Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul

la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată, o problemă serioasă ce trebuie convertită urgent într-o imediată strategie de intervenţie. Abandonul şcolar este rezultantul unor cauze interne şi externe, unor factori interni şi externi. Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată demodul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe imediate dar şi de durată. Abandonul şcolar în România CE NE SPUN CIFRELE? În 2006, potrivit EUROSTAT, România avea o rată de participare la toate nivelurile de educaţie de numai 50,5 mult sub media EU 27. În ceea ce priveşte numărul total de copii analfabeţi s-a constatat, în 2002, că aproximativ 50% erau romani, iar aproximativ 41-42% erau romi. Studiul Institutului pentru Creşterea Calităţii Vieţii a relevat faptul că 18, 3% dintre copiii romi cu vârste între 7 şi 16 ani nu au fost niciodată încadraţi în şcoală. La nivelul anului 2007 rata abandonului şcolar în România era de 19,2% (una dintre cele mai mari din UE 27) în timp ce în Slovenia şi Polonia această rată este de 4,3% respectiv 5%. În România aproximativ 20% dintre tinerii cu vârste între 18 si 24 de ani nu au terminat decât 8 clase. Abandonul şcolar anual pe ciclurile primar şi gimanzial a fost în anul şcolar 20072008 de 1.9% iar fenomenul este mai pregnant în ciclul gimnazial (2,2%) în mediul rural (2,2%) şi mai accentuat în rândul băieţilor (2,2%), pentru comparaţie abandonul şcolar anual pe ciclul primar de 1,7%, în mediul urban pe ambele cicluri 1,7% iar în rândul fetelor pe ambele cicluri de 1,7%.Astfel în anul şcolar 2007-2008 rata de abandon pe ambele cicluri a scăzut uşor faţă de anul precedent (2.0%).Conform unor date din 2002, cele mai afectate judeţe de fenomenul abandonului şcolar sunt: Ilfov, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Covasna, Bacău, Vrancea, Iaşi, Neamţ, Suceava. (www.unicef.ro) Potrivit Institutului Naţional de Statistică, rata absenteismului şcolar s-a triplat la nivel naţional în ultimii opt ani, iar cea mai mare rată se înregistrează în mediul rural, cu preponderenţă la copiii de 14 ani, care termină gimnaziul dar nu mai merg la liceu. Dintre copii din mediul rural doar o treime reuşesc să meargă în clasa a XII-a, potrivit INS. Media abandonului şcolar este în România de 19%, ceea ce situează ţara noastră pe locul trei la nivel european, după Malta şi Portugalia, conform unui raport al Comisiei Europene.

dar şi al familiilor de provenienţă. cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. astfel. o serie de acţiuni de conştientizare şi responsabilizare a elevilor. În acest context. şansa noastră pentru viitor” POSDRU/91/2. Cazurile de abandon pot fi considerate. Aceasta este singura regiune de dezvoltare cu o rata a abandonului şcolar mai mare de 2%: Braşov. Tema abandonului şcolar este aşadar una de maximă actualitate pentru sistemul educaţional românesc prin valorile ridicate înregistrate de acest indicator. vor avea loc. prin prisma implicaţiilor pe care acestea le au asupra cursului vieţii elevilor în cauză.4.2/S/62447. vizează prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.ectap.În România.com/doc/42947648/abandonul-scolar definitie efecte masuri de prevenire România ocupă locul 3 în Europa la abandonul şcolar. http://store. La nivelul regiunilor rata cea mai mare a abandonului şcolar o are regiunea de dezvoltare Centru.scribd. într-un sistem educaţional deschis şi incluziv. la nivelul şcolilor şi liceelor din regiunile Nord-Est. Nord-Vest. De cele mai multe ori. cazurile de abandon şcolar se înregistrează pe fondul manifestării unor factori constrângători de ordin financiar sau familial. cazuri de eşec în integrarea socială a acestora. cadrul de geneză al determinanţilor abandonului şcolar . cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai necesare unei educaţii de calitate. în vederea dezvoltării şi implementării programelor educaţionale tip „A doua şansă” şi „Şcoală după şcoală”. determinând reducerea plajei de oportunităţi profesionale a persoanelor în cauză (Janosz şi alţii. în vederea menţinerii şi reintegrării copiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar.com/doc/25201075/Abandonul-Scolar-CA-Problema-Sociala asta e fain foc http://www.94%. planuri de acţiune şi programe în domeniul educaţiei.35%.pdf efectele parasirii scolii si concluyia http://www. Elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii li se vor acorda burse pe o perioadă de doi ani. precum şi a cadrelor didactice. cât şi în sfera vieţii sociale şi şcolare. 2008).08%. în care responsabilitatea este plasată atât în sfera vieţii personale şi de familie. dezvoltarea unei strategii coerente la nivel regional presupune cunoaşterea fenomenului abandonului şcolar pe regiuni de dezvoltare şi pe judeţe.ro/articole/660_ro. Covasna2. relaţia dintre mediul familial şi dificultăţile financiare constituind. Sibiu – 2. părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora. Centru şi Vest. Astfel. prin adoptarea unor strategii. actele de abandon şcolar conturează evoluţii personale negative. Datele statistice de la nivelul anului şcolar 2008/2009 permit indentificarea unor caracteristici ale acestui fenomen în profil teritorial. Ce va face proiectul? Proiectul „Educaţia.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful