elpreco

®

SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile

Rezisten]a caracteristică la compresiune a betonului > 40 MPa. Sistemul de canalizare este realizat din beton vibropresat clasa C32/40. ISS SW QUALITY MANAGEMENT UKAS 4 TI FICA Accreditaton No. conservare. Garan]ie: 10 ani \n condi]iile respect#rii instruc]iunilor de manipulare. beton slab armat [i beton armat“. Elemente componente : Tuburi de canalizare n de canalizare cu muf# din beton simplu sau armat tuburi n de canalizare cu cep [i buz# din beton armat tuburi Tuburi de conectare n tuburi cep-cep din beton simplu sau armat pentru racordarea tuburilor cu muf# la c#minele de vizitare C#mine de vizitare cu trepte n de baz# pentru racordare tuburi din beton sau PVC element n de reduc]ie intermediar element n elemente drepte n element de reduc]ie (cap tronconic) nacoperire c#min plac# n ajustare inel de n de acoperire: ansamblul ram# . utilizare [i montaj. Produsele Elpreco sunt realizate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate [i s#n#tate ocupa]ional#. depozitare. Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2004 [i Sistemul de Management al Securit#]ii [i S#n#t#]ii Ocupa]ionale OHSAS 18001:2007 sunt certificate de SGS. Sistemul de Management al Calit#]ii ISO 9001:2000. beton slab armat [i beton armat“. organism cu recunoa[tere interna]ional#. C#minele de vizitare sunt în conformitate cu standardul european armonizat SR EN 1917:2005 “C#mine de vizitare [i c#mine de racord sau de inspec]ie de beton simplu.capac de font# element Garnituri de cauciuc pentru n asamblarea c#minelor de vizitare n racordarea tuburilor din PVC la elementul de baz# Calitate Tuburile de canalizare sunt în conformitate cu standardul european armonizat SR EN 1916:2005 “Tuburi [i accesorii de beton simplu. SCES 017 2 elpreco I SISTEM CANALIZARE DIN BETON ® TI + CER ON .INFORMA}II GENERALE TEHNOLOGIE {I INSTALA}II PEDERSHAAB DANEMARCA Sistemul de canalizare ELPRECO este format din toate elementele necesare realiz#rii unei canaliz#ri complete prin montaj uscat.

apelor meteorice [i apelor de [iroire prin curgere cu nivel liber sau ocazional sub presiune redus#. gam# n capacitate de produc]ie mare. C#mine de vizitare n permit racordarea tuburilor la re]ele. \mbinarea cu garnituri elastice: n etan[eitate la ap#. Se recomand# utilizarea în medii umede sau medii chimice u[or agresive. n montat.CUPRINS Domenii de utilizare Tuburi de canalizare se utilizeaz# la transportul apelor uzate. pentru condi]ii normale \n cazul apelor uzate menajere [i a apelor uzate industriale epurate [i pentru marea majoritate a solurilor [i apelor subterane. Se monteaz# \n re]elele de canalizare sub p#r]ile carosabile. n risc redus de deteriorare \n timpul instal#rii. sub suprafe]ele de sta]ionare [i acostamentele stabilizate. în re]elele de canalizare în general îngropate. domenii de utilizare diverse Cuprins INFORMA}II GENERALE TUBURI DIN BETON C~MINE DE VIZITARE GARNITURI DE ETAN{ARE TEHNOLOGIE {I INSTALA}II Pagina 2-3 4 5 6 7 3 . la exteriorul cl#dirilor. permite n dimensional# larg#. durat# n garan]ie 10 ani. Avantaje: tehnologie performant#: n controlul produc]iei [i a parametrilor de calitate. asigurat# de durabilitatea garniturilor de cauciuc. u[or de n designul garniturii [i specifica]iile cauciucului ofer# o durat# mare de via]# [i costuri reduse de \ntre]inere. n lung# de via]#.INFORMA}II GENERALE . schimbarea direc]iei [i/sau nivelului. C#minele de vizitare sunt recomandate pentru utilizare \n mediile umede sau chimice u[or agresive. accesul personalului [i/sau al materialului de control [i de \ntre]inere precum [i aerarea [i ventilarea acestora.

ram# cu capac de font# 7. pasul n fretei: 70÷155 mm. ø ø Diametru interior (mm) 300 400 500 600 Diametru exterior (mm) 430 550 670 800 Lungime total# (mm) 2000 2000 2000 2000 6 5 4 3 2 Masa (kg) 364 540 748 1050 13 12 11 SISTEM CANALIZARE C#min Øi 800 mm 1. Garnituri elastice integrate \n mufa tuburilor TUBURI CU MUF~ DIN BETON SIMPLU SAU ARMAT Diametru Diametru Diametru Lungime Lungime Lungime interior exterior muf# muf# nominal# total# (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 300 430 295 2500 2580 532 400 550 287 2500 2590 645 670 256 2500 2590 500 748 Masa Lungime nominal# Lungime total# (kg) 501 738 1008 TUBURI CU MUF~ DIN BETON ARMAT Diametru Diametru Diametru Lungime Lungime Lungime interior exterior muf# muf# nominal# total# (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 600 800 267 2500 2590 884 800 1060 297 2500 2600 1155 1000 1280 383 2500 2600 1421 1200 1480 583 2500 2600 1728 1400 1720 578 2500 2625 1944 Masa (kg) 1415 2437 3296 4202 5451 interior exterior ø ø Lungime muf# ø muf# Diametru Diametru Lungime interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) 1980 2500 1600 2200 2500 1800 2440 2500 2000 Lungime total# (mm) 2645 2645 2645 Masa (kg) 6637 7809 9538 Lungime total# Lungime nominal# TUBURI CU CEP {I BUZ~ DIN BETON ARMAT interior exterior ø ø TUBURI DE CONECTARE DIN BETON SIMPLU SAU ARMAT exterior Lungime total# interior utilizate pentru racordarea tuburilor cu muf# la elementul de baz# al c#minelor de vizitare. Specifica]ii: distan]a n maxim# dintre barele longitudinale <350 mm. inel de ajustare 6. element de baz# 2. ram# cu capac de font# 1 10 8 9 7 C#min Øi 1000 mm. elemente drepte 4. Øi 1200 mm 9. elemente drepte 11. n Pentru tuburile cu Ø interior ≥1000 mm. tuburi cu muf# 8. element de baz# 10. plac# acoperire c#min Øi 800 mm 5. element de reduc]ie (cap tronconic) 12. inel de ajustare 13. armarea este alc#tuit# din dou# carcase concentrice. diametrul minim al barelor: 5 mm.TUBURI DIN BETON ARMARE Tuburile se armeaz# cu carcas# din o]el sudat# care asigur# o rezisten]# optim#. element de reduc]ie intermediar 3. Armarea se poate realiza în func]ie de proiectul beneficiarului. tub de conectare 4 elpreco I SISTEM CANALIZARE DIN BETON ® .

C~MINE DE VIZITARE CU TREPTE ELEMENTE DE ACOPERIRE ANSAMBLUL RAM~ .25m . Variant# de Diametru Diametru _n#l]ime _n#l]ime realizare interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) total# (mm) necarosabil 650 1200 110 180 carosabil 650 1200 200 270 necarosabil 650 1420 120 190 carosabil 650 1420 200 270 5 .5m . Øi 1200 mm C~MIN DE VIZITARE Øi 1000 mm.3 sau 4 trepte func]ie de \n#l]imea nominal#. D400 (IV) 670 780 100 Masa (kg) 100 100 Garniturile elastice pentru \mbinarea elementelor de c#min \nso]esc livrarea necarosabil carosabil Elemente de acoperire: ansamblul ram# . Placa de acoperire se execut# cu gol pentru inele de ajustare (capac de font#) sau poate \ngloba direct rama cu capac de font# carosabil# (necarosabil#).2. 315. 125.CAPAC DE FONT~ conform SR EN 124-96 (STAS 2308-81) Diametru Diametru _n#l]ime total# Ansamblul ram#-capac font# interior exterior (mm) (mm) (mm) necarosabil cls. 200.1 treapt#. 600 mm tuburi n din PVC cu diametre exterioare de: 110. B125 (IIA) 587 745 120 carosabil cls.capac de font# INEL DE AJUSTARE (ELEMENT DE SUPRA_N~L}ARE) Diametru Diametru _n#l]ime interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) 620 865 84 _n#l]ime total# (mm) 104 Masa (kg) 65 Inel(e) de ajustare Inel(e) de ajustare PLAC~ ACOPERIRE C~MIN Øi 800 mm Variant# de Diametru Diametru _n#l]ime _n#l]ime Masa realizare interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) total# (mm) (kg) necarosabil 650 985 100 170 132 carosabil 650 985 150 220 197 Plac# acoperire c#min Øi 800 mm ELEMENT DE REDUC}IE (CAP TRONCONIC) cu 2 trepte pentru scar# de acces Diametru Diametru _n#l]ime interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) 1000/650 1200/850 600 1200/650 1420/870 600 _n#l]ime total# (mm) 670 670 Masa (kg) 498 672 Element de reduc]ie Øi 1000 mm / Øi 650 mm Øi 1200 mm / Øi 650 mm Element(e) drept(e) Øi 800 mm ELEMENT DE REDUC}IE INTERMEDIAR cu 2 trepte pentru scar# de acces Diametru Diametru _n#l]ime interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) 1000/800 1180/985 500 _n#l]ime total# (mm) 566 Masa (kg) 322 Element de reduc]ie intermediar ELEMENTE DREPTE cu trepte pentru scar# de acces Elementele drepte sunt prev#zute cu 1. 250. 500 mm.3 trepte.75m . Øi 1200 mm ELEMENT DE BAZ~ cu 1 treapt# pentru scar# de acces Elementul de baz# al c#minului de vizitare se personalizeaz# \n func]ie de proiectul beneficiarului. Hn=0.2 trepte. Diametru Diametru _n#l]ime _n#l]ime Masa interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) total# (mm) (kg) 1000 1490 1000 1125 max. 300. Element drept cu Hn=0. 500. 400.4500 La elementul de baz# se pot racorda: tuburi n din beton cu diametre interioare de: 250. 400. 1200 mm Element de baz# Øi 1000 mm C~MIN DE VIZITARE Øi 1000 mm/Øi 800 mm Element de baz# Øi 1000 mm.4 trepte. Diametru Diametru _n#l]ime _n#l]ime Masa interior (mm) exterior (mm) nominal# (mm) total# (mm) (kg) 800 980 250 145 316 800 980 500 290 566 800 980 750 435 816 1000 1200 250 209 316 1000 1200 500 425 566 1200 1000 750 641 816 1200 1000 1000 856 1066 1420 1200 250 275 316 1420 1200 500 557 566 1420 1200 750 840 816 1420 1200 1000 1124 1066 Element(e) drept(e) Øi 1000 mm Element(e) drept(e) Øi 1000 mm. PLAC~ ACOPERIRE C~MIN Øi 1000 mm Øi 1200 mm Pentru alc#tuirea c#minelor cu \n#l]imi mici.3200 1200 1690 1100 1225 max. elementul de baz# sau elementul drept se poate acoperi direct cu placa de acoperire. Hn=0. 160. Hn=1m .

c) se centreaz# elementul urm#tor [i se asambleaz#. c) se introduce tubul \n elementul de baz#. eliminându-se astfel problemele tradi]ionale asociate cu garniturile separate.GARNITURI DE ETAN{ARE GARNITURI INTEGRATE PENTRU TUBURI CANALIZARE {I ELEMENTE DE BAZ~ C~MINE DE VIZITARE Garniturile Forsheda F103 "\mbrac#" mufa \n timpul procesului tehnologic. a) se potrive[te garnitura pe cepul c#minului. Se simplific# instalarea [i se asigur# o \mbinare etan[#. c) se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. material care satisface complet cerin]ele standardelor europene (EN 681-1). Garniturile de etan[are Forsheda sunt confec]ionate din cauciuc sintetic cu o rezisten]# de 40 ±5 IRH. b) se aplic# pe cep lubrifiant rezistent la ploaie [i \nghe]. a) b) c) GARNITURI PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA C~MINELE DE VIZITARE Garniturile Forsheda F910 ofer# o metod# simpl# [i economic# de racordare a tuburilor din PVC la c#minele de vizitare asigur@nd o \mbinare perfect# chiar \n cazul unei alinieri gre[ite. MONTAJ: Se cur#]# cepul [i buza elementelor care urmeaz# a se \mbina de eventualele bavuri de beton. a) MONTAJ: Se cur#]# golul elementului de baz# al c#minului de eventualele bavuri de beton. 6 a) b) c) elpreco I SISTEM CANALIZARE DIN BETON ® . MONTAJ: a) se \nl#tur# protec]ia din polistiren a garniturii (prin dezlipirea benzii ro[ii). a) se preseaz# garnitura \n acest gol f#r# a folosi lubrifiant. b) c) GARNITURI PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE COMPUN C~MINELE DE VIZITARE Garniturile Forsheda F116 pre-lubrifiate permit centrarea cu u[urin]# a elementelor de c#min [i realizarea unei \mbin#ri etan[e. b) se fixeaz# prin tragerea în c@teva puncte. Protec]ia suplimentar# din polistiren previne p#trunderea prafului [i pietrelor \n aria de etan[are. Garniturile se pot folosi [i pentru racordarea tuburilor din beton la c#minele de vizitare. b) se aplic# lubrifiant pe cap#tul tubului de montat.

Tehnologia unic# de compresare permite cicluri de produc]ie de numai dou# minute.5 m corespunde tuturor standardelor interna]ionale garant@nd fabricarea produselor de calitate cu durat# mare de via]#. Particularit#]ile de siguran]# precum dispozitivele de protec]ie [i un opritor de urgen]# sunt incluse în toate utilajele. f#r# costuri mari de \ntre]inere. instala]iile Mastermatic fiind cele mai eficiente [i avansate de pe pia]#.5 m la postul 1 [i c#mine de vizitare cu diametre interioare de 1000 [i 1200 mm la postul 2.INSTALA}II {I TEHNOLOGIE PEDERSHAAB DANEMARCA INSTALA}IA MASTERMATIC RC120 pentru tuburi cu diametre interioare ce variaz# \ntre 300÷800 mm [i lungimi nominale de 2. ECHIPAMENTELE DE MANEVRARE {I TESTARE Pedershaab garanteaz# procesul complet de produc]ie pentru fiecare tub de la amestecul de beton. INSTALA}IA MULTICAST SC250 este solu]ia perfect# pentru producerea tuburilor de canalizare [i a c#minelor de vizitare. Instala]ia poate fi u[or reglat# pentru a executa produse cu dimensiuni diferite f#r# a compromite calitatea acestora. îmbun#t#]ind astfel siguran]a opera]ional#. 7 . m#surarea îmbin#rilor [i testare hidrostatic#. pe instala]ia Multicast SC250 se produc tuburi cu diametre interioare ce variaz# \ntre Ø1000÷Ø2000 mm [i lungimi nominale de 2. la timpul de înt#rire. Av@nd 2 posturi de turnare.

Capacitatea de produc]ie mare.servicii clien]i Fax: 0251-307. Tuburile de canalizare [i c#minele de vizitare sunt produse cu instala]ii [i tehnologie modern# Pedershaab Danemarca.: 0251-307. u[urin]a mont#rii [i durata mare de via]# sunt avantajele principale ale sistemului de canalizare Elpreco.777 .ro Infoline: 0800-800-103 .v@nz#ri E-mail: office@elpreco.A.elpreco ® Elpreco v# propune un SISTEM DE CANALIZARE format din toate elementele necesare realiz#rii unei canaliz#ri complete prin montaj uscat.: 0251-307.servicii clien]i Tel.ro www. noiembrie 2009 S.754 .763 . tehnologia de ultim# or#. ELPRECO S. \n confor mitate cu standarde europene armonizate.C. 44 Tel. Craiova Calea Severinului nr.elpreco.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful