Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. I Elaborarea, modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire

Cod: Rev. 0

Pag. 2/7

1.0. Scop Procedura stabileşte paşii care trebuie urmaţi în procesul de elaborare şi modificare a Programului anual de instruire al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi modul de efectuare a cursurilor, la nivelul structurilor organizatorice şi al instituţiei.
2.0.

Domeniul de aplicare

Procedura se va aplica de către toate structurile organizatorice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, respectiv de către inspectorii şefi ai Inspecţiilor teritoriale şi şefii departamentelor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul ISCIR.

3.0.

Documente de referinţă

- Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - H.G. nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, modificată şi completată cu H.G. 182 / 2005 ; - Ordonanţa nr. 102 din 27 august 1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional aprobată prin Legea nr. 133 din 21 iulie 2000 4.0. Definiţii şi abrevieri - I.S.C.I.R. - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; - PAI – Program anual de instruire; - SRU – Serviciul resurse umane; - ISS – Inspectorul de Stat Şef - BVC – Buget de venituri şi cheltuieli - DE - Director Economic - RMC – Responsabil cu managementul calităţii - Structură organizatorică – orice departament, direcţie, inspecţie teritorială, serviciu, birou, compartiment constituit (ă) la nivelul I.S.C.I.R.

3
PO-04 Ed. I

R.Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 2.2 Etapele modificării / avizării /aprobării formei modificate a PAI-ului ISCIR 2.ul. cu caractere Times New Roman. Elaborarea Programului anual de instruire SRU – Compartimentul pregătire profesională elaborează Programul anual de instruire. potrivit Anexei 2. către structurile organizatorice ale instituţiei. (2) Modificarea PAI-ului ISCIR: 2. înainte de modificarea BVC – ului.5. 3 PO-04 Ed.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.I.C.1 Situaţiile modificării PAI-ului ISCIR: .3. prin care se solicită transmiterea noilor propuneri pentru PAI. fără prescurtări) şi pe hârtie la SRU – Compartimentul pregătire profesională. Transmiterea Programului anual de instruire După aprobare. anual. Centralizarea propunerilor de PAI SRU – Compartimentul pregătire profesională centralizează propunerile PAI . pe formularul din Anexa 1 (cod F-PO-05/1 ed. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. PAI – ul. I . Solicitarea propunerilor de PAI SRU – Compartimentul pregătire profesională întocmeşte şi transmite o adresă către structurile organizatorice ale instituţiei. 1.4. prin care se solicită transmiterea propunerilor pentru PAI.1.2.1. într-un document unitar. corespunzătoare fiecărei structuri organizatorice. 1.0).6. rev. spre avizare DE şi RMN şi spre aprobare ISS.1. 2/7 (1) Etapele elaborării / aprobării PAI-ului I. potrivit Anexei 2.S. 1. în format electronic (în WORD. 0 Pag. 1. Solicitarea propunerilor de modificare a PAI – ului SRU – Compartimentul pregătire profesională întocmeşte şi transmite o adresă.ului transmise de structurile organizatorice ale instituţiei şi realizează. cu diacritice. în luna noiembrie. Transmiterea propunerilor structurilor organizatorice Structurile organizatorice ale ISCIR vor întocmi şi transmite propunerile PAI-ului. Aprobarea Programului anual de instruire SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite PAI . Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. 1. I Elaborarea. SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite structurilor organizatorice din cadrul ISCIR extrase din PAI. 1. corp 12.2.

2. acesta va fi transmis structurii organizatorice care va dispune prezentarea personalului stabilit pentru efectuarea cursului la locaţia şi data prevăzută de organizatorul cursului. rev. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. 2. 2. Transmiterea solicitărilor La nivelul structurii organizatorice se întocmeşte un referat pentru aprobarea cursului solicitat.6. conform Anexei 3. Efectuarea de cursuri prevăzute în PAI 3. 3. 2/7 2. 2. cu diacritice. potrivit Anexei 2. potrivit Anexei 2. spre avizare DE şi RMN şi spre aprobare ISS. (3) Aprobarea solicitărilor Referatul cu avizele RMC. 0 Pag. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. Transmiterea noilor propuneri ale structurilor organizatorice Structurile organizatorice ale ISCIR vor transmite modificările şi completările PAI-ului. Transmiterea Programului anual de instruire modificat După aprobare.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.2.2. în format electronic (în WORD. corespunzătoare fiecărei structuri organizatorice. cu avizul DE şi RMC. corp 12. Centralizarea noilor propuneri ale PAI SRU – Compartimentul pregătire profesională centralizează noile propuneri ale PAI – ului transmise de structurile organizatorice ale instituţiei şi realizează. care va fi transmis la SRU – Compartimentul pregătire profesională. pe formularul din Anexa 1 (cod F-PO-05/1 ed. 3 PO-04 Ed.1. DE şi SRU va fi aprobat spre aprobare ISS. într-un document unitar.2. fără prescurtări) şi pe hârtie la SRU – Compartimentul pregătire profesională.3. I .0). Elaborarea Programului anual de instruire modificat SRU – Compartimentul pregătire profesională modifică şi completează Programul anual de instruire. 2. SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite structurilor organizatorice din cadrul ISCIR extrase din PAI – ul modificat. Aprobarea Programului anual de instruire modificat SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite PAI – ul modificat. PAI – ul modificat. cu caractere Times New Roman.4.2. I Elaborarea.2. (2) Analizarea solicitărilor SRU – Compartimentul pregătire profesională va aviza referatul după ce va verifica dacă în Programul anual de instruire sunt prevăzute cursurile solicitate. (4) Transmiterea către structura organizatorică a confirmării de executare a cursului După aprobarea referatului.1.5.

2/7 (5) Plata cursurilor efectuate După efectuarea cursurilor plata se va face conform procedurilor de efectuare a plăţilor ale Serviciului Financiar Contabilitate administrativ.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.. I Elaborarea. 7. care va dispune prezentarea personalului stabilit pentru efectuarea cursului la locaţia şi data prevăzută de organizatorul cursului. 5.3. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. (3) Aprobarea solicitărilor SRU – Compartimentul pregătire profesională va transmite spre aprobare Directorului Economic şi ISS referatul primit de la structurile organizatorice. conform Anexei 7. (4) Transmiterea către structura organizatorică a confirmării de executare a cursului După aprobarea modificării PAI . Anexe. (5) Plata cursurilor efectuate După efectuarea cursurilor plata se va face conform procedurilor de efectuare a plăţilor ale Serviciului Financiar Contabilitate administrativ. distribuire 3 PO-04 Ed. SRU – Compartimentul pregătire profesională va transmite referatul aprobat structurii organizatorice.ului. Efectuarea de cursuri neprevăzute în PAI (1) Transmiterea solicitărilor La nivelul structurii organizatorice se întocmeşte un referat pentru aprobarea cursului solicitat. (3) Modificarea Programului anual de instruire După aprobarea referatului. 0 Pag. care va fi transmis la SRU – Compartimentul pregătire profesională. I . PAI – ul va fi modificat şi actualizat prin adăugarea noului curs aprobat la PAI şi va fi transmis spre avizare/ aprobare structurilor şi persoanelor cu atribuţii în acest sens.4.0. înregistrări.

. Notă: Adresa cuprinde situaţiile în care se solicită elaborarea/ modificarea ROF-ului şi are un caracter orientativ.. atât pe hârtie...…………………… Doamnei/ Domnului Şef departament/ Şef serviciu/Şef birou/ ........ Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed.. 182 / 2005 vă rugăm să elaboraţi/ modificaţi proiectul de Regulament de Organizare şi Funcţionare şi să îl transmiteţi la XXX până la data de……............S........ DIRECTOR GENERAL ……………………………….. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR............ Termenul stabilit de XXX pentru elaborarea/ modificarea proiectelor de ROF/ ROF-urilor structurilor organizatorice nu poate fi mai mic de 15 zile.... 0 Pag..1... I .R..G............ – Adresa transmisă structurilor ISCIR.. 2/7 Anexa 7... Cu stimă..... cât şi în format electronic la adresa de e-mail …….... 3 PO-04 Ed... RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT XXX DEPARTAMENTUL/ SERVICIUL/BIROUL …………………………..........Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor... modificată şi completată cu H.. Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat...... I Elaborarea.................... perioadă minimă necesară parcurgerii etapelor de elaborare/ modificare a proiectelor de ROF/ ROF-urilor de către strucurile organizatorice... modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev.......... de către XXX în vederea elaborării/ modificării proiectelor de ROF/ ROF-urilor acestora MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I......…………....I..C...

structuri organizatorice..desemnează ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă şi componentele lor. 0 Pag. Controlul .Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. ţintelor către care va fi orientată activitatea în viitor. Dispoziţii generale (modul de organizare. Şeful de serviciu. VI. stabilirea atribuţiilor personalului potrivit cerinţelor posturilor etc. II. Prin funcţia de planificare se stabileşte cel mai adecvat curs al acţiunilor viitoare pentru ca structura organizatorică să obţină rezultatele dorite. 2/7 Anexa 7. Structura ROF-ului ISCIR Partea I – Organizarea ISCIR Cap. 4. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. Anexa 7.1. IV. precum şi a modalităţilor .2. I Elaborarea. Atribuţiile1 ce revin funcţiilor publice de conducere din cadrul structurii organizatorice: 4. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. 1 – Dispoziţii generale 1 Atribuţiile specifice funcţiilor publice de conducere vor fi structurate potrivit celor 5 funcţii ale managementului. scopul şi obiectivele specifice ale structurii organizatorice). precum şi gruparea acestora pe posturi. subordonare. Atribuţiile serviciilor. 4. în vederea realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor stabilite. birourilor. compartimentelor din cadrul structurii Înlocuirea Inspectorului de Stat Şef şi a Inspectorilor de Stat Şef adjunct în perioada de absenţă temporară din ISCIR.3. modificare şi utilizare a ROF-ului structurii organizatorice). III. organizatorice.de a le realiza.2. Şeful de birou. Organizarea .3.acţiunile. Antrenarea – încorporează ansamblul activităţilor prin care se determină personalul structurii organizatorice să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor. Atribuţiile generale ale structurii organizatorice.definineşte ansamblul proceselor prin care performanţele structurii organizatorice sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea eliminării diferenţelor constatate şi determinarea cauzelor generatoare de abateri. implementarea . Coordonarea – armonizarea deciziilor cu acţiunile personalului structurii organizatorice. I . 3 PO-04 Ed.Dispoziţii finale (modul de aprobare. şi anume: Planificarea – stabilirea obiectivelor. resursele necesare şi alocarea lor. V.Şeful de departament. Structura de urmat în elaborarea ROF-ului de către fiecare structură a ISCIR I. VII. Structura organizatorică şi funcţiile de conducere ale structurii.

I.I. 0 Pag. Anexei 7. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. Partea IV – Atribuţiile ce revin conducătorilor entităţii Cap.R. I . 2 .S. a inspecţiilor teritoriale aflate în subordine aprobată prin hotărâre de Guvern).I. 2 – Structura organizatorică a ISCIR (organigrama aparatului propriu al ISCIR. 3 – Coordonarea structurilor organizatorice din cadrul I. I Elaborarea. 1 – Atribuţiile Inspectorului de Stat Şef al ISCIR Cap. modificare şi utilizare a ROF-ului al ISCIR). Partea VI . Partea II – Atribuţiile ISCIR Partea III – Atribuţiile organelor de conducere ale I.……………. 2 – Atribuţiile Inspectorilor de Stat Şef adjuncţi ai ISCIR Partea V – Atribuţiile ce revin structurilor organizatorice ale I. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. şefi birouri.C. Cap. şefi servicii.R. acestea grupându-se pe şefi departamente.R.1 – Departament ……………. Notă: Descrierea activităţii şi a atribuţiilor fiecărei structuri a ISCIR se va efectua potrivit succesiunii acestora în organigramă.S.Serviciu …………….C.C. 4 . Cap. Cap. 3 . conform structurii organizatorice aprobate prin hotărâre de Guvern. potrivit subordonării existente.S.Ordinul Inspectorului de Stat Şef de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al ISCIR MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I.R.Dispoziţii finale (modul de aprobare.Birou…………………… Cap.I. . RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 3 PO-04 Ed.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.4.S.C. Cap. 2/7 Cap.

R.. 3....S. 3 PO-04 Ed.. birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor lua măsuri de actualizare a fişelor de post pentru salariaţii din subordine.. În baza Hotărârii Guvernului nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor. birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor aduce la îndeplinire prezentul ordin. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ISCIR îşi încetează aplicabilitatea.....5. 182 / 2005.... cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.G. 2/7 Inspectorul de Stat Şef. totodată.Ordinul Inspectorului de Stat Şef de de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare modificat al ISCIR MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I. Şefii departamentelor.... Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. vor asigura însuşirea de către toţi salariaţii.. RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ORDIN NR………….... indiferent de funcţii. modificată şi completată cu H...... Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. Data _____________ VIZAT SERVICIUL RESURSE UMANE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU DEPARTAMENT CONTENCIOS . modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire ORDIN NR…………..... precum şi pentru posturile vacante şi. Emite următorul ORDIN 1. Cod: Rev.. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR. serviciilor....LEGISLAŢIE Anexei 7.I........C. serviciilor. a sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Conducerile departamentelor...... Emis în Bucureşti.... I Elaborarea. Prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef. INSPECTOR DE STAT ŞEF . I . Cu data semnării prezentului ordin se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR. Inspectorul de Stat Şef.. la………………….Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. .. 0 Pag. 4.. 2....

. totodată. indiferent de funcţii.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.G..6. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR. Cu data semnării prezentului ordin se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR .../……………… 3 PO-04 Ed...... Prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef ……………. 4..I. precum şi pentru posturile vacante şi. Emite următorul ORDIN 1... 2. Şefii departamentelor...... serviciilor..C.. 2/7 În baza Hotărârii Guvernului nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor...... modificată şi completată cu H. I Elaborarea. I . Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ISCIR îşi încetează aplicabilitatea.. INSPECTOR DE STAT ŞEF ..S.. birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor lua măsuri de actualizare a fişelor de post pentru salariaţii din subordine..R... 182 / 2005.. Conducerile departamentelor. cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.. 3. 0 Pag..... birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor aduce la îndeplinire prezentul ordin...... modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. a sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin din Regulamentul de organizare şi funcţionare......modificat. Data _____________ VIZAT SERVICIUL RESURSE UMANE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU DEPARTAMENT CONTENCIOS .. vor asigura însuşirea de către toţi salariaţii.. RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT XXX Nr…………... seviciilor... – Adresa întocmită de structurile organizatorice în vederea validării proiectului de ROF/ ROF-ului modificat al acestora MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I..LEGISLAŢIE Anexa 7..

........./ În vederea respectării recomandărilor misiunii de audit……….........………….. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed.... Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor.... – Adresa întocmită şi transmisă de structurile organizatorice către XXX în vederea transmiterii proiectului de ROF/ ROF-ului modificat al acestora MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I.... 182 / 2005 / Ca urmare a schimbării structurii organizatorice a structurii organizatorice/ În vederea îndeplinirii angajamente asumate faţă de conducerea instituţiei sau ce decurg din acte normative noi privind……......................C............ INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR........ RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT DEPARTAMENTUL/ SERVICIUL/BIROUL ………………………….. modificată şi completată cu H........ I Elaborarea........ I ..........S............ Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat......R......................G......…………………… Doamnei/ Domnului Şef departament/ Şef serviciu/Şef birou/ ...…………………… Doamnei/ Domnului Şef departament/ Şef serviciu/Şef birou/ ........ modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire DEPARTAMENTUL/ SERVICIUL/BIROUL Cod: Rev............................../ În vederea eficientizării managementului la nivelul structurii organizatorice vă transmitem proiectul de ROF/ ROF-ul modificat al structurii organizatorice în vederea validării acestuia de dumneavoastră....... XXX Anexa 7..................…………....... 0 Pag..... 3 PO-04 Ed........ 2/7 …………………………............. Cu stimă..........7...................Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor....I.........

I . Cu stimă.– Logigrama elaborării/ aprobării ROF-ului ISCIR 3 PO-04 Ed. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed./…… vă transmitem proiectul de ROF/ ROF-ul modificat al direcţiei (generale)/ serviciului …………………………….Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. validat prin adresa nr……. XXX Anexa 7.. I Elaborarea.8. 2/7 Ca urmare a adresei dumneavoastră nr……. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. 0 Pag.

I .9. 2 zile de la aprobarea ordinului XXX transmite Biroului de relaţii cu publicul şi mass-media ordinul Inspectorului de Stat Şef. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. în vederea elaborării ROF-urilor acestora. I Elaborarea. 1 zi de la redactarea formei finale a proiectului de ROF al ISCIR XXX elaborează proiectul de ordin al Inspectorului de Stat Şef pentru aprobarea ROF-ului ISCIR XXX transmite proiectul de ordin de aprobare a ROF-ului ISCIR. 0 Pag. în vederea publicării pe pagina de internet al ISCIR. 2/7 Publicarea în MO a României a HG privind organizarea şi funcţionarea ISCIR. exprimându-se asupra aspectelor formale ale documentului. Anexa 7. La nivelul fiecărei structuri organizatorice se elaborează şi se stabilesc atribuţiile fiecărui departament/ serviciu/ birou/ compartiment În termenul stabilit de XXX Transmiterea către XXX a proiectelor de ROF de către structurile ISCIR 2 zile de la redactarea ROF-ului ISCIR XXX centralizează proiectele de ROF transmise de structurile organizatorice şi realizează întrun document unitar proiectul de ROF al ISCIR. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. în vederea avizării/ semnării de către structurile/ persoanele cu atribuţii în acest sens. – Logigrama modificării ROF-ului ISCIR şi aprobarea acestuia 3 PO-04 Ed. 5 zile lucrătoare XXX întocmeşte şi transmite o adresă către structurile organizatorice ale ISCIR. XXX arhivează ordinul de aprobare a ROF-ului ISCIR. XXX oferă consultanţă structurilor în elaborarea ROFurilor acestora.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. XXX arhivează ordinul Inspectorului de Stat Şef de aprobare a ROF-ului modificat al ISCIR. transmite o structurile ISCIR. 0 Pag. în vederea publicării pe pagina de internet al ISCIR. – Logigrama elaborării/ aprobării ROF-ului structurii organizatorice 3 PO-04 Ed. în ROF-urilor Structurile organizatorice ale ISCIR afectate de una din situaţiile de modificare/ completare/ elaborare a actelor normative trebuie să îşi modifice propriul ROF. În termenul stabilit de XXX Structurile organizatorice ale ISCIR transmit către XXX. 2/7 Publicarea în MO a României a HG de modificare/ completare a HG privind organizarea şi funcţionarea ISCIR sau a aprobării ordinului ministrului econ. 5 zile lucrătoare XXX întocmeşte şi adresă către organizatorice ale vederea elaborării acestora. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. 1 zi de la operarea modificărilor în ROFul ISCIR XXX elaborează proiectul de ordin al Inspectorului de Stat Şef pentru aprobarea ROF-ului modificat al ISCIR 2 zile de la aprobarea ordinului Inspectorului de Stat Şef XXX transmite Biroului de relaţii cu publicul şi mass-media ordinul Inspectorului de Stat Şef. I .10. şi finanţelor de modificare a structurii organizatorice. XXX oferă consultanţă structurilor organizatorice ale ISCIR în vederea modificării ROF-urilor acestora. ROF-ul modificat al acestora. 2 zile de la primirea ROF-urilor modificate ale structurilor organizatorice XXX operează toate modificările transmise de structurile organizatorice ale ISCIR în ROF-ul ISCIR. I Elaborarea. Anexa 7.

Logigrama modificării ROF-ului structurii organizatorice/ avizării (aprobării) formei modificate a ROF-ului structurii organizatorice 3 PO-04 Ed. pentru formularea de observaţii şi propuneri. a proiectului de ROF al struct. pe care le discută cu structurile organizatorice în vederea realizării eventualelor modificări ale proiectelor de ROF. 0 Pag. în format electronic. 3 zile de la transmiterea ROFului structurii organizatorice Angajaţii structurii organizatorice formulează observaţii şi propuneri şi le transmit persoanelor responsabile cu elaborarea proiectului de ROF al structurii. 2/7 Publicarea în MO a României a HG privind organizarea şi funcţionarea ISCIR 5 zile de la aprobarea actului normativ 1 zi de la elaborarea proiectului de ROF al structurii organizatorice Transmiterea. Transmiterea către XXX a unei adrese cu proiectul de ROF validat al structurii organizatorice XXX verifică dpdv formal proiectele de ROF ale structurilor organizatorice şi formulează eventuale observaţii şi propuneri. Cod: Rev. 5 zile de la primirea observaţiilor şi propunerilor Centralizarea tuturor observaţiilor şi propunerilor şi purtarea de discuţii între factorii de decizie ai structurii organizatorice şi persoanele responsabile cu elaborarea proiectului de ROF al structurii.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. . prin semnarea adresei întocmită de persoanele responsabile cu elaborarea proiectului. I Elaborarea. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. organizatorice tuturor angajaţilor structurii. I . XXX realizează proiectul de ROF al ISCIR pe baza proiectelor de ROF transmise de structurile organizatorice Anexa 7. în vederea definitivării acestuia. Termenul stabilit pentru toate structurile organizatorice ale ISCIR Redactarea formei finale a proiectului de ROF al structurii organizatorice 1 zi Conducerea structurii organizatorice validează proiectul de ROF al acesteia.11. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Persoanele cu atribuţii în elaborarea ROF-ului structurii organizatorice analizează prevederile legale şi elaborează proiectul de ROF acesteia.

0 Pag. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Ed. 2/7 Intervenirea uneia din situaţiile de modificare al ROF-ului sructurii organizatorice 5 zile de la intervenirea situaţiei de modificare a ROF-ului structurii Persoanele cu atribuţii în modificarea ROF-ului strcturii organizatorice analizează modificările ce se impun şi modifică ROF-ul acesteia. 3 zile de la transmiterea ROF-ului modificat al structurii organizatorice Angajaţii structurii organizatorice formulează observaţii şi propuneri şi le transmit persoanelor responsabile cu modificarea ROFului structurii. Transmiterea către XXX a unei adrese cu ROF modificat şi validat al structurii organizatorice XXX verifică dpdv formal ROFurile modificate ale structurilor organizatorice şi formulează eventuale observaţii şi propuneri. 1 zi Redactarea formei finale a ROF-ului modificat al structurii organizatorice 1 zi Conducătorul structurii organizatoricde validează ROFul modificat. I . I Elaborarea. Transmiterea. 1 zi de la modificarea ROF-ului structurii org. prin semnarea adresei întocmită de persoanele responabile de modificarea ROFului structurii.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. pentru formularea de observaţii şi propuneri. 5 zile de la primirea observaţiilor şi propunerilor Centralizarea tuturor observaţiilor şi propunerilor şi purtarea de discuţii între factorii de decizie ai structurii organizatorice şi persoanele responsabile cu modificarea ROF-ului structurii. a ROF-ului modificat al structurii organizatorice tuturor angajaţilor structurii. pe care le discută cu structurile organizatorice în vederea realizării eventualelor modificări ale ROFurilor modificate ale structurilor. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Rev. XXX modifică ROF-ul ISCIR pe baza ROF –urilor modificate transmise de structurile organizatorice 3 PO-04 Ed. în format electronic. în vederea definitivării acestuia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful