LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR

)

Nama Sekolah : Tarikh Masa : :

Pegawai Pemantau : 1. 2.

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN FAIL Kekuatan : 1. 2. 3. 4. Kelemahan : 1. 2. 3. 4.

1

PEMANTAUAN PBS 2013 / TARIKH / SEKOLAH ………

b. Pentadbiran a. c. 2. 2 PEMANTAUAN PBS 2013 / TARIKH / SEKOLAH ……… . c. b.Cadangan dan Komen : 1. Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) dan Pentaksiran a.

LAPORAN AKTIVITI BERGAMBAR SEMASA PEMANTAUAN DI SK SEBAUH 3 PEMANTAUAN PBS 2013 / TARIKH / SEKOLAH ……… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful