsidiare si sarcinile specifice diferentiate in conformitate cu problematicile specifice fiecarei faze de cercetare. Sectiunea I Evaluarea potentialului natural, uman si specificul activitatilor miniere din Muntii Ignis, Gutai i Varatec. In cadrul acestei etape au fost vizate urmatoarele obiective de cunoastere: 1. Localizarea teritoriului, stabilirea criteriilor aplicabile in vederea delimitarii teritoriului investigat, fixarea limitelor propriu zise; 2. Analiza factorilor fizico-geografici prin prisma calitatii lor de resursa si a modului in care au influentat dezvoltarea activitatilor miniere; 3. Analiza sistemului de asezari in relatie cu particularitatile si tendintele resurselor geodemografice; 4. Analiza structurala si functionala a sistemului de extractie si prelucrare miniera primara; 5. Evaluarea environmentala a componentelor de mediu cu privire speciala asupra reliefului antropic si a componentelor hidrice; 6. Interdependentele dintre minerit si evolutia sistemului de asezari; 7. Particularitatile geodemografice si evolutiile recente determinate de fenomenele de restructurare economica; 8. Diferentierea areala si delimitarea unitatilor susceptibile de reconversie in functie de efectele activitatilor miniere in teritoriu (zonarea teritoriala). 1. Localizarea i limitele teritoriului supus investigaiei. Aria de impact a activitilor miniere ce au drept nucleu polarizator municipiul Baia Mare se extinde pe faada sud vestic a

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

3/68

munilor Igni, Guti i Vratec, aparinnd unitii vulcanice neogene i la contactul acesteia cu depresiunea Baia Mare (subunitate a Dealurilor Silvano-Someene), corespunztoare ariei de convergen a rurilor Ssar, Lpu i Some. Practic, teritoriul se suprapune n mare msur (cu excepia unor perimetre mai restrnse din Munii Oaului i Toroiaga) cu regiunea minier Baia Mare. Pe da alt parte, el corespunde cu sectorul de maxim intensitate i impact environmental a activitilor miniere. n plus, activitile miniere i-au pus, n timp, substanial amprenta asupra modului de organizare a teritoriului, structurrii geodemografice i a unui anumit mod de via socio-economic. Delimitarea teritoriului supus investigatiei este o problema complex ntruct impactul activitatilor miniere este diferentiat areal, prin tipologia interveniiilor, intensitatea i durata acestora, natura i particularitile componentelor afectate (componente environmentale, componente sociale i economice) implicit consecinele generate (difereniate, la rndul lor, prin efecte specifice, vitez de propagare, durat-remanen). Drept urmare, unele determin transformri radicale n starea componentelor environmentale, dar impactul, chiar cu grade ridicate de severitate este restrns spaial individualizndu-se puncte sau locaii bine conturate spaial, fr tendine evidente de propagare areal a efectelor n exteriorul ariei de transformare (aa este cazul excavaiilor de tip carier, ariilor de subsidenta mecanica, surpare sau prabusire, depozitelor de roca sterila, a lucrrilor i elementelor de infrastructur .a.). Diametral opuse sunt strile ce rezult din manifestarea unor efecte discrete prin manifestare dar cu mare putere de penetrare i difuzie spaial care determin instalarea pe suprafee restrnse care interfereaz numeroase relee cauzale ce declaneaz la rndul lor, disfuncii la nivelul unui mare numr de componente teritoriale (de ex. eroziunea i infiltraiile din iazurile de decantare, determin poluarea solului, ncrcarea freaticului cu metale grele, contaminarea vegetaiei, carene i disfunii metabolice la organisme etc., procesele de poluare a mediului hidro-atmosferic, afectarea componentei de sol si a celei fitogeografice si nu in ultimul rand, disfunctiile de ordin socio-economic generate de disparitia a numeroase locuri de munca din sectorul minier. In plus, fenomenele de polarizare a anumitor tipuri de resurse si orientarea fluxurilor care le pun in valoare (de materii prime, produse semifinite, forta de munca, produse finite etc.), arealul de propagare a diferitilor vectori cu influenta environmentala, sociala si economica s.a., impun necesitatea identificarii limitelor specifice fenomenului de impact minier mult mai departe decat aria stricta de localizare a centrelor de extractie si a perimetrelor de localizare a ariilor de prelucrare primara si secundara a minereurilor. Prin urmare aria studiata departe de a se suprapune exclusiv spatiului montan si ariei de interferenta, patrunde sensibil in spatiul depresionar. Efectele poluarii asupra solurilor si degradarii vegetatiei se propaga pana la cca.20 km de o parte si de alta a aliniamentului emisiv principal (Cavnic-Baia Sprie, Baia Mare). Efectele sociale, in special cele determinate de somaj acopera o buna parte din depresiunile Baia Mare si Copalnic Manastur, Fluxul de forta de munca directionat spre sectorul minier pana in anul 1990 reprezenta aproape 95% din fenomenul navetismului in care erau inclusi angajati domicialiati in raza a cca 35-40 km fata de municipiul Baia Mare. Drept urmare, teritoriul supus investigatiei corespunde cu arealul delimitat de aliniamentul Seini-Orasu-Nou, (la nord vest), linia marilor inaltimi (vf. Pietroasa-1200 m, vf. Plesca Mare-1292 m, vf. Gutai-1443 m, vf. Neteda-1322 m, vf. Varatec-1358 m (la nord-est), valea Mingetului (la sud-est), valea Lapusului pana la Copalnic Manastur si aliniamentul localitatilor Copalnic Manastur-Somcuta Mare-Miresu Mare-Salsig (la sud) si respectiv, valea Somesul (la vest si sud-vest) pana la Seini. Problematica criteriilor utilizate este ampla (criteriul omogenitatii relative, peisagistic, al impactului environmental, polarizarii socio-economice s.a). 2. Analiza factorilor fizico-geografici prin prisma calitatii lor de resursa si a modului in care au influentat dezvoltarea activitatilor miniere. Documentarea si cercetarile de teren au vizat analiza factorilor fizico-geografici in ansamblu insistandu-se asupra celor ce detin actual sau potential valente economice de prim ordin sau necesita interventii sustinute in cadrul procesului de reconversie teritoriala sau reconstructie ecologica. In mod firesc, o atentie suplimentara a fost acordata premiselor geologice ca factori determinanti ai morfostructurii, morfogenezei, implicit morfogenezei antropice, determinata de minerit, precum si tipologiei morfologiei antropice si morfodinamicii specifice acesteia. Premise geologice. Debutul activitii vulcanice din Badenianul inferior s-a manifestat prin explozii de produse acide, larg dezvoltate, mai ales, n partea sud-vestic (Ilba-Bia). Depozitele au caracter complex, rezultat din varietatea proceselor desfurate n bazine de sedimentare cu edificarea unei formaiuni vulcano-sedimentare. ncepnd cu Sarmaianul inferior are loc debutul activitii vulcanice cu caracter intermediar andezitic. Primele produse sunt puse n loc dincolo de limitele arealului studiat, la

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

4/68

sud de Cavnic (andezitele de Rchiele, dacitele de atra). Cele mai rspndite vulcanite sarmaiene se gsesc n zona sud-vestic a Igniului, ntre Seini i Bia. Complexitatea i intensitatea activitii din Pannonian este explicat prin natura produselor vulcanice formate. n prima faz sunt puse n loc produse acide, n zona sudic a Igniului dacitele de indileu, dacitele de Ulmoasa, riolitele de Piatra Alb, dacitele de Dneti i Piatra Roie. Toate acestea sunt rezultatul unui vulcanism acid cu caracter extrusiv (domuri de lav i produse vulcano-clastice asociate, Fulop i Kovacs, 1996). O larg rspndire o au andezitele cuarifere care sunt mai noi sau, n parte, contemporane cu dacitele (11,8-10,5 M a dup Edelstein i colab., 1992; Pecskay i colab., 1994, 1995). Unele dintre acestea au caracter bazaltic, n contrast cu marea majoritate a andezitelor cuarifere care sunt andezite acide (dioxid de siliciu n jur de 60 de procente). n paralel cu punerea n loc a andezitelor cuarifere i continund cu perioda de paroxism a vulcanismului intermediar din Munii Igni-Guti (11-9 M a), s-a desfurat o activitate vulcanic, mai ales, n partea estic a regiunii. Au luat natere rocile vulcanice ce intr n componena ctorva complexe mari andezitice: complexul andezitic de Dealu CruciiBaia Sprie, cel de Firiza i cel de Cavnic-Jereapn. Sunt roci predominant andezitice, cu caracter piroxenic, dar i andezite cu piroxeni i amfiboli i subordonat dacite. Amploarea maxim a vulcanismului din Munii Igni-Guti coincide cu punerea n loc a produselor andezitice din partea nordic i dintr-un mare areal nvecinat ce cuprinde structuri vulcanice de mari dimensiuni. Se remarc platourile de lave i, doar subordonat, vulcanoclastite. Sunt reprezentate de andezite bazaltice piroxenice i andezite piroxenice cu vrste cuprinse ntre 9,8 i 9,0 M a (Edelstein i colab., 1992; Pecskay i colab., 1994, 1995). Concomitent cu derularea activitii vulcanice pannoniene, n ntreaga zon se desfoar o activitate magmatic cu caracter intruziv. Corpurile intruzive cunoscute la suprafa i din lucrrile miniere sau deforaj sunt numeroase, avnd forme i dimensiuni diferite. Sub aspect petrografic sunt prezente de la microgabrouri i microdiorite, pn la tonalite i microgranodiorite, dar cu predominarea net a andezitelor (Edelstein i colab., 1987; Kovacs i colab., 1987, 1989). Activitatea vulcanic din Munii Igni-Guti se ncheie printr-o faz bazaltic reprezentat prin corpurile intrusive de bazalte din bazinul Firizei (8,1-6,9 M a, Edelstein i colab., 1993). Relieful.Depresiunea Baia Mare se afla situata in zona de contact dintre Platforma Someana si Carpai Orientali, pe latura sudica a munilor vulcanici ible i Gutai, la poalele crora este aezat municipiul Baia Mare (T.Morariu). Actuala regiune fcea parte, pana la sfritul Pliocenului, dintr-un bazin marin ntins, devenit mai trziu lacustru (Pauca,1962). O intensa activitate vulcanica s-a produs in timpul Neogenului, care a pus in loc importante mase vulcanice, alctuind un lan muntos care n sectorul eruptiv de nord, se dezvolta pe o lungime de 50 m i e format din masivele Varatec-Gutai-Oa (Oncescu, 1957). Muntii Ignis si Gutai sunt formai din roci eruptive noi: riolite, dacite si diferite tipuri de andezite. Masa produselor vulcanice se prezint ca un singur tot, chiar dac a fost format n mai multe etape de erupie; ea se sprijin pe un fundament construit din depozite sedimentare cutate de varsta miocena. Lavele au curs din mai multe cratere. Alctuirea petrografica arat c suntem in prezenta unor lave variate ca structura: riolite, dacite, andezite cu amfiboli si andezite cu piroxeni. Unele apar ca mase ntinse, uor nclinate de la crater spre periferie, altele sub forma de coloane, de stlpi numite neck-uri, cele mai noi strbtnd pnzele vechi. Piroclastitele, cnd nu sunt transportate n locurile unde au fost depuse prima data i alterate, arat cu fidelitate faza de erupie din care au provenit. Materialul, diferit ca duritate a generat sub aciunea agenilor externi forme de relief difereniate. Lavele care umpleau courile vulcanilor sub fisurile laterale Dyke-urile- datorita eroziunii difereniate au rmas n relief, aa cum se prezint in masivul Vratec.Relieful ariei de contact este in marea lui majoritate un relief colinar, alctuit dintr-un complex de interfluvii, cu dispunere radiara in raport cu centrele de eruptie, situate in medie la 450-800 m, desprite de afluenii Frizei i Ssarului. Relieful, in partea sudica, la contactul cu aria depresionara are aspectul unui piemont Piemontul Ssarului care trece treptat printr-o trena de glacisuri bazale in lunca Sasarului, a carui vale este asimetrica in acest sector (patru nivele de terase dezvoltate exclusiv pe partea stanga). nclinarea versailor prezint o gama foarte variat de valori, dominnd cele de peste 30 care se ntlnesc n zona montana propriu zisa; in sectorul Munceilor Bii Mari, Cavnicului si Baiutului acestea sunt cuprinse in medie intre 10 pn la 15. In ariile piemontane declivitatea este situata in medie intre 12 si 5, in prelungirea carora, glacisurile, cu pante medii de 2-3 ofera conditiile

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

5/68

cele mai propice pentru amplasarea constructiilor. Ultimele categorii, cu inclinatie mai redusa, sunt suprafee prielnice pentru culturi viticole si pomi fructiferi, mai ales meri si castani comestibili. Intre limitele teritoriului studiat se diferentiaza urmatoarele tipuri de relief: vulcanic, sculpturalo-structural, structural, de acumulare si antropic. Relieful vulcanic. Formarea acestui tip de relief a nceput sa se contureze din neogen. Magmatismul neogen aparine unui tip de magmatism de orogen, fiind vorba de un magmatism subsecvent si a fost favorizat de existenta unor fracturi si sisteme de fracturi in aria de slaba rezistenta de la contactul dintre orogenul carpatic si blocul din fundamentul Depresiunii Transilvaniei. Sub aspectul petreografiei lantul munilor vulcanici Igni-Guti-Varatec este constituit din isturi cristaline, formaiuni sedimentare triasice i de fli cretacic, precum i din formaiuni sedimentare mio-pliocene. Produsele vulcanice aparin grupei rocilor pacifice: riolite, dacite, andezite i banatit. Ele apar att sub forma de curgeri de lava, ct i de piroclastite. In general, structura reliefului vulcanic este dependent de caracterul i intensitatea erupiilor i de influenta mediului (aerian i acvatic) n care acestea s-au manifestat. Gradul de conservare a reliefului vulcanic este dependent de vechimea erupiilor. Manifestrile vulcanice neogene pot fi grupate n trei cicluri mari. Ciclul badenian inaugureaz magmatismul neogen cu manifestri predominant explozive n munii Guti. Mai rspndite sunt piroclastitele acide, ns, subordonat, apar curgeri de lave riolitice, riodacite, dacite i chiar andezitice. O particularitate a vulcanismului badenian o constituie apariia formaiunilor vulcanogen-sedimentare (aglomerate, tufuri de lave), n condiiile alternantei fazelor de erupii cu cele de linite. Grosimea depozitelor n Muntii Guti este de 50-250 cm, iar prezenta lavelor riolitice n partea de vest a acestora i anume in cadrul Munilor Ignis, sugereaz existena unor centre locale de erupie. Ciclul sarmaian-pliocen inferior are o importana majora pentru formarea Munilor Ignis, Gutai, Varatec, erupiile fiind foarte nsemnate, predominnd i efuziunile de lava. n cele trei faze principale de erupie din Muntii Guti au fost emise mai cu seama dacite i andezite. nsemnate au fost fenomenele metalogenetice, care au determinat formarea unor importante mineralizaii polimetalice auro-arintifere, cuprifere, de sulfuri polimetalice. Prin distrugerea aparatelor vulcanice s-au acumulat formaiunile vulcanogen-sedimentare care au o larg rspndire la periferia regiunilor vulcanice. Corpurile vulcanice, care au reuit s reziste eroziunii, sunt de cele mai multe ori rmite ale infrastructurii sau corpuri intrusive. Ele se prezint ntr-un numr redus in cadrul Munilor Guti. Fenomenele vulcanice aparinnd ciclului pliocen-superior-cuatenar inferior reprezint manifestrile finale ale magamatismului subsecvent, ele avnd o amploare mai redus i au afectat suprafee mai restrnse ale ariei montane. n timpul acestor erupii au fost expulzate n special andezite cu piroxeni, andezite bazaltoide i bazalte. Evoluia postvulcanica a reliefului a dus la diversificarea acestuia, manifestata atat la nivelul masivului muntos, ct i la acela al formelor simple. Eroziunea a dus la festonarea periferiei craterelor vulcanice, la drenarea unor pri apreciabile din placa de aglomerate vulcanice. Morfologia reliefului vulcanic actual prezint mari diferenieri. n Munii Igni, predomin un relief scund, cu altitudini cuprinse ntre 600-1200 m. n Munii Vratec din cadrul Igniului predomin relieful de mguri, reprezentnd corpuri subvulcanice scoase la zi de eroziune, care contracteaz cu formele domole, sculptate in sedimentar. Muntii Igni sunt puternic erodai, cu suprastructurile pe alocuri complet distruse. Au luat natere platouri secundare, fragmentate de vai, puternic adncite, cu energie mare de relief, iar numeroasele corpuri intruzive (dyke-uri, neckuri, stlpi, phacolite, sill-uri etc.) au fost dezvelite si apar in relief, de exemplu neck-urile Dealul Crucii, Murgului, Dealul Florilor din nordul municipiului Baia Mare, Piciorul Comorii, Prohodul Neamului si Lespezile situate la marginea de vest a Platoului Izvoarele. Acest platou este construit din lave andezitice care au fost depuse sub forma unor cuverturi stratificate si s-a format in urma curgerilor succesive de lave ale vulcanilor apropiai (Ignis, Rotundul, Piatra Neagra). Actualmente acest platou reprezint o subunitate mai nalt care deseori depaseste 1 000 m si care asociaz mai multe mguri, cum ar fi magura Prislop, Plesca Mare, Tribsor ntr-un peisaj general de platouri, mrginite de abrupturi. Stadiile de evoluie prin care trece un vulcan (vulcan complet, planez, vulcan rezidual si, in final, vulcan scheletic) raportate, la aria vulcanica din Muntii Igni, se gsesc in stadiul avansat al vulcanilor reziduali si chiar al vulcanilor scheletici. Relieful sculpturalo-structural. Reprezinta un rezultat al relaiilor ce exista intre structura si forma si constituie rezultatul actiunii distructive a agenilor externi, diferentiate prin particularitatile de ordin reologic a le substratului. Acest tip de relief, mai cu seama cel structural se evidentiaza in cadrul regiunii muntoase. Suprafetele structurale de lava, cu largime de 2 pana la 5-6 km se evidentiaza cu deosebire in jurul nucleelor de

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

6/68

erupie, in mod special in jurul masivului Ignis, cea mai extinsa unitate structurala de relief din aceasta zona fiind Platoul Izvoarele, la care se adauga platourile vulcanice mai restranse aferente aparatelor Pietroasa, Blidari, Neteda, Varatec. Acestea sunt dominate de neck-uri si dyke-uri cu caracter rezidual (Dealul Minei, Murga, Dealul Crucii, Mogosa, Creasta Cocosului s.a.).Relieful sculptural si de acumulare. Ulterior ncetrii activitii vulcanice a avut loc modelarea subaeriana a reliefului. Admind c ultimele manifestri vulcanice de amploare s-au petrecut n ponian-dacian, cnd se preconizeaz i faza de paroxism pentru ntregul lan eruptiv din Carpaii Orientali, se presupune c aceasta modelere s-a produs mai ales n pleistocen, continundu-se ns i n etapa actual. Atunci a inceput reducerea spaial a platoului vulcanic, prin subminarea marginilor sale, respectiv prin retragerea succesiv, ctre interior, a cuverturii de lava. Fenomenul, generat de diverse procese mecanice (dezagregri, eroziune areala i lineara, procese gravitaionale s.a. Trebuie sa se fi nregistrat o faz mai activa, la sfritul pliocenului ntr-un climat de tip mediteranian care a favorizat formarea piemonturilor i glacisurilor piemontale, i una mai atenuata, diferita de prima, n pleistocen, cnd procesele criergice i graviaionale au jucat rolul de seama n continuarea fenomenului, nlesnit de subierea progresiv, spre periferie, a cuverturii de lava, ca i de slaba rezisten la eroziune a sedimentului bazal, mio-pliocen. Cteva petice ale vechii cuverturi s-au meninut sub forma unor martori structurali i tivii de trene locale de glacis, din masa crora apar ca nite mici ,,insellerguri. Materialul dezagregat, antrenat prin procesele gravitaionale de versant, ca si prin actiunea torentiala, a dat nastere unui glacis piemontan tipic, alcatuit, n cea mai mare parte, din grohotisuri si bolovanisuri sau pietrisuri slab rulate, toate andezitice. In al doilea rnd, se evideniaz formarea depresiunilor periferice Nistru, Ilba Firiza, Blidari, Chiuzbaia, Baiut, unde dup nlaturarea materialelor eruptive din acoperi, eroziunea a fost uurata mult de friabilitatea marnelor, gresiilor i nisipurilor paleogene. In paralel cu acumularile masive de piroclastite din cadrul Platoului Izvoarele s-au dezvoltat bazinele depresionare suspendate, disecate de vai adanci cu dispozitie radiara (Poiana Izvoarele pe Valea Runcului, Valea Neagra pe raul omonim, Poiana lui Stefan pe Valea Brazilor, Poiana lui Dumitru pe Valea Sturului). Craterul depresionar s-a accentuat prin intermediul tasarilor nivale din perioadele reci, cnd n concavitatile respective s-au acumulat mari cantitati de zapada. In aceste mici depresiuni si reteaua hidrografica a dat zone specifice de convergenta, alimentand ntinsele suprafee de turbarii cantonate pe vatra lor, fenomen nregistat i n prezent. Se evidentiaza cteva cazuri specifice de eroziune diferentiala, deosebit de impresionante (n vaile Runcului si Tatarului din bazinul Marei, unde se trece brusc, de la sectoare de vale larga, cu nenumrate meandre, caracteristice spatiilor depresionare cu substrat de piroclatite, la defilee slbatice, adevrate chei taiate in andezite bazaltoide, cu perei verticali sau cu usoare asimetrii condiionate de direcia de scurgere a lavelor i cu nenumrate rupturi de panta structural n profilul longitudinal. La contactul eruptivului cu unitatea depresionara s-a dezvoltat relieful fluvial alctuit din lunca Sasarului, care in dreptul oraului Baia Sprie are doar cativa metri largime si care se largeste treptat spre vest ajungand, spre confluenta cu Lapusul la cativa kilometri. In cadrul acesteia predomina bolovanisuri mari ce se succed treptat in aval sub forma unor ntinse conuri de dejectie. La acestea se adauga si depozitele bogate transportate de paraiele de pe partea dreapta: valea Firizei, Valea Usturoiului, Valea Borcutului, ce isi au izvoarele n lanul eruptiv din nord. La trecerea in cuprinsul luncii Sasarului, apele acestor paraie au format si ele intinse conuri de dejectie. Orientarea vaii Sasarului este direct perpendiculara pe valea Someului cu care se poate spune ca formeaz un unghi drept. Valea Sasarului are un caracter asimetric si periferic. Acest lucru rezulta din caracterul divergent al teraselor dezvoltate in partea stanga. De altfel, terasele Sasarului prezint caractere specifice piemonturilor de acumulare. Ele sunt larg dezvoltate, mai ales pe partea stnga, dar urme vagi de terase incipiente se observa si pe partea dreapta de la Baia Sprie in aval. Descifrarea lor este mult ingreunata aici de prezenta materialelor eluviale i proluviale provenite de pe versantii munilor. Cea mai mare intindere o ocupa terasa cu o altitudine de 20-30 m. Pe acesta terasa si pe cea de 6-8 m este asezat municipiul Baia Mare. Terasele Sasarului sunt tiate in piemontul de acumulare, situat intre Sasar i Lapus. Poate fi subliniat si faptul ca Sasarul a suferit o deplasare mai mare spre confluenta lasandu-si terase divergente intinse pe partea stanga, in aval de Baia Mare.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

7/68

Relieful antropic. Bogatia si varietatea resurselor minerale din ariile vulcanice, indeosebi minereurile neferoase, a stimulat, din cele mai vechi timpuri desfasurarea activitatiilor miniere care au produs modificri importante in peisaj, afectnd majoritatea componentelor enviromentale. Prin modelarea intensa a substratului s-a ajuns la formarea unui relief antropic cu trasaturi morfofunctionale specifice care se suprapun palimpsestic peste morfologia preexistenta. Munii vulcanici Igni-Guti-Varatec constituie arealul central, cel mai reprezentativ al regiunii miniere Baia Mare. Exploatrile au o vechime de secole, n unele cazuri, chiar de milenii si au determinat aparitia si extinderea spatiala tot mai pronuntata a relieful minier. In functie de natura si complexitatea activitatilor antropice din aria miniera Baia Mare se diferentiaza doua complexe morfologice, fiecare dintre acestea avnd, la rndul lor, o tipologie diversa de forme de relief. Cele doua complexe morfologice de origine antropica consta in: complexul geomorfic minier si respectiv in complexul geomorfico-tehnogen asociat activitatii miniere. Complexul geomorfic minier cuprinde mai multe tipuri de forme de relief si anume: a) Forme de relief rezultate prin activitati de amplasare a gurilor de extracie (abrupturi); b) Formele de relief rezultate prin activitati de prospectare a minereurilor (gropi si santuri de prospectare, movile de detritus si pamant); c) Forme de relief rezultate prin activitati de extracie a zacamintelor (halde de steril, movile de steril, gropile de prabusire); d) Forme de relief rezultate prin activitati de prelucrare a minereurilor (halde de decantare a malurilor de la flotatii); Complexul geomorfico-tehnogen asociat include urmatoarele tipuri de forme: a) constructii rezultate prin amenajarea centrelor de locuit si a platformelor industriala (suprafete betonate, santuri de scurgere , halde si movile de deseuri); b) constructii rezultate prin constructia cailor de comunicatie (suprafete de drum asfaltate si neasfaltate, taluzuri de rambleu si debleu), a barajelor de retentie a apei sa de decantare s.a.; Relieful antropic minier din partea sudic a Munilor Igni-Guti a fost analizat de B. Csaba (1988). Dup 1989 au aprut puine modificri, pstrndu-se n principal aceleai perimetre miniere. Unele, puine la numr s-au extins. Altele au fost nchise sau i-au restrns mult activitatea, dar morfodinamica specifica este in multe situatii inca activa.. Activitatea antropic const n sparea de galerii, excavri n cariere, transport i acumulare. Un loc important revine construciei de drumuri, deblee, ramblee, ziduri de sprijin etc. Exploatrile de roci utile din cariere, depozitarea sterilului n halde, umplerea golurilor miniere, depozitarea sterilului final n iazurile de decantare, toate se impun pregnant n relief. Acestora li se adaug lucrrile de construcie - baraje, diguri, edificii civile i industriale - care, n diferite proporii, provoac modificri ale suprafeei topografice. Aceast modelare antropic a determinat apariia unor forme de relief noi, cu aspecte i dimensiuni foarte variate. Analiza detaliat a activittiilor miniere cu relevant morfogenetic n peisaj scoate n evident dou categorii morfologice: relieful minier de excavare si relieful minier de acumulare Din categoria formelor de excavare, o frecven mare prezint galeriile, puurile de exploatare, excavaiile de diferite dimensiuni i tunelurile, iar ntre formele de acumulare mai numeroase sunt haldele de steril, iazurile de decantare, rambleele, barajele i digurile. Relieful de excavare. Majoritatea zcmintelor au forme de filoane, corespunztoare fracturilor pe care au circulat soluiile hidrotermale. Acestea sunt rspndite neregulat n teritoriu, dar se deosebesc prin mai multe sectoare de concentrare a punctelor de mineralizare n sudul muntelui. ntre acestea, B. Csaba (1988) precizeaza: sectorul Ilba-Nistru, sectorul Valea Borcutului-Dealul Crucii, sectorul Baia Sprie-Herja, sectorul Suior-Roata. Frecvent, adncimea de zcmnt considerat de la zi este de 300-500 m, iar nclinarea zcmntului ntre 75 i 85. Exploatrile miniere din sectoarele menionate extrag minereuri prin metode variate, n funcie de particularitile filoanelor. La uior zcmntul se exploateaz n partea superioar prin lucrri la zi, dar i n adncime (la ora actuala lucrarile sunt in curs de sistare). Rezult un relief total transformat, impus de ctre factorul antropic, relief de excavare-distrucie, dar i de acumulare. Epuizarea filoanelor n decursul timpului a determinat prsirea unor mine i deschiderea altora. Galeriile rezultate de pe urma acestor exploatri seculare nsumeaz sute de km lungime. ntre minele prsite se includ i cele de la Valea Borcutului, Valea Roie, Dealu Crucii-Baia Mare i Dosu Minei-Baia Sprie, dar numrul lor este mult mai mare. Minele prsite sunt asociate cu prezena frecvent a rupturilor de echilibru gravitaionale, manifestate prin surpri, cu apariia la suprafa a unor gropi circulare sau longitudinale, ca cele de pe

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

8/68

dealul Murgul Mare, Dealu Mic, Dealu Crucii de lng Baia Mare i Dosu Minei de la Baia Sprie. n consecin, n aceste locuri a luat natere un relief haotic, vlurit, cu forme superficiale foarte variate. Lacu Albastru, de pe versantul sudic al dealului Dosu Minei de la Baia Sprie, a luat natere ntr-o depresiune rezultat din surparea unei galerii vechi. Izvorul din avale reprezint scurgerea apei din cuveta lacului printr-o galerie surpat. Pe Bia, Valea Borcutului i Firiza exploziile subterane declaneaz alunecri de teren pe versanii predispui la astfel de fenomene din cauza constituiei generale a terenului. Zcmintele de substane minerale nemetalifere i roci utile sunt exploatate n cariere. Andezitele de construcii sunt exploatate la Dealu Soarelui - Seini, Tu Rou - Ferneziu, Blidari Limpedea, Ciurca i Gorun. Aceste cariere se impun n peisajul regiunii prin excavaii n scoar de mari dimensiuni, n general cu contururi geometrice. Cariera de la Seini prezint proporii deosebite. Exploatarea se face n ase trepte peluzate sub un unghi de 70 de grade. Lungimea treptelor oscileaz de la 110 la 150 m. Tierea se realizeaz cu explozivi i guri de min obinuite. Masa de roc excavat n fronturile treptelor superioare este cobort la nivelele inferioare ale carierei prin jgheaburi. La cariera Limpedea exploatarea s-a efectuat de asemenea n trepte. Lungimea frontului la fiecare treapt se extinde pn la 70-100 m. Frontul este taluzat la 70. Treptele sunt dispuse pe o diferen de nivel de circa 75 m. Cariera Tul Rou de andezit piroxenic de pe Valea Jidovoaia prezint cinci fronturi de exploatare. Exploatarea se desfoar n trepte cu nlimi de cte 15 m. Lungimea treptelor este cuprins ntre 50 i 60 m. Carierele Blidari, Ciurea i Gorun au dimensiuni mai reduse. Lucrrile de decopertare i exploatare de mari proporii a argilei de la Tuii de Sus au determinat surpri i alunecri lente, ca urmare a fisurilor verticale i a suprafeelor nclinate de dislocare. Exploatrile de balast au produs modificri nsemnate n albia Someului prin balastierele de la Ardusat, Brgu-Cicrlu, Merior, Ilba i Seini. Relieful de acumulare. Fiecare dintre actualele exploatri miniere dispune de mai multe halde de steril ce se gsesc n imediata apropiere a gurilor de min. Aceste halde se prezint n general sub forma unui trunchi de piramid. Astfel, exploatarea minier Ilba dispune de unsprezece halde, Nistru de nou, Ssar de patru, Herja, uior i Baia Sprie de cte dou halde. Ca mrime se remarc cele de la Ssar i Herja, al cror volum depete 120000 metri cubi. Suprafaa medie ocupat de halde variaz ntre 0,5 i 6 hectare. Aceste suprancrcri cu material exercit presiuni asuora fundamentului marno-argilos, producnd tasri (Ssar, Nistru) i valuri de presiune n imediata lor vecintate, rezultnd o uoar nlare a terenului. La uior se evideniaz prezena unor rupturi n masa haldei cu lungimi de 15-20 m. La haldele lipsite de vegetaie se remarc prezena unor rigole pe taluz ce au tendine de adncire. Tendina de alunecare a taluzului este mpiedicat de mbuntirea rezistenei contactului fundament - hald. Procedeul este folosit la exploatrile de la Baia Sprie, Nistru, Ssar, i se bazeaz pe reducerea suprafeei de minim rezisten prin sparea n fundament a unor trepte, executate transversal pe direcia de alunecare a taluzului. Uzinele de preparare a minereurilor au determinat apariia n numr mare a iazurilor de decantare a apelor reziduale din flotaie, in care se depune sterilul final prin procedeul sedimentrii subacvatice. Aceste iazuri asigur evitarea polurii din bazinul hidrografic local. Unele dintre ele sunt inactive, ca cele de la Ssar, Flotaia Central, Cavnic-vechi. Din aceast categorie, ca mrime, se evideniaz cel de la Ssar cu o suprafa de 22,5 ha, cu un volum de 3 424 000 metri cubi i cel de la Flotaia Central cu o suprafa de 50 ha i un volum de 8 000 000 metri cubi. Iazurile de decantare active de la Cavnic-Plopi, Tuii de Sus, Ssar i Boznta Mic ocup o suprafa de 207 ha i un volum de 30 000 000 metri cubi. Dintre acestea, ca mrime se remarc cel de la Boznta Mic, ce ocup o suprafa de 120 ha. Dup modul de construcie sunt iazuri cu ridicare pe vertical, treptele de nlare fiind supraetajate peste digul iniial de amorsare. Prezint forma unor trunchiuri de piramid, avnd nlimea taluzului de 15-20 m. suprancrcarea terenului cu substrat marno-argilos, a teraselor Ssarului pe care sunt amplasate aceste iazuri, determin fenomene de instabilitate a digului de amorsare. La aproximativ 30-50 m de baza taluzului se constat o ridicare a suprafeei terenului cu 70-80 cm (Flotaia Central, Boznta Mic). Lipsa vegetaiei i procesele de pluviodenudare au determinat apariia pe unele taluze ale digurilor de amorsare a unor rigole cu tendine de adncire. Uneori, starea afnat a depunerilor din iazuri i presiunea de filtrare a curgerii subterane declaneaz procesele sufozionale observate la iazul de la Ssar i Tuii de Sus.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

9/68

Potentialul climatic si riscurile asociate. Absenta unui numar mai mare de statii a facut ca analiza sa se raporteze la valorile determinate de statia meteorologica Baia Mare. Staia meteorologica Baia Mare, care funcioneaz din anul 1871, a fcut observaii i determinri meteorologice pariale (temperatura aerului, ploile toreniale, grindina etc) fr o coordonare tiinific a lor, despre care se poate vorbi abia dup 1884, cnd s-a nfiinat Institutul Meteorologic Central. Staia meteorologic, care a funcionat n mai multe locuri, n prezent se afl instalat la Casa Agronomului, din apropierea municipiului, la 4740 latitudine nordic i 2335 longitudine estic i la o altitudine de 194 m. Lanul vulcanic neogen protejeaza depresiunea, dinspre nord i est, de curenii mai reci ai iernii asigurndu-i un regim termic favorabil, fapt ce rezult i din prezena unor specii de plante termofile, cum este castanul dulce. Temperatura aerului. La Baia Mare, media anuala a temperaturii aerului este de 9,4C. Valorile anuale ale temperaturii aerului sunt foarte variate. Cea mai sczut medie anuala, de 7,9C, a fost nregistrata n anul 1933, iar cea mai ridicat de 11,4C a fost nregistrata n anul 1872. Media maxima anuala este de 31,7C, iar media minima anuala de 18,8C, diferena dintre maximul si minimul anual fiind de 50,5C. Numrul zilelor cu temperaturi diferite variaz de la o luna la alta si de la un an la altul. Un rol deosebit in variaia diurna si repartiia amplitudinilor anuale ale temperaturii aerului l au particularitile fizicogeografice locale. ngheurile timpurii de primvar sau cele timpurii de toamn, n general scderea temperaturii sub 0C n aceste perioade provoac uneori mari pagube culturilor agricole i pomilor fructiferi.

Temperatura medie lunar i anual a aerului n perioada 1993-2001 la Baia Mare 25

20

grade Celsius

15

10

-5 temperatura aerului

luni I -0,75 II 0,17 III 4,2 IV 10,54 V 16,07 VI 18,91 VII 20,41 VIII 19,94 IX 14,83 X 10,66 XI 4,56 XII -0,12

Fig. 1. Temperatura medie lunara si anuala a aerului Valorile medii lunare, la fel ca si cele anuale, nu se menin constante, nregistrndu-se mari diferente intre mediile maxime si minime, de la o luna la alta sau de la un an la altul. In luna ianuarie, luna cu cea mai sczuta temperatura a anului, temperatura medie lunara este de 19,9C. Numrul zilelor cu temperatura maxima, de peste 25C este de 24,6 zile. Schimbri foarte variabile prezint si temperaturile medii zilnice ale aerului, datorita nlocuirii in mod brusc a maselor de aer de temperaturi diferite. Datorita circulaiei atmosferice intense, variatiile cele mai mari de temperatura au loc in general in timpul iernii. In perioada 16 decembrie si 21 ianuarie, temperaturile medii zilnice sunt sub 0C, ele putand atinge valori pana la -30C. Incepand cu dat de 21 februarie si pana in jurul zilei de 20 martie temperatura aerului nregistreaz valori cuprinse intre 0,0C-5,0C, dar poate avea mari variaii n plus sau n minus. Trecerea la temperaturi medii de peste 5,0C se face cu un decalaj de circa 30 de zile. Mrirea duratei zilei, creterea radiaiei solare i schimbrile atmosferice ce au loc determina creterea continua a temperaturii medii zilnice, care in perioada 20 martie-14 aprilie va cunoate valori intre 5,0C-10,0C. Data medie a trecerii peste 10C are o decalare e circa 24 de zile fata de data medie a trecerii peste 5,0C. n perioada 14 aprilie-14 mai, valorile temperaturii medii zilnice sunt cuprinse intre 10,0C-15C, cu mari variaii de la o zi la alta. Data medie de trecere peste 15,0C ncepe la Baia Mare in jurul zilei

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

10/68

de 14 mai si are un decalaj cu circa 30 de zile fata de data trecerii medii la temperaturi peste 10,0C. De la 14 mai pana in jurul zilei de 12 iunie, temperatura medie zilnica a aerului cuprinde valori cuprinse ntre 15,0C si 18,0C, trecerea la valori peste 18,0C fcndu-se cu un decalaj de circa 28 de zile. Timp de peste o luna de zile, in perioada 12 iunie-14 iulie, valorile medii ale temperaturii zilnice vor fi ntre 18,0C-20,0C. Cele mai mari valori ale temperaturii medii zilnice se nregisteaz n general n perioada 14 iulie-3 august, cnd depesc 20,0C, putnd atinge valori de pn la 39,2C. ncepnd cu data de 3 august, temperatura medie zilnica ncepe s scad in mod treptat. Pana la 28 august ea va cuprinde valori intre 18,8C-20C. Din jurul zilei de 28 august pn la 16 septembrie temperaturile medii zilnice vor fi cuprinse ntre 15,0C-18,0C, cu mari variaii n plus sau minus. O influenta considerabile asupra regimului de nclzire a aerului in timpul zilei, sau de rcire in timpul nopii, o au condiiile de timp, in special nebulozitatea si vntul. In perioada 16 septembrie-16 octombrie, temperatura medie zilnic este cuprins ntre10,0C15,0C, iar ntre 16 octombrie si 12 noiembrie temperatura medie zilnic va cuprinde valori ntre 5,0C-10,0C. Incepand cu data de 12 noiembrie, temperatura aerului va scdea mereu, atingnd n jurul zilei de 16 decembrie valori sub 0C. Precipitaiile atmosferice. Diversitatea mare a formelor de relief determin i o mare difereniere climatic sub aspectul precipitaiilor, care constituie una din verigile principale ale circulaiei apei n natura. Valoarea practic a precipitaiilor const mai mult n caracterul dect n cantitatea lor. Cnd au o intensitate moderata, apa se infiltreaz n sol pn la mari adncimi, iar cnd cad sub forma de averse, o buna parte din apa nu apuc s se infiltreze, scurgndu-se la suprafaa. Studiul precipitaiilor atmosferice are un rol important, deoarece acesta constituie rezerva de umezeala a solurilor i de alimentare a rurilor. Din cantitatea medie anual, cantitile anotimpuale medii se repartizeaz n mod normal dup cum urmeaz: 235,2 m adic 23% primvara; 303,8 m, adic 30% vara; 245,1 m, adic 25% toamna, i 211,5 m, adic 22% iarna. Cantitile lunare ale precipitaiilor atmosferice cuprind valori foarte diferite de la o luna la alta i de la un an la altul, datorit fluctuailor continue ale circulaiei generale a atmosferei. Luna iunie este luna n care cantitatea medie a precipitaiilor este cea mai mare, i anume de 105,5-118,8 m.

P recipita medii lunare ntre anii 1993- 2001 la Baia Mare ii 140

120

100

80

60

40

20

0 I prec ipita ii atmosf eric e II III IV V VI 106 VII VIII IX X XI XII 120

66.6 66.1 66.5 58.8 68.7

97.7 67.1 95.1 55.5 75.6

luni

Figura 2. Precitaiile medii lunare ntre 1993-2001 Baia Mare Distribuia precipitaiilor atmosferice din cursul zilei nu este uniform, nregistrndu-se valori diferite, n funcie de cantitatea, intensitatea i durata acestora. n general se nregistreaz doua maxime: una dimineaa, ntre orele 6-10, i cealalt dup-amiaz, ntre orele 14-18. Cele mai mici cantiti de precipitaii cad, de obicei, ntre orele 10-12, perioada ce constituie minimul principal.Uneori, cantitile de precipitaii atmosferice dintr-o zi pot depi pe cele lunare, n special n cazul ploilor excepionale. n perioadele reci, precipitaiile atmosferice cad preponderent sub forma de zpada. Numrul de zile cu sol acoperit variaz n funcie de temperatura aerului i de grosimea stratului czut. Prima zi cu sol acoperit nu reprezint prima ninsoare, deoarece de obicei nu se menine. Numrul mediu al zilelor cu sol acoperit este de 67,2 zile. Data medie a primei ninsori este de 10 noiembrie, iar a ultimei ninsori 9 aprilie.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

11/68

Umezeala aerului . Datorit curenilor de aer umed, ptrunde n aceast zon o mare cantitate de vapori de ap care variaz n raport cu condiiile fizico-geografice, cu anotimpul, cu perioada zilei i cu condiiile meteorologice. Umezeala relativ medie a aerului, la Baia Mare este de 75%. Valorile lunare medii variaz ntre 65-85%. Iarna umezeala relativ este mult mai ridicat dect n timpul verii. Vara tensiunea vaporilor de ap care este exprimat n milibari (mb) poate atinge valori de 20 mb, iar iarna va fi sub 5 mb. Nebulozitatea. Prezena norilor n timpul zilei diminueaz energia caloric i luminoas a radiaiei solare, iar n timpul nopii face ca pierderile de cldur ale solului s fie mai reduse . Mersul diurn al nebulozitii difer dup tipurile de nori. Din cauza nclzirii solare unii nori, ce apar de obicei n cursul nopii sau al dimineii (Stratus, Stratocumulus i Altostratus) dispar treptat n cursul zilei. O puternic influen asupra mersului diurn al nebulozitii o au relieful i circulaia atmosferei. Datorit frecventei mari a maselor de aer anual al nebulozitii este foarte diferit la Baia Mare, media anual a nebulozitii este de 5,9 zecimi i se caracterizeaz printr-un maxim n luna decembrie cnd nebulozitatea atinge 7,2 zecimi i un minim n iulie - septembrie, cnd valorile medii ating 4,7 zecimi. ncepnd cu luna ianuarie cnd nebulozitatea atinge valoarea medie de 7,1 zecimi, valorile medii ale nebulozitii scad continuu, atingnd n luna iulie 4,7 zecimi, valoare medie care se menine pn n luna septembrie dup care valorile cresc mereu pn la atingerea maximului din decembrie . Anual numrul mediu al zilelor cu cer senin este de numai 116,2 zile pe cnd numrul zilelor cu cer noros este de 121,5 zile, iar al celor cu cer acoperit de 127,7 zile. Astfel numrul zilelor cu cer senin reprezint numai 32%, iar 68% reprezint numrul zilelor cu cer noros sau acoperit. Iarna, numrul zilelor cu cer senin este n proporie de numai 20,5%, cele cu cer noros reprezint 25,1 %, iar cele cu cer acoperit 54,4%. Vara situaia se prezint invers. Numrul zilelor cu cer senin este n proporie de 41,1 5, cele cu cer noros 40,3%, iar cele cu cer acoperit, de numai 18,6%. n cursul anului, distribuia pe luni a zilelor cu cer senin, noros sau acoperit este foarte neuniform, variind de la o lun la alta. Dac n lunile iulie-septembrie numrul mediu al zilelor cu cer senin variaz ntre 14,0-15,5 zile, n luna decembrie numrul mediu al zilelor cu cer senin este de numai 5,2 zile. Datorit ptrunderii maselor oceanice umede, numrul zilelor cu cer noros atinge o frecvent mare n lunile aprilie iunie, cnd variaz ntre 12,0-14,5. Iar numrul zilelor cu cer acoperit cunoate cele mai mari valori n liniile noiembrie-ianuarie, ntre 15,7-18,5 zile. Pe lng mersul anual, nebulozitatea prezint i un mers zilnic. Aceast zon cunoate o frecvent maxim a zilelor noroase. Gradul de acoperire cu nori se schimb apreciabil de la o zi la alta i chiar n cursul aceleai zile. n cursul lunii ianuarie la orele 8 diminea frecventa medie a cazurilor cu cer senin este de numai 20%, crescnd la 22% la orele 14 i 33% la orele 20 pe cnd frecvena medie a cazurilor cu cer acoperit este n proporie de 69 % la orele 8 dimineaa, de 64 % la orele 14 si de 60% la orele 20. Vara, n cursul lunii iulie frecventa medie a cazurilor cu cer senin este de 40 % la orele 8 dimineaa de 20% la orele 14 si 35% la orele 20, pe cnd frecvena medie a cazurilor cu cer acoperit este de 34% la orele 8 diminea de 31% la orele 14 i de 30% la orele 20. Durata de srlucire a Soarelui. Durata de strlucire a Soarelui depinde de nebulozitate, cci cu ct aceasta va fi mai mare, cu att durata de strlucire a soarelui va fi mai i invers. Durata de strlucire a Soarelui depinde i de lungimea zilei; dar rolul l are nebulozitatea . Media anual a duratei de strlucire a Soarelui este de 2000-2050 ore, adic 40-45%din durata anual posibil. Cele mai mari valori se nregistreaz n lunile mai-septembrie, cnd durata de strlucire a Soarelui variaz lunar ntre 200-280, adic n medie 50-60% din durata lunar posibil. Numrul mediu anual al zilelor fr Soare este de 65-75, cele mai mari valori nregistrndu-se n lunile noiembriefebruarie, iar cele mai mici valori n lunile mai-septembrie. Temperatura solului. Temperatura i regimul termic al solului constituie factori importani care influeneaz asupra unui mare numr de fenomene i proces ce au loc n sol (ncolirea seminelor, dezvoltarea plantelor, activitatea microorganismelor). Regimul termic al solului este determinat n primul rnd de energia primit de la Soare. Variaia diurn a temperaturii depinde de nclzirea n timpul zilei i rcirea n timpul nopii a suprafeei solului i este condiionat de forma reliefului, atitudinea, natura nveliului vegetal, de prezena stratului de zpad de coninutul de ap. Temperatura maxim la suprafaa solului se nregistreaz n lunile iulie-august iar cea maxim n lunile ianuarie-februarie. Un rol termoizolant, deosebit de important n special pentru semnturile de toamn l are stratul de zpad, care nu las s ptrund ngheul n sol la adncimi prea mari, iar primvara prin topire, asigur solului o cantitate suplimentar de ap.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

12/68

La un strat de zpad gros de 15 cm temperatura la suprafa solului este mai ridicat cu circa 50% fa de cea a aerului. La o adncime de 30 cm n sol, oscilaiile diurne ale temperaturii solului dispar, dac stratul de zpad are o grosime de 20-25 cm. Ele pot disprea chiar la suprafaa solului, dac stratul de zpad este mai gros. Temperatura cea mai joas a solului se nregistreaz nainte de rsritul soarelui iar cea mai ridicat n jurul orelor 13-14. Din luna decembrie pn n luna februarie mediile plurianuale ale temperaturii solului sunt negative la ora 8 dimineaa oscilnd la aceast or, n cursul anului ntre 180C i 22,80 C. La ora 14 valorile sunt pozitive aproape n tot cursul anului, atingnd un maxim de peste 40,00 C. Spre orele 20, valorile scad treptat. Primvara, mediile lunare cresc apreciabil de la o lun la alta. Evapotranspiraia. Evapotranspiratia potenial depinde n primul rnd de condiiile meteorologice (temperatra solului, deficitul de saturaie, intensitatea radiaiei solare directe, viteza vntului), de gradul de afnare a solului, de formele reliefului i ntr-o mai mic msur de natura vegetaiei. Mersul diurn al vitezei evaporrii depinde de mersul diurn al temperaturii aerului, astfel c evapotranspiraia potenial va avea cele mai mari valori n lunile de var (iulie-august), cuprinse ntre 116,0-132,0 m.Valoarea medie a evapotranspraiei poteniale este de 658,0 mm. n lunile de iarn valoarea este de 0,0 mm, crescnd treptat n luniile de primvar cnd valorile vor fi cuprinse ntre 13,091,0 mm i descrescnd toamna, cnd valorile atinse vor fi ntre 10,0-73,0 mm. Maximul mediei evapotranspraiei poteniale este de 132,0 mm i are loc n luna iulie, depind precipitaiile medii din aceast lun cu 33,9 mm, adic cu 28,%. n general, variaiile neperiodice ale evapotranspraiei sunt mult mai mici dect cele ale precipitaiilor atmosferice. Valorile evapotranspareniei poteniale sunt egale cu valorile evapotranspraiei reale. Fa de evapotranspiraia potenial excedentul de ap din sol atinge anual valoarea de 318,0 mm. Valori pozitive va cuprinde numai perioada noiembrie-aprilie, ntre 27,0-79,0 mm. n perioada maioctombrie, valoarea este zero. n aceast perioada nu se nregistreaz deficit de ap din sol sau valorile atinse sunt relativ mici. Un fenomen mai putin caracteristic l constituie ceaa dar totusi anuarul se nregistreaz aproximativ 40 zile cu ceat, frecvena mai mare a acestora fiind iarna. n timpul iernii, stratul de zpad protejeaz semnturile de toamn timp de 50-60 zile, acest lucru fiind deosebit de util mai ales cnd stratul de zpad czut la nceputul iernii se menine pn primvara. Grosimea stratul de zpad variaz ntre 20-35 cm, cu maxime pn la 50 cm, dar sunt cunoscute ierni cnd stratul de zpad a avut grosime nesemnificativ (1993,1997,1998). Bruma e un fenomen meteorologic caracteristic n aceast zon mai ales toamna, dar apare destul de frecvent i primvara. Cele mai timpurii brume apar n luna octombrie, iar primvara cele mai trzii brume se nregistreaz n luna aprilie, dar uneori chiar i n prima decad a lunii mai Tabelul 3. Frecvena zilelor de primvar cu brum, Staia Baia Mare ANUL LUNA DATA MARTIE 10,11,19,20,27,30 1988 APRILIE 11,12,17,25 MAI 1989 MARTIE APRILIE MAI Tabelul 4. Frecventa zilelor de cu brum, Staia Baia Mare Anul Luna Octombrie 1988 Noiembrie 1989 Octombrie Noiembrie Nu s-a produs brum 3,6,7,9,11,23,25,27,28,29 Nu s-a produs brum Nu s-a produs brum

Data 17,18,23,27,28,29,31 1,4,5,6,7,10,11,12,17,21 2,17 13,14,17,18,19,20,21,25, 30

Vntul. Vntul ca element climatic de mare importan, poate influena n mod simitor clima unui inut prin transportul maselor de aer de origini diferite. Direcia i viteza vntului sunt legate de conditiile locale i de circulaia general a atmosferei. O influen puternic poate fi exercitata de catre formele de relief. n municipiului Baia Mare si aria limitrofa, situata la adapost gratie reliefului muntos dinspre N, NE, i E, cea mai mare frecven o au curenii din vest, nord

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

13/68

vest i est, sud est iar cea mai mic din nord est. Privind mersul zilnic, viteza vntului, ce cuprinde valori destul de reduse, atinge un maxim n primele ore ale dup amiezii i un minim n cursul nopii. n general, la Baia Mare, predomin, n ea mai mare parte a anului calmul atmosteric, care atinge valoarea medie anual de 54%. Viteza medie a vntului este de aproximativ 1-1,5m/s, valori mai mari se nregistreaz vara (18-20 m/s) n lunile iulie i august, luni n care sunt relativ frecvente fenomenele orajoase. Presiunea atmosferic. Presiunea atmosferic, factorul genetic principal al micrilor aerului, se schimb nencetat fiind influenat de variaiile de temperatur, de altitudine i de umezeala aerului. La Baia Mare, valorile medii lunare i anuale ale presiunii atmosferice calculate n milibari (mb) sunt foarte apropiate, fiind cuprinse ntre 986,0-9913,3 mb. Media anual a presiunii atmosferice este de 988,7 mb. Pe anotimpuri, presiunea atmosferice este cea mai sczut este primvara, cnd cuprinde valori ntre 986,0-987,7 mb (cu minimul n luna aprilie) iar cea mai ridicat, n lunile de toamn. Cnd valorile sunt cuprinse ntre 990,1 i 991,3 mb(cu maximul n octombrie). n lunile de iarn presiunea atmosferic, n aceast zon descrete cuprinznd valori ntre 989,3-991,0 mb, iar n timpul verii valorile sunt foarte apropiate, fiind cuprinse ntre 986,5987,6 mb. Privind valorile zilnice, presiunea atmosferic are un maxim principal ntre 9-11 dimineaa i unul secundar n timpul nopii. Minimul principal are loc ntre orele 14-16 dup-masa, iar minimul secundar ntre 4-6 a.m, dup care valorile orare medii ncep s creasc foarte repede. Diferenta dintre maximul de diminea i minimul de dup-amiaz reprezint amplitudinea diurn a presiunii. n raport cu nlimea scade i presiunea atmosferic, dar aceast scdere este mult influenat de temperatura stratului de aer. Alte forme de manifestare climatic: bruma, chiciura i lapovia. Roua exercit o influent favorabil pentru plante, mai ales n perioadele de secet. Bruma constituie n cele mai multe cazuri un pericol pentru plante. Annual, numrul mediu al zilelor cu brum este de 15,5 zile. Riscurile climatice. Dintre riscurile climatice care nu trebuie trecute cu vederea sunt: grindina, seceta, ngheul i dezgheul timpuriu, poleiul, stratul de zpad, inundaiile i viiturile. Toate acestea sunt susceptibile sa produca pagube si disfuntii in agricultura, transporturi, functionalitatea economica etc. Cele mai frecvente sunt precipitatiile excesive, grindina, ingheturile timpurii si tarzii, poleiul, viiturile s.a. Influenta acestora se resimte frecvent si in functionalitatea sistemului minier. Astfel, in 1954, stratul de zapada, de peste 3 m a blocat DN Baia Sprie-Cavnic, izoland complet exploatarile Cavnic si Jereapan timp de mai multe zile. Ploile din primavara anului 1963 au deteriorat grav iazul de decantare a sterilului din flotatia Cavnic, iar in ianuarie 2002, acelasi fenomen a determinat strapungerea iazului de decantare Bozanta apartinand Aurul SA, fapt care a generat un grav accident environmental in bazinul Somes-Tisa ca urmare a deversarii apelor cianurate. Depunerile de gheata din puturi, pe o adancime apreciabila, creeaza dificultati de transport si riscuri de accidente grave. Grindina. Fiind un fenomen a crui frecvent maxim se realizeaz n perioada cald a anului, grindina afecteaza culturile leguminoase, via de vie i pomii fructiferi n diferite stadii de dezvoltare, ceea ce afecteaz buna desfurare a ciclului biologic. E suficient un singur caz de grindin ntr-o faz optima de dezvoltare a plantelor pentru ca ntreaga recolt s fie compromis. In aria Baia Mare si cea de proximitate se inregistreaza in medie unul-doua cazuri de grindina. nghetul. Cele mai mari pagube pe care le aduce ngheul sunt determinate de rcirile care au loc n anotimpurile de tranziie, toamna i primvara, respectiv la nceputul i sfritul semestrului rece al anului, cnd plantele sunt surprinse de ger. ngheurile cele mai timpurii (de toamn) i cele mai trzii (de primvar) pot distruge legumele, zarzavaturile, culturile n primele faze de dezvoltare (nc neadaptate sau nepregtite pentru condiiile de iernare, mugurii foliacei i florali ai pomilor fructiferi sau ai viei de vie, compromind ntreaga recolt. Dei ngheul are o frecven mai mic toamna i primvara este suficient numai unul singur mai timpuriu (n septembrie ) sau mai trziu (n aprilie ) pentru ca recolta s fie afectat. n municipiul Baia Mare data medie de producere a ultimului nghe este 3 iunie, iar data medie de producere a primului nghe este 1 octombrie. Poleiul. Cele mai multe zile cu polei sunt n luna decembrie. n Baia Mare, numrul mediu anual de zile cu polei este de 0-5 zile, iar numrul maxim anual este de 5-6 zile. Stratul de zpad. Grosimea stratului de zpad, la Baia Mare variaz ntre 0-50 cm. n ce privete numrul mediu anual de zile cu strat de zpad acesta se incadreaza intre 50-60 de zile. Inundaiile i viiturile. Viiturile sunt determinate de precipitaiile abundente (in cantitate dubla fat de media anual). Inundaiile n bazinele Lapusului si Sasarului se produc n timpul primverii la sfarsitul lunii martie, inceputul lunii aprilie datorit creterii temperaturii aerului ceea ce determin topirea zpezilor care, la rndul sau, duce la creterea debitelor rurilor si formarea viiturilor. Un maxim secundar survine n luna mai, cand viiturile sunt mai probabile pe fondul cresterii sezoniere a cantitatii de precipitatii.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

14/68

n concluzie, depresiunea Baia Mare beneficiaz de un topoclimat specific, de adapost, care se caracterizeaz prin ierni relativ blnde i veri relativ clduroase. Frecvena mai mare a timpului noros, umed, i bogat n precipitaii se datoreaz faptului c masele de aer umed din vest i din nord sufer o rcire brusc, da natura orografica, la contactul cu unitatea vulcanica care n acelai timp constituie un paravan important mpotriva maselor de aer subpolar si continental dinspre nord i nord-est. Aceasta particularitate poate conduce la cresterea persistentei si stabilitatii undelor de poluare atmosferica, in vizibil recul dupa sistarea activitatii la combilnatul de prelucrare a neferoaselor Phoenix SA. Pe de alta parte, climatul de adapost este deosebit de prielnic pentru practicarea legumiculturii si a pomiculturii. Primvara timpurie i toamna lung d posibilitatea creterii castanului comestibil pe vile Borcutului, Biei i Chiuzbii i pe dealurile Tuilor i Murgului. Potentialul energetic eolian este suscepibil a fi valorificat in ariile montane si submontane, in general la altitudini mai mari de 600 m, unde frecventa pe directa pe directie si intensitatea depasesc parametrii minimali de rentabilitate. Resursele de apa. Apele de suprafa. Aspectul actual al reelei hidrografice este rezultatul unei ndelungate evoluii i al unor necontenite prefaceri. Ea a nceput s se contureze nc din faza tortonian, cptnd o structur asemntoare cu cea de astzi. n fazele geologice urmtoare, ea a suferit o serie de modificri, datorit proceselor de captare, a schimbrilor climatice i modificarilor suferite de nivelul de baz. n general, datorita precipitaiilor bogate ce cad n tot cursul anului (n medie de 995,0 mm), sursele de ap ce formeaz scurgerea sunt foarte bogate, iar densitatea retelei de drenaj este destul de ridicat, avand valori ntre 0,5-0,6 km/km. Desigur valorile variaz i n funcie de tipul rocilor ce alcatuiesc suprafata de drenaj, porozitatea rocilor, gradul de acoperire si tipul de vegetaie, energia reliefului s.a. Axul de drenaj principal al ariei de impact minier este Valea Ssarului. Afluent pe partea dreapta a rului Lpus, rul Ssar i are izvoarele ntr-o regiune muntoas cuprins ntre vrful Mgura i Dealul Negru, cu o asimetrie pronunat a bazinului (273 km pe dreapta fa de numai 38 km pe stnga) i msoar 31,6 km lungime. Bazinul Rului Ssar care are o suprafa total de 311 km este mrginit de bazinele rurilor: Spna (la nord), Iza (la est) i Lpu (la sud i vest). Dup ce primete o serie de praie dinspre poalele Gutiului, curge spre sud-vest i dup ce trece de oraul Baia Sprie i schimb direcia spre vest, pn n dreptul oraului Baia Mare, cnd dup o nou cotitur n dreptul satului Recea, se ndreapt spre sud-vest vrsndu-se n Lpu. n drumul su, Ssarul a creat o serie de terase, ce se desprind n forma de evantai, de la Baia Sprie pn la Satu Nou de Jos. n tot lungul vii se gsesc buci de roc eruptiv, de culoare roietic, datorit coninutului de fier. Cei mai muli aflueni ai Ssarului sunt n partea dreapt, care curg de pe versantul muntos de nord i care i au izvoarele adnc nfipte n lanul eruptiv. Dintre aceste se pot meniona praiele Chiuzbii, a cror vale se ntinde pn sub vrful Blidarilor, i Firiza, care i adun apele departe n nord. Dup ce la Izvoare formeaz cteva frumoase cascade, cu nlimi de 4-5 m, prul Firiza se vars n Ssar la marginea oraului Baia Mare. Spre vest se mai vars o serie de praie mai mrunte, cu lungimi ntre 3-8 km, cum sunt: Prul Sf. Ioan, Prul Rou, Prul Usturoiu, i Prul Borcutului. Traseele hidrografice ale tributarilor au suferit frecvente deviatii de cursuri in zonele de extractie, indeosebi datorita depozitarii sterilului direct in albie. Pe langa modificarile de traseu, de altfel mai putin importante, aceste practici favorizeaza un grad ridicat de incarcare a apei cu metale grele. O caracteristic a Ssarului este lipsa afluenilor de pe partea stnga, excepie fcnd doar cteva praie din regiunea izvoarelor, care se remarc doar in timpul ploilor, precum i un mic afluent la sud-vest de Baia Sprie. Dintre sursele de alimentare (ploi, zpezi, ape subterane), predomin alimentarea pluvial, urmat de cea nival, n timp ce din apa subteran alimentarea se face doar n proporie de 23-25%. Scurgerea lichid. Tipurile de alimentare, suprafaa bazinelor de recepie i altitudinea reliefului influeneaz regimul scurgerii medii, care n zona Baia Mare este de 0,5-1l/ m patrat. Nivelul maxim al scurgerii se nregistreaz primvara, odat cu nceputul lunii martie pn n aprilie, paralel cu topirea zpezilor. Din punct de vedere hidrologic rul Ssar prezint un regim de scurgere permanent, uniformizat n timp, cu variaii puin nsemnate, dictate i de un regim pluviometric mai abundent i mai echilibrat. Cele mai sczute valori ale scurgerii se nregistreaz la sfritul verii i toamna, datorit scderii precipitaiilor din aceast perioad. Rul Ssar nregistreaz la postul hidrometric din localitatea Baia Mare, urmtoarele caracteristici ale debitului lichid, calculate pentru intervalul 1986-1995. n ce privete luna de producere a debitelor maxime i minime difer, pentru debitele maxime anuale predomin luna martie i aprilie, iar pentru debitele minime anuale sunt specifice lunile de toamn septembrie i octombrie.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

15/68

Tabel 1. Debite anuale, maxima anual i minima anual ntre 1986-1994 DEBIT Media anual Maxim a anual Minim a anual 198 6 5,88 90,0 198 7 4,85 70,0 198 8 5,24 76,0 198 9 6,0 7 108 199 0 3,65 60,0 199 1 3,76 90,0 199 2 4,83 95,0 199 3 5,34 184 199 4 4,90 59,1

0,36 7

0,50 0

0,91 0

1,1 4

0,43 0

0,84 8

0,64 2

0,94 4

0,55 0

Tabelul nr. 2 Data producerii debitelor maxime i minime anuale ntre 1986-1995 DEBI T 1 9 8 6 9 0 , 0 2 0 I V 0 , 3 6 7 3 1 X 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95

M a x im a a n u a l

7 0, 0

7 6, 0

1 0 8 1 8 X II 1, 1 4 2 9 V II

6 0, 0 9 V I 0, 4 3 0 1 9 X

9 0, 0 1 9 V 0, 8 4 8

9 5, 0

1 8 4 2 1 X II 0, 9 4 4 3 -5 XI

5 9, 1 3 1 X II 0, 5 5 0 1 4 V III

162

D a ta p r o d u ic e r i

4I V

9I V

4I V

24 XII

M in im a a n ua l

0, 5 0 0 1 8I X

0, 9 1 0 2 1 X

0, 6 4 2 2630 VIII

0,7 80

D a ta p r o d u ic e r i

9 X

1 4 -1 5 IX

Aluviunile. Problema aluviunilor din ruri este foarte complex deoarece calitatea, cantitatea, precum i distribuia lor n timp i spaiu este condiionat de o serie de factori: condiiile pedologice, litologice ale bazinului hidrografic, relieful caracterul i distribuia precipitaiilor, temperaturilor i vnturilor, vegetaia i natura ei, debitul lichid, panta bazinului i a cursului de ap, precum i factorul uman, care poate contribui la modificarea bilanului debitului de aluviuni prin diverse lucrri cum ar fi: mpduriri, nierbri, dar i prin activiti industriale prin deversri n cadrul apei a diferitelor materiale solide. Transportul aluviunilor. Transportul materialelor provenite din eroziunea albiei i din splarea particulelor de pe suprafaa bazinului se face n funcie de greutatea specific a particulelor i de viteza curentului rului, sub form de aluviuni n suspensie sau de aluviuni trte pe fundul albiei. Limitele de variaie ale scurgerii

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

16/68

aluviuni n suspensie sunt mai largi dect n cazul scurgerii lichide. Aluviunile sunt mult mai dinamice n sensul creterii cantitilor transportate de ctre ap ntr-o progresie accelerat. Scurgerea de aluviuni n suspensie este accentuat datorit marii diversiti a factorilor care o influeneaz, n primul rnd relieful, substratul geologic, nveliul vegetal i scurgerea lichid. Apele rului Ssar transport n permanen steril de la flotaiile bimrene, care la niveluri mici este foarte concentrat. Din acesta cauz rul nu nghea iarna. Datorit vitezelor relativ mici, la nivele sczute pe tot parcursul albiei se depune un strat de steril cu o grosime medie de 15-20 cm, splat de viiturile care vin i se retrag repede. n cursul rului Ssar i al afluenilor si (prul Raco, prul Firiza) sunt evacuate ape reziduale de la un numr de 45 de surse de impurificare. ntre acestea ponderea cea mai mare dup volum i coninut chimic este deinut de intreprinderile industriale, indeosebi Romplumb, flotatiile Baia Sprie-Tautii de Sus si Sasar. Apele reziduale provenite de la instalaiile de prelucrare a minereurilor conin cantiti mari de suspensii minerale, reactivi de flotreti metale neferoase, precum i fenoli, cianuri etc. Apele subterane. Pe latura de nord a Depresiunii Baia Mare, pe dealurile Tuilor i piemontul Bii Mari, pnza de ap subteran se gsete la mic adncime, 3-4 m, iar n multe locuri apare la suprafa sub forma de izvoare. Ptrunderea apelor subterane, cu un debit mare, n interiorul galeriilor miniere provoac mari dificulti, putnd inunda galeriile. Atunci cnd debitul e mic, apa poate fi drenat i pompat afar. Apele subterane pot fi i folositoare mineritului putndu-se ntrebuina ca ape potabile si n lucrri de cu perforare umed. Regimul apelor freatice depinde n mare msur de condiiile climatice, de grosimea depozitelor deluviale i de fisurile rocilor de baz. Una din problemele care au creat greuti n buna dezvoltare localitatilor urbane i a ramurilor economice a fost asigurarea apei potabile i industriale, necesar n special uzinelor de preparare a minereurilor. Dei municipiul Baia Mare se afl ntr-o zon cu precipitaii foarte abundente (996 mm media anuala) totui nevoia de ap a crescut de la an la an. In trecut, alimentarea cu ap a municipiului se fcea din rul Firiza, printr-o captare de suprafa, care nu era n msur s acopere necesitile minime de ap, fr a mai vorbi de calitatea ei necorespunztoare. n anul 1951 s-a mbuntit alimentarea cu ap potabil din rul Firiza prin construirea barajului de captare de la Herja, iar n 1953 s-a dat n folosin de staia de tratarea apei de la cota 240, cu un debit 100 l/s. Creterea vertiginoas a populaiei din zona urban-industriala a pus foarte acut problema amplificrii surselor de ap, astfel c n 1964 s-a dat n folosin lacul de baraj FirizaStramtori, care pe lng faptul ca asigur n prezent cantiti suficiente de ap, constituie i un pitoresc loc de atracie turistica locala i agrement. n cursul anului 1968 s-a pus n funciune noua staie de tratare a apei, care asigur ap potabil de calitate superioar i un debit satisfctor (circa 300 l/sec) aceast staie a fost amplificat pn n 1980 la un debit de 615 l/sec.Lacurile. In perimetrul minier studiat se afla indeosebi lacuri antropogene: lacul Albastru, la nord de Baia Sprie, pe Dealul Minei, lacul Stramtori, pe valea Firizei (17,6 mil mc), lacul Berdu, in aval, pentru regularizarea apelor uzinale; lacul Bodi-Baia Sprie, care asigura apa necesara minei si flotatiei Baia Sprie; lacul Bodi-Baia Mare, fara importanta industriala, in urma inchiderii minei Dealul Crucii. La acestea se adauga o serie de iazuri de limpezire a apelor reziduale provenite din flotatii, in care se decanteaza sterilul final (3 iazuri pe Sasar, unul pe Cavnic si un altul la Baiut, la care s-a adaugat recent si cel de pe Lapus (Bozanta). Potentialul biogeografic. Caracterul de tranzitie ntre es, deal i muni explica varietatea asociatiilor vegetale spontane si cultivate. Vegetaia lemnoas. Pe terasele aluviale situate de-a lungul Ssarului i Lpuului, vegetaia lemnoas este reprezentat prin pdurile de stejar (Quercus robur) i arin (Alnus glutinosa), care ocup ns suprafee mult mai reduse fa de trecut. n prezent, o mare parte a suprafeelor din acest sector sunt ocupate de fnee. Tierea neraional din trecut a pdurilor de Quercus robur i Alnus glutinosa a determinat nmltinirea solului i declanarea procesului de pseudogleizare, vegetaia acestor soluri evolund spre vegetaia higrofila de mlatin. Au fost necesare ample lucrri ameliorative, de drenaj, care s transforme aceste terenuri n fnee bogate sau pentru cultura cerealelor. Alte specii lemnoase din aceast zon sunt: plopul negru (Populus migra), plopul alb (populus alba), mciesul (Rosa canina) etc. O mare parte din sectorul deluros este ocupat de pduri de gorun (Quercus petraea), cer (Quercus cerris), grni (Quercus frainetto), ct i prin pduri de amestec cu alte specii: carpenul (Carpenus betulus), alunul (Corylus avellana) etc. De la altitudini mai mari de 500-600 de m, pe versanii nordici, estici i pe vi, asociaia de Quercus petraea face treptat loc asociaiei de fag (Fagus silvatica). Pe coastele sudice i vestice, mai uscate i mai luminate, predomin pdurile de Quercus petraea. De multe ori pdurile de Fagus silvatica se ridic pn la mari nlimi, pure sau n amestec cu rinoase. Uneori pe lng fag apare carpenul (Carpinus betulus), frasinul ( Fraxinus excelsior), ulmul (Ulmus foliacea) etc. n zona montana sunt caracteristice pdurile de amestec alcatuite din specii caducifoliate in amestec cu rasinoase;

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

17/68

astfel, alaturi de Fagus silvatica, coabiteaza molidul (Picea excelsa), bradul (Abies alba), dar se ntnesc i ulmul de munte (Ulmus montana), mesteacnul (Betula verrucosa), paltinul (Aces pseudoplatanus) etc. Pe pantele cu expoziie sudic din raza municipiului Baia Mare, Baia Sprie i Tuii Mgheru, s-au creat condiii prielnice pentru dezvoltarea vegetaiei termofile, naturalizandu-se si cultivandu-se cu succes castanul dulce comestibil (Castanea Sativa). Cultura castanului dulce este cunoscut n Baia Mare nc din cele mai vechi timpuri. Ca element sudic el s-a putut dezvolta datorit microclimatului specific din depresiunea Bii Mari, cu ierni blnde i o temperatur medie anual de 9,4C. Castanul de aici s-a aclimatizat nct poate rezista la geruri pn la -30C. In zona Baia Mare, crngurile de castani ocup o suprafa de cca 310 ha, plantatii mai extinse fiind cele din Poiana Prloaga, Cmpul Coofeni, Valea Usturoiului, Valea Borcutului, Valea Roie, Valea Sf Ioan. Padurea a detinut un rol cheie in evolutia istorica a mineritul, importanta sa reducandu-se doar dupa retehnologizarea minelor de dupa 1950. La ora actuala, ritmul defrisarilor realizate pe mari suprafete este ingrijorator in conditiile in care masurile de refacere a fondului forestier sunt practic inexistente, iar productia de masa lemnoasa bruta ia aproape in totalitate drumul exportului, o mare parte din centrele prelucratoare din zona fiind lichidate. Ca efecte asociate se remarca accelerarea torentialitatii si a deplasarilor de mase materiale pe versanti, precum si poluarea severa a cursurilor de apa si a zonelor inundabile cu rezidurile de lemn provenite de la numeroasele gatere ce functioneaza in zona. Suprafaa fondului forestier din aria municipiului Baia Mare este de 17609 ha, reprezentnd 75% din suprafaa total a municipiului. Comparativ cu ponderea suprafeelor mpdurite la nivel judeean de 41,74%, respectiv la nivel naional de 26,7% , Baia Mare reprezint o zon cu un bogat potenial forestier. In structura pe specii a arborilor predomin fagul (72%) alturi de care mai particip molidul (12%), gorunul ( 5%) , carpenul (3%), diverse esene tari(6%) i diverse rinoase (2%). Media anual de mas lemnoas ce se poate recolta din pduri este de 38,954 m3 fat de care n ultimii 10 ani s-a recoltat n medie numai 34,206 m3, rezultnd o acumulare de mas lemnoas pe picior . Vegetaia ierboas. Repartiia vegetaiei ierboase este determinat de caracteristicile climatice, hidrice, edafice si geomorfice.O raspandire mai larga n aceast zon o au asociaiile de teposica (Nardus stricta), iarba vntului (Agrostis tenuis), pipirig, rugin (Juncus effusus). n lunci si de-a lungul Ssarului i Lpuului predomin asociaia de iarba cmpului (Agrostis alba), piu rou (Festuca rubra), bucel (Agrostis canina), mcri (Rumex acetosella). La vest de Baia Mare, la sud i vest de Tuii Mgheru i la nord de Tuii de Sus, suprafee ntinse sunt ocupate de asociaiile de iarba vntului. La nord de Tuii de Sus, la altitudinea de 255 m, se gsete o mic turbrie, n care se ntlnete o specie de rogoz (Carex brizoides) i iarba neagr (Calluna vulgaris). n urma degradrii asociatiilor vagetale, locul plantelor furajere valoroase este luat de teposica, ceea ce scade mult calitatea punilor. Resurse ale subsolului, exploatarile existente, grad de acoperire, solutii economice alternative. In prezent, in aria de contact a unitatii vulcanice neogene cu depresiunile Baia Mare si Copalnic Manastur sunt in exploatare minele de la Handalu Ilbei, Nistru, Sasar, Herja. Baia Sprie, Suior, Cavnic. Exploatarile din minele Baita si Dealul Crucii au fost sistate. Prospectiunile realizate de catre RAPZ (Regia Autonoma a Plumbului si Zincului) au evidentiat ca la nivelul judetului Maramures exista inca importante rezerve minerale situate in afara perimetrelor de exploatare si cercetare ale exploatatiilor miniere actuale. Acestea sunt evaluate la zeci de mii de tone minereu neferos din care 12% pentru minereuri auro-argentifere, 72% pentru minereuri polimetalice si 16% pentru minereurile cuprifere; zeci de mii tone minereu de fier si mangan din care 12,3%, rezerve probabile, 16% rezerve posibile si 71,6%, prognozate. Zacamintele poseda insa o serie de caracteristici ce trebuie luate in considerare in contextul extinderii lucrarilor de extractie si prelucrare: sunt de dimensiuni mici si mijlocii in raport cu zacamintele exploatate in alte tari; continutul metalic si valoarea metalurgica este de 2-3 ori mai mica decat minereurile extrase in alte tari; conditiile de exploatare sunt dificile ceea ce mareste considerabil costurile de productie. Gradul de asigurare cu rezerve (potrivit bilantului RAPZ) este urmatorul: 15 animinereuri cuprifere; 31 ani-minereuri polimetalice; 16 ani-minereuri auroargentifere. Aceste aspecte atrag atentia asupra importantei unui management de inalta performanta a sectorului minier, cu atat mai mult cu cat o pondere importanta a populatiei active ocupate (26 %) este direct dependenta de sectorul de extractie si prelucrare a minereurilor.Mineralizatiile filoanelor. Substantele minerale utile din regiunea Baia Mare, apartinand familiei metalogenetice a eruptivului neogen sunt prezente in majoritate sub forma de filoane corespunzatoare fracturilor pe care au circulat solutiile hidrotermale din ultima faza a diferentierii magmatice. Numarul filoanelor depaseste cifra de 500; sunt raspandite neregulat in teritoriu dar pot fi precizate si arii de relativa aglomerare a punctelor de mineralizare. Pe flancul sudic al catenei Ignis-Varatec se

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

18/68

individualizeaza urmatoarele perimetre:1. Ilba-Nistru 2. Valea Borcutului-Dealul Crucii 3. HerjaBaia Sprie 4. Suior-Roata (la nord de Cavnic) 5. Baiut-Tibles. Filoanele sunt localizate in apropierea unor aparate vulcanice, sau in interiorul acestora. Ele pot strabate formatiuni efuzive rezultate in urma unor faze succesive de eruptii dar exista si situatii in care ele strabat formatiuni sedimentare. Cele din interiorul aparatelor vulcanice au continut metili8c mai ridicat. Grosimea medie a filoanelor este cuprinsa intre 2-3 m, dar variaza de la cativa decimetri (mina Herja) la 1015 m (filonul Principal din Baia Sprie) si chiar mai mult (30-35 m, filonul Cremenea de la Suior). Ele sunt situate la adancimi variabile, in general de ordinul sutelor de metri si sunt orientate preferential in concordanta cu sistemele de fracturi care au tectonizat regiunea si in legatura cu care au luat nastere acumularile. Orientarea pregnanta, ce corespunde si filoanelor cele mai reprezentative sub aspectul dezvoltarii si valorii economice urmareste directia est-vest. O alta caracteristica a filoanelor din regiunea miniera Baia Mare este gruparea lor in sisteme paralele. Paralelismul cel mai pregnant apare la Cavnic, unde sunt evidentiate cca 20 de filoane paralele. Filoanele au numeroase apofize iar spre partea superioara au dispunere arborescenta. Din punctul de vedere al mineralizatiei metalifere, zacamintele pot fi grupate in urmatoarele tipuri: zacaminte auro-argentifere (Baita, Sasar, Herja, Valea Rosie, Dealul Crucii, Suior); zacaminte complexe de sulfuri metalice, cu continuturi predominante de Pb si Zn, carora li se asociaza, subordonat, Cu, Au si Ag (aici se incadreaza marea majoritate a zacamintelor din zona Baia Mare, cu diferentieri locale date de predominarea sau absenta unui element-de ex. La Herja, aproape lipseste Cu, la Baia Sprie el este predominant); zacaminte cuprifere, carora li se asociaza subordonat Au si Ag (Nepomuck-Nistru, Ramurile Baia Sprie s.a. In afara de resursele de minereuri metalice neferoase amintite, ce constituiesc suportul traditional al activitatilor industriale din regiunea Baia Mare, de mare importanta in regiune sunt si minereurile nemetalifere si materialele de constructii rezultate prin procedee miniere. Ele pot constitui materii prime deosebit de utile ce pot fi valorificate in domeniul constructiilor sau in vederea obtinerii de produse finite diverse (sticla, produse sanitare, lianti, ceramica etc) in intreprinderi mici si mijlocii, caror dezvoltare poate constitui o prima alternativa la numeroasele disfunctii produse de declinul sectoarelor de extractie si prelucrare a minereurilor neferoase. Deosebit de valoroase sunt si numeroasele izvoare de ape minerale, incomplet inventariate si cunoscute sub aspectul proprietatilor curative. Ele ar putea constitui un element important in structura ofertei turistice rurale care tinde la ora actuale sa devina o alternativa economica certa la activitatile complementare traditionale. Prezentam in continuare o radiografie sintetica a resurselor amintite existente in cadrul teritoriului analizat. Substante Nemetalifere si roci utile. Agregate naturale: pietris si nisip, sunt prezente in urmatoarele acumulari (exploatate sau de perspectiva), localizate pe artere hidrografice astfel: Somes (Ticau, Ulmeni, Tohat I si II, Miresu Mare, Salsig, Lucacesti, Gardani, Danesti, Tamaia, Sarbi, Buzesti, Ardusat, Ilba, Sabisa, Seini, Cata); Sasar (Baia Mare vest-Sasar), Baita (Baita, Tauti-Magherus), Lapus (Lapusu Romanesc, Razoare, Rogoz, Targu Lapus, Rapa Rosie, Remetea, Catalina, Bozanta); Cavnic (Fauresti, Laschia, VadCavnic, Copalnic-Manastur); argile comune:Valenii Somcutei, Berchez-Berchezoaia, Ulmeni, Salsig-Buzesti, Farcasa, Tautii de Sus, Grosi, Satu Nou de Jos, Valeni, Budesti; roci caolinoase: Neteda-Cavnic, Valea Steampului-Cavnic, Suior-Mlejnita, Leptis-Baia-Sprie, Stejera; bentonite (argile cu peste 30 de intrebuintari in peste 25 de industrii) Valea Chioarului, Razoare, GroapaPreluca; lutisoare sau argile colorate cu pigmenti minerali naturali (limonit, ematit, oxizi de mangan): Barsau, Rohia, Glod; calcare: Stoiceni-Targu-Lapus, Boiu Mare, Mesteacan, Buciumi, Magureni-Cernesti, Remetea Chioarului; gresii: Ticau, Bloaja-Trestia; riolite: Baia Sprie; dacite: Danesti; andezite: Valea Rosie , Baita , Sf. Ion-Baia Mare, Blidari, Cicarlau, Concordia, Limpedea, Nistru, Sabisa, Seini-Dealul Soarelui, Surdesti, Valea Tisei-Cavnic, Valea Neagra. Ape Minerale: Apa Sarata (clorosodica, sulfuroasa, oligominerala, hipotona), Valea Borcutului (alcalina, carbogazoasa, feruginoasa, hipotona), Izvorul Matei (clorosodica, carbogazoasa), Creanga Pustie Valea Neagra (alcaline, carbogazoase, hipotona), La Gropi-Valea Jidovia (alcalina, carbogazoasa, feruginoasa, hipotona), Danesti (alcalina, sulfuroasa, hipotona, izotona si hipertona), Carbunari (sulfatata), Poduri (alcalina, hipotona), Berinta (alcalina, hipertona), Valea Borcutului-Copalnic Manastur (alcalina, carbogazoasa, sulfuroasa, hipotona), Valea haruluiCurtuius (clorosodica, hipertonica), Apa Neagra-Baiut (oligominerale, sulfuroase), Baile TocilaBaiut (oligominerala cu hidrogen sulfurat), Valea Conciului-Baiut (alcalino-teroasa, carbogazoasa, feroasa), Valea Tocilei-Baiut, versantul stang (oligominerala, carbogazoasa, feruginoasa, hipotona), Mina Varatec-Baiut (alcalino-teroasa, carbogazoasa, sulfuroasa, feruginoasa, hipotona). 3. Analiza sistemului de asezari in relatie cu particularitatile si tendintele resursei geodemografice; Sistemul functional urban al Baii Mari. Din momentul trecerii omului de la

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

19/68

nomadism la forme de via sedentare, amprentele activitilor acestuia asupra peisajului devin din ce n ce mai vizibile i durabile n acelai timp. Peisajele naturale iau forme umanizate n care putem recunoate (prin situarea geografica a aezrilor si urmele materiale descoperite) preocuprile comunitilor umane ale acelor vremuri. Apariia aezrilor este legat de prezena condiiilor care s asigure existena comunitilor. Acest aspect a determinat alegerea spaiului urmat de ocuparea, organizarea si aprarea lui. Dup P. H a g g e t t (1983) evoluia spatiilor (decupajelor) rurale a trecut prin trei faze (Fig. 1): iniial, intermediar si final. Acest model inspirat de exemplul colonizrilor agrare a pornit de la primele luminiuri naturale sau defriri, cu spatii de forma aureolar vag circulara la nceput, care extinzndu-se radial s-au atins devenind poligonale. Aceste spatii au devenit moiile (terenurile cultivate) din jurul aezrilor, organizare ce economisea timp, asigura existenta membrilor comunitii si buna lui gestionare. Aceste structuri cu baza poligonal neregulat, de mrimi variabile organizate n jurul unei aezri, se regsesc n regiunile de cmpie si colinare joase din aria de influenta, ele fiind specifice de fapt regiunilor rurale din Europa si Asia Diversitatea formelor de relief i a modului n care comunitile dispun de teritoriul lor, perturb perfeciunea decupajelor poligonale. n zonele colinare nalte si montane, ocuparea si extinderea spaiilor s-a fcut dup modelul colonizrilor germane, ele pornind de la o axa de penetraie (ru, drum), n lungul creia s-a organizat habitatul. Ocuparea si defriarea parcelelor pentru agricultura s-a fcut perpendicular pe axa drumului. Acest mod de organizare este specific aezrilor de mineri (Ilba Handal, Nistru, Bia, Chiuzbaia, Cavnic, Biu), dar i satelor de cresctori de animale sau ale forestierilor. n afara acestor forme de decupaje, identificam i variante combinate. Toate aceste structuri de decupaje rurale se reflect n hrile cadastrale ale satelor. n timp, aria relaiilor dintre comunitile umane ale decupajelor rurale s-a extins considerabil prin forme panice sau violente, determinnd inevitabil, noi structuri si dimensiuni teritoriale n care au fost obligai s convieuiasc indivizi din ce n ce mai numeroi. Descoperirile arheologice din zona atesta prezenta omului aici (prin urme materiale sau aezri) nc din comuna primitiv, epoca bronzului sau premedieval. Urmele materiale descoperite atesta preocupri legate de cultivarea pmntului (Oara de Sus - sec.II - I .Hr.), cu tipuri de agricultur n terase (a cror origine se pare ca este ante ev mediu), sau rzoare pn la altitudinea de 1000 m. Exploatarea metalelor neferoase este bnuit doar din epoca bronzului (Baia Mare, Lpu), continuat si extins sigur n evul mediu (I. Stanciu - 1992). Dup apariia primelor formaiuni politice feudale din sec. X - XI, apar si primele atestri documentare ale aezrilor din zon (Fig. 3 Harta localitilor dup anul de atestare documentar). Apariia documentar a satelor este legat de intrarea lor n circuitul juridic al proprietii feudale garantate de ctre stat si c, prin urmare, prima lor meniune n izvoarele scrise este departe de a putea indica epoca ntemeierii lor (tefan Pascu 1960). Mrimea aezrilor si distribuia lor spaial prefigureaz, nc din sec. VII - IX odat cu apariia relaiilor prefeudale, viitoarele sisteme funcionale de aezri, cu centrele lor de atracie. Aezrile ncep sa se ncadreze n reele de localiti n cadrul crora se individualizeaz si se ierarhizeaz n raport cu trecutul, modul de organizare a componentelor spaiului si capacitatea de a asigura condiii umane de via. Practica cercetrilor geografice demonstreaz c elementul hotrtor n interconexiunea dintre componentele unei aezri, care definesc si precizeaz categoria acesteia, l constituie funcia ndeplinit i gradul ei de organizare, aspecte care stau la baza dezvoltrii n sensul satisfacerii nevoilor de interes comun ale populaiei (I. andru - 1968). n jurul unor astfel de centre s-au constituit domenii feudale (sec. XVI -lea) care cuprindeau mai multe sate i trguri. Cel mai ntins domeniu feudal era constituit n jurul Cetii Chioarului care, la 1566 avea un numr de 66 sate rspndite n toat partea de sud si sud-vest a zonei (cuprinznd platoul BoiPurcre, Dealurile si Depresiunea Chioarului), la care se adugau 6 sate din Maramure si 2 din Ucraina. De domeniul Baia Mare aparinea oraul propriu-zis, un trg si 14 sate (D. Prodan - 1967). La 1553 satele din ara Lpuului inclusiv Tg. Lpu, aparineau de domeniul cetii Ciceu. In vest era constituit domeniul cetii Seini, existent la cucerirea Transilvaniei de ctre regatul Ungariei. Relaiile centrelor domeniale cu satele erau asimetrice si constau n obligaii de tip iobgesc (prestaii n natura, daturi n produse agricole, animale, lemne dijma) ale locuitorilor acestora fata de centru, far a primi ceva n schimb. ranii aveau acces la unele servicii (produse manufacturiere, farmaceutice, medici, coli superioare, juriti etc.) numai n Baia Mare sau trgurile din domenii. Epoca tranziiei de la evul mediu la modern cunoate noi restructurri n Transilvania ocupat de habsburgi, satele regrupnduse n jurul marilor proprieti latifundiare si a centrelor administrativ-teritoriale (plase, comune). Analiza aezrilor umane din aria de influen a municipiului Baia Mare din punctul de vedere al factorilor care au generat apariia, dezvoltarea, funciile acestora, ne permite s identificm cteva particulariti care se regsesc la nivelul ntregii ri. Dinamismul vizibil al acestora n timp i spaiu, diversitatea formelor n raport cu omogenitatea sau eterogenitatea formelor de relief.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

20/68

Conceptul de sistem functional. Prin sistem funcional nelegem un ansamblu de elemente de natur difereniat, ntre care exist o multitudine de relaii care le transform ntr-un tot unitar cu o structur funcional organizat pe baza unor legi proprii numai lui.(sistem muntos, sistem hidrologic, sistem geomorfologic, sistem teritorial, sistem urban sistem rural etc.). orice sistem funcioneaz n cadrul unui mediu care l nconjoar i cu care ntreine relaii, iar limitele lui sunt date de hotarul pn la care acioneaz legile de organizare i funcionare ale acestuia (Gr. Posea 1986). n cadrul spaiilor pe care le dein sistemele pot apare factori restrictivi-limitativi care, de cele mai multe ori, duc la moartea sistemului sau transformarea acestuia; dar totodat pot s apar alte elemente cu alte funcii i mod de organizare diferit care, pot determina naterea unui nou sistem. Orice sistem, la rndul su, poate avea subsisteme organizate pe aceleai principii ns cu diferenieri de nuan. Spaiile geografice sunt modelate prin sisteme spaiale. Evoluia energiei unui sistem i conceperea lui antreneaz interaciunea forelor de munc, a informaiilor, a mijloacelor de producie (R. Brunet et al., 1993). n general sistemele geografice sunt deschise pentru c acestea realizeaz schimburi de energie cu mediul lor nconjurtor. Sisteme functionale de asezari in aria de impact a activitatilor miniere.n cazul de fa analizm sistemele funcionale de aezri din aria de influen a municipiului Baia Mare. Aezrile urbane sau rurale funcioneaz ca sisteme spaiale geografice ierarhizate n funcie de capacitatea de atracie a fiecreia, capacitate direct proporional cu gradul de nzestrare cu utiliti ce le confer funcii cu un anume rol de loc central. Elementele componente eseniale luate n calcul, care asigur buna funcionare a sistemului, se refer la poziia n spaiu i raporturile cu celelalte sisteme de habitat; potenialul economico-social i al serviciilor; relaiile tradiionale .a. care, determin funcii i atracii corespunztoare. Pornind de la aceste considerente distingem cteva sisteme funcionale de aezri: - Baia Mare ca principal centru polarizator al regiunii; - spaiul suburban imediat (umlandul) cu raporturi fundamentale indispensabile care, face legtura dintre municipiu i celelalte spaii mai ndeprtate din zona de influen; - un spaiu suburban apropiat (hinterlandul) cu raporturi ocazionale orientate spre Baia Mare, avnd caracter stabil dar cu frecvena mai redus a unor fluxuri, avnd subsisteme funcionale de aezri; - spaiul suburban de excepie cu raporturi excepionale, care fac remarcabil influena municipiului Baia Mare, divizat i el n subsisteme funcionale. Baia Mare ca principal centru polarizator al regiunii. Municipiul Baia Mare cu cei 141.559 locuitori nregistrai la recensmntul di 2002, este ncadrat n categoria oraelor mijlocii ale rii (ntre 100.000 200.000 loc.), fiind un centru important (al treilea) al Regiunii de nord vest (dup ClujNapoca i Oradea) ocupnd locul 17 ntre oraele rii. Se ntinde pe o suprafa de 23.347 ha. din care intravilanul ocup 2.147 ha. n suprafaa municipiului sunt incluse i trei sate aparintoare (Firiza, Blidari i Valea Neagr) situate la o distan de 20 respectiv 25 i 22 km spre nord, pe valea rului Firiza, a cror populaie totalizeaz 1.663 loc. Dup gradul de concentrare al activitilor economice i numrul de locuitori municipiul Baia Mare este cel mai important centru al judeului Maramure. La scar local exist o neconcordan ntre importana municipiului n partea de nordvest a rii i nivelul serviciilor pe care acesta le asigur n teritoriul apropiat i la nivelul oraului n sine. n municipiul Baia Mare dezvoltarea extensiv numai n ramurile tradiionale (minerit, prelucrarea minereurilor) i cele conexe (maini i utilaj minier, chimie metalurgic), a luat sfrit prin ruptura funcional asimilat cu noiunea de sinistru (I. Iano 2000) produs dup 1989. Reducerea drastic a extraciei minereurilor neferoase a determinat o reacie n lan cu efecte negative asupra ramurilor industriale legate de minerit. Meninerea municipiului Baia Mare aproape de poziia dobndit n teritoriu, const n dezvoltarea sectorului teriar i a unor activiti productive eficiente, bazate pe exploatarea resurselor locale. Asta presupune studii inovatoare care s identifice elementele de potenial insuficient valorificate, aciuni legate de reconversia profesional a forei de munc, asisten logistic pentru ndrumarea colectivitilor spre domenii de activitate eficiente care, pentru moment, nu necesit costuri economice i sociale foarte mari. Rezultatele unor msuri menite a menine funcia polarizatoare a municipiului Baia Mare i evitarea izolrii acestuia la nivelul teritoriului sunt ncurajatoare. Baia Mare rmne deci un sistem funcional complex pe cale s-i redefineasc funciile i tipurile de atracie care i asigur poziia de loc central pe baza unor relaii cu caracter sistematic n teritoriu, prin cteva elemente caracteristice. Baia Mare i mediul su fizic. ntr-un demers logic naturalist, Baia Mare s-a dezvoltat pe baza condiiilor din mediul fizic apropiat. Caracteristicile morfologice ale mediului local n care este situat municipiul au determinat relaiile cu mediul fizic mai ndeprtat. Aspectele reliefului, reeaua

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

21/68

hidrografic, a determinat creionarea drumurilor i a altor infrastructuri de comunicaie care i-au marcat amprenta n peisaj. Se reliefeaz astfel situarea ntr-un punct de intersecie, de convergen a cilor de transport, fapt ce l-a impus ca punct nodal, un loc de schimburi obligatorii ntre rile din jur (Maramureului, Lpuului, Chioarului, Oaului etc.). Este vorba de nite coincidene spaiale dintre ora i teritoriile strbtute de reeaua cilor de transport, un liant geografic ce ne face s concluzionm c: localizarea oraului Baia Mare, innd cont de originea i dezvoltarea sa, depinde de relaiile pe care le ntreine cu regiunea sa imediat (umlandul), sau apropiat (hinterlandul). Acest tip de demers (inductiv) se realizeaz n contextul problematicii morfologice creia trebuie s-l atam studiul istoric n nlnuirea faptelor. Funciile generatoare de arii de influen. Funciile municipiului Baia Mare reprezint acele activiti care, n timp, au fost exercitate de cetenii si n folosul propriu i al locuitorilor din regiunea sa. Analiza acestor funcii evideniaz factorii care au contribuit la dezvoltarea acestuia i permite reconstituirea istoriei sale pornind de la apariia succesiv a diverselor funcii. Mineritului i prelucrrii minereurilor I s-au adugat succesiv funcia meteugreasc, de aprare, industrial, administrativ, social cultural, financiar bancar, judiciar de servicii Funcia legat de minerit i activitile conexe a deinut rolul principal pn la nceputul anilor 90. Celelalte funcii, au cunoscut, n timp, fluctuaii determinate de evoluia sau involuia funciei de baz. Apariia i evoluia funciilor i a ariilor de influen a determinat elaborarea tipului funcional de urbanizare pentru Baia Mare ca ora minier. Prin aceste funcii, municipiul Baia Mare s-a impus ca un centru cu rol director care, putem afirma, a furit aria sa de influen, a fost fermentul vieii n regiune. Facem o determinare global a ariei de influen deoarece, fiecare funcie n parte are aria sa proprie de influen care nu coincide cu a celeilalte. Comportamentul individual i preferina spaial. Comportamentul individual este determinat n bun msur de funciile municipiului Baia Mare. Acesta a constituit, n trecut i prezent, elementul decisiv n derularea procesului de organizare spaial, prin faptul c, el este acela care determin obiectivul sau obiectivele pe care le urmrete i restriciile acestora n mediul su de via. Ca n majoritatea cazurilor, nici locuitorii Bii Mari sau a regiunii sale, nu au acionat raional n sensul de ai maximiliza un obiectiv economic. Se pare c, de cele mai multe ori, acetia au cutat si mreasc satisfacia n sens larg, implicnd aspecte economice, culturale, afective, sociale, ideologice .a. Astfel, posibilitatea ca aceast satisfacie, destul de general, s devin operaional i msurabil este destul de ndeprtat. Aspectele menionate mai sus, asociate cu navetismul sunt acelea care au determinat i determin n mare msur preferina pentru Baia Mare. Reeaua de comunicaii si indicele de convectivitate. n apropierea municipiului Baia Mare sau dezvoltat linii (l) de reele de transport i comunicaie: rutiere, feroviare, aeriene, de telecomunicaii, reele radio TV care l leag de diversele puncte (noduri- n) din spaiul su apropiat sau ndeprtat. Indicele de convectivitate () calculat dup formula lui F. D e b I (1995) are valori ntre 0,5 i 3, valoarea minim indicnd o reea incomplet. n cazul nostru acest indice este de 1,1 ceea e reflect faptul c reeaua leag toate punctele dar nu cu toate tipurile de reele, iar cele care exist nu ntotdeauna sunt liniare, prelungind timpul de deplasare. Relaia spre Sighetu araiei, Tg. Lpu, Cavnic se nscrie n acest tip. Efectele distanei. n analiza cilor de comunicaie i a indicelui de convectivitate al acesteia trebuie s inem cont i de distana dintre locul central i celelalte centre, pentru a nelege circulaiile spre i dinspre Baia Mare. Inspirndu-ne din modelele lui Reilly i Isard i lund n calcul celelalte elemente care au determinat polarizarea, considerm c Baia Mare a generat n timp fluxuri de informaii, fluxuri de bunuri, de materii prime, de persoane a cror vitez i intensitate a sczut n report cu creterea distanei i cu existena unor praguri (bariere) naturale. Pe de alt parte, trebuie s lum n considerare faptul c unii consumatori au n vedere mai multe centre accesibile i atribuie fiecruia dintre acestea o utilitate subiectiv. Aceast utilitate se poate exprima ntr-o anumit manier: fiecare centru prezint o anumit atractivitate n ochii consumatorului; utilitatea sau atractivitatea aceluiai centru poate fi diferit de la un consumator la altul. Alegerea unui anumit loc pentru cumprturi de ctre cumprtori se bazeaz deci pe dou elemente: utilitatea centrului i distana parcurs. Putem accepta ns o anumit substituie ntre cele dou elemente; consumatorul accept o distan mai mare de parcurs pentru a profita de utilitatea superioar pe care I-o ofer spre exemplu Baia Mare, fa de Baia Sprie, Cavnic, etc.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

22/68

Structura choremic a zonei de influen a municipiului Baia Mare. Constatm c i n cazul nostru, reeaua de comunicaie i distana au introdus modificri cantitative i calitative n structura spaiului (R. Brunet et al. 1993). Sub raport cantitativ mrimea i destinaia terenurilor agricole spre exemplu, se modific cu deprtarea de ora (suprafaa parcelelor crete, tipurile de culturi sunt altele etc.) se modific frecvena i intensitatea navetismului, a fluxurilor de bunuri etc. Modificrile de ordin calitativ sunt i ele importante i se refer la calitatea i randamentul culturilor (scad cu distana), gradul de cultivare al terenurilor scade, ca i frecvena micrilor de polarizare (fluxuri de persoane, bunuri etc.). Prin micrile de polarizare, Baia Mare i alte centre (Baia Sprie, Cavnic, Trgu Lpu, Seini, Cehu Silvaniei, Ulmeni, omcuta Mare), au devenit spaii atractive, gradul lor de centralitate ierarhizndu-se pe baza funciilor oferite, calitatea i diversitatea reelei cilor de comunicaie, distana i poziia n mediul fizic. Spre exemplu, dup 1950, odat cu reorganizarea mineritului, s-a accentuat micarea migratorie spre Baia Mare, Baia Sprie i Cavnic, din ruralul apropiat sau mai ndeprtat, ca urmare a politicii agrare, de multe ori sub efectul instinctului gregar. n prezent, remarcm mobilitatea rezidenial i turistic marcat prin modalitate, dinspre urban spre rural. Ca orice alt spaiu umanizat, zona de influen a municipiului Baia Mare se caracterizeaz prin anumite disimetrii. Aa cum menioneaz R. Brunet (1993), anizotropia spaiului umanizat apare ca efect al structurrii prin tururi fr retur, micri univoce, schimburi inegale, tropisme. Sunt evidente n zon disimetriile n gradul de populare al zonei i a oraului n sine, n fluxurile migratoare, n schimburile de bunuri, etc. Spaiului zonei de influen i este caracteristic i discontinuitatea creat prin diverse limite: naturale (bariere altitudinale, ape curgtoare ntre domenii agricole i forestiere), administrative (ntre sat i ora), limite ntre spaii cu poteniale diverse. Aceste limite se identific ca frontiere ce determin locuri geografice de pasaj, mai mult sau mai puin regulate ntre diversele domenii ale zonei, amintite mai sus. Pasurile Gutin i Pietri reduc fluena fluxurilor spre depresiunile Maramure i respectiv Lpu, fr ns a se constitui n praguri serioase; ele ntresc ns polaritatea oraelor Sighetu Marmaiei i Trgu Lpu, crend fronturi de interferen cu Baia Mare. Rul Some, linia ferat i oseaua de-a lungul acestuia, direcioneaz n bun parte fluxurile de persoane i bunuri din nordul judeului Slaj (Some Odorhei, Npradea, Letca) spre Baia Mare. Zona de contact dintre Baia Mare i ruralul din jur a creat de-a lungul arterelor de circulaie peisaje de intrare n ora unde se juxtapun staii pentru servicii, garaje, pompe de carburani, depozite, supermagazine, etc. O particularitate a acestor frontiere este micarea spre rural, contribuind la extinderea fenomenului de urbanizare i a zonei suburbane. Fronturile urbanizrii progreseaz, lsndu-si amprenta asupra ruralului din jur, nu att prin transformri legislative, (Tui Mgheru, omcuta Mare, Ulmeni urmeaz s fie declarate orae), ct prin fenomenul de dotare cu atribute urbane. Pe de alt parte, identificm fronturi ale extinderii urbanului prin apariia noilor cartiere rezideniale (dup 1990), a cror apariie i dezvoltare ulterioar nu s-a fcut prin respectarea ordinii fireti a lucrurilor, a legislaiei existente n urbanism, ci datorit vidului legislativ care s acopere toate faetele dezvoltrii urbanistice. Fenomenul produce profunde transformri ale fondului funciar agricol; plantaiile pomicole se reduc drastic n suprafa n favoarea construciilor. Considerm astfel c avem indiciile conform crora putem reprezenta schema organizrii choremice a spaiului zonei de influen: Prezena cilor de comunicaie cu fluxurile ce creeaz n zon disimetrie; Existena structurilor gravitaionale ce structureaz spaiul n benzi i aureole; Micri de polarizare, evideniate n ariile de influen; Prezena fronturilor ce rezult din heterogenitatea spaiului fizic i umanizat, care separ diferitele domenii ale zonei de influen. Existena acestor elemente ale organizrii i funcionrii spaiilor geografice ne d posibilitatea s stabilim rolul i tipurile de atracie a municipiului Baia Mare n cadrul regiunii. Baia Mare are un rol demografic prin atracia forei de munc, dar i prin deplasrile periodice ale acesteia spre exterior. Baia Mare reprezint un debueu pentru produsele agroalimentare i materiile prime ale satelor din jur. Un alt rol important este acela de furnizor al regiunii, prin comercializarea unei variate game de produse prin formele de vnzare cu amnuntul ( au detail) sau en gros, i n acelai timp, un loc al schimburilor din interiorul regiunii pe piaa urban. Este cel mai mare centru de atracie financiarbancar din regiune, prin cele 12 bnci centrale sau sucursale ale unor bnci centrale sau regionale. Spitalul Judeean i Spitalul de boli pulmonare Baia Mare reprezint puternice elemente de atracie medical.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

23/68

Baia Mare exercit un rol cultural prin instituiile de nvmnt (universiti, coli postliceale, licee de specialitate, coli profesionale a.) i cultur (teatru, cinematografe, posturi locale de radio i televiziune), edituri, redacii de cotidiene. n Baia Mare se gsaesc de asemenea sediile organizaiilor politice judeene, fapt ce i confer un rol politic. Atracia spre domeniile mai noi i de vrf ( informatic, statistic, cercetare, telecomunicaii) este tot mai puternic, municipiul furniznd tehnic de calcul i servicii pentru ntreinerea acesteia, precum i servicii de telecomunicaii, prospectare, expertize, etc. Prin calitatea sa de centru administrativ al judeului Maramure, Baia Mare i exercit funcia administrativ pe mai bine de 2/3 din suprafaa zonei de influen. ntre Baia Mare i anumite sate sau locuri situate n zone de mare atractivitate turistic s-a creat o relaie de recreere. Constatm deci c, municipiul Baia Mare este legat de regiunea sa printr-o multitudine de fire, demografice, economice, culturale, sociale, administrative, de recreere, fapt ce a contribuit, de-a lungul timpului, la modul de organizare n sine a oraului i la modelarea regiunii din care face parte i cu care sa afl n raporturi bine definite. Aceste legturi au fost esute n timp de secole i nu ntmpltor spaiul depresiunii a mprumutat numele oraului; se vorbete tot mai des de regiunea Bii Mari sau bimrean. De asemenea, ne aflm n faa unor relaii de tradiie ntre Baia Mare i unele localiti aparinnd n prezent judeelor Satu Mare i Slaj, din timpul mpririi administrative pe regiuni, municipiul pstrndu-i prestigiul de reedin. Ca o expresie a tuturor acestor legturi, trebuie s inem seama de relaia psihologic, adic manifestarea sentimentului de apartenen la un ora mare care te ajut, i modeleaz viaa. Zon suburban imediat umlandul . Umlandul circumscrie municipiul Baia Mare la est, sud i vest, ocupnd o suprafa de 592,2 km 2 . Include 50 de sate organizate n 9 comune reprezentnd 23,1% i respectiv 19,5% raportat la zona de influen. Satele, n marea lor majoritate (70,7%) sunt mici i mijlocii (ntre 100 i 1500 de locuitori) iar distana fa de Baia Mare nu depete 25 de km. Tabelul nr. 3 Clasificarea satelor dup numrul de locuitori Total com ue 10 7 29 46 46 Nr. Medi u sate/ com 5,5 6,8 3,9 5,2 5,2 Mrimea satelor (nr. De locuitori) Mici Mijlocii Mari Sub 100- 500- 1000 1500 100 500 1000 1500 2000 1 13 6 4 1 11 24 9 5 2 14 24 4 5 7 10 11 49 74 87 37 85 91 14 27 31 3 13 13

Zona funcional URBANUL UMLANDUL HINTERLAN D SUBURBAN UL DE EXCEPIE TOTAL RURAL TOTAL ZON

Total sate 25 50 50 116 217 242

2000 2500 1 1 1

2500 3000 2 2 2

3000 3500 1 2 2 3

3500 4000 1 1 2 2

Populaia umlandului numr 42.529 de locuitori, reprezentnd 26,5% din populaia spaiului rural al zonei, rezultnd o densitate general de 74,3 locuitori / kmp. La nivelul tuturor comunelor din zon, indicele mediu al sporului natural este negativ -3,9. Excepie face comuna ieti, cu 1,2 . Sporului natural negativ i se adun un indice al mortalitii infantile ridicat (32,3) i o speran de via mai redus (67,7 ani) fa de celelalte zone, n ciuda faptului c sunt bine echipate din punct de vedere edilitar i dispun de un potenial de comunicaie complex. Dup estimrile specialitilor n sntate, aceste valori ale indicatorilor demografici sunt rezultatul efectelor polurii de ctre industria metalurgic neferoas ale crei noxe au afectat municipiul Baia Mare i localitile apropiate. Sporul general negativ al populaiei a fost diminuat ntr-o oarecare msur i prin procesul de remigrare a unor importante contingente de salariai sau prin amenajarea unor rezidene secundare, rata sporului migrator fiind de 0,5 , cu valori mai ridicate n satele comunelor Scleni, Remetea Chioarului, Satulung, Tui Mgheru, i Recea (vezi tabelul nr. 3).

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

24/68

Tabelul nr. 4 Indicatorii demografici ai zonei de influen a municipiului Baia Mare Indicatori demografici Natalit Mortal Spor a-te i-tate natura l Mortal i-tate infantil 21,6 32,3 15,2 Indice de mbtr -nire % 39,5 77,2 76,9 Spera na de via (ani) 68,5 67,7 69,4 Propo r-ia M-F % 49-51 49,350,7 49,150,9 49,150,9 49,250,8 49,159,9 Rata spor migrat or -7,3 0,5 12,1 Densi ta-tea Loc/k mp 232,4 74,3 73,7

Zona funcional

Supraf a ha

Num r loc. 183.8 75 42.52 9 46.76 2 43.54 6 33.56 0 77.10 6 166.3 97 350.2 72

URBANUL UMLANDUL HINTERLAN D ZONA EXC. DE

79.120 62.360 63.440 138.50 6 73.431 211.93 7 337.73 7 416.85 7

10,8 10,5 10,0

11,1 14,4 14,4

-0,3 -3,9 -4,4

9,9

15,0

-5,1

26,6

107,3

69,3

-7,7

36,3

RURAL ZON TOTAL GENERAL

10,1 10,4

14,6 12,8

-4,5 -2,4

24,7 23,1

87,1 63,3

68,8 68,6

1,6 -2,8

48,0 83,5

Legturile cu municipiul Baia Mare sunt fundamentale, indispensabile i permanente, distanele fa de acesta fiind sub 25 de km. Aproape jumtate din satele umlandului sunt aezate pe ori lng magistrale rutiere naionale sau linii ferate. n general, deplasarea se face uor, drumurile fiind trasate pe forme de relief care nu ridic probleme de restricie. Numrul mare al autobuzelor puse la dispoziie de autobaza de transport cltori Baia Mare, de firme private (peste 50 de curse zilnic), cele 7 curse prelungite ale transportului urban n rural (Bia, Boznta Mic, Groi, Satu Nou de Sus, Ocoli, Ctlina, Firiza) transport zilnic spre i dinspre Baia Mare peste 14.400 de cltori, din care 632 sunt salariai i cca. 400 elevi i studeni. La acetia se adaug un numr nsemnat de cltori, ce nu poate fi estimat cu exactitate, care se deplaseaz cu mijloace proprii. Umlandul deine o populaie ocupat local numrnd (n 2002) 3114 salariai (7,2% din totalul populaiei), din care 1390 (44,6%) n domeniul serviciilor, 1504 (48,2%) n sectoare productive (industrie prelucrtoare, construcii), 220 (7,2%) n sectorul primar, din care numai 2,9% n agricultur i silvicultur, restul n domeniul extractiv (4,3%). Este de menionat faptul c peste 70% din populaia ocupat n servicii aparine unor activiti comerciale de desfacere cu amnuntul (AF i PF), urmnd serviciile social-culturale locale (nvmnt, sntate, cultur.), din care peste 80% sunt navetiti din Baia Mare. Din suprafaa umlandului, spaiul agricol cuprinde 339,3 kmp, (57,3%), pdurile 232,2 kmp (39,3%), iar alte suprafee (infrastructuri de transport, ape, construcii) ocup 19,7 kmp (3,4%) (vezi figura). n structura fondului funciar agricol, terenul arabil deine 139,6 kmp reprezentnd 41,1% din umland i 17 % din suprafaa arabil a zonei de influen.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

25/68

Alte suprafete 3.40%

Paduri 39.30%

Agricol 57.30%

Fig. 3. Structura fondului funciar n zona de influen a municipiului Baia Mare n general, terenul arabil este de bun calitate, fiind situat n luncile Someului, Lpuului, Brsului, etc., i constituie un suport important n aprovizionarea pieei oraului cu legume i alte produse agroalimentare. Se remarc satele: Mocira, Lpuel, Ocoli, Coltu, Ctlina, Scleni, Remetea Chioarului, pentru producia de legume, Groi, Dumbrvia i Chechi pentru lapte. Umlandul include 10 uniti administrative comunale n 47 de sate i dou urbane (Baia Sprie cu trei sate aparintoare i Cavnic). Cele dou orae, Baia Sprie i Cavnic, se identific ca centre polarizatoare de rang inferior municipiului BaiaMare, cu care ntrein relaii de producie, de bunuri, de for de munc. Baia Sprie se ntinde pe o suprafa de 9602 hectare, din care 46,6% o ocup pdurile; are o populaie de 16.626 locuitori (n 2002), din care 5.275 (31,7 %) populeaz cele trei sate aparintoare (Tuii de Sus, Satu Nou de Sus i Chiuzbaia). Oraul propriu zis, cu intravilanul de 863 de hectare, este situat pe rul Ssar i DN 18, arter rutier important ce leag Baia Mare de Sighetu Marmaiei. Baia Sprie se afl la o deprtare de 10 km de Baia Mare i 25 de km de aeroportul Tui Mgheru. Infrastructura de transport const n cale ferat cu punct terminal la Baia Sprie, DN 18 care se intersecteaz cu DJ Baia Sprie-Cavnic, fapt ce i confer condiii optime de legtur cu Baia Mare-Sighetu Marmaiei, Cavnic i satele din apropiere. Oraul este atestat documentar la 1329, dezvoltndu-se ca centru minier (Mons Medius) pn n zilele noastre, iar n anii postbelici i-a dezvoltat i ramuri de prelucrtare a minereurilor , industrie de utilaj minier, materiale de construcii i prelucrarea lemnului. Populaia nregistreaz un spor natural de 0,3 i o rat a mortalitii infantile de 14,4 . Rata sporului migrator este de 1,8 , n 2002 fiind nregistrate plecri pe o durat mai mare de trei luni n a sau n strintate n numr de 579 din care 63,5% brbai. Sperana de via la brbai este de 68,4 ani, mai sczut ca la femei (69,8 ani), munca n subteran generatoare de boli profesionale (silicoz, TBC), i de accidente de munc, alcoolismul i tabagismul fiind factori care i-au lsat amprenta asupra acestui fenomen. Potenialul economic al oraului i dotrile de care dispune n domeniul nvmntului, sntii, culturii, turismului, au fcut din Baia Sprie un centru polarizator important.

Alte suprafete 3.40%

Paduri 39.30%

Agricol 57.30%

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

26/68

Atracia forei de munc spre minerit i alte domenii, de la distane de peste 40 de km pn n 1990, reprezenta peste 57,7% din fora de munc (peste 3790 de navetiti). Baia Sprie face parte din arealul de convergen al forei de munc supranumit tripletul Baia Mare-Baia Sprie-Cavnic, care polariza un spaiu geografic vast, principala relaie realizndu-se ntre Baia Mare i Baia Sprie. n prezent, navetismul s-a diminuat drastic, spre Baia Sprie deplasndu-se zilnic (la minele uior i Baia Sprie) 225 de salariai (5,6% din totalul salariailor 4004), din care aproape 150 provin din Baia Mare. n acelai timp, din Baia Sprie se deplaseaz zilnic spre Baia Mare i unitile din teritoriul su administrativ peste 210 salariai (5,2%). Fenomenului de navetism trebuie s-i adugm i micarea zilnic a elevilor i studenilor. Din Baia Sprie spre Baia Mare, 256 de elevi i studeni se deplaseaz zilnic, iar din Baia Mare spre Baia Sprie se deplaseaz zilnic 147 de elevi, majoritatea atrai de liceul cu profil auto (mecanici, conductori auto). Dispunnd de un potenial turistic remarcabil (Masivul Gutin, Lacul Albastru, Rezervaia Fosilifer de la Chiuzbaia, lacul i masivul Mogoa, precum i de unele amenajri turistice constnd n 3 uniti de cazare cu 350 de locuri, prtie de schi, instalaie de transport pe cablu, restaurante, identificm o puternic atracie turistic, fapt ce acoper, n medie pe an, peste 85% din capacitatea de cazare, exceptnd perioadele de vrf (iarn, var), cnd unitile de cazare nu fac fa cererii. n perioada de iarn, mai cu seam n week-end, se nregistreaz o fluen apreciabil a iubitorilor de schi din municipiul Satu Mare. Prin dotrile de care dispune, Baia Sprie ofer o gam variat de servicii, mai importante fiind cele comerciale (cumprturi de produse agroalimentare, diverse bunuri de scurt sau ndelungat folosin) prin unitile comerciale, brutrii, carmangerii, uniti de ntreinere i reparaii, pia agroalimentar, trg lunar, etc.). Atracia depete limitele administrative ale oraului, exercitndu-se asupra a peste 80% din satele comunei ieti, 1/3 din satele comunei Dumbrvia i satului Mara din comuna Deseti. Cavnic. Oraul Cavnic este atestat ca localitate minier din 1336. Se ntinde pe o suprafa de 2.359 ha din care 57,7% (1363 ha) o ocup suprafee mpdurite. Dispune de un potenial agricol redus (760 ha teren agricol din care 3 % teren arabil i 97% puni i fnee naturale); n schimb, potenialul turistic, mai ales cel natural, este deosebit de variat. Populaia Cavnicului numr 5.216 locuitori stabili concentrai pe valea ngust a rului omonim (107 ha intravilan 4,5% din suprafaa total) pe o lungime de peste 10 km, cu o densitate de 3.068 locuitori /kmp concentrai n proporie de peste 2/3 n partea sudic a oraului, acolo unde sunt amplasate marea majoritate a utilitilor economice. ocul nregistrat de diminuarea celei mai importante activiti a oraului, mineritul i prelucrarea primar a minereurilor, a determinat o scdere continu a populaiei (vezi tabelul 4), cu un ritm mediu anual de cretere, n perioada 1992-2002 de -9,7%. Aceast descretere trebuie pus nu att pe seama diminurii sporului natural, ct pe procesul de remigrare (1,4%) i o rat ridicat a migraiei (-13,7).

Tabelul 5. Unele elemente demografice ale oraului Cavnic Numrul de locuitori Indicatori 1956 1966 1977 1992 2002 Spor natural 3984 6063 5968 5779 5216 1,5

Mortalitate infantil 16,1%

Rata migraiei -13,7

Sperana de via 67,8 ani

Fora de munc reprezint 39,6% (2068 persoane) din totalul populaiei, din care n minerit i prelucrarea minereurilor lucreaz 51,8% (1062 persoane). Fora de munc autohton reprezint 94,2% din total, restul de 5,8% sunt navetiti (118 persoane), din care 21,1% provin din Baia Mare. Cavnicul ofer unele servicii i locuri de munc prin care i manifest rolul de centru polarizator. Atrage fora de munc din satele de pe valea rului Cavnic (Copalnic, Vad, Fureti, Plopi, urdeti), din satele comunelor Cerneti, ieti i Budeti spre minerit, n cea mai mare parte De asemenea, n ora funcioneaz un liceu cu 273 de elevi i 23 de cadre didactice, colariznd i elevi din satele comunelor Copalnic Mntur, ieti, Budeti (10,6%). Spitalul din Cavnic dispune de 90 de paturi, 13 medici i 89 de personal mediu sanitar n sistem public. Sunt spitalizai n general bolnavi cu boli profesionale legate de munca n subteran. Datorit poziie geografice mai izolate i a unei infrastructuri de comunicaie reprezentate doar prin drumuri judeene, aria de atracie a oraului Cavnic este mai restrns. Cavnicul ests situat la 20

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

27/68

de km de Baia Sprie (DJ 184), la 30 de km de Baia Mare i cea mai apropiat gar feroviar i la 42 de km de aeroportul Tui Mgheru. Cu toate acestea, legturile cu Baia Mare sunt foarte strnse, fapt ilustrat de cele 5 curse de autobuze ce transport n medie 400 de cltori zilnic. Cavnicul mai este legat de Budeti (la 15 km) i Biu (la 21 km) prin DJ 109 F, i de Copalnic Mntur, prin urdeti (la 24 km) pe DJ 182 C, cu suprastructur asfaltat. Oraul Cavnic dispune de central telefonic digital i de telefonie mobil GSM. Proiectele de dezvoltare n perspectiv a oraului Cavnic au ca obiectiv valorificarea imensului potenial turistic, transformnd localitatea ntr-un puternic centru de atracie turistic. Alte sisteme funcionale de aezri ale umlandului bimrean. Cele 10 teritorii administrative (comune) rurale pot fi clasificate n funcie de distana fa de municipiul Baia Mare astfel: Umlandul frontalier (imediat), al crui teritoriu intr n contact cu limitele municipiului, cunoscnd n mod diferit efectele extinderii urbanului. Acesta cuprinde 4 comune i 21 de sate (vezi tabelul 4), cu o populaie total de 17.962 de locuitori (41,8% din umland). Relaiile locuitorilor cu Baia Mare sunt vitale, acetia cumprnd zilnic, n procent de peste 80% unele produse alimentare (pine, carne i produse din carne, legume) din ora. Navetismul este foarte pronunat (pentru munc, n interes personal), peste 1500 de cltori deplasndu-se zilnic (salariai, productori agricoli pentru pia, elevi, studeni). Asistena sanitar este asigurat de unitile medicale i farmaciile din ora, dispensarele medicale, farmaciile i punctele farmaceutice reducndu-i activitatea sau fiind desfiinate. Peste 45% din absolvenii ciclului primar din nvmnt urmeaz cursurile gimnaziale la coli din Baia Mare; n sate ca Ocoli, Satu Nou de Jos, Coltu, Mocira, clasele gimnaziale au fost desfiinate, n celelalte sate ale zonei numrul elevilor din gimnaziu reducndu-se simitor; la acest fenomen contribuind i scderea natural a populaiei colare. Tabelul nr. 6 Sistemele funcionale ale umlandului Distana Ci de Nr. de reedin comunicaie i Comuna locuitor ei fa mijloace de i de Baia transport Mare DJ 182, asfalt, GROI 2536 7 km autobus, DJ 184 A, transport urban DN 1C asfalt, RECEA 5453 5 km autobus, transport Umland urban, cale ferat frontalier (imediat) DJ 182 B, DJ 184 SCLENI 5832 11 km A, DJ 182 DN 1C, asfalt, TUI 6711 9 km autobus, DC 104, MGHERU transport urban DJ 183, asfalt, ARDUSAT 2557 19 km autobus DN 1C, asfalt, CICRLU 4020 14 km autobus, cale ferat DJ 182 cu DJ 184 DUMBRVIA 4497 12 km asfaltat, autobus Umland Apropiat REMETEA DJ 182 B asfalt, 3016 19 km CHIOARULUI DC 81, autobus SATULUNG IETI 5426 5497 16 km 14 km DN 1C, DJ 108 B, DJ 182 B, DC 71 DJ 184, DJ 184 A, DC 28, 28 A

Sate aparintoare

Ocoli, Satu Nou de Jos Boznta Mic, Mocira, Ssar Lpuel,

Ctlina, Coltu, Coa, Coruia, Culcea, ntreruri Bia, Boznta Mare, Buag, Merior, Nistru, Ulmoasa Arieu de Cmp, Colirea Brgu, Ilba, Crbunari, Chechi, Rus, indreti, Ungura Berchez, Berchezoaia, Pota, Remecioara Arieu de Pdure, Fersig, Finteuu Mic, Hideaga, Mogoeti, Pribileti Bonteni, Cetele, Dneti, Negrea, Plopi, urdeti

n umlandul apropiat identificm un procent pozitiv de remigrare (0,3) i stabilirea de ctre citadini a rezidenei secundare.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

28/68

n general, calitatea locuinelor este bun i foarte bun, n procent de peste 95 % casele fiind construite din crmid. Gospodriile au un grad de dotare i confort acceptabil sau sporit (vezi tabelul 5). Tabelul nr. 7 - Situaia fondului locativ n umland Nr. Nr. mediu Nr. de mediu de Nr. de gospodri camere persoane locuitori i de n locuit gospodrie Umland 5654 20532 3,0 3,6 imediat Umland apropia 8027 21997 2,3 2,7 t Total 13681 42529 2,6 3,1 umland Suprafaa medie locuibil / gospodrie mp 48,15 45,05 46,60 Suprafaa medie locuibil / persoan mp 13,37 16,68 15,03 Gospodrii cu 1 famili e 5009 6903 11912 2 familii 565 1103 1668 3 familii i peste 80 21 101

n procent de 100%, satele sunt racordate la sistemul de distribuie a energiei electrice i cca. 90% la reeaua de gaze naturale. Gospodriile din acest spaiu realizeaz venituri numai din agricultur doar ntr-o proporie cuprins ntre 2,5-5%, marea majoritate a capilor de gospodrii fiind salariai, pensionari sau ntreprinztori particulari. n general, relaiile acestei zone cu oraul sunt caracterizate prin disimetrii datorate unor schimburi inegale mai ales n privina bunurilor alimentare. Cu toate c exist condiii pentru producia legumicol n zon (terenuri arabile n luncile Lpuului i Someului), care ar putea satisface o bun parte a pieei bimrene, aportul acestui spaiu rural la aprovizionarea oraului este mult sub potenialul existent. Se nregistreaz unele fluxuri minime de lapte i produse lactate din comunele Groi, Scleni, ieti, de legume i zarzavaturi din satele Lpuel, Mocira, Ocoli, Coltu, Ctlina, Scleni, de fructe i castane comestibile din Tui Mgheru, ieti i Groi. Dup 1995, n ruralul imediat au aprut unele uniti economice cu capital privat profilate pe lucrri de instalaii, ateliere mecanice de ntreinere auto, prelucrarea lemnului, prelucrarea laptelui, brutrii, etc., ca uniti independente sau ca filiale ale unitilor din ora, avnd un numr mic de salariai. Menionm n acest sens comunele Dumbrvia, Scleni, Tui Mgherui pentru producia agroalimentar, (lactate, preparate din carne, panificaie), care n procent de peste 90% sunt destinate pieei urbane. n aceast zon, valoarea terenurilor pentru construcii nregistreaz cele mai ridicate preuri, apropiate sau identice cu cele din intravilanul bimrean. Umlandul apropiat care l circumscrie pe cel imediat, format din 6 comune cu 31 de sate situate la distane cuprinse ntre 10-20 km fa de Baia Mare (vezi tabelul 4). Centrele administrative (comunale) ale acestui spaiu se caracterizeaz printr-un grad de atractivitate al satelor componente mai ridicat dect cel al satelor din imediata apropiere a municipiului Baia Mare. Ele au 6 dispensare medicale, 4 farmacii deservite de 38 de persoane (din care 40% sunt medici), peste 90% fiind navetiti din Baia Mare. Zona totalizeaz un numr de 25.013 locuitori (58,2% din umland). Relaiile locuitorilor cu Baia Mare sunt importante, dar mai ales selective (ca opiune frecvent), constnd n aprovizionarea cu materie prim, cooperare, prestri de servicii, for de munc, recreere. n marea lor majoritate, (peste 95%), elevii din clasele gimnaziale sunt colarizai local n cele 16 uniti colare primare i gimnaziale deservite de 128 de cadre didactice din care peste 60% fac naveta din Baia Mare. Rata sporului migrator este de 3,5. Participanii la acest proces sunt fotii salariai n unitile economice din Baia Mare (astzi majoritatea sunt pensionari), citadini care i-au stabilit reedina n rural, ori i-au construit aici a doua reziden. Putem identifica sate n care procentul rezidenilor secundari ncepe s creasc, prefigurndu-se ca viitoare sate de vacan: Cicrlu, Finteuul Mic, Fersig, (comuna Satulung), Remetea Chioarului, Remecioara (comuna Remetea Chioarului). Ca i n prima zon, relaiile cu Baia Mare sunt asimetrice. Fluxurile de persoane (salariai, liceeni i studeni) spre Baia Mare sunt majore; ele sunt urmate de cele de aprovizionare (legume, fructe, lapte, carne, ou) primare, venind dinspre Remetea Chioarului, Cicrlu, Satulung. Apariia unor

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

29/68

uniti economice de producie (lactate, produse din carne, panificaie) la Ardusat, Cicrlu, produse ale industriei de prelucrare a lemnului la Satulung, atrag fora de munc local i bimrean, i aprovizioneaz piaa din Baia Mare cu produse. Fondul locativ asigur un spaiu locuibil de peste 15 mp pentru o persoan, fiind construit n proporie de peste 50% dup anii 1960, avnd un grad de dotare acceptabil i redus, n cea mai mare parte (vezi tabelul 5). Cele ase comune sunt alctuite dintr-un numr relativ mare de sate (n medie cinci sate ntre trei i apte), 30% din acestea fiind mai izolate, situate pe drumuri comunale fr mbrcminte asfaltic, fr mijloace de transport n sistem organizat, fapt ce ridic probleme destul de serioase n aprovizionare i deplasarea copiilor la colile din centru. Zona suburban apropiat hinterlandul bimrean Hinterlandul limiteaz umlandul n est, sud i vest, ntinzndu-se pe o suprafa de 634,4 kmp. Este alctuit din 8 uniti administrativ-teritoriale (3 orae i 5 comune) cu 50 de sate, n marea lor majoritate mici i mijlocii (88%). Populaia acestui spaiu se cifreaz la 46.762 de locuitori, din care 21,6% locuiete n urban (Seini). Densitatea general a populaiei ruralului din hinterland este de 73,7 locuitori / kmp. n general, rata sporului natural este negativ (-4,4), fiind mai sczut fa de umland (vezi tabelul 2). Acest fapt se explic printr-o natalitate redus i o mortalitate infantil destul de ridicat, cauzat de asistena sanitar redus (un medic la 1263 de locuitori), dac lum n considerare faptul c 54% din medici activeaz n spitalele din Seini i omcuta Mare. n zon funcioneaz nou dispensare medicale fa de 12 n 1990, deservite de un personal mediu sanitar de 101 persoane, din care 61,3% la cele dou spitale. De asemenea, n zon sunt ase farmacii la o populaie de peste 32.000 de locuitori. Rata sporului migrator este de 12,1, cea mai ridicat din zona de influen. Aceasta se explic printr-un fenomen de remigrare (de la ora la sat) n urma restructurrii activitilor economice din zon i a revenirii pensionarilor n rural, acetia ne mai avnd posibilitatea s-i plteasc taxele de ntreinere ale apartamentelor. Apartamentele au fost fie vndute (preul apartamentelor din Baia Mare este printre cele mai ridicate din ar), fie lsate urmailor. Fondul funciar dispune de 42.805 ha de teren agricol (67,5%), 14.410 ha de pduri (22,7) i 6233 ha de terenuri cu construcii, ape, neproductive (9,8%). Urmare a condiiilor de relief (predominant colinar i de podi, cca. 92%), ponderea cea mai mare o dein punile i fneele naturale (22.162 ha) cu 51,7%, apoi terenurile arabile (18.200 ha) cu 42.5% i suprafeele pomi-viticole (2.437 ha)cu 5,8%. Terenurile arabile sunt lucrate n procente variind ntre 33,5% (comuna omcuta Mare) i 87,8% (oraul Seini), n medie procentul fiind de 61,1%. Numrul persoanelor declarate ca agricultori exclusivi este cuprins n medie ntre 5-6%, cu valori ceva mai ridicate n localitile izolate mai dependente de producia agricol. n lunca Someului i a Lpuului (Ulmeni, Slsig, Mireu Mare, Seini), se practic agricultura de tip intensiv, cu tendin de profilare pe legumicultur. Proprietarii acestor exploataii agricole deruleaz ns i alte activiti de producie i servicii, agricultura fiind considerat complementar. Legturile hinterlandului cu Baia Mare sunt diverse, intensitatea i frecvena acestora fiind dependente de natura relaiilor i potenialul de polarizare al unor centre. Fluxurile cu intensitate ridicat i frecven zilnic sunt cele al persoanelor: salariai, elevi, studeni i cltori cu diverse scopuri. Cele 24 de curse de autobuze care leag zilnic de Baia Mare localitile situate pe sau n apropierea drumurilor principale se ncadreaz n izocrona de o or. Acestea transport peste 1100 de cltori, din care peste 430 de salariai i aproape 220 de elevi i studeni. Acestora li se adaug peste 250 de cltori (salariai, elevi, studeni, etc.) cu trenul, pe linia Dej-Baia Mare. Fluxurile de materii prime sunt mai importante pe relaia Baia Mare cu Seini, Ulmeni, Mireu Mare, omcuta Mare, care se refer la carne i preparate din carne, lapte i produse lactate, produse de panificaie, legume i zarzavaturi, fructe, produse n cantiti mai mari dect necesarul local. Acestora li se adaug materiale de construcie (roci, prefabricate, ....), produse de sticlrie,etc. Prin funciile ce la dein gradul de dotare i organizare civic, putem ierarhiza cteva centre de polarizare n cadrul sistemului suburban al hinterlandului. Oraul Seini. Oraul Seini este situat la extremitatea vestic a ariei de influen a municipiului Baia Mare, ntr-o zon de interferen a influenelor cu municipiul Satu Mare. Se ntinde pe o suprafa de 5891 ha, din care mai mult de 2/3 este n Cmpia Someului. Seiniul numr 10.133 de locuitori, ocupnd locul 4 ntre cele 6 orae ale ariei de influen. Analiznd civa indicatori demografici, constatm c sporul natural este negativ (-3,7 ), la fel ca i rata sporului migrator (-7,9). Oraul Seini dispune de un potenial agricol nsemnat: 67,3% teren

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

30/68

agricol, din care 64,3% arabil. Dispune de cele mai mari plantaii viticole (peste 50 ha) i pomicole (391 ha), fiind recunoscut ca cel mai mare productor de vinuri din zon. Legturile cu Baia Mare sunt puternice prin DN 1C i linia ferat Baia Mare Satu Mare. Cele trei curse zilnice de autobuz i trenul transport spre Baia Mare peste 400 de cltori din care 122 sunt salariai i peste 130 elevi i studeni. n acelai timp, Seiniul polarizeaz satele din jur aparinnd judeului Satu Mare (comunele Apa, Orau Nou), atrgnd for de munc la unitile sale economice, elevi la Liceul agricol (49% provin din unele localiti ale judeelor Maramure, Slaj, Satu Mare). Seiniul mai atrage populaia din jur prin unele servicii oferite: comer, pia agroalimentar, trg sptmnal, dispensar medical, farmacii (vezi aria de polarizare a Seiniului), dar i prin tradiia sa de centru de plas. Oraul omcuta Mare. omcuta Mare se ntinde pe o suprafa de 12.040 ha, avnd n componena sa 8 sate cu un grad de dispersie ridicat (4,2 % conform formulei lui Demangeon). Este situat pe DN 1C, la 24 km de Baia Mare, pe valea rului Brsu, la gura depresiunii Chioarului. Numr 7715 locuitori, cu o densitate general de 64,2 locuitori / kmp i n intravilan de 100,8 locuitori / kmp. Rata sporului natural nregistreaz printre cele mai sczute valori din hinterland (-4,4), i o rat a sporului migrator de -2,9 i o speran de via de 69,2 ani. Potenialul agricol al oraului (7.949 ha 66%) este dominat de puni i fnee naturale reprezentnd 55,8% din terenul agricol, urmat de arabil cu 35,2%, concentrat n proporie de peste 90% pe valea Brsului, plantaii pomicole (cele mai mari din zon), ce dein 8,8%. n producia agricol oferit de acest potenial remarcm cerealele, fructele, (n proporia cea mai mare peste 80% mere), producie animalier, lapte, ln, carne. omcuta Mare este legat de Baia Mare prin 8 curse de autobuse, pe care circul zilnic peste 350 de cltori, la care adugm un nsemnat numr de posesori de automobile. Spre Baia Mare circul zilnic peste 210 salariai i cca. 150 elevi i studeni. Prin omcuta Mare trec zilnic n medie (spre Baia Mare sau dinspre Baia Mare) 6800 vehicule (4,7/minut), din care 4800 autoturisme, 1172 autocamioane, autobuse i tractoare, diferena fiind reprezentat de biciclete, motociclete, vehicule cu traciune animal, DN1C fiind artera cu cea mai mare intensitate a fluxurilor ntre Baia Mare i Cluj-Napoca. omcuta Mare este un centru care a polarizat o arie mare a ruralului din jur, ca fost centru de plas, centru raional i n prezent reedin de comun. Atracia se datoreaz faptului c aici funcioneaz: o judectorie, un spital de 65 de paturi deservit de 15 medici, 48 personal mediu sanitar (majoritatea n sistemul public), 2 cabinete medicale, o farmacie, un liceu care colarizeaz elevii din zon (54% din elevi provin din satele comunelor Valea Chioarului, Satulung,.Remetea Chioarului, Boiu Mare); unitile comerciale i cele de servicii publice atrag n fiecare luni (zi de trg) locuitorii din zon , fie n calitate de cumprtori, fie n calitate de vnztori de produse pe piaa agroalimentar. Cei peste 730 de salariai ai unitilor de producie sunt, n proporie de peste 70%, locali, ceilali fiind navetiti din satele apropiate (Buciumi, Finteuu Mare, Ciolt, Buteasa). Sistemul Copalnic-Mntur Cerneti. Acest sistem cuprinde dou uniti administrative cu 19 sate, cu un indice de dispersie foarte mare (15,7). Suprafaa intravilanului celor dou comune reprezint un procent de 5,2% din suprafaa total, fiind considerat ridicat fa de necesitile normale ale unei localiti. Acest fapt se explic i prin prezena unui numr nsemnat de sate de tip risipit sau rsfirat-risipite, multe dintre ele dezvoltndu-s, n timp, haotic, fr un plan de urbanism prestabilit. Un mare numr de gospodrii sunt construite n afara intravilanului. Din numrul total al satelor (19) care compun acest sistem teritorial, 11 (57,8%) au sub 500 de locuitori, cu un grad de dispersie a gospodriilor, n teritoriu, ridicat, avnd o populaie mbtrnit. n medie, densitatea gospodriilor variaz ntre 0,22 i 0,23 gospodrii / ha. De teren. Copalnic Mntur se identific ca centru de atracie avnd un numr mai mare de locuitori, trg bilunar, dispensar medical cu doi medici, cabinet stomatologic, farmacie i tradiia de fost centru de plas care polariza altdat toate satele sistemului teritorial analizat. Funcia administrativ i-o ndeplinete fiecare centru administrativ pentru satele pe care le are n subordine. Populaia celor dou comune numr 9672 de locuitori, rezultnd o densitate general de 45,4 locuitori / kmp. Indicatorii demografici prezint unele caracteristici specifice: un spor natural negativ de -4,8, o mortalitate infantil redus n comparaie cu alte sisteme teritoriale (8,5), o rat a sporului migrator negativ (-6,4), sperana de via printre cele mai ridicate din zon (peste 70 de ani), procentul populaiei care a depit vrsta de 60 de ani fiind de 33,9%.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

31/68

Potenialul agricol (69,4% din suprafaa total a fondului funciar) este dominat de puni i fnee naturale (73,7%), terenurilor arabile revenindu-le doar 21,9%, o bun parte a acestora nendeplinind criteriile de calitate necesare. Suprafaa ocupat cu pomi fructiferi este de 29 ha (4,2% ), fiind una din cele mai ridicate din zon. Acest potenial agrar asigur producii suplimentare fa de nevoile locale de consum constnd n: fructe (prune, mere, etc.), lapte i produse lactate, carne, ln, piei i blnuri de ovine, miere i alte produse apicole, etc. Infrastructura cilor de comunicaie este reprezentat prin drumuri judeene i comunale, singurele drumuri cu mbrcminte asfaltic fiind DJ 182 (Baia Mare - Trgu Lpu) i DJ 182 C (Copalnic Mntur Cavnic), n lungime de circa 70 de km. Restul drumurilor sunt pietruite (n proporie de peste 90%), sau din pmnt, acestea din urm fiind impracticabile pe timp umed, mai cu seam de mijloacele de transport auto. Localitile situate pe platoul Preluca rmn izolate o bun parte a iernilor cu cderi masive de zpad. La aceasta se adaug lipsa autobuselor pentru unele sate, fapt ce ngreuneaz legtura locuitorilor cu centrul. Dat fiind situaia prezentat, legturile unor sate (Preluca Nou, Preluca Veche, Copalnic Deal, Curtuiuu Mic) cu centrul Copalnic Mntur au frecven mai redus (bisptmnal sau sptmnal), iar cu Baia Mare bilunar sau lunar. Excepie fac cele dou centre administrative, Copalnic Mntur i Cerneti, precum i satele de pe DJ 182 (Ruor, Copalnic, Berina, Mgureni) dintre Baia Mare i Trgu Lpu, pe care circul 5 curse zilnice de autobus. Relaia locuitorilor acestui sistem teritorial se axeaz pe dou direcii: spre Baia Mare i spre Cavnic. Relaia cu Baia Mare este mai complex, aceasta viznd fluxul de persoane, materii prime, produse agroalimentare predominant animaliere. Navetismul spre Baia Mare este practicat zilnic de cei peste 40 de salariai, circa 60 de elevi de liceu i studeni i de un nsemnat numr de persoane particulare care se deplaseaz spre Baia Mare sptmnal sau bisptmnal, pentru a-i vinde produsele pe pia, pentru cumprturi, pentru a beneficia de diverse servicii, pentru tratamente medicale, etc. Relaia cu Cavnicul este mai simpl, limitndu-se la navetism, (circa 50 de salariai la Exploatarea Minier Cavnic, 20 de elevi de liceu), fluxul de produse agroalimentare (lapte, ou, carne, fructe, etc.) spre piaa agroalimentar, pentru cumprturi i diverse servicii. Sistemul teritorial Ulmeni-Slsig. Acest sistem cuprinde, ca i precedentul, dou uniti administrative (oraul Ulmeni i comuna Slsig), nglobnd 10 sate din care 5 sunt clasate n categoria celor mijlocii, cu populaie cuprins ntre 1500 i 4000 de locuitori. Situat n lunca Someului i pe latura nordic a dealurilor Slajului, se ntinde pe o suprafa de 11.956 ha, cu un indice de dispersie a localitilor relativ redus (2,4). Ulmeniul (n situaia de a deveni ora), se detaeaz ca centru polarizator, atrgnd i populaia localitii Slsig (reedin a comunei omonime), precum i a altor sate din comunele nvecinate, inclusiv satele Benesat i Aluni din judeul Slaj. Elementele de atracie sunt gara feroviar, liceul din localitate, un dispensar medical deservit de 5 medici n sistem public, dou cabinete medicale din care unul stomatologic n sistem privat, o farmacie, unitile economice cu cei peste 670 de salariai i calitatea de fost centru de plas. Sistemul teritorial dispune de un potenial agricol remarcabil (66,5%) din suprafaa total), n care terenurile arabile dein ponderea cea mai nsemnat (64%). n marea lor majoritate, terenurile arabile sunt situate n lunca Someului, au un grad de fertilitate ridicat, prezentnd ns riscul inundaiilor i al revrsrilor periodice. Populaia numr 10.320 de locuitori, cu o densitate general de 86,7 locuitori / kmp i de 194,7 locuitori / kmp n intravilan. n general, sporul natural este negativ (-5,5), cu valori mai ridicate n satele aparintoare oraului Ulmeni. Mortalitatea infantil are indicele 0 n ultimii doi ani , fiind n scdere fa de recensmntul din 1992, iar sperana de via este de 69.8 ani. Sporul migrator prezint valori difereniate de la o comun la alta, acesta fiind negativ (-9,6) n oraul Ulmeni i pozitiv (34,2) n comuna Slsig, unde se nregistreaz cel mai pronunat fenomen de remigrare. Situat pe linia ferat Jibou Baia Mare i pe DJ 108 A, Ulmeniul i localitile sale componente au legturi foarte bune cu Baia Mare. Fluxurile de persoane spre Baia Mare sunt zilnice (peste 100 de salariai i circa 70 de elevi i studeni) sau periodice, sptmnale sau bisptmnale (pentru pia, cumprturi, tratamente medicale, diverse alte servicii specializate).

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

32/68

Comuna Frcaa.Comuna Frcaa este situat pe DJ 108 A la 30 de km de Baia Mare, la contactul dintre lunca Someului i Piemontul Codrului. Se ntinde pe o suprafa de 4841 ha, avnd n alctuire 4 sate cu un indice de dispersie redus (0,67). Populaia numr 3780 de locuitori cu o densitate medie de 78,7 locuitori / kmp i de intravilan de 145,3 locuitori / kmp. Sporul natural al populaiei prezint valori negative (-6,9 ), rata natalitii fiind cu 47,7 mai mic dect cea a mortalitii. Mortalitatea infantil prezint valori ridicate (41,6), n ciuda existenei unor condiii acceptabile de confort. Rata sporului migrator este favorabil remigrrii, fiind de 3,9. Potenialul agricol st la baza activitii economice, prin cele 3114 ha de teren agricol (64,3%), din care arabilul reprezint 58,7%, cu fertilitate ridicat, livezile 7,3%, diferena fiind acoperit de fnee i puni naturale. Acest potenial asigur importante cantiti de cereale (gru i porumb), plante tehnice (floarea soarelui), cartofi, legume, fructe, un apreciabil eptel de bovine, porcine, psri, etc., care asigur i unele disponibiliti pentru piaa bimrean. Unitile de morrit i panificaie, prelucrarea produselor lactate, producia de sticlrie, electrotehnice, cuprind peste 530 de salariai, din care 25% sunt navetiti din satele aparintoare. Centrul Frcaa dispune de: o coal cu ciclu gimnazial care colarizeaz i elevii din satele Srbi i Buzeti, ncadrat cu 52 de cadre didactice, marea majoritate fiind locale i calitate; un dispensar medical deservit de doi medici navetiti i 6 personal cu pregtire medie; o farmacie. Dat fiind apropierea de Baia Mare (izocrona de 60 de minute), legturile cu acesta sunt relativ strnse. Cele mai frecvente fluxuri sunt cele de persoane, urmate de produsele agroalimentare (morrit i panificaie, lactate, ou, fructe, etc.), unele materii prime (cereale), produse de sticlrie, etc. Cele 5 curse de cltori transport zilnic spre Baia Mare peste 70 de salariai i peste 60 de elevi de liceu i studeni, la care se adaug cltoriile periodice (sptmnale sau bisptmnale) ale altor circa 100 de persoane pentru diverse nevoi specializate. Prin dotrile de care dispune, Frcaa atrage cu o anumit regularitate o parte a populaiei din satele nvecinate, aparinnd altor sisteme teritoriale (Grdani Slsig, Brsu de Sus judeul Satu Mare), o alt parte fiind atras ocazional. Comuna Mireu Mare. Comuna Mireu Mare se afl la 27 de km de baia Mare (ncadrnduse n izocrona de 50 de minute), pe DN 108 E i la 11 km de omcuta Mare, de care se leag prin DJ 182 B; dispune de o gar feroviar pe linia ferat Jibou Baia Mare. Rul Some delimiteaz acest sistem teritorial de cel al Ulmeniului (circa 4 km distan), limiteaz, prin lipsa podului rutier, relaiile cu acesta din urm. Mireul Mare se ntinde pe o suprafa de 7366 ha, suprapus pe lunca i terasele Someului, Piemontul i Depresiunea Iadra i latura nordic a masivului Dealu Mare. Are n componen 7 sate (un ctun, Stejera, i 5 sate de mrime mijlocie), cu un indice de dispersie ridicat (4,8). Populaia numr 5142 de locuitori, din care 29,6% locuiesc n Mireu Mare. Densitatea general este de 70,4 locuitori / kmp, iar cea a intravilanului de 197,7 locuitori / kmp (n proporia cea mai mare este specific satelor situate n lunca Someului). Indicatorii demografici prezint unele caracteristici specifice: un spor natural printre cele mai sczute din aria de influen (-8), cu o rat a natalitii ce o dubleaz pe cea a mortalitii (16,1 respectiv 8,1), o rat a rat a mortalitii infantile de 23,8 , o rat a sporului migrator slab pozitiv (0,7), bazat majoritar pe remigrare, o speran de via de 69,5 ani. Potenialul natural cuprinde: pduri, n suprafa de 1634 ha (reprezentnd 22,2% din suprafaa sistemului teritorial), n marea majoritate de foioase; terenuri agricole totaliznd 4996 ha (67,8% din fondul funciar), din care 53,9% reprezint terenuri arabile (marea lor majoritate situate n lunca i pe terasele Someului), puni i fnee naturale (41,5%), planaiile pomicole (4,5%); roci de construcie (calcar, caolin, balast, etc.). Potenialul agricol susine o producie agrozootehnic apreciabil de: cereale (48,6% din arabil), cartofi i legume (9,3% din arabil), un eptel dominat n ordine de porcine, bovine, ovine i psri. Aceste producii susin unele activiti n domeniul agroalimentar: industrializarea laptelui, morrit i panificaie, etc. Produsele agroalimentare menionate depesc nevoile locale de consum, fiind destinate pieelor agroalimentare din Baia Mare, Jibou sau Cehu Silvaniei. Identificm astfel cteva fluxuri cu frecvene i intensiti diferite cu Baia Mare i centrele de acelai rang, nvecinate. Fluxul de persoane este cel mai important, spre Baia Mare deplasndu-se zilnic circa 350 de persoane, din care peste 150 sunt elevi i studeni, restul fiind salariai (circa 30) i alte persoane care cltoresc sptmnal cu diverse scopuri. Acetia utilizeaz trenul (circa 60%, mai ales cei ce provin din centrul Mireu Mare), sau cu cele 4 curse zilnice de autobus care leag Baia Mare de satul Iadra

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

33/68

(pentru cei care provin din satele mai ndeprtate de calea ferat). Numrul cltorilor este ns mult mai mare, un numr nsemnat deplasndu-se cu mijloace de transport proprii. Importante sunt fluxurile de produse agroalimentare care sunt destinate pieelor, avnd o ritmicitate sptmnal sau bisptmnal (Iadra, Tulghe, Mireu Mare Baia Mare pentru produse lactate; Lucceti, Dneti pe Some Baia Mare, pentru legume i zarzavaturi). Zona suburbana de excepie. Aceasta se identific ca un sistem teritorial aparte cu anumite trsturi legate de frecvena i intensitatea fluxurilor, distana fa de Baia Mare, apartenena la sisteme teritoriale diverse. Zona se ntinde pe o suprafa de 2.119 kmp din care 1.385 n judeul Maramure, 467 n judeul Satu Mare i 257 n judeul Slaj. Include 29 comune cu 116 sate i 2 orae (Tg. Lpu i Cehu Silvaniei) cu 15 sate aparintoare. n general satele sunt mici i mijlocii (107 sate 81,6 %), din care 7 sunt ctune cu o populaie de sub 100 locuitori. Populaia acestui spaiu numr 104.223 loc. Din care 21,2 % locuiete n urban i 78,8 % n rural. 55 % din populaia acestui spaiu aparine unitilor teritorial administrative ale judeului Maramure. Densitatea general a populaiei n spaiu este de 49,2 loc/kmp. Caracteristicile indicatorilor demografici se prezint astfel: un spor natural negativ (5,1 %o), cel mai sczut din zona de influen; cea mai ridicat mortalitate infantil din zon (26,6 %o ); un indice de mbtrnire a populaiei de 107,3 %; cea mai sczut rat a sporului migrator (7,7%o); o sperant de via a populaiei de 69,3 ani. Exceptnd cele dou orae i satele din imediata apropiere a acestora, celelalte sate dispun de gospodrii cu un grad de dotare satisfctor spre acceptabil. Asistena sanitar este asigurat de 37 medici, revenind 2.219 locuitori unui medic. Principalii indicatori demografici, particularitati si tendinte ale fortei de munca. Prelucrarea datelor statistice recente furnizate de recensamintele populatiei din 1992 si 2002 precum si compararea lor la realitatile consemnate in analizale anterioare au pus in evidenta tendinte ingrijoratoare privind evolutia componentei geodemografice in toate localitatile cu profil dominant minier: sporul natural negativ, sporul migratoriu negativ, rate anuale de cresterre negative, reducerea drastica a numarului persoanelor ocupate in sectoarele miniere, valorile deosebit de mari ale somajului, cu mult peste media pe tara s.a. Toate acestea sunt strans legate de efectele activitatii miniere ca si de declinul acesteia si neindoielnic sunt de natura sa pericliteze perspectivele economice ale regiunii motiv pentru care elaborarea unor strategii noi si adecvate de dezvoltare socio-economica sunt absolut necesare. Aspectele de detaliu ce definesc componenta demografica sunt extrem de numeroase si de aceea ele au fost sintetizate in tabelul de mai jos: Tabelul nr. 8. Indicatori geodemografici la recensamantul din 2002 Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indicatori demografici Total populaie Populaie nregistrat Populaie stabil Natalitate %o Mortalitate %o Spor natural %o Mortalitate infantil %o Indice de mbtrnire % Sperana de via (ani) Densitatea general a populaiei Migraiapopulaiei a.Persoane temporar prezente b. Persoane Baia Mare 144064 148180 136315 11,1 9,1 2 14,9 36 68,1 60,6 Baia Sprie 17205 17526 16626 11,4 11,1 0,3 14,4 48,2 68,4 17,5 Cavnic 5458 5612 5216 11,6 10,1 1,5 16,1 36,7 67,8 225,7 Tui Magheru 6874 6965 6711 9,5 12 -2,5 78,1 71,4 68,6 56,2 Biu 3034 3060 2698 12,6 13,3 -0,7 0 56,7 68,1 26,5 Cicrl u 4169 4251 4020 12,1 10,2 1,9 0 45,8 68,3 54,4 ieti 5717 5813 5497 13,2 12 1,2 13,6 59,9 59 6,2

4116 7749

321 579

154 242

91 163

26 336

82 149

96 220

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

34/68

12

13

temporar absente Din care n ar 2239 133 89 n strintate 1927 188 65 Temporar abseni pentru o perioada ndelungat n ar 1764 100 65 n strintate 1819 158 23 c. Rata sporului -6,5 -1,8 -13,7 migrator d. Navetism general Salariai 3013 213 56 Elevi i studeni 1860 108 35 Sporul mediu anual al populaiei a. Perioada 1956-1966 SMA (locuitori) 2686,1 51,9 207 RC % 0,71 56,8 52,1 b. Perioada 1992-2002 SMA (locuitori) -764,6 -46,7 -56,2 RC % -5,1 -3,2 -9,7 Structura populaiei a. Proporia M/F 48,6 / 48,7 / 48,9 / % 51,4 51,3 51,1 b. Grupele de vrst % Sub 20 ani 24,1 32,8 28,8 ntre 20-60 ani 64,9 54,5 59 Peste 60 ani 11 12,7 12,2 c. Fora de munc Total salariai n 68765 5449 3172 1966 Total salariai n 52265 4004 2068 2002 omeri declarai 9679 1002 817 2000 d. Sectoarele forei de munc 1966 / 2000 Sectorul primar 1251 / Agricultur 6/16 2/4 367 4951 / 2504/138 2465/106 Extracie 2322 1 2 Sectorul secundar 28023 / 1220/131 Prelucrare 51/547 21736 1 6488/298 Construcii 50/36 71/13 5 Sectorul teriar Comer i 21193/ 1269/106 circulaia 417/390 22209 3 mrfurilor 2650/253 nvmnt 233/219 81/74 6

46 45 16 56 0,7

12 14 224 86 -19,8

46 36 27 40 -6,2

35 61 22 102 -2,3

108 76 115 16,8 22,1 3,3 48,8 / 51,2 29,9 52,2 17,9 1438 419 230

240 51 97,2 34,5 -9,2 -2,9 49,3 50,7 25,5 58,4 16,1 1535 913 670 /

24 64 105 29,8 -1,3 -0,3 49,1 50,9 33,8 52 14,2 1228 134 280 /

23 54 60,8 12,9 -9,5 -1,6 51,5 48.5 26,9 56,6 16,5 860 136 250 /

6/10 922/2 0/147 4/0

1227/64 6 0/0 7/12

834/32 831/0 3/32 3/6

14/23 610/15 0 0 133/11 3 9/10

274/162 55/57

160/135 40/35

153/82 42/50

4. Analiza sistemului de extractie si prelucrare primara este de mare importanta pentru intelegerea relatiilor complexe care opereza in teritoriu. De aceea a fost avuta in vedere elaborarea unei tipologii complexe de clasificare si ierarhizare a elementelor componente. S-au

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

35/68

diferentiat astfel ariile de extractie, fluxurile, stocurile, ariile de prelucrare. Dupa intensitatea exploatarilor si impactul generat au fost diferentiate punctele de impact de ariile (campurile) de impact. Au fost inventariate si sistematizate activitatile specifice fiecareia si implicit mutatiile determinate in structura peisajului. 5. Evaluarea environmentala s-a realizat atat pe baza datelor furnizate de monitorizarile recente, cat si prin functia diagnostica a mutatiilor peisagistice surprinse prin cercetarea terenului. Prin combinarea criteriilor au fost delimitate ariile environmentale: fragile, degradate, puternic degradate, in reconstructie, diferentiate la randul lor in unitati environmentale: geosituri (spot point), fatete, arii environmentale, operatiune necesara pentru determinarea variabilelor care impun tendinta si implicit pentru stabilirea masurilor de planning environmental si teritorial. 6., 7. Mineritul a fost incontestabil, factorul economic major in evolutia asezarilor omenesti, atat in ceea ce priveste expansiunea edilitara si impunerea unui anumit mod de viata socio-economica, cat si in ceea ce priveste marimea geodemografica. Datele colectate au evidentiat numeroase interdependente, dar de cea mai mare actualitate este analiza celor de tip disfunctie generate de somaj si alterarea generala a conditiilor si a modului de viata. 8. Prin corelatii intre diferite categorii de indicatori, obiectivul final al lucrarii este identificarea si delimitarea ariilor ce impun politici de reconversie si determinarea alternativelor pe care le implica acestea. Sectiunea II. Impactul environmental al mineritului si reabilitarea teritoriala a spatiilor ramase cu organizare haotica n urma activitatilor miniere.Valorificarea n manier tradiional a minereurilor neferoase presupune o vast nlnuire de procese (extracie, concasare, transport, depozitare, flotaie, rafinare etc.) realizate cu preuri de cost foarte ridicate i a cror derulare atrage dup sine o producie considerabil de substane derivate ce genereaz, la rndul lor, redutabile probleme n meninerea echilibrelor environmentale. n esen, investiiile destinate reconstruciei environmentale i proteciei mediului sunt practic inexistente ntruct acestea ar greva relaia de profitabilitate economic, oricum precar (avnd n vedere condiiile de zcmnt) i n plus ele nu se nscriau n ntr-o prioritate n etapa respectiv. Acumularea secular a deeurilor solide, abandonarea ariilor de exploatare n stadii grave de dezechilibru morfohidrografic i ecologic precum i propagarea emisiilor toxice, cu deosebire n ultimele decenii cnd mineritul a dobndit un caracter intensiv, a condus la transformarea Bii Mari i a ariei limitrofe de impact a activitilor miniere ntr-o unitate environmental critic. Gravitatea problemelor i amploarea presiunii asupra mediului au fost fcute publice mai ales n ultimul deceniu i au fcut nconjurul lumii ndeosebi dup mult mediatizatul accident ecologic de la Aurul SA. Sunt de notorietate aspecte precum cele referitoare la anvergura poluarii cu produse reziduale i impactul acestora asupra sntii umane. Astfel, n urma activitilor de extracie i prelucrare a minereurilor din perimetrul minier BaiaMare, n intervalul 1980-2000, au rezultat peste 1.300.000 tone deeuri din care: - 1.200.000 t. steril de la flotaiile din zona Baia-Mare, Baia-Sprie, Cavnic, Biu, Baia-Bora, sunt depozitate n iazuri de decantare; - 95.000 t. steril de min, produs n exploatrile miniere din uior, Cavnic, Biu, Bora i Rzoare, steril depozitat n halde; - 40.000 t. zgur (utilizat ca materie prim n flotaii); - 250 t. praf volatil (depozitat n incint); - 170 t. nmol splare gaze (stocat n batale); 280.000 t. nmol de neutralizare a apelor (depozitat n iazurile de la Boznta). n total, n regiunea minier Baia Mare se afl 273 halde de steril (provenite din activitile anterioare), 19 flotaii din care 7 active cu iazuri de decantare. Acestea reprezint focare de poluare acut a tuturor componenilor mediului (ap freatic, sisteme fluviale, sol, aer, vegetaie, faun) a cror stare, asociat cu efectele generate de emisiile agresive ale altor surse persistente (Romplumb, Phoenix .a.), explic trista statistic referitoare la starea de sntate a populaiei: - reducerea speranei de via cu 12 ani fa de media pe ar; - creterea ratei mortalitii cu 10-15 % fa de media pe ar; - creterea morbiditii cu 10-75 %; - creterea rahitismului i avitaminozei D2 cu 65-95% fa de media pe ar; - creterea cu 40-60% a cazurilor de boli cauzate de prezena plumbului (metabolice, anemii, cardiovasculare, maligne) fa de alte orae martor (Satu Mare, Oradea).

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

36/68

Fr a minimaliza implicaiile nefaste ale aspectelor menionate trebuie subliniat cel puin nc unul ignorat n cvasitotalitate: caracterul haotic al structurii i funcionalitii teritoriului n ariile de impact industrial direct. Chiar dac, la prima vedere, aceast trstur pare a fi doar de factur punctual, derivat ndeosebi din procese de degradare geomorfic, n realitate, prin numeroasele sale implicaii (riscuri de accidente, alterarea calitii peisagistice, surse de substane poluante, obturarea cailor de comunicaii etc.) ]n realitate ea atrage dup sine adeseori grave dezechilibre de ordin social, economic i environmental. Drept urmare o condiie important n procesului de elaborare a planurilor de reconversie teritorial o reprezint evaluarea minuioas a impactului activitilor miniere asupra formelor de relief i proceselor geomorfologice. Impactul activitilor miniere asupra formelor de relief i proceselor geomorfologice. Dup Panizza (1996), impactul environmental const n schimbrile fizice, biologice i sociale induse n environment. Conform acestui autor, impactul poate fi abordat prin prisma unor termeni cum sunt: magnitudinea, semnul (+ sau -), extensiunea, durata, momentul apariiei, prababilitatea de apariie, reversibilitatea, situaiile sinergice. Dac sintetizm ns opiniile altor coli environmentaliste (SCOPE, coala englez .a.), se poate trage concluzia c impactul environmental este legat de acele aciuni umane care genereaz schimbri n parametri environmentali, comparativ cu situaia n care aceste aciuni nu ar fi avut loc. Conceptul de impact environmental este strns legat de conceptul de calitate a mediului, fiind ntr-o relaie dialectic cu acesta. n aceast accepiune, termenul ar cuprinde toate aciunile umane existente i poteniale care interfereaz cu componentele de mediu, cu sntatea i bunstarea uman pe un teritoriu dat: impactul poate fi pozitiv sau negativ din punctul de vedere al efectelor induse componentelor environmentale. Reinem faptul c accepiunea cea mai apropiat accepiune de demersul tiinific a termenului de impact, presupune dou coordonate principale: aciunea antropic i efectul acesteia asupra environmentului n ansamblu sau pe componente. Trebuie s menionm i accepiunea legislativ a termenului luat n discuie, precizat n Ordinul nr. 619 din 1 aprilie 1992 privind procedura de elaborare i coninutul minim al studiilor i analizelor de impact asupra mediului emis de ctre Ministerul Mediului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 55 din 1 aprilie 1992: Prin impact asupra mediului se nelege orice efect direct sau indirect al unei activiti umane desfurate ntr-o anumit zon, care produce o schimbare a sensului evoluiei strii calitii mediului i a ecosistemelor, schimbare ce poate afecta sntatea omului, integritatea mediului (ap, aer, sol, subsol, pduri, flora, fauna, peisaj, aezri umane, construcii ale patrimoniului cultural sau ale condiiilor socioeconomice). Drept urmare subliniem necesitatea abordrii difereniate a impactului environmental prin prisma scrii spaio-temporale, i a armonizrii strategiilor de management environmental cu cerinele economice i politice. Sursele de impact. Impactele asupra componentelor environmentale fac parte din preul pe care societatea uman i mediul nconjurtor sunt nevoite s-l plteasc pentru beneficiile consumului de resurse naturale n general i al resurselor de subsol n special. Din acest punct de vedere, este nerealist scopul exploatrii unor astfel de resurse fr afectarea environmentului. Trebuie subliniat i faptul c micorarea degradrii environmentale cauzate de activitile miniere este dificil n condiiile creterii necesarului de minerale, combustibili i roci de construcii, a scderii depozitelor cu concentraie ridicat. Chiar dac impactul unei singure activiti este un fenomen local, multiplicarea lor n spaiu i timp vor provoca serioase probleme environmentale, cu generarea unor impacte semnificative. Mai mult dect att, degradarea environmental tinde s se extind dincolo de suprafaa arealului exploatat la suprafa sau n adncime. n cea mai fericit situaie (din punct de vedere environmental sau peisagistic), operaiunile miniere de amploare perturb doar morfologia terenului, ceea ce va constitui o degradare estetic. ns, din punct de vedere geomorfologic, asceast modificare estetic are implicaii profunde. Abordarea dialectic a problemei n cauz scoate n eviden faptul c n totalitatea lor, impactele geomorfologice au ca i cauz principal schimbarea destinaiei terenurilor. Acest fapt se concretizeaz din punct de vedere geomorfologic n generarea unei noi morfologii, tipice, ( versani terasai, abrupturi, halde, depresiuni de diferite mrimi, canale de asecare, bazine de retenie) dar i prin modificri ale direciei, sensului i intensitii fluxurilor materiale generate de procesele geomorfologice. Este vorba deci, despre modificri cantitative (acelerarea unor procese sau diminuarea altora) i calitative (generarea unor noi procese pentru arealele respective, de exemplu micri de subsiden, alunecri de teren, etc.). Modificrile menionate au ca i cauz intervenii ce

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

37/68

pot fi grupate n trei categorii: radicale, conservative i de reabilitare. Toate acestea provin din faptul c, de regul, caracteristicile zcmintelor impun lucrri complexe, care i las puternic amprenta asupra componentelor sistemului environmental n general, i a celui geomorfologic n special. Impactul activitilor miniere asupra componentei geomorfologice a environmentului este influenat de diferii factori care, de regul, acioneaz sinergic: contextualitatea; procedura de extracie i stadiul de dezvoltare al exploatrii; condiiile hidrologice locale; climatul; roca; amploarea lucrrilor; caracteristicile topografice s.a. Menionm faptul c aceste impacte se manifest n toate etapele de desfurare a lucrrilor miniere. Este vorba despre etapa de prospectare, de producie i de dezafectare, toate avnd specificiti proprii n ceea ce privete tipul, ntensitatea i durata de interaciune dintre componentele geomorfologice i aciunile antropice. innd cont de caracterul finit a resurselor de subsol care constituie obiectul unor activiti de exploatare, se imprim i acestora din urm un caracter limitat de aciune n timp. Rezult deci c interaciunea om sistem geomorfologic este redus din punctul de vedere al scrii temporale cu semnificaie geomorfologic. Intensitatea crescut a interaciunii compenseaz ns acest aspect, ncadrnd raporturile dintre cele dou componente n categoria celor puternic antagoniste. Din punct de vedere spaial sursele de impact, n cazul luat n studiu, au semnificaie local dar i regional, efectele fcndu-se simite i la nivelul componentelor geomorfologice chiar dac nu sunt strict adiacente deoarece, prin caracterul de sistem cascad, se imprim o puternic interrelaionare la nivelele subsistemice. Clasificarea impactelor geomorfologice. Considerm c pentru o abordare corect a noiunii de impact geomorfologic este necesar i clasificarea tipurilor de interaciuni ale elementelor geomorfologice cu activitile umane. Aceast definire face posibil stabilirea unei liste cu diferite tipuri de impacte, care vizeaz schimbri cantitative sau calitative survenite la nivelul formelor de relief i proceselor geomorfologice. O prim categorie a impactelor este cea introdus de criteriul temporal, astfel c interaciunile om environment geomorfologic se nscriu ntr-una din urmtoarele: pe termen scurt (subuniti de an), mediu (1-10 ani), lung (peste 10 ani); vechi, recente; temporare, permanente, accidentale. Intruct istoria interaciunii om environment geomorfologic este destul de scurt, n clasificarea de mai sus raportarea poate fi considerat ca fiind subiectiv, scrile alese fiind semnificative doar din punctul de vedere al componentei antropice. O alt categorie de impacte geomorfologice este cea legat de criteriul spaial, astfel c pot fi luate n calcul impacte locale, regionale, globale. Dac pornim de la clasificarea reliefului pe baza dimensiunilor relative, impactele geomorfologice pot fi clasificate i n felul urmtor: impactul asupra nanoformelor, avnd durate, magnitudini i timpi de recuperare nesemnificative; impactul asupra microformelor, cu timpi de recuperare de ordinul 10 2 ani; impactul asupra mezoreliefului, cu timpi de recuperare de ordinul a 10 4 ani (au fost luate n considerare interaciuni pe termen scurt). (Raportarea la timpul de recuperare implic, de asemenea, un grad destul de ridicat de incertitudine, ntruct revenirea la o stare asemntoare cu cea iniial este dependent ntr-o mare msur de intensitatea impactului). Dup gradul de modificare al entitilor geomorfologice, impactele pot fi radicale sau atenuate (pariale), reversibile sau ireversibile (ex. cazul exploatrilor miniere de suprafa). Efectele asupra bunurilor geomorfologice care deriv dintr-o activitate antropic genereaz un impact direct (ex. construirea unui drum care distruge un aliniament morenaic). Cu alte cuvinte, impactul este exprimat prin schimbrile ce afecteaz o unitate environmental sau o entitate geomorfologic ca rezultat al implementrii unui proiect (Panizza, M., 1996, p.229). Urmnd aceeai linie conceptual, este definit i impactul indirect, provenit din efectele hazardelor induse de un proiect asupra bunurilor geomorfologice existente n arealele nvecinate cu acel proiect (ex. construirea unui baraj, care dup umplerea sa cu ap genereaz o alunecare provocat de creterea umiditii depozitelor superficiale pe versanii adiaceni lacului). Specificul impactelor geomorfologice n arealele miniere Aciunile concrete modificatoare legate de activitile miniere constau n dislocarea unui volum mare de materiale (n special n cazul exploatrilor de suprafa), relocarea i stocarea acestora sub diverse forme i n diverse faze ale procesului de producie. Pe lng acestea se mai adaug modificrile morfologice i funcionale provocate de procese geomorfologice induse (ex. surpri/prbuiri). Semnificaia geomorfologic a activitilor antropice n general i a celor miniere n special, deriv att din modificrile morfologice i funcionale induse asupra formelor de relief de ctre acestea, ct i din relaia acestor modificri cu componenta antropic. Se contureaz astfel dou

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

38/68

direcii majore de abordare geomorfologic a activitilor miniere care au fost aadoptate si in cazul de fata: - identificarea modificrilor structurale i funcionale n sistemul geomorfologic, cu afectarea triadei agent proces form de relief, n ansamblu sau pe componente; intereseaz aici modificrile morfologice i funcionale derivate din influenarea direciei, sensului, intensitii i ritmului de manifestare a proceselor geomorfologice; - identificarea relaiei dintre componenta antropic i modificrile induse; ne referim att la felul cum sunt generate modificri ale componentelor environmentale geomorfologice (abordarea cauzal), ct i la felul n care acestea pot produce victime sau pagube materiale (abordarea predictiv); n acest sens, un prim deziderat l constituie stabilirea arealelor de influen la suprafa a dislocrilor de substrat. Una din cile de abordare care s ofere o imagine ct mai fidel a perturbaiilor induse sistemului geomorfologic este raportarea activitilor la sisteme spaiale a cror caracteristici i funionare sunt mai uor de monitorizat. Un astfel de sistem spaial de referin poate fi un bazin hidrografic. Indiferent de ordinul lui de mrime, acest sistem ofer condiii de observabilitate superioare altor cazuri. Sunt bine-cunoscute variabilele independente i dependente ale unui bazin hidrografic dar, n cazul exploatrilor miniere, se impune identificarea i studierea unei ierarhii care este aparte, cu condiionri specifice ntre ele. Situaia este facilitat i de faptul c n cazul bazinelor hidrografice pot fi fcute raportri concrete la parametri morfometrici i morfologici anteriori interveniilor antropice (naturali) vis vis de aceeai parametri n timpul desfurrii activitii i dup ncetarea acesteia. Un prim aspect pe care dorim s-l subliniem, este legat de cele trei aciuni menionate mai sus, dislocarea, relocarea i stocarea de materiale n cadrul bazinelor hidrografice care vizeaz att suprafeele de racord, ct i suprafeele qvasiorizontale, la distane variabile de liniile de drenaj. Toate aceste aciuni constituie factori perturbatori n ritmul i intensitatea de ncrcare cu materiale solide a curenilor de ap. Reflexul geomorfologic se manifest sub forma modificrii fluxurilor n sistemul valeversant; la rndul lor, acestea se vor reflecta pe dou direcii majore: starea morfodinamic a canalelor de drenaj, rspectiv starea morfodinamic a suprafeelor de racord; Consecinele care au o frecven ridicat constau n fenomene de supranlare a albiilor, accenuarea tendinelor de anastomozare, supradimensionarea conurilor de dejecie i colmatarea prematur a cuvetelor lacustre. nchiderea definitiv a exploatrilor mniere poate fi urmat, la un inteval scurt de timp (civa ani) de modificarea comportamentului erozional al cursurilor permanente de ap care, n urma scderii aportului artificial de aluviuni, va nregistra o redimensionare a raportului dintre fora net i canalul de drenaj (pat i maluri); concretizarea morfologic se va manifesta prin posibile adnciri rapide i/sau intensificarea eroziunii laterale. O alt direcie n care se resimt aciunile antropice directe vizeaz caracteristicile morfometrice i morfologice ale entitilor geomorfice. Are loc astfel remodelarea profilului versanilor, ca i consecin a exploatrilor sub form de cariere. Dac ne raportm la un profil iniial de versant n stare natural (fig.4), se constat c, dup intervenia antrpopic versantul respectiv are cteva caracteristici particulare: - dispariia unitilor morfologice i funcionale, introducerea unor segmente de versant suplimentare prin geometrizarea accentuat a acestuia, sau dimpotriv, micorarea numrului unitilor de versant, care sunt nlocuite cu un numr variabil de uniti de versant remodelat, uneori acesta putnd avea chiar valoarea 1 n cazul carierelor cu front nalt; - reducerea pn la dispariie a elementelor de versant; - dominarea segmentelor de versant; - creteri ale lungimilor versanilor n urma lucrrilor ce au drept rezultat terasarea lor. Caracteristicile i n special magnitudinea impactelor geomorfologice generate de activitile miniere sunt influenate i de faptul c are loc o asociere pe spaii relativ restrnse a unor intervenii de cele mai multe ori radicale, precum i de faptul c ele sunt supuse legii efectelor cumulative. Rezult astfel un peisaj geomorfologic industrial minier, caracterizat de o cretere deosebit a complexitii fenomenelor cu caracter geomorfologic, o intercondiionare mai strns i mai dinamic dect n alte situaii. Faptul se va reflecta i n direcia prognozrii riscurilor, att ca i tipologie, ca dinamic temporal i ca intensitate de manifestare. Activitile miniere ca forme de impact. Spre deosebire de activitile agricole, extracia resurselor de subsol se poate face numai acolo unde acestea sunt prezente n concentraii semnificative din punct de vedere economic. Este vorba despre activiti cu caracter agresiv, mai ales dac inem cont c astfel de resurse nu sunt renoibile. Pe de alt parte, trebuie specificat faptul c, n condiiile actuale de dezvoltare a tehnologiei extracie i a metodelor de cercectare, impactul negativ

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

39/68

al activitilor miniere nu mai constituie o fatalitate. Acesta poate fi redus puternic prin utilizarea unor practici responsabile i printr-o organizare coerent a activitilor, inclusiv n ceea ce privete obiectivele neproductive. Relaia dintre relief i activitile miniere pate fi abordat i prin prisma modului cum caracteristicile morfologice i morfometrice influeneaz modalitile de deschidere i extracie, precum i amploarea lucrrilor specifice. n acest context, un rol important l joac adncimea i poziia spaial la care se situeaz resursele respective. Este de subliniat c situaiile de favorabilitate geomorfologic au fost speculate frecvent. Astfel, existena unor aparate vulcanice n diferite stadii de eroziune au constituit frecvent obiectul unor exploatri miniere. Trebuie s sublinieze faptul c n condiiile epuizrii rezervelor actuale, societatea va fi nevoit s apeleze la resurse care s implice abordarea unor areale cu dificulti morfologice, structurale, tectonice i geochimice (mineralizaii reduse). Problemele environmentale i implicit cele geomorfologice rezult din ambele forme de exploatare minier: exploatarea la zi i exploatarea n subteran. Exploatarea la zi. Datorit caracteristicilor tehnice, de productivitate i sociale exploatarea n carier reprezint cea mai extins metod de exploatare a minereurilor, rocilor de construcie i a combustibililor fosili. Exploatarea n carier este utilizat n cazul unor zcminte groase, care apar la zi i care au o poziie orizontal sau puin nclinat, cu depozite superficiale de grosime redus. n perimetrul studiat exploatrile la zi au un caracter limitat, ele constnd n totalitate n cariere de extracie a rocilor de construcie necesare exploatrilor subterane. Din punct de vedere environmental ariile respective necesit efectuarea unor perimetrri de protecie i de stabilizare a terenurilor.n plus. Carierele inactive se pot constitui n arii poteniale de depozitare a depozitelor de steril existente n ariile cu morfodinamic accentuat. In aria studiata aceste aspecte se relationeaza carierelor de extractie a andezitelor, riolitelor si argilelor (Seini, Cremenea, Limpedea, Tautii de Sus, Neteda s.a.). Exploatarea n subteran. Exploatarea n subteran a diverselor resurse presupune desfurarea unor lucrri specifice de producie minier, precum i alte lucrri auxiliare (transport subteran orizontal i vertical, transport de suprafa, aeraj, evacuarea apelor, rambleere, etc.). Deschiderea, pregtirea i exploatarea n subteran a zcmintelor de substane minerale solide au ca urmare generarea unor modificri de volum i mas. Golurile astfel generate stau la baza redistribuirii tensiunilor gravitaionale, a depirii rezistenei rocilor, urmate de deformarea plastic sau ruptural a formaiunilor din tavanul sau pereii lucrrilor miniere. Acest tip de exploatate minier, dominant n aria studiat, presupune n primul rnd efectuarea unor lucrri de deschidere, (continuate cu lucrri de pregtire i de exploatare) care au un rol multiplu: asigur accesul la zcmnt, permit dezvoltarea reelei de lucrri miniere pentru exploatare, faciliteaz transportul materialelor excavate i a celor de construcie, a personalului, faciliteaz aerajul i evacuarea apelor uzate. Principalele lucrri de deschidere sunt: puuri verticale, puuri nclinate, plane nclinate i galerii de coast. O problem important este cea legat de condiiile care influeneaz amplasarea acestor lucrri: adncimea de exploatare; forma, poziia i nclinarea zcmntului; (n ciuda unei varieti enorme de forme sub care se prezint zcmintele, cele mai frecvente situaii sunt legate de zcmintele stratiforme cu grosimi variabile, cele filoniene, cele sub form de lentile sau de stockuri, precum i cele brecioase); stabilitatea corpului de substan mineral util; grosimea, structura i textura zcmntului; caracteristicile hidrogeologice. Prin executarea unor excavaii subterane condiiile de echilibru intern al rocilor sunt deranjate, rezultnd procese dinamice, care se concretizeaz n deformaii ale rocilor i ntr-o nou repartiie a presiunilor din interiorul masivului de roc. Din acest punct de vedere se pot diferenia: masive de roc stabil: sunt formate din roci dure, cu compactitate i stratificare care nu permit manifestri vizibile ale deranjrilor de echilibru; masive de roc instabil: se observ deformri plastice sub aciunea greutii proprii, manifestate n special spre partea median a galeriilor; masive de roc fragil: n urma solicitrilor tectonice sau mecanice induse antropic, se manifest o tendin permanent de prbuiri indibiduale sau n bloc. Raportarea acestor deformaii la suprafaa topografic permite diferenierea dislocrilor pariale (se extind pe verticl numai pe o anumit grosime a pachetului de roc situat deasupra golurilor, iar n plan orizontal nu depesc suprafaa spaiului excavat) i a dislocrilor totale (prbuirea/surparea n mas a rocilor acoperitoare, cu afectarea pachetului de roc pn la suprafaa

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

40/68

topografic n plan vertical, iar n plan orizontal, procesele depesc suprafaa spaiilor excavate n subteran). O prim consecin geomorfologic a acestor deformaii o constituie inducerea modificrilor morfologice, evideniate n teren sub forma unor denivelri negative ale suprafeei geomorfice (albii de scufundare). Acestea pot lua natere n trei moduri:1. tasri, delimitate de aliniamente de ncovoiere; 2. subsidene, delimitate prin aliniamente de fisurare i de ncovoiere a stratelor de roci; 3. prbuiri/surpri, delimitate de aliniamente rupturale. Acumularea antropic a materialelor cu semnificaie geomorfologic. Pentru ambele tipuri de exploatare minier este caracteristic generarea, n cadrul procesului de extracie i prelucrare primar, unor acumulri de materiale cu importan economic redus. Este vorba despre forme rezultate prin acumularea antropic mecanic a materialelor dislocuite de la suprafa sau din subteran, precum i de materialele depuse n cadrul iazurilor de decantare. Indiferent de modul n care iau natere aceste forme de acumulare, sunt caracterizate de o eterogenitate ridicat care, de regul, se accentueaz cu ocazia amenajrilor pentru reintroducerea lor n circuitul agricol sau silvic. De asemenea, indiferent de specificul geologic i mineralogic al resurselor exploatate, formele de acumulare antropic nu sunt propice instalrii covorului vegetal pe intervale de cel puin 3- 5 ani. Primele specii vegetale care joac rolul de pionieri sunt cele mezoxerofile ierboase. Din punct de vedere geomorfologic aceste acumulri, halde sau diguri de steril, au importan deosebit. Modul i gradul de influenare a sistemelor geomorfologice de ctre astfel de forme de acumulare sunt dependente de urmtoarele caracteristici: poziia ocupat n spaiu fa de entiti geomorfologice cu potenial morfodinamic accentuat (suprafee de racord, linii de drenaj); caracteristicile morfometrice i morfologice ale formelor respective; suprasarcina indus suprafeelor geomorfologice; gradul de acoperire, tipul i starea vegetaiei; modul de utilizare al suprafeelor care compun formele respective; eterogenitatea materialelor componente; granulometria depozitelor (produse grosiere, rezultate n urma exploatrilor miniere; materiale fine, depuse gravitaional n iazurile de decantare); susceptibilitatea materialelor componente fa de fenomene de eroziune n suprafa i adncime sau fa de procesele gravitaionale; alternaa orizonturilor cu comportament difereniat fa de ap crete susceptibilitatea fa de cele din urm; modul i gradul de drenare al apelor pluviale; gradul de impermeabilizare al suprafeei. O alt problem este cea a vulnerabilitii induse fa de procese geomorfologice cum ar fi: eroziunea fluvial, eroziunea pluavial, procese gravitaionale, etc.; acest aspect impune stabilirea unor msuri de stabilizare geomorfologic att n faza de exploatare ct i n cea de dezafectare, cum ar fi: reprofilarea taluzelor, realizarea de ziduri de sprijin; se impune i monitorizarea strii dinamice a suprafeelor geomorfice create antropic. O atenie deosebit se impune n cazul nchiderii temporare cnd, frecvent se nregistreaz exacerbarea dinamicii morfogenetice, impunndu-se interevenii care s conduc la aa-numita hazard- free state. Prioriti de planning teritorial n ariile de impact al activitilor miniere. Definirea i localizarea diferitelor tipuri de impacte este urmat, n mod firesc, de alegerea soluiilor optime presupuse de reconstrucia i reconversia teritorial. Astfel, a fost elaborat un set principal de msuri care a fost aplicat difereniat pentru analiza punctual a problemelor existente n fiecare geosit minier. ntre msurile principale care au fost selectate n vederea reconstruciei i reconversiei teritoriale se disting: Corectarea pantei versanilor sub unghiul de stabilitate; Terasarea i fixarea taluzurilor mobile; Umplerea golurilor rezultate din excavaii la zi i prin procese de tasare i subsiden; Efectuarea de lucrri antierozionale; Nivelarea i fixarea cu vegetaie a suprafeelor haldate; Executarea de drenuri periferice pentru evacuarea apelor stagnante din incintele de haldare; Consolidarea taluzurilor intermediare dintre terenurile degradate i cele nvecinate; Dislocarea resturilor reziduale de construcii; Tratarea ecobiochimic a terenurilor contaminate cu metale grele; Integrarea n circuitele economice a spaiilor recuperate (construcii uoare, arii de depozitare etc.); Integrarea elementelor viabile de infrastructur minier abandonat n alte sisteme de utilizare (comunicaii, silvic, turistic, energetic, piscicol etc..). Msurile precizate trebuie integrate ntr-un program complex de reabilitare teritorial a fiecrei locaii miniere inactive n relaie cu variabilele descrise anterior. Analiza starii calitative a mediului. Calitatea atmosferei n municipiul Baia Mare este afectat de poluanii emii de surse de tip industrial i de tip urban la niveluri ce depesc limitele pentru protecia receptorilor: populaia mediul natural i mediul construit. Sursele industriale cele mai importante sunt cele doua uzine de metalurgie neferoas: S.C ROMPLUMB S.A. cu producie de plumb i S.C RBG PHOENIX S.A. cu producie de cupru. Amplasarea celor doua uzine n perimetrul

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

41/68

urban, in zonele de est i respectiv, nord-est (Valea Firizei), pe direciile dominante ale vntului i condiiile reduse de dispersie a poluanilor (circulaie slaba a aerului, calm atmosferic i inversiuni termice frecvente) generate de relieful Zonei (microdepresiune) determin nivele ridicate de poluare cu noxe specifice n ntreaga arie a municipiului Baia Mare. Situaia este accentuata de scprile de poluani la sol i de la ambele uzine. Sursele urbane cele mai importante care afecteaz calitatea atmosferei sunt traficul rutier i sistemele de nclzire urban rezideniale (sisteme proprii i centrale termice de bloc sau scara), instituionale i industriale precum i emisiile de la rampa de deeuri menajere. Principalele presiuni exercitate de traficul urban sunt legate de poluarea fizico-chimic prin produse petroliere, funingine, gaze de ardere (SO2, NOX), particule i plumb. Calitatea aerului. Zona cea mai afectat din judeul Maramure n ceea ce privete calitatea aerului este municipiul Baia Mare, situaie determinat de emisiile de poluani n atmosfer provenite de la SC Romplumb SA, unitate cu profil de metalurgie neferoas. Din activitatea specific de metalurgie neferoas se emit n atmosfer gaze cu dioxid de sulf, trioxid de sulf, vapori de acid sulfuric i pulberi cu coninut de plumb, cadmiu i alte metale. La acestea se adaug poluarea provocat de pulberile cu coninut de metale neferoase, antrenate de la iazurile de decantare din zona Baia Mare, precum i emisiile de poluani n atmosfer provenite din arderile de combustibili din procesele tehnologice i de la centralele termice pentru producerea cldurii i apei calde menajere i traficul rutier. In aria municipiului Baia Mare monitorizarea calitii aerului prin analize de laborator se realizeaz n 7 puncte pentru SO2, n 2 puncte pentru NO2 i NH3, n 3 puncte pentru pulberi n suspensie (cu determinarea coninutului de plumb, cadmiu, cupru, crom, zinc, fier), n 8 puncte pentru determinarea cantitii i calitii precipitaiilor (11 indicatori analizai), n 8 puncte pentru determinarea cantitii pulberilor sedimentabile i a coninutului de plumb, cadmiu, cupru, crom, zinc, fier din acestea. Dioxidul de sulf. Valorile maxime zilnice nregistrate n anul 2001, n punctele de monitorizare, au fost cuprinse ntre 41 g/mc i 339 g/mc (de1,3 ori C.M.A. zilnic), mediile anuale situndu-se ntre 5 g/mc i 39 g/mc (media maxim situndu-se sub C.M.A. anual). Concentraia medie anual, calculat pentru cele 7 puncte de monitorizare, a fost de 16 g/mc, mai mic dect C.M.A. anual. Nivelele concentraiilor de NO2 i NH3 au fost urmrite n 2 puncte din Baia Mare, nenregistrndu-se nici o depire a C.M.A. zilnic, n cursul anului 2001. La indicatorul dioxid de azot valoarea maxim nregistrat a fost de 98 g/mc, iar la amoniac de 86 g/mc, mediile anuale avnd valori sczute (25 g/mc la dioxid de azot i 16 g/mc la amoniac). Metale grele (plumb, cadmiu). Analiza nivelului de poluare cu plumb are n vedere tipul punctelor de control, raportat la poziia lor fa de sursele de poluare i la caracterul zonei supravegheate. Dou din cele trei puncte de msur, urmrite n cursul anului 2001, se afl sub impactul direct al surselor de poluare, n zone industriale, fr caracter preponderent rezidenial. Al treilea punct de control se afl n zon rezidenial, nefiind considerat sub impactul direct al surselor de poluare. In cele dou puncte situate n zona de impact direct al surselor de poluare, nivelul de poluare cu plumb s-a meninut ridicat i n cursul anului 2001, frecvenele anuale de depire ale C.M.A. zilnice fiind de 81% i respectiv 51%. Valorile maxime nregistrate n cursul anului n aceste puncte au fost de 23,074 g/mc i respectiv 12,436 ?g/mc, depind C.M.A. zilnic de 32,9 ori, respectiv de 17,8 ori. Mediile anuale au avut valorile de 4,191 g/mc i 1,632 g/mc. In punctul de control situat n zona rezidenial, (sediul IPM Baia Mare), frecvena anual de depire a C.M.A. zilnic a fostde 15%, valoarea maxim nregistrat fiind de 3,867 g/mc (de 5,5 ori mai mare dect C.M.A. zilnic), media anual fiind de 0,386 g/mc. Din analiza comparativ a nivelului de poluare cu plumb, raportat la tipul punctelor de control, se constat o diferen categoric ntre nivelul de poluare din zonele cu impact direct al surselor de poluare i cel din zona rezidenial. Analiznd statistic situaia global, pentru toate cele trei puncte de control, n anul 2001 s-a nregistrat o frecvena anual de depire la indicatorul plumb de 49%, media anual determinat fiind de 2,081 g/mc, iar maxima de 23,074 g/mc. Evoluia gradului de poluare la indicatorul cadmiu, (msurat n aceleai puncte cu plumbul), pstreaz n general aceeai tendin cu cea a plumbului, dar la nivele valorice mai sczute, att n ceea ce privete concentraiile ct i frecvenele de depire. In cele dou puncte situate n zona de impact direct al surselor de poluare, n anul 2001, frecvenele anuale de depire aleC.M.A. zilnice au fost de 49% i respectiv 25%. Valorile maxime nregistrate n cursul anului n aceste puncte au fost de 0,203 g/mc i respectiv 0,101 g/mc, depind C.M.A. zilnic de 10,1 ori, respectiv de 5 ori. Mediile anuale rezultate au avut valorile de 0,028 g/mc i 0, 014 g/mc. In punctul de control situat n zona rezidenial, (sediul I.P.M. Baia Mare), frecvena anual de depire a C.M.A. zilnic a fost de 1%, valoarea maxim nregistrat fiind de 0.029 g/mc (de 1,4 ori mai mare dect C.M.A. zilnic), iar media anual de0,005 g/mc. Global, calculate pe cele trei puncte urmrite, frecvena anual de depire a C.M.A. zilnic a fost de 25%, iar media anual de 0,016 g/mc. Pulberi n suspensie si pulberi sedimentabile. Valoarea medie anual determinat la indicatorul pulberi n suspensie a fost de 61 g/mc (mai mic dect C.M.A. anual).

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

42/68

Maxima zilnic nregistrat n cursul anului a fost de 159 g/mc, depind C.M.A. zilnic de 1,06 ori. n zona Baia Mare, valorile cantitative la indicatorul pulberi sedimentabile s-au situat ntre 22,71 t/km2 an i 117,9 t/km2 an, nregistrndu-se o singur depire a valorii lunare admise, respectiv de 1,28 ori. La pulberi sedimentabile se analizeaz cantitatea de metale (Pb, Cu, Cd, Fe, Zn i Cr), semnificativ privind influena surselor de poluare fiind cantitile mult mai ridicate nregistrate n zona Baia Mare fa de celelalte zone analizate. Calitatea apelor. Raurile. Controlul calitii apelor se realizeaz dup metode standardizate, prin analize de laborator (analize fizico - chimice i biologice) n cadrul S.G.A. Maramure i expertize fizico-chimice i biologice n cadrul I.P.M. Baia Mare. Calitatea global a apelor este urmrit prin analize de laborator la 6 seciuni de ordinul I i 5 seciuni de ordinul II n bazinul hidrografic Tisa, n 9 seciuni deordinul I i 2 seciuni de ordinul II n bazinul hidrografic Some. In cursul anului 2001 s-au urmrit 329 km cursuri de ap n B.H. Tisa i 537 km cursuri de ap n B.H. Some. Calitatea apei rurilor este urmrit la trei grupe de indicatori: mineralizare, oxigen i substane toxice. n B.H. Some toate cursurile de ap analizate se ncadreaz n categoria I de calitate la regim de oxigen i mineralizare, conform STAS 4706-1988. Din cei 537 km cursuri de ap urmrii, 51 km sunt degradai la indicatorii de toxicitate (metalegrele). La regimul de toxicitate situaia este urmtoarea: - rul Lpu se ncadreaz la categoria degradat de la confluena cu rul Ssar pn la confluena cu rul Some pe o lungime de 7 km; - rul Cavnic se ncadreaz la categoria degradat de la E.M. Cavnic pn la confluena cu rul Lpu pe o lungime de 25 km; - rul Ssar se ncadreaz la categoria degradat aval de Baia Sprie pn la confluena cu rul Lpu pe o lungime de 19 km. Poluarea rurilor Ssar, Cavnic, Lpu este determinat de activitile miniere ce aparin de Sucursala Minier Baia Mare, in principal de neexploatarea staiilor de epurare a apelor de min la parametrii proiectai. S-a constatat de asemenea c uneletronsoane de cursuri de ap (Ssar, Cavnic) au chiar de la izvoare depiri la unii indicatori (Zn, Mn), situaie determinat de fondul natural. Lacurile.Lacul Strmtori-Firiza este singurul lac a crei calitate a apei este urmrit prin laboratorul S.G.A. Urmarirea calitii apei lacului i a gradului de troficitate s-a realizat prin campanii de recoltare, efectundu-se analize fizico-chimice, biologice i bacteriologice. Rezultatele analizelor au ncadrat lacul n categoria oligotrof, cu trecere spre mezotrof. Conform analizelor bacteriologice, starea igienico-sanitar a apei lacului este bun, ncadrndu-se n categoria I-a de calitate conform STAS 4706-1988. In ceea ce privete indicatorii fizico-chimici, s-au constatat depiri la indicatorul Zn, la recoltrile din lunile august i septembrie, datorate fondului natural. La nivelul ntregului an 2001, calitatea acestui lac a fostcorespunztoare n raport cu cerinele, adic folosirea pentru alimentarea cu ap n vederea potabilizrii. Apele subterane. Calitatea apelor subterane freatice, la nivelul judeului Maramure, a fost urmarit n mod sistematic prin laboratorul S.G.A. Baia Mare. Probele se preleveaz i se analizeaz semestrial. In forajele de control din Baia Mare s-a constatat o nrutire a calitii apelor pentru indicatorii Fe , Mn, Cu, Zn, NH4 i chiar CN. In anul 2001 s-au realizat investigaii privind calitatea apelor subterane prin foraje de control a polurii, pentru unitile R.B.G. Phoenix Baia Mare (16 foraje), S.C. Transgold SA (fost S.C. Aurul S.A. Baia Mare cu 19 foraje), U.P. Flotaia Central (4 foraje), E.M. Baia Sprie (3 foraje), S.C. Romplumb S.A. (4 foraje) i S.N.P. Petrom (32 foraje). Aceste zone sunt critice din punct de vedere al calitii apelor subterane (concentraii ridicate de metale). Apele uzate. Ponderea major a apelor uzate, n judeul Maramure, o dein apele ce provin din activitile unitilor cu profil de extracie i prelucrare a minereurilor neferoase i metalurgie neferoas, precum i apele menajere oreneti. n bazinul hidrografic Some sursele principale de poluare a apelor sunt unitile de extracie i preparare a minereurilor neferoase aparinnd Sucursalei Miniere Baia Mare (E.M. Baia Sprie, E.M. Herja, E.M. Nistru, E.M. Ilba, E.M. Ssar, E.M.Biu, E.M. Cavnic, U.P. Ssar, Flotaia Central), R.B.G. Phoenix S.A., S.C. Romplumb, S.C. Transgold (fost S.C. Aurul Baia Mare), precum i unitile de gospodrire comunal care dein staiile de epurare a apelor menajere oreneti (Baia Mare, Tg. Lpu, Cavnic). n anul 2001 s-au evacuat cca. 50307,9 mii mc ape din industria minier, metalurgia neferoas i ape uzate oreneti (volumul preponderent provenind din zona Baia Mare) La apele evacuate din industria minier, datorit uzurii fizice a instalaiilor, nefuncionrii la capacitate a staiilor de epurare i evacurii unor volume de ap neepurate s-au nregistrat, n diferite cazuri, depiri ale valorilor reglementate la suspensii, sulfai i ioni de metale grele (Zn, Mn, Cu). Calitatea solului. Sursele principale de poluare a solului sunt activitile de metalurgie neferoas i extracia i prepararea minereurilor neferoase. Este estimat o suprafa de cca. 32300 ha de terenuri poluate cu metale neferoase. Avnd n vedere specificul polurii chimice a solului se poate evidenia caracterul cumulativ i remanent al polurii acestui factor de mediu. Pentru reconstrucia ecologic a terenurilor degradate i pentru ameliorarea strii de

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

43/68

calitatea solurilor, n anul 2001 odat cu finalizarea prelucrrii sterilului din iazul Meda s-au demarat procedurile de sistare a activitii i de realizare a proiectului de ecologizare a amplasamentului cu o suprafa de 22 ha. Principalele surse de poluare a solului, n zona Baia Mare sunt S.C. RGB Phoenix S.A., S.C. Romplumb, iazurile de decantare ale uzinelor de preparare situate n acest perimetru, haldele de steril de min, rezultate n urma activitilor de exploatare, apele de min care se evacueaz din galeriile existente n zon. Zona cu valorile cele mai ridicate ale concentraiilor metalelor din sol este zona Baia Mare inclusiv perimetrele limitrofe municipiului, n cadrul acestei zone ieind n eviden probele de sol din vecintatea S.C. RGB Phoenix i S.C. Romplumb, cu valorile cele mai mari, ceea ce conduce la concluzia influenei surselor de poluare asupra calitii solului. Deeurle industriale. Tipurile i cantitile de deeuri sunt determinate de specificul activitilor economice n care preponderena major este deinut de extracia i prelucrarea minereurilor neferoase i metalurgia neferoas. Cele mai mari cantiti de deeuri rezult n urma procesului de prelucrare a minereurilor, n flotaiile din zonele Baia Mare, Baia i Cavnic, fiind constituite din steril care se depoziteaz n iazuri de decantare, precum i steril din activitatea de extracie a minereurilor neferoase, care se depoziteaz n halde. Din industria metalurgic, cantiti importante deeuri provin de la S.C. RGB Phoenix Baia Mare i S.C. Romplumb Baia Mare. n anul 2001, din activitatea de prelucrare a minereurilor neferoase au rezultat un total de 1200347 tone de steril provenite de la flotaiile din zonele Baia Mare (655090 tone), Cavnic (75556 tone) i Biu (83333), steril, depozitat n iazuri de decantare. Cantitatea nu difer n mod semnificativ de cea din anul precedent. De asemenea S.C. Transgold Baia Mare (fost "Aurul SA"), prin retratarea sterilului din iazul de decantare Meda, a produs o cantitate de 1363801 tone de steril (cu cca 200000 tone mai mult dect n anul 2000), depozitat n iazul de decantare Aurul Boznta. Din activitile de extracie de minereuri ale exploatrilor miniere uior, Bora, Herja i Rzoare au rezultat cca. 202807 tone steril de min, depozitat n halde. Din industria metalurgic, cele mai importante cantitati de deeuri provin de la S.C. Romplumb (avnd n vedere c S.C. Phoenix Baia Mare a staionat). La nivelul anului 2001, din procesul tehnologic, cca. 6933 tone zgur au fost depozitate, 2244 tone praf recuperat de la filtre i 1682 tone de deeuri de plumb fiind reutilizate n proces. La nivelul judeului Maramure, au fost inventariate 300 de depozite industriale i urbane, care ocup o suprafa de teren de cca. 624 ha, dintre care 19 iazuri de decantare active/in conservare cu o suprafata de cca. 442 ha; 273 halde de steril minier active/in conservare cu o suprafata de 191 ha, 11 depozite pentru alte tipuri de deseuri industriale, mixte sau menajere cu o suprafata de peste 25 ha. Depozitele de deeuri industriale i urbane au un puternic impact asupra mediului n zonele n care sunt amplasate, att prin poziionarea lor n apropierea zonelor locuite (Baia Mare, sat Ssar, Lpuel, Boznta Mare, Tui Mgheru) ct i prin efectele asupra factorilor de mediu. Iazurile de decantare, n care se depoziteaz sterilul din prelucrarea minereurilor neferoase, afecteaz aerul n anumite condiii de exploatare i meteorologice, prin antrenarea pulberilor cu coninut ridicat de metale grele, solul prin depunerea acestora. De asemenea sunt afectate apele freatice care la rndul lor afecteaz solul i cursurile de ap. Pulberile cu coninut de metale grele afecteaz n timp vegetaia i produciile agricole din zonele de influen. In cazul depozitelor de steril de min, pe lng antrenarea particulelor n suspensie, un impact negativ au i apele pluviale care solubilizeaz o parte din componentele materialului depus (metale grele). Pulberile i praful antrenate de pe aceste halde sub aciunea vntului, acoper i sufoc vegetaia, avnd urmri nefavorabile datorit compoziiei chimice sau reaciilor la care dau natere n contact cu umezeala i atmosfera. Infiltrarea n sol a exfiltraiilor din iazurile de decantare sau a iroirilor pluviale contaminate provenite de pe haldele de steril, reprezint o surs de poluare a subsolului, inclusiv a apelor subterane i de suprafa. Perimetrele miniere din judeul Maramure n care activitile productive au fost sistate, gestionate n prezent de Grupul Central de Inchidere a Perimetrelor, reprezint zone de afectare a calitii solului, n special prin depozitele de deeuri miniere. Tipurile de poluani i modul de aciune al acestora asupra solului i apei subteran sunt aceleai ca i n cazul depozitelor active. Sectiunea III. Modelarea reconversiei teritoriale din perspectiva dezvoltarii durabile. Pe baza evaluarilor mentionate, care se adauga celor anterioare (privind conponentele de substrat, biotice, antropice si socio-economice a fost elaborarata zonarea teritoriala a hazardelor si a riscurilor asociate, fiind delimitate urmatoarele tipuri de unitati teritoriale: Arii critice sub aspectul polurii atmosferei (zona Baia Mare i perimetrele limitrofe - datorit activitii de metalurgie neferoas i iazurilor de decantare-SO2, pulberi,metale grele); arii critice sub aspectul polurii apelor de suprafa i subterane (rurile Ssar, Lpu, Cavnic, Baiut - datorit activitilor miniere, metalurgie neferoas, prepararea minereurilor neferoase-metale grele, cianuri,- apele subterane din zona Baia Mare i perimetrele iazurilor de decantare - datorit activitii de metalurgie neferoas i preparare a minereurilor neferoase-metale grele); arii critice sub aspectul polurii solurilor (zona Baia Mare, zonele iazurilor de decantare, perimetrele miniere Cavnic, Biu, Nistru, Ilba, Suior luncile rurilor Cavnic,

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

44/68

Bia i Nistru - datorit activitii de metalurgie neferoas i de preparare a minereurilor neferoase, haldelor de steril de min -metale grele). Arii critice sub aspectul stabilitatii terenurilor, inglobeaza practic toate ariile de extractie a minereurilor si depozitare a sterilului printr/o mare diversitate de procese si forme (prabusiri, surpari alunecari, surpari, subsidente etc.); Arii environmentale relativ echilibrate; Arii environmentale susceptibile de reconstructie ecologica; Arii environmentale cu valoare deosebita de patrimoniu natural; Arii vulnerabile sub raport socio-economic (in principal centrele miniere urbane-Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, mai flexibile si receptive la oportunitati si alternative economice); Arii critice sub aspect socio-economic (centrele exclusive de minerit-Baiut, Ilba, Nistru, Baita, Chizbaia, care recepteaza in maniera cea mai acuta efectele) destructurarii sectorului minier Identificarea obiectivelor de reconversiet teritoriala s-a realizat diferentiat, atentia concentrandu-se asupra nivelului local la prin prisma a doua elemente prioritare: 1. reconstructia fondului natural, in relatie cu (2) oportunitatile de valorificare a resurselor locale, implicit de forta de munca. Reconversia teritorial presupune valorificarea integral a noilor oportuniti de dezvoltare socio-economic n contextul conservrii activitilor viabile i a reabilitrii spaiilor i relaiilor aflate n dezechilibru. Drept urmare reconversia teritoriului implic n aceast arie, nainte de toate, recunoaterea principalelor contradicii i disfuncii care opereaz n teritoriu si adoptarea unor modele de integrare a variabilelor de ordin strategic si practic deopotriva: disfunctiile-structurale si functionale-, oportunitati de resurse, alternative socio econmice, necesitati organizatorice de interventie in teritoriu, caile de reconversie a componentelor urmarite conform triadei planificare teritoriala, planificare environmentala respectiv amenajare teritoriala complexa-geocomponentala si integrata. Apoi, susinerea financiar, socio-economica i tehnologic a unor noi ecocicluri industriale societale, reconstrucia i reabilitarea ecologic a ariilor degradate din punct de vedere environmental prin interventii diverse, adecvate si punctuale, promovarea industriei ecologice att n sectorul minier ct i n celelalte ramuri; reconstrucia ariilor degradate de activitile miniere (depoluarea solurilor, stabilizarea versantilor, perimetrarea ariilor de subsidente si prabusiri, eliminarea riscurilor legate de halde si integrarea functionala si estetica in peisaj. Toate aceste forme de interventie care trebuie aplicate diferentiat in raport cu particularitatile locale a tuturor unitatilor de habitat, au la randul lor implicaii profunde n plan social si economic: valorificrea forei de munc, introducerea de noi resurse in circuitele economice i dezvoltarea IMM specializate pe valorificarea acestora, promovarea de activiti economice alternative (de ex. turism rural, servicii diverse), redefinirea radicala activitatilor economice (de ex. a celor forestiere in sensul refacerii fondului forestier si a promovarii valorificarii lemnului exclusiv prin produse finite obtinute in unitati prelucratoare existente in teritoriu), redefinirea relatiilor de productie si a sistemului economic in ansamblul sau, reajustarea sistemelor de transporturi, comunicatii s. a., aspectul global esential putand consta in relansarea socio-econmica a zonei si inscrierea sa in standardele actuale firesti de dezvoltare, bunastare si civilizatie. In definirea acestora un rol esential il vor avea, desigur, politicile descentralizate de dezvoltare regionala si locala in care adoptarea deciziilor sa fie riguros racordate la realitatea teritoriala endogena implicit in ceea ce priveste necesitatile si aspiratiile legitime ale locuitorilor.

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

45/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

46/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

47/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

48/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

49/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

50/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

51/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

52/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

53/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

54/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

55/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

56/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

57/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

58/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

59/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

60/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

61/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

62/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

63/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

64/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

65/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

66/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

67/68

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

68/68