P. 1
kuhajmo domace

kuhajmo domace

|Views: 104|Likes:
Published by malatecka
recepti
recepti

More info:

Published by: malatecka on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

izbrAni rEcEpTi rEgiOnAlniH JEDi OD SOČE DO bElE KrAJinE

KUHAJMO DOMAČE
TrADiTiOnAl HOME cOOKing

SElEcTED rEcipES Of rEgiOnAl DiSHES frOM THE SOČA TO THE bElA KrAJinA rEgiOn

izbrAni rEcEpTi rEgiOnAlniH JEDi OD SOČE DO bElE KrAJinE

KUHAJMO DOMAČE
TrADiTiOnAl HOME cOOKing

SElEcTED rEcipES Of rEgiOnAl DiSHES frOM THE SOČA TO THE bElA KrAJinA rEgiOn

lJUblJAnA 2010

KAzAlO
pOSAVJE in bizElJSKO bizElJSKi AJDOV KOlAČ AJDOV pOTAncElJ lJUblJAnA z OKOlicO in nOTrAnJSKA VŠEnAT rEpA KOlErAVA KrOMpir V zEVnici S KlObASO gOriŠKA brDA, gOriŠKA, VipAVSKA DOlinA, KrAS pEČEn prŠUT z bElO pOlEnTO nA rUKOli VrzOTOVKA KnJiŽicO rEcEpTOV DObrOTE SlOVEnSKEgA pODEŽElJA JE izDAlA KMETiJSKO gOzDArSKA zbOrnicA SlOVEniJE z ŽElJO pO OHrAniTVi KUlinAriČnE DEDiŠČinE SlOVEnSKEgA pODEŽElJA. THE bOOKlET, cUlinArY MASTErpiEcES Of THE SlOVEniAn cOUnTrYSiDE, iS pUbliSHED bY THE cHAMbEr Of AgricUlTUrE AnD fOrESTrY Of SlOVEniA in THE HOpE Of prESErVing THE cUlinArY HEriTAgE Of SlOVEniA’S cOUnTrYSiDE. frTAlJA z zEliŠČi nJOKi S TOČEM OD KlObASE HUbÁncA JEŠprEnJKA blEKi z DiVJiMi ŠpArglJi ŠElinKA nA »UbElČ« bElA KrAJinA, DOlEnJSKA bElOKrAnJSKA pOgAČA bElOKrAnJSKA pOViTicA bElOKrAnJSKi nADEV Ali fUlinE fAnTOVSKA pEČEnKA bElOKrAnJSKO cVrTJE ŠTrUKlJi V JUHi MATEVŽ DOlinA SOČE, iDriJSKO, cErKlJAnSKO ČOMpE S SKUTO TrEnTArSKi KrAfi SMUKÁVc zElŠEVKA pAJTÍČKE

6
06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

cOnTEnTS
pOSAVJE AnD bizElJSKO rEgiOn bizElJSKO bUcKWHEAT cAKE bUcKWHEAT “pOTAncElJ” lJUblJAnA AnD THE nOTrAnJSKA rEgiOn “VŠEnAT rEpA” (TUrnipS WiTH MillET pOrriDgE) “KOlErAVA” pOTATOES in cAbbAgE WATEr WiTH SAUSAgE gOriŠKA brDA, gOriŠKA, VipAVSKO, KrAS friED prOSciUTTO WiTH WHiTE pOlEnTA On rOcKET “VrzOTOVKA” “frTAlJA” WiTH HErbS gnOccHi WiTH “TOČ” (Dipping SAUcE) WiTH SAUSAgE “HUbÁncA” “JEŠprEnJKA” “blEKi” WiTH WilD ASpArAgUS “ŠElinKA” AccOrDing TO THE “UbElČ” STYlE bElA KrAJinA rEgiOn, DOlEnJSKA rEgiOn flAT cAKE frOM bElA KrAJinA “pOViTicA” Of bElA KrAJinA bElA KrAJinA filling Or “fUlinE” bAcHElOr’S rOAST bElA KrAJinA frY-Up rOllED DUMplingS in A SOUp “MATEVŽ” THE SOČA VAllEY, iDriJSKO, cErKlJAnSKO “ČOMpE” WiTH cOTTAgE cHEESE TrEnTA VAllEY “KrAfi” “SMUKÁVc” “zElŠEVKA” “pAJTÍČKE”

Avtorji receptov / Authors of recipes: Člani in delavci Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije / Members and the staff of the chamber of Agriculture and forestry of Slovenia Direktor / Director: igor Hrovatič Uredila / Edited by: Tatjana Vrbošek Jezikovno pregledala / proofreading by: Jerica potočnik prevod / Translated by: lEEMETA Translations Oblikovanje in grafična priprava / Designs: Tina pregelj Skrt, www.mintcolibri.com Avtor fotografij / photography: Tomo Jeseničnik Tisk / printed by: partner graf d.o.o., grosuplje izdala in založila / published by: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
cip - Kataložni zapis o publikaciji narodna in univerzitetna knjižnica, ljubljana 641.56(497.4)(083.12) KUHAJMO domače : izbrani recepti regionalnih jedi od Soče do bele Krajine = Traditional home cooking : selected recipes of regional dishes from the Soča to the bela Krajina region / [avtorji receptov člani in delavci Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ; uredila Tatjana Vrbošek ; prevod leemeta Translations ; avtor fotografij Tomo Jeseničnik]. - ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2010 iSbn 978-961-6846-00-4 1. Vzp. stv. nasl. 2. Vrbošek, Tatjana 253767936

pogosto pozabljamo na odlične domače jedi. pridobljene v projektu Ohranimo gastronomsko dediščino. V knjižici so predstavljene preproste regionalne jedi od Soče do bele krajine. Tokratna knjižica receptov Kuhajmo domače je del projekta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kupujmo domače. ki temeljijo na družinskem izročilu ter so pripravljene s spretnostjo in znanjem. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je leta 2008 že izdala knjižico receptov Dobrote slovenskega podeželja. v kateri so predstavljene značilne slovenske jedi po posameznih pokrajinah. ki obljubljajo zdravje in vitkost. recepti zanje so se oblikovali stoletja in temeljijo na sezonskih pridelkih. ki ga je v letih 2008 . prESEnTED in THiS bOOK. SlOVEnE cOUnTrY cOOKing.2009 ob strokovni pomoči KgzS – zavoda celje izvajalo združenje turističnih kmetij Slovenije. nAJ VAM priprAVA prEDSTAVlJEniH JEDi V DOM prinESE VOnJ DOMAČnOSTi in OKUS SlOVEnSKEgA pODEŽElJA – KUHAJMO DOMAČE! TrADiTiOnAl HOME cOOKing The abundance of diverse recipes which promise health and a slim figure makes us forget about excellent local dishes. obtained in the ‘let us preserve our gastronomic heritage’ project implemented between 2008 and 2009 by the Association of Tourist farms of Slovenia with the help of Agricultural forestry institution celje.KUHAJMO DOMAČE! Ob obilici raznovrstnih receptov. where typical Slovene dishes from individual regions were presented. is a part of the chamber of Agriculture and forestry’s ‘buy local products’ project. The recipes for them were formed over the centuries and are based on seasonal produce. in 2008. with which we are encouraging the use of produce and products from Slovene farms. the chamber of Agriculture and forestry of Slovenia issued the recipe book ‘culinary Masterpieces of the Slovenian countryside’. . This recipe book. fill YOUr HOME WiTH An EnTicing ArOMA AnD THE TASTE Of TrADiTiOnAl. zaradi česar so lahko prava kulinarična poslastica. MAY THE prEpArATiOn Of THE DiSHES. ‘Traditional home cooking’. The simple Slovene dishes prepared with skill and knowledge are a real culinary treat. To so praviloma skromne jedi. The book describes simple regional dishes from Soča to bela krajina. s katerim spodbujamo uporabo pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij.

5 l vode SESTAVinE zA nADEV: 2 kg skute 2–3 jajca sol 10–15 dag masla kisla smetana za premaz DOUgH ingrEDiEnTS: 60 dag of buckwheat flour 20 dag of strong white flour 2 dcl of sour cream 1. Then brush the cake with sour cream and bake at the temperature of 160–170 °c for one hour. Scatter cut pieces of butter onto the filling. nAJVEČKrAT Ob bOŽiČni VEČErJi. roll the dough together and place the roll into an oiled baking tin or baking tin lined with baking paper. položimo v namaščen ali s peki papirjem obložen pekač. pOSTrEglE SO gA Ob prAzniKiH. Maso ohladimo. iT WAS SErVED DUring HOliDAYS. bake for a total of an hour and a half. 06 pOSAVJE in bizElJSKO pOSAVJE AnD bizElJSKO rEgiOn . MOST OfTEn AT cHriSTMAS DinnEr. pečemo uro in pol. po nadevu narežemo koščke masla. then slice it while it is still warm. nato kolač premažemo s kislo smetano in ga pečemo 60 minut na temperaturi 160–170 °c. SESTAVinE zA TESTO: 60 dag ajdove moke 20 dag bele ostre moke 2 dcl kisle smetane 1. prvih 30 minut pri temperaturi 180–200 °c.bizElJSKi AJDOV KOlAČ bizElJSKO bUcKWHEAT cAKE AJDOV KOlAČ SO ŽEnSKE nA bizElJSKEM pEKlE ŽE OD nEKDAJ. let it cool down a little. Add salt to the buckwheat flour and pour over hot water. then add the strong white flour and sour cream and start kneading.5 l of water ingrEDiEnTS fOr THE filling: 2 kg of cottage cheese 2–3 eggs salt 10 to 15 dag of butter sour cream for topping Ajdovo moko solimo in poparimo z vrelo vodo. nato testo tanko razvaljamo in namažemo z nadevom. Testo zvijemo. Divide the dough into two or three parts. dodamo belo ostro moko in kislo smetano ter umesimo testo. Malo ga ohladimo in še toplega razrežemo. Then roll the dough until it is thin and cover it with the filling. for the first half an hour at a temperature of 180–200 °c. bUcKWHEAT cAKE HAS bEEn prEpArED bY THE WOMEn Of bizElJSKO EVEr SincE THE OlD TiMES. razdelimo ga na dva ali tri dele. leave it to cool down.

2 dl of sour cream. This is where the name “potancelj” originates from.5 dcl ajdove moke 2. pOTAncElJ lAHKO pOnUDiMO KOT DObrODOŠlicO. cut the uncooked savoury cake into pieces of a desired size and bake for 30 minutes at a temperature of 180–200 °c. SESTAVinE zA TESTO: 2.5 kg domače skute. Add 1 l of boiling water and mix with a wooden spoon quickly to form the dough. Še surov potancelj razrežemo na želene kose in pečemo 30 minut v pečici segreti na 180–200 °c.5 kg domače skute 1 dcl kisle smetane 1 jajce SESTAVinE zA prEMAz: 1 dcl kisle smetane 1 jajce DOUgH ingrEDiEnTS: 2. polovico testa razvaljamo na velikost globokega namaščenega pekača in ga položimo vanj. Dodamo 1 l vrele vode in hitro mešamo s kuhalnico. pEKli SO gA TUDi nA prEDVEČEr bOŽiČA.5 kg of home-made cottage cheese 1 dl of sour cream 1 egg ingrEDiEnTS fOr THE TOpping: 1 dl of sour cream 1 egg Sestavine za testo dobro zmešamo. pokrijemo z drugo polovico razvaljanega testa in testo »potancamo v pekač«. a pinch of salt and one egg. Dodamo 1 žlico olja in zgnetemo gladko in voljno testo.AJDOV pOTAncElJ bUcKWHEAT “pOTAncElJ” AJDOV pOTAncElJ JE SlAnA pOgAČA iz AJDOVE MOKE S SKUTniM nADEVOM. oil the tin and place the dough inside. Thoroughly mix the ingredients for the dough. na testo namažemo nadev.5 dl of buckwheat flour 2. Take one half of the dough and roll it to the size of a deep baking tin. SAMOSTOJnO JED Ali prilOgO K zElEnJAVniM in MESniM JEDEM. The cake is best served with cviček and grilled chestnuts. 08 pOSAVJE in bizElJSKO pOSAVJE AnD bizElJSKO rEgiOn .5 kg of home-made cottage cheese. Add 1 tablespoon of oil and knead the dough so that it is smooth and soft. po vrhu namažemo mešanico iz kisle smetane in jajca. “pOTAncElJ” MAKES An ExcEllEnT WElcOMing DiSH. iT WAS AlSO prEpArED On cHriSTMAS EVE. VČASiH SO gA gOSpODinJE priprAVlJAlE zA MAlicO DElAVcEM Ob TEŽAŠKiH DEliH.5 dl of strong white flour 1 teaspoon of salt ingrEDiEnTS fOr THE filling: 0. HOUSEWiVES USED TO prEpArE THiS TYpE Of cAKE fOr WOrKErS cArrYing OUT ESpEciAllY HArD pHYSicAl lAbOUr. leave the dough to rest and cool down. 2 dcl kisle smetane. cover the filling with the remaining half of the rolled out dough and “tap” (Slovenian: “potancati”) the dough inside the tin. A MAin cOUrSE DiSH Or A SiDE DiSH fOr VEgETAblE AnD MEAT DiSHES. Od tukaj tudi ime »potancelj« . ki ga naredimo iz 0.5 dcl ostre bele moke 1 žlička soli SESTAVinE zA nADEV: 0. brush with a mixture of sour cream and egg. cover the dough with the filling made from 0. Testo pustimo počivati. da se malo ohladi. bUcKWHEAT “pOTAncElJ” iS A SAVOUrY cAKE MADE frOM bUcKWHEAT flOUr WiTH A cOTTAgE cHEESE filling. K pogači se odlično prileže cviček in pečen kostanj. da dobimo kepo testa. malo soli in enega jajca..

THE DiSH iS cOMMOnlY prEpArED in THE WinTEr TiME. “VŠEnAT rEpA” iS MillET pOrriDgE prEpArED WiTH SOUr TUrnipS. znAČilnA JE zA ObMOČJE lJUblJAnE. pour over hot water. 10 lJUblJAnA z OKOlicO in nOTrAnJSKA lJUblJAnA AnD THE nOTrAnJSKA rEgiOn . prevremo in zlijemo v vrelo repo. SESTAVinE: 1 kg kisle repe 10 dag prosene kaše 4 stroki česna olje ali mast sol ingrEDiEnTS: 1 kg of sour turnips 10 dag of millet 4 garlic cloves oil or lard salt Kislo repo skuhamo skoraj do mehkega in dodamo oprano proseno kašo. Ko je prosena kaša mehka. Add salt to taste. Serve as a main course dish.VŠEnAT rEpA “VŠEnAT rEpA” (TUrnipS WiTH MillET pOrriDgE) VŠEnAT rEpA JE prOSEnA KAŠA S KiSlO rEpO. fry the crushed garlic. je jed kuhana. cook the sour turnips until almost tender and add washed millet. JED SE priprAVlJA V ziMSKEM ČASU. WHicH HAS A lOng-STAnDing TrADiTiOn in TUrnip AnD cAbbAgE cUlTiVATiOn. zalijemo z vročo vodo. iT cAn AlSO bE prEpArED WiTH SAUErKrAUT. na vroči maščobi prepražimo strt česen. then boil and mix into the boiling turnips. Solimo po okusu. lAHKO SE priprAVi TUDi S KiSliM zElJEM. KJEr iMA priDElAVA rEpE in zElJA DOlgO TrADiciJO. ponudimo kot samostojno jed. The dish is prepared after the millet becomes tender. iT iS A cOMMOn DiSH frOM THE lJUblJAnA rEgiOn.

add cooked beans. THErE WAS A SAYing THAT KOlErAVA DOES nOT TASTE gOOD if “A pig HASn’T STEppED fOOT in iT”. “KArAVADA”) iS A VErY filling AnD DEliciOUS HOT pOT. postrežemo s kuhanim suhim mesom in krompirjevo solato. the liquid in which you have previously cooked the smoked meat. ponovno nalijemo mlačno vodo na meso in kuhamo do mehkega. cook the smoked meat (pork chops. KlObASO Ali KrAČO. At the end. znAČilnA zA nOTrAnJSKO-brKinSKO ObMOČJE. za boljši okus lahko koleravi prilijemo nekoliko juhe. cut the potatoes and carrots into cubes and add enough water to cover all the ingredients and cook for an hour and a half. na koncu dodamo kuhan fižol. “KAVlA”. a bit of roux (a mixture of flour and water). rAzEn pOlETi. Again pour lukewarm water over the meat and cook it until tender. rep. Serve with cooked smoked meat and a potato salad. peel the kohlrabi and slice it to small pieces or segments to let them remove the edges while cooking.KOlErAVA “KOlErAVA” KOlErAVA (blOŠKA TrOJKA. THiS MEAnS iT iS EnricHED WiTH pOrK cHOpS. head or ham) separately. malo podmeta (moka zmešana z vodo). prilijemo toliko vode. ExcEpT in THE SUMMEr. in THE OlD DAYS. SAUSAgE Or HAM. da se pri kuhanju čim bolj obrusijo. DiSTincTiVE Of THE nOTrAnJSKA rEgiOn AnD brKinE. saj bi bilo sicer preslano. tail. kračo). KAVlA. priprAVlJA SE nA rAzliČnE nAČinE SKOzi VSE lETO. TO pOMEni ObOgATEnA S SVinJSKiMi rEbrci. SESTAVinE: 1 kg krompirja 30–40 dag kolerabe 20 dag fižola v zrnju 2 rdeča korenja kos prekajenega svinjskega mesa lovorjev list 1 žlica masti 1 strok česna žlička paradižnikove mezge sol poper 1 žlica masti za zabelo ingrEDiEnTS: 1 kg of potatoes 30–40 dag of kohlrabi 20 dag of red kidney beans 2 red carrots a chunk of smoked pork bay leaf 1 tablespoon of lard 1 garlic clove 1 teaspoon of tomato sauce salt pepper 1 tablespoon of lard 12 Kolerabo olupimo in jo narežemo na majhne koščke oziroma krhlje. To improve the flavour of “koleravi”. Krompir in korenček narežemo na kocke. “KOlErAVA” (OTHEr SlOVEniAn nAMES: “blOŠKA TrOJKA”. dodamo poper in še malo pokuhamo. KOlErADA. nasekljan česen in žličko paradižnikove mezge. ČE »prAŠiČ STOpi VAnJO«. Solimo po okusu. VČASiH JE VElJAlO. glavo. add some stock. “TrOJinA”. ki nevtralizira sladek okus kolerabe. chopped garlic and a teaspoon of tomato sauce that balances the sweet flavour of the kohlrabies. “KOlErAVA” iS prEpArED in VAriOUS WAYS THrOUgHOUT THE YEAr. Ko voda zavre jo odlijemo. lJUblJAnA z OKOlicO in nOTrAnJSKA lJUblJAnA AnD THE nOTrAnJSKA rEgiOn . TrOJinA. “KAVrA”. KAVrA. da prekrije vse sestavine ter kuhamo uro in pol. KArAVADA) JE nASiTnA in zElO OKUSnA EnOlOnČnicA. “KOlErADA”. posebej skuhamo prekajeno svinjsko meso (rebrca. DA JE KOlErAVA DObrA. “KOlErAVA”. Add salt and pepper by taste and boil for a little while. pour away the water after boiling to stop it from being too salty. v kateri smo kuhali suho meso.

strain the water and embellish them with cracklings.KrOMpir V zEVnici S KlObASO pOTATOES in cAbbAgE WATEr WiTH SAUSAgE KrOMpir V zEVnici JE OKUSnA EnOlOnČnicA iz KiSlEgA zElJA in KrOMpirJA. After boiling the potatoes. You can also add cooked smoked sausage. ali jo začinimo s čebulo in česnom. Ko krompir zavre. 14 lJUblJAnA z OKOlicO in nOTrAnJSKA lJUblJAnA AnD THE nOTrAnJSKA rEgiOn . add salt and place the sauerkraut on top of the potatoes. Ko je krompir kuhan. JE ODliČnA SEzOnSKA JED in JO priprAVlJAMO V JESEnSKO-ziMSKEM ČASU. SESTAVinE: krompir kislo zelje česen dimljena klobasa ingrEDiEnTS: potatoes sauerkraut garlic smoked sausage Krompir olupimo.. vodo odcedimo in ga zabelimo z ocvirki. Jed lahko obogatimo s svinjino. DUE TO iTS SiMplE prEpArATiOn. THiS DiSH iS TYpicAl Of THE nOTrAnJSKA rEgiOn AnD brKini rEgiOn. You can also add some peppercorns. After boiling. THE prEpArATiOn Of THE DiSH iS VErY SiMplE. pOTATOES in cAbbAgE WATEr iS A TASTY HOT pOT MADE frOM SAUErKrAUT AnD pOTATOES. iT iS An ExcEllEnT SEASOnAl DiSH. dodamo sol in nanj položimo kislo zelje. The dish can be enriched with pork. ki se istočasno kuha v zelju. nJEnA priprAVA JE zElO EnOSTAVnA. WHicH iS USUAllY prEpArED in THE AUTUMn AnD WinTEr TiME. JE znAČilnA rEgiOnAlnA JED nA nOTrAnJSKEM in V brKiniH. chop them into large slices and put them into the pot. Dodamo kuhano dimljeno klobaso. which is cooked together with the potatoes in the sauerkraut and seasoned with onions and garlic. po želji dodamo tudi poper v zrnju. zArADi prEprOSTE priprAVE JE nA nOTrAnJSKEM ŠE VEDnO prilJUblJEnA in JO gOSpODinJE nAJrAJE priprAViJO zA VEČErJO. narežemo na večje kose ter ga damo v lonec. iT iS STill VErY pOpUlAr WiTH inHAbiTAnTS Of THE nOTrAnJSKA rEgiOn AnD HOUSEWiVES liKE TO prEpArE iT fOr DinnEr. peel the potatoes.

VipAVSKA DOlinA. bOlJ finO. vinegar and a little water. na krožnik postavimo rukolo.pEČEn prŠUT z bElO pOlEnTO nA rUKOli friED prOSciUTTO WiTH WHiTE pOlEnTA On rOcKET bElA pOlEnTA iz bElE KOrUznE MOKE JE znAČilnA zA brDA. Turn out the polenta onto a wooden board and cut it into identical pieces with a thread. WHiTE cOrnflOUr WAS cOnSiDErED THE bEST flOUr AVAilAblE. jo solimo in umešamo koruzno moko. polento kuhamo pol ure. Add the red wine. Melt the butter in a pan and quickly fry the prosciutto slices. KEr JE JED MOČnA.02 dl of water 1 handful of rocket butter V posodi zavremo vodo.5 dl of red wine 0. WHiTE pOlEnTA prEpArED frOM WHiTE cOrnflOUr iS A TYpicAl DiSH frOM brDO. friED prOSciUTTO WAS prEpArED fOr brEAKfAST Or DinnEr. VipAVSKO. cook the polenta for a half an hour. gOriŠKA. KrAS gOriŠKA brDA. pOpEČEn prŠUT SO nEKOČ JEDli zA zAJTrK Ali VEČErJO. Jed jemo še toplo. place the polenta and rocket on a plate and put the prosciutto slices over it. 16 gOriŠKA brDA. KrAS . WHErEAS. in THE OlD DAYS. SO JO priprAVlJAli TUDi zA DElAVcE. boil some water in a sauce pan. Serve the dish while still warm. iT WAS prEpArED fOr WOrKErS UnDErgOing HArD pHYSicAl lAbOUr in THE VinEYArDS AnD fOr THE rEApErS. SincE THiS iS A VErY filling DiSH. Ali zA KOScE. nEKOČ JE VElJAlA bElA KOrUznA MOKA zA bOlJŠO. V ponvi stopimo maslo ter na hitro popečemo rezine pršuta.5 dcl rdečega vina 0.02 dcl vinskega kisa 0.02 dcl vode 1 pest rukole maslo ingrEDiEnTS fOr THE pOlEnTA: 3 dl of white cornflour 1 l of water a pinch of salt ingrEDiEnTS fOr THE friED prOSciUTTO: 3 prosciutto slices 0. add salt and mix in the cornflour. prevrnemo jo na leseno desko ter razrežemo z nitko na enake koščke. gOriŠKA. zraven polento ter čez polijemo popečen pršut. prilijemo rdeče vino. SESTAVinE zA pOlEnTO: 3 dcl bele koruzne moke 1 l vode ščepec soli SESTAVinE zA pEČEn prŠUT: 3 rezine pršuta 0.02 dl of wine vinegar 0. kis ter malo vode. Ki SO V VinOgrADU OprAVlJAli TEŽKA fiziČnA DElA.

mash the potatoes. until it thickens. dodamo sesekljan česen. strain them and mash them with a wooden mallet. Add salt and pepper to taste and cook on a medium heat. Mix this into the soup. na masti ali olju popražimo moko. gOriŠKA. Ko se zmehča. SESTAVinE: 1 kg ohrovta 1kg krompirja 20 dag fižola 1 žlica masti ali olja 5 strokov česna 2 žlici gladki moki sol poper ingrEDiEnTS: 1 kg of brussels sprouts 1 kg of potatoes 20 dag of beans 1 tablespoon of lard or oil 5 garlic cloves 2 tablespoons of plain flour salt pepper Ohrovt dobro očistimo in narežemo na 1 cm široke trakove. KrAS . V drugi kozici posebej skuhamo olupljen krompir. Ki JO nA gOriŠKEM priprAVlJAJO SKOzi cElO lETO KOT prilOgO. Serve as a main course dish or as a warm starter.VrzOTOVKA “VrzOTOVKA” VrzOTOVKA JE OKUSnA gOSTlJATA OHrOVTOVA EnOlOnČnicA. After boiling. then cook them in salty boiling water. add salt and bring it to boil. dosolimo in zavremo. postrežemo kot samostojno jed ali kot toplo predjed. VipAVSKO. VipAVSKA DOlinA. “VrzOTOVKA” iS A DEliciOUS. After the slices become tender. WHEn iT cHAngES iTS flAVOUr. THE bEST brUSSElS SprOUTS ArE HArVESTED in THE WinTEr frOST. Dodamo ohrovt in kuhan fižol. 18 gOriŠKA brDA. po okusu dosolimo in popopramo ter kuhamo na manjšem ognju. ki jih skuhamo v slanem kropu. KrAS gOriŠKA brDA. KO SprEMEni OKUS. ga odcedimo in zmečkamo z lesenim tolkačem. clean the brussels sprouts well and cut them into 1cm thick slices. THicK HOT pOT. Dodamo v juho. boil the peeled potatoes separately in a separate sauce pan. da se jed zgosti. gOriŠKA. Add the brussels sprouts and the boiled beans. WHicH iS prEpArED in THE ArEA Of gOriŠKO THrOUgHOUT THE YEAr AS A SiDE DiSH. fry the flour in the lard or oil and add the chopped garlic. Kuhanega pretlačimo. nAJbOlJŠi OHrOVT DObiMO V ziMSKi zMrzAli.

sage. chives. etc. KrAS gOriŠKA brDA. znAČilnA JE zA gOriŠKA brDA. zA frTAlJO SO OSnOVnE Tri SESTAVinE: MEliSA (SrČnO zElJE). SOČnA in OKUSnA.frTAlJA z zEliŠČi “frTAlJA” WiTH HErbS frTAlJA JE OKUSnA JAJČnA OMlETA. gOriŠKA. izVOrnO priHAJA iz iTAliJE.) sol po okusu 2 dcl mleka olje ingrEDiEnTS: 2 eggs 3 tablespoons of flour a handful of spices (fennel. drobnjak.) salt to taste 2 dl of milk oil Jajca. yarrow. SESTAVinE: 2 jajci 3 žlice moka pest zelišč (koromač. beat the eggs. rman. THiS DEliciOUS. “frTAlJA” incOrpOrATES THrEE bASic ingrEDiEnTS: bAlM MinT (SlOVEniAn cOMMOn nAME “SrČnO zElJE”). THiS iTAliAn-Origin DiSH iS cOMMOn in gOriŠKA brDA. VipAVSKO. JUicY AnD gEnTlE DiSH iS fUll Of ArOMA. fEnnEl (SlOVEniAn cOMMOn nAME “KOMArČEK”) AnD fEVErfEW (SlOVEniAn cOMMOn nAME “MATErinA DrObTinicA” AnD “MADErJAlcA”). KOMArČEK (KOrOMAČ) in MATErinA DrObTinicA (MADErJAlcA). beli vratič. nArEJEnA iz SVEŽiH SEzOnSKiH zEliŠČ. Serve hot with fresh seasonal salad. priMErnA JE zA VSE prilOŽnOSTi. balm mint. THE finAl SElEcTiOn Of THE SpicES iS lEfT TO THE cHEf. in THE WinTEr iT cAn bE EnricHED bY ADDing A SAUSAgE Or prOSciUTTO. KrAS . iT iS SUiTAblE fOr DiffErEnT OccASiOnS. pOziMi JO lAHKO nArEDiMO TUDi S KlObASO Ali prŠUTOM. MOKE in JAJc. flOUr AnD EggS. Tako pripravljeno maso vlijemo v ponev na vroče olje (1 cm na debelo) in počasi cvremo na obeh straneh. srčno zelje. flour and milk and mix in the chopped herbs. VipAVSKA DOlinA. KOnČnA izbirA zEliŠČ JE prEpUŠČEnA KUHArJU. postrežemo vročo. moko in mleko stepemo ter primešamo sesekljana zelišča. 20 gOriŠKA brDA. “frTAlJA” iS A DEliciOUS Egg OMElETTE MADE frOM frESH SEASOnAl HErbS. skupaj s svežo sezonsko solato. salvija itd. JE ArOMATiČnA. gOriŠKA. nEŽnA. feverfew. Heat some oil (1 cm deep) in a pan and pour in the prepared mixture and slowly fry on both sides.

ga narežemo na rezine in oblikujemo svaljke. vodo in paradižnik ter vse skupaj pokuhamo s pečeno klobaso. V ohlajenega vmešamo jajca in moko. Damo jih v vrelo slano vodo. flour. “TOČ” iS A rEfrESHing DiSH. Add salt and butter to the potatoes and mix thoroughly. inTO WHicH WE “Dip” brEAD Or pOlEnTA. After cooling. TOČi SO lAHKO MESni Ali brEzMESni. TOČi SO OSVEŽUJOČE JEDi. skuhamo. moko. gOriŠKA. THE inHAbiTAnTS Of gOriŠKA brDA HAVE A SAYing THAT THiS DiSH iS THE rESUlT Of prEpAring DinnEr frOM nOTHing. rahlo pomešamo in kuhamo še nekaj minut po tem. gently stir and cook for a few more minutes until they rise to the surface. THE WOrD “TOČ” iS A SYnOnYM fOr VAriOUS MEAT SAUcES. AT gOriŠKA brDA.nJOKi S TOČEM OD KlObASE gnOccHi WiTH “TOČ” (Dipping SAUcE) WiTH SAUSAgE V gOriŠKiH brDiH bESEDA TOČ OznAČUJE ŠTEVilnE MESnE OMAKE. You can also serve it with polenta.3 kg moke sol SESTAVinE zA TOČ S KlObASO: 1 klobasa 1 čebula 1 žlica masti 2 dl rdečega vina 1 žlica moke 1 žlica pasiranega paradižnika voda gnOccHi ingrEDiEnTS: 1 kg of potatoes 2 eggs 5 dag of butter 0. Wash the potatoes. dodamo maslo in zmešamo. gOriŠKA. Oblikujemo dolg svaljek. SESTAVinE zA nJOKE: 1 kg krompirja 2 jajci 5 dag masla 0. boil them. po želji dodamo baziliko ali majaron. WHicH ArE prEpArED AT brEAKfAST AnD DinnEr TiME. posolimo. fry the sliced sausage and chopped onions in the lard. KrAS . V KATErE »TOČAMO« OzirOMA pOMAKAMO KrUH Ali pOlEnTO. DA JED nASTAnE TAKrAT. KrAS gOriŠKA brDA. na masti popečemo narezano klobaso in čebulo. gOriŠKA brDA. posebej umešamo vino. KO SE iz niČ priprAVi VEČErJA. ko pridejo na površje. lahko ponudimo tudi s polento ali kuhanim krompirjem. THE SAUcES cAn bE prEpArED WiTH Or WiTHOUT MEAT. VipAVSKO. VipAVSKA DOlinA. water and the mashed tomato and quickly cook it together with the fried sausage. cooked potatoes or bread. pour the prepared dipping sauce over the gnocchi. You can add some basil and marjoram. V brDiH prAViJO.3 kg of flour salt SAUSAgE Dipping SAUcE: 1 sausage 1 onion 1 tablespoon of lard 2 dl of red wine 1 tablespoon of flour 1 tablespoon of mashed tomatoes water 22 Krompir operemo. olupimo in še vročega pretlačimo. form a long roll. Tako pripravljen toč polijemo čez njoke. Separately mix the wine. cut it into slices and form the gnocchi. peel them and mash them while still hot. Ki JiH priprAVlJAJO zA zAJTrK Ali VEČErJO. mix the eggs and flour into the potatoes. put the gnocchi into boiling water.

Testo dobro umesimo in pustimo vzhajati eno uro. finally. Knead the dough well and leave it to rise for approximately one hour. Mix the risen yeast into the sifted flour. da dobi lepo zlatorumeno barvo. da ponovno vzhaja. postavimo ga na toplo. roll the dough. VElJA zA TrADiciOnAlnO prAzniČnO SlADicO V gOriŠKiH brDiH. WHicH iS A TrADiTiOnAl HOliDAY DESSErT frOM gOriŠKA brDA. nato ga razvaljamo. gOriŠKA. beat the egg yolks and sugar separately and mix into the flour together with the lukewarm milk and a pinch of salt. VipAVSKA DOlinA. da vzhaja. Ob liKOfiH in nA pOrOKAH. iT iS MADE fOr rEligiOUS HOliDAYS. put it in a warm place and leave it to rise. gOriŠKA. put it into a warm place and leave it to rise again. in ga pečemo pri temperaturi 180 °c približno eno uro. roll it tightly and put it into an oiled baking tin. na koncu testo po vrhu premažemo z jajcem. drobtinami 100 g sladkorja 2 dl mleka ingr. Vzhajanega primešamo k presejani moki. premažemo s pripravljenim nadevom. crumble the yeast into a little sweetened milk. KrAS gOriŠKA brDA.HUbÁncA “HUbÁncA” HUbÁncA JE pOlŽASTO zAViTA pOTicA iz KVAŠEnEgA TESTA z nADEVOM iz OrEHOV in rOzin. KrAS . postavimo ga na toplo za eno uro. VipAVSKO. TO cElEbrATE THE EnD Of HAYMAKing. brush it with egg yolk to give it a nice golden yellow colour and bake it at 180 °c for approximately one hour. “HUbÁncA” iS A SpirAl rOllED SlOVEniAn fESTiVE cAKE cAllED “pOTicA” MADE frOM YEAST DOUgH WiTH A WAlnUT AnD rAiSin filling. tesno zvijemo in ga položimo v namaščen pekač. SESTAVinE zA KVAŠEnO TESTO: 1 kg boljše bele pšenične moke 40 g kvasa 3 dl mleka 100 g sladkorja 5 rumenjakov 120 g masla ščepec soli nADEV: 1 kg mletih orehov 1/2 kg rozin 100 g masla s kruš. gOriŠKA brDA. fOr THE YEAST DOUgH: 1 kg of fine white wheat flour 40 g of yeast 3 dl of milk 100 g of sugar 5 egg yolks 120 g of butter A pinch of salt filling: 1 kg of ground walnuts 1/2 kg of raisins 100 g of butter with breadcrumbs 100 g of sugar 2 dl of milk 24 Kvas razdrobimo v malo sladkanega mleka. priprAVlJAJO JO Ob cErKVEniH prAzniKiH TEr Ob zAKlJUČKU KOŠnJE. top it with the prepared filling. posebej umešamo jajčne rumenjake in sladkor ter vse skupaj z mlačnim mlekom in ščepcem soli vmešamo v moko. TOpping OUT AnD fOr WEDDingS.

JED rEVniH lJUDi. svinjskega mesa 1 korenček 1 košček/rezina gomolja zelene ali zeleni del zelene 1 pest graha ali sezonske zelenjave: fižol. uhlji. Solimo. cook the barley together with the vegetables chopped in cubes and the smoked meat (trotters. VipAVSKO. VipAVSKA DOlinA. proti koncu kuhanja na masti prepražimo čebulo in z njo zabelimo juho. in the evening. THE TErM “SKUHA” Or MinESTrOnE WAS ESTAbliSHED fOr SOUpS Or THicK HOT pOTS. pig’s ears. Juho ponudimo kot samostojno jed.zeleni del ingrEDiEnTS: 25 dag of barley 15 dag of smoked pork 1 carrot 1 piece/slice of celery root or stem 1 handful of peas or seasonal vegetables: beans. gOriŠKA. Serve the dish as a main course dish together with the meat that was cooked in the soup. Just before the dish is cooked. SESTAVinE: 25 dag ječmena 15 dag prekajen.JEŠprEnJKA “JEŠprEnJKA” JEŠprEnJKA JE gOSTA JUHA iz JEČMEnA in SEzOnSKE zElEnJAVE. DAnES JE TA gOSTlJATA EnOlOnČnicA pOgOSTO nA JEDilniKU in SE priprAVlJA SKOzi VSE lETO z rAzliČnO SEzOnSKO zElEnJAVO. gOriŠKA brDA. gOriŠKA. “JEŠprEnJKA” iS A THicK SOUp MADE frOM bArlEY AnD SEASOnAl VEgETAblES AnD iS A cOMMOn DiSH Of THE VipAVA VAllEY. pork chops). THiS THicK HOT pOT iS OfTEn On THE MEnU AnD iS prEpArED THrOUgHOUT THE YEAr WiTH VAriOUS SEASOnAl VEgETAblES. Add the salt. paprika 1 tomato 8 dag of lard 1 medium size onion 1 crushed garlic clove 1 chopped parsley. Vre naj počasi približno 2 uri. the leaves 26 Ječmen operemo in ga zvečer namočimo. KrAS . let it slowly simmer for approximately two hours on a low heat. nA KMETiJAH SO JO gOSpODinJE KUHAlE zA SVOJE HlApcE in DElAVcE. nA VipAVSKEM SE JE zA JUHE Oz. KrAS gOriŠKA brDA. naslednji dan ječmen kuhamo skupaj z na kocke narezano zelenjavo in prekajenim mesom (parklji. JEŠprEnJKA JE nEKOČ VElJAlA zA rEVnO JED Oz. nOWADAYS. wash the barley and soak it in water. rebra). fry the onions with the lard and use it to thicken the soup. paprika 1 paradižnik 8 dag svinjske masti za zabelo 1 srednja velika čebula 1 strt strok česna 1 sesekljan peteršilj. ki se je kuhalo v juhi. znAČilnA zA VipAVSKO DOlinO. in VipAVA. dodamo sesekljan peteršilj in česen. h kateri ponudimo meso. chopped parsley and garlic. The next day. in THE OlD DAYS. gOSTlJATE EnOlOnČnicE UVElJAVil izrAz »SKUHA« Oz. fArM HOUSEWiVES USED TO prEpArE iT fOr THEir fArM HElp AnD WOrKErS. “JEŠprEnJKA” WAS cOnSiDErED A DiSH fOr THE pOOr. MinEŠTrA.

VipAVSKA DOlinA. KrAS . gOriŠKA. KrAS gOriŠKA brDA. Serve immediately. zalijemo s tekočino. Skuhamo jih v slanem kropu. odcedimo. SESTAVinE zA blEKE: 30 dag moke 3 jajca malo soli voda po potrebi SESTAVinE zA OMAKO: šopek divjih špargljev 5–7 dag kraške pancete čajna žlička moke 1 žlica sladke smetane sol kraški šatraj maslo ingrEDiEnTS fOr “blEKi”: 30 dag of flour 3 eggs a pinch of salt water as necessary SAUcE ingrEDiEnTS: a bunch of wild asparagus 5–7 dag of karst pancetta 1 teaspoon of flour 1 teaspoon of sweet cream salt winter savory butter iz sestavin zamesimo testo za rezance. cream and spices. and then pour away the water. Steam the asparagus al dente. WHicH WAS SErVED AT lUncH AnD DinnEr TiME TOgETHEr WiTH VAriOUS SAUcES. blEKi SO nEKOČ in DAnES VElJAli zA bOlJŠO JED. dodamo moko in kuhane šparglje. gently fry the pancetta in butter in a pan. za omako prihranimo nekaj vode. Add the liquid. Šparglje skuhamo na sopari al dente.blEKi z DiVJiMi ŠpArglJi “blEKi” WiTH WilD ASpArAgUS blEKi z DiVJiMi ŠpArglJi SO OKUSnA in izrAziTO pOMlADAnSKA KrAŠKA JED. then roll the dough thin and cut it with a pastry wheel cutter into squares “bleki” (individual square size is 4 × 4cm). 28 gOriŠKA brDA. Takoj ponudimo. v kateri so se kuhali bleki. Omako hitro pokuhamo in pomešamo s kuhanimi bleki. gOriŠKA. VipAVSKO. cook the squares in salty boiling water. “blEKi” WAS OncE A HigHlY rEgArDED DiSH. smetano in začinimo. Save some of the pasta water for later to make the sauce. ki ga na tanko razvaljamo in s kolescem razrežemo na kvadratke – bleke (velikosti 4 × 4 cm). Knead the ingredients to make the pasta dough. V ponvi na maslu rahlo popražimo panceto. Quickly boil the sauce and mix it with the cooked “bleki”. add the flour and the cooked asparagus. Ki SE JO z rAzliČniMi OMAKAMi priprAVlJA zA KOSilA in VEČErJE “blEKi” (HOME-MADE pASTA) WiTH WilD ASpArAgUS iS A DEliciOUS Spring KArST DiSH.

The minestrone should be thick. posebej naribamo šelin na lističe. Ko zadiši. VipAVSKO. Add the chopped stem of the celery and spices. add the celery and pancetta to the mashed potatoes. dodamo pretlačenemu krompirju. ponudimo jo kot samostojno jed. pO pOMEMbnOSTi in TipiČnOSTi KrAŠKiH MinEŠTEr SODi ŠElinKA V SAM VrH. zavremo in odstavimo. KArST pAncETTA Or pOrK (cAllED “UbElČ”). skuhamo in pretlačimo. KrAS gOriŠKA brDA. gOriŠKA. then mash them. VipAVSKA DOlinA. grate the celery into slices. SESTAVinE: 1 gomolj in listi zelene (šelina) 3 srednje veliki krompirji 10 dag kraške pancete sol leviš za začimbo (zel. 30 gOriŠKA brDA. SAUSAgES. gOriŠKA. Dodamo še sesekljan zeleni del šelina in začimbe. Serve as a main course dish. slice the pancetta and gently fry in pan with the lard. “ŠElinKA” iS plAcED AT THE VErY TOp Of iMpOrTAnT AnD TYpicAl KArST MinESTrOnES.ŠElinKA nA »UbElČ« “ŠElinKA” AccOrDing TO THE “UbElČ” STYlE ŠElinKA JE EnOlOnČnicA. WHicH cAn bE EnricHED WiTH prOSciUTTO. “ŠElinKA” iS A HOT pOT. bring to the boil and remove from the stove. THiS TrADiTiOnAl KArST DiSH iS USUAllY prEpArED in AUTUMn AnD WinTEr. KlObASE. KrAŠKO pAncETO Ali KOS SVinJSKEgA MESA. V KATEri lAHKO KUHAMO prŠUT. When you smell the aroma. JE TrADiciOnAlnA KrAŠKA JESEnSKO-ziMSKA JED. KrAS . zrežemo panceto in vse rahlo popražimo v ponvi skupaj z zabelo. first peel and cook the potatoes. A THicK SOUp MADE frOM cElErY rOOT AnD STEM (rEfErrED TO in THE KArST DiAlEcT AS “ŠElin”). Mineštra naj bo gosta. gOSTA JUHA iz liSTOV in gOMOlJEV zElEnE (V KrAŠKEM nArEČJU »ŠElin«). katere vonj spominja na limono) malo olja ali masti ingrEDiEnTS: 1 celery root and stem 3 medium sized potatoes 10 dag of karst pancetta salt lemon verbena for fragrance (its aroma closely resembles the aroma of lemon) a little oil or lard Krompir olupimo.

5 dl of lukewarm water. than at the sides. THE flAT cAKE frOM bElA KrAJinA iS OnE Of THE prOTEcTED AgricUlTUrAl prODUcTS. pri tem pazimo. da vzhaja in ga položimo na namaščen pekač. namažemo s stepenim jajcem in posujemo s ščepcem kumine in grobe soli.bElOKrAnJSKA pOgAČA flAT cAKE frOM bElA KrAJinA bElOKrAnJSKA pOgAČA SODi MED zAŠČiTEnE SlOVEnSKE prOizVODE. iz ostalih sestavin in kvasnega nastavka zamesimo mehko testo. THE flAT cAKE WAS brOUgHT TO THE bElA KrAJinA bY THE USKOKS frOM THE bAlKAnS. Uživamo jo tako. DOlEnJSKA rEgiOn .5 dcl mlačne vode. Ki SO V 15. pogačo še malo vzhajamo. 32 bElA KrAJinA. leave the flat cake to rise for a while. pOgAČO nAJ bi V bElO KrAJinO prinESli USKOKi z bAlKAnA. in 16. zarežemo s poševnimi črtami. treh žličk bele moke. AccOrDing TO THE rEcOrDS. pustimo. OD lETA 2001 JE zAŠČiTEnA KOT ŽiVilO z OznAČbO TrADiciOnAlnEgA UglEDA. da lomimo posamezne kvadratke. half teaspoon of sugar and 0. z rokami ga raztegnemo do debeline 1–2 cm. da se volumen za enkrat poveča. until it becomes twice its original size. Spread it by hand to a thickness of 1–2 cm. THiS DiSH HAS bEEn prOTEcTED WiTH An inDicATiOn Of iTS TrADiTiOnAl rEpUTATiOn. pogačo pečemo 20–25 minut pri temperaturi 200–220 °c. pol žličke sladkorja in 0. pustimo vzhajati tako dolgo. cut slanted lines into the cake. prepare the yeast preparation from the yeast. WHO flED frOM THE TUrKS in THE 15TH AnD 16TH cEnTUrY. DOlEnJSKA bElA KrAJinA rEgiOn. leave it to rise and then put it into an oiled baking tin. SincE 2001. STOlETJU bEŽAli prED TUrKi. SESTAVinE: 50 dag mehke bele moke 3 dcl mlačne vode 2 kavni žlički soli 20 g kvasa 1 ščepec kumine 1 celo jajce pol žličke sladkorja ingrEDiEnTS: 50 dag of soft white flour 3 dl of lukewarm water 2 teaspoons of salt 20 g of yeast 1 pinch of cumin 1 whole egg half teaspoon of sugar pripravimo kvasni nastavek iz kvasa. brush with some beaten egg and sprinkle with a pinch of cumin and coarse salt. Ensure that the dough is thicker in the centre. Mix the remaining ingredients and the yeast preparation and knead it into a soft dough. three teaspoons of white flour. da je testo ob robu nižje kot na sredini. bake the flat cake for 20 to 25 minutes at a temperature of 200–220 ° c. leave it to rise.

Afterwards. AccOrDing TO THE rEcOrDS. namažemo ga po vseh štirih kosih testa. dve jajci in dve žlički soli. Mix the ingredients and knead into a soft and smooth dough. the rolled cake from bela krajina can be served as an excellent separate dish with a fresh seasonal salad. prepare the filling by mixing the cottage cheese. “pOViTicA” iS MOST DEliciOUS if SErVED WHEn STill WArM. before putting the rolls into the oven. stretch it by hand and leave it to rest for 10 to 15 minutes to dry.bElOKrAnJSKA pOViTicA “pOViTicA” Of bElA KrAJinA bElOKrAnJSKA pOViTicA JE SOČnA prAzniČnA in SlAnA pOgAČA iz SKUTE. the warmed cream. preden damo zvitke v pečico. coat all the four pieces of dough with the filling. JAJc in SOli. brush them with oil and cover them with a cloth. in the meantime. V nArEČJU prAViJO TEJ pOgAČi »pOVETicA« Ali pOTicA. SESTAVinE zA TESTO: 50 dag moke 1 jajce 3–4 dcl mlačne vode 2 žlici olja 1 žlička kisa ščepec soli SESTAVinE zA nADEV: 1 kg sveže skute pregreta smetana 2 jajci 2 žlički soli DOUgH ingrEDiEnTS: 50 dag of flour 1 egg 3–4 dl of lukewarm water 2 tablespoons of oil 1 teaspoon of vinegar a pinch of salt ingrEDiEnTS fOr THE filling: 1 kg of fresh cottage cheese cream warmed through 2 eggs 2 teaspoons of salt 34 Sestavine zamesimo v mehko in gladko testo. Divide the dough into four pieces. da se nekoliko osuši. DOlEnJSKA rEgiOn . jih premažemo s stepenim jajcem. bElA KrAJinA. premažemo jih z oljem in pokrijemo s prtičem. inSiDE A rOUnD bAKing pAn. nato testo tanko razvaljamo. pogačo pečemo v pečici pol ure pri temperaturi 200 °c. DOlEnJSKA bElA KrAJinA rEgiOn. roll the dough thin. SOMEWHAT rESEMblES “bUrEK” OriginATing frOM THE bAlKAnS. pOViTicA JE nAJbOlJ OKUSnA ŠE TOplA. THE SpirAl rOllED SHApE AnD bAKing METHOD. Vsak namazan kos testa posebej zavijemo v zvitek in ga polžasto položimo v okrogel pomaščen pekač. počiva naj pol ure. razvlečemo ter ga pustimo počivati 10 do 15 minut. roll each piece of dough with the filling into a roll and place them spirally into a round oiled baking tin. bake the rolled cake in the oven for half an hour at a temperature of 200 °c. in the summer time. brush them with a beaten egg. THiS rOllED cAKE WAS brOUgHT TO bElA KrAJinA bY THE USKOKS frOM THE bAlKAnS. Medtem pripravimo nadev tako. da zamešamo skuto. belokranjsko povitico lahko v poletnih mesecih ponudimo kot odlično samostojno jed s svežo sezonsko solato. pOgAČO nAJ bi V bElO KrAJinO prinESli USKOKi z bAlKAnA. nEKOliKO SpOMinJA nA bAlKAnSKi bUrEK. pregreto smetano. leave them to rest for a half an hour. two eggs and two teaspoons of salt. THiS DiSH iS lAbEllED WiTH An inDicATiOn Of iTS TrADiTiOnAl rEpUTATiOn. “pOViTicA” frOM bElA KrAJinA iS A JUicY SAVOUrY fESTiVE rOllED cAKE MADE frOM cOTTAgE cHEESE. THE DiAlEcT WOrD fOr THiS TYpE Of rOllED cAKE iS “pOViTicA” Or “pOTicA”. KEr JE pOgAČA pOlŽASTO zAViTA in pEČEnA V OKrOglEM pEKAČU. zAŠČiTEnA JE z OznAČbO TrADiciOnAlnEgA UglEDA. razdelimo ga na štiri dele. EggS AnD SAlT.

SESTAVinE: 40 dag suhega kruha 5–6 jajc 30 dag kuhane prekajene šunke (po želji več ali manj) peteršilj 1 čebula malo maščobe ingrEDiEnTS: 40 dag of dry bread 5–6 eggs 30 dag of cooked smoked ham (you can increase or decrease the amount) parsley 1 onion a small amount of fat Kruh in šunko zrežemo na manjše kocke. 36 bElA KrAJinA. DOlEnJSKA bElA KrAJinA rEgiOn. pečenega razrežemo na rezine in ga ponudimo toplega s svežo solato. bake the filling for about 20–25 minutes at a temperature of 180 ˚c. z rokami oblikujemo štruco premera 7–10 cm in jo zavijemo v pomaščen papir za peko. Dodamo peteršilj. beat the eggs and use them to soak the bread. pOrK cHOpS AnD VEAl. DOlEnJSKA rEgiOn . Add parsley. iT cAn AlSO bE USED AS A STUffing fOr cHicKEn. iT cAn bE SErVED AS A SEpArATE DiSH WiTH A frESH SEASOnAl SAlAD. form a loaf with a 7–10 cm diameter by hand and wrap it in greased baking paper. nadev pečemo približno 20–25 minut na 180 ˚c.bElOKrAnJSKi nADEV Ali fUlinE bElA KrAJinA filling Or “fUlinE” bElOKrAnJSKi nADEV (fUlinE) VElJA zA znAČilnO bElOKrAnJSKO VEliKOnOČnO JED. lAHKO JiH pOSTrEŽEMO KOT SAMOSTOJnO JED S SVEŽO SEzOnSKO SOlATO. Slice the baked filling and serve it warm with a fresh salad. “fUlinE” WAS AlSO OfTEn prEpArED AS A SiDE DiSH WHEn THE fArM WOrKErS WErE bUSY in THE fiElDS Or in THE VinEYArDS. Slice the bread and ham into small cubes. Jajca stepemo in z njimi dobro prepojimo kruh. Čebulo prepražimo na maščobi in jo dodamo narezanemu kruhu in šunki. fUlinE SO pOgOSTO priprAVlJAli TUDi KOT prilOgO K JEDEM Ob VEČJiH KMEČKiH OprAViliH nA pOlJU Ali V VinOgrADU. lAHKO JiH UpOrAbiMO TUDi zA nADEV DOMAČE KOKOŠi. fry the onion in the fat and add it to the bread and ham cubes. bElA KrAJinA filling (“fUlinE”) iS A TYpicAl EASTEr DiSH frOM bElA KrAJinA. SVinJSKiH rEbrc Ali TElEČJEgA MESA.

dodamo nekaj kapljic olja in ga pečemo dobro uro na 180 °c.fAnTOVSKA pEČEnKA bAcHElOr’S rOAST MESnE JEDi SO bilE nA DOlEnJSKEM nEKOČ nA Mizi lE V prAzniČniH DnEH. 38 bElA KrAJinA. clean and wash the rabbit. You can add seasonal vegetables in the summer (celery. SO JiH lE-TE priprAVlJAlE V lOnČEniH pOSODAH nA OgnJiŠČU. thyme. WHEn THEY brOUgHT THEM HOME TO THE HOUSEWiVES. KADAr SO JiH prinESli gOSpODinJi. tomato. THErEfOrE. YOUng lADS OfTEn WErE rESpOnSiblE fOr THE TrEAT. timijan. paprika. paradižnik. pozimi se odlično prilega s sladkim rdečim zeljem. Ko je meso pečeno. nato kunca zalijemo z belim vinom. korenje 1 dcl belega vina 3 žlice olja ingrEDiEnTS: 1 rabbit (cleaned) spices: parsley. ga ponudimo s sirovimi štruklji ali mladim pečenim krompirjem. carrots 1 dl of white wine 3 tablespoons of oil Kunca očistimo. fAnTOVSKA pEČEnKA SE DAnES priprAVlJA SKOzi VSE lETO S SEzOnSKO zElEnJAVO in prilOgAMi. add a few drops of oil and then roast for a good hour at a temperature of 180 °c. THEY SET SnArES in THE WOODS AnD fiElDS TO cATcH rAbbiTS TO rOAST On THE HOT cOAlS. paprika. lovage. thyme. S pOMOČJO KATEriH SO lOVili zAJcE in JiH SpEKli V ŽErJAVici. DOlEnJSKA rEgiOn . rosemary. rožmarin ter čebulo in česen. operemo. paradižnik. THEY prEpArED THEM in EArTHEnWArE DiSHES On THE firEplAcE. Med pečenjem ga večkrat zalijemo z lastnim sokom in malo vode. zATO SO MlADi fAnTJE pOgOSTO pOSKrbEli zA KAKŠEn pribOlJŠEK. serve it with rolled dumplings with a cottage cheese filling and young baked potatoes. SESTAVinE: 1 kunec (očiščen) začimbe: peteršilj. leek. por. leek. pepper. korenje). timijan. DOlEnJSKA bElA KrAJinA rEgiOn. rosemary 1 onion 2 garlic cloves seasonal vegetables: celery root. in THE OlD DAYS. Add spices: parsley. por. Dodamo začimbe: peteršilj. pour over the white wine. onions and garlic. pO gOzDU Ali pOlJiH SO nASTAVili zAnKE. tomato. luštrek. in the winter. paprika. then salt it and put it into the roasting tin. baste the roast rabbit with its own juice and a little water during roasting. carrots). rožmarin 1 čebula 2 stroka česna sezonska zelenjava: gomolj zelene. luštrek. MEAT DiSHES WErE SErVED OnlY On fESTiVE OccASiOnS in DOlEnJSKA. posolimo in položimo v pekač. poleti lahko uporabimo sezonsko zelenjavo (zelena. After the meat is cooked. lovage. nOWADAYS. THE bAcHElOr’S rOAST iS prEpArED THrOUgHOUT THE SEASOn WiTH SEASOnAl VEgETAblES AnD SiDE DiSHES. this goes well with sweet red cabbage.

40 bElA KrAJinA. however. SESTAVinE: mešano mleto meso moka sol poper česen testo za palačinke maščoba za cvrtje ingrEDiEnTS: mixed minced meat flour salt pepper garlic pancake batter fat for frying poljubno mešano mleto meso (lahko tudi ovčetina) posolimo. Make the batter the same as for pancakes. pepper and garlic to any type of mixed minced meat (you can also use lamb). česen in naredimo kroglice.bElOKrAnJSKO cVrTJE bElA KrAJinA frY-Up bElOKrAnJSKO cVrTJE SO MESni HlEbČKi iz MlETEgA SVinJSKEgA MESA. le da prej odstranimo beljake. EggS. Sneg previdno pomešamo med testo in v tako pripravljeno maso pomakamo mesne ploščke. ki jih na obeh straneh počasi ocvremo na vroči maščobi. izVirnE JEDi SO SE DOMiSlili KUHArJi pO DrUgi SVETOVni VOJni. carefully mix the snow into the batter and dip the meat portions into the batter and slowly fry them in the hot fat on both sides. THiS OriginAl DiSH WAS DESignED bY cHEfS AfTEr WOrlD WAr ii. flOUr AnD SpicES. naredimo testo kot za palačinke. pOMOČEni V TESTO zA pAlAČinKE in OcVrTi nA OlJU. dodamo poper. DOlEnJSKA rEgiOn . ki jih nato sploščimo. The fry-up can be served warm or cold or as a side dish with seasonal vegetables. MOKE in zAČiMb. WHicH ArE THEn DippED inTO A pAncAKE bATTEr AnD friED in Oil. shape it into small balls and flatten them afterwards. DOlEnJSKA bElA KrAJinA rEgiOn. Add the salt. JAJc. cvrtje lahko ponudimo toplo ali hladno in kot prilogo k sezonski zelenjavi. remove the egg whites first to whip them into a snow. THE bElA KrAJinA frY-Up cOnSiSTS Of SMAll MEAT lOAVES MADE frOM MincED pOrK. iz katerih stepemo trd sneg.

razvlečemo in potresemo z nadevom. DOlEnJSKA rEgiOn . if the cottage cheese is more sour. and sour cream if the cottage cheese is more sweet. stretch it and cover it with the filling. Štruklje nato kuhamo (15 minut) v slanem kropu. roll the dough in a thin roll and cut it into 5cm long dumplings with the edge of a plate. which has been enriched with a little cream. roll the dough thin. KUHAli SO JiH V KrUŠni pEČi. THEY WErE SErVED AT HArVEST AnD THrESHing TiMES. rOllED DUMplingS WErE prEpArED OnlY in A SOUp. cook the rolled dumplings for 15 minutes in boiling salty water. 42 bElA KrAJinA. Če je skuta bolj kisla.ŠTrUKlJi V JUHi rOllED DUMplingS in A SOUp nA DOlEnJSKEM SO SE nEKOČ ŠTrUKlJi JEDli lE V JUHi. ŠTrUKlJE V JUHi priprAVlJAMO SKOzi VSE lETO. rOllED DUMplingS in A SOUp ArE prEpArED THrOUgHOUT THE YEAr AnD TASTE ESpEciAllY gOOD On cOlD WinTEr DAYS. DOlEnJSKA bElA KrAJinA rEgiOn. crEAM fOr THE filling . pOSTrEgli SO JiH Ob ŽETVi Ali MlAČVi. in THE OlD DAYS. Knead the ingredients into a strudel pastry dough and leave it to rest for about half an hour. SESTAVinE zA TESTO: 20 dag moke 1 jajce sol malo olja mlačna voda SESTAVinE zA nADEV: 50 dag skute 2 jajca sol smetana 2 l vode DOUgH ingrEDiEnTS: 20 dag of flour 1 egg salt small amount of oil lukewarm water ingrEDiEnTS fOr THE filling: 50 dag of cottage cheese 2 eggs salt cream 2 l of water iz sestavin zamesimo vlečeno testo in ga pustimo počivati pol ure. which was used to cook the rolled dumplings in. ŠE pOSEbnO SE prilEŽEJO V HlADniH ziMSKiH DnEH. ki mu dodamo malo smetane.najbolje je gosta domača smetana.it is best to use thick home-made cream. is served immediately. nato ga na tanko razvaljamo. SMETAnA zA nADEV . add sweat cream. zvijemo v tanjši svaljk ter ga z robom krožnika narežemo v 5 cm dolge štruklje. The liquid. dodamo sladko smetano in obratno. THEY WErE prEpArED in A bricK OVEn. v kateri smo kuhali štruklje. which is skimmed off from warm milk. ki jo poberemo s kuhanega mleka. takoj postrežemo. in DOlEnJSKA. Juho.

prepare the roux by frying the onions and a little flour in lard in a pan. Medtem posebej v vodi skuhamo kislo repo. THE inHAbiTAnTS Of THE DOlEnJSKA rEgiOn AlSO rEfEr TO THiS DiSH AS “THE pOTATO MAn”. boil the peeled and chopped potatoes separately. THiS DiSH WAS prEpArED in THE lATE AUTUMn AnD in THE WinTEr TiME TOgETHEr WiTH SAUErKrAUT. DOlEnJSKA rEgiOn . in the meantime. TOgETHEr WiTH pOrK MEAT AnD SAUSAgES. Serve the dish immediately. Add the roux to the turnips and cook for several more minutes. KiSlO rEpO in Ob prAzniKiH TUDi S KOlinAMi. Soak the beans in the water overnight. nato pire zabelimo z na masti prepraženo čebulo ali ocvirki ter začinimo s strtim česnom. You can serve pork with sausages or fried sausages. nA DOlEnJSKEM SE MATEVŽ iMEnUJE TUDi KrOMpirJEV MOŽ. ju zmešamo in dobro pretlačimo. posebej skuhamo olupljen in narezan krompir. Med kuhanjem ga dodamo repi in kuhamo še nekaj minut. na krožnik damo dušeno kislo repo. ki se kuha približno 1 uro (repa bo še okusnejša. nEKOČ SO MATEVŽ JEDli V pOzni JESEni in pOziMi V KOMbinAciJi S KiSliM zElJEM. SESTAVinE zA MATEVŽ: 65 dag fižola v zrnu 50 dag olupljenega krompirja 1 čebula / ali ocvirki za zabelo 1 česen sol lovorov list SESTAVinE zA rEpO: 1 kg kisle repe 1 čebula. če jo kuhamo skupaj s prekajeno svinjsko kračo ali kosom slanine). 44 bElA KrAJinA. “MATEVŽ” iS A DEliciOUS DiSH MADE frOM cOOKED pOTATOES AnD bEAnS. tako da v ponvi na masti prepražimo čebulo in malo moke. cook the sour turnips in water separately for about an hour (the turnips will taste better if you cook them together with smoked ham or a slice of bacon). naslednji dan ga skuhamo v osoljeni vodi z lovorovim listom. in THE OlD DAYS. fat and 1 tablespoon of flour for the roux Čez noč v vodo namočimo fižol. ob rob pa matevž. The next day. After the beans and potatoes are ready. Jed postrežemo takoj. maščoba in 1 žlica moke za prežganje ingrEDiEnTS fOr “MATEVŽ”: 65 dag of red kidney beans 50 dag of peeled potatoes 1 onion or cracklings for garnishing 1 garlic salt bay leaf ingrEDiEnTS fOr TUrnipS: 1 kg of sour turnips 1 onion. cook them in salty water with a bay leaf. mix them together and mash well. Ko sta fižol in krompir kuhana. Then garnish the purée with the onions fried in the fat or cracklings and season with crushed garlic. pripravimo prežganje.MATEVŽ “MATEVŽ” MATEVŽ JE OKUSnA JED iz KUHAnEgA KrOMpirJA in fiŽOlA. place the stewed sour turnips on the plate with “matevž” on the side. DOlEnJSKA bElA KrAJinA rEgiOn. SOUr TUrnipS AnD DUring HOliDAYS. K jedi lahko postrežemo tudi koline ali pečenice.

THE DiSH iS VErY pOpUlAr. Sir in SKUTO. 46 DOlinA SOČE. TUDi DAnES VElJA zA OKUSnO in SOČnO JED. iT WAS MOST OfTEn prEpArED AT DinnEr TiME. Wash the unpeeled potatoes and make small cuts into the skin. Skuhamo ga v slani vodi. “ČOMpE” WiTH cOTTAgE cHEESE iS A DiSTincTiVE rEgiOnAl DiSH frOM THE SOČA VAllEY. KO JE bilA zbrAnA VSA DrUŽinA. cErKlJAnSKO . Če je krompir debelejši. THE TErM “ČOMpE” iS A DiAlEcT TErM fOr pOTATOES. cErKlJAnSKO THE SOČA VAllEY. zraven ponudimo slano albuminsko skuto. Serve with salty albumin cottage cheese. Odcejenega še vročega postrežemo v skledi. SincE THE HArSH liVing cOnDiTiOnS in THiS MOUnTAin VAllEY in THE pAST MADE iT OnlY pOSSiblE TO cUlTiVATE pOTATOES AnD prODUcE cOTTAgE cHEESE AnD cHEESE. JED JE zElO rAzŠirJEnA. boil in salty water. SAJ SO zArADi TEŽKiH ŽiVlJEnJSKiH rAzMEr nEKOČ V TEJ gOrSKi DOlini priDElAli lE KrOMpir. Strain them and serve in a bowl when still hot.ČOMpE S SKUTO “ČOMpE” (bOilED UnpEElED pOTATOES) WiTH cOTTAgE cHEESE ČOMpE S SKUTO JE znAČilnA rEgiOnAlnA JED DOlinE SOČE. iDriJSKO. ga lahko prerežemo na pol. iDriJSKO. izrAz »ČOMpE« JE nArEČnO pOiMEnOVAnJE zA KrOMpir. THiS DiSH iS STill cOnSiDErED AS A VErY DEliciOUS AnD JUicY DiSH. bigger potatoes may be cut in half. WHEn All THE fAMilY WErE gATHErED AT THE TAblE. SESTAVinE: 1 kg drobnega krompirja sol 20 dag albuminske slane skute ingrEDiEnTS: 1 kg of small potatoes salt 20 dag of albumin salty cottage cheese neolupljen krompir dobro operemo in ga malo zarežemo. nAJpOgOSTEJE SO JO priprAVlJAli zA VEČErJO.

ArE bOilED pOcKETS Or “KrApci” MADE frOM STrUDEl DOUgH WiTH THE filling MADE Of DriED pEArS (MUST pEArS). žepka. da dobimo obliko krapca oz. Serve warm. SESTAVinE zA VlEČEnO TESTO: 0. Sprinkle them with fried breadcrumbs. cErKlJAnSKO THE SOČA VAllEY. Mix. cinnamon. cErKlJAnSKO . V sredino krpice položimo za jedilno žlico nadeva.5 kg bele moke 2 dcl slane mlačne vode 1 jajce ščepec soli 2 žlici olja SESTAVinE zA nADEV: 1 kg suhih hrušk sladkor (po okusu) cimet rum 15 dag masla ingrEDiEnTS fOr THE STrUDEl DOUgH: 0. Testo oblikujemo v tanke in kratke svaljke. ki jih razvaljamo v okrogle krpice v velikosti dlani. Mix the ingredients to make the dough and leave it to rest for at least half an hour. SUgAr AnD SpicES. Dodamo sladkor. ki naj počiva vsaj pol ure. zabelimo jih s prepraženimi drobtinami. 48 DOlinA SOČE. until they rise to the surface. premešamo. Ki VElJAJO zA pOSEbnOST nA bOVŠKEM. remove the pips and pear stalks and grate the flesh. malo ruma in malo stopljenega masla. boil in water until tender and allow them to cool. Krafe kuhamo v vreli slani vodi tako dolgo. cimet. v vodi skuhamo do mehkega in jih ohladimo. When cooked. da priplavajo na površje. a little rum and a little melted butter. iDriJSKO. nato odstranimo pečke in peclje ter ostalo zmeljemo. SlADicA SE JE priprAVlJAlA nA bOŽiČni VEČEr prED ODHODOM K pOlnOČnici. TrEnTA VAllEY “KrAfi”. Add sugar. Wash the dried pears (must pears).5 kg of white flour 2 dl of lukewarm salty water 1 egg a pinch of salt 2 tablespoons of oil ingrEDiEnTS fOr THE filling: 1 kg of dried pears sugar (to taste) cinnamon rum 15 dag of butter iz sestavin naredimo vlečeno testo. ponudimo še tople. A SpEciAliTY frOM THE bOVEc rEgiOn. Kuhane poberemo iz vode. THE DESSErT WAS prEpArED On cHriSTMAS EVE bEfOrE lEAVing TO gO TO MiDnigHT MASS.TrEnTArSKi KrAfi TrEnTA VAllEY “KrAfi” TrEnTArSKi KrAfi. nato krpico z nadevom prepognemo in polkrožna robova stisnemo s prsti. iDriJSKO. SlADKOrJA in zAČiMb. form the dough into short thin rolls and roll them out into hand-size circles. boil the “krafi” in the salty water. Suhe hruške (tepke) operemo. fold the pastry circle with the filling and press the semicircular edges together with your fingers to form the shape of a pocket (or “krapec”). SO KUHAni ŽEpKi Ali KrApci iz VlEČEnEgA TESTA z nADEVOM iz SUHiH HrUŠK (TEpK). place one tablespoon of filling in the centre of the pastry circle. serviramo na krožniku in zabelimo z žličko medu in stopljenim maslom. take them from the water and serve them on a plate and pour over them a teaspoon of honey and melted butter.

Wash the cabbage leaves. iT cAn AlSO bE MADE frOM brUSSElS SprOUTS. pOSMUKAMO z zElJnATE glAVE. TUrnip lEAVES AnD cHicOrY. da so koščki zelenjave še vidni in zalijemo z vodo. solimo. cErKlJAnSKO THE SOČA VAllEY. but the pieces of vegetable must still be recognizable. ponudimo kot samostojno jed ali kot prilogo k mesu ali pečenkam. dokler se zelje in krompir ne zmehčata. THiS DiSH iS A SiMplE EVErYDAY DiSH. čebula. Dodamo smukávcu. iS A THicK HOT pOT MADE frOM grEEn cAbbAgE lEAVES AnD pOTATOES. iDriJSKO. add salt. garlic. rEpniH liSTOV in rADiČA. poper ingrEDiEnTS: 1 kg of cabbage leaves or a small head of brussels sprouts 1 kg of potatoes lard with cracklings onion. pepper liste zelja operemo. boil until the cabbage and potatoes are cooked. bEcAUSE THE lEAVES ArE plUcKED Or STrippED Off THE cAbbAgE HEAD. A TYpicAl iDriAn DiSH. DrESSED WiTH crAcKlingS. odstranimo osrednjo žilo in jih narežemo na rezance (1–2 mm široko in 2–3 cm dolgo). Serve as a an separate dish or as a side dish to meat or roasts.SMUKÁVc “SMUKÁVc” SMUKÁVc JE znAČilnA iDriJSKA gOSTA EnOlOnČnicA iz zElEniH liSTOV zElJnATE glAVE in KrOMpirJA. česen. SESTAVinE: 1 kg listov zelja ali glavica ohrovta 1 kg krompirja svinjska mast z ocvirki. “SMUKÁVc”. cut out the central rib and cut the leaves into strips (1–2 mm wide and 2–3 cm long). Dodamo novo vodo in olupljen ter na koščke razrezan krompir. THE nAME “SMUKÁVc” iS DEriVED frOM THE WOrD “SMUKATi” (STrip Off). Damo v večji lonec in kakih 20 minut kuhamo. put them into a large sauce pan and cook for about 20 minutes. da zadiši. Strain the water and discard it. Then fry the finely chopped onions. popramo in vse skupaj še malo pokuhamo. Kuhamo. lAHKO JO priprAViMO TUDi iz OHrOVTA. zAbElJEnA z OcVirKi. liSTE zElJA pOTrgAMO Oz. Jed naj bo gostljata. ODTOD iME SMUKAVc. nato na masti ali olju prepražimo na drobno narezano čebulo. The dish should be thick. cracklings and onion in lard or oil. zmečkamo krompir skupaj z zeljem. 50 DOlinA SOČE. iDriJSKO. cErKlJAnSKO . Mix into the “smukávc”. Odlijemo vodo in jo zavržemo. Add fresh water and peeled potatoes cut into pieces. pepper and cook together for a few minutes. VElJA zA prEprOSTO VSAKDAnJO JED. until you smell the aroma. ocvirke in česen. Mash the potatoes together with the cabbage.

Testo zvijemo in ga pustimo še enkrat vzhajati. “pOTicA” cAn bE SWEET Or SAVOUrY. bake for about an hour at a temperature of 170 °c. na katerem smo na hitro popražili na drobno narezan drobnjak in stebla čebule. SlAnO zElŠEVKO lAHKO UŽiVAMO z DUŠEniM KiSliM zElJEM Ali z JOTO. cErKlJAnSKO . iDriJSKO. THE prEpArATiOn Of THE DiSH iS VErY SiMplE. roll it out to 1cm thick. zavitek položimo v pomaščen pekač. ki naj pokrito vzhaja. razvaljamo ga na debelino 1 cm. pri priprAVi SlADKE K nADEVU DODAMO TUDi rOzinE. iDriJSKO. brush it with melted butter. znAČilnA zA iDriJSKOcErKlJAnSKO ObMOČJE. “zElŠEVKA” iS An ExcEllEnT Spring AnD SUMMEr cAKE cAllED “pOTicA” WiTH A cHiVE filling. let the chives and onion cool down and sprinkle them over the dough. which was used to fry the finely chopped chives and onion stems. roll the dough and leave it to rise again. V pečici pečemo 1 uro pri temperaturi 170 °c. namažemo z raztopljenim maslom. ADD rAiSinS TO THE SWEET filling. Mix the ingredients and knead the yeast dough and leave it to rise for approximately half an hour.zElŠEVKA “zElŠEVKA” zElŠEVKA JE ODliČnA pOMlADnO–pOlETnA pOTicA z nADEVOM iz DrObnJAKA. SESTAVinE zA TESTO: 1 kg bele moke 1 kocka kvasa 25 g soli 1/2 l vode/mleka 1 dcl olja SESTAVinE zA nADEV: 1/4 kg masla velik šop drobnjaka 1 steblo mlade čebule DOUgH ingrEDiEnTS: 1 kg of white flour 1 yeast cube 25 g of salt 1/2 l of water or milk 1 dl of oil ingrEDiEnTS fOr THE filling: 1/4 kg of butter a big bunch of chives 1 stem of a spring onion iz sestavin zamesimo krušno testo. cOMMOn in THE iDriJA AnD cErKlJAnSKO ArEA. SAVOUrY “zElŠEVKA” cAn bE SErVED WiTH bOilED SAUErKrAUT Or “JOTA” (SAUErKrAUT AnD bEAn SOUp). put the roll in the oiled baking tin. 52 DOlinA SOČE. nJEnA priprAVA JE EnOSTAVnA. pOTicO lAHKO priprAViMO SlADKO Ali SlAnO. Drobnjak in čebulo ohladimo ter potresemo po testu. najboljša je sveža in še malo topla. it is best served fresh when still a bit warm. cErKlJAnSKO THE SOČA VAllEY.

iDriJSKO. THEY ArE fillED WiTH A filling MADE frOM OniOnS. cErKlJAnSKO THE SOČA VAllEY. zmletim orehom dodamo sol. SESTAVinE zA TESTO: 1 kg bele moke 5 dag kvasa 5 dl mlačne vode 1 dl olja SESTAVinE zA nADEV: 5 žlic olja ali surovega masla 2 nasekljani čebuli 30 dag mletih orehov 1 dl mleka 1 žlička soli malo mletega popra DOUgH ingrEDiEnTS: 1 kg of white flour 5 dag of yeast 5 dl of lukewarm water 1 dl of oil ingrEDiEnTS fOr THE filling: 5 tablespoon of oil or freshly made butter 2 chopped onions 30 dag of ground walnuts 1 dl of milk 1 teaspoon of salt a pinch of ground pepper iz sestavin zamesimo testo. potresemo s preostalimi suhimi orehi in tesno zvijemo. namažemo z nadevom. in the meantime prepare the filling. dodamo polovico z vročim mlekom prelitih orehov in dobro premešamo. cErKlJAnSKO . na olju ali na maslu lepo zarumenimo nasekljani čebuli. brEADcrUMbS. DrObTinAMi. cover with the filling. ki ga pustimo vzhajati. THEY ArE A gOOD rEplAcEMEnT fOr OTHEr pASTriES DUring THE HOliDAYS. zvitek narežemo na 2 cm debele rezine in jih vodoravno polagamo v pomaščen pekač. V prAzniČniH DnEH nADOMEŠČAJO DrUgO pEciVO. fry the chopped onions in oil or butter to turn yellow. iDriJSKO. then bake for about half an hour at a temperature of 160–170 °c. malo popra in jih dobro premešamo. MlETiMi OrEHi in zAČiMbAMi. roll the risen dough into a rectangular shape of the desired thickness.pAJTÍČKE “pAJTÍČKE” pAJTÍČKE SO OKUSni SlAni pEČEni zViTKi iz KVAŠEnEgA TESTA. “pAJTÍČKE” ArE DEliciOUS SAVOUrY rOllS MADE frOM YEAST DOUgH. Medtem pripravimo nadev. Vzhajano testo razvaljamo v pravokotno obliko poljubne debeline. pOnUDiMO JiH lAHKO KOT prigrizEK Ali prilOgO K zElEnJAVniM MinEŠTrAM. grOUnD WAlnUTS AnD SpicES. sprinkle with the remaining dried walnuts and roll tightly. add a half the walnuts covered with hot milk and mix well. 54 DOlinA SOČE. leave them rise for a little while. iT cAn bE SErVED AS A SnAcK Or AS A SiDE DiSH WiTH VEgETAblE MinESTrOnE. pustimo malo vzhajati in pečemo približno pol ure pri temperaturi 160–170 °c. Knead the dough made from the ingredients and leave it to rise. nADEVAni SO S prEprAŽEnO ČEbUlO. cut the roll into 2 cm thick slices and place them horizontally in an oiled baking tin. Add salt and a pinch of pepper to the ground walnuts and mix them well.

si All fOrMS Of SlOVEnE fArM prODUcE cAn bE fOUnD On www.KMETiJSKO gOzDArSKA zbOrnicA SlOVEniJE chamber of Agriculture and forestry of Slovenia celovška 135.kgzs.si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD nOVA gOricA Agricultural forestry institution nova gorica pri hrastu 18.si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD cElJE Agricultural forestry institution celje Trnoveljska cesta 1.kgzs.si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD nOVO MESTO Agricultural forestry institution novo mesto Šmihelska 14. www. 5000 nova gorica Telefon: 05 335 12 33 Telefaks: 05 335 12 60 branimir.si priDElKE in izDElKE SlOVEnSKiH KMETiJ nAJDETE nA SplETni STrAni www. 4000 Kranj Telefon: 04 280 46 24 Telefaks: 04 280 46 12 mitja.kadoic@kr.si .si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD MUrSKA SObOTA Agricultural forestry institution Murska Sobota Štefana Kovača 40.janzekovic@kgz-ptuj.kupujmodomace.kgzs.si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD KrAnJ Agricultural forestry institution Kranj iva Slavca 1. Si-1000 ljubljana.si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD MAribOr Agricultural forestry institution Maribor Vinarska 14.benec@lj.jamnik@ce.si.klemencic@guest. 8000 novo mesto Telefon: 07 373 05 70 Telefaks: 07 373 05 90 joze.simoncic@gov. 1000 ljubljana Telefon: 01 513 07 00 Telefaks: 01 513 07 41 joze. 3000 celje Telefon: 03 425 55 00 Telefaks: 03 425 55 30 stanko.si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD pTUJ Agricultural forestry institution ptuj Ormoška 28.kgzs.si KMETiJSKO gOzDArSKi zAVOD lJUblJAnA Agricultural forestry institution ljubljana celovška 135.radikon@kvz-ng. Slovenia phone / Telefon: +386 1 513 66 00 fax / Telefaks: +386 1 513 66 50 kgzs@kgzs.rezonja@gov. 2250 ptuj Telefon: 02 749 36 10 Telefaks: 02 749 36 20 slavko. 9000 Murska Sobota Telefon: 02 539 14 10 Telefaks: 02 521 14 91 franc.kupujmodomace. 2000 Maribor Telefon: 02 228 49 00 Telefaks: 02 251 94 82 stane.arnes.

KUHAJMO DOMAČE TrADiTiOnAl HOME cOOKing .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->