You are on page 1of 11

ZEBRANIE WIEJSKIE

Bielany Wrocawskie
20.02.2013

ZEBRANIE WIEJSKI

Porzdek obrad:

Sprawozdanie z biecej dziaalnoci sotysa Opinia Zebrania na temat nowego Statutu Soectwa Omwienie wydatkowania 30000 z z funduszu soeckiego na popraw estetyki wsi ( propozycje mieszkacw ) Podjcie uchway o przystpieniu soectwa do programu Odnowa Wsi Sprawy biece

Sprawozdanie
Inwestycje:

Zakup awek ( realizacja wiosna 2013 ) Zakup sprztu muzyczno owietleniowego do wietlicy Zakup wyposaenia do wietlicy ( owietlenie, choinka, wieczniki ) Wykonanie nasadze ( przy poczcie, parking przy kociele, parking przy ul. Makowej ) Zakup betonowych donic ulicznych Zakup sprztu do prac porzdkowych ( rkawice, worki, grabie) Zakup nowych stow na wyposaenie wietlicy wiejskiej Kwota razem 17344 z

Wnioski do budetu 2012

Budowa zatoczki autobusowej na ul. Wrocawskiej ( realizacja do czerwca 2013) Budowa placu zabaw szkole ( uzupenienia ) Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym ( zadanie zrealizowane )

Wnioski do budetu 2013


1. Dokoczenie budowy placu zabaw przy szkole 2. Wykonanie chodnika na ul. Kleciskiej 3. Wykonanie cznika ul. Wiosennej i ul Platanowej do ul. Brzozowej ( dywanik asfaltowy ) 4. Budowa budynku w systemie moduowym na cele mieszkacw : Biblioteka wiejska, wietlica rodowiskowa, pomieszczenia na zajcia kulturalne i owiatowe 5. Budowa placu zabaw ul. wierkowa 6. Pozyskanie terenu z ANR przy ul. wierkowej

Sprawozdanie
Organizacja imprez integracyjnych:
Spotkanie opatkowe stycze 2012 Wiosenny turniej szachowy o puchar sotysa Przygotowanie otarza na Boe Ciao Przygotowanie wieca doynkowego Festyn Bielan Wrocawskich wrzesie 2012 Organizacja Dnia Seniora Wsporganizacja Jaseek Zabawa mikoajkowa dla dzieci Mikoajkowy turniej szachowy Spotkanie opatkowe stycze 2013 Kwota razem 18950 z

Nowy Statut Soectwa


15 pkt.2 16 pkt.2 45 pkt.2 46 pkt.1 51 pkt.2 63 pkt.2

: : : : : :

1 osoba 20 osb 9 osb 9 osb 3 osoby 9 osb

Propozycje do statutu

59pkt. 5 zamiast 7 , 14 dni 5pkt. 7 kwestia utrzymania porzdku w soectwie Opinie dla stowarzysze

Poprawa estetyki wsi

Wiosenna i jesienna akcja sprztania wybranego obszaru wsi Wykorzystanie donic do kwiatw Zatrudnienie osoby do porzdkowania Arkalandii Inne propozycje

Program Odnowa Wsi


Grupa inicjatywna Wybr lidera grupy Podjcie uchway o przystpieniu soectwa do programu

Sprawy biece