Nguyễn Hoàng Bảo

Ngày 10 tháng 12 năm 2008

• • • • • • • • • • • Tên bài viết và tên đề tài thường thấy ở VN Viết cho ai và ai viết? Cách viết. từ khóa và tóm lược Đặt vấn đề Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nguồn số liệu cho nghiên cứu Lý thuyết Thống kê mô tả và so sánh (option) Phân tích dựa vào phương pháp nghiên cứu Kết luận Ghi danh mục tài liệu tham khảo .

gọn và chính xác • Êm tai • Tên bài viết được hình thành sau khi đã có ý tưởng nghiên cứu .• Ngắn.

• • • • • • Một số vấn đề về… Một số suy nghĩ về… Đôi điều về… Thực trạng và giải pháp… Chiến lược phát triển… Các nhân tố tác động đến… .

• • • • • • • Chuyên gia Trí thức Chính phủ Doanh nghiệp Người lao động Người dân Tuổi/Giới tính/Vùng miền/Giai tầng XH .

• • • • • • • • Văn là người Tuổi Giới tính Địa phương Giáo dục Văn hóa Giai tầng xã hội Sở thích .

• • • • • • • Kể chuyện/Mô tả/Tường thuật Bình luận Kêu gọi Thuyết phục Phê phán/Châm biếm Gợi ý Chứng minh (Bằng chứng thống kê sở thích con trai ở VN) .

• Viết từ khóa dùng xuyên suốt trong bài viết. . • Viết tóm lược khoảng 100 từ và chỉ viết 1 đoạn không xuống dòng.

giả định và giới hạn • Chú ý: Coi chừng vấn đề mà bạn nghiên cứu rất có thể không phải là vấn đề . không gian và góc nhìn Làm rõ phần mà người khác đã làm và phần mình sẽ làm • Thu hẹp vấn đề nghiên cứu.• • • • • • Tại sao bạn nghiên cứu vấn đề này? Tầm quan trọng của vấn đề Tính thú vị/hấp dẫn để lôi kéo độc giả Tính khái quát hóa cao/thấp Thời gian.

• Phải được trả lời trong suốt bài viết • Nếu câu hỏi rộng thì phải tách ra các câu hỏi nhỏ .

• • • • • • • • • • Thống kê mô tả và so sánh Phân tích tương quan Phân tích hồi quy Mô hình hóa/Mô phỏng Phân tích thành tố Phỏng vấn Phương pháp SWOT/PEST/MICE Tiếp cận thể chế Phân tích chi phí và lợi ích Nghiên cứu quan sát .

 Sơ cấp  Thứ cấp .

tính phức tạp.  Phần này nên chú trọng trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cẩn thận.  Phân loại lý thuyết theo niên đại. mà phải là hệ thống lại và tranh cãi và biện luận trên các lý thuyết này.  Nhìn nhận vấn đề hơn 1 mặt của nó. tính lô gích hay một tiêu chí nào đó. Đừng để đến lúc con cháu mai sau của chúng ta hỏi: “Có hay không một nền quốc học của nước nhà?” . Bạn là người đầu tiên trên thế giới nghiên cứu vấn đề này?  Không nên kể lại lý thuyết mà bạn đọc ở đâu đó.

thì bạn sẽ thấy xuất hiện bài viết: ”Tax Incidence in Vietnam”  Trả lời các câu hỏi nghiên cứu bằng các số liệu và đưa ra các kết quả ban đầu . Sử dụng bảng 1 chiều. 2 chiều và 3 chiều. Bất cứ một cái trạm tìm kiếm (search engines) nào. bạn gõ vào Nguyen Hoang Bao + Jonathan Haughton.

 Nếu kết quả nghiên cứu nhất quán với phần phân tích thống kê mô tả và so sánh thì bạn đã có lời giải mạnh về vấn đề nghiên cứu. bạn so sánh số liệu dự báo và số liệu thực tế để kiểm tra độ chính xác của mô hình. thì bạn phải dấu lại một số số liệu thực tế và dự báo. . Chú ý: nếu bạn muốn dự báo cho tương lai. Sau đó.

Tóm lược PPNC Tóm lược các khám phá chính Kiến nghị (nếu có) phải có địa chỉ cụ thể Có quá nhiều nghien cứu mà kết luận đi quá xa các khám phá.  Hạn chế của đề tài  Hướng nghiên cứu mở rộng     .  Có quá nhiều kết luận mang tính chuẩn tắc chứ không phải thực chứng.

     Trích dẫn trực tiếp Trích dẫn của trích dẫn Trích dẫn từ internet Trích dẫn từ tạp chí Cách ghi danh mục tài liệu tham khảo .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful