1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Allahova lijepa imena Allah Er-Rahmanu Er-Rahimu El-Meliku El-Kuddusu Es-Selamu El-Mu'minu El-Muhejminu El-Azizu El-Džebbaru El-Mutekebiru El-Haliku El-Bari El-Musavviru El-Gaffaru El-Kahharu El-Vehhabu Er-Rezzaku El-Fettahu El-Alimu El-Kabidu El-Basitu El-Hafidu Er-Rafiu El-Muizzu El-Muzillu Es-Semiu El-Besiru El-Hakemu El-Adlu El-Latifu El-Habiru El-Halimu El-Azimu El-Gafuru Eš-Šekuru El-Aliju EL-Kebiru El-Hafizu El-Mukitu El-Hasibu El-Dželilu El-Kerimu Er-Regibu El-Mudžibu El-Vasiu El-Hakimu El-Vedudu El-Mevdžidu El-Basiu Eš-Šehidu El-Hakku El-Vekilu

Značenje Onaj osim kojeg drugog Boga nema Najmilostiviji Svemilosni Vladar koji stvara Sveti Koji daje spas i mir Koji potvrđuje obećanje Onaj koji sve pazi i prati Snažni Silni Uzvišeni Tvorac Onaj koji divno stvara Onaj koji likove daje Onaj koji mnogo prašta Onaj koji savladava sve Onaj koji mnogo poklanja Onaj koji obilno nafaku daje Onaj koji rješava pitanja Onaj koji sve zna Onaj koji sve steže Onaj koji sve pruža Onaj koji spušta blagodati Onaj koji diže blagoslove Onaj koji uzdiže Onaj koji ponižava Onaj koji sve čuje Onaj koji sve vidi Onaj koji sudi Pravedni Dobri O svemu obavješteni Blagi iznad svega Najveći Onaj koji prašta sve što hoće Onaj koji je zahvalan Uzvišeni Uzvišeni Onaj koji sve čuva Onaj koji sve nadzire i izdržava Onaj koji obračun svodi Veličanstveni Plemeniti Onaj koji pazi na svaku kretnju Onaj koji molbe prima Onaj koji milošću sve zauzima Svemudri Onaj koji voli stvoreno Slavljeni Onaj koji proživljuje Svjedok svemu što se zbiva Apsolutna istina Onaj koji se stara i brine

67. 97. 90. 57. 55. 65. 63. 73. 62. 66. 70. 76. 96. 88. 93. 94. 80. 91. 58. 77. 89. 69. 64. 87. 60. 99. 83. 68. 74. El-Kavijju El-Metinu El-Velijju El-Hamidu El-Muhsiju El-Mubdiu El-Muidu El-Muhjiu El-Mumitu El-Hajju El-Kajjumu El-Vadžidu El-Madžidu El-Ehadu Es-Samedu El-Kadiru El-Muktedimu El-Mukadimu El-Muehiru El-Evvelu El-Ahiru Ez-Zahiru El-Batinu El-Vali El-Muteali El-Berru Et-Tevvabu El-Muntekimu El-Afuvvu Er-Reufu Maliku-l-Mulki Zu-l-Dželali ve-l-Ikrami El-Muksitu El-Džamiu El-Ganijju El-Mugni El-Maniu Ed-Darru En-Nafiu En-Nur El-Hadi El-Bediu El-Baki El-Varisu Er-Rešidu Es-Saburu Najjači Najpostojaniji Zaštitnik dobrih Njegovih robova Iznad svega slavljeni Onaj koji sve obuhvata Onaj koji je počeo stvaranje Onaj koji poslije smrti u život pov. 61.54. 81. 85. Živi Onaj koji sve održava Onaj koji sam po sebi opstoji Onaj koji se slavi Jedan Onaj kome se sve obraća Onaj koji sve određuje Onaj koji sve može Koji jedne unapređuje Koji jedne zapostavlja Prvi Posljednji Javni Skriveni Onaj koji upravlja svim Preuzvišeni Svedobročinitelj Onaj koji mnogo prima pokajanje Onaj koji kažnjava Onaj koji prašta kome hoće Samilosni Vlasnik svake vlasti i uprave Onaj kome pripada istinska veličina Onaj koji pravdu dijeli Onaj koji sakuplja Najbogatiji Onaj koji bogatstvo daje Onaj koji bogatstva lišava Onaj koji stvara štetu Onaj koji stvara korist Svjetlost Onaj koji upućuje na pravi put Besprimjerni Tvorac iz ništa Vječni Nasljednik Onaj koji upućuje na potrebe Onaj koji ne žuri sa kaznom . 75. 59. 98. 86. 79. 84. 78. 71. 72. 92. 95. 82. Onaj koji život daje Onaj koji smrt daje Vječni. 56.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful