ROLL NO.

1 2 3 4 6 9 10 12 16 19 20 23 24 28 29 30 34 35 36

NAME OF STUDENTS :PGCAM Mr. Ahmad Sajjad Khurshid Ms. Bhanushali Hetal Harilal Ms. Bhanushali Kunjal Mahendra Ms. Bhosale Kiran Ravindra Mr. Dosani Priyank Chetan Mr. Jain Manish Shantilal Mr. Jain Nishant Gautamchand Mr. Khetwani Gaurav Jugal Ms. Mordani Disha Raju Ms. Sanghavi Saloni Kiran Ms. Shah Tanvi Khushal Ms. Swathi Raviraj Mr. Thapa Ravindra Santosh Mr. Valappilekandi Nevin Chandran Ms. D'costa Chryshels Olinda Mr. Bhanushali Tejas Jayantilal Mr. Shah Umang Manesh Mr. Jhaveri Yash Mr. Sheth Pranay Bakul

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful