ICE BREAKING Aktiviti 1 : Tepuk Keramat Masa : 1 jam Alatan : Tiada Objektif : 1. 2. 3. 4.

Pelajar mempamerkan pergerakan aktif Pelajar menunjukkan air muka yang gembira dan ceria Pelajar mampu menggunakan kesemua deria berdasarkan arahan Pelajar memperlihatkan unsur bekerjasama dalam aktiviti yang dilaksanakan

Langkah-langkah : 1. Fasilitator menerangkan cara aktiviti dilaksanakan 2. Membuat tunjuk cara Cara : Bilangan tepukan 3 kali 1.1.1.1 Tepuk dengan 5 jari tunjuk 5 1.1.1.2 Tepuk dengan 4 jari tunjuk 4 1.1.1.3 Tepuk dengan 3 jari tunjuk 3 1.1.1.4 Tepuk dengan 2 jari tunjuk 2 1.1.1.5 Tepuk dengan 1 jari tunjuk 1 (Nota : Aktiviti dilaksanakan mengikut kreativiti fasilitator masing-masing) Falsafah : 1. Kesepaduan menjadikan kita kuat 2. Tepukan yang sama rentak menunjukkan ada kerjasama persetujuan / konsensi antara ahli 3. Kesilapan boleh merosakkan keseluruhan organisasi / sistem (Nota : Dapatkan pandangan dan pendapat daripada ahli kumpulan)

Tentukan satu garisan permulaan dan garisan penamat ( lebih kurang 9 meter/30 kaki ). 3. contohnya berjalan dengan kaki sebelah saja. Main pelbagai peranan / kemahiran 3. Jika ada yang berbuat demikian maka dia perlu bermula sekali lagi di garisan permulaan. Semua pelajar dikehendaki berdiri dalam satu barisan di belakang garisan permulaan. kembali semula di belakang perserta yang terakhir. Pemikiran kreatif 2. Kerja berpasukan Pembelajaran dari aktiviti 1. Pelajar akan memainkan peranan berbagai peranan dalam pasukan mereka dan tidak terlalu rigid pada bidang tugas yang ada padanya sahaja.PEMBINAAN SEMANGAT BERPASUKAN Aktiviti 2 : Bersatu Kita Teguh Masa : 1 jam Alatan : Wisel Objektif : 1. Gaya tersebut tidak boleh diulang semula peserta berikutnya. Konsep Aktiviti: 1. bertiga-tiga dan akhirnya kesemua ahli setiap kumpulan bergerak bersama menuju ke garisan penamat. Setiap peserta akan bergerak dari garisan permulaan hingga ke garisan penamat dengan gaya yang unik dan tersendiri. 4. proses yang sama akan diulang lagi dengan memilih salah satu daripada gaya berjalan antara mereka secara berpasangan. 2. Untuk menanamkan semangat kertja berpasukan bagi mencapai matlamat yang satu 2. Pelajar akan merasa seronok kerja berpasukan 4. 3. . berjalan seperti aksi peguin dan sebagainya. Selepas semua peserta menyempurnakan secara individu . Selepas tiba di garis penamat. Membina kesepakatan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Kerja berpasukan lebih baik hasilnya berbanding kerja perseorangan Langkah-langkah: 1. Pelajar menjurus kepada kreativiti yang mereka ada 2.

2. 3. Peserta dapat kepuasan sebenar bila melakukannya sebagai satu kumpulan keseluruhan. . 4. Melakukan secara berkumpulan lebih menyeronokkan. Peserta didorong untuk berfikir sendiri dan bertindak pantas.Falsafah: 1. Melakukan secara individu kurang menyeronokkan.

Fasilitator menyuruh pelajar pertama menyampaikan pesanan yang diperolehi oleh pelajar pertama kepada pelajar kedua. Fasilitator menyuruh pelajar yang terakhir bagi setiap baris menyuarakan pesanan yang diperolehi olehnya. 2. 3. Bila datang kepada kamu berita hendaklah selidik dahulu. Setiap kumpulan berada dalam 3 baris dengajn jarak antara ahli berada lebih kurang sedepa ( 3 kaki ) 2.KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN Aktiviti 3 : Gossip Masa : 1 jam Alatan : Kad imbasan yang mengandungi pesanan/kata-kata hikmah. Fasilitator memberi kad imbasan yang mengandungi kata-kata hikmat/arahan kepada kepada orang pertama dalam kumpulan dan menyuruh pelajar pertama menghafalnya. Berhati-hati apabila menerima berita. Fasilitator membandingkan maklumat / kata-kata hikmah yang diperolehi dari pelajar terakhir dengan pelajar yang pertama. 1. Hindari diri dari menyebarkan fitnah. 4. Boleh menyampaikan maklumat dengan tepat dan betul. 2. Objektif : 1. begitu juga seterusnya sehingga ahli setiap baris tamat. Tuan rumah : Apa perasaan kamu apabila tetamu menyatakan hasrat hendak menumpang sehari dua? Mengapa rasa begitu? Tetamu : Apa perasaan kamu pada reaksi tuan rumah? . 3. 5. Dapat menganalisis maklumat yang diterima. fasilitator mengambil semula kad imbasan tersebut. Falsafah: 1. pelajar pertama kembali ke tempat asal dan duduk. Langkah-langkah: Fasilitator membahagikan kepada 3 kumpulan. 3. Menyedari kepentingan komunikasi yang berkesan.

Berani menyampaikan hasrat untuk meminta bantuan.6. ada masa senang dan ada masa susah. Kehidupan ini seperti roda. 2. 3. . Minta respon pemerhati dan ahli kelompok berkenaan rasional aktiviti ini. Fasilitator membuat proses situasi berdasarkan respon watak-watak yang dilakonkan 7. Tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Falsafah: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful